Page 1

Exercicis i qüestions de MOTORS TÈRMICS 3r ESO

Exercicis i Qüestions de MOTORS TÈRMICS

Cinta Prats

1 Cinta Prats


Exercicis i qüestions de MOTORS TÈRMICS 3r ESO

2 Cinta Prats


Exercicis i qüestions de MOTORS TÈRMICS 3r ESO

1. Reprodueix en el teu quadern l’esquema de la màquina de vapor. Explica en detall el funcionament de cadascuna de les seves parts o peces i la circulació de vapor a través d’ella. 2. Busqueu informació sobre els

tecnocientífics que apareixen a

continuació : Denis Papin- Thomas Newcomen- James Watt- Richard Trevithick – George Stephenson. 3. La màquina de vapor i la turbina de vapor aprofiten l’energia del vapor d’aigua a pressió obtingut d’una caldera. Quines diferències hi ha entre aquestes dues màquines tèrmiques? 4. Indica les diferències entre un motor de quatre temps de gasolina i un motor dièsel? 5. En el motor de gasolina de dos temps la temperatura assolida és molt elevada, per evitar que les peces es deformin per calor quins sistemes o dispositius utilitzen? 6. Un motor forabord és monocilíndric i té una cilindrada de 300 cm3 . Si sabem que el recorregut del pistó és de 10,6cm . quin és el diàmetre del cilindre?. 7. Un camió porta un motor de 4000 cm3 i vuit cilindres, el pistó té un diàmetre de 10cm. Calcula el recorregut o carrera del pistó. 8. Un automòbil porta un motor de gasolina de quatre cilindres, el pistó és de 7,5 cm de diàmetre i realitza una cursa de 8,2 cm, sabent que la cambra de compressió té un volum de 39 cm3. Calcula: a. La cilindrada unitària b. La cilindrada total 9. Indica quins tipus de motor tèrmic utilitzen els següents dispositius : cotxe, autobús, avió, motoserra, moto, forabord, primeres locomotores, camió . 10. Què passaria si poséssim gasolina en un motor dièsel? .Raona la resposta.

3 Cinta Prats


Exercicis i qüestions de MOTORS TÈRMICS 3r ESO

11. Actualment ja no es parla únicament de cotxes amb motor tèrmic d’explosió de gasolina i de gasoil , has sorgit altres alternatives .Buscales i comenta les avantatges i inconvenients de cada un . 12. Explica el funcionament ( ajudat de dibuixos) dels següents motors tèrmics: a. Motor tèrmic d’explosió interna de quatre temps de gasolina b. Motor tèrmic d’explosió interna de dos temps de gasolina c. Motor de reacció d. Motor turbina de vapor 13. Posa exemples d’aplicació dels motors de l’exercici anterior. 14. Per

què en els motors de dos temps la gasolina es barreja amb una

petita quantitat d’oli. 15. Diferències entre un motors de quatre temps i un motor de dos temps. 16. Explica quins són els combustibles convencionals dels motors tèrmics i quins podrien ser els alternatius? . Digues avantatges i inconvenients de cada un d’ells .

4 Cinta Prats

Exercicis i qüestions de motors tèrmics  
Exercicis i qüestions de motors tèrmics  

Exercicis i qüestions de la unitat de motors tèrmics de 3r d'ESO

Advertisement