Page 1

και στο σεβασμό της πολυ-πολιτισμικότητας, με επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων κουλτούρας και κοσμο-θεωρίας κάθε εμπλεκομένης κοινωνικής ομάδας.

Η ανάγκη της συνάντησης με δημιουργικούς ανθρώπους, που αγωνίζονται να υλοποιήσουν το όραμά τους με τη ριζική ανατροπή αυτών που μας οδήγησαν σε μια μακρόχρονη κρίση μας οδήγησε να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στη δράση, από το «like» στο «Action» !!! Η ιδέα της ίδρυσης μιας οργάνωσης… ενός δικτύου… ή μιας εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μας φάνηκε σαν μια ικανή και βιώσιμη απάντηση στην αδράνεια και μιζέρια που κερδίζει συνεχώς έδαφος και απειλεί να μας συμπαρασύρει… Ποιοι είμαστε Μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2012, με σκοπό να υποστηρίξει τις διεκδικήσεις των πολιτών πάνω σε κρίσιμα ζητήματα σε όλα τα πεδία και επίπεδα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αποτελεί ένα εργαλείο έρευνας και ελέγχου των πρακτικών και πράξεων της Διοίκησης, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, αλλά και εργαλείο σύνθεσης και προτάσεων προοπτικής με την ανοικτή συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών που συνεχίζουν να ελπίζουν, και να αγωνίζονται ! Δώσαμε σε αυτό το εγχείρημα τον αγγλικό τίτλο «Citizens’ Inspectorate for Sustainable Development», που αποδίδει με τον πλέον ορθό και ακριβή τρόπο το στόχο του εγχειρήματος και υιοθετήσαμε ένα Πλαίσιο Αρχών που συμπεριλαμβάνει πρωταρχικές πανανθρώπινες αρχές, ως το υπόβαθρο των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών που απαιτούνται. Η Αποστολή μας. Στοχεύουμε στη διαμόρφωση μιας άλλης άποψης για την ανθρώπινη συνύπαρξη, βασισμένης στην αξιοπρέπεια, στην αλληλεγγύη, στην ανεκτικότητα

Επιδιώκουμε τη διασφάλιση ενός υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος, μέσα από μια σφαιρική θεώρηση πολιτικών και στρατηγικής και μέσα από ένα σαφές σχέδιο δράσης, που θα βασίζεται στη συμμετοχή ενημερωμένων πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βάση μας αποτελεί η Αειφόρος Ανάπτυξη που προσφέρει προοπτική για διέξοδο από την πολύμορφη κρίση και μπορεί να εξασφαλίσει την μελλοντική ισορροπία για τη βελτίωση των όρων ποιοτικής εξέλιξης που επηρεάζουν την επιβίωση του ανθρώπου. Μια ανάπτυξη που μπορεί να εγγυηθεί μια συνεχή πορεία αλλαγής και προσαρμογής στα διαφοροποιούμενα δεδομένα και αποτελεί πρόκληση για πρωτοβουλίες και δράση, ώστε να εμπεδωθεί η συνείδηση της ποιοτικής και ισόρροπης εξέλιξης του ανθρώπου, με κύριο γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Δράσεις Βασίζουμε το έργο και την προοπτική μας σε δράσεις μαζί με την τοπική κοινωνία, τους πολίτες, τους αρμόδιους φορείς, μέσα από την διαρκή συμπόρευση και συνεκτίμηση της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής, όπως παραστατικά απεικονίζεται με το γνωστό ισόπλευρο τρίγωνο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι το μεγάλο κενό είναι η έλλειψη ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις συμπορευόμαστε με τους πολίτες, ενδυναμώνουμε την δυναμική διεκδίκησής τους, μέσα από τη γνώση και την επιστημονική τεκμηρίωση, οργανώνουμε ανοικτές, δημόσιες, συζητήσεις, διαμορφώνουμε συνεκτικά, ρεαλιστικά, σχέδια δράσεις ή/και δεσμευτικά πλαίσια


ενεργειών, ενημερώνουμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε μικρές μάχες, εμπνέοντας εμπιστοσύνη. Οι δράσεις μας εστιάζονται σε όλους τους τομείς με συνδυασμένες σταθμίσεις πολλών παραγόντων σε διαφορετικά επίπεδα, συχνά μεταξύ αντιτιθέμενων ενδιαφερόντων και συμφερόντων, σε συνάρτηση και με τον παράγοντα χρόνο Επιλέγονται και αξιολογούνται υποθέσεις και ζητήματα, μέσα από την πολιτική επικαιρότητα, καταγγελίες, απρόβλεπτα, καταστάσεις κρίσης και αναδεικνύονται οι προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της δράσης και στους τρις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης Συντονίζουμε δράσεις και ενέργειες με τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση όλων όσων εμπλέκονται, πολιτεία, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς, συλλόγους και γενικότερα με την κοινωνία των πολιτών. Αναπτύσσουμε ειλικρινή, τεκμηριωμένο και εποικοδομητικό διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, μέσα σε σαφή πλαίσια δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και συμμετοχής, μέσα στα οποία να μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνομιλούν και να συνδιαλέγονται.

Ορισμένες πρώτες δράσεις σε εξέλιξη

Ακολουθούν: Καταπολέμηση ρύπανσης από την αιθαλομίοχλη – Ενεργειακή Απόδοση / Αστικό Περιβάλλον / Παιδεία - Πολιτισμός

2

Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη  

Συνοπτική παρουσίαση

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you