Page 1

Aug 2011

YRKESHÖGSKOLAN I MÖLNLYCKE

VÅRA UTBI LDN I NGAR: • MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING • SÄKERHETSSYSTEM • RISK MANAGEMENT • AIRPORT OFFICER • INTERNATIONELL LOGISTIK – INRIKTNING FLYGFRAKT • PERSONAL- OCH LÖNEADMINISTRATION


Välkommen till Mölnlycke – en bra plats för att trivas och utvecklas.

90% av de som gått en kvalificerad yrkesutbildning har fått jobb eller startat eget efter utbildningen, enligt SCB* * Statistiska Centralbyrån (SCB) gjorde en undersökning hösten 2007 på uppdrag av Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning.


EN S KOL A

TRE AKADEMIER ------------------------------------------------------

Y RKESHÖGSKOLAN

I M ÖLNLYCKE ligger bara 15 minuters resa från Göteborgs centrum. Här anordnar vi flera eftergymnasiala, yrkesinriktade utbildningar i fina lokaler med vackra omgivningar. Utbildningarna är fördelade på tre akademier. Gemensamt för alla utbildningarna är den höga kvaliteten på undervisningen och vårt framgångsrika samarbete med näringsliv, universitet och högskolor.

Vår Utbildning, Marknadsföring och försäljning finner du inom FörsäljningsAkademien

RiskHanteringsAkademien erbjuder två utbildningar; Säkerhetssystem och Risk management. Båda fokuserar på säkerhetsfrågor, med olika inriktning. Inom MölnlyckeAkademien finns tre utbildningar, Personal- och löneadministration, Internationell logistik med inriktning flygfrakt samt Airport Officer. (Hösten 2011 sker en förändring; se sidan 16.)

Nu hoppas vi att du också upptäcker vår fina skola med dess fantastiska utbildningar som ger så många av studenterna jobb efter utbildningen. Varmt välkommen!

www.yhim.se 3


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Samarbete med universitet och högskolor För att kunna erbjuda utbildningar av högsta kvalitet samarbetar vi med Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Här läser våra studenter vissa av sina kurser. För dessa får de även högskolepoäng. HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Studenterna på några av våra utbildningar läser vissa kurser vid den företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. (Vilka kurser det är och hur många högskolepoäng de ger ser du vid presentationen av respektive utbildning.) SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Studenterna på utbildningen Risk management läser kursen Kriminologi vid den sociologiska institutionen. HUMANISTISKA FAKULTETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Alla studenter har möjlighet att komplettera de obligatoriska kurserna i engelska med ett frivilligt tillval av kursen English for professional and academic use. HÖGSKOLAN VÄST Högskolan Väst ger kurserna Arbetsrätt samt Personalarbete och strategisk human resources management inom utbildningen Personal- och löneadministration.

4

Yrkesutbildningar som ger jobb

D

1 JULI 2009 startade den nya yrkeshögskolan officiellt i Sverige. Inom ramen för yrkeshögskolan (Yh) finner du ett flertal olika eftergymnasiala yrkesutbildningar. Merparten av dessa utbildningar kallas kvalificerad yrkesutbildning (Ky). EN

Gemensamt för dessa utbildningar är att de ger kompetens för yrken där det råder uttalad brist på kvalificerad personal. Därför brukar möjligheterna att få jobb efter en sådan utbildning vara mycket goda. EN SKOLA MED ALLA FÖTTERNA PÅ JORDEN

På Yrkeshögskolan i Mölnlycke finns idag åtta utbildningar, fördelade på tre akademier. Under en övergångstid kommer våra utbildningar att vara antingen Ky- eller Yh-utbildningar, beroende på när de startade. Men som student kommer du knappast att märka någon skillnad. Våra nuvarande och tidigare studenter säger, att de särskilt uppskattar den verklighetsnära nivån på undervisningen, med många praktiska tillämpningar. De gillar också den fasta strukturen med lärarledda lektioner och den höga nivån på lärarna, varav flera kommer direkt från näringslivet. SAMARBETE MED MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

Vi samarbetar också med en rad myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Dels i rollen som föreläsare men också i det ständigt pågående arbetet med att utveckla våra utbildningar. Några exempel: Energimyndigheten, Säljarnas Riksförbund, Svenskt näringsliv, Polisen, Svenska Stöldskyddsföreningen, SWESEC, Rotary, MiG, SKTF med flera.


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

“Efter gymnasiets ekonomiska linje utbildade jag mig till Auktoriserad Hälsorådgivare vid Högskolan i Kristianstad. Arbetsmarknaden för den typen av utbildning innebär mest arbete i hälsokostbutiker och liknande. Vilket var helt OK i början, eftersom det är ett område som intresserar mig. Men så fick jag barn, och att vara småbarnsförälder med butiksarbete är inte helt lyckat, med tanke på arbetstiderna. Därför sökte jag ett kontorsjobb hos Wallenstam. Men de behövde medarbetare med högre kompetens än bara gymnasieekonom. Då sökte jag in på utbildningen Personal- och löneadministration. Jag kom in, och läste där från januari 2007 till december 2008. Sista LIA-perioden gjorde jag hos Wallenstam, och sedan fick jag anställning där. Idag arbetar jag med löner och personalrelaterad ekonomi, till exempel kostförmåner och friskvård. Tack vare min andra utbildning får jag nu mer och mer ansvar som hälsoinspiratör. Det innebär bland annat att jag försöker motivera personalen att motionera mer och äta rätt. Jag har med andra ord fått ett väldigt stimulerande arbete, tack vare min utbildning.” PATRICIA ELIASSON Examen: Personal- och löneadministration 2008. Idag personaladministratör och hälsoinspiratör på fastighetsbolaget Wallenstam.

5


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Samarbetet med LIA-företagen är nyckeln till vår framgång

U

ger bäst resultat om det man läser i teorin får tillämpas i praktiken redan under studietiden. Man får bättre insikt i vad de olika yrkena innebär och kan dessutom knyta viktiga kontakter för framtiden. Ungefär en tredjedel av utbildningstiden är därför arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA – Lärande i Arbete. TBILDNING

Varje LIA-period är i regel åtta till tio veckor lång (det varierar lite, beroende på utbildning). Under LIA-perioderna får studenterna arbeta med verkliga uppgifter som förekommer på arbetsplatsen. De får dessutom dokumentera och dra egna slutsatser om hur LIA-periodens erfarenheter hänger ihop med utbildningen. JU BÄTTRE LIA-VÄRD, DESTO BÄTTRE UTBILDNING Innan vi startar en ny yrkesutbildning måste vi visa, att det finns ett adekvat antal arbetsplatser som är redo att ta emot LIA-studenter, och som styrker att det finns ett stort behov av mer arbetskraft med den aktuella kompetensen.

EXEMPEL PÅ ARBETSPLATSER SOM TAGIT EMOT VÅRA LIA- STUDENTER: ABB, Apoteket, Assa Abloy, Atlet, Christian Berner, Elanders, Göteborgs Hamn, HiQ, Härryda Kommun, JC Jeans & Clothes, Kriminalvården, LFV, Mölndals Sjukhus, Poolia, Schenker, Securitas, SKF, Svenska Mässan, Telia, Volvo Parts, Volvo Trucks, Wallenstam och många fler.

6

Yrkeshögskolan i Mölnlycke samarbetar med ett sextiotal företag, organisationer och myndigheter, såväl i Västra Götalandsregionen som i övriga Sverige. Det finns därför goda möjligheter att våra studenter skall finna LIA-platser som passar just dem.


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

“Två LIA-perioder i USA gav nya perspektiv. Jag har alltid varit företagare. Först i min familjs företag i Colombia, och sedan i mitt eget, här i Sverige. Jag tillverkar och säljer smycken. När det var dags för LIA kontaktade jag en grossist i Rochester, USA, och frågade om jag fick praktisera där. Det fick jag. Det blev mycket arbete, men det gav också mycket intressanta erfarenheter.” MAGNO MAHECHA Examen: Internationell Logistik 2010. Gör i skrivande stund sin tredje LIA-period, nu på Volvo Logistics.

Vi har arbetat hårt på att få ett givande samarbete med riktigt bra och väl motiverade LIA-värdar. De är delaktiga i ledningsgrupperna för att ständigt utveckla utbildningarna, och de ger våra studenter möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete under LIA-perioderna. De relativt långa praktikperioderna är också viktiga rekryteringshjälpmedel. De ger arbetsgivare och studenter goda möjligheter att lära känna varandra, inför en eventuell anställning. Det händer ofta att studenterna får erbjudande från ett eller flera av sina LIA-företag om jobb efter utbildningen. En del har till och med flera jobb att välja mellan, redan innan de fått ut sin examen. På sidan 30 finner du mer information, bl.a om försäkringar, ansvar och sekretess under LIA-perioderna.

“Jag kan nog räkna mig som en av FörsäljningsAkademiens veteraner, eftersom jag tillhörde skolans andra årskull. Utbildningen gav mig en bred bas med mycket användbara kunskaper och ett bra nätverk. Jag gjorde två av mina LIA-perioder på SKF, och fick jobb där direkt efter examen.” SABINA BRANC Examen: Marknadsföring och försäljning 2001. Idag Marketing Communication Manager för Europa inom SKF Service Division.

“Jag visste att jag ville jobba med försäljning Efter gymnasiet jobbade jag två år med barn- och äldreomsorg, och som biträde i en klädbutik. Men jag ville vidareutbilda mig inom försäljning och valde den tekniska utbildningen eftersom jag tyckte att den gav mer. Jag gillar upplägget som FörsäljningsAkademien har, och kvaliteten på utbildningen. Idag jobbar jag som säljare inom Atlet, bland annat med totallösningar inom materialhantering.” CAROLINE OLOFSSON Examen: Teknisk försäljning och marknadsföring 2005. Idag säljare av logistiklösningar på Atlet

7


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Marknadsföring och försäljning Fyra terminer – 400 Yh-poäng (En veckas studier motsvarar fem Yh-poäng.)

“VOLVO LASTVAGNAR har tagit emot LIA-studenter från FörsäljningsAkademien i flera år, och mycket pekar på att det fortsätter så. Precis som andra företag som vill vässa sin konkurrensprofil genom att erbjuda kunderna mervärden, så är vi intresserade av unga, kompetenta medarbetare som kan hjälpa oss att bredda våra affärer”.

M

ger dig examen som diplomerad marknadsförings- och försäljningsekonom. Efter utbildningen är du redo att arbeta som till exempel säljare eller på en marknadsavdelning. Efterfrågan på kvalificerade säljare och marknadsförare är mycket stor. Den här utbildningen har vi med stor framgång drivit sedan 1998, och de flesta studenter har fått jobb mycket snart efter genomförd utbildning. Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och Göteborgs universitet. ARK NAD SF Ö RI NG O CH F Ö RSÄL JNI NG

STANLEY OLSSON Försäljningsdirektör, Volvo Lastvagnar Sverige AB

FRAMGÅNGSRIKA SÄLJARE OCH MARKNADSFÖRARE Det här är en utbildning i tiden. Teori och praktik blandas och du läser allt från praktisk försäljning och projektledning till affärsjuridik. Marknadsföring och företagsekonomi läser du vid Göteborgs universitet. För att få kunskap om försäljning via webben ingår även data- och IT-vetenskap. En tredjedel av tiden gör du kvalificerad praktik; LIA, på noga utvalda företag. Du skall få insyn i företagets löpande och planerade sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Du skall praktiskt delta i den dagliga verksamheten och avslutningsvis göra en utvärdering och analys av din LIA-period kopplat till företagets dagliga verksamhet och mål på sikt. Några av de företag som våra studenter valt att göra sin LIA-period på

LENNART SVAHN är ordförande för SÄLJARNAS RIKSFÖRBUND; en facklig yrkesorganisation för säljare i alla branscher.

8


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

är Aspen Petroleum, Atlet, Ericsson, Swedbank, ICA, Luftfartsverket, SCA och TV4. Många studenter får också jobb hos något av sina LIAföretag efter utbildningen. Utbildningen Marknadsföring och försäljning är populär bland sökande och många känner till den. Våra tidigare studenter har lyckats väl efter examen och samarbetet med bl.a Marknadsföreningen i Göteborg (MiG) bidrar till att många kontakter knyts redan under studietiden.

“Det känns som man lärt sig precis rätt saker under utbildningen.” JOSEFIN KARLSSON tog sin examen 2006. Nu arbetar hon med affärsutveckling och marknadsföring på försäkringsbolaget VOLVIA AB.

“JAG SER FörsäljningsAkademien som en utbildare i tiden, med en väl genomtänkt mix av teoretiska studier och praktiska tillämpningar. Inom vår del av ICA-gruppen – inköp och sortiment, hem och fritid – så har vi haft flera LIA-studenter från FörsäljningsAkademien. Med mycket gott resultat. Några av dem jobbar inom ICA nu.” CHRI STI NA JA NNES S ON Human Resources, Non-Food, ICA Sverige AB

INGÅENDE KURSER Marknadsföring* – 50 Yh-poäng Praktisk försäljning – 20 Yh-poäng Effektivt försäljningsarbete – 20 Yh-poäng

Projektledning – 10 Yh-poäng Företagsekonomi, grundkurs – 10 Yh-poäng

Företagsekonomi* – 50 Yh-poäng Affärsjuridik – 15 Yh-poäng Svenska, muntlig och skriftlig kommunikation – 15 Yh-poäng Engelska, muntlig och skriftlig kommunikation – 15 Yh-poäng Praktisk marknadsföring – 15 Yh-poäng

Administrativ IT-kunskap – 10 Yh-poäng

Kommunikation och mediateknik – 25 Yh-poäng

Examensarbete – 10 Yh-poäng Lärande i Arbete, LIA – 135 Yh-poäng * Kursen ges av Göteborgs universitet och ger dig 15 högskolepoäng.

9


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Teknisk försäljning och marknadsföring Fyra terminer – 80 Ky-poäng OBS! Hösten 2011 sker ingen ny intagning – se kommentar nere till vänster.

T “REDAN NÄR JAG först hörde talas om FörsäljningsAkademien så blev jag mycket intresserad. I vår bransch, precis som i de flesta andra, ökar kraven på säljpersonalens professionalism. Men hög kompetens i sig räcker inte – personligheten måste stämma också. Därför är de långa praktikperioderna så bra; då hinner man lära känna varandra ordentligt.” NIKLAS RÖNNÄNG Sales Manager, Sweden, SCA Packaging Sweden AB

handlar inte bara om det vi normalt förknippar med ”tekniska saker”, som mobiltelefoner, datorer och bilar. Det kan lika gärna handla om leksaker, musikinstrument eller hjälpmedel inom vården. Att sälja och marknadsföra varor där teknik ingår i någon form kräver speciell kunskap för att kunna förklara fördelarna, oavsett om du säljer till dem som själva har teknisk kompetens eller till vanliga konsumenter som bara är ute efter en EU-moped eller en mp3-spelare. E K NI SK F Ö RSÄ L JNI NG O CH MARK NAD SF Ö RI NG

“ Den här utbildningen ger inte bara jobb – du får ett bra nätverk på köpet.” Det råder stor brist på säljare och marknadsförare med teknisk kompetens. Prognoserna pekar dessutom på att efterfrågan kommer bli ännu större. Så med den här utbildningen har du ett mycket bra läge på arbetsmarknaden. Våra studenter från den här utbildningen har fått jobb på både stora, internationella företag och mindre, nystartade företag. Teknikföretag, inte minst de små och mellanstora, har ofta stora behov

JO NAS GE MB Ä CK tog sin examen 2006. Nu arbetar han som Account Manager på FABEC AB, ett företag som utvecklar och tillverkar elektronik för specifika kundbehov. 10


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

“Marknadsföring är till 80% annat än reklam. Det som de flesta människor upplever som marknadsföring är ofta annonser, trycksaker, butiksmaterial etc. Men det är bara slutprodukten i ett marknadsföringsarbete. Ca 80% ligger i förarbetet. Detta börjar oftast med en analys, vilken leder till beslut om strategi och taktik.” CHRISTINA WALDENSJÖ, lärare vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, leder kursen Marknadsföring.

INGÅENDE KURSER Marknadsföring* – 5 Ky-poäng Praktisk försäljning – 5 Ky-poäng Projektledning – 2 Ky-poäng Affärsekonomi med logistik – 4 Ky-poäng

Affärsjuridik – 2 Ky-poäng Affärsmannaskap – 2 Ky-poäng Affärsengelska och teknisk engelska – 4 Ky-poäng Presentationsteknik i tal och skrift – 3 Ky-poäng Office-användning – 2 Ky-poäng

av att hitta säljare och marknadsförare med teknikförståelse. Ledningen i dessa består ofta av tekniker och forskare som själva saknar erfarenhet av försäljning. Så behovet av medarbetare som förstår den kommersiella marknaden och har teknikförståelse är stor.

Design – 3 Ky-poäng Teknologi för säljare – 10 Ky-poäng Elektronik för säljare – 4 Ky-poäng Digitala presentationssystem – 7 Ky-poäng

Lärande i Arbete, LIA – 27 Ky-poäng * Kursen ges av Göteborgs universitet och ger dig 7,5 högskolepoäng.

ingen nyintagning hösten 2011 Fr. o. m. höstterminen 2010 koncentreras vårt utbud inom sälj- och marknadssegmentet till yrkeshögskoleutbildningen Marknadsföring och försäljning (se sid 8-9).

Teknik i någon form återfinns i otroligt många produkter som vi alla berörs av dagligen i vår vardag. Man inser lätt att en säljare med teknikförståelse är eftertraktad på marknaden.

Säger JENNY CARLSSON s o m tog sin examen 2006 efter att tidigare ha arbetat som undersköterska i tolv år. Nu arbetar hon som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB, där hon sysslar med events och säljstöd inom området Business Intelligence.

11


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Säkerhetssystem PERSONELLA, MEKANISKA och ELEKTRONISKA SKYDD Fyra terminer – 80 Ky-poäng (En veckas studier motsvarar en Ky-poäng.)

E

tar du examen som Diplomerad Säkerhetsingenjör. Du får en bred och gränsöverskridande utbildning som gör dig redo att arbeta som säkerhetskonsult, säkerhetskoordinator eller säkerhetssäljare. Det som främst skiljer den här utbildningen från vår andra säkerhetsutbildning, Risk management, är att denna fokuserar på de möjligheter till samordnade skyddsåtgärder som den moderna tekniken innebär.

“SPECIALISTKUNSKAPER I ALL ÄRA – de är viktiga, för att inte säga nödvändiga – men ofta känner man behov av konsulter med helhetssyn och kunskaper om alla typer av kravställare; inte bara beställare och brukare utan även lagstiftning, försäkringsbolag, polis- och brandmyndigheter, fackliga organisationer osv.” MONICA HALLIN VD för BDB Bankernas Depå AB. (Ansvarar för bankernas kontanthantering.)

FTER DEN HÄR UTBILDNINGEN

NY TEKNOLOGI, NYA HOTBILDER Samhället befinner sig i snabb förändring med ny teknik och ökad globalisering. Hotbilderna har förändrats drastiskt för såväl företag och myndigheter som för hela samhället. Brottsligheten har ändrat karaktär, från att ha varit lokal till att bli global och dessutom mer tekniskt avancerat. Den ökade datoriseringen och känsligare produktionsapparat har också lett till att säkerhetstänkandet ökar. Det finns därför ett stort behov av människor med kompetens på detta stora område. Människor som kan kalkylera hotbilder, upphandla säkerhetstjänster och säkerställa att produktionen kan bibehållas i olika risklägen. Allt detta och mycket mer lär du dig på den här utbildningen. För att utbildningen ska innehålla det marknaden efterfrågar är den utvecklad i nära samråd med flera aktörer i säkerhetsbranschen. Vi samarbetar med bland andra säkerhetsbranschens paraplyorganisation SWESEC, Sveriges låssmedsmästares riksförbund (SLR), Svenska stöldskyddsföreningen samt företag och myndigheter som Assa, Securitas och Energimyndigheten.

12


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

ARBETSMARKNADEN ÄR STOR OCH VÄXANDE Behov av personer med vår utbildning finns överallt i samhället. Exempel på var jobben finns visar på stor bredd: hos rederier, inom industrin, på bostadsbolag, byggföretag, försäkringsbolag, leverantörsföretag, hos säkerhetskonsulter, kommuner och landsting, på hotell och inom handel. En tredjedel av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd praktik, där du får utföra verkliga arbetsuppgifter. Detta ger både erfarenhet och ett bra kontaktnät.

“Vid projektering av säkerhetsanläggningar berörs i regel flera delsystem och entreprenader. Därför är helhetssynen så viktig för slutresultatet. Branschen behöver säkerhetsprojektörer med s.k helikoptersyn som kan jobba fristående eller som anställda. Både små och stora organisationer har behov av säkerhetsfolk med god överblick.” LARS ASKLÖF, Säkerhetskonsult, tidigare förbundsdirektör för SLR

INGÅENDE KURSER Säkerhetsarbete – 4 Ky-poäng Risk management – 5 Ky-poäng Skyddsåtgärder – 6 Ky-poäng Säkerhetssystem och systemintegrering – 5 Ky-poäng Säkerhetstillämpningar – 5 Ky-poäng

Säkerhets- och entreprenadjuridik – 6 Ky-poäng

“Det är en väldigt ‘allmännyttig’ utbildning.

Företagsekonomi – 4 Ky-poäng

MITT JOBB är bl.a att utveckla det fysiska skyddet här på Ringhals, t.ex rutiner för tillträde, övervakning, intrångsskydd m m. Jag gjorde hälften av min LIA-praktik här. Efter examen blev det sommarjobb, vilket förlängdes under hösten. Nu har jag precis gått över till fast anställning. Utbildningens innehåll stämmer bra med det jag nu arbetar med. Det känns också bra att vi förutom säkerhetsämnen även lärde oss ‘allmännyttiga’ saker – till exempel att kunna uttrycka sig i tal och skrift, och att arbeta i projekt.”

Projektledning – 3 Ky-poäng

ANDERS LINDBERG. Examen: Säkerhetssystem 2007, Underhållsingenjör, Bevakning, Ringhals Kärnkraftverk

Administrativ IT-kunskap – 4 Ky-poäng

IT-säkerhet – 5 Ky-poäng Engelska – 3 Ky-poäng Presentationsteknik i tal och skrift – 3 Ky-poäng Lärande i Arbete, LIA – 27 Ky-poäng

13


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Risk management Fyra terminer – 400 Yh-poäng (En veckas studier motsvarar fem Yh-poäng.)

Ä

“Den måste bygga på en adekvat riskanalys, utförd av en eller flera kompetenta personer. Behovet av människor med en bred grundkompetens inom riskhantering har därför ökat kraftigt under senare år. Och ökningen kommer att fortsätta." PER-ARNE NILSSON Kriminalinspektör Polismyndigheten i Västra Götaland

2003 har den här utbildningen fått ett mycket gott gensvar från både arbetsgivare och studenter. Den breda och gränsöverskridande utbildningen ger en god grund för att arbeta som till exempel säkerhetssamordnare eller säkerhetschef inom näringslivet eller på motsvarande positioner inom den offentliga sektorn. Efter utbildningen tar du examen som Kvalificerad Risk- och Säkerhetssamordnare. Du kan sedan arbeta med riskhantering, skydd och säkerhet. Det innebär att du värderar och hanterar risken för både olyckor och olagliga handlingar. N D A S E D A N S TA RT E N

Att behovet på arbetsmarknaden är stort märks tydligt, de flesta studenter har fått erbjudande om arbete innan utbildningen är klar. Idag gör allt fler företag en egen säkerhetspolicy, som dessutom behöver utvecklas och utvärderas kontinuerligt. Till detta behövs kompetent personal, något som vi levererar med den här utbildningen. Alla prognoser visar dessutom att behovet kommer att öka inom överskådlig framtid.

I SAMRÅD MED NÄRINGSLIV OCH MYNDIGHETER Att vara risk- och säkerhetssamordnare är ett relativ nytt yrke. Därför har vi varit extra omsorgsfulla när vi utarbetat kursplan och praktikplatser. Utbildningen har utvecklats i tätt samarbete med både näringsliv och intres-

14


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

"Vi hade god sammanhållning i klassen, och jag har fortfarande regelbunden kontakt med flera kurskamrater. Utbildningen har således gett mer än bara nya kunskaper. Man bygger upp ett kontaktnät, som är mycket användbart. Och trevligt." "Direkt efter examen fick jag en projektanställning på Rederi AB Transatlantic. Nu är jag projektanställd på Apoteket AB, efter att ha blivit 'headhuntad' hit av deras säkerhetschef." LINUS SANDGREN , Examen: Risk management 2006

seorganisationer. Du tränas i alla ämnen som är relevanta för riskhantering, skydd och säkerhet. Utbildningen förbereder för arbete inom såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Såväl företag som kommuner och myndigheter arbetar intensivt för att upprätta och underhålla beredskapsplaner. Flera av lärarna kommer från säkerhetsbranschen eller jobbar med säkerhet i näringslivet. De har lång erfarenhet av olika säkerhetsfrågor och ser till att utbildningen är dagsaktuell. Du läser även vid Göteborgs universitet. Det är kursen i Kriminologi som ges där. Och den ger dig 7,5 högskolepoäng. Där kan du också komplettera den obligatoriska kursen i engelska med English for professional and academic use. En tredjedel av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd praktik, där du får utföra verkiga arbetsuppgifter. Detta ger både erfarenhet och ett bra kontaktnät.

“VARJE SÄKERHETSBRIST kan kopplas till en kostnad. I mitt arbete som säkerhetscontroller följer jag upp detta och försöker finna kostnadseffektiva lösningar. Jag arbetar också med web-baserad internutbildning. T.ex en grundläggande brand- och säkerhetsutbildning som de anställda måste klara innan de får ut sitt ID-kort och kan börja jobba på sjukhuset." "Hur jag fick jobbet? Jag sökte på en annons. Min chef är Risk Manager och kände till vår utbildning." OSKAR PETTERSSON Examen: Risk management 2006 Brand- och säkerhetscontroller Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

... men så upptäckte jag den nya utbildningen Risk management i Mölnlycke, som var mycket bredare och gav större möjligheter. Så jag valde den i stället, och det har jag inte ångrat en minut. Efter flera år som kommunal säkerhetssamordnare så anser jag att jobbet är ännu mer stimulerande än vad jag trodde från början. Det är väldigt intressant att utveckla det förebyggande risk- och sårbarhetsarbetet tillsammans med kommunernas olika förvaltningar.” SUSANNA JOHANSSON. Examen: Risk management 2005. Idag säkerhetssamordnare i Alingsås kommun.

INGÅENDE KURSER Säkerhetskunskap, introduktion – 25 Yh-poäng

Risk management – 25 Yh-poäng Brandskydd – 20 Yh-poäng Säkerhetssystem – 15 Yh-poäng Risk- och skadefinansiering – 10 Yh-poäng

Informationssäkerhet – 25 Yh-poäng

Kriser och katastrofer

– 15 Yh-poäng Kriminologi * – 25 Yh-poäng Ledarskap – 10 Yh-poäng Presentationsteknik – 10 Yh-poäng Engelska – 10 Yh-poäng

Administrativ IT-kunskap – 15 Yh-poäng

Företagsekonomi – 15 Yh-poäng Juridik – 20 Yh-poäng Projektledning – 10 Yh-poäng Examensarbete – 15 Yh-poäng Lärande i Arbete, LIA – 135 Yh-poäng

* Kursen ges av Göteborgs universitet och ger dig 7,5 högskolepoäng.

15


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Airport Officer Fyra terminer – 400 Yh-poäng OBS! Hösten 2011 sker ingen ny intagning.

H

2009 var det “take off ” för Airport Officer – en banbrytande yrkeshögskoleutbildning som ger en bred kompetens för arbete på flygplats.

“GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT är västra Sveriges internationella flygplats med mer än 40 direktlinjer ut i världen och fyra miljoner resenärer årligen. På flygplatsen arbetar omkring 3500 personer i ett hundratal företag, varav cirka 500 vid Swedavia. Vi räknar med att trafiken kommer att öka i framtiden, vilket på sikt medför att vi får ett ökat behov av nya medarbetare med bred kompetens. Airport Officer-utbildningen i Mölnlycke är därför mycket välkommen för oss.” OLLE SUNDIN Flyplatsdirektör, Göteborg Landvetter Airport

16

Ö STE N

Utbildningen sker i samarbete med det nya statliga flygplatsbolaget Swedavia och ett stort antal flygplatser i Sverige. Intresset från Sveriges flygplatser är stort, eftersom det här är den första utbildningen med denna bredd. Airport Officer syftar till att ge dig som studerar en bred kunskap inom drift och utveckling av flygplatser. Den ger dig också kunskap om aktuella lagar och direktiv samt en översikt av nationella och internationella organ som påverkar flygplatsverksamheten. Utbildningen ger även en övergripande kunskap när det gäller tekniska system, flygsäkerhet och miljöaspekter.


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

”Välkommen att bli Airport Officer! Vår internationella logistikutbildning med inriktning flygfrakt har blivit mycket eftertraktad. Hösten 2009 var vi därför stolta över att även kunna presentera en efterlängtad yrkeshögskoleutbildning till Airport Officer. Och gensvaret var enormt. Utbildningen ger dig en bred grund att stå på i allt som rör arbetet på en flygplats: Trafik, service, säkerhet, brandskydd, teknik, juridik, marknad, miljö och mycket annat.” INGRID KÄLLSTRÖM Lärare och utbildningsledare för Airport Officer-utbildningen

Vissa arbetsuppgifter på en flygplats kräver behörighet att framföra tunga fordon. Därför ingår även ett utbildningsmoment som ger denna behörighet. DU KAN JOBBA MED MYCKET Sammantaget ger Airport Officer en bred kompetens, som medger arbete inom många områden, t.ex brand och räddning, fälthållning och snöröjning, drift och underhåll av markanläggningar, säkerhetskontroll, bevakning samt s.k ground handling.

INGEN NYINTAGNING HÖSTEN 2011 Följaktligen kan inga ansökningar inlämnas till denna utbildning i maj 2011. De studenter som redan läst första året på Airport Officer fortsätter givetvis utbildningen till examen.

“Swedavia äger, driver och utvecklar 14 flygplatser som tillsammans täcker ca 80% av alla flygpassagerare i Sverige. På sikt ser vi att flygresandet ökar, och många av våra 2 600 flygplatsanställda kommer att pensioneras de närmaste åren. Vårt behov av nyrekrytering kommer därmed att öka.” KERSTIN LINDBERG GÖRANSSON Flygplatsdirektör, Stockholm Arlanda Airport

INGÅENDE KURSER Flygmarknad – 10 Yh poäng Kommersiell utv. – 5 Yh poäng Ground handling – 15 Yh-poäng Marshall/Transport – 10 Yh-poäng Brandmannautbildning – 40 Yh-poäng

Säkerhetsvakt/Säkerhetskontrollant – 20 Yh-poäng Drift och underhåll av markanläggning – 20 Yh-poäng

“The sky is the limit” på SGS. “Vi står för bland annat ramphantering och/eller flygplatsservice på tolv svenska flygplatser. Där tar vi årligen hand om cirka 17 miljoner passagerare. Vi bedriver också verksamhet i övriga Skandinavien och världen. Därför ser vi mycket positivt på att det nu finns en utbildning som kan bidra till att bredda grundkompetensen inom allt från innovativa tekniska lösningar och smidiga processer till miljöfrågor och effektiv service. Här finns det nästintill obegränsade karriärmöjligheter för en Airport Officer.” OLOF BÄRVE , VD, SAS Ground Services Sverige

Flygplatssäkerhet – 10 Yh-poäng Tunga fordon på flygplats – 30 Yh-poäng

Fältutbildning – 30 Yh-poäng Tekniska system – 10 Yh-poäng Miljökunskap – 20 Yh-poäng Engelska, flygplats- och affärskommunikation – 15 Yh-poäng IT-kunskap – 10 Yh-poäng Ekonomi, organisation och projektledning – 20 Yh-poäng Examensarbete – 15 Yh-poäng Lärande i Arbete, LIA – 120 Yh-poäng

17


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Internationell logistik INRIKTNING FLYGFRAKT Fyra terminer – 80 Ky-poäng (En veckas studier motsvarar en Ky-poäng.)

E “DET RÅDER STOR BRIST på välutbildad personal inom logistikområdet, med fokus på internationell distribution. Dessutom ökar hela tiden kraven på fördjupad kompetens. Vi bedömer därför att det vid våra större flygplatser i Sverige definitivt finns behov av folk med de färdigheter som den här utbildningen ger.” HELENA WIBERG Stabschef, Göteborg Landvetter Airport

fter att ha fått starka signaler från flyg- och logistikbranschen om ett stort behov av kvalificerad arbetskraft startade vi hösten 2008 utbildningen Internationell logistik med inriktning flygfrakt. Utbildningen är skräddarsydd för att ge dig unik kompetens inom hela distributionskedjan. Du lär dig att se helheten för att kunna avgöra var de stora vinsterna kan göras. Du lär dig dessutom att planera, analysera och samordna transportupplägg. Givetvis ges utrymme för miljökunskap; hur ett modernt kvalitets- och miljöarbete ska bedrivas, lagstiftning och mycket mer. Utbildningen har både bredd och djup.

ARBETSMARKNADEN ÄR MYCKET BRED Efter utbildningen kan du arbeta på många typer av företag. Dels rena logistikföretag som Schenker, DHL, DSV och så vidare. Men även på stora företag som köper tillräckligt mycket logistik för att ha en egen logistikavdelning. Vilket innebär att företag inom så vitt skilda branscher som mode, inredning, livsmedel och teknik kan komma i fråga. Här lär du dig allt från vilka avtal, lagar och regler som gäller på området till hur lastbärare och förpackningar ska utformas för att skydda gods. Efter utbildningen kan du bland annat: - planera transportuppdrag och använda tidsplaneringssystem - analysera transportproblem och beräkna lönsamheten - förhandla med kunder och andra aktörer om transportupplägg

18


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

“Äntligen en utbildning för internationell logistik. Med stora inköpsvolymer från främst Asien och med butiker i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Tjeckien har vi ett stort behov av internationell logistik. Vi söker ofta duktiga medarbetare till logistikdelen och jag bedömer att det behovet kommer fortsätta att vara stort. Jag uppskattar därför verkligen att den här utbildningen startar.” MATS OLSSON Logistikchef, AB Lindex

En tredjedel av utbildningen utgörs av praktik förlagd till arbetsplatser (LIA). Här lär du dig att använda allt du lärt dig i praktiken.

INGÅENDE KURSER Avtals- och logistikrätt – 4 Ky-poäng

Förpackning och lastbärarteknik – 4 Ky-poäng

IT inom logistikområde – 4 Ky-poäng Logistik, grundkurs – 5 Ky-poäng * Logistik, fördjupningskurs – 5 Ky-poäng *

Miljö – 4 Ky-poäng Engelsk affärskommunikation

”Bra att arbetsmarknaden kan vara med och påverka utbildningens innehåll. På Schenker Air and Ocean räknar vi med att lågkonjunkturen är övergående och att vi snart kan vara tillbaka i en expansiv fas. Då är det viktigt att det finns personer med kompetens inom internationell spedition som vi kan rekrytera. Vi värdesätter därför en utbildning som Internationell logistik

– 4 Ky-poäng

Handel i internationellt perspektiv – 3 Ky-poäng Matematik och statistik –4 Ky-poäng Kommunikation – 2 Ky-poäng Säkerhetskunskap, inriktning flygplats – 2 Ky-poäng Föreskrifter för civil luftfart – 2 Ky-poäng

med inriktning flygfrakt. Vi tycker också att LIA-perioderna är

Flygmarknad – 2 Ky-poäng

värdefulla, eftersom de är en bra rekryteringsgrund.”

Flygplatskunskap – 2 Ky-poäng

INGER ANDERSSON

Tullkunskap – 2 Ky-poäng

Vice divisionschef, Schenker Air & Ocean, Sverige

Ekonomi, organisation och projektledning – 5 Ky-poäng Lärande i Arbete, LIA – 26 Ky-poäng * Kursen ges av Chalmers Professional Education och ger dig möjlighet att utöver 5 Ky-poäng även erhålla 7,5 högskolepoäng.

19


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Personal- och löneadministration Fyra terminer – 80 Ky-poäng (En veckas studier motsvarar en Ky-poäng.)

D

i nära samarbete med näringslivet för att motsvara det som arbetsgivarna har störst behov av. Personal- och löneadministration ger därför en trippelkompetens; en unik mix inom de tre områdena ekonomi, lönehantering och personaladministration. Att detta var ett succékoncept bevisades EN HÄR UTBILDNINGEN ÄR FRAMTAGEN

när den första kullen examinerades. Många har jobb redan på examensdagen. “Samedio Affärsservice ingår i Stampenkoncernen, som omfattar ett hundratal företag i mediabranschen, mest tidningar och tryckerier. Störst och mest känd är Göteborgs-Posten. Vi sköter lönehanteringen för en stor och växande del av koncernens anställda. Dessutom ansvarar Samedio för ekonomi, telefoni och IT i koncernen. Hittills har vi kunnat ta emot LIA-praktikanter från MölnlyckeAkademien i stort sett varje läsår, och vi har idel goda erfarenheter. För oss är den personliga servicekänslan lika viktig som kunskaperna.” PETER HEDBERG Gruppchef på Samedio Affärsservice AB i Göteborg

20

DU BLIR EFTERTRAKTAD PÅ MARKNADEN Detta är en utbildning som verkligen fyller ett tomrum på marknaden. Den ger en bredd i flera eftertraktade ämnen, samtidigt som du direkt förankrar dina kunskaper genom att arbeta i moderna löneprogram. Du blir väl förtrogen med det mesta inom personalarbetet, t ex rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor. Du lär dig det som rör lönehantering och får förståelse för redovisningsprocessen från bokföring till bokslut. Med de långa LIA-perioderna (sammanlagt 25 veckor) gör du kvalificerad praktik hos utvalda arbetsgivare, som uppskattar den kompetens du tillför. Några exempel på LIA-arbetsplatser är Volvo, Adecco, Göteborgs och Kungälvs kommun, Manpower, Kriminalvården och Chalmers.


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

“I min årskurs hade 24 av 28 jobb redan före examen. Veprox har ett 40-tal anställda, varav flertalet är tekniska konsulter som främst arbetar med produktutveckling. Jag gjorde min andra och tredje LIAperiod här, och fick faktiskt erbjudande om anställning redan under den andra. Jobbet innefattar bokföring, löner mm. Under tiden har jag även hunnit med att vara handledare för en ny LIA-praktikant från MölnlyckeAkademien.” ÅSA SVENSSON. Examen från personal- och löneadministration 2007. Idag administratör på ingenjörsföretaget Veprox AB i Göteborg.

Du studerar allt från företagsekonomi och redovisning till affärsjuridik och arbetsrätt. Dessutom tränar du mycket på muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska. Du läser också Personalarbetets innehåll och metoder vid Högskolan Väst. Här lär du dig delta i personalplanering och driva utvecklingsarbete vid t ex organisationsförändringar. Du blir alltså redo att hantera såväl ekonomi som personal- och lönefrågor. Detta i kombination med de givande praktikperioderna ger dig en unik utbildning som marknaden formligen skriker efter.

Många har läst ekonomi. Andra kan personalfrågor. Men arbetsmarknaden ropar efter medarbetare som behärskar personalOCH ekonomi- OCH lönehantering; en sällsynt kunskapsmix.

INGÅENDE KURSER Företagsekonomi – 5 Ky-poäng Redovisning – 6 Ky-poäng Affärsjuridik – 3 Ky-poäng

“Väldigt bra utbildning – mer handfast och målinriktad än på universitetet. Några år innan jag började på MölnlyckeAkademien så läste jag Personal- och organisationsteori på universiteten i Karlstad och Göteborg. Jämfört med den målinriktade yrkesutbildning jag nu har gått var universitetsutbildningen mycket mera teoretisk, och inte så verklighetsnära. Jag uppskattar också yrkesutbildningens mer pedagogiska uppläggning med lärarledda lektioner.” OLA STRÖMER. Examen från personaloch löneadministration 2009. Idag personalman på Stena Line (redan före examen).

Personalarbete och strategisk human resources management – 5 Ky-poäng*

Verksamhetsstyrning – 3 Ky-poäng Lönehanteringssystem – 10 Ky-poäng

Arbetsrätt – 5 Ky-poäng* Muntlig och skriftlig kommunikation, svenska – 4 Ky-poäng Muntlig och skriftlig kommunikation, engelska – 3 Ky-poäng Administrativ IT-kunskap – 6 Ky-poäng

Informationssäkerhet och persondatorteknik – 3 Ky-poäng Kommunikation och mediateknik – 2 Ky-poäng Lärande i Arbete, LIA – 25 Ky-poäng * Kursen ges av Högskolan Väst och ger dig 7,5 högskolepoäng.

21


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

En skola i tiden

N

krävande heltidsstudier är det förstås viktigt att skolan är bra och har fräscha och funktionella lokaler. Det får du här. Våra utbildningar drivs i en trivsam och välplanerad skola, som är specialbyggd för att passa oss. Den ligger centralt i Mölnlycke, med både buss och tåg på nära håll. Det är bara 15 minuters resa till Göteborgs centrum. ÄR DU SKA ÄGNA DIG ÅT

Mölnlycke är ett expansivt samhälle i mycket vackra och natursköna omgivningar. Yrkeshögskolan i Mölnlycke har Härryda kommun som huvudman. Skolan är en icke vinstdrivande, statligt finansierad utbildningsorganisation. HÖGA KRAV PÅ LÄRARNA För att hålla den höga standarden på utbildningen så har vi höga krav på våra lärare. Några av kurserna leds av universitetslärare, andra av lärare från näringslivet och Härryda vuxenutbildning. Våra studenter är kontinuerligt med och utvärderar lärarna. Studenterna är också representerade i utbildningarnas ledningsgrupper. Där går man igenom hur lärare upplevs, fungerar och presterar, allt för att säkerställa hög lärarkompetens. Våra lokaler i Mölnlycke centrum är ljusa, luftiga och utformade för sitt ändamål – modern utbildning. Byggnaden som inrymmer de tre akademierna plus en del övrig vuxenutbildning, invigdes 2003. Förutom tekniskt välutrustade lärosalar innehåller huset flera mindre grupparbetsrum och studieplatser för individuellt arbete. Där finns även studieexpedition, studievägledare, personalutrymmen och en enklare självbetjäningscafeteria.

22


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

Vi gör mycket trevligt tillsammans – gemensamma sportaktiviteter och utflykter för att förstärka gruppkänslan. Vi bjuder in intressanta föreläsare; t.ex Jarmo Vanhatapio från Nelly.com och Bert Karlsson har varit här. Vi ordnar även kalas och så den årliga examensfesten. Sådant som ger trivsel och gemenskap och skapar nyttiga nätverk för framtiden.

En skola för målinriktade. J OHANNA A HLM , stjärna i Sävehof och handbollslandslaget, läste Teknisk försäljning och marknadsföring 2007-09. Nu är hon proffs i Danmark.

23


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Du kommer att uppskatta närheten Snabba transporter Med busslinjerna Grön Express, 601, 604 och 605 tar du dig till Mölnlycke från knutpunkten Korsvägen i Göteborg på ungefär en kvart. Det går också bussar från Mölndal, Landvetter och Partille med flera platser. Gå in på www.vasttrafik.se så ser du vad som erbjuds. Du kan även åka tåg till och från Mölnlycke – järnvägsstationen ligger lika nära som bussterminalen (ca 300 m). Och föredrar du eget transportmedel så finns såväl motorväg som cykelvänliga småvägar.

M

Mölnlycke ligger så nära Göteborg. Andra tycker precis tvärtom, dvs att det är Göteborg som ligger nära Mölnlycke. För tro inte att Mölnlycke är en sömnig förort. Helt fel – det är ett levande, självgående samhälle med flerhundraåriga anor. Å NGA GI L L A R AT T

Redan på 1600-talet omnämndes det som tätort, och kallades då “Mölnelycke”. Namnet syftar på att där fanns kvarnar (möllor) med omgivande ängar (lyckor). Under 1800-talet byggdes flera industrier kring Mölndalsån, som hade en användbar fallhöjd mellan Landvettersjön (Gröen) och Rådasjön, och Mölnlycke blev då en bruksort. Idag har Mölnlycke drygt 15 000 invånare. ETT LEVANDE CENTRUM, MED DET MESTA DU BEHÖVER I centrum – på bekvämt gångavstånd från skolan – finner du ett torg med frukt- och blomsterhandel, ett flertal butiker, caféer, pubar och restauranger. Samt ett nyrenoverat Kulturhus, som inrymmer såväl en kombinerad musik- och biosalong som bibliotek och cafeteria (se även bild på sid 2). När du vill använda kroppen mer än knoppen finns också mycket att välja på, exempelvis Friskis & Svettis, SATS gym, bowling, sporthall och fotbollsplan. Inom kommunen finner du även flera ridklubbar och en golfbana. Med mera.

24


KVALI F I C E RAD YR K E S UTB I LD N I N G

Strax intill järnvägsstationen ligger ett par moderna gym där du kan träna för hälsa och välbefinnande. Inom 500 meter från skolan finner du även en bowlinghall och en sporthall/idrottsplats för flera olika aktiviteter.

Foto: Mikael Lundquist

För dig som gillar vattensport finns en vattenskidklubb vid Forsvattnet, nära Eskilsby. Medan Rådasjön håller sig med såväl segelsällskap som kanot- och roddklubb.

25


YR K E S H Ö G S KO LAN I M Ö LN LYC K E

Bra att veta D EN 1 JULI 2009 sammanfördes alla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte utgör högskoleutbildningar under ett gemensamt regelverk benämnt yrkeshögskolan (Yh), under överinseende av den nya Myndigheten för yrkeshögskolan. Merparten av dessa utbildningar kallas kvalificerad yrkesutbildning (Ky). Kvalificerad yrkesutbildning startade 1996. Sex år senare, 2002, blev det en del av det reguljära svenska utbildningssystemet. Varje utbildning svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Därför är arbetsgivare aktiva i utformningen av utbildningen och genom att ta emot studerande på arbetsplatsen under utbildningstiden. Samtliga utbildningar har en ledningsgrupp med representanter för näringslivet, högskolan, branschorganisationer och skolans ledning. Även specialister inom utbildningsområdet plus lärare och elever är representerade. Allt för att garantera hög kvalitet på undervisningen.

ANTAGNINGSKRAV Det formella kravet för att få söka är att du har grundläggande behörighet för högskolestudier, eller har s.k särskild behörighet. Behörighetsreglerna skiljer sig dock något beroende på om utbildningen du söker är en Kyeller Yh-utbildning. För närmare information, gå in på www.yhim.se och läs på sidan Behörighet & studiemedel. Du kan också kontakta vår studievägledare Sara Birgerson (sara.birgerson@yhim.se / 031-724 66 09).

RÄTT TILL STUDIEMEDEL FRÅN CSN Våra utbildningar är statligt finansierade och studiemedelsberättigande enligt CSN:s normer. De är fria från terminsavgifter men du betalar själv för kurslitteratur.

LÄRANDE I ARBETE, LIA Våra utbildningar skall förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Därför är en tredjedel av utbildningstiden förlagd på en eller flera arbetsplatser, vilket kallas Lärande i Arbete (LIA). Detta är alltså inte en traditionell praktiktid utan ett aktivt lärande i arbetet, med problemlösning i en pedagogisk helhet. Många av våra studenter får erbjudande om jobb från sina LIA-företag. Behov av SEKRETESS kan förekomma på arbetsplatsen. Den kan vara muntlig (tystnadsplikt) eller gälla handlingar (handlingssekretess). Detta är ett förtroende

26

som måste respekteras. Sekretessen omfattar inte ett generellt förbud att t.ex. delge kurskamrater erfarenheter från praktikarbetet. Under LIA-perioderna gäller särskilda FÖRSÄKRINGAR för studenterna, dels ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd, dels en ansvarsförsäkring. Du kan läsa mer om detta på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida: www.yhmyndigheten.se/sv/Utbildningssamordnare/Forsakringar

GODA CHANSER TILL JOBB Chansen att få jobb efter att ha läst någon av våra utbildningar är mycket god. Våra akademier har genomgående visat bättre resultat än flertalet eftergymnasiala utbildningar i Sverige. För samtliga Ky-utbildningar i Sverige gäller att 90% av de som avlagt sin examen fått anställning eller startat eget inom sex månader efter examen. Resultatet presenterades i december 2007 i en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av dåvarande Ky-myndigheten.

VILL DU FORTSÄTTA LÄSA UTOMLANDS? Våra akademier har ett samarbete med CIS, Center for International Studies, samt Blueberry språkresebyrå, för de som vill bygga på sina kunskaper vid något utländskt universitet, t.ex med sikte på en Bachelor-examen. De kan tillgodoräkna sig en del av de poäng som de fått hos oss. För närvarande finns upparbetade kontakter med universitet i Australien, Nya Zeeland och USA.


En kommun med många godbitar Mölnlycke är centralort i Härryda kommun, som har mycket intressant och matnyttigt att bjuda på. Här är några smakprov:

Framgångsrika företag Näringslivet blomstrar i kommunen. I och kring Mölnlycke hittar du både den senaste spetsteknologin – som t.ex hos Cochlear, företaget som gör avancerade hörselhjälpmedel – och mer traditionell verkstadsteknik som hos Atlet och Daros, vilka båda är världsledande inom sina respektive nischer.

Råda säteri Tio minuter från sta'n – en evighet från vardagen. Så beskriver krögaren Krister Dahl sin arbetsplats med hus från 1700-talet, vackert belägen med utsikt över Rådasjön. Här har många av samhällets toppar låtit sig väl smaka, och det är väl värt ett besök även för alldeles vanliga människor. Inte minst för den som gillar hästar – i stallet huserar Råda ridklubb.

Landvetter flygplats En av Sveriges storflygplatser är också kommunens största arbetsplats. Här arbetar ca 3 500 personer i ett hundratal företag. De ser till att mängder av gods och ungefär fyra miljoner passagerare årligen transporteras dit de ska. Logistik på hög nivå, med andra ord.

Wendelsberg Engelska i biljardrummet och kemi i stallet. Det är axplock ur vardagen på Wendelsbergs folkhögskola, vars utbildning för scenkonst svarar för Mölnlyckes årliga lokalrevy. Huvudbyggnaden är ett fint träslott från slutet av 1800-talet med en “nästintill surrealistiskt vacker” interiör.

Sport på elitnivå Team Surprise, som ingår i Landvetter Konståkningsklubb, är ootroligt framgångsrika inom teamåkning. Under 2000-talet har de hittills tagit hem fem VM-guld, fyra VM-silver och ett VM-brons.


V Ä L KO M M E N T I L L O S S ! Vill du ha personlig kontakt är du välkommen att höra av dig till utbildningssamordnare C ARINA C ARLANDER , tel. 031-724 66 04. Hon svarar gärna på frågor som rör CSN, schema, lärare mm. Du kan också kontakta utbildningsledare U LRIKA S UNDELL på tel. 031-724 66 08, studievägledare S ARA B IRGERSON på tel. 031-724 66 09 eller rektor J AN H ALLÉN på tel. 031-724 66 60.

w w w. y h i m . s e FÖRSÄLJNINGSAKADEMIEN

RISKHANTERINGSAKADEMIEN

MÖLNLYCKEAKADEMIEN

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, 435 80 Mölnlycke | Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: 031-724 66 04 /-08 /-09 /-60 | Fax: 031-724 66 33 E-post: info@yhim.se | www. yhim.se

Samlingsbroschyr YHiM  

Samlingsbroschyr för Yrkeshögskolan i Mölnlyckes utbildningar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you