Page 1

B O U W K R AN T December 2007

Bouwput parkeergarage leeggepompt Na de grootste stort van onderwaterbeton ooit in ons land is het water uit de toekomstige parkeergarage onder het Anna van Buerenplein weggepompt. Het resultaat van de stort van

bijna 12.000 kubieke meter beton voor een vloer van bijna 10.000 m2 is nu zichtbaar. Het storten was logistiek een enorme klus want het moest een aantal dagen lang aaneensluitend gebeuren. Daarvoor

moest er een constante aanvoer van beton zijn, een hoeveelheid van ongeveer elf betonmixers (ieder met circa tien m3) per uur. En dat allemaal in hartje Den Haag, tussen het verkeer door.

Den Haag Nieuw Centraal, werk in uitvoering Er gebeurt veel op en rond Den Haag Centraal. De asbestverwijdering uit de vloer van de stationshal is bijna klaar en de bouwput van de parkeergarage onder het Anna van Buerenplein is na de betonstort leeggepompt. Daarnaast wordt er in de Anna van Buerenstraat hard gewerkt aan de toekomstige

tunnel die de entree voor de parkeergarage wordt. De sloop en bouw van Babylon gaat onverminderd door. Over deze en veel andere zaken leest u in deze nieuwe Bouwkrant. Heeft u vragen of opmerkingen? Kijk dan op www.denhaagnieuwcentraal.nl.

Het station in beweging Verplaatsing van winkels en fietsenstallingen, twee tijdelijke bruggen bij spoor 12 en de vervanging van de tegelvloer in de stationshal: dat staat reizigers rondom Den Haag Centraal de komende maanden te wachten.

Om de enorme hoeveelheid fietsen kwijt te kunnen, krijgt de fietsenvleugel twee lagen: de eerste laag op vier meter hoogte, de tweede laag ligt gelijk met het busplatform. Het totale aantal stallingsplaatsen zal gelijk blijven.

Het ‘tentje’ van het bedrijf dat de vloer in de stationshal vervangt, begonnen aan de kop van spoor 3 en 4, baant zich langzaam maar zeker een weg door de stationshal. Voor de Kerst is de klus geklaard, met uitzondering van zo’n acht meter vlak voor de Albert Heijn, die bereikbaar moet blijven voor publiek. Uit het middengedeelte van de stationshal, waar nu bijvoorbeeld de tijdelijke Free Recordshop staat, wordt de vloer pas na de jaarwisseling in fases verwijderd. Begin 2008 start bovendien de verplaatsing van de winkels en de tickets & servicebalie binnen de bestaande hal. Alle winkels worden dan verplaatst, met uitzondering van het GWK, NS Reizigers, Tiny Tokyo en Albert Heijn. Zo kunnen de bouwers de rest van de bestaande winkels onder de kantoren van Stichthage slopen en de locatie klaarmaken voor de nieuwbouw. De verbouwing van de stationshal wordt later uitgevoerd.

Parkeergarage

Fietsenvleugel Omdat het Koningin Julianaplein – nu nog één grote fietsenstalling – vanaf het voorjaar in fases als bouwterrein ingericht gaat worden, start in januari de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe fietsenvleugel aan het busplatform.

Met de parkeerkelder aan het Anna van Buerenplein schiet het al aardig op: hier heeft nét de grootste betonstort van Nederland aan een stuk plaatsgevonden. Zes dagen en nachten lang is er in totaal 12.000 kuub zogenoemd onderwaterbeton in de badkuip gegoten, goed voor een stevige funderingslaag van 1,5 meter beton. De afgelopen weken is de bouwput leeggepompt. Omdat de Anna van Buerenstraat zelf, de toekomstige ingang van de parkeergarage, inmiddels is afgesloten, is er gezorgd voor een tijdelijke brug (ook voor minder validen) over de bouwplaats naast de put, bereikbaar vanaf de zijuitgang van spoor 12.

Anna van Buerenstraat Onder het Prins Bernhardviaduct zijn damwanden geslagen voor de toekomstige ontsluiting van de parkeergarage onder het Anna van Buerenplein. Om ervoor te zorgen dat de bewoners van La Fenêtre nog met de auto bij hun woning kunnen komen, wordt er over de constructie een brug aangelegd. Via deze brug en de vleugel aan het Prins Bernhardviaduct kan men dan nog steeds richting de Utrechtsebaan rijden. De tijdelijke brug is ook geschikt voor invalidenvoertuigen.

pagina 1 | nr. 4 | december 2007


Planningen De pui is open per project Hoe zien de planningen van de projecten van Den Haag Nieuw Centraal eruit? Openbaar vervoerterminal fase II 2007 2008 2009 2011

start voorbereiding verbouwing stationshal door asbestverwijdering uit de vloer opening tijdelijke stationsruimte binnen de bestaande hal en start verbouwing van de huidige stationshal en kantoren op de onderste verdiepingen van Stichthage start verbouwing stationshal openbaar vervoerterminal fase II gereed

Haags Startstation Erasmuslijn 2009 2011

start bouw Haags Startstation Erasmuslijn Haags Startstation Erasmuslijn gereed

Koningin Julianaplein Eind 2008 2011

start nieuwbouw van kantoren, woningen en een ondergrondse parkeergarage voor auto’s en fietsen nieuwbouw gereed

New Babylon 2007 2011

start nieuwbouw New Babylon gereed

Anna van Buerenplein Parkeergarage 2009 Gebouw op het 2009 2011

oplevering parkeergarage onder het Anna van Buerenplein Anna van Buerenplein start bouw Anna van Buerengebouw bebouwing gereed

Overbouwing busplatform Na 2012

start bouw

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar de glazen schuifdeuren tussen de stationshal en de Rijnstraat zijn geopend. De v e rtra gi n g w e rd v e roorz a a k t doordat er zowel binnen als

buiten looproutes voor blinden en slechtzienden moesten worden aangelegd. Vorige maand werden de ribbeltegels gelegd en kon het afzetlint worden verwijderd.

Wat doe jij daar? Ellery Helmijr, timmerman: “Ik heb een eigen bedrijf, dat heet Emanuel bouwbedrijf. Op dit moment verwijder ik samen met een kennis, ook eigen baas, plafondplaten van Babylon. Dat gaat met de decoupeerzaag. Op deze plekken komen binnenkort zes heipalen te staan om Babylon te ondersteunen als we ernaast gaan bouwen. Ik ben hier nu twee maanden aan het werk en er is van alles en nog wat te doen: het werk is nog lang niet af. Zo ga ik binnenkort isoleerwanden maken in Babylon, dat is weer heel wat anders.”

pagina 2 | nr. 4 | december 2007


Lopen op de weg Tijdelijke stationsvloer levensgevaarlijk klaar Eén dezer dagen is de tijdelijke en gesaneerde vloer in de stationshal klaar. Tien weken lang schoof een witte tent door de hal, tussen Smullers en de Rijnstraat. De tent was nodig, omdat met het losbreken van de oude vloer ook asbest loskwam dat in de ondervloer verwerkt zat. Het jekkeren (losbreken) van de vloer leverde in eerste instantie geluidsoverlast op voor reizigers. Daarom is na de eerste week het jekkeren naar de zondagnacht verplaatst. De rest van de week haalde een

Fietsers en voetgangers op de Bezuidenhoutseweg en vanuit het station worden omgeleid nu naast de weg Babylon wordt verbouwd. Maar in plaats van over te steken, lopen veel mensen op de autoweg zelf. Levensgevaarlijk, bovendien kun je ervoor bekeurd worden. Nu de werkzaamheden rondom Babylon in volle gang zijn – aan de wegkant komt onder andere een honderd meter hoge toren – is het niet mogelijk om op de Bezuidenhoutseweg over het trottoir of fietspad bij het station te komen. Voetgangers en fietsers worden daarom omgeleid. De snelste weg is via het schelpenpad in de Koekamp, waarvoor je alleen de Bezuidenhoutseweg hoeft over te steken. Een goed alternatief is de route via het Prins Willem-Alexanderhof langs de Koninklijke Bibliotheek, waar nu een nieuwe, invalidenvriendelijke loopbrug richting de stationshal gebouwd is.

Toch blijven mensen langs de schutting over de weg lopen, ziet Joop van der Borg, projectleider Bouwlogistiek en Loopstromen. “Ik zie dagelijks gevaarlijke situaties ontstaan, net nog een moeder met een kinderwagen die gewoon tussen de auto’s over de rijbaan liep.” Hij snapt dat de omleiding vervelend is voor mensen, maar het kan echt niet anders. “De rijbaan voor auto’s heeft nu al een beperkte breedte, dus een fatsoenlijk voetpad past daar gedurende de bouw van de nieuwe toren niet naast.” Om risico’s te vermijden, schrijven bouwnormen namelijk voor dat de schutting op een afstand van Babylon in aanbouw moet staan: hoe hoger gebouwd wordt, des te breder de beveiligingszone (het bouwterrein) moet zijn. “Die afstand hebben we al geminimaliseerd, door een slimme bouwmethode te kiezen: we gaan de gevelelementen van 15 bij 3 meter ‘geleid’ naar boven

shovel de vloer weg, wat minder lawaai opleverde. In het voorjaar van 2008 krijgen de winkeltjes en loketten die gevestigd zijn in Stichthage (het westelijk deel van het stationscomplex waar ook de NS loketten zitten) een nieuwe plek in een tijdelijk station dat onder het platform wordt gebouwd. Daarna kan de verbouwing beginnen voor de transparante openbaar vervoerterminal. Die moet in 2011 gereed zijn.

hijsen, waardoor ze niet alle kanten op kunnen draaien.” Zoals verkeersborden aangeven, is het verboden over de weg te lopen. Dat betekent dat de politie onaangekondigd bekeuringen kan uitdelen aan mensen die de borden negeren. Maar de eigen veiligheid is natuurlijk het belangrijkst. “Wees gewoon verstandig, loop via de Koekamp of het Prins WillemAlexanderhof,” adviseert Joop. “Je gaat toch niet je leven wagen om een halve minuut te winnen?” De bouw van de toren duurt naar verwachting drie jaar. Daarna is de Bezuidenhoutseweg weer beloopen befietsbaar. De exacte loop- en fietsroute is te vinden op de bouwborden (rond New Babylon en het Anna van Buerenplein) en op www.denhaagnieuwcentraal.nl onder bereikbaarheid.

pagina 3 | nr. 4 | december 2007


1

Doorgangsroute Bezuidenhoutseweg Sinds de sluiting van Babylon moeten voetgangers en fietsers van of naar het station gebruik maken van de Bezuidenhoutseweg en het Koningin Julianaplein. Borden geven de juiste route aan. Lopen of fietsen langs de bouwschutting op de Bezuidenhoutseweg is verboden en de politie bekeurt mensen die het toch doen. Een goed alternatief voor voetgangers is de route door het Prins Willem-Alexanderhof. Zie ook het artikel op pagina 3.

2

Asbestsanering vloer stationshal De asbestsanering is in volle gang en zal nog tot het eind van het jaar duren. Zie ook het artikel op pagina 1.

3

Loopbrug tussen station en Prins Willem-Alexanderhof Begin december is er een loopbrug geplaatst voor voetgangers en minder validen tussen spoor 11 / 12 en het Prins Willem-Alexanderhof. Dit is een goed alternatief voor de omleidingsroute bij de Bezuidenhoutseweg.

4

Anna van Buerenstraat doorgang gestremd In verband met werkzaamheden aan ‘de hockeystick’ is de Anna van Buerenstraat voor alle verkeer afgesloten. Borden op de bouwterreinen geven alternatieve routes aan.

5

Herinrichten terrein Koninklijke Bibliotheek Nu de doorgang van de Anna van Buerenstraat gestremd is, wordt de openbare ruimte rond de Koninklijke Bibliotheek opnieuw ingericht. Wanneer de routes voor doorgaand verkeer voor voetgangers en fietsers wijzigen, dan wordt dit met borden aangegeven. Periode: januari 2008 tot eind april 2008.

6

Grotiustoren Begin 2008 start het bouwrijp maken voor de Grotiustoren, onderdeel van het project DHNC. Deze toren komt aan de Juliana van Stolberglaan naast de Koninklijke Bibliotheek. Het toekomstige kantorencomplex is gespiegeld aan het Paleis van Justitie.

pagina 4 | nr. 4 | december 2007


G EBI EDS KAAR T Periode: december 2007 tot en met maart 2008

1

2

3

4

5

LEGENDA (nood)uitgang

6

extra fietsenrekken trambanen bouwterrein omleidingsroute

pagina 5 | nr. 4 | december 2007


Einde is een nieuw begin Wijnhavenkwartier Bouwschutting toont verleden, heden en toekomst

Na de twijfel van het gedwongen vertrek uit Babylon kwam de gulle lach. De lederwarenwinkel van Erik Bodde draait weer op volle toeren. Toen hij begin juni Babylon moest verlaten, verhuisde Erik Bodde zijn Brabants Lederwarenhuis naar de Korte Poten 11. Het was een vertrek met weemoed, verzucht hij. “Want we zaten al 29 jaar in Babylon. We draaiden goed en hadden een vaste klantenkring. Eerder hadden we onze drie zaken in één zaak ondergebracht. ‘Als ze het hier niet hebben, hebben ze het nergens’, zeiden klanten over ons.” Toch heeft hij geluk gehad, vindt Erik, want de gedwongen verplaatsing pakte goed uit. De oude vaste klanten weten hem nog steeds te vinden, en de winkel boorde en passant een nieuwe doelgroep

aan. “Het binnenstadpubliek loopt nu makkelijker bij ons binnen. Denk aan scholieren: we hebben inmiddels een volledige collectie schooltassen in ons assortiment. En soms stopt er ineens een bus met Argentijnse toeristen voor de deur. Op de omzet heeft de verhuizing nauwelijks invloed gehad, hoewel we nu wel wat klanten wegtrekken van onze andere zaak op de Frederik Hendriklaan.” Toch gaat Erik met zijn zaak weer terug naar Babylon, ergens in 2011. “Gelukkig wel. Babylon was aan een flinke renovatie toe, maar het was altijd een fijn winkelcentrum met een uitstekende bereikbaarheid. Wie weet houden we de zaak aan de Korte Poten dan wel aan, omdat we daarmee toch een andere klantengroep trekken.”

Niet alleen op Den Haag Centraal wordt hard gewerkt, ook in het Wijnhavenkwartier, het gebied tussen het station en het Spuiplein, is het raak.

Winkelier Erik Bodde verhuist in 2011 terug naar Babylon

pagina 6 | nr. 4 | december 2007

Op de bouwplek aan de Turfmarkt gebeurt veel: wooncomplex Zwarte Madonna is gesloopt en de toekomstige nieuwbouw in dit gebied zal overlast brengen voor voetgangers, omwonenden en ondernemers. Om de looproute via de Turfmarkt in die periode aantrekkelijker te maken is de bouwschutting daarom in overleg met het Turfmarkt Ondernemers Platform met grote illustraties en begeleidende teksten aangekleed. De bouwschutting bevat beeldmateriaal over het verleden, heden en de toekomst van het Wijnhavenkwartier. Zo wordt h e t v e rl e d e n v a n h e t g e b i e d verbeeld door een plattegrond uit 1600 en nostalgische foto’s. Via kijkgaten kunnen passanten de bouwactiviteiten in het Wijnhavenkwartier goed volgen. Rond de aanstaande jaarwisseling

zijn de fundamenten verwijderd. Aansluitend wordt de bouwput uitgegraven. Vanaf circa mei 2008 begint de nieuwbouw daadwerkelijk met het slaan van de heipalen. De toekomst wordt op de schutting getoond aan de hand van computersimulaties. Deze beelden schetsen vooral wat vanaf 2010 tot 2012 in de eerste fase van de vernieuwing van het Wijnhavenkwartier op deze plek wordt gerealiseerd: de Kroon - een toren (125 meter hoog)

met woningen, winkels op de begane grond en laagbouw met kantoorruimte - en twee kantoortorens (140 meter hoog). De twee kantoortorens vormen het nieuwe onderkomen voor de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder deze torens komen ook winkel- en horecaruimten. De schutting zal tot en met 2010 bij de Kroon en tot 2012 bij de nieuwe ministeries blijven staan.

Wie meer wil weten over het Wijnhavenkwartier kan terecht op de website www.wijnhavenkwartier.nl. Dit is een gezamenlijke site van de projectpartners HaagWonen Kristal, Bouwfonds MAB, de Rijksgebouwendienst en de gemeente Den Haag.


De bouwwerkzaamheden beginnen op de stoep van het Nationaal Archief

‘De overlast valt mee’ René vertelt dat de bezoekersaantallen van het archief een beetje tegenvallen de laatste maanden. “Maar of dat nou door de verbouwing komt? Ik denk dat het eerder toeval is”, zegt René. Het archief is nog steeds goed te vinden. En ik heb niet meegemaakt dat bezoekers weggingen of klaagden vanwege het geluidsoverlast. Ik heb trouwens wel even met mijn collega’s overwogen om het bordje ‘stilte in de studiezaal’ te verwijderen nu er toch al zo veel kabaal is.” Liesbeth Beelen, hoofd van de Studiezaal, vertelt dat de aannemer tweehonderd radiootjes aan het archief heeft gegeven om het geluidsoverlast te compenseren. “Hoewel ze het niet allemaal deden, vonden we het een leuk gebaar. Normaal gesproken zijn geluidsdragers niet toegestaan in de studiezaal, maar deze tijd is een uitzondering. Medewerkers en bezoekers kunnen nu bijvoorbeeld ook hun I-pod gebruiken als de overlast te erg wordt.”

Studeren en lawaai gaan samen Bellen naast een bouwterrein – geen goed idee. Laat staan studeren in de heigeluiden. Toch gaan deze werkzaamheden van René Janssen en zijn collega’s in het Nationaal Archief, direct naast Den Haag Centraal, gewoon door. “Als ze buiten heien, trilt binnen alles mee.” “Het ergste hebben we geloof ik wel gehad”, vermoedt René Janssen, die op de studiezaal werkt en inlichtingen geeft bij het Nationaal Archief. Hier worden de archieven van de Nederlandse overheid bewaard– een walhalla voor wetenschappers. René heeft het natuurlijk over de werkzaamheden in de Anna van Buerenstraat, de parkeergarage onder het Anna van Buerenplein

en de sloop en nieuwbouw van Babylon. De afdeling Studiezaal en Inlichtingen bevindt zich aan de kant van het station, vlakbij het raam. “De damwand werd slechts drie meter van het raam vandaan de grond in geheid”, vertelt René om aan te geven hóe dichtbij dat is. Op het moment dat er buiten geheid wordt, trilt alles binnen mee. “Telefoongesprekken kun je dan eigenlijk niet meer voeren. Maar ik heb slechts één keer meegemaakt dat het heien begon terwijl ik aan de telefoon zat. Gelukkig was het gesprek bijna op z’n einde.” Tweehonderd radiootjes René is inmiddels wel aan de bouwgeluiden gewend: “Als je elke dag in de herrie zit, wordt het vanzelf een soort achtergrondgeluid. Maar ik kan me voorstellen dat een

nietsvermoedende bezoeker van de studiezaal bijna tegen het plafond springt van schrik als het werk buiten begint.”

René: “Toch moet ik zeggen dat de overlast mij meevalt. Van te voren vroeg ik me echt af of mijn collega’s en ik het hier wel zouden uithouden. Dat gaat best. En ik hoor zelfs van collega’s die minder dicht bij het raam zitten dat zij weinig last ondervinden.”

Jij hier? In deze rubriek vraagt De Bouwkrant een reiziger op Den Haag Centraal wat hij of zij van de werkzaamheden op het station vindt. Dit keer liepen we Diedel Ensing tegen het lijf. “Slim om Babylon erbij te betrekken.” Waar kom je nu vandaan? “Rotterdam, daar ben ik net op visite geweest.” En waar ga je nu heen? “Huis. Ik woon net drie maanden in Den Haag.” Op welke dagen van de week kom je op het station? “Geen vaste dagen, maar ik reis vaak met de trein en ik kom hier regelmatig om mensen van het station te halen. Deze week ben ik hier bijvoorbeeld drie keer.” Heb je last van de bouwput? “Eigenlijk heb ik helemaal geen last van de werkzaamheden. Ik weet de weg. Hoewel, toen ik net de witte asbesttent voor het eerst zag, vroeg ik me even af of dat veilig was. Maar daar vertrouw ik wel op.” Wordt het mooi? “Ik zag laatst in een krantje tekeningen van hoe het station moet worden. Dat zag er heel mooi uit. Ik vind het ook een slim idee om Babylon erbij te betrekken, dan maak je er in één klap een mooie stationsbuurt van.”

Tentoonstelling In ‘De Verdieping van Nederland’ vertellen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief het verhaal van duizend jaar Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur aan de hand van topstukken uit beide collecties. Onder andere de Vrede van Münster, de oudste kaart van Manhattan en de laatste woorden van Willem van Oranje zijn in originele staat te bewonderen. Daarnaast is nog tot en met 13 januari 2008 de wisseltentoonstelling ‘In het geheugen geprent. Prentenboeken uit de 19e en 20e eeuw’ te zien. Deze tentoonstelling is samengesteld door de KB. Je vindt ‘De Verdieping van Nederland’ in het verbindingsgebied tussen KB en Nationaal Archief. Kijk ook eens op www.deverdiepingvannederland.nl en www.nationaalarchief.nl.

pagina 7 | nr. 4 | december 2007


Gewend aan de bouw

Drankje Omwonende Joke Krijgsman: “Als je dichtbij het station woont, ben je wat gewend.” Omwonenden ervaren misschien wel de meeste overlast van de werkzaamheden aan Den Haag Nieuw Centraal. Joke Krijgsman, bewoonster van de Witte Anna, is optimistisch. “Als je dichtbij het station woont, ben je wat gewend.

omgevingsmanager samen komen met de omwonenden. “Sinds mijn pensioen heb ik het bijna drukker dan toen ik nog werkte. Maar ik vind het belangrijk om mee te denken en op de hoogte te zijn. Ik doe het met plezier.”

Joke Krijgsman, bewoonster van de Witte Anna (de ronde toren aan de Anna van Buerenstraat) kijkt niet meer op van de werkzaamheden. Bovendien vindt ze dat de bewoners goed op de hoogte worden gehouden. Joke: “Wanneer we extra overlast kunnen verwachten, krijgen we een brief waarin staat hoe lang het zal duren.” Zelf speelt ze daar als voorzitter van de bewonerscommissie ook een rol in. Eén keer per drie maanden gaat ze naar het Burenoverleg, waarin de gemeentelijke projectleider en de

Niet alle wensen van de bewoners komen direct uit. Joke lobbiet al een tijdje voor een informatiecentrum nabij het station, waar iedereen met vragen terecht kan. Dat zou er voor één juli komen, maar begin november is het centrum er nog niet. Joke: “Daar ben ik wel teleurgesteld over. Soms grap ik wel ‘dat informatiecentrum komt er als het station af is’, maar het is toch jammer. Ik begrijp wel hoe het komt, het is een geldkwestie. De gemeente zoekt nu naar een oplossing.”

Perron 12

Ondanks de overlast is Joke positief. “We overleven het wel weer. Ons plantsoen heeft ook net anderhalf jaar open gelegen voor de aanleg van persleidingen door Eneco. Onze Witte Anna zag bijna grijs van het stof. Bovendien is het toch altijd rumoerig bij het station. Dat zijn we wel gewend.” Tussen alle verbouwingen door is er ook tijd voor gezelligheid. “Half december gaan we op excursie naar de parkeergarage. Dan krijgen we eindelijk te zien wat er onder al dat water zit, met een deskundige uitleg. Het wordt vast gezellig, Hotel Eden Babylon heeft ons spontaan uitgenodigd voor een drankje na afloop. We drinken trouwens na het Burenoverleg ook wel eens een drankje hoor.’

Maaiveld. Wat is dit? In deze rubriek leggen we u een term voor die alles te maken heeft met bouw- en sloopwerkzaamheden. Weet u wat de juiste betekenis is? Ditmaal is de term: maaiveld. De juiste oplossing staat elders op deze pagina.

pagina 8 | nr. 4 | december 2007

A Maaiveld is een aanduiding voor (de hoogte van) het grondoppervlak. Maaiveld hoogte wordt vaak opgegeven ten opzichte van een nationaal nul-niveau. In Nederland is dat het NAP.

B

Maaiveld is de locatie in de plannen voor Den Haag Nieuw Centraal waar groenvoorzieningen gepland zijn.

C Maaiveld is de verbastering van het Malieveld.

Meer informatie Bezoek voor de meest actuele berichten en achtergrondinformatie: www.denhaagnieuwcentraal.nl Bezoekerscentrum Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag Stadhuis Spui 70 Den Haag Telefoon: 070 - 353 3735 Gemeentelijk ContactCentrum Telefoon: 070 - 353 3000

Colofon Tekst Maters en Hermsen Journalistiek, Leiden Eindredactie Communicatie DSO en DSB Gemeente Den Haag

Vormgeving, fotografie en productie cimon bv, Den Haag Druk Drukkerij Van Deventer bv Oplage 15.000

Deze bouwkrant is een gezamenlijke uitgave van onderstaande partijen:

Het project Den Haag Nieuw Centraal wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van:

Aan de tekst of afbeeldingen van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Het juiste antwoord op de vraag wat maaiveld is, is antwoord A.

Een andere wens is de speciale toegang op perron twaalf. Omdat de Anna van Buerenstraat is afgesloten vanwege de bouw van de hockeystick, gebruiken bewoners perron twaalf om naar de stad te lopen. ‘Dat is een goed alternatief, maar ’s nachts is het station dicht. Nu moeten we in het holst van de nacht via de Prins Clauslaan lopen. Dat voelt toch onveilig. Ik heb geprobeerd de NS zo ver te krijgen dat onze bewoners ‘s nachts wèl gebruik kunnen maken van het perron, wellicht door een pasje, maar daar had de NS geen oren naar.”

DHNC Bouwkrant 4  
DHNC Bouwkrant 4  

-Bouwput parkeergarage leeggepompt -De pui is open -Tijdelijke stationsvloer klaar

Advertisement