Page 1

Nummer 2 | Mei 2013

Het magazine voor fans van Burgers’ Zoo

Allerlei weetjes

over...

giraffes Verhaal! t

n ie

a Lan

age a vr

s

en I

n

ere

go llan

Bri

van Paul van Loon

er: s ov

Dieren ontdekken Een bijzonder cadeau Een Koninklijke dieren

tuin

met Jane Levendsteen


inhoudsopgave p. 3 » Post ! p. 4 » Red B

urgie! p. 6 » Diere narts Henk ... checkt of h et een man netje of een vrou wtje is p. 7 » Rub en Dingem ans vertelt p. 8 » Lana en Isa en d e brillangoe ren p. 9 » Lee uwenkuil p. 10 » Kn utsel je me e? p. 11 » All erlei weetj es over... giraffes p. 13 » Nie uws uit Burg ers’ Zoo p. 14 » Op expeditie m et Jane Leven dsteen p. 16 » Ku nst en Burg ers’ Zoo p. 17 » Be richten van een natuursupe rheld p. 18 » Rim ba-rondje p. 20 » Be leef avontu ren met Burgie

6

7

8

9

10 13

11

16

17

18

14

colofon

wil jij het magazine ook?

Het Burgers’ Zoo & Waarom Magazine is een

Abonnementhouders van Burgers’ Zoo krijgen het magazine gratis

uitgave van Burgers’ Zoo in Arnhem.

thuisgestuurd. Ben je geen abonnementhouder, maar wil je het

Het magazine verschijnt zes keer per jaar.

magazine wel ontvangen? Laat één van je ouders het formulier

Redactie: Burgers’ Zoo | Concept, vormgeving &

invullen op: www.burgerszoo.nl/magazine met daarin je naam, adres

eindredactie: cimon communicatie | Fotografie:

en rekeningnummer. Voor maar € 6,- krijg je het magazine zes keer

Gert Janssen, cimon communicatie, Christiaan

per jaar thuisgestuurd. Je kunt ook een abonnement nemen op de

Luttenberg, Theo Kruse & Jan Vermeer |

gratis digitale versie van het magazine. Vul dan het formulier in op:

Illustraties Burgie: Studio Oost

www.burgerszoo.nl/magazine.


Brieven aan Burgie Hallo, Burgie! Ik ben Kim. Ik heb een jaarkaart voor Burgers’ Zoo. Ik heb pas meegedaan bij ‘Olifanten van slurf tot staart’. Dat was heel leuk. Maar eigenlijk houd ik nog meer van tijgers. Is er ook eens een programma over tijgers? Dag Burgie! Ik ben Timon. Ik ben zes jaar oud. In de Bush vliegen grote vleermuizen los. Dat vind ik best een beetje eng. Zijn die

BURGIE: Hoi Kim! Jij hebt geluk! Ik

heb net met mijn grote oren gehoord, dat er een kinderprogramma over tijgers, leeuwen en panters in de maak is!

niet gevaarlijk?

BURGIE: Hey Timon, geen reden om bang

te zijn! De grote vleermuizen (die noemen we trouwens vliegende honden) eten vruchten. Dus als je geen banaan bent, hoef je niet bang te zijn!

Hi Burgie! Ik ben Sarah. Ik ben 9 jaar en woon in Nijmegen. Ik vond de neushoornposter in de laatste ‘Burgers’ Zoo & Waarom’ heel leuk. Gaat het goed met het neushoorntje Vince?

BURGIE: Hallo

Sarah! Met Vince gaat het uitstekend! In de winter zat hij vaak in de warme stal. Nu heeft hij weer veel zin om op de Safari rond te rennen. In dit magazine zit een poster van het kleine girafje. Hopelijk vind je die ook leuk. Wil je ook post sturen naar Burgie? Stuur dan jouw brief en een foto van jezelf naar: burgie@burgerszoo.nl. De leukste brieven komen in het magazine!

3


red bu Burgie staat op een wiebelige plank en verliest bijna zijn evenwicht! Red hem door de tonnetjes onder de planken weg te halen. Maar pas op! Als je alle tonnetjes aan ĂŠĂŠn kant weghaalt, valt hij om.

4


urgie!

5


dierenarts henk ...

checkt of het een mannetje of een vrouwtje is Henk Luten is de dierenarts van Burgers’ Zoo. Hij helpt zieke en gewonde dieren en brengt ook vaak een kraambezoek aan pasgeboren dieren. Dat laatste doet hij niet alleen voor de gezelligheid. Hij kijkt of het pasgeboren dier gezond is. En bovendien wil hij graag weten of het jonge dier een vrouwtje of een mannetje is. Waarom is het belangrijk om te weten of het een mannetje of vrouwtje is? Zeker niet alleen voor de naam die de dierverzorgers het jonge dier geven! De meeste dieren die in Burgers’ Zoo worden geboren, blijven niet heel hun leven hier. Voor veel dieren in de dierentuin bestaat een speciaal fokprogramma. Bij zo’n fokprogramma is er een dierentuinmedewerker die de diersoorten van alle Europese dierentuinen in zijn computer heeft staan. Deze meneer of mevrouw weet welke dieren het best met elkaar kleintjes kunnen krijgen en zoekt voor de dieren een goede plek in een andere dierentuin. Daarom willen we altijd zo snel mogelijk weten of er een mannetje of vrouwtje is geboren. Moeders van jonge panters en wrattenzwijnen vinden het trouwens niet zo fijn als Henk hun jongen optilt en bekijkt. Als Henk op kraambezoek komt, moeten de moederdieren dan ook vaak even in een ander verblijf.

6


Column lente! Ahhhh. De lente is weer begonnen. Dat vind ik altijd zo fijn! Planten en bloemen staan in bloei en er worden veel jonge dieren geboren. Omdat het warmer wordt, gaat iedereen weer lekker buiten spelen. Ook de jonge dieren. In de lente ga ik altijd graag naar geitenboerderij De Ridammerhoeve in Amsterdam. Hier kun je jonge geitjes melk en eten geven. Als ik die geitjes lekker zie rondrennen en springen, zou ik wel mee willen doen. Dan zou ik willen dat ik zelf nog een jong dier was. Laatst, op vakantie in Zuid-Afrika, was ik op een boerderij. Daar was Max, de razende, rennende Jack Russel, maar ook twee jonge minizwijntjes, Romeo en Julia. Romeo was heel speels. Als je hem aaide, ging hij lekker op zijn rug liggen. Julia was wat knorriger. Zij wilde ook wel aandacht, maar als je haar aaide, rende ze weg. Je moest bij Julia echt heel voorzichtig zijn. En dat moet je trouwens altijd zijn bij jonge dieren, ook bij de jonkies in dierentuin Burgers´ Zoo. Sommige dieren vinden aandacht leuk, maar er zijn er ook een heleboel die daar niets van willen hebben.

Veel buitenspeelplezier! Ruben Ruben Dingemans presenteert elke dag het tv-programma Burgers’ Zoo & Waarom. Op maandag t/m vrijdag om 08:07 en 17:11 uur, elke zaterdag om 7:49 uur en elke zondag om 10:18 op RTL Telekids. In elk magazine schrijft Ruben een column over de avonturen die hij beleeft voor het tv-programma.


lana en isa en de brillangoeren!

In het televisieprogramma Burgers’ Zoo & Waarom gaat Ruben naar de dierentuin om vragen van kinderen te beantwoorden. Je kunt zijn avonturen op tv zien en in deze strip lezen!

Lana en Isa. Zij willen weten waarom jonge brillangoeren Hallo allemaal!

Wie zit er in de beammachine?

We moeten snel zijn, we

bij de geboorte oranje zijn en later zwart worden.

Kom op Ruben, geen tijd om uit te rusten!

hebben maar 8 minuten!

07:59

Annemarie verzorgt de

04:49

brillangoeren. Zij weet vast het antwoord op onze vraag.

Door de oranje kleur weten alle brillangoeren in de groep dat het aapje nog jong is en vertroeteld moet worden. Als ze een beetje ouder zijn en voor zichzelf gaan zorgen, verliezen ze hun oranje haartjes. De kleine brillangoer in Burgers’ Zoo is nu een half jaar oud. Een paar weken geleden was het aapje nog knaloranje. Nu heeft hij al veel grijze vlekken.

00:00

Brillangoeren eten alleen maar bladeren en groente, zoals broccoli en witlof. De apen leven trouwens in bomen. Zelfs om te eten komen ze niet op de grond. Daarom

Ook een vraag? Stel ’m

moeten we hun voedsel hoog vastmaken. Ook het kleintje vindt de groente al lekker!

op www.zooenwaarom.nl


verhaal!

van Paul van Loon

Paul van Loon wandelt best vaak door Burgers’ Zoo. En dan komt er altijd wel een verhaal in hem op over Daniël, die in Durvers’ Zoo woont... Daniël stormt de woonkamer binnen.

Op zijn blauwe poeplaarzen.

Hij snuift.

‘Winnie komt. Winnie komt,’

Hm, er stinkt iets.

zingt hij.

Hij kijkt naar de twee boxen in de kamer.

‘Anton Durvers, ben je helemaal bedonderd?’

Eentje is leeg. In de andere zit een zwart pantertje

Mama komt de trap af.

met een luier om.

Ze wijst naar zwarte laarssporen.

Zijn kleine zusje Littel duwt een poppenwagen door

‘Stront op het tapijt, meneer de directeur. Het lijkt

de kamer.

hier wel een dierentuin!’

Uit de wagen kijken twee gele ogen hem aan.

Vader danst naar moeder toe.

Natuurlijk. Het andere babypantertje. Ze blijven bij

‘Sorry, schat. Ik was mest aan het opruimen bij de

hen in huis tot ze bij de andere panters mogen.

nijlpaarden. Tjonge, die kunnen schijten zeg. Toen

Opeens klinkt er een kreet door de kamer.

kwam er een belangrijk telefoontje.’

Bij de telefoon staat papa in een blauwe overall en op

Vader tilt moeder van de trap en sleurt haar door

groene rubberlaarzen. Hier stinkt het nog erger.

de kamer.

Op het tapijt ligt een spoor van zwarte

‘Laten wij vrolijk zijn. Wat kan ons poep op het tapijt

laarsafdrukken.

schelen. Winnie komt. Onze nieuwe vrouwtjesolifant!’

DAT stinkt zo, denkt Daniel. Niet het pantertje,

En hij danst met moeder de kamer door.

maar papa.

Samen verspreiden ze de poep nog verder over

‘Vrijdag al?’ roept papa. ‘Fantastisch!’

het tapijt.

Hij smakt de hoorn op de telefoon.

Daniel schudt zijn hoofd.

‘Eindelijk. Winnie komt vrijdag.’

Geen wonder dat het hier naar dierentuin ruikt.

Hij tilt Littel op en danst met haar rond.

Wat een idioten.

Meer lezen?

© Tekst: Paul van Loon © Illustraties: Hugo van Look © Foto: Manisha van Loon

9


knutsel je mee?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Maak een toffe feestmuts om de verjaardag van Burgers’ Zoo te vieren! In mei komt in de stad Arnhem een megagroot beeld van een aardvarken te liggen. Het heeft een feestmuts op en heet ‘feestaardvarken’. En terecht, want dit feestaardvarken viert dat Burgers’ Zoo dit jaar honderd jaar bestaat. Met de knutselopdracht van deze keer kun jij je eigen feestmuts maken, die net zo vrolijk en feestelijk is als die van het feestaardvarken! Wil jij in het blad van juli komen te staan? Neem dan een foto van jezelf met je zelfgemaakte feestmuts op en stuur hem voor 1 juni naar magazine@burgerszoo.nl. De leukste, kleurrijkste en vrolijkste feestmutsfoto’s komen in het volgende blad. * *

Je foto komt dan met naam en toenaam in Burgers’ Zoo & Waarom te staan, dus wel eerst even aan je ouders vragen!

htige tekening van Mieke heeft deze prac goer gemaakt. moeder en kind billan toesturen, Mieke! Dank je wel voor het

10


Allerlei weetjes over‌

giraffes

Weetjes ove

r giraffes

Waar le ven ze? Hoe zw aar zijn ze? Hoe ou d word en ze? Wanne er zijn ze volw Wat ete assen? n ze?

Op de savann es van Manne Afrika tjes ma ximaal vrouwt 2.000 k jes ma ilo, ximaal Maxim 1.200 k aal ong i lo eveer 2 Met vie 0 jaar r jaar Blaadje s

Afrika

11


Allerlei weetjes over… giraffes Lange jongens

Giraffes zijn de langste dieren op aarde. Een vrouwtje wordt zo’n

vier meter lang en mannetjes zelfs wel zes meter. Als jij op de tweede verdieping van een gebouw uit het raam kijkt, zou je dus oog in oog met een mannetjesgiraffe kunnen staan! Door hun enorme lengte zijn ze de enige dieren die bij de blaadjes hoog in de bomen kunnen komen. Dat is natuurlijk wel zo fijn: geen mee-eters!

Voorzichtige reus

Doordat ze zo groot zijn, hebben giraffes niet veel vijanden. Soms proberen leeuwen een giraffe te pakken te krijgen. In elk geval zijn giraffes voorzichtige dieren die hun omgeving altijd goed in te gaten houden. Ze kunnen trouwens ook aardig hard rennen en goed om zich heen schoppen. Maar liever zorgen ze ervoor dat ze niet in gevaarlijke situaties komen.

Beetje moeite met opstaan

Giraffes lopen het meeste gevaar als ze met wijd gespreide benen water drinken. Of als ze op de grond liggen om te slapen. Dan kunnen ze niet meteen wegrennen. Ze moeten natuurlijk eerst weer overeind komen. En omdat ze van die lange benen hebben, is dat niet zo makkelijk. Giraffes drinken daarom alleen als ze zich veilig voelen. En slapen doen ze maar heel kort, nog geen half uur per nacht. Dat is voor hen genoeg. Ze rusten wel wat langer, maar dat doen ze staand.

Met een klap op de wereld komen

Net als bij andere hoefdieren komen jonge giraffes bij de geboorte eerst met de voorpoten naar buiten. Daarna komt het hoofd en dan de rest. Giraffevrouwtjes bevallen staand. Als een giraffejong geboren wordt, valt hij dus meteen twee meter naar beneden. Het jong draait zich bij de val, zodat hij op zijn schouder valt en niet op zijn hoofd. Anders zou het leven van elke jonge giraffe met hoofdpijn beginnen…

Op de poster

De giraffe op de poster is in januari geboren. De verzorgers hebben haar ‘Lieke’ genoemd. In Burgers’ Zoo leven veel giraffes. Elk jaar worden wel een paar jongen geboren.

12


nieuws uit burgers’ zoo

Een Koninklijke dierentuin

ob lr e g in r e g n jo e d l: e f f u n Net een k

Burgers’ Zoo heeft vo or zijn honderdste verjaardag een bijzo nder cadeau gekregen. Dat cadeau was van niemand minder dan koningin Beatrix. Burgers´ Zoo mag zic h vanaf nu een ´Koninklijke´ dierentu in noemen. En dat is natuurlijk een naam om apetrots op te zijn! De 150 mense n, die bij Burgers´ Zoo werken, vierden de nieuwe naam met een groot feest.

ren. Dat n ringelrob gebo ee o Zo s’ er rg Bu Op 1 maart is in dit soort maar weinig van jn zi er t an w r, is best bijzonde hele dikke, t jong heeft een He . en in tu en er zeehonden in di rde is de het zand en de aa or do it… w , ja witte vacht. Nou is lekker warm, orden. De vacht w ge es vi je et vacht wel een be s nog niet Het jonkie kan du t. ch di er at w l aa maar niet helem . lang het water in

Mooie dierenpostzegels

Schrijf je wel eens een

kun je als dierenvrien

kaartje? Dan

d nu hele mooie dierenpostzegels gebr uiken om de post te versturen! Om dat Burgers’ Zoo jarig is, zijn er gave Bu rgers’ Zoo – postzegels gemaakt!

Zomeravonden

Ook dit jaar is Burger

s´ Zoo tijdens de zome rvakanties weer een paar keer geopend op zaterdag tot ´s avonds laat geopend. Speciaa voor kinderen zijn er l weer spannende en gr appige doetochten. Je kunt ook een kijkje ac hter de schermen neme n bij de Ocean. En er is nog veel meer te doen! Wil jij weten op welke dagen Burgers´ Zoo langer open is? Kij k dan op de website va n de dierentuin.

Over Burgers’ Zoo

In Burgers’ Zoo in Arnhem kun je elke dag wat beleven! Het is niet alleen een leuk dagje uit, maar je kunt er ook echt wat van leren. Het park is elke dag open, ook op feestdagen. In de zomer van 9.00-19.00 uur en in de winter van 9.00-17.00 uur. Op www.burgerszoo.nl vind je meer informatie over het dierenpark. Burgers’ Zoo | Antoon van Hooffplein 1 | 6816 SH Arnhem | T 026 - 442 45 34 | E info@burgerszoo.nl 13


dieren o Hoi allemaal!

Mijn naam is Jane Levendsteen. Ik ben biologe en ik vind dieren en planten super interessant. Vaak ben ik op expeditie. Dan ga ik op reis en bestudeer ik de dieren in hun eigen gebied: in het regenwoud, in de oceaan, op de Noordpool, of… Ik neem je heel graag mee naar Burgers’ Zoo. Daar kun je namelijk ook heel veel ontdekken. Heb je wel eens het gezegde ‘in mei legt elke vogel zijn ei’ gehoord? Wie Burgers’ Zoo een beetje kent, weet dat dit niet helemaal klopt. Er zijn namelijk veel vogelsoorten die al veel eerder in het jaar hun eieren leggen, zoals de gieren. Zij leggen

en rgers’ Bush bouwen ge De kroonduiven in Bu jes bij gooien gewoon wat tak ingewikkeld nest. Zij nest. stokken is al een goed elkaar en dat hoopje sh ontdekt, b ik onlangs in de Bu Zo’n kroonduifnest he leden mijn jeep een tijdje ge vlakbij de plek waar brug kan af gegleden. Vanaf de helaas van de weg is n. nduiven goed bekijke ik de broedende kroo

hun eieren al in de winter. En dat doen ze niet zomaar ergens in een boom. Dan zou het ei natuurlijk zo van de boomtak afrollen. Vogels bouwen eerst een nest. Daar ligt het ei een stuk veiliger.

De schreeuwpiha maakt wel een mooi nest. Dat nest is trouwens piepklein. Het is maa

r goed dat deze vogeltjes telkens maar één ei tegelijk leggen. Want meer zouden ook niet in

dat ieniemienie-nestje passen!

14


JANE

editie met xp

EN

STE D N E V LE

op e

editie met xp

en in De mooiste nest de de Bush zijn van preeuwen. roodrugbuidels ukjes Ze verzamelen st twortels van palmblad en luch aarvan weven grote bomen. D er uitziet als ze een nest, dat druppel. een grote bruine knap dat Ik vind het heel nest kunnen deze vogels zo’n s je alleen maken. Vooral al tje hebt om maar een snavel te vlechten!

op e

ontdekken

riaal. Flamingo’s nest van plantenmate n zij t ak ma l ge vo e Niet elk sten zijn op st van modder. Hun ne ne n ee n ke ma eld be bijvoor lkaan. Op mijn rm van een kleine vu vo de en bb he en d de gron een vreemde oud in Azië, kwam ik nw ge re t he or do is, re laatste n wel heel gek ken hun nesten van ee ma Zij . en teg t or so zwaluw veel landen deze vreemder is het dat in g No el. ks ee sp n hu materiaal: rden voor veel gegeten worden. Ze wo ij rn ke lek als ten es speekseln sten van flamingo’s n te maken. Van de ne va ep so er om ht, oc geld verk k waarom! t; en je weet nu vast oo ak ma ge ep so en ge t word 15


Eén kunstwerk in de stad en één voor de dierentuin

kunst en burgers’ zoo Als je aan ‘kunst’ denkt, dan denk je misschien aan een museum en niet zo snel aan een dierentuin. Maar omdat Burgers’ Zoo dit jaar honderd jaar bestaat, gaan wij ook met kunst aan de slag. De dierentuin wil graag een cadeau geven aan de stad Arnhem en aan zijn bezoekers. En het leek ons leuk om grote, grappige kunstwerken als cadeau te geven.

Meester Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van Prinses Margriet, onthulde in april een mooi beeld op het kassaplein voor de dierentuin. Dat beeld zal de komende jaren zeker heel vaak gefotografeerd worden! En dat geldt ook voor het meer dan 30 meter lange feestaardvarken. Dit reuzekunstwerk is straks te zien op het Bartokplein in Arnhem. De kunstenaar die het feestaardvarken heeft bedacht, heet Florentijn Hofman. Hij heeft al meer gekke kunstwerken gemaakt. Zoals hele grote badeendjes, of knuffelkonijnen, zo groot als een heel plein! Het is nog niet zeker hoelang het feestaardvarken in Arnhem kan snurken. Hopelijk heel lang! En wie weet, wordt dit beeld net zo beroemd als de Eiffeltoren in Parijs, de kleine zeemeermin in Kopenhagen of de Euromast in Rotterdam. 16


berichten natuursuperheld van een

Hallo, allemaal! ‘Mijn naam is Samia, ik ben geboren in Bangladesh, in Azië. Pas was ik voor het eerst in Nederland. Ik heb namelijk in Burgers’ Zoo een prijs gekregen voor mijn werk. De prijs heet ‘Future for Nature’ prijs. Waarom ik die prijs gekregen heb? Dat vertel ik jullie zo! Toen ik een klein meisje was vond ik het al belangrijk dat we dieren en natuur beschermen. Op de basisschool heb ik hierover een poster gemaakt. Daarop stond ‘Laten we de vervuiling in onze stad stoppen’. Later ben ik dierkunde gaan studeren. Nu zoek ik uit, waarom er nog maar zo weinig Bengaalse tijgers in de mangrove van Bangladesh leven. Daarvoor heb ik een prachtige prijs gekregen. Ik praat met de mensen in de dorpen rondom de bossen waar tijgers leven. Zo kom ik er achter, waarom mensen op tijgers jagen en waar ze dat precies doen. Heel veel mensen vinden het trouwens wel een beetje raar dat ik als meisje in mijn eentje in de jungle werk! In Bangladesh is dat erg ongewoon. Gelukkig ondersteunen mijn ouders, broers en zussen me wel. Zij vinden net als ik dat iedereen zijn droom moet kunnen volgen! En mijn droom is: een mangrovebos in Bangladesh met tijgers zonder jagers en zonder vallen!

Tot de volgende keer! Samia Saif

17


rimba-rondje De lente is een heerlijke tijd om in Burgers’ Rimba de dieren uit Zuidoost-Azië te bezoeken. Veel succes met deze speurtocht! De letters die je verzamelt, vormen de naam van een dier die in Burgers’ Rimba leeft.

18


Voor speurders die al een beetje weten en wat meer willen ontdekken

1) De Maleise beren kunnen goed klimmen. Als ze op de

Voor speurders die al heel veel van dieren afweten

1) Welk woord moet op het stippellijntje komen? Een

grond lopen, ziet het er grappig uit. Ze hebben namelijk

Europese bruine beer is …… de Maleise beer. O Kleiner dan

een beetje… G O-benen

S

G Even groot als

X-benen

M Groter dan 2) Bekijk de bantengs. Ze lijken wel sokken aan te 2) Welke van deze drie dieren op de Rimbawei is volgens

hebben! Welke kleur zijn deze ‘sokken’? I

E Zwart

Wit

jou een herkauwer? L Banteng

3) In Zuidoost-Azië worden nog steeds nieuwe diersoorten

S

Siamang

A Laponder

ontdekt. Bekijk de grote groene borden. Welke van deze apen is pas ontdekt? B

A

3) In Azië wordt op veel dieren gejaagd, omdat hun lichaamsdelen volgens bijgeloof zieken mensen kunnen helpen... Bekijk de grote, groene borden. Bij welke ziekte kunnen tijgerbotten helpen? I

Artritis

G Verkoudheid 4) In de tunnel hangen foto´s van dieren en planten. Zoek 4) In de tunnel hangen foto’s van dieren en planten. Wat

de ijsvogel. Welke kleur heeft zijn buik?

zonde: op één foto is zwerfafval in het oerwoud te zien.

F Wit

Wat zie je daar, tussen de bomen (tip: kijk een beetje

E Blauw

links van het midden op de muur). B Een cola-fles

L Een lege zak chips

5) Netpythons zijn één van de grootste slangensoorten op aarde. Het zijn…

5) Even stoppen bij de pythons. Wat een grote slangen!

R Gifslangen

Weet je wat deze slangen lusten? O Vlees, ze eten dieren

A Wurgslangen

M Bananen en appels 6) De goudwang gibbons leven vooral hoog boven in de bomen. Hoe bewegen ze zich daar voort?

6) Bekijk de tijgers. Op welk huisdier lijken ze? N Op een kat

N Ze slingeren aan hun armen

R Op een hond

E Ze lopen op handen en voeten over de takken Oplossing: Deze aap woont ook in Burgers’ Rimba: 1

2

3

4

5

6

7) Bekijk de tijgers en hun verblijf goed. Hoe denk je dat deze dieren in de natuur leven? T Meer alleen C Meer in grote groepen Oplossing: Dat is het grootste dier in Zuidoost-Azië 1

2

3

4

5

6

7

Stuur het goede antwoord voor 1 juni naar magazine@burgerszoo.nl en misschien win je wel een Leeuwenkuil-boek!

Het antwoord van de Ocean spe

beginnende speurders uit het vor

urtocht voor de

ige blad is WARM.

rtocht voor n de Ocean speu va rd oo tw an et H blad is en uit het vorige de knappe kopp ge speurtocht naar van de vori in w e D . UB H SC k! Michelle, naar uit Eerbee se El lle he ic M is rweg! is naar jou onde een leuke prijs


Burgers' Zoo & Waarom Magazine nr.2  
Burgers' Zoo & Waarom Magazine nr.2  

Het magazine voor fans van Burgers' Zoo, mei 2013.

Advertisement