Page 1

JOCS FLORALS 2011

ELTEMPS. EL SOL tr,SCOLA MOSStr,N CII{TO F'OLGT]tr,ROLtr,S


#n # e_Lapw E

AW -'l* A

F


L# mnfiAi KLsil L*",^1",* L'il'\"rr^t PW

.f.*

i" @

*"^^ tJ 'e^ rna;etaA,

W u;te!"$J')

Jol,

^*(,

;,cnc,ilel/rL n Xq,*rL

&X

*-,k,

T" I,*-ir^ qr^",*Ntttfu'--^ l^r4", ,-Lca e-a@ LU*m -q.lt

,r"M

,*ry*""*^"

I* f,'er t[,

t;-evrraaynx-n !rr|',.* Lrlrirr!&1

n r"rtr*,t4^.

*t*tA

Ei^a n ^*",i, JJ^^ rr"^"ok" l*,A

.aR n

J* t "Il.at

J^^1.-

i l,@,,rr4

u-t.,!*,J"-*

.

A,B Vt^a,


NW w&

SWR

tu%

hka, U$

M',

UA

qr,r*-X,r..--&y"

CI ^+ d.

^-Ih tL f^

J-'*t* WX*.J*

fl

r\,c'b

Y*,LW&

i

L A" "t "L ^rp,,vrJ* cvp ,";t W** L r,Jt,,*, I

ML I* til*\;d';* A

i t!"

,rt!- vsrwt wxravt* w L;,^rr,^t*


Zru4

&

4"tr@ n li l^. cir'W,t,rY\'\A'< w " ; ^rne, *')n* J' ""'n .

'

rn :

-lh

k\ {{

t'

l*>"t4,^,qb hV'cttUvn

L

0 Ao

-

Y*W'tt'""* ")u<*

rt '['j-w"

Y-

-1

o t@

*M#

zh'A

tu


W

fre

rTlA

l

4

0

-'a {

qIr

w"t

@a@

"/

S{

&

/xl /

tr0 r<4

ctt I

i I

fuo\ na

,rg

d^b

4

MW& PM(r

@t

*6 €@

N,

nrffi

zF a

@aa @a*

frM,

)q

6a

ry

@*:%'4,-

@%@=r=?,u.^?c

e,


€.8. t^f^7

iJ

Mft

@rn/;v- NTt^ lrfi"rwel d, ltlt\&t&orr* t n*r^n" !*lL'^*t+-w ,! W 'Yt dr'WJ" l" Xrs^ ,rnr7 i l.fi,il t$ ;tT^^,14

DA I^^

k&

e IVW wt1

ry't-rLi,w

c-a,*wia1

pL

q. I{*,1^ fu

,n^fu*{*

oq trn@tn; \

\.

/

;1 //

3v

A

64)^f-L

bMW

\

\ \

)

\


MM W

,@i

@'s"**

qd

$

fu^S**s

C!

Ssru,\& B

"+f

fuc[*d*

La"n*,agg4

$*

h,il{*

$ML

-

F

tqfuhd .fu,q.t&ry ry^le'

,w$*fufu*

,,Jn,}^ $*tf" .

w^W

3,r B


tr} s*l i

str

temps de la fada

El temps va passant i el sol va arribaxlt. Ha nascut un nen buf6 i ei soi ha fet un saitir6. Ha anat a la finestra i ti ha fet una rnica de calcr, han baixat al jardi, i han oiorat una flor. tra flor

hi ha una fada que es passa el dia dormint. -tu i jo podem sortirdiu ei soi i ei nen petit. Dins

Tots tres han jugat i r-tfi.a estana ha passat. El nen s'ha adormit i l'han portat al llit. El sol ha marxat i la lluna ha aribat. .TUJU

4rtA

J^d;LV;d&


tES

ESTACTONS

Primavera, estiu, tardor, hivern Totes son molt maqu.es pero molt diferents. Primavera estiu,s'assemblen bastart, totes tenen sol i abelles pel voltant.

Tardor , hivern no s'assemblen tant ,Ia tardor plora

i l'hivern estA glagant. trstiu,hivern no tenen res en comu totes molt maqu.es pero diferents per a tu.

Violet 4rtB

J-/it,

l+ffi4


MN ffi"NM

M

****N*;ffi-_ S*SNN&NN-

-ffiN #aMffi'

N

,

Mq.em,ruuNNmv-

5s ^l- \

KM-NWNffi NNNffiNffi

A*a*.-ov


CfY'aElec,

i et lleo C fer fee-te6w

6ltempbf i les hazes I'i

,tl

rig Loue lel .

ki

i t'fi'Yt -,s

Jocs Florals 2011 : El temps. El sol.  

Poemes guanyadors dels Jocs Florals 2011 de l'Escola Mossèn Cinto de Folgueroles.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you