Page 1

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Διαχείριση απορριμμάτων σε εποχή κρίσης: Ο Δεματοποιητής Κρανιδίου Εισήγηση Δεσμευτικού Πλαισίου Ενεργειών Περικλής Σαχίνης, Επιτελικός Σύμβουλος CISD

Η σημερινή κρίση είναι αντίκτυπος των μικρών κρίσεων σε κάθε χώρα, σε κάθε τόπο. Η Ερμιονίδα δεν αποτελεί εξαίρεση… Δεματοποιητής Διδύμων, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Αφαλάτωση… Τα προβλήματα μικρότερα ίσως από άλλους τόπους, ωστόσο σημαντικά, οι εντάσεις ηπιότερες, ωστόσο αναποτελεσματικές. Όλες οι θέσεις που αφορούν στον Δεματοποιητή Διδύμων και ακούστηκαν μέχρι τώρα δεν δικαιολογούν την σημερινή εικόνα. Είναι θέσεις που αν είχαν υλοποιηθεί, η Ερμιονίδα θα αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα της διαχείρισης Αστικών Στερεών Απορριμμάτων. Το πώς και το γιατί ισχύει η σημερινή δραματική κατάσταση, όλοι το γνωρίζουμε καλά και δεν χρειάζεται αναψηλάφηση. Αυτό που χρειάζεται είναι το θάρρος να αποδεχθούμε τα λάθη τα δικά μας και των άλλων, και να επικεντρώσουμε την δυναμική μας στην ρεαλιστική επίλυση του συνόλου των προβλημάτων. Ας δούμε τα προβλήματα:  

Περιβαλλοντικό Πρόβλημα από την άτυπη λειτουργία ιδιότυπου ΧΑΔΑ εντός του χώρου του Δεματοποιητή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των ΑΣΑ του Δήμου Ερμιονίδας

Δεν είναι πολλά – είναι όμως εξόχως σοβαρά… Δεν είναι δισεπίλυτα – αρκεί η συστηματική διαχείριση ενός ρεαλιστικού, εφικτού επιχειρησιακού σχεδίου που θα γίνει με αγαστή συνεργασία της Περιφέρειας του Δήμου και των κατοίκων. Γνωρίζω, ότι πάνω από οποιαδήποτε αντιπαράθεση σας πονάει ο τόπος σας. Πονάει κι εμάς γιατί είναι τόπος συμπατριωτών μας. Το CISD προτείνει σαν βάση για διορθώσεις και αντιπροτάσεις το ακόλουθο επιχειρησιακό σχέδιο. Είμαστε όλοι εδώ να το βελτιστοποιήσουμε, να το αποδεχθούμε και να εξελιχθεί σε ένα Δεσμευτικό Πλαίσιο Ενεργειών που θα υλοποιηθούν χωρίς αντεγκλήσεις και καθυστερήσεις.


1.

Υφιστάμενη Μονάδα Δεματοποίησης

1.1. Λειτουργία Μονάδας Δεματοποίησης

1.1.1.

Άμεση επαναφορά της συστηματικής λειτουργίας του με αυστηρή τήρηση των όρων της υφιστάμενης σύμβασης ώστε οι εισερχόμενες ποσότητες να δεματοποιούνται αυθημερόν ακόμα και σε περίοδο αιχμής.

1.1.2.

Σαφής προσδιορισμός του μέγιστου χρόνου λειτουργίας του Δεματοποιητή σε συνάρτηση με τις λοιπές ενέργειες για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των ΑΣΑ του Δήμου .

1.1.3.

Άμεση δεματοποίηση των αποτεθειμένων ΑΣΑ σε μέγιστο χρόνο 60 ημερών.

1.1.4.

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης της Λειτουργίας του Δεματοποιητή από δύο εκπροσώπους του Δήμου Ερμιονίδας, δύο εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών (που θα προταθούν από τις πλησιέστερες κοινότητες Διδύμου και Φούρνων) και έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

1.1.5.

Παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της υφιστάμενης σύμβασης για την διάθεση των δεμάτων σύμμεικτων απορριμμάτων.

1.1.6.

Ασφαλής περίφραξη του χώρου των εγκαταστάσεων του Δεματοποιητή και διασφάλιση της φύλαξής του.

1.1.7.

Εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκοπικής καταγραφής της περιμέτρου και ειδικά της εισόδου, με εστίαση στις πινακίδες των οχημάτων. Διατήρηση αρχείων για 45 ημέρες.

1.1.8.

Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης ικανής αποτελεσματικότητας

1.2. Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς

1.2.1.

Διερεύνηση για την τήρηση των όρων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με έμφαση στη διαχείριση των στραγγισμάτων στις περιοχές χύδην αποθέσεων και αποθήκευσης δεμάτων.

1.2.2.

Έλεγχος ποιότητας εδάφους και νερών από πιστοποιημένο εργαστήριο με έδρα εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

1.2.3.

Λήψη θεσμικών και τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς με συνεκτικό χρονοδιάγραμμα.

1.2.4.

Παρακολούθηση της Αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής Ζημιάς από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

2/4


2.

Οργάνωση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων

2.1. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 2.1.1.

Μελέτη βέλτιστης Χωροθέτησης για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και απόφαση με Ανοικτή Διαβούλευση

2.1.2.

Σύνταξη τευχών, προκήρυξη και εκτέλεση Διαγωνισμού για την Ανάθεση Έργου Κατασκευής και Λειτουργίας ΚΔΑΥ – πρόβλεψη δυνατότητας του ΚΔΑΥ για τον διαχωρισμό ανακυκλώσιμων, RDF και βιοαποδομήσιμων από τα σύμμεικτα των αποθηκευμένων δεμάτων.

2.1.3.

Υποστήριξη της ταχείας Αδειοδότησης του ΚΔΑΥ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

2.2. Μονάδα Κομποστοποίησης Οργανικών Απορριμμάτων 2.2.1.

Μελέτη βέλτιστης Χωροθέτησης για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Οργανικών Απορριμμάτων και απόφαση με Ανοικτή Διαβούλευση

2.2.2.

Σύνταξη τευχών, προκήρυξη και εκτέλεση Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου Κατασκευής και Λειτουργίας ΜοΚομ

2.2.3.

Υποστήριξη της ταχείας Αδειοδότησης της ΜοΚομ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

2.3. Ανακύκλωση στη Πηγή 2.3.1.

Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

2.3.2.

Προμήθεια και Εγκατάσταση τετραστοιχιών κάδων ανακύκλωσης ανά γειτονιά (200 κάτοικοι) και ανά οικισμό άνω των 50 κατοίκων, με πρόβλεψη για την πληθυσμιακή προσαύξηση κατά την περίοδο αιχμής

2.3.3.

Ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων και οργανικών από τουριστικά καταλύματα και εστιατόρια με ειδική σύμβαση

2.3.4.

Σταδιακή ανάπτυξη του προγράμματος «Ανακύκλωση στη Πηγή» με διανομή ειδικών συσκευασιών ανά νοικοκυριό.

2.3.5.

Θέσπιση οικονομικών κινήτρων.

2.4. Σχεδιασμός logistics 2.4.1.

Προσδιορισμός συχνότητας συλλογής ανά κατηγορία

2.4.2.

Προσδιορισμός αριθμού απορριμματοφόρων σε σχέση με την πληθυσμιακή διακύμανση

2.4.3.

Ειδικές διαδρομές για τουριστικά καταλύματα και εστιατόρια

3/4


2.5. Οργάνωση αξιοποίησης Φυτικής Βιομάζας 2.5.1.

Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας

2.5.2.

Επιλογή συστήματος (κινητή/σταθερή μονάδα τεμαχισμού)

2.5.3.

Βέλτιστη αξιοποίηση της Φυτικής Βιομάζας είτε για την παραγωγή pellet από Συνεταιριστικό Φορέα των Δημοτών είτε για τον εμπλουτισμό του compost.

2.6. Οικονομικός Σχεδιασμός 2.6.1.

Το κόστος των μελετών που θα αναθέσει ο Δήμος θα μετακυλισθεί στους αναδόχους των Έργων.

2.6.2.

Το κόστος Προμήθειας των τετραστοιχιών κάδων θα καλυφθεί από χορηγίες.

2.6.3.

Απόδοση του οικονομικού οφέλους από την Ανακύκλωση στους δημότες ως εύλογο ποσοστό μείωσης των δημοτικών τελών.

4/4

Εισήγηση CISD για το Δεσμευτικό Πλαίσιο Ενεργειών  

Εισήγηση CISD για το Δεσμευτικό Πλαίσιο Ενεργειών, από τον επιτελικό σύμβουλο Περικλή Σαχίνη