Page 1

GUIA DIDÀCTICA


NOM DE L’ACTIVITAT:

Laberint

OBJECTIUS: - Adquirir les nocions de línia, superfície i volum.

NIVELL: P5 MATERIALS: - Laberint. - Romeu. - Julieta.

- Situar objectes en l’espai i distingir esquerra i dreta.

- Distingir més d’un sentit de recorregut. FRASE DE PRESENTACIÓ:

PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT:

“Quin camí ha de seguir Romeu per trobar Julieta? Es tracta d’un laberint 3D, però s’ha de jugar de la Ajuda’l.” mateixa manera que dicta un tradicional, inclòs en els passatemps. Aquí, el teu personatge és Romeu, que l’has de fer anar pel camí que porta a la sortida i, per tant, a Julieta. Com passa, hi ha diversos camins, però només un és la clau.


CONTINGUTS:

RELACIONS EN ALTRES ÀREES:

Geometria: línia recta, superfície, espai, esquerra i dreta, davant i darrere.

OBSERVACIONS: En el laberint, l’elefant i el ratolí (manipulables), poden ser una excusa per treballar també conceptes de gran i petit.


NOM DE L’ACTIVITAT:

Puzle

OBJECTIUS: - Saber que un dia es compon d’un matí i d’una tarda. Noció intuïtiva que en un dia han passat moltes hores.

NIVELL: P5 MATERIALS: - Puzle.

- Adquirir les nocions de línia, superfície, volum. Diferenciar l’una de l’altra. - Adquirir i consolidar la noció de frontera i regió en la línia. - Situar peces en l’espai, l’una al costat de l’altra, segons indiqui la imatge i raonant. FRASE DE PRESENTACIÓ:

PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT:

“Construeix el dia i la nit!”

Es tracta de fer el puzle, com es fan els típics. No obstant, presenta diferències amb els comercials: en aquest, les peces són rectangles sense entrades, és a


CONTINGUTS: - Mesura: temps, dia i nit. - Geometria: línia, superfície, volum, espai, esquerra, dreta. OBSERVACIONS:

dir, rectes de tots costats (per tant, més que encaixar, les peces s’ajuntarien), i inclou dos puzles, ja que, en una cara, conté la representació del dia, i en l’altra, la nit. RELACIONS EN ALTRES ÀREES: - Ciències naturals, ja que treballem el dia i la nit.


NOM DE L’ACTIVITAT:

El moviment dels animals OBJECTIUS: -

Distingir entre segur, impossible i probable.

-

Reconèixer i identificar l’animal i el seu moviment.

NIVELL: P4 MATERIALS: - Dau.

-

Progressar en el domini del cos i de l’expressió corporal. FRASE DE PRESENTACIÓ: PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT: “Llança el dau i imita l’animal!”

Es basa en un dau, que té un animal diferent en cada cara (flamenc, zebra, girafa, cocodril, elefant i ratolí). Cada alumne el llançarà i, al final, quan tothom tingui assignat un animal, s’anotarà, per veure quin ha sortit més i quin menys, etc. Llavors, entre tots, practicarem els moviments, en el caminar , per exemple, de cadascun.


RELACIONS EN ALTRES ÀREES:

CONTINGUTS: - Estadística impossible.

i

probabilitat:

probable,

segur,

- Ciències naturals, ja que pensem com es mouen els animals i, per tant, ens basem en la seva morfologia. - Psicomotricitat, perquè juguem amb el moviment.

OBSERVACIONS:


NOM DE L’ACTIVITAT:

Diferències

OBJECTIUS: -

Reconèixer quantitats de 9 elements. Comparar dos imatges i veure les diferències. Orientar-se en l’espai, distingint dreta i esquerra, amunt i avall i prop i lluny.

FRASE DE PRESENTACIÓ: - “Busca les diferències!”

CONTINGUTS:

NIVELL: P4 MATERIALS: - Dos imatges que presenten diferències.

PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT: Consisteix en buscar les diferències entre les dos imatges.

RELACIONS EN ALTRES ÀREES:

- Numeració: nombre de diferències (cardinal). - Ciències naturals, ja que la imatge representa un ambient natural (aigua, pedres, etc.). - Càlcul: nombre de diferències. - Geometria: espai, esquerra i dreta, amunt i avall, dintre i fora, prop i lluny.


OBSERVACIONS: A mesura que vagin sortint diferències, es poden treballar els elements que, al seu torn, integren altres continguts. Per exemple: si la diferència és que falta una pedra, podem preguntar quantes pedres hi ha en l’altra imatge. Possiblement, estaria bé comentar, abans de començar l’activitat, les dos imatges, observar els elements que hi apareixen.


NOM DE L’ACTIVITAT:

NIVELL: P5

Paraules OBJECTIUS:

MATERIALS:

- Fitxes. Reconèixer i identificar algunes lletres. Reconèixer i identificar la quantitat de lletres. Identificar línies rectes i corbes. Identificar figures geomètriques: quadrat i cercle. FRASE DE PRESENTACIÓ: PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT: -

“Ressegueix els protagonistes”

fils

i

descobreix

el

nom dels Es repartirà una fitxa a cada alumne, en què escriuran els noms dels protagonistes (Romeu i Julieta), però lletra per lletra, amb l’ajuda de fils de diversos colors que seguiran.

CONTINGUTS: - Numeració: quantitat de lletres en els noms. - Càlcul: recompte del número de lletres.

RELACIONS EN ALTRES ÀREES: - Llengua catalana, perquè l’activitat inclou paraules, compostes de lletres.


- Geometria: ordre, espai, línia corba i línia recta, quadrat i cercle. OBSERVACIONS:


NOM DE L’ACTIVITAT:

On estan?

OBJECTIUS: - Establir relacions entre els animals: davant i darrere, al costat, dalt i baix, prop i lluny. - Comptar fins al 5.

NIVELL: P4 MATERIALS: - Pòster on apareixen els animals que surten al conte i altres.

FRASE DE PRESENTACIÓ:

PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT:

“On estan els animals que apareixen al conte? Troba’ls!”

En un pòster on surten fotografies de diversos animals, els alumnes hauran d’identificar i distingir aquells que surten al conte.

CONTINGUTS:

RELACIONS EN ALTRES ÀREES:

- Geometria: espai, esquerra i dreta, dalt i baix, prop i - Ciències naturals, ja que treballem els animals lluny. de la sabana. - Càlcul: suma de total d’animals. OBSERVACIONS:


NOM DE L’ACTIVITAT:

Memory

OBJECTIUS: - Establir parelles entre dos animals iguals.

NIVELL: P5 MATERIALS: - Fitxes plastificades dels animals que apareixen al conte.

FRASE DE PRESENTACIÓ:

PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT:

“On està la parella?”

Es tracta de jugar al memory d’animals salvatges (presents en el conte), basat fonamentalment en l’establiment de parelles.

CONTINGUTS:

RELACIONS EN ALTRES ÀREES:

- - Joc lògic: qualitat, color, forma, aparellament. OBSERVACIONS:

- Ciències naturals.


NOM DE L’ACTIVITAT:

Textures

OBJECTIUS: - Establir relacions entre les textures de cada animal i l’animal al qual pertanyen.

NIVELL: P4 MATERIALS: - Imatges ampliades de la textura del cos de cada animal que apareix al conte.

FRASE DE PRESENTACIÓ:

PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT:

“Saps de quin animal és aquesta pell? Relaciona!”

Els alumnes hauran de relacionar les textures amb l’animal corresponent.

CONTINGUTS:

RELACIONS EN ALTRES ÀREES:

- Joc lògic: qualitat, color, forma, textura.

- Ciències naturals, ja que estem observant la morfologia de cada animal: pell, pèl o plomes.

OBSERVACIONS:

GUIA DIDÀCTICA CONTE ROMEU I JULIETA  
GUIA DIDÀCTICA CONTE ROMEU I JULIETA  

TREBALLEM LES MATEMÀTIQUES AMB EL CONTES

Advertisement