__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 11–12 | 2016

ZLEPŠETE SI KARMU PŘÍLOHA OD STR. 50


— ŘEŠ, CO JE SKUTEČNĚ POTŘEBA —

— Zapoj se do soutěže Pro vodu a získej Cenu Nestlé ve výši 30 000 Kč —

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství s podporou Nestlé

Záštita

Soutěž podporují

Foto: Profimedia

www.soutezprovodu.cz


Fakebook

ČiliChili 11–12 | 2016

ą,/,&+,/,DĆLOLFKLOLF] >

,1)250$&( )DFHERRNRYøSURÀOPDJD]tQXNWHUøVWtPPDJD]tQHP QHPiQLFVSROHĆQpKR KWWSZZZFLOLFKLOLF]

ą,/,&+,/,DFLOLFKLOLF]

Pondělí je horší úterý. 7RWRVHOtEtWLVtFĭPOLGt]NDQFOXNWHĥtRODMNXMt NDçGøQHVP\VONG\çMHRSRQGĕOt

ą,/,&+,/,DFLOLFKLOLF]

Kdykoliv se mě zeptáš, jestli jsi mi způsobil orgasmus, způsobíš mi sarkasmus. 7RWRVHOtEtWLVtFĭPçHQFRMVRXGRVWFK\WUpQDWR DE\XPĕO\SĥHGVWtUDWRERMH

ą,/,&+,/,DFLOLFKLOLF]

Když si mám vybrat mezi knížkou a filmem, volím vodku.

ą,/,&+,/,DFLOLFKLOLF]VGtOHOĆOiQHN 9WRPKOHMHYåHFKQR

H[WUDğXğDYøFKNRīiWHNNWHUiY\SDGDMtMDNR(PD :DWVRQSROLWiODWWpDUWHPYHWYDUXPDUYHORYVNøFK VXSHUKUGLQĭ

7RWRVHOtEt]PDWHQøPDOHKRGQøPOLGHP

7RWRVHOtEtWLVtFĭPSRWHQFLiOQtFKNOLHQWĭ GU1HåSRUD 0DULQD6WDQNRYi7HĐVHWRREMHYLORLQD7\ĆtĆRF]$NRUiWStåRX „0iPOL]YROLWNQLKXQHERVQtPHN Y\EtUiPDONRKROLFNøQiSRM“7R PiWHVWHMQøDXWRU\" ą,/,&+,/,DFLOLFKLOLF]1H6WHMQHMJDJFRP5R]GtOMHYWRPçH W\ĆtĆLQHXPĕMSViW

ą,/,&+,/,DFLOLFKLOLF]VGtOHOĆOiQHN ą,/,&+,/,DFLOLFKLOLF]VGtOHOĆOiQHN

%RGQiV~SOQĕUR]VHNDO

3ORåWLFHWĥHED

Foto: Profimedia

YĕFtNWHUpVHKRQtKODYRXKROFHFRVSDGOD]HVNiO\

7RWRVHOtEtF\QLFNøPVWYĭUiP

QHMYWLSQĕMåtFKPtVWNWHUiVSRMXMtVFpQiĥH&KDUOLHKR .DXIPDQDVWUDLOHUHPN7KH(OGHU6FUROOV9 7RWRVHOtEtQHUGĭP]UHGDNFHNWHĥtVLSRWĥHEXMt REĆDVGRNi]DWçHMVRXMHåWĕSRĥiGLQWHOHNWXiORYp

3


4

Rozjezd

ČiliChili 11–12 | 2016

01

Dočtete se u nás i s obrázky Bedřich a koťátko Oční posilovna Zlatý ručičky Tuláci od pohledu DJ na firemním večírku Náhradní maso Češi foťákem Amíka Cukety na placku Umění podle skláře Kultura až do Silvestra Příloha : Jak si vylepšit karmu

123: Vodafone 60 62 63 64 66 74 82 85 88 89 90 91 94 95 96 97 98

Vánoční nadílka Wi-Fi volání 4G LTE internet Vodafone stroje Příslušenství Všechno o telefonech Nabídka pro věrné Předplacená nabídka Připojení s Vodafonem Připojení bez kabelu Dárky k telefonům Tarify pro firmy Nabídka 60+ Tarfiy pro mladé a méně náročné Red LTE tarify Roaming Rodinný tarif

04

ČILICHILI 123 05

06 02

Tohle je pocta

všem, kteří mají obě ruce pravé. Kteří s nimi něco umí. Třeba navléknout nit na jehlu. Nebo do jehly; nejsem si úplně jistá, co je ve společnosti rozšířenější. A samozřejmě dvojitá pocta těm, kdo zvládnou obojí! Navíc jsem slyšela o takových, kteří s touhle výbavou pak dokáží něco ušít. Asi je to urban legend, ale člověk přece chce věřit na zázraky, no ne?! Těm, kteří se neostýchají nabrat kbelík uhlí (nikoliv živočišného) a vytvořit díky němu teplo. Lidem majícím doma jeden celý šuplík s nářadím a kteří vědí, k čemu se používá. Statečným, kteří se nezaleknou netěsnícího těsnění ani neodvzdušněného topení, protože je vyšší moc vybavila schopností utěsňovat a odvzdušňovat. (Nevím, jak vy, ale já cítím, že se blíží chvíle, kdy všichni vzhlédneme k nebi a držíce se za ruce zvoláme „haleluja!“) Speciální vyjádření respektu bych pak ráda věnovala těm, kteří se rozhodli nenechat si své super schopnosti jen pro sebe, ale vyrážejí den co den neohroženě mezi nás prosté smrtelníky odpovídající jim na „a kde máte v bytě uzávěr plynu?“ hrdě „no sporák s těma hejblátkama je v kuchyni“. Jsou to hrdinové dnešní doby. Pojďme jim společně věnovat... téma ČILICHILI. Amen.=

07

08

09

10

11

12

13

<

Tereza Stuchlíková tereza.stuchlikova@cilichili.cz P. S.: A hezké Vánoce všem! Jezte cukroví, buďte hodní na zvířátka a noste čepici, ať nenastydnete - v lednu si vás zkontrolujeme. Hajdom! TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7 – Troja, IČ: 26447657, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 31. 10. 2016. Datum vydání 15. 11. 2016. Distribuce Česká republika. Periodicita měsíčník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávěrka podkladů inzerce 1/2017 13. 12. 2016. MKČR 15371. Práce šlechtí. Kdo nešlechtí, ten kleští. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Bez práce nejsou vypocené koláče. E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.

14

Ředitelka projektu Markéta 01 Moreno Šéfredaktorka Tereza 02 Stuchlíková Zástupkyně šéfredaktorky Petra 03 Poláková Obsahový dohled Štefan 04 Švec Hlavní editor Filip 05 Horáček Kreativní ředitel Tomáš 06 Trnobranský Editoři a psavci Jindřich 07 Novák Markéta 08 Bajerová Online department Jan 09 Studnička Fotoguru Petr 10 Toman Designová mládež Petr 11 Bláha Kristina Šimková Manažer redakce Marek 12 Slezák Produkční Pavel 13 Matuška DTP Honza 14 Pitra Manažeři inzerce Marek Hammerschmied Zdeněk Vaculík Fotograf Michael Kratochvíl Obálka Pavel Fuksa

Předplatné T Chcete ČILICHILI až domů a originální nálepky k tomu? Stačí říct. Prostě si objednejte předplatné jen za 25 Kč měsíčně a samolepky máte ke každému číslu. Více na cilichili.cz/predplatne-cilichili

Foto: Michael Kratochvíl

6 10 12 26 30 34 38 42 44 46 50

03


5

Bleskově T

NA MOUNT EVEREST VYJEL PRVNÍ AUTOBUS. Muž ve žluté helmě založil novou církev. Říká si Bořek Spasitel. Manažer strávil báječný víkend rozesíláním nesmyslných urgentních požadavků svému týmu. Z vědy a kultury T

LÉKAŘŮM VADÍ NEREÁLNÝ POPIS ŽIVOTA LITERÁRNÍCH POSTAV Sdružení interních lékařů apeluje na spisovatele, aby jejich postavy chodily více na WC. „Alespoň každých 5–6 stran běžného děje na malou a jednou za 20 stran na velkou, tak jak to odpovídá reálnému životu,“ uvedl předseda sdružení Libor Šulis.=

<

PARANORMÁL

ZJEVENÍ NA STŘEŠE Na vrcholku jednoho z moskevských mrakodrapů se v tajemné masce zjevil úplný idiot.

<

Hluboce lidský příběh T

MLADÁ VDOVA PO STAŘIČKÉM MILIARDÁŘI PŘIŠLA S BŘÍŠKEM PO FUNUSE. Motivace T

Foto: Profimedia

Bill Gates radí, jak na úspěch Reklama T

KOLONOSKOPIE: nejlepší dárek k Vánocům. A k čemukoli.

Nejbohatší muž na světě poradil v přednášce na Pensylvánské univerzitě mladým, jak uspět v současném světě. Jeho jednoduché doporučení zní: „Naroďte se do dobré rodiny v nejbohatší části světa jako geniální dítě, vynikněte v oboru, který teprve začíná být cool, a mějte fakt velké štěstí. A to stačí.“=

<


Rozjezd

ČiliChili 11–12 | 2016

Umění T

Nositelé Ceny Jindřicha Chalupeckého netuší, kdo to byl Jindřich Chalupecký. Bleskem T

HBO spouští brutální seriál z prostředí symfonického orchestru s názvem Hra o strůny. Známý pražský jogín vypsal odměnu za nalezení ztracené čakry. ZPRÁVIČKY Z CIZINY

TOTO JE OPRAVDU LEGRAČNÍ

Ekologie

Neobvyklý pohled se naskytl na konci minulého měsíce obyvatelům britského města Brighton. Po místní pláži se vydal na ranní jogging bílý voříšek.

Meteorologické stanice v celé Evropě zjistily, že v podzimních měsících dochází k radikálnímu omezení Věda globálního oteplování. V zimě pak oteplování zcela mizí a vrací se až na jaře, přičemž kulminačního bodu dosahuje obvykle během léta.=

T

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ SE NA PODZIM ZMÍRŇUJE

<

T

VOJTA DYK JE SAMEČEK, POTVRDILI BIOLOGOVÉ.

92 – Koťátko Píše Ž.I.V.O.T., kreslí Nikkarin

Foto: Profimedia

6


8

Rozjezd

ČiliChili 11–12 | 2016

Medicína T

Lékaře nahradí internet Vzhledem k tomu, že pacienti si dnes dokážou sami určovat diagnózu i vhodnou léčbu z Googlu, ztrácí vzdělávání nových lékařů smysl. Vláda proto rozhodla o uzavření lékařských fakult a zrušení zdravotních pojišťoven. V následujících letech se počítá také se zrušením školství, soudnictví, policie a zákonodárných sborů, protože internet ví stejně všechno nejlíp a kolektivní rozhodnutí na sociálních sítích bývají nejkvalifikovanější možná.=

Duel

Manžel : Hodinový manžel

<

Udělat z něj manžela lze, Může být i kutil, 1:0 ale snadné to není. řemeslník a opravář. Když ho potřebujete, Když ho potřebujete, 0:1 šel na fotbal nebo na jedno. funguje na zavolanou. Nosí peníze. Nebo by aspoň měl. 1 : 0 Musíte mu zaplatit, jinak to nejde. Vyžaduje servis. 24 hodin denně. 0 : 1 Vystačíte si s kafíčkem a párečkama. Není to nutnost. Pořád můžete Není to nutnost. I s vrtačkou se to 1:1 být přece single. můžete naučit sami.

3:3 To jsou dilemata. Za nás se vyplatí verze oba v jednom nebo oba najednou. DNO Něha T

Láska mezi pejsky Romantický pohled se naskytl žákům 3. základní školy Ference Futuristy v Novém Jičíně. Na ulici přímo před školou si vyznávala něžné city dvojice zaběhnutých čtyřnohých milenců. Děti, které se s veřejnými Reklama T projevy lásky setkávají v dnešní době zřídka, ocenily bezprostřednost a upřímnost romantické dvojice a celý výjev pak malovaly a modelovaly v hodinách Upozornění NAKUPUJTE výtvarné výchovy.= V PRODEJNÁCH

Chcete zhubnout? ZDRAVÉ PODVÝŽIVY!

<

VĚDA NAŽIVO

Bleskově T

Překvapení japonští vědci právě objevili v podmořských hlubinách dosud neznámou rybu. Pracovně ji pojmenovali Mořský vysavač.

<

T

Volala: Maminka MÁTE 1 ZMEŠKANÝ HOROR.

NELAMTE NOHY OD STOLU! SENÁT SCHVÁLIL ZÁKON O TÝRÁNÍ NÁBYTKU. V Tanzanii se objevila ptačí chřipka, ale už to nikoho nezajímá.


10 Rozjezd

ČiliChili 11–12 | 2016

Fitness T

Posilování očních svalů

CVIK 1: Oči k sobě – Oči od sebe

CVIK 2: Oči nahoru – Oči dolů

Vesmír T

Věda T

Pátek je nejoblíbenějším pracovním dnem v týdnu. Tuto překvapivou skutečnost publikoval na základě dvouletého výzkumu podpořeného grantem tým francouzských vědců.

Elon Musk se chce do šesti let vrátit na Mars, odkud zjevně kdysi přiletěl. PODNIKATEL, Bleskem

Kinematografieq

DRACO MALFOY MÁ NOVOU ROLI „Chtěl jsem vystoupit ze své škatulky,“ říká Tom Felton, představitel Draca Malfoye z filmové série o Harry Potterovi, a dodává: „Záporáci se sice hrají dobře, ale myslím, že můj rejstřík je širší.“ Už na začátku nového roku se na něj tedy můžeme těšit v titulní roli snímku Mladý Hitler. =

<

T

KTERÝ SE POKUSIL OTEVŘÍT MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN V SAUNĚ, NEUSPĚL. Vědci objevili planetu podobnou Zemi. Je dost hnusná.

Neuvěřitelné

Nová rubrika Moudrý tuleň T

T

ELEKTRIKÁŘ V BEROUNSKÉM BYTĚ POCHVÁLIL PRÁCI SVÉHO PŘEDCHŮDCE.

Foto: Profimedia

RYBA SMRDÍ OD VŠEHO


Téma 13

Jestli se u nás něco změnilo, tak je to úroveň služeb. Nalejou vám v hospodě podmíráka? Příště se nalejete u konkurence. Vybrousí vám kadeřnice na lebce zuby? Jdete jinam a ještě jí uděláte ilustrovanou ostudu na Instagramu. Když ale přijde na řemeslo, tak nám narostlá ramena hodně rychle splasknou. Text: Jiří Holubec Obrázky: Pavel Fuksa, Michael Kratochvíl, Barbora Mráčková, David Severin, Salt‘n‘Pepa, Profimedia, iDNES.cz / Profimedia, iStockphoto, Wikipedia

Pryč z kanclu. Řemeslníci jsou nová šlechta

Z

ačne topná sezóna a zjistíte, že vám teče karma. Kroupy vám vytlučou okno nebo nedejbože rupne topení. Co teď? Zapomeňte na to, že s klidem vezmete telefon a jedinou starostí bude, v kolik hodin si opraváře domů nadirigujete. Naopak – když se náhodou nějakému spásnému andělu v montérkách dovoláte, budete mu děkovat na kolenou, když se k vám dostane aspoň během čtrnácti dnů. Pak si vezmete dovolenou a budete čekat, až k vám v termínu mezi osmou ranní a čtvrtou odpolední dorazí. Když ne, tak ani nepípnete, protože o řemeslníky je prostě nouze, vážíme si jich a jsme ochotni jim vyvažovat šroubováky zlatem.

>

To se tam vejde, paninko!


14 Téma

O tom, že řemeslo má zlaté dno, ale naše učňáky prý přesto zejí prázdnotou, se píše už hezkých pár let. Nedostatek zámečníků, svářečů, soustružníků, obráběčů kovů, brusičů a elektrikářů řeší už i vláda, která hodlá zavést povinné jednotné přijímačky na střední školy, aby některé uchazeče o gymnázia, kteří neuspějí, odvelela na učiliště. O šikovné absolventy se pak firmy doslova perou. Věk v jejich případě nehraje roli. Šikovný řemeslník dostane bez potíží práci i po pětapadesátce. Podle průzkumů si navíc Češi řemeslné práce váží. Proč se tedy u nás nedostává řemeslníků, je trochu záhadou. Ta ještě o něco více „zezáhadní“, když si uvědomíme, že u nás rozhodně učiliště ani učňovské obory prázdnotou nezejí. Naopak – v EU jsme zemí s nejvyšším počtem žáků studujících negymnaziální střední školy, dochází do nich celých 73 % všech studentů. A jestli vám to nestačí, tak tady je další záhada – spousta potenciálních řemeslníků je u nás nezaměstnaných. Zatímco nezaměstnanost vysokoškoláků a gymnazistů se u nás dlouhodobě pohybuje jen kolem 3 %, vyučení jsou na tom podstatně hůř. Nezaměstnaných absolventů učilišť bylo vloni 21 %, středoškoláků s výučním listem 12 %, absolventů středních odborných škol 13 % a lidí s nástavbou 15 %. Když si to shrneme, tak žijeme v zemi, kde vyučení řemeslníci odchází ze školy rovnou na pracák, přestože si jich vážíme, je po nich poptávka a jsme ochotni jim dobře platit. Ona záhada vlastně není vůbec záhadou. Poptávka, úcta a štědré ohodnocení jsou totiž směrovány na řemeslníky úspěšné. Aby se mezi ně člověk dostal, musí zvládat daleko víc než jen svůj obor. Musí si nejspíš založit vlastní firmu, být schopen se aspoň minimálně

73 V EU jsme zemí s nejvyšším počtem žáků studujících negymnaziální střední školy, dochází do nich celých 73 % všech studentů

ČiliChili 11–12 | 2016

Žijeme v zemi, kde vyučení řemeslníci odchází ze školy rovnou na pracák, přestože si jich vážíme, je po nich poptávka a jsme ochotni jim dobře platit zviditelnit, mít zápis v nějakém katalogu, ideálně mít své webové stránky. Taky by měl zvládat komunikovat s často velmi prudivými zákazníky a ovládat aspoň základy nějakého cizího jazyka. K tomu si samozřejmě připočtěte schopnost odvádět perfektní práci, orientovat se v nových trendech svého oboru, být pečlivý, dochvilný, čistotný a ochotný vyřizovat případné reklamace. Takoví řemeslníci potom opravdu mohou mít lepší hodinovou sazbu než doktoři v nemocnici nebo vysokoškolák přeposílající e-maily v pojišťovně. Otázka je, jestli takové absolventy jsou naše školy schopné produkovat a kolik z nich se rozhodne bojovat s houštinou papírování, která před živnostníky každý rok roste. Nedostatek řemeslníků totiž není jen u nás, ale všude kolem, tedy i v zemích, kde se za stejnou práci platí několikanásobně vyšší odměny. Pracant sice tráví týden od rodiny, ale zato si na stavbách v Německu přijde na padesát tisíc měsíčně. O dopravu a papírování se nemusí starat. Existuje dostatek specializovaných agentur, které naše fachmany do zahraničí vozí a vše vyřizují za ně. My se pak divíme, že doma čekáme na opravu prasklého topení dva měsíce.

<

A jedno vychlazený by nebylo?


15

NEJVĚTŠÍ PŘÍTĚŽE

Čísla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu udělaly nedávno historicky největší průzkum o vnímání řemesla v české společnosti.

si českých řemeslníků více vážilo před deseti lety než dnes

dává přednost řemeslníkovi před velkou firmou

59 %

je spokojeno s kvalitou provedené práce

84 %

je spokojeno s odborností

90 %

nějaké konkrétní řemeslo, se kterým máme zkušenosti české sklo poctivá práce zlaté české ručičky

82 %

16

obyvatel ČR je s prací řemeslníků obecně spokojeno

50

19

2

druhotná platební neschopnost

3

státní nároky na živnostníky

80

40 %

22 %

konkurence nekvalitních a neodborných řemeslníků

STUDIUM ŘEMESLA

se domnívá, že řemeslníci poskytují dobrou kvalitu za danou cenu práce

SPOKOJENOST

50 %

CO SE NÁM VYBAVÍ POD POJMEM „ČESKÉ ŘEMESLO“

1

80 %

rodičů by podpořilo své dítě v rozhodnutí studovat řemeslo (matky o něco více než otcové)

53 53 %

ho považuje za zajímavou šanci pro mladé lidi vedoucí k solidní obživě

19

19 %

lidí do 25 let se pro studium řemesla rozhodne

NEJŽÁDANĚJŠÍ ŘEMESLA

ELEKTRIKÁŘ

INSTALATÉR

AUTOMECHANIK

ZEDNÍK


16 Téma

ČiliChili 11–12 | 2016

Pověsili kancl na hřebík

Hm, chytrej jak newyorský rádio

Uspokojí vás, že se uživíte vlastníma rukama. Vraťte se ke kořenům a k opravdovým hodnotám, bla, bla, bla… Těchhle řečí jste už určitě slyšeli spoustu. Většinou od chytráků, kteří se živí jako koučové anebo hledají zaměstnance pro nějakou montovnu. Když ale to samé uslyšíte od Michaela Bloomberga, člověka, který z ničeho vydupal zpravodajskou agenturu v hodnotě asi miliardy korun, tak je už možná namístě zpozornět.

EGGO měl být antropolog. Dnes ale šije brašny. Se jmény slavných antropologů


17 Salt‘n‘Pepa nechali práce v reklamce a pořídili si foodtruck

B

ývalý starosta New Yorku přednesl v tomto duchu projev před dvěma lety na setkání vlků (pardon, investorů) z Wall Street. Zaznělo v něm mimo jiné, že jít za každou cenu studovat vysokou školu a následujících dvacet let šplhat třináct hodin denně po korporátním žebříku mu nedává moc smysl. Společenský status, nadupané konto a osobní spokojenost už podle něj zajišťují úplně jiné věci než kravata a bílý límeček a na vysokou školu by podle něj měli chodit jen lidé, kteří mají ambice být první ve své třídě. „Největší problémy v blízké budoucnosti čekají na absolventy vysokých škol, kteří – jak se říká – nebudou žádní raketoví inženýři,“ řekl. „Kdybych měl porovnat vyhlídky průměrného absolventa Harvardu a průměrného instalatéra, tak instalatér na tom bude pravděpodobně o dost lépe. Otec jednoho z mých zaměstnanců je instalatér. Má vlastní firmu, zaměstnává šest lidí, které si sám vyškolil. Víte, co dělá dnes, zatímco jeho zaměstnanci jezdí po zakázkách? Hraje golf a užívá si života tak, že já sám si o tom můžu nechat jen zdát.“ Bloombergova agitka má v USA daleko větší dopad, protože se řemeslník hned v mládí nezadluží studentskými půjčkami. I u nás ale spousta absolventů zjišťuje, že sedět deset hodin denně v kravatě pod zářivkami není úplně ono. A tak se jednoho dne občas někdo rozhodne s kanceláří skoncovat a zkusí se uživit vlastníma rukama. Rado a Zuzka Tlstovičovi se například rozhodli nechat práce v reklamní agentuře, koupili si náklaďáček a přestavěli ho na foodtruck. Pod značkou Salt‘n‘Pepa začali objíždět festivaly, trhy, nebo jen tak zaparkovali na ulici před kinem. Vaří pouze vlastní recepty, vypiplané a vyzkoušené na rodině a kamarádech. Jejich sendviče s porchettou, konfitovanou kachnou nebo pomalu pečeným vepřovým jim zadělaly na takovou popularitu, že už mají náklaďáčky dva a k tomu bistro v Rumunské ulici.

Sabina Schindlerová, šéfka módního labelu Wasabinka, také léta pracovala v reklamní agentuře jako copywriterka, než se během druhé mateřské rozhodla zkusit štěstí jako návrhářka. Její známá, která sama šila oblečky pro děti, jí doporučila otevřenou prodejní platformu Fler, dnes na ní má Wasabinka na devadesát modelů. Jakub Jarolím je zase vyhledávaný brašnář se značkou EGGO. Původně se ovšem měl stát antropologem, nebo se na tuto profesi alespoň připravoval na vysoké škole. K šití brašen se prý dostal, když se zhrozil nad tříseteurovou kabelkou v berlínském butiku a navrhl přítelkyni, že jí radši stejnou sám ušije. Nakoupil si materiál, ponořil se do učebnic výrobních postupů, a přestože zpočátku bylo víc odpadu než výsledků, postupně se zlepšoval a zakázek přibývalo. Z antropologie zůstaly jen názvy jeho výrobků inspirované jmény slavných badatelů. Můžete si u něj koupit Boase, Sapira nebo Gennepa, u každého najdete kartičku s citátem. Dnes má obchod v Praze na Žižkově v ulici U Rajské zahrady a sto padesát modelů dostupných i v e-shopu.

<

Dnes má Wasabinka na Fleru devadesát modelů

FLER.CZ Portál pro lidi, kteří se u nás živí drobnou rukodělnou produkcí. Založil ho v roce 2008 Jiří Kubeš po vzoru amerického Etsy nebo německého Dawanda. Přihlásíte se, vytvoříte si profil a fotoprezentaci, prodej a distribuci si zajišťujete sami a portálu platíte procento ze zisku. Výměnou za to dostáváte nákupní platformu, zabezpečenou platební bránu a místo v nejnavštěvovanějším prodejním portálu. Pro účast na platformě s více než čtvrtmiliardovým obratem musíte splňovat jedinou podmínku. Vše, co nabízíte, musí být výsledkem ruční práce.


18 Téma

ČiliChili 11–12 | 2016

Vajíčko Betty Crockerové a IKEA efekt Čím víc se svět kolem nás obejde bez našich mozolů, tím víc si vážíme ruční práce. Vědí to i reklamní experti. Díky nim můžou hračkářské firmy jako Build-a-Bear nabízet příležitost sestavit si vlastního medvídka a cestovky prodávat agroturistické dovolené, na kterých manažeři dostanou k jídlu jen to, co si sami vypěstují a uvaří.

J

eden z nejhezčích příkladů z historie se pojí k případu instantních dobrot Betty Crockerové. V 50. letech to byla možná nejslavnější žena Ameriky. Šlo přitom o fiktivní postavu, jejímž jménem odpovídalo PR oddělení potravinářské firmy General Mills zákazníkům. Netrvalo dlouho a pod Bettyiným jménem začaly vycházet kuchařky. A když v General Mills vymysleli první pečivo v prášku, byla pro ně Betty ideální tváří. Zdálo se to jako milionový nápad. Prášek rozmícháte ve vodě, vrznete to do trouby a vyndáte bábovku, o které psala Betty. Když ale přišly instantní směsi na trh, byl to naprostý propadák. Za několik měsíců vyplněných zoufalým zkoumáním a dotazníkováním vyšel z General Mills upravený produkt. Jediný rozdíl spočíval v tom, že z nové směsi odstranili sušené vejce a na krabičku natiskli „recept“. V něm stálo, že kromě vody se má přidat ještě rozšlehané vajíčko. I to málo ruční práce ale znamenalo, že výrobek šel na dračku a stal se jedním z největších úspěchů v historii potravinářského zboží i marketingu. V jeho učebnicích se dodnes mluví o „teorii vejce“.

Kdo tohle zbastlil…

Souvislost mezi úsilím vynaloženým na dosažení cíle a pocitem spokojenosti se prokázala i u laboratorních krys, které dávaly přednost pamlskům, kvůli kterým musely nejdřív prolézt bludiště. V říši lidí tenhle fenomén zkoumal například Dan Ariely, behaviorální ekonom z Harvardu. Sledované dobrovolníky rozdělil na několik skupin a každé z nich zadal jednoduchou manuální práci. Například skládat nábytek, origami nebo stavebnice z Lega. V druhé části experimentu se účastníků ptal, kolik by za sestavené kusy byli ochotni zaplatit. Bez výjimky byly vždy nejvýš hodnoceny kusy, na kterých se dotyčný osobně podílel a jejich cena rostla tím víc, čím většího úsilí bylo na sestavení třeba. Zajímavé je, že se efekt dostavoval, jen pokud úsilí přineslo aspoň trochu přijatelný výsledek a kus zůstal sestavený. Pokud účastník po sestavení dostal za úkol stavebnici opět rozebrat, hotového kusu si už tolik nevážil. Ariely publikoval výzkum v roce 2012 pod titulem IKEA efekt. Vzpomeňte si na něj vždy, když budete z odpadků tahat vlastnoručně batikované tričko a omlouvat se stěhovákům za rozviklanou poličku. Přece byste ji nevyhodili, když jste ji vlastníma rukama sešroubovali.

<


19

Divná řemesla Až se všichni vrhnou na řemeslo, nastane velká konkurence. Můžete se jí vyhnout, když se dáte na řemeslo, které nikdo dělat nebude. Tady máte pár tipů:

BARCHANÍK

BURSIFEX

Tkadlec specializovaný na výrobu lůžkovin z bavlněných vláken na lněné osnově. Výsledná tkanina se označovala jako „barchent“. Jelikož se barchent používal hlavně na cíchy, říkalo se barchaníkům také cíchaři.

Neboli měšečník – výrobce tobolek, měšců a peněženek.

BIRETNÍK Kloboučník se specializací na pokrývky hlavy pro kněží, doktory, mistry, profesory a studenty.

BIGLARKA Specialistka na žehlení čepců, karkulek a podobných pokrývek hlavy.

CAŇKÁŘ Kovář, zhotovující ploché kovové polotovary neboli cány. Cány drahých kovů se používaly k ražbě mincí.

CIROLOG Předchůdce lékařů, lazebník a bradýř, který se specializoval na pouštění žilou, přikládání pijavic, obvazování ran, chirurgické zákroky, léčení kožních a pohlavních nemocí.

DEŠŤKÁŘ Výrobce deštěk (kopyt) pro ševce obuvníky.

DRÁSTNÍK BRABENÁŘ Sbíral mravenčí kukly a vyráběl z nich kyselinu mravenčí a mravenčí líh (používal se na léčení bolestí a zastuzenin).

Specialista na výrobu střapců.

JIRCHÁŘ Řemeslník, který vydělával kůže minerálními látkami, především

kamencem. Říkalo se mu také bělokožešník, na rozdíl od koželuhů – černokožešníků, kteří používali třísloviny.

MIŠKAŘ Miškař neboli nunvář aka zvěroklestič – specialista na kastrování dobytka.

KARBÉŘ Zedník specializovaný na hašení a přípravu vápna.

KRUMPLÉŘ

KOKOTKÁŘ

Řemeslník, který krumploval, tedy vyšíval zlatem a drahokamy.

Chovatel kuřat, který prodával mladé kohoutky a kapouny.

LÍZNÍK

KORDOVÁNÍK

Odborník na ochutnávání piva.

Koželuh, který se specializoval na výrobu jemné usně z kozích kůží. Kozinka se používala na výrobu rukavic, jemných střevíčků a vazbu vzácných knih.

OKŘINÁŘ Soustružník specializovaný na výrobu dřevěných mís a talířů.

PAKNECHT Neboli bandknecht čili zuvač – lázeňský pomocník.

PREGLÉŘ Razič mincí.

PTÁČNÍK

KOSTEČNÍK

LOCUFILICES

Výrobce užitkových a ozdobných předmětů z kostí a slonoviny. Jeho specialitou byly hrací známky, kostky a kulečníkové koule.

Truhlář specializovaný na výrobu rakví.

MARKETIÉR Řemeslník a umělec vykládající povrch dřevěných výrobků perletí, želvovinou, bronzem a vzácnými dřevy.

Neboli čižbař: lovec a prodejce ptáčků. Lovil je na větve potřené lepem neboli „vějičky“ nebo do síťových pastí – tenat.

RAJFÉŘ Pracoval v přádelnách, kde zvláštním nástrojem vyškubával uzly vzniklé při tkaní pláten.

SANYTRNÍK Výrobce střelného prachu.

ŠIFTAŘ Výrobce dřevěných pažeb zbraní.

ŠLEJFÍŘ Brusič.

VRHCÁBNÍK Specialista na výrobu hracích známek a šachových figurek.


20 Téma

ČiliChili 11–12 | 2016

Zlaté ručičky a zlatá hlavička Cesta Jana Temra do rodinné firmy sice vedla klikatě, ale nakonec v kamnařině vysokoškolák přece jen zakotvil. Obleků a stáží nelituje a kanceláře si prý užije dost i u řemesla.


21

Vyrůstal jste v řemeslnické rodině, ale šel jste studovat vysokou školu. Chtěl jste od rodinných kamen utéct? S řemeslem jsem opravdu vyrůstal. Můj děda býval truhlář. Otec pracoval jako zámečník, pak měl dlouhá léta stavební firmu a poté, co si nechal ve své roubence postavit kamna, se mu tenhle obor zalíbil a založil kamnářskou firmu. Já jsem dlouho vůbec netušil, co budu dělat. Nejdřív jsem kvůli počítačům šel studovat elektrofakultu. Pak mě táta přesvědčil na strojařinu, že prý má perspektivu. Tam jsem vydržel jen tři roky a přešel jsem do dalšího perspektivního oboru na Vysokou školu Škoda Auto do Mladé Boleslavi. Já jsem fanda autíček, takže mě to i bavilo. A nelákalo vás u aut zůstat? Celkem i ano. Dokonce jsem dostal nabídku pracovat v oboru realizace oprav s využitím virtuální reality. Vlastně ani nevím, jestli a jak se to dnes využívá. Nelitujete toho, že jste pak odešel zpátky k řemeslu? Jestli mi není líto, že nejezdím v obleku na stáže do Německa? Ani ne. Hlavně proto, že řemeslo dnes není jen o ruční práci. Už nejde přijít za zákazníkem s náčrtkem a jedním kachlem a začít stavět. Velkou část mé práce zabírá jednání se zákazníky, plánování, vymýšlení. Používáme vizualizační software, modely, nové materiály a technologie. Podobné to má jakýkoli jiný řemeslník. Co tedy musí řemeslník všechno zvládat? Předně musí být manažer. Kočírovat celý chod své živnosti, od zajištění legislativy až po zásobování. Taky musí být trochu účetní, ekonom, starat se o zviditelnění firmy a musí zvládat komunikaci se zákazníkem. Pak je to řemeslo od řemesla. Já musím být návrhář, projektant, umět pracovat na počítačích a taky bytový designér. Když někomu stavíte kamna, musíte počítat s tím, že je budou používat následující tři generace. Co je z toho nejtěžší? Papírování. Ono se to nezdá, ale zatěžuje nás to tak, že jsem musel ve firmě zaměstnat manželku, jinak bych to všechno prokazování, dokumenty o srážkové vodě a nakládání s čímkoliv přestal zvládat. Vemte si, že mám zákonnou povinnost vykazovat způsob nakládání s obaly, i když žádné obaly nepoužívám a do formuláře tak vypisuji nulu. Čisté peklo. Často čtu, jak se nám nedostává řemeslníků, a na druhou stranu na ně stát klade takové nesmyslné nároky, že spousta z nich nemá jinou možnost než si na papírování najmout odborníka. A vydělat si na takové služby a zároveň se uživit není vůbec jednoduché.

Nojo, vono se to ale musí občas profouknout, víte, paninko?

Se zákazníky se u nás jedná dobře? Vzhledem k tomu, že pracujeme i pro zahraniční klienty, tak můžu srovnávat a zatím mi vychází, že český zákazník je nejnáročnější. Složitější to bývá už jen na Slovensku. V čem jsou čeští zákazníci specifičtí? Často se stává, že mají zákazníci o možnostech kamnařiny a vlastnostech kamen a krbů podivné představy zkreslené nesmysly z internetu. Můj úkol pak je jim všechno správně vysvětlit a uvést to na pravou míru. Ještě složitější bývá, když se do řemesla pletou málo kvalifikovaní lidé a absolventi různých e-learningových kurzů, kteří jsou schopni leccos naslibovat a kvalitou práce nám kazit pověst. Napadá vás, co s tím dělat? Bylo by dobré, kdyby se ustanovily pravomoci cechů, které dnes sice ve většině řemesel výborně fungují, protože jsou stále ještě řízeny opravdovými fachmany, ale statutárně jsou někde na úrovni zahrádkářů. Jsou to jediné organizace, které by mohly vykonávat funkci odborného garanta, což od nich zákazníci očekávají, jenže dokud nejsou cechy zřizované ze zákona a nemají tedy pravomoci, mohou se snažit, jak chtějí. Na kamnáře může dohlížet vždycky jenom kamnář, na malíře malíř. Abych ale byl spravedlivý, když jsme jako cech přišli někam na úřad, tak se s námi nakonec vždycky někdo bavil a bral nás vážně. Jenže to všichni děláme ve svém volném čase a připomínkovat návrhy zákonů večer po práci jde jen těžko. Co byste poradil lidem, co se rozhodují jít na řemeslo? Úplně základním předpokladem je, aby je to bavilo. Když nebudete mít řemeslo zároveň jako koníčka, tak si budete chtít práci ulehčovat. Namísto hledání řešení si řeknete „ono to takhle stačí“. Tak se to ale dělat nedá. Řemeslník je člověk, jehož práce se podepisuje na životě jeho zákazníků, a musí za to nést zodpovědnost. A zodpovídat za něco, co nás nebaví… to asi ani nejde. A co když člověk dělá něco jiného, třeba v kanclu, a najednou zjistí, že by ho řemeslo možná bavilo? Já sám jsem na rekvalifikačních kurzech potkával spoustu vysokoškoláků a byli tam z různých důvodů. Někdo vystudoval dvě školy, pětatřicet let střídal práce, než se našel v kamnařině a věděl, že se jí chce věnovat naplno. Pak tam s námi byl šedesátiletý pán, u kterého jsem si jist, že po večerech čte Vergilia v originále, ale který se živil jako bagrista. Ten se do kurzu zapsal jen proto, aby si doma sám mohl pořádně postavit kamna. Důvodů je spousta a řemeslem se nemusí hned každý živit.

<

O VZDĚLÁVÁNÍ ŘEMESLNÍKŮ Vzdělávání je zralé na nějakou komplexnější reformu. Například bych uvítal, aby se obnovila dávná tradice mistra a tovaryše a živnostenské oprávnění by člověk mohl získat až po prokazatelném absolvování praxe. Dnes se kamnářem může stát i absolvent ročního rekvalifikačního kurzu. Nic proti nim nemám, kurzy bývají na slušné úrovni a zahrnují i praxi, ale rozhodně ne tak dlouhou, aby nahradila zkušenost pod vedením mistra. Taky by bylo fajn, kdyby živnostenské zkoušky zahrnovaly i dovednosti, jako je vedení firmy, jednání se zákazníkem a podobně.


22 Téma

ČiliChili 11–12 | 2016

Přemek a jeho parta 1

Profiřemeslníků máme sice pomálu, ale kutily-amatéry bychom mohli vyvážet. Taky si jich patřičně vážíme a nabízíme jim v televizi dostatek inspirace.

STUDIO DOBRÝCH NÁPADŮ

Dílo režiséra a dramaturga Jiřího Podlipného, který kromě toho vymyslel i Vysílá studio Jezerka, Sondy a další legendární pořady Československé televize. Studio dobrých nápadů nebylo jen přehlídkou fíglů a řemeslných vychytávek. Jeho tvůrci do něj neváhali kreativně zakomponovat i takové převratné technologie jako počítačový program BASIC pro výuku technického kreslení anebo dokumentární záznam úspěšného pokusu inženýra Pavla Pavla přemístit model sochy Moai z Velikonočních ostrovů smýkáním (přestože státní Česká pojišťovna odmítla pokus pojistit).

2 RECEPTÁŘ NEJEN NA NEDĚLI A RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ

Přemek Podlaha je televizní legenda srovnatelná snad jen s Karolem Polákem a Horstem Fuchsem. Žádný z jeho následovníků se ani nepřiblížil šarmu, se kterým se Podlaha v oranžovém saku dokázal naklonit nad vylepšenou konev (která menším počtem otvorů v kropítku šetří vodu) a položit svou okřídlenou otázku: „Řekněte nám, jak vy to děláte?“ 3

VÁŠ PRIMA RECEPTÁŘ

Letos odstartovaný následovník Podlahova receptáře, který se už od začátku omlouvá, že dokonalosti svého předchůdce nemůže nikdy dosáhnout, přestože ho moderuje Václav Postránecký a podílí se na něm botanik jménem Větvička. Pořad vznikl pravděpodobně proto, aby posichroval konzervativnější část publika TV Prima, pro kterou je Láďa Hruška moc velký úlet.


23

A teď nám pan Bajer z Mechova ukáže, jak si uděláme ze sáčku pytlík

4

VYCHYTÁVKY LÁDI HRUŠKY

Jediný pořad nesoucí jméno svého moderátora, což je srozumitelné, protože by byla škoda promrhat popularitu krále kuřecích kůžiček a člověka, který dokázal, že Jirka Babica není největší zlo českého kulinářského vesmíru. Když odešel z Novy na Primu, vysloužil si od firemních píáristů rovnou titul krále kutilů, s čímž nelze než souhlasit. Člověk, který dokáže v čapce Santa Klause odmoderovat výrobu adventního kalendáře z ruliček od hajzlpapíru, si jiný titul nezaslouží. 5

a uplatňují svou fantazii, která pak potěší tvůrce i obdivovatele.“ Uvádět takový angažovaný pořad nemůže samozřejmě nikdo jiný než Jiřinka Bohdalová, která se do kutilské branže dostala skrz dabing Bédy Trávníčka. 6

RADY PTÁKA LOSKUTÁKA

Pořad se začal vysílat v roce 2001, tedy v  době, kdy Tereza Pergnerová nadšeně hýkala nad novým klipem Leoše Mareše v kožichu a kdy sourozenci Gondíkovi patřili do první ligy televizních bavičů. Otázka je, jestli ta doba není už pryč.

8

KUTIL ADAM

Ambiciózní projekt TV Barrandov, která neváhala svěřit kutilský pořad vnukovi samotného Přemka Podlahy (proč nepřevzal jméno slavného děda je záhadou, asi z vrozené skromnosti). Sekunduje mu slečna jménem Lucie Šprinclová, která není vnučkou nikoho slavného, ale nevadí jí, když se o ní píše jako o SEXY (ano, velkými písmeny) kutilce.

<

HOBBY NAŠÍ DOBY

Pořad s přímo revolučním posláním. Podle webové noticky je určen pro lidi, kteří „mají snahu žít normálně a netouží po robotizaci a totální centralizaci. Pro lidi, kteří mají čas, věnují se zájmové činnosti, nacházejí relaxaci a životní sílu na zahrádce nebo ve sběratelství, něco pěstují, objevují, vytvářejí

7

POLOPATĚ

Proti uřvané hruškiádě staví Česká televize mužně-něžného prince Filipa Čapku s hip plnovousem a podvlékacím trikem u krku škádlivě rozepnutým. Když se nám dojatě svěří, že „co mám opravdu rád, jsou barvy za oknem“, běžíme rovnou sázet muškáty.

Jak tam máte ten simerink, tak ten už se teď nedělá


24 Téma

ČiliChili 11–12 | 2016

1. První hobbymarket u nás Jsme ráj prodejen pro kutily. Působí u nás sedm hobbymarketových řetězců, mají tu asi 150 velkých hal a dalších přibližně 90 prodejen. Celkový obrat kolem 30 miliard korun. Prodej hobby zboží zavedla i internetová Alza a Mall.cz. Nikdy ale nedosáhnou takové proslulosti, jaké požíval jejich praotec – legendární železářství U Rotta.

Ž

elezářství U Rotta byl nejenom jeden z prvních DIY supermarketů v Evropě, ale byl to i první moderní obchodní dům v Praze. První obchod s  železářským zbožím, hodinami a  hudebními nástroji založil Vincenc Josef Rott už v roce 1840, v podloubí naproti domu U Tří bílých růží, kam se přestěhoval o pět let později. Přesně 50 let po založení podniku přikoupil jeho syn Ladislav Rott sousední domy, nechal je zbořit a na jejich místě postavit nové. Prodejna tak rozšířila prodejní prostory, sklady, získala byty pro zaměstnance a mohla rozjet obchody ve velkém. Heslo „Rott dodá vše“ brali majitelé doslova. V dobách největší slávy obchod nabízel 70 000 druhů zboží od kolečka do hodinek po kovářskou výheň. Celkem tu fungovalo 21 oddělení, kde pracovalo více než

A kterýpak řemeslo je nejstarší, co?

170 pečlivě školených prodavačů. Denně sem přišlo přes 2000 zákazníků a  stejný počet zde každý den nakupoval prostřednictvím letáků a katalogů, které vycházely vždy první den v měsíci. Rott totiž zaměstnával armádu obchodních cestujících a zboží jim po celé republice nonstop rozváželo 7 nákladních aut. Každý den prošlo obchodem zboží o objemu 4–6 vagónů. Železářství U Rotta bylo doslova institucí. Majitelé zde mimo jiné zavedli jako první česky vedené účetnictví, angažovali se v národním životě, byli mecenáši vlasteneckých akcí a českého umění. Ladislav Rott byl prý dokonce první, kdo přišel s nápadem vystavět v Praze metro. Firma se stala takovou stálicí, že fungovala pod stejným jménem i za komunistů. Až po roce 1989 o zprivatizovanou firmu potomci přišli. Železářství zavřelo v roce 1996 a přesídlilo o pár domů dál do Linhartské ulice, do prostorů, které fungují jako výdejní místo e-shopu. V původním paláci zdobeném malbami Mikoláše Alše chvíli fungovalo lahůdkářství, pak prodejna křišťálu a porcelánu. Dnes je tu Hard Rock Café a hotel.

<


25

Jak bejt fachman Chcete-li být řemeslníkem, odbornost ve své profesi vám zdaleka nestačí. Základem úspěchu je zvládání jednání se zákazníkem, které se řídí přesnými pravidly.

PŘÍCHOD

OBHLÍDKA

VYTVOŘENÍ ALIBI

PROVEĎTE OPRAVU

Hned ze začátku musíte dát najevo, že v této epizodě hrajete hlavní roli vy a ostatní aktéři vám přinejlepším sekundují. Nějakým plácáním o zákazníkovi, který má vždy pravdu, se nenechte zatěžovat, když krotitelé duchů vlítli do knihovny s plazmovými děly, tak se taky nestarali o to, co mektá knihovník. K navození správného dojmu vám pomůže sirka v koutku a dlouho neprané montérky. To, že přicházíte hodinu po konci domluveného časového úseku (mezi osmou ranní a čtvrtou odpolední), snad není třeba zdůrazňovat.

Jde o první důkaz vaší profesionality, takže se nebojte být nekompromisní. Bez přezutí dorázujte k místu opravy, nasaďte ustaraný výraz a šťourejte se v problémovém zařízení. Občas se ironicky uchechtněte a pronášejte fráze jako: „No, pěknýýýý...“ „Kterej fušer tohle dělal?“, popřípadě „Tak vo tomhle sem jen slyšel vyprávět na učňáku.“

I když je oprava triviální, je vhodné si předem vytvořit vysvětlení pro případ fiaska. Klidně sáhněte po fungující výmluvě na neexistující náhradní díly a stížnosti na vychytralé výrobce: „Jak tam máte ten simerink, tak ten už se nedělá. Voni ví, že se to kazí, a chtěj, abyste si koupila hned novou pračku.“

Nejnudnější část celé procedury, protože jednak musíte doopravdy něco dělat a pak také musíte dávat najevo, jak strašně složité to je. Zmítání se pod dřezem, hekání a nadávání nad „tím fušerem, co to tam montoval“ může být velmi namáhavé. Ulevte si občas tím, že do utrpení zapojíte zákazníka. Například požadavkem, ať vám hodí dvanáctku voříšek nebo „takhle kafíčko kdyby bylo, paninko“.

0:00

POZDRAV Pozdrav má potvrdit dojem navozený příchodem. Ideálně si vystačíte s klasickým „dobrej“ následovaným vhodným oslovením, tedy „mladej pane“ / „mladá pani“ (popřípadě „paninko“), při kterém neberete ohled na věk zákazníka. Pozdrav zakončíte postěžováním. Stěžovat si můžete nad množstvím schodů a podobně. Úvodní fráze může tedy znít: „Dobrej, paninko, teda k vám je to ale vejška. Parkovačku pro mě budete mít? Stojím před barákem na tom dětským hřišti na blikačkách.“

00:01

00:05

VYJEDNÁVÁNÍ V této fázi se rozhoduje 00:15 o vaší odměně. Aby o ní váš zákazník nepochyboval, je třeba ho zmást odbornou hantýrkou a navodit dojem, že za všechno může on. Ke stálým klasikám patří věty: „Poslyšte, kdy ste naposled měnil perlátory?“; „Dával ste tam ty aretační šrouby, co vám přibalili v obchodě, žejo?“; „Nojo, vono se to ale musí čistit, víte, paninko.“

Jasně. Bezúdržbový. Jo a tenhle budík musíte každejch čtyřiadvacet hodin kontrolovat a údaje zapsat semhle

00:30

ZJEVTE SE JAKO SPASITEL Poté, co se zákazník vydusí v hrůze a zírá na vás jako na jediného zachránce, uvolte se, že to přece jen zkusíte. Chlapi ve skladu by tam mohli něco vyšťourat. „Honzíku, nazdar. Prosimtě, máš tam někde efkáemko gufero dvaačtyřicetpětku?“ zeptejte se do telefonu kolegy (i když žádného nemáte). Po chvíli uceďte koutkem úst „Tak máte kliku, mladá pani,“ poděkujte Honzíkovi a oznamte, že radši hned jedete do skladu, než to poslední těsnění někdo vyfoukne. Místo toho si zajděte na svačinku. Zdarma, protože cestu do skladu si samozřejmě přimáznete k faktuře.

00:40

01:40

ODCHOD Po skončení opravy už u zákazníka pouze maříte svůj čas, takže odchod bývá bryskní. Do krátkého časového úseku musíte vměstnat: Úklid („Ty vobaly někam dáte, žejo? A mop máte? Trochu mi to tu vyteklo, tak si to přemázněte, ať si nenašlapete.“), platbu („Fakturu budete potřebovat? To bude ale s DPH. Ježiš vy máte takhle velký? Já nemám nazpátek. Skočíte do trafiky, nebo to necháme?“) a postěžování si („Tak se mějte, no to je pěkný, já už měl bejt na tý havárce na Vohradě.“).

02:00


26 Čumenda

ČiliChili 11–12 | 2016


27

NA CESTĚ Většina z nás se v nějaké fázi své životní cesty usadí. Jsou ale lidé, pro které putování nekončí nikdy. Naskočí na vlak s příští stanicí v neznámu, a jak sami říkají, nemají nic a zároveň mají všechno. Novodobým americkým beatnikům se říká jednoduše Travellers (Cestovatelé). Někteří utíkají před rodinou, jiní ji dobrovolně opouštějí, aby našli sami sebe na cestách. Dávají si přezdívky, které si vzájemně tetují na prstní klouby, žijí sami nebo ve skupinách a sdílejí peníze vydělané hraním na ulici nebo žebráním. Víc než zajímavé objekty na portrétování. A to napadlo i fotografa Michaela Josepha. Foto: Michael Joseph / www.michaeljosephphotographics.com / www.instagram.com/michaeljosephphoto/


ČiliChili 11–12 | 2016

www.muirvidler.com

28 Čumenda


29

„O cestování víme spoustu tajemství, kterým byste nevěřili. Ale sdílíme je jen sami se sebou.“


30 Reportáž

ČiliChili 11–12 | 2016


31

ZAHRAJ NĚCO RYTMICKÝHO „Dobrý den, já tu budu večer hrát, můžu si tu prosím vás někde složit věci?“ Pán, kterému je moje prosba určena, mě pozoruje silně podezřívavě. Nemám mu to za zlé, protože je vrátný a podezřívavý kukuč je 99 % jeho pracovních dovedností. Já jsem DJ a jedu hrát na firemní večírek. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

U

ž od rána se tu sice netrhnou dveře se zvukaři, osvětlovači, cateringem a nejrůznější produkční havětí, ale stejně vám vrátný musí dát najevo, že vás dovnitř jen tak nepustí. V tomhle baráku panuje on. „Počkejte, já vás musím ohlásit,“ odtuší a začne prozvánět hlavní produkční, o které víte, že má už minimálně tři dny permanentně obsazený mobil. Já tu zatím stojím, třicet kilo v náručí, čtvrtmetrák na zádech a zápěstí mi vesele oznamují, že mi dávají další dvě minuty a pak všechno padá k zemi. Když vzdávám nerovný souboj s gravitací a náklad se supěním složím na zem, položí potměšilý Kerberos sluchátko: „Tak má pořád obsazeno, jděte do druhého patra a tam se snad doptáte.“ Heknu poděkování a zvedám se z dřepu zpátky. „Jo a děte po schodech,“ ozývá se mi vesele do zad. „Vejtah si zablokovali chlapi z keterinku.“

MUŽ ZA PULTEM Firemní párty jsou pro DJe rozporuplná záležitost. Na jednu stranu jsou vítanou příležitostí vydělat si nějaký normální honorář. To v klubech, kde za pár piv pouští nadržení teenageři nakradené mptrojky, už dávno nejde. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že akcí zabijete celý den. Například teď je deset dopoledne, čas vymezený v harmonogramu na vaši zvukovku. Když ale dorazíte na místo a v potu tváře složíte kufry s gramofony a batoh s deskami, zjistíte, že to bude až za hodinu, ale spíš později. Na pódiu totiž kvílí kapela, která bude vystupovat jako hlavní bod večera, a svádí souboj s místním zvukařem.

Pokud jste se s tajemným bratrstvem vládců sonických frekvencí nikdy nesetkali, tak vězte, že jejich úkolem není muzikanty zvučit, ale odkazovat je do správných mezí, respektive posílat někam. „V tom odposlechu to máš dost,“ útočí ten zdejší klasickým gambitem na kytaristu, který na něj během sóla zuřivě posunkuje, že se neslyší. Kapela po pár taktech dohraje a naštvaný virtuos něco začne vykřikovat do mikrofonu. „Já to tu takhle mám nastavený vždycky,“ přerušuje ho s přehledem muž za pultem. „Akustika je tu blbá, ale až přijdou lidi, tak to bude znít líp.“ Takových hlášek má v zásobě nespočet. Když dojde na nejhorší, zabije debatu smrtelným úderem: „Kryštofové si nestěžovali“ a odchází na cíčko. Během takového souboje je nejlepší být neviditelný a snažit se nestranit ani jednomu táboru. Coby DJ jste totiž až na samém dně muzikantské komunity, protože „pouštět písničky umí každej“ a ( jak vám neopomene připomenout klávesák) „kdyby mi produkce řekla, tak jsem si mohl vzít noťasa, mám v něm stodvacet giga muziky“. Trpělivě tedy čekám, až se kapela domrcasí, rychle zapojím gramofony a pustím jednu desku, aby byla jistota, že všechno hraje. Což trvá zhruba šest minut. Následující čtvrthodinu strávím debatou se zvukařem, jestli fakt potřebuji odposlech. Tady je potřeba být slušný a trpělivě ho přesvědčovat, že fakt ano, že jsem to psal do technického rideru a že jestli se to k němu nedostalo, tak za to určitě může produkce (ta totiž může za všechno). Nakonec ho ukecám, ať mi jeden zapojí. Za svůj utrpěný úspěch vděčím hlavně tomu, že hraji z desek. To mistr zvukař

>


32 Reportáž

ČiliChili 11–12 | 2016

respektuje, protože za totáče jezdil diskotéky se Salavou, a jen vysloví přání, abych mu pak zahrál nějaký Škorpíky. Bohužel toto první přání nebude zdaleka poslední. Ani nejhorší.

pařmenů dost často liší. Hlavně v druhé části večera, kdy pánové povolí kravaty, dámy rozepnou knoflíčky u blůzek a závěrečný potlesk po projevu nejvyššího šéfa odstartuje volnou zábavu.

MEJDAN A SLUŠNÁ PÁRTY Na tomto místě je asi potřeba udělat si ve firemních párty pořádek. První druh je klasický mejdan čili večírek, kam se chodí zaměstnanci jednou za rok ožrat, poplácat se po zadcích a utvrdit se v přesvědčení, že „ta firma není takový zlo“. Pořádají ho především mladé a progresivní firmy z čupr oborů, jako je reklama, PR, marketing a lichva (finanční poradenství). Hudebně sestává převážně z písniček na přání od Michala Davida přes Leo Beránka po drum’n’bass, pročež se mu slušný DJ vyhýbá a přenechává ho klukům s  laptopy, kteří zahrají všechno a doufají, že nakonec skončí s nějakou nižší manažerkou v zákulisí. Druhý typ je takzvaná slušná párty, pořádaná noblesními firmami, jako jsou banky, mobilní operátoři a vydavatelství firemních časopisů. Na nich se postává, popíjí kvalitní alkohol a odvázanější zábava se rozjede, až když večírek opustí vrchní velení. Hudební přání jsou sice i tady, ale dá se s nimi jakžtakž pracovat a nejlepší je nechat si přímo do smlouvy napsat, že budete hrát „lounge podkresovou hudbu“. Hudební zadání, které máte napsáno ve smlouvě, se ale od představ firemních

NEMÁTE TAM NĚCO ŽIVĚJŠÍHO? Na normální akci je prázdný parket nejhorší můrou DJe. Pro firemní párty, na kterou vás zabookují coby pouštěče loungové vychillované muziky, jsou tancechtiví jedinci pohroma. „My za váma jdeme s takovou věcí,“ tváří se hrozně tajemně asi šestadvacetiletá dáma, která se u vás znenadání zjeví v doprovodu dvou dalších kolegyň. Jediný pohled vám napoví, jaká věta bude následovat. Rozmázlý make-up, povolený účes, na halence flíček od majonézy a mírně potácivý postoj po pátém šampíčku nemůže signalizovat nic jiného než: „My bysme to tady potřebovaly trochu rozject. Nemáte tam něco živějšího?“ V tu chvíli jste bezmocný. Hrajete decentně a potichu, na miniaturním parketu před vámi se pánové cpou kuskusem, ale to samozvané rozjížděčky vůbec nezajímá. Oproti běžným prudilům z normálních mejdanů navíc disponují nebezpečnou efektivitou: „Podívejte, tady sme vám sepsaly písničky, co bysme tam potřebovaly pustit, aby to tu ožilo,“ cpou mi do ruky hustě popsaný papír. Daný seznam zpravidla obsahuje cokoliv od Helenky Vondráčkové přes Ektory, Pitbully až po něco, co se jmenuje Avicii, což zaprvé nevím, co je, zadruhé jsou to pro danou chvíli strašlivé volby, které zatřetí nemám. „To bude problém,“ snažím se o diplomacii, „já mám od vaší šéfové instrukce hrát pohodovou muziku a tohle by se sem nehodilo.“ „To nevadí, my si to zodpovíme,“ rozhihňají se dámy a už se ohlíží, koho vytáhnou do kola. Když trvám na svém, chichot pomine a pohledy ztvrdnou. „Víte co, já si myslím, že když si vás platíme, tak byste nám měl vyhovět,“ vypálí na mě vůdkyně s neoblomnou logikou, se kterou se následující dvě minuty snažím polemizovat a skončí to naštvaným odchodem. Bohužel to byla teprve fáze číslo jedna.

My za váma jdeme s takovou věcí, tváří se hrozně tajemně asi šestadvacetiletá dáma


33

Následující pětiminutová epizoda, kdy se mladý manažer s telefonem v ruce snaží vysvětlit sveřepému zvukařovi, že by si chtěl do aparátu zapojit svůj telefonek, je na mou ztrápenou duši jako balzám. Když zaslechnu klasickou zvukařskou stíračku „džeka jedině s kolou, mladej“, tak se skoro usmívám. I když vím, že mě smích brzy přejde, protože je dlouhááá noc a nikdo z nááás nejde spááát. „Ne, bohužel Helenku fakt nemám, moc se omlouvám.“

DOKDY JEŠTĚ BUDEŠ HRÁT?

TAK TO PUSŤTE Z YOUTUBE! Druhá fáze nastává příchodem posil. „Poslouchejte, my bysme se chtěli bavit, tak nám tam pustíte, co chceme, jo?“ nedává elegantní dáma v kostýmu prostor pro diskuse. Netuším, kdo to je, ale zřejmě je důležitá, takže s úsměvem číslo tři, který platí pro celých sedm hodin dnešního večera, znovu odříkám zadání a vysvětlím, že dost dobře nemůžu hrát na přání, protože ty věci prostě nemám. „Tak to pusťte z YouTube,“ nekompromisně smečuje manažerka, která se vyzná v moderních technologiích a ty černé věci, co se mi točí na gramofonech, považuje za hip dekoraci. „Hele kámo,“ bere mě někdo za rameno a ovane mě rumovým dechem, „já jsem taky DJ a mám tu v telefonu super pecky. Co kdybys mě za to pustil?“ To mi právě scházelo – DJ kolega, příslušník nové generace internetových pouštěčů, kteří se nezdráhají odehrát večer z YouTube i s reklamami. „Vidíte, tak tam dejte tady ty věci z telefonu, on vám řekne co,“ triumfuje domina a s pocitem dobře vykonané práce kráčí konat dobro jinam. Já jen tak tak stačím chytit „kolegu“ za pracku, kterou se mi sápe do mixpultu a zkoumá, kam by píchnul svůj mobil. „Máš kabel s malým džekem?“ ptá se ublíženě, když zjistí, že to nebude tak jednoduché. V té chvíli už bych nejradši vraždil, ale svitne mi naděje na pomstu. „Musíš za zvukařem,“ ukážu na maníka, který v úkrytu za pultem požírá hromadu řízečků bez chleba a zapíjí to Birellem.

Závěr každého večírku vypadá přibližně stejně. Barmani mechanicky dolévají vytrvalcům s kravatou na půl žerdi, hostesky se snaží rozdat co nejvíc dárkových taštiček a číšníci si cpou ulité kousky z cateringu do krabiček. V předsálí zatím nervózně podupává banda uklízečů a muklů od techniky. Nervozně čekají, kdy už to skončí. Hromosvodem pro tuto nervozitu jsem samozřejmě já, protože mám rozkaz pouštět hudbu, dokud šéfové neodejdou. Jelikož jsem v prázdném sálu jediným viditelně činným elementem, všichni se mě chodí ptát, kdy už to skončí. Když odpovím „Nevím, má mi přijít říct paní z produkce“ asi desátému člověku, přichází sám DJ NA FIREMNÍ zvukař. „Do prdele, dokdy budeš PÁRTY V ČÍSLECH hrát? Já musím balit, zejtra jedu s Klusem Ostravu,“ hlásí načuřeně. Nevím, má mi přijít říct paní z produkce. „To je bordel tohle. váží desky, Tydle firemní akce, to je horší než které s sebou táhne fesťáky,“ málem si uplivne těžce zkoušený profík, který večer strávil pokuřováním na balkonku a koukáním na fotbal v tabletu. velkých a 60 malých Já už bych taky skončil. je počet desek Sedmá hodina vestoje v botách od obleku se začíná podepisovat na mých chodidlech. Naštěstí se je hodnota nákladu pan nejvyšší vztyčí, potřese všem sobě rovným pravicí a prázdným sálem kráčí k  šatnám. V  jeho patách vypuká frenetický úklid, což považuji za signál ke konci. desky sbíral Balím gramofony a desky a snaZA 4 HODINY HRANÍ žím se vyhýbat kmitajícím bedňákům, kteří se mi skrytými vymění zhruba 70 desek, údery technikou mstí za to, že 300× nasadí jsem hrál dlouho. Cestou ven a sundá sluchátko, konečně potkávám šéfku pro130× nasliní prst, přijme dukce, pokládám náklad a lovím asi 10 hudebních přání z tašky fakturu. „Tak vám moc a 5 rad „jak to rozjet“ děkuju, moc se nám to líbilo,“ a z toho 9 hudebních žulí se na mě. „Škoda jen, že lidi přání a 5 rad „jak to víc netancovali, viďte?“ rozjet“ odmítne.

22 kg 120

45 tis. Kč

6 let

<


34 Zoom

ČiliChili 11–12 | 2016

Mámo, už nám vyrostlo maso? „Za padesát let už nebudeme muset pěstovat celé kuře, abychom mohli jíst prsíčka nebo křidélka. Vypěstujeme si jednoduše jeho jednotlivé části,“ tvrdil údajně v roce 1931 Winston Churchill. Trvalo to trochu déle, ale ta doba se blíží. Text: Jiří Holubec Obrázky: Getty Images, www.impossiblefoods.com Ilustrace: Karolína Slováková


35

J

e možné, že jste ekologicky smýšlející člověk. Recyklujete odpad, jezdíte v hybridním auťáku, namísto igelitek nosíte nákup v síťovce a čuráte ve sprše, abyste šetřili vodou. Pokud ovšem chcete opravdu razantně zredukovat svou karbonovou ťápotu z povrchu planety, je vám to všechno málo platné. Abyste se stali ekologicky nezávadným jedincem, můžete klidně jezdit offroadem, ale čeho se musíte vzdát, je maso. Než teď časopis zahodíte s kletbou, že jde o další agitku vegelobby, tak vydržte, protože ta zajímavá část ještě přijde. Omezení masné výroby nás ale asi čeká, protože ona opravdu dává našemu životnímu prostředí zabrat. Hlavní problém masné výroby spočívá v její neefektivitě, obzvlášť patrné ve velkochovech, kde se zvířata krmí obilninami. Uvádí se, že celá třetina zemědělské půdy padne na pěstování jejich krmení. Může se zdát, že řešením je přirozený farmářský chov zvířat na pastvinách, které se nemusí zalévat, a který je zároveň milosrdnější ke zvířatům. Nicméně pokud by například USA chtěly přejít na volný chov, musely by se kravičky pást na zhruba polovině celého území (na zbytku by se popelila kuřata a ryli čuníci). V Brazílii se kvůli kravským pastvinám vykácel deštný prales zhruba o rozloze Francie a metan produkovaný během hovězího trávení představuje vážný problém při tvorbě skleníkového efektu. Sečteno a podtrženo, výroba masa v živých zvířatech je opravdu neefektivní. Energii obsaženou v krmivu proměňujeme v energii obsaženou v mase s účinností jen asi 54:1. Na první pohled je řešení velmi jednoduché: omezit konzumaci masa. K tomu ale nejspíš nedojde. Jen asi 5 % obyvatel západních zemí se hlásí k vegetariánství nebo veganství a navíc asi 85 % z nich nakonec opět začne aspoň občas jíst maso. Každopádně se dá očekávat, že jeho spotřeba poroste. Na začátku 60. let činila roční výroba masa zhruba 80 milionů tun, vloni to bylo skoro 320 milionů. Zkrátka, pokud chceme uspokojit stále vzrůstající poptávku po propečené flákotě, musíme si najít trvale udržitelnou alternativu. Dobrá zpráva je, že když jde o něco tak důležitého, jako je budoucnost hambáče, tak se do vynalézání vrháme přímo s příkladnou vervou. A zdá se, že už se brzy dočkáme. Navíc ne jedné, ale hned několika alternativ.

BURGER Z VLÁKEN Pěstování masa v laboratořích se zkouší už od konce 90. let. Bylo vydáno několik patentů, vypsána spousta grantů a postupně se z mikroskopických rozměrů a Petriho misek začalo laboratorní maso posouvat do něčeho, co se skutečně dá v konečné fázi hodit na gril. V roce 2012 se seriózním výzkumem zabývalo asi třicet laboratoří, z nichž největší průlom zaznamenal tým na Maastrichtské

MASO V ČÍSLECH

5%

univerzitě. Vede ho Mark Post, profesor vaskulární fyziologie, který patří k dlouhodobým kritikům současné biovýroby (natočil o ní drsný dokument Cowspiracy) a na rozdíl od jiných aktivistů se rozhodl něco proti masovýrobě dělat. Jeho postup vychází z už dlouho známé metody množení kmenových buněk. Kmenové buňky jsou velmi čilé, jediná z nich dokáže vytvořit více než sto bilionů potomků, které Post a jeho tým unikátním způsobem dokážou pospojovat do svalových vláken. Každé vlákno obsahuje zhruba 1,5 milionu svalových buněk, z deseti tisíc vláken se dá umlít solidní burger. Když si to spočítáte, zjistíte, že z jedné kmenové buňky vznikne skoro sedm tisíc hamburgerů, a stejně tak se dají pěstovat stejky, slanina a kuřecí prsíčka. Jediný problém je, že maso je naprosto libové, beze stop tuku a tím pádem suché. Postův tým to řeší přidáním rostlinných náhražek a uvažuje, že bude živočišný tuk pěstovat stejným způsobem jako svalová vlákna.

obyvatel západních zemí se hlásí k vegetariánství nebo veganství

85 % z nich nakonec opět začne aspoň občas jíst maso

320 MIL.

tun masa se vyrobilo v loňském roce. Na začátku 60. let to bylo zhruba 80 milionů tun.

MASO Z INKUBÁTORU Postův výzkum přináší první výsledky a doufá, že jeho maso poputuje v  dohledné době (asi během 5 až 10  let) do  obchodů. V  budoucnu má naplánovaný vývoj domácího inkubátoru, ve kterém si bude každý sám pěstovat maso podle libosti. Přesto ale čelí kritice. Především proto, že neřeší nutnost chovat zvířata, byť v daleko menší míře. Kmenové buňky se totiž musí z něčeho odebírat a také v něčem pěstovat a v současnosti je živné médium vyráběné z krevního séra (pracuje se na vývoji rostlinné výživy). Další kritika přichází z řad odpůrců geneticky upravených potravin, odborníků na etiku a náboženských skupin – například se diskutuje, jestli je uměle pěstované maso košer. V každém případě je fajn, že existuje i další směr, který jde zcela jinou cestou a dokáže už dnes vyrobit hamburger, kvůli kterému nemuseli z kravičky nic vyřezávat.

>

Tady máte bezmasý burger a pan Post přeje dobrou chuť.


36 Zoom

ČiliChili 11–12 | 2016

Jestli ještě za 50 let budeme jíst burgery, nebudou to burgery z krav.

20 % TUK

MASO Z KYTIČEK O vytvoření dokonalého vegeburgeru se snažíme už hodně dlouho a spousta pokusů skončila relativním úspěchem. Relativním proto, že kulinářští koumáci dokázali vytvořit fakt dobrý karboš, ale nikdy ne takový, aby chutnal opravdu jako maso. Změnit to má jeden z nejúspěšnějších startupů v historii jménem Impossible Foods. Vede ho dvoumetrový vegan jménem Pat Brown. Ten se jednoho dne rozhodl prodat dům, vyrabovat rodinné úspory a vytvořit dokonalou náhražku masa, které nebude chybět nic, co dělá maso masem. Za syrova bude měkká a „krvavá“, na grilu se bude hezky škvířit, hnědnout, tuhnout a vonět. Pár týdnů poté, co Brown svůj záměr oznámil v crowdfundingové kampani, měl Impossible Foods na kontě skoro 200 milionů dolarů a mohl si za ně postavit luxusní laboratoř. V té se na molekuly rozebírají struktura, chuť, vůně a procesy probíhající při přípravě masa a získané výsledky se replikují za pomocí rostlinných složek. Kupodivu se ukázalo, že vytvořit bezmasý burger není až tak složité. Tedy, relativně. Zásadní zjištění bylo, že za naprostou většinu chuťově masitých vlastností může jedna „zázračná složka“, která se jmenuje hem-molekula, obsahující železo a je zodpovědná za přenos kyslíku. V největší koncentraci se nachází právě v krvi a mase (proto je červené a chutná železitě), ale dá se najít a vydolovat i z rostlinných zdrojů. Brownův výzkumný tým nejprve přišel na způsob, jak hem získávat z kořenů luštěnin, jako jsou sója nebo hrách. Tím by se ale nezbavil zásadního problému velkopěstitelství sóji a rozhodl se raději implantovat gen kódující hem do kvasinek a pěstovat ho tak ve velkém v laboratoři. Výrobna základní suroviny pro nové burgery vypadá jako pivovar vedený upíry. Místo alkoholu kvasinky produkují v tancích červenou pěnivou tekutinu, která vypadá zhruba jako krev. Ta se přidává do směsi proteinů z obilí, špenátu a brambor, protkané vločkami kokosového tuku a svázané vlákny rostlinného enzymu. Velkou práci si dali vývojáři s vůní. Vzali skutečné maso a na chromatografickém spektrometru rozebrali jeho odér na tisíce molekulárních složek. Pak si zavolali čichací odborníky (vydělávají velké peníze ve výrobě parfémů, vína a podobně) a požádali je, aby jim identifikovali co nejvíce

80 % PROTEIN

IMPOSSIBLE FOODS Když si dáte místo BigMaca burger z umělého masa, který je už k dostání ve vybraných restauracích v New Yorku, ušetříte naší planetě asi 200 litrů vody.

vonných komponent, které pak opět replikovali z rostlinných zdrojů. Výsledkem takto pečlivě vedeného procesu je burger, který je chutí, vůní i vzhledem takřka k nerozeznání od pravého. Tvoří ho z 80 % protein, z 20 % tuk, nenajdete v něm žádný cholesterol, antibiotika, hormony ani kontaminanty z jatek. Když ho hodíte na gril, tak prská, hnědne a krásně voní. A nejlepší zpráva? Nemožné maso už je na trhu. Dělají z něj hamburgery ve vybraných newyorských restauracích a stojí na něj fronty vegani i masožrouti. Na konci letošního roku půjde toto maso na světový trh. Když si ho dáte místo BigMaca, ušetříte naší planetě asi 200 litrů vody, zbavíte ji emisí CO2 odpovídajících třicetikilometrové jízdě autem a uvolníte 7 m2 zemědělské půdy. Možná vám to připadá jako spousta crcání kvůli karbanátkům, ale jak říká Brown: „Jestli ještě za 50 let budeme jíst burgery, nebudou to moct být burgery z krav. V podstatě se dá říct, že nezachraňujeme jen zvířata. My zachraňujeme také burgery.“ Mark Post to vidí podobně: „Až si za dvacet let půjdete koupit do supermarketu maso, budete si moct vybrat mezi dvěma identickými produkty. Jeden z nich ale bude dražší, protože na něj bude uvalena daň z poškozování životního prostředí a bude mít nálepku ‚Vyrobeno s přispěním utrpení živého tvora‘.“

<


Kombinuazj žákovský průk

a In Kar tu! = až 55% sleva

* akce platí od 15. 9. do 31. 10. 2016

na jízdenku do školy

POZOR AKCE! S průkazem ISIC nyní In Karta s aplikací IN 25 na 3 roky o 100 Kč levněji!*

www.cd.cz/kombinuj


38 Pokec

ČiliChili 11–12 | 2016

Na blešáku v ČKD by měl natáčet National Geographic Fotografů, kteří cvakají pózující lidi v městském prostředí, je milion. Jestli ale chcete někomu ukázat autentickou reportáž ze současné Prahy, podívejte se na facebookový blog Made in Praha. Američan Constantino na něm vystavuje produkty své dlouhodobé fascinace obyvateli našeho hlavního města. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl, Constantino

Říká se, že se člověk přestěhuje do cizí země, jen když k tomu má důvod. Jaký je ten tvůj? Žil jsem deset let v New Yorku, a už když jsem se tam stěhoval, řekl jsem si, že tam nezůstanu víc než deset let. Protože pak už bych se neodstěhoval nikdy a to město by mě semlelo. Říká se o něm, že je to nejúžasnější město na světě, ale reálně v něm můžeš fungovat, jen když vyděláváš fůru peněz. Dnes je to ještě daleko horší než v 90. letech, ale stejně to byl nekonečný krysí závod. Od výplaty k výplatě. Už mě to unavovalo. Jak ses dostal do Prahy? To byla náhoda. Poprvé jsem o ní slyšel, když jsme byli s kamarádem v 90. letech na tripu po Evropě. To je něco, co prostě musí každý mladý Američan udělat. Vzít batoh, jezdit, užívat si evropské svobody… Tehdy jsem poprvé slyšel o Praze. Slyšel? Jo, do té doby jsem ani netušil, že něco jako Československo existuje. Jezdili jsme hlavně po Francii, protože můj kamarád z ní pocházel a básnil mi o Francouzkách. V jednom hostelu jsme potkali další partu, která vyprávěla o Praze. Znělo to jako nějaké město z jiného vesmíru. Kus bývalého komunistického bloku, kde bylo najednou všechno možné. Jak sis vůbec představoval východní blok v 80. letech, když jsi vyrůstal? Tehdy jsme byli nepřátelé.

Kamarád mi vyprávěl, že jste trénovali, jak se chovat, až na vás Reagan zaútočí atomovkou. To my jsme tak nebrali. Věděl jsem, že existuje Rusko, které jsem si představoval jako temnou zemi, kde pořád sněží a na všechno se stojí fronty. Když jsem se stěhoval do Evropy, přijel jsem sem víceméně náhodou, protože jsem tenkrát v New Yorku chodil s jednou Češkou. Řekl jsem si, že někde začít musím. Už jsem odsud nikdy neodjel. Protože se ti tu tak líbilo? Byl jsem fascinován, samozřejmě. Žiješ tu třináct let a nemluvíš česky. Je to proto, že si tu fascinaci nechceš kazit? Nebudu se vymlouvat, z velké části je to lenost, protože v mém věku nechci věnovat několik hodin denně studiu. Sice mě to okrádá o zkušenost, jaké to je rozumět cizímu jazyku a mluvit jím, ale přežil jsem to doteď, tak to přežiju i dál. Nejsem výjimka, v okruhu mých známých mluví česky asi dva. Ale možná je i něco na tom, co říkáš. Když jedu nacpanou tramvají, tak jsem pořád ve své vlastní bublině. Nemusím se od lidí odstříhávat. Nerozumím jim, ale o to raději je sleduji. A fotím. Je tvůj fotoblog Made in Praha inspirován slavným blogem People of New York? Ne. People of New York jsem viděl poprvé asi před týdnem. Čechy fotím už hodně dlouho. Už někdy v roce 2003 jsem chodil po Praze s foťákem na kinofilm. To ovšem

>


40 Pokec

ČiliChili 11–12 | 2016

CONSTANTINO Pochází z Atlanty. Deset let žil v New Yorku, kde pracoval jako hotelový portýr, asistent fotografů a fotograf. Dnes žije v Praze a živí se jako nezávislý konzultant.

mělo tu nevýhodu, že lidi věděli, že je fotím. S iPhonem prostě můžu předstírat, že videochatuju, mám sluchátko v uchu a nikdo nic netuší. Vážně tě nikdo nechytil? Když vidím, že mě někdo odhalil, tak tu fotku většinou ani necvaknu. Snažím se lidi fotit v situacích běžného života. Nechci, aby mi někdo pózoval. Jen jeden bezdomovec mě honil po autobusáku Na Knížecí. Stál tam uprostřed nástupního ostrůvku a močil, což jsem si samozřejmě musel vyfotit. Naštěstí se mu s kalhotami u kolen moc dobře neběželo, takže jsem mu utekl. Mezi lidmi Made in Praha je hodně mladých. Zdá se, že máš spadeno na hipstery. Protože jsou to taky lidi Made in Praha, stejně jako pánové v kožených vestách a ponožkách v sandálech. Když jsem odcházel před patnácti lety z New Yorku, byl jich plný Brooklyn a já už je tehdy nemohl vystát. Proč? Připadá mi směšné, že se někdo tak strašně moc snaží, aby vypadal, že se vůbec nesnaží dbát o to, jak vypadá. Ale nechci, aby to vyznělo, že je nenávidím. Spousta mých kamarádů má teď plnovous a upnuté džíny. A buďme upřímní, bez hipsterů bychom neměli v Praze Náplavku, Bio Oko nebo tady Stalina. Mezi fotkami jich je nakonec jen pár. Takových těch hodně hardcore, co jsou roztomile legrační. Neozval se ti někdo, kdo se poznal na fotkách? Jeden kluk mi napsal, že blog fajn, ale ať jeho fotku sundám, což jsem okamžitě udělal. Já nad tím často přemýšlím a hodně mých kamarádů mi říká, že je neslušné fotit nic netušící lidi. Navíc většinou staré, častokrát takové, co se jim evidentně nevede moc dobře. Ale já zcela upřímně prohlašuji, že z mé strany v tom není ani špetka špatného úmyslu. Ti lidé mě prostě fascinují. Fotím si je sám pro sebe. Ani nevím, proč jsem začal dělat fotoblog. Asi jsem se chtěl podělit. Jak bys Made in Praha popsal? Kamarád o něm napsal: Made in Praha je hloubková studie nevědomé alternativní sebeprezentace v demografickém kaleidoskopu postkomunistické Prahy vyjádřená v kontextu dnešních retromódních trendů. Já osobně to beru jako koníčka, kdy na ulicích Prahy fotím lidi, co mě zaujmou. Co tě na nich tak fascinuje? To je strašně těžké vysvětlit. Jeden z důvodů je, že nikde jinde na světě takoví lidé nejsou. Jejich styl oblékání, výraz, chůze, celková vizáž je, jako by vypadli z třicet let starého filmu. Je na nich přitom vidět ta naprostá autenticita. Chodí tak schválně, je to jejich styl a absolutně nemají potřebu řídit se módou nebo vkusem někoho jiného. To je vlastně ohromně osvobozující a já spoustu těch lidí obdivuji. Jasně, někoho vyfotím, protože mi prostě přijde


41

legrační, ale když projedeš moje fotky, uvidíš, že spousta z nich jsou lidé s velmi osobitým stylem. Dámy v doma šitých bílých overalech, kabátech z umělé leopardí kožešiny. Pánové v tesilových oblecích nebo džínových kompletech a s koženou vestou… Oblečený podle časopisu může být každý, ale tihle lidé jsou naprosto sví, na nic si nehrají. Pro mě to jsou opravdoví Češi a Pražané, kvůli kterým jsem tu zakotvil. Hm... to vlastně dává smysl. Teď si vem, že je fotím vlastně v jedné z evropských metropolí. Kousek od centra. Stačí si zajet na Anděl, což je vlastně finanční a nákupní čtvrť, ale je dodnes protkaná místy, kde se zastavil čas. Pánové Made in Praha tam sedí v knajpách, co se nezměnily od doby, kdy je založili, popíjí Plzeň za dvaadvacet a vypadají, jako by to měnící se velkoměsto nevnímali. To samé v Kobylisích, na Masarykově nádraží a už vůbec nemluvím o takovém blešáku v bývalém ČKD. To je místo, kde by měl National Geographic natáčet dokumenty. Fotíš nějakou cílenou technikou, nebo prostě cvakneš, jak to vyjde? Za každou fotkou je, ač se to nezdá, kus práce a zkušenosti. Málokdy chodím cíleně někam fotit. Když uvidím někoho, kdo mě zaujme, musím se dostat do pozice, kde mám dobrý záběr, čisté pozadí a pak čekám na perfektní pózu. Přestože většina lidí neví, že je fotím, tak na ně nemůžu mířit telefon minutu. Průměrně pořídím dvě, tři fotky a konec. Proto se spousta fotek nepovede a o to větší radost mám z těch dokonalých. Třeba pán v póze Kapitána Morgana. To je přesně ten, o kom jsem mluvil. Evidentně spokojený pán v letech, čistý, upravený, bourák, co má nějaké módní trendy úplně na háku. Hodně cestuješ po východní Evropě. Fotíš i tam? Snažím se, ale není to ono. Nikde jinde než v Praze nevídám takovou spoustu lidí, co bych si chtěl vyfotit. Sice vypadají divně, ale často je to proto, že jsou evidentně chudí nebo nemocní, a to fotit nechci. Taky se často necítím tak bezpečně. Asi to možná nevnímáš, ale já žil leckde a Praha je jedno z nejbezpečnějších a nejuvolněnějších měst na světě. Kdybych vytáhnul foťák na někoho v Bukurešti nebo v Sarajevu, tak bych měl pocit, že můžu skončit s kudlou v žebrech. V Praze mě maximálně někdo pošle někam. Nebojíš se, že lidé Made in Praha budou mizet? Ani ne. Teda, oni mizí už dneska, ale není to tím, že by vymírali. Spíš je město tlačí z centra na okraje. Sedni na metro a zajeď se podívat na Háje. Tam jich najdeš tolik, že je to až nesportovní. A zdá se, že se tenhle úžasný styl předává i do dalších generací. Takže – nemyslím si, že někdy zmizí. Jestli ano, tak určitě budou žít dál mimo Prahu. Ale spíš se toho nedožiju.

<


42 Sporák

CUKETO-ZELO Někomu už čerstvě naložené zelí smrdí ve sklepě, jiní ho fasují od babiček nebo ze supermarketů. Stačí si jen vybrat, jestli si ho dáte s husou, nebo kachnou. My jsme se tentokrát rozhodli pár kejháků ušetřit a připravit si ho v tak trochu zdravějším stylu. S cuketovými plackami přijde k chuti v každém počasí – v zimě hřeje, v teple chutná! Text: Helena Suchá Foto: Michael Kratochvíl


43

ČiliChili 11–12 | 2016

•• DOZELÍME

• OSTROUHÁME, VYSMAŽÍME PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz Co potřebujete na placky 2 střední cukety 120 g slaniny nebo šunky

Cukety si nastrouháme nahrubo, přidáme slaninu nebo šunku nakrájenou na kostičky, osolíme, opepříme, přisypeme hladkou mouku a dochutíme vylisovaným česnekem. Nakonec přidáme vejce, a abychom to měli vláčnější, tak i trochu mléka. Pořádně promícháme a uplácáme si placičky velikosti dlaně, které dozlatova smažíme na rozpáleném oleji.

Na másle si dorůžova osmahneme nakrájenou cibulku, přidáme cukr, aby nám zkaramelizoval. Přimícháme kysané zelí, dochutíme solí a pepřem a lehce podusíme. Nakonec zelí poprášíme moukou, aby se zatáhlo. Servírujeme na cukeťáky nebo vedle nich.

sůl, pepř 2 stroužky česneku hrnek hladké mouky 2 vejce mléko, olej Co potřebujete na zelí 1 cibuli 50 g másla 2 sklenice zelí 1 lžíci cukru mouku na zaprášení sůl, pepř

Pokud vám cuketové placky přijdou až moc *chuťově výrazné, nebojte se k cuketě přistrouhat jednu bramboru. Výsledek je pak mnohem jemnější.


44 Konzum

ČiliChili 11–12 | 2016

Všechna poprvé se snažím zapomenout Když se díváte, jak Martin Janecký pracuje, pravděpodobně vám to vyrazí dech. Disciplínu, kterou ovládá, je obtížné jen tak potkat, natož popsat. Stručně řečeno dělá sochy z foukaného skla a své jedinečné umění vyučuje po celém světě. V létě. V zimě fouká na Aljašce. Text: Natálie Veselá Foto: archiv Martina Janeckého

Kolem skla jste se motal už od malička. Pamatujete si, jaký to byl pocit, když jste si poprvé fouknul? Musím říct, že se snažím na všechna svoje poprvé raději zapomenout... Stalo se to při otevření tátovy sklárny v roce 1993 a asi jsem se poprvé dost spálil. Ale i tak mi to úplně učarovalo a o to víc jsem se pak snažil. To prostředí a vůbec všichni lidi, kteří tam v té době pracovali, speciálně pak pan Karel Krumholc. Dával na mě bacha. Kdy vás ale napadlo modelovat sklo jako plastiku, když u nás se tenhle způsob práce ani neučí? Jak jste na to vůbec přišel? Já jsem si modeloval už od začátku, dělal jsem si různý figurky, pořád jsem si se sklem hrál. Nikdy jsem nebyl předurčený být nějakým umělcem, dá se říct, že jsem vyrostl ve fabrice. Tohle moje hraní se sklem bylo úplně přirozený, prostě koníček vedle mojí práce ve sklárnách. Víc prostoru jsem pak dostal ve sklárně Ajeto Petra Novotného a plně

věnovat jsem se tomu začal až potom, co jsem se v roce 2003 odstěhoval do Spojených států. Jak se vlastně z kluka z Nového Boru stane světoběžník? Začalo to někdy v mých patnácti, kdy mě škola poslala předvádět do Holandska a Francie, po škole jsem pracoval ve Švédsku, Jižní Africe, Indii a dalších zemích a pak jsem chtěl do Ameriky. Věděl jsem už, že ve světě se sklo dělá jinak než v Čechách, a hrozně mě to zajímalo a chtěl jsem se to všechno učit. Takže jsem při první příležitosti v létě 2001 odletěl do Ameriky, kde jsem mohl tři měsíce bydlet u známého, a trochu se tam rozkoukal. Za dva roky jsem odjel už úplně. Když děláte figurální skleněné sochy, jak je to k vidění na vašem webu, vypadá to jako slušný maraton. Fyzicky i psychicky náročný. Kolik toho za rok uděláte?


45

Poslední věci, který jsem dělal, byly asi půlmetrový hlavy a málem jsem u toho vypustil duši

Asi tak kolem 30 věcí, ale opravdu záleží, co zrovna dělám. Navíc téměř půl roku, tedy přes léto, hodně cestuju, učím po školách a předvádím všude možně po světě. A přes zimu si dělám svoje věci. Co všechno si musíte hlídat, když pracujete? Mě zarazila bezpečnost práce. Viděla jsem fotku, kde kouříte, když pracujete se sklem. Na hlídání je toho hodně, to je fakt, ale ty základní věci jako třeba hlídání teploty věci, na které pracujeme, má na starosti můj asistent a zbytek, včetně jeho, pak hlídám já… Co se týká bezpečnosti práce, ano, je to nebezpečné, ale pokud to umíte… Navíc se u toho kouří skoro ze všeho, tak je to jedno, jestli i ze mě. Jak dlouho jste v kuse nejdéle pracoval? Neumím si představit, jak dlouho trvá, než vznikne skleněný člověk. Ono se naštěstí dá přestat, vychladit to, potom to znova přes noc ohřát a zase na tom pokračovat. V kuse na jedné hlavě jsem pracoval asi 9 hodin. Ty poslední věci, co jsem dělal, trvaly dohromady asi 16 hodin a to už se v kuse nedá. Existují při práci se sklem nějaké hranice? Něco, co ten materiál prostě nedokáže? Možnosti foukaného skla jsou limitované jeho velikostí. Poslední věci, které jsem dělal, byly asi půlmetrové hlavy a málem jsem u toho vypustil duši já a asistent taky. Pořád se to ale snažím nějak zdokonalovat, posouvat postupně dál. Pořád vidím obrovské rezervy, každý den. Třeba, aby ta věc měla určitou náladu, výraz, pohyb, to jsou všechno věci, které se pořád učím. A podle toho, co jsem uplácal včera, si myslím, že se to budu učit ještě hodně dlouho. Zkusil jste si někdy osahat i něco jiného než sklo? Nebo se raději držíte svého kopyta? Nezkusil a nic jiného ani neumím. Snažím se dělat jednu věc pořádně. Ale samozřejmě sleduju, co se děje. Hudba je mým velkým koníčkem, moc mě baví i malba, socha, fotografie, všechno je velká inspirace. Od roku 2003 jste tedy tak nějak plus minus v Americe, řekněme. Jste tam doma?

Já jsem nikdy neplánoval, že zůstanu natrvalo, do Ameriky jsem přijel kvůli práci. Kvůli ní považuju za důležité tohle absolvovat. Doma jsem v Praze, kde trávím veškerý svůj volný čas. Plánuju usadit se v Čechách, založit studio, kde bych mohl pracovat na svých věcech, spolupracovat s jinými umělci a učit. Brzo. A ta Aljaška? Máte rád zimu a tmu? Zima a tma jsou jako bonus, když nemůžete lítat po venku, protože je tam −40 stupňů, tak se dobře soustředíte na práci. Ale stalo se to náhodou, potkal jsem v Seattlu majitelku studia, paní, která se pak stala takovou mou druhou mámou. A ona mi na začátku strašně pomohla, když mi nabídla ten prostor, abych se tam mohl na tři měsíce zavřít a učit se a pracovat. Vyučujete po celém světě. Jste schopen odhadnout, že někdo má větší talent než ostatní? Existuje něco jako sklářské střevo? A dělají to i holky? Jak říkal pan Harcuba, slavný rytec skla: „Talent je předpoklad.“ Nejdůležitější je píle a vytrvalost. Holky? Jasně. Hlavně v Americe a Japonsku a jsou strašně šikovný, maj úžasnej cit. A všechny ty lidi učíte to, co sám děláte? Co musím umět, aby mi takový kurz k něčemu byl? Dnes se tomu opravdu věnuje velké množství lidí, já jsem za deset let měl 600 studentů, ale ta technika je opravdu náročná, tak předávám základy a vysvětluju různý postupy přímo při práci. Aby to k něčemu bylo, musíte mít minimálně 4 roky zkušeností s prací se sklem. Před rokem a půl jste na Letní sklářské dílně v Železném Brodu demonstroval svoji práci a odezva byla ohromná. Jak vidíte sklářskou budoucnost Česka, bývalé to velmoci? Musím upřímně říct, že nevím. Připadá mi, že touha učit se dělat sklo u nás pomalu vymírá. Často se mluví o tom, jak se české sklo dostalo z krize, ale já si to nemyslím. Teprve až budou školy plné mladých lidí, kteří se tomu budou chtít věnovat, tak to pro české sklo bude znamenat zase dobré časy.

<


46 Konzum Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text: Michal Pařízek, Markéta Bajerová, Jan Studnička, Helena Suchá Foto: archiv

RESTAURACE FILM

Když je America Great Again Mrkněte na neprávem opomenutou filmovou bombu letošního jara. V Nice Guys se režisér a scenárista Shane Black vrátil k tomu, co mu jde úplně nejlépe – neonoir buddy komedii. Soukromé očko Ryan Gosling a mlátička lidí Russell Crowe pátrají po mrtvé pornohvězdě uprostřed sedmdesátkového LA. A pokud vás nepřesvědčí tohle, vězte, že ústřední duo má takovou chemii, jakou jsme na plátně neviděli od (opět) Blackovy Smrtonosné zbraně. Na tom filmu je skvělé všechno a chcete ho. Správní chlapi, Warner Bros. Pictures, 2016, 116 minut

KONCERT

XX Karlín Loňské sólové album In Colour Jamieho xx si všichni pochvalovali. Ještě před jeho vydáním se nechal slyšet, že podobným směrem se bude ubírat také jeho domovská skupina. Nové album The XX jsme zatím neslyšeli, ale dobrou zprávou je, že vyráží na turné a mezi pouhými pěti zastávkami se objevila i Praha. Eponymní debut skupiny nedávno vyhlásil respektovaný New Musical Express za „nejlepší album našich časů“. Přesvědčit se můžete 29. listopadu v pražském Foru Karlín. The XX, 29. 11., host Jenny Hval, Forum Karlín, Praha, www.dsmacku.com

Bistro s koulema „Dobré bistro, to chce koule,“ řekli si asi majitelé a otevřeli na Vinohradech Brixton Balls. Koule masové i nemasové tu mají v neobvyklých variantách – v pitě, v misce, v omáčkách, s rýží nebo zelím... Ani se odtamtud nebudete chtít odkutálet. Brixton Balls, Korunní 23, Praha 2 – Vinohrady, www.brixtonballs.cz


Konzum 47

ČiliChili 11–12 | 2016

SERIÁL

Pustina vás nepustí V neděli 30. října měl premiéru nový televizní seriál Pustina. Drsný příběh z drsného kraje, famózní herecké výkony a chvílemi až neuvěřitelné obrazy. Režie Ivan Zachariáš a Alice Nellis, scénář Štěpán Hulík (Hořící keř) a v hlavní roli Zuzana Stivínová. Autoři nezapírají inspiraci u severských detektivek a dalších seriálů nové doby, ale příběh ze severočeského pohraničí rozhodně obstojí sám za sebe. Po každém dílu přichází neodolatelná chuť se osprchovat, tolik silných, uvěřitelných a veskrze negativních emocí se v českém seriálu neobjevilo už hodně dlouho. Pustina, od 30. 10., 8× 60 minut, www.hbo.cz KNIHA

Johnny Cash černý na bílým

KNIHA

Od smrti Johnnyho Cashe uplynulo 13 let a na českém trhu se teď objevily hned dvě knihy s country rebelem v hlavní roli. Kniha novináře Roberta Hilburna Johnny Cash: Život popisuje na téměř sedmi stech padesáti stránkách... inu, život muzikanta, a to do posledního detailu. Autor byl Cashovi osobně blízký, jako jediný novinář se například zúčastnil slavného koncertu ve věznici Folsom. To grafický román Johnny Cash, I See a Darkness sice nemá podobně podrobné ambice, zato se na Cashovu dobu dívá s osvěžující zkratkou, a co si budeme povídat, málokterá hudební hvězda do strohého komiksového prostředí zapadne tak dokonale. Temnota k Johnnymu Cashovi bezesporu patří, ovšem název jinak povedeného komiksu je roztomile paradoxní – píseň, jejíž titul cituje, sice Johnny Cash nahrál, ale napsal ji Will Oldham, příslušník úplně jiné generace.

Sex, drogy a noční můry

Robert Hilburn: Johnny Cash – Život, Volvox Globator, 680 stran, www.volvox.cz Kleist Reinhard: Johnny Cash, I See a Darkness, Argo, 224 stran, www.argo.cz

Evidentně nestárne nejen Kingova tvorba, ale ani Stephen sám. Příběh o druhořadém kytaristovi závislém na heroinu a odpadlém knězi, který ho léčí, patří k tomu nejděsivějšímu, co si můžete přečíst. Je to jednak díky tomu, že Stephen je prostě stále hororová jednička, a taky díky tomu, že se příběh táhne od šedesátek až do současnosti. A když všechny ty stvůrnosti, které normálně patří do kingovských osmdesátek, zatnou drápy do naší komfortní současnosti (třeba přes YouTube), je to nepříjemný. Úžasně nepříjemný. Stephen King: Revival, Beta – Pavel Dobrovský, 320 stran, www.knihydobrovsky.cz


48 Konzum

ČiliChili 11–12 | 2016

STAND-UP

Komedie ve stoje Bez kulis, trapných oblečků, bez Petra Novotného, ale zase s bandou obyčejných lidí, kteří umí vtipně okomentovat jak nový díl Ordinace, tak i svůj předkus. Taková je opravdová stand-up show Underground Comedy, u které si stoprocentně učurnete smíchy a pak i nervozitou, až si na závěr sami stoupnete k mikrofonu a před ovíněné publikum. Navíc tam teď máme svýho člověka, jakýho neřekneme – na to se musíte podívat sami! Underground Comedy: 21. 12. – The Best of Underground Comedy, Le Royal, Praha, www.undergroundcomedy.cz

KOMIKS

Rváči po deseti letech Pokračování Klubu rváčů se nám pořádně vybarvilo. Jeho autor Chuck Palahniuk zřejmě svůj počítač použil k urovnání vztahů se sousedem a druhý díl svého úspěšného románu nechal vtěsnat kreslířem Cameronem Stewartem do komiksových okýnek. Kromě o deset let staršího Sebastiana a jeho (už) ženy Marly nechybí ani výrobce mýdla a terorisů Tyler Durden, který nám tu vstal z mrtvých.

SERIÁL

Holčičí návykovka

Chuck Palahniuk, Cameron Stewart: Klub rváčů: Gambit poklidu, 2016, Nakladatelství Crew, www.crew.cz

Holky, po tomhle tipu nás budete proklínat. Odpoledne totiž zkusíte jeden díl a večer už stahujete druhou sérii. Darren Star, autor seriálu Sex ve městě, se v novém seriálu Younger vrací do New Yorku, kde se čerstvě rozvedená čtyřicátnice snaží prosadit jako šestadvacetiletá asistentka ve vydavatelství. Ne, nepřepsali jsme se, a ano – jsou to nervy!

FESTIVAL

Younger, USA, 2015, 3. série, www.tvland.com

Neveselé filmy Velký sál pražského kina Atlas bude koncem listopadu hostit už 13. ročník třídenního filmového festivalu Odvrácená strana dětství. Představí se na něm hrané i dokumentární filmy, které se věnují problematice ohrožených, týraných, zneužívaných a zanedbaných dětí, domácímu násilí a vůbec všem jevům, které neladí s představou ideálního a šťastného dětství. Po dvě dopoledne bude program určen žákům základních a středních škol, jeho zbytek široké veřejnosti. Důležitou součástí festivalu budou i diskuse s odborníky. Odvrácená strana dětství: 23.–25. 11. Kino Atlas Praha, www.kinoatlas.cz

HRA

Na zem! Ruce za hlavu, šmejde! Multiplatformová pecička Door Kickers vám předá kontrolu nad několikačlenným týmem zásahové jednotky a v půdorysovém vizuálu budete zachraňovat rukojmí, střílet gangstery a zabavovat drogy. Realtime, s nezbytnou možností pozastavovat hru pro udílení rozkazů, vám napumpuje adrenalin do žil a předchozí plánování a trénování policajtů zase pocit geniálního taktika. A nestárnoucí indie vizuál zajišťuje znovuhratelnost i po letech. Door Kickers, Android, iOS, Microsoft Windows, Mac, Linux


zelený zákal vidíte jako přes instagramový filtr ve skutečnosti není zelený je to voser

vs.

šedý zákal skoro nevidíte ve skutečnosti není šedý je to voser

Bono kvůli němu nosí všude brýle

Monet kvůli němu stvořil impresionismus

dostanete kapky

dostanete laserem

Když jde o vady zraku, nevyhrává nikdo. Když už jste ušetřili za tenhle časák, přispějte aspoň Leontince na pomoc zrakově postiženým dětem.

Nadaci Leontinka můžete podpořit jakýmkoliv příspěvkem na účet číslo 2512300102/2600. www.nadaceleontinka.cz


Feature Replace 50 Příloha

ČiliChili xx | 201x

ZLEPŠETE SI KARMU Jestli máte rádi hodnotící žebříčky, víte, že je s nimi legrace. Dozvíte se třeba, že jsme druhý nejnespokojenější národ na světě, ale také patříme k nejšťastnějším zaměstnancům. Také jsme prý nejdekadentnější země světa, ale zároveň jsme taky jedna z nejčistotnějších. Jakékoliv takové tvrzení lze zpochybnit a snadno najdete příklady opaku. Třeba na tu čistotnost stačí pár cest v MHD. Když tedy narazíme na žebříček štědrosti, kde se potácíme na třetím místě od konce, tak to ještě nemusí znamenat, že jsme doopravdy škrti. Snad. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá Foto: Profimedia, Michael Kratochvíl


Příloha 51

ČiliChili 11–12 xx | 201x | 2016

Š

patná zpráva je, že se opravdu jen těžko můžeme pokládat za národ, kde je štědrost, dobročinnost a pomáhání druhým v nouzi samozřejmostí. Jestli vás zajímá, které státy to jsou, tak na prvním místě dárcovského indexu Charities Aid Foundation se dlouhodobě umisťuje Myanmar (Barma), následují USA, Nový Zéland, Kanada, Austrálie, Velká Británie, Nizozemsko, Srí Lanka, Irsko a Malajsie. V bohatých evropských a anglosaských zemích, kde vás bez dobrovolnické činnosti na sívíčku nepřijmou na dobrou univerzitu, by se dala štědrost čekat. Že nás ale předhoní země, kde se odehrává děj posledního Ramba, je důvod k zamyšlení. Naši malou náklonnost k pomáhání ostatním rádi ospravedlňujeme stále přetrvávajícím vlivem minulého režimu. Ten nám kromě jiného dobrovolnické práce znechucoval povinnými sobotními brigádami a slovo solidarita se tisklo snad i na etikety konzerv s lančmítem. Může se nám někdo divit, že jsme po revoluci zatoužili starat se zase nějaký čas jen o sebe a svoje soukromí, když nám to čtyřicet let zakazovali? Těžko říct. Barma je země, kde víc než půl století vládla krutá vojenská junta, charitativní organizace zde byly zakázány, protrpěli tu několik humanitárních katastrof a teprve před pěti lety se zde konaly jakž takž svobodné volby. Přesto zde přispívá na charitu penězi či dobrovolnickou prací 92 % všech občanů.

ČESKÁ DMS Dobrá zpráva je, že se situace s naší štědrostí lepší. Například vloni jsme na dobročinné účely věnovali rekordní sumu kolem sedmi miliard korun. Mění se i naše zvyky. Podle organizace Fórum dárců, která charitu sleduje, jsme byli doposud zvyklí darovat spíše jednorázově, například když nás přímo oslovila nějaká nadace. V poslední době přibývá pravidelných dárců a lidí, kteří se osobně zapojují do dlouhodobých charitativních projektů. Stále sice máme co dohánět – pravidelných dárců je u nás jen asi 11 % (těch, kteří věnují více než 1000 Kč ročně, jsou pak pouze 3 % ), ale nárazově se do charitativních akcí zapojí skoro polovina. Navíc si můžeme připsat jeden velký plusový bod za vynález nejrychlejšího a nejimpulzivnějšího způsobu darování. DMSka vznikla v Česku v roce 2004 a jen vloni jsme jich poslali hodně přes milion. Skoro třetina z nich byly navíc pravidelné DMSky, které z dárcova konta odchází automaticky každý měsíc. Sice to ještě bude asi pár let trvat, ale zdá se, že bychom pověst výhradně impulzivních dárců mohli někdy v budoucnu vyměnit za nálepku štědrého a solidárního národa.

<

VIRÁLY, CO POMÁHAJÍ BARMA A MY

92 % obyvatel Barmy, která je světovou jedničkou v dobrodiní, přispívá na charitu. V České republice je to jen 11 %. Z toho jen 3 % přispěvatelů posílají pravidelně více než tisícovku.

KÝBL VODY Ice Bucket Challenge si asi pamatujete minimálně podle videí, na kterých si lidé polévají hlavu ledovou vodou. Možná ale nevíte, že nastalý teplotní šok jim umožnil prožít stav, který je pro lidi trpící amyotrofickou laterální sklerózou denní realitou. Do kampaně se zapojili Mark Zuckerberg, Tom Cruise, Charlie Sheen, Robert Downey Jr. a další celebrity a celá záležitost se do jisté míry stala definicí virálního fundraisingu (v pozdních fázích už byla i trochu otravná). V  každém případě se jí podařilo za pouhých 30 dní vybrat více než 100 milionů dolarů a  díky nim zafinancovat výzkum, který vedl k identifikaci genu zodpovědného za spuštění nemoci a  možná povede k nalezení léku.

V CIZÍCH BOTÁCH Anglická obdoba rčení „vyzkoušej si to na vlastní kůži“ doslova zní „zkus ujít míli v cizích botách“. Přesně

k tomu vyzvala dobrovolníky nadace v  americkém Wisconsinu, která se zabývá prevencí domácího násilí. Účastníci (muži) by měli v botách na vysokém podpatku ujít jednu míli. Od roku 2001 tahle podívaná přitáhla k charitě tolik pozornosti, že se rozšířila po celém světě.

www.walkamileinhershoes.org

BEZ BOT Další kampaň je také o botách, respektive o životu bez nich. WithoutShoes je projekt obuvnické firmy TOMS. Začala jako projekt One for One ( Jedny za  jedny), kdy za  každý


52 Příloha

BĚH GORIL Účastníci londýnského Gorilího běhu zase přispívají startovným do fondu na záchranu populace horských goril ve střední Africe. Díky třináctileté tradici tohoto běhu bylo na  jejich záchranu vybráno přes 2 miliony liber, které putují jak do správy rezervací, tak na  projekty bojující proti chudobě ve střední Africe. Zápisné 60 liber zahrnuje gorilí kostým, který si můžete nechat na památku. www.greatgorillarun.org

NENALÍČENÉ No Makeup Selfie je projekt nadace podporující výzkum léčby rakoviny, který se stal virálním fenoménem poté, co se do něj zapojily celebrity a herečky. Fotky s hashtagem #nomakeupselfie a  DMSky vynesly nadaci přes 5 milionů dolarů, načež zmutovaly v několik odnoží, kdy se přispívalo i  na  projekty proti domácímu násilí a  záchranu medvědů. Finální fáze jsou stránky radící dámám, jak vyfotit perfektní selfie bez mejkapu.

S KNÍREM Movember asi znáte, ale je to fakt mohutná akce, tak je dobré ji zmínit. Jde o kampaň na podporu výzkumu a léčby rakoviny prostaty, jejíž učastníci si nechávají

ům, lký d k ve ery.“ m ta rout , má va h jo uji d „Ac otřeb že p

prodaný pár bot poslala firma jeden pár dětem, které si obuv nemohou samy dovolit. Šéf TOMSů Blake Mycoskie to ale nepovažoval za dost a nastartoval instagramovou kampaň, která vyzývá účastníky, aby si vyzkoušeli, jaké to je obejít se jeden den bez bot. Za každý zdokumentovaný den označený hashtagem #withoutshoes darovala firma jeden pár bot. Vloni jich bylo 256 000.

GIVING TUESDAY Tento svátek se slaví v úterý následujícím po Dnu díkůvzdání. Tvoří jakýsi ideologický protiklad slevovému šílenství a má za úkol rozdávat potřebným. Můžete dobrovolničit, přispět penězi nebo pomoct svou odborností v neziskovkách. Tradice začala v roce 2012 v New Yorku, nápad se rozšířil na sociálních sítích a v médiích a už během prvního ročníku se do něj zapojily velké firmy. Vloni už darovné úterý proběhlo v 70 zemích světa a vybralo se 116 milionů dolarů. K akci se u nás letos přihlásili i zaměstnanci Vodafonu. Na úterý 29. 11. připravují celofiremní finanční sbírku a sbírku oblečení pro Českou asociaci paraplegiků (CZEPA), tradiční Pečení pro neziskovky i zapojení dobrovolníků do Dne pro neziskovku. Finance ze sbírek podpoří vybavení spinálních jednotek v ČR a tři další nevládní organizace pečující o lidi s postižením, které si zaměstnanci sami vyberou. Nadace Vodafone se zavázala vybranou částku ztrojnásobit.

v listopadu narůst knír. Akce začala už v roce 2003, dnes má skoro 60 tisíc followerů na Instagramu a vybrala přes 559 milionů dolarů.

BANÁLNÍ TRABLE Firstworldproblems je původně hashtag označující skuhrání zhýčkaných jedinců nad zdánlivě krutou realitou všedních dnů. Klasiky jako „Nesnáším, když mi

nabíječka na telefon nedosáhne do postele“ nebo „Ach jo, mám tak velký dům, že potřebuji dva routery“ už na internetu dávno zlidověly. Když je ale nadace Voda je život nechala ve videu převyprávět Haiťany živořícími v zemětřesením zničené zemi, získaly tyto legrácky velmi mrazivý podtext. Díky videu, které převzala snad všechna světová média, se nadaci podařilo získat prostředky na  znovuzavedení dodávek pitné vody pro Haiťany a v dalších zemích, kde její nedostatek způsobuje 6500  úmrtí denně.

<


Příloha 53

ČiliChili 11–12 | 2016

Hodit kilo do kasičky a cítit se jako filantrop je sice fajn, ale existují i způsoby, jak přispět i bez peněz. A nejsou o nic míň účinné.

t výle ejdi á na išm Hur Ant vce dívá isko přez Nez bčas se o

POMOC BEZ PENĚZ

stát vás to nebude nic, protože budete dostávat krmení i příspěvek na další náklady. www.vodicipsi.cz www.vycvikvodicichpsu.cz www.pesprotebe.com

DARUJ POČÍTAČ POMÁHEJTE SENIORŮM

POŘIĎTE SI ŠTĚŇÁTKO Zní to hezky, ale jde o náročnou a účinnou pomoc organizacím vychovávajícím asistenční psy pro nevidomé. Samotný výcvik je vysoce specializovaná záležitost, kterou musí provádět odborník, ale se základní výchovou štěněte jim můžete pomáhat i vy. Pokud dostojíte přísným požadavkům. Pes se musí vychovávat pro pohyb v městském prostředí, zvykat si na pobyt v bytě i ve veřejných prostorách. Musí si zvyknout na  permanentní styk s  lidmi a  ostatními psy, o  samotě tak může být maximálně 2–3 hodiny denně. A nejtěžší nakonec bývá se od psíka odloučit. Celá pomoc trvá totiž jen asi deset měsíců, od osmi týdnů do prvního roku věku. Pak se ještě půl roku můžete podílet na sdílené výchově, kdy se pes přes den vzdělává. Bude to náročné, zlomí vám to srdce, ale

Zajímavých projektů na pomoc starým lidem poslední dobou vzniká spousta. Jedním z nejnápaditějších je neziskovka Hurá na výlet, které se občas přezdívá Antišmejdi. Společnost založila parta lidí, kterou štvaly praktiky firem lákajících seniory na předváděcí akce maskované nabídkou laciných výletů. Hurá na výlet pořádá vlastně to samé, jen důchodcům nic neprodává, ale za pár korun je vozí na zájezdy. Začali v  Pardubickém kraji, nedávno se rozšířili na  Vysočinu, mají asistenty, zdravotníky a termíny zadané na dva roky dopředu. Dobrovolníky potřebují ale v podstatě všechny společnosti, které se pomocí seniorům zabývají. Dělají společnost opuštěným starým lidem, povídají si s nimi, zahrají si karty, pomůžou s nákupem nebo cestou na úřad. Prý je to jedna z nejoceňovanějších forem pomoci. www.dobrovolnik.cz www.zivot90.cz/8-dobrovolnici www.maltezskapomoc.cz www.adra.cz/dobrovolnictvi

Jasně, tohle není úplně bezplatná pomoc, ale přiznejte si – u kolika z vás se někde ve skříni válí nepoužívaný laptop, který přestal stíhat vaše pařanské nároky, popřípadě tablet, který jste dostali jako promodárek nebo vyhráli v tombole. Mít základní přístup k internetu a informacím může být pro spoustu lidí zásadním faktorem rozhodujícím o jejich zaměstnání, zdravotním stavu nebo normálním fungování. Sběr a distribuci počítačů u nás organizuje například Konto Bariéry nadace Charty 77 nebo nadace Avast.

DARUJ VLASY Na Slovensku už nějakou dobu běží kampaň Vystrihaj sa Slovensko, v rámci které lidé (většinou dámy) darují své vlasy na výrobu paruk pro onkologické pacienty. Podmínkou jsou přírodní, nebarvené vlasy, dlouhé minimálně 40 centimetrů a správně ustřihnuté (návod je na stránkách nadace). U nás se iniciativy chopila kadeřnice Kateřina Hronková z děčínského salónu Andy, která začala se slovenskou nadací spolupracovat a teď právě hledá schopnou vlásenkářku v Česku. www.vystrihajsaslovensko.sk


54 Feature Replace

S CHARITOU NA TOM NEJSME ŠPATNĚ Tereza Pospíšilová působí na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK. Zabývá se neziskovými organizacemi, občanskou angažovaností a dobrovolnickou činností. Tak jsme se jí zeptali, jak jsme na tom s ochotou pomáhat.


Příloha 55

ČiliChili 11–12 | 2016

Jak jsou na tom Češi se štědrostí a charitou? Záleží na tom, s kým se budeme srovnávat. V porovnání se Spojenými státy, kde má filantropie a občanská angažovanost dlouhou tradici, budeme zaostávat. Když se budeme srovnávat se zeměmi bývalého východního bloku, tak si nevedeme špatně. Přes 40 % našich občanů přispívá na charitu, ať už penězi, nebo věcnými dary. Téměř 30 % z nás se věnuje dobrovolnické činnosti a jsme v tomto ohledu srovnatelní s takovými zeměmi, jako jsou Belgie, Rakousko nebo Německo. Jak to, že jsme si z režimu, který hlásal solidaritu každého s každým, neodnesli víc filantropických tendencí? Na začátku socialismu se lidé hlásili na brigády dobrovolně po stovkách. Jak šel čas, tak dobrovolnost mizela a z brigád se stávala vynucená povinnost. Po roce 1989 jsme tedy zákonitě spadli do opačného extrému, kdy jsme se chtěli starat jen sami o sebe, o své soukromí a majetek, což bylo za socialismu potlačováno. Dnes už se snad opět vracíme do nějakého normálního stavu. A se solidaritou to nebylo tak jednoduché. Socialistický stát na sebe tehdy vzal všechny veřejné služby a soukromou charitu zrušil, takže po roce 1989 se vše budovalo od nuly. Jsou u nás k charitě a štědrosti nakloněni spíše lidé bohatí? Na toto téma dělala zajímavý průzkum Agentura STEM pro Nadaci Via, která se filantropií zabývá. V kategorii „elit“, tedy osobností ve vrcholných pozicích v různých oblastech života společnosti, se k filantropii přihlásilo přes 90 % dotazovaných, z ostatních respondentů přispívá penězi či prací přes 60 % občanů. Obě skupiny přispívají nejvíc na sociální služby a na oběti živelných pohrom, ale je vidět, že lidé obecně dávají na to, co se jich víc týká. U elit hrají velmi významnou roli oblasti, jako jsou věda a výzkum, lidská práva nebo kultura a umění, které mají u veřejnosti jen velmi malou podporu. Tuším, že jedinou oblastí, kam přispívá větší část veřejnosti než elit, je ochrana zvířat. V USA v současnosti věnují desítky miliardářů velkou část svého majetku na dobročinné účely. Dočkáme se toho trendu i u nás? V odborných publikacích se píše, že v USA opravdu probíhá jakýsi zlatý věk filantropie. Nadací tam působí přes 80 000 a polovina z nich vznikla po roce 2000. Pravděpodobně to má souvislost s koncentrací velkých majetků v poměrně úzké skupině lidí. To samo o sobě není příliš pozitivní obraz, nicméně není důvod, proč kvůli tomu pohlížet negativně na rozhodnutí věnovat část tohoto majetku na dobročinné účely. Jestli a kdy k tomu dojde i u nás, je otázka, ale už dnes máme poměrně dost příkladů, kdy se tak děje. Už dlouho u nás působí nadace Avast, která je navázána na stejnojmennou firmu, letos začala působit nadace Jablotron a je jich určitě daleko více. Nejčastější výmluva je: Já bych daroval, ale bojím se, že se moje peníze nedostanou na správné místo. Zakládá se na pravdě? Přestože se neziskovými organizacemi a charitou zabývám, tak si nevybavuji, že by některá z nich byla vyšetřována, přistižena při něčem nezákonném nebo že by vybrané prostředky byly používány pro soukromé účely. Kauza tohoto typu se u nás zatím neobjevila. Důvody pro nedůvěru se najdou vždy, ale já pro ni důvod nevidím. Domnívám se, že za ní stojí spíš neochota uvěřit, že někdo může nezištně konat dobro, aniž by z toho měl osobní prospěch. Veřejný zájem a občanská angažovanost jsou termíny, které jsou u nás neustále

Třeba nadace jsou regulovány zákonem a mají povinnost zveřejňovat výroční zprávy...

90 %

zpochybňovány a bagatelizovány a v jejich znevažování se bohužel dlouhodobě angažují velmi vlivní lidé. Diskuse se o nich ale vedou dokonce i uvnitř neziskového sektoru. Nedokážeme se dohodnout, dotazovaných co to veřejný zájem a veřejný prospěch vůbec je, z kategorie „elit“ kdo a co k němu přispívá. se přihlásilo Podléhají u nás charitativní organizace kontrole, k filantropii. která může zaručit, že jsou prostředky věnovány Ostatní účelně? respondenti Liší se to hlavně podle jejich statutu. Třeba nadace přispívají prací jsou regulovány zákonem a mají povinnost zveřejňonebo penězi vat výroční zprávy, kde se dá jednoduše vyčíst, jaké z 60 %. procento prostředků je věnováno na jejich chod. Oproti tomu například spolky takovou povinnost nemají, i když mnohé z nich přehled svého hospodaření stejně zveřejňují. V neziskovém sektoru se občas objeví iniciativy, které si kladou za cíl prostředí dobročinných organizací co nejvíce zpřehlednit. Vznikla třeba Asociace veřejně prospěšných organizací, která je má zastřešovat a garantovat jejich transparentní chování. Nikdy se ale nepodařilo zahrnout všechny společnosti neziskového sektoru pod jednu společnou organizaci, monopolizovat právo kontrolovat a udílet certifikáty a akreditace. Proč k tomu nikdy nedošlo? Asi proto, že řada lidí působících v neziskovém sektoru zastává názor, že k jejich činnosti patří autonomie, svoboda rozhodovat o své náplni, nízká míra regulace. Navíc – je otázka, zda by lidé, co nedůvěřují neziskovým organizacím, důvěřovali nějakému zastřešujícímu úřadu. Já se obávám, že ne. Existuje ideální způsob, jak darovat? Darování je zodpovědná činnost, která vyžaduje pozornost. Pokud se rozhodnu věnovat peníze, měla bych si najít i čas na prostudování výroční zprávy organizace, které je chci svěřit. Získat reference o jejích stávajících projektech. Posoudit, jaké procento darů si ponechávají na svůj provoz. Než hodím peníze do kasičky, zeptat se, na co budou směřovat a jestli jde o věrohodnou sbírku. Pokud se takovému průzkumu nehodlám věnovat, zvolila bych cestu daru nějaké zavedené nadaci, která má známou historii a poskytuje tak záruku, že ví, jak získané prostředky účelně vynaložit. Taky je dobré si uvědomit, že peníze nejsou jediným způsobem, jak se zapojit do dobročinnosti. Stejně tak účelné je věnovat svůj čas, práci, odborné znalosti. A ani nemusí jít o nějaké velké akce. Jít a zlepšit vlastníma rukama kousek svého okolí znamená v důsledku hodně.

<


56 Feature Replace

ČiliChili xx | 201x

VÁNOCE S VODAFONEM: UŽIJTE SI DÁREK NEBO HO DARUJTE Na tajných místech v Praze a Mělníku se 15. října slavily Vánoce. Cukroví na stole, rozsvícený stromeček, hořící krb a u něj šťastná rodinka. Cože? Kdepak, nezbláznili jsme se. Točili jsme reklamu na vánoční překvapení, které si Vodafone připravil pro své, ale i konkurenční zákazníky. Těšte se, bude to doják.


Příloha 57

ČiliChili 11–12 xx | 201x | 2016

V

etřeli jsme se přímo na plac a mezi stativy, monitory a vánočními koulemi vyčmuchali, o co v kampani půjde. „Chtěli jsme letošní Vánoce udělat jinak a nesoupeřit jen o to, kdo dá větší slevu nebo lepší telefon,“ vysvětlila nám v pauze, když režisér Vojta Kotek instruoval herce pro další scénu, Romana Pistulková z oddělení Značky a komunikace Vodafonu. „Chceme vrátit Vánocům jejich původní smysl, a sice radost z dávání. Přestože jsme operátor, chceme lidem říct, aby telefony na chvíli odložili a byli opravdu spolu.“ Hezké, ale co to dávání?

DATA NEJSOU JENOM ZÁBAVA Teď to přijde. „Data, která ušetříte díky tomu, že nebudete neustále přilepeni k displejům telefonů nebo tabletů, můžete přes Vodafone věnovat vozíčkářům,“ doplňuje Romana. „Vodafone vám totiž k Vánocům dává dárek 10 GB dat a je samozřejmě na vás, co s nimi uděláte, jestli si je užijete, nebo darujete na dobrou věc.“ Také si teď kladete otázku, proč právě vozíčkářům? Data, to totiž není jen Facebook, YouTube, písničky a Pokémoni, zkrátka zábava. A  právě vozíčkářům, kteří se i  přes svůj handicap snaží žít aktivní a nezávislý život, doslova rozvazují ruce a usnadňují jim třeba pohyb po městě. „Díky aplikaci VozejkMap si mohou naplánovat trasu tak, aby se z bodu A do bodu B dostali bezbariérovou cestou,“ upřesňuje Romana. Data jsou zkrátka pro vozíčkáře naprosto stěžejním pomocníkem. Ti z nich, kteří mají o darovaná data zájem, se pak můžou přihlásit vyplněním registračního formuláře na vodafone.cz/vanoce. A vy, pokud přijmete výzvu, strávíte Vánoce se svými blízkými a bez mobilu v ruce, pomůžete zlepšit jejich životy. A to za to stojí, ne?

DAROVAT MOHOU VŠICHNI Aby toho nebylo málo, Vodafone připraví i aplikaci Můj Vodafone pro zákazníky konkurence, přes kterou budou moci data darovat i ti, kdo u Vodafonu nejsou. Jak? Romana upřesňuje: „Konkurenční zákazník si zadarmo stáhne aplikaci, díky které může darovat 10 GB vodafonních dat, takže ho to nebude

CZEPA Česká asociace paraplegiků je nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře po poranění míchy z celé ČR. Vychází z přesvědčení, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním a aktivním životem: v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé bez handicapu. www.czepa.cz

Jmenuje se Žofík a je to super roztomilák. vůbec nic stát.“ Znáte jednodušší způsob, jak si jedním kliknutím zlepšit karmu?

NOVÝ ČLEN RODINY Ještě vám prozradíme, že do vaší oblíbené rodinky přibude dočasně nový člen. A sice pes. Jmenuje se Žofík a je to super roztomilák. Přilepí se k tatínkovi po cestě domů z vánočních nákupů a trvá na tom, že chce do této dosud zvířaty nedotčené rodiny patřit. Jak to celé dopadne, uvidíte v televizi.

<


na. e říj půlc u? už v e tom oce yst Ván ěřili b No v


Feature Replace 59

Tady je Vodafonovo 9¼QRèQÃ&#x2C6;QDGÃ&#x2C6;OND :L)LYRO¼QÃ&#x2C6;

60

62

4G LTE internet

63

Vodafone stroje

64

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

66

9wHFKQRRWHOHIRQHFK 1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

74

82

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

85

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX '¼UN\NWHOHIRQÅ&#x2020;P 7DULI\SURÅ»UP\ 1DEÃ&#x2C6;GND

88 89

90

91 94

7DULI\SURPODGÃ&#x201E;DPÃ&#x201E;QöQ¼URèQÃ&#x201E; Red LTE tarify 5RDPLQJ Rodinný tarif

96

97 98

95


60

9¼QRèQÈQDGÈOND

Více na vodafone.cz/vanoce nebo 800 777 777

5R]G¼YHMWH VQ¼PLUDGRVW .9¼QRFņPG¼UN\SDWIJÈ5¼GLG¼UN\GRVW¼Y¼PHDOHWDNÄU¼GLREGDURY¼Y¼PH/HWRV MVPHSRGVWURPHèHNSIJLSUDYLOL*%GDWDMHMHQQDY¼VMDNVQLPLQDORŔÈWH0ņŔHWH VLMHXŔÈWY\QHERMHPņŔHWHGDURYDWYR]ÈèN¼IJņPSURNWHUÄMVRXGDWDGņOHŔLWØP SRPRFQÈNHPQDSIJÈNODGYQDOH]HQÈEH]EDULÄURYÄFHVW\SRPöVWö '¼UHNVLMHGQRGXwHUR]EDOÈWH]DWIJHVHQÈPWHOHIRQXYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHVWDèÈ PÈWDNWX¼OQÈYHU]LVPDwOLèNRX'DWDPņŔHWHSURVWIJHGQLFWYÈPDSOLNDFHGDURYDW LYSIJÈSDGöŔHQHMVWHQDwÈP]¼ND]QÈNHP7DNQHY¼KHMWHDUR]G¼YHMWHVQ¼PLUDGRVW $NWX¼OQÈPQRŔVWYÈGDURYDQØFKGDWPņŔHWHVOHGRYDWQDvodafone.cz/vanoce.

DÁREK SI ROZBALTE 9$3/,.$&,0Ņ- VODAFONE $SOLNDFLVW¼KQHWH Y$SS6WRUH*RRJOH3OD\ :LQGRZV6WRUHQHERQD vodafone.cz/app. 9DSOLNDFLSURY¼VP¼PH VSHFL¼OQÈVRXWöŔHDQDEÈGN\ 6WDèÈMLSUDYLGHOQöNRQWURORYDW 1DMGHWHYQÈLVYÄDNWX¼OQÈ èHUS¼QÈGDWPLQXW606 9\ÕèWRY¼QÈDPņŔHWHVL]GH LGREÈWNUHGLW


9¼QRèQÃ&#x2C6;QDGÃ&#x2C6;OND

61

'RELMWHVLEDWHUN\ $E\YDwH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;XÅ&#x201D;QLNG\QHE\OREH]wļ¼Y\NG\Å&#x201D;KRQHMYÃ&#x2C6;F SRWIJHEXMHWHSIJLSUDYLOLMVPHVLSURY¼VSUDNWLFNÃ&#x201E;SIJHNYDSHQÃ&#x2C6; .HNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;PXFK\WUÃ&#x201E;PXWHOHIRQXDWDEOHWXRGQ¼VGRVWDQHWH SRZHUEDQNX]D.è1DEÃ&#x2C6;GNDSODWÃ&#x2C6;GRY\G¼QÃ&#x2C6;]¼VRE

Vodafone powerbanka 3IJHQRVQ¼QDEÃ&#x2C6;MHèNDVNDSDFLWRXP$K 2EVDKXMHPLFUR86%NDEHO 3IJHGQDELWDSURSRXÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6;KQHG SRY\EDOHQÃ&#x2C6; $PSYÃ&#x2DC;VWXSXPRÅ&#x201D;Ä£XMH U\FKOÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

.è

%OÃ&#x2DC;VNQöWHVHQRYÃ&#x2DC;PWHOHIRQHP 9öUQÃ&#x2DC;P]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;POHWRVSRGVWURPHèHNQDGöOÃ&#x2C6;PHY\EUDQÃ&#x201E;WHOHIRQ\]DOHSwÃ&#x2C6; FHQX-HVWOLWHG\SIJHPÃ&#x2DC;wOÃ&#x2C6;WHQDGQRYÃ&#x2DC;PVWURMHPWDG\P¼WHKRUNÃ&#x201E;NDQGLG¼W\ -HVWOLVLQHY\EHUHWHPUNQöWHQDVWUDQX3URÅ»UHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\MVPHSIJLSUDYLOL VOHYXQDWHOHIRQ\DWDEOHW\QDVWUDQö

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Samsung Galaxy A3 (2016) 'HFKEHURXFÃ&#x2C6;GHVLJQ]NRYX DVNOD $QGURLG 9QLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ*% 0SL[IRWRDSDU¼W 9Ã&#x2DC;NRQLSURQHMQ¼URèQöMwÃ&#x2C6; DSOLNDFH 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Huawei P9 lite 2GOHKèHQ¼YHU]HWHOHIRQX +XDZHL3 $QGURLG0DUVKPDOORZ .RYRYÃ&#x2DC;OX[XVQöY\SDGDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;U¼P )XOO+'GLVSOHM 3RYHGHQ¼èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; 0SL[IRWRDSDU¼WVU\FKOÃ&#x2DC;P RVWIJHQÃ&#x2C6;P 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è


62

:L)LYRO¼QÃ&#x2C6;

Více na vodafone.cz/wifivolani

9ROHMWHDEXêWHYGRVDKX LQDPÃ&#x2C6;VWHFKNGHMVWH SIJHGWÃ&#x2C6;PQHE\OL]Y\NOÃ&#x2C6; 6SIJHORPRYRXVOXÅ&#x201D;ERX:L)LYRO¼QÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH YRODWDEÃ&#x2DC;WQDSIJÃ&#x2C6;MPXLYPÃ&#x2C6;VWHFKNWHU¼QHMVRX SRNU\WDPRELOQÃ&#x2C6;PVLJQ¼OHP$ļXÅ&#x201D;MVWHYçHVNX QHERY]DKUDQLèÃ&#x2C6; &2.520õ'267831¤:,),6¨7õ %8'(7(327ı(%29$7" -DNRSUYQÃ&#x2C6;Yç5P¼PHDSOLNDFLGÃ&#x2C6;N\NWHUÃ&#x201E; VLVOXÅ&#x201D;EXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WQDYwHFK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK V$QGURLGHPYHYHU]LèLQRYöMwÃ&#x2C6;P1HERVWDèÃ&#x2C6; PÃ&#x2C6;WWHOHIRQRG9RGDIRQXNWHUÃ&#x2DC;WXWRWHFKQRORJLL SIJÃ&#x2C6;PRSRGSRUXMH-HVWOLWRXPÃ&#x2C6;SU¼YöY¼wVQDGQR ]MLVWÃ&#x2C6;WHQDvodafone.cz/wifivolani3DNXÅ&#x201D;MHQ ]EÃ&#x2DC;Y¼VLVOXÅ&#x201D;EXDNWLYRYDWYmuj.vodafone.cz

&280¨1$k($3/,.$&( 92'$)21(:,),92/Â&#x153;1¨ 1HPXVÃ&#x2C6;WHIJHwLWMHVWOLP¼YRODQÃ&#x2DC;QDLQVWDORYDQRX DDNWLYQÃ&#x2C6;VWHMQRXDSOLNDFL 3IJ¼WHOÃ&#x201E;VHY¼PGRYRODMÃ&#x2C6;QDYDwHVWDQGDUGQÃ&#x2C6; WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOR 1HèHUS¼WHÅ&#x201D;¼GQ¼GDWD]HVYÃ&#x201E;KRGDWRYÃ&#x201E;KR EDOÃ&#x2C6;èNX 9RO¼QÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èWXMHPHVWHMQöMDNREöÅ&#x201D;QÃ&#x201E;KRYRU\GOH YDwHKRWDULIXDQDYÃ&#x2C6;FEXGHWHPRFLL]H]DKUDQLèÃ&#x2C6; GRç5YRODW]DVWHMQÃ&#x201E;FHQ\MDNRGRPD :L)LYRO¼QÃ&#x2C6;MHVWHMQö]DEH]SHèHQÃ&#x201E;MDNRSIJL Y\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼QÃ&#x2C6;QDwÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;Wö$XWRUL]DFHNY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼QÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\ MHwLIURYDQ¼DSRGPÃ&#x2C6;QöQ¼SIJÃ&#x2C6;WRPQRVWÃ&#x2C6;6,0NDUW\

$SOLNDFLVLVW¼KQöWH]GDUPD v Google Play

Novinka


4G LTE

63

Více na vodafone.cz/nase-sit

Odstartujte ve svém telefonu 4G LTE a vyhrajte! 1¼w*/7(LQWHUQHWMHQDNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;PURKX 3IJLMêWHVLKRY\]NRXwHWQDQDwLQRYRXURDGVKRZNWHU¼ VHREMHYÃ&#x2C6;YPQRKDPöVWHFKSRFHOÃ&#x201E;UHSXEOLFHçHN¼Y¼V VRXWöÅ&#x201D;RVNYöOÃ&#x201E;FHQ\YèHWQöFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;9Ã&#x2DC;KUX P¼PHSURNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KRLSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\NRQNXUHQFH

99 %

-$.7252=%$/,7 1$02%,/1¨&+'$7(&+

2%<9$7(/ç56,0Å&#x2026;Å&#x201C;(8Å&#x201C;¨7 */7($32.5<7¨67Â&#x153;/( 52=k,ı8-(0(

1HQÃ&#x2C6;WRÅ&#x201D;¼GQ¼YöGDSRWIJHEXMHWHMHQ 4G LTE telefon nebo tablet, 4G LTE 6,0NDUWXNWHURXY¼PY\PöQÃ&#x2C6;PHU¼GL ]GDUPDDWDULIQHERSIJHGSODFHQRX NDUWXVGDW\

1(-.9$/,71õ-k¨92/Â&#x153;1¨ 91$k¨/7(6¨7,

Novinka

6SXVWLOLMVPHSURY¼VH[NOX]LYQÃ&#x2C6;WHFKQRORJLL9R/7(s KODVRYÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;SIJHV*/7(VÃ&#x2C6;ļNWHU¼YDwLNRQYHU]DFL SRYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;QDQHYwHGQÃ&#x2C6;]¼Å&#x201D;LWHN9¼wKRYRUVHVSRMÃ&#x2C6;XÅ&#x201D; GRGYRXVHNXQGDQDYÃ&#x2C6;FVHGÃ&#x2C6;N\+'YRLFHSHUIHNWQö XVO\wÃ&#x2C6;WH7RYwHFKQREH]VQÃ&#x2C6;Å&#x201D;HQÃ&#x2C6;U\FKORVWLGDW=DKRYRU\ ]DSODWÃ&#x2C6;WHVWHMQöMDNR]DEöÅ&#x201D;QÃ&#x201E;KRYRU\SRGOHVYÃ&#x201E;KRWDULIX DWHOHIRQ¼WY¼PQHEXGHèHUSDWÅ&#x201D;¼GQ¼GDWD]YDwHKR GDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX1¼URèQöMwÃ&#x2C6;MHGLQFH9R/7(SRWöwÃ&#x2C6;PRÅ&#x201D; QRVWÃ&#x2C6;SIJLG¼QÃ&#x2C6;YLGHRKRYRUX 9L/7(s9LGHRRYHU/7( 9Ã&#x2C6;FH LQIRUPDFÃ&#x2C6;VHGR]YÃ&#x2C6;WHQDVWU¼QFHvodafone.cz/volte, NGHQDMGHWHLVH]QDPWHOHIRQÅ&#x2020;NWHUÃ&#x201E;VOXÅ&#x201D;EXSRGSRUXMÃ&#x2C6; $NWLYDFLSDNVQDGQRSURYHGHWHYmuj.vodafone.cz

3267$9,/,-60(3529Â&#x153;6 3(5)(.71¨6¨Ļ -HWRRYöIJHQÃ&#x201E;9\KU¼OLMVPHYQH]¼ YLVOÃ&#x201E;P3WHVWXNYDOLW\VÃ&#x2C6;WöYHYRO¼QÃ&#x2C6; LPRELOQÃ&#x2C6;FKGDWHFK $SURWRÅ&#x201D;HNYDOLWQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;ļMHSURQ¼VSULRUL WRXVW¼OHVWDYÃ&#x2C6;PHQRYÃ&#x201E;DQRYÃ&#x201E;Y\VÃ&#x2C6;ODèH DE\FKRPMHwWöYÃ&#x2C6;FH]NYDOLWQLOLSRNU\WÃ&#x2C6; SURYRO¼QÃ&#x2C6;LU\FKO¼GDWD

7(3/,&( 2&2O\PSLD7HSOLFH 6UELFN¼ s /281< 3UDÅ&#x201D;VN¼ s 35$+$ 1&$OEHUW +\SHUPDUNHW çHVWOLFH 2EFKRGQÃ&#x2C6; s 2675$9$ 2&)XWXUXP2VWUDYD 1RYLQ¼IJVN¼D s 35$+$ 2&1RYRGYRUVN¼ Plaza 1RYRGYRUVN¼ s %512 *DOHULH9DÄ£NRYND 9H9DÄ£NRYFH s

*$5$1&(632.2-(1267, *DUDQWXMHPHÅ&#x201D;HVQDwÃ&#x2C6;*/7(GDWRYRX VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;EXGHWHVSRNRMHQL3RNXGQH SRGöOWHVHVQ¼PLSURVWIJHGQLFWYÃ&#x2C6;PDSOL NDFH0Å&#x2020;M9RGDIRQHRVYRXSUDNWLFNRX ]NXwHQRVW1DMGHPHSURY¼VIJHwHQÃ&#x2C6;

Zdroj: P3 communications GmbH, únor 2016


64

9RGDIRQHVWURMH

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/nase-zarizeni nebo 800 777 777

1HSIJHKOÃ&#x201E;GQXWHOQöOHSwÃ&#x2C6; WHFKQRORJLH]DVNYöORXFHQX +OHG¼WHGHVLJQRYÃ&#x2DC;DQDwO¼SQXWÃ&#x2DC;WHOHIRQ"-VWHQD VSU¼YQÃ&#x201E;PPÃ&#x2C6;VWö1DwHVWURMHMVRXWRWLÅ&#x201D;H[WUÃ&#x201E;PQö YÃ&#x2DC;NRQQÃ&#x201E;DQDYÃ&#x2C6;F]DVXSHUFHQX5R]KRGQöP¼WH ]èHKRY\EÃ&#x2C6;UDWWIJHED9RGDIRQH6PDUWSODWLQXP SRWöwÃ&#x2C6;LQHMQ¼URèQöMwÃ&#x2C6;KRIDMQwPHNUD TELEFON

Vodafone Smart platinum 7 )ODJVKLSVQDGXSDQRXYÃ&#x2DC;EDYRX 3UHFL]QÃ&#x2C6;NRYRYRVNOHQöQÃ&#x201E;]SUDFRY¼QÃ&#x2C6; $02/('GLVSOHMVIDQWDVWLFNÃ&#x2DC;P .UR]OLwHQÃ&#x2C6;P %ULODQWQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDU\FKOÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; 2KURPXMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;NRQ *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö DRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0 .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è .è

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

TELEFON

Vodafone Smart turbo 7 */7(WHOHIRQ]DEH]NRQNXUHQèQÃ&#x2C6;FHQX GLVSOHM 0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0 6SHFL¼OQöNWRPXWRWHOHIRQXVL PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRIJÃ&#x2C6;GLWVNYöOÃ&#x201E;EUÃ&#x2DC;OHSUR YLUWX¼OQÃ&#x2C6;UHDOLWX9RGDIRQH6PDUW 95]D.è

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

 8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLQ¼NXSX]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDVSO¼WN\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P.èDMVRXYèHWQö'3+'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL


9RGDIRQHVWURMH

65

.HNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;PXFK\WUÃ&#x201E;PXWHOHIRQX QHERWDEOHWXRGQ¼V]Ã&#x2C6;VN¼WHSRZHUEDQNX]D.è 1DEÃ&#x2C6;GNDSODWÃ&#x2C6;GRY\G¼QÃ&#x2C6;]¼VRE 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö TELEFON

Vodafone Smart prime 7 6W\ORY¼QRYLQND]DVNYöORXFHQX çHUQÃ&#x2DC;QHEREÃ&#x2C6;OR]ODWÃ&#x2DC;PHWDOLFNÃ&#x2DC;GHVLJQ +'GLVSOHM .YDOLWQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

TELEFON

Vodafone Smart ultra 7 1¼VWXSFHRFHÄ£RYDQÃ&#x201E;KR9RGDIRQX6PDUW XOWUDNWHUÃ&#x2DC;SRVEÃ&#x2C6;UDOQHVSRèHWNODGQÃ&#x2DC;FK UHFHQ]Ã&#x2C6; 'HVLJQRYÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; .U¼VQÃ&#x2DC;)XOO+'GLVSOHM 6NYöOÃ&#x2DC;]YXNDYÃ&#x2DC;NRQ 2VWUÃ&#x2DC;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0 3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;


66

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

3RKRGOÃ&#x2C6;SURY¼w Y 9RGDIRQHVWURM R 8GUÅ&#x201D;XMWHVYÅ&#x2020;MWHOHIRQRG9RGDIRQXYEH]SHèÃ&#x2C6; \O 3RIJLêWHVLNQöPXWIJHEDRFKUDQQÃ&#x201E;VNORQHERVW\ORYÃ&#x2DC;]DGQÃ&#x2C6;NU\W LMGH DÅ&#x201D;¼GQ¼QHSIJÃ&#x2C6;MHPQRVWVLQDY¼VQHSIJLMGH

RG.è

.è

Ochranné sklo pro telefony Vodafone 1HMÃ&#x2022;èLQQöMwÃ&#x2C6;RFKUDQDGLVSOHMHSIJHGSRwNR]HQÃ&#x2C6;P 1H]DNUÃ&#x2DC;Y¼GREÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;DVOXFK¼WNRYÃ&#x201E;NRQHNWRU\ 2OHRIREQÃ&#x2C6;YUVWYDSURWL]QHèLwWöQÃ&#x2C6;DRWLVNÅ&#x2020;P 0D[LP¼OQÃ&#x2C6;FLWOLYRVWQHUR]H]QDWHOQ¼RGGLVSOHMH EH]VNOD

Pouzdro 2 v 1 pro Vodafone Smart platinum 7 6W\ORYÃ&#x201E;RFKUDQQÃ&#x201E;SRX]GURYHWYDUXNQLK\ VRGHSÃ&#x2C6;QDWHOQÃ&#x2DC;P]DGQÃ&#x2C6;PNU\WHPQDPDJQHW 3IJÃ&#x2C6;VWXSNHYwHPGÅ&#x2020;OHÅ&#x201D;LWÃ&#x2DC;PNRQHNWRUÅ&#x2020;P DWODèÃ&#x2C6;WNÅ&#x2020;P 9\UREHQR]RGROQÃ&#x201E;KRPDWHUL¼OX


3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

.è

Zadní kryty pro telefony Vodafone Z odolného materiálu chránícího proti SRwNR]HQÃ&#x2C6;SRwNU¼E¼QÃ&#x2C6;DQHèLVWRW¼P 9\UREHQÃ&#x201E;SIJHVQöQDPÃ&#x2C6;UXNRQNUÃ&#x201E;WQÃ&#x2C6;PXWHOHIRQX YwHFKQDWODèÃ&#x2C6;WNDNRQHNWRU\LIRWRDSDU¼WMVRX VW¼OHNGLVSR]LFL

67


68

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

9\FK\W¼YN\SRGVWURPHèHN 1DGöOWHSRGVWURPHNWöPNWHUÃ&#x201E;P¼WHU¼GLKH]NÃ&#x201E;D]¼URYHÄ£ SUDNWLFNÃ&#x201E;G¼UN\NWHUÃ&#x201E;QHQXGÃ&#x2C6;6QDwLPLWLS\UR]KRGQö]DERGXMHWH Y\EÃ&#x2C6;UDWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHWIJHED]Y\PRÅ&#x201D;HQRVWÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;SRGSRUXMÃ&#x2C6;]GUDYÃ&#x2DC;Å&#x201D;LYRWQÃ&#x2C6; VW\OQHERY\FK\W¼YHNGÃ&#x2C6;N\QLPÅ&#x201D;VLXÅ&#x201D;LMHWHFKYÃ&#x2C6;OHVGREURXKXGERX

.è .è

Sluchátka HF Stereo =¼UXNDVNYöOÃ&#x201E;KRSRVOHFKX 0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHY\EÃ&#x2C6;UDW]èHUQÃ&#x201E;èHUYHQÃ&#x201E;DEÃ&#x2C6;OÃ&#x201E; EDUY\

Stereo bluetooth reproduktor 6W\ORYÃ&#x2DC;XQLYHU]¼OQÃ&#x2C6;UHSURGXNWRU SURSIJLSRMHQÃ&#x2C6;NPRELOQÃ&#x2C6;PXWHOHIRQX YEÃ&#x2C6;OÃ&#x201E;EDUYö 0DOÃ&#x2DC;YKRGQÃ&#x2DC;SURFHVWRY¼QÃ&#x2C6; 3OQöQDKUDGÃ&#x2C6;IXQNFLU¼GLD

RG.è

3DPöļRY¼NDUWD.LQJVWRQ 9\VRFHNYDOLWQÃ&#x2C6;0LFUR6'+&NDUWD 3RXÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6;SURIRWRDSDU¼W\YLGHRNDPHU\ FK\WUÃ&#x201E;WHOHIRQ\DGDOwÃ&#x2C6;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; .DSDFLW\*%*%*%*% 7HVWRYDQ¼YH[WUÃ&#x201E;PQÃ&#x2C6;FKSRGPÃ&#x2C6;QN¼FK 9\VRNÃ&#x201E;SIJHQRVRYÃ&#x201E;U\FKORVWL 6'DGDSWÃ&#x201E;U


3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

.è

RG.è

.è

Hodinky Garmin vivomove 0öIJHQÃ&#x2C6;PÃ&#x2C6;U\SRK\EXDNYDOLW\VS¼QNX .YDOLWQÃ&#x2C6;NURNRPöUNWHUÃ&#x2DC;VSROHKOLYö DQHQ¼SDGQö]D]QDPHQ¼Y¼ FHORGHQQÃ&#x2C6;DNWLYLWX 9Ã&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULHPLQLP¼OQöURN $SOLNDFH*DUPLQ&RQQHFW0RELOH VHVWDWLVWLNDPLSRK\EXNLORPHWUÅ&#x2020; VS¼OHQÃ&#x2DC;FKNDORULÃ&#x2C6;DWG

Stylové flash disky 2ULJLQ¼OQÃ&#x2C6;NRXVN\LQVSLURYDQÃ&#x201E;KUGLQ\ REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x2DC;FKILOPÅ&#x2020;DVHUL¼OÅ&#x2020; .RQHNWRU86% )XQNFH3OXJDQG3OD\ 3UDNWLFNÃ&#x2DC;IJHWÃ&#x2C6;]HNNSIJLSQXWÃ&#x2C6; 6Ã&#x201E;ULHSRVWDYLèHN3L[DUD'LVQH\MH NGLVSR]LFLV*%SDPöWÃ&#x2C6;]D.è D*%]D.è )LJXUN\0DUYHO'&D6WDU:DUV *%]Ã&#x2C6;VN¼WH]D.è

Stylové pouzdro na ruku 3UDNWLFNÃ&#x201E;SRX]GUR$UPEDQGRFHQÃ&#x2C6;WH KODYQöSIJLVSRUWX 2GROQÃ&#x201E;SURWLYOLYÅ&#x2020;PSRèDVÃ&#x2C6;SUDFKX DPHFKDQLFNÃ&#x201E;PXRSRWIJHEHQÃ&#x2C6; -HGQRGXwHSIJLSHYQLWHOQÃ&#x201E;QDSDÅ&#x201D;L GÃ&#x2C6;N\VSHFL¼OQÃ&#x2C6;PXQ¼UDPNX 'UÅ&#x201D;Ã&#x2C6;LSIJLQ¼URèQöMwÃ&#x2C6;FKVSRUWRYQÃ&#x2C6;FK DNWLYLW¼FK 2WYRUSURYÃ&#x2DC;YRGVOXFK¼WHN 5HIOH[QÃ&#x2C6;SUYN\SURYLGLWHOQRVWSIJL YHèHUQÃ&#x2C6;PEöK¼QÃ&#x2C6;

69


70

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

5DGRVWSURMDEOÃ&#x2C6;èN¼IJH +Ã&#x2DC;èNHMWHVLVYÅ&#x2020;ML3KRQHSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;PNWHUÃ&#x201E;KRQHMHQ]NU¼wOÃ&#x2C6; DOHQDYÃ&#x2C6;FLVSROHKOLYöRFKU¼QÃ&#x2C6;3URIDQRXwN\QDNRXVQXWÃ&#x201E;KR MDEONDMVPHSIJLFK\VWDOLRFKUDQQ¼VNODVXSHUNU\W\LNYDOLWQÃ&#x2C6; QDEÃ&#x2C6;MHèN\DE\MLPQLFQHFK\EöOR

.è

=DGQÃ&#x2C6;NU\WSURL3KRQH 9\UREHQÃ&#x201E;SIJHVQöQDWöOR]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; 9wHFKQDWODèÃ&#x2C6;WNDNRQHNWRU\ LIRWRDSDU¼WVW¼OHNGLVSR]LFL =RGROQÃ&#x201E;KRDPRGHUQÃ&#x2C6;KRPDWHUL¼OX 2FKUDQDSURWLSRwNR]HQÃ&#x2C6;SRwNU¼E¼QÃ&#x2C6; LQHèLVWRW¼P

RG.è

.è .è

2FKUDQQÃ&#x201E;VNOR 7YU]HQÃ&#x201E;VNORFKU¼QÃ&#x2C6;GLVSOHMSIJHG SRwNU¼E¼QÃ&#x2C6;PDUR]ELWÃ&#x2C6;P =DREOHQ¼KUDQD]DUXèXMHKODGNÃ&#x2DC;SRFLW SIJLGRWHNX 6SHFL¼OQÃ&#x2C6;ROHRIREQÃ&#x2C6;YUVWYD]DEU¼QÃ&#x2C6; ]QHèLwWöQÃ&#x2C6;D]DQHFK¼Y¼QÃ&#x2C6;RWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

6Ã&#x2C6;ļRY¼QDEÃ&#x2C6;MHèND089,7 .YDOLWQöDSUHFL]QöY\UREHQ¼ QDEÃ&#x2C6;MHèNDGRVÃ&#x2C6;WöDÅ&#x201D;V$YÃ&#x2DC;VWXSQÃ&#x2C6;P SURXGHP 2EVDKXMHQRYÃ&#x2DC;$SSOH/LJKWQLQJ NRQHNWRUDP¼FHUWLILNDFL$SSOH YU¼PFL0)LOLFHQFH 'Ã&#x201E;ONDNDEHOXFFDPHWUXSHYQö ]DWDYHQÃ&#x2DC;NRQHNWRUDVWDYRY¼GLRGD

Leef iBridge )ODVKGLVNVNRQHNWRUHP/LJKWQLQJ 5R]wÃ&#x2C6;IJÃ&#x2C6;Y¼wL3KRQHL3DGQHERL3RG RGDOwÃ&#x2C6;FKQHER*% 3IJL]¼ORKRY¼QÃ&#x2C6;IRWHNVSRWIJHEXMH SRXKÃ&#x201E;SURFHQWREDWHULHYDwHKR ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;


3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

1DFHVW\EH]VWDURVWÃ&#x2C6; $ļXÅ&#x201D;VHQDO\Å&#x201D;RYDèNXY\G¼WHGR.UNRQRwQHERGR$OSVQDwÃ&#x2C6;P SIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;PVHUR]KRGQöQH]WUDWÃ&#x2C6;WH7HOHIRQQHERWDEOHWVL QDELMHWHNOLGQö]DMÃ&#x2C6;]G\D*36QDYLJDFHY¼VQLNG\QHVYHGH]H VSU¼YQÃ&#x201E;FHVW\

*36QDYLJDFH6\JLF kSLèNRY¼QDYLJDFHSUR$QGURLG 1H]¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QDWRP]GDMVWHSIJLSRMHQL NLQWHUQHWXQHERQHQDYLJDFHIXQJXMH VSROHKOLYöYÅ&#x201D;G\ .U¼VQÃ&#x201E;'Y\REUD]HQÃ&#x2C6;EXGRYDWHUÃ&#x201E;QX 0DS\SURFHORX(YURSX

.è

.è

$XWRQDEÃ&#x2C6;MHèND089,7 1DELMHWHVQÃ&#x2C6;L3KRQHL3KRQHV L3KRQH,3KRQHVL3DG 1RYÃ&#x2DC;$SSOHNRQHNWRU/LJKWQLQJ

'UÅ&#x201D;¼N\GRDXWD .è .è

.è

'UÅ&#x201D;¼NGRYHQWLODFH 8QLYHU]¼OQÃ&#x2C6;GUÅ&#x201D;¼NGRDXWD .XFK\FHQÃ&#x2C6;QDYHQWLODèQÃ&#x2C6;PIJÃ&#x2C6;Å&#x201D;NX

.ODVLFNÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;¼N 3UDNWLFNÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;¼NQDSIJHGQÃ&#x2C6;VNOR 8PRÅ&#x201D;QXMHEH]SHèQöMwÃ&#x2C6;SRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼QÃ&#x2C6; *36PRELOXL03SIJHKU¼YDèH 9KRGQÃ&#x2DC;SURYwHFKQD]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; RGGRPP

0DJQHWLFNÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;¼N -HGQXè¼VWVPDJQHWHPSIJLSHYQÃ&#x2C6;WH QDYHQWLODèQÃ&#x2C6;PIJÃ&#x2C6;Å&#x201D;NXYHYR]LGOH DGUXKRXYORÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WHSRGRFKUDQQÃ&#x2DC; QHER]DGQÃ&#x2C6;NU\WWHOHIRQX 'RVWXSQÃ&#x2DC;YèHUQÃ&#x201E;EDUYö

71


72

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6; Rubrika

Více na vodafone.cz

2ULJLQ¼OQÃ&#x2C6;SRX]GUD pro váš telefon S barevnými pouzdry bude váš telefon QHSIJHKOÃ&#x201E;GQXWHOQÃ&#x2DC;.URPöWRKRÅ&#x201D;HKRRFKU¼QÃ&#x2C6; SIJLS¼GXDSIJHGSRwNU¼E¼QÃ&#x2C6;PSRYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;KRWDN\ QDRULJLQ¼OQÃ&#x2C6;NRXVHNNWHUÃ&#x2DC;QLNGRQHSIJHKOÃ&#x201E;GQH

Pouzdra pro telefony Vodafone .è

'Ã&#x2C6;N\SUDNWLFNÃ&#x201E;PXWYDUXMHPRELOYSRX]GIJH VWDELOQöXFK\FHQ 0DJQHWLFNÃ&#x201E;]DYÃ&#x2C6;U¼QÃ&#x2C6;RGNO¼SöFÃ&#x2C6;KRNU\WX

.è

Univerzální pouzdra 6SIJHGQÃ&#x2C6;PRGNO¼SöFÃ&#x2C6;PNU\WHPGLVSOHMH DPDJQHWLFNÃ&#x2DC;P]DYÃ&#x2C6;U¼QÃ&#x2C6;P 0D[LP¼OQÃ&#x2C6;RFKUDQDYDwHKRWHOHIRQXSURWL S¼GÅ&#x2020;PSRwNU¼E¼QÃ&#x2C6;SUDFKXDwSÃ&#x2C6;Qö

.è


3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6; Rubrika

73

Více na vodafone.cz

1DGRSXMWH VYÅ&#x2020;MPRELO 0¼ORFRGRN¼Å&#x201D;H]ND]LWQ¼ODGXWDNMDNRY\ELW¼EDWHUND YPRPHQWöNG\WRQHMPÃ&#x201E;QöSRWIJHEXMHWH6SRIJ¼GQRX SRZHUEDQNRXWRDOHUR]KRGQöQHKUR]Ã&#x2C6;.RXNQöWHMDNÃ&#x201E; NRXVN\MVPHSURY¼wWHOHIRQY\EUDOL

Datové kabely srdce MFi a micro .è

/X[XVQÃ&#x2C6;IJDGDQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;FKNDEHOÅ&#x2020;YGHVLJQRYö IJHwHQÃ&#x201E;PEDOHQÃ&#x2C6; 0)LNDEHOMHXUèHQSURL26WHOHIRQ\ DPLFURNDEHOSUR$QGURLGWHOHIRQ\

pro iOS

.è .è

.è pro Android

Powerbanka 16 000 mAh 3RZHUEDQNDYKRGQ¼SURYöWwLQX PRELOQÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; 9\VRFHYÃ&#x2DC;NRQQ¼/LLRQGREÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6; EDWHULH /('LQGLN¼WRU]REUD]XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SUÅ&#x2020;EöK QDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;DVWDYYÃ&#x2DC;VWXSX

Powerbanka 13 000 mAh ([WHUQÃ&#x2C6;DNXPXO¼WRUYKRGQÃ&#x2DC;SUR L3KRQ\L3DG\VPDUWSKRQ\WDEOHW\ *36NDPHU\DWG 2ULJLQ¼OQÃ&#x2C6;EDWHULHRG6DPVXQJX 9\VRFHYÃ&#x2DC;NRQQ¼/LLRQGREÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;EDWHULH 9VWXSQÃ&#x2C6;QDSöWÃ&#x2C6;sPLFUR86%9$ 9Ã&#x2DC;VWXSQÃ&#x2C6;QDSöWÃ&#x2C6;s86%9$


74

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ máme telefony a tablety za lepší cenu. Více na VWUDQ¼FKs

.HNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;PXFK\WUÃ&#x201E;PX telefonu a tabletu získáte SRZHUEDQNX]D.è 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

Vodafone Smart turbo 7

Vodafone Smart prime 7

ZTE Blade A512

Huawei Y6 II Compact

Lenovo Moto G4 Play

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

EÃ&#x2C6;O¼YDULDQWDGRVSXSQ¼YH Y\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

FP

FP

480 Ã&#x2014; 854

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

1280 Ã&#x2014; 720

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rs

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2000

2540

2540

2200

2800

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

sr

rr

DQRDQR

rr

rr

 

  

 

²²

²²

²²

²²

²²128

130

140

137

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

0LFUR6,0

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

75

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Samsung Galaxy J3 (2016)

Microsoft Lumia 650

Vodafone Smart ultra 7

LG X screen

Samsung Galaxy Xcover 3 VE

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

$QGURLG

:LQGRZV3KRQH

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2600

2000

3000

2300

2200

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

rrs

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

rr

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²122

150

120

154

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


76

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

'REÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6; stanice ]D.è

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ máme telefony a tablety za lepší cenu. Více na VWUDQ¼FKs

'REÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6; stanice ]D.è

K telefonu dobíjecí stanice Sony DK52 za korunu. Více na str. 90

Samsung Galaxy J5 (2016)

Samsung Galaxy A3 (2016)

Huawei P9 lite

Sony Xperia XA

Huawei GX8

BlackBerry Classic

.è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHYH Y\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

]HSWHMWHVHQ¼V

Ceny Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

%ODFN%HUU\

FP

FP

FP

FP

FP

FP

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

1080 Ã&#x2014; 1920

720 Ã&#x2014; 1280

1080 Ã&#x2014; 1920

720 Ã&#x2014; 720

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

² ²*+]²*+] ² ²*+]²*+]

r*%

r*%

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3100

2300

3000

2300

3000

2515

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrr

rrs

rrr

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

sr

rr

rr

sr

sr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

145,8 Ã&#x2014; 72,3 Ã&#x2014; 8,1

²²

²²

²²

²²

131 Ã&#x2014; 72,4 Ã&#x2014; 10,2

159

132

147

137178

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

5HSUR duktor ]D.è

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

5HSUR duktor ]D.è

77

9R/7( D:L)L volání

.WHOHIRQXEH]GU¼WRYÃ&#x2DC; UHSURGXNWRU]D.è 9Ã&#x2C6;FHQDVWU

Apple iPhone 5s 16GB

Vodafone Smart platinum 7

Huawei Nova

HTC One A9

Samsung Galaxy S6

Sony Xperia Z5 Compact

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

]HSWHMWHVHQ¼V

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]HSWHMHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

YHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP

L26

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

ss

r*%

r*%

r*%

ss

r*% ² ²*+]²*+]

Rozlišení displeje

²*+]

²*+]

²*+]

*+]

² ²*+] ²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr 0SL[

Procesor

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

8OWUDSL[HO

0SL[

QHXYHGHQR

3000

3020

2150

2550

2700

rr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

r

r

r

r

r

r

sr

rr

rr

rr

sr

rr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²

²²

113

138

146

143

138

138

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

.DSDFLWDEDWHULH P$K

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; %OXHWRRWK )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


78

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

'REÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6; stanice ]D.è

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

'REÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6; stanice ]D.è

Sluchátka Sony ]D.è

Sluchátka Sony ]D.è

.WHOHIRQX GREÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;VWDQLFH 6RQ\'. ]DNRUXQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWU

Sluchátka Sony ]D.è

.WHOHIRQX EH]GU¼WRY¼ VOXFK¼WND6RQ\ ]DNRUXQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWU

Sony Xperia XCompact

Apple iPhone SE 16/64GB

Huawei P9

Sony Xperia X

Apple iPhone 6s 16/32/64GB

Sony Xperia XZ

Ceny .è

.è

.è

.è

16 977/17 977/ .è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

*%YHU]HGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

]HSWHMWHVHQ¼V

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

$QGURLG

L26

$QGURLG

$QGURLG

L26

$QGURLG

FP

FP

FP

FP

FP

FP

720 Ã&#x2014; 1280

640 Ã&#x2014; 1136

1080 Ã&#x2014; 1920

1080 Ã&#x2014; 1920

750 Ã&#x2014; 1334

1080 Ã&#x2014; 1920

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

â&#x20AC;¢/128 GB

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;¢/128 GB

â&#x20AC;¢/200 GB

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;¢/200 GB

²*+]

² ²*+] ²*+]

²*+]²*+]

²*+]

²*+]²*+]

² ²*+] ²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

²0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr 0SL[

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2700

QHXYHGHQR

3000

2620

1810

2900

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

%OXHWRRWK

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

700/800/850/900/1700/ 1800/1900/2100/2600

800/850/900/ 1800/2100/2600

700/800/850/900/ 1700/1800/1900/ 2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/ 2300/500/2600

800/850/900/ 1800/2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/ 2300/2500/2600

129 Ã&#x2014; 65 Ã&#x2014; 9,5

123,8 Ã&#x2014; 58,6 Ã&#x2014; 7,6

145 Ã&#x2014; 70.9 Ã&#x2014; 7

142,7 Ã&#x2014; 69,4 Ã&#x2014; 7,9

138,3 Ã&#x2014; 67,1 Ã&#x2014; 7,1

146 Ã&#x2014; 72 Ã&#x2014; 8,1

135

113

144

153

143

161

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

Samsung Galaxy S7

Apple iPhone 7 32/128/256GB

Samsung Galaxy S7 edge

Apple iPhone 7 Plus 32/128/256GB

79

Huawei Watch W1 Classic

Ceny .è

21 177/24 377/ .è

.è

24 977/28 177/ .è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

]HSWHMWHVHQ¼V

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Standardní cena

.è

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

$QGURLG

L26

$QGURLG

L26

$QGURLG:HDU

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

DÅ&#x201D;*%DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%*%

DÅ&#x201D;*%DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%0%

r*%

ss

r*%

ss

ss

² ²*+] ²*+]

²7ZLVWHU '0,360+]

² ²*+] ²*+]

²7ZLVWHU '0,360+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

sss

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

sss

Procesor

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

â&#x20AC;&#x201C;

.DSDFLWDEDWHULH P$KQHXY¼GÃ&#x2C6;VHQHXY¼GÃ&#x2C6;VH:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rss

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr

 

 

 

 

â&#x20AC;&#x201C;

²²

²²

²²

²²

²² 

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


80

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDWDEOHWÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÃ&#x2C6; FHQX9Ã&#x2C6;FH QDVWUDQ¼FKs

Vodafone Tab speed 6

Vodafone Tab prime 7/ Vodafone Tab prime 7 flip cover

Samsung Galaxy Tab A (9.7 LTE)

Alcatel PLUS 10

Ceny .è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

]HSWHMWHVHQ¼VQRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

]HSWHMWHVHQ¼V

QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

Standardní cena

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7DEOHW\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

:LQGRZVGHVNWRS

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

²

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

r*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[sr

0SL[sr

0SL[ss

0SL[ss

40606000s

s

â&#x20AC;¢

s

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/4.1

â&#x20AC;¢/4.1

â&#x20AC;¢/4.0

â&#x20AC;¢/4.0

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

sr

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

sr

²²

²²

²²

²²

330320

465

0LFUR6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

.DSDFLWDEDWHULH P$K

Podpora volání :L)L*36èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; %OXHWRRWK )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

81

3/$Ä»7(=$129¸6752-3267831õ %(=1$9¸k(1¨ & HQXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHUR]ORÅ&#x201D;LWGRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FKVSO¼WHNWDNMDN Y¼PWRY\KRYXMHDKODYQöEH]QDYÃ&#x2DC;wHQÃ&#x2C6;Å&#x201C;¼GQÃ&#x2DC;Ã&#x2022;URN Å&#x201D;¼GQÃ&#x201E;SRSODWN\Å&#x201D;¼GQÃ&#x201E;5361 3ODWEXVLMHQUR]GöOÃ&#x2C6;WHGRQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 'IJÃ&#x2C6;YöMwÃ&#x2C6;VSODFHQÃ&#x2C6;QHVWRMÃ&#x2C6;QLFQDYÃ&#x2C6;F 6 SO¼WNXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\EUDWSRGOHYÃ&#x2DC;wN\VYÃ&#x201E;KR 0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6; 003 MMP

Apple iPad mini 4 16GB

Apple iPad Pro 9.7 128GB

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND Y.è

40 60 80 100 150 200 250 300 450 500 600 700

.è .è .è .è

Ceny

.è .è

Standardní cena

.è

.è .è

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

24

24

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

Dostupnost YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH YHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7DEOHW\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX

L26

'LVSOHMYFP

FP

FP

Rozlišení displeje

²

²

DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

ss

ss

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

0SL[sr

0SL[sr

5124

QHXYHGHQR

Podpora volání

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

:L)L*36èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rss

%OXHWRRWK

r

r

sr

sr

²²

²²

304

444

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

*DOHULH9DÄ£NRYND Masarykova 2 2&2O\PSLD

+UDGHF.U¼ORYÃ&#x201E; 2&)XWXUXP

-LKODYD City Park

Kladno Kaufland

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV .DSDFLWDEDWHULH P$K

Brno

,*<&HQWUXP3UDÅ&#x201D;VN¼ L26

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

çHVNÃ&#x201E;%XGöMRYLFH

Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

9<%5$1¤352'(-1<652=k¨ı(128 1$%¨'.287(/()21Å&#x2026;$7$%/(7Å&#x2026;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020;

Aktuální dostupnost

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

/LEHUHF OC Nisa

0RVW 5DGQLèQÃ&#x2C6;

2ORPRXF *DOHULHkDQWRYND *OREXV

2VWUDYD $YLRQ6KRSSLQJ3DUN Nová Karolina

3DUGXELFH $WULXP3DODFH

3O]Hģ Q¼P5HSXEOLN\

Praha &HQWUXP&KRGRY &HQWUXPçHUQÃ&#x2DC;0RVW 'HMYLFN¼ -XJRVO¼YVN¼ Národní 28 1&(GHQ OC Arkády 2&$WULXP)ORUD OC Novodvorská Plaza 2&1RYÃ&#x2DC;6PÃ&#x2C6;FKRY 2&/HWÄ£DQ\ 3DOODGLXP 9¼FODYVNÃ&#x201E;Q¼P

3URVWöMRY .RQHèQ¼

7¼ERU (UEHQRYD

7HSOLFH Q¼P6YRERG\

8KHUVNÃ&#x201E;+UDGLwWö 0DVDU\NRYRQ¼P

µVWÃ&#x2C6;QDG/DEHP 2&)RUXP

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


82

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

Více na YRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQH nebo 

7HOHIRQ\SURYöUQÃ&#x201E; 7\NWHIJÃ&#x2C6;XQ¼V]Å&#x2020;VW¼YDMÃ&#x2C6;GRYHGHPHRGPöQLW7IJHED/7( WHOHIRQHP]DQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;FHQX .HNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;PXFK\WUÃ&#x201E;PXWHOHIRQX RGQ¼V]Ã&#x2C6;VN¼WHSRZHUEDQNX]D.è 1DEÃ&#x2C6;GNDSODWÃ&#x2C6;GRY\G¼QÃ&#x2C6;]¼VRE 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

9RGDIRQH6PDUWXOWUD ¼VWXSFHRFHÄ£RYDQÃ&#x201E;KR 1 9RGDIRQX6PDUWXOWUD NWHUÃ&#x2DC;SRVEÃ&#x2C6;UDOQHVSRèHW NODGQÃ&#x2DC;FKUHFHQ]Ã&#x2C6; 'HVLJQRYÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; .U¼VQÃ&#x2DC;)XOO+'GLVSOHM 6NYöOÃ&#x2DC;]YXNDYÃ&#x2DC;NRQ 2VWUÃ&#x2DC;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6; SDPöļ*%5$0 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH .è

+XDZHL1RYD 1RY¼NU¼ORYQDVHOILHsQDEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6; ILOWU\DVSHFL¼OQÃ&#x2C6;DOJRULWP\SUR Y\OHSwHQÃ&#x2C6;REOLèHMHSIJLIRFHQÃ&#x2C6; 0SL[KODYQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W %DWHULHY\GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;DÅ&#x201D;KRGLQ &HORNRYRYÃ&#x2DC;RULJLQ¼OQÃ&#x2C6;GHVLJQ $QGURLG0DUVKPDOORZ *%5$0D*%YQLWIJQÃ&#x2C6; SDPöWL 9QDEÃ&#x2C6;GFHSURYöUQÃ&#x201E; od 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

K telefonu bezdrátový reproduktor ]D.è 9Ã&#x2C6;FHQDVWU

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

+XDZHL<,,&RPSDFW

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

9HOPLVOXwQ¼YÃ&#x2DC;EDYD GLVSOHMVH]¼IJÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;PLEDUYDPL çW\IJM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU0HGLD7HN *+] 0SL[IRWRDSDU¼WVDXWR IRNXVHPD/('EOHVNHP 0SL[èHOQÃ&#x2C6;SURVHOILH 0RGHUQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P$QGURLG ,QWHUQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0*% 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

9RGDIRQH6PDUW SULPH 6 W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ]DVNYöORX cenu çHUQÃ&#x2DC;QHEREÃ&#x2C6;OR]ODWÃ&#x2DC; PHWDOLFNÃ&#x2DC;GHVLJQ +'GLVSOHM .YDOLWQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6; SDPöļ*%5$0 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH .è

+XDZHL3OLWH 2GOHKèHQ¼YHU]HWHOHIRQX +XDZHL3 $QGURLG0DUVKPDOORZ .RYRYÃ&#x2DC;OX[XVQöY\SDGDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;U¼P )XOO+'GLVSOHM .è 3RYHGHQ¼èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è 0SL[IRWRDSDU¼WVU\FKOÃ&#x2DC;P RVWIJHQÃ&#x2C6;P 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L volání

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJLVRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P .èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX 1DEÃ&#x2C6;GNDEH]GU¼WRYÃ&#x2DC;FKVOXFK¼WHN6RQ\NWHOHIRQX6RQ\;SHULD;&RPSDFWDUHSURGXNWRUXN+XDZHL1RYD]D.èSODWÃ&#x2C6;GRY\SURG¼QÃ&#x2C6;]¼VRE


1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

.è

Huawei GX8

Vodafone Smart platinum 7 1HMY\wwÃ&#x2C6;PRGHOVQDGXSDQRX výbavou 3UHFL]QÃ&#x2C6;NRYRYRVNOHQöQÃ&#x201E; ]SUDFRY¼QÃ&#x2C6; $02/('GLVSOHM VIDQWDVWLFNÃ&#x2DC;P.UR]OLwHQÃ&#x2C6;P %ULODQWQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDU\FKOÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; 2KURPXMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;NRQ *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6; SDPöļ*%5$0 Standardní cena je .è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

GLVSOHM 3IJHGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼WP¼UR]OLwHQÃ&#x2C6; 0SL[ 9HONRU\VÃ&#x201E;UR]OLwHQÃ&#x2C6;REUD]X ²SL[HOÅ&#x2020; 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRUVWDNWHP *+] 6NYöOÃ&#x2DC;YÃ&#x2DC;NRQ]D výhodnou cenu 9QDEÃ&#x2C6;GFHSURYöUQÃ&#x201E; do 30. 11. 2016 Standardní cena MH.è

Vodafone Smart turbo 7 */7(WHOHIRQ]D EH]NRQNXUHQèQÃ&#x2C6;FHQX GLVSOHM 0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6; SDPöļ*%5$0 Standardní cena MH.è

.è

Samsung Galaxy J5 (2016)

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Sony Xperia XCompact

.WHOHIRQX EH]GU¼WRY¼ VOXFK¼WND 6RQ\]D.è 9Ã&#x2C6;FHQDVWU

2ULJLQ¼OQÃ&#x2C6;NRYRYÃ&#x2DC;U¼P 'LVSOHMV+'UR]OLwHQÃ&#x2C6;P 3URFHVRU4XDOFRPP 6QDSGUDJRQ 0SL[IRWRDSDU¼W $QGURLG0DUVKPDOORZ *%5$0 *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

Samsung Galaxy A3 (2016)

çHUVWY¼QRYLQND +'GLVSOHM 9Ã&#x2DC;NRQQÃ&#x2DC;SURFHVRU 6QDSGUDJRQ ,QWHUQÃ&#x2C6;SDPöļDÅ&#x201D;*% 0SL[IRWRDSDU¼W Standardní cena MH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Dechberoucí design z kovu a skla Android 5.1 9QLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ*% 0SL[IRWRDSDU¼W 9Ã&#x2DC;NRQLSURQHMQ¼URèQöMwÃ&#x2C6; DSOLNDFH Standardní cena je .è

83

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è


84

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/tablety-pro-verne QHER 800 777 777

9öUQÃ&#x2C6;PDMÃ&#x2C6;WDEOHW\OHYQöMwÃ&#x2C6; -VWHQ¼PYöUQÃ&#x2C6;"0\WRXPÃ&#x2C6;PHRFHQLW7IJHED /7(WDEOHWHP]DQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;FHQX6WDèÃ&#x2C6;VLQDMÃ&#x2C6;WWDULI NWHUÃ&#x2DC;Y¼PSDVXMHDKXU¼QD*/7(LQWHUQHW

.HNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;PXWDEOHWXRGQ¼V ]Ã&#x2C6;VN¼WHSRZHUEDQNX]D.è 1DEÃ&#x2C6;GNDSODWÃ&#x2C6;GRY\G¼QÃ&#x2C6;]¼VRE 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Vodafone Tab prime 7

Vodafone Tab speed 6 ,GH¼OQÃ&#x2C6;SRPöUYÃ&#x2DC;NRQYVSIJHQRVLWHOQRVW 3RYHGHQÃ&#x2DC;+'GLVSOHM 0SL[IRWRDSDU¼W */7(:L)L%OXHWRRWK *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ *%5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x2DC;FKNDUHW 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

 1DGXSDQÃ&#x2DC;WDEOHWYNRYRYÃ&#x201E;PWöOH 3HUIHNWQÃ&#x2C6;)XOO+'GLVSOHM %DWHULHVHVNYöORXYÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6; 0SL[IRWRDSDU¼W */7(:L)L%OXHWRRWK *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ *%5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x2DC;FKNDUHW 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJLVRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P .èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX


3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND Rubrika

85

Více naYRGDIRQHF]SUHGSODFHQHNDUW\ Více Víc íce na vodafone.c voda vodafone.cz cz nebo

9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW 1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈ SIJHGSODFHQÄNDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW$GÈN\QDwLPEDOÈèNņP VLVQLPLPņŔHWHXŔÈWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606%H]]¼YD]Nņ 0UNQöWHQDVWUDQX

3IJHGSODFHQ¼ karta Y]DKUDQLèÈ

PRO MLADÉ

52$0,1*.(.$57õ KARTA PRO PARTU S NEOMEZENÝM VOLÁNÍM V SÍTI VODAFONU 9FHQöNDUW\MHQHRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL 9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF3RWÄVHEDOÈ èHNREQRYÈ]D.èPöVÈèQöNastavení lze upravit. $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ. 9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ .G\ŔVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXGRVHGPLGQÈ SRDNWLYDFLNDUW\EXGHWHVLXŔÈYDWGQÈ LQWHUQHWXVREMHPHP0%GDW]GDUPD. .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è9FHQöMHNUHGLW .è

3RNXGVHFK\VW¼WHGR(8QHERGDOwÈFKVW¼Wņ (YURS\P¼PHSURY¼VVOXŔEX5RDPLQJ NHNDUWöQDGHQ

.$57$ 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]H EDOÈèNņNHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV0%DQHRPH]HQØPL606 YVÈWL]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFK QDYUFK]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÈèN\O]HVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMHNUHGLW .è

6NRèWHVLSURNDUWXGR9RGDIRQXQHERNQDwLPY\EUDQØPSDUWQHUņP

=D.èQDGHQ]ÈVN¼WHPLQXW QDRGFKR]ÈYRO¼QÈ6060%GDW SURSIJLSRMHQÈNLQWHUQHWX]H]DKUDQLèÈ DSIJÈFKR]ÈKRYRU\]GDUPD 9ROQÄMHGQRWN\VLPņŔHWHXŔÈYDWYŔG\ Q¼VOHGXMÈFÈFKKRGLQ 3RY\èHUS¼QÈYROQØFKMHGQRWHNEXGHWHPÈW PLQXWXRGFKR]ÈKRKRYRUX]D.èD606 ]D.è 3IJÈFKR]È606P¼WH]GDUPD 6OXŔEXVL]GDUPDDNWLYXMHWHYVDPRREVOX]H 0ņM9RGDIRQHQHERRGHVO¼QÈP606YHWYDUX ROAM KARTA na $WRNOLGQöXŔSIJHG RGMH]GHP'HQQÈSRSODWHNSODWÈWHDŔNG\Ŕ VOXŔEXY\XŔLMHWH 9ÈFHLQIRUPDFÈDVH]QDP]HPÈ YHNWHUØFKO]HVOXŔEXY\XŔÈYDWQDMGHWH na YRGDIRQHF]URDPLQJNHNDUWH.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


86

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH YRODWQHRPH]HQö VW¼OHGRNROD 'Ã&#x2C6;N\QDwLP%DOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;PNHNDUWöVLXÅ&#x201D;LMHWH QHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;606N\QHERSRIJ¼GQRXSRUFL GDWEH]REDYÅ&#x201D;HXWUDWÃ&#x2C6;WHYÃ&#x2C6;FQHÅ&#x201D;REY\NOH-LÅ&#x201D; RG.è%H]VPOXYD]¼YD]NÅ&#x2020;

1DwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRXSURVWö 1(20(=(1¤

3ı,=3Å&#x2026;62%,9¤

$QRQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRX QHRPH]HQÃ&#x201E;MDNSURYRO¼QÃ&#x2C6;WDN SUR606N\6WDèÃ&#x2C6;VLY\EUDWMHVWOLVL FKFHWHRGU¼QDGRQRFLSRYÃ&#x2C6;GDW èLSV¼WGRVÃ&#x2C6;Wö9RGDIRQXQHER GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDWEDOÃ&#x2C6;èHNNWHUÃ&#x2DC; SU¼YöSRWIJHEXMHWH1DYÃ&#x2DC;EöU MLFKP¼WHRVP$NG\Å&#x201D;]URYQD MHGHWHQDGRYROHQRXDFKFHWH PÃ&#x2C6;WRGWHOHIRQXSRNRMPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH ]Å&#x2020;VWDWMHQXVYÃ&#x201E;KRNUHGLWX

%(=60/289<

62%12929Â&#x153;1¨0 320õ6¨&,

9wHFKQ\EDOÃ&#x2C6;èN\MVRXEH]VPOXY D]¼YD]NÅ&#x2020;

-('12'8k( $.'<.2/, '267831¤ %DOÃ&#x2C6;èN\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHDNWLYRYDW NG\NROLFKFHWH6WDèÃ&#x2C6;]DVODW606 YSIJÃ&#x2C6;VOXwQÃ&#x201E;PWYDUXQD-GH WRWDNÃ&#x201E;QDPXMYRGDIRQHF]QHER ]DYRO¼QÃ&#x2C6;PQDèÃ&#x2C6;VOR &HQX EDOÃ&#x2C6;èNXY¼PRGHèWHPH]NUHGLWX

%DOÃ&#x2C6;èN\VHY¼PSIJHVQöSRPöVÃ&#x2C6;FL DXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6;WDNÅ&#x201D;HVH RQLFQHPXVÃ&#x2C6;WHVWDUDW1DSIJÃ&#x2C6;NODG EDOÃ&#x2C6;èHN]VHY¼PREQRYÃ&#x2C6; DWG

8.21ç(1¨%$/¨ç.Å&#x2026; 62%12929Â&#x153;1¨0 320õ6¨&, 9SIJÃ&#x2C6;SDGöÅ&#x201D;HQHEXGHWHPÃ&#x2C6;W YGREöNG\VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQR YXMHGRVWDWHèQÃ&#x2DC;NUHGLW]UXwÃ&#x2C6; VHY¼PDXWRPDWLFN\3RNXG KREXGHWHFKWÃ&#x2C6;WG¼OHY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW MHSRWIJHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW %DOÃ&#x2C6;èHNWDNÃ&#x201E;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMHGQRGXwH ]UXwLWSIJHV0Å&#x2020;M9RGDIRQH

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

%DOÃ&#x2C6;èN\MVRXSODWQÃ&#x201E;PöVÃ&#x2C6;FSRWÃ&#x201E; VHY¼PDXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6;

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös9RO¼QÃ&#x2C6; 9RO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VF FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VF PLUS FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VSUDE FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös.RPSOHW .RPSOHWYVÃ&#x2C6;WL

.è

0%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru KOMPLET VF FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

.RPSOHWGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è

*%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru KOMPLET VSUDE FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös'DWDD606 0%GDWD606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru '$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

0%GDWD606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru DATA 500 FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

*%GDWD606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö ZaÅ¡lete SMS ve tvaru DATA GB FIXQDèÃ&#x2C6;VOR7700

.è


3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

87

Více na vodafone.cz/chytre-dobijeni nebo 800 777 777

=Ã&#x2C6;VNHMWH NUHGLWQDYÃ&#x2C6;F ]GDUPD 0Â&#x153;7('9õ02Å&#x201C;1267,

'RSRUXèXMHPHEDOÃ&#x2C6;èHN 9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;DNWRPX &K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

' REÃ&#x2C6;WVLYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH TIP DOHVSRÄ£.èD]DSODWLWSODWHEQÃ&#x2C6;NDUWRX.ROLNU¼WVLGRELMHWH WROLNU¼W]Ã&#x2C6;VN¼WHNUHGLWX]GDUPD 1DVWDYLWVLVOXÅ&#x201D;EX&K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;VHNWHURXVH XÅ&#x201D;RGREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;QHEXGHWHPXVHWVWDUDWDYÅ&#x201D;G\ GRVWDQHWHNUHGLWXQDYÃ&#x2C6;F

&+<75¤'2%¨-(1¨ .UHGLWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHGREÃ&#x2C6;MHWVREöQHERVYÃ&#x2DC;P EOÃ&#x2C6;]NÃ&#x2DC;P6WDèÃ&#x2C6;VL]YROLWè¼VWNXDP\Y¼PML GRELMHPHNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;PöVÃ&#x2C6;FQHERWIJHEDMHQNG\Å&#x201D; NUHGLWNOHVQHSRG.è0UNQöWHGRVYÃ&#x201E; VDPRREVOXK\DQDVWDYWHVL Frekvenci WÃ&#x2DC;GHQQÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;QHERSIJL SRNOHVXNUHGLWXSRG.è

 ç¼VWNXNWHURXFKFHWHGREÃ&#x2C6;MHW 'DWXPGRNWHUÃ&#x201E;KRP¼PHNUHGLWGREÃ&#x2C6;MHW VOXÅ&#x201D;EX&K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVDPR]IJHMPö NG\NROLLSIJHGWÃ&#x2C6;PWRGDWHP]UXwLW

-$.¤-6289$5,$17<6/8Å&#x201C;%<" &K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;]SODWHEQÃ&#x2C6;NDUW\ 3RNXGP¼WHX9RGDIRQXSIJHGSODFHQNX PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMLSUDYLGHOQöGREÃ&#x2C6;MHW]SODWHEQÃ&#x2C6; NDUW\ç¼VWND]DNUHGLWVHEXGHVWUK¼YDW ]YDwHKREDQNRYQÃ&#x2C6;KRÃ&#x2022;èWX &K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;]Y\Ã&#x2022;èWRY¼QÃ&#x2C6; 3RNXGP¼WHX9RGDIRQXWDULIPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH GÃ&#x2C6;N\WÃ&#x201E;WRVOXÅ&#x201D;EöSUDYLGHOQö GREÃ&#x2C6;MHWNUHGLWVYÃ&#x2DC;P kredit EOÃ&#x2C6;]NÃ&#x2DC;Pç¼VWNX navíc ]DGRELWÃ&#x2DC;NUHGLWY¼PSDN SIJLèWHPHN9\Ã&#x2022;èWRY¼QÃ&#x2C6; zdarma ]DPRELOQÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\


88

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER

Mobilní internet

.G\Å&#x201D;Y¼PQHEXGRX GDWDVWDèLWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMH MHGQRGXwHQDYÃ&#x2DC;wLW

*/7(LQWHUQHWXÅ&#x201D;SRNUÃ&#x2DC;Y¼WDNIJNDNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;NRXW UHSXEOLN\)UèHWQDQöPPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVMDNÃ&#x2DC;PNROL GDWRYÃ&#x2DC;PSIJLSRMHQÃ&#x2C6;PRG9RGDIRQX QRYLQND

6GÃ&#x2C6;OHQÃ&#x201E;PRELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6; 5HG'DWD*% 5HG'DWD*% SIM do GDOwÃ&#x2C6;KR ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

2EMHPGDW

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRXQD PöV

&HQD EH]]¼YD]NX

1DNROLND ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMHQÃ&#x2C6; Y\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW

=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KR EDOÃ&#x2C6;èNXPöVÃ&#x2C6;F

&HQD

10 GB

.è

.è

4

1 GB

.è

4 GB

.è

 .è

2

1 GB

.è

&HQD EH]]¼YD]NX

=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KR EDOÃ&#x2C6;èNXPöVÃ&#x2C6;F

&HQD

.WDULIÅ&#x2020;P5HG'DWDGRVWDQHWHGDOwÃ&#x2C6;/7(6,0NDUWXSURWDEOHWQHERQRWHERRN'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFL èHUSDW]YÃ&#x2C6;FH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;

2EMHPGDW

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRXQD PöV

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;*%

1,5 GB

â&#x20AC;&#x201C;

.è

1 GB

.è

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;0%

500 MB

â&#x20AC;&#x201C;

.è

1 GB

.è

2EMHPGDW

&HQD

'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW

&HQD

0%KRGLQ

.è

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

0%GQÃ&#x2C6;

.è

60 MB

.è

7DULI\SURSIJÃ&#x2C6;OHÅ&#x201D;LWRVWQÃ&#x201E;SIJLSRMHQÃ&#x2C6; 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDGHQ 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDWÃ&#x2DC;GHQ

86%02'(0

WI-FI HOTSPOT

9RGDIRQH0RELOH :L)L5

9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG

3RGSRUXMH*/7(

3RGSRUXMH*/7(

XÅ&#x201D;RG

477.è

8Å&#x201D;RG

477.è

$.7,98-7(6,02%,/1¨79 SlHGXMWHVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;VHUL¼O\ILOP\QHER WHOHYL]LSIJÃ&#x2C6;PRYWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL 9\EHUWHVLWIJHEDMHGHQ]WHOHYL]QÃ&#x2C6;FK EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;VIXQNFÃ&#x2C6;RVREQÃ&#x2C6;KRYLGHRUHNRU GÃ&#x201E;UX1RYöVNDSDFLWRXDÅ&#x201D;KRGLQ ]¼]QDPXQHER]SöWQÃ&#x201E;KRVOHGRY¼QÃ&#x2C6; HERYLGHRWÃ&#x201E;NX+%2*2VHNWHURXVL 1 XÅ&#x201D;LMHWHKRGLQILOPÅ&#x2020;QHERREOÃ&#x2C6;EH QÃ&#x2DC;FKVHUL¼OÅ&#x2020;MDNRMHWIJHED9LQ\O % DOÃ&#x2C6;èHNSURJUDPÅ&#x2020;MLÅ&#x201D;RG.èVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

-DNVLSRIJÃ&#x2C6;GLWGDOwÃ&#x2C6;GDWDSRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;REMHPXGDW" 2EMHPGDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDYÃ&#x2DC;wLWYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÃ&#x2C6;PVOXÅ&#x201D;HE=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNXD'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;DXY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+


3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP

89

Více naYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOX Více na vodafone.cz QHER 800 777 777

:L)LVÃ&#x2C6;ļQDGRPD LQDFKDWX 6QDwÃ&#x2C6;PSIJHQRVQÃ&#x2DC;PLQWHUQHWHPVLY\WYRIJÃ&#x2C6;WH YODVWQÃ&#x2C6;:L)LVÃ&#x2C6;ļDļMVWHNGHNROL

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI

Cena

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRX

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX

.è

 .è

WI-FI MODEM

WI-FI DOMA

WI-FI 1$&+$7õ

WI-FI 9.$1&(/Â&#x153;ı,

Huawei LTE CPE B310

0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHQHRPH]HQöSURKOÃ&#x2C6;Å&#x201D;HWZHERYÃ&#x201E; VWU¼QN\SRVÃ&#x2C6;ODWDSIJLMÃ&#x2C6;PDWHPDLO\QHERWIJHED YRODWSIJHV6N\SH3URVWDKRY¼QÃ&#x2C6;DRGHVÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6; VRXERUÅ&#x2020;VOXÅ&#x201D;EDPLMDNRQDSIJ8ORÅ&#x201D;WR VOHGRY¼QÃ&#x2C6;YLGHÃ&#x2C6;DSIJHKU¼Y¼QÃ&#x2C6;LQWHUQHWRYÃ&#x2DC;FK 79DU¼GLÃ&#x2C6;P¼WH*% =DSRMHQÃ&#x2C6;MHVQDGQÃ&#x201E;,NG\Å&#x201D;QHMVWH,7RGERUQÃ&#x2C6;N OHKFHWR]YO¼GQHWH 0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDMHGQRXWIJHED WHOHIRQWDEOHWLSRèÃ&#x2C6;WDè 6OHYD.èQDPRGHPSIJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; QDVSO¼WN\$W\MVRXEH]QDYÃ&#x2DC;wHQÃ&#x2C6; 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

:L)LVÃ&#x2C6;ļNHèW\IJHP QHRPH]HQÃ&#x2DC;PWDULIÅ&#x2020;P5HG

]GDUPD 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\&HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è


90

'¼UN\NWHOHIRQÅ&#x2020;P

.QRYÃ&#x2DC;PWHOHIRQÅ&#x2020;P Y¼PSIJLG¼PHVXSHUG¼UN\ 3RNXGVLFKFHWHXGöODWUDGRVWNYDOLWQÃ&#x2C6;PWHOHIRQHPV¼KQöWHWIJHED SRQRYÃ&#x201E;PPRGHOX+XDZHL1RYD.WRPXKOHQDwO¼SQXWÃ&#x201E;PXNRXVNX RGQ¼VWRWLÅ&#x201D;GRVWDQHWHEH]GU¼WRYÃ&#x2DC;UHSURGXNWRU]DNRUXQX$SULPD G¼UN\Y¼VQHPLQRXDQLYSIJÃ&#x2C6;SDGöY\EUDQÃ&#x2DC;FKPRGHOÅ&#x2020;RG6RQ\6MHMLFK SRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;PY¼PU¼GLSRPÅ&#x2020;Å&#x201D;RXWIJHEDQDwLSURGHMFL]-LKODY\

Bezdrátová sluchátka .YDOLWQÃ&#x2C6;EOXHWRRWKVOXFK¼WND6RQ\ 0'5=;%7]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJLNRXSL WHOHIRQXSony Xperia XCompact QHERSony Xperia XZMHQ]D.è .HVPDUWSKRQXMHSIJLSRMÃ&#x2C6;WHMHGQÃ&#x2C6;P GRW\NHPGÃ&#x2C6;N\WHFKQRORJLL1)&

Huawei Bluetooth Speaker .G\Å&#x201D;VLXQ¼VSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHQRYÃ&#x2DC;WHOHIRQ Huawei NovaGRVWDQHWHNQöPX EH]GU¼WRYÃ&#x2DC;GHVLJQRYÃ&#x2DC;UHSURGXNWRU MHQ]D.è3IJLSRMÃ&#x2C6;WHVHNQöPXSIJHV %OXHWRRWKDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWDÅ&#x201D;èW\IJL KRGLQ\VYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;KXGE\

Dobíjecí stanice 6GRNRYDFÃ&#x2C6;VWDQLFÃ&#x2C6;6RQ\'. SRKRGOQöQDELMHWHVYRML;SHULL'¼UHN YKRGQRWö.è]Ã&#x2C6;VN¼WHNWHOHIRQX Sony Xperia X QHERSony Xperia XA]DSRXKRX.è Bezdrátová sluchátka, dobíjecí stanice a reproduktor Huawei budou k dispozici do vyprodání zásob.


Pro firmy

91

Více na vodafone.cz/firma nebo 800 777 700

Business Smart tarify Pro rozjezd vaÅ¡eho podnikání máme ]DVNYöOÃ&#x201E;FHQ\VSRXVWXGDWPLQXW LQHRPH]HQÃ&#x2DC;FK606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Business

Business

Smart 100

Smart 250

Neomezené volání a SMS

Neomezené volání a SMS

YHILUPö

YHILUPö

100 minut

250 minut

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6; .èPLQ

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6; .èPLQ

Neomezené SMS

Neomezené SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

150 MB dat

300 MB dat

Zbavte se starostí VHOHNWURQLFNRX HYLGHQFÃ&#x2C6;WUÅ&#x201D;HE 3IJLSUDYLOLMVPHMHGQRGXFKÃ&#x201E;IJHwHQÃ&#x2C6;WRKRMDNY\VWDYLW ]¼ND]QÃ&#x2C6;NRYLSIJLQ¼NXSXHOHNWURQLFNRXÃ&#x2022;èWHQNXSIJÃ&#x2C6;PR ]PRELOXèLWDEOHWX6WDèÃ&#x2C6;VLSRIJÃ&#x2C6;GLWDSOLNDFL9RGDIRQH H3RNODGQD $SOLNDFHMHXUèHQDMDNSURFK\WU¼]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;$QGURLGWDNSURL260Å&#x2020;Å&#x201D;HWHMLVSRMLW VPRELOQÃ&#x2C6;PSODWHEQÃ&#x2C6;PWHUPLQ¼OHP P326 DSIJLMÃ&#x2C6;PDWGÃ&#x2C6;N\QöPXNURPöKRWRYRVWL LSODWHEQÃ&#x2C6;NDUW\.]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMLWWDNÃ&#x201E;PRELOQÃ&#x2C6;WHUPRWLVN¼UQXSURU\FKOÃ&#x2DC; DQHQ¼URèQÃ&#x2DC;WLVNÃ&#x2022;èWHQHN9RGDIRQHH3RNODGQDMHSIJLSUDYHQDQDHOHNWURQLFNRX HYLGHQFLWUÅ&#x201D;HENWHU¼E\PöODEÃ&#x2DC;WVSXwWöQDRG9wHFKQ\Ã&#x2022;èWHQN\ VHY¼PDXWRPDWLFN\]¼ORKXMÃ&#x2C6;QD]DEH]SHèHQÃ&#x201E;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöWDNÅ&#x201D;HMHEXGHWHPÃ&#x2C6;W YHOHNWURQLFNÃ&#x201E;SRGREöNGLVSR]LFLNG\NROL

Vodafone ePokladna STANDARD

.è PöVÃ&#x2C6;èQö bez DPH

$XWRPDWLFNÃ&#x201E;]¼ORKRY¼QÃ&#x2C6;QDZHERYÃ&#x201E; Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 0RÅ&#x201D;QRVWSIJLSRMLWPRELOQÃ&#x2C6;WLVN¼UQX QHERSODWHEQÃ&#x2C6;WHUPLQ¼O 1HRPH]HQÃ&#x201E;PQRÅ&#x201D;VWYÃ&#x2C6;SRORÅ&#x201D;HN 5\FKOÃ&#x2DC;YÃ&#x2DC;EöUSURGXNWÅ&#x2020;NSURGHML +URPDGQÃ&#x2DC;LPSRUWSRORÅ&#x201D;HNSIJHV3& (GLWDFHSRORÅ&#x201D;HNY\WYRIJHQÃ&#x2C6;UHSRUWÅ&#x2020;

Tiskárna Rongta RPP200

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö YèHWQö'3+

PöVÃ&#x2C6;èQö YèHWQö'3+

.è bez DPH

& HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;P SOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]DRNURXKOHQ\QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHP GROÅ&#x2020;DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\3RGPÃ&#x2C6;QN\QD YRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+

Ceny bez DPH jsou zaokrouhleny na celé koruny nahoru.

Vodafone ePokladna KOMPLET

.è PöVÃ&#x2C6;èQö bez DPH

1DEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;YwHFROLFHQFH6WDQGDUG DQDYÃ&#x2C6;FNRPSOHWQÃ&#x2C6;VSU¼YXVNODGXVOH GRY¼QÃ&#x2C6;VNODGRYÃ&#x201E;]¼VRE\YUH¼OQÃ&#x201E;P èDVHD]MHGQRGXwHQÃ&#x2C6;LQYHQWXU\ 3IJL]SÅ&#x2020;VREÃ&#x2C6;VHYDwHPXSRGQLN¼QÃ&#x2C6;s YUHVWDXUDFÃ&#x2C6;FKPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVOHGRYDW REMHGQ¼YN\VWROÅ&#x2020;YSURGHMQ¼FK VREOHèHQÃ&#x2C6;PEXGHWH]Q¼WDNWX¼OQÃ&#x2C6; VWDYYHOLNRVWÃ&#x2C6;QDVNODGö


92

Pro firmy

Více na vodafone.cz 9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]ILUPD QHER 800 777 700

Tarify pro firemní zákazníky

%XVLQHVV

RED LTE SUHPLXP

9wLFKQLILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;FL RGQ¼VGRVWDQRXY¼QRèQÃ&#x2C6; G¼UHN9Ã&#x2C6;FHQDVWU

%XVLQHVV

RED LTE VXSHU

%XVLQHVV

+ 1000 min. GR]DKUDQLèÃ&#x2C6;

RED LTE

+ 1000 min. GR]DKUDQLèÃ&#x2C6;

neomezené volání a SMS 0%GHQQö ]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK]HPÃ&#x2C6;(YURS\

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;606

1HRPH]HQÃ&#x201E;606

1HRPH]HQÃ&#x201E;606

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606

1HRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606

1HRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606

YHILUPö

YHILUPö

YHILUPö

1,5 GB

4 GB

10 GB

dat

dat

dat

1(20(=(1¤ 92/Â&#x153;1¨=9<%5$1¸&+ =(0¨(9523< 7DULI%XVLQHVV5HG/7(SUHPLXPVLY]DKUDQLèÃ&#x2C6; XÅ&#x201D;LMHWHVWHMQöQHRPH]HQöMDNRGRPD0Å&#x2020;Å&#x201D;HWH VQÃ&#x2C6;PFHOÃ&#x2DC;PöVÃ&#x2C6;FYRODWSV¼WDY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWGDWD GR0%GHQQö]HVYÃ&#x201E;KRWDULIX]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK ]HPÃ&#x2C6;(YURS\

'58+Â&#x153;'$729Â&#x153;6,0.$57$ ='$50$ .HNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;PXWDULIX%XVLQHVV5HG/7(GRVWDQHWH MHwWöGUXKRX/7(6,0NDUWXSURWDEOHWQHER QRWHERRN9DwH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WDNEXGRXVSROHèQö èHUSDWREMHPGDWNWHUÃ&#x2DC;GRVW¼Y¼WHYU¼PFL VYÃ&#x201E;KRWDULIX

0RELOQÃ&#x2C6; ]DEH]SHèHQÃ&#x2C6;

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

%(=3(ç1267 S tarify Business Red LTE super a premium P¼WH0RELOQÃ&#x2C6;]DEH]SHèHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;SOQö]GDUPD

& HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MVRXYèHWQö'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ 3RGPÃ&#x2C6;QN\QDYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\6H]QDP]HPÃ&#x2C6;SURYRO¼QÃ&#x2C6;GR]DKUDQLèÃ&#x2C6;D]H]DKUDQLèÃ&#x2C6;QDMGHWHQDYRGDIRQHF]ILUPD


3URŻUP\

93

Více naVíce vodafone.cz/firma na vodafone.cz nebo 800 777 700

4 neomezené tarify a navíc :L)LVÃ&#x2C6;ļGRNDQFHO¼IJH]GDUPD =D.è]Ã&#x2C6;VN¼WHèW\IJLWDULI\VQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;PD606GRYwHFK VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;D*%VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKGDW$NWRPXY¼PQRYö]GDUPDSIJLG¼PHL:L)LVÃ&#x2C6;ļ GRNDQFHO¼IJH

Business

RED+

6/(9$.ç 1$=$ı¨=(1¨ .G\Å&#x201D;VLNWDULIX%XVLQHVV5HG SRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHFK\WUÃ&#x2DC;WHOHIRQQHER WDEOHWGRVWDQHWHKRR.è OHYQöML

VODAFONE ROAMING NA DEN &HVWXMWHSR(YURSöVHYwHPLYÃ&#x2DC;KRGDPLVYÃ&#x201E;KRGRP¼FÃ&#x2C6;KRWDULIX9RODW SV¼WDY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWGDWDGR0% GHQQöPÅ&#x2020;Å&#x201D;HNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;èOHQWIJLGQ\ YPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD9Ã&#x2C6;FHQD vodafone.cz/roaming-na-den

:L)LVÃ&#x2C6;ļ

ZDARMA Vodafone Roaming na den

Vodafone Roaming na den

Vodafone Roaming na den

Vodafone Roaming na den

WIJLNU¼WYPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD

WIJLNU¼WYPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD

WIJLNU¼WYPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD

WIJLNU¼WYPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

9\WYRIJWHVLYODVWQÃ&#x2C6;:L)L VÃ&#x2C6;ļDļMVWHNGHNROL.WDULIX %XVLQHVV5HG]Ã&#x2C6;VN¼WH SIJHQRVQÃ&#x2DC;LQWHUQHW]D.è PöVÃ&#x2C6;èQö-HQXWQÃ&#x201E;PÃ&#x2C6;W SRX]HYKRGQÃ&#x2DC;PRGHP7HQ SDNVWDèÃ&#x2C6;MHGQRGXwH]DSRMLW GR]¼VXYN\

3 GB + 1 GB zdarma sdílených dat v rámci firmy

.è

PöVÃ&#x2C6;èQöSURèOHQ\ILUP\GRKURPDG\

& HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;YèHWQö'3+ :L)LVÃ&#x2C6;ļ]GDUPD]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJL]DNRXSHQÃ&#x2C6;PRGHPX+XDZHL%XQ¼V5\FKORVWVWDKRY¼QÃ&#x2C6;MH0EVDQDKU¼Y¼QÃ&#x2C6;0EV 6OHYD.èQD]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;SODWÃ&#x2C6;SURQRYÃ&#x201E;LVW¼YDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;ILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VWDULIHP%XVLQHVV5HGVHVPORXYRXQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;9Ã&#x2DC;wHVOHY\MH]¼YLVO¼QDYÃ&#x2DC;wL0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KR SOQöQÃ&#x2C6;1HSODWÃ&#x2C6;SURU¼PFRYÃ&#x201E;VPORXY\D2QH1HW


94

1DEÃ&#x2C6;GND

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF] QHER

kHGHV¼WNDY¼P SIJLQ¼wÃ&#x2C6;IJDGXYÃ&#x2DC;KRG 8Å&#x201D;Y¼PE\ORwHGHV¼W"6WDèÃ&#x2C6;Q¼PXN¼]DWREèDQNX DY\EUDWVL]1DEÃ&#x2C6;GN\NWHU¼REVDKXMHWDEOHW VPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP]DVXSHUFHQXWDULI DSIJHGSODFHQRXNDUWX'Ã&#x2C6;N\WDEOHWXEXGHWHPÃ&#x2C6;W SRUXFHMÃ&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\PDS\DGDOwÃ&#x2C6;DSOLNDFHNWHUÃ&#x201E; Y¼PSRPRKRXXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WVLÅ&#x201D;LYRWQDSOQR

7DEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP ,QWHUQHW*%WDEOHW9RGDIRQH7DEVSHHG 1\QÃ&#x2C6;]DSODWÃ&#x2C6;WH.èDSRWÃ&#x201E;.èPöVÃ&#x2C6;èQö

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI VYROQÃ&#x2DC;PL MHGQRWNDPL

PLQXW GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;]D.èPLQ

1HRPH]HQÃ&#x201E;606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH RVWDWQÃ&#x2C6;]D.è

Sleva .è QDWHOHIRQ 9RGDIRQH 6PDUW SULPH

3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQÃ&#x2DC;P YRO¼QÃ&#x2C6;PYVÃ&#x2C6;WL

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6; YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

9RO¼QÃ&#x2C6;GRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; .èPLQQDY\EUDQ¼èÃ&#x2C6;VOD .èPLQQDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOD

50 MB

SMS

GDW

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

3IJL]PöQöRSHU¼WRUD VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQHFKDWVYRMH VRXèDVQÃ&#x201E;WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOR 1DQRYÃ&#x201E;PWHOHIRQXèLWDEOHWX Y¼PQDVWDYÃ&#x2C6;PHYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR SUROHSwÃ&#x2C6;èLWHOQRVW

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;PVWDUwÃ&#x2C6;POHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD.èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÃ&#x2C6;.èPöVÃ&#x2C6;èQöDPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FHQ\WDULIXVLQWHUQHWHP .è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FK&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHP GROÅ&#x2020;DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


Tarify

95

Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777

Nabídka pro mladé -HwWöPLQHQÃ&#x2C6;DQLDOHXÅ&#x201D;MHGXMDNGU¼KD0¼PGRVWGDW YROQÃ&#x2DC;FKPLQXWL606QDYwHFKQRFRSRWIJHEXMX%H]]¼YD]NX SURWRÅ&#x201D;HNGRE\VHYWRPKOHYöNXY¼]DO

S Tarifem 26Å&#x201D;LMX DQHPXVÃ&#x2C6;PVHRPH]RYDW

1,2 GB dat

1,2 GB dat, neomezené SMS do všech sítí a 600 minut navrch. Bez závazku.

Tarify pro PÃ&#x201E;Qö Q¼URèQÃ&#x201E; 0¼PHSURY¼V]DVNYöOÃ&#x201E;FHQ\ spoustu dat, minut i neomezených SMS do vÅ¡ech sítí.

Neomezené SMS GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

600 minut YRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Smart 100

Smart 250

100 minut

250 minut

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;.èPLQ

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;.èPLQ

.è PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX

Neomezené volání

500 MB dat

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

S Kartou 26 Å&#x201D;LMXMDNFKFL 0Å&#x2020;Å&#x201D;XVLY\EUDW]HGYRX VXSHUEDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;$NWLYXMXVL MHMDNSRWIJHEXMX0Å&#x2020;Å&#x201D;XMH VWIJÃ&#x2C6;GDWQHERY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWRED VRXèDVQö 6HÅ&#x201D;HQXMLYHYwHFKSUR GHMQ¼FK9RGDIRQXDWDN\ VLMLPÅ&#x2020;Å&#x201D;XQDVWU¼QFH vodafone.cz/karta-26 nechat zdarma poslat do schránky.

Neomezené SMS YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH RVWDWQÃ&#x2C6;.è606

Neomezené SMS GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

+ 100 minut

Neomezené SMS

GRGDOwÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

bDOÃ&#x2C6;èHN]D

bDOÃ&#x2C6;èHN]D

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

.è

PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX

3 IJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;7DULIXVWHOHIRQHPQDVSO¼WN\DVHVPORXYRXQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MHFHQDWDULIX.è PöVÃ&#x2C6;èQö&HQDMH]DRNURXKOHQ¼QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\QDKRUX9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+

100 MB dat

250 MB dat

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö


96

Red LTE tarify

Vรญce na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777

Red LTE tarify s datovou SIM zdarma! Mรกme pro vรกs nejen druhou datovou SIMku, ale i neomezenรฉ volรกnรญ, SMSky, hromadu dat DWDNร„YROยผQรˆGRL]H]DKUDQLรจรˆ

RED LTE SUHPLXP

RED LTE VXSHU

RED LTE

+ 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

DRUHร DATOVร SIM KARTA ZDARMA .HNDล”Gร„PXWDULIX5HG/7(GRVWDQHWHMHwWรถ druhou LTE SIM kartu pro tablet nebo noteERRN9DwH]Dฤฒรˆ]HQรˆWDNEXGRXYUยผPFLรงHVNร„ UHSXEOLN\VSROHรจQรถรจHUSDWREMHPGDWNWHUร˜ GRVWยผYยผWHYUยผPFLVYร„KRWDULIX

+ 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

neomezenรฉ volรกnรญ a SMS 0%GHQQรถ ]Y\EUDQร˜FK]HPรˆ(YURS\

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

1,5 GB

4 GB

10 GB

dat

dat

dat

.รจ

.รจ

.รจ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

& HQ\MVRXSODWQร„SฤฒLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆPQDPรถVรˆFล†MVRXYรจHWQรถ'3+DSODWรˆGRGDOwรˆ DNWXDOL]DFHQDEรˆGN\3RGPรˆQN\QDYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\6H]QDP]HPรˆSURYROยผQรˆGR]DKUDQLรจรˆD]H]DKUDQLรจรˆ QDMGHWHQDYRGDIRQHF]WDULI\


9RO¼QÃ&#x2C6;YFL]LQö

97

Více na vodafone.cz/roaming-na-den nebo 800 777 777

9Ã&#x2DC;KRGQÃ&#x2DC;URDPLQJ QDFHVW\SR(YURSö 9\U¼Å&#x201D;Ã&#x2C6;WHQDFHVW\SRVWDUÃ&#x201E;PNRQWLQHQWö" 3IJLEDOWHVLVVHERX9RGDIRQH5RDPLQJQDGHQ DQHEXGHWHPXVHWQLFIJHwLW VODAFONE ROAMING NA DEN 6QHRPH]HQÃ&#x2DC;PLWDULI\5HG/7(VLEXGHWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWQHRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606VWHMQöMDNRYç51DYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH]HVYÃ&#x201E;KRGRP¼FÃ&#x2C6;KR WDULIXèHUSDW0%GDWGHQQö 3RNXGP¼WHWDULIVYROQÃ&#x2DC;PLPLQXWDPLD606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;EXGHWHMH èHUSDW]HVYÃ&#x201E;KRGRP¼FÃ&#x2C6;KRWDULIX]HNWHUÃ&#x201E;KRPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\èHUSDWWDNÃ&#x201E;DÅ&#x201D; 0%GDWGHQQö 9RO¼QÃ&#x2C6;D606SODWÃ&#x2C6;YU¼PFLQDYwWÃ&#x2C6;YHQÃ&#x201E;]HPöLGRPÅ&#x2020;GRç5 6OXÅ&#x201D;EDMHDNWLYQÃ&#x2C6;YÅ&#x201D;G\QDKRGLQDVSXVWÃ&#x2C6;VHYHFKYÃ&#x2C6;OLNG\ SRSUYÃ&#x201E;]DYRO¼WHDSIJLMPHWHKRYRUSRwOHWH606QHERVHSIJLSRMÃ&#x2C6;WH QDLQWHUQHW 3RNXGY¼P0%GDWQDGHQQHEXGHVWDèLWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLYVDPRREVOX]H0Å&#x2020;M9RGDIRQHQDYÃ&#x2DC;wLWGDWRYÃ&#x2DC;REMHPRGDOwÃ&#x2C6;FK 0%]D.èY]Ã&#x17D;Qö(YURSD 6OXÅ&#x201D;EXVLVQDGQRDNWLYXMHWHQDmuj.vodafone.cz 9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDMGHWHQDvodafone.cz/roaming-na-den

Zóna Evropa %HOJLH%XOKDUVNR&KRUYDWVNR'¼QVNR(VWRQVNR)LQVNR)UDQFLH )UDQFRX]VN¼*X\DQD*LEUDOWDU*XDGHORXSH*XHUQVH\,UVNR,VODQG,W¼OLH -HUVH\.\SU/LFKWHQwWHMQVNR/LWYD/RW\wVNR/XFHPEXUVNR0DêDUVNR 0DOWD0DQVNÃ&#x2DC;RVWURY0DUWLQLN0RQDNR1öPHFNR1L]R]HPVNR1RUVNR 3ROVNR3RUWXJDOVNR5DNRXVNR5HXQLRQ5XPXQVNRıHFNR6DQ0DULQR 6ORYHQVNR6ORYLQVNRkSDQöOVNRkYÃ&#x201E;GVNRkYÃ&#x2DC;FDUVNR9DWLN¼Q9HON¼%ULW¼QLH

& HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;DÅ&#x201D;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ 2GDOwÃ&#x2C6;FKURDPLQJRYÃ&#x2DC;FKVOXÅ&#x201D;E¼FKVHGR]YÃ&#x2C6;WHQDYRGDIRQHF]URDPLQJ

.è

9RGDIRQH5RDPLQJ na den


98

Tarif pro rodinu

Více na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777

5R]EDOWHWRVHQHRPH]HQÃ&#x2DC;PL WDULI\D:L)LVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;]GDUPD 6WDULIHP5HGFHO¼URGLQDNRPXQLNXMHEH]RPH]HQÃ&#x2C6;=D.è]Ã&#x2C6;VN¼WHèW\IJLWDULI\ VQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;PD606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;D*%VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKGDW$NWRPXY¼P SIJLG¼PH:L)LVÃ&#x2C6;ļQDGRPDLFKDWX]GDUPD

Rodinný tarif

RED+

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

2 GB sdílených dat YU¼PFLURGLQ\

.è PöVÃ&#x2C6;èQöSURèOHQ\URGLQ\GRKURPDG\

& HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MHYèHWQö'3+DSODWÃ&#x2C6;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ 7IJHWÃ&#x2C6;DèWYUW¼6,0NDUWDMHXUèHQDSURGÃ&#x2C6;WöGROHWYèHWQöQHERSURRVRE\VWDUwÃ&#x2C6;OHW :L)LVÃ&#x2C6;ļ]GDUPD]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJL]DNRXSHQÃ&#x2C6;PRGHPX+XDZHL%XQ¼V5\FKORVWVWDKRY¼QÃ&#x2C6;MH0EVDRGHVÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;0EV


Tarif pro rodinu

8Å&#x201D;LMWHVL WDULINWHUÃ&#x2DC; XMLQÃ&#x201E;KR RSHU¼WRUD QH]Ã&#x2C6;VN¼WH

k tarifu Red+

Wi-Fi ZDARMA 9\WYRIJWHVLYODVWQÃ&#x2C6;:L)LDļ MVWHNGHNROL.URGLQQÃ&#x201E;PX WDULIX5HG]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJHQRVQÃ&#x2DC; LQWHUQHW]D.èPöVÃ&#x2C6;èQö -HQXWQÃ&#x201E;PÃ&#x2C6;WSRX]HYKRGQÃ&#x2DC; PRGHP7HQSDNVWDèÃ&#x2C6; MHGQRGXwH]DSRMLWGR]¼VXYN\

99


Připravte se na nečekané. Užívejte si focení ostrých snímků v pohybu.

Zachyťte sílu okamžiku #SilaOkamziku

Profile for Čilichili

2016 | 11 | Čilichili: Řemeslník – nová šlechta  

Jestli se u nás něco změnilo, tak je to úroveň služeb. Nalejou vám v hospodě podmíráka? Příště se nalejete u konkurence. Vybrousí vám kadeřn...

2016 | 11 | Čilichili: Řemeslník – nová šlechta  

Jestli se u nás něco změnilo, tak je to úroveň služeb. Nalejou vám v hospodě podmíráka? Příště se nalejete u konkurence. Vybrousí vám kadeřn...

Profile for cilichili
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded