__MAIN_TEXT__

Page 1

Vozni redi v Alpah Timetables in the Alps

2018


Celo l c/ Klag nf rt

/ h

J d

bo

A

(

(Tarvissio)

A

I

k

n i

)(

Ro

a

o

)( )(

)(

del

a

sk

vee

S

p

T

B

e

l

V i a L

o

o

S

li

i )(

č

al

d i

/ e

2

k

st či

i

A

Go Gorizia iziiia

DA

N L

e

p

)(

bu b u

M ednar dn

l /A

d Ai p o r t A

Ro a p. / Že e z

s

in na n d us u ka 5 50

ail w Vi

i

ga g aŽ


TRAJNOSTNA MOBILNOST JE NAŠA PRIHODNOST SUSTAINABLE MOBILITY IS OUR FUTURE Uporabljajte javna prevozna sredstva in spoznajte nove ljudi!

Eden od argumentov, ki jih navadno uporabljamo, ko nagovarjamo k uporabi javnih prevoznih sredstev (in prav je tako) je argument podnebnih sprememb; omejevanje globalnega segrevanja, blaženje ranljivosti za podnebne spremembe itd. Vse to še vedno drži!

Ob tej jubilejni 10. izdaji publikacije »Vozni redi v Alpah«, pa bi želel predstaviti svež argument; uporabljajte javna prevozna sredstva za spoznavanje novih ljudi! Najboljši vir informacij o lokaciji, ki jo nameravate obiskati, so prav ljudje, ki tam živijo/delajo. Oni so tisti, ki vam lahko predstavijo dediščino tega območja! Moj nasvet, draga/i bralka/bralec: obrni se k osebi, ki sedi zraven tebe in se nauči nekaj novega! Pogovarjajte se o tem zakaj potujete z avtobusom/vlakom, o Alpah, ali pa o vaših izkustvih podnebnih sprememb…

Tako boste z uporabo trajnostih prevoznih sredstev, ki vam jih ponuja ta knjižica, prispevali tako k ohranjanju te čudovite alpske regije za naše potomce, kot k ohranjanju njene kulturne dediščine!

Iskreno se zahvaljujem vsem partnerjem projekta – letošnjim in tistim iz preteklih let – posebna zahvala pa gre CIPRI Slovenija, ki projekt tako uspešno koordinira vsa ta leta. Čestitke in uspešno delo naslednjih 10 let! Veleposlanik Markus Reiterer

Generalni sekretar Alpske konvencije

Na avtobusu spoznavamo nove prijatelje/Meeting new friends on the bus Foto: Špela Berlot

Use public transport to meet new people!

One of the main arguments when advocating for public transport usually (rightfully) used is the argument of climate change; limiting global temperature increase, mitigating the vulnerability to climate change etc. It is still all true and valid!

But in this jubilee, 10th edition of the “Timetables in the Alps” publication, I would like to bring in a fresh argument; use public transport to meet new people! Who better to turn to for advice about the new location you are about to visit that the people living/working there? Who better to learn about your heritage then the people living on the territory? So my advice to you, dear reader, dear user: turn to the person sitting next to you and learn something new! Talk about why they are taking this bus/train, talk about the Alps or ask them how they experience climate change in the last years…

This way, by using sustainable means of transport, presented in this booklet, you will not just be keeping the Alpine region beautiful for the future generations, but you will also be treasuring its cultural legacy! I would like to sincerely thank all the partners of this project – this year, and in the past years – a special heartwarming thanks to CIPRA Slovenia for caring on with the project. Cheers for the next 10 years!

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Ambassador Markus Reiterer

Secretary General of the Alpine Convention

3


KAZALO/INDEX 2 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 30 34 35 36 36

Zemljevid Slovenije: proge javnega potniškega prometa v Alpah / The map of Slovenia of public transport routes in the Alps Uvodnik/Introduction: Trajnostna mobilnost je naša prihodnost/Sustainable mobility is our future Kolesa za izposojo / Bicycle rental Taksi prevozi / Taxi service Žičnice za prevoz potnikov / Lifts for passenger transport Turistične ladje za prevoz potnikov / Tourist boats for passenger transport Vlak/Train: Beljak/Villach (AT) - Trbiž/Tarvisio (IT) - Videm/Udine (IT) in obratno/and return trip (čezmejna proga/cross-border route) Vlak/Train: Beljak/Villach (AT) - Jesenice - Ljubljana (čezmejna proga/cross-border route) Vlak/Train: Ljubljana - Jesenice - Beljak/Villach (AT) (čezmejna proga/cross-border route) Vlak/Train: Jesenice - Nova Gorica Vlak/Train: Nova Gorica - Jesenice Vlak/Train: Ljubljana - Zidani Most Vlak/Train: Zidani Most - Ljubljana Vlak/Train: Zidani Most - Maribor - Leibnitz (AT) (čezmejna proga/cross-border route) Vlak/Train: Leibnitz (AT) - Maribor - Zidani Most (čezmejna proga/cross-border route) Vlak/Train: Ljubljana - Kamnik in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Kranj - Letališče Jožeta Pučnika/Airport Jože Pučnik - Kranj (krožna proga/round trip) Avtobus/Bus: Letališče Jožeta Pučnika/Airport Jože Pučnik - Ljubljana Avtobus/Bus: Ljubljana - Letališče Jožeta Pučnika/Airport Jože Pučnik Avtobus/Bus: Letališče Celovec/Airport Klagenfurt (AT) - Kranj - Letališče/Airport Brnik - Ljubljana in obratno/and return trip (čezmejna proga/cross-border route) Avtobus/Bus: Slovenj Gradec s širšo okolico/and surroundings Avtobus/Bus: Logarska Dolina - Luče - Mozirje - Celje Avtobus/Bus: Celje - Mozirje - Luče - Logarska Dolina Avtobus/Bus: Rogla - Zreče - Slovenske Konjice in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Ljubljana - Kamnik - Kamniška Bistrica - Gornji Grad in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Kamnik - Snovik - Vransko in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Kamnik - Volčji Potok in obratno/and return trip

4


37 38 39 40 40 41 41 42 43 44 45 46 48 50 50 51 51 52 53 54 56 58 58 59 60 61

Avtobus/Bus: Jezersko - Preddvor - Kranj in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Kranj - Tržič - Podljubelj - Jelendol in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Tržič - Radovljica in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Bled - Begunje - Radovljica (Hop-On Hop-Off) Avtobus/Bus: Bled - Brezje in obratno/and return trip (Hop-On Hop-Off) Avtobus/Bus: Bled - Radovljica - Kropa in obratno/and return trip (Hop-On Hop-Off) Avtobus/Bus: Bled - Radovljica - Bled (krožna proga/round trip; Hop-On Hop-Off) Avtobus/Bus: Radovljica - Kropa - Podnart in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Zatrnik - Blejski Vintgar - Bled in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Bohinjska Bistrica - Bohinj - Slap Savica in obratno/and return trip (poletni avtobus/Summer bus) Avtobus/Bus: Bohinjska Bistrica - Bohinj - Bohinjska Bistrica (krožna proga/round trip) Avtobus/Bus: Bohinj - Bled - Ljubljana Avtobus/Bus: Ljubljana - Bled - Bohinj Avtobus/Bus: Bled - Tržič - Dolžanova soteska in obratno/and return trip (Hop-On Hop-Off) Avtobus/Bus: Bohinjska Bistrica - Rudno polje in obratno/and return trip (Hop-On Hop-Off) Avtobus/Bus: Planina pod Golico - Jesenice Avtobus/Bus: Pristava - Jesenice Avtobus/Bus: Rateče - Jesenice - Koroška Bela in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Kranjska Gora - Vršič - Bovec Avtobus/Bus: Bovec - Tolmin - Nova Gorica Avtobus/Bus: Nova Gorica - Tolmin - Bovec Avtobus/Bus: Tolmin - Podbrdo in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Idrija - Nova Gorica in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Tolmin - Cerkno in obratno/and return trip Avtobus/Bus: Idrija - Cerkno in obratno/and return trip Partnerji/Partners

OPOMBA/NOTE: V času dela prostih dni so vozni redi prevoznikov spremenjeni, kar je označeno v legendah. Dela prosti dnevi se v nadaljevanju pojmujejo kot prazniki. Delavniki so dnevi od ponedeljka do petka./During non-working days timetables changed, which is indicated in legends. Non-working days are hereinafter referred as holidays. Workdays are days from Monday to Friday. Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Dela prosti dnevi v Sloveniji v letu 2018 Non-working days in Slovenia in the year 2018 01.01. Novo leto/New Year 02.01. Novo leto/New Year 08.02. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik/Prešeren Day, Slovenian Cultural Holiday 01.04. Velikonočna nedelja/Easter Sunday 02.04. Velikonočni ponedeljek/Easter Monday 27.04. Dan upora proti okupatorju/Day of Uprising Against Occupation 01.05. Praznik dela/Labour Day 02.05. Praznik dela/Labour Day 20.05. Binkošti/Pentecost 25.06. Dan državnosti/Statehood Day 15.08. Marijino vnebovzetje/Assumption Day 31.10. Dan reformacije/Reformation day 01.11. Dan spomina na mrtve/All Saints Day 25.12. Božič/Christmas 26.12. Dan samostojnosti in enotnosti/Independence and Unity Day Pridržujemo si pravico do sprememb. Aktualne informacije so vam na razpolago na avtobusnih in železniških postajah ter spletnih straneh prevoznikov./All rights and changes reserved. Up-to-date information available on the bus and train stations and on bus and rail company websites.

Predloge in pripombe o knjižici nam lahko posredujete na slovenija@cipra.org./Suggestions and comments about the brochure can be sent to slovenija@cipra.org.

Pripravila in izdala/Published by: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp/ Association for the Protection of the Alps Naklada/Edition: 4.000 Leto izdaje/Year of publication: 2018 Naslovnica/Cover: Designed by Freepik Fotografije na naslovnici/Cover fotos: (od leve proti desni/from left to right) Hop-On Hop-Off bus Radol'ca, Avtor/Autor: Arhiv Turizem Radovljica /Archive Tourism Radovljica Bohinjsko jezero/Lake Bohinj, Avtor/Autor: Matjaž Dovečar Grahovo, Avtor/Autor: Arhiv Turizem Bohinj /Archive Tourism Bohinj Tiskano na recikliranem papirju./Printed on recycled paper.

5


Kolesa za izposojo / Bicycle rental BLED

JESENICE

KOBARID

MARIBOR

SOLČAVA

TIC Bled EL Cesta svobode 10, Bled T: 00 386 (0)4 574 11 22

Projekt Natura Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice T: 00 386 (0)41 694 217

Emotion Sport Mučeniška 3, Kobarid T: 00386 (0)41 408 140

Bike center Maribor EL Erjavčeva ulica 5, Maribor T: 00 386 (0)2 420 18 36

Hotel Plesnik Logarska dolina 10, Solčava T: 00 386 3 839 23 00

Turistična agencija Helia EL Trubarjeva cesta 8,Bled T: 00 386 (0)4 576 56 00

jeseNICE bikes Cesta maršala Tita 18 , Jesenice T: 00 386 (0)4 586 31 78

X Point Stresova 1, Kobarid T: 00 386 (0)5 388 53 08

TIC Maribor Partizanska cesta 6a, Maribor T: 00 386 (0)2 234 66 11

Kmečka hiša Ojstrica Logarska dolina 13a, Solčava T: 00 386 3 838 90 51

Infocenter Triglavska roža Bled EL Ljubljanska cesta 27, Bled T: 00 386 (0)4 578 02 05

BOHINJ

Svet športa Jesenice Prosvetna cesta 6A, Jesenice T: 00 386 (0)70 608 834

JEZERSKO

KRANJSKA GORA

Hostel-kamp Stara Pošta Zgornje Jezersko 124, Jezersko T: 00 386 (0)70 542 123

Julijana Turizem Borovška cesta 93b, Kranjska Gora T: 00 386 (0)4 588 13 25

Turistična agencija Hike&Bike Triglavska cesta 37a, Bohinjska Bistrica T: 00 386 31 374 660

TIC Jezersko EL Zgornje Jezersko 57, Jezersko T: 00 386 (0)51 219 282

Center TNP Bohinj Stara Fužina 37-38, Bohinjsko jezero T: 00 386 (0)1 200 97 60

KAMNIK

Info center Bohinj Ribčev laz 48, Bohinjsko jezero T: 00 386 (0)4 574 60 10

BOVEC

Outdoor Galaxy Kot 1, Bovec T: 00 386 (0)40 605 325

Soča rafting Trg golobarskih žrtev 14, Bovec T: 00 386 (0)5 389 62 00

Sport Mix Trg golobarskih žrtev 18, Bovec T: 00 386 (0)31 871 991

Positive sport Manfredova 2, Kobarid T: 00 386 (0)40 654 475

TIC KAMNIK EL Glavni trg 2, Kamnik T: 00 386 (0)1 831 82 50

Terme Snovik Snovik 7, Laze v Tuhinju T: 00 386 (0)1 834 41 00

Center mobilnosti Maribor Partizanska cesta 21, Maribor T: 00 386 (0)59 178 577

RADOVLJICA

Apartmaji Pod macesnovo streho Robanov kot 5, Solčava T: 00 386 3 838 60 00

TOLMIN

Intersport Bernik Borovška cesta 88a, Kranjska Gora T: 00 386 (0)4 588 47 80

Kolesarski center Lesce Železniška ulica 5, Lesce T: 00 386 (0)4 535 38 18

MAYA outdoor centre Ul. Padlih borcev 1, Tolmin T: 00 386 (0)5 380 05 30

Športna točka Borovška cesta 102a, Kranjska Gora T: 00 386 (0)31 272 088

Sport hotel Manca Gradnikova cesta 2, Radovljica T: 00 386 (0)4 531 40 51

Emerald Soca Valley adventures Trg 1. Maja 8, Tolmin T: 00 386 (0)31 318 144

BicikeLJ Sistem izposoje koles www.bicikelj.si

MKC Hostel Slovenj Gradec Ozare 18, Slovenj Gradec T: 00 386 (0)2 884 62 90

TPIC Tržič Trg svobode 18, Tržič T: 00 386(0)4 597 15 36

LJUBLJANA

Ljubljana bike Krekov trg 10, Ljubljana T: 00 386 (0)1 306 45 75

MCM Management Ul. Staneta Žagarja 22b, Radovljica T: 00 386 (0)40 531 547

SLOVENJ GRADEC

TIC Slovenj Gradec Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec T: 00 385 (0)2 881 21 16

Veb company Cankarjeva 3, Tolmin T: 00 386 (0)5 381 14 64

TRŽIČ

Trgovina Grašca Hladnikova ulica 11, Križe T: 00 386 (0)4 595 60 10

LEGENDA/LEGEND: EL možna izposoja električnih koles/ possible to rent electric bicycle

6


Taksi prevozi / Taxi service BLED

Bled Tours T: 00 386 (0)31 205 611

Taxi sms T: 00 386 (0)70 999 699

Avtotaksi Bled Radovljica, Mirja Orel T: 00 386 (0)41 710 747

BOHINJ

JESENICE

Taksi Rikša T: 00 386 (0)70 379 379

KAMNIK

Taxi Kamnik T: 00 386 31 713 421

Taxi Alma T: 00 386 41 686 520

Taxi Bohinj, Andrej Smukavec s.p T: 00 386 (0) 51 819 109

Prevozi in turizem Vrankar T: 00 386 41 364 864

BOVEC

Taxi visit Soča T: 00 386 (0)51 787 555

Taxi & transfers Jager T: 00 386 (0)41 676 272

Bovec rafting team, Hrovat Adis s.p. T: 00 386 (0)5 388 61 28, Joffitours d.o.o. T: 00 386 (0)5 389 64 70

Taxi prevozi Danilo Mlekuž T: 00 386 (0)31 622 574

JEZERSKO

Šenkova domačija T: 00 386 41 777 188 Prevoz do 6 oseb po predhodni najavi

Gostišče ob Jezeru T: 00 386 31 823 177 Prevoz do 7 oseb po predhodni najavi

KOBARID

Urban Kozorog s.p. T: 00 386 (0)31 798 446

Taxi Gruden, Grudentrans d.o.o. T: 00 386 (0)51 605 500

KRANJSKA GORA

PT Taxi & Rent a car T: 00 386 (0)51 226 117

Josip Ivančič, Vandrov'c d.o.o. M: 00 386 (0)31 378 978 Ombus Primož Oman s.p. M: 00 386 (0)41 922 514

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

MARIBOR

Mikro Taxi T: 00 386 (0)70 868 410

Taxi Plus T: 00 386 (0)2 251 71 51 Taksi Štajerka T: 00 386 (0)70 868 410

RADOVLJICA

Taxi Bent T: 00 386 (0)41 623 556

Taxi SMS T: 00 386 (0)70 999 699 Bled Taxi radovljica T: 00 386 (0)41 710 747

SLOVENJ GRADEC

Taxi Ciril, Ciril Černjak s.p. T: 00 386 (0)41 588 526

Taxi Gojc, Gojko Kotnik s.p. T: 00 386 (0)41 645 901

Taxi Koroška, Ferdo Hrovat s.p. T: 00 386 (0)70 900 300

SOLČAVA

Plesnik Darko T: 00 386 41 768 970 Prevoz do 8 oseb po predhodni najavi

Plesnik Primož T: 00 386 41 636 649 Prevoz do 8 oseb po predhodni najavi

TIC Solčava - Center Rinka T: 00 386 3 839 07 10

TOLMIN

Urban Kozorog s.p. T: 00 386 (0)31 798 446

Taxi Likar, Likar P.T.S. d.o.o. T: 00 386 (0)51 330 440

B-TURS Turizem in prevozi d.o.o. T: 00 386 (0)51 226 823

Preobjeda/Aconitum Foto: Andrej Zupanc

7


Žičnice za prevoz potnikov CERKNO

Sedežnica: do 15.6.: sobota, nedelja, prazniki od 15.6. do 30.9.: sobota, nedelja, prazniki OPOMBA:  V primeru slabega vremena ne obratuje. INFO:  Cerkno resort, T: 00 386 (0)5 374 34 00

10:00 - 17:00 9:00 - 19:00

GOLTE

Nihalka in sedežnica: vsako polno uro od 1.5. do 31.5.: sobota, nedelja, prazniki 10:00 - 18:00 od 1.6. do 22.6.: sobota, nedelja, prazniki 10:00 - 16:00 od 23.6 do 2.9.: vsak dan 10:00 - 18:00 OPOMBA:  V primeru slabega vremena sedežnica ne obratuje. INFO:  Golte d.o.o., T: 00 386 (0)3 839 11 00

JAVORNIK

Sedežnica: od 1.6. do 30.9.: sobota, nedelja, prazniki OPOMBA:  V primeru slabega vremena ne obratuje. INFO: Žičnice Javornik d.o.o., T: 00 386 (0)31 483 930

10:00 - 17:00

POHORJE

KANIN

Kabinska žičnica: od 1.5. do 22.6.: sobota, nedelja, prazniki 8:00 - 16:00 od 23.6. do 16.9.: vsak dan 7:00 - 16:30 od 17.9. do 7.10.: sobota, nedelja, prazniki 8:00 - 16:00 OPOMBA:  Za vnaprej najavljene skupine možnost obratovanja vsak dan od 1.6. do 15.10. INFO:  Sončni Kanin, M: 00 386 (0)41 313 953

KRANJSKA GORA

Sedežnica Vitranc 1: od 27.4. do 6.5.: vsak dan od 7.5. do 31.5.: petek - nedelja od 1.6. do 9.9.: vsak dan od 10.9. do 25.10.: petek - nedelja od 26.10. do 4.11.: vsak dan INFO:  RTC Kranjska Gora, T: 00 386 (0)4 580 94 01

KRVAVEC

Kabinska žičnica, Bike park: vsako polno uro od 27.4. do 7.5.: vsak dan 9:00 - 19:00 od 19.5. do 22.6.: ponedeljek, sreda, petek 14:00 - 19:00 torek, četrtek 14:00 - 20:00 sobota, nedelja, prazniki 9:00 - 19:00 od 23.6. do 2.9: ponedeljek, sreda, petek 9:00 - 19:00 torek, četrtek 9:00 - 20:00 sobota, nedelja, prazniki 9:00 - 19:00 od 3.9. do 7.10.: ponedeljek, sreda, petek 14:00 - 18:00 torek, četrtek 14:00 - 19:00 sobota, nedelja, prazniki 9:00 - 18:00 Sedežnica Tiha dolina, Poletni park: od 19.5. do 22.6.: sobota, nedelja, prazniki 10:00 - 18:00 od 23.6. do 2.9: vsak dan 10:00 - 18:00 od 3.9. do 7.10.: sobota, nedelja, prazniki 10:00 - 17:00 OPOMBA: Za vnaprej najavljene skupine možnost obratovanja izven obratovalnega časa. INFO: RTC Krvavec, T: 00 386 (0)4 252 59 11

9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 15:00

Kabinska žičnica: vsako polno uro od 1.5. do 31.10.: vsak dan 7:00 - 22:00 OPOMBA: Ob ponedeljkih ne vozi ob 8:00. V času delovanja kolesarskega parka vozi neprekinjeno (sreda-petek: 14:00-18:00 in sobote, nedelje, prazniki: 10:00-18:00). INFO:  Pohorska vzpenjača, T: 00 386 (0)83 889 999

VOGEL

Nihalka: do 15.6.: vsak dan od 16.6. do 9.9.:  vsak dan od 10.9. do 4.11.:  vsak dan Sedežnica: od 26.5. do 17.6.: vsak dan od 18.6. do 9.9.: vsak dan od 10.9. do 14.10.: vsak dan INFO: Žičnice Vogel Bohinj, T: 00 386 (0)4 572 97 12

vsake pol ure 8:00 - 18:00 7:30 - 19:00 8:00 - 18:00 9:00 - 15:00 8:00 - 16:00 8:00 - 15:00

VELIKA PLANINA

Nihalka: januar - maj, oktober - december: ponedeljek - četrtek 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 petek - nedelja, prazniki 9:00 - 17:00 vsako polno uro junij in september: vsak dan 8:30 - 18:00 vsake pol ure julij in avgust: petek - nedelja, prazniki 8:30 - 18:00 vsake pol ure petek - nedelja, prazniki 8:30 - 20:00 vsake pol ure Sedežnica: obratuje prilagojeno na nihalko januar - maj, oktober - december: petek - nedelja, prazniki 9:30 - 16:30 junij-september: vsak dan 9:00 - 17:30 OPOMBA: Za vnaprej najavljene skupine možnost obratovanja nihalke izven voznega reda. V primeru neprimernih vremenskih pogojev naprave ne obratujejo. INFO: Velika planina d.o.o., T: 00 386 (0)51 644 519

Nihalka Golte/Cable car Golte Foto: Arhiv Žičnice Golte/Archive Žičnice Golte

8


Lifts for passenger transport CERKNO

Chairlift: To 15th June: Saturday, Sunday, holidays from 10 am to 5 pm From 15th June to 30th September: Saturday, Sunday, holidays from 9 am to 7 pm NOTE: Does not run in bad weather. INFO:  Cerkno resort, T: 00 386 (0)5 374 34 00

GOLTE

Cabel car and chairlift: From 1st Mayto 31st May: Saturday, Sunday, holidays From 1st June to 22nd June: Saturday, Sunday, holidays From 23rd June to 2nd September daily NOTE:  Chairlift does not run in bad weather. INFO:  Golte d.o.o., T: 00 386 (0)3 839 11 00

every full hour from 10 am to 6 pm from 10 am to 4 pm from 10 am to 6 pm

JAVORNIK

Chairlift: From 1st June to 30th September: Saturday, Sunday, holidays from 10 am to 5 pm NOTE:  Does not run in bad weather. INFO: Žičnice Javornik d.o.o., T: 00 386 (0)31 483 930

KANIN

Cable car: From 1st May to 22nd June: Saturday, Sunday, holidays From 23rd June to 15th September: daily From 17th September to 7th October: Saturday, Sunday, holidays NOTE:  For pre-booked groups the possibility of operating daily October. INFO:  Sončni Kanin, M: 00 386 (0)41 313 953

KRANJSKA GORA

Chairlift Vitranc 1: From 2th April to 6th May: daily From 7th May to 31st May: from Friday to Sunday From 1 July to 9th September: daily From 10th September to 25th October: from Friday to Sunday From 26th October to 4th November: daily INFO:  RTC Kranjska Gora, T: 00 386 (0)4 580 94 01

from 8 am to 4 pm from 7 am to 4:30 pm from 8 am to 4 pm from 1st June to 15th

from 9 am to 5 pm from 9 am to 5 pm from 9 am to 5 pm from 9 am to 5 pm from 9 am to 3 pm

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

KRVAVEC

Cable car, Bike park: From 27th April to 2nd May: From 19th May to 22nd June:

VELIKA PLANINA

every full hour daily from 9 am to 7 pm Monday, Wednesday, Friday from 2 pm to 7 pm Tuesdey, Thursday from 2 pm to 8 pm Saturday, Sunday, holidays from 9 am to 7 pm From 23rd June to 2nd September: Monday, Wednesday, Friday from 9 am to 7 pm Tuesdey, Thursday from 9 am to 8 pm Saturday, Sunday, holidays from 9 am to 7 pm From 3rd September to 7th October: Monday, Wednesday, Friday from 2 pm to 6 pm Tuesdey, Thursday from 2 pm to 7 pm Saturday, Sunday, holidays from 9 am to 6 pm Chairlift Tiha dolina, Summer park: From 19th May to 22nd June: Saturday, Sunday, holidays from 10 am to 6 pm From 23rd June to 2nd September: daily from 10 am to 6 pm From 3rd September to 7th October: Saturday, Sunday, holidays from 10 am to 5 pm NOTE: NOTE: For pre-booked groups the possibility of operating outside opening hours. INFO: RTC Krvavec, T: 00 386 (0)4 252 59 11

Cabel car: From January to May, from October to December: from Monday to Thursday 9 am, 10 am, 12 am, 2 pm, 4 pm from Friday to Sunday, holidays from 9 am to 5 pm every full hour June and September: daily from 8.30 am to 6 pm every half hour July and August: from Monday to Thursday from 8.30 am to 6 pm every half hour from Friday to Sunday, holidays from 8.30 am to 8 pm every half hour Chairlift: runs during the operation of the cable car From January to May, from October to December: from Friday to Sunday, holidays from 9.30 am to 4.30 pm From June to September: daily from 9 am to 5.30 pm NOTE: For pre-booked groups the possibility of operating the cable car outside opening hours. Cable car and chairlift do not run in bad weather. INFO: Velika planina d.o.o., T: 00 386 (0)51 644 519

Cable car: every full hour From 1st April to 31st October: daily from 7 am to 10 pm NOTE: On Mondays do not drive at 8 am. During the operation of the bike park runs non stop (from Wednesday to Friday: from 2 pm to 6 pm and on Saturdays, Sundays and holidays: from 10 am to 6 pm). INFO:  Pohorska vzpenjača, T: 00 386 (0)83 889 999

Sedežnica Krvavec/Chairlift Krvavec Foto: Špela Bokal

POHORJE

VOGEL

Cabel car: to 15th June: daily From 16th June to 9th September: daily From 10th September to 4th November: daily Chairlift: From 26th May to 17th June: daily From 18th June to 9th September: daily From 10th September to 14th October: daily INFO: Žičnice Vogel Bohinj, T: 00 386 (0)4 572 97 12

every half hour from 8 am to 6 pm from 7.30 am to 7 pm from 8 am to 6 pm from 9 am to 3 pm from 8 am to 4 pm from 8 am to 3 pm

9


Turistične ladje za prevoz potnikov / Tourist boats for passenger transport BLEJSKO JEZERO

JEZERO MOST NA SOČI

Smer/Direction: BLEJSKI OTOK km Ladja/Boat BLEJSKO JEZERO 0 PARK HOTEL 2 BLEJSKI OTOK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 V V V V1 V V V3 V3 V3, V2 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20

km Ladja/Boat BLEJSKO JEZERO 0 BLEJSKI OTOK 2 PARK HOTEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V V V1 V V V1,V2 V2,V3 V2,V3 V1,V3 V2,V3 V3 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:00 16:20 17:20 18:00 18:20 19:00 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:20 16:40 17:40 18:20 18:40 19:20

Smer/Direction: BLED HOTEL

OPOMBA/NOTE: Na otoku je zagotovljen postanek najmanj 1 uro. V primeru močnega vetra ali izredno slabega vremena se lahko linijska plovba odpove. Obratuje prilagojeno delovnemu času Blejskega otoka/ The island has a guaranteed stop for at least 1 hour. In the case of strong winds or extremely bad weather the lines is canceled. Operates adapted to the working hours of the Bled island. LEGENDA/LEGEND: V vsak dan/Daily; V1 vsak dan, razen/Daily, except: 1.5.-30.9.; V2 vsak dan razen/Daily, except 1.4-30.4. in/and 1.10.-31.10.; V3 vsak dan, razen/Daily, except 1.11.-31.3.; INFO: TIC Bled, T: 00 386 (0)4 574 11 22 Velja do/Valid until: 31.3.2019.

BOHINJSKO JEZERO

Smer/Direction: ZLATOROG - UKANC

1 2 3 4 5 6 7 km Ladja/Boat BOHINJ V V V V V V V 0 RIBČEV LAZ 9:30 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30 6 UKANC 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 18:00

Smer/Direction: RIBČEV LAZ

1 2 3 4 5 6 7 km Ladja/Boat BOHINJ V V V V V V V 0 UKANC 10:10 11:30 12:50 14:10 15:30 16:50 18:10 6 RIBČEV LAZ 10:40 12:00 13:20 14:40 16:00 17:20 18:40

OPOMBA/NOTE: Ladja Bohinj za 52 oseb/Boat Bohinj for 52 persons; LEGENDA: V vsak dan/daily; INFO: Pomol turistične ladje in Turizem Bohinj/On the pier of tourist boat and at Turizem Bohinj, T: 00 386 (0)4 57 47 590 Velja/Valid: 24.3.-23.9.2018.

km Ladja/Boat LUCIJA 0 SEVER 1 JUG

1 2 3 4 5 6 7 T2 NP,S2 D2 NP,S2 D2 NP,S2 SNP2 | 12:30 13:15 15:00 15:45 | 17:15 9:45 11:00 12:00 13:45 14:30 16:15 |

OPOMBA/NOTE: Vozni red plovbe se lahko spremeni. Za naročene skupine plujemo ob dogovorjeni uri, vse dneve v maju, juniju in septembru, julija in avgusta tudi izven urnika. Ladja sprejme 108 oseb./Timetable can be changed. For pre-booked groups the possibility of operating at the agreed hour all days in May, June and September, in July and August also outside the schedule. Boat accommodates 108 passengers. LEGENDA/LEGEND: D2 od ponedeljka do četrtka v juliju in avgustu/from Monday to Thursday in July and August; NP nedelje in prazniki/Sundays and Holidays; S2 sobote v juliju in avgustu/Saturdays in July and August; SNP2 sobote, nedelje in prazniki v juliju in avgustu/Saturdays, Sundays and Holidays in July and August; T2 torki v juliju in avgustu/Tuesdays in July and August; INFO: Turistična ladja Lucija, T: 00 386 (0)31 698 561 Velja od/Valid from: 1.5.-30.9.2018. Bohinjsko jezero/Lake Bohinj Foto: Špela Bokal

10


Vlak/Train: Beljak/Villach (AT) - Trbiž/Tarvisio (IT) - Videm/Udine (IT) in obratno/and return trip (čezmejna proga/cross-border route)

Smer/Direction: VIDEM/UDINE (IT)

Smer/Direction: BELJAK/VILLACH (AT)

km 0 2 4 9 18 29 38 53 82 88 95 130

km 0 35 42 48 77 92 101 112 121 126 128 130

VLAK/TRAIN

POSTAJA/STATION VILLACH HBF/BELJAK ŽP Villach Westbf Villach Warmbad Fürnitz/Brnca Arnoldstein/Podklošter TARVISIO B.V./TRBIŽ ŽP Ugovizza V./Ukve Pontebba/Tablja Carnia Venzone/Pušja vas Gemona d.F./Humin UDINE/VIDEM

REX 1821 1 9:45 9:49 9:52 9:57 10:04 10:22 10:28 10:42 10:59 11:02 11:10 11:30

REX 1823 1 19:29 19:33 19:36 19:41 19:48 20:05 20:12 20:27 20:43 20:46 20:53 21:13

VLAK/TRAIN

POSTAJA/STATION UDINE/VIDEM Gemona d.F./Humin Venzone/Pušja vas Carnia Pontebba/Tablja Ugovizza/Ukve TARVISIO B.V./TRBIŽ ŽP Arnoldstein/Podklošter Fürnitz/Brnca Villach Warmbad Villach Westbf VILLACH HBF/BELJAK ŽP

LEGENDA/LEGEND: REX regionalni hitri vlak/Regional express train; 1 vsak dan/daily; INFO: Stadtwerke Klagenfurt Kundenservice, T: 00 43 (0)463 521 542 Velja do/Valid to: 9.12.2018.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

REX 1820 1 7:14 7:32 7:39 7:45 7:59 8:11 8:27 8:36 8:43 8:47 8:51 8:54

REX 1822 1 17:22 17:41 17:48 17:54 18:08 18:20 18:40 18:49 18:56 19:00 19:04 20:07

Foto: Arhiv Slovenske železnice/Archive Slovenske železnice Centralne Alpe z Dobrača/Central Alps from Dobriach Foto: Andrej Zupanc

11


Vlak/Train: Beljak/Villach (AT) - Jesenice - Ljubljana (čezmejna proga/cross-border route) km 0 12 42 42 45 50 55 58 62 64 67 77 86 90 94 96 100 102 103 106

VLAK/TRAIN

POSTAJA/STATION BELJAK/VILLACH Faak am See JESENICE JESENICE Slovenski Javornik Žirovnica LESCE - BLED Radovljica Globoko Otoče Podnart KRANJ Škofja Loka Reteče Medvode Medno Ljubljana Vižmarje Ljubljana Stegne Ljubljana Litostroj LJUBLJANA

LP 2401 1 | | | 4:30 4:34 4:39 4:44 4:47 4:51 4:54 4:58 5:08 5:16 5:19 5:24 5:27 5:31 5:33 5:35 5:39

EN 499 0 4:15 | 4:55 5:05 | | 5:17 | | | | 5:39 | | | | | | | 5:59

LP 2441 1 | | | | | | | | | | | 5:43 5:51 5:54 5:59 6:02 6:06 6:08 6:10 6:14

LP 2403 0,K3 | | | 5:32 5:36 5:42 5:47 5:50 5:54 5:57 6:01 6:11 6:19 6:22 6:29 6:32 6:36 6:39 6:42 6:45

LP 2443 4 | | | | | | | | | | | 6:28 6:38 6:41 6:46 6:49 6:56 6:59 7:01 7:05

LP 2405 1 | | | 6:08 6:12 6:18 6:23 6:26 6:30 6:33 6:37 6:48 6:57 7:01 7:06 7:09 7:13 7:16 7:18 7:23

LP 2407 1,K | | | 6:26 6:30 6:36 6:41 6:44 6:48 6:51 6:58 7:09 7:18 7:22 7:27 7:30 7:36 7:39 7:42 7:45

LP 2445 1 | | | | | | | | | | | 7:36 7:45 7:48 7:53 7:56 8:00 8:02 8:04 8:08

LEGENDA/LEGEND: EC EuroCity vlak, plačilo EC dodatka, možna rezervacija/EuroCity train, EC supplement, reservation possible; EN EuroNight je nočni vlak, plačilo EC dodatka, v sestavi so tudi spalniki in ležalniki, za uporabo postelje ali ležišča je potrebno plačati dodatek/EuroNight the night train, EC supplement, include sleepers and couchette cars, EN supplement for the use of bed or sleeping berth; LP lokalni vlaki/Local train; MV Mednarodni vlak, plačilo MV dodatka/International train, MV supplement; K prevoz koles/Bicycle transport; 0 vsak dan/daily; 1 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih/does not run on Saturdays, Sundays and holiday; 2 sobote in prazniki/Saturdays and holidays; 3 prevoz koles ob sobotah in praznikih/Bicycle transport on Saturdays and holidays; 4 ne vozi ob sobotah in praznikih ter od/Does not run on Saturdays and holidays and from: 27.12.-30.12., 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11., 3.11.; INFO: Slovenske železnice d.d., T: 1999 Velja od/Valid from: 11.12.2017 - 9.12.2018.

EN 415 0 6:25 | 7:05 7:15 | | 7:31 | | | | 7:53 | | | | | | | 8:13

LP 2447 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8:10 8:13 8:15 8:19

LP 2409 1,K3 | | | 7:32 7:36 7:42 7:46 7:49 7:54 7:57 8:03 8:14 8:22 8:25 8:30 | 8:36 8:38 8:40 8:44

LP 2499 2 | | | 7:54 7:58 8:04 8:13 8:17 8:21 8:24 8:28 8:38 8:46 8:49 8:54 | 9:00 9:02 9:04 9:08

Jesenice/Jesenice city Foto: Miro Podgoršek

LP 2411 1,K | | | 9:46 9:50 9:55 10:03 10:07 10:11 10:14 10:18 10:31 10:39 10:42 10:47 10:50 10:53 10:56 10:58 11:01

LP 2449 4 | | | | | | | | | | | 11:10 11:18 11:21 11:26 | 11:32 11:34 11:36 11:40

LP 2413 0 | | | 11:20 11:24 11:29 11:34 11:37 11:41 11:44 11:48 11:58 12:06 12:09 12:14 | 12:20 12:22 12:24 12:28

LP 2415 1,K | | | 12:35 12:39 12:44 12:49 12:52 12:56 12:59 13:03 13:21 13:29 13:32 13:37 13:40 13:44 13:46 13:48 13:52

EC 211 0 12:53 13:07 13:33 13:40 | | 13:51 | | | | 14:11 | | | | | | | 14:31

LP 2451 4 | | | | | | | | | | | 14:38 14:49 14:53 15:01 15:04 15:08 15:10 15:13 15:20

LP 2417 0,K | | | 14:18 14:22 14:27 14:35 14:39 14:43 14:46 14:50 15:00 15:10 15:13 15:18 | 15:23 15:26 15:28 15:31

LP 2419 1 | | | 15:31 15:35 15:40 15:45 15:48 15:52 15:55 16:14 16:24 16:32 16:35 16:40 | 16:45 16:48 16:50 16:53

EC 213 0 16:53 17:07 17:33 17:40 | | 17:51 | | | | 18:12 | | | | | | | 18:32

LP 2421 0,K | | | 18:07 18:11 18:16 18:21 18:24 18:28 18:31 18:37 18:47 18:55 18:58 19:03 19:06 19:10 19:12 19:14 19:20

LP 2423 1 | | | 19:25 19:29 19:35 19:42 19:45 19:50 19:53 19:57 20:07 20:15 20:18 20:23 20:26 20:30 20:32 20:34 20:38

LP 4291 2,K | | | 19:25 19:29 19:35 19:42 19:45 19:50 19:53 19:57 20:07 20:15 20:18 20:23 20:26 20:30 20:32 20:34 20:38

MV 315 0 18:53 19:07 19:33 19:45 | | 20:01 | | | | 20:21 | | | | | | | 20:41

LP 2425 0,K | | | 20:34 20:38 20:43 20:48 20:51 20:55 20:58 21:02 21:14 21:25 21:28 21:33 | 21:39 21:41 21:43 21:47

12


Vlak/Train: Ljubljana - Jesenice - Beljak/Villach (AT) (čezmejna proga/cross-border route) km 0 3 4 6 10 12 16 20 29 39 42 44 48 51 56 61 64 64 94 106

VLAK/TRAIN

POSTAJA/STATION LJUBLJANA Ljubljana Litostroj Ljubljana Stegne Ljubljana Vižmarje Medno Medvode Reteče Škofja Loka KRANJ Podnart Otoče Globoko Radovljica LESCE - BLED Žirovnica Slovenski Javornik JESENICE JESENICE Faak am See VILLACH/BELJAK

LP 2400 1,K 4:33 4:37 4:39 4:42 | 4:48 4:52 4:57 5:08 5:29 5:33 5:36 5:40 5:47 5:52 5:57 6:01 | | |

LP 2402 1 6:11 6:16 6:19 6:22 6:25 6:29 6:33 6:38 6:48 6:58 7:01 7:04 7:08 7:12 7:16 7:21 7:25 | | |

LP 2218 1 6:47 6:51 6:53 6:56 | 7:06 7:09 7:17 7:25 | | | | | | | | | | |

LP 4290 2,K 6:55 6:59 | 7:03 | 7:09 | 7:17 7:25 7:43 7:46 | 7:52 7:56 | 8:09 8:12 | | |

MV 314 0 7:27 7:32 | | | | | | 7:53 | | | | 8:13 | | 8:24 8:27 8:55 9:08

LP 2440 1 7:46 7:50 7:52 7:55 | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 2404 1,K3 8:24 8:28 8:30 8:36 | 8:42 8:45 8:50 8:58 9:08 9:11 9:14 9:18 9:22 9:26 9:31 9:35 | | |

EC 212 0 9:23 | | | | | | | 9:43 | | | | 10:03 | | 10:14 10:17 10:46 10:58

LP 2406 0 10:00 10:04 10:06 10:09 | 10:15 10:18 10:23 10:31 10:41 10:44 10:47 10:51 10:55 10:59 11:04 11:08 | | |

LP 2442 4 10:30 10:34 10:36 10:39 | 10:47 10:50 10:55 11:03 | | | | | | | | | | |

LP 2228 4,K 12:35 12:39 12:41 12:44 12:47 12:51 12:54 12:59 13:07 | | | | | | | | | | |

LP 2408 0,K3 12:50 12:54 12:56 12:59 | 13:05 13:08 13:13 13:21 13:31 13:34 13:37 13:41 13:51 13:55 14:00 14:04 | | |

LP 2410 1,K 13:32 13:36 13:38 13:44 13:48 13:52 13:55 13:59 14:11 14:21 14:24 14:27 14:31 14:35 14:39 14:44 14:48 | | |

LEGENDA/LEGEND: EC EuroCity vlak, plačilo EC dodatka, možna rezervacija/EuroCity train, EC supplement, reservation possible; EN EuroNight je nočni vlak, plačilo EC dodatka, v sestavi so tudi spalniki in ležalniki, za uporabo postelje ali ležišča je potrebno plačati dodatek/EuroNight the night train, EC supplement, include sleepers and couchette cars, EN supplement for the use of bed or sleeping berth; LP lokalni vlaki/Local train; MV Mednarodni vlak, plačilo MV dodatka/International train, MV supplement; K prevoz koles/Bicycle transport; 0 vsak dan/daily; 1 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih/does not run on Saturdays, Sundays and holiday; 2 sobote in prazniki/Saturdays and holidays; 3 prevoz koles ob sobotah in praznikih/Bicycle transport on Saturdays and holidays; 4 ne vozi ob sobotah in praznikih ter od/Does not run on Saturdays and holidays and from: 27.12.-30.12., 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11., 3.11.; 5 petki do/Fridays until: 16.6. in petki do/and Fridays until: 8.9., 7.2., 26.4., ne vozi/Does not run on: 30.12., 28.4., 3.11.; 6 prevoz koles ob praznikih/Bicycle transport on holidays; 7 ne vozi ob sobotah/Does not run on Saturdays; INFO: Slovenske železnice d.d., T: 1999 Velja od/Valid from: 11.12.2017 - 9.12.2018. Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

LP 2232 4 13:53 13:57 13:59 14:02 14:05 14:09 14:13 14:19 14:27 | | | | | | | | | | |

LP 5080 5 14:25 | | 14:36 | 14:42 | 14:49 15:00 15:10 | | 15:18 15:22 15:27 | 15:39 | | |

LP 2412 0,K3 14:45 14:49 14:51 14:54 14:57 15:01 15:05 15:10 15:18 15:28 15:31 15:34 15:38 15:45 15:50 15:55 15:59 | | |

EC 210 0 15:27 | | | | | | 15:44 15:52 | | | | 16:13 | | 16:24 16:27 16:55 17:09

Klek/The peak Klek Foto: Katja Vidgaj

LP 2414 0,K6 15:32 15:36 15:38 15:41 15:44 15:48 15:51 15:56 16:04 16:01 16:17 16:20 16:24 16:28 16:32 16:37 16:41 | | |

LP 2416 1,K 15:49 15:53 15:55 15:58 16:01 16:05 16:09 16:13 16:24 16:34 16:37 16:40 16:45 16:49 16:54 16:59 17:03 | | |

LP 2418 1,K 16:22 16:26 16:28 16:31 16:34 16:40 16:43 16:48 16:56 17:06 17:09 17:12 17:16 17:20 17:24 17:29 17:33 | | |

LP 2420 1 17:18 17:22 17:24 17:27 17:30 17:34 17:37 17:42 17:50 18:03 18:06 18:09 18:13 18:21 18:25 18:30 18:34 | | |

LP 2422 0 17:54 17:58 18:00 18:03 18:06 18:10 18:13 18:19 18:27 18:37 18:40 18:43 18:47 18:51 18:55 19:00 19:04 | | |

LP 2424 7 18:46 18:50 18:52 18:55 | 19:03 19:06 19:11 19:19 19:28 19:31 19:34 19:39 19:42 19:46 19:51 19:55 | | |

LP 2426 0 20:42 20:46 20:48 20:51 20:54 20:58 21:01 21:06 21:14 21:24 21:27 21:30 21:34 21:38 21:42 21:47 21:51 | | |

EN 414 0 21:10 | | | | | | | 21:31 | | | | 21:51 | | 22:02 22:05 | 22:43

EN 498 0 23:55 | | | | | | | 0:16 | | | | 0:36 | | 0:47 0:50 | 1:31

13


Vlak/Train: Jesenice - Nova Gorica km 0 3 5 8 10 14 24 28 35 40 47 50 56 64 70 73 76 87 89

VLAK/TRAIN

POSTAJA/STATION JESENICE Kočna Vintgar Podhom Bled Jezero Bohinjska Bela Nomenj BOHINJSKA BISTRICA Podbrdo Hudajužna Grahovo Podmelec MOST NA SOČI Avče Kanal Anhovo Plave Solkan NOVA GORICA

LP 4295 1 4:15 4:19 4:22 4:27 4:31 4:36 4:46 4:51 5:00 5:05 5:16 5:20 5:26 5:34 5:40 5:47 5:50 6:01 6:04

LP 4201 2 4:14 4:18 4:21 4:26 4:30 4:35 4:45 4:51 5:00 5:06 5:16 5:21 5:27 5:35 5:42 5:47 5:50 6:01 6:04

LP 4209 3 | | | | | | | 5:49 5:58 6:03 6:22 6:26 6:33 6:41 6:47 6:51 6:55 7:07 7:10

LP 4203 4 6:05 6:09 6:12 6:17 6:21 6:26 6:36 6:48 6:57 7:03 7:13 7:18 7:24 7:32 7:39 7:54 7:58 8:10 8:13

LP 4211 4 8:22 8:26 8:29 8:34 8:38 8:43 8:53 8:58 9:07 9:13 9:23 9:28 9:34 9:42 9:48 9:52 9:56 10:08 10:11

LP 4290 5 8:22 8:26 8:29 8:34 8:38 8:43 8:53 8:58 9:07 9:13 9:23 9:28 9:34 9:42 9:48 9:52 9:56 10:08 10:11

Avto 853 0 | | | | | | | 9:08 9:24 | | | 9:50 | | | | | |

H Avto LP Avto LP 855 4205 857 4213 10 0 0 0 4 8:58 | 11:15 | 14:32 | | 11:19 | 14:36 | | 11:22 | 14:39 | | 11:27 | 14:44 9:22 | 11:31 | 14:48 | | 11:36 | 14:53 | | 11:46 | 15:03 9:45 11:37 11:51 13:25 15:08 | 11:47 12:00 13:40 15:17 | | 12:06 | 15:22 | | 12:16 | 15:42 | | 12:21 | 15:46 11:05 | 12:27 14:07 15:53 | | 12:35 | 16:01 11:30 | 12:41 | 16:07 | | 12:46 | 16:14 | | 12:49 | 16:17 | | 13:01 | 16:29 11:59 | 13:04 | 16:32

Avto 859 0 | | | | | | | 16:48 17:05 | | | 17:30 | | | | | |

RG 601 0 16:51 | 16:57 17:02 17:06 17:11 17:20 17:26 17:35 17:41 17:53 17:57 18:02 18:11 18:17 18:22 18:25 18:37 18:40

LP 4219 0 19:18 19:22 19:25 19:30 19:34 19:39 19:49 19:54 20:03 20:08 20:19 20:23 20:30 20:38 20:44 20:49 20:52 21:04 21:07

Avto 861 7 | | | | | | | 21:15 21:26 | | | 22:01 | | | | | 22:36

OPOMBA/NOTE: O možnosti prevoza koles z vlakom dobite informacije na/The possibility of bicycle transport by train get information on: 00 386 (0)1 29 13 391. LEGENDA/LEGEND: Avto (prevoz avtomobilov skozi Bohinjski predor) - od Bohinjske Bistrice preko Podbrda do Mosta na Soči in nazaj vozi avtovlak, na katerega lahko naložite osebni avto, kombi, poltovornjak ali avtodom. Nakladanje avtomobilov in prodaja vozovnic na izhodnih postajah se končata 10 minut pred odhodom vlaka/(transport of cars throught Bohinj Tunnel) - a car train for the transport of personal vehicles, vans, light truck and mobile homes runs from Bohinjska Bistrica via Podbrdo to Most na Soči and back. Car loading and ticket sale at exit stations close 10 minutes prior to train departure.; H muzejski vlak/Heritage train; LP lokalni vlaki/Local train; RG regionalni vlak/regionalni vlak; 0 vsak dan/Daily; 1 sobote in prazniki, ne vozi od/Saturdays and holidays. Does not run from: 24.6.-27.8.; 2 ne vozi ob sobotah in praznikih, od/Does not run on Saturdays and holidays, from: 24.6.-27.8. Vozi vsak dan/runs daily.; 3 ne vozi ob sobotah in praznikih ter od/Does not run on Saturdays and holidays and from: 27.12.-30.12., 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11. in/and 3.11.; 4 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih/Does not run on Saturdays, Sundays and holidays; 5 sobote in prazniki/Saturdays and holidays; 7 vozi od/Runs from: 22.4.-24.9.; 10 vozi/Runs on: 7.5., 21.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 9.7., 20.8., 10.9., 17.9., 24.9., 15.10., 5.11.; INFO: Slovenske železnice d.d., T: 1999 Velja od/Valid from: 11.12.2017 - 9.12.2018.

Narcise na Golci/Daffodils at Golica Foto: Špela Bokal

14 Muzejski vlak/Heritage train Foto: Tilen Šetina


Vlak/Train: Nova Gorica - Jesenice km 0 2 13 16 19 25 33 39 42 49 54 61 65 75 79 81 84 86 89

VLAK/TRAIN

POSTAJA/STATION NOVA GORICA Solkan Plave Anhovo Kanal Avče MOST NA SOČI Podmelec Grahovo Hudajužna Podbrdo BOHINJSKA BISTRICA Nomenj Bohinjska Bela Bled Jezero Podhom Vintgar Kočna JESENICE

LP 4200 4 3:30 | 3:43 3:47 3:51 3:58 4:07 4:13 4:19 4:28 4:37 4:53 4:58 5:07 5:13 5:17 5:22 5:25 5:29

RG Avto Avto 600 850 852 0 7 8 5:28 6:29 | 5:31 | | 5:43 | | | 5:47 6:51 5:51 | | 5:58 | | 6:07 7:35 7:35 6:13 | | 6:19 | | 6:28 | | 6:37 8:07 8:07 6:46 8:17 8:17 6:51 | | 7:01 | | 7:07 | | 7:11 | | 7:16 | | | | | 7:22 | |

LP 4208 2 7:35 7:38 7:50 7:54 7:58 8:05 8:14 8:20 8:26 8:35 8:44 9:00 9:05 9:15 9:21 9:25 9:30 9:33 9:37

LP 4292 1 7:35 7:38 7:50 7:54 7:58 8:05 8:14 8:20 8:26 8:35 8:44 9:00 9:05 9:15 9:21 9:25 9:30 9:33 9:37

Avto 854 0 | | | | | | 10:34 | | | 11:06 11:16 | | | | | | |

LP 4210 4 11:20 11:23 11:35 11:39 11:43 11:50 11:59 12:05 12:18 12:27 12:36 12:45 12:50 13:00 13:06 13:10 13:15 13:18 13:22

LP 4294 5 11:20 11:23 11:35 11:39 11:43 11:50 11:59 12:05 12:18 12:27 12:36 12:45 12:50 13:00 13:06 13:10 13:15 13:18 13:22

Avto 856 0 | | | | | | | | | | 12:50 13:00 | | | | | | |

Avto 858 0 | | | | | | 14:45 | | | 15:19 15:29 | | | | | | |

LP 4212 3 14:47 14:50 15:02 15:06 15:10 15:17 15:26 15:32 15:38 15:47 15:55 16:04 16:09 16:18 16:24 16:27 16:32 16:36 16:40

LP 4296 9 14:47 14:50 15:02 15:06 15:10 15:17 15:26 15:32 15:38 15:47 15:55 16:04 16:09 16:18 16:24 16:27 16:32 16:36 16:40

LP 4214 0 15:55 15:58 16:10 16:14 16:18 16:25 16:34 16:40 16:46 16:55 17:04 17:27 17:32 17:41 17:47 17:51 17:56 17:59 18:03

H

10 16:35 | | | 17:01 | 17:32 | | | | 19:00 | | 19:37 | | | 19:53

LP 4291 5 17:20 17:23 17:34 17:38 17:43 17:49 18:04 18:10 18:16 18:25 18:31 18:40 18:45 18:54 19:00 19:04 19:09 19:12 19:16

Avto 860 7 | | | | | | 18:35 | | | 19:07 19:17 | | | | | | |

LP 4220 0 19:46 19:49 20:01 20:05 20:09 20:16 20:32 20:38 20:44 20:53 21:02 21:11 21:15 21:24 21:30 21:34 21:39 21:42 21:46

OPOMBA/NOTE: O možnosti prevoza koles z vlakom dobite informacije na/The possibility of bicycle transport by train get information on: 00 386 (0)1 29 13 391. LEGENDA/LEGEND: Avto (prevoz avtomobilov skozi Bohinjski predor) - od Bohinjske Bistrice preko Podbrda do Mosta na Soči in nazaj vozi avtovlak, na katerega lahko naložite osebni avto, kombi, poltovornjak ali avtodom. Nakladanje avtomobilov in prodaja vozovnic na izhodnih postajah se končata 10 minut pred odhodom vlaka/(transport of cars throught Bohinj Tunnel) - a car train for the transport of personal vehicles, vans, light truck and mobile homes runs from Bohinjska Bistrica via Podbrdo to Most na Soči and back. Car loading and ticket sale at exit stations close 10 minutes prior to train departure.; H muzejski vlak/Heritage train; LP lokalni vlaki/Local train; RG regionalni vlak/regionalni vlak; 0 vsak dan/Daily; 1 sobote in prazniki, ne vozi od/Saturdays and holidays. Does not run from: 24.6.27.8.; 2 ne vozi ob sobotah in praznikih, od/Does not run on Saturdays and holidays, from: 24.6.-27.8. Vozi vsak dan/runs daily.; 3 ne vozi ob sobotah in praznikih ter od/Does not run on Saturdays and holidays and from: 27.12.-30.12., 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11. in/and 3.11.; 4 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih/Does not run on Saturdays, Sundays and holidays; 5 sobote in prazniki/Saturdays and holidays; 7 vozi od/Runs from: 22.4.-24.9.; 18 ne vozi od/Does not run from: 22.4.-24.9.; 9 vozi od/Runs from: 27.12.-30.12., 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11. in/and 3.11., 26.6.-31.8. ne vozi ob sobotah in praznikih/Does not run on Saturdays and holidays.;10 vozi/Runs on: 7.5., 21.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 9.7., 20.8., 10.9., 17.9., 24.9., 15.10., 5.11.; INFO: Slovenske železnice d.d., T: 1999 Velja od/Valid from: 11.12.2017 - 9.12.2018.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Kamniti most na Grahovem pri Bači /Stone bridge at Grahovo pri Bači Foto: Arhiv Turizem Bohinj/Archive Tourism Bohinj

15 Planike na Plavškem Rovtu/Daffodils at Plavški Rovt Foto: Aleš Krivec


Vlak/Train: Ljubljana - Zidani Most VLAK/TRAIN

km 0 6 8 15 19 24 31 38 47 51 56 64

POSTAJA/STATION LJUBLJANA Ljubljana Polje Ljubljana Zalog Laze Jevnica Kresnice Litija Sava Zagorje Trbovlje Hrastnik ZIDANI MOST

km 0 6 8 15 19 24 31 38 47 51 56 64

POSTAJA/STATION LJUBLJANA Ljubljana Polje Ljubljana Zalog Laze Jevnica Kresnice Litija Sava Zagorje Trbovlje Hrastnik ZIDANI MOST

VLAK/TRAIN

MV 1247 1 0:15 | | | | | | | | | | 1:06

LP 2008 10 13:50 13:56 13:59 14:06 14:09 14:14 14:21 14:26 14:34 14:39 14:45 14:52

LP 2006 2,K 0:45 0:51 0:54 | | | 1:12 | 1:24 1:29 | 1:41

LP 2209 3 14:20 14:26 14:29 14:36 14:39 14:44 14:51 14:56 15:04 15:09 15:15 15:22

LP 5051 3 4:50 4:56 5:00 5:08 5:12 5:17 5:24 5:30 5:38 5:43 5:49 5:57

EC 211 0 14:45 | | | | | 15:11 | | 15:27 | 15:39

LP ICS LP EN LP LP 2211 512 5053 499 2441 5055 3,K 0,K 0 0 3 0 5:30 5:45 5:50 6:20 6:25 6:50 5:35 | 5:56 | 6:30 6:56 5:39 | 6:00 | 6:34 7:00 5:46 | 6:08 | 6:41 7:08 5:49 | 6:12 | 6:44 7:12 5:54 | 6:17 | 6:49 7:17 6:00 | 6:24 | 6:55 7:24 | | 6:30 | | 7:30 | | 6:38 | | 7:38 | | 6:43 | | 7:43 | | 6:49 | | 7:49 | 6:36 6:57 7:11 | 7:57

LP ICS IC 5071 20 518 3 9 11,K 14:48 15:15 15:20 14:54 | | 14:58 | | 15:06 | | 15:10 | | 15:15 | | 15:22 | | 15:28 | | 15:36 | | 15:41 | | 15:47 | | 15:55 15:59 16:10

LP 2229 3 15:23 15:29 15:32 15:39 15:42 15:47 15:54 15:59 16:07 16:12 16:18 16:25

RG 631 3 15:35 | | | | | 16:01 | 16:14 16:19 16:25 16:33

LP 2273 0,K12 15:45 15:51 15:55 16:02 16:06 16:11 16:18 16:24 16:33 16:38 16:43 16:51

LP 2235 4 7:25 7:30 7:34 7:41 7:44 7:49 7:55 | | | | |

EC 150 0,K 16:00 | | | | | | | 16:37 16:43 | 16:55

RG 1606 5,K 7:30 | | | | | 7:55 | 8:08 8:13 | 8:25

LP 2227 4 16:05 16:10 16:14 16:21 16:24 16:29 16:35 | | | | |

RG 1608 6,K 7:30 | | | | | 7:55 | 8:08 8:13 | 8:25

LP 2207 3 16:25 16:31 16:35 16:42 16:46 16:51 16:58 17:04 17:13 17:18 17:23 17:31

LP ICS 2201 14 0,K 9 7:40 8:05 7:45 | 7:49 | 7:56 | 7:59 | 8:04 | 8:11 | 8:16 | 8:24 | 8:29 | 8:35 | 8:42 8:49

RG 615 13 16:45 16:50 16:54 | | | 17:12 | 17:24 17:29 | |

EN LP MV LP LP LP LP LP LP IC ICS LP IC 415 2259 247 2261 4436 2221 5065 2223 2010 522 18 2225 506 0 3,K 0,K 3,K 0 4,K 3 4 0 8 9 4 3 8:25 8:50 9:08 9:55 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:08 13:12 13:20 13:45 | 8:56 | 10:01 10:56 11:25 11:56 12:26 12:56 | | 13:25 | | 9:00 | 10:04 10:59 11:29 12:00 12:29 12:59 | | 13:29 | | 9:07 | 10:11 11:06 11:36 12:08 12:37 13:06 | | 13:36 | | 9:11 | 10:14 11:09 11:39 12:12 12:40 13:09 | | 13:39 | | 9:16 | 10:19 11:14 11:44 12:17 12:45 13:14 | | 13:44 | | 9:23 | 10:26 11:21 11:50 12:24 12:51 13:21 | | 13:50 14:11 | 9:29 | 10:31 11:26 | 12:30 | 13:26 | | | | | 9:38 9:44 10:39 11:34 | 12:38 | 13:34 | | | 14:23 | 9:43 9:50 10:44 11:39 | 12:43 | 13:39 | | | 14:29 | 9:48 | 10:50 11:45 | 12:49 | 13:45 | | | | 9:16 9:56 10:02 10:57 11:52 | 12:57 | 13:52 13:56 13:56 | 14:41

LP ICS IC RG LP EC 5075 22 502 617 2277 213 14 9 0,K 13 0 0 16:48 17:15 17:25 17:45 17:55 18:35 16:54 | | 17:50 18:01 | 16:58 | | 17:54 18:04 | 17:06 | | | 18:11 | 17:10 | | | 18:14 | 17:15 | | | 18:19 | 17:22 | 17:50 18:12 18:26 | 17:28 | | | 18:31 | 17:36 | 18:03 18:24 18:39 | 17:41 | 18:09 18:29 18:44 | 17:47 | 18:15 | 18:50 | 17:55 17:59 18:23 | 18:57 19:26

LP 2279 0 18:55 19:01 19:04 19:11 19:14 19:19 19:26 19:31 19:39 19:44 19:49 19:57

LP ICS LP MV LP RG RG 2281 26 2002 315 2283 1604 604 3,K 9 0,K 0 3,K 15,K 16,K 19:50 20:12 20:50 21:05 22:05 22:50 22:50 19:56 | 20:56 | 22:11 | | 19:59 | 20:59 | 22:14 22:58 22:58 20:06 | 21:06 | 22:21 | | 20:09 | 21:09 | 22:24 | 23:08 20:14 | 21:14 | 22:29 | 23:13 20:21 | 21:21 21:30 22:36 23:17 23:20 20:26 | 21:26 | 22:41 | 23:26 20:34 | 21:34 21:42 22:49 23:30 23:34 20:39 | 21:39 21:48 22:54 23:35 23:39 20:44 | 21:45 | 22:59 23:41 23:45 20:52 20:56 21:52 22:00 23:06 23:49 23:53

LEGENDA/LEGEND: EC EuroCity vlak, plačilo EC dodatka, možna rezervacija/EuroCity train, EC supplement, reservation possible; EN EuroNight je nočni vlak, plačilo EC dodatka, v sestavi so tudi spalniki in ležalniki, za uporabo postelje ali ležišča je potrebno plačati dodatek/EuroNight the night train, EC supplement, include sleepers and couchette cars, EN supplement for the use of bed or sleeping berth; IC InterCity vlak, plačilo IC dodatka/InterCity train, IC supplement; ICS InterCity Slovenija vlak omogoča prevoz oseb na invalidskih vozičkih, rezervacija sedeža je obvezna/Slovenia InterCity train provides the transport of persons in wheelchairs, seat reservation required; LP lokalni vlak/Local train; MV Mednarodni vlak, plačilo MV dodatka/International train, MV supplement; RG regionalni vlak/Regional train; K prevoz koles/Bicycle transport; 0 vsak dan/Daily; 1 vozi od/Runs from: 25.6.-27.8.; 2 vozi od/Runs from: 18.12.-1.1. in od/and from: 11.6.-24.9.; 3 ne vozi ob sobotah, nedeljah, praznikih/Does not run on Saturdays, Sundays, holidays; 4 ne vozi ob sobotah in praznikih ter od/Does not run on Saturdays and holidays and from: 27.12.-30.12., 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11. in/and 3.11.; 5 sobote in/Saturdays and: 15.8., ne vozi od/Does not run from: 17.12.-31.12. in/and 22.4.-23.9.; 6 sobote od/Saturdays from: 17.12.-31.12. in sobote od/and Saturdays from: 22.4.-23.9.; 7 sobote, nedelje, prazniki/Saturdays, Sundays, holidays; 8 vozi od/Runs from: 11.12.-10.6.; 9 vozi od /Runs from: 11.6.-9.12.; 10 delavniki/Workdays; 11 ne vozi ob sobotah, praznikih in od/Does not run on Saturdays, holidays and from: 24.6.-27.8.; 12 prevoz koles ob sobotah in praznikih/Bicycle transport on Saturdays and holidays; 13 ne vozi ob sobotah, praznikih in od/Does not run on Saturdays, holidays and from: 26.6.-31.8.; 14 ne vozi ob sobotah/Does not run on Saturdays; 15 vozi od/Runs from: 24.6.-27.8.; 16 ne vozi od/Does not run from: 24.6.-27.8.; INFO: Slovenske železnice d.d., T: 1999 Velja od/Valid from: 11.12.2017 - 9.12.2018.

16


Vlak/Train: Zidani Most - Ljubljana VLAK/TRAIN

km 0 8 13 17 26 33 40 45 49 56 58 64

POSTAJA/STATION ZIDANI MOST Hrastnik Trbovlje Zagorje Sava Litija Kresnice Jevnica Laze Ljubljana Zalog Ljubljana Polje LJUBLJANA

km 0 8 13 17 26 33 40 45 49 56 58 64

POSTAJA/STATION ZIDANI MOST Hrastnik Trbovlje Zagorje Sava Litija Kresnice Jevnica Laze Ljubljana Zalog Ljubljana Polje LJUBLJANA

VLAK/TRAIN

LP 2007 2 2:38 | 2:51 2:56 | 3:08 | | | 3:26 3:29 3:34

LP 2232 4 | | | | | 13:02 13:09 13:13 13:18 13:25 13:29 13:34

LP 2200 0 4:28 4:36 4:42 4:47 4:55 5:00 5:07 5:11 5:15 5:23 5:26 5:31

LP 2262 3 13:00 13:08 13:14 13:19 13:27 13:32 13:39 13:43 13:47 13:54 13:57 14:02

RG RG LP 605 1605 2220 10 15,K 0 4:52 4:52 5:21 5:01 5:01 5:30 5:07 5:07 5:35 5:13 5:13 5:40 | | 5:48 5:26 5:26 5:54 | | 6:01 | | 6:05 | | 6:10 | | 6:17 | | 6:20 5:51 5:51 6:26

EC 151 0,K 13:12 | 13:25 13:30 | | | | | | | 14:06

LP 2234 4,K | | | | | 14:01 14:08 14:12 14:16 14:23 14:26 14:31

LP 2264 0,K12 14:00 14:08 14:14 14:19 14:27 14:32 14:39 14:43 14:47 14:54 14:57 15:02

LP 2218 3 | | | | | 6:06 6:13 6:17 6:21 6:28 6:31 6:36

EC 210 0 14:22 | 14:35 | | | | | | | | 15:14

RG LP LP 630 2001 2222 3 0 13 5:46 5:55 | 5:55 6:03 | 6:01 6:09 | 6:07 6:14 | | 6:22 | | 6:28 6:33 | 6:35 6:40 | 6:39 6:44 | 6:43 6:48 | 6:51 6:56 | 6:54 6:59 6:42 6:59 7:04

LP 5066 3 15:00 15:09 15:14 15:20 15:28 15:34 15:41 15:45 15:49 15:57 16:00 16:06

MV 246 0,K 15:34 | 15:47 15:53 | 16:06 | | | | | 16:30

RG 632 3 6:15 6:23 6:28 6:34 | | | | | 7:03 | 7:10

MV LP ICS LP IC LP LP EC 314 2214 11 2252 519 2236 5054 212 0 3 9 0,K12 11,K 4 0 0 6:21 | 6:53 6:58 7:14 | 8:00 8:25 6:30 | | 7:06 | | 8:09 | 6:35 | | 7:12 | | 8:15 | 6:41 | | 7:17 | | 8:20 | | | | 7:25 | | 8:28 | 6:53 7:03 | 7:30 | 8:03 8:34 | | 7:10 | 7:37 | 8:10 8:41 | | 7:14 | 7:41 | 8:14 8:45 | | 7:18 | 7:45 | 8:18 8:49 | | 7:25 | 7:52 | 8:25 8:57 | | 7:28 | 7:55 | 8:28 9:00 | 7:17 7:33 7:38 8:00 8:05 8:33 9:06 9:16

LP ICS LP LP RG 2268 19 2238 2270 1611 0,K 9 4 0 17 16:00 16:20 | 17:01 17:45 16:08 | | 17:09 | 16:14 | | 17:15 | 16:19 | | 17:20 | 16:27 | | 17:28 | 16:32 | 16:47 17:33 | 16:39 | 16:54 17:40 | 16:43 | 16:58 17:44 | 16:46 | 17:02 17:48 | 16:53 | 17:09 17:55 | 16:56 | 17:12 17:58 | 17:01 17:04 17:17 18:03 18:36

IC 503 0,K 8:29 | 8:42 8:48 | 9:01 | | | | | 9:26

ICS 13 9 8:53 | | | | | | | | | | 9:38

LP 5056 0 10:00 10:09 10:14 10:20 10:28 10:34 10:41 10:45 10:49 10:57 11:00 11:06

LP 2258 3,K 11:00 11:08 11:14 11:19 11:27 11:32 11:39 11:43 11:47 11:54 11:57 12:02

LP ICS LP 2228 17 2260 4,K 9 0,K12 | 11:57 12:00 | | 12:09 | | 12:14 | | 12:19 | | 12:27 12:01 | 12:33 12:08 | 12:40 12:12 | 12:44 12:16 | 12:49 12:23 | 12:56 12:26 | 12:59 12:31 12:41 13:05

LP ICS LP RG RG RG EN LP RG IC LP RG EN 5072 21 2274 1615 1607 1641 414 5076 1643 523 2278 1613 498 3 9 0 17,K 18,K 17 0 14 17 0,K 14,K 17 0 18:00 18:53 19:02 19:24 19:24 19:29 20:06 20:09 20:31 21:02 21:06 21:31 22:47 18:09 | 19:11 | | | | 20:18 | | 21:14 | | 18:14 | 19:16 19:37 19:37 19:42 | 20:24 | | 21:20 | | 18:19 | 19:21 19:42 19:42 | | 20:29 | | 21:25 | | 18:27 | 19:29 | | | | 20:37 | | 21:33 | | 18:33 | 19:35 | 19:55 | | 20:43 | | 21:38 | | 18:40 | 19:42 | | | | 20:50 | | 21:45 | | Pogled na Maribor/View on Maribor 18:44 | 19:46 | | | | 20:54 | | 21:49 | | Foto: Rok Breznik 18:49 | 19:51 | | | | 20:58 | | 21:53 | | 18:57 | 19:58 | | | | 21:06 | | 22:00 | | 19:00 | 20:01 | | | | 21:09 | | 22:03 | | 19:06 19:38 20:07 20:17 20:20 20:23 20:57 21:15 21:23 21:53 22:08 22:22 23:38

LEGENDA/LEGEND: EC EuroCity vlak, plačilo EC dodatka, možna rezervacija/EuroCity train, EC supplement, reservation possible; EN EuroNight je nočni vlak, plačilo EC dodatka, v sestavi so tudi spalniki in ležalniki, za uporabo postelje ali ležišča je potrebno plačati dodatek/EuroNight the night train, EC supplement, include sleepers and couchette cars, EN supplement for the use of bed or sleeping berth; IC InterCity vlak, plačilo IC dodatka/InterCity train, IC supplement; ICS InterCity Slovenija vlak omogoča prevoz oseb na invalidskih vozičkih, rezervacija sedeža je obvezna/Slovenia InterCity train provides the transport of persons in wheelchairs, seat reservation required; LP lokalni vlak/Local train; MV Mednarodni vlak, plačilo MV dodatka/International train, MV supplement; RG regionalni vlak/Regional train; K prevoz koles/Bicycle transport; 0 vsak dan/Daily; 2 vozi od/Runs from: 18.12.-1.1. in od/and from: 11.6.-24.9.; 3 ne vozi ob sobotah, nedeljah, praznikih/Does not run on Saturdays, Sundays, holidays; 4 ne vozi ob sobotah in praznikih ter od/Does not run on Saturdays and holidays and from: 27.12.-30.12., 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11. in/and 3.11.; 8 vozi od/Runs from: 11.12.-10.6.; 9 vozi od/Runs from: 11.6.-9.12.; 11 ne vozi ob sobotah, praznikih in od/Does not run on Saturdays, holidays and from: 24.6.-27.8.; 12 prevoz koles ob sobotah in praznikih/Bicycle transport on Saturdays and holidays; 13 ne vozi ob sobotah, praznikih in od/Does not run on Saturdays, holidays and from: 26.6.-31.8.; 14 ne vozi ob sobotah/Does not run on Saturdays; 15 vozi od/Runs from: 24.6.-27.8.; 16 ne vozi od/Does not run from: 24.6.-27.8.; 17 nedelje do/Sundays to: 18.6 in nedelje od/and Sundays from: 3.9. in/and 8.2., 17.4, 2.5., ne vozi/ Does not run on: 25.12., 16.4., 30.4., 29.10.; 18 sobote in/Saturdays and: 15.8.; INFO: Slovenske železnice d.d., T: 1999 Velja od/Valid from: 11.12.2017 - 9.12.2018.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

17


Vlak/Train: Zidani Most - Maribor - Leibnitz (AT) (čezmejna proga/cross-border route) km 0 8 14 25 30 36 39 43 48 51 59 67 73 80 82 85 89 92 92 94 98 102 106 111 115 123

VLAK/TRAIN

MV LP LP 1247 2006 4430 POSTAJA/STATION 1 2,K 3 ZIDANI MOST 1:08 1:43 | Rimske Toplice | | | Laško | 1:57 | CELJE 1:33 2:08 | Štore | | | Šentjur | 2:16 | GROBELNO | 2:20 | Ponikva | | | Ostrožno | | | Dolga Gora | | | Poljčane | 2:37 | Slovenska Bistrica | | | PRAGERSKO 2:12 2:48 | Rače | | | Orehova vas | | | Hoče | | | Maribor Tezno | | | MARIBOR | 3:01 | MARIBOR | | 5:03 Košaki | | Pesnica | | 5:10 Cirknica | | 5:14 Šentilj | | 5:20 Spielfeld/Špilje | | 5:25 Ehrenhausen | | 5:33 LEIBNITZ (AT) | | 5:39

LP 2980 4 | | | | | | | | | | 4:45 4:51 4:57 5:03 5:05 5:08 5:12 5:15 | | | | | | | |

LP LP LP LP LP LP IC 3853 4432 2900 3855 2800 2930 512 0,K 3 0 3,K 3 3 0,K | | 5:00 | 6:00 | 6:37 | | 5:08 | 6:08 | | | | 5:15 | 6:15 | 7:00 | | 5:25 | 6:25 6:43 7:02 | | 5:30 | 6:30 6:48 | | | 5:35 | 6:35 6:53 | | | 5:39 | 6:39 6:57 | | | 5:43 | 6:43 7:01 | | | 5:47 | 6:47 7:05 | | | 5:50 | 6:50 7:08 | | | 5:57 | 6:57 7:15 7:29 | | 6:04 | 7:04 7:22 | | 6:10 6:43 7:11 7:28 7:42 5:25 | 6:16 6:50 7:17 7:34 | 5:28 | 6:18 6:53 7:19 7:36 | 5:32 | 6:21 6:57 7:22 7:39 | 5:37 | 6:25 7:02 7:26 7:43 | 5:41 | 6:28 7:06 7:29 7:46 7:56 | 6:22 | | | | | | | | | | | | 6:29 | | | | | | 6:33 | | | | | | 6:38 | | | | | | 6:43 | | | | | | 6:52 | | | | | | 7:00 | | | | |

LP 3709 3,K | | | 7:05 7:11 7:17 7:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 4101 3,K | | | | | | | | | | | | 7:57 8:03 8:06 8:10 8:14 8:19 | | | | | | | |

LP 4434 0 7:00 7:08 7:15 7:25 7:30 7:35 7:39 7:43 7:47 7:50 7:57 8:04 8:10 8:16 8:18 8:21 8:25 8:28 8:33 8:35 8:40 8:44 8:48 8:52 9:13 9:20

LP 3402 5,K | 7:14 7:22 7:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 3605 3,K | | | 7:42 7:48 7:53 7:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 2906 3,K 8:00 8:08 8:15 8:25 8:30 8:35 8:39 8:43 8:47 8:50 8:57 9:04 9:10 9:16 9:18 9:21 9:25 9:28 | | | | | | | |

LP 7809 3,K | | | 8:30 8:35 8:41 8:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RG 1606 6,K 8:28 | 8:43 8:55 | 9:04 9:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RG 1608 7,K 8:28 | 8:43 8:55 | 9:04 9:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ICS 14 9 8:50 | | 9:10 | | | | | | | | 9:42 | | | | 9:55 | | | | | | | |

EC 158 0 | | 9:08 9:19 | | | | | | 9:47 | 10:00 | | | | 10:14 10:19 | | | | 10:36 | 10:58

LP 2908 3 9:22 9:30 9:37 9:47 9:52 9:57 10:01 10:05 10:09 10:12 10:19 10:26 10:32 10:38 10:40 10:43 10:47 10:50 | | | | | | | |

LP 3859 3,K | | | | | | | | | | | | 11:06 11:12 11:15 11:19 11:23 11:28 | | | | | | | |

MV 247 0,K 10:04 | 10:19 10:30 | | | | | | 10:57 | 11:09 | | | | | | | | | | | | |

LP 2912 3 10:08 10:16 10:24 10:35 10:40 10:44 10:48 10:52 10:56 10:59 11:06 11:13 11:19 11:25 11:28 11:31 11:35 11:39 | | | | | | | |

LP 3609 3,K | | | 11:05 11:10 11:16 11:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 2910 3 11:04 11:12 11:19 11:29 11:34 11:39 11:43 11:47 11:51 11:54 12:01 12:08 12:14 12:20 12:22 12:25 12:29 12:32 | | | | | | | |

LP 4436 0 12:00 12:08 12:15 12:25 12:30 12:35 12:39 12:43 12:47 12:51 12:58 13:05 13:11 13:16 13:19 13:22 13:25 13:28 13:33 13:37 13:43 13:44 13:48 13:52 14:13 14:20

LP 3819 3,K | | | | | | | | | | | |

13:09 13:12 13:16 13:21 13:25 | | | | | | | |

LP 7811 3,K | | | 13:21 13:26 13:32 13:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 3488 5,K | | | | | | | | | | 13:40 13:48 13:55 14:01 14:04 14:08 14:13 14:17 | | | | | | | |

LP 3861 3,K | | | | | | | | | | | |

13:55 13:58 14:02 14:07 14:11 | | | | | | | |

LP 2914 3 13:05 13:13 13:20 13:30 13:34 13:39 13:42 13:47 13:51 13:54 14:01 14:08 14:14 14:19 14:21 14:24 14:28 14:31 | | | | | | | |

LP 3611 11,K | | | 13:37 13:42 13:48 13:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

18


VLAK/TRAIN

ICS 18 km POSTAJA/STATION 9 13:57 0 ZIDANI MOST | 8 Rimske Toplice | 14 Laško 14:17 25 CELJE | 30 Štore | 36 Šentjur | 39 GROBELNO | 43 Ponikva | 48 Ostrožno | 51 Dolga Gora | 59 Poljčane 67 Slovenska Bistrica | 14:49 73 PRAGERSKO | 80 Rače | 82 Orehova vas | 85 Hoče | 89 Maribor Tezno 15:02 92 MARIBOR | 92 MARIBOR | 94 Košaki | 98 Pesnica | 102 Cirknica | 106 Šentilj | 111 Spielfeld/Špilje | 115 Ehrenhausen 123 LEIBNITZ (AT)

LP 4021 3,K | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:11

LP 2010 0 14:02 14:10 14:17 14:27 14:31 14:36 14:39 14:43 14:48 14:51 14:58 15:05 15:11 15:16 15:18 15:22 15:25 15:29 | | 15:19 | 15:23 | 15:27 | | | | | | |

LP 3512 5,K | | 14:26 14:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 3701 3,K | | | 14:40 14:45 14:51 14:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IC 506 3 14:43 | 14:58 15:10 | | | | | | 15:37 | 15:51 | | | | 16:07 | | | | | | | |

LP 2008 4 15:00 15:08 15:15 15:25 15:30 15:35 15:39 15:43 15:47 15:51 15:58 16:05 16:11 16:16 16:19 16:22 16:25 16:29 | | | | | | | |

LP 3703 11,K | | | 15:35 15:41 15:46 15:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 4438 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:35 16:38 16:43 16:47 16:53 16:58 17:13 17:20

LP 3815 4,K | | | | | | | | | | | | 16:40 16:46 16:48 16:52 16:56 17:00 | | | | | | | |

LP 3891 12,K | | | | | | | | | | | | 16:40 16:46 16:48 16:52 16:56 17:00 | | | | | | | |

ICS 20 9 16:00 | | 16:20 | | | | | | | | 16:52 | | | | 17:05 | | | | | | | |

LP 3717 7,K | | | 16:24 16:28 16:34 16:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 4440 0 16:04 16:12 16:19 16:29 16:34 16:39 16:43 16:47 16:51 16:54 17:01 17:09 17:15 17:21 17:23 17:26 17:30 17:33 17:35 17:38 17:42 17:45 17:50 17:55 18:13 18:20

IC 518 13,K 16:12 | 16:27 16:39 | | | | | | 17:09 | 17:22 | | | | | | | | | | | | |

LP 3705 3,K | | | 16:43 16:48 16:54 16:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 3494 3,K | | | | | | | | | | 17:18 17:25 17:32 17:39 17:42 17:46 17:52 17:54 | | | | | | | |

EC 150 0,K 16:57 | 17:12 17:23 | | | | | | | | 18:00 | | | | 18:16 18:19 | | | | 18:36 | 18:58

LP 2920 0,K 17:05 17:13 17:20 17:30 17:35 17:40 17:44 17:48 17:52 17:56 18:03 18:10 18:17 18:22 18:25 18:28 18:31 18:35 | | | | | | | |

ICS 22 9 18:00 | | 18:20 | | | | | | | | 18:51 | | | | | | | | | | | | |

LP 2922 3,K 18:03 18:11 18:18 18:28 18:33 18:38 18:42 18:46 18:50 18:54 19:01 19:08 19:14 19:19 19:22 19:25 19:28 19:32 | | | | | | | |

LP 4442 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:40 19:43 19:48 19:52 19:57 20:02 20:13 20:19

IC 502 0,K 18:25 | 18:40 18:51 | 19:00 | | | | 19:19 | 19:32 | | | | 19:47 | | | | | | | |

LP 4444 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:53 19:56 20:01 20:05 20:10 20:15 21:09 21:19

LP 2924 0,K 19:00 19:08 19:15 19:25 19:30 19:35 19:39 19:43 19:47 19:50 19:57 20:04 20:10 20:16 20:18 20:21 20:25 20:28 | | | | | | | |

LP 3707 11,K | | | 19:30 19:36 19:41 19:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LP 2926 0,K 20:08 20:17 20:24 20:35 20:39 20:44 20:48 20:53 20:58 21:01 21:08 21:15 21:21 21:27 21:29 21:32 21:36 21:39 | | | | | | | |

ICS 26 9 20:57 | | 21:17 | | | | | | | | 21:49 | | | | 22:02 | | | | | | | |

LP 2928 3,K 21:05 21:13 21:20 21:30 21:35 21:40 21:44 21:48 21:52 21:55 22:02 22:09 22:15 22:21 22:23 22:26 22:30 22:33 | | | | | | | |

LP 2002 0,K 21:54 22:02 22:09 22:19 22:24 22:29 22:33 22:37 22:41 22:44 22:51 22:58 23:04 23:10 23:12 23:15 23:19 23:22 | | | | | | | |

RG 1604 15,K 23:51 | 0:06 0:17 | 0:27 | | | | 0:46 | 0:59 | | | | 1:13 | | | | | | | |

RG 604 14,K 23:55 | 0:10 0:21 | 0:30 | | | | 0:50 | 1:02 | | | | 1:17 | | | | | | | |

LEGENDA/LEGEND: Avto (prevoz avtomobilov) - od Celja do Grobelnega vozi avtovlak, na katerega lahko naložite osebni avto, kombi, poltovornjak ali avtodom. Nakladanje avtomobilov in prodaja vozovnic na izhodnih postajah se končata 10 minut pred odhodom vlaka/(transport of cars)-a car train for the transport of personal vehicles, vans, light truck and mobile homes runs from Celje to Grobelno and back. Car loading and ticket sale at exit stations close 10 minutes prior to train departure.; EC EuroCity vlak, plačilo EC dodatka, možna rezervacija/EuroCity train, EC supplement, reservation possible; EN EuroNight je nočni vlak, plačilo EC dodatka, v sestavi so tudi spalniki in ležalniki, za uporabo postelje ali ležišča je potrebno plačati dodatek/EuroNight the night train, EC supplement, include sleepers and couchette cars, EN supplement for the use of bed or sleeping berth; IC InterCity vlak, plačilo IC dodatka/InterCity train, IC supplement; ICS InterCity Slovenija vlak omogoča prevoz oseb na invalidskih vozičkih, rezervacija sedeža je obvezna/Slovenia InterCity train provides the transport of persons in wheelchairs, seat reservation required; LP lokalni vlak/Local train; MV Mednarodni vlak, plačilo MV dodatka/International train, MV supplement; RG regionalni vlak/Regional train; K prevoz koles/Bicycle transport; 0 vsak dan/Daily; 1 vozi od/Runs from: 25.6.-27.8.; 2 vozi od/Runs from: 18.12.-1.1. in od/and: 11.6.-24.9.; 3 ne vozi ob sobotah, nedeljah, praznikih/Does not run on Saturdays, Sundays, holidays; 4 delavniki/Workdays; 5 ne vozi ob sobotah in praznikih ter od/Does not run on Saturdays and holidays and from: 27.12.-30.12., 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11. in 3.11.; 6 sobote in/Saturdays and 15.8., ne vozi od/Does not runs from: 17.12.-31.12. in/and 22.4.-23.9.; 7 sobote od/Saturdays from: 17.12.-31.12. in sobote od/and Saturdays from: 22.4.-23.9.; 8 vozi od/Runs from: 11.12-10.6.; 9 vozi od/Runs from: 11.6 -9.12.; 10 sobote od/Saturdays from: 22.4.-23.9.; 11 ne vozi ob sobotah/Does not run on Saturdays; 12 nedelje do/Sundays to: 18.6 in nedelje od/and Sundays from: 3.9. in/and 8.2., 17.4, 2.5., ne vozi/Does not run on: 25.12., 16.4., 30.4., 29.10.; 13 ne vozi ob sobotah, praznikih in od/Does not run on Saturdays, holidays and from: 24.6.-27.8.; 14 ne vozi od/Does not run from: 24.6.-27.8.; 15 vozi od/Runs from: 24.6.-27.8.; INFO: Slovenske železnice d.d., T: 1999 Velja od/Valid from: 11.12.2017 - 9.12.2018. Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

19


Vlak/Train: Leibnitz (AT) - Maribor - Zidani Most (čezmejna proga/cross-border route) km 0 8 12 17 21 25 29 31 31 34 38 41 43 50 56 64 72 75 80 84 87 93 98 109 115 123

VLAK/TRAIN

POSTAJA/STATION LEIBNITZ (AT) Ehrenhausen Spielfeld/Špilje Šentilj Cirknica Pesnica Košaki MARIBOR MARIBOR Maribor Tezno Hoče Orehova vas Rače PRAGERSKO Slovenska Bistrica Poljčane Dolga Gora Ostrožno Ponikva GROBELNO Šentjur Štore CELJE Laško Rimske Toplice ZIDANI MOST

LP 2007 2 | | | | | | | | 1:15 1:19 1:23 1:25 1:28 1:33 | 1:45 | | | 2:01 2:05 | 2:14 2:24 | 2:37

RG 605 14 | | | | | | | | 3:35 | | | | 3:51 | 4:04 | | | | 4:24 | 4:35 4:46 | 5:00

RG LP LP LP LP LP 1605 3700 2001 3401 3702 2901 15,K 3,K 0 5,K 3,K 0,K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3:25 | 4:25 | | 5:20 | | 4:29 | | 5:24 | | 4:33 | | 5:28 | | 4:35 | | 5:30 | | 4:38 | | 5:33 3:41 | 4:44 | | 5:39 | | 4:49 | | 5:44 3:54 | 4:56 | | 5:51 | | 5:03 | | 5:58 | | 5:06 | | 6:01 | | 5:11 | | 6:06 | 5:07 5:15 | 6:04 6:10 4:14 5:10 5:19 | 6:08 6:14 | 5:16 5:23 | 6:14 6:18 4:25 5:21 5:29 5:52 6:18 6:24 4:36 | 5:38 6:02 | 6:33 | | 5:45 6:10 | 6:40 4:50 | 5:53 6:18 | 6:48

ICS 11 9 | | | | | | | | 5:48 | | | | 6:01 | | | | | | | | 6:34 | | 6:52

LP 3616 3,K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6:27 6:31 6:36 6:41 | | |

IC 519 13,K | | | | | | | | | | | | | 6:07 | 6:19 | | | | | | 6:49 6:59 | 7:13

LP LP LP LP 4431 3712 2903 3614 3 3,K 3 3,K 5:05 | | | 5:13 | | | 5:45 | | | 5:52 | | | 5:56 | | | 6:01 | | | 6:06 | | | 6:08 | | | | | 6:20 | | | 6:24 | | | 6:28 | | | 6:30 | | | 6:33 | | | 6:40 | | | 6:46 | | | 6:53 | | | 7:00 | | | 7:03 | | | 7:08 | | 7:00 7:12 7:17 | 7:04 7:16 7:21 | 7:09 7:20 7:27 | 7:15 7:26 | | | 7:35 | | | 7:43 | | | 7:50 |

IC 503 0,K | | | | | | | | 6:55 | | | | 7:15 | 7:27 | | | | 7:47 | 7:57 8:07 | 8:21

LP LP LP LP ICS 3852 2807 4433 4435 13 3,K 3 5 17 9 | | 6:36 6:36 | | | 6:44 6:44 | | | 7:00 7:00 | | | 7:07 7:07 | | | 7:11 7:11 | | | 7:16 7:16 | | | | | | | | 7:22 7:22 | 7:00 7:20 | | | 7:04 7:24 | | | 7:09 7:28 | | | 7:13 7:30 | | | 7:17 7:33 | | | | 7:39 | | 8:02 | 7:44 | | | | 7:51 | | | | 7:58 | | | | 8:02 | | | | 8:06 | | | | 8:10 | | | | 8:14 | | | | 8:19 | | | | 8:25 | | 8:34 | 8:34 | | | | 8:42 | | | | 8:49 | | 8:52

IC LP LP LP LP LP 513 2933 3708 4447 4437 3608 8,K 3,K 3,K 16 3 3,K | | | 8:50 8:50 | | | | 8:56 8:56 | | | | 9:03 9:03 | | | | 9:08 9:08 | | | | 9:11 9:11 | | | | 9:16 9:16 | | | | | | | | | | 9:22 9:22 | | 8:20 | | 9:27 | | 8:24 | | 9:31 | | 8:28 | | 9:35 | | 8:30 | | 9:37 | | 8:33 | | 9:40 | 8:02 8:39 | | 9:46 | | 8:44 | | 9:50 | | 8:51 | | 9:57 | | 8:58 | | 10:05 | | 9:01 | | 10:08 | | 9:06 | | 10:13 | | 9:10 9:14 | 10:17 10:59 | 9:14 9:19 | 10:21 11:03 | 9:18 9:24 | 10:25 11:08 8:41 9:24 9:28 | 10:31 11:13 | 9:33 | | 10:40 | | 9:40 | | 10:47 | 9:03 9:48 | | 10:55 |

LP 2803 0 | | | | | | | | 10:20 10:24 10:28 10:30 10:33 10:39 10:44 10:51 10:58 11:01 11:06 11:10 11:14 11:18 11:24 11:33 11:40 11:48

LP 3720 7,K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:13 11:18 11:23 11:28 | | |

ICS 17 9 | | | | | | | | 10:51 | | | | 11:05 | | | | | | | | 11:37 | | 11:55

LP LP LP 3820 7808 2911 3,K 3,K 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:06 | 11:20 11:10 | 11:24 11:16 | 11:28 11:19 | 11:30 11:22 | 11:33 | 11:39 | | 11:44 | | 11:51 | | 11:58 | | 12:01 | | 12:06 | 11:5512:10 | 12:0012:14 | 12:0512:18 | 12:0912:25 | | 12:34 | | 12:41 | | 12:49

EC 151 0,K 10:59 | 11:20 | | | | 11:37 11:50 | | | | 12:06 | | | | | | | | 12:45 12:55 | 13:10

LP 3610 3,K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:59 13:03 13:08 13:13 | | |

LP 2801 3 | | | | | | | | 12:20 12:24 12:28 12:30 12:33 12:39 12:44 12:51 12:58 13:01 13:06 13:10 13:14 13:18 13:24 13:33 13:40 13:48

LP 3485 5,K | | | | | | | | 12:45 12:49 12:55 12:59 13:02 13:09 13:16 13:23 | | | | | | | | | |

LP 3854 4,K | | | | | | | | 13:03 13:07 13:13 13:16 13:19 | | | | | | | | | | | | |

LP 3892 12,K | | | | | | | | 13:03 13:07 13:13 13:16 13:19 | | | | | | | | | | | | |

20


VLAK/TRAIN

LP 3407 km POSTAJA/STATION 5,K 0 LEIBNITZ (AT) | 8 Ehrenhausen | 12 Spielfeld/Špilje | 17 Šentilj | 21 Cirknica | 25 Pesnica | 29 Košaki | 31 MARIBOR | 31 MARIBOR | 34 Maribor Tezno | 38 Hoče | 41 Orehova vas | 43 Rače | 50 PRAGERSKO | 56 Slovenska Bistrica | 64 Poljčane | 72 Dolga Gora | 75 Ostrožno | 80 Ponikva | 84 GROBELNO | 87 Šentjur | 93 Štore | 98 CELJE 14:08 109 Laško 14:18 115 Rimske Toplice | 123 ZIDANI MOST |

LP 2805 3 | | | | | | | | 13:20 13:24 13:28 13:30 13:33 13:39 13:44 13:51 13:58 14:01 14:06 14:10 14:14 14:18 14:24 14:33 14:40 14:48

LP 2935 18,K | | | | | | | | 13:40 13:44 13:48 13:50 13:53 13:59 14:04 14:11 14:18 14:21 14:26 14:30 14:34 14:38 14:44 14:53 15:00 15:08

LP MV 3856 246 3,K 0,K | | | | | | | | | | | | | | | | 13:50 | 13:54 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | | 14:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:07 | 15:17 | | | 15:31

LP 4439 0 13:50 13:56 14:05 14:11 | 14:17 | 14:23 14:27 14:31 14:35 14:37 14:40 14:46 14:51 14:58 15:05 15:08 15:13 15:17 15:21 15:25 15:31 15:40 15:47 15:55

LP 3489 3,K | | | | | | | | 14:55 14:59 15:04 15:08 15:12 15:18 15:25 15:31 | | | | | | | | | |

ICS 19 9 | | | | | | | | 15:15 | | | | 15:29 | | | | | | | | 16:01 | | 16:19

LP 2917 0,K | | | | | | | | 15:22 15:26 15:30 15:32 15:35 15:41 15:46 15:53 16:00 16:03 16:08 16:12 16:16 16:20 16:26 16:35 16:42 16:50

LP LP LP 3860 3959 3491 0,K 3,K 3,K | | | | | | | | | | 15:36 | | 15:40 | | 15:45 | | | | | 15:52 | 15:27 | 15:55 15:31 | 16:00 15:37 | 16:05 15:40 | 16:09 15:44 | 16:12 | | 16:19 | | 16:25 | | 16:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RG 1611 12 | | | | | | | | 16:15 | | | 16:27 16:34 | 16:47 | | | | | | 17:19 17:30 | 17:45

LP 2919 3,K | | | | | | | | 16:15 16:19 16:23 16:25 16:28 16:33 16:39 16:46 16:53 16:56 17:01 17:05 17:09 17:13 17:19 17:28 17:35 17:43

LP 3618 11,K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:30 17:34 17:40 17:45 | | |

LP LP ICS 2921 4441 21 0 3 9 | 16:57 | | 17:03 | | 17:10 | | 17:17 | | | | | 17:25 | | | | | 17:31 | 17:20 | 17.48 17:24 | | 17:28 | | 17:30 | | 17:33 | | 17:39 | 18:02 17:44 | | 17:51 | | 17:58 | | 18:01 | | 18:06 | | 18:10 | | 18:14 | | 18:18 | | 18:24 | 18:34 18:33 | | 18:40 | | 18:48 | 18:52

LP 7812 11,K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:33 18:37 18:42 18:47 | | |

RG LP RG 1615 4449 1607 12,K 16 19,K | 17:49 | | 17:55 | | 18:03 | | 18:08 | | | | | 18:14 | | | | | 18:19 | 18:00 | | | | | | | | | | | | | | 18:17 | | | | | 18:29 | | | | | | | | | | | | | 18:45 18:48 | 18:49 | | | 18:58 | 18:59 19:08 | 19:09 19:15 | | 19:23 | 19:23

RG 1641 12 | | | | | | | | | | | | | 18:23 | 18:37 | | | | | | 19:05 | | 19:28

LP 3620 3,K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 19:05 19:11 19:15 | | |

LP 4443 3 17:49 17:55 18:03 18:08 | 18:14 | 18:19 18:25 18:29 18:33 18:36 18:38 18:44 18:49 18:56 19:03 19:06 19:10 19:14 19:18 19:22 19:28 19:37 19:44 19:51

LP RG 3862 1643 3,K 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 18:45 | 18:49 | 18:54 | 18:58 | 19:00 | 19:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:18 | | | | | 20:41

LP 2925 3 | | | | | | | | 19:20 19:24 19:28 19:30 19:33 19:39 19:44 19:51 19:58 20:01 20:06 20:10 20:14 20:18 20:24 20:33 20:40 20:48

IC 523 0,K | | | | | | | | 19:45 | | | | 20:00 | | | | | | | | 20:38 | | 21:01

EC 159 0 18:59 | 19:20 | | | | 19:37 19:52 | | | | 20:08 | | | | | | | | 20:45 20:47 20:57 |

RG 1613 12 | | | | | | | | 20:05 | | | | 20:22 20:28 20:36 | | | | 20:54 | 21:04 21:14 | 21:29

LP LP LP 2927 4445 2931 0 13 11,K | 19:50 | | 19:56 | | 20:10 | | 20:15 | | 20:19 | | 20:24 | | | | | 20:32 | 20:20 | 21:15 20:24 | 21:19 20:28 | 21:23 20:30 | 21:25 20:33 | 21:28 20:39 | 21:34 20:44 | 21:39 20:51 | 21:46 20:58 | 21:53 21:01 | 21:56 21:06 | 22:01 21:10 | 22:05 21:14 | 22:09 21:18 | 22:13 21:24 | 22:19 21:33 | 22:28 21:40 | 22:35 21:48 | 22:43

LP 3814 3,K | | | | | | | | 22:10 22:14 22:20 22:23 22:26 | | | | | | | | | | | |

LP 2929 0,K | | | | | | | | 22:25 22:29 22:33 22:36 22:38 22:44 22:49 22:56 23:03 23:06 23:10 23:14 23:18 23:22 23:26 | | |

LEGENDA/LEGEND: Avto (prevoz avtomobilov) - od Celja do Grobelnega vozi avtovlak, na katerega lahko naložite osebni avto, kombi, poltovornjak ali avtodom. Nakladanje avtomobilov in prodaja vozovnic na izhodnih postajah se končata 10 minut pred odhodom vlaka/(transport of cars)-a car train for the transport of personal vehicles, vans, light truck and mobile homes runs from Celje to Grobelno and back. Car loading and ticket sale at exit stations close 10 minutes prior to train departure.; EC EuroCity vlak, plačilo EC dodatka, možna rezervacija/EuroCity train, EC supplement, reservation possible; EN EuroNight je nočni vlak, plačilo EC dodatka, v sestavi so tudi spalniki in ležalniki, za uporabo postelje ali ležišča je potrebno plačati dodatek/EuroNight the night train, EC supplement, include sleepers and couchette cars, EN supplement for the use of bed or sleeping berth; IC InterCity vlak, plačilo IC dodatka/InterCity train, IC supplement; ICS InterCity Slovenija vlak omogoča prevoz oseb na invalidskih vozičkih, rezervacija sedeža je obvezna/Slovenia InterCity train provides the transport of persons in wheelchairs, seat reservation required; LP lokalni vlak/Local train; MV Mednarodni vlak, plačilo MV dodatka/International train, MV supplement; RG regionalni vlak/Regional train; K prevoz koles/Bicycle transport; 0 vsak dan/Daily; 2 vozi od/runs from: 18.12.-1.1. in/and 11.6.-24.9.; 3 ne vozi ob sobotah, nedeljah, praznikih/Does not run on Saturdays, Sundays, holidays; 4 delavniki/Workdays; 5 ne vozi ob sobotah in praznikih ter od/Does not run on Saturdays and holidays and from: 27.12.-30.12., 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11., 3.11.; 7 sobote od/Saturdays from: 17.12.-31.12. in sobote od/and Saturdays from: 22.4.-23.9.; 8 vozi od/Runs from: 11.12.-10.6.; 9 vozi od/Runs from: 11.6.-9.12.; 10 sobote od/Saturdays from: 22.4.-23.9.; 11 ne vozi ob sobotah/Does not run on Saturdays; 12 nedelje do/Sundays to: 18.6 in nedelje od/and Sundays from: 3.9. in/and 8.2., 17.4, 2.5., ne vozi/Does not run on: 25.12., 16.4., 30.4., 29.10.; 13 ne vozi ob sobotah, praznikih in od/Does not run on Saturdays, holidays and from: 24.6.-27.8.; 14 ne vozi od/Does not run from: 24.6.-27.8.; 15 vozi od/Runs from: 24.6.-27.8.; 16 sobote in prazniki/Saturdays and holidays; 17 vozi od/Runs from: 27.12.-30.12., 20.2.-24.2., 28.4., 26.6.31.8., 30.10., 2.11. in/and 3.11., ne vozi ob sobotah in praznikih od/Does not run on Saturdays and holidays from: 26.6.-31.8.; 18 ne vozi ob sobotah, praznikih in od/Does not run on Saturdays, holidays and from: 26.6.-31.8.; 19 sobote in/Saturdays and: 15.8.; 20 sobote in prazniki, ne vozi od/Saturdays and holidays. Does not run from: 24.6.-27.8.; 21 vozi od/Runs from: 24.6.-27.8., ne vozi ob sobotah in praznikih/Does not run on Saturdays and holidays.; 22 sobote in prazniki od/Saturdays and holidays from: 24.6.-27.8.; INFO: Slovenske železnice d.d., T: 1999 Velja od/Valid from: 11.12.2017 - 9.12.2018.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

21


Vlak/Train: Ljubljana - Kamnik in obratno/and return trip Smer/Direction: KAMNIK km 0 3 5 7 9 10 12 14 15 16 19 20 22 23 24 25

VLAK/TRAIN

POSTAJA/STATION LJUBLJANA Ljubljana - Brinje Ljubljana - Ježica Ljubljana - Črnuče Trzin ind. cona Trzin Mlake Trzin DOMŽALE Rodica Jarše - Mengeš Homec Šmarca Duplica - Bakovnik KAMNIK Kamnik mesto Kamnik Graben

LP 3162 1 5:40 5:44 5:47 5:55 5:59 6:02 6:03 6:10 6:12 6:15 6:19 6:21 6:24 6:30 6:32 6:33

LP 3164 1 6:47 6:52 6:54 6:58 7:03 7:05 7:07 7:13 7:15 7:18 7:21 7:24 7:26 7:31 7:33 7:34

LP 3166 1 7:16 7:21 7:23 7:27 7:31 7:33 7:35 7:44 7:46 7:48 | | | | | |

LP 3168 1 9:15 9:20 9:23 9:27 9:31 9:33 9:35 9:39 9:41 9:44 9:47 9:50 9:52 9:56 9:58 9:59

LP 3170 1 10:15 10:20 10:23 10:27 10:31 10:33 10:35 10:39 10:41 10:44 10:47 10:50 10:52 10:56 10:58 10:59

LP 3163 1 5:23 5:24 5:27 5:30 5:32 5:35 5:38 5:40 5:43 5:46 5:47 5:49 5:54 5:59 6:01 6:05

LP 3165 1 5:50 5:51 5:54 5:57 5:59 6:02 6:05 6:07 6:10 6:13 6:15 6:17 6:24 6:29 6:31 6:34

LP 3103 1 | | | | | | 6:40 6:42 6:45 6:48 6:49 6:51 6:58 7:02 7:05 7:09

LP 3167 1 6:53 6:54 6:57 7:00 7:03 7:05 7:08 7:10 7:13 7:16 7:18 7:20 7:27 7:31 7:34 7:38

RG LP RG LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP 611 3169 613 3171 3173 3175 3177 3179 3181 3121 3183 3123 3185 3187 3189 3191 3193 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7:27 | 8:00 8:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 | 15:18 | 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 7:28 | 8:01 8:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 | 15:19 | 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 7:31 | 8:04 8:22 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 | 15:21 | 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 7:34 | 8:07 8:25 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 | 15:24 | 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 | | | 8:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 | 15:27 | 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 | | | 8:30 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 | 15:29 | 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 7:40 7:56 8:13 8:33 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 | 15:32 | 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 | 7:58 | 8:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 | 15:35 | 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 7:44 8:01 8:17 8:38 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:12 15:40 16:12 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 | 8:04 | 8:41 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:15 15:43 16:15 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 7:48 8:06 | 8:42 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:17 15:45 16:17 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 | 8:08 | 8:44 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:20 15:48 16:20 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 7:54 8:12 8:25 8:49 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:27 15:53 16:27 16:56 17:53 18:53 19:53 20:53 | 8:16 | 8:53 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:31 15:57 16:31 17:00 17:57 18:57 19:57 20:57 8:00 8:19 8:31 8:56 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:34 16:00 16:34 17:03 17:59 19:00 20:00 21:00 8:04 8:23 8:35 9:00 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 15:38 16:04 16:38 17:07 18:04 19:04 20:04 21:04

Smer/Direction: LJUBLJANA km 0 3 5 7 9 10 12 14 15 16 19 20 22 23 24 25

VLAK/TRAIN

POSTAJA/STATION Kamnik Graben Kamnik mesto KAMNIK Duplica - Bakovnik Šmarca Homec Jarše - Mengeš Rodica DOMŽALE Trzin Trzin Mlake Trzin ind. cona Ljubljana - Črnuče Ljubljana - Ježica Ljubljana - Brinje LJUBLJANA

LP 3172 1 11:15 11:20 11:23 11:27 11:31 11:33 11:35 11:39 11:41 11:44 11:47 11:50 11:52 11:56 11:58 11:59

LP 3174 1 12:15 12:20 12:23 12:27 12:31 12:33 12:35 12:39 12:41 12:44 12:47 12:50 12:52 12:56 12:58 12:59

LP 3176 1 13:15 13:20 13:23 13:27 13:31 13:33 13:35 13:39 13:41 13:44 13:47 13:50 13:52 13:56 13:58 13:59

LP 3118 2 13:38 13:43 13:46 13:53 13:58 14:00 14:01 14:05 14:07 14:09 | | | | | |

LP 3178 1 14:15 14:20 14:23 14:28 14:32 14:34 14:36 14:40 14:42 14:45 14:48 14:51 14:53 14:57 14:59 15:00

LP 3120 1 14:38 14:43 14:46 14:53 14:57 15:00 15:02 15:04 | | | | | | | |

LP 3180 1 15:15 15:20 15:23 15:27 15:31 15:33 15:35 15:39 15:41 15:44 15:47 15:50 15:52 15:56 15:58 15:59

LP 3122 2 15:38 15:43 15:46 15:53 15:57 16:00 16:02 16:04 | | | | | | | |

LP 3182 1 16:15 16:20 16:23 16:27 16:31 16:33 16:35 16:39 16:41 16:44 16:47 16:50 16:52 16:56 16:58 16:59

RG 610 1 16:45 16:51 | 16:56 | 17:02 | 17:06 | 17:10 | | 17:16 17:21 17:23 17:24

LP 3184 1 17:15 17:20 17:23 17:27 17:31 17:33 17:35 17:39 17:41 17:44 17:47 17:50 17:52 17:56 17:58 17:59

LP 3186 1 18:15 18:20 18:23 18:27 18:31 18:33 18:35 18:39 18:41 18:44 18:47 18:50 18:52 18:56 18:58 18:59

LP 3188 1 19:15 19:20 19:23 19:27 19:31 19:33 19:35 19:39 19:41 19:44 19:47 19:50 19:52 19:56 19:58 19:59

LP 3190 1 20:15 20:20 20:23 20:27 20:31 20:33 20:35 20:39 20:41 20:44 20:47 20:50 20:52 20:56 20:58 20:59

Velika planina/Alpine meadow Velika planina Foto: Bostajn Tacol

LP 3195 1 21:18 21:19 21:21 21:24 21:27 21:29 21:32 21:35 21:37 21:40 21:42 21:45 21:50 21:54 21:57 22:01

OPOMBA/NOTE: O možnosti prevoza koles z vlakom dobite informacije na/The possibility of bicycle transport by train get information on: 00 386 (0)1 29 13 391. LEGENDA/LEGEND: LP lokalni vlak/Local train; RG regionalni vlak/Regional train; 1 delavniki/Workdays; 2 ne vozi ob sobotah, nedeljah, praznikih ter od/Does not run on Saturdays, Sundays, holidays and from: 27.12. -30.12., 27.2.3.3., 28.4., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.11., 3.11.; INFO: Slovenske železnice d.d., T: 1999 Velja od/Valid from: 11.12.2017 - 9.12.2018.

22


Avtobus/Bus: Kranj - Letališče Jožeta Pučnika/Airport Jože Pučnik - Kranj (krožna proga/round trip) Kranj - Letališče Brnik - Cerklje - Srednja vas pri Šenčurju - Kranj km 0 0 1 5 6 9 9 13 15 16 18 18 19 21 22 23 25 26 27 27 28 30 31 35 36

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop KRANJ AP Kranj ZD Kranj Vod.stolp Kranj Primskovo Kranj Plinarna Šenčur na Jami Šenčur LETALIŠČE J.PUČNIKA Spodnji Brnik vas Zgornji Brnik Cerklje na Gorenj. Cerklje na Gorenj. OB Dvorje Češnjevek Trata pri Velesovem Velesovo Luže Srednja vas pri Šenčurju Šenčur Š Šenčur na Jami Šenčur Kranj Plinarna Kranj Primskovo Kranj Vod.stolp KRANJ AP

1 D* 5:40 5:42 5:44 5:46 5:47 5:51 5:52 6:00 6:03 6:05 6:08 6:09 6:10 6:11 6:12 6:13 6:16 6:18 6:20 6:21 6:22 6:26 6:27 6:29 6:31

2 D 6:40 6:42 6:44 6:46 6:47 6:51 6:52 7:00 7:03 7:05 7:08 7:09 7:10 7:11 7:12 7:13 7:16 7:18 7:20 7:21 7:22 7:26 7:27 7:29 7:31

3 D 7:40 7:42 7:44 7:46 7:47 7:51 7:52 8:00 8:03 8:05 8:08 8:09 8:10 8:11 8:12 8:13 8:16 8:18 8:20 8:21 8:22 8:26 8:27 8:29 8:31

4 Š 8:40 8:42 8:44 8:46 8:47 8:51 8:52 9:00 9:03 9:05 9:08 9:09 9:10 9:11 9:12 9:13 9:16 9:18 9:20 9:21 9:22 9:26 9:27 9:29 9:31

5 D 9:40 9:42 9:44 9:46 9:47 9:51 9:52 10:00 10:03 10:05 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12 10:13 10:16 10:18 10:20 10:21 10:22 10:26 10:27 10:29 10:31

6 Š 10:40 10:42 10:44 10:46 10:47 10:51 10:52 11:00 11:03 11:05 11:08 11:09 11:10 11:11 11:12 11:13 11:16 11:18 11:20 11:21 11:22 11:26 11:27 11:29 11:31

7 D 11:40 11:42 11:44 11:46 11:47 11:51 11:52 12:00 12:03 12:05 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:16 12:18 12:20 12:21 12:22 12:26 12:27 12:29 12:31

8 Š 12:40 12:42 12:44 12:46 12:47 12:51 12:52 13:00 13:03 13:05 13:08 13:09 13:10 13:11 13:12 13:13 13:16 13:18 13:20 13:21 13:22 13:26 13:27 13:29 13:31

9 D* 13:40 13:42 13:44 13:46 13:47 13:51 13:52 14:00 14:03 14:05 14:08 14:09 14:10 14:11 14:12 14:13 14:16 14:18 14:20 14:21 14:22 14:26 14:27 14:29 14:31

10 Š 14:30 14:32 14:34 14:36 14:37 14:41 14:42 14:47 | | | | | | | | | | | | | | | | |

11 Š 14:40 14:42 14:44 14:46 14:47 14:51 14:52 15:00 15:03 15:05 15:08 15:09 15:10 15:11 15:12 15:13 15:16 15:18 15:20 15:21 15:22 15:26 15:27 15:29 15:31

12 D* 15:40 15:42 15:44 15:46 15:47 15:51 15:52 16:00 16:03 16:05 16:08 16:09 16:10 16:11 16:12 16:13 16:16 16:18 16:20 16:21 16:22 16:26 16:27 16:29 16:31

13 Š 16:40 16:42 16:44 16:46 16:47 16:51 16:52 17:00 17:03 17:05 17:08 17:09 17:10 17:11 17:12 17:13 17:16 17:18 17:20 17:21 17:22 17:26 17:27 17:29 17:31

14 D* 17:40 17:42 17:44 17:46 17:47 17:51 17:52 18:00 18:03 18:05 18:08 18:09 18:10 18:11 18:12 18:13 18:16 18:18 18:20 18:21 18:22 18:26 18:27 18:29 18:31

15 Š 18:40 18:42 18:44 18:46 18:47 18:51 18:52 19:00 19:03 19:05 19:08 | | | | | | | | | | | | | |

16 D* 19:40 19:42 19:44 19:46 19:47 19:51 19:52 20:00 20:03 20:05 20:08 20:09 20:10 20:11 20:12 20:13 20:16 20:18 20:20 20:21 20:22 20:26 20:27 20:29 20:31

17 Š 20:40 20:42 20:44 20:46 20:47 20:51 20:52 21:00 21:03 21:05 21:08 21:09 21:10 21:11 21:12 21:13 21:16 21:18 21:20 21:21 21:22 21:26 21:27 21:29 21:31

Kranj - Srednja vas pri Šenčurju - Cerklje - Letališče Brnik - Kranj km 0 0 1 5 6 9 10 10 11 12 14 15 16 18 19 19 21 22 24 28 28 31 32 35 36

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop KRANJ AP Kranj ZD Kranj Vod.stolp Kranj Primskovo Kranj Plinarna Šenčur Šenčur na Jami Šenčur Š Srednja vas pri Šenčurju Luže Velesovo Trata pri Velesovem Češnjevek Dvorje Cerklje na Gorenj. OB Cerklje na Gorenj. Zgornji Brnik Spodnji Brnik vas LETALIŠČE J.PUČNIKA Šenčur Šenčur na Jami Kranj Plinarna Kranj Primskovo Kranj Vod.stolp KRANJ AP

1 Š 5:25 5:27 5:29 5:31 5:32 5:36 5:37 5:38 5:40 5:42 5:45 5:46 5:47 5:48 5:49 5:50 5:53 5:55 6:00 6:05 6:06 6:10 6:11 6:13 6:15

2 Š 6:15 6:17 6:19 6:21 6:22 6:26 6:27 6:28 6:30 6:32 6:35 6:36 6:37 6:38 6:39 6:50 6:53 6:55 7:00 7:05 7:06 7:10 7:11 7:13 7:15

3 Š 7:25 7:27 7:29 7:31 7:32 7:36 7:37 7:38 7:40 7:42 7:45 7:46 7:47 7:48 7:49 7:50 7:53 7:55 8:00 8:05 8:06 8:10 8:11 8:13 8:15

4 Š 8:25 8:27 8:29 8:31 8:32 8:36 8:37 8:38 8:40 8:42 8:45 8:46 8:47 8:48 8:49 8:50 8:53 8:55 9:00 9:05 9:06 9:10 9:11 9:13 9:15

5 Š 9:25 9:27 9:29 9:31 9:32 9:36 9:37 9:38 9:40 9:42 9:45 9:46 9:47 9:48 9:49 9:50 9:53 9:55 10:00 10:05 10:06 10:10 10:11 10:13 10:15

6 Š 10:25 10:27 10:29 10:31 10:32 10:36 10:37 10:38 10:40 10:42 10:45 10:46 10:47 10:48 10:49 10:50 10:53 10:55 11:00 11:05 11:06 11:10 11:11 11:13 11:15

7 Š 11:25 11:27 11:29 11:31 11:32 11:36 11:37 11:38 11:40 11:42 11:45 11:46 11:47 11:48 11:49 11:50 11:53 11:55 12:00 12:05 12:06 12:10 12:11 12:13 12:15

8 Š 12:25 12:27 12:29 12:31 12:32 12:36 12:37 12:38 12:40 12:42 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:53 12:55 13:00 13:05 13:06 13:10 13:11 13:13 13:15

9 ŠP 12:25 12:27 12:29 12:31 12:32 12:36 12:37 12:38 12:40 12:42 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:53 12:55 12:58 | | | | | |

10 D 13:25 13:27 13:29 13:31 13:32 13:36 13:37 13:38 13:40 13:42 13:45 13:46 13:47 13:48 13:49 13:50 13:53 13:55 14:00 14:05 14:06 14:10 14:11 14:13 14:15

11 Š 14:25 14:27 14:29 14:31 14:32 14:36 14:37 14:38 14:40 14:42 14:45 14:46 14:47 14:48 14:49 14:50 14:53 14:55 15:00 15:05 15:06 15:10 15:11 15:13 15:15

12 Š 15:25 15:27 15:29 15:31 15:32 15:36 15:37 15:38 15:40 15:42 15:45 15:46 15:47 15:48 15:49 15:50 15:53 15:55 16:00 16:05 16:06 16:10 16:11 16:13 16:15

13 Š 16:25 16:27 16:29 16:31 16:32 16:36 16:37 16:38 16:40 16:42 16:45 16:46 16:47 16:48 16:49 16:50 16:53 16:55 16:58 | | | | | |

14 Š 18:25 18:27 18:29 18:31 18:32 18:36 18:37 18:38 18:40 18:42 18:45 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50 18:53 18:55 19:00 19:05 19:06 19:10 19:11 19:13 19:15

15 Š 22:20 22:22 22:24 22:26 22:27 22:31 22:32 22:33 22:35 22:37 22:40 22:41 22:42 22:43 22:44 22:45 22:48 22:50 22:55 23:00 23:01 23:05 23:06 23:08 23:10

OPOMBA/NOTE: Z letališča Brnik so možni tudi transferni prevozi (shuttli) s kombijem za smer Bled, Bohinj in Kranjska gora (potrebna predhodna prijava na 00 386 (0)31 304 141) ter v Ljubljano (00 386 (0)51 321 414 ali 00 386 (0)40 771 771)/Transportation is organized by vans from the airport Brnik to locations Bled, Bohinj and Kranjska gora (prior reservation required at 00 386 (0)31 304 141) and to Ljubljana (00 386 (0)51 321 414 and 00 386 (0)40 771 771). LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; Š delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; ŠP delavniki v dneh šolskih počitnic/Workdays during school holidays; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 1.9.2018.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

23


Avtobus/Bus: Letališče Jožeta Pučnika/Airport Jože Pučnik - Ljubljana km 0 3 3 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 25 26 27 28 29

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA Spodnji Brnik Vopovlje Lahovče Nasovče Komenda vas Komenda Š Moste Petrol Topole pri Mengšu Mengeš Pavovec Mengeš Lovec Mengeš Petrol Loka pri Mengšu Trzin vas Trzin GD Trzin Mlake Trzin ind.cona Dobrava pri Črnučah Ljubljana Črnuče Ljubljana Ruski car Ljubljana AMZS Ljubljana stad. Ljubljana Viadukt LJUBLJANA AP

1 D*F 5:00 5:03 5:05 5:07 5:09 5:11 5:12 5:14 5:17 5:20 5:22 5:23 5:24 5:26 5:28 5:29 5:30 5:31 5:35 5:39 5:42 5:45 5:48 5:50

2 D*F 6:05 6:08 6:10 6:12 6:14 6:16 6:18 6:20 6:23 6:26 6:28 6:29 6:30 6:32 6:34 6:35 6:36 6:37 6:41 6:45 6:48 6:51 6:54 6:56

3 4 D* SO,NP 7:00 7:00 7:03 7:03 7:05 7:05 7:07 7:07 7:09 7:09 7:11 7:11 7:12 7:12 7:14 7:14 7:17 7:17 7:20 7:20 7:22 7:22 7:23 7:23 7:24 7:24 7:26 7:26 7:28 7:28 7:29 7:29 7:30 7:30 7:31 7:31 7:35 7:35 7:39 7:39 7:42 7:42 7:45 7:45 7:48 7:48 7:50 7:50

5 D*F 8:00 8:03 8:05 8:07 8:09 8:11 8:13 8:15 8:18 8:21 8:23 8:24 8:25 8:27 8:29 8:30 8:31 8:32 8:36 8:40 8:43 8:46 8:49 8:51

6 D*F 9:00 9:03 9:05 9:07 9:09 9:11 9:12 9:14 9:17 9:20 9:22 9:23 9:24 9:26 9:28 9:29 9:30 9:31 9:35 9:39 9:42 9:45 9:48 9:50

7 8 9 D* SO,NP D*F 10:00 10:00 11:00 10:03 10:03 11:03 10:05 10:05 11:05 10:07 10:07 11:07 10:09 10:09 11:09 10:11 10:11 11:11 10:12 10:12 11:12 10:14 10:14 11:14 10:17 10:17 11:17 10:20 10:20 11:20 10:22 10:22 11:22 10:23 10:23 11:23 10:24 10:24 11:24 10:26 10:26 11:26 10:28 10:28 11:28 10:29 10:29 11:29 10:30 10:30 11:30 10:31 10:31 11:31 10:35 10:35 11:35 10:39 10:39 11:39 10:42 10:42 11:42 10:45 10:45 11:45 10:48 10:48 11:48 10:50 10:50 11:50

10 11 12 D* SO,NP D*F 12:00 12:00 13:00 12:03 12:03 13:03 12:05 12:05 13:05 12:07 12:07 13:07 12:09 12:09 13:09 12:11 12:11 13:11 12:12 12:12 13:12 12:14 12:14 13:14 12:17 12:17 13:17 12:20 12:20 13:20 12:22 12:22 13:22 12:23 12:23 13:23 12:24 12:24 13:24 12:26 12:26 13:26 12:28 12:28 13:28 12:29 12:29 13:29 12:30 12:30 13:30 12:31 12:31 13:31 12:35 12:35 13:35 12:39 12:39 13:39 12:42 12:42 13:42 12:45 12:45 13:45 12:48 12:48 13:48 12:50 12:50 13:50

13 14 15 D* SO,NP D*F 14:00 14:00 15:00 14:03 14:03 15:03 14:05 14:05 15:05 14:07 14:07 15:07 14:09 14:09 15:09 14:11 14:11 15:11 14:12 14:12 15:12 14:14 14:14 15:14 14:17 14:17 15:17 14:20 14:20 15:20 14:22 14:22 15:22 14:23 14:23 15:23 14:24 14:24 15:24 14:26 14:26 15:26 14:28 14:28 15:28 14:29 14:29 15:29 14:30 14:30 15:30 14:31 14:31 15:31 14:35 14:35 15:35 14:39 14:39 15:39 14:42 14:42 15:42 14:45 14:45 15:45 14:48 14:48 15:48 14:50 14:50 15:50

16 17 18 D* SO,NP D*F 16:00 16:00 17:00 16:03 16:03 17:03 16:05 16:05 17:05 16:07 16:07 17:07 16:09 16:09 17:09 16:11 16:11 17:11 16:12 16:12 17:12 16:14 16:14 17:14 16:17 16:17 17:17 16:20 16:20 17:20 16:22 16:22 17:22 16:23 16:23 17:23 16:24 16:24 17:24 16:26 16:26 17:26 16:28 16:28 17:28 16:29 16:29 17:29 16:30 16:30 17:30 16:31 16:31 17:31 16:35 16:35 17:35 16:39 16:39 17:39 16:42 16:42 17:42 16:45 16:45 17:45 16:48 16:48 17:48 16:50 16:50 17:50

19 20 21 D* SO,NP D*F 18:00 18:00 19:00 18:03 18:03 19:03 18:05 18:05 19:05 18:07 18:07 19:07 18:09 18:09 19:09 18:11 18:11 19:11 18:12 18:12 19:12 18:14 18:14 19:14 18:17 18:17 19:17 18:20 18:20 19:20 18:22 18:22 19:22 18:23 18:23 19:23 18:24 18:24 19:24 18:26 18:26 19:26 18:28 18:28 19:28 18:29 18:29 19:29 18:30 18:30 19:30 18:31 18:31 19:31 18:35 18:35 19:35 18:39 18:39 19:39 18:42 18:42 19:42 18:45 18:45 19:45 18:48 18:48 19:48 18:50 18:50 19:50

22 23 D* SO,NP 20:00 20:00 20:03 20:03 20:05 20:05 20:07 20:07 20:09 20:09 20:11 20:11 20:12 20:12 20:14 20:14 20:17 20:17 20:20 20:20 20:22 20:22 20:23 20:23 20:24 20:24 20:26 20:26 20:28 20:28 20:29 20:29 20:30 20:30 20:31 20:31 20:35 20:35 20:39 20:39 20:42 20:42 20:45 20:45 20:48 20:48 20:50 20:50

OPOMBA/NOTE: Z letališča Brnik so možni tudi transferni prevozi (shuttli) s kombijem za smer Bled, Bohinj in Kranjska gora (potrebna predhodna prijava na 00 386 (0)31 304 141) ter v Ljubljano (00 386 (0)51 321 414 ali 00 386 (0)40 771 771)/Transportation is organized by vans from the airport Brnik to locations Bled, Bohinj and Kranjska gora (prior reservation required at 00 386 (0)31 304 141) and to Ljubljana (00 386 (0)51 321 414 and 00 386 (0)40 771 771). LEGENDA/LEGEND: D* delavniki/Workdays; D*F delavniki, ne vozi od/Workdays, does not run from: 26.12. - 2.1. in/and 30.4. - 4.5.; NP nedelje in prazniki/Sundays and holidays; SO sobote/Saturdays; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 1.9.2018.

Sončni zahod z inverzijo v dolini/Sunset and inversion in the valley Foto: Katja Vidgaj

24 Ljubljana/City of Ljubljana Foto: Rok Godec


Avtobus/Bus: Ljubljana - Letališče Jožeta Pučnika/Airport Jože Pučnik km 0 2 3 4 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 26 26 29

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop LJUBLJANA AP Ljubljana stad. Ljubljana AMZS Ljubljana Ruski car Ljubljana Črnuče Dobrava pri Črnučah Trzin ind.cona Trzin Mlake Trzin GD Trzin vas Loka pri Mengšu Mengeš Petrol Mengeš Lovec Mengeš Pavovec Topole pri Mengšu Moste Petrol Komenda Š Komenda vas Nasovče Lahovče Vopovlje Spodnji Brnik LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA

1 D*F 5:20 5:23 5:25 5:27 5:31 5:35 5:36 5:37 5:38 5:40 5:42 5:43 5:44 5:46 5:49 5:52 5:54 5:56 5:58 6:00 6:02 6:04 6:07

2 3 4 D* SO,NP D*F 6:10 6:10 7:10 6:13 6:13 7:13 6:16 6:16 7:15 6:18 6:18 7:17 6:21 6:21 7:21 6:25 6:25 7:25 6:26 6:26 7:26 6:27 6:27 7:27 6:28 6:28 7:28 6:30 6:30 7:30 6:32 6:32 7:32 6:33 6:33 7:33 6:34 6:34 7:34 6:36 6:36 7:36 6:39 6:39 7:39 6:42 6:42 7:42 6:44 6:44 7:44 6:45 6:45 7:46 6:47 6:47 7:48 6:49 6:49 7:50 6:51 6:51 7:52 6:53 6:53 7:54 6:56 6:56 7:57

5 D*F 8:10 8:13 8:16 8:18 8:21 8:25 8:26 8:27 8:28 8:30 8:32 8:33 8:34 8:36 8:39 8:42 8:44 8:45 8:47 8:49 8:51 8:53 8:56

6 D* 9:10 9:13 9:16 9:18 9:21 9:25 9:26 9:27 9:28 9:30 9:32 9:33 9:34 9:36 9:39 9:42 9:44 9:45 9:47 9:49 9:51 9:53 9:56

7 8 SO,NP D*F 9:10 10:10 9:13 10:13 9:16 10:16 9:18 10:18 9:21 10:21 9:25 10:25 9:26 10:26 9:27 10:27 9:28 10:28 9:30 10:30 9:32 10:32 9:33 10:33 9:34 10:34 9:36 10:36 9:39 10:39 9:42 10:42 9:44 10:44 9:45 10:45 9:47 10:47 9:49 10:49 9:51 10:51 9:53 10:53 9:56 10:56

9 10 11 D* SO,NP D*F 11:10 11:10 12:10 11:13 11:13 12:13 11:16 11:16 12:16 11:18 11:18 12:18 11:21 11:21 12:21 11:25 11:25 12:25 11:26 11:26 12:26 11:27 11:27 12:27 11:28 11:28 12:28 11:30 11:30 12:30 11:32 11:32 12:32 11:33 11:33 12:33 11:34 11:34 12:34 11:36 11:36 12:36 11:39 11:39 12:39 11:42 11:42 12:42 11:44 11:44 12:44 11:45 11:45 12:45 11:47 11:47 12:47 11:49 11:49 12:49 11:51 11:51 12:51 11:53 11:53 12:53 11:56 11:56 12:56

12 13 14 D* SO,NP D*F 13:10 13:10 14:10 13:13 13:13 14:13 13:16 13:16 14:16 13:18 13:18 14:18 13:21 13:21 14:21 13:25 13:25 14:25 13:26 13:26 14:26 13:27 13:27 14:27 13:28 13:28 14:28 13:30 13:30 14:30 13:32 13:32 14:32 13:33 13:33 14:33 13:34 13:34 14:34 13:36 13:36 14:36 13:39 13:39 14:39 13:42 13:42 14:42 13:44 13:44 14:44 13:45 13:45 14:45 13:47 13:47 14:47 13:49 13:49 14:49 13:51 13:51 14:51 13:53 13:53 14:53 13:56 13:56 14:56

15 16 17 D* SO,NP D*F 15:10 15:10 16:10 15:13 15:13 16:13 15:16 15:16 16:16 15:18 15:18 16:18 15:21 15:21 16:21 15:25 15:25 16:25 15:26 15:26 16:26 15:27 15:27 16:27 15:28 15:28 16:28 15:30 15:30 16:30 15:32 15:32 16:32 15:33 15:33 16:33 15:34 15:34 16:34 15:36 15:36 16:36 15:39 15:39 16:39 15:42 15:42 16:42 15:44 15:44 16:44 15:45 15:45 16:45 15:47 15:47 16:47 15:49 15:49 16:49 15:51 15:51 16:51 15:53 15:53 16:53 15:56 15:56 16:56

18 19 20 D* SO,NP D*F 17:10 17:10 18:10 17:13 17:13 18:13 17:15 17:15 18:16 17:17 17:17 18:18 17:21 17:21 18:21 17:25 17:25 18:25 17:26 17:26 18:26 17:27 17:27 18:27 17:28 17:28 18:28 17:30 17:30 18:30 17:32 17:32 18:32 17:33 17:33 18:33 17:34 17:34 18:34 17:36 17:36 18:36 17:39 17:39 18:39 17:42 17:42 18:42 17:44 17:44 18:44 17:46 17:46 18:45 17:48 17:48 18:47 17:50 17:50 18:49 17:52 17:52 18:51 17:54 17:54 18:53 17:57 17:57 18:56

21 22 23 D* SO,NP D*F 19:10 19:10 20:10 19:13 19:13 20:13 19:15 19:15 20:16 19:17 19:17 20:18 19:21 19:21 20:21 19:25 19:25 20:25 19:26 19:26 20:26 19:27 19:27 20:27 19:28 19:28 20:28 19:30 19:30 20:30 19:32 19:32 20:32 19:33 19:33 20:33 19:34 19:34 20:34 19:36 19:36 20:36 19:39 19:39 20:39 19:42 19:42 20:42 19:44 19:44 20:44 19:46 19:46 20:45 19:48 19:48 20:47 19:50 19:50 20:49 19:52 19:52 20:51 19:54 19:54 20:53 19:57 19:57 20:56

OPOMBA/NOTE: Z letališča Brnik so možni tudi transferni prevozi (shuttli) s kombijem za smer Bled, Bohinj in Kranjska gora (potrebna predhodna prijava na 00 386 (0)31 304 141) ter v Ljubljano (00 386 (0)51 321 414 ali 00 386 (0)40 771 771)/Transportation is organized by vans from the airport Brnik to locations Bled, Bohinj and Kranjska gora (prior reservation required at 00 386 (0)31 304 141) and to Ljubljana (00 386 (0)51 321 414 and 00 386 (0)40 771 771). LEGENDA/LEGEND: D* delavniki/Workdays; D*F delavniki, ne vozi od/Workdays, does not run from: 26.12. - 2.1. in/and 30.4. - 4.5.; NP nedelje in prazniki/Sundays and holidays; SO sobote/Saturdays; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 1.9.2018.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Po Ljubljani s kolesom/Cycling in Ljubljana Foto: Iztok Medja + www.slovenia.info

25 Letališče se nahaja v bližini Kranja/Airport is near Kranj City Foto: Jošt Gantar + www.slovenia.info


Avtobus/Bus: Letališče Celovec/Airport Klagenfurt (AT) - Kranj - Letališče Jožeta Pučnika/Airport Jože Pučnik - Ljubljana in obratno/and return trip (čezmejna proga/cross-border route) Smer/Direction: CELOVEC/KLAGENFURT (AT) km 0 4 17 30 35 39 61 70 95

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop LJUBLJANA AP LETALIŠČE J.PUČNIK KRANJ AP Loiblpass Tunnel Nord (AT)/Ljubelj tunel sever Loibltal Gh. Deutscher Peter/Brodi Unterloibl Tscheppaschlucht/Podljubel Čepa Kirschentheuer/Kožentavra Klagenfurt Bbf/Celovec AP KLAGENFURT AIRPORT/LETALIŠČE CELOVEC

NZ NZ NA NA

Smer/Direction: LJUBLJANA km 0 25 34 56 60 65 78 91 95

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop KLAGENFURT AIRPORT/LETALIŠČE CELOVEC Klagenfurt Bbf/Celovec AP Kirschentheuer/Kožentavra Unterloibl Tscheppaschlucht/Podljubel Čepa Loibltal Gh. Deutscher Peter/Brodi Loiblpass Tunnel Nord (AT)/Ljubelj tunel sever KRANJ AP LETALIŠČE J.PUČNIK LJUBLJANA AP

NZ NZ NA NA

5 4 3 2 1 V DS RUF DS DS 17:30 | 6:00 9:15 12:00 6:35 9:50 12:35 15:25 18:05 | R10:04 R12:49 | R18:19 18:34 | 7:04 10:19 13:04 18:41 | 7:14 10:26 13:14 18:46 | 7:21 10:31 13:21 7:30 10:54 13:30 16:15 19:09 7:48 11:12 13:48 16:40 19:27 | | 14:08 |

1 RUF | 4:50 5:05 | | | | 5:50 |

2 DS | 7:15 7:33 7:39 7:46 7:55 | 8:32 9:04

3 DS | 9:30 9:48 9:53 10:00 10:09 10:42 10:56 11:28

4 RUF | 13:00 13:16 | | | | 14:06 |

5 V | 14:05 14:23 14:29 14:36 14:45 15:17 15:31 16:03

26

6 DS 17:10 17:30 17:48 17:53 18:00 18:09 18:42 18:56 19:28

Clusijev svišč/Gentiana clusii Foto: Andrej Zupanc

OPOMBA/NOTE: R Avtobus se na avtobusni postaji Kranj ustavi le, če rezervirate v naprej. Prevoz vam garantiramo lahko, če rezervirate sedež preko www.alpeadrialine.com ali ob nakupu vozovnice pri blagajni avtobusne postaje Ljubljane/Bus approaches bus station Kranj only after reservations. Guaranteed transport only with reservation confirmation reservable on www.alpeadrialine.com or buy tickets at the counter avtobusna postaja. LEGENDA/LEGEND: DS delavniki in sobote/workdays and Saturdays; D* od ponedeljka do četrtka/from Monday to Thursday; NE nedelje/Sundays; PE petki/Fridays; RUF vozi le, če rezervirate preko spleta najmanj 12h pred odhodom/drive only if you book online at least 12 hours before departure; SO sobote/Saturdays; V vsak dan/daily; NA možen le izstop iz avtobusa/only exit from the bus; NZ možen le vstop na avtobus/only enter into the bus; INFO: Kärnten Bus GmbH, T: 00 43 (0) 463 931 800 Velja od/Valid from 1.5.2018.


Avtobus/Bus: Slovenj Gradec s širšo okolico/and surroundings km Odhodi v smeri/Departing to 65 Celje 35 Črna na Koroškem 11 Dravograd

60 19 98 72

Gornji Grad Libeliče Ljubljana Maribor

13 Mislinja

28 Radlje ob Dravi 22 Prevalje 17 Ravne na Koroškem via Sele 27 Vitanje 10 Šmiklavž 26 Velenje 34 Vuhred

23 Zgornja Muta

ponedeljek - petek/Monday - Friday 06:49* 15:20 05:10 05:41 06:15 07:00 08:45 09:15* 09:45 10:36* 10:45*** 11:25* 11:45 12:50* 13:10 14:20 14:55 15:10-PD 15:51 17:15 17:45 20:30 21:47 22:55 04:55 05:41 06:05* 06:15 06:50 07:00 08:05* 08:15* 08:45 09:05*** 09:15* 09:45 10:35 10:36*10:45*** 11:05* 11:25* 11:45 12:00* 12:45* 12:50* 13:00 13:10 13:35* 14:15* 14:20 14:50 14:55 15:10 15:51 16:10* 16:30* 17:15 17:45 18:20 19:15*** 19:20* 20:30 21:31 21:47 22:10 22:15 22:55 13:25 06:15*-PD 10:45*-PD 12:45*-PD 13:35*-PD 15:10*-PD 05:35 06:53 08:35* 09:35* 12:29 05:41*-PD 06:50 08:45-PD 10:35 14:20-PD 15:10* 17:15-PD 04:45* 04:58 05:12* 05:20* 05:35 05:40* 06:05 06:53 08:00 08:35* 08:50 09:35* 10:00 11:00 11:30 12:00 12:29 12:54 13:05* 13:25 14:15 14:45* 15:05* 15:20 16:00 19:00 19:50 21:00 04:55 06:05* 06:50 08:15* 08:45-PD 09:05*** 10:35 11:05* 12:00* 13:00 13:10* 14:20-PD 14:50 15:10 16:10* 16:30* 17:15-PD 18:20* 19:20* 22:15 05:05 05:10 05:41 06:15 06:50* 07:00 08:05* 08:45 09:15* 09:45 10:36* 10:45***11:25* 11:45 12:50* 13:10 14:15 14:20 14:45* 14:55 15:10 15:45* 15:51 17:15 17:45 18:21 19:15*** 20:30 21:31 21:47 22:10 22:55 05:05 06:50* 07:00* 08:15* 12:45* 13:05 14:15 14:45* 15:10 15:45* 05:12 15:05* 05:10* 6:00* 12:50* 14:15* 15:15* 04:45* 04:58 05:20* 05:35 06:05 06:53 08:00 08:35* 08:50 09:35* 10:00 11:00 11:30 12:00 12:29 12:54 13:05* 13:25 14:15 14:45* 15:20 16:00 19:00 19:50 21:00 04:55 06:05* 11:05* 13:11*-PD 14:15*-PD 14:20-PD 14:50 18:20* 19:20* 13:10* 14:50

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

sobota/Saturday 15:20 9:45 15:10-PD 20:30 21:47

06:50 09:45 14:20 15:10 15:15 20:30 21:31 21:47 22:15 13:25

nedelja, prazniki/Sunday, holidays 15:20 19.00-PV 15:10-PD 17:15 20:30 21:47 22:42**

06:50 10:35 15:10 16:10 17:15 18:19*** 19:20** 20:30 21:46 21:47 22:15 22:42** 00:09**

12:29 06:50 14:20-PD

12:29 17:54** 19:49 6:50 10:35 17:15-PD 19:20** 12:29 13:00 13:30 15:20 17:54** 19:00 19:49

06:50 14:20-PD 15:10 22:15

06:50 10:35 15:10 16:10 17:15-PD 18:19*** 19:20** 22:15 00:09** 15:10-PD 17:15 20:30 21:46 22:42**

05:00 06:49 10:00 12:00 12:29 12:54 13:25 14:15 15:20 19:00

05:10 09:45 15:10-PD 20:30 21:31 21:47

05:00 06:49 10:00 12:00 12:29 12:54 13:25 14:15 15:20 19:00 06:50 14:20-PD

12:29 13:00 13:30 15:20 17:54** 19:00 19:49

06:50 14:20-PD

27

Mestno jedro Slovenj Gradca/Slovenj Gradec city centre Foto: David Valič

LEGENDA/LEGEND: * vozi v času šolskega pouka/Runs during school year; ** vozi ob nedeljah ali zadnji dan praznikov v času šolskega pouka, ne vozi/Sundays and last day of holidays during school year. Does not run on: 1.1., 8.2., 1.4., 27.4., 29.4., 1.5., 31.10., 25.12.; *** vozi v času šolskih počitnic/Runs during school holidays; PRESTOP/BUS CHANGE: PD prestop v Dravogradu/Required bus change in Dravograd; PV prestop v Velenju/Required bus change in Velenje; INFO: Koratur d.d., T: 00 386 (0)2 823 11 91 in Izletnik Celje d.d., T: 00 386 (0)3 425 34 00 Velja do/Valid until: 1.9.2018. Kasneje možne manjše spremembe/Minor changes can be introduced later.


Avtobus/Bus: Logarska dolina - Luče - Mozirje - Celje km 0 5 8 10 12 14 15 18 20 21 23 23 24 27 30 32 33 34 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 51 53 55 56 57

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Logarska dolina slap LOGARSKA DOLINA Hotel Logarska dolina Sestre Solčava Lašekar SOLČAVA Solčava Oprešnik Robanov kot Rogovilec Igla Luče ob Savinji Stoglej LUČE OB SAVINJI Raduha Rogački most Raduha Struge pri Raduhi Konjski vrh Ljubno ob Savinji Rore LJUBNO OB SAVINJI Ljubno ob Savinji Alpe Radmirje K Okonina Grušovlje pri Ljubnem Šentjanž pri Ljubnem Varpolje Nizka Rečica ob Savinji K Rečica ob Savinji Rečica ob Savinji K Spodnja Rečica ob Savinji Prihova pri Nazarju Nazarje Nazarje BSH Mozirje Celinšek MOZIRJE MOZIRJE Ljubija Soteska pri Mozirju Letuš Zgornji Hrašan Letuš Letuš Rovšnik Male Braslovče

1

D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4:50 4:52 4:53 4:55 4:57 4:58 4:59

2

D* | | | | | | | | | | | | | | | 5:00 5:01 5:03 5:04 5:06 5:07 5:08 5:09 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:16 | 5:20 5:21 5:30 5:31 5:32 5:34 5:36 5:37 5:38

3

Š2 | | | | 5:00 5:01 5:03 5:06 5:09 5:11 5:14 5:15 5:17 5:20 5:26 5:28 5:29 5:31 5:32 5:34 5:35 5:36 5:37 5:38 5:39 5:40 5:41 5:42 5:44 5:46 5:48 5:49 | | | | | | |

4

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:56 | 6:00 6:01 6:01 6:03 6:04 6:06 6:08 6:09 |

5

ŠP2 | | | | 5:05 5:06 5:08 5:11 5:14 5:16 5:19 5:20 5:22 5:25 5:31 5:33 5:34 5:35 5:37 5:39 5:40 5:41 5:42 5:43 5:44 5:45 5:46 5:47 5:49 5:51 5:53 5:54 6:00 6:02 6:03 6:05 6:07 6:08 6:09

6

Š2 | | | | | | | | | 5:28 5:31 5:32 5:34 5:37 5:43 5:45 5:46 5:48 5:49 5:51 5:52 5:53 5:54 5:55 | | | | | | | | | 6:04 6:05 6:07 6:09 6:10 6:11

7

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:45 5:46 5:48 5:49 5:50 5:51 5:52 5:53 5:54 5:55 5:56 5:58 | 6:02 6:03 6:05 6:07 6:08 6:10 6:12 6:13 |

8

D* | | | | | | | | | 6:10 6:13 6:14 6:16 6:19 6:25 6:27 6:28 6:30 6:31 6:33 6:34 6:35 6:36 6:37 6:38 6:39 6:40 6:41 6:43 | 6:47 6:48 7:00 7:02 7:03 7:05 7:07 7:08 7:09

9

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7:00 7:01 7:02 7:03 7:05 | 7:09 7:10 7:10 7:12 7:13 7:15 7:17 7:18 |

10 11 12 13

Š2 | | | | 6:27 6:28 6:30 6:33 6:36 6:38 6:41 6:42 6:44 6:47 6:53 6:55 6:56 6:58 6:59 7:01 7:02 7:03 7:04 | 7:05 7:06 7:07 7:08 | | 7:13 | | 7:15 7:16 7:18 7:20 7:21 7:22

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 8:02 8:03 8:05 8:07 8:08 8:09

14

D* D* SONE | | 10:00 | | 10:06 | | 10:09 | | 10:12 8:00 | 10:15 8:01 | 10:16 8:03 | 10:18 8:06 | 10:21 8:09 | 10:24 8:11 | 10:26 8:14 | 10:29 8:15 | 10:30 8:17 | 10:32 8:20 | 10:35 8:26 | 10:41 8:28 10:35 10:43 8:29 10:36 10:44 8:31 10:38 10:46 8:32 10:39 10:47 8:34 10:41 10:49 8:35 10:42 10:50 8:36 10:43 10:51 8:37 10:44 10:52 8:38 10:45 10:53 8:39 10:46 10:54 8:40 10:47 10:55 8:41 10:48 10:56 8:42 10:49 10:57 8:44 10:51 10:59 | | | 8:48 10:55 11:03 8:49 10:56 11:04 9:00 11:00 11:04 9:02 11:02 11:06 9:03 11:03 11:07 9:05 11:05 11:09 9:07 11:07 11:11 9:08 11:08 11:12 9:09 11:09 11:13

15

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 12:02 12:03 12:05 12:07 12:08 12:09

16

D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 13:02 13:03 13:05 13:07 13:08 13:09

17

18

D*B4 D*B5 12:40 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 12:55 12:55 12:56 12:56 12:58 12:58 13:01 13:01 13:04 13:04 13:06 13:06 13:09 13:09 13:10 13:10 13:12 13:12 13:15 13:15 13:21 13:21 13:23 13:23 13:24 13:24 13:26 13:26 13:27 13:27 13:29 13:29 13:30 13:30 13:31 13:31 13:32 13:32 13:33 13:33 13:34 13:34 13:35 13:35 13:36 13:36 13:37 13:37 13:39 13:39 13:41 13:41 13:43 13:43 13:44 13:44 14:00 14:00 14:02 14:02 14:03 14:03 14:05 14:05 14:07 14:07 14:08 14:08 14:09 14:09

19

D* | | | | 13:04 13:05 13:07 13:10 13:13 13:15 13:18 13:19 13:21 13:24 13:30 13:32 13:33 13:35 13:36 13:38 13:39 13:40 13:41 13:42 13:43 13:44 13:45 13:46 13:48 13:50 13:52 13:53 | | | | | | |

20

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:54 14:55 14:57 14:58 14:59 15:00 15:01 | | 15:03 15:04 | | | 15:10 | | | | | | |

21

D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:10 15:12 15:13 15:15 15:17 15:18 15:19

22

23

24

25

26

27

D* Š2 PEŠ2 Š2 SONE D* | | | | 18:00 | | | | | 18:06 | | | | | 18:09 | | | | | 18:12 | 16:05 16:10 17:49 | 18:15 | 16:06 16:11 17:50 | 18:16 | 16:08 16:13 17:52 | 18:18 21:08 16:11 16:16 17:55 | 18:21 21:11 16:14 16:19 17:58 | 18:24 21:14 16:16 16:21 18:00 | 18:26 21:16 16:19 | | | 18:29 21:19 16:20 | | | 18:30 21:20 16:22 | | | 18:32 21:22 16:25 | | | 18:35 21:25 16:31 | | | 18:41 21:31 16:33 | | | 18:43 21:33 16:34 | | | 18:44 21:34 16:36 | | | 18:46 21:36 16:37 | | | 18:47 21:37 16:39 | | | 18:49 21:39 16:40 | | | 18:50 21:40 16:41 | | | 18:51 21:41 16:42 | | | 18:52 21:42 16:43 | | | 18:53 21:43 16:44 | | | 18:54 21:44 16:45 | | | 18:55 21:45 16:46 | | | 18:56 21:46 16:47 | | | 18:57 21:47 16:49 | | | 18:59 21:49 | | | | | 21:51 16:53 | | | 19:03 | 16:54 | | | 19:04 | 17:03 | | 18:00 19:04 | 17:05 | | 18:02 19:06 | 17:06 | | 18:03 19:07 | 17:08 | | 18:05 19:09 | 17:10 | | 18:07 19:11 | 17:11 | | 18:08 19:12 | 17:12 | | 18:09 19:13 |

Solčavska panoramska cesta/Solčava panoramic road Foto: Arhiv TIC Solčava/Archive TIC Solčava

28

Podolševa Foto: Arhiv TIC Solčava/Archive TIC Solčava


km 59 60 61 62 63 63 65 66 67 68 71 72 73 74 76 77 78 78 79 80

POSTAJA/BUS STATION 1 Postajališče/Bus stop D* Braslovče 5:01 Parižlje 5:04 Polzela Orešnik 5:05 Polzela Cimperman 5:08 Breg pri Polzeli 5:10 Topovlje | Ločica ob Savinji 5:13 Šempeter v Savinj.dol. SIP 5:15 Šempeter v Savinj.dol. PTT 5:17 Šempeter v Savinj.dol. nadv. 5:19 ŽALEC 5:22 Novo Celje 5:25 Petrovče 5:27 Drešinja vas 5:28 Levec 5:30 Medlog Š 5:32 Celje Ložnica 5:34 Celje Otok 5:35 Celje Glazija 5:38 CELJE AP 5:39

2

D* 5:40 5:43 5:44 5:47 5:49 | 5:52 5:54 5:56 5:58 6:01 6:04 6:06 6:07 6:09 6:11 6:13 6:14 6:17 6:18

3

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4

Š2 | 6:14 | | | 6:16 | | | | | | | | | 6:31 6:33 6:34 6:35 6:38

5

ŠP2 6:11 6:14 6:15 6:18 6:20 | 6:23 6:25 6:27 6:29 6:32 6:35 6:37 6:38 6:40 6:42 6:44 6:45 6:46 6:49

6

Š2 6:13 6:16 6:18 | | | | | | | | | | | | 6:33 6:35 6:36 6:37 6:40

7

Š2 | 6:18 | | | 6:20 | | | | | | | | | 6:35 6:37 6:38 6:39 6:42

8

D* 7:11 7:14 7:15 7:18 7:20 | 7:23 7:25 7:27 7:29 7:32 7:35 7:37 7:38 7:40 7:42 7:44 7:45 7:46 7:49

9

Š2 | 7:23 | | | 7:25 | | | | | | | | | 7:40 7:42 7:43 7:44 7:47

10 11 12 13

Š2 | 7:26 | | | 7:28 | | | | | | | | | 7:43 7:45 7:46 7:47 7:50

Š2 8:11 8:14 8:15 8:18 8:20 | 8:23 8:25 8:27 8:29 8:32 8:35 8:37 8:38 8:40 8:42 8:44 8:45 8:46 8:49

14

D* D* SONE 9:11 11:11 11:15 9:14 11:14 11:18 9:15 11:15 11:19 9:18 11:18 11:22 9:20 11:20 11:24 | | | 9:23 11:23 11:27 9:25 11:25 11:29 9:27 11:27 11:31 9:29 11:29 11:33 9:32 11:32 11:36 9:35 11:35 11:39 9:37 11:37 11:41 9:38 11:38 11:42 9:40 11:40 11:44 9:42 11:42 11:46 9:44 11:44 11:48 9:45 11:45 11:49 9:48 11:46 11:50 9:49 11:49 11:53

15

Š2 12:11 12:14 12:15 12:18 12:20 | 12:23 12:25 12:27 12:29 12:32 12:35 12:37 12:38 12:40 12:42 12:44 12:45 12:46 12:49

16

D* 13:11 13:14 13:15 13:18 13:20 | 13:23 13:25 13:27 13:29 13:32 13:35 13:37 13:38 13:40 13:42 13:44 13:45 13:46 13:49

17

18

19

D*B4 D*B5 D* 14:11 14:11 | 14:14 14:14 | 14:15 14:15 | 14:18 14:18 | 14:20 14:20 | | | | 14:23 14:23 | 14:25 14:25 | 14:27 14:27 | 14:29 14:29 | 14:32 14:32 | 14:35 14:35 | 14:37 14:37 | 14:38 14:38 | 14:40 14:40 | 14:42 14:42 | 14:44 14:44 | 14:45 14:45 | 14:46 14:46 | 14:49 14:49 |

20

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

21

D* 15:21 15:24 15:25 15:28 15:30 | 15:33 15:35 15:37 15:39 15:42 15:45 15:47 15:48 15:50 15:52 15:54 15:55 15:56 15:59

22

D* 17:14 17:17 17:18 17:21 17:23 | 17:26 17:28 17:30 17:32 17:35 17:38 17:40 17:41 17:43 17:45 17:47 17:48 17:49 17:52

23

24

25

26

Š2 PEŠ2 Š2 SONE | | 18:11 19:15 | | 18:14 19:18 | | 18:15 19:19 | | 18:18 19:22 | | 18:20 19:24 | | | | | | 18:23 19:27 | | 18:25 19:29 | | 18:27 19:31 | | 18:29 19:33 | | 18:32 19:36 | | 18:35 19:39 | | 18:37 19:41 | | 18:38 19:42 | | 18:40 19:44 | | 18:42 19:46 | | 18:44 19:48 | | 18:45 19:49 | | 18:46 19:50 | | 18:49 19:53

27

D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; D*B4 delavniki/Workdays: 30.4.-31.10.; D*B5 delavniki/Workdays: 1.11.-29.4.; PEŠ2 petki v času šolskega pouka/Fridays during school year; SONE sobote, nedelje, prazniki/Saturdays, Sundays and holidays: 1.7.-7.9.; ŠP2 vsak dan v času šolskih počitnic/Daily during school holidays; Š2 vsak dan v času šolskega pouka/Daily during school year; INFO: Izletnik Celje d.d., T: 00 386 (0)3 425 34 00 Velja od/Valid from: 1.6.-31.12.2018

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Ojstrica/The mountain Ojstrica Foto: Andrej Zupanc

29 Logarska dolina/Logarska dolina valley Foto: Tomo Jeseničnik


Avtobus/Bus: Celje - Mozirje - Luče - Logarska Dolina km 0 1 2 2 3 4 6 7 8 9 12 13 14 15 17 17 18 19 20 21 23 24 25 27 29 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42

POSTAJA/BUS STATION 1 Postajališče/Bus stop Š2 CELJE AP | Celje Glazija | Celje Otok | Celje Ložnica | Medlog Š | Levec | Drešinja vas | Petrovče | Novo Celje | ŽALEC | Šempeter v Savinj.dol. nadv. | Šempeter v Savinj.dol. PTT | Šempeter v Savinj.dol. SIP | Ločica ob Savinji | Topovlje | Breg pri Polzeli | Polzela Cimperman | Polzela Orešnik | Parižlje | Braslovče | Male Braslovče | Letuš Rovšnik | Letuš | Letuš Zgornji Hrašan | Soteska pri Mozirju | Ljubija | MOZIRJE | MOZIRJE 5:25 Mozirje Celinšek 5:26 Nazarje BSH | Nazarje 5:30 Prihova pri Nazarju 5:32 Spodnja Rečica ob Savinji 5:33 Rečica ob Savinji K 5:34 Rečica ob Savinji | Rečica ob Savinji K | Nizka 5:36 Varpolje 5:37 Šentjanž pri Ljubnem 5:38

2

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3

D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6:00 6:01 6:08 6:10 6:12 6:13 6:14 6:15 6:16 6:17 6:18 6:19

4

Š2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6:40 6:41 | 6:45 6:47 6:48 6:49 6:50 | | | |

5

Š2 6:20 6:23 6:24 6:25 6:27 6:29 6:31 6:32 6:34 6:37 6:40 6:42 6:44 6:46 | 6:49 6:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6

SONE 7:10 7:13 7:14 7:15 7:17 7:19 7:21 7:22 7:24 7:27 7:30 7:32 7:34 7:36 | 7:39 7:41 7:44 7:45 7:48 7:50 7:51 7:52 7:54 7:56 7:57 7:59 7:59 8:00 | 8:04 8:06 8:07 8:08 8:09 8:10 8:11 8:12 8:13

7

8

9

10

11

Š2 D*B5 D*B4 Š2 D* 7:10 9:10 9:10 10:10 11:10 7:13 9:13 9:13 10:13 11:13 7:14 9:14 9:14 10:14 11:14 7:15 9:15 9:15 10:15 11:15 7:17 9:17 9:17 10:17 11:17 7:19 9:19 9:19 10:19 11:19 7:21 9:21 9:21 10:21 11:21 7:22 9:22 9:22 10:22 11:22 7:24 9:24 9:24 10:24 11:24 7:27 9:27 9:27 10:27 11:27 7:30 9:30 9:30 10:30 11:30 7:32 9:32 9:32 10:32 11:32 7:34 9:34 9:34 10:34 11:34 7:36 9:36 9:36 10:36 11:36 | | | | | 7:39 9:39 9:39 10:39 11:39 7:41 9:41 9:41 10:41 11:41 7:44 9:44 9:44 10:44 11:44 7:45 9:45 9:45 10:45 11:45 7:48 9:48 9:48 10:48 11:48 7:50 9:50 9:50 10:50 11:50 7:51 9:51 9:51 10:51 11:51 7:52 9:52 9:52 10:52 11:52 7:54 9:54 9:54 10:54 11:54 7:56 9:56 9:56 10:56 11:56 7:57 9:57 9:57 10:57 11:57 7:59 9:59 9:59 10:59 11:59 8:30 10:00 10:00 | 12:00 8:31 10:01 10:01 | 12:01 | | | | | 8:35 10:05 10:05 | 12:05 8:37 10:07 10:07 | 12:07 8:38 10:08 10:08 | 12:08 8:39 10:09 10:09 | 12:09 8:40 10:10 10:10 | 12:10 8:41 10:11 10:11 | 12:11 8:42 10:12 10:12 | 12:12 8:43 10:13 10:13 | 12:13 8:44 10:14 10:14 | 12:14

12

D* 12:10 12:13 12:14 12:15 12:17 12:19 12:21 12:22 12:24 12:27 12:30 12:32 12:34 12:36 | 12:39 12:41 12:44 12:45 12:48 12:50 12:51 12:52 12:54 12:56 12:57 12:59 | | | | | | | | | | | |

13

SONE 13:10 13:13 13:14 13:15 13:17 13:19 13:21 13:22 13:24 13:27 13:30 13:32 13:34 13:36 | 13:39 13:41 13:44 13:45 13:48 13:50 13:51 13:52 13:54 13:56 13:57 13:59 13:59 14:00 | 14:04 14:06 14:07 14:08 14:09 14:10 14:11 14:12 14:13

14

Š2 13:15 13:18 13:19 13:20 13:22 | | | | | | | | | 13:37 | | | 13:39 13:42 13:44 13:45 13:46 13:48 13:50 13:51 13:53 | | | | | | | | | | | |

15

Š2 13:55 13:58 13:59 14:00 14:02 | | | | | | | | | 14:17 | | | 14:19 14:22 14:24 14:25 14:26 14:28 14:30 14:31 14:33 14:33 14:34 | 14:38 14:40 14:41 14:42 14:43 14:44 14:45 14:46 14:47

16

Š2 13:55 13:58 13:59 14:00 14:02 | | | | | | | | | 15:17 | | | 14:19 14:22 14:24 14:25 14:26 14:28 14:30 14:31 14:33 14:33 14:34 | 14:38 14:40 14:41 14:42 14:43 14:44 14:45 14:46 14:47

17

Š2 14:10 14:13 14:14 14:15 14:17 | | | | | | | | | 14:32 | | | 14:34 14:37 14:39 14:40 14:41 14:43 14:45 14:46 14:48 14:48 14:49 | 14:53 | | | | | | | |

18

D* 14:10 14:13 14:14 14:15 14:17 14:19 14:21 14:22 14:24 14:27 14:30 14:32 14:34 14:36 | 14:39 14:41 14:44 14:45 14:48 14:50 14:51 14:52 14:54 14:56 14:57 14:59 | | | | | | | | | | | |

19

Š2 14:45 14:48 14:49 14:50 14:52 | | | | | | | | | 15:07 | | | 15:09 15:12 15:14 15:15 15:16 15:18 15:20 15:21 15:23 15:23 15:24 | | 15:29 15:30 15:31 15:32 | 15:33 15:34 15:35

20

21

22

23

24

D* D* PEŠ2 D* D* 15:10 16:10 | 18:20 | 15:13 16:13 | 18:23 | 15:14 16:14 | 18:24 | 15:15 16:15 | 18:25 | 15:17 16:17 | 18:27 | 15:19 16:19 | 18:29 | 15:21 16:21 | 18:31 | 15:22 16:22 | 18:32 | 15:24 16:24 | 18:34 | 15:27 16:27 | 18:37 | 15:30 16:30 | 18:40 | 15:32 16:32 | 18:42 | 15:34 16:34 | 18:44 | 15:36 16:36 | 18:46 | | | | | | 15:39 16:39 | 18:49 | 15:41 16:41 | 18:51 | 15:44 16:44 | 18:54 | 15:45 16:45 | 18:55 | 15:48 16:48 | 18:58 | 15:50 16:50 | 19:00 | 15:51 16:51 | 19:01 | 15:52 16:52 | 19:02 | 15:54 16:54 | 19:04 | 15:56 16:56 | 19:06 | 15:57 16:57 | 19:07 | 15:59 16:59 | 19:09 | | 17:00 | 19:10 | | 17:01 | 19:11 | | | | | 22:10 | 17:05 | 19:15 22:12 | 17:07 | 19:17 22:14 | 17:08 | 19:18 22:15 | 17:09 | 19:19 22:16 | 17:10 | 19:20 22:17 | 17:11 | 19:21 22:18 | 17:12 | 19:22 22:19 | 17:13 | 19:23 22:20 | 17:14 | 19:24 22:21

30

Slap Rinka in Orlovo gnezdo/Rinka waterfall and Eagle’s Nest Foto: Nataša Kramar


km 43 44 46 47 48 50 53 56 57 57 59 60 62 65 66 68 70 72 75 80

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Grušovlje pri Ljubnem Okonina Radmirje K Ljubno ob Savinji Alpe LJUBNO OB SAVINJI Ljubno ob Savinji Rore Konjski vrh Struge pri Raduhi Raduha Raduha Rogački most LUČE OB SAVINJI Luče ob Savinji Stoglej Igla Robanov kot Rogovilec Solčava Oprešnik SOLČAVA Solčava Lašekar Logarska dolina Sestre LOGARSKA DOLINA Hotel Logarska dolina slap

1

Š2 5:39 5:41 5:42 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2

Š2 | | | | | | | | | | 6:15 6:17 6:20 6:23 6:25 6:26 | | | |

3

D 6:20 6:22 6:23 6:25 6:26 6:28 6:34 6:37 6:39 6:40 6:43 6:45 6:48 6:51 6:53 6:54 | | | |

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Š2 Š2 SONE Š2 D*B5 D*B4 Š2 D* D* SONE Š2 Š2 Š2 Š2 | | 8:14 8:45 10:15 10:15 | 12:15 | 14:14 | 14:48 14:48 | | | 8:16 8:47 10:17 10:17 | 12:17 | 14:16 | 14:50 14:50 | | | 8:17 8:48 10:18 10:18 | 12:18 | 14:17 | 14:51 14:51 | | | 8:19 8:50 10:20 10:20 | 12:20 | 14:19 | | 14:53 | | | 8:20 8:51 10:21 10:21 | 12:21 | 14:20 | | 14:54 | | | 8:22 | 10:23 10:23 | 12:23 | 14:22 | | 14:56 | | | 8:28 | 10:29 10:29 | 12:29 | 14:28 | | 15:02 | | | 8:31 | 10:32 10:32 | 12:32 | 14:31 | | 15:05 | | | 8:33 | 10:34 10:34 | 12:34 | 14:33 | | 15:07 | | | 8:34 | 10:35 10:35 | 12:35 | 14:34 | | 15:08 | | | 8:37 | 10:38 10:38 | 12:38 | 14:37 | | 15:11 | | | 8:39 | 10:40 10:40 | 12:40 | 14:39 | | | | | | 8:42 | 10:43 10:43 | 12:43 | 14:42 | | | | | | 8:45 | 10:46 10:46 | 12:46 | 14:45 | | | | | | 8:47 | 10:48 10:48 | 12:48 | 14:47 | | | | | | 8:48 | 10:49 10:49 | 12:49 | 14:48 | | | | | | 8:51 | | 10:52 | | | 14:51 | | | | | | 8:54 | | 10:55 | | | 14:54 | | | | | | 8:57 | | 10:58 | | | 14:57 | | | | | | 9:03 | | 11:04 | | | 15:03 | | | |

18

D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

19

20

21

22

23

24

Š2 D* D* PEŠ2 D* D* 15:36 | 17:15 | 19:25 22:22 15:38 | 17:17 | 19:27 22:24 15:39 | 17:18 | 19:28 22:25 15:41 | 17:20 | 19:30 22:27 15:42 | 17:21 | 19:31 22:28 15:44 | 17:23 | 19:33 22:30 15:50 | 17:29 | 19:39 22:38 15:53 | 17:32 | 19:42 22:39 15:55 | 17:34 | 19:44 22:41 15:56 | 17:35 | 19:45 22:42 15:59 | 17:38 17:38 19:48 22:45 16:01 | | 17:40 19:50 22:47 16:04 | | 17:43 19:53 22:50 16:07 | | 17:46 19:56 22:53 16:09 | | 17:48 19:58 22:55 16:10 | | 17:49 19:59 22:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; D*B4 delavniki/Workdays: 30.4.-31.10.; D*B5 delavniki/Workdays: 1.11.29.4.; PEŠ2petki v času šolskega pouka/Fridays during school year; SONEsobote, nedelje, prazniki/Saturdays, Sundays and holidays: 1.7.-7.9.; ŠP2vsak dan v času šolskih počitnic/Daily during school holidays; Š2 vsak dan v času šolskega pouka/Daily during school year; INFO: Izletnik Celje d.d., T: 00 386 (0)3 425 34 00 Velja od/Valid from: 1.6.-31.12.2018

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Planina Korošica in Lučki dedec/Pasture Korošica and the mountain Lučki dedec Foto: Andrej Zupanc

Matkov kot Foto: Katja Vidgaj

31


32


33


Avtobus/Bus: Ljubljana - Kamnik - Kamniška Bistrica - Gornji Grad in obratno/and return trip Smer/Direction: KAMNIŠKA BISTRICA / GORNJI GRAD km 0 15 18 22 28 34 36 42 42 45 47 49 55 55 59 70

POSTAJA/BUS STATION 1 2 3 4 5 Postajališče/Bus stop DR DS DS DR DS LJUBLJANA | | | 5:00 | Trzin | | | | | DOMŽALE | | | 5:27 | Mengeš | | | | | Komenda | | | | | Radomlje | | | | | Homec | | | 5:40 | KAMNIK | | | 6:00 | KAMNIK 5:00 5:05 5:55 6:00 6:30 Godič | | | | | Stranje 5:07 5:12 6:02 6:07 6:37 Stahovica 5:09 5:14 6:04 6:09 6:39 KAMNIŠKA BISTRICA | | | | | Smrečje | | | | | Črnivec | | | | | GORNJI GRAD | | | | |

6 SO 6:00 | 6:27 6:33 | | 6:04 7:00 7:00 7:06 | 7:09 7:19 | | |

7 DR | | | | | | | | 7:20 7:26 | 7:28 7:39 | | |

8 Š | | | | | | | | 7:18 | 7:25 7:27 | 7:37 7:50 |

9 DS 6:15 6:35 6:42 | | 6:52 6:57 7:10 7:20 7:26 | 7:28 7:39 | | |

10 NP 7:00 7:21 7:27 7:33 | | 7:40 7:53 7:55 8:01 | 8:03 8:14 | | |

11 DS | | | | | | | | 9:45 | 9:52 9:54 10:05 | | |

12 DR | | | | | | | | 9:45 | 9:52 9:54 | 10:03 | |

13 SOS | | 9:47 | | | 9:55 10:10 10:10 | 10:17 10:19 10:30 | | |

14 D 10:00 10:21 10:27 10:33 | | 10:40 10:53 10:53 | 11:00 11:02 | 11:12 11:25 11:43

15 D | | | | | | | | 11:30 | 11:37 11:39 11:50 | | |

16 SO 11:00 11:21 11:27 | | 11:36 11:41 11:54 12:00 | 12:07 12:09 12:20 | | |

17 Š | | | | | | | | 13:15 | 13:22 13:24 | | | |

18 SOS 13:00 13:21 13:27 | | 13:36 13:41 14:20 14:20 | 14:27 14:29 | 14:39 14:52 15:10

19 SOR | | | | | | | | 14:20 | 14:27 14:29 | 14:39 14:52 15:01

20 DR 13:25 | 13:52 13:58 | | 14:05 14:21 14:21 | 14:28 14:30 | 14:40 14:53 15:11

21 DS 13:25 13:45 13:52 13:58 | | 14:05 14:21 14:21 14:27 | 14:29 | | | |

22 Š | | | | | | | | 14:25 14:31 | 14:33 | | | |

23 NP 14:00 14:21 14:27 14:33 | | 14:40 14:53 14:53 | 15:00 15:02 | 15:12 15:25 15:43

24 DS 14:30 14:51 14:57 | | 15:07 15:12 15:25 15:25 | 15:32 15:34 | 15:44 15:57 16:15

25 DR 14:30 | 14:57 15:03 | | 15:10 15:25 15:25 | 15:32 15:34 | 15:44 15:57 16:15

26 DS 15:30 15:51 | 15:57 | | | 16:12 16:12 | 16:19 16:21 | 16:31 16:44 17:02

27 DR | | | | | | | | 16:12 | 16:19 16:21 | 16:31 16:44 17:02

28 DS | | | | | | | | 16:54 | 17:01 17:03 17:14 | | |

29 NP | | | | | | | | 16:55 | 17:02 17:04 17:15 | | |

30 DR | | | | | | | | 17:15 | 17:22 17:24 17:35 | | |

31 S | | | | | | | | 18:00 | 18:07 18:09 18:20 | | |

32 NP | | | | | | | | 19:00 19:06 | 19:08 19:19 | | |

33 D | | | | | | | | 19:15 19:21 | 19:23 | 19:33 | |

34 NP | | | | | | | | 19:40 | 19:47 19:49 | 19:59 20:12 20:30

35 D | | | | | | | | 21:10 | 21:17 21:19 | | | |

36 DR 21:20 | 21:47 21:53 | | 22:00 22:14 22:14 | 22:21 22:23 | 22:33 22:46 23:40

km 0 11 15 15 21 23 25 28 28 34 36 42 48 52 55 70

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop GORNJI GRAD Črnivec Smrečje KAMNIŠKA BISTRICA Stahovica Stranje Godič KAMNIK KAMNIK Homec Radomlje Komenda Mengeš DOMŽALE Trzin LJUBLJANA

6 DS | | | | 6:07 | 6:09 6:15 6:15 6:28 | | 6:33 6:41 6:47 7:09

7 DR | | | | 6:10 | 6:12 6:20 6:20 | 6:34 | 6:44 | | 7:14

8 DS | | | | 6:40 | 6:42 6:50 6:50 7:03 7:08 | | 7:18 7:24 7:46

9 DR 5:58 6:16 6:29 | 6:39 6:41 | 6:50 6:50 7:03 | 7:08 | 7:17 | 7:55

10 DS 5:58 6:16 6:29 | 6:39 6:41 | 7:00 7:00 | | | 7:13 | 7:21 7:43

11 DR 6:41 7:00 7:02 | 7:30 7:32 | 9:21 | | | | | | | |

12 D | | | 7:40 7:51 7:53 | 8:00 | | | | | | | |

13 SOS | | | 7:40 7:51 7:53 | 8:00 8:00 8:13 | | 8:18 8:26 8:32 8:54

14 Š | | | | | 8:21 | 8:43 | | | | | | | |

15 NP | | | 8:15 8:26 8:28 | 8:35 9:00 9:13 | | 9:18 9:26 9:32 9:54

16 NP | | | 8:15 8:26 8:28 | 8:24 | | | | | | | |

17 DS | | | 10:10 10:21 10:23 | 10:30 | | | | | | | |

18 DR | | 10:15 | 10:25 10:27 | 8:09 | | | | | | | |

19 SO | | | 10:35 10:46 10:48 | 10:55 | | | | | | | |

20 D | | | 12:05 12:16 12:18 | 12:25 | | | | | | | |

21 NP 12:01 12:19 12:32 | 12:41 12:43 | 13:00 13:00 13.13 | | 13:18 13:26 13:32 13:54

22 SOS | | | 12:40 12:51 12:53 | 13:00 13:00 13:13 | | 13:18 13:24 13:30 13:54

23 SOR | | | 12:40 12:51 12:53 | 13:00 | | | | | | | |

24 DR 12:40 12:58 13:11 | 13:21 13:23 | 13:30 13:30 | | | 13:43 | | 14:13

25 Š | | | | 13:30 13:32 | 13:40 | | | | | | | |

26 DS 12:40 12:57 13:10 | 13:20 13:22 | 13:35 13:35 | | | 13:48 | 13:56 14:18

27 Š | | | | 14:35 14:37 | 10:33 | | | | | | | |

28 DS | | | 17:15 17:26 17:28 | 17:35 | | | | | | | |

29 DR | | | 17:35 17:46 17:48 | 17:55 | | | | | | | |

30 NP | | | 17:30 17:41 17:43 | 18:00 18:00 18:13 18:18 | | 18:27 18:33 18:55

31 D 17:10 17:27 17:40 | 17:50 17:52 | 18:00 | | | | | | | |

32 NP 18:04 18:22 18:35 | 18:45 18:47 | 18:54 | | | | | | | |

33 SO | | | 18:20 18:31 18:33 | 18:40 | | | | | | | |

34 NP | | | 19:20 19:31 19:33 | 19:40 | | | | | | | |

35 D | | 19:40 | 19:50 19:52 | 19:59 | | | | | | | |

36 D | | | | 21:20 21:22 | 21:29 | | | | | | | |

Smer/Direction: LJUBLJANA 1 DR | | | | 5:10 | 5:12 5:20 5:20 5:33 | | 5:38 5:46 | 6:14

2 DS | | | | 5:15 | 5:17 5:25 5:25 5:38 | | 5:43 5:51 5:57 6:19

3 DR 4:38 4:56 5:09 | 5:19 5:21 | 5:30 5:30 5:43 | | | 5:51 | 6:19

4 DS 4:38 4:56 5:09 | 5:19 5:21 | 5:35 5:35 5:48 | | 5:53 6:01 6:07 6:29

5 SO 4:45 5:03 5:16 | 5:26 5:28 | 5:35 | | | | | | | |

37 DS 21:30 21:51 21:57 22:03 | | 22:10 22:23 22:23 | 22:30 22:32 | 22:42 22:55 23:13

34

LEGENDA/ LEGEND: Glej naslednjo stran./ See next page.


Avtobus/Bus: Kamnik - Volčji Potok in obratno/and return trip Smer/Direction: VOLČJI POTOK km 0 0 1 2 3 3 4 7 8

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop KAMNIK AP Metalka Svetilnik Mercator Bakovnik Lidl Bakovnik Pošta Duplica VOLČJI POTOK Volčji Potok Šraj

1 DR 5:45 5:46 5:47 5:49 5:50 5:50 5:51 5:55 5:58

2 DS 6:00 6:01 6:02 6:04 6:05 6:05 6:06 6:10 6:13

3 DS 7:50 7:51 7:52 7:54 7:55 7:55 7:56 8:00 8:03

4 DR 8:00 8:01 8:02 8:04 8:05 8:05 8:06 8:10 8:13

5 DR 13:10 13:11 13:12 13:14 13:15 13:15 13:16 13:20 13:23

6 DR 14:45 14:46 14:47 14:49 14:50 14:50 14:51 14:55 14:58

7 DS 15:00 15:01 15:02 15:04 15:05 15:05 15:06 15:10 15:13

8 NP 16:00 16:01 16:02 16:04 16:05 16:05 16:06 16:10 16:13

9 DS 18:30 18:31 18:32 18:34 18:35 18:35 18:36 18:40 18:43

10 DR 19:10 19:11 19:12 19:14 19:15 19:15 19:16 19:20 19:23

Smer/Direction: KAMNIK km 0 1 4 5 5 6 7 8 8 8

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Volčji Potok Šraj VOLČJI POTOK Duplica Bakovnik Pošta Bakovnik Lidl Mercator Svetilnik Metalka Kamnik ŠCRM KAMNIK AP

1 DS 5:32 5:35 5:39 5:40 5:40 5:41 4:43 5:44 5:44 5:45

2 DR 7:28 7:31 7:35 7:36 7:36 7:37 7:39 7:40 7:40 7:41

3 4 NP DS 9:39 10:09 9:42 10:12 9:46 10:16 9:47 10:17 9:47 10:17 9:48 10:18 9:50 10:20 9:51 10:21 9:51 10:21 9:52 10:22

5 DR 15:04 15:07 15:11 15:12 15:12 15:13 15:15 15:16 15:16 15:17

6 DR 17:59 18:02 18:06 18:07 18:07 18:08 18:10 18:11 18:11 18:12

Avtobus/Bus: Kamnik - Snovik - Vransko in obratno/and return trip Smer/Direction: VRANSKO

8 SO | 11:00 11:16 11:23 11:30 11:44 |

9 D | 12:30 12:46 12:53 13:00 13:14 |

Kamniško sedlo s Planjavo/Mountain pass Kamniško sedlo with the peak Planjava Foto: Andrej Zupanc

km 0 2 12 16 21 29 36

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Duplica Stol NO KAMNIK SNOVIK Šmartno Golice Motnik VRANSKO

1 DS 5:45 6:10 | 6:29 6:36 6:50 |

2 SO | 6:53 | 7:12 7:19 | |

3 DR | 7:00 | 7:19 7:26 7:40 |

4 DR | 8:30 | 8:49 8:56 9:10 |

5 D | 9:00 9:16 9:23 9:30 | |

6 NP | 10:00 10:16 10:23 10:30 10:44 |

10 DR | 14:15 | 14:34 14:55 15:09 |

11 SO | 14:20 14:36 14:43 14:50 15:04 |

12 D 14:05 14:30 | 14:49 14:56 15:10 15:20

13 DR | | | | | 15:10 15:20

14 D | 15:30 | 15:49 15:56 16:10 |

15 Š | 16:20 | 16:39 16:46 |

16 NP | 16:55 17:11 | | | |

17 DS | 17:35 | 17:54 18:01 18:15 |

18 DR | 17:55 | 18:14 18:21 18:35 |

19 NP | 18:10 | 18:29 18:36 18:50 |

20 DR | 19:15 | 19:34 19:41 19:55 |

21 SO | 19:55 | 20:14 20:21 20:35 |

22 D | 20:10 | 20:29 20:36 20:50 |

23 D 22:10 22:20 | 22:39 22:46 23:00 |

km 0 7 15 20 24 34 36

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop VRANSKO Motnik Golice Šmartno SNOVIK KAMNIK Duplica Stol NO

1 D | 4:50 5:04 5:11 | 5:30 5:40

2 SO | 5:00 5:14 5:21 | 5:40 |

3 D | 5:40 5:54 6:01 | 6:20 |

4 NP | 6:45 6:59 7:06 | 7:25 |

5 D | 6:51 7:05 7:12 | 7:31 |

6 7 8 9 10 SO Š D DR DR | | | | 12:19 | | | 11:45 12:29 7:20 | 10:00 11:59 12:43 7:27 8:10 10:07 12:06 12:50 | | 10:14 12:13 12:57 7:46 8:29 10:30 12:29 13:13 | | | | 13:23

11 DS 12:35 12:45 12:59 13:06 13:13 13:29 13:37

12 SO | 13:15 13:29 13:36 13:43 13:59 |

13 Š | 14:14 14:28 14:40 14:47 15:07 |

14 DS | 14:46 15:00 15:07 | 15:26 |

15 NP | 15:10 15:24 15:31 15:38 15:54 |

16 DR 15:20 15:30 15:44 15:51 | 16:10 |

17 DS 15:20 15:30 | | | | |

18 SO | 16:15 16:29 16:36 16:43 16:59 |

19 DS | 16:20 16:34 16:41 16:48 17:04 |

20 Š | | 16:50 16:57 | 17:16 |

21 NP | | | | 18:40 18:56 |

22 D | 18:35 18:49 18:56 19:03 19:19 |

23 DR | 20:00 20:14 20:21 | 20:40 |

Smer/Direction: KAMNIK

7 D | 10:30 10:46 10:53 0:00 11:00 11:24

7 DS 18:43 18:46 18:50 18:51 18:51 18:52 18:54 18:55 18:55 18:56

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

24 D | 20:50 21:04 21:11 | 21:30 21:38

LEGENDA/LEGEND: D delavniki/Workdays; DR delavniki, razen/Workdays, except: 25.6.-31.8.; DSdelavniki/Workdays: 25.6.31.8.; NP nedelje in prazniki/Sundays and holidays; SO sobote/Saturdays; SOR sobote, razen/Saturdays, except: 25.6.31.8.; SOS sobote od/Saturdays from: 25.6.-31.8.; Š delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; INFO: KAM-BUS d.o.o., T: 00 386 (0)1 830 94 14 Velja od/Valid from: 25.6.2018-25.6.2019.

35


Avtobus/Bus: Rogla - Zreče - Slovenske Konjice in obratno/and return trip Smer/Direction: ROGLA km 0 1 3 6 9 11 12 13 14 16 23

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop SLOVENSKE KONJICE Zeče pri Sl.Konjicah Zreče K ZREČE Loška Gora Boharina Padežnik Padeški vrh Rotnet Padeški vrh Ramšak Padeški vrh Resnik K ROGLA

1 VB1 7:05 7:06 7:08 7:15 7:19 7:23 7:25 7:27 7:29 7:32 7:47

2 VB1 9:15 9:16 9:18 9:30 9:34 9:38 9:40 9:42 9:44 9:47 10:02

3 VB1 | | | 11:00 11:04 11:08 11:10 11:12 11:14 11:17 11:32

4 VB1 | | | 14:00 14:04 14:08 14:10 14:12 14:14 14:17 14:32

5 VB1 | | | 15:45 15:49 15:53 15:55 15:57 15:59 16:02 16:17

Smer/Direction: SLOVENSKE KONJICE LEGENDA/LEGEND: VB1 vsak dan v času smučarske sezone na Rogli/Daily during ski season on Rogla; INFO: Izletnik Celje d.d., T: 00 386 (0)3 425 34 00 Velja od/Valid from: 1.6.-31.12.2018

km 0 7 9 10 11 12 14 17 20 22 23

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop ROGLA Resnik K Padeški vrh Padeški vrh Ramšak Padeški vrh Rotnet Boharina Padežnik Loška Gora ZREČE Zreče K Zeče pri Sl.Konjicah SLOVENSKE KONJICE

1 VB1 8:20 8:35 8:38 8:40 8:42 8:44 8:48 8:52 8:56 8:58 8:59

2 VB1 10:15 10:30 10:33 10:35 10:37 10:39 10:43 10:47 | | |

3 VB1 13:00 13:15 13:18 13:20 13:22 13:24 13:28 13:32 | | |

4 VB1 15:00 15:15 15:18 15:20 15:22 15:24 15:28 15:32 | | |

36 5 VB1 16:30 16:45 16:48 16:50 16:52 16:54 16:58 17:02 17:06 17:08 17:09

Lovrenška jezera/Lovrenška lakes Foto: Tomo Jeseničnik + www.slovenia.info


Avtobus/Bus: Jezersko - Preddvor - Kranj in obratno/and return trip Smer/Direction: KRANJ km 0 1 3 4 5 6 10 12 14 15 17 18 19 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 33 34 35 35 36

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop JEZERSKO Štular Jezersko Jezero K Jezersko Kazina Jezersko Grabnar Jezersko Bajte Jezersko Kanonir Fužine/Jezerskem Kokra Povšnar Kokra Kamnolom Jurjov most Arnež Polana pri Preddvoru Log pri Preddvoru Potoče pri Preddvoru PREDDVOR Križnar Tupaliče K Tupaliče Hotemaže Olševek Visoko pri Kranju Milje Britof pri Kranju Britofpri Kr.Johanca Gorenje pri Kranju Kranj Primskovo GD Kranj Primskovo ZD Kranj Primskovo Kranj Vodni stolp Kranj ZD KRANJ Ljubljana

1 D* 4:35 4:37 4:40 4:41 4:45 4:48 4:51 4:53 4:57 4:58 5:00 5:02 5:04 5:07 5:11 5:13 5:15 5:16 | 5:18 5:20 5:21 5:22 5:24 5:26 5:27 5:28 5:30 | 5:33 P 6:17

2 D 5:55 5:57 6:00 6:01 6:05 6:08 6:11 6:13 6:17 6:18 6:20 6:22 6:23 6:26 6:30 6:32 6:34 6:35 | 6:37 6:39 6:40 6:41 6:43 6:45 6:46 6:47 6:49 | 6:52 P 7:50

3 Š 6:30 6:32 6:35 6:36 6:40 6:43 6:46 6:48 6:52 6:53 6:55 6:57 6:59 7:02 7:06 7:08 7:10 7:11 | 7:13 7:15 7:16 7:17 7:19 7:21 7:22 7:23 7:25 | 7:28 P 8:27

4 Š 7:40 7:42 7:45 7:46 7:50 7:53 7:56 7:58 8:02 8:03 8:05 8:07 8:09 8:12 8:16 8:18 8:20 8:21 | 8:23 8:25 8:26 8:27 8:29 8:31 8:32 8:33 8:35 | 8:38 P 9:17

5 D 11:40 11:42 11:45 11:46 11:50 11:53 11:56 11:58 12:02 12:03 12:05 12:07 12:09 12:12 12:16 12:18 12:21 12:22 | 12:24 12:26 12:27 12:28 12:30 12:32 12:33 12:34 12:36 | 12:39 P 13:17

6 Š 13:15 13:17 13:20 13:21 13:25 13:28 13:31 13:33 13:37 13:38 13:40 13:42 13:44 13:47 13:55 14:04 14:09 14:10 | 14:12 14:14 14:15 14:16 14:18 14:20 14:21 14:22 14:24 | 14:27 P 15:02

7 Š 14:25 14:27 14:30 14:31 14:35 14:38 14:41 14:43 14:47 14:48 14:50 14:52 14:54 14:57 15:01 15:03 15:08 15:09 | 15:11 15:13 15:14 15:15 15:17 15:19 15:20 15:21 15:23 | 15:26 P 16:02

8 SO 16:30 16:32 16:35 16:36 16:40 16:43 16:46 16:48 16:52 16:53 16:55 16:57 16:59 17:02 17:06 17:08 17:10 17:11 | 17:13 17:15 17:16 17:17 17:19 17:21 17:22 17:23 17:25 | 17:28 P 18:14

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

9 ŠP 16:30 16:32 16:35 16:36 16:40 16:43 16:46 16:48 16:52 16:53 16:55 16:57 16:59 17:02 17:06 17:08 17:10 17:11 | 17:13 17:15 17:16 17:17 17:19 17:21 17:22 17:23 17:25 | 17:28 P 18:14

10 Š 20:40 20:42 20:45 20:46 20:50 20:53 20:56 20:58 21:02 21:03 21:05 21:07 21:09 21:12 21:16 21:18 21:20 21:21 | 21:23 21:25 21:26 21:27 21:29 21:31 21:32 21:33 21:35 | 21:38 P 22:17

Smer/Direction: JEZERSKO POSTAJA/BUS STATION km Postajališče/Bus stop Ljubljana 0 1 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 18 19 21 22 24 26 30 31 32 33 35 36

KRANJ Kranj ZD Kranj Vod.stolp Kranj Primskovo Kranj Primskovo ZD Kranj Primskovo GD Gorenje pri Kranju Britof pri Kr.Johanca Britof pri Kranju Milje Visoko pri Kranju Olševek Hotemaže Tupaliče Tupaliče K PREDDVOR Križnar Potoče pri Preddvoru Log pri Preddvoru Polana pri Preddvoru Arnež Jurjov most Kokra Kamnolom Kokra Povšnar Fužine/Jezerskem Jezersko Kanonir Jezersko Bajte Jezersko Grabnar Jezersko Kazina Jezersko Jezero K JEZERSKO Štular

1 Š |

| | | | | | | | | | | | | | | 5:10 5:14 5:17 5:19 5:21 5:23 5:24 5:28 5:30 5:33 5:36 5:40 5:41 5:44 5:46

2 Š 5:45 P 6:40 6:42 | | | | | | | | | | | | | | 7:09 7:12 7:14 7:16 7:18 7:19 7:23 7:25 7:28 7:31 7:35 7:36 7:39 7:41

3 Š |

| | | | | | | | | | | | | | | 7:05 7:09 7:12 7:14 7:16 7:18 7:19 7:23 7:25 7:28 7:31 7:35 7:36 7:39 7:41

4 D 8:45 P 9:25 9:27 9:29 9:31 9:32 9:33 9:35 9:37 9:38 9:39 9:41 | 9:43 9:44 9:46 9:48 9:52 9:55 9:57 9:59 10:01 10:02 10:06 10:08 10:11 10:14 10:18 10:19 10:22 10:24

5 Š 10:45 P 11:45 11:47 11:49 11:51 11:52 11:53 11:55 11:57 11:58 11:59 12:01 | 12:03 12:04 12:06 12:15 12:19 12:22 12:24 12:26 12:28 12:29 12:33 12:35 12:38 12:41 12:45 12:46 12:49 12:51

6 Š |

| | | | | | | | | | | | | | | 13:05 13:09 13:12 13:14 13:16 13:18 13:19 13:23 13:25 13:28 13:31 13:35 13:36 13:39 13:41

7 Š 12:30 P 13:25 13:27 13:29 13:31 13:32 13:33 13:35 13:37 13:38 13:39 13:41 13:43 13:45 13:46 13:48 13:55 13:59 14:02 14:04 14:06 14:08 14:09 14:13 14:15 14:18 14:21 14:25 14:26 14:29 14:31

8 Š 13:30 P 14:10 14:12 14:14 14:16 14:17 14:18 14:20 14:22 14:23 14:24 14:26 | 14:28 14:29 14:31 14:33 14:37 14:40 14:42 14:44 14:46 14:47 14:51 14:53 14:56 14:59 15:03 15:04 15:07 15:09

9 SO 13:30 P 14:25 14:27 14:29 14:31 14:32 14:33 14:35 14:37 14:38 14:39 14:41 14:43 14:45 14:46 14:48 14:50 14:54 14:57 14:59 15:01 15:03 15:04 15:08 15:10 15:13 15:16 15:20 15:21 15:24 15:26

10 ŠP 13:30 P 14:25 14:27 14:29 14:31 14:32 14:33 14:35 14:37 14:38 14:39 14:41 14:43 14:45 14:46 14:48 14:50 14:54 14:57 14:59 15:01 15:03 15:04 15:08 15:10 15:13 15:16 15:20 15:21 15:24 15:26

11 Š 13:30 P 14:35 14:37 14:39 14:41 14:42 14:43 14:45 14:47 14:48 14:49 14:51 14:53 14:55 14:56 14:58 15:00 15:04 15:07 15:09 15:11 15:13 15:14 15:18 15:20 15:23 15:26 15:30 15:31 15:34 15:36

12 D* 14:30 P 15:25 15:27 15:29 15:31 15:32 15:33 15:35 15:37 15:38 15:39 15:41 | 15:43 15:44 15:46 15:48 15:52 15:55 15:57 15:59 16:01 16:02 16:06 16:08 16:11 16:14 16:18 16:19 16:22 16:24

13 D 19:00 P 19:40 19:42 19:44 19:46 19:47 19:48 19:50 19:52 19:53 19:54 19:56 | 19:58 19:59 20:01 20:03 20:07 20:10 20:12 20:14 20:16 20:17 20:21 20:23 20:26 20:29 20:33 20:34 20:37 20:39

OPOMBA/NOTE: P Povezava z Ljubljano vključuje prestopanje v Kranju/Connection to Ljubljana is possible by changing bus in Kranj. LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; SO sobote /Saturdays; Š delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; ŠP delavniki v dneh šolskih počitnic/Workdays during school holidays; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 1.9.2018.

37


Avtobus/Bus: Kranj - Tržič - Podljubelj - Jelendol in obratno/and return trip Smer/Direction: KRANJ km 0 2 4 5 7 8 9 9 13 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 25 26 28 30 32 32

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop JELENDOL Dolina pri Tržiču Čadovlje pri Tržiču Slap pri Tržiču Podljubelj I PODLJUBELJ Žaga pri Tržiču Lom pod Storžičem Slap pri Tržiču Bistrica pri Tržiču K Tržič Peko TRŽIČ TRŽIČ Preska pri Tržiču Pristava pri Tržiču Križe pri Tržiču Sebenje pri Tržiču Žiganja vas Zadraga Duplje pri Tržiču Žeje Naklo pri Kranju Polica pri Kranju Kranj ZD KRANJ

1 D* 5:15 5:20 5:29 5:32 | | | 5:38 5:44 | | 5:48 P5:55 | 5:58 6:00 6:01 6:02 6:04 6:05 6:07 6:14 6:16 6:19 6:21

2 Š | | | | 6:10 6:13 6:16 | | 6:20 6:22 6:24 | | | | | | | | | | | | |

3 4 5 6 D* D* D* D* 8:50 | 12:10 | 8:55 | 12:15 | 9:04 | 12:24 | 9:07 | 12:27 | | 10:05 | 13:00 | 10:08 | 13:05 | 10:11 | 13:07 9:13 | 12:33 | 9:19 | 12:39 | | 10:15 | 13:11 | 10:17 | 13:13 9:23 10:19 12:43 13:15 | P10:25 P13:00 P13:25 | 10:27 13:02 | | 10:28 13:03 13:28 | 10:30 13:05 13:30 | 10:31 13:06 13:31 | 10:32 13:07 13:32 | 10:34 13:09 13:34 | 10:35 13:10 13:35 | 10:37 13:12 13:37 | 10:41 13:16 13:41 | 10:43 13:18 13:43 | 10:47 13:22 13:47 | 10:49 13:24 13:49

7 D* | | | | 14:55 14:58 15:01 | | 15:05 15:07 15:09 | | | | | | | | | | | | |

Smer/Direction: PODLJUBELJ - JELENDOL km 0 0 4 5 7 10 11 12 13 14 15 17 17 18 19 19 23 23 24 25 27 28 30 32

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop KRANJ Polica pri Kranju Naklo pri Kranju Žeje Duplje pri Tržiču Zadraga Žiganja vas Sebenje pri Tržiču Križe pri Tržiču Pristava pri Tržiču Preska pri Tržiču TRŽIČ TRŽIČ Tržič Peko Bistrica pri Tržiču K Slap pri Tržiču Lom pod Storžičem Žaga pri Tržiču PODLJUBELJ Podljubelj I Slap pri Tržiču Čadovlje pri Tržiču Dolina pri Tržiču JELENDOL

1 D* 7:55 8:00 8:02 8:06 8:08 8:09 8:11 8:12 8:13 8:15 8:16 P8:18 8:40 | | | | | | | 8:55 8:58 9:07 9:12

2 D* 8:55 9:00 9:02 9:06 9:08 9:09 9:11 9:12 9:13 9:15 9:16 P9:18 9:55 9:57 9:59 | | 10:03 10:05 10:06 | | | |

3 D* 10:55 11:00 11:02 11:06 11:08 11:09 11:11 11:12 11:14 11:18 11:19 P11:21 11:45 | | 11:49 11:55 | | | 12:01 12:04 12:13 12:18

4 D* 12:25 12:30 12:32 12:36 12:38 12:39 12:41 12:42 12:43 12:45 12:46 P12:48 12:50 12:52 12:54 | | 12:58 13:02 13:05 | | | |

5 D* 14:10 14:15 14:17 14:21 14:23 14:24 14:26 14:27 14:29 14:33 14:34 P14:36 14:40 14:42 14:44 | | 14:48 14:51 14:54 | | | |

6 D* 14:10 14:15 14:17 14:24 14:26 14:27 14:29 14:30 14:32 14:36 14:37 P14:39 14:40 | | 14:44 14:50 | | | 14:56 14:59 15:08 15:13

38

OPOMBA: P povezava s Kranjem vključuje prestopanje v Tržiču/connection to Kranj is possible by changing bus In Tržič; LEGENDA/LEGEND: D* delavniki/Workdays; Š delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 31.8.2018. Dovžanova soteska/Dovžanova gorge Foto: Milan Malovrh


Avtobus/Bus: Tržič - Radovljica in obratno/and return trip Smer/Direction: RADOVLJICA via BEGUNJE km 0 1 2 4 5 6 6 7 7 8 9 11 12 12 13 14 17

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop TRŽIČ Tržič Peko Bistrica pri Tržiču K Brezje pri Tržiču Visoče pri Tržiču K Hudi Graben Leše pri Tržiču K Veterno Zadnja vas pri Tržiču Srednja vas pri Tržiču Slatna Begunje žaga BEGUNJE Begunje Elan Zapuže Nova vas pri Lescah RADOVLJICA

1 D* 8:46 8:48 8:50 8:54 8:56 8:57 9:00 9:02 9:04 9:06 9:08 9:12 9:14 9:15 9:17 9:19 9:22

2 D* 12:05 12:07 12:09 12:13 12:15 12:16 12:19 12:21 12:23 12:25 12:27 12:31 12:33 12:34 12:36 12:38 12:41

3 Š 15:50 15:52 15:54 15:58 16:00 16:01 16:04 16:06 16:08 16:10 16:12 16:16 16:18 16:19 16:21 16:23 16:26

via KOVOR km 0 1 2 2 3 3 4 12 14 17

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop TRŽIČ Tržič Peko Bistrica pri Tržiču Bistrica pri Trž. bloki Loka pri Tržiču KOVOR Zvirče Črnivec pri Radovljici Podvin pri Radovljici RADOVLJICA

1 Š 6:30 6:32 6:34 6:35 6:36 6:37 6:38 6:47 6:48 6:53

2 Š 7:00 7:02 7:04 7:05 7:06 7:07 7:08 7:17 7:18 7:23

3 Š 13:15 13:17 13:19 13:20 13:21 13:22 13:23 13:32 13:33 13:38

4 Š 14:30 14:32 14:34 14:35 14:36 14:37 14:38 14:47 14:48 14:53

LEGENDA/LEGEND: D* delavniki/Workdays; Š delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 31.8.2018.

Planina Korošica/Mountain Pasture Korošica Foto: Urška Kavar

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Smer/Direction: TRŽIČ via BEGUNJE km 0 3 4 5 5 6 8 9 10 10 11 11 12 13 15 16 17

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop RADOVLJICA Nova vas pri Lescah Zapuže Begunje Elan BEGUNJE Begunje žaga Slatna Srednja vas pri Tržiču Zadnja vas pri Tržiču Veterno Leše pri Tržiču K Hudi Graben Visoče pri Tržiču K Brezje pri Tržiču Bistrica pri Tržiču Tržič Peko TRŽIČ

1 D* 8:10 8:13 8:15 8:17 8:18 8:20 8:24 8:26 8:28 8:30 8:32 8:35 8:36 8:38 8:42 8:44 8:46

2 D* 11:15 11:18 11:20 11:22 11:23 11:25 11:29 11:31 11:33 11:35 11:37 11:40 11:41 11:43 11:47 11:49 11:51

3 Š 15:20 15:23 15:25 15:27 15:28 15:30 15:34 15:36 15:38 15:40 15:42 15:45 15:46 15:48 15:52 15:54 15:56

via KOVOR km 0 3 5 13 14 14 15 15 16 17

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop RADOVLJICA Podvin pri Radovljici Črnivec pri Radovljici Zvirče KOVOR Loka pri Tržiču Bistrica pri Tržiču bloki Bistrica pri Tržiču Tržič Peko TRŽIČ

Grad Kamen/The Kamen Castle Foto: Miran Kambič

1 Š 7:25 7:30 7:31 7:40 7:41 7:42 7:43 7:44 7:46 7:48

2 Š 13:40 13:45 13:46 13:55 13:56 13:57 13:58 13:59 14:01 14:03

3 Š 14:45 14:50 14:51 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:06 15:08

39


Avtobus/Bus: Bled - Begunje - Radovljica

Smer/Direction: BLED

Smer/Direction: ZABREZNICA - BEGUNJE km 0 1 2 4 5 8 10 16 17 18 23 25 26 32

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop BLED AP Bled Panorama Bled Mlino Bled Zaka Bled ŽP Bled Union Selo Camp Šobec LESCE ŽP Čebelarski center Vrba ZABREZNICA - NOČ Breznica BEGUNJE

1 VS 9:30 9:33 9:35 9:40 9:42 9:50 9:57 10:15 10:20 10:23 10:30 10:35 10:38 10:50

2 VS 12:00 12:03 12:05 12:10 12:12 12:20 12:27 12:45 12:50 12:53 13:00 13:05 13:08 13:20

3 VS 14:30 14:33 14:35 14:40 14:42 14:50 14:57 15:15 15:20 15:23 15:30 15:35 15:38 15:50

4 VS 17:00 17:03 17:05 17:10 17:12 17:20 17:27 17:45 17:50 17:53 18:00 18:05 18:08 18:20

km 0 2 3 9 11 12

km 0 1 2 4 5 8 11 16 18 20 25 30 31 34

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop BLED AP Bled Panorama Bled Mlino Bled Zaka Bled ŽP Bled Union camp Šobec Vrba ŽIROVNICA Breznica BEGUNJE Spodnji Otok Podvin BREZJE

1 VČ 9:30 9:33 9:35 9:40 9:42 9:50 10:00 10:06 10:10 10:14 10:25 10:31 10:32 10:36

2 VČ 11:45 11:48 11:50 11:55 11:57 12:05 12:15 12:21 12:25 12:29 12:40 12:46 12:47 12:51

3 VČ 14:00 14:03 14:05 14:10 14:12 14:20 14:30 14:36 14:40 14:44 14:55 15:01 15:02 15:06

4 VČ 16:15 16:18 16:20 16:25 16:27 16:35 16:45 16:51 16:55 16:59 17:10 17:16 17:17 17:21

1 VS 11:00 11:05 11:10 11:25 11:32 11:35

2 VS 13:30 13:35 13:40 13:55 14:02 14:05

3 VS 16:00 16:05 16:10 16:25 16:32 16:35

4 VS 18:30 18:35 18:40 18:55 19:02 19:05

LEGENDA/LEGEND: VS Vsako sredo/Every Wednesday; INFO: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, T: 00 386 0(4) 531 51 12 Velja od/Valid from: 1.7.-31.8.2018

Avtobus/Bus: Bled - Brezje Smer/Direction: BEGUNJE - BREZJE

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop RADOVLJICA LESCE ŽP camp Šobec Selo Bled Union BLED AP

(Hop-On Hop-Off)

5 VČ 18:30 18:33 18:35 18:40 18:42 18:50 19:00 19:06 19:10 19:14 19:25 19:31 19:32 19:36

Grad Kamen/Castle Kamen Foto: Miran Kambič + www.slovenia.info

in obratno/and return trip (Hop-On Hop-Off) Smer/Direction: BLED

km 0 3 6 8 9 13 14

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop BREZJE Podvin RADOVLJICA Lesce ŽP camp Šobec Bled Union BLED AP

1 VČ 10:45 10:48 10:55 11:00 11:05 11:12 11:15

2 VČ 13:00 13:03 13:10 13:15 13:20 13:27 13:30

3 VČ 15:15 15:18 15:25 15:30 15:35 15:42 15:45

4 VČ 17:30 17:33 17:40 17:45 17:50 17:57 18:00

LEGENDA/LEGEND: VČ Vsak četrtek/Every Thursday; INFO: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, T: 00 386 0(4) 531 51 12 Velja od/Valid from: 1.7.-31.8.2018

5 VČ 19:45 19:48 19:55 20:00 20:05 20:12 20:15

40 Čebelnjak/Apiary Foto: Jošt Gantar + www.slovenia.info


Avtobus/Bus: Bled - Radovljica - Kropa

in obratno/and return trip (Hop-On Hop-Off)

Smer/Direction: RADOVLJICA - KROPA

Smer/Direction: BLED

km 0 1 2 4 5 8 11 12 13 15 23 30

km 0 7 15 17 18 19 22 23

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop BLED AP Bled Panorama Bled Mlino Bled Zaka Bled ŽP Bled Union camp Šobec Lesce ŽP Lesce Tulipan RADOVLJICA Posavec KROPA

1 VT 9:30 9:33 9:35 9:40 9:42 9:47 9:53 9:58 10:00 10:05 10:15 10:30

2 VT 11:45 11:48 11:50 11:55 11:57 12:02 12:08 12:13 12:15 12:20 12:30 12:45

3 VT 14:00 14:03 14:05 14:10 14:12 14:17 14:23 14:28 14:30 14:35 14:45 15:00

4 VT 16:15 16:18 16:20 16:25 16:27 16:32 16:38 16:43 16:45 16:50 17:00 17:15

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop KROPA Posavec RADOVLJICA Lesce Tulipan Lesce ŽP camp Šobec Bled Union BLED AP

1 VT 10:40 10:55 11:05 11:08 11:10 11:15 11:22 11:25

2 VT 12:55 13:10 13:20 13:23 13:25 13:30 13:37 13:40

3 VT 15:10 15:25 15:35 15:38 15:40 15:45 15:52 15:55

4 VT 17:25 17:40 17:50 17:53 17:55 18:00 18:07 18:10

LEGENDA/LEGEND: VT Vsak torek/Every Tuesday; INFO: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, T: 00 386 0(4) 531 51 12 Velja od/Valid from: 1.7.-31.8.2018

41

Cerkev Sv. Peter nad Begunjami/St. Peter’s church above Begunje Foto: Bojan Kolman

Avtobus/Bus: Bled - Radovljica - Bled (krožna proga/round trip; Hop-On Hop-Off) Vsak torek/Every Tuesday: Bled - Radovljica - Kropa - Radovljica - Bled Vsak četrtek/Every Thursday: Bled - Radovljica - Begunje - Brezje - Radovljica - Bled

INFO: Turizem Radovljica, T: 00 386 (0)4 531 51 12 Velja od/Valid from: 1.6.-31.8.2018. Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija


Avtobus/Bus: Radovljica - Kropa - Podnart

Smer/Direction: PODNART km 0 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop RADOVLJICA PODNART Podnart pri Kovaču Češenjski most Lipnica z Lipnica Iskra Lipnica K KROPA Lipnica K Kamna Gorica Skirer Kamna Gorica Kamna Gorica I Spodnja Lipnica Zgornje Lancovo

1 D* 5:20 5:34 5:35 5:38 5:40 5:41 5:42 5:44 5:46 5:47 5:49 5:50 5:53 5:55

2 D* 5:50 6:06 6:07 6:10 6:12 6:13 6:14 6:16 6:18 6:19 6:21 6:22 6:25 6:27

Smer/Direction: RADOVLJICA km 0 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 25 26

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Zgornje Lancovo Spodnja Lipnica Kamna Gorica I Kamna Gorica Kamna Gorica Skirer Lipnica K KROPA Lipnica K Lipnica Iskra Lipnica z Češenjski most Podnart pri Kovaču PODNART Radovljica Š RADOVLJICA

1 D* 4:55 4:57 5:00 5:01 5:03 5:04 5:06 5:08 5:09 5:10 5:12 5:15 5:16 5:31 5:32

2 D* 5:55 5:57 6:00 6:01 6:03 6:04 6:06 6:08 6:09 6:10 6:12 6:15 6:16 6:31 6:32

in obratno/and return trip

3 Š 7:00 7:16 7:17 7:20 7:22 7:23 7:24 7:26 7:28 7:29 7:31 7:32 7:35 7:37

4 ŠP 8:15 8:31 8:32 8:35 8:37 8:38 8:39 8:41 8:43 8:44 8:46 8:47 8:50 8:52

5 D* 10:15 10:29 10:30 10:33 10:35 10:36 10:37 10:39 10:41 10:42 10:44 10:45 10:48 10:50

6 Š 11:10 11:26 11:27 11:30 11:32 11:33 11:34 11:36 11:38 11:39 11:41 11:42 11:45 11:47

7 D* 12:15 12:31 12:32 12:35 12:37 12:38 12:39 12:41 12:43 12:44 12:46 12:47 12:50 12:52

8 Š 12:45 13:01 13:02 13:05 13:07 13:08 13:09 13:11 | | | | | |

9 ŠP 13:30 13:46 13:47 13:50 13:52 13:53 13:54 13:56 13:58 13:59 14:01 14:02 14:05 14:07

10 Š 13:40 13:56 13:57 14:00 14:02 14:03 14:04 14:06 14:08 14:09 14:11 14:12 14:15 14:17

11 D* 14:57 15:13 15:14 15:17 15:19 15:20 15:21 15:23 15:25 15:26 15:28 15:29 15:32 15:34

12 Š 15:40 15:56 15:57 16:00 16:02 16:03 16:04 16:06 16:08 16:09 16:11 16:12 16:15 16:17

13 Š 16:30 16:46 16:47 16:50 16:52 16:53 16:54 16:56 16:58 16:59 17:01 17:02 17:05 17:07

14 Š 18:35 18:51 18:52 18:55 18:57 18:58 18:59 19:01 19:03 19:04 19:06 19:07 19:10 19:12

3 D* 6:25 6:27 6:30 6:31 6:33 6:34 6:36 6:38 6:39 6:40 6:42 6:45 6:46 7:01 7:02

4 Š | | | | | 8:14 8:16 8:18 8:19 8:20 8:22 8:25 8:26 8:41 8:42

5 D* 9:00 9:02 9:05 9:06 9:08 9:09 9:11 9:13 9:14 9:15 9:17 9:20 9:21 9:36 9:37

6 D* 10:55 10:57 11:00 11:01 11:03 11:04 11:06 11:10 11:11 11:12 11:14 11:17 11:18 11:33 11:34

7 Š 12:00 12:02 12:05 12:06 12:08 12:10 12:12 12:14 12:15 12:16 12:18 12:21 12:22 12:37 12:38

8 Š 12:30 12:32 12:35 12:36 12:38 12:39 12:41 12:43 12:44 12:45 12:47 12:50 12:51 13:06 13:07

9 D* 13:00 13:02 13:05 13:06 13:08 13:09 13:11 13:13 13:14 13:15 13:17 13:20 13:21 13:36 13:37

10 Š 13:45 13:47 13:50 13:51 13:53 13:55 13:57 13:59 14:00 14:01 14:03 14:06 14:07 14:22 14:23

11 D* 14:17 14:19 14:22 14:23 14:25 14:26 14:28 14:30 14:31 14:32 14:34 14:37 14:38 14:53 14:54

12 D* 15:10 15:12 15:15 15:16 15:18 15:19 15:21 15:23 15:24 15:25 15:27 15:30 15:31 15:46 15:47

13 Š 17:07 17:09 17:12 17:13 17:15 17:16 17:18 17:20 17:21 17:22 17:24 17:27 17:28 17:43 17:44

14 Š 19:12 19:14 19:17 19:18 19:20 19:21 19:23 19:25 19:26 19:27 19:29 19:32 19:33 19:48 19:49

15 Š 20:30 20:46 20:47 20:50 20:52 20:53 20:54 20:56 20:58 20:59 21:01 21:02 21:05 21:07

LEGENDA/LEGEND: D* delavniki/Workdays; Š delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic/During school vacation-Monday to Friday from 24.6. - 31.8.; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Vozni red velja v času zapore do predvidoma/Due to road closure timetable is valid to: 30.10.2018.

Radovljica/Radovljica City Foto: Miran Kambič

42


Avtobus/Bus: Zatrnik - Blejski Vintgar - Bled in obratno/and return trip Smer/Direction: BLEJSKI VINTGAR - ZATRNIK km 0 2 2 3 4 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 22

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Infocenter TRB Koritno 1 Koritno 2 Bodešče Ribno Hotel Ribno Bled Union BLED AP Bled grad BLED ŽP Rečica Rečica LIP Spodnje Gorje Vintgar Fortuna VINTGAR Vintgar Fortuna Sobe Ambrožič Zgornje Gorje Dolenje Brdo Krnica ZATRNIK

1 V 8:05 8:08 8:09 8:11 8:12 8:15 8:20 8:30 8:35 8:42 8:45 8:46 8:48 8:50 8:55 8:58 9:00 9:02 9:03 9:04 |

2 V | | | | | 9:35 9:40 9:45 9:50 9:57 10:00 10:01 10:03 10:05 10:10 10:13 10:15 10:17 10:18 10:19 10:25

3 V 11:30 | | | | | | 11:35 11:40 11:47 11:50 11:51 11:53 11:55 12:00 12:03 12:05 12:07 12:08 12:09 12:15

4 V 16:05 16:08 16:09 16:11 16:12 16:15 16:20 16:25 16:30 16:37 16:40 16:41 16:43 16:45 16:50 16:53 16:55 16:57 16:58 16:59 17:05

5 V | | | | | 18:15 18:20 18:25 18:30 18:37 18:40 18:41 18:43 18:45 18:50 18:53 18:55 18:57 18:58 18:59 19:05

6 V | | | | | 21:15 21:20 21:25 21:30 21:37 21:40 21:41 21:43 | | | 21:45 21:47 21:48 21:49 21:55

LEGENDA/LEGEND: V vsak dan/daily; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 in/and Turistično društvo Gorje., T: 00 386 (0)4 572 52 66 Velja od/Valid from 23.6.-16.9.2018.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Smer/Direction: BLED km 0 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 18 19 20 20 22 23

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop ZATRNIK Krnica Dolenje Brdo Zgornje Gorje Sobe Ambrožič Vintgar Fortuna VINTGAR Vintgar Fortuna Spodnje Gorje Rečica LIP Rečica BLED ŽP Bled grad Infocenter TRB Koritno 1 Koritno 2 Bodešče Ribno Hotel Ribno Bled Union BLED AP

1 V | 9:04 9:05 9:06 9:08 | | | 9:10 9:12 9:13 | 9:18 9:23 9:26 9:27 9:29 9:30 9:33 | |

2 V 10:30 10:36 10:37 10:38 10:40 10:42 10:45 10:50 10:52 10:54 10:55 10:58 11:05 11:10 | | | | | | |

3 V 12:30 12:36 12:37 12:38 12:40 12:42 12:45 12:50 12:52 12:54 12:55 12:58 13:05 13:10 13:13 13:14 13:16 13:17 13:20 13:25 13:28

4 V 17:20 17:26 17:27 17:28 17:30 17:32 17:35 17:40 17:42 17:44 17:45 17:48 17:55 18:00 18:03 18:04 18:06 18:07 18:10 | |

5 V 19:20 19:26 19:27 19:28 19:30 19:32 19:35 19:40 19:42 19:44 19:45 19:48 19:55 20:00 20:03 20:04 20:06 20:07 20:10 | |

6 V 22:00 22:06 22:07 22:08 22:10 | | | 12:12 22:14 22:15 22:18 22:25 22:30 | | | | 22:35 22:40 22:43

Vintgar, mavrica pri slapu Šum/Vintgar, rainbow at Šum waterfallFoto: Aleš Krivec

Blejsko jezero/Bled lake Foto: Špela Bokal

43


Avtobus/Bus: Bohinjska Bistrica - Bohinj - Slap Savica in obratno/and return trip (poletni avtobus/Summer bus) Smer/Direction: SLAP SAVICA POSTAJA/BUS STATION km Postajališče/Bus stop Ljubljana Bled 0 0 4 5 6 7 9 11 13 15 16 17 21

Bohinjska Bistrica ŽP BOHINJSKA BISTRICA Jereka Bohinj Češnjica Srednja vas v Bohinju Studor Stara Fužina BOHINJ jezero Pod Voglom Žičnica Vogel K Bohinj Zlatorog Žičnica Vogel K SLAP SAVICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SONG V DA NEPC ŠPB SONG ŠPB SONG DA ŠPB SONG ŠPB | 7:00 | 9:00 | 10:00 11:00 | 13:00 14:00 15:00 15:00 | 8:20 10:00 10:20 | 11:20 12:20 | 14:20 15:20 16:20 16:20 7:00 | 7:07 7:08 7:11 7:14 7:17 7:20 7:23 7:26 7:27 7:28 7:36

P9:10 | 9:17 9:18 9:21 9:24 9:27 9:30 9:33 9:36 9:37 9:38 9:46

| 10:25 | | | | 10:36 | 10:41 10:44 10:45 10:46 10:54

| 10:49 | | | | | 10:57 11:00 11:03 11:05 11:06 11:14

11:20 | 11:27 11:28 11:31 11:34 11:37 11:40 11:43 11:46 11:47 11:48 11:56

P12:00 | 12:07 12:08 12:11 12:14 12:17 12:20 12:23 12:26 12:27 12:28 12:36

P13:05 | 13:12 13:13 13:16 13:19 13:22 13:25 13:28 13:31 13:32 13:33 13:41

13:40 | 13:47 13:48 13:51 13:54 13:57 14:00 14:03 14:06 14:07 14:08 14:16

| 14:49 | | | | | 14:57 15:00 15:03 15:05 15:06 15:14

P15:40 | 15:47 15:48 15:51 15:54 15:57 16:00 16:03 16:06 16:07 16:08 16:16

OPOMBA/NOTE: P Povezava z Ljubljano, Bledom in slapom Savica vključuje prestopanje v Bohinjski Bistrici./Change point for Ljubljana AP, Bled and Savica waterfall on bus station Bohinj Lake. LEGENDA/LEGEND: DA Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od/Workdays-Monday to Saturday from: 1.7.-31.8.; NEPC Vozi ob nedeljah in praznikih od/Sunday and feast from: 1.7.31.8.; SONG Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih v času od/Every Saturday, Sunday and holiday from: 1.7.-31.8.; ŠPB Vozi od ponedeljka do petka od/Monday to Friday from: 1.7.-31.8.; V vsak dan/Daily; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 31.8.2018.

P16:55 | 17:02 17:03 17:06 17:09 17:12 17:15 17:18 17:21 17:22 17:23 17:31

| 16:49 | | | | | 16:57 17:00 17:03 17:05 17:06 17:14

Smer/Direction: BOHINJSKA BISTRICA km 0 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 21 21

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop SLAP SAVICA Žičnica Vogel K Bohinj Zlatorog Žičnica Vogel K Pod Voglom BOHINJ jezero Stara Fužina Studor Srednja vas v Bohinju Bohinj Češnjica Jereka BOHINJSKA BISTRICA Bohinjska Bistrica ŽP Bled Ljubljana

1 SONG 8:20 8:28 8:29 8:30 8:33 8:36 8:39 8:42 8:45 8:48 8:49 | P8:56

2 V 10:20 10:28 10:29 10:30 10:33 10:36 10:39 10:42 10:45 10:48 10:49 | P10:56

3 V 11:20 11:28 11:29 11:30 11:33 | 11:38 | | | | 11:49 |

4 ŠPB 12:20 12:28 12:29 12:30 12:33 12:36 12:39 12:42 12:45 12:48 12:49 | P12:56

5 SONG 13:05 13:13 13:14 13:15 13:18 13:21 13:24 13:27 13:30 13:33 13:34 | P13:41

6 ŠPB 14:20 14:28 14:29 14:30 14:33 14:36 14:39 14:42 14:45 14:48 14:49 | P14:56

7 DA 15:20 15:28 15:29 | | | | | | | | | |

8 SONG 15:55 16:03 16:04 16:05 16:08 16:11 16:14 16:17 16:20 16:23 16:24 | P16:31

9 ŠPB 16:20 16:28 16:29 16:30 16:33 16:36 16:39 16:42 16:45 16:48 16:49 | P16:56

10 ŠPB 18:20 18:28 18:29 | | | | | | | | | |

11 SONG 18:20 18:28 18:29 18:30 18:33 18:36 18:39 18:42 18:45 18:48 18:49 | P18:56

9:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 17:24 19:24 19:24 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 18:47 20:47 20:47

Triglav s planine Zadnji Vogel/The mountain Triglav from the pasture Zadnji Vogel Foto: Andrej Zupanc

44


Avtobus/Bus: Bohinjska Bistrica - Bohinj - Bohinjska Bistrica (krožna proga/round trip) Boh. Bistrica - Srednja vas - Stara Fužina - Bohinj jezero - Ribčev Laz - Savica - Boh. Bistrica km 0 0 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 15 18 18

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Bohinjska Bistrica ŽP BOHINJSKA BISTRICA Jereka Bohinj Češnjica Srednja vas v Bohinju Studor Stara Fužina BOHINJ jezero Ribčev Laz Laški Rovt Polje pri Boh.B. Kamnje pri Boh.B. Savica BOHINJSKA BISTRICA Bohinjska Bistrica ŽP

1 D* | | | 4:45 4:48 4:51 4:54 4:57 4:58 4:59 5:00 5:02 5:03 5:05 |

2 Š 10:20 10:21 10:28 10:29 10:32 10:35 10:38 10:41 10:42 10:43 10:44 10:46 10:47 10:49 10:50

3 Š 11:30 11:31 11:38 11:39 11:42 11:45 11:48 11:51 11:52 11:53 11:54 11:56 11:57 11:59 12:00

4 D* 12:20 12:21 12:28 12:29 12:32 12:35 12:38 12:41 12:42 12:43 12:44 12:46 14:47 12:49 12:50

5 Š 13:13 13:14 13:21 13:22 13:25 13:28 13:31 13:34 13:35 13:36 13:37 13:39 13:40 13:42 13:43

6 ŠP 14:05 14:06 14:13 14:14 14:17 14:20 14:23 14:26 14:27 14:28 14:29 14:31 14:32 14:34 14:35

LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; Š delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; ŠP delavniki v dneh šolskih počitnic/Workdays during school holidays; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 31.8.2018.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Boh. Bistrica - Savica - Ribčev Laz - Bohinj jezero - Stara Fužina Srednja vas - Boh. Bistrica km 0 0 3 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 18 18

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Bohinjska Bistrica ŽP BOHINJSKA BISTRICA Savica Kamnje pri Boh.B. Polje pri Boh.B. Laški Rovt Ribčev Laz BOHINJ jezero Stara Fužina Studor Srednja vas v Bohinju Bohinj Češnjica Jereka BOHINJSKA BISTRICA Bohinjska Bistrica ŽP

1 ŠP 5:05 5:06 5:08 5:09 5:11 5:12 5:13 5:14 5:17 5:20 5:23 5:26 | | |

Pogled na Bohinjsko jezero/Bohinj Lake Foto: TIC Bohin + www.slovenia.info

2 D* 6:10 6:11 6:13 6:14 6:16 6:17 6:18 6:19 6:24 6:27 6:30 6:33 6:34 6:40 6:41

3 SO 7:00 7:05 7:07 7:08 7:10 7:11 7:12 7:13 | | | | | | |

4 Š 7:05 7:06 7:08 7:09 7:11 7:12 7:13 7:14 7:18 7:21 7:25 7:28 7:31 7:38 7:39

5 ŠP 7:10 7:11 7:13 7:14 7:16 7:17 7:18 7:19 7:24 7:27 7:30 7:33 7:34 7:41 7:42

6 Š 7:40 7:41 7:43 7:44 7:46 7:47 7:48 7:49 | | | | | | |

7 Š 9:10 9:11 9:13 9:14 9:16 9:17 9:18 9:19 9:24 9:27 9:30 9:33 9:34 9:41 9:42

8 ŠP 13:10 13:11 13:13 13:14 13:16 13:17 13:18 13:19 13:24 13:27 13:30 13:33 13:34 13:41 13:42

9 Š | 14:07 14:09 14:10 14:12 14:13 14:14 14:15 14:18 14:21 14:25 14:28 14:29 14:36 14:37

10 D* 15:15 15:16 15:18 15:19 15:21 15:22 15:23 15:24 15:27 15:30 15:33 15:36 15:37 15:44 15:45

11 V | 22:49 22:51 22:52 22:54 22:55 22:56 22:57 | | | | | | |

Slap Savica/Savica waterfall Foto: Tea Horvat

45


Avtobus/Bus: Bohinj - Bled - Ljubljana km 0 1 3 5 6 7 8 9 9 12 14 15 16 17 22 24 26 27 29 32 33 33 35 39 40 41 41 45 46 58 63 64 64 64 64 65 66

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop BOHINJ ZLATOROG Žičnica Vogel K Pod Voglom BOHINJ jezero Ribčev Laz Laški rovt Polje pri Boh.B. Kamnje pri Boh.B. Savica BOHINJSKA BISTRICA Bitnje pri Bohinju Lepence K Log pri Bohinju Nomenj Soteska pri Bohinju Vahtnica Obrne Bohinjska Bela vojašnica Bohinjska Bela Bled Mlino BLED BLED Bled Union Lesce ŽP Lesce Radovljica Isospan RADOVLJICA Podvin pri Radovljici Črnivec pri Radovljici Naklo pri Kranju Polica pri Kranju Kranj ZD KRANJ KRANJ Kranj Globus Kranj ŽP Kranj Labore

1 D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:00 5:01 5:09 5:11 5:13 5:14 5:19 5:20 5:31 5:33 5:37 5:39 5:40 5:41 5:43 5:45

2 ŠPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:45 5:46 5:54 5:56 5:58 6:00 6:05 6:06 6:17 6:19 6:23 6:25 6:25 6:26 6:28 6:30

3 ŠP | | | | | | | | | 5:16 5:18 5:20 5:21 5:23 5:28 5:31 5:33 5:35 5:38 5:41 5:45 5:45 5:46 5:54 5:56 5:58 6:00 6:05 6:06 6:17 6:19 6:23 6:25 6:25 6:26 6:28 |

4 ŠPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:45 5:46 5:54 5:56 5:54 6:00 6:05 6:06 6:17 6:19 6:23 6:25 6:25 6:26 6:28 |

5 D* | | | 4:57 4:58 4:59 5:00 5:02 5:03 5:05 5:12 5:14 5:15 5:17 5:22 5:25 5:27 5:29 5:32 5:35 5:39 5:40 5:41 5:49 5:51 5:53 6:00 6:05 6:06 6:17 6:19 | | | | | |

6 Š | | | 5:25 5:26 5:27 5:28 5:30 5:31 5:33 5:35 5:37 5:38 5:40 5:45 5:48 5:50 5:52 5:55 5:58 6:02 6:05 6:06 6:14 6:16 6:18 6:20 6:25 6:26 | | 6:42 6:44 6:44 6:45 | |

7 SONP | | | 5:45 5:46 5:47 5:48 5:50 5:51 5:53 5:55 5:57 5:58 6:00 6:05 6:08 6:10 6:12 6:15 6:18 6:22 6:25 6:26 6:34 6:36 6:38 6:40 6:45 6:46 6:57 6:59 7:03 7:05 7:10 7:11 7:13 7:15

8 ŠP | | | 5:45 5:46 5:47 5:48 5:50 5:51 5:53 5:55 5:57 5:58 6:00 6:05 6:08 6:10 6:12 6:15 6:18 6:22 6:25 6:26 6:34 6:36 6:38 6:40 6:45 6:46 6:57 6:59 7:03 7:05 7:10 7:11 7:13 7:15

9 Š | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6:25 6:26 6:34 6:36 6:38 6:40 6:45 6:46 6:57 6:59 7:03 7:05 7:10 7:11 7:13 7:15

10 Š | | | 6:27 6:28 6:29 6:30 6:32 6:33 6:40 6:42 6:44 6:45 6:47 6:52 6:55 6:57 6:59 7:02 7:05 7:09 7:20 7:21 7:29 7:31 7:33 7:34 | | | | | | | | | |

11 ASO 6:40 6:41 6:44 6:47 6:48 5:49 6:50 6:52 6:53 6:55 6:57 6:59 7:00 7:02 7:07 7:10 7:12 7:14 7:17 7:20 7:24 7:30 7:31 7:39 7:41 7:43 7:44 7:49 7:50 8:01 8:03 8:07 8:09 8:10 8:11 8:13 8:15

12 ŠP 6:40 6:41 6:44 6:47 6:48 5:49 6:50 6:52 6:53 6:55 6:57 6:59 7:00 7:02 7:07 7:10 7:12 7:14 7:17 7:20 7:24 7:30 7:31 7:39 7:41 7:43 7:44 7:49 7:50 8:01 8:03 8:07 8:09 8:10 8:11 8:13 8:15

13 Š | | | 7:47 7:48 7:49 7:50 7:52 7:53 7:55 7:57 7:59 8:00 8:02 8:07 8:10 8:12 8:14 8:17 8:20 8:24 8:30 8:31 8:39 8:41 8:43 8:44 8:49 8:50 9:01 9:03 9:07 9:09 9:10 9:11 9:13 9:15

14 SO 7:40 7:41 7:44 7:47 7:48 7:49 7:50 7:52 7:53 7:55 7:57 7:59 8:00 8:02 8:07 8:10 8:12 8:14 8:17 8:20 8:24 8:30 8:31 8:39 8:41 8:43 8:44 8:49 8:50 9:01 9:03 9:07 9:09 9:10 9:11 9:13 9:15

15 ŠP 7:40 7:41 7:44 7:47 7:48 7:49 7:50 7:52 7:53 7:55 7:57 7:59 8:00 8:02 8:07 8:10 8:12 8:14 8:17 8:20 8:24 8:30 8:31 8:39 8:41 8:43 8:44 8:49 8:50 9:01 9:03 9:07 9:09 9:10 9:11 9:13 9:15

16 D 8:40 8:41 8:44 8:47 8:48 8:49 8:50 8:52 8:53 8:55 8:57 8:59 9:00 9:02 9:07 9:10 9:12 9:14 9:17 9:20 9:24 9:30 9:31 9:39 9:41 9:43 9:44 9:49 9:50 10:01 10:03 10:07 10:09 10:10 10:11 10:13 10:15

17 NEPA 8:40 8:41 8:44 8:47 8:48 8:49 8:50 8:52 8:53 8:55 8:57 8:59 9:00 9:02 9:07 9:10 9:12 9:14 9:17 9:20 9:24 9:30 9:31 9:39 9:41 9:43 9:44 9:49 9:50 10:01 10:03 10:07 10:09 10:10 10:11 10:13 10:15

18 V 9:40 9:41 9:44 9:47 9:48 9:49 9:50 9:52 9:53 9:55 9:57 9:59 10:00 10:02 10:07 10:10 10:12 10:14 10:17 10:20 10:24 10:30 10:31 10:39 10:41 10:43 10:44 10:49 10:50 11:01 11:03 11:07 11:09 11:10 11:11 11:13 11:15

19 D 10:40 10:41 10:44 10:47 10:48 10:49 10:50 10:52 10:53 10:55 10:57 10:59 11:00 11:02 11:07 11:10 11:12 11:14 11:17 11:20 11:24 11:30 11:31 11:39 11:41 11:43 11:44 11:49 11:50 12:01 12:03 12:07 12:09 12:10 12:11 12:13 12:15

20 ASO 11:40 11:41 11:44 11:47 11:48 11:49 11:50 11:52 11:53 11:55 11:57 11:59 12:00 12:02 12:07 12:10 12:12 12:14 12:17 12:20 12:24 12:30 12:31 12:39 12:41 12:43 12:44 12:49 12:50 13:01 13:03 13:07 13:09 13:10 13:11 13:13 13:15

21 D* 11:40 11:41 11:44 11:47 11:48 11:49 11:50 11:52 11:53 11:55 11:57 11:59 12:00 12:02 12:07 12:10 12:12 12:14 12:17 12:20 12:24 12:30 12:31 12:39 12:41 12:43 12:44 12:49 12:50 13:01 13:03 13:07 13:09 13:10 13:11 13:13 13:15

22 V 12:40 12:41 12:44 12:47 12:48 12:49 12:50 12:52 12:53 12:55 12:57 12:59 13:00 13:02 13:07 13:10 13:12 13:14 13:17 13:20 13:24 13:30 13:31 13:39 13:41 13:43 13:44 13:49 13:50 14:01 14:03 14:07 14:09 14:10 14:11 14:13 14:15

23 D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:05 14:06 14:14 14:16 14:18 14:19 14:24 14:25 14:43 14:45 14:49 14:51 14:55 14:56 14:58 15:00

24 V 13:40 13:41 13:44 13:47 13:48 13:49 13:50 13:52 13:53 13:55 13:57 13:59 14:00 14:02 14:07 14:10 14:12 14:14 14:17 14:20 14:24 14:30 14:31 14:39 14:41 14:43 14:44 14:49 14:50 15:01 15:03 15:07 15:09 15:10 15:11 15:13 15:15

25 V 14:40 14:41 14:44 14:47 14:48 14:49 14:50 14:52 14:53 14:55 14:57 14:59 15:00 15:02 15:07 15:10 15:12 15:14 15:17 15:20 15:24 15:30 15:31 15:39 15:41 15:43 15:44 15:49 15:50 | | | 16:07 16:10 16:11 16:13 16:15

26 V 15:40 15:41 15:44 15:47 15:48 15:49 15:50 15:52 15:53 15:55 15:57 15:59 16:00 16:02 16:07 16:10 16:12 16:14 16:17 16:20 16:24 16:30 16:31 16:39 16:41 16:43 16:44 16:49 16:50 17:01 17:03 17:07 17:09 17:10 17:11 17:13 17:15

27 V 16:40 16:41 16:44 16:47 16:48 16:49 16:50 16:52 16:53 16:55 16:57 16:59 17:00 17:02 17:07 17:10 17:12 17:14 17:17 17:20 17:24 17:30 17:31 17:39 17:41 17:43 17:44 17:49 17:50 18:01 18:03 18:07 18:09 18:10 18:11 18:13 18:15

28 D*S 17:40 17:41 17:44 17:47 17:48 17:49 17:50 17:52 17:53 17:55 17:57 17:59 18:00 18:02 18:07 18:10 18:12 18:14 18:17 18:20 18:24 18:30 18:31 18:39 18:41 18:43 18:44 18:49 18:50 19:01 19:03 19:07 19:09 19:10 19:11 19:13 19:15

29 V 18:40 18:41 18:44 18:47 18:48 18:49 18:50 18:52 18:53 18:55 18:57 18:59 19:00 19:02 19:07 19:10 19:12 19:14 19:17 19:20 19:24 19:30 19:31 19:39 19:41 19:43 19:44 19:49 19:50 20:01 20:03 20:07 20:09 20:10 20:11 20:13 20:15

30 V 19:40 19:41 19:44 19:47 19:48 19:49 19:50 19:52 19:53 19:55 19:57 19:59 20:00 20:02 20:07 20:10 20:12 20:14 20:17 20:20 20:24 20:30 20:31 20:39 20:41 20:43 20:44 20:49 20:50 21:01 21:03 21:07 21:09 21:10 21:11 21:13 21:15

31 Š | | | 20:10 20:11 20:12 20:13 20:15 20:16 20:18 20:20 20:22 20:23 20:25 20:30 20:33 20:35 20:37 20:40 20:43 20:47 20:50 20:51 20:59 21:01 21:03 21:14 21:19 21:20 21:31 21:33 21:37 21:39 21:40 21:41 21:43 21:45

32 NEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:30 21:31 21:39 21:41 21:43 21:44 21:49 21:50 22:01 22:03 22:07 22:09 22:10 22:11 22:13 22:15

33 D*I 20:40 20:41 20:44 20:47 20:48 20:49 20:50 20:52 20:53 20:55 20:57 20:59 21:00 21:02 21:07 21:10 21:12 21:14 21:17 21:20 21:24 21:30 21:31 21:39 21:41 21:43 21:44 21:49 21:50 22:01 22:03 22:07 22:09 22:10 22:11 22:13 22:15

34 Š | | | 20:47 20:48 20:49 20:50 20:52 20:53 20:55 20:57 20:59 21:00 21:02 21:07 21:10 21:12 21:14 21:17 21:20 21:24 21:30 21:31 21:39 21:41 21:43 21:44 21:49 21:50 22:01 22:03 22:07 22:09 22:10 22:11 22:13 22:15

35 DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:11 22:12 22:20 22:22 22:24 22:25 22:30 22:31 22:49 22:51 22:55 22:57 23:00 23:01 23:03 23:05

46


km 67 71 75 76 78 80 84 86 87 88 90 91

POSTAJA/BUS STATION 1 2 Postajališče/Bus stop D* ŠPD Kranj Orehek 5:47 6:32 Meja pri Kranju 5:51 6:36 Jeprca 5:54 6:39 Medvode na klancu 5:56 6:41 Medvode 5:58 6:43 Medno 6:01 6:46 Ljubljana Šentvid 6:05 6:50 Ljubljana Trata 6:07 6:52 Ljubljana Slov. Avto 6:10 6:55 Ljubljana Kino Šiška 6:11 6:56 Ljubljana Tivoli 6:14 6:59 LJUBLJANA AP 6:17 7:02

3 ŠP | | | | 6:50 6:53 7:00 7:05 7:08 7:13 7:16 7:19

4 ŠPC | | | | 6:50 6:53 6:57 6:59 7:02 7:03 7:06 7:09

5 D* | | | | | | 6:39 6:41 6:44 6:45 6:48 6:51

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Š SONP ŠP Š Š ASO ŠP Š SO ŠP D NEPA V D ASO D* V D* | 7:17 7:17 7:17 | 8:17 8:17 9:17 9:17 9:17 10:17 10:17 11:17 12:17 13:17 13:17 14:17 15:02 | 7:21 7:21 7:21 | 8:21 8:21 9:21 9:21 9:21 10:21 10:21 11:21 12:21 13:21 13:21 14:21 15:06 | 7:24 7:24 7:24 | 8:24 8:24 9:24 9:24 9:24 10:24 10:24 11:24 12:24 13:24 13:24 14:24 15:09 | 7:26 7:26 7:26 | 8:26 8:26 9:26 9:26 9:26 10:26 10:26 11:26 12:26 13:26 13:26 14:26 15:11 | 7:28 7:28 7:28 | 8:28 8:28 9:28 9:28 9:28 10:28 10:28 11:28 12:28 13:28 13:28 14:28 15:13 | 7:31 7:31 7:31 | 8:31 8:31 9:31 9:31 9:31 10:31 10:31 11:31 12:31 13:31 13:31 14:31 15:16 | 7:35 7:35 7:37 | 8:35 8:35 9:35 9:35 9:35 10:35 10:35 11:35 12:35 13:35 13:35 14:35 15:20 | 7:37 7:37 7:42 | 8:37 8:37 9:37 9:37 9:37 10:37 10:37 11:37 12:37 13:37 13:37 14:37 15:22 | 7:40 7:40 7:45 | 8:40 8:40 9:40 9:40 9:40 10:40 10:40 11:40 12:40 13:40 13:40 14:40 15:25 | 7:41 7:41 7:49 | 8:41 8:41 9:41 9:41 9:41 10:41 10:41 11:41 12:41 13:41 13:41 14:41 15:26 | 7:44 7:44 7:55 | 8:44 8:44 9:44 9:44 9:44 10:44 10:44 11:44 14.44 13:44 13:44 14:44 15:29 | 7:47 7:47 7:58 | 8:47 8:47 9:47 9:47 9:47 10:47 10:47 11:47 12:47 13:47 13:47 14:47 15:32

24 V 15:17 15:21 15:24 15:26 15:28 15:31 15:35 15:37 15:40 15:41 15:44 15:47

25 V 16:17 16:21 16:24 16:26 16:28 16:31 16:35 16:37 16:40 16:41 16:44 16:47

26 V 17:17 17:21 17:24 17:26 17:28 17:31 17:35 17:37 17:40 17:41 17:44 17:47

27 V 18:17 18:21 18:24 18:26 18:28 18:31 18:35 18:37 18:40 18:41 18:44 18:47

28 D*S 19:17 19:21 19:24 19:26 19:28 19:31 19:35 19:37 19:40 19:41 19:44 19:47

29 V 20:17 20:21 20:24 20:26 20:28 20:31 20:35 20:37 20:40 20:41 20:44 20:47

30 V 21:17 21:21 21:24 21:26 21:28 21:31 21:35 21:37 21:40 21:41 21:44 21:47

31 Š 21:47 21:51 21:54 21:56 21:58 22:01 22:05 22:07 22:10 22:11 22:14 22:17

32 NEP 22:17 22:21 22:24 22:26 22:28 22:31 22:35 22:37 22:40 22:41 22:44 22:47

33 D*I 22:17 22:21 22:24 22:26 22:28 22:31 22:35 22:37 22:40 22:41 22:44 22:47

34 Š 22:17 22:21 22:24 22:26 22:28 22:31 22:35 22:37 22:40 22:41 22:44 22:47

35 DA 23:07 23:11 13:14 23:16 23:18 13:21 23:25 23:27 23:30 23:31 23:34 23:37

LEGENDA/LEGEND: ASO Vozi ob sobotah v času od/Every saturday from: 1.6.-30.9.; D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; D*I Vozi ob delavnikih razen sobote v dneh poletnih šolskih počitnic/Workdays Monday to Friday form: 26.6.-31.8.; D*S Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od/Workdays-Monday to Friday from: 1.6.-30.9.; NEP Vozi ob nedeljah in praznikih/Every Sunday and public holiday; NEPA nedelje in prazniki od/Sundays and Holidays from: 1.6.30.9.; SO sobote/Every Saturday SONP Vozi ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih/Every Saturday, Sunday and public holiday; Š delavniki v času šolskega pouka/Workdays during school year and from: 26.6.-31.8.; ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic/Workdays during school holidays; ŠPC Vozi v dneh šolskih počitnic. Ne vozi v poletnih in novoletnih počitnicah/During school vacation, except from: 26.6-31.8. in/and 22.12-2.1.; ŠPD Vozi v dneh poletnih in novoletnih šolskih počitnic/During school vacation from: 26.6. -31.8. in od/and from 22.12 - 2.1.; V vsak dan/Daily; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 oz. Arriva d.o.o., T: 00 386 (0)5 662 51 03 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 31.8.2018. Škrlatica Foto: Katja Vidgaj

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

47


Avtobus/Bus: Ljubljana - Bled - Bohinj km 0 1 4 4 5 7 11 13 15 16 20 24 25 26 27 27 27 28 33 45 46 50 50 51 52 56 57 57 59 62 64 65 67 69 74

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop LJUBLJANA Ljubljana Tivoli Ljubljana Kino Šiška Ljubljana Slov. Avto Ljubljana Trata Ljubljana Šentvid Medno Medvode Medvode na klancu Jeprca Meja pri Kranju Kranj Orehek Kranj Labore Kranj ŽP Kranj Globus KRANJ KRANJ Polica pri Kranju Naklo pri Kranju Črnivec pri Radovljici Podvinpri Radovljici RADOVLJICA Radovljica Isospan Lesce Lesce ŽP Bled Union BLED BLED Bled Mlino Bohinjska Bela Bohinjska Bela vojašnica Obrne Vahtnica Soteska pri Bohinju Nomenj Log pri Bohinju Lepence K

1 Š | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4:40 4:44 | | | 4:50 4:53 4:58 5:00 5:01

2 Š | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:20 5:21 5:23 5:25 5:33 5:34 5:34 5:38 5:41 5:44 5:46 5:48 5:51 5:56 5:58 5:59

3 4 5 6 7 Š SO Š ŠP,SO,NEP V | | 6:00 6:00 7:00 | | 6:03 6:03 7:03 | | 6:06 6:06 7:06 | | 6:07 6:07 7:07 | | 6:10 6:10 7:10 | | 6:12 6:12 7:12 | | 6:16 6:16 7:16 | | 6:19 6:19 7:19 | | 6:21 6:21 7:21 | | 6:23 6:23 7:23 | | 6:26 6:26 7:26 | | 6:30 6:30 7:30 | | 6:32 6:32 7:32 | | 6:34 6:34 7:34 | | 6:36 6:36 7:36 | | 6:37 6:37 7:37 | | 6:37 6:40 7:40 | | 6:42 6:45 7:45 | | 6:44 6:47 7:47 | | 6:55 6:58 7:58 | | 6:56 6:59 7:59 6:10 | 7:01 7:05 8:05 6:11 | 7:02 7:06 8:06 6:13 | 7:04 7:08 8:08 6:15 | 7:06 7:10 8:10 6:23 | 7:14 7:18 8:18 6:24 | 7:15 7:19 8:19 6:25 | 7:15 7:20 8:20 6:29 | 7:19 7:24 8:24 | | 7:22 7:27 8:27 | | 7:25 7:30 8:30 | | 7:27 7:32 8:32 6:34 | 7:29 7:34 8:34 6:37 | 7:32 7:37 8:37 6:42 | 7:37 7:42 8:42 6:44 | 7:39 7:44 8:44 6:45 | 7:40 7:45 8:45

8 D 8:00 8:03 8:06 8:07 8:10 8:12 8:16 8:19 8:21 8:23 8:26 8:30 8:32 8:34 8:36 8:37 8:40 8:45 8:47 8:58 8:59 9:05 9:06 9:08 9:10 9:18 9:19 9:20 9:24 9:27 9:30 9:32 9:34 9:37 9:42 9:44 9:45

9 D* 8:30 8:33 8:36 8:37 8:40 8:42 8:46 8:49 8:51 8:53 8:56 9:00 9:02 9:04 9:06 9:07 9:10 9:15 9:17 9:28 9:29 9:34 9:41 9:43 9:45 9:53 9:54 | | | | | | | | | |

10 NEP 9:00 9:03 9:06 9:07 9:10 9:12 9:16 9:19 9:21 9:23 9:26 9:30 9:32 9:34 9:36 9:37 9:40 9:45 9:47 9:58 9:59 10:05 10:06 10:08 10:10 10:18 10:19 10:20 10:24 10:27 10:30 10:32 10:34 10:37 10:42 10:44 10:45

11 D* 9:00 9:03 9:06 9:07 9:10 9:12 9:16 9:19 9:21 9:23 9:26 9:30 9:32 9:34 9:36 9:37 9:40 9:45 9:47 9:58 9:59 10:05 10:06 10:08 10:10 10:18 10:19 10:20 10:24 10:27 10:30 10:32 10:34 10:37 10:42 10:44 10:45

12 ASO 9:00 9:03 9:06 9:07 9:10 9:12 9:16 9:19 9:21 9:23 9:26 9:30 9:32 9:34 9:36 9:37 9:40 9:45 9:47 9:58 9:59 10:05 10:06 10:08 10:10 10:18 10:19 10:20 10:24 10:27 10:30 10:32 10:34 10:37 10:42 10:44 10:45

13 D* 9:30 9:33 9:36 9:37 9:40 9:42 9:46 9:49 9:51 9:53 9:56 10:00 10:02 10:04 10:06 10:07 10:10 10:15 10:17 10:28 11:29 10:34 10:41 10:43 10:45 10:53 10:54 | | | | | | | | | |

14 D 10:00 10:03 10:06 10:07 10:10 10:12 10:16 10:19 10:21 10:23 10:26 10:30 10:32 10:34 10:36 10:37 10:40 10:45 10:47 10:58 10:59 11:05 11:06 11:08 11:10 11:18 11:19 11:20 11:24 11:27 11:30 11:32 11:34 11:37 11:42 11:44 11:45

15 NEP 10:00 10:03 10:06 10:07 10:10 10:12 10:16 10:19 10:21 10:23 10:26 10:30 10:32 10:34 10:36 10:37 10:40 10:45 10:47 10:58 10:59 11:05 11:06 11:08 11:10 11:18 11:19 11:20 11:24 11:27 11:30 11:32 11:34 11:37 11:42 11:44 11:45

16 SO 11:00 11:03 11:06 11:07 11:10 11:12 11:16 11:19 11:21 11:23 11:26 11:30 11:32 11:34 11:36 11:37 11:40 11:45 11:47 11:58 11:59 12:05 12:06 12:08 12:10 12:18 12:19 12:20 12:24 12:27 12:30 12:32 12:34 12:37 12:42 12:44 12:45

17 ŠP 11:00 11:03 11:06 11:07 11:10 11:12 11:16 11:19 11:21 11:23 11:26 11:30 11:32 11:34 11:36 11:37 11:40 11:45 11:47 11:58 11:59 12:05 12:06 12:08 12:10 12:18 12:19 12:20 12:24 12:27 12:30 12:32 12:34 12:37 12:42 12:44 12:45

18 Š 11:00 11:03 11:06 11:07 11:10 11:12 11:16 11:19 11:21 11:23 11:26 11:30 11:32 11:34 11:36 11:37 11:40 11:45 11:47 11:58 11:59 12:05 12:06 12:08 12:10 12:18 12:19 12:20 12:24 12:27 12:30 12:32 12:34 12:37 12:42 12:44 12:45

19 V 12:00 12:03 12:06 12:07 12:10 12:12 12:16 12:19 12:21 12:23 12:26 12:30 12:32 12:34 12:36 12:37 12:40 | | 12:57 12:58 13:03 13:04 13:06 13:08 13:16 13:17 13:20 13:24 13:27 13:30 13:32 13:34 13:37 13:42 13:44 13:45

20 V 13:00 13:03 13:06 13:07 13:10 13:12 13:16 13:19 13:21 13:23 13:26 13:30 13:32 13:34 13:36 13:37 13:40 13:45 13:47 13:58 13:59 14:05 14:06 14:08 14:10 14:18 14:19 14:20 14:24 14:27 14:30 14:32 14:34 14:37 14:42 14:44 14:45

21 D* 13:30 13:33 13:36 13:37 13:40 13:42 13:46 13:49 13:51 13:53 13:56 14:00 14:02 14:04 14:06 14:07 14:10 | | | | 14:32 14:33 14:35 14:37 14:45 14:46 14:46 14:50 | | | 14:56 14:59 15:04 15:06 15:07

22 D 14:00 14:03 14:06 14:07 14:10 14:12 14:16 14:19 14:21 14:23 14:26 14:30 14:32 14:34 14:36 14:37 14:40 14:45 14:47 14:58 14:59 15:05 15:06 15:08 15:10 15:18 15:19 15:20 15:24 15:27 15:30 15:32 15:34 15:37 15:42 15:44 15:45

23 V 15:00 15:03 15:06 15:07 15:10 15:12 15:16 15:19 15:21 15:23 15:26 15:30 15:32 15:34 15:36 15:37 15:40 15:45 15:47 15:58 15:59 16:05 16:06 16:08 16:10 16:18 16:19 16:20 16:24 16:27 16:30 16:32 16:34 16:37 16:42 16:44 16:45

24 D*S 15:15 15:18 15:21 15:22 15:25 15:27 | | | | | | | | | | | | | 15:58 15:59 16:04 16:06 16:08 16:10 16:18 16:19 16:20 16:24 | | | 16:30 16:33 16:38 16:40 16:41

25 D* 16:00 16:03 16:06 16:07 16:10 16:12 16:16 16:19 16:21 16:23 16:26 16:30 16:32 16:34 16:36 16:37 16:40 16:45 16:47 16:58 16:59 17:05 17:06 17:08 17:10 17:18 17:19 17:20 17:24 17:27 17:30 17:32 17:34 17:37 17:42 17:44 17:45

26 ASO 16:00 16:03 16:06 16:07 16:10 16:12 16:16 16:19 16:21 16:23 16:26 16:30 16:32 16:34 16:36 16:37 16:40 16:45 16:47 16:58 16:59 17:05 17:06 17:08 17:10 17:18 17:19 17:20 17:24 17:27 17:30 17:32 17:34 17:37 17:42 17:44 17:45

27 28 29 Š ŠP,SO,NEP Š 17:00 17:00 18:00 17:03 17:03 18:03 17:06 17:06 18:06 17:07 17:07 18:07 17:10 17:10 18:10 17:12 17:12 18:12 17:16 17:16 18:16 17:19 17:19 18:19 17:21 17:21 18:21 17:23 17:23 18:23 17:26 17:26 18:26 17:30 17:30 18:30 17:32 17:32 18:32 17:34 17:34 18:34 17:36 17:36 18:36 17:37 17:37 18:37 17:40 17:40 18:40 17:45 17:45 18:45 17:47 17:47 18:47 17:58 17:58 18:58 17:59 17:59 18:59 18:05 18:05 19:05 18:06 18:06 19:06 18:08 18:08 19:08 18:10 18:10 19:10 18:18 18:18 19:18 18:19 18:19 19:19 18:20 18:20 19:20 18:24 18:24 19:24 18:27 18:27 19:27 18:30 18:30 19:30 18:32 18:32 19:32 18:34 18:34 19:34 18:37 18:37 19:37 18:42 18:42 19:42 18:44 18:44 19:44 18:45 18:45 19:45

30 V 19:00 19:03 19:06 19:07 19:10 19:12 19:16 19:19 19:21 19:23 19:26 19:30 19:32 19:34 19:36 19:37 19:40 19:45 19:47 19:57 19:58 20:05 20:06 20:08 20:10 20:18 20:19 20:20 20:24 20:27 20:30 20:32 20:34 20:37 20:42 20:44 20:45

31 V 20:00 20:03 20:06 20:07 20:10 20:12 20:16 20:19 20:21 20:23 20:26 20:30 20:32 20:34 20:36 20:37 20:40 20:45 20:47 20:58 20:59 21:05 21:06 21:08 21:10 21:18 21:19 | | | | | | | | | |

32 V 21:00 21:03 21:06 21:07 21:10 21:12 21:16 21:19 21:21 21:23 21:26 21:30 21:32 21:34 21:36 21:37 21:40 21:45 21:47 21:58 21:59 22:05 22:06 22:08 22:10 22:18 22:19 22:20 22:24 22:27 22:30 22:32 22:34 22:37 22:42 22:44 22:45

33 Š 21:45 21:48 21:51 21:52 21:55 21:57 22:01 22:04 22:06 22:08 22:11 22:15 22:17 22:19 22:21 22:22 22:25 22:30 22:32 22:50 22:51 22:56 22:57 22:59 23:01 23:09 23:10 | | | | | | | | | |

34 SO 22:30 22:33 22:36 22:37 22:40 22:42 22:46 22:49 22:51 22:53 22:56 23:00 23:02 23:04 23:06 23:07 23:08 23:13 23:15 23:26 23:27 23:32 23:33 23:35 23:37 23:45 23:46 | | | | | | | | | |

35 D*E 22:30 22:33 22:36 22:37 22:40 22:42 22:46 22:49 22:51 22:53 22:56 23:00 23:02 23:04 23:06 23:07 23:10 23:15 23:17 23:28 23:29 23:34 23:33 23:36 23:38 23:48 23:49 | | | | | | | | | |

48


km 75 79 82 82 83 84 85 86 88 89 91

POSTAJA/BUS STATION 1 2 3 4 5 6 7 Postajališče/Bus stop Š Š Š SO Š ŠP,SO,NEP V Bitnje pri Bohinju 5:03 6:01 6:47 | 7:42 7:47 8:47 BOHINJSKA BISTRICA 5:05 6:03 6:49 7:05 7:44 7:49 8:49 Savica | | | 7:07 7:46 7:51 8:51 Kamnje pri Boh.B. | | | 7:08 7:47 7:52 8:52 Polje pri Boh.B. | | | 7:10 7:49 7:54 8:54 Laški rovt | | | 7:11 7:50 7:55 8:55 Ribčev Laz | | | 7:12 7:51 7:56 8:56 BOHINJ jezero | | | 7:13 7:52 7:57 8:57 Pod Voglom | | | 7:16 7:55 8:00 9:00 Žičnica Vogel K | | | 7:19 7:58 8:03 9:03 BOHINJ ZLATOROG | | | 7:20 7:59 8:04 9:04

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 D D* NEP D* ASO D* D NEP SO ŠP Š V V D* D V D*S 9:47 | 10:47 10:47 10:47 | 11:47 11:47 12:47 12:47 12:47 13:47 14:47 15:09 15:47 16:47 16:43 9:49 | 10:49 10:49 10:49 | 11:49 11:49 12:49 12:49 12:49 13:49 14:49 15:11 15:49 16:49 16:45 9:51 | 10:51 10:51 10:51 | 11:51 11:51 12:51 12:51 12:51 13:51 14:51 15:13 15:51 16:51 16:47 9:52 | 10:52 10:52 10:52 | 11:52 11:52 12:52 12:52 12:52 13:52 14:52 15:14 15:52 16:52 16:48 9:54 | 10:54 10:54 10:54 | 11:54 11:54 12:54 12:54 12:54 13:54 14:54 15:16 15:54 16:54 16:50 9:55 | 10:55 10:55 10:55 | 11:55 11:55 12:55 12:55 12:55 13:55 14:55 15:17 15:55 16:55 16:51 9:56 | 10:56 10:56 10:56 | 11:56 11:56 12:56 12:56 12:56 13:56 14:56 15:18 15:56 16:56 16:52 9:57 | 10:57 10:57 10:57 | 11:57 11:57 12:57 12:57 12:57 13:57 14:57 15:19 15:57 16:57 16:53 10:00 | 11:00 11:00 11:00 | 12:00 12:00 13:00 13:00 | 14:00 15:00 | 16:00 17:00 16:56 10:03 | 11:03 11:03 11:03 | 12:03 12:03 13:03 13:03 | 14:03 15:03 | 16:03 17:03 16:59 10:04 | 11:04 11:04 11:04 | 12:04 12:04 13:04 13:04 | 14:04 15:04 | 16:04 17:04 17:00

25 D* 17:47 17:49 17:51 17:52 17:54 17:55 17:56 17:57 18:00 18:03 18:04

26 ASO 17:47 17:49 17:51 17:52 17:54 17:55 17:56 17:57 18:00 18:03 18:04

27 28 29 Š ŠP,SO,NEP Š 18:47 18:47 19:47 18:49 18:49 19:49 18:51 18:51 19:51 18:52 18:52 19:52 18:54 18:54 19:54 18:55 18:55 19:55 18:56 18:56 19:56 18:57 18:57 19:57 | 19:00 | | 19:03 | | 19:04 |

30 31 32 33 V V V Š 20:47 | 22:47 | 20:49 | 22:49 | 20:51 | 22:51 | 20:52 | 22:52 | 20:54 | 22:54 | 20:55 | 22:55 | 20:56 | 22:56 | 20:57 | 22:57 | | | | | | | | | | | | |

34 SO | | | | | | | | | | |

35 D*E | | | | | | | | | | |

LEGENDA/LEGEND: ASO Vozi ob sobotah v času od/Every saturday from: 1.6.-30.9.; D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; D*E Vozi ob delavnikih razen sobote od/Workdays from Monday to Friday from: 1.7. 31.8.; D*S Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od/Workdays-Monday to Friday from: 1.6.-30.9.; NEP Vozi ob nedeljah in praznikih/Every Sunday and public holiday; SO sobote/Every Saturday; Š delavniki v času šolskega pouka/Workdays during school year and from: 26.6. - 31.8.; ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic/Workdays during school holidays; V vsak dan/Daily; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 oz. Arriva d.o.o., T: 00 386 (0)5 662 51 03 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 31.8.2018.

49

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija


Avtobus/Bus: Bled - Tržič - Dovžanova soteska

Avtobus/Bus: Bohinjska Bistrica - Rudno polje

in obratno/and return trip (Hop-On Hop-Off) Smer/Direction: TRŽIČ - DOVŽANOVA SOTESKA km 0 1 2 4 5 8 11 14 17 22 23 26 30 33 37

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop BLED AP Bled Panorama Bled Mlino Bled Zaka Bled ŽP Bled Union Camp Šobec Lesce ŽP RADOVLJICA Begunje Begunje žaga Srednja vas Brezje pri Tržiču TRŽIČ DOVŽANOVA SOTESKA

1 VP 9:30 9:33 9:35 9:40 9:42 9:50 10:00 10:05 10:10 10:20 10:22 10:28 10:38 10:45 10:50

2 VP 12:15 12:18 12:20 12:25 12:27 12:35 12:45 12:50 12:55 13:05 13:07 13:13 13:23 13:30 13:35

3 VP 15:00 15:03 15:05 15:10 15:12 15:20 15:30 15:35 15:40 15:50 15:52 15:58 16:08 16:15 16:20

4 VP 17:30 17:33 17:35 17:40 17:42 17:50 18:00 18:05 18:10 18:20 18:22 18:28 18:38 18:45 18:50

Smer/Direction: BLED km 0 3 21 23 28

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop TRŽIČ Kovor RADOVLJICA Camp Šobec BLED AP

1 VP 11:00 11:07 11:20 11:30 11:40

2 VP 13:45 13:52 14:05 14:15 14:25

3 VP 16:30 16:37 16:50 17:00 17:10

in obratno/and return trip (Hop-On Hop-Off) 4 VP 19:00 19:07 19:20 19:30 19:40

LEGENDA/LEGEND: VP Vsak petek/Every Friday; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00, TIC Tržič., T: 00 386 (0)4 597 15 36 Velja od/Valid from: 1.7. - 31.8.2018.

Turno smučanje na Pokljuki/Backcountry skiers above Pokljuka plateau Foto: Aleš Zdešar + www.slovenia.info

Smer/Direction: RUDNO POLJE km 0 0 2 3 4 5 7 8 10 12 13 15 16 22 26 27 28 29

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop BOHINJSKA BISTRICA ŽP Bohinjska Bistrica Savica Kamnje pri Boh.Bistrici Polje pri Boh.Bistrici Laški Rovt Ribčev Laz BOHINJ jezero Stara Fužina Studor Srednja vas v Bohinju Bohinj Češnjica Jereka Koprivnik pri Bohinju Gorjuše Mrzli Studenec Šport hotel Pokljuka RUDNO POLJE

1 V 9:10 9:12 9:14 9:15 9:17 9:18 9:19 9:23 9:26 9:29 9:32 9:35 9:36 9:46 9:51 10:06 10:14 10:22

2 V 12:00 12:02 12:04 12:05 12:07 12:08 12:09 12:13 12:16 12:19 12:22 12:25 12:26 12:36 12:41 12:56 13:04 13:12

3 V 17:00 17:02 17:04 17:05 17:07 17:08 17:09 17:13 17:16 17:19 17:22 17:25 17:26 17:36 17:41 17:56 18:04 18:12

LEGENDA/LEGEND: V vsak dan/daily; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja od/Valid from: 22.6.-16.9.2018.

Smer/Direction: BOHINJSKA BISTRICA km 0 1 2 3 7 13 14 16 17 19 21 22 24 25 26 28 29 29

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop RUDNO POLJE Šport hotel Pokljuka Mrzli Studenec Gorjuše Koprivnik pri Bohinju Jereka Bohinj Češnjica Srednja vas v Bohinju Studor Stara Fužina BOHINJ jezero Ribčev Laz Laški Rovt Polje pri Boh.Bistrici Kamnje pri Boh.Bistrici Savica Bohinjska Bistrica BOHINJSKA BISTRICA ŽP

1 V 10:30 10:38 10:46 11:01 11:06 11:16 11:17 11:20 11:23 11:26 11:29 11:33 11:34 11:35 11:37 11:38 11:40 11:42

2 V 14:15 14:23 14:31 14:46 14:51 15:01 15:02 15:05 15:08 15:11 15:14 15:18 15:19 15:20 15:22 15:23 15.25 15:27

3 V 18:25 18:33 18:41 18:56 19:01 19:11 19:12 19:15 19:18 19:21 19:24 19:28 19:29 19:30 19:32 19:33 19:35 19:37

Bohinjsko jezero/Lake Bohinj Foto: Špela Bokal

50


Avtobus/Bus: Planina pod Golico - Jesenice Smer/Direction: PLANINA POD GOLICO km 0 0 0 1 2 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Koroška Bela trgovina Koroška Bela K Slovenski Javornik Jesenice Senožeti Jesenice občina Jesenice Gimnazija JESENICE ŽP Jesenice Integral Jesenice OŠ Tone Čufar Jesenice ZD Žerjavec Plavški rovt Prihodi Planina pod Golico trans. PLANINA POD GOLICO

1 Š | | | | | | 7:40 7:41 | 7:42 7:45 | 7:47 7:49 7:52

2 Š 12:50 12:52 12:54 12:56 12:58 12:59 13:00 13:01 13:05 13:08 13:11 | 13:13 13:15 13:18

3 Š | | 14:14 14:16 14:18 14:19 14:20 14:21 | 14:22 14:25 | 14:27 14:29 14:32

km 0 1 2 3 4 4 5 5 5 6 8

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop PLANINA POD GOLICO Planina pod Golico trans. Prihodi Plavški rovt Žerjavec Jesenice ZD Jesenice OŠ Tone Čufar Jesenice Integral JESENICE ŽP Jesenice Gimnazija Jesenice občina

1 Š 7:00 7:03 7:06 7:14 7:10 7:23 7:22 7:24 7:25 7:26 7:27

2 Š 7:55 7:58 8:00 | 8:02 8:05 8:08 8:10 8:11 8:12 8:13

3 Š 13:20 13:23 13:25 | 13:27 13:30 | 13:31 | | |

Smer/Direction: JESENICE

LEGENDA/LEGEND: Š delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 1.9.2018.

4 Š 14:40 14:43 14:45 | 14:47 14:50 | 14:51 14:52 14:53 14:54

Golica Foto: Miro Podgoršek

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Avtobus/Bus: Pristava - Jesenice Smer/Direction: JESENICE km 0 1 2 4 6 7 8 8 8 9 10 12 13 13 13 13 14

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop PRISTAVA Trilobit K Pristava Spomenik Kogovšek Trebež Kamnolom Trebež Kamnolom Koroška Bela trgovina Koroška Bela K Slovenski Javornik Turist Slovenski Javornik Jesenice Senožeti Jesenice občina Jesenice Gimnazija JESENICE ŽP Jesenice Integral Jesenice ZD Jesenice bolnica

1 Š 6:50 6:52 6:55 6:57 7:02 7:03 7:06 7:06 7:09 7:10 7:12 7:14 7:15 | | | |

2 Š 7:50 7:52 7:55 7:57 8:02 8:03 8:05 | | | | | | | | | |

3 Š 12:40 12:42 12:45 12:47 12:52 12:53 12:55 | | | | | | | | | |

4 Š 13:30 13:32 13:35 13:37 13:42 13:43 13:46 13:48 13:49 13:50 13:52 13:54 13:55 13:56 13:57 13:58 14:00

km 0 1 2 4 6 7 8 8 8 9 10 12 13 13 13 13 14

5 Š 14:33 14:35 14:38 14:40 14:45 14:46 14:48 | | | | | | | | | |

6 Š 15:01 15:03 15:06 15:08 15:13 15:14 15:17 15:19 15:20 15:21 15:23 15:25 15:26 15:27 15:28 15:29 15:31

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Jesenice bolnica Jesenice ZD Jesenice Integral JESENICE ŽP Jesenice Gimnazija Jesenice občina Jesenice Senožeti Slovenski Javornik Slovenski Javornik Turist Koroška Bela K Koroška Bela trgovina Trebež Kamnolom Trebež Kamnolom Kogovšek Pristava Spomenik Trilobit K PRISTAVA

LEGENDA/LEGEND: Š delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 1.9.2018.

Smer/Direction: PRISTAVA 1 Š 6:12 6:14 6:15 6:16 6:17 6:18 6:20 6:22 6:23 6:24 6:26 6:29 6:30 6:35 6:37 6:40 6:42

2 Š 11:55 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:03 12:05 12:06 12:07 12:09 12:12 12:13 12:18 12:20 12:23 12:25

3 Š | | | | | | | | | | 13:05 13:08 13:09 13:14 13:16 13:19 13:21

4 Š 14:03 14:05 14:06 14:07 14:08 14:09 14:11 14:13 14:14 14:15 14:17 14:20 14:21 14:26 14:28 14:31 14:33

5 Š | | | | | | | | | | 14:45 14:48 14:49 14:54 14:56 14:59 15:01

51


Avtobus/Bus: Rateče - Jesenice - Koroška Bela in obratno/and return trip Smer/Direction: KOROŠKA BELA km 0 1 4 5 5 6 8 13 14 15 16 17 18 21 23 25 26 28 30 34

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop RATEČE PLANICA Podkoren KRANJSKA GORA Log pri Kr. Gori Petrol Log pri Kr. Gori Gozd Martuljek trg. Gozd Martuljek Podkuže Belca pri mostu Belca Mojstrana Kepa MOJSTRANA DOVJE Kamne Hrušica pri Jesenicah Jesenice bolnica Jesenice ZD JESENICE ŽP Jesenica občina Slovenski Javornik Koroška Bela

1 SO 4:50 4:55 5:00 5:03 5:04 5:06 5:07 5:11 5:12 5:14 5:15 5:16 5:18 5:29 5:31 5:33 5:35 5:37 5:41 5:43

2 D* 5:00 5:05 5:10 5:13 5:14 5:16 5:17 5:21 5:22 5:24 5:25 5:26 5:28 5:32 5:34 5:36 5:38 5:40 5:44 5:45

3 NEP 5:00 5:05 5:10 5:13 5:14 5:16 5:17 5:21 5:22 5:24 5:25 5:26 5:28 5:32 5:34 5:36 5:38 5:40 5:44 5:45

4 V 13:00 13:05 13:10 13:13 13:14 13:16 13:17 13:21 13:22 13:24 13:25 13:26 13:28 13:32 13:34 13:36 13:38 13:40 13:44 13:45

5 SO 14:05 14:10 14:15 14:18 14:19 14:21 14:22 14:26 14:27 14:29 14:30 14:31 14:33 14:37 14:39 14:41 14:43 14:45 14:49 14:51

6 7 8 ŠP D*,NEP NPA 14:05 14:10 16:40 14:10 14:15 16:45 14:15 14:20 16:50 14:18 14:23 16:53 14:19 14:24 16:54 14:21 14:26 16:56 14:22 14:27 16:57 14:26 14:31 17:01 14:27 14:32 17:02 14:29 14:34 17:04 14:30 14:35 17:05 14:31 14:36 17:06 14:33 14:38 17:08 14:37 14:42 17:12 14:39 14:44 17:14 14:41 14:46 17:16 14:43 14:48 17:18 14:45 14:50 | 14:49 14:54 | 14:51 14:56 |

9 SO 21:05 21:10 21:15 21:18 21:19 21:21 21:22 21:26 21:27 21:29 21:30 21:31 21:33 21:37 21:39 21:41 21:43 21:45 21:49 21:50

10 D* 21:10 21:15 21:20 21:23 21:24 21:26 21:27 21:31 21:32 21:34 21:35 21:36 21:38 21:42 21:44 21:46 21:48 21:50 21:54 21:55

11 D* 22:05 22:10 22:15 22:18 22:19 22:21 22:22 22:26 22:27 22:29 22:30 22:31 22:33 22:37 22:39 22:41 22:43 22:45 22:49 22:51

12 D 22:50 22:55 23:00 23:03 23:04 23:06 23:07 23:11 23:12 23:14 23:15 23:16 23:18 23:22 23:24 23:26 23:28 23:30 23:34 23:35

LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; NPA nedelje in prazniki od/Sundays and holidays from: 1.6.-30.9.; NEP Vozi ob nedeljah in praznikih/Sundays and holidays; ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic/During school vacation-Monday to Friday from: 24.6.-31.8.; SO sobote/Saturdays; V vsak dan/Daily; INFO: Alpetour d.o.o., T: 00 386 (0)4 201 31 00 Velja do/Valid to: 31.12.2018. Manjše spremembe so možne po/Minor changes can be introduced after: 1.9.2018.

Smer/Direction: RATEČE km 0 4 6 8 9 11 13 16 17 18 19 20 21 26 28 29 29 30 33 34

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Koroška Bela Slovenski Javornik Jesenice občina JESENICE ŽP Jesenice ZD Jesenice bolnica Hrušica pri Jesenicah Kamne MOJSTRANA DOVJE Mojstrana Kepa Belca Belca pri mostu Podkuže Gozd Martuljek Gozd Martuljek trg. Log pri Kr. Gori Log pri Kr. Gori Petrol KRANJSKA GORA Podkoren RATEČE PLANICA

1 V 5:10 5:14 5:18 5:20 5:22 5:24 5:26 5:30 5:32 5:33 5:34 5:36 5:37 5:41 5:42 5:44 5:45 5:48 5:53 5:58

2 NEP 13:00 13:04 13:08 13:10 13:12 13:14 13:17 13:28 13:30 13:31 13:32 13:34 13:35 13:39 13:40 13:42 13:43 13:46 13:51 13:56

3 D* 14:05 14:09 14:13 14:15 14:17 14:19 14:21 14:25 14:27 14:28 14:29 14:31 14:32 14:36 14:37 14:39 14:40 14:43 14:48 14:53

4 SO 20:00 20:04 20:08 20:10 20:12 20:14 20:17 20:28 20:30 20:31 20:32 20:34 20:35 20:39 20:40 20:42 20:43 20:46 20:51 20:56

5 ŠP 20:20 20:24 20:08 20:30 20:32 20:34 20:37 20:38 20:40 20:41 20:44 20:46 20:47 20:51 20:52 20:54 20:55 20:58 21:02 21:06

6 D 22:03 22:07 22:11 22:13 22:15 22:17 22:19 22:23 22:25 22:26 22:27 22:29 22:30 22:34 22:35 22:37 22:38 22:41 22:46 22:51

Mojstrovka Foto: Špela Bokal Jezero Jasna/Jasna Lake Foto: Boris Pretnar + www.slovenia.info

52


Avtobus/Bus: Kranjska Gora - Vršič - Bovec in obratno/and return trip Smer/Direction: BOVEC Ljubljana Kranjska Gora

km 0 1 2 4 7 8 9 11 12 13 22 23 24 26 27 33 35 37 43 44 46

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop KRANJSKA GORA Hotel BW Jasna Šumica Mihov Dom Ruska kapelica Koča na Gozdu Tonkina koča Erjavčeva koča VRŠIČ Izvir Soče K Botanični vrt Trenta kamp TRENTA info središče Trenta Kamp Triglav Vas na skali Soča Lepena K Kal Koritnica Predel K BOVEC

| |

7:30 9:25 P 1 2 SNEP V3 7:30 9:30 7:32 9:32 7:34 9:34 7:37 9:37 7:43 9:43 7:44 9:44 7:46 9:46 7:50 9:50 7:53 9:53 8:05 10:05 8:30 10:30 8:32 10:32 8:34 10:34 8:38 10:38 8:40 10:40 8:49 10:49 8:52 10:52 8:55 10:55 9:04 11:04 9:06 11:06 9:10 11:10

9:30 11:25 P 3 V2 11:30 11:32 11:34 11:37 11:43 11:44 11:46 11:50 11:53 12:05 12:30 12:32 12:34 12:38 12:40 12:49 12:52 12:55 13:04 13:06 13:10

13:30 15:28 P 4 V3 15:30 15:32 15:34 15:37 15:43 15:44 15:46 15:50 15:53 16:05 16:30 16:32 16:34 16:38 16:40 16:49 16:52 16:55 17:04 17:06 17:10

15:00 16:54 P 5 V2 17:30 17:32 17:34 17:37 17:43 17:44 17:46 17:50 17:53 18:05 18:30 18:32 18:34 18:38 18:40 18:49 18:52 18:55 19:04 19:06 19:10

| |

6 V1 18:30 18:32 18:34 18:37 18:43 18:44 18:46 18:50 18:53 19:05 19:30 19:32 19:34 19:38 19:40 19:49 19:52 19:55 20:04 20:06 20:10

Smer/Direction: KRANJSKA GORA km 0 2 3 9 11 13 19 20 22 23 24 33 34 35 37 38 39 42 44 45 46

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop BOVEC Predel K Kal Koritnica Lepena K Soča Vas na skali Trenta Kamp Triglav TRENTA info središče Trenta kamp Botanični vrt Izvir Soče K VRŠIČ Erjavčeva koča Tonkina koča Koča na Gozdu Ruska kapelica Mihov dom Hotel Erika Jasna Hotel Lek KRANJSKA GORA Kranjska Gora Ljubljana

1 SNEP 5:30 5:34 5:36 5:45 5:48 5:51 6:00 6:02 6:06 6:08 6:10 6:40 6:42 6:45 6:49 6:51 6:52 6:58 7:01 7:03 7:05 P 7:20 9:17

2 V1 7:30 7:34 7:36 7:45 7:48 7:51 8:00 8:02 8:06 8:08 8:10 8:40 8:42 8:45 8:49 8:51 8:52 8:58 9:01 9:03 9:05

9:40 11:34

3 V2 9:30 9:34 9:36 9:45 9:48 9:51 10:00 10:02 10:06 10:08 10:10 10:40 10:42 10:45 10:49 10:51 10:52 10:58 11:01 11:03 11:05 P 11:20 13:17

4 V3 11:30 11:34 11:36 11:45 11:48 11:51 12:00 12:02 12:06 12:08 12:10 12:40 12:42 12:45 12:49 12:51 12:52 12:58 13:01 13:03 13:05 P 13:20 15:17

5 V2 15:30 15:34 15:36 15:45 15:48 15:51 16:00 16:02 16:06 16:08 16:10 16:40 16:42 16:45 16:49 16:51 16:52 16:58 17:01 17:03 17:05 17:20 19:17

6 V3 17:30 17:34 17:36 17:45 17:48 17:51 18:00 18:02 18:06 18:08 18:10 18:40 18:42 18:45 18:49 18:51 18:52 18:58 19:01 19:03 19:05 P 19:20 21:17

OPOMBA/NOTE: P prestop v Kranjski Gori/bus change in Kranjska Gora LEGENDA: V1 vsak dan od/every day from: 1.7.-31.8.; V2 vsak dan od/every day from: 1.6.-30.9.; V3 vsak dan od/every day from: 23.6.-2.9.; SNEP vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od/operating on Saturdays, Sundays and Holidays from: 23.6.-2.9.; INFO: Alpetour d.d., T: 00 386 (0)4 201 32 10, Nomago d.o.o., T: 00 386 (0)5 330 31 33 Velja do/Valid to: 31.12.2018.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Vršič/Pass Vršič Foto: Andrej Zupanc

53 Foto: Andrej Zupanc


Avtobus/Bus: Bovec - Tolmin - Nova Gorica km 0 1 3 5 7 8 10 10 15 21 21 21 23 26 28 30 32 34 23 26 30 37 37 39 40 40 42 45 50 51 53 54 55 58 59 60 62

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop BOVEC Dvor pri Bovcu Plužna Žviker Log Čezsoški Žaga pri Bovcu Srpenica Srpenica TKK Trnovo ob Soči KOBARID Kobarid TIK Kobarid Ladra Kamno vas Selišče Volarje vas Gabrje pri Tolminu Dolje Idrsko Kamno Volarje TOLMIN Tolmin Š Volče Čiginj tovarna Čiginj Ušnik Podselo Doblar Ročinj Ajba KANAL Morsko Anhovo K Deskle Plave Dermota

1 D* | | | | | | | | | | | 5:00 5:07 5:13 5:17 5:19 5:22 5:25 | | | 5:28 | | | | | | | | | | | | | | |

2 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:30 | 5:34 5:36 5:37 5:39 5:42 5:47 5:50 5:53 5:58 6:00 6:03 6:04 6:08 6:09

3 Š1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6:45 6:47 6:50 6:51 6:55 6:56

4 ŠP1 5:20 5:22 5:25 5:27 5:28 5:31 5:34 5:36 5:41 5:50 5:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 Š1 5:20 5:22 5:25 5:27 5:28 5:31 5:34 5:36 5:41 5:50 5:52 6:00 6:07 6:13 6:17 6:19 6:22 6:25 | | | 6:28 | | | | | | | | | | | | | | |

6 Š1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6:35 | 6:39 6:41 6:42 6:44 6:47 6:52 6:55 6:58 7:03 7:05 7:08 7:09 7:13 7:14

7 Š1 | | | | | | | | | 6:15 6:17 | | | | | | | 6:18 6:23 6:27 6:34 | 6:39 6:41 6:42 6:44 6:47 6:52 6:55 6:58 7:03 7:05 7:08 7:09 7:13 7:14

8 D 6:50 6:52 6:55 6:57 6:58 7:01 7:04 7:06 7:11 7:20 | | 7:27 7:33 7:37 7:39 7:42 7:45 | | | 7:49 | | | | | | | | | | | | | | |

9 D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7:55 | 7:59 8:01 8:02 8:04 8:07 8:12 8:15 8:18 8:23 8:25 8:28 8:29 8:33 8:34

10 Š | | | | | | | | | | | 7:20 7:27 7:33 7:37 7:39 7:42 7:45 | | | 7:48 | | | | | | | | | | | | | | |

11 PSPP | | | | | | | | | | | 7:20 7:27 7:33 7:37 7:39 7:42 7:45 | | | 7:49 7:48 | | | | | | | | | | | | | |

12 D* 9:00 9:02 9:05 9:07 9:08 9:11 9:14 9:16 9:21 9:30 | | 9:37 9:43 9:47 9:49 9:52 9:55 | | | 9:58 | | | | | | | | | | | | | | |

13 14 15 D NP,ŠPA Š1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:40 13:25 13:25 | | 13:26 10:44 13:29 13:31 10:46 13:31 13:33 10:47 13:32 13:34 10:49 13:34 13:36 10:52 13:37 13:39 10:57 13:42 13:44 11:00 13:45 13:47 11:03 13:48 13:50 11:08 13:53 13:55 11:10 13:55 13:57 11:13 13:58 14:00 11:14 13:59 14:01 11:18 14:03 14:05 11:19 14:04 14:06

16 17 V Š1 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | 13:31 | 13:36 | 13:45 | 13:47 | | | | | | | | | | | | | | | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 14:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:45 | 14:47 | 14:50 | * | 15:01 | 15:02

18 19 Š1 ŠP1,SO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:30 14:30 14:31 | 14:36 14:34 14:38 14:36 14:39 14:37 14:41 14:39 14:44 14:42 14:49 14:47 14:52 14:50 14:55 14:53 15:00 14:58 15:02 15:00 15:05 15:03 15:06 15:04 15:10 15:08 15:11 15:09

20 D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:40 | 15:44 15:46 15:47 15:49 15:52 15:57 16:00 16:03 16:08 16:10 16:13 16:14 16:18 16:19

21 D* 15:05 15:07 15:10 15:12 15:13 15:16 15:19 15:21 15:26 15:35 15:37 | | | | | | | 15:38 15:43 15:47 15:54 | | | | | | | | | | | | | | |

22 NP 17:20 17:22 17:25 17:27 17:28 17:31 17:34 17:36 17:41 17:50 17:52 | | | | | | | 17:53 17:58 18:02 18:09 | | | | | | | | | | | | | | |

23 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:25 | 18:29 18:31 18:32 18:34 18:37 18:42 18:45 18:48 18:53 18:55 18:58 18:59 19:03 19:04

24 NPŠ 18:00 18:02 18:05 18:07 18:08 18:11 18:14 18:16 18:21 18:30 18:32 | | | | | | | 18:33 18:38 18:42 18:49 | | | | | | | | | | | | | | |

25 V1 19:45 19:47 19:50 19:52 19:53 19:56 19:59 20:01 20:06 20:15 20:17 | | | | | | | 20:18 20:23 20:27 20:34 | 20:39 20:41 20:42 20:44 20:47 20:52 20:55 20:58 21:03 21:05 21:08 21:09 21:13 21:14

54

Reka Soča/Soča river Foto: Andrej Zupanc


km 70 70 71 72 72 72 73 73 73 73 74

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop Solkan Solkan minimarket Solkan Zvezda Nova Gorica Gostol Nova Gorica CP Nova Gorica Elektro G Nova Gorica Erjav.stad. Nova Gorica Ek.šola Nova Gorica MAP Nova Gorica Vojkova NOVA GORICA

1 D* | | | | | | | | | | |

2 3 4 D Š1 ŠP1 6:19 7:06 | 6:20 | | 6:21 | | 6:22 | | 6:23 | | 6:24 | | 6:25 | | 6:26 | | | | | | 7:09 | 6:27 7:12 |

5 Š1 | | | | | | | | | | |

6 7 Š1 Š1 7:24 7:24 7:25 | 7:26 | 7:27 | | | 7:28 | | | 7:29 | | | | 7:27 7:30 7:30

8 D | | | | | | | | | | |

9 D* 8:44 | | | | | | | | 8:47 8:50

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Š PSPP D* D NP,ŠPA Š1 V Š1 Š1 ŠP1,SO | | | 11:29 14:14 14:16 | 15:12 15:21 15:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:32 14:17 14:19 | 15:15 15:24 15:22 | | | 11:35 14:20 14:22 | 15:18 15:27 15:25

20 D* 16:29 | | | | | | | | 16:32 16:35

21 D* | | | | | | | | | | |

22 NP | | | | | | | | | | |

23 V 19:14 | | | | | | | | 19:17 19:20

24 25 NPŠ V1 | 21:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:27 | 21:30

OPOMBA/NOTE: * Proga št. 17 (Š1) med postajama Anhovo K in Deskle ustavlja tudi na naslednjih postajah/Route no. 17 (Š1) between the stations Anhovo K and Deskle also stops at the following stations: Anhovo (14:51), Deskle most (14:54), Ložice (14:56), Plave ŽP (14:57) in Plave G (14:58). LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; NP nedelje in prazniki/Sundays and holidays; NPŠ zadnji dan praznikov v dneh šolskega pouka/Last day of holidays during school year; PSPP ponedeljki, srede in petki v dneh šolskih počitnic/Mondays, Wednesdays and Fridays during school holidays; SO sobote/Saturdays; ŠPA delavniki v dneh šolskih počitnic od/Workdays during school holidays from: 1.9. - 30.6.; ŠP1 delavniki v dneh šolskih počitnic/Workdays during school holidays; Š1 delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; V vsak dan/Daily; V1 vsak dan od/Daily from: 1.7. - 31.8.; INFO: Avrigo d.o.o., T: 00 386 (0)5 330 31 33 Velja od/Valid from: 1.4.2017.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Bovec in Čezsoča/Bovec and Čezsoča Foto: Boris Pretnar + www.slovenia.info

55


Avtobus/Bus: Nova Gorica - Tolmin - Bovec km 0 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 12 14 15 16 19 20 21 23 24 29 32 34 34 35 37 37 37 44 48 51 40 42 44 46 48 51

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop NOVA GORICA Nova Gorica Vojkova Nova Gorica MAP Nova Gorica Ek.šola Nova Gorica Erjav.stad. Nova Gorica Elektro G Nova Gorica CP Nova Gorica Gostol Solkan Zvezda Solkan minimarket Solkan Dermota Plave Deskle Anhovo K Morsko KANAL Ajba Ročinj Doblar Podselo Ušnik Čiginj Čiginj tovarna Volče Tolmin Š TOLMIN Tolmin Š Volarje Kamno Idrsko Dolje Gabrje pri Tolminu Volarje vas Selišče Kamno vas Ladra

1 V1 5:20 5:23 | | | | | | | | 5:26 5:36 5:37 5:41 5:42 5:45 5:47 5:52 5:55 5:58 6:03 6:06 6:08 6:09 6:11 | 6:15 | 6:22 6:26 6:31 | | | | | |

2 D*G 6:55 6:58 | | | | | | | | 7:01 7:11 7:12 7:16 7:17 7:20 7:22 7:27 7:30 7:33 7:38 7:41 7:43 7:44 7:46 | 7:50 | | | | | | | | | |

3 PSPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9:50 | | | | 9:53 9:56 9:59 10:01 10:05 10:11

4 Š1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9:50 | | | | 9:53 9:56 9:59 10:01 10:05 10:11

5 D 9:40 9:43 | | | | | | | | 9:46 9:56 9:57 10:01 10:02 10:05 10:07 10:12 10:15 10:18 10:23 10:26 10:28 10:29 10:31 | 10:35 | | | | | | | | | |

6 D* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:50 | | | | 10:53 10:56 10:59 11:01 11:05 11:11

7 Š1 11:15 11:18 | | | | | | | | 11:21 11:31 11:32 11:36 11:37 11:40 11:42 11:47 11:50 11:53 11:58 12:01 12:03 12:04 12:06 | 12:10 | | | | | | | | | |

8 D* 12:00 12:03 | | | | | | | | 12:06 12:16 12:17 12:21 12:22 12:25 12:27 12:32 12:35 12:38 12:43 12:46 12:48 12:49 12:51 | 12:55 | | | | | | | | | |

9 10 11 12 13 Š1 ŠP1 D ŠP1 Š1 | | 13:35 | | | | 13:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:41 | | | | 13:51 | | | | 13:52 | | | | 13:56 | | | | 13:57 | | | | 14:00 | | | | 14:02 | | | | 14:07 | | | | 14:10 | | | | 14:13 | | | | 14:18 | | | | 14:21 | | | | 14:23 | | | | 14:24 | | | | 14:26 | | | | | | | 13:30 | 14:30 14:30 14:30 13:31 | | | 14:31 | | | | | | | | | | | | | | | 13:34 | | 14:34 14:34 13:37 | | 14:37 14:37 13:40 | | 14:40 14:40 13:42 | | 14:42 14:42 13:46 | | 14:46 14:46 13:52 | | 14:52 14:52

14 Š1 14:40 14:43 | | | | | | | | 14:46 14:56 14:57 15:01 15:02 15:05 15:07 15:12 15:15 15:18 15:23 15:26 15:28 15:29 15:31 | 15:35 | | | | | | | | | |

15 ŠP1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:45 | | | | 15:48 15:51 15:54 15:56 16:00 16:06

16 17 Š1 Š1 | 14:40 | 14:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:46 | 14:56 | 14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:05 | 15:07 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | | 15:45 15:35 15:46 | | 15:42 | 15:46 | 15:51 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:07 |

18 V 15:30 15:33 | | | | | | | | 15:36 15:46 15:47 15:51 15:52 15:55 15:57 16:02 16:05 16:08 16:13 16:16 16:18 16:19 16:21 | 16:25 | | | | | | | | | |

19 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:30 | 16:37 16:41 16:46 | | | | | |

20 D* 17:30 17:33 | | | | | | | | 17:36 17:46 17:47 17:51 17:52 17:55 17:57 18:02 18:05 18:08 18:13 18:16 18:18 18:19 18:21 | 18:25 | | | | | | | | | |

21 D 19:25 19:28 | | | | | | | | 19:31 19:41 19:42 19:46 19:47 19:50 19:52 19:57 20:00 20:03 20:08 20:11 20:13 20:14 20:16 | 20:20 | | | | | | | | | |

22 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:35 | 20:42 20:46 20:51 | | | | | |

23 NP 19:50 19:53 | | | | | | | | 19:56 20:06 20:07 20:11 20:12 20:15 20:17 20:22 20:25 20:28 20:33 20:36 20:38 20:39 20:41 | 20:45 | | | | | | | | | |

24 NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:45 | 20:52 20:56 21:01 | | | | | |

56

Velika korita Soče/Great Gorge of the Soča River Foto: Arhiv LTO Bovec/Archive LTO Bovec


km 53 53 53 59 64 64 66 67 69 71 73 74

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop KOBARID Kobarid TIK Kobarid Trnovo ob Soči Srpenica TKK Srpenica Žaga pri Bovcu Log Čezsoški Žviker Plužna Dvor pri Bovcu BOVEC

1 2 3 4 V1 D*G PSPP Š1 | | 10:18 10:18 6:32 | | | 6:34 | | | 6:43 | | | 6:48 | | | 6:50 | | | 6:53 | | | 6:56 | | | 6:57 | | | 6:59 | | | 7:02 | | | 7:04 | | |

5 D | | | | | | | | | | | |

6 7 D* Š1 11:18 | | | | | 11:27 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:48 |

8 D* | | | | | | | | | | | |

9 Š1 13:59 14:05 14:07 14:16 14:21 14:23 14:26 14:29 14:30 14:32 14:35 14:37

10 11 ŠP1 D | | 14:05 | 14:07 | 14:16 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:37 |

12 ŠP1 14:59 | | 15:08 15:13 15:15 15:18 15:21 15:22 15:24 15:27 15:29

13 Š1 14:59 | | 15:08 15:13 15:15 15:18 15:21 15:22 15:24 15:27 15:29

14 Š1 | | | | | | | | | | | |

15 16 17 18 ŠP1 Š1 Š1 V 16:13 16:14 | | | | 15:52 | | | 15:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

19 V | 16:47 16:49 16:58 17:03 17:05 17:08 17:11 17:12 17:14 17:17 17:19

20 D* | | | | | | | | | | | |

21 D | | | | | | | | | | | |

22 D | 20:52 20:54 21:03 21:08 21:10 21:13 21:16 21:17 21:19 21:22 21:24

23 NP | | | | | | | | | | | |

24 NP | 21:02 21:04 21:13 21:18 21:20 21:23 21:26 21:27 21:29 21:32 21:34

LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; NP nedelje in prazniki/Sundays and holidays; PSPP ponedeljki, srede in petki v dneh šolskih počitnic/Mondays, Wednesdays and Fridays during school holidays; ŠP1 delavniki v dneh šolskih počitnic/Workdays during school holidays; Š1 delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; V vsak dan/Daily; V1 vsak dan od/Daily from: 1.7. - 31.8.; INFO: Avrigo d.o.o., T: 00 386 (0)5 330 31 33 Velja od/Valid from: 1.4.2017.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

Muzejski vlak na Solkanskem mostu/Museum Train on Solkan bridge Foto: Mirko Bijuklič + www.slovenia.info

57


Avtobus/Bus: Tolmin - Podbrdo in obratno/and return trip Smer/Direction: PODBRDO km 0 1 3 5 6 6 8 9 12 12 12 15 16 21 23 24 25 26 28 29 31 32 33 35 39 39 40

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop TOLMIN Rodne Prapetno Modrej MOST NA SOČI Most na Soči ŽP Bača pri Modreju Idrija pri Bači Slap ob Idrijci Slap ob Idrijci PTT Slap ob Idrijci Idrija pri Bači Pri Bizajlu Klavže Kneža Temljine Brdo ob Bači Grahovo ob Bači Koritnica pri Tolminu Zarakovec Vetrovalna Hudajužna Prangar Kuk Podbrdo Bača Podbrdo spomenik PODBRDO

1 PSPP 10:55 10:57 11:00 11:02 11:03 11:05 11:08 11:10 11:13 11:14 11:15 11:18 11:21 11:26 11:29 11:32 11:35 11:38 11:40 11:42 11:44 11:48 11:51 11:52 11:56 11:57 11:58

2 Š1 10:55 10:57 11:00 11:02 11:03 11:05 11:08 11:10 11:13 11:14 11:15 11:18 11:21 11:26 11:29 11:32 11:35 11:38 11:40 11:42 11:44 11:48 11:51 11:52 11:56 11:57 11:58

3 Š1 13:15 13:18 13:21 13:23 13:24 13:26 13:29 | | | | | 13:31 13:36 13:39 13:42 13:45 13:48 13:50 13:52 13:54 13:58 14:01 14:02 14:06 14:07 14:08

Avtobus/Bus: Idrija - Nova Gorica

Smer/Direction: TOLMIN km 0 1 1 5 7 8 9 11 12 14 15 16 17 19 24 25 27 27 28 30 32 33 33

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop PODBRDO Podbrdo spomenik Podbrdo Bača Kuk Prangar Hudajužna Vetrovalna Zarakovec Koritnica pri Tolminu Grahovo ob Bači Brdo ob Bači Temljine Kneža Klavže Pri Bizajlu Bača pri Modreju Most na Soči ŽP MOST NA SOČI Modrej Prapetno Rodne Tolmin Š TOLMIN

1 Š1 6:35 6:36 6:37 6:41 6:42 6:45 6:49 6:51 6:53 6:55 6:58 7:01 7:15 7:18 7:23 7:25 7:28 7:30 7:31 7:33 7:36 7:38 7:39

in obratno/and return trip 2 PSP 7:45 7:46 7:47 7:51 7:52 7:55 7:59 8:01 8:03 8:05 8:08 8:11 8:14 8:17 8:22 8:24 8:27 8:29 8:30 8:32 8:35 | 8:37

3 Š1 12:15 12:16 12:17 12:21 12:22 12:25 12:29 12:31 12:33 12:35 12:38 12:41 12:44 12:47 2:52 12:54 12:57 12:59 13:00 13:02 13:05 | 13:07

LEGENDA/LEGEND: PSP ponedeljki, srede in petki v delovnih dneh/Mondays, Wednesdays and Fridays during workdays; PSPP ponedeljki, srede in petki v dneh šolskih počitnic/Mondays, Wednesdays and Fridays during school holidays; Š1 delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; INFO: Avrigo d.o.o., T: 00 386 (0)5 330 31 33 Velja od/Valid from: 1.4.2017.

Smer/Direction: IDRIJA km 0 1 3 6 8 8 13 14 16 18 20 23 29 31 33 35 36 38 40 46 46 51 56 58 63 63 63 69 72 74 77 77 78

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop NOVA GORICA Nova Gorica Grčna Rožna dolina Bajta Ajševica vrh Ajševica sp. Šmihel pri Novi Gorici Ozeljan Šempas Osek pri Šempasu Črniče Selo pri Ajdovščini Vrtovin Potoče pri Ajdovščini Dobravlje pri Ajdovščini Cesta pri Ajdovščini Nemškarca AJDOVŠČINA Avžlak Col Col g. Vodnjak Mrzli Log Črni Vrh nad Idrijo Predgriže Godovič Klavžar Godovič Godovič Log Jelični vrh K Baraka Podroteja Idrija Likerca Idrija Uta IDRIJA

1 SO 13:45 13:48 13:51 13:53 13:55 13:57 13:59 14:02 14:04 14:06 14:09 14:12 14:14 14:15 14:17 14:19 14:21 14:25 14:36 14:41 14:46 14:48 14:57 14:59 15:01 15:06 15:07 15:11 15:13 15:20 15:22 15:23 15:24

2 ŠP 13:45 13:48 13:51 13:53 13:55 13:57 13:59 14:02 14:04 14:06 14:09 14:12 14:14 14:15 14:17 14:19 14:21 14:25 14:36 14:41 14:46 14:48 14:57 14:59 15:01 15:06 15:07 15:11 15:13 15:20 15:22 15:23 15:24

3 Š 14:35 | | | | 14:44 14:46 14:49 14:51 14:53 14:56 14:59 15:01 15:02 15:04 15:06 15:08 15:10 15:21 15:26 15:31 15:33 15:42 15:44 15:46 15:51 15:52 15:56 15:58 16:05 16:07 16:08 16:09

Smer/Direction: NOVA GORICA km 0 1 1 4 6 9 15 15 15 15 20 22 27 32 32 38 40 42 43 45 47 49 55 58 60 62 64 65 70 74 74 74 75

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop IDRIJA Idrija Uta Idrija Likerca Podroteja Baraka Jelični vrh K Godovič Log Godovič Godovič IMP Klima Godovič Klavžar Predgriže Črni Vrh nad Idrijo Mrzli Log Col g. Vodnjak Col Avžlak AJDOVŠČINA Nemškarca Cesta pri Ajdovščini Dobravlje pri Ajdovščini Potoče pri Ajdovščini Vrtovin Selo pri Ajdovščini Črniče Osek pri Šempasu Šempas Ozeljan Šmihel pri Novi Gorici Ajševica sp. Kromberk MIP Kromberk Meblo Kromberk Hrast NOVA GORICA

1 D 5:45 5:46 5:47 5:49 5:56 5:58 6:02 6:03 6:04 6:05 6:10 6:12 6:14 6:23 6:25 6:30 6:50 6:52 6:54 6:56 6:58 6:59 7:01 7:04 7:07 7:09 7:11 7:14 7:16 7:19 7:21 7:22 7:25

58 LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; SO sobote/Saturdays; Š vsak dan v dneh šolskega pouka/Daily during school year; ŠP vsak dan v dneh šolskih počitnic/Daily during school holidays; INFO: Avrigo d.o.o., T: 00 386 (0)5 330 31 33 Velja od/Valid from: 1.4.2017.


Avtobus/Bus: Tolmin - Cerkno in obratno/and return trip Smer/Direction: CERKNO km 0 1 3 5 6 6 8 9 12 12 17 17 19 21 21 22 26 26 28 31 32 35 35 35 36

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop TOLMIN Rodne Prapetno Modrej MOST NA SOČI Most na Soči ŽP Bača pri Modreju Idrija pri Bači Slap ob Idrijci Slap ob Idrijci PTT Dolenja Trebuša Krepaka Stopnik pri Cerknem Log Stopnik pri Cerknem Stopnik pri Cerknem Koren Laze pri Cerknem Vojsk Laze pri Cerknem Reka pri Cerknem Želin Mlin pri Cerknem Cerkno pri Gorencu Cerkno Nova ETA Cerkno Š Cerkno Stara ETA CERKNO

1 ED* 4:55 4:57 5:00 5:02 5:03 5:05 5:08 5:10 5:13 5:14 5:19 5:23 5:24 5:27 5:29 5:30 5:32 5:34 5:39 5:41 5:42 5:44 | 5:46 5:48

2 D* 5:05 5:07 5:10 5:12 5:13 5:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 D* 6:15 6:17 6:20 6:22 6:23 6:25 6:28 6:30 6:33 6:34 6:39 6:43 6:44 6:47 6:49 6:50 6:52 6:54 6:59 7:01 7:02 7:04 7:06 | 7:05

4 ŠP1 7:10 7:12 7:15 7:17 7:18 7:20 7:23 7:25 7:28 7:29 | | | | | | | | | | | | | | |

5 D 8:00 8:02 8:05 8:07 8:08 8:10 8:13 8:15 8:18 8:19 8:24 8:28 8:29 8:32 8:34 8:35 8:37 8:39 8:44 8:46 8:47 8:49 | | 8:50

6 Š1 9:15 9:17 9:20 9:22 9:23 9:25 9:28 9:30 9:33 9:34 9:39 9:43 9:44 9:47 9:49 9:50 9:52 9:54 9:59 10:01 10:02 10:04 | | 10:05

7 D* 12:55 12:57 13:00 13:02 13:03 13:05 13:08 13:10 13:13 13:14 13:19 13:23 13:24 13:27 13:29 13:30 13:32 13:34 13:39 13:41 13:42 13:44 | 13:47 13:45

8 V 14:30 14:32 14:35 14:37 14:38 14:40 14:53 14:45 14:48 14:49 14:54 14:58 15:59 15:02 15:04 15:05 15:07 15:09 15:14 15:16 15:17 15:19 | | 15:20

9 D* 15:40 15:42 15:45 15:47 15:48 15:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10 D*G 16:35 16:37 16:40 16:42 16:43 16:45 16:48 16:50 16:53 16:54 16:59 17:03 17:04 17:07 17:09 17:10 17:12 17:14 17:19 17:21 17:22 17:24 | | 17:25

11 ED 20:55 20:57 21:00 21:02 21:03 21:05 21:08 21:10 21:13 21:14 21:19 21:23 21:24 21:27 21:29 21:30 21:32 21:34 21:39 21:41 21:42 21:44 | 21:46 |

Smer/Direction: TOLMIN km 0 0 1 1 2 5 6 8 10 10 14 15 17 19 19 24 24 27 28 30 30 31 33 35 36

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop CERKNO Cerkno Stara ETA Cerkno Š Cerkno Nova ETA Cerkno pri Gorencu Mlin pri Cerknem Želin Reka pri Cerknem Laze pri Cerknem Laze pri Cerknem Vojsk Stopnik pri Cerknem Koren Stopnik pri Cerknem Krepaka Dolenja Trebuša Plaščak DolenjaTrebuša Slap ob Idrijci PTT Slap ob Idrijci Idrija pri Bači Bača pri Modreju Most na Soči ŽP MOST NA SOČI Modrej Prapetno Rodne TOLMIN

1 ED* 5:59 6:01 | 6:03 6:05 6:06 6:08 6:13 6:15 6:17 6:18 6:20 6:23 6:25 6:28 6:33 6:34 6:37 6:39 6:42 6:44 6:45 6:47 6:50 6:52

2 Š1 6:48 | 6:49 6:50 6:52 6:53 6:55 7:00 7:02 7:04 7:05 7:07 7:10 7:12 7:15 7:22 7:23 7:26 7:28 7:31 7:41 7:42 7:44 7:47 7:49

3 D* 13:03 | | 13:04 13:06 13:07 13:09 13:14 13:16 13:18 13:19 13:21 13:24 13:26 13:29 13:34 13:35 13:38 13:40 13:43 13:45 13:46 13:48 13:51 13:53

4 ED* 14:12 14:10 14:13 14:14 14:16 14:17 14:19 14:24 14:26 14:28 14:29 14:31 14:34 14:36 14:39 14:44 14:45 14:48 14:50 14:53 14:55 14:56 14:58 15:01 15:03

5 ŠP1 14:38 | | 14:39 14:41 14:42 14:44 14:49 14:51 14:53 14:54 14:56 14:59 15:01 15:04 15:09 15:10 15:13 15:15 15:18 15:20 15:21 15:23 15:25 15:28

6 SO 14:38 | | 14:39 14:41 14:42 14:44 14:49 14:51 14:53 14:54 14:56 14:59 15:01 15:04 15:09 15:10 15:13 15:15 15:18 15:20 15:21 15:23 15:25 15:28

7 Š1 14:43 | | 14:44 14:46 14:47 14:49 14:54 14:56 14:58 14:59 15:01 15:04 15:06 15:09 15:14 15:15 15:18 15:20 15:23 15:25 15:26 15:28 15:30 15:33

8 V 19:43 | | 19:44 19:46 19:47 19:49 19:54 19:56 19:58 19:59 20:01 20:04 20:06 20:09 20:14 20:15 20:18 20:20 20:23 20:25 20:26 20:28 20:30 20:33

9 D*G 21:53 | 22:12 22:13 22:15 22:16 22:18 22:23 22:25 22:27 22:28 22:30 22:33 22:35 22:38 22:43 22:44 22:47 22:49 22:52 22:54 22:55 22:57 23:00 23:02

LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; D*G delavniki od/Workdays from: 1.9. - 30.6.; ED delavniki in sobote, razen v dneh kolektivnega dopusta ETA Cerkno/Workdays and Saturdays, except during collective holidays ETA Cerkno; ED* delavniki, razen v dneh kolektivnega dopusta ETA Cerkno/Workdays, except during collective holidays ETA Cerkno; SO sobote/Saturdays; ŠP1 delavniki v dneh šolskih počitnic/Workdays during school holidays; Š1 delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; V vsak dan/Daily; INFO: Avrigo d.o.o., T: 00 386 (0)5 330 31 33 Velja od/Valid from: 1.4.2017.

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

59

Tolminska korita/Tolmin Gorge Foto: Michael Matti + www.slovenia.info


Avtobus/Bus: Idrija - Cerkno in obratno/and return trip Smer/Direction: CERKNO km 0 0 1 4 5 7 9 10 12 14 15 15 16 19 20 20 20

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop IDRIJA Idrija Kolektor Marof pri Idriji Spodnja Idrija Rovine Lužnik Pri Vogriču Travnik pri Otaležu Maruškovec Straža pri Cerknem Želin pri Pirhu Želin Mlin pri Cerknem Cerkno pri Gorencu Cerkno Nova ETA CERKNO Cerkno Stara ETA

Blegoš Foto: Katja Kejžar

1 D 5:15 5:17 5:18 5:20 5:22 5:23 5:26 5:27 5:30 5:34 5:36 5:38 5:40 5:41 5:43 5:44 5:46

2 D* 6:15 6:17 6:18 6:20 6:22 6:23 6:26 6:27 6:30 6:34 6:36 6:38 6:40 6:41 6:43 | 6:46

3 D*A 7:35 7:37 7:38 7:40 7:42 7:43 7:46 7:47 7:50 7:54 7:56 7:58 8:00 8:01 8:03 8:04 |

4 D*A 9:15 9:17 9:18 9:20 9:22 9:23 9:26 9:27 9:30 9:34 9:36 9:38 9:40 9:41 9:43 9:44 |

5 NP 9:40 9:42 9:43 9:45 9:47 9:48 9:51 9:52 9:55 9:59 10:01 10:03 10:05 10:06 10:08 10:09 |

6 D 10:15 10:17 10:18 10:20 10:22 10:23 10:26 10:27 10:30 10:34 10:36 10:38 10:40 10:41 10:43 10:44 |

7 D*A 11:15 11:17 11:18 11:20 11:22 11:23 11:26 11:27 11:30 11:34 11:36 11:38 11:40 11:41 11:43 11:44 |

8 D* 12:35 12:37 12:38 12:40 | 12:43 | 12:47 12:50 12:54 | 12:57 12:59 13:00 13:02 13:03 |

9 D*A 13:15 13:17 13:18 13:20 13:22 13:23 13:26 13:27 13:30 13:34 13:36 13:38 13:40 13:41 13:43 13:44 13:46

10 SO 13:15 13:17 13:18 13:20 13:22 13:23 13:26 13:27 13:30 13:34 13:36 13:38 13:40 13:41 13:43 13:44 13:46

11 ŠP1 14:10 15:12 14:13 14:15 | 14:18 | 14:22 14:25 14:29 | 14:32 14:34 14:35 14:37 14:38 |

12 SO 14:10 15:12 14:13 14:15 | 14:18 | 14:22 14:25 14:29 | 14:32 14:34 14:35 14:37 14:38 |

13 Š1 14:15 15:17 14:18 14:20 | 14:23 | 14:27 14:30 14:34 | 14:37 14:39 14:40 14:42 14:43 |

14 NP 14:40 14:42 14:43 14:45 14:47 14:48 14:51 14:52 14:55 14:59 15:01 15:03 15:05 15:06 15:08 15:09 |

15 D*A 15:15 15:17 15:18 15:20 15:22 15:23 15:26 15:27 15:30 15:34 15:36 15:38 15:40 15:41 15:43 15:44 |

16 D*A 16:35 16:37 16:38 16:40 16:42 16:43 16:36 16:47 16:50 16:54 16:56 16:58 17:00 17:01 17:03 17:04 |

17 D 18:15 18:17 18:18 18:20 18:22 18:23 18:26 18:27 18:30 18:34 18:36 18:38 18:40 18:41 18:43 18:44 |

18 V 19:15 19:17 19:18 19:20 | 19:23 | 19:27 19:30 19:34 | 19:37 19:39 19:40 19:42 19:43 |

19 D* 20:35 20:37 20:38 20:40 20:42 20:43 20:36 20:47 20:50 20:54 20:56 20:58 21:00 21:01 21:03 21:04 |

20 D*E 21:25 21:27 21:28 21:30 21:32 21:33 21:36 21:37 21:40 21:44 21:46 21:48 21:50 21:51 21:53 21:54 |

21 D*G 21:25 21:27 21:28 21:30 | 21:33 | 21:37 21:40 21:44 | 21:47 21:49 21:50 21:52 21:53 |

22 NP 21:25 21:27 21:28 21:30 21:32 21:33 21:36 21:37 21:40 21:44 21:46 21:48 21:50 21:51 21:53 21:54 |

23 D*A 22:05 22:07 22:08 22:10 22:12 22:13 22:16 22:17 22:20 22:24 22:26 22:28 22:30 22:31 22:33 22:34 |

Smer/Direction: IDRIJA km 0 0 1 4 5 6 8 10 13 16 19 20 20

POSTAJA/BUS STATION Postajališče/Bus stop CERKNO Cerkno Nova ETA Cerkno pri Gorencu Mlin pri Cerknem Želin Straža pri Cerknem Maruškovec Travnik pri Otaležu Lužnik Spodnja Idrija Marof pri Idriji Idrija Kolektor IDRIJA

1 D* 7:05 7:09 7:11 7:12 7:14 7:17 7:21 7:24 7:28 7:31 7:33 7:34 7:36

2 D 8:50 8:51 8:53 8:54 8:56 8:59 9:03 9:06 9:10 9:13 9:15 9:16 9:18

3 V 15:20 15:25 15:27 15:28 15:30 15:33 15:37 15:40 15:44 15:47 15:49 15:50 15:52

4 D*G 17:25 17:26 17:28 17:29 17:31 17:34 17:38 17:41 17:45 17:48 17:50 17:51 17:53

LEGENDA/LEGEND: D delavniki in sobote/Workdays and Saturdays; D* delavniki/Workdays; D*A delavniki, ne vozi od/Workdays, does not run from: 27.12. - 31.12.; D*E delavniki od/Workdays from: 1.7. - 31.8.; D*G delavniki od/Workdays from: 1.9. - 30.6.; NP nedelje in prazniki/Sundays and holidays; SO sobote/Saturdays; ŠP1 delavniki v dneh šolskih počitnic/Workdays during school holidays; Š1 delavniki v dneh šolskega pouka/Workdays during school year; V vsak dan/Daily; INFO: Avrigo d.o.o., T: 00 386 (0)5 330 31 33 Velja od/Valid from: 1.4.2017.

60


Partner/Partner

Partnerji/Partners

Alpska konvencija Pisarna v Innsbruck-u: Herzog-Friedrich-Straße 15 6020 Innsbruck, Austria T: +43-512-588589-0

Pisarna Bolzano/Bozen Viale Druso / Drususallee 1 39100 Bolzano/Bozen, Italy T.: +39 0471 055357 info@alpconv.org www.alpconv.org

TIC lokacije/TIC locations

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ Triglavska cesta 49, Mojstrana T: +386 (0)8 380 67 30 F: +386 (0)4 589 10 35 info@planinskimuzej.si

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER Trg tigrovcev 1, Tolmin info@prc.si www.prc.si

CIPRA Slovenija Trubarjeva 50, Ljubljana T: +386 (0)59 071 322 slovenija@cipra.org www.cipra.org/sl/cipra/slovenija

61

Planinska zveza Slovenije Ob železnici 30a, p. p. 214, Ljubljana T: + 386 (0)1 43 45 680 info@pzs.si www.pzs.si

Slovenska turistična organizacija Dimičeva ulica 13, Ljubljana T: +386 1 589 85 50 info(at)slovenia.info www.slovenia.info

TIC Jesenice Cesta maršala Tita 18, Jesenice T: 00 386 (0)4 586 31 78 info@turizem.jesenice.si www.turizem.jesenice.si

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

TIC Ljubljana Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana T: (01) 306 12 15 tic@visitljubljana.si www.visitljubljana.com

TIC JESENICE Cesta maršala Tita 18, Jesenice T: +386 (0)4 586 31 78 TIC LJUBLJANA Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana T: +386 (0)1 306 12 15

STIC Krekov trg 10, Ljubljana T: +386 (0)1 306 45 75


Partner/Partner

TIC lokacije/TIC locations

TIC Jezersko Zgornje Jezersko 57, Zgornje Jezersko +386 (0)51 219 282 tic@jezersko.si www.jezersko.info

TIC JEZERSKO Zgornje Jezersko 57, Zgornje Jezersko T: 00 386 (0)51 219 282

TIC Luče Luče 106, Luče T: +386 3 839 35 55 info@tic-luce.si www.tic-luce.si

TIC LUČE Luče 106, Luče T: +386 3 839 35 55

Združenje Kamniško-Savinjske Alpe Glavni trg 2, Kamnik www.kamnik-savinja-alps.com

K A M N I Š K O - S A V I N J S K E

A L P E

TIC Kamnik Glavni trg 2, Kamnik T: +386 (0)1 831 82 50 tic@kamnik-tourism.si www.kamnik-tourism.si

TIC Solčava , Center Rinka Solčava 29, SI 3335 Solčava T: +386 (0)3 839 07 10, 041 354 518 info@solcavsko.info www.solcavsko.info

TIC Maribor Partizanska cesta 6a, Maribor T: +386 (0)2 234 66 11 www.maribor-pohorje.si

Slovenj Gradec

TIC Slovenj Gradec Glavni trg 24, Slovenj Gradec T: 02 881 21 16; +386 51 320 978 tic@slovenjgradec.si www.turizem-slovenjgradec.si

TIC Tržič Trg svobode 18, Tržič T: 04 59 71 536 informacije@trzic.si www.trzic.si

TIC KAMNIK Glavni trg 2, Kamnik T: +386 (0)1 831 82 50

62

TIC SOLČAVA - CENTER RINKA Solčava 29, Solčava T: +386 (0)3 839 07 10 CENTER MOBILNOSTI MARIBOR Partizanska cesta 21, Maribor T: +386 (0)59 178 577 TIC SLOVENJ GRADEC Glavni trg 24, Slovenj Gradec T: +386 (0)2 881 21 16 TIC TRŽIČ Trg svobode 18, Tržič T: +386 (0)4 597 15 36

BIKE CENTER MARIBOR Erjavčeva ulica 5, Maribor T: +386 (0)2 420 18 36


Partner/Partner

Turizem Bled Ljubljanska cesta 27, Bled T: +386 (0)45 780 500 info@visitbled.si www.bled.si

Turizem Bohinj Stara Fužina 38, Bohinjsko jezero T: +386 (0)4 57 47 590 info@bohinj.si www.bohinj.si Turizem Dolina Soče Rupa 17, Bovec T: +386 5 30 29 647 E: info.bovec@dolina-soce.si www.dolina-soce.si

Turizem Kranjska Gora Kolodvorska ul. 1c, Kranjska Gora T: +386 (0)4 580 94 40 E: info@kranjska-gora.eu www.kranjska-gora.si

Turizem Radovljica Linhartov trg 9, Radovljica T: 04 531 51 12 info@radolca.si www.radolca.si

Triglavski narodni park Ljubljanska cesta 27, Bled T: +386 4 578 02 00 triglavski-narodni-park@tnp.gov.si www.tnp.si

Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2018, CIPRA Slovenija

TIC lokacije/TIC locations

TIC BLED Cesta svobode 10, Bled T: +386 (0)4 574 11 22

INFOCENTER TRIGLAVSKA ROŽA Ljubljanska cesta 27, Bled T: +386 (0)4 578 02 05

INFO CENTER BOHINJ Ribčev Laz 48, Bohinjsko Jezero T: +386 (0)4 574 60 10

TIC STARA FUŽINA Stara Fužina 53B, Bohinjsko jezero T: +386 (0)4 572 33 26

TIC KOBARID Trg svobode 16, Kobarid T: +386 (0)5 380 04 90 info.kobarid@dolina-soce.si

TIC BOVEC Trg golobarskih žrtev 22, Bovec T: +386 (0)5 30 29 647 info.bovec@dolina-soce.si

TIC BOHINJSKA BISTRICA – LD TURIZEM Mencingerjeva 10, Bohinjska Bistrica T: +386 (0)4 5747 600

TIC TOLMIN Petra Skalarja 4, Tolmin T: +386 (0)5 380 04 80 info.tolmin@dolina-soce.si

63

TIC KRANJSKA GORA Kolodvorska ulica 1C, Kranjska Gora T: +386 (0)4 580 94 40

TIC DOVJE-MOJSTRANA Triglavska cesta 49, Mojstrana T: +386 (0)8 380 67 30

TURIZEM RADOVLJICA Linhartov trg 9, Radovljica T: +386 (0)4 531 51 12

TIC BEGUNJE Begunje na Gorenjskem 19V T: +386 591 69 176, +386 40 591 211 begunje@radolca.si

INFOCENTER TRIGLAVSKA ROŽA Ljubljanska cesta 27, Bled T: +386 (0)4 578 02 05

INFORMACIJSKO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE Triglavskega narodnega parka Dom Trenta Na Logu v Trenti, Soča T: +386 (0)5 388 93 30

CENTER TNP BOHINJ Stara Fužina 37-38, Bohinjsko jezero T: +386 (0)1 200 97 60


Vozni redi v Alpah tudi na spletu!

www.cipra.org/sl

Timetables in the Alps also on the Internet! www.cipra.org/en

Dolina Trente/Trenta valley Foto: Andrej Zupanc

K A M N I Ĺ K O - S A V I N J S K E

Slovenj Gradec

A L P E

Profile for CIPRAslovenija

Vozni redi v Alpah 2018  

Knjižica Vozni redi v Alpah 2018 Publication Timetables in the Alps 2018

Vozni redi v Alpah 2018  

Knjižica Vozni redi v Alpah 2018 Publication Timetables in the Alps 2018

Advertisement