Page 1

Raport anual

2010


Cuprins

PAG.

n Cuvânt înainte............................................................................................................................... 5

n Introducere.................................................................................................................................... 6

n Ce facem....................................................................................................................................... 8

n Pregătirea populației în caz de dezastre..................................................................................... 10

n Dezvoltarea capacității de intervenții la dezastre a SNCRR....................................................... 11

n Intervenții în situații de urgență................................................................................................... 13

n Servicii de prim ajutor de bază.................................................................................................... 16

n Cursuri de prim ajutor de bază pentru publicul larg.................................................................... 17

n Cursuri de surori de Cruce Roșie................................................................................................ 20

n Programe sociale........................................................................................................................ 22

n Educație pentru sănătate............................................................................................................ 25

n Proiecte de tineret....................................................................................................................... 28

n Difuzarea valorilor umanitare...................................................................................................... 30

n Serviciul de căutări persoane...................................................................................................... 31

n Campanii de sensibilizare........................................................................................................... 33

n Situația financiară 2010............................................................................................................... 34

3


Cuvânt înainte

Crucea Roşie Română a demonstrat, şi în anul 2010, că poate face faţă provocărilor cu care se confruntă atât pe plan intern – criza economică şi socială, inundaţii – cât şi pe plan extern – catastrofe naturale, pandemii, criza alimentară. Anul 2010 a fost marcat de inundaţiile care s-au produs în ţara noastră atât în vară, cât şi în toamnă, Crucea Roşie Română fiind alături de victimele dezastrului natural, de cei care au rămas fără adăposturi, fără hrană, fără îmbrăcăminte. De asemenea, am continuat proiectul Banca de Alimente, ca soluţie imediată de sprijin pentru persoanele cu venituri mici. Crucea Roşie Română a fost un actor principal în apelul la solidaritate şi intervenţie promptă şi concretă în sprijinul populaţiei afectate de dezastre. Am fost prezenţi nu doar în zonele afectate din ţara noastră, dar am fost solidari și cu victimele catastrofei din Haiti, prin campaniile de strângere de fonduri. Pregătirea în domeniul primului ajutor a constituit o prioritate pentru toate filialele noastre, demarând proiectul naţional de Pregatire pentru acordarea primului ajutor de bază, finanţat de Mecanismul de Dezvoltare al Spaţiului Economic European, şi având convingerea că fiecare om poate salva o viaţă, dacă ştie să acorde primul ajutor. Am dezvoltat campanii de educaţie pentru sănătate derulate pe tot parcursul anului, dar şi campanii de sensibilizare la nivel naţional. Totodată, ne-am concentrat pe întărirea influenţei, a prestigiului şi impactului Crucii Roşii Române în societatea română şi în exterior. Suntem recunoscători voluntarilor care reprezintă coloana vertebrală a tuturor acţiunilor organizaţiei noastre, ajutând Crucea Roşie să desfăşoare activităţi care asistă zeci de mii de persoane aflate în dificultate. Succesul nostru nu ar fi fost posibil fără implicarea unei echipe extraordinare atât la nivel local, cât şi naţional, dar nici fără implicarea partenerilor interni şi internaţionali, cărora le mulţumim că au sprijinit activitatea noastră în anul 2010. Fii solidar! Fii Crucea Roşie! Președintele Crucii Roșii Române 5


Introducere Misiunea noastră Asistăm persoanele vulnerabile în situaţii de dezastre şi de criză. Prin programe şi activităţi în beneficiul societăţii, contribuim la prevenirea şi alinarea suferinţei sub toate formele, protejăm sănătatea şi viaţa, promovăm respectul faţă de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă socială sau politică. Viziunea noastră Îmbunătăţirea vieţii persoanelor vulnerabile prin mobilizarea umanităţii, prin adaptare temporală şi efectivă la schimbările dinamice ale mediului înconjurător.

6


Principii Toate acțiunile Crucii Roșii Române se ghidează permanent după Principiile fundamentale ale Mișcării de Cruce Roșie: Umanitate, Imparțialitate, Neutralitate, Independență, Voluntariat, Unitate, Universalitate. Valori Ca organizaţie umanitară suntem hotărâţi să folosim la maximum întregul potenţial al reţelei noastre pentru ca programele organizaţiei să aibă cel mai mare impact asupra persoanelor vulnerabile şi cea mai mare influenţă asupra altor parteneri. Voluntarii noştri Voluntariatul este un principiu fundamental al Crucii Roşii şi Semilunii Roşii. Voluntarii reprezintă coloana vertebrală a tuturor activităţilor de Cruce Roşie, ajutând Societatea Naţională să deruleze programe de succes şi asistând zeci de mii de persoane vulnerabile aflate în dificultate. Beneficiarii noştri Individul este „inima” misiunii noastre. De 134 de ani, beneficiarii noştri sunt: persoane afectate de inundaţii; persoane fără susţinători, aflate în situaţie de sărăcie extremă sau cu o stare de sănătate gravă; persoane cu acces redus la educaţie sau mijloace educaţionale; persoane defavorizate, victime ale violenţei domestice, beneficiari ai sistemului public de asistenţă socială; persoane abuzate, neglijate sau supuse exploatării de orice fel; persoane care au comis fapte prevăzute de legea penală; persoanele infectate cu HIV şi/sau bolnave de SIDA sau alte boli cronice grave; persoanele fără locuinţă sau în pericol de a-şi pierde locuinţa din motive economice şi /sau psiho-sociale; persoane aparţinând minorităţilor etnice. Programele noastre specifice: pregătire şi intervenţie în caz de dezastre; pregătire pentru acordarea de prim ajutor; programe sociale; educaţie pentru sănătate; educaţie privind valorile umanitare; acţiuni de tineret/voluntariat.

7


Ce facem

Conform Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995 şi a articolului 10 din Statutul său, Crucea Roşie Română are următoarele atribuţii: n Să acţioneze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregătească să acţioneze ca auxiliară a autorităţilor publice, în toate domeniile prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 1949 şi în favoarea tuturor celor în suferinţă, atât persoane civile, cât şi militare. n Să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor şi la alinarea suferinţelor, prin programe în beneficiul comunităţii. n Să organizeze, la nivel naţional sau local, servicii de ajutorare de urgenţă în favoarea victimelor dezastrelor, servicii de ambulanţă şi de îngrijire a persoanelor bolnave sau vârstnice.

8


n Să instruiască şi să pregătească, prin cursuri de prim ajutor, personalul navigant civil și militar, aerian, maritim, terestru, operatorii de transport public de persoane, viitorii conducători auto, precum şi alte categorii profesionale. n Să organizeze cursuri de formare şi instruire a personalului şi voluntarilor necesari îndeplinirii misiunii sale, cât şi pentru alte nevoi speciale. n Să organizeze cursuri şi alte activităţi pentru formare şi perfecţionare profesională, în conformitate cu scopul său declarat. n Să susţină şi să încurajeze participarea tinerilor la activităţile sale, precum şi la desfăşurarea unor activităţi proprii de tineret. n Să organizeze şi să participe la acţiuni internaţionale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele şi de natura dezastrelor. n În colaborare cu autorităţile, din raţiuni umanitare, să desfăşoare activităţi de căutări persoane şi pentru restabilirea contactelor familiale întrerupte din diferite motive. n Să promoveze activităţile sale şi ale Mişcării, Dreptul Internaţional Umanitar şi Principiile Fundamentale. n Să încheie acorduri, contracte sau parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu sectorul privat, în vederea elaborării şi desfăşurării unor programe/proiecte agreate de comun acord. n Să promoveze, prin proiecte şi programe, donarea voluntară şi neremunerată de sânge. n Să sprijine şi să iniţieze programe sociale la nivel comunitar, ţinând cont de vulnerabilităţile şi capacităţile locale. n Să colaboreze cu autorităţile publice pentru a garanta respectarea Dreptului Internaţional Umanitar şi a asigura protecţia Crucii Roşii în realizarea misiunii sale umanitare. n Să organizeze cursuri de surori de Cruce Roşie conform legii şi regulamentelor în vigoare.

9


Pregătirea populației în caz de dezastre

În România, peste 6 milioane de oameni locuiesc în zone cu risc crescut la dezastre. Pregătirea pentru orice tip de situaţie de urgenţă este crucială pentru populaţie, cu atât mai mult cu cât un dezastru este o experienţă deosebit de personală. Unul dintre obiectivele prioritare ale Crucii Roşii Române este acela de a ajuta la dezvoltarea unei culturi de pregătire pentru dezastre şi a unor comportamente adecvate la nivelul comunităţilor privind prevenirea pierderilor de bunuri şi vieţi omeneşti în caz de dezastru. În acest sens, în anul 2010, au fost organizate 131 de acţiuni de informare a populaţiei, un număr de 38.939 de persoane beneficiind de acţiunile de informare privind intervenţia în caz de dezastre. Au fost organizate seminarii / informări pe următoarele teme: n Ce trebuie să facem în caz de seism / alunecări de teren / inundaţii/ incendii / accidente tehnologice n Comportament în caz de caniculă n Demonstraţii de acordare a primului ajutor în caz de dezastre Totodată, voluntarii Crucii Roşii au distribuit materiale informative având ca obiectiv creşterea capacităţii de răspuns a populaţiei în situaţii de calamitate.

10


Dezvoltarea capacităţii de intervenţie la dezastre a SNCRR Pregătirea voluntarilor pentru intervenţia la dezastre Detaşamentele de intervenţie în situaţii de dezastre sunt formate din voluntari pregătiţi pentru a interveni în acordarea primului ajutor de bază, în acordarea asistenţei sociale şi psihologice, în asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă, asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate, asigurarea apei şi a hranei acestora, desfăşurarea unor activităţi profilactice pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă, culegere de date şi informaţii pentru efectuarea evaluărilor privind nevoile populaţiei afectate, participarea la avertizarea populaţiei, distribuirea de ajutoare. Pregătirea detaşamentelor de intervenţie constă în: n Cursuri de pregătire a voluntarilor – iniţierea sau actualizarea cunoştinţelor (prim ajutor, management dezastre); n Simulări de incendii, cutremure, inundaţii, explozii, accidente auto, accidente tehnologice; n Seminarii / tabere de instruire pentru intervenţie în caz de dezastre; n Sesiuni de pregătire organizate de Federaţia Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie; n Exerciţii şi aplicaţii împreună cu Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă; n Antrenamente pentru participarea la competiţii naţionale şi internaţionale.

11


În anul 2010, 2.520 de voluntari din Detaşamentele de Intervenţie la Dezastre au beneficiat de cursuri de instruire şi au participat la tabere specializate. Filialele Crucii Roşii Române au organizat 136 de simulări în 33 de filiale, iar numărul participării la simulări organizate de alte instituții a fost de 110, în 39 de filiale. Au fost organizate 204 cursuri și 45 de tabere de pregătire pentru intervenții la dezastre – simulări cutremure, inundații, accidente chimice, alunecări de teren. Tabere de instruire pentru voluntari: 1. Tabăra Naţională de Pregătire pentru Dezastre - 29 sept. - 4 oct. 2010, Alba-Iulia - participanţi : 80 de voluntari 2. Competiţia naţională de prim ajutor - 18-19 sept 2010 - au participat filialele Arad, Braşov, Brăila, Cluj, Dolj, Giurgiu şi sectorul 4 din Bucureşti. - Clasament: pe locul 1 – Arad, pe locul 2 – Dolj, pe locul 3 – Brăila. - First Aid Competition of Europe – desfăşurată la Belgrad, între 8-11 iulie 2010. - Au participat 24 de echipe, echipa României (Giurgiu) a obţinut locul 16.

12


Intervenții în situații de urgență Conform Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 care aprobă repartizarea principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, Crucea Roşie Română poate asigura următoarele funcţii de sprijin: n Acordarea primului ajutor de bază n Asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate n Asigurarea cazării persoanelor evacuate n Acordarea de asistenţă psihologică n Ajutor la evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate n Ajută la prevenirea îmbolnăvirilor în masă n Asigură logistica intervenţiei n Ajută la reabilitarea zonei afectate Prin organizarea sa teritorială, atât în resurse umane cât şi logistice, Crucea Roşie Română poate asigura intervenţia umanitară de urgenţă încă de la primele ore după producerea unui dezastru.

n

Intervențiile SNCRR în situaţii de urgenţă în anul 2010

În anul 2010, Crucea Roşie Română a intervenit în 396 de acţiuni de urgenţă pentru inundaţii, 104 situaţii de urgenţă pentru caniculă, 15 situaţii de incendii, 7 cazuri de înzăpeziri, distribuind alimente, apă, materiale de igienă, saci de dormit, îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier, aparatură electrocasnică şi alte materiale de strictă necesitate. Valoarea ajutoarelor pentru asistarea persoanelor afectate de dezastre a fost de 710.185 de euro. Cantitatea ajutoarelor colectate prin apel umanitar a fost de 639.590 de kg, iar numărul beneficiarilor a fost 74.841. La acţiunile de ajutorare au participat 2.034 de voluntari, beneficiind de sprijinul a 154 de companii partenere. 13


n

Inundaţii 2010

Lunile iunie şi iulie 2010 au fost marcate în mod dramatic de inundaţiile din județele Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău şi Tulcea. În această perioadă au fost organizate 396 de intervenţii care au fost susţinute de 123 de companii partenere şi de 91 de sponsori. Numărul voluntarilor implicaţi a fost de 1.322 de persoane. Voluntarii și personalul nostru au distribuit 628.309 de kg de ajutoare, în valoare de 680.683 de euro. De asemenea, am colectat 53.24 de euro prin intermediul apelurilor umanitare lansate în ţară. De aceste ajutoare au beneficiat 38.803 de persoane. În perioada octombrie-noiembrie 2010 am desfăşurat un program de susţinere pe termen mediu a familiilor grav afectate de inundaţii. Cu această ocazie, au fost distribuite 300 de aragazuri, 300 de butelii, 300 de kituri de bucătărie, 30 de plite electrice, 135 de calorifere şi 434 de tichete de masă în valoare de 12.507 lei.

14


n

Filiale care au intervenit în 2010:

BOTOȘANI SATU MARE

MARAMUREȘ SUCEAVA

BISTRIŢA NĂSĂUD

SĂLAJ

IAȘI

BIHOR

NEAMŢ CLUJ

396

MUREȘ HARGHITA

VASLUI

BACĂU

ARAD ALBA

SIBIU TIMIȘ

HUNEDOARA

COVASNA BRAȘOV

VRANCEA

104

GALAŢI

15

7

3

BUZĂU CARAȘ SEVERIN GORJ

VÂLCEA

BRĂILA

PRAHOVA

TULCEA

ARGEȘ

ILFOV MEHEDINŢI

Inundații Înzăpeziri

DÂMBOVIŢA IALOMIŢA

Caniculă

Incendii Alte intervenții

BUC.

OLT

CĂLĂRAȘI

DOLJ

GIURGIU

CONSTANŢA

TELEORMAN

n

Asistenţa internaţională de urgenţă primită de SNCRR

SUME ALOCATE din Fondul Internațional de Urgenţă în caz de Dezastru 2010 (DREF) – 110.000 euro. AJUTOARE UMANITARE DISTRIBUITE - 500 paturi pliante cu saltea, 2.000 pături de lână, 500 perechi de cizme de cauciuc, 1.000 tone de dezinfectant.

15


Servicii de prim ajutor de bază Tradiţie a Crucii Roşii Române, acordarea primului ajutor de bază este şi în prezent o componentă vitală a unui sistem sanitar integrat. În 2010, Crucea Roşie Română a organizat puncte de prim ajutor la competiţii sportive locale şi naţionale, în zone de agrement din toată ţara, pe litoral în sezonul estival, la ştranduri sau în parcuri, la diverse competiţii organizate de instituţii de stat şi private, concerte şi spectacole, 158.659 de persoane beneficiind de serviciile de prim ajutor de bază asigurate de voluntarii Crucii Roşii Române din 38 de filiale.

16


Cursuri de prim ajutor de bază pentru publicul larg În 2010, Crucea Roşie a răspuns unui număr crescut de solicitări venite de la diverse companii, instituţii și persoane, asigurând cursuri de prim ajutor de bază angajaţilor acestora. Durata unui curs este de 12 ore. Cursurile sunt predate de medici, atestaţi ca formatori de prim ajutor premedical, iar Crucea Roşie pune la dispoziţie manuale şi alte materiale didactice precum: manechine pentru resuscitare, truse de prim ajutor, bandaje, atele, defibrilatoare etc.

n

Proiectul ”Sistemul naţional standardizat în Prim Ajutor de Bază al Crucii Roşii Române” În perioada 2009 – 2010 organizaţia noastră a implementat ”Sistemul naţional standardizat în Prim Ajutor de Bază al Crucii Roşii Române”, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE). Astfel, am creat şi acreditat la nivel naţional şi european 47 de centre de formare în prim ajutor de bază, am pregătit 55 de formatori care urmează să

17


asigure pregătirea instructorilor în domeniul primului ajutor de bază, informarea şi educarea populaţiei cu privire la importanţa dobândirii cunoştinţelor de prim ajutor de bază şi impactul pozitiv al intervenţiilor de prim ajutor de bază în salvarea vieţii. Rezultatele acestui proiect sunt:

18

n dotarea celor 47 de filiale ale SNCRR cu echipamente de training – manechine, sisteme de simulare a defibrilării electrice automate, truse de prim ajutor;

n traducerea şi tipărirea Manualului european de primajutor;

n pregătirea ca formatori a 50 de cadre medicale acreditate de CNFPA, care au pregătit 500 de instructori ai Crucii Roşii Române;

n peste 5.000 de persoane beneficiare ale cursurilor de prim-ajutor.


n

Sanitarii Pricepuţi

“Sanitarii Pricepuţi” este singurul concurs pentru sănătate şi prim ajutor de bază care se desfăşoară în şcolile din România de 48 de ani fără întrerupere. Demarat în anul 1962, concursul “Sanitarii Pricepuţi” este dedicat şcolarilor din gimnaziile şi liceele din toată ţara. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administrației şi Internelor sunt partenerii Crucii Roşii Române la organizarea acestei competiţii şcolare. Concursul vizează atingerea următoarelor obiective:

n însuşirea cunoştintelor de bază şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor şi a celor de prevenire a accidentelor;

n păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice şi morale;

n promovarea ocrotirii mediului înconjurător;

n dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă şi a respectului faţă de persoanele în vârstă;

n însuşirea cunoştinţelor de bază despre Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, despre istoria Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Roşii.

În anul 2010, au participat la concurs 1.842 de şcoli din toată ţara cu 10.789 elevi. Etapa Naţională a fost câştigată în acest an de un echipaj de liceu din judeţul Giurgiu.

19


Cursuri de surori de Cruce Roșie

Crucea Roşie Română este specializată în pregătirea surorilor voluntare de Cruce Roşie, primul curs fiind organizat în 1877, în incinta Spitalului Colţea din Bucureşti. De atunci, mii de persoane, majoritatea femei, au absolvit acest curs, învăţând lucruri interesante şi utile şi deprinzând procedurile de îngrijire a celor care au o suferință sau sunt în incapacitate de a se ajuta singuri. Scopul iniţial al organizării acestui curs a fost acela de a pregăti personal civil auxiliar al serviciului sanitar al armatei care, pe timp de conflict armat, să ofere un sprijin calificat la îngrijirea răniţilor. Cu vremea, paleta serviciilor s-a diversificat, surorile voluntare de Cruce Roşie fiind antrenate şi în alte activităţi cu caracter umanitar: ocrotirea orfanilor, organizarea de cantine sociale, sprijinirea refugiaţilor de război, a sinistraţilor catastrofelor naturale, precum şi susţinerea campaniilor de combatere şi prevenire a unor epidemii. Figuri luminoase de femei care au marcat istoria au îmbrăcat uniforma albă cu emblema Crucii Roşii. Printre acestea s-au distins personalităţi ca Regina Maria, ocrotitoarea Crucii Roşii Române, care, în timpul Primului Război Mondial, ea însăşi îmbrăcată cu uniforma de infirmieră de Cruce Roşie, inspecta pe front sau în spatele frontului spitalele de campanie, interesându-se personal de felul în care erau îngrijiţi răniţii; şi Hortensia Papadat-Bengescu, ilustră scriitoare din prima jumătate a secolului XX.

20


Eroismul de care au dat dovadă surorile voluntare ale Crucii Roşii Române a fost răsplătit cu acordarea în 1931, pentru prima oară, a prestigioasei Medalii “Florance Nightingale” româncelor Elena Mihăilescu, Constanţa Tanasov şi Zoe Georgescu, pentru activitatea deosebită depusă în timpul Primului Război Mondial şi în anii ce i-au urmat. Alte două românce, Elena Zeleniuc (Nichita) şi Ioana Cruceanu, au fost distinse de către Comitetul Internaţional al Crucii Roşii cu aceeaşi strălucitoare medalie, pentru fapte de dăruire excepţională în timpul războiului din Coreea. La nivel internaţional, în timp de pace, surorile de Cruce Roşie sunt recunoscute pentru servicii de îngrijire la domiciliu. În anul 2010 au absolvit cursul de surori de Cruce Roşie 799 de persoane. Cursul se desfăşoară pe perioada unui an şi constă în module teoretice şi ore de practică în spitalele zonale. În anul 2010

n 6.186 persoane au absolvit cursul de prim ajutor de bază cu plată

n 6.652 de persoane (altele decât voluntarii CRR) au absolvit cursul de prim ajutor de bază fără plată

n 2.417 de voluntari au absolvit cursul de prim ajutor de bază fără plată

n 779 de persoane au absolvit cursul de surori voluntare de Cruce Roşie

n elevi din clasele IX-XII au făcut cursuri de prim ajutor gratuite pentru a participa la competiţia Sanitarii Pricepuţi

Ioana Cruceanu, soră de Cruce Roșie în războiul din Coreea, decorată cu medalia Florance Nightingale.

Alte cursuri • Curs de infirmiere, 139 absolvenţi - Buzău, Brăila • Curs de igienă, 305 absolvenţi - Giurgiu, Ilfov, Vaslui • Curs de baby-sitter, 36 absolvenţi - Satu Mare, Maramureş • Curs de formatori, 25 absolvenţi - Braşov, Satu Mare • Curs de dezvoltare participativă a comunităţii, 153 de absolvenţi - Harghita • Curs de asistent personal, 33 absolvenţi - Satu Mare • Curs de îngrijitor la domiciliu, 156 absolvenţi

21


Programe sociale Sprijinirea persoanelor cu vulnerabilităţi sociale deosebite a fost şi este o preocupare continuă a Crucii Roşii Române. Programele sunt diverse şi aplicate distinct, conform nevoilor fiecărei comunităţi în parte. Pentru Crucea Roşie Română, „persoanele vulnerabile” sunt acele persoane care se află în pericol din cauza situaţiilor care le ameninţă supravieţuirea sau a posibilităţilor de trai, în condiţii minime de securitate materială şi demnitate umană. Tipuri de activităţi: n programe sociale pentru asistarea persoanelor fără venituri; n acordarea de alimente pentru îmbunătăţirea mesei la cantinele sociale; n sprijinirea copiilor din centrele de plasament; n sprijin moral şi material vârstnicilor din căminele-spital şi centre rezidențiale pentru vârstnici; n ajutorarea ocazională a refugiaţilor din România; n servicii de îngrijire la domiciliu şi medico-sociale pentru persoane vârstnice. Proiectele sociale implementate de Crucea Roşie Română în 2010 au fost în număr de 179, având valoarea de 949.921 de euro, în derularea lor fiind implicaţi 6.615 voluntari. De aceste programe au beneficiat 331.344 persoane. Banca de Alimente Pe fondul impactului crizei economice mondiale şi al creşterii preţurilor la produsele alimentare, Crucea Roşie Română a lansat, în anul 2009, proiectul Banca de Alimente, o soluţie imediată de ajutorare a persoanelor fără venituri sau cu venituri foarte mici. Proiectul a continuat cu succes şi în 2010. Proiectul Banca de Alimente presupune stocarea de alimente greu perisabile în depozitele Crucii Roşii prin donaţii/ sponsorizări şi distribuirea acestora către persoanele vulnerabile din Bucureşti şi din ţară, pe baza evaluărilor efectuate de filialele de Cruce Roşie precum şi de autorităţile publice locale specializate.

22


Cum funcţionează Banca de Alimente Cumpărarea: Donatorii găsesc la rafturile magazinelor partenere, informaţii asupra produselor greu perisabile care pot fi cumpărate şi donate. Donarea: După ce alimentele greu perisabile au fost achitate la casă, donatorii aplică pe ambalajul acestora o etichetă cu sigla Băncii de Alimente, după care le plasează în recipienţii speciali pregătiţi şi inscripționaţi cu sigla Băncii de Alimente. Etichetele se găsesc lângă recipienţii de colectare. Colectarea: Recipienţii cu alimente, sigilaţi şi cântăriţi, sunt transportaţi din magazine la depozitul Băncii de Alimente. Transportul este asigurat de : n flota de maşini donate special filialelor CRR pentru Banca de Alimente de către Automobile Dacia SA. n o firmă specializată, împreună cu voluntarii Crucii Roşii. Sortarea: Alimentele greu perisabile ajunse în depozitul Băncii de Alimente sunt : n Cântărite şi se verifică integritatea sigiliului aplicat în magazin; n Sortate de către voluntari şi puse în recipienţi diferiţi, în funcţie de categoria de produs şi de termenul de expirare; n Scanate şi înregistrate în gestiunea Băncii de Alimente; n Depozitate în spaţiul special amenajat al Băncii de Alimente; n Preluate de filialele de Cruce Roşie şi scoase din gestiunea Băncii de Alimente pe bază de documente justificative. 23


Distribuirea: n Voluntarii filialelor aşează alimentele preluate de la Banca de Alimente (BA) în pungi inscripţionate cu sigla Băncii de Alimente. n Voluntarii distribuie pachetele beneficiarilor, urmând listele special întocmite. n Beneficiarii verifică în prezenţa voluntarilor conţinutul pachetelor şi semnează un proces verbal de primire. Un pachet cu alimente cântăreşte 12 kg şi conţine: ulei, zahăr, faină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne sau peşte, conserve de legume, biscuiţi şi alte produse alimentare greu perisabile. Proiectul este implementat în 29 de filiale: 23 de judeţe, plus cele 6 sectoare din Bucureşti. În 18 filiale, beneficiarii primesc pachete cu alimente de la depozitele BA aflate în proximitate.

BOTOȘANI SATU MARE

MARAMUREȘ SUCEAVA

BISTRIŢA NĂSĂUD

SĂLAJ

IAȘI

BIHOR

NEAMŢ CLUJ MUREȘ HARGHITA

BACĂU

VASLUI

ARAD ALBA

În 2010, cantitatea de alimente colectată a fost de 204.239 kg, beneficiari fiind membrii a 14.438 de familii. Au fost implicaţi 818 voluntari, donaţiile şi sponsorizările companiilor partenere însumând 133.251 de euro. Tot în anul 2010 a fost derulat şi programul Tichete sociale, care are drept obiectiv distribuirea de tichete sociale, în valoare de 50 lei, persoanelor nevoiaşe din întreaga ţară. Beneficiari: 19.094 persoane. Buget: 252.571 euro. Beneficiarii au fost evaluaţi şi incluşi in proiect în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

24

SIBIU TIMIȘ

HUNEDOARA

COVASNA BRAȘOV

VRANCEA

GALAŢI

BUZĂU CARAȘ SEVERIN GORJ

VÂLCEA

BRĂILA

PRAHOVA

TULCEA

ARGEȘ DÂMBOVIŢA ILFOV

MEHEDINŢI

IALOMIŢA

BUCUREȘTI

OLT

CĂLĂRAȘI

DOLJ

GIURGIU

CONSTANŢA

TELEORMAN

29 de filiale: 23 de judeţe, plus cele 6 sectoare din Bucureşti unde funcționeaza Banca de Alimente. 18 filiale: care primesc pachete cu alimente de la depozitele BA aflate în proximitate.


Educație pentru sănătate Educaţia pentru sănătate reprezintă o componentă esenţială în îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei. Campaniile de educaţie pentru sănătate ale Crucii Roşii au contribuit de-a lungul anilor la eradicarea unor flageluri ce au lovit ţara şi la informarea populaţiei asupra comportamentelor igienico-sanitare adecvate tipurilor de maladii cu care societatea s-a confruntat şi se confruntă. Programele de sănătate pe care le dezvoltă Crucea Roşie Română au în vedere promovarea unui mod de viaţă sănătos, menit să conducă la prevenirea îmbolnăvirilor prin creşterea nivelului de cunoştinţe ale publicului larg în domeniul prevenirii şi combaterii îmbolnăvirilor prin boli transmisibile şi netransmisibile. Crucea Roşie Română marchează anual, prin evenimente publice, zilele mondiale ale sănătății, conform calendarului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

25


În anul 2010, Crucea Roşie Română a implementat 32 de proiecte de educaţie pentru sănătate derulate în 19 filiale din ţară, bugetul fiind de 51.149 de euro, proiecte de care au beneficiat 19.126 de persoane. În anul 2010, a continuat proiectul Suport psihologic pentru bolnavii de tuberculoză multidrog rezistentă. Acest proiect presupune asigurarea de suport psihologic individual sau de grup de către psihoterapeuţi voluntari, suport material - tichete pentru alimente şi tichete de transport. Buget: 30.000 USD/an Finanţator : Eli Lilly Un alt proiect derulat în 2010 a fost Serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu în Deva şi Haţeg, cu un buget de 24.000 euro. Acest proiect a implicat 76 de pacienţi / 927 de zile de îngrijire medicală la domiciliu / 5 angajaţi şi 6 voluntari / 60 de ore de voluntariat. Finanțare: CJAS, Primăria Haţeg, Crucea Roşie Germană

n

Campanii de informare pe teme de sănătate

Campaniile de informare pe teme de educaţie pentru sănătate au continuat în 2010, realizându-se 116 campanii, ce au sensibilizat 40.568 de beneficiari.

26


n

Campanii de mobilizare a persoanelor pentru donare de sânge voluntară şi neremunerată Sângele uman este o resursă naţională şi trebuie să fie oricând disponibil pentru cei a căror sănătate sau viaţă depinde de el. Anual, Crucea Roşie Română sprijină unităţile sanitare în activitatea de recrutare a donatorilor şi de stimulare a donării de sânge. Scopul campaniilor realizate de Crucea Roşie este sporirea rezervelor de sânge din centrele de transfuzii și conştientizarea publicului larg asupra importanţei donării de sânge voluntare şi neremunerate. Numărul donatorilor de sânge în 2010 a fost de 4.367 de persoane, fiind recoltați 1.745.600 ml de sânge.

n

Campanie împotriva consumului ilicit de droguri În România, din ce în ce mai mulţi tineri devin victime ale drogurilor. De cele mai multe ori, tinerii consumatori ştiu prea puţin despre efectele negative ale drogurilor asupra organismului şi vieţii lor. Filialele de Cruce Roşie implementează campanii de informare în rândul tinerilor prin difuzare de pliante şi filme despre efectele drogurilor, în vederea scăderii numărului de persoane care vor încerca efectele drogurilor.

n

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei Anual, Crucea Roşie marchează această zi prin acţiuni de informare a populaţiei cu privire la modul de transmitere al tuberculozei şi modalităţi de prevenire. Alte campanii au vizat prevenirea bolilor transmisibile şi sănătatea reproducerii, alimentația sănătoasă, Ziua mondială fără tutun, Ziua mondială a sănătăţii mintale, Ziua internaţională de luptă împotriva foamei, campania ,,Violenţa se învaţă”, Ziua internaţională de luptă împotriva SIDA, Ziua internaţională a persoanelor vârstnice.

27


Proiecte de tineret

n Relocarea a 40 de refugiaţi birmani din Malaezia în România; n Caravana ”Ajută o familie de sărbători. Cumpără şi dăruieşte” - 1 nov – 31 dec 2010 Beneficiari – 2.000 de tineri cu vârsta între 12-18 ani şi familiile lor. Scopul - prevenirea abandonului şcolar în rândul adolescenţilor din zonele inundate şi/sau care se confruntă cu criza economică, prin colectarea şi distribuirea de rechizite şcolare şi alimente. n Campania ECHO a Comisiei Europene în România - 7-23 mai 2010 Scopul - informarea cetăţenilor cu privire la rolul Comisiei Europene şi al Directoratului pentru Ajutor Umanitar (ECHO) în gestionarea crizelor umanitare la nivel internaţional. n Asistenţă comunitară pentru romii români din Italia - durata 12 luni, a debutat în noiembrie 2010 Beneficiari - romii români din regiunea Lazio.

28


n

Tabere pentru tineret

Pe parcursul anului 2010 au fost organizate 22 de tabere naţionale la care au participat 613 persoane şi 8 tabere internaţionale la care au participat 26 de tineri. De asemenea, au fost organizate 4 tabere sociale pentru copiii ce provin din familii dezavantajate. Filialele Crucii Roşii Române au organizat mai multe tabere de instruire pentru tinerii voluntari, cu tematici din domeniul pregătirii pentru intervenţia la dezastre, lideri de tineret, pregătirea unor proiecte, relaţiile cu mass-media, cunoaşterea dreptului umanitar internaţional şi altele.

n

Tabere pentru voluntari

n Competiţia naţională de prim ajutor - s-a desfăşurat între 18-19 septembrie 2010, au participat filialele Arad, Braşov, Brăila, Cluj, Dolj, Giurgiu şi sectorul 4 din București. Clasament: pe locul 1 – Arad, pe locul 2 – Dolj, pe locul 3 – Brăila. n FACE – desfăşurată la Belgrad, între 8-11 iulie 2010. Au participat 24 de echipe, echipa României (Giurgiu) a obţinut locul 16. n Tabăra Naţională de Pregătire pentru Dezastre - 29 sept. -4 oct. 2010, Alba-Iulia. Participanţi : 80 de voluntari.

29


Difuzarea valorilor umanitare Crucea Roşie Română organizează variate activităţi menite să disemineze regulile dreptului internaţional umanitar. De exemplu, în anul 2010 au fost susţinute 81 de cursuri de Drept Umanitar Internaţional unui public format din 1.239 de persoane. Au mai fost organizate 54 de acţiuni ce au avut 4.719 participanţi, care au constat în seminarii în şcoli şi licee, cursuri cu personalul din armată, cursuri cu personalul angajat din instituţii publice, tabere, concursuri.

Serviciul de căutări persoane Una dintre responsabilităţile speciale ale Crucii Roşii este aceea de a sprijini restabilirea sau menţinerea legăturii între membrii familiei, separaţi de un conflict armat, tulburări interne sau dezastre. În anul 2010, Serviciul de căutări persoane al Crucii Roşii Române a înregistrat 220 de cazuri noi, dintre care 84 presupun căutări în ţară şi 136 în afara ţării. În 2010 au fost finalizate 156 de cazuri (45% pozitiv). A crescut numărul solicitărilor venite prin e-mail de la români stabiliţi în străinătate şi s-a înregistrat o creştere numerică a cazurilor de natură socială (34%) şi o diversificare a situaţiilor – minori abandonaţi, returnaţi, etc.

Relații internaționale

n

Participarea SNCRR în cadrul unor reuniuni internaţionale

Conferinţa Europeană 2010 - s-a axat pe două teme de interes pentru Societăţile Naţionale din regiune: migraţia şi îmbătrânirea activă. S-au adoptat Angajamentele de la Viena, prin care Societăţile Naţionale se obligă să consolideze această abordare în cadrul tuturor proiectelor implementate. 30


n

Consolidarea prezenţei în cadrul reţelelor informale ale SN din Europa

Grupul European pentru Suport Juridic Grupul Practicienilor în Finanţări Europene PERCO: platforma pt refugiaţi, migranţi EURCYN: platforma pentru tineret

n

Reuniunea managerilor de programe de sănătate

Sesiuni de formare pentru implementarea Strategiei 2020 a FISCR (septembrie 2010): • Training pt conducerea SN CR/SR (Preşedintele CRR) • Training pt facilitatori Sesiuni de formare privind Mobilizarea Resurselor şi Dezvoltare Organizațională – Sinaia • Formatori: FISCR, Zona Europa • Participanţi: directori ai filialelor CRR şi angajaţii sediul central Cooperare bilaterală CR Belgiană: Sesiune de formare în leadership, prin care s-a elaborat Strategia de consolidare a Băncii de Alimente. Filialele SNCRR colaborează în permanenţă cu Societăţi Naţionale din Germania, Ungaria, Bulgaria, Italia, Austria, Serbia, Elveţia, China, Spania, Macedonia, Slovenia, Muntenegru, Bosnia, Grecia, Croaţia, Norvegia, Olanda, Franţa, Albania. Acestea însumează 61 de parteneriate. n Număr de filiale care au parteneriate cu alte SNCR = 26

24

n Număr de parteneriate = 61

1

1

1

1

1

MACEDONIA

SLOVENIA

MUNTENEGRU

BOSNIA

GRECIA

CROAȚIA

1

1

1 ALBANIA

1

FRANȚA

1

OLANDA

1

NORVEGIA

2

SPANIA

SERBIA

AUSTRIA

ITALIA

1

CHINA

6

4

ELVEȚIA

6 3 BULGARIA

UNGARIA

GERMANIA

4

31


Campanii de sensibilizare

n

„Gala Crucea Roșie”

Evenimentul Gala Crucea Roşie a avut ca scop colectarea de fonduri pentru Banca de Alimente prin mai multe metode: donaţii în bani sau natură din partea diferiților producători, colectarea de fonduri prin sms-uri şi apeluri cu valoare de 2 euro și 10 euro, licitaţii de obiecte. Beneficiari - Persoane vârstnice şi cu venituri mici, familii cu mulţi copii, familii monoparentale, etc.

n

Apel pentru persoanele afectate de inundaţii

Crucea Roşie a reuşit să mobilizeze persoane fizice şi juridice care au donat peste 100.000 euro în bani şi peste 300.000 euro în obiecte: produse electrocasnice, mobilier, îmbracăminte, produse de igienă şi de curăţenie. Perioada de desfăşurare: 30 iunie–30 septembrie 2010

n

Mediatizare imagine

1792

Apariţii în mass media: • presa scrisă locală – 1.792 • presa scrisă naţională - 789 • radio - 850 • TV – 896

32

Presa scrisă locală

789

850

Presa scrisă națională

Radio

896

TV


Situația financiară 2010

LEI

EUR

venituri donaţii / sponsorizări interne

15,490,008

3,615,106

cheltuieli asistenţă umanitară

7,978,914

1,862,144

venituri programe

5,317,692

1,241,060

cheltuieli programe / proiecte

5,317,692

1,241,060

alte venituri

5,324,327

1,242,608

alte cheltuieli

1,391,625

324,782

venituri donații/ sponsorizări interne

15.490.008

cheltuieli asistență umanitară

7.9780914

venituri programe

5.317.692

cheltuieli programe/ proiecte

9.747451 5.324.327

alte venituri alte cheltuieli

1.391.625

33


n

Asociația Luptătorilor din 1989 Sinaia Asociația Magistraților din România Astrazeneca Pharma SRL AXN România Banca Comercială Română BRD Groupe Societe Generale Cargill Agricultură Carrefour România Cora Cluj Cosmote România Elli Lilly Federația Română de Fotbal Golin Harris HBO România Henkel Romănia KPMG Lowe & Partners McCann Erickson Mega Image Metro Norbert Detrenssangle Noriel Novartis Orange România Paste Băneasa PepsiCo România Petrom Primăria din Roma – Italia Real Hipermarket Romtelecom Sanofi Aventis SC Automobile Dacia SA SC Alconor Company SRL SC Interstar Chim SA SC Studio Moderna SRL Sindicatul Liber Petrom Pitești Unilever South Central Europe Vodafone România UPS România Terapia Ranbaxy

34

n

Donatori și sponsori Organizaţii Agenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) Doctors of the World Fundaţia Scheherazade Médecins Sans Frontiers Serviciul Iezuiților pentru Refugiați – România SOS Satele Copiilor România – Mașina cu Jucării UK International Development World Vision Autorităţi Centrale Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ministerul Sănătăţii Oficiul Român pentru Imigrări Alte instituţii Centrul de Drept Umanitar al Armatei Române Comisia Naţională de Drept Umanitar Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Buzău Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti Palatul Național al Copiilor București Radiodifuziunea Română Televiziunea Română Universitatea “Nicolae Titulescu”

Prieteni și susținători

Ambasadorul Republicii Populare Chineze, E.S. Liu Zengwen Andreea Esca Angela Similea Animal X Aura Urziceanu Cornel Ilie (VUNK) Cosmin Cernat Cristina Copos CRBL Daniel Buzdugan Florin Chilian Florin Piersic Gheorghe Turda Hi-Q Horia Brenciu Ilie Năstase Iris Iuliana Tudor Krypton Margareta Pâslaru Maria Dinulescu Ramona Bădescu Maria Dragomiroiu Mihai Călin Răzvan Lucescu Stela Popescu Taxi


Mulțumiri Mulțumim tuturor voluntarilor care au contribuit cu timpul, abilităţile și spiritul lor umanitar la acţiunile Crucii Roşii Române pe parcursul anului 2010! Crucea Roşie Română mulţumeşte fiecărei persoane şi fiecărei organizaţii sau companii care a sprijinit activitatea noastră în anul 2010. Aceştia au răspuns prompt şi cu mare compasiune la apelurile Crucii Roşii în situaţiile de urgenţă, precum şi la celelalte activităţi care au avut ca scop alinarea suferințelor persoanelor aflate în dificultate. Am dori să mulţumim în mod special tuturor celor care ne susţin în mod regulat. De asemenea mulţumim tuturor instituţiilor locale pentru colaborare.

Organizare Filiale.......................................47 Subfiliale................................947 Comisii...................................879 Membrii cotizanţi..............54 934 Voluntari activi....................5 332

35


Sediul Central: Str. Biserica Amzei nr. 29, Sect. 1 Bucureşti, cod 010393 Telefon: + 40 21 317 60 06 / 317 05 59 Fax: +40 21 3128452 Site: www.crucearosie.ro www.facebook.com/crucearosieromana Conturi deschise la BRD agenţia Piaţa Romană BRD Romana RO44BRDE410SV20462054100 (LEI) BRD Romana RO85BRDE410SV18987804100 (USD) BRD Romana RO36BRDE410SV24659404100 (EURO) Conturi deschise la BCR agenţia Lipscani RO65RNCB0090111918380001 (LEI) RO38RNCB0090111918380002 (EURO) 36

Raportul de activitate al CRR pe 2010  
Raportul de activitate al CRR pe 2010  

Raportul de activitate al CRR pe 2010

Advertisement