Page 1

CONTACT Den Haag

Prettige kerstdagen en een gelukkig & gezond 2012

4e KWARTAAL 2011


2

Straks in alle Haagse wijken

Digitale Burenhulpcentrales operationeel Prettig oud worden in je eigen woning en omgeving. Wie wil dat niet! Een ideaal van bijna iedere burger, maar alleen realiseerbaar bij voldoende ondersteuning en faciliteiten in de eigen woonwijk. Op die manier wil je als senior-plusser zo lang mogelijk in staat worden gesteld om die - door de overheid zo geroemde zelfredzaamheid - ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen realiseren.

wijkbewoner voor de andere wijkbewoner een over en weer incidentele burenhulpdiensten verlenen. Bijvoorbeeld voor een zieke of door een ongeval geplaagde medebuur gratis en belangeloos een boodschapje doen, bezoekje te brengen, hond uit te laten, te begeleiden naar huisarts of ziekenhuis of andere klusjes.

De Nederlandse verzorgingstaat is aan het verdwijnen en de participatiemaatschappij komt ervoor in de plaats. Professionele zorg wordt afgebouwd en burgers moeten weer meer voor elkaar zorg dragen. Dat is het nieuwe adagium van de overheid. En dat in een tijd van economische recessie, bezuinigingen en een sterk vergrijzende samenleving.

De helpdesk Van de Burenhulpcentrale speelt hierin een belangrijke rol. Deze is gevestigd in een i-Shop, het info- en adviespunt voor elke wijk, welke op alle werkdagen van 09.00 17.00 uur is geopend. De helpdesk is daarmee een dagelijks aanspreekpunt voor alle hulpvragers en hulpaanbieders van de BHC. Deze i-Shops vormen tezamen een stedelijk netwerk, dat op verzoek van gemeente is opgezet door de welzijnsorganisaties.

Daarom is ook de gemeente Den Haag- onder aanvoering van welzijnswethouder Karstenhard bezig een nieuw seniorenbeleid in de steigers te zetten onder de titel: “OUD IS IN”. Als uitvloeisel van dit nieuwe beleid verschijnen er in alle Haagse wijken nieuwe digitale Burenhulpcentrales. Deze centrales functioneren als verzamelplaatsen van actieve burgers waar buurtbewoners en nog actieve ouderen de afhankelijke ouderen of wijkbewoners uit de buurt meer gaan helpen. Dit werk van (flex) vrijwilligers moet ook de taken van professionele hulpverleners en mantelzorgers ontlasten. Bedoeling is dat op vrijwillige basis de ene

Helpdesk

De welzijnsorganisaties Zebra, MOOI en VÓÓR Welzijn zijn het afgelopen jaar in alle stilte daarom reeds gestart met de uitrol van zes van deze Burenhulpcentrales. Voor 2012 staan er 9 nieuwe centrales gepland en voor 2013 nog eens 7. Hiermee wordt een stedelijke dekking van totaal 22 BHC’s over alle Haagse wijken Mariahoeve, Loosduinen, Centrum, Scheveningen tot aan van Ypenburg gerealiseerd.

Hoe werkt zo’n Burenhulpcentrale? Stel een bejaarde mevrouw breekt een been


3 en belt het centrale Burenhulp-nummer van de Haagse BHC met de vraag of iemand uit de wijk haar hond kan uitlaten, of haar naar het ziekenhuis kan begeleiden. Dan zijn er twee mogelijkheden.

worden gevraagd zijn postcode in te toetsen, waarna men wordt doorgeschakeld naar de BHC van dat postcodegebied. Belt de klant een tweede keer dan herkent het systeem de postcode en schakelt direct door naar de juiste BHC in de wijk.

Deze mevrouw krijgt een medewerker-BHC aan de lijn en stelt haar hulpvraag. De helpdeskmedewerker koppelt via de postcode deze vraag via een slim computersysteem aan de dichtstbijzijnde buurtbewoner(s) die zich voor de honduitvaartdienst of een ziekenhuisbegeleiding als (flex)-vrijwilliger heeft opgegeven. De helpdesk belt deze persoon, bespreekt de vraag en de hulpbieder besluit of hij wel of niet hulp verleent. Dan koppelt de helpdesk beiden aan elkaar voor een afspraak. Een match is gevonden.

Het UVV-bestuur heeft - na kennismaking met de werkwijze van de BHC - aan het Haags College van Burgemeester en Wethouders aangegeven zich met haar Burenhulp-vrijwilligers te willen aansluiten bij dit netwerk van digitale Burenhulpcentrales. Datzelfde deed de Haagse Boodschappenbegeleidingsdienst.

Belt de hulpvrager buiten werktijden, dagelijks na 17.00 uur of in het weekend, dan komt hij of zij in een keuzemenu, waarin een aantal mogelijkheden voor hulp genoemd worden. De hulpvrager maakt de keuze via de telefoontoets en vervolgens belt de computer een deelnemer in de buurt, die aangegeven heeft dat hij of zijn deze hulp kan bieden. Als de hulpbieder opneemt, krijgt hij te horen wat de hulpvraag is en door het intoetsen van 1 of 2 of kan hij aangeven of hij wel of niet het telefoontje aanneemt. Wil hij dat niet, dan belt het systeem een volgende beller, net zo lang tot het systeem iemand te pakken heeft die zijn buurtgenoot te woord wil staan. Beide personen bespreken de vraag en besluiten of er wel of niet hulp verleend wordt. Straks krijgt elke deelnemer aan dit project een speciaal BHC-pasje, zodat de hulpvrager kan controleren of er werkelijk een BHCvrijwilliger aan huis komt. Voor alle 22 Haagse BHC’s komt er één telefoonnummer. De eerste keer zal de klant

Burenhulpwebsite in de maak Op dit ogenblik wordt voor alle 22 burenhulpcentrales een stedelijke interactieve website gebouwd met alle informatie over de mogelijkheden van de BHC. Bewoners kunnen zich daar ook aanmelden als lid en hun hulpvraag of -aanbod plaatsen. Organisaties en verenigingen kunnen dat ook doen. Zo kan de Zonnebloem de BHC-deelnemers vragen te helpen bij een uitje voor behoeftige ouderen of een voetbalclub voor haar clubdag een beroep doen op vrijwilligers. Zowel stedelijke als wijkgebonden organisaties kunnen deze hulp vragen. Volgend jaar start de gemeente een grote prcampagne om de Burenhulpcentrales onder de aandacht van de Haagse bevolking te brengen. Ook de middenstand doet hieraan mee door steun te bieden bij deze reclamecampagnes en het geven van korting bij vertoon van de BHC-pas op hun producten of diensten. Momenteel wordt nog onderzocht in hoeverre de nieuwe BHC-pas moet worden afgestemd met andere Haagse passen zoals de HOFpas, Ooievaarspas, en Mantelzorgpas. Joke de Gruijter (vicevoorzitter UVV)


4

Social Media Twitter, facebook, hyves, linkedin : social media zijn niet meer weg te denken uit het leven van veel mensen. Maar wat doen social media met je? Wat heb je er aan, wat zijn de gevaren? En ga je er ook anders door communiceren? Menselijke behoefte Twitter, Hyves, Facebook, Linkedin : de namen van social media zijn de afgelopen jaren bekende begrippen geworden. Voelden de meeste Nederlanders aanvankelijk wat weerstand tegen het aanmaken van een persoonlijk profiel en het op internet openbaar maken van persoonlijke informatie, tegenwoordig wisselen steeds meer mensen berichten uit via dit soort sites. De mens is van huis uit een sociaal wezen. Social media bouwen voort op een sterke, menselijke behoefte: het willen weten wat er in anderen omgaat. Deze sites bieden daarvoor een uitgelezen mogelijkheid. Ook al voorzien social media in een diepe

behoefte, toch hebben ze niet helemaal de zelfde werking als de sociale contacten van voor het internettijdperk. Het grote verschil is dat social media het sociale verkeer explicieter hebben gemaakt. Het karakter van veel vriendschappen is door social media veranderd .Wat tegenwoordig veel voorkomt is “vriendschap light “ : mensen met wie je vrijblijvende , vluchtige contacten onderhoudt. Echte vrienden daarentegen spreek je niet alleen op internet maar ook in real life en daar deel je niet alleen vrij intieme gedachten mee, ook DOE je veel dingen samen met ze.

Selecteren of verzuipen Mis je de boot als je niet meedoet aan social media? Ja en nee: je moet er bewust mee om gaan, door er bijvoorbeeld slechts enkele malen per dag aandacht aan te besteden. Als je niet uitkijkt, zijn social media 24 uur per dag aanwezig. Dat fragmenteert je tijd, het haalt je uit je concentratie. Social media zorgen voor een extra lading prikkels waarop je moet reageren. Het wordt een trend om niet meer op alles te reageren en er selectiever mee om te gaan anders verzuip je. Social media dreigen onze communicatiestijl

armoediger, oppervlakkiger en ongenuanceerder te maken. U, als vrijwilliger, hebt daar geen last van. Uw werk bestaat juist uit het directe intermenselijk contact. Dat was zo het afgelopen jaar en ik hoop dat ook het komende jaar een CONTACTVOL jaar voor U mag worden. Saskia de Steenwinkel voorzitter UVV Den Haag


5 Mijmeringen van een vrijwilligster Na je ouders langdurig verzorgd te hebben, ontstaat er een leegte. Ze zijn er niet meer.... Je gaat zelfs de kontakten in de verzorgingshuizen missen en je merkt het wordt tijd voor iets anders. Nu, dat komt zeer snel op je pad. Een contact met burenhulp en… voilà: je wordt geconfronteerd met een nieuw persoon. Gaat het klikken??? Ja dus en gedurende vier jaar wordt het een heel warm contact.Belangrijke levensles voor de verzorger is volgens mij dat je gaat ontdekken dat mensen, die niet helemaal naar jouw inzichten leven of geleefd hebben, jouw ogen doen openen. Je gaat zien dat jouw kritiek op de medemens niet relevant is, er zijn zoveel meer goede zaken in deze wereld en te erkennen dat ieder medemens zijn eigen kwaliteiten heeft, dat is het belangrijkste wat ik hierdoor geleerd heb. Denise Dufour (vrijwilligster van de Burenhulp UVV Archipel – Willemspark) Na vier jaar trouwe dienst gaat Denise ons verlaten om persoonlijke zorg binnen haar eigen kring te gaan verlenen. Veel dank voor haar altijd trouwe en belangeloze inzet. Verder voor alle UVVers goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2012. Marianne Simonis - van Harten Coördinator Archipel / Willemspark

Haagse Platform Zorgvrijwilligers Ook de UVV is vertegenwoordigd in het Haagse Platform Zorgvrijwilligers waarin 16 vrijwilligersorganisaties de krachten hebben gebundeld met in totaal 1600 aangesloten vrijwilligers (waaronder het Rode Kruis en de Zonnebloem). Op die manier zijn wij beter in staat te onderhandelen met de

gemeente i.v.m. de bezuinigingen en de vele wijzigingen in welzijns- en vrijwilligersland. Op de foto rechts onderaan onze vicevoorzitter Joke de Gruijter tijdens een bespreking van het Platform Zorgvrijwilligers met wethouder Karsten Klein van Jeugd, Welzijn en Sport.


6 Cryptogram

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

15

16

18

17

19

21

22

24

23

20


7 Horizontaal

Verticaal

5 Ademstoot als je een droge keel hebt. (12) 8 Houder van twee cups. (4) 9 Let op je lichaam. (8) 10 Verstand van voetbal. (8) 12 Heilige grond. (5) 13 Letters die je met je nagels krast. (13) 15 Wapens waarop men prat gaat. (5) 16 Laatste man. (8) 18 Aan dit tijdschema moet de bakker zich houden. (12) 21 Vergunning om bot te vangen. (7) 23 Bronnen die net niet koken. (6) 24 Spotprent. (11)

1 Gaat bij openingen door het lint. (6) 2 Bakstaaf. (6) 3 Word je met dit vervoermiddel naar de gevangenis gebracht? (8) 4 Slot bij het dierenverblijf. (6) 6 ’t Is niet anders. (9) 7 Hoger beroep. (4) 11 Telwerk. (9) 12 Knal van een wapen bij de afscheiding. (5) 13 Vuile oogopslag. (8) 14 Feest waarbij men zijn bedenkingen heeft. (10) 17 Stop even om te overnachten. (5) 19 Niet opnieuw dat gedonder. (6) 20 Dit gebak leidt tot een verandering. (6) 22 Varen in een Duitse stad. (4)

De oplossing van de cryptogram staat op pagina 8.


8 Colofon Unie Van Vrijwilligers Hofgebouw Riviervismarkt 2 2513 AM Den Haag Telefoon: E-mail: Website:

Bestuur:

Voorzitter: Vicevoorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Bestuurslid:

Projectleiders:

Bronovo Haga Ziekenhuis MCH Westeinde Sanquin Bloedbank Burenhulp Archipel CoĂśrdinator Burenhulp

Kantoor:

Secretaresse

Vormgeving:

cimon, Den Haag

070 - 365 78 85 (ma t/m do 9.30 - 13.30 uur) uvv.denhaag@planet.nl uniev000@planet.nl www.uvvdenhaag.nl www.uvvnet.nl

S. de Steenwinkel J. de Gruijter L. Niermans (tevens Bronovo) P. Arends R. Hehemann-Volborth (tevens Haga en MCH Westeinde) F. van de Wetering (tevens Sanquin Bloedbank)

L. Hubert-Huygens E. van Schelt-van Hasselt M. Warmerdam M. Will M. Simonis- van Harten A. RĂźhl

C. Cramer

Fotografie:

Peter Dullaart

Oplossing cryptogram Horizontaal: 1 schaar, 2 tralie, 3 bakfiets, 4 burcht, 6 hetzelfde, 7 bede, 11 rekenboek, 12 schot, 13 stofblik, 14 reservebal, 17 hotel, 19 onweer, 20 roerom, 22 Aken. Horizontaal: 5 schraapzucht, 8 beha, 9 lijfwacht, 10 leerrede, 12 stoer, 13 spijkerschrift, 15 bogen, 16 slotheer, 18 broodrooster, 21 visakte, 23 wellen, 24 reclamefoto.

Unie van Vrijwilligers  

Contactblad 4-2012

Advertisement