Page 1

Denumire Acceleratia gravitationala normala Coeficientul girometric al protonului Constanta lui Loschmidt Constanta gravitatiei universale Constanta (numarul) lui Avogadro Constanta lui Boltzman Constanta lui Faraday Constanta lui Planck Constanta lui Rydberg Constanta molara a gazelor Constanta Stefan-Boltzman Factorul g al unui electron Magnetonul Bohr-Procopiu Magnetonul nuclear Masa de repaos a electronului Masa de repaos a neutronului Masa de repaos a protonului Momentul magnetic al electronului Momentul magnetic al protonului

Simbol

Valoare

g

9,80665 m/s2

yp

2,6751987 *108 Am2 (Js)

n G, (f)

2,68696 * 1025 m-3 6,6720 * 10-11 Nm2/kg2

NA, L

6,022045 * 1023 1/mol

k F h R0 R ð ge/2 µB µN m mn mp

1,380662 * 10-23 J/K 9,648456 * 104 C/mol 6,626176 * 10-34 Js 1,097373177 * 107 1/m 8,31441 J/(mol K) 5,67032 * 10-8 W/(m2 K4) 1,0011596567 9,274078 * 10-24 A/m2 5,050824 * 10-27 A/m2 9,109534 * 10-31 kg 1,6749543 * 10-27 kg 1,6726485 * 10-27 kg

µe

9,284832 * 10-24 Am2

µp

1,4106171 * 10-26 Am2

Permeabilitatea vidului

µ0

Permitivitatea vidului Raza electronului Raza lui Bohr Sarcina elementara Viteza luminii in vid Volumul molar normal al unui gaz perfect

E0 re ae e c0

4n*10-7 = 12,566370614 * 107 H/m 8,854187818 * 10-12 F/m 2,817938 * 10-15 m 0,52917706 * 10-19 m 1,6021892 * 10-19 C 299792458 m/s

Vm

0,02241383 m3/mol


Cipri_Ciule 10 C constante fizice  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you