Page 1

Mantelzorg Magazine THEMANUMMER GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EVEN MET IEMAND PRATEN Jonge mantelzorgers kunnen bellen met de Kindertelefoon

“GRENZEN STELLEN IS BELANGRIJK” Mantelzorger Albert vertelt over de zorg voor zijn ouders en broer

AAN DE SLAG Stichting MantelZorg organiseert workshops en cursussen voor mantelzorgers

2011  02


Inhoud Een overzicht van respijtzorgorganisaties voor de GGZ in Den Haag.

3 6 9

Interview

4

Praktische informatie

Albert zorgde jarenlang voor zijn ouders en voor zijn broer, die een drugsverslaving heeft.

Nieuws

8

Interessante nieuwtjes en feiten voor mantelzorgers.

Agenda

11

Het aanbod workshops en cursussen van Stichting MantelZorg op een rij.

Vakantieoverzicht

12

Alleen op vakantie of samen met uw zorgvrager? Bij deze organisaties moet u zijn.

Colofon Uitgever: Stichting MantelZorg Den Haag, Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag, Tel. 070 - 346 87 01, info@mantelzorgdenhaag.nl, www.mantelzorgdenhaag.nl, www.mantelzorgdenhaag.hyves.nlConcept, tekst, vormgeving, fotografie en redactie: cimon, Den Haag, info@cimon.nl, www.cimon.nlEindredactie: Karin Klein Drukwerk: !mpressed druk en print, PijnackerOplage: 7.500

Geestelijke gezondheidszorg Voor u ligt het tweede Mantelzorg Magazine van dit jaar. Uit het Nationaal Mantelzorgpanel (mei 2011) is gebleken dat 63% van de mantelzorgers van patiĂŤnten met een psychische aandoening of verslaving overbelast is. Daarom besteden we in deze editie extra aandacht aan de geestelijke gezondheidszorg. Mantelzorger Albert vertelt u over de zorg voor zijn ouders en zijn broer, die verslaafd is aan drugs. Met behulp van de consulent mantelzorg lukt het Albert grenzen te stellen en keuzes te maken. In Den Haag kennen we een groot ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers van iemand met geestelijke gezondheidsproblemen. Maar welke organisatie sluit het beste aan bij uw behoeften? We lichten er een aantal voor u uit.

Partners Haags Mantelzorgakkoord: Hebt u moeite met grenzen stellen? Zoekt u naar balans tussen werk en mantelzorg? En wilt u graag ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers? Lees dan alles over ons nieuwe aanbod workshops en cursussen voor mantelzorgers. Net als bij de vorige editie van Mantelzorg Magazine vindt u de aanbiedingen van de Mantelzorgpas in het bijgevoegde magazine van HOF. Deze aanbiedingen kunt u ook bekijken op www.mantelzorgdenhaag.nl. Met vriendelijke groet, Karin Klein Directeur Stichting MantelZorg

2

Mantelzorg Magazine


Praktische info Ondersteuning voor familieleden Context is de preventieafdeling van de Parnassia Bavo Groep. Context werkt nauw samen met Indigo Haaglanden, die kortdurende hulpverlening in de wijk organiseert. De hulpverlening van Context is verdeeld onder vier verschillende teams, die wijkactiviteiten, preventieprogramma’s voor kinderen van patiënten, trainingen voor mensen met lichte klachten, zoals angststoornissen en stress, en voorlichtingslessen op scholen organiseren. Elke afdeling van Parnassia biedt ondersteuningsgroepen en cursussen voor familieleden van patiënten.

Zo zijn er bijeenkomsten over schizofrenie, dementie, psychose en verslavingen. Tijdens deze bijeenkomsten is altijd een deskundige aanwezig die vertelt over het ziektebeeld. Ervaringsdeskundigen vertellen daarna over hun eigen situatie en hoe zij omgingen met de ziekte van een familielid. Daarnaast biedt Context ook algemene trainingen, die door veel mantelzorgers worden bezocht. Onderwerpen als stress, assertiviteit en grenzen stellen staan hierin centraal. Mantelzorgers kunnen ook een gesprek aanvragen tijdens een

spreekuur bij Context. Op basis van dit gesprek verwijst Context mantelzorgers door naar een cursus op een van de afdelingen of naar een algemene training. Sommige mantelzorgers worden door de huisarts doorverwezen naar Context. Maar een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk. Als u als mantelzorger vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg kunt u ook zelf contact opnemen met Context. Op de website vindt u een compleet overzicht van de trainingen en workshops: www.context.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen met 0800 - 357 12 00.

In de laatste levensfase Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. In de vertrouwde omgeving worden ze meestal dag en nacht omringd en verzorgd door hun partner, kinderen, familieleden of vrienden. Deze zorg kan een grote emotionele, fysieke en praktische belasting zijn voor de mantelzorgers. De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers zet vrijwilligers in om familie te helpen de stervende thuis te verzorgen. Zodra u merkt dat de zorg voor een terminale patiënt te zwaar wordt, kunt u telefonisch hulp aanvragen. Ook als een ongeneeslijk ziek familielid in een ziekenhuis ligt, maar de laatste fase van zijn leven graag thuis wil zijn, kunt u hulp vragen. Met de coördinator kunt u een afspraak maken voor een gesprek bij u thuis. Afhankelijk van de beschikbare hulp van familie of vrienden, bekijkt u samen op welke tijden de hulp van een vrijwilliger het meest gewenst is. Dat kan variëren van enkele dagdelen tot vele uren op een dag. Als er veel hulp nodig is, worden meerdere vrijwilligers ingezet. Ook wordt bekeken welke vrijwilliger u het beste kan ondersteunen.

Alle vrijwilligers hebben een cursus gevolgd en worden voortdurend bijgeschoold. De meeste vrijwilligers hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen. Ze hebben zelf een dierbare verloren en weten daardoor hoe dat voelt, maar hebben ook geleerd om dat eigen verlies in een context te plaatsen. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen mantelzorgers de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ‘s nachts rustig te slapen. Hoe eerder u hulp vraagt, des te langer u het zelf volhoudt. Aan de hulp van een vrijwilliger zijn geen kosten verbonden. De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers werkt in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Voor meer informatie of voor hulp in deze regio kunt u bellen met 070 - 754 13 30, een e-mail sturen naar: info@terminalezorg.nl of een kijkje nemen op: www.terminalezorg.nl. 

Mantelzorg Magazine

3


Interview met Albert

“Grenzen stellen is het belangrijkst” Albert zorgde jarenlang voor zijn ouders en voor zijn verslaafde broer. Na een hectische periode wist hij de rust weer in zijn leven terug te vinden. De zorg van Albert begint als zijn vader, vlak na zijn pensioen, ziek wordt. Bij hem wordt suikerziekte ontdekt en hij ondergaat een openhartoperatie. Alberts moeder vindt het moeilijk dat haar man vaak in het ziekenhuis ligt en doet daarom

4

Mantelzorg Magazine

vaak een beroep op Albert. “Voor mij werd de druk te groot, ik besloot voor mijn ouders een plek te regelen in het Simon Carmiggelthuis, een centrum voor beschermd wonen.” Albert probeert ondertussen ook zijn broer te helpen, die verslaafd

blijkt te zijn aan cocaïne. “Ik ging met hem naar de sociale dienst en de drugsopvang van Parnassia. Maar hij wilde niet geholpen worden.” Als Alberts broer weer bij zijn ouders intrekt, wordt het zijn moeder teveel. Ze wordt opgenomen in een


Tai chi helpt Albert ontspannen.

psychiatrisch ziekenhuis. Op een dag rent Albert van het psychiatrisch ziekenhuis, waar zijn moeder verblijft, naar het ziekenhuis waar zijn vader ligt. Dit gaat zo door, totdat Albert het niet meer op kan brengen. “Op een dag ben ik bewusteloos geraakt en afgevoerd met de ambulance. Ik kon bijna niets meer en kon nergens meer van genieten. Toch wilde ik door blijven gaan, stoppen met werken was geen optie. En ik wilde natuurlijk voor mijn ouders blijven zorgen.” Uiteindelijk vertelt de bedrijfsmaatschappelijk arts Albert dat hij grenzen moet stellen. “En dat vind ik zo moeilijk! Er zijn honderdduizend redenen om geen grenzen te stellen, maar de enige manier is om het wel te doen. De eerste grens die ik trok, was besluiten dat ik mijn broer niet meer zou helpen.” Na de opname in het psychiatrische ziekenhuis, komt Alberts moeder weer thuis. Albert regelt thuiszorg en tafeltje dekje en hij doet de financiën voor zijn ouders. “Omdat mijn broer al het geld van mijn ouders opmaakte, beheerde ik de pasjes. Ik gaf mijn ouders elke week wat geld.” Uiteindelijk loopt de hele situatie uit de hand. “De thuiszorg wilde niet meer komen, omdat de medewerkers werden bedreigd door mijn broer. Mijn ouders moesten naar een verzorgingshuis.” Alberts ouders wonen nog niet zo lang in het verzorgingshuis als het ook daar misgaat. “Mijn broer begon nu daar ook te stelen van andere

bewoners. Na nog geen jaar belde mijn vader me op om te zeggen dat ze uit het verzorgingshuis gingen.” Dat doet voor Albert de deur dicht. Hij besluit zijn ouders niet te helpen met verhuizen en niet veel later besluit hij ook de financiën niet meer te doen. “Achteraf gezien heb ik vanuit goede bedoelingen veel dingen voor mijn ouders en mijn broer gedaan, die ik beter niet had kunnen doen. Zij hadden er niets aan en ik zelf ook niet.” Na dit besluit hoeft Albert minder te doen voor zijn ouders, maar emotioneel kan hij geen afstand nemen. De ommekeer komt als hij in gesprek gaat met de consulent mantelzorg. “De consulent vertelde mij dat ik eigenlijk ook het contact

niet genoeg laten merken. Na dit gesprek kwam in ieder geval de ommekeer. Ik besloot niets meer te doen. Mijn vader ging toen zelf inzien dat hij wat moest doen. Hij regelde een woning in het bejaardenhuis, daar wonen mijn ouders nu nog steeds.” De financiën van Alberts ouders zijn nu in handen van een zelfstandige in het bejaardenhuis. Elke week halen zij daar geld op. Albert heeft nu geen zorgtaken meer, maar hij heeft nog wel goed contact met zijn ouders. Albert heeft geen contact meer met zijn broer. “Mijn ouders vinden het natuurlijk erg dat ik mijn broer niet meer spreek, maar ze weten hoe ik erover denk. Zelf heb ik er nu ook vrede mee. Als ik de consulent

“Mensen zeiden wel vaak: ‘Als ik je ergens mee moet helpen, moet je het zeggen’. Maar de enige manier om een mantelzorger te helpen is door het gewoon te doen.” met mijn ouders moest verbreken, omdat ik er aan onderdoor ging. Maar, ze konden de huur niet betalen en geen eten meer kopen. Ze hadden hun bankpas aan mijn broer gegeven en moesten nu zelf naar de voedselbank.” De consulent mantelzorg besluit met Albert mee te gaan naar zijn ouders. “Het werd een heel emotioneel gesprek. Mijn ouders bleken niet te zien dat ik aan de situatie onderdoor ging. En misschien heb ik het ook

mantelzorg eerder tegen was gekomen, dan was het misschien heel anders gegaan. Nu ik zelf deze ervaring heb, stuur ik anderen ook door naar de consulent. Het is zo prettig om iemand te hebben die even met je meedenkt en die ook jouw kant van het verhaal ziet. Ik heb me door deze hele situatie ontzettend eenzaam gevoeld, terwijl ik echt een hele grote vriendenkring heb.” 

Stichting MantelZorg

Stichting Coke van Jou

De consulenten van Stichting MantelZorg bieden mantelzorgers informatie, advies en praktische en emotionele ondersteuning. Indien nodig bemiddelen zij bij het organiseren van vervangende zorg door professionals of vrijwilligers. Bij de consulent staat het welzijn van de mantelzorger voorop. Meer weten of een gesprek aanvragen met een consulent? Kijk op www.mantelzorgdenhaag.nl, mail naar info@ mantelzorgdenhaag.nl of bel naar 070 - 346 87 01.

Stichting Coke van Jou is een steunpunt en kenniscentrum voor partners, familie en vrienden van verslaafden. De stichting organiseert open dagen, houdt consulten met hulpverleners en juristen, organiseert ontspannende en informatieve activiteiten en ontwikkelt trainingen en workshops. Kijk voor meer informatie op www.cokevanjou.nl, mail naar info@cokevanjou.nl of bel met 020 - 670 35 30.

Mantelzorg Magazine

5


Praktische info Match met een maatje Voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen is contact met andere mensen niet altijd zo vanzelfsprekend. De Vriendendienst van Reakt koppelt deze mensen aan een vrijwilliger. Samen ondernemen ze leuke dingen, zoals winkelen of naar de bioscoop. Aat Nijs vertelt over de Vriendendienst.

Voordat een maatje aan een vrijwilliger gekoppeld kan worden, gaat de Vriendendienst eerst bij de cliënt thuis langs. “We proberen een goed beeld van iemand te krijgen, de thuissituatie speelt daar een grote rol in. Het koppelen van een maatje aan een vrijwilliger is echt maatwerk. Je kunt niet zomaar twee mensen aan elkaar koppelen, we letten onder andere op de culturele achtergrond en interesses van mensen.” Als er een match is gemaakt, spreken de vrijwilliger en het maatje samen af. De Vriendendienst bemoeit zich zo weinig mogelijk met het contact. “We gaan ervan uit dat de mensen het zelf doen. De vrijwilliger is ook niet leidend, er moet contact zijn op basis van gelijkwaardigheid.” Over het algemeen gaan de vrijwilliger en zijn maatje een verbintenis aan voor een jaar. Na een jaar vindt er een evaluatie van het contact plaats. “We bereiden mensen dan voor op een aankomend afscheid. We vinden dat vrijwilligers na een jaar met opgeheven hoofd en zonder schuldgevoel moeten kunnen stoppen met het contact. Maar, het kan natuurlijk ook zijn dat een koppeltje

6

Mantelzorg Magazine

zegt; ‘we zijn nog lang niet klaar met elkaar’. In dat geval maken we afspraken over vervolgcontact. In sommige gevallen worden vrijwilliger en cliënt zelfs hele goede vrienden, dan zijn wij als Vriendendienst ook niet meer nodig.” De Vriendendienst werkt niet ambulant. Dat betekent dat mensen niet zijn opgenomen in een instelling. Er zijn wel mensen bij die in een woonvoorziening verblijven, maar over het algemeen wonen de meeste mensen zelfstandig of bij familie. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die eenzaam zijn of die straatvrees hebben. “We hebben ook een keer een autistische jongen gekoppeld aan een student. De jongen woonde thuis, maar deed met de vrijwilliger hele andere dingen dan dat hij altijd met zijn ouders deed. Hij kwam ineens op andere plekken. Dat hoort bij deelnemen aan het normale maatschappelijke leven.”

Meer weten? REAKT Vriendendienst Den Haag Platinaweg 20 2544 EZ Den Haag T 070 - 308 40 80 M 06 - 427 012 21 06 - 412 228 30 E vriendendienstdenhaag@reakt.nl

Foto: Thomas Heere

Aat: “De Vriendendienst is een maatjesproject van Reakt, waarbij iemand met een psychosociale problematiek gekoppeld wordt aan een vrijwilliger. De vrijwilliger heeft nadrukkelijk geen achtergrond in de zorg. Cliënten hebben namelijk al zoveel mensen om zich heen die zich bezig houden met de zorg, het is dan prettig om een maatje te hebben met een andere achtergrond. Iemand met wie je leuke dingen doet en die je helpt de gewone zaak weer op te pakken.”


De Crisiskaart Veel mensen vinden het tijdens een psychische crisis moeilijk om snel goede hulp te krijgen. Het is onduidelijk wat voor mogelijkheden er zijn en er is een gebrek aan crisisopvang, zeker buiten kantooruren. Voor veel cliënten is het bovendien onmogelijk om tijdens een crisis goede hulp te organiseren. De crisiskaart biedt hierbij uitkomst. De crisiskaart is een uitvouwbaar kaartje, ter grootte van een bankpas en is speciaal bedoeld voor mensen die al eens een crisis hebben doorgemaakt. De crisiskaart is een samenvatting van het crisisplan. In het crisisplan staat gedetailleerde informatie over iemands crisis, diens wensen en de afspraken die gemaakt zijn betreffende de opvang door hulpverleners, vrienden en/of familie. Op de crisiskaart staan onder andere gegevens van contactpersonen, over medicijngebruik en afspraken met hulpverleners. Door een crisiskaart te maken, kan worden voorkomen dat een aantal dingen tijdens een crisis fout gaan. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld op de kaart lezen of een cliënt die opgenomen wordt, huisdieren heeft die verzorgd moeten worden of dat er financiële zaken zijn die moeten worden geregeld.

zo nodig goede hulp bieden of vragen.

Hoe wordt een crisiskaart gemaakt? Voor het laten maken van een crisiskaart kunnen cliënten een afspraak maken met de crisiskaartconsulent. De crisiskaart is een product van het Platform Haagse Cliëntenorganisaties in de GGZ.Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Arjan van den Berg, crisiskaartconsulent, via a.vandenberg@haags-platform.nl of via 070 - 365 38 16. Meer informatie kunt u vinden op: www.haags-platform.nl. 

Wat is het nut van een crisiskaart? Het dragen van een crisiskaart werkt geruststellend en geeft een veilig gevoel, bovendien biedt het maken van een crisiskaart de cliënt inzicht in zijn eigen crisis, waardoor de kans op een crisis vermindert. Familie en vrienden kunnen door de crisiskaart beter met de psychische crisis omgaan en

Mantelzorg Magazine

7


Ook profiteren van leuke aanbiedingen? Vraag de Mantelzorgpas aan! Stichting MantelZorg 070 - 346 87 01.

Nieuws

Aagjes Huiskamer In samenwerking met het CoornhertCentrum heeft Stichting Mooi een huiskamer voor ouderen geopend in Wijkcentrum Moerwijk. Wijkbewoners vanaf 55 jaar kunnen hier deelnemen aan een activiteit of een kopje koffie drinken. Vooraf inschrijven hoeft niet, u kunt binnenlopen wanneer u daar behoefte aan heeft. Een indicatie is ook niet nodig, maar mag wel. In Aagjes Huiskamer worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een filmmiddag, maar deelname daaraan is niet verplicht. Misschien bent u liever creatief bezig, of pakt u een boek uit de kast. Er is ook een vitrinekast waarin u hobbyspullen of een verzameling ten toon

Onderzoek naar behoefte respijtzorg De gemeente Den Haag heeft samen met de Stichting MantelZorg in maart 2011 een onderzoek gedaan naar de behoefte van mantelzorgers aan respijtzorg. Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van de zorgtaken door een professional of vrijwilliger, zodat u als mantelzorger tijd heeft om even op adem te komen. Dit kan helpen om bijvoorbeeld nieuwe energie op te doen en maakt dat u de zorg beter aan kunt. Momenteel is de onderzoeker van de gemeente Den Haag de vragenlijsten aan het analyseren. In het volgende Mantelzorg Magazine vindt u een uitgebreid verslag van de resultaten van het onderzoek en leest u wat met de resultaten gebeurt. In totaal hebben 738 mensen de vragenlijst ingevuld, waarvoor dank!

8

Mantelzorg Magazine

kunt stellen. Elke dag lunchen de bezoekers van Aagjes Huiskamer samen. Tegen betaling kunt u een lunch gebruiken, maar u mag ook uw eigen boterhammen meenemen. Iedereen in Aagjes Huiskamer helpt elkaar. Bezoekers dekken bijvoorbeeld zelf de tafel en er wordt gezamenlijk afgewassen. De bezoekers van Aagjes Huiskamer hebben uiteenlopende achtergronden. Er zijn mensen die psychische gezondheidsproblemen hebben, anderen zoeken gewoon gezelligheid. Ook zorgvragers van mantelzorgers die zelf even naar de dokter moeten, kunnen hier terecht. Aagjes Huiskamer wordt gerund door medewerkers van het

CoornhertCentrum en door ervaren vrijwilligers. Van maandag tot en met vrijdag kunt u er binnenlopen. Meer weten over Aagjes Huiskamer? Bel dan met Wijkcentrum Moerwijk op 070 - 388 50 52 of met het CoornhertCentrum op 070 - 330 39 03.

Thuiszorg in Suriname Quality Care Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie in Suriname, die zorg levert aan mensen met een indicatie vanuit het CIZ en aan mensen zonder indicatie. Als u in Nederland thuiszorg krijgt vanuit een indicatie, dan wordt dit ook in Suriname vergoed door de AWBZ-zorg . Surinamers die in Nederland verblijven, kunnen dus hun land bezoeken met behoud van de zorg die zij gewend zijn. Irene Zwinkels, contactpersoon van Quality Care Thuiszorg in Nederland, kent de thuiszorgorganisatie in Paramaribo goed, want zij verleent als wijkverpleegkundige regelmatig haar diensten aan het bedrijf. Irene kan u alles vertellen over de kwaliteit van zorg in Suriname, de mogelijkheden van QCT en de AWBZzorg. Daarnaast biedt ze (gratis) hulp bij het invullen van de benodigde papieren om de zorg in Suriname te organiseren. Meer weten? Kijk op www.thuiszorgsuriname.nl of neem contact op met Irene Zwinkels: 078 - 631 78 16 of irenezwinkels@hotmail.com.


Praktische info De Kindertelefoon

Jonge mantelzorgers in de leeftijd van 8 tot 18 jaar kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Bijvoorbeeld om te praten over problemen thuis, in de familie of op school. Als jonge mantelzorger heb je taken en verantwoordelijkheden die niet passen bij je leeftijd en ontwikkeling. Hierdoor kun je overbelast raken en last krijgen van vermoeidheid of concentratieproblemen. Hier kun je altijd met de vrijwilligers van de Kindertelefoon over praten. Je kunt ook bellen als je gewoon even iets wilt vertellen over je dag. Als je met de Kindertelefoon belt of chat hoef je niet je echte naam te zeggen, want de Kindertelefoon is anoniem. Alles wat je vertelt aan de Kindertelefoon

blijft geheim. Als je hulp nodig hebt, kan de Kindertelefoon je in contact brengen met een hulpverlener die jou verder kan helpen. Maar dat gebeurt alleen als jij er toestemming voor geeft. De Kindertelefoon is elke dag bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur. Via de telefoon & de chat. Dus ook op zonen feestdagen. Telefoonnummer: 0800 - 0432. Ook via Windows Live Messenger kun je chatten: Voeg chatbot@kindertelefoon.nl toe aan je buddylist. Op de website kun je altijd terecht: www.kindertelefoon.nl. Je kunt een tip uit de vragenkast halen en berichtjes achterlaten via de rubrieken help elkaar, gedichten, klaagmuur en het droomkasteel. 

Mantelzorg Magazine

9


Workshops voor mantelzorgers Dit jaar is Stichting MantelZorg gestart met een aantal workshops voor mantelzorgers. Zorgen voor de ander brengt veel veranderingen met zich mee, waardoor advies en ondersteuning welkom zijn. Alle workshops van Stichting MantelZorg hebben tot doel het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te behouden of te versterken. Op dinsdag 26 april vond de eerste workshop voor mantelzorgers plaats. Zeven mantelzorgers ontmoetten elkaar en bespraken het thema Grenzen stellen. Onder de aanwezigen waren mantelzorgers die zorgen voor hun partner, kind, zus of een vriend. “Als mantelzorger denk je vaak dat je alleen staat. Maar welke behoefte een zorgvrager ook heeft, het stellen van grenzen geldt voor alle mantelzorgers. In deze workshop geven we tips om de draagkracht en de draaglast in balans te brengen”, vertelt workshopleider Eugenie Bühlman. Bij de tweede workshop, Omgaan met veranderd gedrag, op 18 mei, waren eveneens zeven mantelzorgers aanwezig. Een aantal van hen hadden ook al de workshop Grenzen stellen gevolgd. Mantelzorger Toos Nell is een van hen. Zij vertelt veel aan de workshops te hebben gehad: “De eerste workshop was best heftig, want je hoort de verhalen van andere mantelzorgers. Maar ik heb er zeker ook dingen van geleerd. Tijdens de workshop Omgaan met veranderd gedrag bleek dat grenzen stellen hierin ook belangrijk is.” Door ervaringen uit te wisselen merken mantelzorgers dat zij niet alleen staan. Bovendien

10

Mantelzorg Magazine

worden er ook regelmatig tips uitgewisseld. Toos: “Ik zorg al acht jaar voor mijn man. Tijdens de workshop leerde ik dat ik eigenlijk altijd veel te snel toe geef. Nu doe ik dat niet meer. Ik heb nu meer zoiets van ‘ik ben er ook nog!’ Van andere mensen leer je ook weer dingen waar je zelf nog niet aan had gedacht. Ik heb veel van de workshops opgestoken en ik raad ze dan ook zeker aan bij andere mantelzorgers. Er komt ook nog een terugkomdag, daar ga ik zeker ook heen.” In de workshop Omgaan met veranderd gedrag worden twee soorten verandering besproken. “Ten eerste is er de primaire verandering, die voortkomt uit de ziekte. Daarnaast is er ook nog de secundaire verandering, daarvan is sprake als iemand door zijn ziekte bijvoorbeeld zijn werk niet meer kan doen, of er financieel op achteruit gaat”, vertelt workshopleider Judith Alkema. “Herkenning speelt een grote rol in onze workshops. Als je man bijvoorbeeld dementie heeft, dan is het je man nog wel, maar eigenlijk ook niet meer. Je neemt op een bepaalde manier afscheid van een leven. Daar kun je heel kwaad en verdrietig om worden. Mensen vinden het altijd fijn om te horen hoe andere mensen dat hebben ervaren.” 


Agenda Nieuwe workshops van Stichting MantelZorg zijn gepland op de volgende data:

Familiecoach

‘Helpen met hulpmiddelen’ Dinsdag 6 september, 13.30 - 15.30 uur. Of: dinsdag 1 november, 13.30 - 15.30 uur.

‘Versterk je netwerk!’ Woensdag 7 september, 10.00 - 12.00 uur. Of: dinsdag 20 september, 13.30 - 15.30 uur.

‘VerZOT op zorgen?!’ Dinsdag 4 oktober, 13.30 - 15.30 uur. Of: woensdag 23 november, 10.00 - 12.00 uur. U kunt ook deelnemen aan tweedaagse cursussen op de volgende data:

‘Combinatie werken en zorgen’ Woensdag 21 september en woensdag 5 oktober, 19.00 - 20.30 uur. Of: dinsdag 15 november en dinsdag 29 november, 19.00 - 20.30 uur.

‘Grenzen stellen’ Woensdag 14 september en woensdag 12 oktober, 10.00 - 12.00 uur. Of: woensdag 2 november en woensdag 30 november, 13.30 - 15.30 uur.

‘Omgaan met veranderd gedrag’

De zorg die u als mantelzorger verleent kan zeer belastend zijn. Soms is het prettig om even met iemand van gedachten te wisselen over de zorg die u heeft voor iemand met een psychiatrische aandoening of een verslaving. De familiecoaches van Parnassia nemen graag contact met u op, ook als degene voor wie u zorgt geen cliënt is bij Parnassia. Op www.parnassia.nl kunt u uw gegevens achterlaten door een contactformulier in te vullen. De familiecoach neemt vervolgens telefonisch contact met u op. Parnassia biedt op haar website ook een online ‘mantelzorgtest’ aan. Door het invullen van een aantal vragen kunt u er bijvoorbeeld achterkomen of u als mantelzorger overbelast bent. Een andere test kan uitwijzen of de situatie in uw gezin in balans is en weer een andere test geeft aan hoe uw omgang met de zorgvrager is. Naar aanleiding van de uitkomst van de test kunt u contact opnemen met Parnassia voor advies of ondersteuning.

Woensdag 26 oktober en woensdag 7 december, 13.30 - 15.30 uur. Of: woensdag 16 november en woensdag 14 december, 10.00 - 12.00 uur. De workshops en cursussen zijn gratis en worden gegeven op het hoofdkantoor van de Stichting MantelZorg: Torenstraat 172, Den Haag door consulenten van de Stichting MantelZorg. Meer weten of inschrijven? Bel met 070 – 346 87 01 of stuur een e-mail naar info@mantelzorgdenhaag.nl.

Mantelzorg Magazine

11


Respijtzorg vakantieoverzicht Tijdens de vakantie heeft u als mantelzorger wellicht behoefte aan extra respijtzorg. Hieronder zetten wij een aantal aanbieders op een rij. Handen in Huis

Het vakantiebureau

Een mantelzorgvervanger neemt alle zorgtaken van de vaste mantelzorger overneemt als deze even op vakantie wil. Contact via 030 - 659 09 70 of www.handeninhuis.nl.

Vakanties voor mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner, vakanties voor mantelzorgers met een partner tot 70 jaar en vakanties met zorg. Tel: 0318 - 486 610. www.hetvakantiebureau.nl.

Quality Care Thuiszorg in Suriname

Buro UVV Den Haag (Unie van vrijwilligers) Burenhulp

QCT levert zorg aan mensen die in Nederland wonen en tijdelijk in Suriname verblijven, maar ook aan Surinamers die in Nederland verblijven en terug willen keren. Tel: 06 - 242 082 26 of kijk op: www.thuiszorgsuriname.nl.

De Blauwe Gids Een vakantiegids waarin reisorganisaties in binnen en buitenland hun aangepaste accommodaties presenteren voor mensen met een beperking. U kunt deze gids bestellen voor â‚Ź 4,95 via 0475 - 463 465 of kijk op www.deblauwegids.nl.

Verleent incidentele hulp aan Hagenaars die thuis door omstandigheden geen beroep kunnen doen op familie of directe buren. Bijv. boodschappen doen, begeleiding naar arts of ziekenhuis of een bezoekje brengen. Tel: 070 - 365 78 85.

HELP 1 7 Studenten verzorgen niet geĂŻndiceerde zorg als stage voor hun opleiding. De studenten voeren verschillende diensten uit, zoals huishoudelijk- en begeleidend werk. Tel: 06 -122 913 92.

Zorgverzekering Wist u overigens dat sommige verzekeraars respijtzorg (deels) vergoeden? U kunt hierbij denken aan vakantiereizen van het Rode Kruis of de Zonnebloem. De basisverzekering van Azivo vergoedt bijvoorbeeld vervangende mantelzorg tot 125 euro per dag, maximaal 7 dagen. Met een uitgebreidere verzekering kan dit verlengd worden naar 14 of zelfs 21 dagen. Ook voor verblijven in een logeerhuis of voor therapeutische kampen voor kinderen met Astma of Diabetes Mellitus kunt u een vergoeding krijgen. Informeer bij uw Zorgverzekeraar naar de mogelijkheden!

Stichting MantelZorg Den Haag Stichting MantelZorg houdt zich bezig met de ondersteuning en belangenbehartiging van mantelzorgers in Den Haag. De consulenten van Stichting MantelZorg voorzien mantelzorgers van informatie, advies en praktische en emotionele ondersteuning.

12

Mantelzorg Magazine

Daarnaast bemiddelen zij bij de inzet van professionele en vrijwillige respijtzorg en organiseren zij presentaties, gastlessen en workshops.

Stichting MantelZorg Torenstraat 172 (3e etage) 2513 BW Den Haag Tel. 070 - 346 87 01 (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur) info@mantelzorgdenhaag.nl www.mantelzorgdenhaag.nl

Mantelzorg magazine 10  

Mantelzorg magazine 10

Mantelzorg magazine 10  

Mantelzorg magazine 10

Advertisement