Page 1

PIMAG SPORT BOTTLE ®

APĂ CURATĂ. BENEFICĂ MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. ECONOMICĂ.

ROU


Alternati va i nteli gentă la apa î mbuteli ată Compania Nikken este recunoscută pe plan internațional pentru sistemele de filtrare a apei de uz casnic, care transformă apa obișnuită de la robinet în apă filtrată cu un gust minunat. Acum am aplicat același tip de tehnologie avansată într-o soluție compactă, pe care o puteți lua pretutindeni și care vă va ajuta să vă mențineți sănătoși, să economisiți bani și să salvați planeta. Prezentăm Sticla Sport PiMag cu următoarele caracteristici: apă benefică pentru dumneavoastră, practică, economică responsabilă față de mediu!

Fi ltrare, mi nerale și alcali ni tate dove d i te. Acest model impresionant dispune de o filtrare avansată cu brevet în curs de aprobare și un sistem de reglare al pH-ului pe care nu îl veți găsi în nicio altă sticlă sau unități compacte de filtrare. În testele independente de laborator, filtrarea obținută de Sticla Sport PiMag îndeplinește și depășește specificațiile care acoperă reducerea contaminanților ce includ clorul, particule, cloramina și mulţi alții. Aceste standarde de testare sunt aplicate pe scară largă și acceptate în privința calității apei. De ce ar produce Nikken o sticlă de apă care oferă acest nivel de performanță? Pentru ca dumneavoastră să nu sacrificați calitatea pentru comoditate. Acum puteți avea apă limpede cu gust bun oriunde vă veți afla.


Cum îngrijorarea opiniei publice privind ceea ce se poate regăsi în apa potabilă este în creștere, este logic să ne asigurăm că ceea ce bem este bun pentru noi.* Sticla Sport PiMag încorporează tehnologia Nikken Pi și tehnologia magnetică. Materialele Pi adaugă minerale naturale și reglează valoarea pH la intervalul alcalin de 8,5/9,5. Apa alcalină poate ajuta la compensarea efectului oxidant al multor elemente din dieta modernă și din mediu.

* Nikken nu deține informații cu privire la calitatea apei din zona dumneavoastră. Contaminanții sau alte substanțe reduse de acest aparat de tratare al apei, nu se regăsesc neapărat în apa dumneavoastră. Folosiți numai apă tratată de municipiu sau din alte surse cunoscute a fi sigure de băut.

În carcasa sticlei sunt implantate discuri magnetice protejate de posibila coroziune. Aceste discuri crează un câmp magnetic ce înconjoară direcția fluxului de apă și ajută la reducerea agregării de sedimente.

Rezultatele testelor de filtrare – standardele ANSI/NSF, SUA Particule (claritate, sedimente): depășește standardul De reducere a clorului: depășește standardul De reducere a cloraminei: depășește standardul De reducere a gustului și mirosului: depășește standardul De reducere a plumbului: depășește standardul VOCs: depășește standardul MTBE: depășește standardul

Rezultatele testelor în laboratorul din Marea Britanie: Reducerea clorului: 94% Reducerea fierului 77% Reducerea cuprului: 97% Reducerea fierului: 77% Reducerea nichelului: 81% Reducerea de amoniu: 54% pH-ul mărit de la 7 la 9,15 (apă alcalină)

Te hnol ogi e r e s p o n s a bilă față d e med i u ș i mat e r i a l e Calitatea apei de la robinet nu este singura preocupare. Apa îmbuteliată comercial este de asemenea departe de sursa ideală de hidratare pentru mai multe motive. Unul dintre acestea este că aceste produse sunt de multe ori nimic mai mult decât apă de la robinet îmbuteliată și scumpă, pH-ul multora dintre ele fiind de 7 sau mai scăzut (apă acidă). O problemă la fel de serioasă privește mediul înconjurător: milioane de sticle goale din plastic sunt aruncate în fiecare săptămână, nu se descompun și copleșesc depozitele de deșeuri. Sticla de Sport PiMag, refolosibilă, reprezintă soluția la aceste probleme. Tehnologia de filtrare transformă apa de la robinet în apă PiMag filtrată și curată pentru o fracțiune din costul obișnuit al apei îmbuteliate din diferite mărci. Dar cea mai impresionantă parte a Sticlei Sport PiMag este este carcasa acesteia. Nu conține (bispfnol) sau ftalați, compuși toxici ce se regăsesc în multe materiale plastice și care a fost dovedit că se scurg în apă. Este turnată dintr-o rășină care nu numai că este reciclabilă dar este și biodegradabilă.

Sticle de apă de unică folosință – la ce cost pentru planeta noastră PESTE 100 MILIOANE DE STICLE DIN PLASTIC SUNT FOLOSITE ZILNIC LA NIVEL MONDIAL (SAFEBOTTLES.CO.NZ) 2 MILIOANE DE TONE DE STICLE DE PLASTIC ÎN DEPOZITELE DE DEȘEURI PE AN (WORLDWATCH INSTITUTE) PE PLAN MONDIAL NUMAI 1 DIN 10 STICLE DE PLASTIC SUNT RECICLATE (CONTAINER RECYCLING INSTITUTE)

Când este eventual aruncată, într-un mediu microbian activ, această sticlă se descompune în biomasă naturală și adaugă ecosistemului substanțe nutritive naturale. O sticlă din plastic care reduce impactul negativ asupra mediului - aceasta este o sursă de inspirație Nikken. Adăugați “ingineria verde” la o tehnologie care oferă apă curată, filtrată cu minerale și pH reglat - și o economie impresionantă în comparație cu apa îmbuteliată – și rezultatul este Sticla Sport PiMag. Numai de la Nikken!


I n f o r maț ii ge n era le Capacitate de umplere: 812ml Filtrare: carbon activat, zeolit

Fill

Material PiMag: Granular Magneți 4.200 gauss (4 magneți) Durata filtrului: Aproximativ 182 litri sau 3 luni de folosință obișnuită. Până la 250 de reumpleri (estimat)

S ticla S po r t PiMag : Co d 1 3 7 5

Inf or m aț i i d e s p r e a pa îm b ut eliată Statisticile sunt îngrijorătoare și arată că în Europa o persoană obișnuită consumă în jur de 160 de sticle de apă din plastic, în fiecare an. Producerea, umplerea, transportul acestora în general împreună cu un eventual transport către deșeurile de depozit consumă cam 5 millioane de litri de petrol. Noi cercetări arată faptul că, prin consumul unei sticle de apă de plastic, impactul asupra mediului este același ca și condusul unei mașini pe o distanță de un kilometru.

Fill

Comparație costuri dintre o sticlă obișnuită de apă, din plastic și Sticla Sport PiMag. Comparație Cost Pe litru În 90 de zile (182 litri)

Îmbuteliată Comercial 3,92

RON

713,00 RON

Sticla Sport PiMag

Filtru de schimb

0,97 RON

0,38 RON

169,00 RON

62,00 RON

Notă: Include costul apei de la robinet de 0,04 RON pe litru

F iltr u d e r e ze rvă S ticla S po r t P iM ag: Co d 1 3 7 6


PIMAG® STICLA SPORT

PIMAG® CU VOI PRETUTINDENI

Pentru mai multe informaţii sau comenzi, contactaţi-vă Consultantul Independent Nikken.

Nikken UK Limited, 1 Deltic Avenue, Rooksley, Milton Keynes, MK13 8LD. © 2011 Nikken UK Limited www.nikkenwellbeing.eu

Sticla Sport Nikken PiMag®  

Alternativa inteligentă la apa îmbuteliată – tehnologie avansată într-o solutie compactă, pe care o puteti lua pretutindeni si care vă va aj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you