Page 1

GRAN, MITJÀ I PETIT

NOM DE L’ACTIVITAT: ELS ELEMENTS I ELS MAGS.

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: a partir dels 4 anys

GRUP: Parelles.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula APLICACIONS DIDÀCTIQUES Aprendre geometria: quadrat, estrella, con. Conceptes: dins-fora. Classificació segons la mida. Discriminació de gran, mitjà i petit. Es poden comptar els elements del mag.

-

. -

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI Es traca de demanar als infants que busquin i situen els elements del mag: plàtan, barret de recanvi, vareta i estrella dins del quadrat del mag del tamany corresponent. S’haurà d’escollir els elements que siguin de la mateixa mida. També es pot demanar que compten quants elements te cada mag.

TEMPORALITZACIÓ: 20-30 minuts. MATERIALS I RECURSOS -

Làmina amb els mags. Cartrons amb els elements de diferents mides. PDI (recurs amb el contingut de la làmina).


RELACIONAR IMATGES

NOM DE L’ACTIVITAT: SITUAR LA IMATGE A L’ESCENA.

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: a partir dels 5 anys

GRUP: Petit grup o parelles.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula APLICACIONS DIDÀCTIQUES -

Concepte primaris relatius a la posició: a sobre, al costat, a l’esquerra. Observació atenta de les escenes, la posició dels objectes, si són gran o petits. Conversar amb els infants sobre el tamany de la imatge petita, és igual que la de l’escena?

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI Realitzar una conversa sobre les escenes del conte que apareixen a la làmina, observant els detalls. Posteriorment es demanarà a l’infant que relacioni la imatge petita (que està ampliada) amb l’escena del conte a la que correspongui. Col·locant-la a sobre de la imatge. En una altra sessió, es demanarà als nens o les nenes situar la imatge petita al costat de l’escena del conte a la que pertany (PDI). Es pot proposar als infants que situen la imatge a l’esquerra ( o a la dreta) de l’escena per tal d’iniciar-los en les nocions dreta-esquerra.

-

-

TEMPORALITZACIÓ: 40 minuts MATERIALS I RECURSOS -

Làmina amb les escenes. Cartrons amb imatges de cada escena que apareix a la làmina. PDI (recurs amb el contingut de la làmina i dels cartrons).


FIGURES GEOMÈTRIQUES

NOM DE L’ACTIVITAT: COMPTAR FIGURES.

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: a partir dels 4 anys

GRUP: Petit grup o parelles.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula APLICACIONS DIDÀCTIQUES Aprendre geometria: cercle, quadrat, triangle, rectangle... Concepte primaris relatius a la posició: a sobre, a sota. Comptar les figures geomètriques, per tal d’obtenir la mateixa quantitat que hi ha a sobre. Agrupar les figures: segons forma i segons el color.

-

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI Cal que els nens o nenes situen a sota de les figures que s’observen a la part superior de la làmina, la mateixa quantitat: dos a la primera, tres a la segona i quatre a la tercera. Hauran d’agrupar les figures que són iguals entre si, encara que no seran iguals que les que hi ha a sobre.

-

TEMPORALITZACIÓ: 30 minuts MATERIALS I RECURSOS -

Làmina amb les figures a la part superior i figures soltes (individuals) per agrupar i situar. PDI (recurs amb el contingut de la làmina).


TRENCACLOSQUES

NOM DE L’ACTIVITAT: EL BALL

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: 4 anys.

GRUP: Individual o per parelles.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula. APLICACIONS DIDÀCTIQUES -

Relacionar figures, intentant reconstruir el dibuix. Concepte primaris relatius a la posició: al costat. Es pot fer observació de les formes de les peces (línees rectes, rectangles...).

-

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI En aquest exercici tracta de reconstruir l’escena final del conte: el ball. Es demanarà als infants que observen les formes i les verbalitzen.

TEMPORALITZACIÓ: 30 minuts. MATERIALS I RECURSOS -

Làmina amb l’escena del ball. Cartolines amb trossos de l’escena. PDI (recurs amb el contingut de l’escena del ball).


TRENCACLOSQUES PER CONTAR

NOM DE L’ACTIVITAT: QUANTS N’HI HA?

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: 3-5 anys.

GRUP: Individual o parelles.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula APLICACIONS DIDÀCTIQUES Relacionar figures. Concepte primaris relatius a la posició: a sobre, a sota, al costat. Es pot fer observació de les formes de les peces (rectes, triangulars). Contar els elements i els dits del trencaclosques. Observar les grafies que corresponen al nombre (1,2,3,4,5). Llegir nombres.

-

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI - Es tracta de realitzar el trencaclosques comptant i observant també les formes. Aquest exercici dona moltes imatges per aprendre a contar, es pot jugar a contar amb els dits com en el trencaclosques. I també a contar el elements. TEMPORALITZACIÓ: 30-45 minuts. MATERIALS I RECURSOS -

Cartrons plastificats del trencaclosques de nombres.


RELACIONA CADA BARRET AMB EL SEU PERSONATGE CORRESPONENT


EL BARRET DE MAG NOM DE L’ACTIVITAT: SERIACIONS DE DIFERENS FIGURES.

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: a partir dels 4 anys

GRUP: Individual.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula, racó de problemes visuals. APLICACIONS DIDÀCTIQUES Aprendre geometria Identificar les diferents figures geomètriques Relació figura geomètrica – color Aprendre a seguir un ordre respecte al patró (seriacions)

-

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI Els presentarem als infants un patró realitzat per nosaltres amb diferents figures geomètriques i de diferents colors, i ells tindran que representar el mateix patró que hem fet. Ex. TEMPORALITZACIÓ: La que convingui MATERIALS I RECURSOS -

Fitxa de problemes visuals, per poder realitzar les seriacions. Figures geomètriques diverses.


EL BARRET DE MAG NOM DE L’ACTIVITAT: BARRET GRAN, MITJÀ I PETIT.

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: a partir dels 4 anys

GRUP: Individual.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula, racó dels jocs de problemes visuals. APLICACIONS DIDÀCTIQUES Aprendre geometria Reconeixement de les figures geomètriques Numeració Agrupacions Recompte Relació gran-mitjà-petit

-

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI L’activitat consistirà en què els infants contin quantes figures geomètriques hi ha dins de cada barret, dins del barret gran, del barret mitjà i del barret petit. Per tant, hauran de ficar el número de figures geomètriques que hi ha dins del barret a la part de baix. TEMPORALITZACIÓ: La que convingui MATERIALS I RECURSOS -

Fitxa problema visual. Fitxes números.


EL BARRET DE MAG NOM DE L’ACTIVITAT: QUIN BARRET ÉS EL QUE SOBRA?

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: a partir dels 4 anys

GRUP: Individual.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula, racó dels jocs problemes visuals. APLICACIONS DIDÀCTIQUES Aprendre geometria Reconeixement de les figures geomètriques Discriminació Relació per semblança Parelles Imparells Agrupacions

-

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI En aquesta activitat els infants han d’esbrinar quin és el barret imparell i quins són els barrets que tenen parella. TEMPORALITZACIÓ: La que convingui MATERIALS I RECURSOS -

Fitxa de problemes visuals sobre els barrets.


EL BARRET DE MAG NOM DE L’ACTIVITAT: SERIACIONS AMB ELS BARRETS DE MAGS.

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: A partir dels 4 anys

GRUP: Individual.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula, racó dels jocs dels problemes visuals. APLICACIONS DIDÀCTIQUES Aprendre geometria Reconeixement de les figures geomètriques Relació per semblança Seriacions

-

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI En aquesta activitat els infants han de fer una seriació a partir del patró que apareix a la fitxa dels problemes visuals. Els han d’enganxar damunt de la figura. TEMPORALITZACIÓ: La que convingui MATERIALS I RECURSOS -

Fitxa dels problemes visuals sobre la seriació dels barrets. Diferents barrets de diferents colors per poder realitzar la seriació.


EL BARRET DE MAG NOM DE L’ACTIVITAT: EL MAG I LA BRUIXA

EDAT A LA QUE VA ADREÇADA: A partir dels 4 anys

GRUP: Individual.

LLOC ON S’EFECTUA: Aula, racó dels jocs dels problemes visuals. APLICACIONS DIDÀCTIQUES Reconeixement de les figures geomètriques Discriminació Agrupacions

-

DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI En aquest exercici els infants tindran que relacionar les figures geomètriques que el conte ens diu que el mag posa al seu barret i les figures geomètriques que la bruixa posa al seu vestit. Per tant, tindran que discriminar entre les diferents figures geomètriques i posar-les al seu lloc. TEMPORALITZACIÓ: La que convingui MATERIALS I RECURSOS -

Figures geomètriques Fitxa de problemes visuals sobre el barret de mag i el vestit de la bruixa.


aplicacions didàctiques  

Aplicacions didàctiques del conte El Barret del Mag