Page 1

Campus Terres de l’Ebre

Dimarts, 23 d’octubre a les 18.30h Sala actes Campus Terres de l’Ebre C/ Teodor Gonzàlez, 43 - 43500 Tortosa (costat cinema fèmina) 977 445 828 i 977 442 870 Fax 977 440 790

CONFERÈNCIA:

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICA EN NENS I JOVES Dr. Rafael Peral

Els nens no són adults petits. Per a qualsevol persona que s’enfronta al repte de treballar aspectes de l’activitat física o l’esport en nens, aquesta afirmació pot sonar com una obvietat, fins i tot ridícula; però l’experiència ens mostra dia a dia que poc es tenen en compte les característiques fisiològiques pròpies de la infància a l’hora de planificar l’activitat o la competició. Valgui com a clar exemple el criteri d’organització de les categories esportives, solament en base a l’edat cronològica, el que porta a enfrontar entre si nens físicament molt diferents. Hem d’acostumar-nos a reconèixer en els nens unes condicions físiques, fisiològiques i fins i tot psicològiques en procés de canvi constant, però no homogeni. Si be les condicions aeròbiques poden trobar-se acceptablement desenvolupades des de curta edat, no succeeix el mateix amb condicions anaeròbiques o de força muscular. Convé no oblidar tampoc com molts dels canvis que esperem trobar en un subjecte entrenat son similars als que es produeixen pel propi procés de maduració, el que ens ha de dur a ser molt crítics i prudents a l’hora d’aplicar un programa d’entrenament i valorar els seus resultats. Altre aspecte a tenir present és la fragilitat de determinades estructures en creixement, que afavoreixen l’aparició de lesions en relació a càrregues de treball excessives. Una aproximació adequada a l’esport infantil però sobretot juvenil, ens ha de fer reconèixer diferències fonamentals entre sexes, que duen a diferents tendències en el rendiment en el moment que s’instauren els canvis propis de la pubertat, procés que per altre banda es presenta en ambdós sexes a edats diferents. Finalment, cal tenir present el cada cop més freqüent fenomen dels esportistes d’elit en edats puberals, o fins i tot alguns cops infantils. Les importants càrregues d’entrenament a les que es troben sotmesos juntament amb l’entorn en el que es troben immersos, pot arribar a condicionar un adequat desenvolupament i per aquest motiu, cal prestar-los-hi una especial atenció.

Xerrada Educació Física  

Xerrada Educació Física

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you