Page 1

Beca Comenius: Mètodes actius per millorar la qualitat i la motivació en situacions d’aprenentatge

Kalajoki, Finlandia 19-27 de febrer de 2011 Cintia Castelló Henares


Beques Comenius: Què? Qui? Com? Per a què? 

 

 

Destinades a mestres, professors, educadors, pedagogs, … Unió Europea. Objectiu: La formació permanent del professorat. Despeses incloses. OAPEE: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos


Participants del nostre curs 14 participants + 3 formadors  1 Bélgica  1 República Txeca  6 Rumania  1 Latvia  2 Espanya  4 Portugal  1 Finlàndia  1 Hongria


Metodologia del curs         

Presentacions Reflexions en grups, parelles,… Activitats diverses Dinàmiques de grup Drama Jocs Avaluació d’activitats Sortides i excursions Visites a escoles


Què ens aporta el programa Comenius?        

Intercanvi cultural Supressió de fronteres Dimensió europea Il.lusió, motivació en la nostra feina. Aprenentatge de noves metodologies Qualitat educativa Difusió, compartir experiències… Formació permanent del professorat


El curs: Action Methods to improve the quality… 

Què sòn els mètodes actius? Són una aproximació a l’aprenentatge individual i col.lectiu que genera una forta implicació i comprensió, ja que l’aprenentatge prové de l’experiència dels alumnes.


Naturalesa de l’èsser humà: l’acció.  Els mètodes actius satisfan aquesta necessitat.  Però també promouen… Bons grups. Bona atmosfera. Apertura. Diàleg. Participació. 


Bons grups

Grups segurs

Hi ha un sentiment de seguretat. La seguretat fĂ­sica i emocional estĂ garantida.


Els exercicis

Divertits

Mai humiliants

Esperança

De que quelcom agradable i positiu passarĂ (atmosfera)


Si…..

ELS MESTRES

Estem relaxats i contents

Augmenta la nostra motivació i capacitat de treball

MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA


Si…..

ELS ALUMNES

Estan relaxats i contents

Augmenta la seva motivació i capacitat de treball

MILLOREN ELS RESULTATS


Aspectes positius 

    

Ajuden a coneixer-se millor els uns als altres. Eliminen la tensió. Relaxen l’atmosfera. Eliminen l’agressió. Ajuden a expessar les emocions. Desenvolupen qualitats positives.


  

  

Desenvolupen els sentits. Refresquen i donen variació. Donen la possibilitat de participació a tothom. Incrementen el coneixement i les habilitats. Ajuden a trobar el propi talent. Donen autoconfiança. Donen plaer i diversió.


Motivació Motivació = Intencionalitat en el comportament La motivació… - Pot ser autodeterminada - Controlada


Necessitats que son les bases de la auto-motivació

1. 2. 3.

Necessitat de competència Necessitat de relació Necessitat d’autonomia


Què fa disminuir la motivació?       

Entorns d’aprenentatge molt controlats. Situacions prolongades d’estrés i tensió. Tasques massa difícils. Tasques massa fàcils Humiliació, tracte injust… Competició continua …


Què fa augmentar la motivació?   

L’augment de l’autonomia dels alumnes. Donar possiblitats de participació a l’escola. Crear un ambient d’aprenentatge informal i usar ambients estimulants. Parar atenció a les coses que interessen als alumnes i a les seves competències naturals. Donar un feedback positiu per a motivar-los intrínsicament.


Emocions  

Totes les emocions són correctes. Però, no tots els comportaments ho són. Els pensaments afecten les emocions, i les emocions afecten als pensaments


Animar…

Acte de encoratjar, motivar, implicar, envoltar, donar poder…. 

Anima =Paraula que ve del grec/llatí “anima” que significa “vida” o “ànima”… arribar al cor? Al més interior nostre?


4 idees importants 1.

2.

3.

4.

Els sentiments s贸n senyals importants. Hem de separar el sentiment de la conducta. No podem pensar fins que no estem tranquils. Tractem als altres igual que ens agrada que ens tractin a nosaltres.


Sistema educatiu finlandès 

Garanteix les mateixes oportunitats per a l’educació primària. Educació propera als alumnes i les families. Serveis gratuïts: menjador escolar, transport, material… Mestres altament qualificats.


    

Flexibilitat curricular i llibertat pedagògica (descentralització) 99% escoles públiques. Mestre: alt status social. Alta qualificació per accedir-hi. Es necessari un “master degree”. La formació de mestres està basada en la recerca.


   

  

Integració de teoria i pràctica. Formació per a tota la vida. Coneixements pedagògics i de matèries. Estudiants: Cada hora, tenen 15 min. De descans. No hi ha inspectors. PISA Avaluacions nacionals i internacionals Selecció del professorat.


Reflexions    

 

Necessitat de formació del professorat. Tornada a l’escola, i ara què? Cal deixar l’espai de “comfort”. Per formar alumnes competents, cal ser mestres competents. Funció de la tutoria, 1h a la setmana? Els canvis en els docents, produeixen canvis en el sistema.


 

Ens ho hem de creure… Hem de garantir la seguretat física i emocional, la integració i cohesió de grup. Ja hem iniciat el camí…


Qüestions que ens hauriem de plantejar… 

  

Resolem conflictes o treballem emocions? Posem “parxes” o anem a “l’arrel”? Guanyem temps, o el perdem? Som nosaltres o els alumnes, els protagonistes de l’aprenentatge? Som emocionalment competents per a formar als nostres alumnes?


Formem alumnes competents a nivell emocional? Ens movem en un espai de comfort, o ens mantenim actius formant-nos permanentment? Tenim il.lusions i reptes de futur en quant a la nostra feina? L’hem perdut? Per què? Què podem fer tots plegats? Gaudim de la nostra feina?


Propostes 

  

Més dinàmiques de grup: amb alumnes, pares i al claustre. Formació de grups. Tècniques de relaxació, ioga a l’aula… Activitats que desenvolupin el talent i la creativitat. Parlar més d’emocions. Treballar-les.


     

Amanida de fruites. Que ve el llop! Història entre dos. Braços. Les cartes o joguines de sentiments. El meu amic secret. Cintia està relaxada. El moviment de Cintia. Els mapes.


      

El puzzle. La taula. L’empresa. Camí per parelles (ulls tapats). La meva imatge, la teva imatge (fang). L’esquelet. L’escarregat de fer feliç.


Bibliografia 

Intel.ligència emocional (Daniel Goleman). OAPEE: http://www.oapee.es/oapee/intro.html Programa 30 minuts: Notes d’educació http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/


Dubtes?  Alguna pregunta? 


Gràcies per la vostra atenció.

Beca Comenius 2011 (Finlàndia-Kalajoki)  
Beca Comenius 2011 (Finlàndia-Kalajoki)  

Aquest power point el vaig preparar l'any passat després de gaudir d'una Beca Comenius per a fer la transferència d'allò après al curs al cl...

Advertisement