Page 1

CONTACT Den Haag

1e KWARTAAL 2012


2 Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie Voor de tweede maal vond de nieuwjaarsreceptie plaats op ‘ons eigen nest’, het HOF-gebouw aan de Riviervismarkt. Ongeveer zestig vrijwilligers waren op de drankjes en heerlijke borrelhappen afgekomen. Deze versnaperingen werden door enthousiaste, onvermoeibare vrijwilligers gepresenteerd. Veel dank daarvoor dames! Voor velen was het een weerzien onder andere omstandigheden dan gebruikelijk: geen ziekenhuisschort en kaartje met de vermelding ‘gastvrouw’ of ‘gastheer’ en geen werkdruk. Er was ruimschoots tijd om op ongedwongen wijze met elkaar bij te praten en nieuwe collega’s te ontmoeten. Onder de aanwezigen bevonden zich de Haagse wethouder Klein van Jeugd, Welzijn en Sport, en zijn beleidsadviseur, de heer Malschaert. Met mevrouw Fenna Noordermeer - de begin januari aangetreden directeur van HOF -

kon kennis worden gemaakt en haar voorganger, de heer Rein van Baar, was er om afscheid te nemen. Toen de meeste gasten aanwezig waren hield onze voorzitter, Saskia de Steenwinkel, haar traditionele nieuwjaarstoespraak. Deze is hierna integraal opgenomen. Tegen zevenen was het tijd om de gezellige bijeenkomst op te breken. De schoonmakers stonden te popelen om ons eruit te vegen…


3

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter Waarde gasten,

Maar wat doen wij? U en ik?

Aan U allen een zeer hartelijk welkom, in het bijzonder aan onze wethouder Karsten Klein, die ook dit jaar besloten heeft ons de gevraagde subsidie toe te zeggen.

Ik moet denken aan de Kula, verschillende verwante stammen van Oostelijk NieuwGuinea en de naburige eilanden. Voor hen is het van levensbelang om een cohesie te hebben binnen een groep en tussen de groepen. Zij hebben een soort “ruilhandel“.

De onbetaalbare vrijwilliger, zo heette mijn verhaal dat ik vorig jaar aan U heb voorgedragen. Het was economisch verantwoord en in euro’s uitgedrukt. Afhankelijk van hoe je de berekeningen maakt kwam/komt dat uit op de situatie dat vrijwilligers in Nederland op jaarbasis goed zijn voor 560.000 voltijdbanen, waarvan de economische waarde ligt tussen 5 en 20 miljard. Vandaag wil ik een andere kant belichten want over de crisis in onze economie lezen en horen we dagelijks: vele mensen in deze wereld leven in spanning en onzekerheid. Er is onrust en bezorgdheid om de dag van morgen. Maar... wie de wereld wil veranderen moet bij zichzelf beginnen. Niemand kan er wel bij varen als mensen alleen gericht zijn op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Deze laatste woorden ontleen ik aan de Kersttoespraak 2011 van onze Koningin.

Alle traditionele handelingen die wij als economische betrekkingen zouden beschouwen behoren tot een keten van wederzijdse giften en tegengiften die op de lange termijn beide partijen ten goede komen. Ervaren wij ook zoiets? Wij zien het als het cement van de samenleving dat niet primair het fysieke maar eerder het sociale voortbestaan van de groep constitueert . Het gaat hier dus om een samenlevingsverband als complex geheel van wederkerigheidsrelaties en ik neem aan dat U dat herkent. Wij geven omdat we niet verstoken willen raken van relaties met onze medemensen, zonder wie we het niet kunnen stellen: Wie niet geeft, die leeft niet! Voor U allen wederom een mooi en gelukkig vrijwillig jaar!

Saskia de Steenwinkel voorzitter UVV Den Haag


4 Jubilarissen

Jubilarissen In januari vierde mevrouw Bleeker haar 25-jarig jubileum als UVV-er. In gezelschap van een aantal genodigden werd zij op kantoor in de bloemetjes gezet. Mevrouw Bleeker is werkzaam op de poli van MCH Westeinde Ziekenhuis. Het bestuur wenst haar nog veel goede UVV-jaren toe!

Mevrouw Bleeker wordt gefeliciteerd door onze voorzitter Saskia de Steenwinkel


5

In februari was mevrouw Homan de jubilaris. Zij is 25 jaar UVV-er en werkt ook bij het MCH Westeinde Ziekenhuis. Op kantoor viel mevrouw Homan - die zich liet vergezellen door enkele collega’s een huldiging ten deel. Het bestuur hoopt dat mevrouw Homan nog vele jaren in ons midden zal zijn.

Mevrouw Homan (links) met UVV-bestuurslid Rona Hehemann-Volborth


6 Even voorstellen

Even voorstellen Hallo allemaal, mijn naam is Els M. van den Broek en sinds 01 januari 2012 verzorg ik het secretariaat van het UVV. Het is een zelfstandige en afwisselende baan, die ik goed kan combineren met mijn thuissituatie en diverse vrijwilligersbanen. Mijn vrijwilligerswerk speelt zich voor een belangrijk deel af in de theaterwereld. Ik doe vrijwilligerswerk bij Theatergroep De Appel en PR-werkzaamheden voor The New Dutch Academy. Verder werk ik als gastvrouw/coรถrdinator bij Vrij Theater (een Haags amateurtoneelgezelschap met een eigen theatertje), waar ik ook een bestuursfunctie vervul. Ik heb geruime tijd in het buitenland gewoond en sinds ik in Nederland woon

werkte ik als secretaresse voor diverse bedrijven. Ook in mijn vrije tijd kunt u mij regelmatig in het theater vinden maar dan als toeschouwer. Ik wens u veel plezier bij/met het lezen van dit Contactblad en wie weet treffen we elkaar binnenkort tijdens de jaarvergadering. Vriendelijke groet,

Els M. van den Broek


7 Jaarvergadering

Jaarvergadering Het bestuur heeft het voornemen de jaarvergadering te houden op dinsdagmiddag 15 mei a.s. Ook dit jaar ligt het in de bedoeling dat tijdens deze bijeenkomst stadsspelden van de gemeente Den Haag worden uitgereikt aan diegenen die op 1 mei 2011 tien jaar als UVVvrijwilliger staan ingeschreven. Of dat op 15 mei mogelijk is, hangt af van de agenda van wethouder Karsten Klein van Jeugd, Welzijn en Sport die de stadsspelden doorgaans uitreikt. Zodra van het stadhuis zekerheid over de datum is verkregen, krijgt u nadere bijzonderheden voor die middag te horen. Wilt u 15 mei alvast in uw agenda noteren? Statutair treedt de voorzitter, mevrouw Saskia de Steenwinkel, af. Zij stelt zich voor een jaar herkiesbaar. Ook het bestuurslid mevrouw Rona Hehemann-Volborth en secretaris Luub Niermans dienen volgens de statuten af te treden. Het is nog onduidelijk of zij herkiesbaar zijn.

Heeft u belangstelling voor een bestuurfunctie stelt u zich dan verkiesbaar. Kent u iemand die u geschikt acht voor een bestuursfunctie - bij voorkeur iemand met bestuurservaring - stelt u deze persoon dan voor. Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij het Secretariaat (uvv.denhaag@planet.nl).


8 Colofon

Unie Van Vrijwilligers HOF-gebouw Riviervismarkt 2 2513 AM Den Haag Telefoon: E-mail: Website:

Bestuur:

Voorzitter: Vicevoorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Bestuurslid:

Projectleiders:

Bronovo Haga Ziekenhuis MCH Westeinde Sanquin Bloedbank Burenhulp Archipel / Willemspark CoĂśrdinator Burenhulp

Kantoor:

Secretaresse

Vormgeving:

cimon, Den Haag

070 - 365 78 85 (ma t/m do 9.00 - 13.30 uur) uvv.denhaag@planet.nl uniev000@planet.nl www.uvvdenhaag.nl www.uvvnet.nl

Saskia de Steenwinkel Joke de Gruijter Luub Niermans (tevens Bronovo) Peter Arends Rona Hehemann-Volborth (tevens Haga en MCH Westeinde) Fred van de Wetering (tevens Sanquin Bloedbank)

Leonoor Hubert-Huygens Elise van Schelt-van Hasselt Marlize Warmerdam Marjo Will Marianne Simonis-van Harten Anneke RĂźhl

Els M. van den Broek

Contactblad UVV Den Haag  
Contactblad UVV Den Haag  

Contactblad UVV Den Haag, eerste kwartaal 2012

Advertisement