Page 1

Pe banii dumneavoastră, am început un program împreună.

Haideţi să păstrăm curăţenia! Sănătatea naturii este sănătatea noastră. Depinde numai de noi să oferim copiilor un mediu natural sănătos!

Doar împreună vom putea întreţine curăţenia în comună!

Publicaţie a Consiliului Local Alexandru cel Bun l Nr. 3 l 2011 l se distribuie gratuit

13 septembrie 2010 este o dată pe care locuitorii comunei Alexandru cel Bun şi mai ales cei din satul Vaduri nu o vor uita curând. Lucrările de construcţie la noul locaş au fost finalizate cu eforturile concertate ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ, ale Primăriei şi Consiliului Local ale Comunei Alexandru cel Bun şi ale SC Moldocor SA, firma constructoare. Ca orice festivitate şi acest eveniment a fost marcat de solemnitate. Emoţia preşcolarilor, elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice, specifică fiecărui început de an şcolar, a fost amplificată şi de prezenţa distinselor autorităţi judeţene: domnul profesor Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, domnul Mihai Archip, prefectul Judeţului Neamţ, doamna profesor Georgeta-Luminiţa Vârlan, inspector şcolar general, domnul Ionuţ Savin, inspector principal în cadrul Inspectoratului de Continuare în pagina 2 ►►

de acţiuni privitoare la dezvoltarea unor obiective de interes public pentru locuitorii comunei Alexandru cel Bun şi ai judeţului Neamţ

Este un bun prilej de bilanţ, de tras o linie şi de văzut care sunt rezultatele. Ion Rotaru: Sunt bucuros că în fruntea comunei avem buni

De la începutul mandatului, din iunie 2008, în comuna Alexandru cel Bun au fost începute, continuate şi finalizate o serie de proiecte şi investiţii cum ar fi: Program SAPARD „Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei Alexandru cel Bun judeţul Neamţ – proiect calamitat în urma inundaţiilor“, finalizat în aprilie 2009. Proiectul are valoarea totală de 358.789,84 lei şi a constat în realizarea unei conducte (Dn 100 mm) pe o lungime totală de 1,5 Km şi realizarea

Continuare în pagina 3 ►►

Continuare în pagina 33 ►►

* interviu cu primarul comunei Alexandru cel Bun, domnul Ion Rotaru, la trei ani de la învestirea în funcţie Reporter: Domnule Ion Rotaru, au trecut deja aproape trei ani de când aţi fost învestit ca primar al comunei Alexandru cel Bun.

Inaugurarea Şcolii Vaduri, la 13 septembrie 2010, în prezenţa inspectorului general Luminiţa Vîrlan şi a altor oficialităţi judeţene


►► Continuare din pagina 1

Sala centralelor termice

Grup sanitar cu dotări specifice celor mici

Vechiul WC al Şcolii Bistriţa

Poliţie al Judeţului Neamţ, şi locale: domnul Ion Rotaru, primarul Comunei Alexandru cel Bun, consilieri şi funcţionari din cadrul Primăriei. În comuna Alexandru cel Bun, în anul şcolar 2010-2011, funcţionează următoarele unităţi şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII Vaduri şi Şcoala cu clasele I-VIII Bistriţa. În aceste unităţi şcolare funcţionează 28 de cadre didactice calificate, 3 persoane încadrate pe posturi de personal didactic auxiliar şi 8 persoane din categoria personalului nedidactic, care asigură buna desfăşurare a procesului instructiv educativ pentru cei 448 de elevi şi preşcolari. Grădiniţele şcolarizează 150 de preşcolari, cuprinşi în 6 grupe, îndrumaţi de 7 cadre didactice calificate. Cei 84 de preşcolari de la Grădiniţa cu program normal Bistriţa beneficiază de condiţii optime atât din punct de vedere al spaţiului, cât şi din punct de vedere al dotării cu material instructiv-educativ. Activităţile educative specifice vârstei educaţiei timpurii se desfăşoară în 3 săli de clasă. Acestea, cât şi celelalte spaţii destinate învăţământului preşcolar au fost renovate în vara anului 2008, clădirea beneficiind şi de reabilitare termică prin montarea unor centrale termice, realizarea instalaţiei termice, înlocuirea tâmplăriei din lemn – veche de peste 40 de ani – cu tâmplărie PVC şi geamuri termopan, amenajarea grupului sanitar cu dotări specifice celor mici. Nici baza materială nu a fost neglijată, grupele fiind dotate cu 20 de calculatoare de tip notebook, o tablă interactivă, un video proiector, televizoare şi aparatură video. Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor părinţilor, cu sprijinul primăriei şi Consiliului local, în special al domnului primar Ion Rotaru, s-a

amenajat un spaţiu de luat masa şi un dormitor cu 40 de paturi pentru copiii care nu pot fi supravegheaţi de familie. Această dotare a avut ca urmare creşterea numărului de preşcolari de la aproximativ 40 la 84, dintre aceştia 18 beneficiind de program prelungit. Grădiniţa cu program normal Vaduri şcolarizează 66 preşcolari, adică 3 grupe, coordonate de 3 educatoare calificate şi cu o experienţă bogată în derularea actului educaţional. Imobilul Şcolii Vaduri a fost prevăzut din proiectare cu o sală destinată învăţământului preşcolar, cu intrare separată şi cu grup sanitar propriu. Datorită faptului că s-a renunţat la şcolarizarea preşcolarilor în clădirea Grădiniţei Vaduri 2, (imobil renovat în 2008, dar cu grup sanitar în exteriorul clădirii şi cu 2 săli de clasă, din care una prea mică pentru a şcolariza 17 preşcolari, cu trecere dintr-o sală în alta) am amenajat încă două săli de clasă în clădirea Şcolii Vaduri. Acestea sunt dotate cu mobilier nou, specific copiilor cu vârstă şcolară mică în vederea desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiv-educativ. În fiecare sală de grupă există o unitate de calculator, imprimantă şi televizor. Începând cu anul şcolar în curs, 14 preşcolari rămân la program prelungit, masa de prânz fiind asigurată de o firmă specializată din Piatra Neamţ. Învăţământul primar se desfăşoară în două unităţi şcolare, Şcoala Vaduri şi Şcoala Bistriţa. În anul şcolar curent sunt înscrişi 147 de elevi, grupaţi în 8 clase îndrumate de 8 cadre didactice calificate. Elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Vaduri beneficiază din acest an şcolar de aceeaşi dotare ca şi colegii lor de la Bistriţa. Reprezentanţii comunităţii locale s-au ţinut de promisiunea că, odată finalizate lucrările la obiectivul de investiţie şcoală nouă, mijloacele de comunicare vor fi pe măsură. Clădirea nouă este foarte frumoasă, cu săli de clasă spaţioase, cu o arhitectură modernă şi Continuare în pagina 13 ►►

Dormitor cu 40 de paturi pentru copiii în regim de cămin

Bobocii din Bistriţa


►► Continuare din pagina 1

profesionişti, care îşi fac datoria cu mare răspundere. Cu toţii m-au ajutat să rezolv problemele comunităţii, să aduc cât mai mulţi bani pentru comună şi să îi cheltuim cu folos. Mă bucur de o bună colaborare cu consilierii locali, cadrele didactice şi medicale din comună, cu preoţii, poliţiştii, oamenii de afaceri, cu toţi cetăţenii comunei noastre. De la început, aceste relaţii de colaborare s-au bazat pe sinceritate şi respect reciproc, pe prietenie şi legături de suflet. De la început, am pus pe primul plan bunele relaţii şi datoria lucrului bine făcut. Pot merge cu fruntea sus prin comună şi pe oriunde, pentru că tot ceea ce am făcut este corect şi ştiu că nu voi fi arătat cu degetul pentru vreo faptă nedemnă. În acelaşi timp, respect cetăţenii comunei şi mă zbat pentru mai-binele lor. Atâta vreme cât voi fi în fruntea acestei comune, doresc să contribui la dezvoltarea şi modernizarea tuturor satelor componente, astfel încât cetăţenii să se bucure de condiţii cât mai bune de trai şi de civilizaţie. Pentru atingerea acestui scop trebuie însă să îi am pe toţi aproape, să îmi sprijine demersurile. Nu pot lucra de unul singur, ci numai cu angajaţii Primăriei, consilierii locali, personalul instituţiilor publice, toţi cetăţenii comunei Alexandru cel Bun. Sprijinindu-mă pe toţi, mă voi strădui din răsputeri să promovez proiecte realiste de investiţii menite să dezvolte şi să modernizeze toate localităţile comunei. Numai aşa voi avea mulţumirea sufletească pentru că, împreună, am realizat ceva bun pentru comunitatea noastră. Trebuie să fim cât mai uniţi şi înţelegători, mai ales acum, când întreaga lume traversează o perioadă grea, puternic marcată de efectele

crizei financiare mondiale, care se răsfrâng şi asupra noastră şi ar putea să ne facă să nu putem realiza tot ce ne-am propus. Vom face eforturi să finalizăm cât mai multe dintre investiţiile aflate în derulare, să concretizăm multele proiecte pe care le avem în atenţie şi pentru care va trebui să obţinem finanţare. Profit de această ocazie şi mulţumesc sincer tuturor concetăţenilor pentru sprijinul acordat Urez tuturor locuitorilor comunei Alexandru cel Bun multă sănătate, putere de muncă şi cât mai multe împliniri Rep.: Aţi pornit la drum cu un program bine articulat, în care s-a văzut experienţa pe care aţi câştigat-o în cele două mandat de primar de Piatra Nemţ. Care dintre domeniile acestui program au avut prioritate şi care sunt mai importante? I.R.: Toate domeniile au avut prioritate şi toate realizările sunt la fel de importante. Sigur că asistenţa socială priveşte persoane cu diferite probleme şi este omeneşte să îţi ajuţi semenul, mai ales la nevoie. Mă bucur că Primăria Alexandru cel Bun, prin compartimentul de asistenţă socială, a întreprins foarte multe activităţi, care sunt detaliate în raportul pentru perioada 2008-2011. Rep.: Aţi anunţat încă dinainte de a câştiga cursa de primar proiecte asemenea celor de la Piatra Neamţ, cum ar fi, de exemplu, un bloc ANL. I.R.: Avem în execuţie deja realizarea unui bloc cu 30 de unităţi locative pentru tinerii căsătoriţi din comuna Alexandru cel Bun. Pentru a obţine o astfel de locuinţă, tinerii trebuie să aibă domiciliul în comună şi să aibă serviciu pentru a putea plăti chiria. Vor avea prioritate tinerele familii cu copii. Dacă sunt mai multe cereri decât numărul de unităţi locative, atunci va interveni departajarea prin punctaj. Acest bloc va fi finalizat cel mai devreme în 2011-2012. Avem depusă la ANL documentaţie pentru un al doilea bloc. Ne-a luat foarte Continuare în pagina 4 ►►

Blocul ANL de la Vaduri

Bisericani, fotografie aero

Spitalul Bisericani va fi reabilitat

Reabilitare Spital Bisericani, interior


►► Continuare din pagina 3

Gabioane produse de firma Consiliului Local

mult timp documentaţia cadastrală, ridicarea topografică şi sondajele geologice, care va intra la evaluare. De asemenea, lucrăm la documetaţiile pentru un alt bloc, cu 20 de apartamente, privat, construit cu credit ipotecar, la care cred că lucrările vor începe în această toamnă. Blocul va fi amplasat la Vaduri, în continuarea blocului deja construit. Valoarea totală a acestui bloc este de 1,6 milioane de euro, iar Primăria nu are de contribuit decât cu terenul şi cu reţelele pentru utilităţi. Rep.: În proiectul social cu care aţi venit aţi punctat şi problema transportului în comun din comună. Ce s-a realizat? I.R.: Am introdus microbuze pe traseul Agârcia şi buclă spre SecuVaduri până la Medean-Troiţă. De asemenea, am construit şapte staţii noi de autobuz, pentru ca oamenii să nu mai stea în ploaie sau ninsoare. Din păcate, unele au fost stricate şi încercăm să le refacem. Rep.: Aţi promis că veţi înfiinţa locuri de muncă prin înfiinţarea unei societăţi comerciale a Consiliului Local. Aţi reuşit? I.R.: Am înfiinţat societatea comercială Serv Com AlBun Alexandru cel Bun, care funcţionează de la începutul anului 2009 şi are în obiectul de activitate construcţii de drumuri, construcţii civile, desfundări de coşuri, colectarea şi selectarea deşeurilor, atât de la cetăţeni, cât şi de pe rampele comunei. Oamenii îşi dau seama abia acum că au gunoaie, după ce au fost amendaţi. Au văzut că se munceşte şi că sunt camere de luat vederi peste tot şi sunt supravegheaţi şi acum vin şi ne întreabă „când ne luaţi gunoiul?“.

Avem deja contracte pentru pubele cu 1.200 de gospodării. În prima parte a lunii iunie vor veni 500 de pubele pe care le-am comandat, mai facem un pas şi sperăm că până la sfârşitul anului să asigurăm fiecare proprietate cu câte o pubelă şi contracte individuale pentru gunoi. Costul pubelelor, 200 de lei bucata, va fi suportat de societatea Primăriei, care îşi va recupera suma, îşi va amortiza investiţia în termen de 15 ani, din preţul gunoiului colectat. Preţul gunoiului colectat a fost aprobat în Consiliul Local, cu golirea pubelei în fiecare săptămână. La ora actuală, societatea care operează în comună percepe 26 de lei plus TVA pe lună de la gospodării şi 56 de lei de la unităţile bugetare sau societăţile comerciale. Preţul nostru va fi mai mic. Am cumpărat, de asemenea, 100 de coşuri de gunoi stradale, care vor fi montate în perioada următoare. Noi vom colecta gratuit gunoiul pentru a-l duce la Târgu Neamţ. Sunt sigur că vor fi mai pline coşurile stradale decât pubelele cetăţenilor Spre deosebire de Piatra Neamţ, unde Consiliul Local are mai multe societăţi comerciale, comuna Alexandru ce Bun va avea doar una, pentru că nu s-ar justifica. În afară de colectarea gunoiului, cu această societate comercială vom face tot ce înseamnă pietruire de drumuri. Am cumpărat un buldo-excavator şi o basculantă şi tot cu oamenii noştri realizăm ciururi de selectare a agregatelor. Va fi o balastieră în albia Bistriţei, de unde toată lumea ia pietriş, mai puţin noi, până acum. Tot cu societatea noastră, Serv Com Albun SRL, am făcut gardurile de fier forjat de la şcolile Bistriţa şi Vaduri, precum şi de la Primărie. De asemenea, tot cu aceşti oameni am făcut sediul societăţii, precum şi biblioteca de la noi de la Primărie, care va fi, de fapt, videobibliotecă, pentru că totul va fi Continuare în pagina 5 ►►

Asemenea imagini nu se vor mai regăsi pe teritoriul comunei Alexandru cel Bun


►► Continuare din pagina 4

bazat pe internet şi calculatoare. Deocamdată, prin societatea Serv Com AlBun am realizat 50 de locuri de muncă pe care le ocupă actualii angajaţi. Am făcut un calcul din care rezultă că numai din cota parte care se întoarce la bugetul local din impozitele pe salarii şi din TVA, Primăria câştigă cam trei miliarde de lei vechi pe an, sumă care nu este de neglijat. De remarcat faptul că această societate comercială realizează venituri, sigur, cele mai multe dintre ele de la Consiliul Local, dar noi nu plătim salarii, plătim lucrări, pe care oricum ar trebui să le plătim. Salariile sunt acoperite din aceste venituri. Circa 80% din bugetul comunei este cheltuit pe lucrări plătite acestei societăţi, pentru drumuri, curăţenie, pajişti şi aşa mai departe. Însă societatea Serv Com AlBun prestează servicii şi către populaţie sau terţi. De exemplu, pentru anul viitor vom cumpăra utilaje agricole: semănători, freză agricolă, un tractor cu plug pentru cei care au nevoi de lucrări agricole. Avem deja cositoare, cu care am prestat servicii şi anul trecut şi am încasat contra-valoarea acestora, 6 lei de prăjină. Cu freza am făcut deja lucrări pentru straturi, tot contra-cost. Freza a fost achiziţionată mai mult pentru reamenajarea pajiştilor. Am înlăturat atâtea şi atâtea gunoaie de pe pajişti, punem pământ vegetal, îl frezăm şi apoi semănăm iarbă şi se va vedea peste câţiva ani ce islazuri vom avea De asemenea, avem deja comenzi de la cei care doresc o traversare de stradă, pentru realizarea unor betoane în gospodării etc. Şcoală unicat în România Rep.: Aţi făcut eforturi importante pentru educaţie, pentru modernizarea şcolilor şi grădiniţelor. De ce? I.R.: În momentul în care am fost

învestit ca primar, la 18 iunie 2008, am spus, ca întotdeauna de altfel, că investiţia noastră ce mai mare, atât ca familie, cât şi ca societate sunt copiii. Pentru că, dacă li se creează condiţii şi au posibilitatea unui act educaţional adecvat cerinţelor moderne din această perioadă, trebuie să investim în ei. Şi de aceea mi-am propus să reabilitez Şcoala Bistriţa, care este, cred, unicat în România, pentru că acolo nu mai există table negre, nu mai există cretă, totul este computerizat, interactiv, copiii au laptopuri, nu mai vin cu caiete şi ghiozdan, vin cu memory-stick-ul, îşi iau lecţiile acasă, lucrează altfel. Şi acest lucru se face inclusiv la grădiniţă. Să ştiţi că sunt mulţi copii de grădiniţă, preşcolari, care stăpânesc surprinzător de bine calculatorul. Şcoala din Vaduri a fost începută de primarul anterior, domnul Pantelimon Roşu, şi a fost finalizată în septembrie 2010. Am preluat-o de le temelie şi acum este una dintre cele mai moderne şcoli din câte cunosc din ţară. Pentru Şcoala Vaduri, finanţarea de 35 de miliarde de lei vechi, a fost asigurată de Ministerul Educaţiei şi de Consiliul Local, iar executarea acestei investiţii a fost realizată de Moldocor SRL şi de societatea Consiliului Local, Serv Com AlBun. Trebuie să îi mulţumesc domnului inspector şcolar general Mihai Lăcătuşu, cu care am avut o colaborare extraordinară. Pentru ca să terminăm cele două lucrări, ne-a ajutat financiar. Numai pentru Şcoala Bistriţa ne-a dat 5 miliarde de lei vechi, prin minister şi Inspectoratul Şcolar. Ceea ce înseamnă foarte mult, pentru că investiţia totală de la Bistriţa este de 15 miliarde, celelalte 10 miliarde de lei fiind asigurate de Consiliul Local. În domeniul învăţământului am rezolvat o problemă delicată, pentru că nu existau suficienţi copii pentru şcoli. Cel puţin la Agârcia nu era îndeplinită norma de copii. Am făcut demersuri la inspectorul şcolar şef, care ne-a dat încă

Şcoala veche de la Vaduri este reabilitată cu o finanţare de 500.000 de euro

Continuare în pagina 6 ►►

Vechea Şcoală Bistriţa

Noua faţă a Şcolii Bistriţa

Dotări moderne

Ecranul retroproiectorului a înlocuit tabla cu cretă

Noua Şcoală de la Vaduri


►► Continuare din pagina 5

Mobilier şcolar nou

Baie fetiţe Grădiniţa cu program prelungit Vaduri

Baie băieţi Grădiniţa cu program prelungit Vaduri

Serbare 8 Martie Grădiniţa cu program prelungit Vaduri

un microbuz, astfel că avem două microbuze, cu care putem asigura transportul copiilor fără să îi mai trezim cu noaptea în cap. Acum colaborăm la fel de bine şi cu doamna Luminiţa Vîrlan, cu care am mai colaborat. Sigur că, la început nu aveam copii nici la Bistriţa măcar pentru o grupă de grădiniţă, dar de la 12 copii am ajuns la 60, am făcut trei grupe. Pentru că am realizat condiţii deosebite. În primul rând pentru că am făcut grădiniţă cu program prelungit, de la 8 la 16, astfel că părinţii pot lăsa copiii la 7.30 şi pot să îi ia la 16.30. Acum avem copiii de la Pângăraţi, chiar din oraş, de la Sarata, care vin la Grădiniţa Bistriţa şi Vaduri. Nu au de plătit decât mâncarea de la prânz, care costă 7 lei pe zi. Condiţiile sunt deosebite, cu baie ultramodernă, cu locuri de joacă, şi la Bistriţa, şi la Vaduri: leagăne, bărcuţe, balansoare, tobogane. De asemenea, am investit 1,6 miliarde de lei pentru mobilier de ultimă generaţie. Acum tot mobilierul este nou la Şcoala Bistriţa, după ultimul model de pe plan european. Am înlocuit sobele cu centrale termice pe gaz metan la toate şcolile şi grădiniţele. Un lucru foarte important, am racordat clădirea la apă potabilă de la reţeaua oraşului. Am asigurat toate drepturile salariale şi tot ce a depins de noi, premii şi decontări. Este pentru prima dată când primii trei copii din fiecare clasă, atât de la Bistriţa, cât şi de la Vaduri, împreună cu cadrele didactice au plecat într-o excursie la Aqua Magic Braşov şi la Muzeul Peleş cu finanţarea asigurată de Consiliul Local, şi nu a fost mică, ci de 130 milioane de lei. S-au deplasat cu microbuzele noastre, o cursă făcută de cele două microbuze

însemnând 36 de persoane. Plecare a fost sâmbătă dimineaţa, pe 16 mai, iar întoarcerea a fost duminică, 17 mai. Copiii au stat patru ore la Aqua Magic, unde am vorbit şi li s-a dat un preţ foarte bun, 20 de lei de persoană. Am decontat aceşti bani, la fel ca dormitul, masa – seara, dimineaţa şi la prânz – şi combustibilul, mai puţin intrarea la Muzeul Peleş. Când vom avea Aqua Magic la noi nu va mai fi cazul să facem excursii la Braşov, ba din contra, vor veni copii din tot judeţul la noi, şi nu numai din judeţ. Dacă voi fi sănătos, la anul viitor vrem să facem o cantină pentru a da o masă de prânz tuturor elevilor. Foarte puţini mănâncă cornul şi laptele, pe când o masă caldă este mult mai bună şi mai ieftină. Făceam anul acesta, dar ne-a lipsit spaţiul. Dar ne trebuie spaţiu pentru o bucătărie şi câte o sală de mese la fiecare şcoală, care să întrunească condiţiile sanitare corespunzătoare. La Vaduri va fi bucătăria, iar mâncarea gătită acolo va fi transportată, cu microbuzul, şi la Şcoala Bistriţa. Se poate spune că am făcut o revoluţie în învăţământul din comună. Cel mai greu a fost cu cadrele didactice, care, ca să se poată adapta, au făcut cursuri de două luni pentru a putea trece la modul de lucru cu computerul. Fiecare clasă are laptop, imprimantă şi retroproiector. Cu aceste valori, nu putem lucra fără sisteme de alarmă. În plus, la clădirile noi ale Şcolilor Bistriţa şi Vaduri am montat paratrăsnete, pentru că e vorba de o investiţii mari şi trebuie să eliminăm orice risc, în primul rând pentru copii şi cadrele didactice, dar şi pentru construcţii. Rep.: Aţi promis o sală de sport. I.R.: Pentru construirea unei săli de sport pe locul actualului teren de baschet de la Şcoala Bistriţa am făcut toată documentaţia, cu studiu geologic, topografic şi cadastral, şi am transmis-o Continuare în pagina 7 ►►


►► Continuare din pagina 6

la Bucureşti, cu toate aprobările de la Consiliul Local şi de la autorităţile statului. Aşteptăm aprobarea de la ministerul învăţământului să ne transmită terenul în proprietatea noastră. Chiar dacă terenul de baschet este al Şcolii Bistriţa, este nevoie de transfer de proprietate către Consiliul Local, astfel încât să putem construi pe el. Există toate premisele ca anul viitor să înceapă construirea sălii de sport. Rep.: O problemă în comuna Alexandru cel Bun este riscul de viituri şi inundaţii dat de pâraiele de munte. I.R.: Suntem în plină acţiune de colectare a deşeurilor solide de pe raza comunei. Am început cu societatea Serv Com Albun şi cu oamenii de la Legea 416 a venitului minim, patru persoane, am început pâraiele Bistriţa, Agârcia, Popeni, albia majoră a Bistriţei. În plus, cu înţelegere de la directorul Păvăleanu de la Direcţia de Gospodărire a Apelor, care ne-a dat un buldozer, am început deja la Secu-Vaduri să decolmatăm tot ce înseamnă albia pârâului. Acesta este pârâul care ne-a creat cele mai mari probleme, pentru că nu a fost decolmatat de 40 de ani, de când sunt făcute barajele de retenţie, care acum sunt pline şi trece pe deasupra totul, mai rău, apa o ia pe drum, din cauză că nu mai are pe unde să curgă. Toate aceste baraje de retenţie care acum sunt pline vor fi golite şi – până vor fi colmatate iar, ceea ce nu vom mai permite – nu va mai exista riscul de producere a viiturilor. Acest risc a fost crescut şi din cauză că a crescut foarte mult arboret în albia majoră a pâraielor. Am tăiat şi am scos afară tot acest arboret, pentru a elibera albia, să nu mai existe posibilitatea apariţiei barajelor din obiecte plutitoare. Am

investit mulţi bani şi vom investi în continuare în igienizarea, decolmatarea şi consolidarea malurilor pâraielor, pentru ca în viitor să nu mai avem inundaţii. Consolidarea malurilor se face cu trunchiuri de brad îmbinate pe orizontală şi pe verticală şi prinse între ele cu scoabe. Deasupra acestei reţele rezistente punem pământ şi obţinem o bună stabilizare a malurilor. Este un efort conjugat al oamenilor de la Ape, de la Ocolul Silvic şi de la Primărie. Iniţiativa este a mea, pentru că oamenii afectaţi de inundaţii plătesc impozite la fel ca locuitorii din centru şi nu e normal să fie expuşi la riscuri mai mari. În vremea inundaţiilor din 2008, 2009 şi 2010, râul Bistriţa a rupt, pe o distanţă de 2 km, malurile de apărare a drumurilor. În anul 2010 am investit în gabioane pentru protecţia drumurilor 10 miliarde de lei vechi, adică 250.000 de euro, în lucrări executate de SC Serv Com Albun SRL, societate care are la ora aceasta 50 de salariaţi din comună. Pentru pâraiele Valea Mare şi Valea Mică s-a realizat în acest an, 2011, studiul de fezabilitate pentru protecţia drumurilor şi a malurilor. Tot în acest an va începe şi adâncirea şi protejarea malurilor pe aceste pâraie. Am angajat topometrişti pentru a face studii la toate râurile, cât şi la toate suprafeţele de teren din comună. Rep.: Aţi avut în proiect o punte pentru locuitorii din Agârcia. I.R.: Puntea de la Agârcia nu se mai justifică, pentru că am făcut drumul spre Piatra Neamţ, pe care l-am asfaltat pe o lungime de 4 km. Avem o problemă pe o porţiune de 700 de metri din cauza magistralei de gaz metan, dar care se poate rezolva. Am reabilitat podul peste pârâul Viei din satul Viişoara, urmând să reabilităm în viitor şi celelalte poduri. Rep.: Străzile au fost tot timpul o carte de vizită pentru dumneavoastră. Ce realizări aveţi în comuna Alexandru cel Bun în acest domeniu? Continuare în pagina 8 ►►

Lucrări la albia Bistriţei

Reabilitare albie pârâu Secu-Vaduri

Reabilitare albie pârâu Secu-Vaduri

Reabilitare drum Valea Mare

Lucrări de consolidare cu gabioane a albiilor râului Bistriţa şi a pârâului Secu-Vaduri


►► Continuare din pagina 7

Bistriţa spre Strămutaţi

Bistriţa spre Plopuşor

Plopuşor, Sanex

Vaduri, spre Kober-Motan

Viişoara

I.R.: Pentru străzi am găsit fonduri şi mulţumesc domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean, că ne-a ajutat cu fonduri, sigur, nu atâtea cât să rezolve toate problemele. Drumul de la Bisericani este al Consiliului Judeţean şi are nevoie de reparaţii pe porţiunea de după cruce. Am vorbit cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean, care a venit, a văzut şi a promis că se va rezolva. Au fost deja turnate covoare asfaltice pe drumul de la Mănăstirea Bistriţa şi se vor apuca de drumul de la Bisericani, până la blocuri. Aici trebuie turnat covor asfaltic, pentru care este nevoie de vreo 40 de miliarde de lei. Pentru drumurile comunale am adus 15 miliarde de lei de la Ministerul Transporturilor pentru drumul care trece prin Agârcia, Piatra Neamţ - Vaduri. Dacă se va merge măcar în ritmul de acum, anul acesta se va finaliza tot ce înseamnă drumuri în comună. Revoluţia drumurilor din beton Ceea ce ne limitează este doar preţul foarte mare, dar voi face o revoluţie şi cu drumurile. Nu voi mai turna decât foarte puţin asfalt şi vom face numai drumuri din beton, pentru că acestea ţin foarte mult, sunt uşor de întreţinut şi rezistă mai ales la traficul greu, cum este la SecuVaduri. Pe acolo trec toate maşinile de tonaj care cară buşteni şi omoară tot ce înseamnă drum de asfalt, mai ales vara, pe căldură. Preţurile drumurilor de asfalt şi de beton sunt aproximativ egale, dar betonul are o rezistenţă în timp de cel puţin zece ori mai mare. Mai mult, drumurile de beton vor fi realizate de societatea noastră, Serv Com AlBun, cu armătură din plasă de fier-beton. Asfaltul rezistă mai puţin la ţară şi

din cauză că nu există peste tot rigole de scurgere şi nu există canalizarea care să absoarbă toată apa de pe toţi versanţii. Rep.: Unele drumuri din comună sunt forestiere, aparţin de Romsilva, iar acest lucru creează de multe ori un mare neajuns pentru cetăţeni. I.R.: Avem deja în lucru adrese către Direcţia Silvică Piatra Neamţ, în urma discuţiilor avute cu domnul prefect şi cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean pentru ca drumurile forestiere de pe teritoriul comunei, mai ales pe zona locuită, să revină Primăriei, ca noi să le putem reabilita, să turnăm asfalt sau beton, să le îngrijim. Aşa, ele aparţin silvicului, care nu va avea niciodată bani pentru drumuri, iar oamenii de acolo plătesc impozite şi taxe ca oricare, dar nu beneficiază de nici un fel de condiţii. La întâlnirea cu primari am stabilit ca toţi cei interesaţi de această problemă să facă toate demersurile necesare pentru a promova o hotărâre de guvern anul acesta, ca să avem în proprietatea noastră aceste drumuri, în care să băgăm bani să le reabilităm. La această dată nici pâraiele, nici drumurile forestiere nu sunt ale noastre, dar toate problemele se sparg în capul primarului. Este vorba de drumurile forestiere de la Pârâul Agârcia, Secu-Vaduri şi cele de la Bistriţa, Valea Mică şi Valea Mare. Rep.: Comuna Alexandru cel Bun are reţea de apă potabilă de foarte multă vreme. Este rezolvată total această problemă? I.R.: Am realizat circa trei kilometri de reţea de apă potabilă, la Vădurele, în zona lui Nistor - 460 de metri, după deal la Bistriţa - 1,1 kilometri, Vaduri Colonie - 800 metri şi reţeaua de la Viişoara, de la Poliţie până la familia Cozonac. Alte probleme nu mai există decât în zonele în care au apărut construcţii noi, în rest, comuna este asigurată cu apă. Rep.: Într-o zonă de munte islazurile sunt una dintre cele mai importante Continuare în pagina 9 ►►

Secu-Vaduri


►► Continuare din pagina 8

resurse? Ce aţi realizat în domeniul amenajării şi îmbunătăţirii islazurilor şi păşunilor? I.R.: Am defrişat 50 hectare de tot ce înseamnă tufe, ne-am luat drujbă cu toate utilajele, am fertilizat pământul cu îngrăşământ natural cumpărat, am cumpărat sămânţă de iarbă naturală de zonă, am semănat şi vom reface păşunea. Pentru deşeurile de lemn rezultate din aceste curăţări, am cumpărat o maşină de tocat tot ce înseamnă resturi vegetale. Odată tocate, aceste resturi se transformă în compost sau sunt arse de oameni în gospodării ca surcele. Rep.: Cât aţi reuşit din proiectul ca întreaga comună, cu toate străzile din toate satele, să fie iluminată stradal? I.R.: Avem în proiect să dezvoltăm iluminatul public în zonele în care se realizează la ora actuală case, vile. Este vorba de zona Secu-Vaduri, zona Gloduri şi zona Plopuşor-Bistriţa. Există şi un program naţional de electrificare, care impune ca până în 2013 să fie electrificată toată ţara. Este un proces de durată, dar până atunci noi vom realiza tot ce înseamnă avize şi proiectare, pentru a putea profita de acest program naţional. Rep.: La intersecţia dintre domeniul asistenţei sociale şi domeniul recreativ aţi lansat ideea unui proeict de club pentru persoane singure. Ce alte proiecte mai aveţi în domeniul sănătăţii? I.R.: Avem un proiect în derulare, pe banii comunităţii europene. De asemenea, primarul din Beinasco, oraş înfrăţit cu Piatra Neamţ în timpul mandatului meu, doreşte să facă în zona Viişoara-Bisericani un centru de sănătate de 400 de locuri, pentru locuitorii din Alexandru cel Bun şi Piatra Neamţ, în valoare de 7 milioane de euro, în care vor lucra 120 de persoane, români şi din toată comunitatea europeană. În acest

centru de sănătate vor pute veni persoanele de vârsta a treia pentru o perioadă de două-trei săptămâni de relaxare şi tratament. În combinaţie cu facilităţile de la Aqua Magic va fi foarte atractiv. Unul dintre corpurile centrului de sănătate va fi azil. Ca dotări, am remarcat în proiect dotarea cu jacuzzi, teren de golf şi tot ce înseamnă cele mai moderne condiţii. Pentru noi, va fi, în afară de fondurile care vin în comună, o sursă de finanţare a bugetului local, pentru că de aici vor fi plătite impozite pe terenuri, pe clădiri sau autovehicule. Aici vor lucra circa 120 de persoane şi se va întoarce, de asemenea, o parte din impozitul pe salarii. Tot la acest capitol, Ministerul Dezvoltării ne-a acceptat studiul pentru reabilitarea Sanatoriului Bisericani, numit acum spital de pneumoftiziologie. Acolo sunt trei corpuri de clădire. Unul dintr-o fostă mănăstire veche, de prin anul 1560. Al doilea pavilion este construit în timpul domniei lui Cuza, în 1860-1867, iar ultimul este din 1914-1918, în Primul Război Mondial, de către americani, pentru toţi bolnavii de tuberculoză. Din cauza vechimii şi a terenului, aceste pavilioane au probleme mai ales din punct de vedere seismic. Expertizarea clădirilor a arătat că este nevoie de consolidări şi de asanări şi alte lucrări de stabilizare. După ultimul cutremur au apărut crăpături în ziduri. Trebuie să îi mulţumesc domnului Gheorghe Popescu, pietreanul care a condus destinele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, iar acum coordonează Fondul de Mediu, pentru că m-a introdus la persoanele cu care am discutat şi pentru reabilitarea Bisericaniului, şi pentru sala de sport, şi pentru blocul ANL, ca şi la Ministerul Sănătăţii. Am început deja lucrările de reabilitare a acestui obiectiv cu societatea Olimpus SRL Piatra Neamţ, care a câştigat licitaţia acestei investiţii. Suntem deja la jumătatea execuţiei, ceea ce înseamnă că în toamna acestui an va fi finalizată.

Bucuria copiilor

Staţii noi de autobuz

Dispensarul Viişoara, după reabilitare

Doi primari, doi prieteni

Societatea Serv Com „Al. Bun“ SRL în acţiune pentru comună


Ion Rotaru, ctitorul de biserici

Biserica Mănăstirii Peştera din Gârcina

Biserica din cartierul Speranţa, Piatra Neamţ

– Sunteţi un om credincios? – Nu-i bine să te lauzi, dar trebuie să remarc faptul că am ajutat foarte multe mănăstiri şi biserici. Am avut o contribuţie importantă la ridicarea Mănăstirii Peştera, din Gârcina, a Mănăstirii Pângăraţi-Castel, a Bisericii din cartierul Speranţa al oraşului Piatra Neamţ, a bisericii din Viişoara şi a celor două care se află acum în construcţie la Bistriţa, în zona Plopuşor. De asemenea, de când am preluat Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, am reuşit să aduc fonduri pentru restaurarea bisericii din incinta acestuia, care este monument istoric, al cărui început datează de pe vremea lui Ştefan cel Mare. – Cât priveşte biserica, se spune că un astfel de edificiu se ridică singur... – Astea sunt poveşti, pentru că fără bani nu se poate ridica nimic. Fără bănuţul văduvei nu se poate face nimic, mai ales la o biserică. Poate doar cei care au bani mulţi şi vor o ctitorie a lor. În rest, este foarte greu. Aş mai adăuga ceva, nu există o slujbă fără un scâncet de copil. Parcă ar fi un sacrificiu adus lui Dumnezeu. Vreau să adaug faptul că pe mulţi pe care i-am ajutat când eram la Primăria Piatra Neamţ îi ajut şi astăzi. Unul dintre ei este profesorul Ioan Corneliu Gheorghiţă, un mentor pentru copiii din Piatra Neamţ în privinţa credinţei. L-am ajutat şi atunci, l-am ajutat şi de când sunt la Viişoara. Eu l-am avut ca profesor de matematică şi diriginte pe dânsul. Este un om excepţional, pe care îl respect foarte mult. Nu exista un Crăciun să nu vină cu corul

domniei sale şi să ne colinde. Atenţie, l-am ajutat şi când nu eram primar. Dumnealui a fost profesorul meu până în anul 1985, iar astfel de oameni nu pot fi uitaţi. Din păcate, aici nu mai am oportunitatea pe care am avut-o la oraş. – În Biblie se spune că orice faptă se prescrie, dar nerecunoştinţa niciodată... – Aşa este. Eu am trecut peste anumite lucruri legate de nerecunoştinţă şi nu am tratat pe unii cu indiferenţă, chiar dacă ei, în anumite momente, au uitat de mine. Au fost mulţi care au încercat să mă bage şi în puşcărie, cu toate acestea, iam ajutat ori de câte ori au avut nevoie. Ba chiar i-am şi respectat. Aşa au gândit la timpul respectiv. Nu am ţinut niciodată ranchiună. Trebuie iertaţi, pentru că şi Dumnezeu iartă. „Visul din 2004“ – Credeţi că un primar ar trebui să fie înarmat cu un caracter mai puternic decât un om simplu? – Când ne naştem, toţi suntem egali. Există o şansă pentru fiecare om. Dacă ai ratat-o, nu mai vine. Există cineva, acolo, sus, care te dirijează. Îţi oferă momentul. Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi pune în traistă. – Orice pas al omului este gândit şi pregătit după dictonul „nimic fără Dumnezeu “? – Oarecum, da – V-aţi simţit uneori teleghidat?... – Uneori, da Îmi aduc aminte că mi-a apărut, în vis, prin 2004, următorul mesaj: să stau cuminte. Parcă am fost

Biserica Mănăstirii Pângăraţi-Castel Biserica Plopuşoru, comuna Alexandru cel Bun, aflată în construcţie

Continuare în pagina 11 ►►


Ion Rotaru, ctitorul de biserici

►► Continuare din pagina 10

ca în visul lui Noe. Au fost momente când au venit oameni simpli şi mi-au spus: „Domnule, la ceea ce vreţi să faceţi, eu am gândit aşa“. Parcă erau trimişi de cineva şi care, în întregul creat de lângă noi, se îmbină foarte bine. De acolo, de sus, cineva îi dirijează şi pe alţii spre tine. La un moment dat, dacă lumea te percepe ca un om serios, trebuie să te apropii pas cu pas de ceilalţi, în caz contrar, pierzi încrederea celor din jur. Şi asta ca primar, desigur. În momentul în care tu, ca primar, eşti căutat şi de alţi primari, pentru o idee, un sfat, asta înseamnă că reprezinţi ceva, inclusiv pentru cei cu funcţii ca tine. Şi aici mai este o problemă, dacă un coleg primar a venit la mine cu o problemă, eu nu l-am dirijat ca el să nu reuşească. L-am îndrumat exact acolo unde trebuia şi nu s-a lovit ca mine, cândva, când am luat-o, de foarte multe ori, de la zero. Îmi venea o idee, uneori mergeam şi în Occident să văd ce se întâmplă acolo. Problema este că nu am stat să văd ce-au făcut sau n-au făcut alţii ca mine în ţară. „Trebuie să prinzi ultimul tren“ – Arta de a conduce oameni este legată şi de destinul celui care este în fruntea unei mulţimi? – Fără discuţie. În privinţa rezultatelor, totul ţine de modul de implicare a celui care conduce o comunitate, o societate, o instituţie. – O fi nevoie şi de puţin har? – Nu poţi fi cântăreţ de muzică uşoară, dacă nu ai voce. – Dumnezeu dă fiecăruia câte un

dar, iar dacă nu-l exploatează se pierde... – Musai. Trebuie să prinzi ultimul tren pe care ţi-l oferă. În viaţă, există şi un ultim tren. Eu am prins trenul, plecând la şcoala de maiştri, a fost ultimul în acest domeniu, pentru că nu s-a mai şcolarizat. Poate a fost şi prima mea ieşire, la care Dumnezeu mi-a spus: «Du-te acum » Şi am plecat. – Aţi simţit vreodată că aţi rămas pe peron, iar trenul s-a dus? – În general, nu Poate doar cel din anul 2004. Dumnezeu parcă mi-a zis: „Stai liniştit, nu te băga “ Mi-am zis că trebuie să trec şi peste asta, că altfel nu se poate. Cert este că acela care m-a sfătuit mi-a dat un sfat foarte bun. Tot atunci mi-a spus: „Va veni un viitor al tău Stai liniştit“. Vă spun aproape textual din visul respectiv. A venit un viitor al meu, poate nu atât de mare, dar cu un viitor frumos. Indiferent ce se poate întâmpla, trebuie să mergi mai departe. Este greu să cazi de pe un cal măreţ, dar trebuie să nu cazi niciodată de pe o gloabă. – Este o condiţie esenţială în viaţă?... – Este. Trebuie să te baţi până la ultima picătură. Este şi o chestiune de structura nativă a omului, pentru că el nu întotdeauna o poate lua de la capăt. În viaţă ai pierdut o bătălie, dar nu războiul. Am plecat de jos în viaţă, cu nimic, dar peste dorinţa de a realiza ceva nu ai voie să treci. Biserica satului Bistriţa, aflată în construcţie

Biserica Viişoara Biserica veche a Mănăstirii Bisericani


Ion Rotaru primar

Gheorghe Aursulesie

Mariana Jitianu

Pantelimon Roşu

Valeriu Lazarov, viceprimar

Emil Frăsinaru secretar

Nicoleta Călin Cezar Cernat

Ion Ghiurcă

Laurenţiu Jitianu

Constantin Moise

Daniel Nicoară

Neculai Ouatu

Ion Nistor

Sorin Lupu

Mihai Rotaru

Costică Rusu


►► Continuare din pagina 2

pragmatică, care stârneşte invidia multor colegi. Şcoala Vaduri, aşa cum menţionam anterior, funcţionează într-un nou imobil. Sălile de clasă sunt spaţioase, dotate cu mobilier nou, ergonomic. Procesul instructiv-educativ se realizează în condiţii optime, munca dascălilor fiind uşurată de tablele interactive, de accesul la internet, dar şi de mijloacele tehnice de multiplicare. Imaginea fiecărei săli de clasă este personalizată de colectivul de elevi coordonaţi de cadrele didactice şi sprijiniţi de părinţi. Sălile de clasă în care elevii Şcolii Bistriţa îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă sunt la standarde europene. Imobilul unităţii şcolare a beneficiat de lucrări de reparaţii capitale, reabilitare termică, refacerea instalaţiei electrice, înlocuirea instalaţiei sanitare, dotarea cu mobilier şcolar şi mijloace moderne de comunicare, doar cu puţin timp în urmă. Aceste lucrări de investiţie s-au realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al comunei, la solicitarea domnului primar Ion Rotaru, a Consiliului Judeţean, a Inspectoratului Şcolar Judeţean, prin alocarea fondurilor necesare. Cadrele didactice şi elevii beneficiază de o dotare cu mijloace moderne de comunicare cum puţine unităţi şcolare au primit. Table interactive şi videoproiectoare în toate sălile de clasă, notebook-uri, conectare Wireless Network, imprimante, un laborator AEL cu 15 desktop-uri. Prin această dotare ultramodernă s-a urmărit creşterea eficienţei şi a calităţii actului educaţional, accesul la informaţie pentru elevi şi cadre didactice, deoarece nu toţi îşi permit achiziţionarea unui calculator sau conectarea la o reţea de internet. O altă realizare importantă este

amenajarea unei săli de gimnastică şi a unei săli destinată activităţilor educative extraşcolare. În învăţământul gimnazial sunt înscrişi 139 de elevi, în 8 clase, cursurile desfăşurându-se în cele două unităţi şcolare menţionate mai sus. În procesul instructiv-educativ sunt implicate 13 cadre didactice calificate, titulare în proporţie de 90%, cu un înalt grad de perfecţionare. În anul şcolar trecut am fost vizitaţi de colegii învăţători din judeţul Bacău. Cele 120 de cadre didactice membre ale Cercurilor pedagogice 1 şi 2, au fost impresionate de grija manifestată de comunitatea locală pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului instructiveducativ la nivelul comunei. Condiţiile materiale şi mijloacele de învăţământ ultramoderne au stârnit interes, aceştia exprimându-şi dorinţa de a beneficia şi ei la unităţile şcolare de provenienţă de astfel de dotări. Impresii despre vizită au fost publicate în presa locală din Bacău, dar şi pe site-ul didactic.ro În luna octombrie o delegaţie de 40 de primari din mai multe judeţe ale ţării, care participau la cursuri de perfecţionare pe teme de siguranţă împotriva dezastrelor naturale, au vizitat cele două unităţi şcolare. Toţi participanţii s-au declarat impresionaţi de realizările pe care conducerea comunei le-a făcut posibile într-un timp relativ scurt. O delegaţie de 20 de membre ale Uniunii Femeilor Românce din Diaspora, împreună cu doamna inspector şcolar general, profesor Georgeta Luminiţa Vîrlan, a poposit în drumul către Mănăstirea Bistriţa, la şcoala din localitate. Au fost primiţi cu pâine şi sare, cu un scurt program artistic, cu toţii fiind încântaţi de ceea ce au văzut. 8 martie 2011, Ziua Internaţională a Femeii, a fost un nou prilej de sărbătoare. Cei mici, dar şi cei mari au pregătit surprize mamelor sau bunicilor. Domnul primar a felicitat personalul didactic Continuare în pagina 14 ►►

Cercul pedagogic al învăţătorilor, la Şcoala Vaduri

Serbare de 8 Martie 2011


14 – Comuna Alexandru cel Bun

►► Continuare din pagina 13

nedidactic, alăturând urărilor şi o floare. O mare bucurie a fost vizita inspectorului şcolar general, doamna Georgeta Luminiţa Vîrlan, care a dăruit garoafe fetiţelor, cadrelor didactice, mamelor şi bunicilor prezente la acel moment în şcoli. Activităţi educative Cercul de matematică

Discotecă la „Scala“ Echipa de dansuri de societate

Anul şcolar curent este unul bogat în activităţi educative extraşcolare în care sunt implicaţi elevii şi cadrele didactice. Datorită dotării cu 2 microbuze cu 16 locuri fiecare, care asigură transportul elevilor de la domiciliu la unităţile şcolare şi retur, s-au organizat şi desfăşurat diverse excursii şi vizite aplicative la muzee, parcuri zoologice şi alte obiective istorice sau de interes turistic din judeţ şi nu numai, fiind antrenaţi preşcolari şi elevi din toate unităţile şcolare. Astfel un grup de 25 elevi au mers în vara anului 2010 în tabără la Eforie Sud, combustibilul destinat transportului fiind asigurat de primăria locală, cum de altfel s-a procedat şi la celelalte activităţi. 10 elevi din comună au beneficiat de tabără gratuită la Costineşti, cu sprijinul Direcţiei de Tineret şi Sport Neamţ. Elevii Şcolii Bistriţa implicaţi în proiectul Natura, prietena mea au efectuat o vizită aplicativă la Târgu Neamţ, la Parcul Naţional Pădurea de argint. De asemenea s-au efectuat vizite la Muzeul de ştiinţe naturale. Cei mai buni 3 elevi din fiecare clasă, din cele două unităţi şcolare vor pleca în data de 3/4 iunie şi, respectiv, 10/11 iunie în excursie la Braşov, însoţiţi de învăţători şi profesori diriginţi. Obiectivele propuse sunt de interes cultural, istoric dar şi distractiv, deoarece vor petrece câteva ore de neuitat la Aqua Park Braşov, unde vor înota, vor încerca toate toboganele

Activitate extra şcolară, la patinoar

sau trambulinele, se vor relaxa cu ajutorul muzicii sau al cristalelor. Această activitate este organizată la sugestia şi cu sprijinul deosebit al domnului primar Ion Rotaru şi al comunităţii locale, având ca scop stimularea interesului pentru actul educaţional şi creşterea performanţelor şcolare din partea elevilor. La toate activităţile extraşcolare organizate şi desfăşurate în unităţile şcolare ne-am bucurat de prezenţa şi sprijinul reprezentanţilor comunităţii locale, respectiv a domnului primar Ion Rotaru şi a domnului viceprimar Valeriu Lazarov, care au oferit copiilor dulciuri. Ziua de 1 Iunie, Haloween, Ziua mărţişorului au fost sărbătorite de elevii comunei într-un cadru deosebit la Clubul Scala din Viişoara. Unităţile şcolare, prin cadrele didactice din comună, au fost gazdele unor activităţi de perfecţionare organizate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ. Astfel, s-au desfăşurat cercuri pedagogice la limba şi literatura română, istorie, limba franceză, matematică, învăţământ primar, învăţământ preşcolar, consilieri educativi, activităţi la care au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar şi cadre didactice din judeţ. Toţi participanţii au fost impresionaţi atât de calitatea activităţilor demonstrative, de prestaţia profesorilor şi educatoarelor, de inteligenţa şi spontaneitatea elevilor, dar şi de condiţiile în care ne desfăşurăm activitatea. Proiecte educative interesante şi atrăgătoare s-au derulat în colaborare şi cu sprijinul comisarilor de la Garda Naţională de Mediu Neamţ, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ şi Inspectoratul de Poliţie al judeţului Neamţ. Elevii şi cadrele didactice dobândind competenţe de a proteja natura, dar şi propria persoană. Elevii, îndrumaţi de cadrele didactice, au realizat o revistă cu apariţie semestrială, Punguţa cu vorbe, unde sunt editate creaţiile literare, culturale şi de Continuare în pagina 15 ►►


Comuna Alexandru cel Bun – 15

►► Continuare din pagina 14

divertisment. Formaţiile de dansuri populare, respectiv modern, au stârnit ropote de aplauze de la asistenţă, cu prilejul evoluţiilor prilejuite de manifestările organizate de şcoală. Despre şcoala din comuna Alexandru cel Bun, despre elevi şi cadre didactice, despre dotări şi investiţii se vorbeşte laudativ, nu doar la nivelul judeţului. O echipă a TVR de la emisiunea Viaţa satului a realizat un reportaj, evidenţiind realizările materiale şi spirituale cu care se laudă lumea şcolii din comună. Reporterul şi cameramanul au remarcat faptul că numeroase şcoli din capitală nu sunt nici pe departe aşa de frumoase cum sunt cele din comună. Participarea elevilor la concursurile şi olimpiadele organizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional, este mulţumitoare, rezultatele fiind stimulative, dar sperăm ca pe viitor tot mai mulţi elevi să se înscrie la astfel de manifestări, iar rezultatele să fie din ce în ce mai bune. În anul şcolar 2009-2010 elevii noştri au fost angrenaţi în diferite activităţi extraşcolare, finalizate cu premii şi diplome de participare. Învăţătorii de la Şcoala Bistriţa au încheiat un parteneriat cu cadrele didactice, învăţători din Cercul pedagogic Nr. 1 din judeţul Bacău. La Concursul Naţional de Matematică „Lumina Math“ eleva Ţepuc Diana, Şcoala Bistriţa, a obţinut 76 de puncte. Elevul Cochileţ Teodor, clasa a V-a Şcoala Bistriţa, a obţinut locul II la Concursul Judeţean „Şi eu sunt bun la mate“. Numeroşi elevi din clasele I-IV au participat la Concursul Naţional „Olimpicii Cunoaşterii“, fiind răsplătiţi cu premiile I, II şi III. La „Canguraşul matematician“ elevii participanţi au obţinut Diplomă de excelenţă. Formaţia de dansuri populare a Şcolii Bistriţa a participat la diferite concursuri şi festivaluri naţionale şi judeţene: – „Copilărie, leagăn fericit“, Concurs Naţional al formaţiilor şi interpreţilor, Pipirig, locul I; Concurs de dansuri populare „1 Iunie“ – Târgu Neamţ, locul II; Festivalul Naţional „Cântă bucium pe Ceahlău“, faza judeţeană, locul II;

Totodată, elevele Călin Ioana şi Moaleş Iustina, au obţinut locul I şi, respectiv, II, la secţiunea solişti vocali de muzică populară, la Pipirig, şi locul I - Călin Ioana la Târgu Neamţ. Formaţia de dans modern a Şcolii Bistriţa a obţinut Premiul de participare la Concursul Naţional de dans modern de la Miercurea Ciuc, Premiul I la Concursul Naţional „Copilărie, leagăn fericit“ Pipirig, Premiul I la Concursul de dans modern „1 Iunie“ Târgu Neamţ şi tot Premiul I la Festivalul „Pro Arte“ Piatra Neamţ. La Concursul Naţional „Fantezii de primăvară“ am obţinut 4 locuri I cu lucrări plastice. Echipajul comunei Alexandru cel Bun a obţinut menţiune la Concursul cu tematică de prevenire şi stingere a incendiilor „Prietenii pompierilor“. Activităţile sportive au adus distincţii pentru elevii antrenaţi de doamna profesoară Anişoara Şofa: – cros etapa municipală: Mole Ionuţ şi Lipovanu Angela, locul I, Mârzea Mihai, locul II; – cros etapa judeţeană: Lipovanu Angela, locul II, Mârzea Mihai, locul III; – volei etapa judeţeană, echipa de băieţi a comunei: locul III; – fotbal, locul I în grupă şi calificare la etapa judeţeană. Cei mici, grupa de preşcolari, îndrumată de doamna educatoare Iuliea Mîndru, au participat la Festivalul Naţional „Tinereţe fără bătrâneţe“ de artă dramatică - grup preşcolari, (18 participanţi), care s-a desfăşurat pe scena Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, în perioada 11-13 iunie 2010. Au participat la secţiunea Artă dramatică grup preşcolari cu piesa „Pupăza din tei“, fiind răsplătiţi cu „Premiul special pentru prezenţă scenică“ şi Premiul II. Siguranţa elevilor este o prioritate atât pentru conducerea şcolii, colectivul didactic, cât şi pentru autorităţile locale, existând în acest sens o bună colaborare cu Postul de Poliţie al comunei şi medicii de familie. De asemenea, menţionăm existenţa sistemelor video de supraveghere, care oferă un grad ridicat de siguranţă pentru elevi, conducând la crearea unui confort psihic pentru părinţi. Pentru viitor ne propunem, cu sprijinul comunităţii locale, al părinţilor să îmbunătăţim condiţiile materiale, mijloacele de învăţământ, care să se reflecte în rezultatele şcolare ale elevilor noştri. Director, prof. Daniela Semian


Micul ecologist În data de 12 martie 2009 elevii Şcolii Bistriţa au participat la o activitate educativă prin care au serbat Ziua Gărzii Naţionale de Mediu. Acţiunea a fost coordonată de domnul dr. ing. Radu Gheorghieş, comisar în cadrul instituţiei menţionate mai sus, care a oferit elevilor materiale informative, atât pe suport magnetic, cât şi pliante şi broşuri despre natură şi metodele de protejare a acesteia. Domnul comisar a prezentat elevilor activităţile specifice Gărzii Naţionale de Mediu, invitându-i să se implice în acţiuni de ecologizare a naturii. Elevii au menţionat faptul că sunt implicaţi într-un proiect educativ Natura, prietena mea, ce are ca scop protejarea mediului în care îşi desfăşoară activităţile cotidiene. Unii şi-au menţionat dorinţa de a deveni „gardienii“ naturii. La sfârşitul activităţii, domnul comisar i-a felicitat pe cei prezenţi pentru grija şi interesul pe care îl manifestă pentru ca mediul înconjurător să fie mereu curat. De asemenea a remarcat faptul că elevii deţin numeroase informaţii despre mediu, mai ales datorită facilităţilor oferite de şcoală. Internetul şi tehnica modernă, de ultimă oră, sunt de invidiat. Faptul că o şcoală din mediul rural are o astfel de dotare arată interesul comunităţii pentru generaţia de mâine, spunea domnul comisar. Acţiunea s-a încheiat cu plantarea unor paltini şi cu iniţierea unei campanii de colectare a maculaturii, pentru ca viaţa unor arbori să fie cruţată prin refolosirea deşeurilor. Prof. Ana Maria Stan

13 septembrie 2010 Clopoţelul a sunat începutul unui nou an şcolar. Am aşteptat cu emoţie acest eveniment alături de fetiţa mea, Costina. Este elevă în clasa a VI-a, este foarte silitoare şi îi place foarte mult la şcoală. Emoţiile sunt mai mari în acest an şcolar deoarece va învăţa într-o nouă şcoală. Pe timpul verii am observat cum prinde contur clădirea şi eram nerăbdători să vedem ce dotări vor fi. Am păşit cu timiditate în şcoală. Răbdarea ne-a fost răsplătită. Totul era minunat. Holuri mari, cu dulapuri pentru hăinuţe, aşa cum am văzut la unele şcoli din străinătate. Clasele spaţioase, zugrăvite în culori atractive, cu ferestre mari. Priveliştea este superbă. Dealurile din împrejurimi sunt o încântare pentru ochi. În clasă ne-a întâmpinat doamna dirigintă, la fel de emoţionată. Totul miroase a curat, a nou. Am remarcat

urarea de „BUN VENIT “ de pe tabla care nu semăna deloc cu cea pe care o ştiam. Când scriam pe tablă, degetele ni se murdăreau de cretă, acum am observat că doamna folosea un creion. Apăreau sau dispăreau imagini, texte, informaţii. Era inedit. În timp s-a dovedit că lecţiile sunt mult mai atractive, elevii au acces la informaţii mult mai uşor. Internetul, această descoperire a secolului XX, este util atât cadrelor didactice cât şi şcolarilor. Limba engleză, limba franceză sunt mult mai atractive când auzi cuvintele rostite de vorbitori nativi. Biologia este fascinantă, la fel şi geografia, atunci când vezi în timp real animalul, planta sau ţara despre care trebuie să înveţi. Este o bucurie pentru noi în calitate de părinţi să avem în sat o astfel de şcoală. Avârvarei Camelia

Activitatea de cerc Activitatea metodică a consilierilor educativi din semestrul al II-lea, anul şcolar 2008/2009, având ca temă „Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar“, s-a desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Bistriţa. După prezentarea materialelor şi a dezbaterilor pe baza temei propuse, elevii îndrumaţi cu pasiune de doamnele învăţătoare Maria

Ciobanu, Laura Cojoc, Cătălina Jărcuţă, prof. Anişoara Şova, ed. Elena Miron şi Ecaterina Lateş au prezentat câteva momente artistice apreciate de cei prezenţi. Activitatea desfăşurată a fost coordonată de doamna director, prof. Daniela Semian, şi domnul primar Ion Rotaru. Merită apreciat sprijinul domnului primar pentru noua faţă şi dotările şcolilor acestei comune. înv. Cătălina-Mariana Jărcuţă


În luna martie 2009, doamnele educatoare din Cercul pedagogic nr. 10, coordonat de doamna educatoare Maria Prună, de la Grădiniţa cu program normal din cadrul Şcolii Elena Cuza - Piatra Neamţ, au susţinut activitatea de perfecţionare programată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, la grupa mijlocie de la Grădiniţa cu program normal Bistriţa, condusă de doamna educatoare Elena Miron. La activitate au participat 30 de cadre didactice de la Grădiniţele Nr. 5, 6, 13, „Viorela Filip“ şi din Grădiniţele din comunele Alexandru cel Bun şi Podoleni. Încă de la sosire doamnele educatore s-au arătat impresionate de unitatea şcolară, atât din exterior cât mai ales în interior. Doamna educatore Maria Prună, care a vizitat unitatea şcolară în anul şcolar precedent spunea: „Este uimitor cum

Eleva Bianca Florentina Gavriloaie este unul dintre elevii Şcolii Bistriţa, care a beneficiat de excursia oferită de comunitatea locală celor mai buni elevi, la obiective turistice din judeţul Braşov. „Sunt fericită că am avut ocazia să particip la această excursie. A fost foarte frumos. Nu credeam că te poţi distra atât de bine. Totul a fost la superlativ: cazarea, masa şi mai ales vizita la AQUA PARK“, a spus Bianca. Doamna profesoară Anişoara Şofa, diriginta elevilor din clasa a V-a, unul dintre cadrele didactice care au însoţit elevii în excursia de la Braşov, ne-a împărtăşit impresiile sale. „Iniţiativa comunităţii locale de a răsplăti eforturile depuse de elevii şcolii cu rezultate bune la învăţătură şi purtare este lăudabilă. Excursia a fost un succes datorită organizării. Cazarea, masa, obiectivele vizitate - toate au fost la înălţime. Copiii s-au simţit nemaipomenit la AQUA PARK. Această excursie este un mijloc de stimulare a performanţelor şcolare, toţi elevii manifestându-şi dorinţa şi speranţa că şi ei vor participa la o astfel de activitate“, a spus doamna profesoară Anişoara Şofa. Părinţii elevilor participanţi şi-au manifestat bucuria şi mulţumirea pentru activitatea educativă iniţiată de conducerea comunităţii locale. „Mulţumim celor din conducerea Primăriei şi a Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun că au

în mai puţin de un an s-a schimbat faţa unităţii şcolare. Totul este nou, modera, luminos, confortabil. Mobilierul din dotarea grădiniţei este atrăgător, vesel adecvat activităţilor cu preşcolarii. Sunt impresionată de schimbările care s-au făcut cu ajutorul comunităţii “ Multe alte cadre didactice prezente, mai în glumă mai în serios, au solicitat domnului primar Ion Rotaru, prezent la activitate, sprijin în dotarea grupelor lor cu tot ceea ce au văzut la grupele de la Bistriţa (tablă interactivă, laptopuri, video proiector, imprimantă, mobilier modern). Copiii participanţi la activitate s-au evidenţiat prin creativitate, naturaleţe, inteligenţă. Eforturile întreprinse de comunitate sunt răsplătite de zâmbetul de pe faţa copiilor, care arată ca se simt bine la grădiniţă.

organizat această excursie. Este stimulativă pentru copii noştri, oferindu-le o motivaţie în plus pentru a învăţa şi a obţine rezultate bune. Suntem mândri că facem parte din această comunitate, care pune în prim plan generaţia de mâine“, a spus doamna Mariana Adamache, mama unor elevi, gemeni, din clasa a II-a. Elevul Dragoş Popovici, din clasa a VIII-a la Şcoala Vaduri, a spus: „Această excursie reprezintă răsplata rezultatelor obţinute la învăţătură de-a lungul anilor de şcoală. Mă bucur că am învăţat bine şi am fost ales să particip la o asemenea activitate. Îi îndemn şi pe ceilalţi elevi să se străduiască să înveţe bine pentru că numai aşa vor ajunge oameni importanţi în societate. Mi-a plăcut foarte mult la AQUA PARK şi sper că voi reveni cu părinţii mei“.

Educatoare Elena Miron

Doamna Violeta Băhneanu, învăţătoare la clasa a II-a: „După un an de muncă, cei mai buni elevi s-au bucurat de răsplata muncii lor, nu doar în catalog, ci şi prin recunoaşterea meritelor lor de către conducerea comunei, care a organizat exemplar această excursie. Majoritatea elevilor provin din familii cu venituri modeste şi nu-şi pot permite astfel de ieşiri“. Doamna Verginia Cojoc, mama unui elev din clasa a III-a, remarca: „Sunt mândră de fiul meu. Rezultatele la învăţătură i-au oferit posibilitatea de a vizita un parc de distracţii, unde s-a simţit excelent Aşteptăm cu nerăbdare rezultate bune de la copiii noştri şi sperăm să ne reprezinte cu cinste în concursurile care se vor organiza şi în viitor, iar eforturile lor să fie răsplătite prin astfel de acţiuni“.


Ziua Copilului, 1 Iunie, a fost marcată, în 2009, în comuna Alexandru cel Bun prin manifestări dedicate celor mici, care au început cu serbări în şcoli şi grădiniţe şi s-au continuat cu inaugurarea Videobibliotecii comunei. „Atât la Şcoala Bistriţa, cât şi la Şcoala Vaduri, precum şi la Grădiniţa Agârcia şi Grădiniţa Vaduri 2, au avut loc astăzi manifestări dedicate Zilei Copilului, la care am participat şi noi, conducerea Primăriei. Ca de fiecare dată, copiii au fost răsplătiţi cu prăjituri şi îngheţată“, a precizat primarul Ion Rotaru. Dedicată mai ales elevilor, dar şi celorlalţi cetăţeni ai comunei, noua bibliotecă ar putea fi unicat în ţară prin dotările cu care a fost înzestrată. La inaugurare au participat elevi din comună, cadre didactice, reprezentanţi ai Primăriei şi Consiliului Local, directorul Bibliotecii Judeţene „G.T.

La aproape trei ani de la instalarea actualului Consiliu Local al comunei Alexandru cel Bun şi a conducerii Primăriei, toate aprecierile sunt favorabile. Primarul Ion Rotaru nu uită însă că printre proiectele cu care se mândreşte se află şi unele preluate de la fosta administraţie. „La momentul bilanţului de trei ani de la instalarea actualei conduceri a Primăriei Alexandru cel Bun trebuie să spunem că sunt unele proiecte rămase de la vechiul Consiliu Local, pe care le-am preluat şi le-am continuat. Printre acestea sunt aducţiunea de apă de la Bistriţa, Şcoala Vaduri sau drumul Agârcia – Piatra Neamţ. Sunt bucuros că avem astfel de proiecte, care sunt importante pentru comunitatea noastră“, a precizat primarul Ion Rotaru. Pentru viceprimarul Valeriu Lazarov este important că se munceşte în echipă. „Cei trei ani care au trecut de la instalarea noii conduceri a Primăriei comunei Alexandru cel Bun au, în mod vizibil, un bilanţ pozitiv. Am realizat foarte multe lucruri, care se văd în toate

Kirileanu“, Constantin Bostan, precum şi reprezentanţi ai presei. „Am inaugurat azi, 1 Iunie, noua Bibliotecă a comunei Alexandru cel Bun, care s-ar putea numi videotecă, aşa cum se numeşte la Roanne, sau bibliotecă vizuală. Alături de carte şi sală de carte, biblioteca este dotată acum cu partea modernă, digitală, dată de calculatoare performante, internet şi posibilitatea de a tipări documente de pe calculator la imprimantă. Cred că este prima astfel de videotecă din România, pentru că nu cred că mai este vreuna cu astfel de dotări. Am dotată noua bibliotecă cu două imprimante color ultraperformante, 10 laptop-uri cu conexiune fără fir la internet. A fost refăcut în totalitate interiorul construcţiei, s-a montat parchet, gresie, a fost făcută curăţenie. A fost dotată cu 10 mese noi, 40 de scaune, rafturi, cărţi. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ un miliard de lei. Este important că această videotecă nu este numai pentru copii, ci şi pentru tineri, pentru toţi cetăţenii din comună.

satele componente. Este important că, alături de proiectele iniţiale, realizările cuprind şi proiecte apărute pe parcurs, din confruntarea cu situaţia concretă. Cel mai important lucru, cred eu, este că formăm o echipă şi că, în cadrul acestei echipe, reuşim să acceptăm că pot exista puncte de vedere diferite, din care, prin dialog, se ajunge la soluţia cea mai bună“, a precizat Valeriu Lazarov. Consilierul local Neculai Ouatu afirmă că menirea administraţiei locale se împlineşte într-un tot unitar, pentru folosul comunităţii. „Anii care au trecut au fost deosebiţi, într-adevăr, având în vedere că la conducerea Primăriei Alexandru cel Bun a venit domnul Ion Rotaru. Consilierii au înţeles menirea lor în acest tot unitar, în care ceea ce facem noi este în folosul comunităţii, în interesul cetăţeanului. Încercăm să facem o muncă de echipă şi activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Local, care este compact, a fost de bun augur. Sigur, că au existat şi critici, suntem şi destul de combativi, ceea ce este normal

Toţi cei care doresc să vină să acceseze internetul pot veni pe durata programului de funcţionare, care va fi în perioada de vară între orele 8 şi 16, iar în perioada anului şcolar va fi de la ora 10 la ora 18, pentru a fi disponibil atât copiilor care termină orele de clasă, cât şi cetăţenilor care vin de la serviciu. Dacă va fi nevoie, vom face două schimburi, ne vom organiza în funcţie de solicitări. Totul este gratuit, dar, dacă este aglomerat, timpul pentru accesarea internetului va fi limitat la jumătate de oră. De asemenea, fiecare va putea tipări câte 5 pagini. Dacă cineva va dori să tipărească mai mult, va trebui să îşi aducă hârtie de acasă“, a precizat primarul Ion Rotaru.

şi cred că cetăţenii vor înţelege că noi, aici, nu dormim în Consiliu, ci dimpotrivă, ne străduim ca, la sfârşitul mandatului, să ne putem strânge mâna mulţumiţi de munca pe care am depus-o la nivel de comună“, a precizat Neculai Ouatu. Fostul primar, Pantelimon Roşu, acum consilier local, consideră pozitiv bilanţul acestor ani. „Acum avem ocazia să facem un bilanţ al întregii activităţi, pe care eu, personal, îl consider un bilanţ pozitiv. Sunt realizări suficiente pentru a aprecia ca bună atât activitatea Consiliului Local Alexandru cel Bun, cât şi a primarului ales în 2008“, a precizat Pantelimon Roşu. Consilierul local Ioan Ghiurcă crede că activitatea se desfăşoară bine, mai ales pentru că nu sunt neînţelegeri. „Cred că munca din Consiliul Local se desfăşoară bine, nu sunt neînţelegeri, proiectele sunt adaptate bine pentru comună, iar rezultatele se văd peste tot“, a declarat Ioan Ghiurcă.


Să nu uiţi niciodată de unde ai plecat!... Câţi dintre noi mai fac oare asta? Mai ales cei cu care soarta a fost darnică şi viaţa i-a purtat pe culmile gloriei. Iată, domnul Ion Rotaru nu a uitat că a învăţat în Şcoala Bistriţa. Candidând pentru fotoliul de primar, nu şi-a uitat promisiunile făcute şi a plecat la drum modernizând şcoala, care l-a pregătit pentru viaţă. Sunt dăscăliţă de 11 ani şi aceasta perioada a avut ceva aparte, ceva special. Se ştie că vădurenii şi bistriţenii au fost dintotdeauna oameni vrednici, harnici, ambiţioşi şi mândri. Din mândria lor s-a născut o concurenţă constructivă între ei, transmisă şi copiilor lor. Oare fac parte dintr-o şcoală din mediul rural? Nu prea cred! Care este diferenţa între ei şi alţi elevi de la şcolile din oraş? Chiar niciuna. O spun părinţii, cadrele didactice şi cei ce ne vizitează cu atâta curiozitate. Iată câteva opinii: Doamna învăţătoare Cătălina Jărcuţă: „Ca fiică a satului, am trecut prin Şcoala Bistriţa prin mai multe etape ale vieţii: elev, părinte şi azi învăţătoare. De 20 de ani predau în aceasta şcoala şi niciodată nu am sperat că voi lucra în asemenea condiţii. Mă întâlnesc cu foştii mei elevi şi toţi se minunează de ce aud. Vin să se convingă şi parcă ne reproşează cu privirile că ei nu s-au putut bucura de o astfel de dotare ultramodernă. Mă bucur alături de colegii mei, de copii, dar îmi spun, cu

părere de rău, că mi-aş fi dorit ca şi distinşii mei profesori (prof. Grigorescu G., Uliciuc M., Jitianu V., Jitianu N., Filip I., înv. Uliciuc C., Baranguţă A., Dumitriu R.) şi mulţi alţii, care au făcut cunoscut numele şcolii prin dăruirea cu care au profesat, să se fi putut bucura. A fost greu, frig, uneori, iarna, îngheţa apa pe tablă. Învăţam în două schimburi. Lemnele fâsâiau în sobă. Colegii din satele Scăricica, Bisericani, Agârcia veneau pe jos, îngheţaţi iarna, iar vara prăfuiţi şi transpiraţi, dar participam cu plăcere la activităţi. Colectam sticle, hârtie, plante medicinale şi cu banii adunaţi, la care adăugam economiile noastre, organizam excursii. Astăzi elevii şi preşcolarii din satele învecinate sunt transportaţi la şcoală cu două microbuze moderne, încălzite iarna şi cu aer condiţionat vara. Cei mai buni elevi din şcolile noastre vor merge într-o excursie la Braşov. Mulţumim celor care s-au gândit la viitorul cetăţean al comunei! Cei care muncesc trebuie să se bucure de odihnă şi să recreeze. În anii trecuţi ne-am confruntat cu dorinţa părinţilor de a-şi duce copiii la şcolile din mediul urban, Piatra Neamţ, motivând că şcoala noastră nu le oferă elevilor condiţii similare. Ştim că acum şiau schimbat părerile şi vor avea încredere să-şi aducă cea mai de preţ avere cât mai aproape de casă. Doamna învăţătoare Ciobanu Maria: „Am venit la Şcoala Bistriţa în toamna anului 1997. Fiind situată doar la câţiva kilometri de oraş, speram să găsesc aici o şcoală cu condiţii deosebite, dar, spre surprinderea mea, am găsit o şcoală obişnuită de la ţară, cu încălzirea cu sobe pe lemne, care abia ardeau, clase reci şi umede

la terminarea cursurilor, cu geamuri şi uşi prin care vântul intra şi ieşea în voie, cu duşumelele stricate, cu acoperişul deteriorat, cârpit din când în când ca ploaia să nu pătrundă în clase. Dar iată că din vara anului 2008, conducerea comunei Alexandru cel Bun, domnul primar Ion Rotaru, domnul viceprimar Valeriu Lazarov, domnii consilieri locali, funcţionarii primăriei au depus eforturi ca dorinţele noastre, pe care nici în vis nu îndrăzneam să le spunem, să se împlinească. Imediat după terminarea cursurilor, la începutul vacanţei de vară, domnul primar a început reparaţia capitala a Şcolii Bistriţa. S-a început cu acoperişul, pentru care exista achiziţionată tabla şi care a fost refăcut în totalitate. Interiorul clădirii a fost schimbat în întregime, de la uşi, geamuri, parchet, lambriu, gresie, faianţă, instalaţii sanitare şi electrice. Sălile care nu aveau o utilitate bine precizată au fost transformate în sală de mese şi dormitor pentru grădiniţa cu program prelungit. Acum căldura în şcoala este asigurată de 5 centrale termice care au fost instalate tot in 2008, creându-se astfel condiţii optime desfăşurării actului educaţional, similare şcolilor din oraş. Domnul primar nu s-a oprit aici. A dotat şcoala cu cele necesare desfăşurării procesului de învăţământ în stil ultramodern: table interactive, laptop-uri pentru elevi, preşcolari, cadre didactice, imprimante color, conectare la internet. Putem spune, fără reţineri, că Şcoala Bistriţa întrece acum orice şcoala din judeţ şi poate chiar din ţară“. Continuare în pagina 20 ►►

Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Vasile Pruteanu, este nelipsit de la deschiderile anului şcolar în comuna Alexandru cel Bun. La festivitatea pentru anul şcolar 2008-2009 a fost prezent inspectorul şcolar general Mihai Lăcătuşu, iar la festivitatea pentru 2010-2011 – noul inspector şcolar general, Georgeta Luminiţa Vîrlan.


►► Continuare din pagina 19

Doamna Niculina Neculai: „Am avut 5 copii la aceasta şcoala şi acum cel de-al 6-lea, mezina familiei, este fericită că este elevă la aceeaşi şcoala în care au învăţat şi ceilalţi membri ai familiei mele. Doar ea se poate bucura însă de condiţii excelente. Fetiţa fiind acum elevă în clasa a II-a poate face comparaţie cu anul şcolar anterior. Acum abia aşteaptă să vină la şcoală şi la sfârşitul cursurilor îmi povesteşte cu nerăbdare cât de atractive au fost activităţile, ce deprinderi a mai căpătat în mânuirea calculatorului sau ce informaţii a mai descoperit pe internet“. Elevii au dorit să-şi exprime şi ei punctul de vedere:

„Mă numesc Apetrei Cosmin şi sunt elev la Şcoala Bistriţa. Păşind în clasa I, am avut norocul să fiu primit într-o şcoală proaspăt renovată şi modernizată. Mi-a plăcut foarte mult felul în care era zugrăvită şcoala şi că geamurile cu sticlă termopan straluceau în soare. De cum am intrat, holurile cu gresie nouă iţi dădeau impresia că eşti la patinoar. Ce să mai vorbesc de clasa în care învăţ! Pe fiecare bancă se afla câte un laptop. Tabla era ca o enciclopedie. O adevărată minune! Clasa e mereu curată şi primitoare. În şcoală se desfăşoară multe activităţi şi concursuri la care am participat şi eu împreună cu colegii mei şi, chiar dacă sunt numai de-o şchioapă, am câştigat multe premii“. În condiţiile în care şcoala contemporană pune accentul pe însuşirea

metodelor si tehnicilor muncii intelectuale, pe dobândirea deprinderilor de muncă independenta, pe accesul la informaţie şi pe utilizarea computerului, elevul devine participant activ la propria formare iar învăţătorul, profesorul îi transmite noţiuni fundamentale, îl înarmeaza cu metode si tehnici de studiu, îl învaţă cum să înveţe. În concluzie putem spune că „Omul sfinţeşte locul“. Cu bunăvoinţă şi deschidere spre nou, domnul primar, alături de echipa din conducerea comunei, ne-a arătat că se poate şi le mulţumim că ne ajută să creştem oamenii adevăraţi, cetăţenii de mâine ai comunei Alexandru cel Bun. Laura Cojoc, învăţătoare la Şcoala Bistriţa

Educa]ia pe primul plan

În data de 11.03.2009 la Şcoala cu clasele I-VIII Bistriţa s-a desfăşurat Cercul pedagogic al coordonatorilor de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. La activitate au participat 25 de cadre didactice, din 25 de şcoli din Piatra Neamţ şi de pe Valea Muntelui. Activitatea a fost coordonată de doamna profesoară Niculina Armencea, responsabilul Cercului pedagogic nr.1. Au participat, în calitate de invitaţi, domnul inspector şcolar prof. Eugen Dinu Vasiliu, domnul Claudiu Nistor, inspector în cadrul Centrului de combatere a traficului de fiinţe Bacău, domnul Ion Rotaru primarul comunei Alexandru cel Bun. Domnul inspector şcolar Eugen Dinu Vasiliu menţiona: „Activitatea de astăzi a fost una deosebită. Subliniez că sunt impresionat de talentul şi spontaneitatea elevilor, de dăruirea cadrelor didactice şi mai ales de dotările unităţii şcolare. Îl felicit de domnul primar pentru că a înţeles să fie alături de cadrele didactice şi de părinţi pentru a asigura viitorul comunei investind în educaţie. Sunt impresionat de felul în care arată şcoala. Tablele interactive sunt de un real folos dascălilor, iar faptul că încă de la grădiniţă copiilor li se facilitează dobândirea deprinderilor de a lucra pe calculator este remarcabil. Toate aceste dotări conduc la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi la pregătirea elevilor pentru viaţă“.

Continuare în pagina 21 ►►

Aqua Park Braşov, Şcoala Vaduri

În toamna anului 2008 eram în căutarea unei grădiniţe cu program prelungit pentru fetiţa mea. Se spunea că la Şcoala Bistriţa se va înfiinţa o grupă de preşcolari, care să rezolve această dorinţă a părinţilor. Am fost incitată de idee şi am vrut să văd despre ce este vorba. Din clipa în care am intrat pe uşile acestei şcoli am fost plăcut impresionată de ceea ce vedeam. Şcoala veche pe care o ştiam era de nerecunoscut: totul era renovat, curat aerisit, avea o nouă înfăţişare. Celor mici li s-a alocat un spaţiu special, prevăzut cu dormitor, sală de curs, sală de mese, sală de gimnastică, toaletă. Mobilierul nou în totalitate, frumos colorat face ca atmosfera să fie şi mai plăcută. Personal, consider că este un mediu favorabil pentru integrarea copiilor noştri în colectivitate, iar

regimul de viaţă cu orar stabilit şi respectat asigură dezvoltarea somatopsihologică şi condiţiile necesare pregătirii pentru şcolarizare. În calitate de părinte sunt mulţumită de alegerea pe care am făcuto, considerând că este foarte important să poţi avea un serviciu la care să mergi liniştit că fiul sau fiica ta este în siguranţă. Mulţumirile trebuie aduse celor care au iniţiat şi finalizat acest proiect. Colectivului care supraveghează şi îndrumă activitatea micuţilor noştri îi dorim sănătate şi putere în munca lor, care nu este deloc uşoară. Grădiniţa cu program prelungit de la Şcoala Bistriţa este o realizare foarte importantă pentru comunitate şi ne dorim să fie urmată şi de alte astfel de proiecte. Monica Cojocaru părintele unui preşcolar de grupa mică


Educa]ia pe primul plan ►► Continuare din pagina 20

Doamna profesoară Niculina Armencea, coordonatorul cercului pedagogic, profesor la Şcoala Nr. 5 Piatra Neamţ spunea: „Sunt profesor de biologie şi îmi dau seama ce înseamnă să utilizezi la predare tabla interactivă şi conectarea la internet. Lecţia devine mult mai interesantă. Volumul de informaţie creşte ca de altfel şi calitatea acesteia. E mult mai uşor pentru un elev să reţină termeni specifici unei discipline, atunci când are acces la imagine, sunet, grafică. Evaluarea progresului şcolar este permanentă pentru că inter-relaţionarea se realizează instantaneu. Sunt în pragul pensiei, dar mi-aş dori să pot lucra în laboratorul de biologie cu o astfel de tehnică“. Domnul inspector Claudiu Nistor a evidenţiat importanţa educaţiei pentru formarea generaţiei de mâine. „Este lăudabil efortul comunităţii de a dota unitatea şcolară cu tot ce este nou. Accesul elevilor la informaţie, cu ajutorul internetului, sub supravegherea cadrelor didactice, conduce la formarea tinerilor şi a caracterelor acestora. Îi ajută să se protejeze de orice tentaţie, să recunoască o agresiune sau să nu se lase abuzaţi sau maltrataţi. Elevii din această şcoală se pot considera privilegiaţi că beneficiază de mijloace tehnice cum doar puţine şcoli au. Calitatea actului educaţional depinde nu doar de resursa umană, ci şi de dotarea materială, care aici este la standarde europene. Sunt impresionat de ceea ce am văzut şi cred că elevii din această unitate şcolară nu vor ajunge victime ale traficului de fiinţe umane datorită informării prin mijloacele moderne din şcoală“. Activitatea a fost remarcată şi de domnul primar Ion Rotaru, care a felicitat elevii şi cadrele didactice pentru talentul şi dăruirea de care au dat dovadă în pregătirea programului artistic susţinut de elevii şcolilor din comună. Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, înv. Adina Deaconu

Vineri, 21 noiembrie 2008, s-a desfăşurat activitatea Cercului Pedagogic al învăţătorilor din Centrul metodic nr. 3. Învăţătorii de la Şcoala „Spiru Haret“ Bacău au iniţiat proiectul „Idealul educaţional – prioritate comună a şcolii rurale şi urbane“. Activitatea cercului cu această temă s-a desfăşurat sub formă de excursie în parteneriat cu Şcoala Bistriţa. În traseu au fost incluse vizite la Mănăstirea Bistriţa, Staţiunea Bălţăteşti, Mănăstirea Văratec şi Muzeul „Nicolae Popa“ din Târpeşti, Neamţ. Învăţătorii Cătălina Jărcuţă, Maria Ciobanu, Laura Cojoc, Lăcrămioara Tănăselea, de la Şcoala Bistriţa, au demonstrat că omul sfinţeşte locul, dacă are pasiune, dragoste pentru copii, har de adevărat dascăl, ospitalitate desăvârşită. Şcoala din Bistriţa, proaspăt renovată, oferă elevilor condiţii excepţionale de lucru: mobilier nou şi modern, laptop-uri pentru fiecare şcolar şi preşcolar, table in teractive, dormitoare, bucătărie şi sală de mese pentru cei de la program prelungit. Aici finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, sustinute de ştiintele educaţiei şi practica scolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de învăţământ Învăţătorii prezenţi împreună cu domnul Ioan Surdu, inspector la

învăţământul primar la Inspectoratul Şcolar Bacău, plăcut impresionaţi, au constatat că, peste tot, la oraş sau la sat, idealul educaţional reprezintă o prioritate comună. Domnul Ioan Surdu, inspector şcolar pentru învăţământul primar în cadrul ISJ Bacău, remarca: „Este remarcabil faptul că autorităţile locale au reuşit într-un timp foarte scurt să schimbe înfăţişarea unităţii şcolare. Este de nerecunoscut! Eforturile sunt lăudabile, pentru că ştiu cât de mari sunt costurile pentru realizarea unor astfel de investiţii. Tablele interactive şi calculatoarele uşurează munca dascălilor şi fac procesul instructiv-educativ mult mai atractiv pentru elevi. Comunitatea a înţeles că viitorul depinde de investiţiile făcute în educaţie. Sperăm ca în toate şcolile să se realizeze astfel de proiecte investiţionale. Felicităm autorităţile pentru grija pe care o arată faţă de copii şi familiile lor, invidiem colegii pentru condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea şi ne dorim ca şi elevii noştri să se bucure de astfel de facilităţi“. Mulţumim colegilor nemţeni care au fost gazde excepţionale şi dorim ca în fiecare şcoală băcăuană să creştem elevi adevăraţi. A consemnat: Clemansa Măucă, învăţătoare la Şcoala cu Clasele I-VIII „Spiru Haret“, Bacău Schimb de experienţă cu cadre didactice din Bacău

Recreaţie la Grădiniţa Bistriţa


Toamna surprizelor

Dormitoare preşcolari Şcoala Vaduri

Toamna anului 2010 a debutat cu o mare surpriză pentru prichindeii satului Vaduri: grădiniţa lor s-a îmbrăcat cu haine noi. Spre sfârşitul lunii august am aflat, cu mare bucurie, că lucrările la obiectivul de investiţie Şcoala Vaduri for fi finalizate la timp pentru ca noul an şcolar să debuteze într-un nou imobil. Fiica mea, Ştefana, în vârstă de 6 ani, a frecventat din 2008 cursurile Grădiniţei cu program prelungit din Bistriţa, deoarece în satul Vaduri, unde locuim, nu exista această oportunitate. Vestea că începând din septembrie va exista program prelungit şi la Vaduri m-a bucurat, mai ales că din luna noiembrie trebuia să reîncep serviciul. Prima zi de şcoală a fost un adevărat eveniment. Cu toţii am aşteptat festivitatea de deschidere, care prin prezenţa oficialităţilor a fost mult mai solemnă decât în ceilalţi ani. Am păşit în interior şi ceea ce

am văzut ne-a uimit. Totul era foarte frumos: ferestre mari, clase luminoase, zugrăvite în culori atractive, holuri spaţioase, cu mobilier modern. Sala de clasă în care învaţă Ştefana este în aripa învăţământului primar. S-a luat această hotărâre pentru ca prichindeii din grupa pregătitoare să fie familiarizaţi cu mediul şcolar. Mobilierul destinat preşcolarilor este personalizat, conform particularităţilor vârstei. Locul de luat masa, dormitorul sunt la standarde europene, iar copii sunt încântaţi. Noul an şcolar a adus nu doar un nou imobil, ci şi o ofertă educaţională mai atractivă: dans, canto, limba engleză, cursuri susţinute de profesori calificaţi. Sperăm că surprizele oferite de comunitatea locală pentru educaţia copiilor comunei nu se vor opri aici. Carmen Mihaela Ciorobîtcă

O [coal\ nou\, o mare bucurie Toamna anului 2010 a debutat cu o mare surpriză pentru noi, locuitorii satului Vaduri: o şcoală nouă pentru copiii noştri. Am crescut şi am învăţat la şcoala din localitate, iar fiul meu, astăzi elev în clasa a III-a, frecventează aceeaşi şcoală. Începutul acestui an şcolar a fost un mare eveniment pentru toată comunitatea, deoarece elevii au păşit într-o şcoală nouă şi foarte modernă. Fiul meu, George Cosmin, este un

băiat timid şi foarte sensibil. Aştepta cu emoţie reîntâlnirea cu doamna învăţătoare, cu colegii, dar mai ales dorea să vadă sala de clasă unde va descoperi pas cu pas tainele cunoaşterii. Festivitatea de deschidere a fost emoţionantă. Multe oficialităţi judeţene şi locale au venit să se bucure alături de noi. Copii ardeau de nerăbdare să intre în clase, să vadă cum arată. Aşteptarea le-a fost răsplătită. Totul arătă minunat, ca

în reviste sau aşa cum vedem la televizor. Săli de clase spaţioase, table interactive, mobilier nou şi foarte modern. Chiar şi pereţii erau zugrăviţi în culori atractive. George era entuziasmat. Acest an şcolar este o bucurie pentru elevi şi din prisma rezultatelor şcolare credem că şi pentru noi părinţii. Dan Gheorghe

Deschiderea anului şcolar 2010-2011 la Şcoala Vaduri


Comuna Alexandru cel Bun – 23

A `nceput un nou an [colar 1 septembrie este data la care începe anul şcolar pentru cadrele didactice. Pentru mine e o dată specială, deoarece este ultimul an la catedră. Am aşteptat cu nerăbdare să activez în noul imobil, mai ales că sufăr de astm, iar igrasia, mucegaiul şi praful din vechiul local mi-au provocat neplăceri în ceilalţi ani şcolari. Tehnica modernă m-a speriat puţin, dar cu ajutorul elevilor am reuşit ca orele de matematică să devină mult mai atractive. E mult mai interesant să explici Teorema lui Pitagora pe o tablă inteligentă. Poţi salva lecţiile, exerciţiile. Accesul la internet face orele de dirigenţie mai interesante. Regret că nu pot să mă bucur mai mult de condiţiile oferite de noul imobil. Prof. Elena Costin

Lec]ii mult mai interesante Sunt profesor de limba română la Şcoala Vaduri. O mare parte din cariera mea s-a desfăşurat în această şcoală. Lecţiile pe care le-am pregătit începând cu septembrie 2010 sunt mult mai interesante. Am acces la textele literare mult mai rapid, pot să le afişez în timp util pentru toţi elevii şi astfel, măcar în clasă, aceştia să exerseze lectura. Unele opere au fost interpretate de actori celebri, la teatru sau în film, astfel că le pot utiliza ca material didactic alternativ. Chiar şi testele sunt altfel, pentru că proiectez pe tablă cerinţele, iar elevii răspund pe foile lor. Temele sunt făcute şi cu ajutorul calculatorului, ceea ce oferă o mai bună pregătire practică a elevilor. Prof. Calin Nelica

Serbare la Biblioteca Judeţeană din Piatra Neamţ

Serbare de Florii a copiilor de la {coala Bistri]a Copiii de grădiniţă şi din clasele primare de la Şcoala Bistriţa au susţinut un spectacol pe scena sălii de teatru de la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“ din Piatra Neamţ, înainte de a intra în vacanţa de Paşte, vineri, 15 aprilie 2011. Cântecele şi recitările elevilor au avut ca tematică apropiatele sărbători ale Floriilor şi Paştelui, iar publicul a fost constituit mai ales din părinţi, fraţi, dar şi cadrele didactice care au avut iniţiativa acestei serbări. Aplauzele cu care au fost răsplătiţi, la final, micii artişti au fost pe deplin meritate, iar secretul reuşitei constă în lecţiile de canto pe care le-au luat de la profesoara Narcisa Pavel. „Narcisa Pavel este o tânără, dar foarte apreciată profesoară de canto, cu care şcoala noastră are o colaborare de mai mulţi ani“, a

precizat Daniela Semian, directoare şcolii coordonatoare Vaduri. Impresionat de spectacolul copiilor, primarul comunei Alexandru cel Bun, Ion Rotaru, a mulţumit organizatorilor şi a promis că va susţine achiziţionarea de costume pentru viitoarele serbări. „Nu ştiu cui să mulţumesc mai întâi pentru ce am văzut aici: copiilor, profesoarei de canto, cadrelor didactice sau celor care s-au îngrijit de regia spectacolului. Vă promit că până la sfârşitul anului calendaristic, până la serbarea de Moş Crăciun, vom achiziţiona costume pentru serbare, ca să nu mai fim nevoiţi să închiriem, aşa cum s-a întâmplat acum“, a spus primarul Ion Rotaru.

Echipa care ne-a delectat şi o poză de final


24 – Comuna Alexandru cel Bun

Doamna profesoară Geta Daniela Toroc, profesor de limba franceză: „Tehnica modernă de la Şcoala Bistriţa mă ajută enorm în procesul instructiv educativ. Elevii beneficiază de imagini vizuale şi auditive, ceea ce face ca nivelul cunoştinţelor să fie mai ridicat, vocabularul mai bogat. Sunt încântată că pot lucra cu elevii beneficiind de ajutorul tablelor şi al calculatorului, mai ales că mulţi dintre copii nu au posibilitatea de a folosi astfel de aparatură acasă“. Doamna profesoară Oana Hilohi, profesor de limba română: „Lecţiile de literatură au devenit mai atractive odată cu dotarea sălilor de clasă mijloace moderne care facilitează accesul la informaţie. Elevii sunt mai bine pregătiţi, nivelul cunoştinţelor a crescut, fapt evidenţiat şi de rezultatele la tezele cu subiect unic din semestrul al II-lea, care sunt mai bune decât cele din primul semestru. Cunoştinţele sunt mai temeinice când informaţia este diversificată, iar mijloacele folosite nu se rezumă doar la cretă“. Doamna profesoară Loredana Dosoftei, profesor de educaţie tehnologică: „Lecţiile din anul acesta şcolar sunt mai atractive, mai diversificate, iar elevii mult mai activi şi datorită faptului că îşi pot pregăti temele cu ajutorul calculatorului, nu doar cei cu o situaţie materială bună, ci şi cei din familii cu venituri mai modeste. Sunt fericită ca pot să lucrez într-o astfel de unitate şcolară!“

Am o mare bucurie pentru că, în sfârşit, copiii care frecventau Grădiniţa Vaduri 2 au aceleaşi condiţii, asemenea preşcolarilor din oraş. Clasele mari şi luminoase, cu mobilier ergonomic au aşteptat preşcolarii la 13 septembrie. Temperatura este constantă, iar grupurile sanitare sunt în interior şi sunt adaptate pentru copii cu vârstă şcolară mică. Preşcolarii sunt împărţiţi în trei grupe: mică, mare şi pregătitoare, aşa cum este recomandat. Până acum lucram cu grupe combinate – mică-mijlocie şi marepregătitoare din motive obiective: lipsa spaţiului şi a unui număr suficient de preşcolari pentru a fi eficienţi şi din punct de vedere financiar. Ne bucurăm că putem să venim în ajutorul părinţilor care lucrează oferindu-le program prelungit pentru copiii lor în condiţii mai mult decât decente.

Ospitalitate tradiţională, cu pâine şi sare

Educ. Doina Onea Sala de mese pentru preşcolari, Şcoala Vaduri

Serbările şcolare duc tradiţia mai departe


Comuna Alexandru cel Bun – 25

Cadouri de Pa[te pentru elevi În ultima zi de şcoală dinainte de vacanţa de Paşte, vineri, 15 aprilie 2011, primarul Ion Rotaru a colindat cu cadouri cele două şcoli din comună, de la Bistriţa şi de la vaduri. „Am dăruit în total 500 de ouă de ciocolată, câte unul atât pentru fiecare copil, cât şi pentru profesori. Este un obicei pe care îl am încă din anul

2008, pe care îl voi păstra şi pe viitor“, a spus Ion Rotaru. Copiii sunt foarte bucuroşi când sunt trataţi cu astfel de cadouri, mai ales că acum au fost primele pe care le-au primit pentru Paştele din acest an.


26 – Comuna Alexandru cel Bun

Societatea Consiliului Local, cheia succesului administra]iei comunei Alexandru cel Bun

Maşini pentru colectarea deşeurilor

Complexul Aqua Park, fundaţia

– Care este secretul care face din administraţia comunei Alexandru cel Bun una dintre cele mai performante din ţară? – Primul lucru care ne-a adus în topul celor mai bune administraţii a fost că am reuşit să înfiinţăm o societate a Consiliului Local. Această societate a Consiliului Local, care a fost angrenajul principal în realizarea obiectivelor cu care ne mândrim, ne-a ajutat în primul rând prin faptul că am angajat 50 de oameni din comună. Această societate plăteşte impozite către stat. O parte dintre aceste impozite revin, prin Direcţia de Finanţe, înapoi în bugetul comunei, ceea ce este foarte important. În al doilea rând, cei care lucrează la această societate au alte oportunităţi, care se întorc, indirect, înapoi la Consiliul Local, având acei bani necesari pentru a îşi plăti impozitele către comunitate şi, nu în ultimul rând, pentru viaţa lor socială. Sigur că am început cu această societate a Consiliului Local, Serv Com AlBun, societate cu capital public, integral al Consiliului Local. Această societate are în obiectul de activitate mai multe direcţii. În primul rând, salubrizarea comunei şi în acest scop societatea a investit din fonduri proprii o sumă destul de importantă pentru achiziţionarea a trei maşini, dintre care două de colectat deşeurile de la populaţie şi

Pregătirea fier-betonului pentru Aqua Park

Colectarea materialului de umplutură pentru gabioane, în albia Bistriţei

agenţii economici şi alta de 40 de tone pentru transportarea acestor deşeuri din comuna Alexandru cel Bun la depozitul de la Târgu Neamţ. A cumpărat, de asemenea, 1.200 de pubele, care au fost distribuite gratuit către populaţie, cu condiţia să facă contract cu societatea care preia aceste deşeuri. – Cu ce se ocupă în acest moment societatea Consiliului Local? – În această perioadă, salariaţii de la Serv Com AlBun lucrează la marea investiţie Aqua Park. Am ajuns să turnăm fundaţia integral şi să ridicăm stâlpii structurii de rezistenţă. Noi am făcut totul, cu ajutorul unui inginer constructor, angajat şi el al societăţii Consiliului Local. Tot în această perioadă lucrăm pentru un domeniu ce este modern în Europa, şi anume selectarea deşeurilor la producător. În acest scop societatea a cumpărat, anul trecut, o fostă fabrică din comună, „Făbricuţa“, cu 3,5 hectare de teren şi 14.000 de metri pătraţi de construcţii. Pentru societate este un lucru foarte bun. În perioada de iarnă am lucrat în acele hale la tot ce înseamnă fasonarea fierbetonului pentru grinzile şi stâlpii pentru Aqua Park şi celelalte investiţii. Tot în acel spaţiu am făcut gabioane, în jur de 250 de metri liniari, cu baza având patru metri şi înălţimea tot de patru metri. Sunt aproape terminate şi Continuare în pagina 27 ►►

Garaje, la Făbricuţă, pentru utilajele firmei Serv Com Albun


Comuna Alexandru cel Bun – 27

Societatea Consiliului Local, cheia succesului administra]iei comunei Alexandru cel Bun

►► Continuare din pagina 26

înseamnă ca lungime totală cam un tren cu vreo 100 de vagoane. Cele făcute sunt deja instalate pentru a proteja Strada Făbricuţei, după ce în perioada 2008-2009 au fost în fiecare an viituri, care au rupt tot drumul care ducea spre Făbricuţă şi spre zona Aqua Park şi toate locuinţele din respectiva zonă. Astfel că gabioanele au rezolvat o problemă foarte importantă care se manifesta în comună. De asemenea, cumpărarea Făbricuţei ne-a scutit să mai cheltuim bani pentru a construi garaje pentru toate utilajele pe care le are societatea la această dată. Am găsit acolo spaţii pe care le-am transformat în garaje. Colectare selectivă a deşeurilor la producător – Cum se va realiza colectarea selectivă a deşeurilor? – Pentru selectarea deşeurilor la producător ne-am gândit să distribuim cetăţenilor două pubele, una numai pentru resturi organice şi cealaltă numai pentru deşeuri care pot fi valorificate, cum ar fi textilele, hârtia, cartonul, materialele plastice, metalele. Apoi, în spaţiul cumpărat va exista o bandă rulantă, pe care salariaţii societăţii vor separa fiecare material. Vom colecta şi vom selecta inclusiv tot ce înseamnă aparatură electrocasnică, dar şi mobilă veche. De asemenea, societatea şi-a cumpărat un tractor, o remorcă şi o maşină de tocat tot

ce înseamnă resturi vegetale adunate în timpul curăţeniei de primăvară. Produsul rezultat va fi folosit pentru comercializare, dacă există doritori. Va fi folosit mai ales într-o viitoare centrală termică de mici dimensiuni, pe care vrem să o realizăm pentru producerea căldurii necesare în noile spaţii şi la cantina pe care o avem în proiect pentru toţi salariaţii.

Extindere apă potabilă, Vaduri, După Deal

Trei proiecte pentru canalizare – Canalizarea comunei este una dintre primele din zonă. Reuşiţi să ţineţi pasul cu cerinţele noului mileniu? – Canalizarea o avem împărţită în trei. Cea veche, din colonia Vaduri şi care se deversează în lacul Vaduri. Este o problemă deosebit de gravă, dar nimeni nu înţelege asta. A existat, acum doi ani, o măsură de finanţare 3.2.2 pentru canalizare şi apă, dar Primăria Alexandru cel Bun nu a putut prinde bani pentru proiectul pe care l-a făcut, deşi apa din lacul Vaduri ajunge în lacul Bâtca Doamnei, de unde este preluată de captarea de suprafaţă a alimentării cu apă potabilă a întregii zone din jurul oraşului Piatra Neamţ. Nu mai vorbesc de canalizarea de la Bisericani, care ajunge tot în pânza freatică şi în apa de suprafaţă. Dar nu trebuie să câştige finanţări comuna Alexandru cel Bun, pentru că nu are primar de coloratura politică potrivită. Şi atunci banii au

Reabilitare dispensar Viişoara

Consolidarea alunecării de teren şi a drumului, satul Plopuşoru

Continuare în pagina 28 ►►

Utilajul societăţii de tocat resturi vegetale

Remorca pentru resturile vegetale toctate


28 – Comuna Alexandru cel Bun

Societatea Consiliului Local, cheia succesului administra]iei comunei Alexandru cel Bun ►► Continuare din pagina 27

Gunoiera mică a societăţii

Gunoiera mare a societăţii

mers la nişte comune care nu vor face niciodată canalizare. Acum proiectul de reabilitare a canalizării din zona Bisericani şi tot ce înseamnă tronsonul dinspre Piatra Neamţ, inclusiv casele, hotelurile şi pensiunile, este deja înscris într-o măsură de la Ministerul Mediului, şi se pare că finanţarea este deja aprobată. Pe o altă măsură, prin Ministerul Turismului şi Dezvoltării, va fi reabilitată canalizarea veche de la Vaduri, care va fi racordată la sistemul de colectare care vine de la Bisericani în zona Viişoara. A treia parte de canalizare, prinsă într-un al treilea program, este tot ce înseamnă localitatea Bistriţa şi Viişoara. – Ce se întâmplă iarna în comuna dumneavoastră? – Tot în cadrul societăţii Serv Com AlBun ne-am dotat cu o „solniţă“, o autospecială de împrăştiat material antiderapant, şi cu un plug pentru deszăpezire. Şi iarna trecută, şi iarna aceasta nu am avut nicio problemă cu căderile de zăpadă şi poleiul, au acţionat pe toate străzile, inclusiv pe drumurile forestiere pe care există locuinţe. Să nu uităm că am reabilitat Dispensarul, tot cu societatea Consiliului Local. Am înlocuit acoperişul, am termoizolat construcţia, am pus centrală termică, am pus instalaţie de încălzire. A fost o lucrare amplă, care ne-a costat vreo un miliard şi

Regularizare pârâu Secu-Vaduri

jumătate în lei vechi. Acum avem un program de reabilitare a Căminului Cultural, reabilităm biserica de pe vremea lui Ştefan cel Mare de la Bisericani.– Cum vă luptaţi cu inundaţiile? – Ne-am luat un buldoexcavator, cu care am lucrat la gabioane şi mai ales în perioada inundaţiilor, când am avut probleme în zona Plopuşor, la pâraiele de la Secu-Vaduri, pâraiele de pe Malici, Bistriţa. Am intervenit imediat cu utilajele noastre. Avem planuri să cumpărăm şi un buldozer, ca să facem decolmatarea tuturor pâraielor. Anul trecut am făcut vreo 700-800 de metri de decolmatări de pâraie, am ajuns la doi-trei kilometri cu tot cu ce am făcut în celălalt an. Cu ce vom face anul acesta şi anul viitor sperăm noi ca, în doi-trei ani, să nu mai avem probleme. – Cum se implică societatea Consiliului Local modernizarea învăţământului? – Tot cu personalul societăţii Serv Com AlBun am lucrat la investiţia de la Şcoala Vaduri. Banii sunt prin Minister, dar am investit noi, Primăria, până vin de la Minister, ca să reuşim să ne încadrăm aşa cum am zis, pentru că şcoala veche era cu probleme deosebite. În primul rând, nu avea căldură. A şi luat foc hornul, din cauza vechimii sistemului de încălzire, dar putea să ia foc toată Continuare în pagina 29 ►►

Buldo-excavatorul societăţii la lucru, în timpul inundaţiilor


Comuna Alexandru cel Bun – 29

Societatea Consiliului Local, cheia succesului administra]iei comunei Alexandru cel Bun ►► Continuare din pagina 28

şcoala. Dacă mai funcţiona încă doi ani, cred că nu mai rămânea mare lucru din ea. Angajaţii societăţii Serv Com AlBun au realizat la şcoala nouă tot ce ţine de finisajele interioare şi exterioare: tencuieli, zugrăveli, montarea parchetului, a gresiei şi a faianţei, a obiectelor sanitare la băi. În plus, am făcut gardurile de la cele două şcoli. Reabilităm acum şcoala veche de la Vaduri, pe care o vom transforma în şcoală de meserii şi reconversie profesională. – Creşterea animalelor este o ocupaţie importantă într-o comună ca Alexandru cel Bun. Cu ce îi ajutaţi pe cetăţeni? – Pe islazurile comunale am împrăştiat în această iarnă şi în 2010 aproximativ două sute de tone de gunoi de grajd de animale, pe care l-am cumpărat de la cetăţeni şi am fertilizat păşunile. 50 de hectare, pe care le-am şi curăţat de spini şi arbuşti, am colectat toate deşeurile, le-am făcut numai în această iarnă. Legea ne obligă să facem aceste lucrări, iar Guvernul alocă fonduri pentru ele. Anul trecut ne-au dat vreo două miliarde de lei vechi pentru toate păşunile şi, ca să poţi să iei şi în ceilalţi ani, dacă vor mai veni, trebuie să faci aceste lucrări. Chiar şi fără banii de la Guvern, oricum le realizam, pentru că sunt deosebit de importante. De asemenea, am angajat la societatea Consiliului Local doi topometrişti, ca să se poată face

măsurători de teren, să ştim tot ce avem în comună, terenuri proprietate a Primăriei. Aceştia fac inclusiv studii topografice pentru pâraie, să intrăm în apoi în studii geologice şi apoi hidrologice. Un exemplu este Pârâul Valea Mare, la care avem aprobat de către Ministerul Mediului studiul de fezabilitate pentru regularizare. – Modelul acestei societăţi este cel pe care l-aţi experimentat pentru prima dată în perioada de la Piatra Neamţ? – Societatea Publiserv de la Piatra Neamţ a fost prima societate din ţară înfiinţată de un consiliu local. După aceea au făcut cei de la Baia Mare şi alţii. După Publiserv, la Piatra Neamţ am mai înfiinţat alte şase societăţi ale Consiliului Local. Când am venit la Alexandru cel Bun, primul lucru pe care l-am făcut a fost societatea Consiliului Local şi s-a dovedit că este foarte eficientă. Societatea Serv Com AlBun are la această dată un capital de 120 de miliarde de lei vechi, ceea ce înseamnă în jur de trei milioane de euro, plecând de la zero. Acest capital este constituit prin eforturile proprii ale societăţii sau prin înzestrarea ei cu terenuri, care au fost valorificate pentru dotarea cu utilaje. Este o societate destul de puternică.

Consecinţe ale inundaţiilor din 2008, sat Bistriţa

Tractor pentru utilajele societăţii Serv Com Albun

Autospecială a societăţii Serv Com Albun

Continuare în pagina 30 ►►

Utilaj de deszăpezire al societăţii Serv Com AlBun în acţiune

Balastiera, staţia de sortare


30 – Comuna Alexandru cel Bun

Societatea Consiliului Local, cheia succesului administra]iei comunei Alexandru cel Bun ►► Continuare din pagina 29

Electrocentrală pe biomasă

Turnarea fundaţiei complexului Aqua Park

Negociere la firma Kronbach, Austria pentru inlocuirea centralei termice de la Bisericani

Comuna va avea instalaţii de captare a energiei solare

– Ce proiecte mai aveţi în plan? – În perioada următoare, în comună va veni o societate din Belgia, ElectraWings, care va realiza o centrală electrică pe biomasă, de 20 de megawaţi iar agentul termic rezultat ca produs rezidual la ei va fi folosit pentru termoficarea comunei. Cred că vom fi prima comună din ţară care vom folosi această energie din cogenerare. Am discutat deja cu reprezentanţii acestei firme să dimensioneze această centrală electrică astfel încât să avem căldură pentru întreaga comună. Conform planificării, în toamnă va începe construirea centralei, iar în 2013 trebuie să intre în funcţiune. Acum se lucrează la autorizări. Proiectul este în valoare de circa 66 de milioane de euro, din care 1% revine Consiliului Local ca taxă de autorizare. Sigur că va exista o nouă societate, care va angaja şi va da de muncă la câteva sute de oameni. – Sunteţi unul dintre primii primari din România care aţi vrut să faceţi termoficare cu energie preluată din pământ, la Piatra Neamţ. Ce vă propuneţi acum, de când sunteţi primar în comuna natală, Alexandru cel Bun? –Preocupările pentru energia

verde, total nepoluantă, sunt mai vechi. Pe când vorbeam, ca primar al municipiului Piatra Neamţ, de energia termică luată din pământ, de folosirea căldurii latente a pământului, nu multă lume înţelegea ce spun. După plecarea mea, în Piatra Neamţ nu s-a realizat nimic în acest sens, însă în judeţ acum există deja două centrale termice cu pompe de căldură care deservesc clădiri publice sau aflate în proprietatea statului. Este vorba de Primăria Tarcău şi de blocul ANL de la Roznov. Vom implementa astfel de sisteme în comuna Alexandru cel Bun, pentru ca să ne bucurăm de o energie foarte ieftină şi, în acelaşi timp, să protejăm mediul înconjurător. În afară de centrala termoelectrică pe biomasă aflată în stadiul de proiect pe care o va realiza firma belgiană Electrawinds, am făcut demersuri, aflate într-un stadiu avansat de rezolvare, pentru ca Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani să beneficieze de energia produsă de soare şi de energie preluată din pământ, prin foraje, de centrale termice cu pompe de căldură. De asemenea, o firmă particulară este interesată să realizeze o centrală electrică fotovoltaică pe câteva hectare din comuna noastră şi, bineînţeles, va primi tot sprijinul nostru.

Negocieri cu reprezentanţii firmei Electrawinds şi întâlnire cu primarii, în timpul delegaţiei din Belgia


Comuna Alexandru cel Bun – 31

SC

SERV COM ALBUN SRL

Adresa: Str. Principală, nr.176, localitatea Viişoara, comuna Alexandru cel Bun, Cod poştal: 617513 Telefon: 0233-241.647

Asociaţi persoane juridice: Comuna Alexandru cel Bun Administrator: Mihaela Aniţa Cod Unic de Înregistrare: RO 24796600 Nr. Înmatriculare: J27/1747/2008 Data înfiinţării: 26.11.2008 Capital Social: 13.606.582 lei Cifra de afaceri 2010: 2.410.407 lei Profit net 2010: 29.087 lei Nr. Mediu salariaţi 2010: 45

LUCRĂRI EXECUTATE

2009 1. Realizarea de gard din metal la sediu Primărie şi la Şcoala Bistriţa 2. Igienizare Bibliotecă şi sala şedinţe - Primărie 3. Igienizare Şcoala Vaduri - şcoala veche 4. Drum Vaduri - Secu 5. Extindere reţea apă - După Deal 6. Reparaţii drum - Viişoara, Lunca Bistriţei, Plopuşor, Bistriţa 7. Lucrări siguranţa circulaţiei 8. Foraj geotehnic - Bisericani 9. Intreţinere păşuni 10. Colectat gunoi menajer de la populaţie 11. Intervenţii la calamităţi 12. Reabilitare Grădiniţa Viişoara 13. Reabilitare reţea apă colonia Vaduri şi Strada Apusului, Vădurele (Nistor) 14. Deszăpeziri în toată comuna. 2010 1. Semnalizare rutieră - siguranţa circulaţiei 2. Întreţinere păşuni 3. Reparaţii drum Viişoara 4. Interioare Şcoala Vaduri - şcoala nouă 5. Extindere reţea apă - După Deal 6. Consolidare drum Plopuşor 7. Drum Vaduri 8. Reparaţii drumuri balastate 9. Amenajare curte Şcoala Vaduri 10. Împrejmuire Şcoala Vaduri 11. Intervenţii la calamităţi 12. Colectat gunoi menajer 13. Reabilitare Şcoala Bistriţa 14. Reabilitare Dispensar Viişoara 15. Reabilitare Dispensar Vădurele 16. Deszăpeziri în toată comuna.


32 – Comuna Alexandru cel Bun

ASISTEN}A SOCIAL| Iepuraşii de Paşte

Pachete de alimente pentru nevoiaşi

2008: 115 persoane au beneficiat de pachete de alimente la Sărbătorile de Iarnă şi de Paşte; 2009: 127 persoane au beneficiat de pachete de alimente la Sărbătorile de Iarnă şi de Paşte; 2010: 732 persoane au beneficiat de pachete de alimente la Sărbătorile de Iarnă şi de Paşte; 1. La Legea 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat s-au întocmit: iulie-decembrie 2008 - 37 dosare din care 11 dosare noi şi s-au cheltuit de la bugetul de stat 25.607 lei. 2009 - 39 dosare din care 11 dosare noi şi s-au cheltuit de la bugetul de stat 61.384 lei. 2010 - 42 dosare din care 19 dosare noi şi s-au consumat de la bugetul de stat 94.655 lei. ianuarie - aprilie 2011 - 38 dosare noi Pentru perioada de iarnă, aceloraşi familii li s-a acordat ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada 2008-2011, în valoare de 31.726 lei. Dintre beneficiari au prestat zile de muncă în jur 14 persoane, număr variabil datorită scutirilor medicale, iar restul au peste vârsta de pensionare. Tot în baza Legii 416/2001 s-au dat ajutoare de urgenţă în valoare de 10.100 lei în perioada 2008-2011. 2. Alocaţii complementare, pentru care s-au realizat 167 de dosare în perioada 2008-2011. La acestea, ancheta socială se reface la 6 luni, iar la 3 luni fiecare dosar se reevaluează, deoarece pentru elevi trebuie adeverinţă că urmează o formă de învăţământ.

Ajutoare pentru o familia Maftei, Bistriţa La împlinirea vârstei de 100 de ani a doamnei Maria Rusu din satul Bistriţa

3. Alocaţii de stat - 190 dosare în perioada 2008-2011. 4. Protecţia şi evidenţa persoanelor cu handicap: - 58 dosare pentru persoane cu gradul I de invaliditate şi indemnizaţie fixă; - 32 dosare pentru persoane cu gradul I de invaliditate, cu asistent personal cu calitate de salariat. - s-au întocmit 151 referate sociale pentru persoanele cu gradul I şi II de invaliditate. 5. Protecţia socială a minorilor aflaţi în dificultate: - Avem în evidenţă 4 asistenţi maternali şi 8 copii aflaţi în plasament de tip familial, a căror situaţie se verifică lunar de către asistentul social şi protecţia copilului Neamţ. În centrele de plasament pentru protecţia copilului sînt internaţi 4 copii. 6. Indemnizaţii pentru creşterea copilului pînă la 2 ani -77 dosare. 7. Ajutor încălzire cu gaze naturale - 34 dosare. 8. Ajutor încălzire combustibil solid (lemne): s-au întocmit 1723 dosare : S-au întocmit anchete sociale: - 48 pentru copii care beneficiază de burse şcolare; - 31 pentru familiile cu minori aflaţi în divorţ; - 144 solicitate de Protecţia Copilului; - 14 solicitate de Poliţie.

Unul dintre cele cinci fotolii rulante oferite de primar persoanelor cu deficienţe locomotorii

În fiecare an de Crăciun şi Paşte, Consiliul Local a alocat fonduri pentru pachete acordate persoanelor defavorizate.


Comuna Alexandru cel Bun – 33

►► Continuare din pagina 1

protecţiei la traversarea râului Bistriţa. Continuarea lucrărilor la DC132 Vaduri – Agârcia – Piatra Neamţ. Lucrarea, cu o valoare totală de 7.573.695 lei (valoare recalculată la nivelul anului 2010), este condiţionată de transferurile de la bugetul statului prin Consiliul Judeţean Neamţ. Până la finele anului 2010 s-au realizat lucrări în valoare totală de 2.079.322 lei, aşa încât lucrările vor continua şi în anul 2011. Lucrări de asfaltare pe mai multe străzi ale comunei în satele Vaduri, Viişoara, Bistriţa, Vădurele. În perioada 2008-2010 s-au realizat circa 5 km de străzi asfaltate din fondurile proprii ale comunei. Lucrările au fost condiţionate de resursele relativ limitate ale bugetului local. Iar ca soluţie tehnică am renunţat la asfaltări, deoarece pentru zona rurală străzile betonate au o fiabilitate mai mare, la preţuri relativ echivalente. Astfel, în decursul anilor 20092010 s-au întreprins mai multe acţiuni de reabilitare şi modernizare a unor străzi rurale pe beton. S-au continuat lucrările la betonarea străzii Independenţei pe o lungime de circa 1.200 m, pe strada Crinului (Viişoara) s-au betonat circa 400 m, pe strada Magnoliei s-au betonat 700 m, covor asfaltic la Bisericani pe 5,5 km, covor asfaltic la Mănăstirea

Bistriţa pe 1,7 km, Str. Profesorilor pe 500 m, Str. Cameliei pe 600 m, Str. Rozelor pe 300 m şi Str. Zorelelor pe 840 m. Complex de recreere şi tratamente al SC Aqua Park Blue Eden SA în comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ Lucrarea, demarată la iniţiativa Primarului comunei, presupune realizarea unui spaţiu acoperit de circa 4.500 mp, în care sunt prevăzute diferite bazine cu apă caldă, bazine pentru tratamente (inclusiv copii şi persoane în vârstă şi cu handicap), trambuline, tobogane cu apă etc. Complexul poate deservi circa 1.500 de persoane zilnic. Lucrările se vor realiza de către o societate comercială pe acţiuni cu acţionari privaţi şi care oferă un număr de circa 120 de locuri de muncă noi. Lucrările, evaluate la circa 4 milioane de euro, sunt în plină desfăşurare, astfel că la finele lunii martie 2011 s-au realizat fizic circa 10% din total. Complexul va fi dat în folosinţă la finele anului 2012 sau începutul anului 2013. Centrul de Sănătate şi Recreere Bisericani (investiţie cu acţionari din Italia) Lucrările pentru această investiţie, în valoare de circa 7 milioane de euro, vor demara în primăvara anului 2011 şi vor crea un număr de 120 de locuri de muncă noi.

de acţiuni privitoare la dezvoltarea unor obiective de interes public pentru locuitorii comunei Alexandru cel Bun şi ai judeţului Neamţ

Asfaltare în satul Bistriţa

Conducerea judeţului, preşedintele CJ V. Pruteanu şi prefectul M. Archip participă la inaugurarea complexului Aqua Park

Domnul preşedintele Vasile Pruteanu semnează în Cartea de Onoare a complexului Aqua Park

Continuare în pagina 34 ►►

Locul în care se va construi Centrul de Sănătate şi Recuperare Bisericani

Inaugurarea lucrărilor la Aqua Park


34 – Comuna Alexandru cel Bun

de acţiuni privitoare la dezvoltarea unor obiective de interes public pentru locuitorii comunei Alexandru cel Bun ►► Continuare din pagina 33 şi ai judeţului Neamţ Bloc de locuinţe cu 30 de

Reabilitarea Spitaluli de Pneumoftiziologie Bisericani

Centrala termică nouă de la Bisericani

apartamente pentru tineri, destinate închirierii, în satul Vaduri Acest obiectiv este constituit dintr-un bloc de locuinţe cu 30 de apartamente şi cu un regim de înălţime S+P+2E+M şi a fost aprobat la finanţare de către ANL la o valoare totală de 1,48 milioane euro. Lucrarea a continuat în decursul anului, astfel încât blocul se află într-o stare avansată de construire. Ne-am preocupat de obţinerea avizelor necesare pentru utilităţi, deoarece acestea sunt în sarcina de finanţare a comunei. În anul 2011 vor începe lucrările de construire al celui deal doilea bloc ANL, similar primului, iar în perioada ce va urma, 2011-2012, se vor demara lucrările pentru un al treilea bloc în Vaduri, de 20 de apartamente, cu credit ipotecar. Reabilitarea unor clădiri şcolare şi construirea altora noi Au fost reabilitate şi modernizate instituţiile de învăţământ din comună. În satul Bistriţa a fost reabilitată Şcoala cu clasele I-VIII, lucrările constând în înlocuirea completă a tâmplăriei, învelitorii şi reabilitarea faţadei. Şcoala a fost dotată cu un sistem educaţional modern. Grădiniţa Bistriţa a fost reabilitată şi dotată cu mobilier nou pentru dormitoare şi sala de mese.

Şcoala nouă Vaduri Printr-un efort susţinut, am reuşit ca la deschiderea noului an şcolar 2010-2011 să terminăm lucrările la noua şcoală Vaduri şi astfel elevii au intrat într-un local nou, modern şi cu o dotare de mobilier şi de tehnică de calcul la un înalt standard. S-au asigurat toate utilităţile, inclusiv căldura, cu o nouă centrală termică performantă. Valoarea totală a lucrărilor este de 45 miliarde lei vechi. Intervenţii de primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Lucrările, în valoare totală de 2,2 milioane euro, au început în anul 2010 şi se vor derula, eşalonat, pe o perioadă de 3 ani. Se lucrează la partea de infrastructură a pavilioanelor, dar se vor executa şi lucrări de reabilitarea a instalaţiilor electrice, termice şi sanitare, precum şi lucrări de refacere a şarpantelor. Lucrări de reabilitare şi modernizare a centralei termice de la Spitalul Bisericani Centrala termică a Spitalului, cu cazane mai vechi de 30 de ani, cu randamente scăzute, necesită o intervenţie de urgenţă. În urma unei licitaţii publice, s-a început modernizarea centralei într-un Continuare în pagina 35 ►►

Centrala termică veche de la Bisericani

Reabilitarea şcolii vechi din Vaduri

Şcoala nouă Vaduri este dotată cu vestiare


Comuna Alexandru cel Bun – 35

de acţiuni privitoare la dezvoltarea unor obiective de interes public pentru locuitorii comunei Alexandru cel Bun şi ai judeţului Neamţ

►► Continuare din pagina 34

sistem „Energy Saving“, asta însemnând o modernizare pe cheltuiala constructorului, iar spitalul va avea aceeaşi cheltuială ca şi până acum (investitorul îşi recuperează investiţia făcuta din performanţa energetică superioară a cazanelor). Program „casa verde“ cu surse de căldură neconvenţionale (panouri solare şi pompe de căldură) la Spitalul Bisericani Este un program câştigat de Primărie în cadrul programelor AFM (Fondul de Mediu) şi are o valoare de circa 1 milion de lei. Suntem în perioada organizării licitaţiei publice pentru desemnarea constructorului. Intervenţii după inundaţiile din vara anului 2010 Inundaţiile din 2010 ne-au creat diferite probleme, dar cu intervenţia hotărâtă a SC Serv Com Albun SRL pagubele au fost limitate. Practic, toate străzile aflate în apropierea unor pâraie – cum ar fi: Plopuşor, Valea Mare, Malici etc. – au necesitat lucrări de curăţire a depunerilor, decolmatări ale rigolelor, refaceri de drum deteriorat. O situaţie mai specială a fost pe strada Plopuşor, unde alunecările de teren au necesitat lucrări mai ample. La fel şi pe strada Valea Mare şi strada Făbricuţei. De altfel, pe strada Făbricuţei sunt în plină

desfăşurare operaţiuni de montare de gabioane. Până acum s-a reuşit montarea de gabioane pe o lungime de 250 m. Lucrările vor continua atât pe râul Bistriţa, cât şi pe pârâul Valea Mare. Promovarea unor noi programe Proiectul pentru construirea unei termocentrale pe biomasă Atragerea unor investiţii străine în comuna noastră constituie o prioritate. În cursul anului 2010 am demarat discuţiile cu o firmă din Belgia (Electrawinds), care doreşte să construiască o termocentrala pe biomasă (lemn şi deşeuri de lemn) de 20 Mwe pe teritoriul comunei noastre. Pe lângă celelalte avantaje previzibile, această termocentrală va asigura căldură de circa 8 Gcal/h, care va fi folosită în interesul comunei (Aqua Park, locuinţe, hoteluri, pensiuni, spaţii administrative şi sociale etc.). Discuţiile sunt avansate şi există premize ca lucrarea să poată începe până la sfârşitul anului 2011. Se vor crea un număr de 120 de locuri de muncă noi. Proiecte de reabilitări şi modernizări de drumuri În cadrul programelor dezvoltate de MDRT am înaintat documentaţiile necesare pentru

Intervenţie după inundaţie în satul Bistriţa, zona Achire

Căminul Cultural Vădurele, acum

Căminul Cultural Vădurele, după reabilitare

Continuare în pagina 36 ►► Centrul de Sănătate şi Recuperare va fi construit de parteneri italieni


36 – Comuna Alexandru cel Bun

de acţiuni privitoare la dezvoltarea unor obiective de interes public pentru locuitorii comunei Alexandru cel Bun şi ai judeţului Neamţ ►► Continuare din pagina 35

modernizarea unor drumuri din comună şi care sunt avizate de comisia tehnico-economică a ministerului: str. Lalelelor din Viişoara (fostă Ţarnei), str. Cireşului în Vaduri, str. Făbricuţei în Vădurele, str. Crişului, Observatorului, Smărăndiţei, Cerbului, Căprioarei, Florentinei, Ghiocelului şi Brânduşei din Viişoara (zona Gloduri). Sunt în pregătire documentaţiile tehnice pentru străzile: Barajului, Macului, Profesorilor, Caişilor, Plopuşor şi Alpina. Gardul de metal al Şcolii Bistriţa

Proiecte de infrastructuri de apă potabilă şi canalizare În cadrul „programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare“, cu finanţare de la Administraţia Fondului de Mediu, am executat şi depus documentaţia tehnică pentru proiectul: „Alimentare cu apă potabilă şi Întâlnirea primarilor din Moldova la Alexandru cel Bun

Centrala termică veche de la Bisericani

Primul bloc ANL din comună va oferi locuinţe familiilor tinere

canalizare pentru localitatea Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ“ (nr. 90394/16.11.2010), cu o valoare totală de 8.644.390 lei. Partea de canalizare a proiectului preia apele uzate menajer de la Bisericani, Scăricica, Viişoara (zona Gloduri), Bistriţa. Proiectul se află în stadiul de evaluare de către AFM. O altă componentă aflată în portofoliul de finanţare al MDRT priveşte pregătirea documentaţiilor tehnice pentru canalizare şi apă potabila pe strada Alpina (Scăricica), canalizare în Vaduri (preluarea debitelor de ape uzate şi transportul către conducta Bisericani – Piatra Neamţ), canalizare în satul Viişoara. În cadrul unui portofoliu de finanţare al CNI se întocmeşte şi documentaţia tehnică pentru proiectul „Modernizarea Căminului Cultural din Vădurele“, cu transformarea lui în muzeu al tradiţiilor populare. Continuare în pagina 37 ►►


Comuna Alexandru cel Bun – 37

de acţiuni privitoare la dezvoltarea unor obiective de interes public pentru locuitorii comunei Alexandru cel Bun şi ai judeţului Neamţ ►► Continuare din pagina 36

Acest spaţiu cultural se doreşte a fi unul complex, în sensul că va oferi material expoziţional în materie, dar va dispune şi de un nucleu uman, care se va preocupa de culegerea şi transmiterea tradiţiilor populare în cântece, dansuri şi obiceiuri la diferite evenimente ale vieţii săteanului de pe Valea Bistriţei. Spaţiul reabilitat va fi de 444

mp, iar valoarea de reabilitare este de 90.000 euro. În portofoliul CNI se mai află un proiect privind „Construirea unei Săli de Sport cu 450 de locuri“. Proiectul pentru reabilitarea imobilului vechi al Şcolii Vaduri şi transformarea lui în Şcoală de Meserii După darea în folosinţă a noii

Şcoli Vaduri, pentru imobilul vechi s-a obţinut o finanţare de 500.000 de euro pentru reabilitare şi transformare în Şcoală de Meserii. Se vine astfel în întâmpinarea unei cerinţe presante a pieţei muncii, prin asigurarea pregătirii noilor muncitori calificaţi în economia ţării.

Prefectul de Neamţ, Mihai Archip, semând în cartea de onoare a complexului Aqua Parc

Primul cancioc de beton de la Aqua Park

Zestrea istorică a comunei va fi îmbogăţită prin actualul portofoliu de investiţii


Comuna Alexandru cel Bun – 38

Aqua Park, un obiectiv cum nu a văzut România

Tratamente balneare cu ape de la Oglinzi, Negule[ti, B\l]\te[ti

Comuna Alexandru cel Bun, cu o bogată istorie în spate, se modernizează de la o zi la alta, iar primarul Ion Rotaru, la trei ani de mandat, are deja mai multe planuri în derulare faţă de ceea ce a promis în campania electorală. Nu sunt multe comunităţi în judeţ şi în ţară în care primarul să realizeze mai mult decât a promis oamenilor, dar iată că, la Alexandru cel Bun, lucrurile progresează de la an la an. Nu trebuie omis faptul că încă de la mijlocul mileniului trecut, Mănăstirea Bistriţa era, deopotrivă, reperul spiritual şi economic cel mai important al zonei. După ce a început cu drumurile şi reabilitarea acestora, a continuat cu betonarea altor kilometri de drumuri

comunale şi săteşti - în prezent străzi în toată regula, cu reabilitarea celor mai importante clădiri ce găzduiesc centre de învăţământ sau medicale şi, nu în ultimul rând, se observă o preocupare pentru dezvoltarea turistică a comunei. Pe bună dreptate, cu forţe proprii, cu ajutorul unei societăţi ce aparţine comunităţii, Ion Rotaru şi administraţia locală demonstrează că se pot face multe lucruri bune chiar şi în perioadă de criză. Proiectele primarului nu au rămas doar pe hârtie, ci s-au transformat în realitate. Cât despre cele din viitor, nu sunt deloc îndepărtate şi vor avea finalizare în anii următori.

Valorificarea apelor minerale din judeţ Complexul Aqua Park va fi realizat de către o firmă particulară pe acţiuni, care se numeşte Aqua Park Blue Eden SA. „Este vorba de un parteneriat public-privat în care Primăria nici măcar terenul nu este obligată să-l pună la dispoziţie, pentru efectuarea investiţiei. Valoarea investiţiilor este de peste 4 milioane de euro. Acest loc nu va dispune doar de acel bazin de apă caldă, ci va fi dotat şi cu trei bazine de tratament. Dorim să punem în valoare şi apele balneare şi minerale din judeţ. Vom aduce apă pentru tratament de la Neguleşti, Bălţăteşti şi Oglinzi. Vom aduce şi medici,

Continuare în pagina 40 ►►

Stadiul lucrărilor la Complexul Aqua Park la data de 30 aprilie


Comuna Alexandru cel Bun – 39

de acţiuni privitoare la dezvoltarea unor obiective de interes public pentru locuitorii comunei Alexandru cel Bun şi ai judeţului Neamţ

Complexul Aqua Park


Comuna Alexandru cel Bun – 40

Aqua Park, un obiectiv cum nu a văzut România

Tratamente balneare cu ape de la Oglinzi, Negule[ti, B\l]\te[ti

►► Continuare din pagina 38

care se vor ocupa de această activitate, pentru toate vârstele şi pentru toate afecţiunile care pot fi tratate cu aceste ape. De asemenea, parcul urmează să aibă un teren de tenis acoperit, asemănător celui existent în ştrandul din Piatra Neamţ, apoi, terenuri de handbal, volei, dar şi patinoar artificial pe timpul iernii. Avem deja documentaţia pentru a amenaja un loc pentru alpiniştii căţărători, aşa cum există în Braşov. În acest proiect l-am cooptat pe cunoscutul alpinist român Ticu Lăcătuşu, care ne va acorda asistenţa necesară pentru a construi rampele de alpinism şi căţărare. Suprafaţa totală a viitorului parc de distracţii ar urma să fie de 6,5 hectare, fiind prevăzută, de asemenea, şi o parcare de 500 de locuri. Proiectul trebuie să fie finalizat până la finele anului 2012. Când va fi finalizat acest proiect, el va duce la completarea potenţialului turistic de care dispune

municipiul Piatra Neamţ, prin tot ceea ce oferă el. De fapt, noi ne considerăm un cartier mai bogat al oraşului. Cred că, odată finalizată construcţia acestui Aqua Park, vom avea toţi de câştigat, atât cei din comuna Alexandru cel Bun, cât şi cei din Piatra Neamţ“ , a declarat primarul Ion Rotaru. În cadrul acestui parc, pe lângă cele menţionate de primar, vor mai fi construite bazine speciale pentru copii, bazine cu cascade de 10 metri înălţime, patru tobogane, 6 bazine jacuzzi, 6 saune reci umede şi fierbinţi. Capacitatea viitorului parc va fi de peste 1.000 de persoane. De parcă nu ar fi fost îndeajuns, în aceeaşi zonă se fac demersuri pentru construirea unei săli de sport aparte. „Această sală va avea inclus un bazin olimpic, unul pentru copii, terenuri de sport profesioniste şi rampe de căţărare“, a precizat primarul Ion Rotaru.

Parc de distracţii unic în Moldova În cursul anului 2010, SC Serv Com ALBUN din comună a demarat deja procedurile pentru construirea viitorului parc de distracţii - Aqua Park. Proiectul vizionar este o idee a primarului Ion Rotaru şi se va materializa în unul dintre cele mai importante locuri de distracţie din Neamţ şi din întreaga Moldovă, comuna Alexandru cel Bun transformându-se într-un reper formidabil al zonei: în primul rând, turism spiritual-istoric, apoi de recreere, distracţii şi chiar tratamente balneare. Primarul spune că va fi un proiect amplu, în care nu se vor putea întâlni doar obişnuitele locuri de joacă, ci, în ansamblul respectiv, vor fi nenumărate posibilităţi de petrecere a timpului liber alături de familie şi prieteni.

Revista "Primaria Alexandru cel Bun"  

Primaria Alexandru cel Bun