Page 1

Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs acadèmic 2009/2010

Bloc 1: RECURSOS Comentari vídeo “Web 2.0” Des del meu punt de vista la tipologia d’escola que reflecteix el vídeo encara es troba  una mica lluny de ser abundant, ja que, com tot, està, poc a poc, obrint­se camí entre els  pros   i   els   contres   de   molts   docents   i   enfrontant­se   a   la   política   i   la   mala   situació  econòmica del moment. Crec sincerament que marca un abans i un desprès en l’etapa de  l’educació i que ara ens trobem en un període de transició, ja que són molts encara els  docents que no dominen les noves tecnologies ni tenen intenció de fer­ho. Penso que  quan tot mestre i tota mestra sigui conscient  que les TAC són intensament importants i  útils per a l’aprenentatge dels infants, si la política i l’economia acompanyen, llavors  l’educació es trobarà en una posició molt més avançada en referència al llarg camí en el  qual es troba.  En   conclusió,   l’escola   que   apareix   al   vídeo   és   fenomenal,   i,   pel   que   sembla,   està  constituïda  per uns  docents  formats  i amb ganes de superar­se a ells  mateixos, i la  col∙laboració   família­escola,   factors   que   són   imprescindibles   per   al   progrés   de  l’educació en aquest aspecte. 

web 2.0  

breu resum del vídeo