Page 1

Recerca d’informació- Visitem museus virtuals Cicle Àrea implicada Agrupament Temps Activitat

Cicle Mitjà i Superior Història, Plàstica, Religió... Grups de 3 2 sessions. Visitar el museu desitjat de forma on-line amb la tecnologia google a la pàgina web http://www.googleartproject.com/ i elegir el quadre que més els agradi. Fer un power amb el següent índex: -

Com es diu el quadre?

-

A quin museu es troba?

-

Qui és l’autor?

-

Quin any es va realitzar?

-

Què representa?

Per exposar-lo, s’utilitzarà la PDI i l’alumnat de cada grup ensenyarà el museu amb el què han treballat. Gens 0

5 molt

Rúbrica de correcció Actitud col∙laborativa.  Power agradable a la vista: color de  lletra i fons correctes, tipus de lletra... Informació simple i resumida. Interès i motivació en l’aprenentatge. 

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Visitem museus virtuals  

Treball col·laboratiu i recerca d'informació

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you