Page 1

Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο

Απρίλιος 2013 – Απρίλιος 2014


2013-2014

Η Εκστρατεία ECO ENERGY,

«Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο»

διοργανώνεται, από το CISD, για πρώτη χρονιά, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας

και

Αειφόρου

Ανάπτυξης

(IEA)

και

τη

συστράτευση

Επιστημονικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και επιστημόνων. Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, με εστίαση στους νέους, για την προσέγγιση του ζητήματος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, των μορφών ενέργειας και των επιπτώσεων κάθε μίας από αυτές στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, η ευαισθητοποίηση για την ανάγκη καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η ενεργοποίηση στην αναζήτηση των βέλτιστων, βιώσιμων, λύσεων, με προσανατολισμό στην αλλαγή συμπεριφορών και στην προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω σειράς ανοικτών εκδηλώσεων σε δώδεκα επιλεγμένες πόλεις στις δώδεκα Περιφέρειες της χώρας όπου εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων και ομάδων μαθητών καλούνται να ενημερωθούν και να συζητήσουν με ειδικούς πάνω σε βιώσιμες επιλογές για την ενέργεια του αύριο και να αναδείξουν τα οφέλη από την Πράσινη Ενέργεια στην παραγωγή, αλλά και από την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας. Καλούνται επίσης να παρουσιάσουν τοπικά σχέδια – προτάσεις για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις πόλεις τους και για την αλλαγή προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και συνθηκών. Η Εκστρατεία προσφέρει την ευκαιρία στους κατοίκους των επιλεγμένων πόλεων και στον περίγυρό τους, να μάθουν να συζητούν, να συνεργάζονται και να συναποφασίζουν πάνω σε σοβαρά ζητήματα ανάπτυξης που καθορίζουν το μέλλον τους, προστατεύοντας το περιβάλλον και αναβαθμίζοντας τη λειτουργία των πόλεων.

2


Σε δεύτερο επίπεδο, η Εκστρατεία, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα προβλήματα που δημιουργούνται από:     

Την αδιαφορία στις επισημάνσεις των επιστημόνων Την αλόγιστη παραγωγή και χρήση συμβατικής ενέργειας Την μη εκμετάλλευση του τεράστιου δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας Την κακή ποιότητα των κτιρίων στις μεγάλες πόλεις Την έλλειψη σεβασμού στις αρχές της κοινωνικής συμβίωσης

Η Εκστρατεία ECO ENERGY, «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο», φιλοδοξεί να αποτελέσει ετήσιο θεσμό και να αποκτήσει σταδιακά και διαγωνιστικό χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα, τόσο εντός των μαθητικών κοινοτήτων, όσο και Δήμων που υλοποιούν βέλτιστες δράσεις.

Στην Εκστρατεία καλούνται Ομάδες μαθητών της Γ' Γυμνασίου και Λυκείου, εκπρόσωποι της Διοίκησης, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων και συλλόγων από όλη τη χώρα, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τόπο σε μια εκδήλωση με τη μορφή τοπικού εργαστηρίου μιας ολόκληρης ημέρας, όπου το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει ενημερωτικές συζητήσεις, προβολές βίντεο και λοιπών εποπτικών μέσων, ενώ το δεύτερο θα περιλαμβάνει μια προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων, φιλικής στον χρήστη. Η έναρξη της Εκστρατείας ECO ENERGY, «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο», θα γίνει αρχές Απριλίου 2013 και θα διαρκέσει έως και τον Απρίλιο του 2014. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά: Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στις πόλεις της Ξάνθης και της Καβάλας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κατερίνης (ή Θεσσαλονίκης ;) Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην πόλη της Λάρισας Στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην πόλη των Ιωαννίνων Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κοζάνης 3


Στην Περιφέρεια Κρήτης, στην πόλη του Ηρακλείου Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην πόλη της Πάτρας Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην πόλη της Κέρκυρας Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην πόλη της Χίου Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην πόλη της Ρόδου Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην πόλη της Λαμίας

Η Εκστρατεία ECO ENERGY,

«Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο» βασίζεται στη

συμμετοχή των νέων, στην αυτενέργεια των εφήβων και στην εθελοντική προσφορά, όπως συμβαίνει και με όλους τους συνεργαζόμενους και εμπλεκόμενους φορείς.

4

CISD Eco Energy Campaign  

Σχέδιο Προγράμματος για την εκστρατεία του CISD Eco Energy: "Ενέργεια, χθες, σήμερα, αύριο"

CISD Eco Energy Campaign  

Σχέδιο Προγράμματος για την εκστρατεία του CISD Eco Energy: "Ενέργεια, χθες, σήμερα, αύριο"