Page 1

Projecte d’Innovació Educativa Comandaments Smart Response com a eina de treball col·laboratiu Cicle Àrea implicada Agrupament Temps Activitat

Cicle Mitjà Transversal Grups de 3 2 sessions Utilització dels

comandaments

Smart

Response,

proporcionats per la Universitat Rovira i Virgili, per realitzar preguntes de múltiple resposta. Aquests comandaments són un complement de la PDI Smart. El docent dissenya una activitat de resposta múltiple amb el Notebook i es creen els grups de treball. S’enfoca la metodologia com si es tractés d’un concurs de la televisió, on a la PDI apareixen les preguntes i els concursants, abans de seleccionar la resposta correcta, han de discutir i arribar a conclusions segures abans d’enviar la resposta amb els comandaments.


Obrir - Tancar

Pujar i baixar opcions de la pantalla

Vertader – Fals Sí - no

Botons per preguntes de resposta múltiple (a, b, c… o 1, 2, 3…)

Botó ACCEPTAR o OK, per enviar la resposta un cop has contestat

Anar al menú inicial per escollir aula

Opció esborrar

Comandaments Smart Response  

Treball col·laboratiu amb l'eina Smart Response.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you