Page 1

Çine'nin Doğru ve Gür Sesi

Yıl: 1 Sayı:36

24 Mayıs 2013 Cuma


2

24 May覺s 2013 Cuma


24 May覺s 2013 Cuma


4

24 May覺s 2013 Cuma


24 May覺s 2013 Cuma

5


6

24 Mayıs 2013 Cuma

Orçun ERDİNÇ


7

24 Mayıs Cuma

Adres: Hamidabat Mahallesi Namık Gedik Caddesi No:28 Çine/Aydın Tel: 0 256 711 77 44

Çine Belediyesi:711 60 28 Çine Devlet Hastanesi: 711 59 00 İtfaiye Amirliği: 711 60 86 Zabıta Amirliği : 711 62 85 İlçe Emniyet Müdürlüğü : 711 60 56 Jandarma : 711 64 10 Cumhuriyet Savcılığı : 711 56 16 İlçe Seçim Kurulu : 711 69 56 Askerlik Şubesi : 711 62 90 Çine Belediyesi 711 60 28 Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 711 34 04 Bölge Trafik İstasyon Amirliği : 711 55 99 Kaymakamlık Özel Kalem 711 60 01

1 5

Sos.Yrd.Day.Vak.Md. : 711 58 18 Yazı İşleri Müdürlüğü : 711 61 39

2

M E V C

İ

T

K

O

İ

G

6

F O T O F O B 7

8

9

M

İ

U

Z

V

A

Çine Özel İdare Müdürlüğü: 711 60 46 16

10

T

O

İ

M

O

R

N

E

F

G

A

Ü

14

J

Z

İ

L E

15

L G E Ç

İ

17

G

H A L

İ

T

Y

Y

E

B

K A R N A S

B A L

20

K

2

3.

Değişik renkli çiçekleriyle tanı›nan otsu bitki

6.

Daha çok ormanlarda yaşayan ve yanar dönerli mavi yada mor pırıltılar saçan

5.

Başakla karı›şık iri saman

7.

Değerli metal ve taşlardan yapı›lan süs eşyası

8.

Başa örtülen bir tür şal

9.

Ceviz içi ve dut kurusu dibekte öğütülüp yapı›lan bir yemek

10.

Belirli bir yönde olan evrim

11.

Cahit Sıtkı› Tarancı'nın "Bir büyük boşlukta bozuldu büyü" dizesinde olduğu

5

9

10

11 13 14

Basit, derinliği olmayan, üstünkörü

15.

Dayanacak olan şey

13.

Bazitli mantarların sporları›na verilen ad

17.

Ege Bölgesinde bir ova

14.

18.

Ada soğanı

Cam ya da toprak bilyelerle oynanan bir çocuk oyunu

16.

Acem Lalesi

19.

Bası›cı, yayı›ncı›

20.

Bebeklerin altı›na konulan çok ince killi

15

16

17 18

19

20

S

I

S A M A H M U T

3

12

12.

I

7

8

I

E

T A Y Y Ö R

6

Egzama"ya benzeyen bir cilt hastalığı

K Ç

4

Yukarıdan Aşağı

4.

I

19

1

Abdülhak Hamit Tarhan'ı›n manzum

E F E S

M

A

1.

12

K

İ

Bektaşi Dervişlerinin boyunlarıana astı›kları› bir taş

N

E

S E Z E R Y A N

İ

D

2.

Ş A H E S E R

11

F

18

Çine Vergi Dairesi Müdürlüğü 711 10 01

R

A

M Ü Ş A V

Çine Tarım İlçe Müdürlüğü: 711 60 34

O

L

13

Orman İşletme Şefliği : 711 61 05

4

T

T

L

Çine Nüfus Müdürlüğü : 711 04 03

3

İ

O

İlçe Müftüsü : 711 62 26

Sağdan Sola

İ

K

B

Çine M.Y.O. : 711 70 51

C E N E B


8

24 May覺s 2013 Cuma

36 sayı  

36. sayı çine gündem

Advertisement