Issuu on Google+

Pola Geometri Marfuah, S.Si., M.T siuplay.wordpress.com


Perhatikan Pola Berikut A A A A A 

B B A A B

A B B B B

B A B A C

ABAB BBABB AABBAA ABAABAA ABBCABBC


Apa yang hilang?


Ini dia……


Bukti


Apa yang hilang?


Ini dia‌


Bukti


Apa yang hilang?


Ini dia‌


Bukti


Kalau ini?


Ini dia‌.


Bukti


Kotak warna apa yang hilang?


Ini dia‌


Bukti


Ada berapa segi enam, segi tiga dan jajargenjang pada gambar ini?


Jawab


Ada berapa trapesium, segitiga dan jajargenjang yang membentuk huruf z?


Jawab


Pola Geometri