Page 1


Η Εκστρατεία EcoEnergy «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο: Οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο», διοργανώνεται, από το CISD, Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, για πρώτη χρονιά, με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA).

Στόχος της εκστρατείας αυτής είναι η σφαιρική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τις ενεργειακές και αναπτυξιακές προκλήσεις, ώστε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την εξέλιξη της σχέσης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, της ποιότητας ζωής, αλλά και τις επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Η κατανόηση της σημασίας της ενέργειας στη ζωή μας, παράλληλα με την επιλογή των πλέον διαθέσιμων βιώσιμων τεχνολογιών αποτελούν το βασικό εργαλείο στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιούν μια σημαντική δυναμική αλλαγής παρωχημένων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

Η εκστρατεία βασίζεται σε σειρά δώδεκα ανοικτών εκδηλώσεων, στις Περιφέρειες της χώρας, όπου εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών ομάδων θα ενημερωθούν και

θα συζητήσουν με ειδικούς επιστήμονες με σκοπό να διαμορφώσουν το δικό τους όραμα για μια αειφόρο ανάπτυξη με άξονα την ορθά στοχευμένη τοπική ενεργειακή πολιτική.

Στα εργαστήρια (workshops) που αναπτύσσονται σε κάθε εκδήλωση δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν τοπικά προβλήματα, αλλά και εξελίξεις που προγραμματίζονται στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό να αναδειχθούν οι βέλτιστες επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και θα οδηγήσουν σε μια πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη.

Η επιτυχία του εγχειρήματος και των στόχων της εκστρατείας EcoEnergy βασίζεται στην δυναμική του προγράμματος και της καινοτόμου μεθοδολογίας που ακολουθείται, καθώς και κυρίως στην εθελοντική, ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια εκπροσώπων της Διοίκησης, των κοινωνικών φορέων και των πολιτών.

Υλικό βάσης της εκστρατείας αποτελεί το εγχειρίδιο όπου καταχωρείται συνοπτικά η επιστημονική ανάπτυξη της θεματολογίας, καθώς και CD-ROM με τις οπτικοακουστικές παρουσιάσεις, υλικό που θα διανεμηθεί στα τοπικά ΜΜΕ για δημοσίευση και περαιτέρω προβολή.

Η εκστρατεία EcoEnergy θα εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό με διαγωνιστικό χαρακτήρα για την ανάδειξη ορθών πρακτικών στην βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.


1. Ενέργεια, χθες, σήμερα, αύριο: Κλιματική Αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη 2. Παραγωγή ενέργειας – μορφές ενέργειας – τεχνολογίες: Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Οφέλη 3. Από τα λόγια … στον διακόπτη: Δίκτυα, μεταφορά ενέργειας 4. Κατανάλωση Ενέργειας – Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση ενέργειας

Η κάθε μία από τις δώδεκα εκδηλώσεις έχει διάρκεια ολόκληρης ημέρας και πραγματοποιείται υπό την μορφή «Τοπικού εργαστηρίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη», που εξελίσσεται σε τρία μέρη: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Περιλαμβάνει προβολές και κεντρικές ομιλίες ειδικών επί της θεματολογίας, τοποθετήσεις του κοινού, ερωτήσεις, απαντήσεις, παρουσίαση καλών πρακτικών, κλπ., με εστίαση σε ζητήματα που απασχολούν την κάθε επιλεγμένη Περιφέρεια.

προβάλλοντας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή προτάσεις που εμπλουτίζουν τη διαβούλευση. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Εξελίσσεται στην Ολομέλεια των συμμετεχόντων, όπου εκπρόσωπος του κάθε θεματικού εργαστηρίου παρουσιάζει στο κοινό τις προτάσεις που παρήχθησαν. Αναπτύσσεται συζήτηση με σκοπό την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου στρατηγικής και δράσεων.

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Εξελίσσεται σε θεματικά εργαστήρια, όπου εκπρόσωποι ομάδων ενδιαφερόμενων μερών συμμετέχουν και συζητούν, υπό τον συντονισμό ειδικών επιστημόνων, πάνω σε ενεργειακές επιλογές ή σε σενάρια ή/και προγραμματιζόμενα έργα/επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας (προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων). Σκοπός είναι η σύγκλιση σε συμφωνία για βασικές ενεργειακές επιλογές που αφορούν στο μέλλον της περιοχής τους. Οι λοιποί συμμετέχοντες παρακολουθούν τις συζητήσεις και παρεμβαίνουν

Καλούνται να συμμετέχουν, σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τόπο, εκπρόσωποι : • •

• • •

Της Διοίκησης όλων των επιπέδων, Επαγγελματικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και τεχνικών φορέων, Συλλόγων πολιτών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Μαθητικών κοινοτήτων


Η εκστρατεία EcoEnergy εξελίσσεται διαδοχικά σε χρονικό διάστημα ενός έτους, από τον Μάιο 2013 έως τον Μάιο 2014, μέσω ημερήσιων εκδηλώσεων σε δώδεκα Πόλεις σε δώδεκα Περιφέρειες της χώρας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στην πόλη της Καβάλας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κοζάνης Περιφέρεια Ηπείρου, στην πόλη των Ιωαννίνων Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην πόλη της Λάρισας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην πόλη της Λαμίας Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην πόλη της Κέρκυρας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην πόλη της Πάτρας Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης Περιφέρεια Κρήτης, στην πόλη του Ηρακλείου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην πόλη της Χίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην πόλη της Ρόδου

Τα αποτελέσματα της εκστρατείας θα παρουσιαστούν στην Περιφέρεια

Αττικής, στην πόλη της Αθήνας, σε ειδική πανηγυρική εκδήλωση.

4


κουλτούρας και κοσμο-θεωρίας κάθε εμπλεκομένης κοινωνικής ομάδας.

CISD-Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Το CISD βασίζει το έργο και την προοπτική σε δράσεις μαζί με την τοπική κοινωνία, τους πολίτες, τους αρμόδιους φορείς, μέσα από την διαρκή συμπόρευση και συνεκτίμηση της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής, όπως παραστατικά απεικονίζεται με το γνωστό ισόπλευρο τρίγωνο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αποστολή Υποστήριξη των διεκδικήσεων των Πολιτών με στόχο την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης, που προσφέρει προοπτική για διέξοδο από την πολύμορφη κρίση, εξασφαλίζει την μελλοντική ισορροπία για τη βελτίωση των όρων ποιοτικής εξέλιξης που επηρεάζουν την επιβίωση του ανθρώπου και εγγυάται συνεχή πορεία αλλαγής και προσαρμογής στα διαφοροποιούμενα δεδομένα. Διασφάλιση ενός υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος, μέσα από μια σφαιρική θεώρηση πολιτικών και στρατηγικής και σαφές σχέδιο δράσης, που βασίζεται στη συμμετοχή ενημερωμένων πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Διαμόρφωση μιας άλλης άποψης για την ανθρώπινη συνύπαρξη, βασισμένης στην αξιοπρέπεια, στην αλληλεγγύη, στην ανεκτικότητα και στο σεβασμό της πολυπολιτισμικότητας, με επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) Οργανισμός Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, με κύριο σκοπό την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων και την ενεργοποίηση των πολιτών μέσω του εθελοντισμού για ένα καλύτερο περιβάλλον. Στελεχώνεται από εθελοντές-πρόσωπα, με υψηλό επίπεδο πιστοποίησης και πολυετή εμπειρία στο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, με κοινό γνώρισμα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Απευθύνεται σε Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Φορείς, Νομικά αλλά και Φυσικά Πρόσωπα, στα οποία δίνει

Αντικείμενο Εντοπισμός κρίσιμων προβλημάτων σε όλα τα πεδία και επίπεδα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Έρευνα, από έγκυρους εμπειρογνώμονες, Επιθεώρηση & Έλεγχος των πράξεων και πρακτικών της Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα με τη συμμετοχή εξειδικευμένων, ανεξάρτητων επιστημόνων. Έλεγχος των πράξεων, αποφάσεων και πρακτικών της Διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα. Σύνθεση προτάσεων προοπτικής, στο πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης, με την στήριξη εξειδικευμένων ανεξάρτητων επιστημόνων και την ανοικτή συμμετοχή ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών. Δράσεις σε όλους τους τομείς με συνδυασμένες σταθμίσεις πολλών παραγόντων σε διαφορετικά επίπεδα, συχνά μεταξύ αντιτιθέμενων ενδιαφερόντων και συμφερόντων, σε συνάρτηση και με τον παράγοντα χρόνο (επιλέγονται και αξιολογούνται μέσα από την πολιτική επικαιρότητα, από καταγγελίες, απρόβλεπτα, καταστάσεις κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της και στους τρις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης. Επικοινωνία Τηλέφωνο E-mail: Web-site: Ιστότοπος:

6978006982 info@cisd.gr http://www.cisd.gr http://citizensinspectorate.blogspot.gr/

την δυνατότητα μέσα από την εγγραφή τους ως μέλη, να χρησιμοποιούν ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών, εντός του πλαισίου της ενεργής συμμετοχής και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, αποκομίζοντας παράλληλα σημαντικά οφέλη. Προάγει την επικοινωνία και αλληλοϋποστήριξη των μελών του, την επαγγελματική και επιχειρηματική ενδυνάμωσή τους, παρέχοντας συμβουλευτική αρωγή, εντός του πλαισίου επίτευξης των σκοπών του. Στο Μητρώο των μελών του, έχουν ενταχθεί πολλές εκ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Επικοινωνία Σόλωνος 102, Αθήνα, 10680 E-mail: iea@iea.org.gr Web-site: http://www.iea.org.gr

5

EcoEnergy Campaign FLYER  

EcoEnergy Campaign FLYER - 130515