Page 1

Success Stories


FörsäljningsAkademien FörsäljningsAkademien driver två yrkesinriktade utbildningar, som båda gör dig väl rustad för en karriär i ett yrke med stor framtidspotential. Två års studier ger en bred kunskapsbas och goda praktiska färdigheter inom marknadsföringsområdet, med fokus på försäljning: Marknadsföring och försäljning (MF) startade redan hösten 1998, för att lindra den uttalade bristen på välutbildade säljare och marknadsförare. Utbildningen blev genast en succé, och har så varit sedan dess. Från och med hösten 2010 är det en Yrkeshögskoleutbildning. Teknisk försäljning och marknadsföring (TF) startade hösten 2001, eftersom så många svenska företag säljer produkter och system som baseras på en hög tekniknivå. Därmed efterfrågar de välutbildade marknadsförare och säljare som har en grundläggande förståelse för teknikens betydelse i olika sammanhang. Att de är YH- respektive KY-utbildningar innebär att de är statligt finansierade, dvs utan terminsavgifter, och att du får rätt att söka studiemedel från CSN. De lägger också stor vikt vid praktiska tillämpningar, Lärande i Arbete (LIA).


Marknadsföring och Försäljning När den här utbildningen startade hösten 1998 var det Sveriges första KYutbildning helt inriktad på marknadsföring och försäljning. I väsentliga delar är den fortfarande unik. Från och med antagningen till höstterminen 2010 blir det en yrkeshögskoleutbildning. Du får en utbildning “i tiden”. Teori och praktik blandas på ett gynnsamt sätt, och du får en bred kompetens som täcker det mesta; från praktisk försäljning och projektledning till relationik, som handlar om konsten att agera rätt i sociala gruppsammanhang. Marknadsföring och företagsekonomi läser du på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Det innebär, att du även får högskolepoäng – närmare bestämt 2 x 15 p (eftersom en veckas heltidsstudier vid universitet anses motsvara 1,5 högskolepoäng enligt det nya “Bologna-systemet”).


”Betrakta LiA som en potentiell arbetsplats. - Våga vara kräsen” Efter min examen på FörsäljningsAkademien så har jag haft tre jobb inom försäljning och marknadsföring. Mitt första arbete var på Hagbergans konfektion som tillverkar och säljer arbetskläder samt modekläder under namnet Dunderdon. Här ansvarade jag för försäljningen i södra Sverige. Därefter arbetade jag som Business Manager på Svenska bil som är världens största återförsäljare av Saab. Idag är min arbetsplats FMS Quality Group där jag jobbar som Regionchef. FMS Quality Group är ett företag som bedriver försäljning mot butikskedjor inom järn- och byggfackhandeln. Jag har ett varierande jobb med många olika arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsföring och event. Jag gillar kontakten med kunderna och den utvecklingspotential som finns inom branschen. Jag tror det finns stora möjligheter att få jobb efter sin examen då utbildningen är väl förankrad till verkligheten. Det var genom kontakter som jag fick mitt nuvarande jobb och jag tror att man skapar sig bättre förutsättningar genom att lägga ner tid på att nätverka. För att nå dit man vill måste man våga ta för sig, visa vem man är och framförallt vara kräsen. ” Våga satsa högt och jobba mot långsiktiga mål”.

 Regionchef FMS Quality Group AB


”FörsäljningsAkademien gav mig kontakterna och verktygen för att lyckas som säljare” Idag jobbar jag som försäljningschef på Saplo, ett ungt tillväxtbolag som utvecklat ett system som automatiskt förstår innebörden av en text. Lite förenklat hjälper Saplo företag att tillgodogöra sig värdefull information ur stora mängder text. År 2009 blev Saplo utsett till Sveriges 4:e hetaste ITbolag och vår VD blev utsedd till årets unga entreprenör 2010. Det är enormt inspirerande och spännande att jobba i en bransch och ett företag med stora framtidsutsikter. Mina främsta arbetsuppgifter är att planera Saplos säljstrategi, både mot partners och slutkunder, samt hålla i det dagliga försäljningsarbetet. De kunskaper jag har med mig från FörsäljningsAkademien har jag haft stor användning av och kan fortfarande applicera i mitt arbete idag. Mixen av teoretisk säljteknik och sen, via LiA-perioderna, få möjlighet att omsätta teorin i praktiken är guld värt och ger en stor fördel på arbetsmarknaden. Jag valde FörsäljningsAkademien eftersom jag ville förkovra mig inom försäljning och för att utbildningen är baserad på vad arbetsmarknaden efterfrågar. FörsäljningsAkademin har förstått hur viktigt det är inom näringslivet med bra kontakter och lägger fokus på att ge studenterna möjlighet att skapa ett stort kontaktnät via MiG, LiA-perioderna och olika skolprojekt. Jag är övertygad att det ger goda förutsättningar att lyckas efter utbildningens slut.

 Försäljningschef Saplo


”FörsäljningsAkademien gav mig inspirationen och redskapen att förverkliga min dröm” Idag kan jag titulera mig som egen företagare inom försäljning och marknadsföring, främst för Hällsnäs Konferens och Affärsklubb. Jag har många järn i elden och har alltid drömt om att starta eget. Nu är den drömmen sann, förutom konsultverksamhet driver jag också en egen webboutique som heter c2e-street.se som sakta men säkert börjar ta form. Jag är också delaktig i min makes nystartade företag - Svensk Steninredning AB. Tiden är knapp men driften att förverkliga mig själv och mina mål betyder mycket för mig. Jag är glad att jag tog steget till att studera på FörsäljningsAkademien. Kunskaperna fanns men jag sökte verktygen att förädla dom.

 Konsult och egenföretagare Hällsnäs Konferens & Affärskubb c2e-street.se


”Ta hand om alla dina kontakter. Du vet aldrig när du kan tänkas behöva dem i framtiden” Idag har jag drömyrket jag inte visste att jag drömde om. DreamHack, världens största digitala festival, där jobbar jag som säljansvarig. Jag planerar budgetar och skaffar sponsorer till mässorna. Det har gett mig möjligheten att jobba med riktigt stora företag, så som Coca Cola till exempel. Det som attraherar mig med säljjobbet är alla utmaningar man möter i sin yrkesroll. Du träffar många intressanta människor och knyter hela tiden nya kontakter. Jobbet som säljare är dessutom oftast ett väldigt fritt och flexibelt yrke, men man jobbar hela tiden med devisen ”frihet under ansvar”. Mitt bästa råd till nuvarande och blivande studenter är att välja er LiA med omsorg. Ni är en tillgång för företagen. Se till att göra er roll på företaget ovärderlig så att de inser att de inte kan vara utan er.

 Säljansvarig DreamHack


”FörsäljningsAkademien förbereder dig väl inför kommande yrkesliv” Jag arbetar idag på SKF i Göteborg med marknadskommunikation inom Europa. Man skulle kunna kalla mig en veteran från FörsäljningsAkademien, då jag tog min examen redan 2001. Innan FörsäljningsAkademien arbetade jag på SKF i Tjeckien och fick därefter möjligheten att göra min LiA period på SKF i Göteborg. Efter examen blev jag erbjuden en controllertjänst och sedan 2009 har jag jobbat som Marketing Communication Manager för Europa inom Service Divisionen. Möjlighet till utveckling och den internationella miljön gör SKF till en arbetsplats som verkligen passar mig och mina ambitioner. De flesta från min klass fick jobb direkt efter examen och jag tror att kvalificerade yrkesutbildningar förbereder en väl inför kommande yrkesliv.



Marketing Communication Manager Service Division Europe SKF


”Kombinationen av teori och praktik gör det enklare att komma ut i arbetslivet” Båtar och segling är min passion och har så alltid varit. Av naturliga skäl valde jag därför yrke utefter min passion. Jag jobbar idag som säljare på Liros Skandinavia AB. Liros Skandinavia AB erbjuder allt vad en båtälskare kan drömma om. Studierna på FörsäljningsAkademien gav mig möjligheten att gå ut på 3 stycken LiA-perioder. Jag valde att göra alla tre på ett företag som heter Poly-produkter. Kontakter som jag fick där gjorde att jag senare fick jobb på Liros Skandinavia AB. Jag har jobbat på Liros Skandinavia AB sedan 06. Jag är övertygad att min passion för segling gör mig till en bättre säljare. Det syns om man trivs med sitt jobb.

 Säljare Liros Skandinavia AB


”FörsäljningsAkademiens utbildning är förankrad till verkligheten” För drygt ett år sedan hittade jag en annons på FörsäljningsAkademiens intranät om ett aspirantprogram. Det var SEB som sökte personal och jag tyckte det lät väldigt spännande och intressant. Sagt och gjort så sökte jag till aspirantprogrammet och lyckades bli kvar hela vägen fram till mål. Aspirantprogrammet har varit otroligt lärorikt och jag är glad att jag tog chansen att söka hit. Nu har jag dessutom fått jobbet som kundrådgivare på telefonbanken hos SEB, allt tack vare aspirantprogrammet och framförallt skolans kontakt med näringslivet. Idag sitter jag även med i sektionsledningen för MiG future där jag arbetar med att skapa nätverk och aktiviteter för unga studenter och yrkesverksamma. Jag insåg tidigt att nätverk är ovärderligt och att det har en stor betydelse i om man vill nå framgång.

 Kundrådgivare SEB


”Att våga utmana sig själv och ha skinn på näsan tar dig långt i arbetslivet” På Uddeholms Svenska AB jobbar jag som säljare sedan två år tillbaka. Jag sökte på en annons som jag hittade i tidningen och fick jobbet. Uddeholms säljer verktygsstål, gjutgods och värmeledande material. Stål/verktygsbranschen är mansdominerad men jag tänkte inte låta detta stoppa mig. Jag stormtrivs med mitt jobb som säljare i denna bransch då jag får möjlighet att bevisa att kvinnor kan. Att ha en utbildning inom området marknadsföring och försäljning innebär att möjligheterna ute på marknaden blir fler samt att du känner dig tryggare i din yrkesroll. Du kan dessutom ställa större krav på både dig själv och din arbetsplats i och med kunskapen du besitter från utbildningen. Jag tyckte att företagsekonomi som undervisades på Handelshögskolan var det roligaste. Ett stort plus är att utbildningens kurser är väl genomtänkta och ämnena är väl anpassade att läsa samtidigt då kursernas innehåll vävs samman och ger en bred kunskapsbas.

 Innesäljare Uddeholms Svenska AB


”LiA är en fantastisk möjlighet att få en inblick i den bransch eller företag som man kanske vill ha en framtid i” Jag visste att jag ville fördjupa mina kunskaper inom försäljning och letade efter en utbildning inom området som hade mycket kontakt med näringslivet. När jag kom i kontakt med FörsäljningsAkademien visste jag direkt att detta var utbildningen för mig! Åren på FörsäljningsAkademien var roliga, spännande och innehållsrika där jag lärde mig mycket. Jag gjorde min sista LIA på Gildhouse AB, som är ett grossistföretag i modebranschen, specialiserat på accessoarer. Vid tidpunkten för min praktik var företaget i en förändringsfas, där jag visste att de var i behov av att nyanställa en säljare inom kort, vilket var ett jobb jag var mycket intresserad av att få. Under min LIA fick jag egna ansvarsområden från första dagen och kunskap i hur arbetet ”ute på fältet” fungerar. Efter praktiken blev jag erbjuden jobbet som fältsäljare med ansvar för ett distrikt. Mitt jobb har sedan utvecklats och idag ansvarar jag för en stor kundstock där jag dagligen har kontakt med nya, gamla och potentiella kunder. Att jobba med försäljning är vansinnigt roligt!

ö Säljare Gildhouse AB


”FörsäljningsAkademien ger dig kunskaperna du behöver på en arbetsplats” Jag jobbar som marknads- och säljassistent på BMW i Göteborg. Jag kom in på företaget genom min andra LiA-period då jag var här i nio veckor. Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande och består bland annat av kontakt med företagskunder samt att anordna kundevent. Just event är något jag brinner extra mycket för och att ha möjligheten att få jobba med det är fantastiskt. Utbildningen på FörsäljningsAkademien är bred och det finns många vägar att gå efter examen. FörsäljningsAkademien är ett väletablerat namn inom Göteborgs näringsliv och som föredetta student är man attraktiv på arbetsmarknaden. LiAn är en otroligt viktig del i utbildningen som studenten själv har stora möjligheter att påverka. Det är en möjlighet att samla relevant yrkeserfarenhet samt att komma in på företag som förhoppningsvis blir ens framtida arbetsplats. Min sista LiA hade jag på STS Au Pair som förmedlar au pairer till USA och England. Efter examen arbetade jag som programkoordinator på STS fram till jag blev erbjuden en tjänst här på BMW. Inget kommer till dig gratis, visa framfötterna och sätt upp mål. Att nätverka och skapa nya kontakter är viktigt samtidigt som man inte ska underskatta det privata nätverk man har omkring sig.

 Marknads- och säljassistent Bilia Group Göteborg


Teknisk försäljning och marknadsföring Den här utbildningen, som startade hösten 2001, är främst avsedd för dig som vill arbeta med produkter och system som baseras på en hög tekniknivå, och där förmågan att kunna förstå och förklara tekniken är viktig i säljprocessen. Detta gäller bland annat för en stor andel av de svenska exportföretagen. Du måste inte ha en teknisk eller naturvetenskaplig grundutbildning i botten. Under fyra terminer gnuggas du dels i marknadsföring och säljteknik, dels får du en teknisk och naturvetenskaplig grundförståelse som gör dig väl rustad att sedan lära dig mer om din blivande arbetsgivares verksamhet. Det råder stor brist på säljare och marknadsförare med teknisk kompetens. Prognoserna pekar dessutom på att efterfrågan kommer att bli ännu större. Så med den här utbildningen får du ett mycket bra läge på arbetsmarknaden.


”Glöm inte bort att tänka positivt, även i motgångar” Jag arbetar idag som säljare på Ventilationsutveckling AB i Göteborgsområdet. Ventilationsutveckling säljer lösningar för energibesparing såsom värmepumpar och luftkonditionering med generalagenturen för Toshiba. LiA är en jättebra möjlighet att få de jobb man vill ha och därför vill jag poängtera fördelen med att studera på FörsäljningsAkademien. Jag valde att göra de sista två Liorna på Crawford Sverige AB vilket resulterade i att jag fick en fastanställning där. På Crawford fördjupade jag mina säljkunskaper och efter två år blev jag headhuntad till ACO Nordic AB. ACO var min arbetsplats i 2 år då en gammal kollega från Crawford erbjöd mig mitt nuvarande jobb på Ventilationsutveckling. Arbetsgivarna värdesätter väldigt högt att man visar framfötterna, och sannolikheten att få ett arbete efter utbildningen är väldigt stor. Det är otroligt viktigt att knyta nya kontakter, för mig innebar det en ny spännande anställning där jag stortrivs idag. Andra viktiga saker som man bör tänka på är att man alltid ska vara ärlig mot en kund och hålla vad man lovar. Kundvård är A och O. Avslutningsvis så vill jag säga följande: Glöm inte att alltid tänka positivt även i motgångar.

ö Försäljningsingenjör Ventilationsutveckling AB


”Det är viktigt att knyta kontakter utanför skolans omgivning för att marknadsföra sig själv” Idag jobbar jag som Sale Consultant på Kardex Scandinavia AB, ett innovativt teknikföretag som är störst i världen på automatiserade lagerlösningar. Efter utbildningen har jag haft några olika arbeten inom sälj bland annat Säljcoach på GP via bemanningsföretaget Manpower. Där fascinerades jag av hur bra säljresultat gick hand i hand med säljcoachningen och påverkans inflytande på människor. Mitt nuvarande arbete har jag fått via kontakter. Vägen dit har inte varit enkel, men med goda försäljningsresultat och rekommendationer från branchen blev jag headhuntad som säljare på Kardex Scandinavia. En avancerad tjänst jag stormtrivs med. Mitt tips till nuvarande och kommande studenter är att besöka föreläsningar i näringslivskretsar som till exempel entreprenörsdagen för att knyta kontakter utanför skolans omgivning. Ett annat råd är att sälja in utbildningen till företag för att marknadsföra sig själv på ett bra sätt till exempel inför LiA-plats.

Å Sale consultant Kardex Scandinavia AB


”Marknadsför dig själv och lägg ner din själ i arbetet så kommer du att vinna mycket i framtiden” Idag arbetar jag som säljare på SATS. Som säljare ansvarar jag för en egen budget och arbetar både mot privat och företagsmarknaden. En viktig uppgift är också att ta hand om och vårda våra befintliga kunder. Efter att jag hade avslutat utbildningen på FörsäljningsAkademien jobbade jag först en period på Lennart Wallenstam Byggnads AB, som jag fick tack vare att jag tidigare gjort två LiA perioder på företaget. Sedan sökte jag mig till SATS av en slump. Där har jag sedan prövat på det mesta, allt från att driva eget SATS center som Platschef till att arbeta som Key Account Manager (KAM). Just LiA-perioderna är mycket viktiga för att efter utbildningen lyckas bra i arbetslivet. Man bör se den som ett sätt att söka jobb och etablera kontakter. Leta efter företag som just du är intresserad av! Marknadsför sedan dig själv och lägg ner din själ i arbetet så kommer du att växa som person och ha en god merit inför framtida jobbsökande. Även MiG är ett fantastiskt verktyg att jobba med! Om jag skulle förändrat något under utbildningen skulle jag gått på fler frukostar för att bredda mitt nätverk.

 Säljare Sats


”En bra LiA kan övergå i en anställning men också vara en merit i ditt CV” Jag jobbar som säljare på Peugeot Center i Frölunda. Som säljare av Peugeot gäller det att se mycket till den enskilda kunden, ha ett servicemind och ett intresse för produkten. När jag gick utbildningen på FörsäljningsAkademien gjorde jag min LiA på Mercedes-Benz personbilar. Detta jobb ledde sedan till ett extrajobb och senare även en anställning. Jobbet fick jag tack vare LiAn, men också på grund av att jag hade tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljningsbranschen. Jag har precis bytt jobb men stannar inom bilbranschen och har gått från Mercedes-Benz till att börja jobba på Peugeot. Ett tips till er som läser utbildningen är att inte underskatta vikten av arbetslivserfarenhet. Jobba gärna extra medan ni läser utbildningen och tänk på att göra något bra utav LiA-perioderna. En bra LiA kan övergå i en anställning men också vara en merit att lägga till i ditt CV. Slutligen vill jag även påminna om hur viktigt det är att lära sig att vårda sina kunder, att lyssna på sina kunder är avgörande för att göra karriär inom försäljningsbranschen.

 Säljare och marknadsförare Peugeot Center Frölunda


Vi som gjort projektet 










Success Stories  

Hur har det gått för våra studenter - vilken erfarenhet kan de ge till dig?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you