Page 1

CINARK

Center for Industriel Arkitektur

CINARK

– Center for Industriel Arkitektur

Bæredygtigt byggeri - gennem anvendelse af systemleverancer CINARK FOCUS 9 788778 303066

– er et forskningscenter ved Institut for Arkitekturens Teknologi, Kunstakademiets Arkitektskole

Bæredygtigt byggeri gennem anvendelse af systemleverancer

Centret udvikler, samler og koordinerer forsknings- og undervisningsaktiviteter, som angår den industrielle arkitekturs tilblivelse med fokus på bæredygtige løsninger. Centret har således til opgave at indkredse, formulere og revidere de særlige begreber, væsenstræk, metoder, processer og produkter, som kendetegner en bæredygtig industriel arkitektur. Hensigten er at belyse såvel grundlæggende som aktuelle, problemstillinger og udviklingspotentialer. Centret satser på et tæt samarbejde med byggeindustri og byggeerhverv.

BÆREDYGTIGT BYGGERIgennem anvendelse af systemleverancer  

BÆREDYGTIGT BYGGERI - gennem anvendelse af systemleverancer 978-87-7830-306-6 © CINARK, Kunstakademiets Arkitektskole 2013 www.cinark.dk og...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you