Page 1

2013-2014

CISD Eco Energy Campaign 12 εκδηλώσεις - 12 Πόλεις Ένας θεσμός

2013-2014


Η Εκστρατεία ECO ENERGY, «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο» διοργανώνεται, από το CISD, για πρώτη χρονιά, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) με στόχο την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, σε ζητήματα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, μορφών ενέργειας και των περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων κάθε μίας από αυτές στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον, αλλά και στη δημόσια υγεία.

Η ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευαισθητοποίηση των Πολιτών σε ζητήματα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την ενεργοποίησή τους στις τοπικές κοινωνίες με σκοπό τις καλύτερες βιώσιμες, λύσεις που εκτός των άλλων θα συμβάλλουν και στην σταδιακή αλλαγή παρωχημένων νοοτροπιών και συμπεριφορών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας.

Ο στόχος της εκστρατείας επιτυγχάνεται μέσω σειράς ανοικτών εκδηλώσεων σε δώδεκα επιλεγμένες πόλεις, σε αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας, όπου εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων και ομάδων μαθητών καλούνται να ενημερωθούν από ειδικούς επιστήμονες και να συζητήσουν πάνω σε βιώσιμες επιλογές για την ενέργεια του αύριο, αναδεικνύοντας τα πολλαπλά οφέλη από τη χρήση «πράσινης» ενέργειας,

τόσο στην παραγωγή, όσο και στην κατανάλωση, αλλά και από την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας. Καλούνται επίσης να συζητήσουν πάνω σε ενδεχόμενα τοπικά προγράμματα και σχέδια στον τομέα της ενέργειας και να διαμορφώσουν προτάσεις που θα συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην αλλαγή προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και συνθηκών διαβίωσης.

Η Εκστρατεία προσφέρει επιπλέον την ευκαιρία στους κατοίκους των επιλεγμένων πόλεων και στον περίγυρό τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να συνεργαστούν και να πάρουν αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που καθορίζουν το μέλλον τους, προστατεύοντας το περιβάλλον και αναβαθμίζοντας τη λειτουργία των πόλεων.

Σε δεύτερο επίπεδο, η Εκστρατεία, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα προβλήματα που δημιουργούνται από:  Την αδιαφορία στις επισημάνσεις των επιστημόνων  Την αλόγιστη παραγωγή και χρήση συμβατικής ενέργειας  Την μη εκμετάλλευση του τεράστιου δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας  Την κακή ποιότητα των κτιρίων στις μεγάλες πόλεις

2


 Την έλλειψη σεβασμού στις αρχές της κοινωνικής συμβίωσης

Η Εκστρατεία ECO ENERGY «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο» βασίζεται στη συμμετοχή των νέων, στην αυτενέργεια των εφήβων και στην

εθελοντική προσφορά, όπως συμβαίνει και με όλους τους συνεργαζόμενους και εμπλεκόμενους φορείς.

Η θεματολογία που θα αναπτυχθεί είναι η ακόλουθη: 1. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας (συμβατική ενέργεια και ΑΠΕ): 1.1. Ορυκτές Πηγές Ενέργειας – τα συν και τα πλην 1.2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – τα συν και τα πλην 1.3. Επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή και στο αστικό περιβάλλον 1.4. Εθνική ενεργειακή πολιτική-οι στόχοι, τα μέσα επίτευξης αυτών 2. Σύγχρονες μορφές ενέργειας - τάσεις και προοπτικές – τεχνολογίες 2.1. Αιολική ενέργεια 2.2. Ηλιακή ενέργειοα 2.3. Βιομάζα 2.4. Γεωθερμία 2.5. Φυσικό Αέριο 3. Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 3.1. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 3.2. Ενεργειακός – Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Πόλεων

3


Η κάθε μία από τις δώδεκα εκδηλώσεις θα έχει διάρκεια μιας ημέρας και θα πραγματοποιηθεί υπό την μορφή «Τοπικού εργαστηρίου», που θα εξελίσσεται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει ενημερωτικές παρουσιάσεις και συζητήσεις, προβολές βίντεο και λοιπών εποπτικών μέσων με αναφορές στην επιλεγμένη θεματολογία και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης, κλπ. και θα διεξαχθεί σε ολομέλεια των συμμετεχόντων. Το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει μια προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων, φιλικής στον χρήστη, πάνω σε θέματα βιώσιμης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης και θα διεξαχθεί υπό την μορφή «Τοπικών Εργαστηρίων». Ειδικότερα, εκπρόσωποι των ομάδων ενδιαφερόντων, θα προσκληθούν θα

συμμετέχουν σε μικρές θεματικές ομάδες επεξεργασίας, υπό τον συντονισμό ειδικών επιστημόνων, προκειμένου να διαβουλευθούν πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικών ενέργειας και να καταλήξουν σε προτάσεις. Η εργασία αυτή θα διεξαχθεί δύο φορές ώστε ο κάθε συμμετέχων να εργασθεί σε δύο διαφορετικές θεματικές ομάδες και υπό δύο διαφορετικούς ρόλους (επιλογής των συντονιστών). Το τρίτο μέρος θα διεξαχθεί σε ολομέλεια και θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των προτάσεων που θα έχουν προετοιμασθεί στα εργαστήρια του δεύτερου μέρους και οι οποίες θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν από την ολομέλεια των συμμετεχόντων. Ποιοι και πως θα συμμετέχουν Θα κληθούν να συμμετέχουν, σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τόπο, • •

• •

εκπρόσωποι της Διοίκησης, εκπρόσωποι επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, εκπρόσωποι συλλόγων πολιτών ομάδες μαθητών της Γ' Γυμνασίου και Λυκείου,

Το CISD θα ενημερώσει έγκαιρα τους προσκεκλημένους για το αντικείμενο, τους στόχους και τη μεθοδολογία διεξαγωγής των εκδηλώσεων και θα έχει καταγράψει τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν.


Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στην πόλη της Καβάλας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κατερίνης (ή Θεσσαλονίκης;) Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην πόλη της Λάρισας Στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην πόλη των Ιωαννίνων Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κοζάνης Στην Περιφέρεια Κρήτης, στην πόλη του Ηρακλείου Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην πόλη της Πάτρας Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην πόλη της Κέρκυρας Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην πόλη της Χίου Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην πόλη της Ρόδου Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην πόλη της Λαμίας Η έναρξη της Εκστρατείας ECO ENERGY - «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο», γίνεται από την πόλη της Καβάλας τον Μάιο 2013 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2014.

Τα αποτελέσματα της εκστρατείας θα παρουσιαστούν στην Περιφέρεια Αττικής, στην πόλη της Αθήνας, σε ειδική πανηγυρική εκδήλωση. Θα διανεμηθεί το εκπαιδευτικό υλικό βάσης, το οποίο θα έχει εξ αρχής προετοιμασθεί και θα περιλαμβάνεται, τόσο σε έντυπο όπου θα έχει καταχωρηθεί η επιστημονική ανάπτυξη της θεματολογίας, όσο και σε CD-ROM όπου θα καταχωρηθεί το οπτικοακουστικό υλικό που θα έχει παραχθεί. Τα στοιχεία των θεμάτων θα διανεμηθούν στα τοπικά ΜΜΕ για δημοσίευση, οι δε παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή θα διατεθούν για περαιτέρω προβολή • • •

στις Περιφέρειες στα Περιφερειακά Γραφεία του ΤΕΕ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας 5


Η εκστρατεία ECO ENERGY - «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο», που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ετήσιο θεσμό και να αποκτήσει σταδιακά και διαγωνιστικό χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα, τόσο εντός των μαθητικών κοινοτήτων, όσο και Δήμων που υλοποιούν βέλτιστες δράσεις και πρακτικές.

6


« Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι το μεγάλο κενό είναι η έλλειψη ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις συμπορευόμαστε με τους πολίτες, ενδυναμώνουμε την δυναμική διεκδίκησής τους, μέσα από τη γνώση»

Ταυτότητα CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υποστήριξη των διεκδικήσεων των Πολιτών.

Αποστολή Η διαμόρφωση μιας άλλης άποψης για την ανθρώπινη συνύπαρξη, βασισμένης στην αξιοπρέπεια, στην αλληλεγγύη, στην ανεκτικότητα και στο σεβασμό της πολυπολιτισμικότητας, με επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων κουλτούρας και κοσμο-θεωρίας κάθε εμπλεκομένης κοινωνικής ομάδας. Η διασφάλιση ενός υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος, μέσα από μια σφαιρική θεώρηση πολιτικών και στρατηγικής και μέσα από ένα σαφές σχέδιο δράσης, που θα βασίζεται στη συμμετοχή ενημερωμένων πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης, που προσφέρει προοπτική για διέξοδο από την πολύμορφη κρίση, μπορεί να εξασφαλίσει την μελλοντική ισορροπία για τη βελτίωση των όρων ποιοτικής εξέλιξης που επηρεάζουν την επιβίωση του ανθρώπου και να εγγυηθεί μια συνεχή πορεία αλλαγής και προσαρμογής στα διαφοροποιούμενα δεδομένα. Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί πρόκληση για πρωτοβουλίες και δράση, ώστε να εμπεδωθεί η συνείδηση της ποιοτικής και ισόρροπης εξέλιξης του ανθρώπου, με κύριο γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Επισκόπηση εταιρείας Το CISD λειτουργεί και δρα με σκοπό τη διασφάλιση και προστασία ενός, υψηλής

ποιότητας, περιβάλλοντος -Φυσικού, Κοινωνικού και Οικονομικού- από όποια δυσμενή ανθρωπογενή επίδραση, είτε αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί είτε αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο.

Αντικείμενο Ο Έλεγχος των πράξεων, αποφάσεων και πρακτικών της Διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα. Η σύνθεση προτάσεων προοπτικής, στο πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης, με την στήριξη εξειδικευμένων ανεξάρτητων επιστημόνων και την ανοικτή συμμετοχή ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών. Ο εντοπισμός κρίσιμων προβλημάτων σε όλα τα πεδία και επίπεδα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Η έρευνα, από έγκυρους εμπειρογνώμονες, αλλά και η Επιθεώρηση & ο Έλεγχος των πράξεων και πρακτικών της Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα με τη συμμετοχή εξειδικευμένων, ανεξάρτητων επιστημόνων. Η σύνθεση προτάσεων προοπτικής με την ανοικτή συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών που συνεχίζουν να ελπίζουν, και να αγωνίζονται !

7


Περιγραφή Το CISD βασίζει το έργο και την προοπτική σε δράσεις μαζί με την τοπική κοινωνία, τους πολίτες, τους αρμόδιους φορείς, μέσα από την διαρκή συμπόρευση και συνεκτίμηση της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής, όπως παραστατικά απεικονίζεται με το γνωστό ισόπλευρο τρίγωνο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι δράσεις εστιάζονται σε όλους τους τομείς με συνδυασμένες σταθμίσεις πολλών παραγόντων σε διαφορετικά επίπεδα, συχνά μεταξύ αντιτιθέμενων ενδιαφερόντων και συμφερόντων, σε συνάρτηση και με τον παράγοντα χρόνο. Επιλέγονται και αξιολογούνται υποθέσεις και ζητήματα, μέσα από την πολιτική επικαιρότητα, καταγγελίες, απρόβλεπτα, καταστάσεις κρίσης και αναδεικνύονται οι προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της δράσης και στους τρις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης.

Συντονίζονται επίσης δράσεις και ενέργειες με τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση όλων όσων εμπλέκονται, πολιτεία, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς, συλλόγους και γενικότερα με την κοινωνία των πολιτών. Αναπτύσσονται με ειλικρινή, τεκμηριωμένο και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, μέσα σε σαφή πλαίσια δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και συμμετοχής, μέσα στα οποία να μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνομιλούν και να συνδιαλέγονται.

Επικοινωνία Τηλέφωνο 210 933 4616 E-mail: info@cisd.gr Ιστότοπος: http://citizensinspectorate.blogspot.gr/ Web-site: http://www.cisd.gr

----------------------------------------------------

8

CISD ECO ENERGY CAMPAIGN  
CISD ECO ENERGY CAMPAIGN  

Εκστρατεία ECO ENERGY, «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο»