Issuu on Google+

Curriculum Vitae & Portfolio


Inhoudsopgave:

Curriculum Vitae & Portfolio

Referenties op aanvraag.

3

Personalia

4

Opleidingen / Computerkennis

5

Werkervaring

6

Portfolio Nieuwsbrieven

7

Portfolio Van alles wat (1)

8

Portfolio Huisstijlen

9/10

Portfolio BNK Concept

11

Portfolio Posters / A5 boekjes

12

Portfolio Van alles wat (2)

13

Portfolio Advertenties

14/16

Portfolio Kaarten

17

Portfolio DM acties

18/19

Portfolio Magazines

20

Portfolio Van alles wat (3)

23

Portfolio Digitaal

Jaar: oktober 2013 Oplage: 75 Aantal pagina’s: 24 Formaat: A5 Papier: 120 grams Colotech + Silk Printer: Xerox Igen 3 Vormgeving: Cissy Gerritz


Personalia:

Naam Cissy Gerritz Adres Johannes Bosboomlaan 36 Postcode 6717 HJ Woonplaats Ede Telefoon 06-23 04 31 88 Email cece1976@live.nl Geboortedatum 10-03-1976 In bezit van rijbewijs + auto Burgelijk staat Relatie Beschikbaar per: 01/12/2013 (fulltime)


Opleidingen: Xerox Opleidingen GOC Veenendaal GOC Veenendaal GOC Veenendaal GOC Veenendaal LOI MEAO Communicatie

2010 2004 2002 2002 2001 2001/2002 1995/1997

Stichting EXIN VHBO

1994 1992/1995

MAVO

1988/1992

Training Printoperator & Colourmanagement Typografie & Vormgeving Training Indesign Training Photoshop Training Illustrator Opleiding Journalistiek (niet afgerond) Nederlands, Engels, Frans, economie, marketing, bedrijfscommunicatie & PR Informatica Nederlands, Engels, Frans, Duits, economie, aardrijkskunde, geschiedenis Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis

Computerkennis: • Adobe CS5.5 Indesign, Illustrator, Photoshop • QuarkXpress • Pagemaker • Suitcase • Microsoft Word, Excel, Acces, Powerpoint • PrintShopMail • Rag Time 6,5 • Databewerkingsprogramma • Scannen en beeldbewerking • PDF vervaardiging Acrobat Reader / Certified PDF • Ervaring Apple Macintosh als PC omgeving

Talen:  Nederlands   Engels   Frans   Duits 


Werkervaring: MailBalance DTP-er / Databestandenbewerker DTP-, repro en printwerkzaamheden, bewerken adresbestanden, variabele dataprinting, grafische vormgeving + klantcontact i.v.m. opzet van verschillende communicatiemiddelen. Aansturen groot volumeprinters (o.a. Igen 3), colourmanagement. Website onderhouden. Vormgeven van home- & landingspagina’s van webshops. okt. 2009/okt. 2013

Commotion Communicatie DTP-er/Grafisch Vormgever algemene opmaak- en vormgevingswerkzaamheden van o.a. folders, brochures, magazines, periodieken, advertenties, mailings, displaymateriaal, verpakkingen, webdesign, nieuwe media, presentaties. Klantcontact. Ondersteunende taken t.b.v. art director, technische productie en aanlevering naar leveranciers, archivering, back-up, fotografie. aug. 2008/okt. 2009

BDU Uitgevers DTP-er/Grafisch vormgever opmaken advertenties, redactionele spreads, stramienpagina’s, posters, flyers, beeldbewerking/scannen. Klantcontact binnen-en buitendienst/ accountmanagers, corrigeren rouwadvertenties, werken met scherpe deadlines, overleg afdeling traffic. april 1998/juli 2008

MarketResponse Teamsecretaresse agenda-beheer, huisstijlbewaking, planning, lay-outen rapporten, presentaties, notuleren, archivering, inplannen print/drukwerk bij interne drukkerij. nov. 1997/april 1998

EuroVite Uitzendkracht reclame-medewerker vervaardigen van etiketten. mei 1997

Meteo Consult Meteorologisch DTP-er vervaardigen van weerkaarten voor landelijke dagbladen, vervaardigen tv-filmpjes, invoeren administratieve gegevens van weerstations, weerkaarten tekenen in Illustrator. okt. 1996/maart 1997

P&M Styling Reclame-medewerker vervaardigen van reclameborden en stickers, uitprinten materiaal (folie). april-sept. 1997

Drukkerij Martens Vakantiewerk vergaren, vouwen en nieten van drukwerk. 1990/1996


Portfolio

Nieuwsbrief 2013 “Zorg voor vrijheid: terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen kán en moet”, zo luidt de slogan van het IGZ. Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM), zoals Zweedse banden of bedhekken, grijpen diep in op de fysieke en emotionele levenssfeer. In Nederland mogen VBM alleen worden opgelegd als er sprake is van een gevaar voor de cliënt, anderen of materiaal. Landelijk, maar ook binnen het UMC Utrecht, is men steeds meer aan het kijken naar alternatieven voor VBM. Dit komt voort uit de druk die de IGZ uitoefent op de ziekenhuizen. Desondanks komt het toepassen van VBM in de zorg regelmatig voor, zo ook binnen het UMC Utrecht. Uit een nulmeting is gebleken dat binnen het cluster N&N betrekkelijk vaak VBM worden toegepast en dat dit niet altijd patiënten zijn die hier bij opname een verhoogd risico voor hebben. Deze patiëntengroep is bij opname geen zogenaamde risicopatiënt, maar wordt dit tijdens opname. Risicopatiënten zijn patiënten waarbij er een hoog risico bestaat dat ze tijdens de opname in een ziekenhuis mogelijk geconfronteerd gaan worden met een VBM. Meestal is dat omdat ze verward raken, drains/infusen er uit willen trekken, valgevaarlijk zijn of gaan dwalen. Als je weet wie een risico patiënt is kun je je voorbereiden, bijvoorbeeld door hem/haar op een extra bewaakte kamer te verplegen. Uit de nulmeting is gebleken dat de risicopatiënt veelal de volgende kenmerken heeft:  Leeftijd > 70 jaar;  Eerder delirant geweest;  Hersentrauma gehad;  Zware chirurgische ingreep ondergaan.

Bezoekadres: Heidelberglaan 100 3584 CX UTRECHT

Postadres: Postbus 85500 3508 GA UTRECHT

Deze groep patiënten lopen dus eerder het risico in aanraking te komen met het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, doordat zij gevaarlijk gedrag gaan vertonen, zoals: onrustig gedrag, valgevaarlijk gedrag, wegloopgedrag en het verwijderen van lijnen en/of drains. De mogelijkheid van mobiel toezicht moet bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van de eerste tekenen van dit gedrag. Door deze patiëntengroep vroegtijdig in beeld te hebben kan hier laagdrempelig op worden geanticipeerd, zodat de inzet van zware vormen van VBM (zoals fixeren) voorkomen kan worden. De afdelingsleiding van het cluster N&N heeft toestemming gegeven om te starten met de pilot Mobiele Webcam. De pilot vindt plaats binnen de zorglijn Algemene Neurologie en gaat in november 2013 van start.

Projectgroep Mobiele Webcam Henriette van Woudenberg (Hoofd Zorg) Alwin van Distelbrink (Consultant MultiMedia) Marloes Koedam (Verpleegkundig Beleidsmedewerker cluster N&N) Tim van Nesselrooij (Verpleegkundig Specialist)

www.umcutrecht.nl T. +31 (0)88 75 555 55 T. +31 (0)88 75 574 70

Wist-je-dat…? …op de afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht patiënten bijna niet meer worden gefixeerd door het gebruik van cameratoezicht.

…de pilot ook wordt gebruikt om te onderzoeken welke materialen het beste voldoen en er regelmatig met de gebruikers wordt gesproken over hun ervaringen.

…de patiënt voor het inzetten van deze interventie niet verplaatst hoeft te worden, maar dat de camera naar de patiënt toe komt.

…als de pilot succesvol verloopt andere afdelingen binnen het UMC Utrecht ook worden toegerust met deze apparatuur.

…de camerabeelden niet worden bewaard, doordat er wordt gewerkt met een livestream-systeem en dat hierdoor de privacy van de patiënt en diens familie wordt gewaarborgd.

…er van de bevindingen een artikel wordt gemaakt voor een verpleegkundig tijdschrift.

Privacy Uiteraard hebben wij ons verdiept in de privacy aspecten van deze pilot. Er is geen concrete wetgeving op het gebied van cameratoezicht bij patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Mr. A.M. Vermaas, jurist van de staf van de Raad van bestuur van het UMC Utrecht, heeft destijds meegedacht met een soort gelijk project op de afdeling Geriatrie. “Het middel moet in verhouding staan tot het doel. Iemand van top tot teen vastbinden om een val te voorkomen is een buiten- proportionele maatregel. Cameratoezicht bij patiënten om te voorkomen dat zij door hun onrust uit bed vallen of zich anderszins bezeren is een verantwoorde maatregel.” Wel is het belangrijk dat aan de patiënt of diens vertegenwoordiger toestemming wordt gevraagd en dat iedereen die op de kamer komt, geïnformeerd wordt over het cameratoezicht. Beide aspecten zijn verwerkt in de implementatie. Daarnaast worden er gewerkt met livestream beelden (de camerabeelden worden niet opgeslagen), waardoor de privacy van de patiënt en/of familie is gewaarborgd.

Inzicht effecten Bij elk project ter verbetering van de kwaliteit van zorg wil je aantonen in welk opzicht er een verbetering is gerealiseerd. Daarom is er een registratieformulier ontwikkeld die verpleegkundigen mogen invullen als er voor cameratoezicht wordt gekozen en voor welke interventie hij/zij had gekozen als de keuze van cameratoezicht niet tot de mogelijkheden behoort. Als aan het eind van de pilot blijkt dat cameratoezicht duidelijke meerwaarde heeft kan de afdelingsleiding overtuigd worden deze interventie toe te voegen aan het VBM pakket.

Werkwijze in vogelvlucht Informeer de patiënt en/of familie bij het opnamegesprek over het mogelijk inzetten van cameratoezicht gedurende opname. Overleg met je collega verpleegkundige of je gevoel klopt dat de betreffende patiënt mogelijk gevaarlijk gedrag kan gaan vertonen. Laat de arts toestemming geven voor het inzetten van deze interventie en laat hem/haar dit noteren in EZIS en het schriftelijke toestemmingsformulier. Laat de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven voor het inzetten van deze interventie. Geef de informatiefolder ‘Cameratoezicht’ mee aan de patiënt en/of familie. Maak het gebruik van cameratoezicht door middel van de informatiekaart bekend op de deur van de betreffende patiëntenkamer. (*Op deze patiëntkamer bevindt zich cameratoezicht. Voor nadere informatie kun u terecht bij een verpleegkundige). Zet de camera aan. Verwerk in het activiteitenplan in EZIS de dagelijkse evaluatie van deze interventie. Vul het registratieformulier ten behoeve van de pilot in.

Nieuwsbrief 2013

Postadres: Postbus 85500

www.umcutrecht.nl T. +31 (0)88 75 555 55

3584 CX UTRECHT

3508 GA UTRECHT

T. +31 (0)88 75 574 70

Nieuwsbrieven

Bezoekadres: Heidelberglaan 100


Opmaak werkbonnen

JBTech Veenendaal B.V. T: 0318-506134 F: 0318-514556 E: info@jbtech.nl I: www.jbtech.nl

Lunet 16 Postbus 951, 3900 AZ Veenendaal IBAN: NL26RABO0102092281/BIC: RABONL2U KVK: 30215849 BTW: NL 81.59.57.713.801

JBTech Beveiliging B.V. T: 0318-506134 F: 0318-514556 E: info@jbtech.nl I: www.jbtech.nl

<Projectnummer> <Monteur>

<Klantnr.> <Naam> <Adres> <Woonplaats> <Telefoonnummer> <Uitgevoerde werkzaamheden>

maandag

dinsdag

gereed

woensdag

donderdag

vrijdag

..............dag

maandag

<Datum> <Aanvang werktijd> <Einde werktijd> <Reisuren> ELEKTROTECHNIEK, DUURZAAM, BEVEILIGING

<Projectnummer> <Monteur>

<Klantnr.> <Naam> <Adres> <Woonplaats> <Telefoonnummer> <Uitgevoerde werkzaamheden>

niet gereed

Lunet 16 Postbus 951, 3900 AZ Veenendaal IBAN: NL84RABO0174994400/BIC: RABONL2U KVK: 56552467 BTW: NL 85.21.82.508.B01

dinsdag

gereed

woensdag

niet gereed

donderdag

vrijdag

..............dag

<Datum> <Aanvang werktijd> <Einde werktijd> <Reisuren> Aantal

Omschrijving

Aantal

Prijs

Omschrijving

Prijs

<Materiaal>

Handtekening opdrachtgever:

BEVEILIGING

<Materiaal>

Handtekening monteur:

Witte exemplaar: klant - Rose exemplaar: factuur - Gele exemplaar: archief

Handtekening opdrachtgever:

Handtekening monteur:

Witte exemplaar: klant - Rose exemplaar: factuur - Gele exemplaar: archief

Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden installerende Bedrijven 1992 (Alib ‘92) vastgesteld door Uneto-VNI, die gedeponeerd bij de Griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage onder nummer 162/1992 ter inzage liggen.

®

Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden installerende Bedrijven 1992 (Alib ‘92) vastgesteld door Uneto-VNI, die gedeponeerd bij de Griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage onder nummer 162/1992 ter inzage liggen.

®

Wekelijkse opmaak kerkblad A4

Cover ontwerp

Schoolgids 2013-2014

Openbare basisschool “De Bongerd”

Cissy Bram Marjan

Antje

Een kaartje om te laten weten wie ziek is, wordt hier niet vergeten!

Sven Wim W

Hennie

2-wekelijkse opmaak kerkboekje A5

Tonny

Karen

Marion

René

Wim

Vormgeving beterschapskaart

Lindenhorst 1 6714 JV Ede Telefoon: 0318 – 638129 e-mail: directie@debongerd-ede.nl www.debongerd-ede.nl

Jannetje Inkie Rick

Alida Henry

De juiste afweging! De De juiste juiste afweging! afweging!

! onongoed! Gewo goed!!! goed! Gewo Gewoon

Gina

s 1918 Sind 1918 Sind Sindss 1918

Arjen

Expeditie EE xx pp ee ddHoofdstraat ii tt ii ee 93

Distributie, nationale en internationale transporten Veenendaal Distributie, Distributie, Distributie,nationale nationale en en internationale internationale transporten transporten www.vankeulenschoenen.nl

Generatorstraat 4 Generatorstraat Generatorstraat Generatorstraat 444 3903 LV Veenendaal 3903 3903 3903 LV LV LVVeenendaal Veenendaal Veenendaal Tel.: 0318-519163 Tel.: Tel.: Tel.: 0318-519163 0318-519163 0318-519163 Fax: 0318-525417 Fax: Fax: Fax:0318-525417 0318-525417 0318-525417 www.expeditievaneck.nl www.expeditievaneck.nl www.expeditievaneck.nl www.expeditievaneck.nl

Ingrid

Hoofdstraat 93 Veenendaal

www.vankeulenschoenen.nl Hoofdstraat 93 - Veenendaal - 0318-511879 Hoofdstraat Hoofdstraat 93 93 --Veenendaal Veenendaal -- 0318-511879 0318-511879

Dick

Dakbedekking Dakbedekking Dakbedekking Dakbedekking CV-Ketels CV-Ketels CV-Ketels CV-Ketels Sanitair Sanitair Sanitair Sanitair Lood- en zinkwerk LoodLood- en en zinkwerk zinkwerk zinkwerk

Nick

Jur

Albert

AnneMarie

Jeannet

voor een persoonlijk afscheid

Ricardo

info@mailbalance.nl - www.mailbalance.nl info@mailbalance.nl info@mailbalance.nl--www.mailbalance.nl www.mailbalance.nl www.mailbalance.nl

Uitvaartverzorging vanuit Veenendaal Ook indien u elders een verzekering heeft afgesloten.

0318 - 50 74 11 06 - 5085 1844

Slaapvoorlichter Slaapvoorlichter UtrechtseHeuvelrug Heuvelrugen Vallei Slaapvoorlichtervoor voor voorUtrechtse Utrechtse Heuvelrug en enGelderse Gelderse GelderseVallei Vallei

2013

Benieuwd naar dede mogelijkheden? Benieuwd naar mogelijkheden? Benieuwd Benieuwd naar naar de de mogelijkheden? mogelijkheden?

www.turkesteen.nl ••• Gelderland Gelderland1-3 1-3 1-3•••Veenendaal Veenendaal Veenendaal ••• www.turkesteen.nl www.turkesteen.nl www.turkesteen.nl www.vdpoltotaalinterieur.nl www.vdpoltotaalinterieur.nl www.vdpoltotaalinterieur.nl www.vdpoltotaalinterieur.nl •••Gelderland


Huisstijlen

Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Johan van den Essenburg (M) 06 - 28 90 19 26

Algemeen Directeur Postbus 711 - 3900 AS Veenendaal Turbinestraat 8C1 - 3903 LW Veenendaal (T) (I) (E)

0318 - 55 19 60 www.ingeniousvastgoed.nl jvandenessenburg@ingeniousvastgoed.nl

Arjan van den Ham

Vindingrijk in vastgoedopgaven!

(M) 06 - 19 94 72 54

Vastgoedacquisiteur Postbus 711 - 3900 AS Veenendaal Turbinestraat 8C1 - 3903 LW Veenendaal 0318 - 55 19 60 www.ingeniousvastgoed.nl avandenham@ingeniousvastgoed.nl

Postbus 57 - 3900 AB Veenendaal

With compliments

Vormgeving briefpapier, vervolgpapier, visitekaartjes, envelop C5, With Compliments Card, offertemap

(T) (I) (E)

Hierbij ontvangt u:  involge uw verzoek  volgens afspraak  ter inzage  ter kennisgeving  ter goedkeuring  ter behandeling ...................................

Met vriendelijke groeten,

info@mailbalance.nl www.mailbalance.nl

Postbus 57 - 3900 AB Veenendaal

Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.mailbalance.nl

Vestiging Einsteinstraat 22 3902 HN Veenendaal Postbus 57 3900 AB Veenendaal (T) 0318-495350 (F) 0318-495353

 ter ondertekening

Einsteinstraat 22 3902 HN Veenendaal Postbus 57 3900 AB Veenendaal (T) 0318-495350 (F) 0318-495353

(KvK) 30 200 112 - (BTW) NL 81.38.78.238.B.01 - Bankrekeningnr. 1082.97.845 - IBAN: NL32RABO0108297845 - BIC: RABONL2U. Op al onze aanbiedingen en elk met ons afgesloten transactie zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de KvK. MailBalance is een dochteronderneming van TMG Beheer BV.

Hoofdkantoor Ommelseweg 69 5721 WT Asten Postbus 101 5720 AC Asten (T) 0493-681040 (F) 0318-495353

info@mailbalance.nl - www.mailbalance.nl


Alstublieft!

Alstublieft!

Is deze zending verkeerd geadresseerd? Stuur bovenstaande adresgegevens dan retour aan: Blad Naar Keuze, Postbus 57, 3900 AB Veenendaal, of geef het juiste adres even aan ons door via (0493) 681 040. Het tijdschrift mag u houden als u dat wenst!

Is deze zending verkeerd geadresseerd? Stuur bovenstaande adresgegevens dan retour aan: Blad Naar Keuze, Postbus 57, 3900 AB Veenendaal, of geef het juiste adres even aan ons door via (0493) 681 040. Het tijdschrift mag u houden als u dat wenst!

Van ‘t Riet is zelfstandig adviseur voor: DUIDELIJK VERHAAL

www.rpms.nl www.gezondinbedrijf.com

Leef je leven, financieel ontzorgd, met steeds een op maat advies voor verzekeringen • pensioen • hypotheek • geld- en bankzaken • woning en wonen

Gefeliciteerd! Uw persoonlijke code is:

Alstublieft!

• Surf naar www.bladnaarkeuze.nl en vul uw persoonlijke code in.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Van ‘t Riet heeft gesteld. Daarom is deze waardebon voor u.

• Vul uw gegevens in.

Met deze bon kunt u zelf een keuze maken uit een ruim aanbod van magazines. Ga naar de speciale website www.bladnaarkeuze.nl en kies uw favoriete titel.

• Kies het Blad naar Keuze.

U ontvangt na uw aanmelding uw magazine thuis. Van ‘t Riet wenst u veel leesplezier!

J. Duikerweg 3 Postbus 223, 1700 AE Heerhugowaard 072 57 66 300 www.vanhetriet.nl

Van ‘t Riet is zelfstandig adviseur voor: DUIDELIJK VERHAAL

Leef je leven, financieel ontzorgd, met steeds een op maat advies voor verzekeringen • pensioen • hypotheek • geld- en bankzaken • woning en wonen

Bonnen, adresdragers, website

Blad Naar Keuze


Hierbij ontvangt u uw favoriete magazine. Wij wensen u veel leesplezier.

Speciaal voor u..... Fortuna CClaw Epona Fidura assyst

Alstublieft! Wij waarderen het vertrouwen dat u in ICT Concept heeft gesteld. Daarom is deze waardebon voor u. Met deze bon kunt u zelf een keuze maken uit een ruim aanbod van magazines. Ga naar de website www.bladnaarkeuze. ict-concept.nl en kies uw favoriete titel.

• Surf naar www.bladnaarkeuze. ict-concept.nl en vul uw persoonlijke code in. • Vul uw gegevens in. • Kies het Blad naar Keuze.

U ontvangt na uw aanmelding uw magazine thuis. ICT Concept wenst u veel leesplezier!

Direct Contact 088 002 84 82

• Luxe en basis magazines

• Basis magazines

Blad Naar Keuze is een product van de Matters Group.

www.bladnaarkeuze.nl

www.bladnaarkeuze.nl

Beauty, lifestyle en Wellness

Hobby en Vrije tijd

Dieren en Planten

Reizen en Vakantie

Computers en Elektronica

Jeugd en Gezin

Aktueel Excellent Business Excellent Leven & Wonen regionaal GezondNU Glossy Herenhuis Jansen Stars X Pat

4WD Auto review Duiken Forte Godevaert Historisch Nieuwsblad Onze Taal Royalty Start Trucks Tyrezone Wetenschap in Beeld Koken en genieten

Beet! Bloem en Plant Hart voor Dieren Ros

AmericA Going down Under East Griekenland magazine De Smaak van Italie Nordic Vakantiekriebels Leven in Frankrijk

Bright Chip foto & video Computer Totaal praktijkgids Computer Totaal HET PCM Tips& Trucs Zoom.nl Computer Easy

Bambini Cosmogirl Girlz! Goal! Mama Meiden Power Unlimited

Beauty, lifestyle en Wellness

Hobby en Vrije tijd

Dieren en Planten

Reizen en Vakantie

Computers en Elektronica

Jeugd en Gezin

Aktueel Big Black Book BLVD MAN Elegance Excellent Business Excellent Leven & Wonen regionaal GezondNU Glossy Herenhuis Jansen Men’s Health Opzij Psychologie Residence Sante Stars Watching X Pat Yoga magazine

4WD Auto review carros Duiken Foodies Forte Godevaert Historisch Nieuwsblad Historia Nautique Onze Taal Royalty Runners World Start Trucks Tyrezone Wetenschap in Beeld Koken en Genieten

Beet! Bloem en Plant Hart voor Dieren Karper Ros Rovers

AmericA Going down Under East EnFrance Griekenland magazine De Smaak van Italie Italie Magazine Joie de Vivre Nordic Vakantiekriebels Leven in Frankrijk

Android magazine Apps magazine Bright Chip foto & video Computer Totaal praktijkgids Computer Totaal HET iPhone magazine PCM Photo digitaal tips& Trucs Zoom.nl Computer Easy

Bambini Cosmogirl Girlz! Goal! J/M Mama Meiden Hoe overleef ik Power Unlimited


Vormgeving posters A0 + boekje A5 (cover + binnenwerk)

2012

KUNST & CULTUUR  GELDERLAND

WWW.PARELVANDEBETUWE.NL 2012

PA R E L K R A N T

PA R E L K R A N T

PARELHISTORIE

» Een overzicht van Parel-winnende bands uit onze rijke geschiedenis..!

1990

2001

» Urf, Runt en Rukvet Nr 7

PARELKRANT

1991

» Laloosh

2002

» Slush

-PYROLYSIS -COLOURED DREAM -KING NOTHING -WHY WE FIGHT -BRIGHT FICTION -ONSLOW -DIRTY COLORS -FAR FROM HOME -THE WHITE CARROTS -JAN AND THE GIRL

» Safety blanket

1992

2003

» The Stag

» Blend

1993

2004

» Inamix

» estAtic

1994

2005

» Bobo Kaminsky

» The Analog Project

1995

2006

» September Fools

» Wheel

1996

2007 » KYU

2008

» Navilium

» The Q! en FOX

1998

2009

» Sluttem Kepot

» Cool Ice Crush Killers (C.I.C.K.)

1999

2010

» Garlic

» The Shibby’s

2000

2011

» Refuse

» Shamrock

» 2012...............???

PA R E L K R A N T

www.parelvandebetuwe.nl parelvandebetuwe@gmail.com

wij druk bezig geweest om voor jullie de 23e editie van de Parel van de Betuwe te organiseren!

Hoe gaat het met de winnaar van 2011? Goed! We zijn nog steeds enthousiast bezig met muziek maken!

En zoals elk jaar hebben we er met bloed, zweet en tranen aan gewerkt om alles en iedereen verrassend veel en verrassend goede inschrijvingen. De Betuwe rockt al jaren en dat is gelukkig nog niet veranderd. Dat de Betuwse klei een goede bodem is voor muzikaal talent, zien we al jaren terug in de Parel van de Betuwe. Voor jonge Betuwse artiesten is de Parel vaak een van de eerste stappen richting een carrière in de muziek. Zo zagen we regelmatig de Parelwinnaars optreden op diverse festivals en podia door het hele land met zowel Betuwse bands als met latere projecten. Een voorbeeld daarvan zagen we dit jaar bij de kickoff, waar een combinatie van Parels en talent van buiten de Betuwe een spectaculaire show neerzette. Dit jaar zien we oude bekenden terug in de Parel, maar hopen we ook weer vele nieuwe talenten te spotten. Onze doelstelling om beginnende bands uit de regio een professioneel podium te bieden, staat nog altijd hoog in het vaandel.

Hoe hebben jullie de Parel van de Betuwe 2011 ervaren? Wij hebben de Parel vorig jaar natuurlijk bijzonder prima ervaren aangezien wij deze hebben gewonnen. Maar naast dat hebben we erg genoten van het optreden, zowel de voorrondes als de finales en vooral ook de gezelligheid tussen de bands onderling, waarin de meesten elkaar succes gunnen en met plezier naar elkaar luisteren. En dat element zal ervoor zorgen dat ongeacht de uitkomst de bands met een positief gevoel aan de Parel mee hebben gedaan.

Aan alle deelnemers wil ik nog even kwijt: zet hem op, geniet er van, geef alles wat je hebt en

Jullie wonnen in de finale een optreden op Appelpop, hoe hebben jullie dit optreden ervaren? Als een jongensdroom die uitkomt. Prachtig om op zo´n groot festival in je thuisstad te mogen staan, je naam ook een keer op die poster te zien en op het moment zelf zowel oude bekenden als nieuw publiek enthousiast te zien worden van de show die jij neerzet. Fantastisch!

Q  K  G  V  N  V  O  F  W A O Y L  X C D K  T  S  L  T  C  I  E  K  O  P  J  I  H N V W J  N F  E U  B  D  W  G Z  N  N  K  Q  D  H  R  N Z F Q V P K M 3  Z  U  T  T  V  G  Q  T  O  P  H  Y  H T N W H Y W E F  I  G  H  T  T  N  N  J  W  A  L  I  U B V X Q R G E Z  D  A  K  W C  O  L  O  U  R  E  D  D R E A M O E  T X  C  B  U  E  O  T  N  J  F  E  E  J  J  I  T I  E  L  E  I  F  V  E  B  N N  H  D  Z  J  L  R  T  G G J  N W Y I  N A  O  A  K  T  J  I  M  D  H  T  D  Z  Y H E S  U S  E  G R  J  T  B  I  O  N  S  J  A  N  A  N  D T H E  G I  R L  F  Y  L  W  E  W  G  O  Y  X  A  M  U  A F C F  X S  C D R  Q  E  E  T  Z  E  X  B  K  K  D  F  D I  R T  Y C O L  O  R  S  A  O H  L  O  P  D  Z  O  J  Q C I  A F  P Y P M  W  A  B  E  H  F  L  A  Z  S  D  S  E  T D Q P X S  A H  K  U  O  P  P  J  J  R  T  H  E  W  H I  T E  C A R R O  T  S  G  K X  W  B  E  T  U  W  E  H O N S  L  O W E M  M  V  C  R O  B  Q  L  Z  I  A  R  K N L U X Z  R L  E  X  G  F  H W  H  V  C  R  O  A  B  Q E V F  Z  W B T S  V  Y  J  U W  I  N  N  A  A  R  K  W C C S  Y E  S  C N  N  S  W  C  V  E  Y  Z  B  A  D  E  T  I  T M Q V O V W  H  E  J  L   

» JAN and The Girl Toen ergens in 2008 buurmannen hun interesses deelden, bleek muziek een gedeelde passie. De match was zo gemaakt. Maar de zanger ontbrak. Deze werd gevonden in Jaap. Jape (Jaap) vond aansluiting bij de neighbours. En zo ontstond Jape and Neighbours. Na wat omzwervingen met eigen arrangementen op bestaande nummers belandden ze uiteindelijk daar waar ze nu zijn, met opmerkelijke nummers als “Wide Open Spaces”, “Full Moon” en “It’s All Over Now”. Inmiddels krijgen de mannen versterking van The Girl. Vanaf augustus is JAN getransformeerd naar JAN and The Girl, nadat Elvira Bessems haar zangtalenten wilde delen met de mannen.

In 2008 they started as four, now there are five. Mixing experience with childlike innocence, they tend to ‘bend’ the rules a bit. Creating is the biggest drive, keep on going is the motto. Using many different influences creates a sound that never stops evolving. Don’t label us, we will never label ourselves. Far From Home is Karlijn (vocals), Mike (guitar), Joey (guitar), Jp (bass) and Mick (drums). “Music takes us Far From Home” www.parelvandebetuwe.nl

Pyrolysis Pyrolysis Coloured Coloured Dream Dream King Nothing King Nothing Why Why We Fight We Fight BrightBright Fiction Fiction Onslow Onslow Dirty Dirty ColorsColors Far From Far From HomeHome The White The White Carrots Carrots JAN and JANThe andGirl The Girl De Meeting De Meeting M3 M3 Twentietoe Twentietoe Leerdam Leerdam Dodewaard Dodewaard Tiel Tiel ParelParel 3x 3x Betuwe Betuwe Beatles Beatles Winnaar Winnaar Set Set

» The Beatles

» Far From Home

» Foto: Jonne Koopmans

PA R E L K R A N T

» ZOEK DE WOORDEN

» The White Carrots Een keiharde rockband die de muziek terughaalt van de jaren ‘60 en ‘70; Hakkende drum, schreeuwende gitaren, magische baslijnen, dat zijn ‘The White Carrots’. De verlossing voor allen die wachtten op de band die de herkenbare Blues en Rock ’n Roll genen terugbrengen in de muziek.

De Dirty Colors zijn een indie-rock band met een britse sound, bestaande uit Martin Gerrits, Jimmy de Vette, John van de Kamp en Floris van Bodegraven. Sinds een jaar zijn ze bezig met hun repertoire, wat aanstekelijk is maar met een cynische ondertoon. Met hun motto “Any color you like”, geven ze aan dat je hun muziek op meerdere manieren kan interpreteren. “Any Color You Like”

www.parelvandebetuwe.nl

PA R E L K R A N T

PUZZEL VAN DE BETUWE!

VOORRONDE 1 - VRIJDAG 9 MAART! » De Snellenburg (i.s.m. De Meeting) - Vuurdoornstr. 2 - Opheusden - Entree 7 euro - Aanvang 20.30 uur

De band Onslow zag ‘t levenslicht op 7 juni 2004 om 19:25:31. In de garage van drummer Johnny Onslow werden samen met bassist Joop Onslow en de gitaristen BZ en Tos Onslow allerhande golden-oldies voorzien van een Punkrock-Ramones-sausje. Vanaf 2011 is besloten om, naast het punkrockrepertoire, het peuterrepertoire en het inmiddels ook akkoestische repertoire, meer tijd te steken in de eigen nummers. Nederlandstalige meezing-pret-rock/punk/country over de meest bijzondere uit het leven gegrepen onderwerpen!

» Dirty Colors

Wat ging er door jullie heen toen jullie de finale wonnen? Eerst een gevoel van ongeloof. Als Tielse band zal het winnen de Parel en het spelen op Appelpop altijd een beetje een soort van ´hoogste doel´ zijn. Wanneer dat doel bereikt is wil je alleen heel hard juichen en er zo snel mogelijk een biertje op drinken.

onthoud ‘All you need is love’!

www.parelvandebetuwe.nl

PA R E L K R A N T

VOORRONDE 1 - VRIJDAG 9 MAART! » De Snellenburg (i.s.m. De Meeting) - Vuurdoornstr. 2 - Opheusden - Entree 7 euro - Aanvang 20.30 uur

» Onslow

Waar zien jullie jezelf over 5 jaar? Wat hebben jullie het afgelopen jaar zoal gedaan? Als een band die nog steeds elkaar en zijn Wij zijn na het winnen van de Parel tot eind september erg druk geweest met de band. publiek gelukkig kunnen maken met het Daarna besloten we iets gas terug te nemen maken van muziek, en hopelijk met een album en ons te gaan focussen op het maken van en onvergetelijke optredens op zak. een EP. Wij zijn vooralsnog druk bezig met Wat vinden jullie het leukst aan muziek maken? het schrijven van nieuwe en het ´pimpen´ ‘Entertainen’, zowel je publiek als elkaar. van oude nummers en wanneer wij daarmee klaar zijn willen we de studio in duiken. Daarbij Hebben jullie nog tips voor de Parelbands van 2012? streven we het na dit jaar weer lekker veel op Zet een strakke show neer en neem het het podium te staan! publiek mee. Zorg daarbij dat je je niet puur op de winst focust maar zorg ervoor dat je er plezier in hebt en achter je muziek staat, dat zal je het meeste kans hebben.

Parel van de Betuwe Beethovenstraat 22 4003 KX Tiel 0344-612401

» Cissy Gerritz

De deelnemende podia, de parelwerkgroep, de vrijwilligers, de sponsors, de mensen van de techniek, de bands en natuurlijk het publiek!

Terwijl jullie waarschijnlijk allemaal ingepakt in gebreide mutsen en sjaals op het ijs stonden, zijn

www.parelvandebetuwe.nl

PA R E L K R A N T

» Een kort interview met de winnaar van de Parel van de Betuwe 2011

» Contact

» Renate van der Craats » Petra van Doesburg » Maaike Kunst » Ingrid Zaaijer » Joost de Bot

» Vormgeving » Met dank aan

weer voor elkaar te krijgen. Maar, het is allemaal niet voor niets! Ook dit jaar hadden we weer » Stone Cold Crazy

1997

PA R E L K R A N T

HOE IS HET NU MET…. SHAMROCK.

COLOFON » Redactie

» HALLO ALLEMAAL!

www.parelvandebetuwe.nl

De afgelopen jaren is De Gouden Cover een vast terugkerend onderdeel van De Parel van de Betuwe. Bepalen van wie de cover moet zijn zorgt iedere keer weer voor hevige discussie tijdens de Parel vergaderingen. Want iedereen heeft zo zijn voorkeur en weet zeker dat juist die ene artiest garant staat voor de leukste en origineelste covers. Dit jaar echter riep iemand The Beatles! En toen was het stil. Geen verhitte discussie, geen twijfel maar een serene stilte. Tevreden blikken alom. The Beatles dus. Een popgroep, zoals dat in 1960 nog heette, uit Liverpool. Die in de tien jaar dat ze muziek maakten geschiedenis schreven. Was popmuziek voor die tijd nog gebaseerd op Amerikaanse rythm and blues en rock and roll, The Beatles brachten muziek op compleet nieuwe hoogten. Hun optredens zorgden voor “Beatlemania”: hysterische jongelui die hun muziek overstemden en zalen vernielden. De vier jongens leefden, ademden, aten en sliepen muziek. Ze waren vernieuwend, creatief en onstuitbaar. En eenmaal op gang experimenteerde ze met nieuwe stijlen, buitenlandse invloeden, drugs en instrumenten en

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

KUNST & CULTUUR  GELDERLAND

PA R E L K R A N T

PA R E L K R A N T

VOORRONDE 2 - ZATERDAG 10 MAART!

VOORRONDE 2 - ZATERDAG 10 MAART!

» Pyrolysis

» Why We Fight

» M3 - Quirinus de Palmelaan 110 - Leerdam - Entree 7 euro - Aanvang 20.30 uur

PA R E L K R A N T

PA R E L K R A N T

COLUMN!

» M3 - Quirinus de Palmelaan 110 - Leerdam - Entree 7 euro - Aanvang 20.30 uur

Door: Ingrid Zaaijer

» Bright Fiction Pleasure and Passion dit staat voor de band Coloured Dream. Deze driemansformatie is gestart in 2008. Alle drie de leden hebben een degelijke muzikale achtergrond en hebben in diverse bands gespeeld. Danny de drummer zorgt samen met Bassist Louis voor een stevige ondergrond. Elbert neemt de zang en gitaarwerk voor zijn rekening en is tevens de songwriter.

KCG en de Rabobank. Om in de toekomst deze

Ik

voel

aan

Beethovenstraat 22 - 4003 KX Tiel Entree: 10 euro Aanvang: 20.30 uur

Dat kan! Het is heel eenvoudig. Je hoeft niet te bellen, mailen, faxen, krabbelen, sms-en of wat dan ook. Tijdens de finale kun je gewoon “live” beslissen of jouw favoriete band er vandoor gaat met de Publieksprijs. Het enige wat je moet doen is naar de finale komen. Zorg wel dat je op tijd bent, want de stembiljetten worden maar uitgedeeld tot de eerste band begint. Je moet

Maaike

natuurlijk wel alle optredens hebben gezien om een eerlijke keus te maken!! Tot dan!

» De Parel van de Betuwe wordt mogelijk gemaakt door:

Naast de ‘normale’ avonden (voor zover er ooit een normale RNRF is…) zijn er ook diverse special back-Friday (met een compilatie van de eerdere edities) en afgelopen februari de Metalcore

Advertentie

Friday in de grote zaal.

Verkoop van o.a. Leatherman, Maglite, Buck, Blackstone, Leger Boots en werkkleding

De meest spraakmakende special edition was in september 2011. Een weekend na Appel-

iedereen aan te moedigen en om keihard mee te zingen met de Beatles covers die voorbij gaan

pop opende ons RNRF-seizoen met een spectaculaire Open Air editie in de achtertuin van

komen! Ik kan niet wachten. Ik wil via deze weg alle bands succes wensen de komende

Twentietoe. Naast de uitzonderlijke prestatie van de technische crew (we kregen klachten van

periode! Geniet allemaal maximaal van het Parelcircus. Naast de bands wil ik ook de parel-

geluidsoverlast vanuit Echteld!) was ook de line-up legendarisch. Op ons zelfgebouwde podium

werkgroep alle succes toe wensen. Het is niet niets

stonden regionale, nationale en zelfs internationale bands. De Engelse band Soshin trad een

om het allemaal te organiseren, maar ik heb alle jullie!

om te genieten van ‘Rock ’n roll music’!

editions geweest. Zo hadden we de Punk ’n Roll Friday, de Singer-songwriter Friday, de do-look-

De Parel van de Betuwe 2012, gelukkig is het nog steeds hip

in

Zaterdag 21 april Twentietoe

» Wil je ook een stem hebben in de finale van de Parel van de Betuwe? Ik hoop jullie allemaal terug te zien in het café van Twentietoe tijdens een van de Rock ’n Roll Fridays

Twentietoe in een plek waar muziekliefhebbers, beginnende bands en gezelligheid samen komen. Niet alleen bands uit de regio krijgen hier de kans om van zich te laten horen, maar ook talent uit de rest van het land heeft ons podium aangedaan. Groningen, Nijmegen, de Achter-

and happening. De inschrijvingen stroomden binnen dit jaar.

vertrouwen

FINALE PAREL VAN DE BETUWE! » Yes we have a winner!

Als laatste kan ik jullie alvast verklappen dat er dit jaar weer een Open Air editie zal zijn. Er wordt al hard aan gewerkt om de voorgaande editie te overtreffen!

Rock ’n Roll Friday begon ooit als een initiatief van drie vrijwilligers van Twentietoe en bleek al snel een doorslaand succes. Elke eerste vrijdag van de maand verandert het café van

hoek en zelfs Engeland hebben al van zich laten tijdens een van de edities.

We gaan dus wederom een fijn parelweekend tegemoet

»

speciale edities te kunnen blijven organiseren, en omdat de doelstellingen erg goed bij elkaar aansluiten, is Rock ’n Roll Friday de samenwerking aangegaan met de Parel van de Betuwe. Alle bands die meedoen aan de Parel zal je dan ook terugzien op het podium van RNRF.

mogelijkheid ontstaan om podiumervaring op te doen.

met twee spectaculaire voorrondes. Uiteraard zal ik met mijn snufferd vooraan staan om

» King Nothing

Biesterveld Security, Sine Technical Events,

dit seizoen onderdeel geworden van de Parel van de Betuwe. Door deze mooie samenwerking is er voor de beginnende bands uit de regio een extra

Nu wordt dat voor mij geregeld. Aan de ene kant een lekker gevoel dat ik die druk niet meer heb, aan de andere kant ook heel raar om het los kan laten. Ik bemoei me nog steeds met de voorrondes, heb het grootste woord als de band voor de gouden koffer oprechte excuses naar de parelwerkgroep! Denken jullie eindelijk van me af te zijn, maar ain’t gonna happen. Ik wil toch nog graag een spreekwoordelijke vinger in de pap houden.

King Nothing is ontstaan vanuit de diepste wortels van de Leerdamse cultuur, opgericht in 2010. De stijl is “in you’re face metal” met industrial trippin invloeden. De bemanning bestaat uit Floris Ververs (gitaar), Peter Wielhouwer (bas), Johan Vos (zang), Aldrik Schaaij (drums) en Gerben van Aalst (gitaar). De bands waarin deze muzikanten eerder van zich hebben laten horen zijn o.a. Garlic, Nuclear Garden, Mossfet en Broke.

www.parelvandebetuwe.nl

PA R E L K R A N T De Open Air editie werd mogelijk gemaakt door

Door: Maaike Kunst

Na twee jaar succesvol zelfstandig te hebben gedraaid is mijn trots Rock ’n Roll Friday sinds

dat ik nu toch echt met een stukje moet komen. Jeetje een jaar geleden zat ik iedereen nog achter de broek aan, zodat de krant naar de drukker kon.

allemaal los te laten. Ik merk ook dat ik het nog niet helemaal

bedacht moet worden en vind nog steeds van alles. Bij deze mijn

Bright Fiction is een bandje uit de Bommelerwaard dat indie/postpunk maakt die sterk op de piano leunt. Bright Fiction wisselt psychedelische stukken af met een euforie en creëert daardoor een uniek geluid.

een aantal fantastische sponsors, te weten

» Rock ’n Roll Friday: Parels op het podium!

Februari 2012, ik krijg een reminder van Joost dat Why We Fight is begonnen met repeteren in December 2010. In een jaar tijd heeft de band in de Nederlandse Underground Hardcore scene al een aardige reputatie opgebouwd. Ook in hun lokale scene komt de band steeds meer op de voorgrond en worden hun lyrics uit volle borst meegebruld door het publiek. WWF is back, and better than ever. “You aren’t even ready for this”

» Coloured Dream

PA R E L K R A N T

COLUMN!

» Afscheid nemen bestaat niet…

de deadline van de Parelkrant bijna in zicht is en Vier jonge muzikanten ergens ver weg in het platteland. Stop ze bij elkaar in één ruimte, laat het exploderen en ontvang een ultieme combinatie van vrolijke folk melodieën met stevige punk, kortom: Pyrolysis.

scoorden hit na hit. Ze brachten 27 studio albums uit en stonden 44 keer met een single in de Top 40. Sommige singles stonden er zelfs vier keer in. Begonnen de mannen met redelijk brave popsongs. Gaandeweg ontstonden er nieuwe geluiden: rock, psychedelische rock, British Invasion, folkrock, soul, countryrock, skiffle, hardrock en Indiase muziek. De eerste paar singles bestonden uit drie akkoorden en heel simpele songteksten (Love me do). Maar al snel bleek dat ze veel meer in hun mars hadden. Soms was er zoveel inspiratie dat hun singles niet een A en B kant hadden, maar dat beide kanten een hit werden. Het hoogtepunt van de band is volgens velen het uitbrengen van Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band album. Op dit album wordt optimaal gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die een studio in die tijd te bieden had. Sommige fans konden maar moeilijk wennen aan de soms vreemde en excentrieke nummers en geluiden op dit album. Waren hun eerdere hits in no-time bovenaan de hitlijsten te vinden; de singles na dit album deden er beduidend langer over. Na dit album werd nog twee jaar geëxperimenteerd en maakten The Beatles uitstapjes naar de zakenwereld (eigen kledingmerk, filmstudio en platenlabel) maar al snel bleek dat hun enige ware passie muziek maken was. En in 1968 brengen ze The White Album uit waarop hun muziek weer toegankelijker en minder extravagant is. Helaas zet vanaf dat moment het uiteenvallen van The Beatles in. Er ontstaat onderling wrevel en geruzie. Artistieke onenigheid leidt niet meer tot inspiratie maar vernietigd de scheppingsdrang van de band. Abbey Road is hun laatste succesvolle album; na september 1969 worden de mannen niet meer samen gezien. Uiteindelijk zijn ze niet meer dan acht jaar serieus productief geweest; maar hun nalatenschap is indrukwekken. Het moet geen enkel probleem zijn om een leuk nummer te vinden dat onze Parelbands kunnen coveren. De kwaliteit en creativiteit van deze Liverpoolse jongens evenaren is wel een enorme uitdaging. Ik ben benieuwd! Succes!

week eerder als guerilla-act op tijdens Appelpop en gaven daarna een te gek optreden bij ons

mijn

in de tuin.

spreekwoordelijke water dat het een Parel wordt om niet te vergeten. Zoals de Beatles het al zongen: Just let me hear some of that rock and roll Music!

www.parelvandebetuwe.nl

L GELDERLAND

Weerstraat 41-42 • 4001 LC Tiel • Telefoon: 0344 - 611459 • www.dumpshoptomcat.nl

Ingrid

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

2013

VOORRONDE VRijDag 1 maaRt CulEmbORg

2013

• theater De Fransche School • Havendijk 1 • 4101 aa Culemborg •

DiCE - Spool - Never Embraced 4 Dudes and the Diva - Daisy

20.30 o open: Doorsage: 7 eur Dam

Rosie and the Woodsticks

.30 en: 20ro s op Door ge: 10 eu Dama

VOORRONDE VRijDag 8 maaRt lEERDam • m3 • Quirinus de Palmelaan 110 • 4142 Cj leerdam •

Dirty Colours

bright Fiction - assigned - bourbon legacy - longStory - the Scrabbles 20.30 o open: Doorsage: 7 eur Dam

Daisy

VOORRONDE ZatERDag 9 maaRt DODEWaaRD • De meeting • Waalbandijk 89 • 6669 mD Dodewaard •

Dirty Colours - Evil Eyes - lisette lowe Rosie and the Woodsticks - Pyrolysis LongStory

20.30 o open: Doorsage: 7 eur Dam

FiNalE - 20 aPRil @tWENtiEtOE tiEl

PARELKRANT 2013

201 3

PARELKRANT 2013

PARELhISToRIE

» Een overzicht van Parel-winnende bands uit onze rijke geschiedenis..!

1990 » Urf, Runt en Rukvet Nr 7

1991

PARELKRANT

» Slush

- DICE - SpooL - Never Embraced - 4 Dudes and the Diva - Daisy - Bright Fiction - Assigned - Bourbon Legacy - LongStory - The Scrabbles - Dirty Colours - Evil Eyes - Lisette Lowe - Rosie and the Woodsticks - Pyrolysis

1992 » The Stag

1993 » Inamix

1994 » Bobo Kaminsky

1995 » September Fools

1996 » Stone Cold Crazy

1997 » Navilium

1998 » Sluttem Kepot

1999 » Garlic

2000 » Refuse

2001 » Laloosh

2002 » Safety blanket

2003 » Blend

2004 » estAtic

2005 » The Analog Project

2006 » Wheel

2007 » KYU

2008 » The Q! en FOX

2009 » Cool Ice Crush Killers (C.I.C.K.)

2010 » The Shibby’s

2011 » Shamrock

2012 » Why We Fight

» 2013...............???

www.parelvandebetuwe.nl

PARELKRANT 2013

PARELKRANT 2013

hoE IS hET Nu MET…. Why WE FIghT.

CoLoFoN » Redactie

» Contact

» Renate van der Craats

» Een kort interview met de winnaar van de Parel van de Betuwe 2012

Parel van de Betuwe

» Petra van Doesburg

Beethovenstraat 22

» Maaike Kunst

4003 KX Tiel

» Ingrid Zaaijer

www.parelvandebetuwe.nl

» Joost de Bot

parelvandebetuwe@gmail.com

» Vormgeving

» Richard Procee

7. Staan er op dit moment veel optredens gepland? Nee niet echt, maar dat is omdat we bezig zijn met ons album want waarschijnlijk rond de herfst/winter van 2013 uitgebracht zal worden.

» This could be the last Time....of toch niet?? Na een jaar “Parel Sabbatical” kruipt het bloed toch weer waar het niet gaan kan. Vorig jaar heb ik zelfs een voorronde gemist, omdat ik er gewoon even geen zin meer in had. Laten we het maar houden op een quater life crisis, want inmiddels zijn we weer gestart met de 24e editie van de Parel van de Betuwe en ben ik me stiekem weer overal mee aan het bemoeien. Ik kan me zo voorstellen dat de Parelwerkgroep helemaal gek van me wordt, maar ja ik hou gewoon van de Parel. Op 16 februari was de kick-off. Alle deelnemende bands kregen een workshop van de muziekwerkgroep van Appelpop hoe ze om moeten gaan met Pers en Promotie. Hierna was het tijd voor ontspanning. Why We Fight liet nog even zien waarom ze vorig jaar hebben gewonnen en daarna was het tijd voor dé Rolling Stones coverband van Nederland The Stolling Rones. Als echte Stones fan was ik huiverig, want het is niet niets om deze wereldband te coveren. Na de inzet van de song ‘Midnight Rambler’ wist ik het gelijk…. Dit is toch wel wat. Mijn vader en oom, beiden die hard Stones fan, vonden het zo gaaf dat na afloop het bezoek aan het volgende optreden al werd doorgenomen. Ik ben erg benieuwd welke cover van de Stones de deelnemers aan de Parel van de Betuwe gaan spelen aan het einde van hun set. Met deze cover kunnen de bands een extra prijs winnen te weten de “Gouden Koffer”. Aan alle bands wil ik nog een stukje tekst van Mick Jagger meegeven in deze wedstrijd. “You can’t always get what you want. But if you try sometime. You just might find. You get what you need.” Dus al win je dit jaar niet, gewoon doorgaan en wraak nemen in de 25e editie van de Parel van de Betuwe. Ingrid www.parelvandebetuwe.nl

5. Wat hebben jullie het afgelopen jaar zoal gedaan? We hebben een EP uitgebracht met een videoclip, heel veel shows gespeeld en een groot gedeelte van ons album geschreven. 6. Hebben jullie al materiaal opgenomen voor een nieuwe EP/CD? Jep, we zijn nu de laatste nummers aan het afschrijven en we gaan binnenkort de studio in, rond oktober willen we een cd uitbrengen. In de tussentijd gaan we nog wel een single met een clip erbij uitbrengen.

» Fotografie

» Cissy Gerritz

» Met dank aan De deelnemende podia, de parelwerkgroep, de vrijwilligers, de sponsors, de mensen van de techniek, de bands en natuurlijk het publiek!

1. Hoe gaat het met de winnaar van 2012? Aardig goed, we zijn druk bezig met nieuw materiaal. 2. Hoe hebben jullie de Parel van de Betuwe 2012 ervaren? Nou we hebben met een redelijk nuchtere mentaliteit meegedaan. Veel nieuwe mensen leren kennen en vooral ook veel geleerd. 3. Wat ging er door jullie heen toen jullie de finale wonnen? “YEHESS”

4. Jullie wonnen in de finale een optreden op Appelpop, hoe hebben jullie dit optreden ervaren? Het was voor ons echt een waanzinnige ervaring. We zijn een hardcore band, dat is een aardig underground genre voor slechts een bepaalde groep mensen. De meeste shows zijn klein en besloten en als je voor 500 man speelt is het veel, dus voor ons was het wel heel wat. Het publiek was razend enthousiast en we hebben onszelf goed neergezet.

www.parelvandebetuwe.nl

8. Waar zien jullie jezelf over 5 jaar? Hopelijk op meer op de Europese podia en de UK. 9. Wat vinden jullie het leukst aan muziek maken? Je kan je energie er lekker uitgooien en je kan dat op allerlei manieren vervormen tot iets waar anderen (en natuurlijk wij zelf) van kunnen genieten. 10. Hebben jullie nog tips voor de Parelbands van 2013? Doe gewoon je ding en als je niet in de finale komt, ga er dan vooral niet bij neerzitten, je hebt de parel absoluut niet nodig om iets te bereiken. Het is leuk als je het wint of in de finale komt maar uiteindelijk gaat het om jullie band en de lol die je ermee maakt. De jury leden kijken kritisch naar je en zullen je dan ook opbouwende kritiek gaan geven. Dus ook al kom je niet in de finale, je hebt alsnog een boel geleerd en je bent weer een ervaring rijker…win-win situatie.

PARELKRANT 2013

PARELKRANT 2013

VooRRoNDE 1 - VRIjDAg 1 MAART!

VooRRoNDE 1 - VRIjDAg 1 MAART! » De Fransche School, Havendijk 1 te Culemborg

» DICE

20.30 open: euro 7 Doors Damage:

DICE is een band gevormd door jongeren uit Culemborg en omstreken. Ze spelen eigen nummers die geplaatst kunnen worden in de “pop-rock” hoek. DICE bestaat sinds 2010, toen ze door de muziekschool bij elkaar zijn gezet voor een bandmiddag in de Bruine Kip. Het klikte goed, dus besloten zij door te gaan onder de naam DICE. Ondertussen hebben ze veel optredens gehad, zo hebben zij in het voorprogramma van LOLA KITE gespeeld en op het festival Appelpop.

» De Fransche School, Havendijk 1 te Culemborg

PARELKRANT 2013

PARELKRANT 2013

ThE RoLLINg SToNES

» Bright Fiction

wat ik nu eens zal gaan schrijven. De afgelopen jaren passeerden op deze pagina onder andere

VooRRoNDE 2 - VRIjDAg 8 MAART! 20.30 open: euro 7 Doors Damage:

» M3, Quirinus de Palmelaan 110 te Leerdam

met The Stones. Met moeite kan ik drie hits uit mijn mouw schudden, Mick Jagger vind ik een hele lelijke man, en die blote, intens magere lijven bezorgen me rillingen. Maar als muziekliefhebber

» Assigned

kun je onmogelijk om de band heen. De invloed die ze hebben gehad, de vernieuwingen die ze

» The Scrabbles

De bands die dit jaar de strijd met elkaar aangaan in De Parel verschillen nogal in leeftijd en

» Daisy

ervaring. We hebben bandleden die nog niet eens mogen drinken en bands die al de nodige

Wij zijn een jonge pop/rock band uit de Betuwe. In september 2011 hadden wij onze eerste repetitie en sindsdien repeteren we iedere zondag en werken we keihard om steeds beter te worden. Stuk voor stuk zijn we ontzettend gedreven. Bob, Guido, Nanne, Nico en Robin, vijf vrienden met één passie, onze muziek op zoveel mogelijk mensen overbrengen!

ervaring hebben opgedaan. Jullie bands staan echter allemaal nog in de kinderschoenen, een voorwaarde om mee te mogen doen. Jullie hebben dromen en ambities. Dan is het goed om je eens te realiseren dat The Stones ook ooit zo zijn begonnen. Mick Jagger en Keith Richards zaten

Daisy doet wat ze wil. Ze heeft geen echt genre. Het is wat het hart haar brengt en de emotie haar vertelt. Onder singer-songwriter Nick van Wyk speelt Daisy haar muziek voor de wereld en heeft als doel mensen te verenigen en haar boodschap af te geven. That’s all that matters voor Daisy.

bij elkaar op de kleuterschool. Ja echt: ooit waren deze twee muzikale giganten twee schattige kleine jongetjes die met elkaar in de zandbak speelden. Jaren later, inmiddels middelbare scholieren, liepen ze elkaar weer tegen het lijf op een treinstation. Ze kletsten wat, het klikte en ze raakten bevriend. Ze besloten samen een bandje te beginnen. Na verschillende pogingen was in 1962 The Rolling Stones een feit en traden ze voor de eerste keer op in het alternatieve circuit in London. (Zaaltjes zoals de Twentietoe) Ze worden gespot en mogen een single uit brengen:

De jongste band van de Betuwe die alleen maar eigen nummers speelt en aanstekelijke Nederlandstalige Rock speelt met Latin invloeden. Ze zijn al te zien geweest op het Betuws spektakel in Twentietoe en bij het Corso. Veel percussie een jankende gitaar en veel humor.

»

» Bourbon Legacy

een cover van Chuck Berry nota bene! Dan volgt hun eerste tour, ook naar Nederland. Een kaartje kost maar liefst 7 gulden. De rest is geschiedenis. Ze maken ontelbaar

www.parelvandebetuwe.nl

20.30 open: euro 7 Doors Damage:

veel albums, doen 21 tournees, maken films; kortom schrijven historie. Een kaartje voor een Stones concert is nu min of meer onbetaalbaar en

»

in Rio de Janeiro speelden ze voor 2 miljoen fans. Wat ik wil zeggen is dit: zie de overeenkomsten! Ook jullie kennen elkaar al van vroeger, ook jullie hebben dromen, een kaartje voor de voorrondes kost 7 euro en ook jullie spelen een cover! De wereld ligt aan jullie voeten en alles is

»mogelijk. Steek je tong uit en spelen! www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

» Lisette Lowe

Vier mannen, twee passies: Whiskey drinken en muziek maken. Elkaar gevonden in een geheime Whiskey kelder wat inmiddels hun geheime oefenruimte en thuisbasis is geworden. Het hoofdingrediënt voor de rock muziek van deze mannen is dan ook de Bourbon. De drooglegging overleefd zijn deze mannen klaar om te Rocken.

www.parelvandebetuwe.nl

PARELKRANT 2013

PARELKRANT 2013

VooRRoNDE 3 - zATERDAg 9 MAART!

PuzzEL VAN DE BETuWE!

FINALE PAREL VAN DE BETuWE!

» De Meeting, Waalbandijk 89 te Dodewaard

» zoEK DE WooRDEN

» yes we have a winner!

» Rosie and the Woodsticks

Zaterdag 20 april Twentietoe

Rosie and the Woodsticks is een poprockband uit Culemborg. Ze maken frisse pop met catchy zanglijnen waarin frontwoman Roos centraal staat. Zij neemt je mee op reis door al haar verleden liefdesdrama’s. Oorwurmen gegarandeerd.

Dirty Colours is een indie-rock band met een Britse sound, bestaande uit Martin Gerrits, Jimmy de Vette, John van de Kamp en Floris van Bodegraven. Sinds anderhalf jaar zijn ze bezig met hun repertoire, wat aanstekelijk is maar met een cynische ondertoon. Met hun motto “Any color you like”, geven ze aan dat je hun muziek op meerdere manieren kan interpreteren.

Beethovenstraat 22 - 4003 KX Tiel Entree: 10 euro Aanvang: 20.30 uur

» Wil je ook een stem hebben in de finale van de Parel van de Betuwe? Dat kan! Het is heel eenvoudig. Je hoeft niet te bellen, mailen, faxen, krabbelen, sms-en of wat dan ook. Tijdens de finale kun je gewoon “live” beslissen of jouw favoriete band er vandoor

» Evil Eyes

hebben gebracht en de prestatie die ze nu op hun oude dag leveren, dwingt groot respect af.

SpooL is een pop/rock band. Als band is SpooL geïnspireerd door bands als Foo Fighters, Incubus, Coldplay, U2. De muziek van SpooL is altijd voorzien van een lekkere groove en een pakkende melodie. Deze kenmerken zijn het fundament van het onmiskenbare SpooL geluid.

» De Meeting, Waalbandijk 89 te Dodewaard

» Dirty Colours Soul, grooves from da Funk, Smooth en Rough Jazz en nog veel meer in 1 strakke band! LongStory gaat voor energie en kwaliteit in de interessantste swingende muziekstijlen, live gebracht met passie en inzet. Lekkere grooves, goede vibe en dance till you drop!

Bright Fiction maakt muziek op een unieke manier. Vrolijke stukken worden afgewisseld door zware psychedelica en melodieuze gitaarsolo’s. Er wordt euforie maar ook melancholie gecreëerd. Met al veel positieve reacties op het intrigerende spel, lijkt de toekomst er ‘bright’ uit te zien.

En ik mag jullie nu lekker maken met een verhaaltje over deze legendarische mannen; en ik weet niet wat ik moet zeggen. Bij The Stones is het alles of niets. Dat geldt voor de band zelf; maar ook als je iets over ze wil zeggen. Het is een lege pagina of een dik boek. Iets er tussenin is vrijwel onmogelijk. Om heel eerlijk te zijn, heel gevaarlijk om hardop te zeggen, heb ik helemaal niets

Mick Jagger viert dit jaar zijn 70ste verjaardag, hij kon onze opa zijn!

Never Embraced is gestart in de zomer van 2012. Door inspiratie uit hun omgeving en liefde voor muziek is deze hardcore band ontstaan. De genres waar zij hun inspiratie uit halen zijn: Hardcore, punk en metal. Dit is waar hun hart ligt en wat ze met iedereen willen delen.

PARELKRANT 2013

PARELKRANT 2013

VooRRoNDE 3 - zATERDAg 9 MAART! ID

verplicht!

» LongStory

Madonna, Abba en The Beatles. Niet de minste, zeker niet. Een eer om als beginnend bandje een cover te mogen spelen van deze grote namen. En dit jaar zijn jullie van harte uitgenodigd om je te laten inspireren door The Rolling Stones. Ga er maar aan staan!

» Never Embraced

www.parelvandebetuwe.nl

PARELKRANT 2013

PARELKRANT 2013

VooRRoNDE 2 - VRIjDAg 8 MAART!

» M3, Quirinus de Palmelaan 110 te Leerdam

Tja, daar zit je dan te kijken naar je lege scherm. Writers-block, zoals dat zo mooi heet. Geen idee

» 4 Dudes and the Diva 4 Dudes and the Diva is vijf man sterk uit Culemborg en omstreken. Ze spelen rock. Hun muzikale arsenaal bestaat vooral uit zelfgeschreven materiaal met hier en daar een cover die waar ze een nieuwe, eigen draai aan hebben gegeven. Het is een gezellige groep die veel plezier met heeft met elkaar op het podium.

» SpooL

gaat met de Publieksprijs. Het enige wat je moet doen is naar de finale komen. Zorg wel dat je op tijd bent, want de stembiljetten worden maar uitgedeeld tot de eerste band begint. Je moet

Evil Eyes is geïnspireerd door onder meer Metallica, Megadeth en Kyuss. Gitaristen Redmar van der Sluys, Perry Karelse en Alexander Rutte, leerlingen van Mark Heddema (lead gitarist van het Tielse Sh!zle en eigenaar van gitaarstudio Marks’ Music Place) richtten in 2010 de thrashmetalband Evil Eyes op. Na wisselende drummers vonden ze uiteindelijk Jeroen Vermeer op de drums en Bertine van Malsen als zangeres. Muziek maken en gewaardeerd worden door metal-heads is het ultieme doel. De thrashmetal-jaren herleven met Evil Eyes!

Lisette heeft een talent voor schrijven en compositie en brengt haar nummers met gevoel. Ze is gezegend met een indrukwekkende en veelzijdige stem en is helemaal in haar element op het podium.

natuurlijk wel alle optredens hebben gezien om een eerlijke keus te maken!! Tot dan!

» Pyrolysis

» De Parel van de Betuwe wordt mogelijk gemaakt door: Pyrolysis is een ultiem vrolijke Folk-Rock band, die zeer dansbare Ierse melodieën combineert met stevige drum, heftige gitaar en heldere zang. Afgelopen zomer bracht de band zijn eerste demo-CD uit, getiteld ‘Remedy for the Night’, een bijzondere mix van 5 liedjes die een lach op je gezicht toveren. Net zoals elk live optreden uiteraard!

»

Lisette Lowe The Scrabbles Daisy Dirty Colours SpooL Long Story Never Embraced Bright Fiction Rosie and the Woodsticks

Pyrolysis DICE 4 Dudes and the Diva Bourbon Legacy Assigned Evil Eyes Dodewaard Culemborg Leerdam

Tiel Parel x3 DeMeeting Theater De Fransche School M3 The Rolling Stones Twentietoe

L GELDERLAND

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl

www.parelvandebetuwe.nl


Vormgeving notitieboekje Ki nderspeel paradi j s De Schat k i ds • Gal i l ei st raat 3 3902 H R V E E N E N DAAL • 0318 - 501060

Vormgeving uitnodiging

Vormgeving 3-luik Vormgeving vipcheque

Wanneer:

Hoe laat:

www.deschatkids.nl

Vormgeving flyer A5

Touch of Gold

15,-

Deze bon is te gebruiken bij besteding boven de 100 euro en niet in combinatie met alle kortingsacties.

Van:

woensdag 20 juni 2012

14.00 - 17.00

Sportshop Van Sloten Uw Sportspecialist Sportlaan 3 • 3905 AD Veenendaal

Knutselen 14.00-15.30

stormbaan suikerspinnen eten voetbal drankjes & hapjes Alle kids, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom!

uur

Schminken 14.30-16.00

Workshop Funhockey 15.00-16.30

Mr. van Damweg 1 Renkum


Advertenties

De juiste afweging!

Hoofdkantoor Ommelseweg 69 5721 WT Asten Postbus 101 5720 AC Asten (T) 0493-681040 (F) 0318-495353

Vestiging Einsteinstraat 22 3902 HN Veenendaal Postbus 57 3900 AB Veenendaal (T) 0318-495350 (F) 0318-495353

info@mailbalance.nl - www.mailbalance.nl


Kaarten:

AMY Op 22 oktober a.s. word ik alweer 1 jaar! p: Cadw.elijastutije.nl

ww ahamse /AmyAbr

Om dit te vieren wil ik je graag uitnodigen voor mijn feestje op zondag 20 oktober a.s. Je bent welkom vanaf 13:30 uur tot ca. 16:00 uur. Daarna wil ik even een tukkie doen om bij te komen van alle aandacht. Ik zou het leuk vinden als je om 13:30 uur aanwezig bent, zodat we met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen taart kunnen eten! Laat je per e-mail even weten of je komt? Mijn e-mailadres is: amyabrahamse@hotmail.com


Wij wonen samen Mochten jullie een kijkje willen komen nemen, laat het ons dan even weten.

Remco Abrahamse & Marion Beumer Koenestraat 11 3907 LH Veenendaal (M) 06 47312645 (R) 06 12720133

Voorgerecht Carpaccio van ossenhaas Met gemengde salade, pijnboompitten, parmezaanse kaas en een basilicummayonaise. Veerhuis favoriet 3 favorieten op 1 bord: carpaccio, gevulde champignons en een tomatensoepje. Duo van geitenkaas Dit duo bestaat uit een salade met een lauwwarm geitenkaasje en geitenkaas kroketten met daarbij geserveerd notenbrood en een honing mayonaise.

Hoofdgerecht Tournedos Gegratineerd met Blue Stilton gebakken paddenstoelen en een saus van rode wijn. Varkenshaas medaillons Varkenshaas medaillons ingerold in pancetta. Gegratineerd met brie. Geserveerd met een toef aardappelpuree en verse groente. Zalmfilet A la minute huisgerookt met slavinkjes van gamba.

Nagerecht Grand dessert Proeverij van kleine desserts.


DM acties € 35.65

ALSTUBLIEFT,

Retouradres: Noordstraat 23 4531 GB TERNEUZEN

DEZE CHEQUE IS NIET OVERDRAAGBAAR EN GELDIG T/M ZONDAG 1 DECEMBER 2013.

Retouradres: Noordstraat 23 4531 GB TERNEUZEN

DEZE CHEQUE IS NIET OVERDRAAGBAAR EN GELDIG T/M ZONDAG 1 DECEMBER 2013.

Wij verdubbelen uw cheque!

3

2

€ 66.15

21632

Zeeland, 25 oktober 2013

34720

Zeeland, 25 oktober 2013

Geachte MEVROUW M TURKENBURG,

Geachte MEVROUW M.P. VAN VEGGEL,

21632

U heeft met uw aankopen een bedrag van € 35.65 gespaard. U kunt deze waardecheque direct bij uw eerstvolgende aankopen besteden. Deze cheque is niet overdraagbaar en geldig tot en met zondag 1 december 2013.

34720

MEVROUW M TURKENBURG GR WICHMANLAAN 39 1405 GZ BUSSUM

U heeft met uw aankopen een bedrag van € 66.15 gespaard. U kunt deze waardecheque direct bij uw eerstvolgende aankopen besteden.

MEVROUW M.P. VAN VEGGEL BRANDING 10 1186 DH AMSTELVEEN

1405GZ39

Deze cheque is niet overdraagbaar en geldig tot en met zondag dagen lang 1 december 2013.

1186DH10

10

1

verdubbelen wij de waarde van

Deze cheque wordt éénmalig verstrekt. In onze computer zijn geen gegevens meer over deze cheque beschikbaar. Bewaart u deze dus goed!

Deze cheque wordt éénmalig verstrekt. In onze computer zijn geen uw checque. Tot cheque en met zaterdag gegevens meer over deze beschikbaar. Bewaart u deze dus goed! 9 november heeft uw cheque

Graag tot ziens in één van onze winkels!

Graag tot ziens in één van onze winkels!

verdubb uw checqu 9 novem een

een dubbele waarde!

* bij besteding vanaf € 125 / *Exclusief vermaakkosten

* bij bested

www.studioblique.nl

www.studioblique.nl

ALSTUBLIEFT,

Retouradres: Noordstraat 23 4531 GB TERNEUZEN

DEZE CHEQUE IS NIET OVERDRAAGBAAR EN GELDIG T/M ZONDAG 1 DECEMBER 2013.

€ 18.40

Wij verdubbelen uw cheque! 4

€ 39.70

12025

Zeeland, 25 oktober 2013

Retouradres: Noordstraat 23 4531 GB TERNEUZEN

DEZE CHEQUE IS NIET OVERDRAAGBAAR EN GELDIG T/M ZONDAG 1 DECEMBER 2013.

5

28543

Zeeland, 25 oktober 2013

Geachte MEVROUW KROON,

Geachte MEVROUW J P VAN DER VALK-PAAUWE, 12025

U heeft met uw aankopen een bedrag van € 18.40 gespaard. U kunt deze waardecheque direct bij uw eerstvolgende aankopen besteden. Deze cheque is niet overdraagbaar en geldig tot en met zondag 1 december 2013.

28543

MEVROUW KROON BIESLANDSEKADE 126 2612 JZ DELFT

U heeft met uw aankopen een bedrag van € 39.70 gespaard. U kunt deze waardecheque direct bij uw eerstvolgende aankopen besteden.

2612JZ126

Deze cheque is niet overdraagbaar en geldig tot en met zondag dagen lang 1 december 2013.

10

verdubbelen wij de waarde van

Deze cheque wordt éénmalig verstrekt. In onze computer zijn geen gegevens meer over deze cheque beschikbaar. Bewaart u deze dus goed!

Dezeuw cheque wordt éénmalig verstrekt. In onze computer zijn geen checque. Tot en met zaterdag gegevens meer over deze cheque beschikbaar. 9 november heeft uw cheque Bewaart u deze dus goed!

Graag tot ziens in één van onze winkels!

Graag tot ziens in één van onze winkels!

een dubbele waarde!

* bij besteding vanaf € 125 / *Exclusief vermaakkosten

www.studioblique.nl

MEVROUW J P VAN DER VALK-PAAUWE NOORDEINDE 17 1834 AE SINT PANCRAS 1834AE17

1

verdubb uw checqu 9 novem een

* bij bested

www.studioblique.nl


Magazines


Vormgeving 3-luik

Onze activiteiten

Voetbal gerelateerd • JAC toernooi • Open dag jeugd t/m 12 jaar • Valleiregio Toernooi • Oud en Nieuw toernooi voor de Mini’s t/m A jeugd

Overige Activiteiten • Sinterklaas voor de Mini’s en F-pupillen • Paaseieren zoeken voor de Mini’s en F-pupillen • December spelletjesavond voor de A, B, en C jeugd • Vrijwilligersavond • Winterkaarten

Voor aankomende jeugdleden in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar die nog niet weten of ze voetballen of De Merino’s wel leuk vinden is er de mogelijkheid om 2 x gratis mee te trainen. Mocht je geïnteresseerd zijn kom dan gerust op zaterdagochtend langs, de koffie staat klaar.

www.demerinos.nl www.demerinosjeugd.nl

092300 - flyer.indd 1

klant ons kenmerk proefdruk klant project ons kenmerk editie proefdruk afmeting (mm) project steunkleuren editie

afmeting (mm) 150 x 150 PMS 072, 1807 steunkleuren

Kwalitaria --2 Kwalitaria Veenendaal --22009-2011 150 x 150 Veenendaal PMS 072, 1807 2009-2011

De Merino’s gaat ervan uit dat er naast voetbal ook af en toe een andere activiteit georganiseerd moet worden en dat is voor elke leeftijdscategorie natuurlijk wat anders. Ook bij deze activiteiten komt plezier altijd op de eerste plaats. Hieronder hebben wij een aantal voetbal gerelateerde activiteiten en een aantal niet voetbal gerelateerde activiteiten beschreven.

Tel.: 0318-508610 31 Groeneveldselaan Zie kwadrant XX Tel.: 0318-508610

Sponsor

De Boulevard ook voor uw catering Groeneveldselaan 31 Zie kwadrant XX De Boulevard www.kwalitaria.nl/deboulevard

Lunchroom Lunchroom ook voor uw catering

Cateringservice Schoemaker bestelt u vaker! Cateringservice Daar Schoemaker

www.kwalitaria.nl/deboulevard

Celciusstraat 58, Ede Daar Tel. bestelt 0318 - u64vaker! 16 26

geschoemaker@planet.nl geschoemaker@planet.nl www.cateringserviceschoemaker.nl www.cateringserviceschoemaker.nl

v.v. De Merino’s

Sportpark “De Groene Velden” Wageningselaan 5 3903 LA Veenendaal

Dit is geen kleurenproef. De kleuren op deze print geven een indruk van de kleur, indien vermeld de PMS nummers controleren.

Pagina 1/2

Dit is geen kleurenproef. De kleuren op deze print geven een indruk van de kleur, indien vermeld de PMS nummers controleren.

Pagina 1/2

datum: naam:

Akkoord:

naam:

datum:

uw logo geplaatst op de Logo volgende wijze: kaartbeeld

In de kartografie wordt uw logo geplaatst op de volgende wijze:

Logo kaartbeeld

In de kartografie wordt

Mob. 06 - 204 31 566 Celciusstraat 58, Ede Groeneveldselaan 31, Veenendaal geschoemaker@planet.nl Tel. 0318 - 64- 16 2626 Tel. 0318 64 16 Mob. Mob. 06 - 204 31 31 566 06 - 204 566

waar u zich bevindt. Is de kwadrantvermelding, dit wordt later vervangen door het juiste kwadrant waar u zich bevindt.

dit wordt XX in later uwvervangen door het juiste kwadrant advertentie

XX in uw advertentie

Is de kwadrantvermelding,

Uw locatie is reeds bekend

Uw locatie is reeds bekend

Mede mogelijk gemaakt door:

www.demerinos.nl www.demerinosjeugd.nl

02-12-2009 14:30:50

092300 - flyer.indd 2

Toen begin jaren 80 het gebied rondom de Wageningselaan volgebouwd werd met bedrijfspanden en de Scheepjeswol als eigenaar de grond verkocht had, moest De Merino’s verhuizen. In 1984 verhuisde de club dan ook naar de overkant van de Wageningselaan waar door de gemeente Veenendaal een nieuw sportpark werd geschapen. Dat sportpark werd het huidige “de Groene Velden”, sindsdien de thuishaven van De Merino’s. Tijdens de bouw van het clubhuis en de jaren daaraan vooraf is door vele vrijwilligers veel werk verzet.

In 1959 werd de jeugdafdeling opgericht dankzij voorzitter Arie de Weijer. In de beginjaren mochten alleen kinderen van het personeel van de fabriek lid worden.

De Merino’s werd als bedrijfsvereniging opgericht op 1 juli 1949 door de Koninklijke Scheepjeswolfabriek DS van Schuppen. De vereniging dankt haar naam aan een product van de voormalige fabriek, namelijk een speciaal soort wol van het zogenaamde Merino schaap.

Het ontstaan van De Merino’s

en de activiteiten naast het voetballen.

de club, de cultuur van de club, onze jeugdafdeling

Wij zullen in deze folder ingaan op het ontstaan van

folder is om uw aandacht te krijgen voor onze club.

Voetbalvereniging De Merino’s. Het doel van deze

De vereniging staat open voor mensen van alle religies, culturen, nationaliteiten en achtergronden, maar hanteert het principe dat Nederlands de voertaal is bij alle verenigingsactiviteiten. Alle leden en ledengroepen (jeugd, senioren, niet-spelend en donateurs) zijn gelijkwaardig en hebben een volwaardige plaats binnen de vereniging. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het verenigingsleven.Als we alle kernbegrippen van De Merino’s verenigingscultuur op een rij zetten, dan staat De Merino’s voor: saamhorigheid, iedereen gelijke behandeling, sociale betrokkenheid, gezelligheid, klaar staan voor elkaar, ontspanning, sportieve strijd, fatsoenlijk, respectvol en betrouwbaar.

Wij zijn een ambitieuze voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband de voetbalsport wil bedrijven. De Merino’s creëert een sfeer waarin iedereen - van jong tot oud - zich prettig en op het gemak voelt en zich rekent tot een volwaardig lid van de ‘voetbalfamilie’. Hierbij functioneert De Merino’s vanuit de visie dat voetbal: • een zeer belangrijke maatschappelijke functie heeft in een individualiserende maatschappij; • een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde levensstijl; • een sociale sport is.

02-12-2009 14:30:57

Er is ruimte genoeg en omdat wij een kleine vereniging zijn, hoor je er altijd bij! Binnen De Merino’s zijn nog een aantal commissies speciaal voor de jeugd actief zoals: • Toernooicommissie • Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) • Club van 50

Bij ons voetballen zo’n 200 jeugdleden en dat mogen er van ons best wel meer worden, zoals jij bijvoorbeeld. Wij willen dan ook graag meer jongens én meisjes binnen onze vereniging halen. Vanaf vier jaar kunnen de allerkleinsten, de Mini’s, lekker dollen met een bal en worden de basisvaardigheden van het voetbal spelenderwijs aangeleerd. Tevens hebben we ”de Pupil van de week” die op zaterdag, als het 1e elftal van De Merino’s thuis voetbalt, achter de schermen mag meekijken van wat er allemaal voor, tijdens en na de wedstrijd gebeurt. En omdat elk elftal telt, hoog of laag, train je vanaf de E-tjes twee keer per week. Tot je 18e blijf je bij de jeugd daarna stroom je door naar onze senioren elftallen. Een groot voordeel is natuurlijk ook dat je zelf geen wedstrijdkleding hoeft te kopen, die krijg je van ons.

Akkoord:

Onze jeugdafdeling

v.v. De Merino’s

De Merino’s is een amateur voetbalclub, die middels een goede begeleiding, inzet, spelplezier en sportief gedrag al haar teams een maximaal haalbare prestatie wil laten bereiken.

kunt u éénmalig gratis door ons laten uitvoeren.

Onze cultuur

Controleert u de proefdruk goed, eventuele wijzigingen kunt u éénmalig gratis door ons laten uitvoeren.

Met deze folder willen wij u kennis laten maken met

Per direct reageren en getekend retourfaxen naar: 0570-638085 Per direct reageren en getekend Controleert u de proefdruk goed, eventuele wijzigingen retourfaxen naar: 0570-638085

Geachte lezer,

Magazines

Vormgeving 3-luik


ter waarde van:

Vormgeving cadeaucheque

CadeauCheque

CadeauCheque Handtekening / Firmastempel

Datum van uitgifte: Factuurnummer:

Style Cycles tiel Nieuwe Tielseweg 69 4001 JT Tiel

Style Cycles Lienden De Hofstede 27c 4033 BV Lienden

Cadeaucheque is geldig tot 1 jaar na uitgifte, niet inwisselbaar voor contanten en niet in delen te besteden.

www.stylecycles.nl

Vormgeving patiëntenfolder A5 Geachte patiënt, In deze folder wordt u geïnformeerd over de vrijheidsbeperkende maatregel - cameratoezicht, die wij binnen de zorglijn Algemene Neurologie van het UMC Utrecht hanteren.

Observatie is een belangrijk onderdeel van de verpleegkundige zorg en behandeling.

Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen.

Om dit verpleegkundig aspect kracht bij te zetten wordt er binnen de zorglijn Algemene Neurologie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van cameratoezicht.

Met vriendelijke groet, Team C3 Oost - Algemene Neurologie

Cameratoezicht binnen de zorglijn Algemene Neurologie Patiëntenfolder Bezoekadres:

Postadres:

www.umcutrecht.nl

Heidelberglaan 100 3584 CX UTRECHT

Postbus 85500 3508 GA UTRECHT

T. +31 (0)88 75 555 55 T. +31 (0)88 75 574 70

Inprinten naw gegevens

Postadres:

www.umcutrecht.nl

Heidelberglaan 100 3584 CX UTRECHT

Postbus 85500 3508 GA UTRECHT

T. +31 (0)88 75 555 55 T. +31 (0)88 75 574 70

Easyrent Amsterdam Contactweg 46 1014 AN AMSTERDAM

1012PK112X2HG

1014AN46

COOLEN BESTAAT 10 JAAR EN DAT VIEREN WE!

JAAR

GRATIS 5 JJAAR AAR APK GARANTIEE MAAK MAA AAK AA K

Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor het inzetten van een of meerdere van de onderstaande maatregelen:  bedhekken;  cameratoezicht;  fixeren;  medicatie;  speciale stoelen.

Vervolgens zal zij de camera aanzetten op uw kamer en een informatiekaartje op de deur hangen, zodat voor iedereen zichtbaar is dat de camera aanstaat. Dit informatiekaart heeft de volgende tekst: “Op deze patiëntenkamer bevindt zich cameratoezicht. Voor nadere informatie kunt u terecht bij een verpleegkundige”.

In deze folder geven we u meer informatie over een van deze vrijheidsbeperkende maatregelen: cameratoezicht.

COOLEN BESTAAT 10 JAAR EN DAT VIEREN WE!

Geachte relatie, Beste

Geachte relatie, Beste

2013 is een bijzonder jaar voor ons. Dit jaar vieren we namelijk het 10-jarig bestaan van Automobielbedrijf Coolen B.V. én het 5-jarig bestaan van Automobielbedrijf Coolen Deventer! Bovendien hebben we net een intensieve verbouwing van 2 maanden achter de rug en zijn beide vestigingen nu volledig in de nieuwe Citroën huisstijl.

2013 is een bijzonder jaar voor ons. Dit jaar vieren we namelijk het 10-jarig bestaan van Automobielbedrijf Coolen B.V. én het 5-jarig bestaan van Automobielbedrijf Coolen Deventer! Bovendien hebben we net een intensieve verbouwing van 2 maanden achter de rug en zijn beide vestigingen nu volledig in de nieuwe Citroën huisstijl.

We zijn bijzonder trots op het resultaat en willen dit dan ook graag met u vieren tijdens de 10 speciale Open Dagen van zaterdag 20 t/m maandag 29 april. Tijdens deze dagen kunt u onze vernieuwde dealerbedrijven bewonderen en tegelijk profiteren van 10 spectaculaire deals die alleen tijdens deze 10 dagen geldig zijn. Zoals 5 jaar gratis garantie op alle modellen, een korting die kan oplopen tot € 4.912, een gratis APK en 25% korting op accessoires én montage. In de bijgevoegde folder vindt u alle aanbiedingen.

We zijn bijzonder trots op het resultaat en willen dit dan ook graag met u vieren tijdens de 10 speciale Open Dagen van zaterdag 20 t/m maandag 29 april. Tijdens deze dagen kunt u onze vernieuwde dealerbedrijven bewonderen en tegelijk profiteren van 10 spectaculaire deals die alleen tijdens deze 10 dagen geldig zijn. Zoals 5 jaar gratis garantie op alle modellen, een korting die kan oplopen tot € 4.912, een gratis APK en 25% korting op accessoires én montage. In de bijgevoegde folder vindt u alle aanbiedingen.

U bent van harte welkom van maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. Op vrijdagavond kunt u zelfs tot 20.00 uur terecht!

TOT 25% 5% € 4.912 N OP KORTING ACCESSOIRES SS SOIRES KORTING NG EN MONTAGE O

Het inzetten van cameratoezicht is een milde vorm van een vrijheidsbeperkende maatregel. Mocht de verpleegkundige ervoor kiezen deze interventie in te zetten zal zij om uw toestemming vragen of die van uw wettelijk vertegenwoordiger. Daarnaast moet zij ook om toestemming vragen van de arts, omdat deze maatregel onderdeel uitmaakt van de behandeling.

Cameratoezicht binnen de zorglijn Algemene Neurologie

H & M Hennes & Mauritz B.V. Kalverstraat 112 -2HG 1012 PK AMSTERDAM

JAAR

Mocht een verpleegkundige dit gedrag bij u of uw familielid signaleren kan zij er voor kiezen cameratoezicht in te zetten, waardoor zij laagdrempelig kan inspelen op de situatie.

Bij een gevaarlijke situatie kunt u denken aan:  ernstige onrust in bed;  uit bed vallen;  van de afdeling weglopen;  verwijderen van infuus- en voedingslijnen of drains.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Bezoekadres:

Wilt u ons bedrijf ook eens van bovenaf bekijken? Dat kan! Onder alle mensen die tijdens de Open Dagen onze showroom bezoeken verloten we na afloop een ballonvaart. We zien u graag tijdens de Open Dagen om samen te proosten op de toekomst! Met feestelijke groet,

K KAN KA ANS O P KANS OP EEN BALL EE ONN EEN BALLONVAART

U bent van harte welkom van maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. Op vrijdagavond kunt u zelfs tot 20.00 uur terecht!

TOT 25% 5% € 4.912 N OP KORTING ACCESSOIRES SS SOIRES KORTING NG EN MONTAGE O GRATIS 5 JJAAR AAR APK GARANTIEE MAAK MAA AAK AA K

Wilt u ons bedrijf ook eens van bovenaf bekijken? Dat kan! Onder alle mensen die tijdens de Open Dagen onze showroom bezoeken verloten we na afloop een ballonvaart. We zien u graag tijdens de Open Dagen om samen te proosten op de toekomst! Met feestelijke groet,

K KAN KA ANS O P KANS OP EEN BALLONEE BALLONN EEN VAART

Jan Coolen Directeur

Coolen Apeldoorn | Laan van de Dierenriem 38 | 7324 AA Apeldoorn | www.coolen.info Coolen Deventer | Solingenstraat 11 | 7421 ZN Deventer | www.coolen.info

Jan Coolen Directeur

Coolen Apeldoorn | Laan van de Dierenriem 38 | 7324 AA Apeldoorn | www.coolen.info Coolen Deventer | Solingenstraat 11 | 7421 ZN Deventer | www.coolen.info

De mogelijkheid van cameratoezicht moet bijdragen aan het tijdig signaleren van onrustig gedrag (verwijderen van infuuslijnen en drains), valgevaarlijk gedrag en wegloopgedrag.

Vrijheidsbeperkende Maatregelen zijn tijdelijke maatregelen die worden gebruikt om te voorkomen dat u in een gevaarlijke situatie terecht komt en om ervoor te zorgen dat er behandeling gegeven kan worden.

De beelden die met de camera worden opgenomen kunnen niet worden bewaard, omdat het een livestream-systeem is. Hierdoor wordt uw privacy en die van uw familie gewaarborgd. Ook kunt u tijdens bezoekuren ervoor kiezen de camera uit te zetten. De inzet van deze interventie wordt dagelijks door de verpleegkundige en de zaalarts mondeling geëvalueerd, zodat het gebruik van cameratoezicht niet onnodig wordt toegepast. Cameratoezicht binnen de zorglijn Algemene Neurologie

Opmaak T-shirt


Restylen Feel Good actie • Logo • Flyer • Entreekaart • Poster • Programmaboekje • Badges • Advertentiepagina


Refundacties webshop

E-mail sjabloon / E-mailing Websites


Referenties op aanvraag.


Web