Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 10 | 2014

t ak

!

O c. N ni VÍ c ch vi KO aví ský 85 JA í n av tr. A čten mor na s OH ran i z ka ÍL 0 st pan abíd PŘ 2 í kamlní n ln tai uá De k

AŤ ŽIJOU SNOBOVÉ!


Fakebook

─МiliChili 10 | 2014

3

Princ George Alexander Louis z Cambridge 2PQ─Х 6\Q:LOOLDPDYpYRG\]&DPEULGJHD&DWKHULQHYpYRGN\Q─Х z Cambridge Toto se l├нb├н: 868 mil.├зHQVWUYDO├╕PV\QGURPHPIDOH├еQpE─еH]RVWL Prvn├н zoubek

9UQ─ХW|

&KUQ─ХW|

-H─ЖHW

Dudu!

Princ George Blueeerghh.

Prvn├н dr├бpek

3UYQtDXWt─ЖNR

Prvn├н j├нzdn├н pluk

Princ George E\OR]QD─ЖHQY─ЖOiQNX 7KH(QJOLVK%OHVN 0DO├╕*HRUJHXG─ХODOEREHNYHON├╕MDNRPDNDN /pND─еVNpNRQ]LOLXPNUiORYVNpURGLQ\R]QiPLORGQHVY─ЖDV Q├╕FKUDQQtFKKRGLQiFKUDGRVWQRX]SUiYX0DO├╕SULQF QDG─ХMHEULWVNpPRQDUFKLH~VS─Х├еQ─Х]DNRQ─ЖLOQiUR─ЖQp -RKQ%7DNPDNDNRYpMHPRFYHON├╕QHG─ХODMt

Toto se l├нb├н PDPLQNiPNWHU├╕PVHVW├╕VNiSREOLWt─ЖNX -DPHV&1HYHON├╕MDNRRGPDNDND9HON├╕MDNRPDNDN Princ George E\OR]QD─ЖHQY─ЖOiQNX The Snob Courant 1RYpWUHQG\ 0DWN\QHFKiYDMtKURPDGQ─ХS─еHG─ХOiYDWG─ХY─ЖDWDQDFKOD SH─ЖN\SURWR├зHPtWGRPDSULQFHMHFRRO

Princ George E\OR]QD─ЖHQY─ЖOiQNX The Times &HO├╕VY─ХWVODYtQDUR]HQLQ\PDOpKRSULQFH 'HVtWN\JUDWXODQW─нRVODYLO\SUYQtQDUR]HQLQ\EULWVNpKR QiVOHGQtNDQiVOHGQtNDQiVOHGQtNDWU─нQX86$SRVODO\ SULQFLGRYDQL─ЖN\Y\VORX├зLORXOHWDGORYRXOR─Р866$EUDKDP /LQFROQVNXSLQD%ODFN6DEEDWKQD]StYDODWUDFN3tS─ЮXI.YiND8QLFHI Y\KOiVLOFHORVY─ХWRY├╕'HQWOXVW├╕FKERKDW├╕FKG─ХWt=PQRKD]HPt SXWXMtGR%XFNLQJKDPVNpKRSDOiFHWLVtFHUR]WRPLO├╕FKSO\├еi─ЖN─нNWHUp SR├еWRYQtGRUX─ЖRYDWHOpURYQRXVSODFKXMtXFSDQ\WUXEN\ Princ George E\OR]QD─ЖHQY─ЖOiQNX 7KH6QRE0LUURU

Foto: ProямБmedia

-H├еW─ХQRY─ХM├еtWUHQG\ &K\W─еHM├еtPDWN\QHFKiYDMtS─еHG─ХODWFKODSH─ЖN\QDG─ХY─ЖD ta, aby si je princ mohl vz├нt.

-RKQ% Deset kilo???

Princ George E\OR]QD─ЖHQY─ЖOiQNX The Snob Star Krychle je cool 'HVtWN\URGL─Ж─нRSDWUQ─ХIRUPXMtVY├╕PPLPLQN─нPKODYL─ЖN\ do hranata, aby vypadaly jako princ George.

Princ George E\OR]QD─ЖHQY─ЖOiQNX The Psychology Today 3\├еQtURGL─ЖH*HRUJHVHSRNXVLO]DEtWVRXUR]HQFH 9VRXODGXVWUDGLFtPQRKDSDQRYQLFN├╕FKURG─нVHEXGRXFt NUiOSRSUYpSRNXVLO]OLNYLGRYDWVYpKRNRQNXUHQWDDSUD├е WLOW─ХKRWQRXPDWNXGRE─еLFKDXP─ХORKPRWQ├╕PSDUQt─ЖNHP -HQQLIHU+1HMUR]WRPLOHM├еtG─Х─лiWNRQDVY─ХW─Х

Princ George E\OR]QD─ЖHQY─ЖOiQNX The Guardian ├д2.0DOpKRSULQFH*HRUJHY\P─ХQLOLYSRURGQLFL 6NXWH─ЖQ├╕QiVOHGQtNWU─нQXMHY\FKRYiYiQYHVW─еHGRVWD YRYVNpURGLQ─ХQDML├зQtPS─еHGP─ХVWt/RQG├╕QDDY\SDGi takto...


4

ČiliChili 10 | 2014

SNOBI Z ČILICHILI

Dočtete se u nás i s obrázky 6 8 10 22 26 30 34 38 40 54 42 44

Nedýchání frčí Nudle z tuby Sláva snobům Mezi přílivem a odlivem Lovec hoaxů Život po poustevnicku Woodstock po polsku Mouchy crowdfunding Muzeální múzy Ztraceno ve filmech Tele houbou mele Na co a kam mrknout

123: Vodafone 71 72 73 74 82 84 85 86 87 90 92 94 96

Obsah Vodafone experti Zadáno pro Vodafone Všechno o telefonech Tablety Připojení s Vodafonem Připojení bez kabelu Volání v cizině Předplacená nabídka Nabídka pro studenty Telefony za korunu Red tarify pro firmy Red tarify

Nejlepší z uší v Praze! Snobem se skvěle utírá. Snob je totiž ideální nadávka. Urazí, ale přitom člověk není za hulváta. Naopak! Získává morální převahu, podloženou nezpochybnitelným intelektuálně-estetickým kritériem davu. Snob je totiž ten, kdo nejde s lidem. Kdo chce něco jinak, po svém, něco extra, zkrátka provokuje. Nešmakuje mu třeba naše poctivá česká kuchyně, tak se najust láduje nějakou předraženou syrovou rybou v rejži. Co láduje, dloube se v tom tyčinkama, beztak mu to nechutná, jenom machruje. „Už jeho máma byla taková, pamatuješ Máňo? Jak si přivedla kluka z města? A ten ji pak nechal, hehé, dobře jí tak, náně namyšlený!“ My si ale říkáme, že díky snobům máme i spoustu super věcí. Už třeba to, že nejíme z podlahy a rukama, což by jistě šlo. Ale někomu se to začalo eklovat, tak si poručil talíř a příbory. Snob jeden!= michal.schindler@vodafone.com

<

Ředitelka redakce Markéta Chef Moreno Šéfredaktor Michal Bugatti Veyron Schindler Zástupci šéfredaktora Štefan Zlatá ořízka Švec Filip Single Malt Horáček Kreativní ředitel Tomáš Hirst Trnobranský Editor sekce Vodafone Petra Hranostaj Poláková Editoři a psavci Jindřich Milano Novák Martin Von Groman Online department Martin Manžeta Pistulka Jakub Humr Kašpárek Jakub Champagne König Marie Cibetka Dudziaková Fotoguru Petr Fugu Toman Designová mládež Jakub Lanýž Mařík Karolina Ambra Slováková Manažer Marek Chrom Slezák Produkční Pavel Kaviár Matuška DTP Aleš Tryskáč Duroň Manažeři inzerce Marek Norek Hammerschmied Zdeněk Couvert Vaculík Fotograf Michael Foie Gras Kratochvíl Asistentka Lenka Ústřice Ciznerová Obálka Michael Kašmír Kratochvíl

TIRÁŽ

Vinobraní

T

Příloha jako víno Jestli vás baví víno a všechno kolem něj, skočte rovnou na stranu 47. Tematicky k nové kampani Vodafonu tam najdete víc než dvacet stran skvělého čtení o bílém i červeném.=

<

Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 16. 9. 2014. Datum vydání 1. 10. 2014. Distribuce Česká republika. Periodicita měsíčník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávěrka podkladů inzerce 11/2014 13. 10. 2014 MKČR 15371. I snob je op. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Ve víně je platba. E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.


5

Duel

Pivo : Víno Snadno se otevírá 1 : 0 Mají ho všude, i tam, kde by neměli 1 : 0

Bez vývrtky jste na suchu Zkuste ho sehnat třeba na fotbale

S vodou je to zločin 0 : 1

S vodou je to střik

Bodne při svařování 1 : 1

Vhodné ke svařování

Sud vám stačí na večer 0 : 1

Sud vám chvíli vydrží

Po třetím pivu musíte 0 : 1 Pivo, ženy, zpěv 0 : 1

Tři dvojky udržíte Víno, ženy, zpěv Ekologická katastrofa

3:5

Z jaderné elektrárny unikl obohacený buran

Pivo mělo ostrý start, ale pak nějak zvadlo

Dobré zprávy

T

T

Říp už nebude hyzdit krajinu

Foto: Profimedia Ilustrace: Tereza Vašků

KULTURA PRO DŘÍVE NAROZENÉ

Ze světa

Už jen několik měsíců bude zřejmě pahorek zvaný Říp rušit výhled do volné roviny u Roudnice nad Labem. Kopec leží na soukromém pozemku a majitelé uvažují o jeho prodeji německé těžařské společnosti Shuter Teppichland GmbH. Ta zde zřídí lom a kopec rozláme na kvalitní čedičový štěrk. „U kamene nebudeme šroubovat cenu. Bereme to jako službu českému národu a státu,“ prohlásil mluvčí těžařů Reinhard Henlein, „milujeme tuto zemi, vlastně už jsme ji přijali za svou. Po Řípu bychom rádi zbavili Vlašimsko zátěže zvané Blaník.“ =

RAPPER ŘEZNÍK CHYSTÁ DOBROČINNÉ TURNÉ PO DOMOVECH PRO SENIORY. TURNÉ NESE NÁZEV „POSLEDNÍ POVYRAŽENÍ“ A STARTUJE NA PODZIM.

<

T

PRO LIDI S EKZÉMEM ZAČÍNAJÍ DEVELOPEŘI STAVĚT ATOPICKÉ BYTY.

Tragédie: analogoví nomádi zmasakrovali digitální nomády. Zpěvák, herec, skladatel a obilí Daniel Landa znovu navždy opustil showbusiness a pouští se do klidnější kariéry odrazky.


6

ČiliChili 10 | 2014

Ze světa

T

NEJMOCNĚJŠÍ ORGANIZACÍ SVĚTOVÉHO PODSVĚTÍ SE STALA FIFA. V Japonsku se narodil muž se třemi nosy. Jeden je v podpaždí a při každém připažení smrká.

T

Spiknutí lahůdkářů

Vědci nevylučují.

Už delší čas sleduju aktivity potravních snobů. Je třeba říct, že se jim daří. Ti, kdo si libují v tzv. pozitivních změnách, mají na pražských Vinohradech (určitě i jinde, ale tam bych nebyl Druhá věc – pekárny. Nebyla tu ani jedna, najednou s to konkrétně dokladovat) zlaté časy. Farmářské jsou čtyři a všechny dělají nevídaně dobrý chleba, houstrhy hýří exotickými pro- ky etc. Je to jako nějaký nezasloužený ráj. K dovršení všeho mi před pár dny lokální Vietnamdukty. Pancettu arrotolatu by možná bylo snazší ka během každotýdenní koupě tullamorky (dávám si ve vteřině nákupu nazvat po ránu do čaje) se solidárním leskem v oku přidala zaprostě špekem, ale tady darmo litrovku božkovské zelené. Přinesl jsem ji domů ne – na farmářském jedi- a přemýšlel, co s ní. Zalíbil se mi nápad ponořit dovnitř ně pancetta! Prodavač, drátek s diodou vsunutý do průsvitné trubičky. Už jsem klasický Středočech, chce se těšil na dekadentní stolní lampu, když se mě po týdslyšet to slovo. Jinak dělá, nu ptala stejná Vietnamka, jestli ten Božkov tedy beru, že neví, co chcete. Mimo- nebo ne. Dala mi ho na zkoušku – že je to teď móda. Což chodem, ani po tříhodi- mě dojalo, protože mládí strávené pitím magického oka novém dušení v rámci má každý jenom jedno. Božkov jsem vrátil a šel si koupřípravy perkeltu ne- pit do cheese shopu půl kila gorgonzoly dolce. Mají mě tam za otce široce rozplemeněné rodiny, neb na jejich změkla, spíš naopak. bodrý hudr: „A zas máte na pár dní co jíst!“ odpovídám: „To zmizí ještě dneska!“ A to jsme úplně zapomněli na invazi lahůdkářství galského typu. Ta jsou tu ale čistě pro okrasu, protože jakmile zkouknete utahané mortadely, fanfarónské ceny a spícího cool prodavače za pultem, raději se vydáte domů vrhnout se na tu gorgonzolu.=

<

Zdravý životní styl

T

Kyslík je jen pro slabý Antibreathariáni, kteří se vyvinuli z radikálních breathariánů, odmítají už nejen jíst a pít, ale i přijímat vzduch. Dýchání je podle nich vraždou na mnoha mikroorganismech poletujících vzduchem. Někteří antibreathariáni tvrdí, že žijí bez dýchání už desítky let a vede to ke zvýšení pohody, zdraví a duševního klidu. Jako důkaz představují např. mumii faraona Tutanchamona. =

<

Foto: Profimedia Ilustrace: Tereza Vašků

Pavlač Emila Hakla

Berlín už není dost autentický, mekkou hipsterů se stal Temešvár.


8

ČiliChili 10 | 2014

NEJDELŠÍ NUDLE Z TUBY Vzali jsme nejznámější zubní pasty v tubách s objemem 75 ml a vyzkoušeli, která udělá nejdelší čáru. Protože taková pasta vám nejdýl vydrží.

 cm

 cm

 cm

cm

 cm

VYDRŽÍ

VYDRŽÍ

VYDRŽÍ

VYDRŽÍ

VYDRŽÍ

VYDRŽÍ

 dní

 , dní

, dní

, dní

 , dne

 dní

SIGNAL DEEP FRESH

VADEMECUM WHITE BOOSTER

COLGATE WHITE GOPURE

PARODONTAX

SENSODYNE

ODOL

 cm

Abyste si lépe představili, jak délka pasty ovlivní váš každodenní život, vypočítali jsme průměrnou délku štětinaté části kartáčku (2,5 cm). Po prokalkulování štětin s pastami jsme zjistili, že vítězná pasta Signal vám vydrží krásných 24 dní. Pokud ho tedy používáte každý den poctivě dvakrát a pokryjete pastou celou jeho délku (což je podle zubařů zbytečné). Zachce-li se vám hříšně červeného Odolu, za 16 dní už skoro nebudete mít co vytlačit. =

<


9

Kaiserka Kulinářské trendy

T

V New Yorku otevřela první restaurace, kde se nejí Na Manhattanu je od 1. září v provozu první luxusní restaurace určená výhradně k focení pokrmů. Objednaná jídla je pro uchování estetického dojmu zakázáno konzumovat, je ale možné si je dosyta nasvítit, zaostřit a z různých úhlů vyfotografovat. Restaurace je napojena na ultrarychlé připojení pro okamžité sdílení fotek na sociálních sítích a zaručuje svým hostům, že jejich jídlo poputuje po skončení privátní fotosession rovnou do septiku, aby si ho nemohl vyfotit nikdo jiný.=

<

a Lábusk

Kulinářské trenky

T

V pekárnách je zase veselo Propady prodejů těstového zboží jsou u konce. Novou konjunkturu zajistila pekařům lábuska, tučnější, celozrnná, lépe prohřátá varianta kaiserky. =

<

 7\UDMþiWND$W\WRPDW\ 0ĖDPSRFKXWQiQtSURRþLþND6XSHUREtGHN DGLHWQtSRUDGN\QČQHQDGiYi

Foto: Profimedia

71 – Dvojka Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin


10 Téma

ČiliChili 10 | 2014


11

ŽIJOU

SNOBOVÉ! Málokterá civilizační podskupina je tak bezostyšně utlačovaná jako snobové. Co víc, označení „snob“ se mýrnyxtýrnyx hází po komkoliv, kdo si dovolí nesdílet naše soukromé hodnotové pohodlíčko. Ohrnuje někdo nos nad vaší oblíbenou šunkou v aspiku? Ať táhne někam, kde mu naservírujou kaviárový tousty, snob zmlsanej. Odmítá s vámi kamarád jít pařit na koncert Maxáčů? Není on náhodou nějakej hudbosnobák? Prakticky v jakémkoliv oboru lidské činnosti najdete nějakého snoba, na kterém si můžete zchladit žáhu. Právem? Text: Jiří Holubec Obrázky: Michael Kratochvíl, Tereza Vašků, Profimedia, Shutterstock, archiv


12 Téma

ČiliChili 10 | 2014

Léta dřiny a ohrnování nosu V podmínkách naší společnosti je takřka nemožné aspoň občas nebýt snobem. To napsal W. M. Thackeray, odborník na slovo vzatý, do své Knihy o snobech.


13

P

rvní snobové byli neurození studenti prestižních anglických univerzit, kam měla po staletí přístup pouze šlechta. Synkové bohatých kupců sice neměli – na rozdíl od mnoha aristokratů – nikdy hluboko do kapsy, ale ve společnosti nafrněných mladých lordů recitujících Vergilia v originále trpěli pocitem méněcennosti. Aby nebyli za úplné burany, museli být šlechtičtější než šlechtici. Učili se rozpoznávat ušlechtilá vína, drtili nazpaměť brevíře stolovací etikety, vymetali premiéry oper a samozřejmě o tom všem rádi a nahlas vyprávěli. Stejně jako zkrachovalí aristokraté, ani my dnes nemáme rádi, když nám někdo strká pod nos svou nadřazenost. Obzvlášť, když v nás hlodá podezření, že ten obtížný člověk má možná tak trochu pravdu. Kdybychom si to dokázali připustit, tak bychom možná místo snobů viděli lidi s vysokým standardem, kteří od něj neuhnou ani ve chvíli, kdy s ním začnou lézt svému okolí na nervy. Jenže právě díky snobáckým foodies jsme začali odmítat jíst salámy z kostní moučky a kvůli pruzení snobských fashion bloggerů nosit do sandálů ponožky. Bez frflání samozvaných sommeliérů bychom nevěděli o přirozených vínech, nebýt audiosnobů, nepřežila by vinylová deska a bez filmových geeků by projekce izraelských animovaných dokumentů zely prázdnotou.

JAK JE POZNAT

Snobové nám otvírají nové obzory, testují nové trendy a zároveň zachraňují leccos, co lehkovážně odhazujeme na smetiště dějin. Važme si jich. Už jen proto, že být někým takovým není vůbec jednoduché. Jak zpívá Hana Hegerová v šansonu Jsem snob: „Jsou v tom léta snažení a dřiny. Dřiny, vážení.“

OBĚTNÍ BERÁNCI Snobobijci vznikli přibližně ve stejné době jako jejich terč. Cílenou kampaň proti snobům zahájil spisovatel William Makepeace Thackeray v už citované Knize o snobech, dnes se do nich strefuje kdekdo. Nemají je rádi odborníci, kteří prohlašují, že jim polovzdělaní snobové kazí dobré jméno, a ve skrytu se děsí, že by za ně mohli být sami považováni. Nemají je rádi burani, kteří fakt nestojí o  to, aby jim někdo strkal pod nos nějaký nadutý názory. Třeba, že moderní umění není patlání hovadin, že vepřové hody v hospodě U Antoníčka nemusí každý považovat za vrchol kulinářství, že hudba není definována playlistem rádia Impuls a kinematografie seriálovou nabídkou TV Barrandov. Snobové útoky sami na sebe nemůžou vyvrátit jednoduše proto, že sám sebe za snoba skoro nikdo nepovažuje. Jsou prostě záhada, kterou lze těžko definovat blíž, než to udělal filozof George Santayana. Ten prohlásil, že snob je nejasná definice, ale velmi jasná urážka.

OBTÍŽNÝ SNOB MÁ MOŽNÁ TAK TROCHU PRAVDU.

<

Virginia Woolfová napsala v eseji „Jsem snob?“, že esencí snobismu je touha ohromovat lidi kolem sebe. Kde je hranice mezi touhou ohromovat okolí erudicí v oblasti vážné hudby a upřímnou snahou zmírnit level buranství v lidech, na kterých vám záleží? Asi jediná možnost, jak odlišit snoba od zapáleného geeka, je osobně se s nimi potkat. Oba vám po půl hodině vymluví díru do hlavy. Půlhodina s vínogeekem ve vás probudí odhodlání nelít si do hlavy průmyslově upravované patoky. Po půl hodině s vinným snobem budete mít chuť říznout si sklenku archivního bordó kokakolou jen proto, abyste mu přivodili infarkt. Což by byla škoda, protože pravý snob je velmi limitovaný a ve své podstatě užitečný tvor. Sice nás dokáže otrávit, ale na druhou stranu nás vytrhává z lenivé pohody a nutí nás k prozkoumávání obskurních oblastí lidské existence, už jen proto, abyste ho mohli utlouct argumenty. A ruku na srdce. Snobů kolem nás není určitě tolik, aby každé odfrknutí „cywe, to je ale snob“ bylo stoprocentně oprávněné.


14 Téma

ČiliChili 10 | 2014

Snobosloví aneb Jak být hvězdou sám pro sebe Jestli se chcete zapojit do zlepšování světa pomocí nadřazené nadutosti, stačí si vybrat obor. Můžete samozřejmě vyniknout i v několika najednou, ale je to náročná práce. Abychom vám ji ulehčili, máme pro vás rychlého průvodce.


15

SNOB CESTOVATEL 1

FILMOVÝ SNOB 1

Pamatujte, že Bergman, Kurosawa nebo Fellini jsou profláknutý mainstream. V dnešní posttarantinovské době se musíte prsit znalostí Bollywoodu, indonéských psychodramat a vlastnit sbírku černobílých osmimilimetrových pornofilmů ze 40. let. 2 Za vším odhalujte skryté symboly. Ideálně sexuální. Vaše vysvětlování pak bude aspoň někdo chvíli poslouchat. 3 Dokazujte svou nadřazenost nad tupým stádem pomocí odkazů na obskurní filmy. Například: „Každý přece musí jasně vidět, že tu kompozici použil Ali Hamroyev v Yor-Yor už ve čtyřiašedesátém.“

LABUŽNICKÝ SNOB 1

Naučte se francouzsky, nebo se aspoň naučte předstírat, že francouzsky mluvíte. 2 Zásadně a nikdy jídlo nepochvalte. Z tohoto pravidla existují dvě výjimky. První je „street food“, které jste ochutnali na svých objevitelských cestách po jihovýchodní Asii. Při jeho popisu nešetřete slovy jako flagrantní, rustikální a autentické. Druhou výjimku tvoří krmě, kterou jste připravil vy sám.

HUDEBNÍ SNOB 1

Prohlašte se za milovníka moderní vážné hudby a konzumujte šestihodinové koncerty hrané na cirkulárku. 2 Pořiďte lampový zesilovač, reproduktory vyladěné Kenem Išiwatou a ručně vinutou kabeláž z tepaných stříbrných drátků odizolovaných přírodním hedvábím. 3 Na webovém fóru avmania rozpoutávejte zuřivé diskuse, jestli jsou lepší pasivní, nebo aktivní reproduktorové výhybky. 4 Staňte se sběratelem obskurních hudebních nástrojů a  pomůcek. Příklad si můžete vzít z Mobyho, který vlastní přes 300 antikvárních bicích automatů.

Odmítněte se nazývat cestovatelem, nejezdíte na výlety ani nepořádáte expedice. Mimoděk truste, že „se jen tak touláte“. 2 Odsuzujte cestování, protože kazí autenticitu civilizací nezasažených míst (která jste vy samozřejmě objevil ještě v panensky neposkvrněném stavu).

VINNÝ SNOB 1

V restauraci si nechte přinést nejdražší láhve z vinotéky a všechny po degustaci nechte odnést zpět. Když se vás zeptá sommeliér, v čem je problém, prohlašte, že pijete jedině Boredaux La Mission Haut Brion. 2 Když vám nabídnou Boredaux La Mission Haut Brion, zalitujte, že to není ročník 1982.

SNOB UMĚLEC 1

DOKAŽTE SVOU PŘEVAHU NAD TUPÝM STÁDEM.

Vymeťte všechny vernisáže ve městě, na každé řekněte něco zásadního. Například: „Umění netvoří médium, umění tvoří umělec.“ 2 Vyjadřujte se správným slovníkem. V oblasti podstatných jmen vystačíte s výrazy „hloubka“, „médium“, „koncept“ a „juxtapozice“. Přídavná jména si vymyslete. Můžete vyzkoušet například arseniální, diaphonní nebo ezofageální. 3 Jestli máte pocit, že melete pořád to samé, přidávejte namátkou různým slovům předponu „post“.

LITERÁRNÍ SNOB 1

Nikdy nepřiznejte, že jste něco nečetl. Výjimku tvoří knihy pokleslého žánru. 2 Výjimku z výjimky tvoří braky, které nikdo nečte, protože jsou nudné, a ve kterých vy můžete objevit nepoznané kvality. 3 Když budete dotázán na názor na knihu, o které nevíte ani zbla, útrpně se na šťourala podívejte a uzemněte ho vhodným citátem. Například: „Víte, jak říká Faulkner: Mám-li si vybrat mezi soužením a ničím, vyberu si soužení.“ Stejný citát můžete použít v podstatě kdykoliv. I když se vás kamarád zeptá na to, jestli se vám líbí jeho nová kravata. 4 Veřejně odsuzujte barbary, kteří konzumují literaturu z Kindlů, protože kniha má duši.


16 Téma

ČiliChili 10 | 2014

Díky nim víme, že je možné jíst šneky Snobové jsou něco jako sůl země. Samozřejmě speciální, minerální aromatizovaná sůl z Mrtvého moře. Požádali jsme čtyři znalce prostředí, ve kterých se snobové pohybují, aby nám řekli, za co všechno jim vděčíme.


17

VLADIMÍR POŠTULKA Gourmet, externí hodnotitel prestižních časopisů Der Feinschmecker a The Restaurant Magazine

PROF. PHDR. PAVEL JANOUŠEK, CSC.

VÍTEK FASHIONISTO IVIČIČ

Literární vědec a bývalý ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd

Módní blogger, autor blogu Czech Fashionisto’s Diary

MARKO JELIČ Obchodník s vínem a provozovatel facebookové stránky winegeek.cz

JSOU SNOBOVÉ DŮLEŽITÍ? Vladimír Poštulka: Gastronomie snoby potřebuje, protože bez nich by nikdy nedosáhla vysokých kvalit. Nejvyšší gastronomie OZNAČIL NĚKDO NĚKDY ZA SNOBA VÁS? není levná a musí tak trochu počítat s tím, že ji budou financovat lidé, jejichž zájem není daleko větší. Dnes začíná chyčistě labužnický. Podle mého názoru mini- bět a i literární snob je pozitivVítek Fashionisto: Spoustukrát. Když dám na blog příspěvek, že málně polovina z hostů, kteří chodí do špičko- ním přínosem. mám na sobě sako Hugo Boss, vých restaurací, tam chodí proto, že se s tím Marko Jelič: To je otázka. Já TAKOVÁ tak se to na mě sesype. Jenže já si chtějí později pochlubit. Což je svým způso- osobně jsem třeba zastánce POTŘEBA bem definice snobismu. Pamatuji si na dobu, přírodních vín. Vznikají bez DRŽET KROK nekoupím sako Hugo Boss kvůli kdy bylo projevem snobismu jít na Štědrý den chemických hnojiv, pečlivě se značce, ale proto, že je dobře ušité BYLA DŘÍV do Klášterní vinárny na šneky. Dnes si šneky kontroluje celý proces výroby, a hezky vypadá. Ale má to smysl. MEZI LIDMI můžete dát leckde, je to módní trend a ne nepoužívají se žádné přísady, DALEKO VĚTŠÍ. Za tu dobu, co blog píšu, se hlavně každý, kdo si šneky oblíbil, musí být snob. dochucovadla ani barviva. pánská móda zlepšila. Pánové už Snobové ale o možnosti jíst šneky udrželi Myslím si, že rozšiřovat povědomí o tomto nenosí ponožky do mokasínů, nebojí se ohrdruhu vín je správné. Teď si vez- nout kalhoty, vezmou si na sebe blejzr s košilí, povědomí v době, kdy je nikdo měte, že znám několik oprav- a ne jen tričko a mikinu. I nabídka v obchojiný nejedl. SNOBSTVÍ Pavel Janoušek: Snob je tak troKAŽDOPÁDNĚ dových vinných snobů, kteří dech se zlepšila. Jestli mě má kvůli tomu odmítají cokoliv jiného než tato někdo za snoba, tak já si z toho moc nedělám. chu komická postava, nicméně POVAŽUJI ZA pro literární svět nesmírně důlePŘIROZENOU přírodní vína a zarytě ten názor Marko Jelič: Přiznám, že si to o mně pár lidí šíří. Je to správně, nebo ne? Na minimálně myslelo. Já snobství považuji za žitá. Vytváří totiž nátlak na ostatní FÁZI VÝVOJE jednu stranu se díky nim o pří- přirozenou fázi vývoje každého nadšence. čtenáře, kteří si mohou říct „když KAŽDÉHO rodních vínech může spousta Většinou nastává v momentu, kdy má člověk to přečetl on, já to musím zvládNADŠENCE. lidí dozvědět, zvlášť když je to pocit, že „tomu začal rozumět“. Tam je jeho nout taky, abych nezaostával.“ někdo známý s hodně fanoušky ego nejsilnější a má potřebu své moudro přeTaková potřeba držet krok byla dřív například mezi studenty na Facebooku. Na druhou stranu dávat dál. Většina lidí se potom přesune je snob ské trvání na jediné správné volbě tak otravné, že může zrovna tak spoustu lidí od přírodních vín odradit.

>


18 Téma

ČiliChili 10 | 2014

JAKÁKOLIV LÁHEV POD DVA TISÍCE NENÍ DOST DOBRÁ.

do dalšího stadia, kdy zjistí, že vínu nelze rozumět a nikdo nemůže vyhlašovat, že objevil nejlepší víno na světě. Už jen proto, že nikdy fyzicky nemůže zvládnout ochutnat ani zlomek toho, co na světě vzniká. Kdo se takto posune, stává se vinným geekem. Kdo si to nepřipustí, stane se snobem.

JAK ODDĚLIT SNOBA OD ODBORNÍKA? Vladimír Poštulka: I labužník může být snobem a nezřídka se s tím ani netají. Například Miloslav Macek se svou bývalou ženou napsal knihu „Jak se stát labužníkem aneb Kuchařka pro snoby“. V té otevřeně tvrdí, že je snob, že se za to nestydí a že snobismus k labužnictví patří. A je to opravdu tak. Zkuste si otevřít anglický Restaurant Magazine, který vyhlašuje každoroční hlasování o nejlepší restaurace světa San Pellegrino Award. Přestože jsou výsledky sestavovány na základě hlasování nezávislých odborníků, na prvních místech se pravidelně objevují ty nejdražší restaurace, jako jsou El Bulli nebo Fat Duck. Já pro ty nejdražší nehlasuji, udělá mi větší radost, když

najdu pařížské bistro, kde servírují dokonalé andouilletky za deset eur. Nicméně to nemá ve společnosti takovou váhu, jako když se pochlubíte, že jste večeřeli ve Fat Duck. Je to důkaz snobismu? Myslím, že ano. Vítek Fashionisto: V oblékání se snob pozná celkem jednoduše podle viditelnosti a velikosti značek. Člověk, který má rád módu, se obléká, aby hezky vypadal. Snob se obléká proto, aby dal najevo, kolik ho oblečení stálo. Oba dva si mohou koupit polo triko Ralph Lauren. Snob si ale vybere to, na kterém je obrázek jezdce přes půl hrudníku, a ještě si vyhrne límeček, aby byl vidět nápis skrytý pod ním. Existují asi i takoví snobové, co by nikdy neoblékli nic jiného než alternativní designérskou kusovou módu, ale je jich tak málo, že je za snoby nikdo nepovažuje. Pavel Janoušek: V literární vědě je ta hranice těžko definovatelná. Dá se vysledovat třeba podle četnosti citací autorů, kteří jsou právě populární. Když si vzpomenu, tak za mou

kariéru byla období, kdy každý literární vědec musel mít v článku citaci Lotmana, Foucaulta, Doležela, Bachelarda. Je to projev snobství, nebo je to nezbytné, abychom si navzájem měli o čem povídat? U někoho jsou ty citace opodstatněné, u někoho máte dojem, že jejich prostřednictvím jen dává najevo, že je znalec.

ZVLÁDL BYSTE UVÉST JASNÝ PŘÍKLAD SNOBSTVÍ? Marko Jelič: Vinný snob je někdo, kdo si prostřednictvím vína pěstuje svoje ego. Většinou na to jde přes značku, kterou prohlásí za jedinou přijatelnou. Anebo přes cenu, když tvrdí, že nehodlá pít laciné víno. Čímž nechci říct, že bychom měli vína za osmdesát korun považovat za kvalitní. Když si spočítáte cenu hroznů, k tomu připočtete láhev, korek, etiketu a další položky, tak

POZNÁ SE SNADNO PODLE VELIKOSTI A VIDITELNOSTI ZNAČEK.


19

TAKOVÍ, KTEŘÍ BY NIKDY NEOBLÉKLI NIC JINÉHO NEŽ ALTERNATIVNÍ DESIGNÉRSKOU KUSOVOU MÓDU.

MÁTE PŘEDSTAVU, KAM SE BUDE SNOBSTVÍ VYVÍJET?

Pavel Janoušek: Snobové se přesouvají do oborů, kde se jim dostává pozornosti a kde můžou budit ohlas. V literatuře nebo vážné hudbě je jich dnes daleko méně než za socialismu. Tehdy vycházel každé úterý přehled nových knih, které ve čtvrtek přišly do obchodů. Ve frontě před knihkupectvím pak člověk s jistotou narazil na řadu snobů, kteří si knihy kupovali jen proto, aby si je mohli vystavit v knihovně. Oni tím ale zároveň vytvářeli potřebu určité knihy mít, a někdy dokonce i když šlo navíc o knihu oficiálně zakázanou. Dnes se knihy nezakazují a vychází jich tolik, že se v této oblasti už snob nemůže realizovat. Nadprodukce a všeobecná dostupnost snoby zabíjí. Vladimír Poštulka: Mění se podle toho, jak se posunuje ekonomická situace. Typickým příkladem je golf – sport, kam se stahují snobové sportovní. Není náhodnou, že u golfových hřišť najdete dobré restaurace, třeba v Čeladné je Miura. Když v Česku golf začínal, byl tak nákladný, že si ho mohli dovolit hrát jen bohatí lidé a mnozí z nich byli snobové. Dnes počet hřišť a hráčů mnohonásobně narostl, náklady šly naopak dolů a s nimi i podíl snobů v golfu. To samé platí v gastronomii. Snoby neláká nic, co je přístupné mnoha lidem.

se pod určitou částku nedostanete ani teoreticky. Jenže snob tyhle výpočty neprovádí. Ten rovnou řekne, že jakákoliv láhev pod dva tisíce pro něj není dost dobrá, a kdo si myslí něco jiného, je buran. Vladimír Poštulka: Pro mě je to japonská ryba fugu, jejíž některé části jsou smrtelně jedovaté a připravovat ji smí jen kuchař, který složil přísné zkoušky. Já jsem ji ochutnal v restauraci v Los Angeles, kde si ji objednal můj kolega. Není na ní opravdu nic zvláštního, žádná velká lahůdka, český okoun je daleko chutnější. Lidé si fugu objednávají jen pro pocit výlučnosti. Druhý příklad je třeba hospoda U Tygra. Já si ji pamatuji jako podnik, kam chodili pouze štamgasti a všichni se navzájem znali. Pak tam začal chodit Hrabal a najednou se z návštěvy U Tygra stala snobská záležitost. Protože si tam sedne jen někdo a dát si pivo má punc privilegia. Přitom nešlo o peníze, protože jde o levnou hospodu a mezi štamgasty patKAŽDÝ VĚDEC řila i paní domovnice odnaproti, MUSEL MÍT která na pivo chodila v teplákách. V ČLÁNKU Je zajímavé, že u stolu vpravo za CITACI dveřmi sedávala mírně snobská LOTMANA, společnost Zlatá Praha, která od FOUCAULTA, Tygra odešla, protože jim proDOLEŽELA... středí připadalo moc snobské. Pavel Janoušek: Vyhledejte si na internetu povídání mého kolegy P. A. Bílka o nutriích.

KDYBYSTE MĚL SNOBŮM PŘIPSAT JEDNU ZÁKLADNÍ, CHARAKTERISTICKOU VLASTNOST, KTERÁ BY TO BYLA? Vítek Fashionisto: Když jdu na otevření nové restaurace nebo na degustaci luxusních vín, tak velká část hostů má na sobě obrovské krokodýly Lacoste a mohutné hodinky přes celé zápěstí. Snob módní bývá snob všeobecně. Vladimír Poštulka: Pro snoba není důležitý jeho zážitek, ale fakt, že se s ním bude moci pochlubit. Pavel Janoušek: Snob se bere vážně a chybí mu smysl pro humor. Když vzbuzuje smích, tak jen bezděčný.

<


20 Téma

CO BYCHOM BEZ NICH NEZNALI. John Cage poslouchá ticho

Jsou věci, které udržují v obecném povědomí jenom snobové. Nikoho jiného by totiž nikdy nemohly zajímat. Ale přijít o ně nadobro, to by přeci jenom byla škoda. Posuďte sami.

Publikum obdivuje spánek Andyho Warhola


21

ČiliChili 10 | 2014

CODEX SERAPHINIANUS LUIGIHO SERAFINIHO Mezi literárními snoby byly po desítky let nejoblíbenější knihou Plačky nad FinnegaJames Joyce zírá nem irského spisovatele Jamese Joyce. Pro snoba je to ideální čtení, protože se nedá pochopit, přeložit (v češtině nikdy celé nevyšlo) a už vůbec ne číst. Obsahuje slova jako: „Bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk“ nebo „Ullhodturdenweirmudgaardgringnirurdrmolnirfenrirlukkilokkibaugimandodrrerinsurtkrinmgernrackinarockar“ a spousta seriózních literárních vědců se netají podezřením, že ji Joyce napsal z hecu. V roce 1981 ovšem Joyceovi vypálil rybník Ital Luigi Serafini svou encyklopedií moderní doby Codex Seraphinianus. Ta je napsaná nerozšifrovatelným jazykem šmahem celá a dává tak literárním snobům nekonečné prostory pro vytváření zasvěcených (a nevyvratitelných) teorií. A  navíc je ilustrovaná zajímavými sprosťárničkami.

SPÁNEK ANDYHO WARHOLA Když současníci přestali Andyho Warhola považovat za blázna, ztratil soudnost a stal se univerzálním umělcem. Filmovým snobům dal do vínku pětihodinový film, ve kterém není nic, než spící chlap. Navíc doprostřed té neskutečné nudy vložil ještě nudnější tříminutovou smyčku, která běží dokola asi dvě hodiny. Jestli dokážete zdůvodnit proč, jste pravověrný filmový snob.

4'33" JOHNA CAGE John Cage byl podivínský skladatel moderní vážné hudby. Kromě jiného například zkomponoval nejpomalejší skladbu všech dob nazvanou ASLSP (As Slow As Possible). Její verzi pro varhany můžete vyslechnout v katedrále v německém Halberstadtu. První nota zde zazněla v roce 2001, pokračuje

Cibetka těsně předtím, než začne produkovat luxusní kávu

STRNAD SE ZAVŘE DO BEDNY.

rychlostí jedné noty za rok a velké finále nastane v roce 2640. Za Cageovo vrcholné dílo je považována skladba pro klavír s názvem 4'33". Pianista zasedne k nástroji, zavře jeho víko a čtyři minuty a  třiatřicet vteřin bez hnutí a v naprostém tichu sedí. Adaptace v podání symfonického orchestru odměňují hudební snobové ovacemi ve stoje.

KAFE KOPI LUWAK Milovníci doubleshotů a pravých arabik už nevěděli coby, tak začali pít kávu vylouhovanou z lejna jihoasijské cibetky. Roztomilé zviřátko rádo požírá kávové boby, ve kterých se působením žaludečních šťáv začnou rozkládat hořké proteiny na cukry. Lepkavé boby vybrané z hovínek mají tím pádem příjemně čokoládovou příchuť a jsou taky patřičně mastné. Padesát gramů se u nás dá koupit zhruba za sedm set.

TEMNÁ ZÁKOUTÍ FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ Žabí nohy a plesnivé sýry dnes pojídá kdekdo. Ve francouzské gastronomii si ale snob-gurmán vždycky přijde na své. Může si třeba dát Canard à la Rouennaise. Při přípravě téhle lahůdky přinese číšník celou pečenou kachnu, nakrájí ji na plátky a z ořezané kostry se zbytky masa speciálním lisem vydojí krvavou

šťávičku. Tou pak p okap e p ečínku a naúčtuje vám tisíc eur za talíř. Zlatým grálem snobské kuchyně je ovšem specialita Ortolan. Vezme se strnad, zavře se do temné bedny, kde zešílí a začne se nekontrolovaně přežírat. Když ztloustne na trojnásobek své normální velikosti, utopí ho kuchař v brandy, ogriluje a snobové ho sní coby jednohubku i  s  kostičkami. Navíc při tom mají přes hlavu přehozený bílý ubrousek, aby u toho zážitku byli sami.

DAMIEN HIRST Hirst se považuje za nejúspěšnějšího současného umělce proto, že vydělává nejvíce peněz. Nejvíce peněz ovšem nevydělává díky uměLebka Damiena Hirsta lecké invenci, ale kvůli zkušenostem načerpaným během stáže ve snobské módní značce Prada. Tam pochopil, že snobům lze prodat cokoliv, když budete vypadat jako Elton John a na své výtvory nalepíte dostatečně vysokou cenovku.

<


22 Čumenda

ČiliChili 10 | 2014

Fotograf Michael Marten dlouho hledal způsob, kterým by vyjádřil, jak se krajina neustále mění v důsledku přirozených procesů. Pak na to kápnul. Začal fotit místa, která dramaticky proměňuje příliv a odliv. Foto: Michael Marten

Foto: www.michaelmarten.com

Nad vodou a pod vodou


23

Hora sv. Michaela, Cornwall, 25. a 26 . červen, 2009. Odliv 13.15, příliv 8.00.

Leigh-on-Sea v Essexu, 11. září, 2010. Odliv 8.30, příliv 16.00.


24 Čumenda

Staithes, Yorkshire, 14. září, 2004. Odliv 9.45, příliv 16.30.

Přístavní hráz v Beaumontu, Essex, 30. a 31. srpen, 2011. Odliv 7.40, příliv 14.10.

Skály v Cornwallu, 21. a 22. březen, 2011. Odliv 11.30, příliv 7.20.

ČiliChili 10 | 2014


25

Foto: www.michaelmarten.com

VĚŘÍM, ŽE TYHLE FOTKY POMŮŽOU ZVÝŠIT POVĚDOMÍ O KRAJINĚ JAKO DYNAMICKÉM PROCESU.

Chovný rybník na slávky jedlé, Brancaster Staithe, 10. březen, 2005. Odliv 13.00, příliv 17.30.


26 Pokec

ČiliChili 10 | 2014

Lovec lží Jestli máte e-mail, určitě na vás občas vyskočí úpěnlivá zpráva o nešťastných štěňátkách, hledajících domov. Anebo varování před zavirovanými přílohami. Rozhořčené zprávy o hamburgrech, co nikdy nezplesniví. O éčkách, čárkových kódech a pangasiích nadopovaných hormony z ženské moči. Odhalování těchhle nesmyslů, končících frází „pošli to dál“ se už patnáct let věnuje Josef Džubák a jeho server Hoax.cz Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

O hoax.cz vím už dlouho. Nedávno mi vás připomnělo vyvrácení několika přeposílaných „pravd“ o tom, jak nepřizpůsobiví neplatí v lékárnách a přizpůsobiví tím trpí. Jak jste se k falešným poplašným zprávám vlastně dostal? Doménu hoax.cz mám registrovanou patnáct let a kolem fenoménu hoaxů neboli poplašných zpráv se motám ještě o něco déle. Začínal jsem jako správce sítě v době, kdy se teprve začaly rozjíždět e-maily. Od samého počátku se objevují řetězově rozesílané zprávy typu: „Šíří se vir, varuj všechny známé.“ Anebo „Pozor, spěchá! Rozešli tento e-mail co nejvíc lidem, za každou kopii dostane nemocné dítě peníze na operaci.“ Ty si ještě pamatuju. Ještě před nimi existovala podobná sorta hoaxů šířených obyčejnou poštou. Dopis se musel desetkrát opsat a poslat dál a člověk pak dostal milion. Připadaly mi ale jako neškodná pitomost. Nenapadlo by mě, že se proti nim musí bojovat. Bohužel v počítačích se zároveň s těmito zprávami začaly šířit první e-mailové viry. Já se znám už od začátku působnosti s lidmi z AVG, Avastu nebo slovenského Esetu, se kterými jsem se potkával na různých konferencích. Zahraniční antivirové firmy už tehdy na svých stránkách před hoaxy varovaly a zabývaly se jejich odhalováním. U nás to nikdo nedělal a Petr Odehnal z AVG nadhodil, že by

bylo fajn, kdyby hoaxy někdo začal podchytávat i u nás. Tak jsem si řekl, že to zkusím. Jaké byly ty první? První byly celkem neškodné řetězové maily. Jak se internet rozrůstal, začínaly se rozrůstat i hoaxy a lidi na mé stránky začali postupně chodit a ptát se. Zároveň jsem spolupracoval s českými antivirovými firmami, které hoax.cz od samého počátku podporovaly. Díky tomu jsme v roce 2002 z e-mailů odchytávali první „scam 419“ neboli „nigerijské podvody“. E-maily, ve kterých nějaký právník, většinou z Nigérie, žádá o pomoc s převedením milionů dolarů do zahraničí a slibuje za to provizi. Ty už tak nevinné nebyly. Co vím, tak jedna kauza údajně skončila střelbou na nigerijské ambasádě v Praze... Může se to zdát neuvěřitelné, ale mezi lidmi, kteří se dali nachytat, jsou i právníci a lékaři. Hned za těmito e-maily se začaly šířit falešné loterie, v  roce 2004 už to byl první phishing, tedy snaha dostat z lidí citlivé informace, třeba číslo jejich kreditky. To už jsem věděl, že věnovat se prostým hoaxům nebude stačit. Proto v  naší databázi nejsou jen klasické hoaxy typu „Jak přežít infarkt“, „Plzeňské pivo je z  Polska“ nebo „Národní galerie koupila obraz F. R. Čecha“, ale právě i phishing, podvodné loterie, malware...

>


27


28 Pokec

Asi dokážu pochopit motivaci skupin, co šíří malware, díky kterému získávají přístup k počítačům a rozesílají jejich prostřednictvím spam. Co ale motivuje člověka k tomu, aby rozesílal nesmysly a apeloval na adresáty, ať je šíří dál? Musím přiznat, že nevím. Asi je to zábava nebo uspokojení z toho, kolik lidí nachytali a že se jejich výmysl šíří internetem. Určité zprávy se můžou šířit proto, že si někdo řekne „já to radši pošlu, co kdyby to někomu fakt pomohlo.“ To je třeba případ e-mailů, kterými se šířila prosba o pomoc s hledáním dárce krve. Zněla: „Jeden clovek zomiera na onkologii – potrebuje krv skupiny A1B RH neg, ktora je vraj zriedkava. Ak ju niekto ma a moze darovat, nech zavola na telefonne cislo...“ Ta zpráva nebyla vymyšlená. V nemocnici opravdu ležel člověk se vzácnou krevní skupinou, kterou ovšem lékaři byli schopni za dva dny najít v databázi dárců krve. Kamarád toho nemocného ale rozeslal e-mail a ten se začal šířit. Postupem doby prošel několika proměnami, byl přeložen do češtiny, změnilo se jméno pacienta a o čtyři roky později dokonce vyšel jako tištěný inzerát v Právu. Největší paradox je, že krev byla potřeba v prosinci 2000, ale zpráva se začala šířit až někdy v dubnu. Bavil jsem se s lékařkou dotyčné nemocnice a ta si na případ dodnes pamatuje. Museli tenkrát vyčlenit jednoho člověka, aby zvedal telefony a oznamoval, že výzva už je neaktuální. Na vašich stránkách čtu pod tímto případem připomenutí: „Šířením řetězových e-mailů se proviňujete proti zásadám netikety – pravidel chování na internetu.“ Pamatuji si, že „netiketa“ se prosazovala za dřevních dob internetu. Máte dojem, že se někdy uchytila? Podařilo se v nějakém momentu internet aspoň trochu zcivilizovat?

ČiliChili 10 | 2014

Civilizovaných míst, kde jsou uživatelé ochotni dodržovat stanovená pravidla, je na internetu spousta. Daří se to ale většinou v uzavřených komunitách, kde si ta pravidla uživatelé hlídají sami. To ale platí v reálném světě taky. Řekl bych, že na internetu vůbec platí podobné principy jako v reálném životě. Všude jsou slušní lidé a všude jsou hulváti. Internet má ovšem nevýhodu, že na něm může být každý do jisté míry anonymní a anonymita svádí k extrémnímu chování. Když jsem před nějakým časem psal článek o temném internetu a vypravil se do něj na výzkumy, zažil jsem deziluzi. Viděl jsem samozřejmě jen miniaturní zlomek, ale ten „skutečně svobodný internet“ byl zamořený pornem a obchodními portály s ilegálním zbožím. Pokud na internetu existuje prostředí, které takovým aktivitám zajišťuje vyšší anonymitu, tak je logické, že se tam budou soustřeďovat. Zajímavě o tom píše Brian Krebs, bývalý novinář Washington Post, který se internetovou kriminalitou řadu let zabývá. Dokáže proniknout


29

HOAX Nevyžádaná, většinou poplašná e-mailová zpráva. Varuje, prosí o pomoc či vyžaduje jiný druh účasti a obvykle obsahuje výzvu k dalšímu rozeslání. Informace v ní jsou většinou nerelevantní, zcela falešné, nebo dokonce nebezpečné.

PRÝ MU CHODILY SMSKY TYPU „JESTLI TY PEJSKY UTRATÍŠ, TAK TĚ PŘIJEDU UTOPIT TAKY...“ do uzavřených skupin, které prodávají malware, pronajímají zombie počítače, šíří spam, viry. V jeho článcích se dočtete, že jde o vysoce organizované společnosti, které mají managery, programátory i obchodníky. Říká se, že zisk z internetových podvodů, phishingu, falešných loterií, virů a podobných záležitostí už mnoho let převyšuje zisky z prodeje drog. Motivaci ziskem chápu, ale jakou motivaci má člověk, který šíří sociálními sítěmi pomluvy o tom, že Romové nemusejí platit za léky v lékárnách? Je to bizarní forma PR nějaké krajně pravicové skupiny? Já si to netroufnu posoudit. Řekl bych ale, že spíš jde o nějakého frustrovaného jedince, který si tímhle způsobem vylije zlost. Setkal jste se někdy s autorem nějakého hoaxu? Osobně ne, ale psal jsem si třeba s autory nesmrtelného hoaxu o opuštěných štěňátkách. Ten pán opravdu našel v lese krabici se štěňaty a poslal několika známým e-mail, jestli se jich nechtějí ujmout. Ti známí to samozřejmě poslali dál a e-mail se začal masově šířit. Když se dostal k nám, volal jsem na uvedené číslo, jestli je zpráva pravdivá. Pán mi řekl, že ano, ale že štěňata během dvou dnů udal a od té doby se snaží tu lavinu neúspěšně zastavit. Takže hoax může vzniknout i z dobrého úmyslu? Může, ale bezmyšlenkovité šíření ničemu neprospěje. Často se stává, že se původní, celkem nevinná zpráva během šíření začne měnit. To je případ dalšího štěněčího hoaxu, ke kterému kdosi přidal dodatek, že když se štěňata nepodaří udat do určitého data, tak budou utracena. U zprávy navíc bylo uvedeno reálné telefonní číslo. Ten pán žádná štěňata neměl, někdo mu jen chtěl tímhle způsobem ublížit. Paradoxně šlo o člověka, který stál u úplných počátků internetu v Čechách a nenapadlo ho, že po pár letech se stane jeho obětí. Prý mu chodily SMSky typu: „Jestli ty pejsky utratíš, tak tě přijedu utopit taky.“ Doplatil někdy někdo na přeposílání hoaxu? Existuje hoax o zmražené rybě z jednoho obchodního řetězce, ve které byli červi. Původní zpráva byla anonymní, ale nějaká paní ji bezmyšlenkovitě rozeslala dál s automaticky nastaveným podpisem a kontakty. Ten řetězec

k tomu vydal tiskové prohlášení, že v rybě nejsou červi, ale kousek mlíčí, které se má před přípravou vypláchnout, a na paní podal žalobu za pomluvu. Dá se hoax zničit? Vy ho můžete dát do své databáze, napsat k němu vyjádření dokazující jeho nepravdu, ale přesto se šíří dál. Hoax se dá většinou lehce poznat, ale zničit jen těžko. Když ve zprávě někdo apeluje „pošlete to dál“, je jasné, že s ní něco nebude v pořádku. Když se ale podíváte na měsíční top10 hoax.cz, vidíte, že nejpopulárnější hoaxy se pravidelně vracejí. Třeba varovná zpráva o „zavirovaném spořiči žába Budweiser“ se objevila v roce 2007, vrátila se v roce 2011 a nedávno opět kolovala na Facebooku. Jak se proti němu lze bránit? Neexistuje nějaký antihoaxový program? Nejúčinnější a nejjednodušší je používat mozek. Když to neděláte, tak vás neochrání ani antivirus. To by byla skvělá pointa, chci se ale zeptat ještě na jednu věc: Celý velký hoax.cz děláte vy sám, nebo za ním stojí nějaká komunita? Víceméně ho spravuju já. Spřátelená firma má na starosti programování a hosting. Pár lidí mi pomáhá s databází a velký dík patří všem odborníkům, kteří jsou ochotni mi pomoct s odhalováním hoaxů, poslat mi k nim své vyjádření a podepsat se pod něj. A je to vaše práce, nebo koníček? Hoax.cz býval koníček, dnes je to už pořádný kůň. Na obživu to není. Těch pár bannerů, co na stránkách mám, mi přispívá na provozní náklady. Byly chvíle, kdy jsem si říkal, že to je boj s větrnými mlýny a jestli s tím nemám seknout. Třeba, když mi chodily e-maily, co že se zastávám Romů, co neplatí v lékárnách. Pak mi ale přijde poděkování od někoho, komu hoax.cz pomohl, a utvrdí mě v přesvědčení, že to celé má smysl. No a hlavně, když něco děláte patnáct let, tak je to takové vaše děcko a nemůžete to jen tak opustit.

<


30 Zoom

Ä&#x152;iliChili 10 | 2014


31

Chtěl opustit lidstvo a žít jako osamělá šelma „Cesta z města“ je nejprofláknutější slogan desetiletí. Lidí, kteří se dokážou zříct civilizace a opravdu utéct do náruče přírody, je ale čím dál míň. Přitom ve společnosti existovali vždycky a dřív bývali i ctěni. Jak jsou na tom poustevníci dneska? Text: Jiří Holubec Ilustrace: Tereza Vašků

MUŽ, KTERÝ STAVĚL SOCHY Z PÍSKU Před několika týdny proběhla médii zpráva o „posledním americkém poustevníkovi“, který přebýval v lesích poblíž Maine sedmadvacet let. Slogan „poslední poustevník“ v titulku se může zdát nadnesený, ale možná není daleko od pravdy. Původní smysl poustevničení – tedy meditace a cesta k duševnímu a náboženskému osvícení, pomalu vychází z módy. Lidí žijících o samotě sice najdete dost, ale většina z nich se rekrutuje z řad ekoaktivistů anebo je najdete v bývalých hipíckých komunitách, například ve Španělsku nebo v indickém Goa. Je přitom otázka, jestli lze za poustevníka považovat hipstera, který z pasivní dřevostavby administruje online prodej biomoštu. Anebo britského důchodce žijícího na osamělém ostrůvku, odkud se za odlivu přebrodí na pláž a dá si s turisty kapučíno. Praví poustevníci zkrátka vymírají. Jak to s nimi nakonec dopadne, možná naznačuje inzerát radnice švýcarské obce Rüttenen. Ta vypsala výběrové řízení na obecního poustevníka a správce poustevny, ze které se stalo vyhledávané poutní místo. Požadavky, které musí poustevník splňovat? Měl by to být optimisticky naladěný, věřící, psychicky i fyzicky odolný člověk, který se rád setkává s lidmi. Ehm... Podívejte se na příklady podivínů, kteří ještě nedávno drželi vlajku poustevničení vztyčenou.

Manfred Gnädinger, známý jen jako „Muž“, se narodil v Německu, odkud na začátku 60. let odešel na pěší pouť napříč Evropou. Nikdo neví proč, ale ukončil ji na nejzápadnějším pobřeží Španělska Costa da Morte. Postavil si tu chatrč, živil se zeleninou z malé zahrádky, oblékal se jen do bederní roušky a denně naběhal desítky kilometrů. Místní ho znali pouze jako „Muže“, s nikým se nestýkal a jediným projevem jeho existence byly sochy, které stavěl na plážích z písku, kamení a naplaveného dřeva. Postupně se stal místní ikonou, za kterou dojížděli lidé z celé Evropy. Muž je většinou přijal, nechal je nahlédnout do svého soukromého muzea a na oplátku je požádal, aby mu nakreslili obrázek do deníku. Do poustevníkova života bohužel zasáhla v roce 2002 ekokatastrofa, když jeho pobřeží zamořila ropa vyteklá z havarovaného tankeru Prestige. Muž přestal vycházet z chatrče a po několika dnech ho sousedé našli mrtvého. Podle své poslední vůle byl v poustevně pohřben a dnes je považován za neoficiálního patrona lidí zasažených průmyslovým znečištěním.

POUSTEVNÍK Z KRUHOVÉHO OBJEZDU Józef Stawinoga je důkazem, že poustevník nemusí nutně žít v jeskyni daleko od lidí. Stawinoga byl původem Polák, který uprchl do Anglie před sovětskou invazí v roce 1939. Protloukal se životem a živil se jak se dalo, až nakonec odložil všechen majetek a oddal se poustevničení. Svou chýši si ale nezbudoval v lese, ale na ostrůvku uprostřed kruhového objezdu ve Wolverhamptonu. Žil zde od roku 1970 až do své smrti v roce 2007. Stal se lokální celebritou, byl mu udělen čestný akademický titul a místní indická komunita ho považovala za svatého muže. Radnice mu

>


32 Zoom

ČiliChili 10 | 2014

občas přes jeho odpor pomohla opravit chýši, kterýžto proces vyžadoval (podle reportéra z BBC) „součinnost armády, policie, sociálních služeb a odboru veřejného zdraví“. Po jeho smrti se zjistilo, že po sobě zanechal malé jmění v  podobě penzijního fondu, ze kterého nikdy nevybral ani penny. Přihlásili se o něj dědicové žijící v Německu.

TOM ZVANÝ LEOPARD Většina poustevníků jsou duchovní bytosti, které příliš nedbají o svou tělesnou schránku. Tom Leppard tvoří výjimku. Než v 53 letech odešel žít do lesů skotského ostrova Skye, nechal si 99 % těla pokrýt tetováním leopardích skvrn a na špičáky si nechal implantovat imitace dravčích tesáků. Leppard prý trpěl traumaty z brutální výchovy v internátní škole a služby v armádě. Chtěl proto opustit lidstvo a žít jako osamělá šelma. Kromě občasných rozhovorů s novináři a zástupci Guinessovy knihy rekordů (několik let byl držitelem rekordu v rozsáhlosti tetování) se s nikým nestýkal. Jednou za týden si dojel na kajaku vyzvednout penzi a nakoupit konzervy a veškerý čas strávil v okolí své chatrče. Z osamělosti vyšel po dvaceti letech, dnes žije ve zděném domku na okraji vesnice Broadford.

POUSTEVNÍCI POD BÝČÍ SKÁLOU V Česku najdete spoustu míst, kde poustevníci čili eremité po věky žili. Na Šumavě, Plzeňsku nebo v Českém krasu, poblíž vesnice Svatý Jan pod Skalou, kde prý sídlil poustevník Ivan. Tradice českého poustevničení ale přetrvávala nejdéle v Moravském krasu. Ve zdejších jeskyních se ukrývali poustevníci odpradávna. Za první republiky tu přebýval „lesní muž Vincek“, který se do jeskyně přestěhoval z nedaleké vesnice Habrůvka a žil tu až do smrti. Podle jeskyňářů ve zdejších jeskyních přespávají lidé stále, ale nedokážou říct, jestli jde o poustevníky, nebo bezdomovce. Jistota panuje jen v případě poustevníka s velkým „P“, známého Marka Poustevníka, zvaného též Gyaneshwarpuri. Marek Poustevník se do jeskyní dostal díky aktivní speleologii a začal v nich trávit čím dál víc času. Zpočátku ho správa Moravského krasu tolerovala a považovala ho za zajímavou a vcelku neškodnou figurku. Pak ale začal zkrášlovat své okolí malbami a nápisy, což v chráněné krajinné oblasti není moc vhodná zábava. Začal také psát bizarní webové stránky, kde se prohlašoval za svatého muže jménem Gyaneshwarpuri, zamořoval speleologická diskusní fóra výhrůžkami a nakonec zdemoloval jeskyňářům srub, rozřezal nožem nábytek a rituálně spálil kytaru. Po konfliktu se načas odstěhoval do jeskyní ve Slovenském krasu, kde ovšem narazil na stejné problémy. Ředitel národního parku se nechal slyšet, že proti meditujícím

poustevníkům nic nemá, ale štve ho, když své okolí zdobí malováním citátů nesmyvatelnou barvou. Podle dostupných zpráv byl poslední český poustevník hospitalizován kvůli duševní poruše. Moc se o něm neví a přežívá jen v pověstech českého internetového undergroundu. Jeho zasloužilí členové se dodnes častují sloganem: „Zmiz, odporný hakře, ve jménu trikolóry odejdi!“

POSLEDNÍ POUSTEVNÍK A JEHO SMYSL ŽIVOTA Příběh posledního amerického poustevníka, o kterém tu už padla zmínka, je podobně smutný. Christopher Thomas Knight odešel ve svých dvaceti letech z domova a v lesích v americkém Maine žil po dvacet sedm let. Za tu dobu prý nikdy nerozdělal oheň a nepronesl ani jedno slovo. Protože se bál odhalení, spal přes den ve stanu a primitivních chýších a noci věnoval shánění potravy. Na rozdíl od kolegů poustevníků, kteří pěstovali zeleninu a dojili kozy, pořádal Knight loupeživé výpravy do osamělých usedlostí, dětských táborů a rekreačních zařízení. Za skoro tři dekády se stal předmětem pověstí. Místní ho měli za záhadného lesního tvora nebo ducha, kterému přezdívali Poustevník od Severního jezera. Přespolní jim nevěřili a považovali ho za legendu. Ta ale skončila po Knightově posledním nepodařeném vloupání do letního tábora, během kterého spustil tichý alarm a byl zatčen. Během čekání na soud si Knight začal dopisovat a pak se i stýkat s novinářem časopisu GQ Michaelem Finkelem, kterého fascinoval. Během jejich setkání se z něj snažil dostat důvod, proč odešel na třicet let ze světa. Nedozvěděl se nic. Žádný důvod prý Thomas Knight neměl. Líbilo se mu prý žít o samotě a přemýšlet. Když se ho Finkel zeptal, jestli za těch třicet let meditací přišel na zásadní myšlenku či snad smysl života, odpověděl poustevník: „Dobré je hodně spát.“

<


90 divadel, 130 galerií, 150 klubů a více než 350 druhů točených piv.

Kde? Jedině v Praze. Vyberte si své pivní výhody na www.prague.eu a přijeďte do Prahy od 27. 10. do 30. 11. 2014.

www.prague.eu


34 Reportáž

ČiliChili 10 | 2014


35

POLSKÝ WOODSTOCK:

Tři čtvrtě milionu hipíků s jeptiškami U našich severních sousedů se toho od dob, kdy jsme po revoluci vyráželi na trhy do Kladska kupovat zaručeně pravé kožené bundy, změnilo zatraceně hodně. Už se nedrncáte po rozbité silnici, ale vezete se po nové nebo rovnou po dálnici. V obchodě ani v restauraci zdaleka neušetříte, ale zato vás oslní nabídka kvalitního lokálního ovoce a zeleniny na tamních trzích, které se přinejmenším v Poznani konají denně. A polská kultura je ve světě daleko známější a žádanější než ta naše. Jeden příklad za všechny – Woodstock. Text a foto: Stanislav Bříza


36 Reportáž

ČiliChili 10 | 2014

NARAZÍTE NA CHLAPCE, MUŽE, ŽENY I DÍVKY S CEDULEMI, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH NABÍZEJÍ NEZIŠTNÉ OBJETÍ, POLIBEK, PŘÍPADNĚ I NĚCO VÍC. stanové městečko, jehož neorganizovanost narušují jenom nekonečné řady pečlivě seřazených toitoi budek a primitivní sprchy nebo spíš lavory s vodou, na které se beztak stojí hodinové fronty, jako ostatně na všechno. Ale za hygienou se na Woodstock nejezdí, všude vládne uvolněná a tolerantní nálada. Narazíte na chlapce, muže, ženy i dívky s cedulemi, prostřednictvím kterých nabízejí nezištné objetí, polibek, případně i něco víc. Meze ani hranice kupodivu neexistují, což z české perspektivy poněkud bizarně kontrastuje s korzujícími faráři a jeptiškami, kteří oslovují kolemjdoucí, rozmlouvají o víře, o Bohu a kdo ví o čem všem ještě. Zdaleka největší popularitě se ale těší hnutí Hare Krišna, které má svoji vlastní hudební stage a několik dalších stanů s výstavami, knihkupectvím, obrovskou kuchyní a ještě jedním malým pódiem. To vše na ploše větší než fotbalové hřiště. Převážně rockově koncipovaný repertoár festivalu lze poslouchat na několika pódiích od brzkého dopoledne nepřetržitě až do čtvrté v noci. Každý má možnost se bezplatně zúčastnit řady doprovodných akcí, zajít do Kina Volnost, na výstavy fotografií, přednášky o umění, diskuze, lekce jógy, zumby nebo kurzy veganského vaření. V rozlehlém areálu nečekaně najdete i na pár dní postavený supermarket Lidl nebo pobočku místní banky včetně několika bankomatů. Kromě domácích Poláků narazíte nejčastěji na Němce, vždyť z Berlína je to do Kostřína jen 80 kilometrů. Potkal jsem však i Finy, Francouze, Nizozemce, a dokonce Argentince a Brazilce. Po české přítomnosti jsem však pátral marně, nezahlédl jsem ani auto s českou SPZ. V Česku o Woodstocku prakticky nikdo nic neví, nikdo do Polska nejezdí a nikdo se se o něj nezajímá. Máme bohužel ve zvyku se na „pšonky“ nabubřele koukat spatra, zatímco oni nás milují a v mnohém k nám i vzhlížejí. Zatím.

<

bflmpsvzhchkrdtn.tumblr.com

e to tak, Poláci mají festival inspirovaný tím slavným americkým. Letos se konal už dvacátý ročník. Velikostí, záběrem a věhlasem vyráží dech a jeho reálie zní českým uším, přivyklým na malé a drahé Trutnovy nebo barevné Ostravy, zatraceně nereálně. Vždyť celý Woodstock je úplně zadarmo, hrají na něm hvězdy jako Prodigy nebo Kaiser Chiefs a návštěvnost dosahuje 750 000 osob všech myslitelných typů a subkultur. To je dvakrát tolik lidí než na původním americkém Woodstocku. Velká část návštěvníků přijíždí několik dní před začátkem, aby vůbec našli vhodné místo pro stan a nejlépe co nejblíž k hlavním scénám, protože jinak trvá přejít festival z jednoho konce na druhý minimálně hodinu. Během největší vřavy je to kvůli beznadějné lidské zácpě prakticky nemožné. To vše se děje pouhých cca 150 km od českých hranic, u Kostřína nad Odrou, na rozlehlém poli a v okolních lesích, kde na pár dní živelně vznikne několikasettisícové


FESTIVAL WOODSTOCK POLSKO 20 let Každý rok na začátku srpna www.wosp.org.pl


38 Kácíme modly

ČiliChili 10 | 2014

I crowdfunding má svoje mouchy Crowdfunding naboural zažité představy o tom, jak se rodí projekty, kde se bere kapitál a co je potřeba k tomu, aby něco vzniklo. Internet je plný příběhů o skvělých deskách, hrách či knihách, které vznikly díky drobným dárcům. Co už neuslyšíte, je rub těchhle úspěchů: fakt, že vydělat crowdfundingem na cokoliv je zatraceně těžké a někdy i nebezpečné. Text: Jan Studnička Ilustrace: Karolína Slováková

K

omunitní financování, kdy na nějakém serveru odprezentujete svůj projekt a vyzvete fanoušky k posílání peněz, abyste ho mohli dokončit, vypadá na první pohled jako finanční revoluce a navíc umělecká renesance. Kde je zakopaný pes?

CEJCH KOMUNITY

Ať už si to chceme přiznat nebo ne, projektů, které na Kickstarteru nebo Indiegogo vydělaly miliony dolarů, je jen pár. Amanda Palmerová, „chytré hodinky“ Pebble, pokračování kultovní hry Wasteland... Co mají společného? Amanda je světová celebrita, Pebble Technology je úspěšná společnost a vývojáři Wastelandu jsou ve své komunitě dodnes uctíváni když ne jako bozi, tak aspoň jako otcové zakladatelé žánru. Tihle lidé nepřišli odnikud, jsou na světě a v branži už nějakou řádku let. Mají svou fanouškovskou základnu, něco, co experti přes komunitní financování nazývají „tribe“ neboli kmen. A tribe nevznikne na základě příspěvku na Kickstarteru, tribe se musí vychovávat. Je to dlouhodobý proces, který až na čestné výjimky nezvládá

nikdo, kdo nemá do detailu propracovanou marketingovou strategii. Proto ve chvíli, kdy projekt bez svého kmene udělá jakýkoliv přešlap, backeři (podporovatelé) se od něj odvrátí. V tu chvíli už prakticky není čas na návrat, protože reální investoři nikdy nedají peníze něčemu, co odmítli spotřebitelé, a sami backeři mají sakra dlouhou paměť.

BLACKLIST Své o tom ví například jedna z hlavních scenáristek herního vývojářského studia BioWare Jennifer Heplerová. Ta může jednak za hráči nenáviděný konec jinak milované


39

CO JE TO CROWDFUNDING Vlastně jde o normální sbírku na projekt, který si vymyslíte. Sexy na tom je, že sbíráte přes web a jde hlavně o to, jak projekt zpropagujete přes sociální sítě. Obvyklé také je, že pro dárce vymyslíte různé bonusy. Od zveřejnění na svých stránkách po večeři s autory nebo pojmenování jedné z postav hry či knihy podle jejich přání.

S PŘIBÝVAJÍCÍ KONKURENCÍ NA MNOHA CROWDFUNDINGOVÝCH sci-fi série Mass Effect a jednak za výrok, že PLATFORMÁCH SE „hlavní je příběh, hratelnost je vedlejší“. O crowdfunding se pokoušela se dvěma projekty a její VŠECHNY PROJEKTY SNAŽÍ jméno vždy spolehlivě pohřbilo veškeré snahy i jinak dobře vymyšlených a ambiciózních věcí. VŠEMOŽNĚ VYJÍT SVÝM Na černé listině je i spousta lidí, kteří sice se svým projektem uspěli, ale dál už si nevěděli rady. MECENÁŠŮM VSTŘÍC. A to je další často opomíjené nebezpečí komunitního financování.

KDYŽ NESCHOPNÍ DOSTANOU ŠUŠNĚ

Někteří umělci si myslí, že prostě dostanou hromadu peněz a pak se za to nějak nahraje album/ vydá kniha/natočí film. Spousta z nich přitom vůbec neví, co vlastně s penězi dělat. Případů, kdy si projekt řekl o málo peněz a potom je musel vracet, nebo kdy naopak dostal od fanoušků příliš peněz a stejně nevzniklo nic, je plný internet. Desková hra Doom of the Atlantic City třeba vybrala proti požadovaným pětatřiceti tisícům dolarů o sto tisíc víc. Pár měsíců nato byl ohlášen konec projektu, protože jeho šéf utrácel za nemysly. Peníze se dárcům vracely a zbytek týmu hru dokončoval za svoje. Špatně dopadla i kniha o českém undergroundu Best New Music Writings. Splnila sice startovací cíle, ale ani to na vydání nestačilo a peníze se potupně musely vracet. Hudební publicisté holt obvykle nemají tušení, jak se dělá podvojné účetnictví nebo kolik stojí tisk. A nesmíme zapomenout ani na projekty, ze kterých se po krachu těžce dostávají peníze zpět. Šermířský simulátor Clang přesáhl své finanční cíle, vybral moc, ale ještě víc utratil a fandové nikdy neviděli ani meč, ani prachy. Androidová herní konzole Ouya sice vyšla, ale zase to vypadalo, jako by ji vývojáři stloukli někde v garáži z prastarého Nintenda. V USA padají první žaloby na neúspěšné projekty, Britové upravují legislativu, aby chaos kolem crowdfundingu šel alespoň nějak regulovat, a to ani nezmiňujeme, že takový český server HitHit si i z neúspěšných kampaní bere celých dvanáct procent na „transakční poplatky“.

TAKŽE, JAK USPĚT? Zmíněné a další příklady dávno nabouraly ideu, fungování a hlavně důvěru v crowdfunding jako takový. Zlatý

věk komunitního financování dávno minul. Fanoušci už vám rozhodně ze samé radosti nebudou strkat do kapes prachy jenom proto, abyste společně naplnili sdílené vize. Průměrný podporovatel teď chodí na crowdfundingové servery nakupovat. Očekává, a velmi oprávněně, že za svůj příspěvek něco dostane. Ať je to sleva na produkt, přidané bonusy, plakáty či večeře s režisérem. A očekává toho čím dál víc. S přibývající konkurencí na mnoha crowdfundingových platformách se všechny projekty snaží všemožně vyjít svým mecenášům vstříc. Takové návštěvy v nahrávacích studiích, které za finanční podporu nabízejí třeba hudebníci, přestávají být výlety smrtelníků do posvátného chrámu hudby. Dnes chodí spíš investoři na inspekci občíhnout, jestli za svoje peníze dostávají to, co mají.

<


40 Konzum

ČiliChili 10 | 2014

Skryté fóry ve filmech

Filmaři jsou bestie. Jak můžou, vrznou do snímku blbinu a čekají, kdo na to přijde. Nejradši ze všeho prozrazují pointy vlastních příběhů. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

SKRYTÉ KAZIKONCE

Freeze Frame Gag, známý též jako Easter Egg (podle americké velikonoční tradice hledání schovaných vajíček) je klasický filmařský vtip. Spočívá v tom, že se do snímku vloží jen na okamžik informace, které si obyčejný divák skoro nemůže všimnout. Filmař ale ví a skvěle se baví. A čeká, kdo ho odhalí. JASNOVIDNÉ ŤUŤU Oblíbeným režisérským vtipem je prozrazování budoucnosti. Věděli jste například, že v každém Pixarovském filmu vystupuje hlavní postava z filmu následujícího? Vážně – rybička Nemo se mihne hned ve třech záběrech Příšerek s.r.o. Pan Úžasňák je zase k vidění na obálce komiksu v Hledá se Nemo a v Úžasňákových brázdí ulice města auťák Doc Hudson z Aut. Myšáka Remyho z Ratatouille prohání psík Dug ze Vzhůru do oblak, kde se na podlaze dětského pokoje válí medvěd Lotso z Toy Story 3 a tak by se dalo pokračovat dlouho. S podobným experimentováním se ale nevyplatí si zahrávat. Dosvědčit to může režisér Roger Mitchell, který se o něj pokusil v závěru cukrkandlové komedie Notting Hill. Když se Hugh Grant a Julia Roberts (konečně!) dají dohromady, sednou si po té dřině na sluníčko na lavičku, Julia si dá šlofíka a Hugh si otevře knihu. Konkrétně Mandolínu kapitána Corelliho od Louise de Bernièrese. Knihu do scény propašoval režisér, který ji měl adaptovat ve svém dalším filmu. Než k tomu došlo, dostal Roger Mitchell infarkt a Mandolínu zfilmoval John Madlen.

Budoucnost předpovídá i další speciální kategorie velikonočních vajíček. Jde ale o budoucnost filmu samotného. Potměšilí tvůrci totiž rádi vkládají do filmu nápovědy, které předem prozrazují závěrečné rozuzlení. Existuje jich víc, než byste mohli čekat. Fincherův Klub rváčů stojí a padá s pečlivě skrývaným odhalením, že Edward Norton a Brad Pitt jsou jedna osoba. V jedné scéně ovšem volá Pitt Nortonovi na telefonní automat, na kterém je maličký nápis: „Nepřijímá příchozí hovory.“ Je tedy jasné, že Norton mluví sám ze sebou. Hezkou stopu zanechal i Quentin Tarantino hned na začátku Gaunerů. Celý film se banda lupičů snaží odhalit, kdo jejich akci napráskal policistům. A teď kontrolní otázka – kdo hned v úvodní scéně v restauraci bonzne pana Růžového, že nenechal servírce spropitné? Správně – pan Oranžový, který se v závěru filmu ukáže jako nasazený policejní informátor. A když už

Hned u domu je zavěšen pes Dug, zlosyn z filmu Ratatouille


41

si do svého jména přidal iniciálu „X“, aby tak vyjádřil svou lásku k algebře.

Vpravo Doc Hudson, kaskadér z Úžasňákových

mluvíme o Tarantinovi, pamatujete, jaké dělal tajnosti se jménem mstitelky v Kill Billovi? Jméno Beatrix Kiddo jsme se oficiálně dozvěděli až ve druhém díle. Už v jedničce ho ale můžete zahlédnout hned zkraje, vytištěné na letence na Okinawu. Hodně zlomyslný smysl pro humor má Iron Man. V jeho prvním filmovém dobrodružství najdeme snad největší ukrytý spoiler v dějinách filmu. Konkrétně jde o scénu, kdy teroristé drží Tonyho Starka v jeskyni a mučením ho donutí nahrát videozprávu kolegovi Obadiahu Staneovi. Na videu mudžahedíni cosi drmolí nesrozumitelným jazykem, titulky u toho nejsou, což nám nevadí, protože z kontextu chápeme, že chtějí výkupné. Ovšem pozor. Asi po hodině filmu se totéž video objeví znovu přetlumočené a my najednou společně s Tony Starkem zjistíme, že parťák Obadiah je křivák a fousatí pánové jsou s ním jedna ruka. Jinými slovy – pokud bychom rozuměli tomu nesrozumitelnému jazyku z videa, dozvěděli bychom celé rozuzlení filmu asi po čtvrt hodině od úvodních titulků. Fór je v tom, že onen nesrozumitelný jazyk je nářečí Urdu, kterým v Americe moc lidí nemluví. Jestli se pro ně vyrobila speciální jazyková verze, není známo.

To je reálná divadelní hra, v níž Daniel Radcliffe chodil nahý po jevišti a zamilovával se do koní.

NAKONEC RAKUŠEC Filmaři jsou prostě lidé hraví a skrytými nápovědami dávají svým divákům další možnosti, jak si snímky užít. Tleskáme jim za to a nebudeme radši přemýšlet nad tím, co předpovídali, když v Jurském parku před Madison Square Garden visí plakát: „Král Lear – v hlavní roli Arnold Schwarzenegger.“

<

VTEŘINY Simpsonovi můžou vypadat jako legrační seriál o nestárnoucí dysfunkční rodině. Ve skutečnosti je to labyrint skrytých významů a popkulturních odkazů, složitější než iluminátská čítanka. Na své si přijdou hlavně milovníci čísel, protože tvůrčí tým obou seriálů se hemží matematickými génii. Ala Jeana – scenáristu prvních sérií a dnes výkonného producenta – přijali na matematickou fakultu Harvardu v 16 letech. Jeff Westbrook se kvůli psaní scénářů musel vzdát pozice ve výzkumném týmu na Yale a David Cohen

Vlevo medvídek Lotso,rekvizita filmu Vzhůru do oblak

A tak dejme tomu v epizodě „Kouzelník z Evergreen Terrace“ Homer řeší na tabuli najednou hmotnost Higgsova bosonu, kosmologickou konstantu, geometrii koblihy, a dokonce popře nejproslulejší tvrzení v dějinách matematiky – Fermatův teorém. Ukažte profesorovi matematiky Homerovu tezi, že 398712 + 436512 447212 a sledujte, jak mu padá čelist. SETŘÍT KOLEGU Jak už jsme psali, filmaři jsou bestie. Takže si někdy prostě užijí na účet kolegy. Tak se třeba v jedné scéně Harryho Pottera objeví plakát divadelní hry Equus. To je reálná hra, v níž Daniel „Harry Potter“ Radcliffe chodil nahý po jevišti a zamilovával se do koní. Věc, kterou si vždycky rádi připomenete, že jo.

<


42 Konzum | Sporák

Tele na houby

ČiliChili 10 | 2014

Při vaření je vždycky prima kombinovat suroviny, které k sobě tak trochu, ale klidně i více patří. Jablka, ořechy a skořici. Rum, čaj a cukr a tak. Takže dneska popadneme houby a telecí plec. Tele je ostatně kráva, která ještě nedávno sama byla na houbách, takže nám to jde krásně k sobě. Ale vážně – telecí je ohromně dobré maso, které bohužel u nás není zdaleka tak populární jako třeba ve Francii nebo v Itálii nebo Holandsku. A je to škoda. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl


43

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz Co potřebujete

• ČISTÍME

1 kg telecí plece

Ze všeho nejdřív si upravíme maso. Zbavíme ho blan a přebytečného tuku, zformujeme ho do válečku, prošpikujeme asi tak půlkou špeku nakrájeného na kostičky, osolíme, opepříme. Očistíme a nakrájíme si houby. Nakrájíme cibuli najemno. V hrnci rozpálíme olej a máslo a orestujeme na nich cibuli.

½ kg lesních hub 1 l vývaru z hovězího masa a kostí 2 cibule

••PEČEME Jakmile začne cibule pěnit, ještě než se začne barvit dozlatova, přidáme zbytek špeku nakrájeného na kostičky. Opečeme ho. Pak přidáme maso a to opečeme ze všech stran. Přidáme nakrájené houby a všechno zalijeme domácím vývarem a zhruba hodinu dusíme. Záleží na stáří masa, ale telecí je mladé, takže to nebude trvat tak dlouho jako u nějaké životem protřelé krávy.

••• ZAHUSTÍME Jakmile je maso jako dort, vyndáme ho a omáčku zahustíme zakysanou smetanou. Pak už jenom dochutíme solí a pepřem a můžeme podávat. Ideálně s knedlíkem. Klidně ale i s rýží nebo pečivem.

15 dkg špeku na špikování 4 lžíce oleje na smažení 10 dkg másla na smažení 5 dcl zakysané smetany sůl, pepř

*

Jestli máte v lese štígro a hub jste našli plné koše, nakrájejte menší pevné hříbky na čtvrtky, dejte do igeliťáku po půlkilových porcích a šup s tím do mrazáku. Budeme mít pěkně čerstvé svoje hříbky k telecímu i v době, kdy v lese bude zaváto.


44 Konzum

Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, slyšet, sníst, objevit, oblíct nebo objet. Text: Michal Pařízek, Magdalena Schlindenbuchová Foto: Profimedia

ČiliChili 10 | 2014


45

UDĚLEJTE SI Z TELEFONU KAMEROVÝ JEŘÁB

HLUČNÉ STÁŘÍ Mládí je fuč, ale s hlukem se přestávat nemusí. Kultovní kvartet Sonic Youth se díky rozchodu ústřední dvojice před pár lety rozpadl, ale Thurston Moore má noise v krvi. Jeho nové album nemůže Sonic Youth nepřipomenout a bez holky s basou to vcelku pochopitelně nejde. Do nové kapely pozval Debbie Googe z My Bloody Valentine, bicí krotí pořád Steve Shelley a stafáž kapelníkovi dělá James Sedwards. The Best Day vychází pár dní před pražským koncertem, nejlepší den letos připadl na 30. října, sejdeme se v pražském Lucerna Music Baru. www.pmpif.org

Společnost Instagram, která má na svědomí i stejnojmennou populární sociální síť, před nedávnem vydala aplikaci s názvem Hyperlapse. Pomocí ní můžete točit dlouhá časosběrná videa, která jsou ale na rozdíl od videí z podobných aplikací perfektně stabilizovaná, jako kdybyste použili tu nejmodernější filmařskou techniku. www.theverge. com/2014/8/28/6075803/25-of-the-most-amazing-hyperlapse-videos-weve-seen-so-far

Najděte si na *Facebooku stránku Odposlechnuto v kanclu. A zjistíte, o čem je život. Život v kanclu.

S NICKEM V POSTELI FICHTL KROS Vykašlete se na FMX, ten skutečný motokros se jezdí na fichtlu. Neohrožení nadšenci s helmami sedlají své jawičky a s mohutným prděním objíždějí akce po celé republice. Nadšená děcka a odvázaní tátové zaručeni. www.jawa50zavody.wz.cz

Thurston Moore

Nick Cave

Pod pojmem hudební dokument si celkem správně spousta lidí představuje neustávající sled mluvících hlav s občasným dramatickým střihem na archivní koncertní záznam. Této klasiky se naštěstí v dokumentárním filmu 20 000 dní na Zemi, který je věnován Nicku Caveovi, nedočkáte. Autoři vás vezmou mimo jiné k Nickovi do ložnice, obyváku nebo do auta a setkáte se spolu s ním s mnoha kolegy a přáteli. Podíváme se také třeba k terapeutovi slavného zpěváka, a kdyby ani tohle nestačilo, tak si nádavkem s jeho syny ještě dáme pizzu. V kinech od 9. října, dress code oblek a špičaté lakýrky. www.acfk.cz

U HAŠKA Když humorista Jaroslav Hašek utekl z Prahy do Lipnice nad Sázavou, splnil se mu sen. Bydlel tady nad hospodou. Pivo od rána do rána, kuchyně plná poctivého českého žvance a v kamnech to praská. Přesně takovou idylu můžete zažít ve zdejší hospodě U České koruny ještě dneska. V kuchyni vaří Haškův pravnuk a jeho tátu můžete potkat v lokále. Guláš, výpečky, paštika, ale i povidlové pecíny stojí za to. Akorát bacha, jeden se tu rozsedí raz dva a doma už ho nikdo nikdy neuvidí. Jako Haška. www.hasektour.cz

NA KASABIAN DO BERLÍNA Populární britská indie kapela Kasabian vydala na začátku června tohoto roku nové album s názvem 48:13, s kterým se rozhodla objet Evropu. K nám samozřejmě nepřijedou, k nám jezdí Kosheen a Morcheeba, ale pokud chcete slyšet jejich unikátní kombinaci kytar a moderní elektronické hudby, stačí si 25. října zajet do nedalekého Berlína. Zahrají v C-Halle. www.songkick.com/ concerts/20805188-kasabian-at-columbiahalle


46 Konzum

ČiliChili 10 | 2014

HANBA!

Hanba

KRÁTCE A TVRDĚ Jestli si myslíte, že film musí zabít celý večer a trvat aspoň hodinu a půl, najděte si iShorts. Tahle neziskovka propaguje krátké filmy a na 8. října chystá v pražském Bio Oko přehlídku krátkých akčňáků, ve které si užijete po sobě střílečku, drsné hlášky, uvidíte umřít pár nácků, podíváte se do apokalyptické budoucnosti i do Asie, kde vám chlapi jedním švihem ukopnou škebli. Po Praze se tahle akční řežba přesune do Ostravy, Zlína, Jablonce nad Nisou, Brna, Hradce Králové, Bratislavy, Trnavy a Žiliny. www.ishorts.cz

*

Jestli vás baví Panství Downton, zkuste si najít i Konec přehlídky. Má jenom pět dílů, je ze stejné doby, napsal ho Tom Stoppard a hraje v něm Benedict Cumberbatch. A je boží.

Punkové all stars komando Hanba se dalo dohromady přibližně před rokem, láska k přímočarému HC punku spojila členy Pipes & Pints, Lahar, Just for Being nebo Repelent SS. Hanba téměř okamžitě vydala magnetofonovou kazetu se čtyřmi skladbami a zahrála několik koncertů, které jsou už teď legendární, a hlavně díky vytíženosti všech členů opravdu vzácné. Hanba se začátkem října sejde znovu dohromady, aby představila svoje první LP Silou kovadliny. Divočina s vynikajícími trefnými texty a velkým přesahem. Zacházejte opatrně! www.hanba.bandcamp.com

7.-12. října *naDoražte Designblok, bude na co LATINO VÉČA Latinskoamerických hospod, restaurací a barů je v Praze už víc. El Arierro je ale trochu jinde. Tenhle podnik latinoameričané provozují, takže je opravdu echt a  navíc to není žádné hogo fogo, ale skutečná občerstvovna, jakých jsou mezi Mexikem a  Ohňovou zemí mraky v každé čtvrti. Prostá kuchyně, kde vládnou ingredience jako yuca, patacon a samozřejmě hovězí steaky. My doporučujeme empanady. Scházejí se tu jiho- a středoameričtí expati, takže máte jistotu, že takhle má ta kuchyně skutečně vypadat. www.elarriero.cz

koukat. Móda, design a vůbec taháky pro oči. www.designblok.cz


Příloha jako víno Abyste si i v ČILICHILI pořádně užili, že Vodafone zrovna s Turbo Internetem vyrazil mezi vinaře na Moravu, máme pro vás porci čtení navíc – podzimní speciál o víně. Na víc než dvaceti extra stránkách najdete výběr toho nejlepšího, co jsme kdy o víně napsali. Protože víno nestárne. Plus fungl nové články, neboť vína není nikdy dost. Tož okoštujte a na zdraví! Text: Redakce Ilustrace: Karolína Slováková


48 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014


49

Pražák někdy ví o víně víc než vinař Martin Půček převzal lásku k révě po dědovi a otci. Vinohrady, které obhospodařuje na jižní Moravě, má ale už jen jako hobby. Coby výkonný ředitel Svazu vinařů České republiky chce vědět, o čem mluví, když už do toho mluví. Text: Lenka Krbcová Foto: Michael Kratochvíl

V kolik hodin vinař vstává? Teď zrovna může spát, protože nám prší a čekáme na slunko, až hrozny zase začnou nabírat cukr. Ale jinak se vstává většinou brzo. Vinař je ranní ptáče, aby stihl ranní rosu a chlad ve vinohradě, protože pracovat na řádku v poledne by šlo jen těžko. Pěstuje se u nás réva spíš pro peníze, nebo pro radost? Většinou pro peníze, je to podnikání jako každé jiné. Samozřejmě je tu plno nadšenců, pro které je vinařství vášeň, ale mají v držení jen malý zlomek celkové plochy. Kdybych chtěla mít vlastní vinařství, jak mám začít? Nejprve musíte získat pozemek, ti šťastnější ho zdědí. Pak musíte zainvestovat do výsadby, na hektar šest set tisíc

až milion korun, a do vybavení. Je to určitě věc několika generací, protože životnost vinohradu je třicet let. Sklízet se přitom dá nejdříve od třetího roku, ale to ještě není standardní sklizeň. Než vám vinice začne pořádně plodit, trvá to pět let. Nic z toho se nedá obejít. Kdo jsou potom největší odběratelé? Restaurace, supermarkety, přímí zákazníci? Je třeba rozlišovat. Jsou vinohradníci, kteří jen produkují hrozny a ty potom prodávají, a pak jsou vinaři, kteří hrozny i zpracovávají nebo je od vinohradníků nakupují a vyrábějí víno. U nás v republice se zhruba sedmdesát procent produkce prodá přes velké supermarkety, což je opravdu unikát, v tom jsme velmi, bohužel, výjimeční. Zbytek připadá na vinotéky, gastronomii a prodej vína přímo ze dvora.

>


50 Vinobraní

Proč tam bylo to „bohužel“? Protože jsme si tu nechali nastavět tisíce baráků, které zabraly zemědělskou půdu. Ty baráky nás teď, nejenom vinaře, ale všechny zemědělské a potravinářské producenty, drtí tlakem na ceny. To nemá s tradičními evropskými zeměmi srovnání. Daří se prodávat moravská vína do ciziny? My jsme v tomhle typickou dovozovou zemí. Jen třicet až čtyřicet procent vína je vlastní produkce, ostatní se musí dovézt. Samozřejmě nějaký export do zahraničí tady je, na Slovensko, do Polska, do severských zemí, něco i do zámoří, ale je to opravdu málo. Máte na jižní Moravě taky pivaře? Pije se i pivo? Určitě, pivo je taková zdravá konkurence. Těší nás, že v Čechách konzumace piva klesá a naopak spotřeba vína stoupá. Ale i téměř každý vinař se na žízeň napije piva. I ve vašem oboru se prosazují nové technologie a materiály. Procesy řídí počítače, dřevěné sudy nahrazují nerezové a láhve i špunty jsou z plastu… Co tomu říkáte? Je to ve světě trend. Dělat celou produkci v  tradičních sudech dnes není možné, protože nerezové nádoby jsou praktické i z hlediska peněz. Na druhou stranu je tady poptávka po tradičním uchovávání vína v dřevěných sudech, takže se staré technologie zase vracejí.

ČiliChili 10 | 2014

DOCELA VELKÝ ROZDÍL MEZI DOMÁCÍMI A CIZÍMI VÍNY JE, ŽE TA NAŠE JSOU LEPŠÍ.


51

Na vinici je vinaři nejlíp

Ale třeba šroubovacím uzávěrům se u nás moc nedaří, náš zákazník je konzervativní, je jich tu kolem deseti procent. Korek myslím nikdy nezmizí a na vína vyšší kvality se rozhodně bude používat dál. K Moravě patří sklípky. Kolik tam toho vypijete a co by návštěvník nikdy neměl ve sklípku dělat? Rozhodně to není tak, jak ukázal seriál Vinaři, že Moraváci jsou pořád namol. Pokud jde o návštěvníky, je to společnost od společnosti. Co by opravdu neměli dělat, je klepání na bečky či na tanky, jestli v nich něco je, nebo není. Je to neslušné, zjišťovat, co všechno má vinař ve sklepě plného. To je opravdu faux pas. Známé dělení vína zní: „Dá sa, nedá sa a dá sa Pražákovi“ – že ano? To už dávno neplatí. Praha je dnes největší odběratel vína v republice. Dá se říct, že většina dění se odehrává tam, povědomí šlo neskutečně nahoru, hodně lidí se začalo o víno zajímat, ochutnávají, navštěvují různé večerní degustace, jezdí na Moravu, chodí po sklepích a opravdu to znají. V každé společnosti, v každém městě budou lidé,

které to nezajímá, jsou mimo obor. A pak je plno těch, kteří to zkoušejí nebo do toho už pronikli. Rozhodně se nedá Pražákovi prodat jakékoli víno, dneska je to úplně naopak. V některých výjimečných případech může Pražák vědět víc než ten vinař. Proč někdo pozná dobré víno a jiný ne? Může se to naučit každý? Určitě je k tomu potřeba nějaká vloha. Pokud má někdo špatné receptory, v nose, v chuti, tak může dělat cokoli, a nic moc ve víně nenajde. Ale trénink, prochutnávání vín, dá se říci stále dokola, je nutné k tomu, aby člověk byl schopen se v tomhle oboru pohybovat a vína hodnotit. Důležitá je paměť. Lidé, pokud mají zájem, by se měli snažit zapamatovat si, když jim nějaké dobré víno chutná. Uložit si do paměti, co je na něm zaujalo. Co úpravy vína? Ve Španělsku třeba míchají víno s Fantou, někdo ho pije s kolou… Je to součást gastronomie, já se tomu nebráním, pokud je to vymyšlené s kulturou a nápadem. Když si někdo smíchá v petce kokakolu s vínem, tak to za mě ne. Ale jestliže si někdo udělá zajímavý nápoj, jehož součástí je víno, pak jsem tomu nakloněn. Proti jiným vinařským krajinám máme málo slunce. Jak se liší moravská vína od francouzských, italských nebo chilských? Jednak tím, že ta naše jsou lepší. Ale vážně, na velkých soutěžích jsou naše vína opravdu úspěšná. Samozřejmě – u nás se nedá vyrobit typ vína jako v Chile nebo ve Španělsku. Na druhou stranu oni tam zase nevyrobí to, co dokážeme my. Jsme schopni produkovat lehká svěží bílá šťavnatá vína, kterých si dáte sedmičku a na konci máte chuť na druhou. Kdežto když si vezmete těžké španělské nebo chilské víno, tak po sedmičce už máte chuť jedině na odchod. Na podzim přijdou jako první Svatomartinská vína. Daří se budovat tuto novou tradici? Stane se Svatomartinské pojmem jako mladé Beaujolais? Myslím, že na domácím trhu už to jako Beaujolais dávno je. Ba dokonce Beaujolais vymazalo z trhu. Samozřejmě nikdy nepůjde o celosvětový jev. Ale když si vezmete, že se začínalo na sto pětadvaceti tisících láhví a dneska se prodávají dva miliony dvě stě tisíc, tak je to obrovský nárůst. Investice do této známky je vidět a je úspěšná.

<


52 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014

Dolejvá se furt 1 O víně se traduje spousta věcí, které nám v hlavách drží jako korek v láhvi. Takže víte co? Tady máte vývrtku. Text: Lenka Krbcová Foto: Shutterstock

Suchá vína jsou kyselá Suchá vína mají sice méně zbytkového cukru, neznamená to ale, že jsou nutně kyselá. Podle podobné logiky by bylo kyselé i pečené vepřové.

2 Stáčené víno – to  je něco!

Sudové víno je mnohdy obětí chytráků, co Pražákovi prodají moravskou „Pálavu“ pečlivě namíchanou v tržnici Sapa.

3 Dobré víno v supermarketu nekoupíš Mnohé supermarkety (například Globus, Makro či Tesco) značně vylepšily své portfolio vín, jiné řetězce se ale soustředí zejména na cenu a vína běžné kvality. U večerek je kvalitní víno skutečně spíš výjimka.


53

5 Míchání vína je barbarství

4

Jistým „slabším“ vínům mohou podobné úpravy paradoxně pomoci. Ale asi si nikdo dobrovolně nezohyzdí nový luxusní vůz například posprejováním metalízy.

Kvalitní víno stojí majlant

Krásná etiketa krásné víno značí

Může to být i přesně naopak. Na etiketě by hlavně neměly chybět praktické informace – odrůda, vinařská oblast, zbytkový cukr, výrobce, ročník. Stolní víno nesmí být označováno názvem odrůdy ani názvem vinařské oblasti, ty jsou vyhrazeny pro „lepší“ vína – jakostní a s přívlastkem. Zbytečné jsou medaile ze soutěží vín, které nemají dobrou reputaci. Nevypadá ani dobře, pokud je etiketa částečně zakrytá dolepenými medailemi a víno vypadá jako ruský generál – hrdina Rudé armády.

7

6 Plastový špunt nebo šroubovací uzávěr? Rychle pryč Šroubovací uzávěry, různé polymerové, silikonové či skleněné zátky nás mohou informovat o tom, že víno je určeno k aktuální spotřebě, bez nutnosti dalšího zrání. Pro archivaci se tato vína nehodí. Ale pokud chcete pít, a ne archivovat...

Přímá úměra mezi cenou a kvalitou vína nutně neplatí. Slušné víno se dá koupit i za dvě stovky, drahá vína za tisíce nemusejí chutnat všem. Momentálně nejdražší láhev světa stojí milion korun a nějaké ty drobné, to se snad ani nedá vychutnat. S drahým vínem se taky můžete stát obětí podvodníků. Slavné značky si radši hlídají, aby se jejich vypité láhve nedostaly do nepovolaných rukou. Vyhlášená vinotéka Palais Coburg ve Vídni si kvůli tomu schovává prázdné láhve od nejdražších vín, aby nebyly zneužity, naplněny patokem a prodávány pod slavným jménem.

12 8

Dolévat se smí jen červené Klidně dolévejte červené i bílé, i když ještě není sklenka prázdná. Není to nic proti bontonu, a dokonce ani proti protokolu anglické královny, kdybyste k ní někdy zašli na skleničku.

9 Víno klidně z flašky nebo hořčičáku, nic to nemění Víno je kulturní nápoj, který si zaslouží důstojný servis. Sklenky jsou součástí tohoto servisu a různé tvary podporují aroma vína, jeden si tak lépe vychutná originalitu a nuance jednotlivých vín.

10 K docenění kvalitního vína je třeba se „propít“

Když budu hrát celý život na klarinet, neznamená to, že budu automaticky filharmonikem. Někteří letití pijáci si skutečně dobrého vína nemusejí ani všimnout. No a některé nuance jsou opravdu určeny pouze pro vyvolené s absolutní chutí.

11 Vína se mají skladovat „na ležáka“ Ležet by měla vína s korkem, která jsou dlouhodobě archivovaná. Vína s alternativními uzávěry klidně postojí a nic jim to neudělá.

Víno s usazeninou je na vylití Vinný kámen v láhvi neznamená, že je víno zkažené. Je to jeho přirozený sediment, který nemá žádný vliv na kvalitu vína v chuti nebo ve vůni, ale je pouze vadou na kráse. Udělejte si intimno se svíčkami, nalévejte opatrně a nikdo si ničeho nevšimne.

13 Čím starší víno, tím lepší K archivaci se hodí pouze nepatrné procento celosvětové produkce. Dnešní trend je vyrábět vína, která se spotřebují ihned. Věk z průměru hvězdu neudělá.

Za spolupráci na článku děkujeme Ivo Dvořákovi z webu www.winemanshow.cz/


54 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014


55

ARCHIVNÍ ČLÁNEK

Orgie pro jazýček

Sommeliérská reportáž vyšla v ČiliChili č. 3/2007.

V naleštěné sklence se temně třpytí víno. Jemnými pohyby zakroužíte, nasajete vůni a teprve pak dovolíte prvnímu doušku, aby zaplavil vaše chuťové pohárky. Skvělé. Slastně poválíte na jazyku nejlepší víno sezony, pak se otočíte k decentnímu stříbrnému kbelíku a celou tu lahodu do něj vyflusnete. Nepřišli jste se sem namazat. Jste profík, degustátor. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl, archiv

OSTŘE NABROUŠENÉ SMYSLY Stát se degustátorem není vůbec jednoduché. Nepotřebujete jen chuťové a čichové buňky mimozemských kvalit a fenomenální paměť. Musíte se taky zříct spousty věcí, které ostatním zpříjemňují život. Dát si k večeři kotel nabroušeného chilli a na vytrávení si zapálit? Na to rovnou zapomeňte. Kořeněná jídla pro vás neexistují, tabák taky ne. Před degustací si dokonce nesmíte ani čistit zuby. V ideálním případě z vás degustátora budou chtít mít už vaši rodiče a budou před vámi pečlivě schovávat veškeré koření, alkohol, cigarety, mentolové žvýkačky, parfémy a vody po holení. Přibližně ve vašich dvaceti nastane okamžik pravdy. Buď se ukáže, že je z vás machr, anebo zjistíte, že vás příroda neobdařila. Pak zbudou jen oči pro pláč a vzpomínky na dětství bez chuti a zápachu.

>


56 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014

Kdo si dneska čistil zuby?

„Stát se degustátorem vyžaduje hodně dnes ráno láhve vybírala ve skladu, zdálo se nadání a studia,“ vysvětluje sommeliérka mi, že je tam na červené trochu chladněji. Marie Vasileská, zatímco připravuje ochut- Nezbylo než zapojit kolegyně v kanceláři. návku v luxusní restauraci, zručně odzát- Každá dostala na židli za záda jednu láhev, kovává láhve, čichem kontroluje, zda víno a než jsem vyjela, tak byla teplota ideální,“ nezreagovalo s korkem, a rovná zátky. „Třeba směje se. já mám za sebou sommeliérské zkoušky, které prověří hlavně ŠAVLE HORE! PRVNÍ DOUŠEK schopnost víno prezentovat. Když k nám dorazí pan majitel Zkoušky na degustátora jsou K nejpůsobivějším restaurace a do vyleštěných skleuž hodně specializované rituálům, které se nic začne proudit voňavé víno, na odborné znalosti o víně. k vínu pojí, patří tzv. nevím, jestli mám psát, poslouNapříklad člověk musí ze Sabrage (čti: sobráž). chat zasvěcený dialog těch dvou tří takřka stejných vzorků Jde o prastarý způsob anebo se soustředit na  orgie rozpoznat jeden, který se otevírání sektu, kdy se ve svých chuťových pohárcích. v něčem liší, a správně hrdlo natlakované láhve Ještě že mám k dispozici kataurčit, v čem. Nebo se odsekne buď tradiční log. Tento Cabernet Sauvignon zkouší schopnost odhalit šavlí, nebo jinými, často vám připomene tu lepší část a identifikovat vadu vína. roztodivnými předměty. puberty. Mládí, svěžest a žádné Když to člověk zvládne, Jeden z našich nejlepších komplikace. Tomu říkám popis. sommeliérů Libor může pak zasedat v komi„Pro popis vína se zachovává Nazarčuk to na loňském určitý postup,“ dozvídám se pozsích, hodnotit vína, psát mistrovství republiky posudky a tak dále.“ ději. „Nejdřív se hodnotí jeho dokázal šavlí, sekáčkem Po kontrole zátek přibarva a viskozita, potom vůně na maso, talířkem, a nakonec chuť. Takové ty ustáchází na řadu rychlá ochutsklenkou na víno (jejím lené výrazy pomůžou čichový návka z každé láhve. „Dělá dolním koncem), a chuťový dojem poměrně se to, abych měla jistotu, prázdnou láhví, svícnem přesně popsat, ale je věcí fanže víno nemá žádnou a neuspěl až při pokusu tazie každého sommeliéra, jak vadu, je dobře připravené s okovanou patou čižmy víno odprezentuje. Pokud průa vzorky správně seřazené,“ ze slováckého kroje. běh chuti vína přirovnáte k linii je mi vysvětleno. „Když jsem

zad krásné ženy, která se na závěr připomene elegantním zaoblením, zaujmete zákazníka určitě víc, než když budete půl hodiny básnit o kyselinách a tříslovinách.“ Jasně, říkám si, taky mě to zaujalo. Jen jsem trochu zapomněl, kvůli čemu tady jsem. Aha, už si vzpomínám – víno!

ZA JAKOU CENU Lidské chuťové buňky jsou prý nastavené tak, že nejintenzivněji vnímají třetí vzorek. Ty moje mi po intenzivním ataku chilského Cabernet Sauvignonu od Cono Sur vysílají do mozku hlášku „budiž pozdraveno vše dokonalé“. Jde o limitovanou edici, která se na pulty běžných obchodů nedostane, ale díky osvícené filozofii majitele restaurace za něj nemusíte utratit výplatu. „Vždycky mi vadilo, že se v restauracích dobrá vína prodávají za tak vysoké ceny. Ještě než jsem se svou restaurací začal, dozvěděl jsem se o přístupu francouzských šéfkuchařů, kteří ke svým pokrmům prosazují


57

RYCHLÉ ŠPUNTY

Auu, my bychom taky ochutnali!

VINNÝ POKLAD

kvalitní vína tím, že je zákazníkům nabízejí za velkoobchodní ceny jen s malou přirážkou za „korkovné“. Rozhodl jsem se dělat to stejně a musím říct, že toho ani v nejmenším nelituji. Lidé se v poslední době naučili kvalitní vína oceňovat a vyhledávat, a když ho u nás dostanou za příznivou cenu, tak se k nám rádi vracejí už kvůli němu,“ vysvětluje.

MÍSTNOST POKLADŮ Národní vinařské centrum sídlí ve Valtickém zámku, v jehož sklepeních je umístěn Salon vín ČR. V něm je umístěno sto nejlepších tuzemských vín, která vybírají nezávislí špičkoví degustátoři. Salon je přístupný veřejnosti jak k návštěvě, tak k ochutnávkám.

jak dlouho lze víno skladovat. Ne že by láhve pod efektní pokrývkou pavučin nevypadaly působivě. Pamatuji si ale, jak jsme jednou s kamarády načnuli jeden takový skvost a jediný způsob, jak víno zkonzumovat, bylo rozbít láhev, obsah nakrájet na kostičky a napichovat je párátkem. „Každé víno má svůj potenciál, který stanovuje, při jakém stáří by mělo chutnat nejlépe,“ vysvětluje pan majitel. „Výrobce buď vína po zrání v sudech nalahvuje, uskladní a po dosažení optimálního věku vypustí do  distribuce, nebo je prodá mladá a nechá na zákaznících, aby si je uskladnili sami. Záleží samozřejmě na způsobu uskladnění, na  teplotě a vlhkosti vzduchu, na kvalitě zátky a spoustě dalších věcí. Když se na nic nezapomene, výsledek stojí za čekání. Zrovna minulou sobotu jsme otevřeli láhev z 87. roku a víno bylo výborné.“

Dražší korkové zátky jsou vyrobeny vcelku, ty obyčejnější se lepí z několika kusů a střed je vyplněn korkovou drtí. Korkových dubů je ale málo, jejich kůra se dá sklízet jen jednou za deset let. Stále více vín se tedy dnes uzavírá zátkami umělými. Novinkou, na kterou si budeme muset zvyknout, jsou šroubovací kovové uzávěry, tzv. screwcaps. Ty ve skutečnosti vykazují lepší vlastnosti než zátky umělé a v lecčems předčí i ty echt korkové.

Propracováváme se k poslední láhvi, kterou je cuvé neboli směs odrůd Cabernet Sauvignon a Carmenere. Na etiketě má starý bicykl a je delikatesní a navíc bio. Pan majitel je zřejmě spokojen, protože se nám dostane té cti být pozváni do svatyně podniku. Za dřevěnými dveřmi na nás dýchne chlad, podél zdí od podlahy až ke stropu, vrší na policích láhve všeho druhu. Nepokládám se za úplného vinného ignoranta, tady jsem se už ale začal v zasvěceném dialogu odborníků opravdu ztrácet. Abych je dostal zpátky do své úrovně, ptám se,

ROZŠÍŘENÉ OBZORY Když o něco později odcházíme, na stolku se stále ještě skví láhve s lahodným mokem. Je prý dobré, když může ochutnat i personál restaurace, protože to jsou koneckonců lidé, kteří víno hostům doporučují a servírují. Ještě než se před restaurací rozloučíme, nedá mi to nezeptat se, jestli má odborník na víno chuť zajít po práci někam na skleničku. „Ale ano,“ směje se Marie Vasileská, zatímco si rovná propriety do auta. „U lidí, co pracují s vínem, je to jiné než u cukráře, který zavře krám a skočí si pro dvacet deka tlačenky. V restauraci si víno ráda dám, a zvlášť když natrefím na nějaké, které neznám.“ Chápu. Člověk by si měl neustále doplňovat vzdělání a rozšiřovat obzory. U některých povolání to bývá příjemnější než u jiných.

<


58 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014

Marek Špalek Vinař provokatér Marek Špalek je mezi vinaři tak trochu revolucionář: „V životě se řídím heslem, že na čím větší odpor narážím, tím spíš jdu správným směrem,“ říká. Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl, Jan Halady

Kolik vám bylo, když jste začal pít víno? Patnáct. Doma mě od něj spíš odrazovali, ale na střední vinařské škole ve Valticích byla příležitost. Jeden starý učitel vždycky říkal, že člověk musí zůstat v takovém stavu, aby byl schopný zamknout na noc sklep. Pak prý může padnout – tohle byl na škole kolorit. A od té doby pijete víno po litrech? Moc nevydržím a taky musím skoro pořád řídit, takže piji jen občas. A většinu vína jsem zvyklý plivat ven... Na škole jsme při degustaci všechno vypili, ale po třicátém vzorku už jsem byl přiopilý a hodnocení podle toho vypadalo. Až později jsem viděl, že cizinci dokáží ohodnotit třeba i sto vzorků za sebou. Každoročně si zveme špičkového degustátora s titulem Master of Wine, který má jen dvě stě padesát odborníků na světě. Zaplatíme mu třeba 1500 eur, předložíme mu sto dvacet vín, chutnáme je, on komentuje, ale všichni všechno pliveme. Máte pak z vína nějakou radost? Nevnímám víno jako zdroj alkoholového povznesení – zajímá mě, jak voní, jak vypadá, jak chutná... Nemyslím, že by ho byla škoda vyplivnout, i když někteří vinaři by to neudělali. Třeba v naší firmě je jeden bodrý Moravák a říká: „Někdo dal do vína kus práce a jiní ho pak plivou. To je znevážení.“ Mnozí degustátoři tvrdí, že by chuť vína nikdy nemohli posoudit, kdyby ho nespolkli, ale podle mě je to výmluva. Spíš se jen rádi napijí a to je začátek konce.

Musí mít dobrý degustátor vlohy od přírody, nebo se to dá natrénovat? Musíte mít velmi citlivý nos i chuť. S tím se každý nenarodí, ale já měl štěstí; vlohy jsem v sobě našel. Nicméně ty má kdekdo, a pak je tu ten trénink. Musíte rozlišit, co je správné a co ne, které víno je vadné, které zdravé, a až potom budete dobrým degustátorem. Takže musíte mít oboje – vytříbené smysly i natrénováno. Přesně. Sklepmistr, u kterého jsem začínal, říkával: „Je potřeba vypít od každé odrůdy dvě stě litrů, abys poznal, co je rýňák, co je veltlín...“ Třeba veltlínské zelené může mít tisíc různých podob, takže nestačí ochutnat tři veltlíny za život – musíte jich vypít třeba pět set druhů a ukládat si je do chuťové paměti. Degustátor taky musí vědět, co se na vinici i ve sklepě děje. Právě odborníci s Master of Wine létají po celém světě, o vinobraní navštěvují sklepy a radí. Jsou v denním styku s výrobou a ani já z toho nesmím vypadnout. Sice jsem manažer, ale vystudoval jsem vinařskou školu a neustále nořím ruce do matolin, takže jsem výrobě nablízku; to je důležité. Když rozeznáváte chuti vína, rozlišíte třeba i jednotlivá piva? Ne. Ale většina vinařů má radši piva, která nejsou moc hořká. Když si dám plzeň U Zlatého tygra, tak pro mě hořká je a hořčina je ve víně nepřítelem chutě číslo jedna, důkazem nešetrného zpracování. Takže mi plzeňská dvanáctka nejde přes krk a hned si říkám,

>

MAREK ŠPALEK Narodil se 14. března 1974, žije v Novém Šaldorfu. Vinařství studoval na střední i vysoké škole, v sedmnácti letech rozjížděl rodinnou firmu. Je držitelem mezinárodního degustátorského certifikátu. Od roku 2005 je ředitelem velmi progresivního Nového Vinařství.


59

ARCHIVNÍ ČLÁNEK Rozhovor s Markem Špalkem vyšel v ČiliChili č. 5/2008.


60 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014

Pěkně komplikovaná kytička

Víc než litr vína jsem najednou nikdy nevypil

že by to chtělo nějakou želatinu. Ale v pivu se moc nevyznám – někdy si dám nealkoholické, protože samotná voda mě nebaví, ale rekord mám asi tři piva za sebou. Co rekord ve víně? Víc než litr jsem nikdy nevypil – mnozí vinaři by mě za to nepochválili. Jaké nejlepší víno jste v životě ochutnal? Hned mě napadá bílé z Rakouska, Německa nebo z Moravy. Vína, která osvěží. Po obědě si s manželkou rádi dáme dvě deci a odpoledne zase můžu řídit... Ta nejlepší vína nebyla nijak zvlášť drahá. Myslel jsem, že se za kvalitu platit musí. Jistě, opravdu dobré víno stojí ve vinotéce aspoň pětistovku. Ale znalci si v kategorii mezi pěti sty a dvěma tisíci korunami najdou krásné kousky a nepotřebují platit víc. Rozeznáte znalce od snoba? Myslím, že jo. Snobové pijí jen slavné značky, ale opravdoví znalci vědí, že pod značkami se nemusí skrývat to nejlepší; jsou zvídaví a sledují trh. Vědí, že za značku se platí zbytečně moc. Zavádíte zvláštní novinky. Co máte proti korkům, že využíváte šroubové uzávěry? Kdysi jsem dělal prodejce korků a pochopil, jak rizikový je to faktor. Korky nejsou dokonalé – uzavřete víno něčím, o čem skoro nic

nevíte, nemáte to pod kontrolou a víno se může příchutí korku znehodnotit. Vůbec korky nepoužíváte? Některé restaurace si je vymínily, ale třeba špičkový pražský podnik La Degustation po roce řekl, že už chce šrouby. Zjistil, že pod šroubem víno drží. Pod korkem se vyvíjí příliš rychle a ztrácí na svěžesti, na aromatice... Já se v životě řídím cimrmanovským heslem, že na čím větší odpor narazím, tím spíš jdu správným směrem. Věděl jsem, že odpor přijde, protože moderní zátky lidi nesnášejí; říkali nám, vždyť to je uzávěr na levný minerálky! Ale my takhle začali prodávat i nejdražší vína – je to svým způsobem provokace. A šroub je opravdu nejlepší uzávěr, navíc jeho cena je proti korku třetinová. Divím se vinařům, jak se bojí, že je trh odmítne, přestože šroub by jim tak usnadnil život! Prý už děláte i vína nízkoalkoholická... Alkoholu je v nich pět procent a u nás jsme je vyrobili jako první. Jak říká jedna marketingová poučka: Není potřeba být nejlepší, ale první. Mám si představit něco jako burčák? Myšlenka opravdu vzešla z toho, že lidem burčák chutná. To víno jsme udělali z ryzlinku rýnského, což je kvalitní odrůda, která navíc drží kyseliny, a máme pozitivní

ohlasy – jsme prostě experti na hledání skulinek na trhu. Takhle se nám vydařil i nápad s chřestovým vínem. To je zase co? V Rakousku nebo Německu se na jaře tradičně jí chřest, lidi ho milují, je zdravý. Pomalu se to dostává i k nám a sommeliéra pražské restaurace Lví dvůr napadlo, že chřestové víno na trhu chybí. Tak jsme udělali asparagus – namíchali jsme různé varianty, z nichž jedna byla osmdesát procent veltlínu, dvacet sauvignonu, a ta potom při anonymní degustaci zvítězila. Proč vlastně nevyrábíte víno červené? Vůbec nic proti němu nemáme, je dobře, že se na Moravě vyrábí, ale my děláme jenom růžová a bílá. Uvědomili jsme si, že opravdu dobré červené u nás nevyrobíte tak snadno, a když už, dostanete se cenou tak vysoko, že jste najednou v konkurenci s červenými víny ze světa. Pak je to hůř prodejné. Co myslíte, může u nás někdy víno konkurovat pivu? Proč ne? Vývoj v civilizovaných zemích Evropy to naznačuje, souvisí to s kultivací společnosti. Alkoholu se bude pít míň a spíš při slavnostnějších chvílích, což dává vínu zelenou. Takže jsem velký optimista.

<


61

Chcete nejlepší Frankovku v kraji? Když přijdete na vesnický fotbal, obvykle tam Premier League neuvidíte. Ale když se zastavíte na vesnickém koštu, můžete narazit na nejlepší vína, která jste kdy ochutnali. Text: Lenka Krbcová Ilustrace: Karolína Slováková

Davy běžných vínomilů samozřejmě proudí na všelijaké Slavnosti vín, Festivaly vín a Svátky vín do Valtic či Znojma. Tam si je hýčkají velcí dodavatelé. Pro vinné hipstery, hledače a opravdové znalce jsou ale obecní výstavy vín, takzvané košty. Svá vína tu totiž vystavují místní malovýrobci, a kromě nich i vinaři, kteří vůbec neprodávají a dělají si víno jen pro sebe a pro přátele. A jednou za rok s ním prostě přijdou vyhrát košt, protože mají nejlepší Frankovku v kraji... Ptáme se Drahomíra Dofka, organizátora Místní výstavy vín ve Vranovicích. Letos měla vaše výstava 45. ročník. Kolik přijelo lidí? Asi sedm set. Vystavovali jsme 664 vzorků vín z Vranovic a dalších asi 25 obcí v okolí, vystavovatelů bývá mezi dvěma a třemi sty. Z celkem pěti kategorií se letos ve třech stali šampiony vranovičtí vinaři. Kdo jezdí ochutnávat? Jenom místní? Návštěvníci jezdí hodně přespolní, i z daleka. Z Brna, Ostravy, z Vysočiny, dokonce skupinka z Bystřice pod Pernštejnem. Většinou

JAK SE DOSTAT NA KOŠT Místní výstavy vín se konají v pravidelných termínech, ve Vranovicích například druhou sobotu v březnu. Bývají na sebe napojené například v několika obcích po sobě, aby se akce vzájemně nekřížily. Místo vstupenek se na výstavách dostávají skleničky, které slouží k ochutnávání vzorků. O termínech se nejlíp dozvíte na stránkách vybraných obcí, případně na stránkách, jako jsou www.wineofczechrepublic.cz www.trhvin.cz jde o lidi, kteří se o víno zajímají, ochutnávají odrůdy, porovnávají, vyberou si deset, patnáct vzorků a „kontrolují, jestli to odborníci správně obodovali“. Z toho se učí, jak ta daná odrůda má specificky vonět atd.

Můžou si své vybrané víno koupit? Je to jenom ochutnávka, ne prodejní akce. Ale samozřejmě si mohou vytipovat konkrétní vinaře pro pozdější nákup.

<


62 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014


63

ARCHIVNÍ ČLÁNEK

Říká se, že ve víně je pravda. Co když je ale samotné víno lež a podvod? Ti z vás, kdo mají v domácí vinotéce dražší kousky, by měli číst pozorně.

Text o fiškusech, co vydělávají na falešném víně, vyšel v ČiliChili č. 6/2014.

Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia Ilustrace: Karolína Slováková

Vinní podvodníci Není to tak dávno, kdy italskými vinnými kruhy otřásal skandál podvodníků, kteří byli shledáni vinnými z falšování jednoho z nejdražších vín na světě. Dva výtečníci jednoduše vzali průměrné burgundské, láhve napatinovali voskem, onálepkovali pečlivě okopírovanými vinětami Romanée-Conti a dokázali takto prodat přes 400 láhví. Sběratel vín Bill Koch zase utratil půl milionu dolarů za sérii láhví Château Lafite a Brane-Mouton ročník 1784 a 1787, které měl ve vinotéce třetí prezident USA Thomas Jefferson. Až po několika letech zjistil, že ornamenty na láhvích jsou vybroušeny vysokofrekvenční vrtačkou, a jde tedy o padělek. Jeden z předních světových vínoznalců Don Cornwell v rozhovoru pro Huffington Post popisoval případ, kdy obchodník zečtyřnásobil svůj zisk jednoduše tím, že z dřevěných bedýnek vybrousil letopočet 1983 a vypálil namísto něj 1982. Na láhve nalepil rok staré etikety a z dobrého vína La Mission Haut-Brion 83, které se prodává po zhruba 250 dolarech za láhev, se rázem stalo La Mission Haut-Brion 82. Velkolepé víno, jehož jedna láhev dnes přijde na 1000 dolarů. Cenový rozdíl velmi podstatný, chuťový opět nikdo nepoznal.

NENÍ BURGUNDSKÉ JAKO BURGUNDSKÉ Podobné případy, kdy se různí vykukové snaží vycinkat peníze na prodeji drahého alkoholu, se dějí doslova každý den. Vyplývá z toho spousta zajímavých důsledků. Vezměte si například zrovna ono zmiňované Romanée-Conti. Je to víno, které se pěstuje na necelých dvou hektarech burgundského regionu, a dvanáctilahvová bedýnka deset let starého ročníku se běžně draží za 300 000 dolarů. Když se začal rozkrývat falšovací skandál, neposuzoval se celý podfuk podle toho, jestli se padělatelům podařilo dostatečně pečlivě napodobit samotné víno, ale jeho etiketu. Znamená to, že sběratelé a investoři platí milionové částky ne za nezaměnitelnou chuť ušlechtilého moku, ale za kousek papíru přilepeného na láhvi? Spousta případů ukazuje, že to tak často je. Ve světě kvalitního alkoholu se točí těžké peníze. V roce 2012 vygenerovaly aukce drahých vín hezkých 390 milionů dolarů a celkový obrat trhu s vínem přesáhl 300 miliard. Další desítky milionů se točí v privátních transakcích. Jelikož si drahá vína oblíbili čínští milionáři, platí víno za atraktivní investiční komoditu, ceny utěšeně lezou vzhůru a investoři nijak neskrblí. Jak to chodí – tam, kde jsou peníze, jsou vždy i lidé, kteří k nim chtějí rychle a snadno přijít. Díky této krásné lidské vlastnosti pak můžou odborníci jako Laurent Ponsot (majitel proslulé značky Domaine Ponsot) nebo už zmiňovaný vínodetektiv Don Cornwell prohlásit, že až neuvěřitelné množství

>


64 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014

V JEDNOM TESTU JIM NAPŘÍKLAD PŘEDLOŽIL BÍLÉ VÍNO OBARVENÉ BARVIVEM NA ČERVENO...

obchodovaných vzácných vín jsou ve skutečnosti padělky. Mesjé Ponsot se dokonce nechal slyšet, že se to odhadem týká až 80 % všech vzácných starých ročníků burgundského dostupných na trzích. A podle všeho bude hůř. Don Cornwell upozorňuje, že i když kupec přijde na to, že byl při své investici napálen, málokdo z nich podvod přizná a nahlásí. Raději zakoupené padělky v ceně milionů rychle pošle dál a pumpuje tak do světa další a další hektolitry předraženého falešného vína, zatímco nabídka skutečných archivních skvostů neustále klesá. Jak jim to může procházet? „Lidí, kteří vědí, jak má staré víno chutnat, je na světě velmi málo,“ odpovídá zakladatel online magazínu Underground Wineletter John Tilson. „A kvůli tomu je tak jednoduché vína falšovat.“ Čímž se dostáváme k logické otázce: Existuje mezi luxusním a „normálním“ vínem vůbec nějaký rozdíl?

CHEMIE NESTAČÍ. NOS A JAZYK TAKÉ NE Postavit hodnocení vína na nějakou aspoň trochu objektivní platformu je složité. Z čistě chemického hlediska je víno hodně složitým koktejlem. Australský odborník na vína, doktor Bryce Rankine, si dal tu práci, že v něm odhalil 27 různých organických kyselin, 23 alkoholů, více než 80 esterů a aldehydů, 16 cukrů, přes 400 aromatických složek a spoustu dalších ingrediencí, které byste třeba na krabičce s pišingry určitě nechtěli vidět ( je mezi nimi například olovo a arzen). Ovšem pozor – ačkoliv máme hrubou představu o tom, jak kombinace těchto sloučenin souvisí s výslednou chutí a vůní vína, používat je při testování nebo odhalování padělků není dost dobře možné. Hlavně proto, že jejich obsah v nápoji bývá často menší než mikroskopický. Třeba odrůda Sauvignon vděčí za své typicky travnaté aroma sloučeninám metoxypyrazinu. Jeho obsah se ale pohybuje v řádech jednotek ku bilionu, což trénovaný lidský jazyk odhalí, ale přístroje změří jen těžko. Hlavním nástrojem při posuzování vína tedy budou i nadále lidský jazyk a nos. A ani jedno bohužel není neomylné.

ZNALCI, NEBO ŠARLATÁNI? Posuzování kvality vína je ve většině případů prováděno metodou slepého testování, tedy takového, při kterém sommeliéři neznají ani značku, ani cenu ochutnávaného nápoje. Při hodnocení používají podivný slovník obsahující slovní spojení jako „extravagantní hebkost, grandiózní, exoticky zakulacená chuť evokující našpulené rty“. Nejodvázanější sommeliéři dokážou takových přívlastků vypláznout i několik desítek, ti nejskromnější jich při hodnocení vín uvádějí kolem sedmi. Studie Harvardovy univerzity publikovaná v roce 1996 v Journal of Experimental Psychology ale dokázala, že testovaní experti se nedokázali shodnout na více než třech. Což zní celkem hrozivě, když si uvědomíte, že jejich posudky často rozhodují o bytí či nebytí vinařů. Jeden z nich, kalifornský vinař Robert Hodgson, se jednoho dne naštval a navrhl organizátorům California State Wine Fair pokus. Od roku 2005 až do loňska bylo porotě tohoto nejstaršího vinného veletrhu v USA potají předkládáno jedno víno celkem třikrát. Výsledek? Pouze asi 10 % ze znalců bylo schopno ohodnotit ho ve všech třech případech stejně a žádný z porotců nebyl schopen podfuk odhalit vícekrát po sobě. Po prvních zkušenostech z Kalifornie začal pan Hodgson spolupracovat i s dalšími významnými vinnými veletrhy a po letech testování zakončil výzkum prohlášením, že medaile a hodnocení jsou rozdávány zcela náhodně. Přinejlepším. Není přitom sám, kdo považuje ochutnávky a hodnocení vín za šarlatánství. Slavným se stal například pokus Frédérica Brocheta, výzkumníka z Bordeaux, který zkoumal expertní schopnosti 57 znalců. V jednom testu jim například předložil bílé víno obarvené potravinářským barvivem na červeno. Dočkal se od nich zasvěceného povídání o podtónech lesních plodů, ale že jde


65

PŘÍPAD KURNIAWAN

Dáte si pravý Kurniawaňáček?

ve skutečnosti o bílé víno, nepoznal ani jeden. Stejně bídně dopadl i další pokus, kdy Brochet nalil stejné víno do dvou láhví s různými vinětami. Tady se alespoň dopracoval k jakémus takémus konzistentnímu trendu v hodnocení. Lepší známky dostávalo víno, o kterém ochutnávači předpokládali, že je dražší.

DRAŽŠÍ NENÍ LEPŠÍ Jestli se teď radujete, že k rozpoznání dobrého vína se stačí řídit jeho cenovkou, tak vás zase zklameme. V odborných hodnoceních sice dražší vína dostávají lepší známky, ale pokud z testovaných láhví odstraníme etikety, je všechno jinak. Asi nejpečlivější test Institutu zemědělství a aplikované ekonomie (AgEcon) prováděný na 6000 dobrovolnících bezpečně prokázal, že vztah mezi chutí a cenou vína jednoduše neexistuje. Ke stejnému výsledku dospěly i další a další studie prováděné na laicích i odbornících. Profesor Richard Wiseman z Hertfordshirské univerzity dokonce poznamenal, že lepších výsledků by při rozeznávání drahého a laciného vína testovaní dosáhli, kdyby si namísto ochutnávání jednoduše hodili korunou. Přestože nikdo přesně nedokáže říct, jak se dobré víno pozná, neznamená to, že bychom se měli hromadně vrhnout na konzumaci krabicáků. Mezi patokem a vínem rozdíl bezesporu existuje, a jestli vám jde o něco víc než o rychlý bolehlav, vyplatí se připlatit si pár korun a vyhnout se značkám, které mají v názvu kahan a na etiketě medvěda. Hranice mezi obyčejným a luxusním vínem je ale dost nejasná, a hlavně ji má každý nastavenou trochu jinak. Lovit z regálů nejdražší láhve a pak nudit spolustolující povídáním o zakulacených podtónech zralého ovoce si tedy můžeme klidně odpustit. Stejně jako vzrušení z pocitu, že investicí do kartonů drahých vín si zaděláváme na bezstarostně zavatěnou budoucnost. Klidně se totiž může stát, že jednoho krásného dne vaše poklady někdo odhalí coby produkt vychytralých podfukářů a vás bude kromě hlavy bolet i peněženka.

<

Rudy Kurniawan byl znám coby bohém, playboy, štědrý bonviván a znalec vín. Před pár lety psaly lesklé magazíny reportáže z jeho proslulých večeří v nejluxusnějších restauracích New Yorku, kde dával otvírat láhve vína za 50 tisíc. Nikdo se nepozastavil nad jeho podivným zvykem nechat si posílat prázdné láhve k sobě domů. Kromě pořádání opulentních večeří se Kurniawan zapsal do vinného světa jakožto majitel neuvěřitelně vzácné sbírky drahých vín a také jako jejich úspěšný dražitel. Jen dvě aukce v roce 2006 provedené aukční síní Acker Merrall and Condit mu vynesly 35 milionů dolarů. Jak asi tušíte, pan Kurniawan svůj luxusní životní styl financoval prodejem běžných vín nalitých do vzácných láhví. Přestože to tak dělal hezkých pár let, nikdo ze sommeliérské smetánky na jeho čachry nepřišel. Kosa padla na kámen až v roce 2008, kdy se pokusil na dražbě v New Yorku prodat 87 láhví luxusního burgundského vína Domaine Ponsot Clos St. Denis z ročníků 1945–1971. Když se o tom dozvěděl majitel vinice Laurent Ponsot, nestačil se divit, protože víno Clos St. Denis začal vyrábět až v 80. letech. Aukce byla zastavena a Rudy si uřízl ostudu. Ani po tomto debaklu ovšem Kurniawan s podvody nepřestal. Přestal se ale objevovat na veřejnosti a trvalo dalších pár let, než ho vysledovala malá skupina pátračů vedená slavným Donem Cornwellem. Aukční síně jejich varování převážně ignorovaly, takže se nakonec Cornwell naštval a publikoval varování na serveru Wine Berserkers – jednom z nejsledovanějších online

vinných magazínů. Vystavil se tím riziku, že bude zažalován za pomluvu, ale ukázalo se, že je připravený víc než dobře. Na rozdíl od znalců, kteří se podvodníka zastávali. Cornwellův důkazní materiál obsahoval dlouhý seznam triviálních chyb, kterých se čím dál tím méně opatrný Kurniawan dopouštěl. Chyby v názvech vín, číslování láhví, chybějící interpunkce na etiketách, nesrovnalosti v zátkování a láhvování a často i jednoduchá matematika. Poukázal například, že na trhu se od roku 1996 pohybuje pouze 7 láhví DRC Montrachet 1978. Pan Kurniawan jich ale nabízel hned 14. Cornwellův seznam se začal virálně šířit světem vína, aukce vín pana Kurniawana byly zastaveny a o obchodníka se začala konečně zajímat policie. Vloni ho zatkla FBI a teď je ve vazbě. Podvody s vínem to ovšem ani v nejmenším nezastavilo. John Tilson z Underground Wineletter nedávno napsal, že množství podvodů je doslova „pobuřující“, a upozornil, že většina vinných kovbojů se zaměřuje na Čínu. Na zdejším trhu se prý v současnosti pohybuje víc láhví superdrahého Lafite Rothschild, než ho tato legendární vinice vůbec kdy vyprodukovala.

<


66 Vinobraní

Kohoutek vykoupaný ve víně Francouzská kuchyně je základ gastronomie a je neuvěřitelně rozmanitá. V každém regionu se specializují na něco jiného. Odkud s ní tedy začít? Od kohoutka. Ten na víně je prostě základ. Král české gastronomie, šéfkuchař Jiří Král, si na nás udělal čas a teoreticky s námi jednoho kohoutka rozporcoval. Text: Dominika Vrkotová, Pavel Maurer Foto: Shutterstock, archiv

ČiliChili 10 | 2014


67

ARCHIVNÍ ČLÁNEK

V HLAVNÍ ROLI OMÁČKA Recept na kohoutka vyšel v ČiliChili č. 10/2008.

Museli jsme do gala. Jinak to nešlo. Navštívili jsme totiž jednu z nejkrásnějších secesních restaurací na světě. Historie tady bydlí a potěší vás, že s každým mrknutím spatříte něco, co je starší než vy. Francouzská restaurace v pražském Obecním domě funguje už od roku 1905. Dělají tu mezinárodní kuchyni s prvky francouzské gastronomie. Počítejte s tím, že tady nenarazíte na žádné uvolněné hi-tech prostředí a z reproduktorů nebude bušit techno. Panuje tu takřka slavnostní atmosféra s patinou starých dobrých časů. Když k tomu přidáme francouzský styl obsluhy, což je naprostá špička, tak si chvílemi připadáme jako majitelé pestré škály šlechtických i jiných titulů. V tomto luxusním prostředí jsme si s Jiřím Králem povídali skoro hodinu, a tak se teď kohoutka na víně můžete naučit i vy.

Kdo chce investovat, *může si objednat kohoutka přímo z Francie. Nejluxusnějšího *kohoutka prodávají Francouzi ve speciálním balení. Je to klasická červená krabice s prosklením, do které se dávají třeba luxusní modely autíček. V tomto případě uvnitř není malé ferrari, ale kohoutek v plátěné košilce, který je připraven na pekáč. Francouzi omáčku *nezahušťují a nesladí!

INGREDIENCE

Vezmeme to po kouskách. Tedy asi po  osmi, na  které je třeba 1 střední kuře – kohoutek kuře nebo kohoutka rozdělit. Pak je lehce osolte a opepřete. 1 litr oleje nebo 200 g Na  rozehřátém oleji (dietáři), uzené slaniny lépe na slanině (labužníci), zpěňte nakrájenou kořenovou zeleninu 1 litr červeného a po chvilce přidejte jemně krá- polosuchého vína, jenou šalotku. Opečte do růžova alespoň za 150 Kč/ 0,7 l a začněte čarovat. Přidejte marmeládu a asi 3 minuty restujte. A teď 250 g šalotky přijde to hlavní. Zalijte vše vínem a vývarem a přiveďte k varu. Vroucí 250 g kořenové zeleniny lázeň pro kuřátko máme připrave150 g rybízové nou, takže šup tam s ním. Důležité je nešetřit na víně, omáčka marmelády tady není nějaký statista, ale hraje (ostřejší chuť) hlavní roli. „V  žádnem případě nedávejte krabicové! Je lepší tro- 250 g silného kuřecího chu zainvestovat. Já dávám napří- vývaru (ve studeném klad těžké červené víno – Merlot. stavu jako želé) Jde o to, aby chuť byla výrazná,“ důrazně nás upozorňuje Jiří Král. sůl, bílý pepř, cukr Po chvilce varu ochutnejte a lehce osolte a opepřete (opravdu lehce – budete ještě vařit). Vše pozvolna duste přikryté pokličkou do změknutí. Jak to poznáte? Když zatáhnete jemně za některou z hlavních kostí a ona jako by šla snadno vyndat, tak je to ono. Maso už to má za sebou, můžete ho tedy přendat do jiného kastrůlku a přikrýt. S omáčkou si ale ještě pohrajte. Přiveďte ji do prudkého varu a svařte asi na množství 0,7 až 0,5 litru. Teď ji můžete ještě dochutit, spíš to ale nebude potřeba. „Snížením množství chuť zesílí,“ upozorňuje Jiří Král. Můžete ji také zahustit škrobem rozmíchaným ve studené vodě. Pak dejte maso na talíř a přelijte ho omáčkou, po které se mu už jistě stýská. Vše posypte na nudličky nakrájenou zelenou cibulkou, slaninou, žampiony a také vypeckovanými vinnými hrozny. K tomu můžete podávat šťouchané brambory. „Francouz si dá ale bílou bagetu,“ zakončuje naše povídání Jiří Král.

<

JIŘÍ KRÁL Je šéfkuchařem Francouzské a Plzeňské restaurace v Obecním domě. Sbírá jedno ocenění za druhým. Na jaře vyhrál s národním týmem kuchařský šampionát na Kypru – něco jako grandslam v tenise. Nejvíc si ale váží ocenění Kuchař roku 96. Vařil pro spoustu státníků, byznysmenů, ale třeba i členů královských rodin. V září rozjel v České televizi pořad Kuchařská pohotovost. Jiří Král je kromě výtečného kuchaře také motorkář a možná budoucí český Jamie Oliver. Jaké jídlo milujete? Jím skoro všechno, když je to dobře upravené. Můj problém je, že vím, co má jak chutnat. Mám rád asijskou kuchyni, ale taky třeba svíčkovou, rajskou a knedlíky. Co naopak nemáte rád? Nemusím rýžový nákyp. Nejexotičtější jídlo? Naposledy v čínské restauraci v Dubaji přímo od vyhlášeného čínského šéfa zvláštní silný slepičí vývar s pařátky… V Číně jsou nejlacinější kuřecí prsíčka a nejdražší je pařátek a zobáček! Líbí se vám kuchařské pořady Jamieho Olivera a Gordona Ramsaye? Jsou super. Je to akční moderní kuchařina, která pozvedá gastronomii. Angličané mají většinou dobré suroviny, ale jsou příšerně upravené.


68 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014

Pikantní kyselinka

VÍNO, ŽENY, ZPĚV...

Chcete být za znalce vín? Házejte kolem sebe metaforami a rozhodně nezapomeňte na „pikantní kyselinku“. Nikdo nebude vědět, co to znamená. Protože to neznamená nic. Text: Lenka Krbcová Ilustrace: Karolína Slováková

Víte, jak vypadá červená barva? Modrá? Dobře, ale co takhle „mnohoslibná žlutozelená s pěknou jiskrou“? Podle průzkumu, který si nechali udělat britští vinaři, by konzumenti místo poezie uvítali výrazy, kterým by aspoň trochu rozuměli. Nenechte se tím zmást, srozumitelnost by víno zničila. Máme pro vás základní přehled toho, co říkat, abyste byli za znalce. ALKOHOLICKÉ VÍNO není opak „nealko vína“, ale nadávka pro nevyvážený nápoj.

AGRESIVNÍ VÍNO je to víno „o přesdržku“, trpké, nevyrovnané a nebezpečné jak dánští studenti v Praze.

BARRIQUE „Baryk“ není pes, ale dubový sud. Víno z něj sosá aromatické látky, ale když se to přežene, chutná ve výsledku jako prkno.

BARVA VÍNA zapomeňte na bílé, červené a růžové. „Barva ryzího zlata s oranžovými menisky a odlesky bronzových tónů,“ to je styl, který je třeba nacvičit. Mistři nicméně opravdu kouknou skrz sklenku proti dennímu světlu a podle barvy už vědí své.

BUKET

CUVÉE

DEPOT

aroma vína, cosi, co se slovy těžko vystihuje, a tak o tom každý mele. Vyslovujte po francouzsku buke a spojujte s obraty jako „vůně hluchavková se slabým podtextem cibéby“.

znamená ledacos, obvykle značí víno z několika odrůd, nejvíce však tří.

přírodní usazenina, vypadá podezřele, ale vínu neškodí. Vám taky ne.

DLOUHÉ VÍNO dlouho chutná. Řečeno degustátorštinou „má pěkný paví chvost“. DEKANTACE čáry máry přelívání, kterými sommeliér oddělí víno od usazeniny a „provzdušní ho“.


69

KOŇSKÝ POT

VÍNO, VÍNO, ZPĚV...

když víno zavání jak koňské sedlo, je to vada způsobená kvasinkami. Ale někdo to tak rád.

LEDOVÉ VÍNO produkt otužilých vinařů. Hrozny se sklízejí při mínus sedmi (či ještě níž) a během lisování nesmějí rozmrznout. Vzácné, sladké a při placení se navzdory názvu zapotíte.

ROBUSTNÍ VÍNO KULATÉ VÍNO koule je dokonalý tvar. Je to tedy víno, ve kterém všechno sedí a ladí. Když se vám ale zachce, můžete říci, že ta dokonalost je pro někoho až fádní.

DÝCHÁNÍ

HUTNÉ VÍNO

i víno se musí vydýchat. Jen se nikdo přesně neshodne na tom, jak dlouhá by doba mezi otevřením láhve a konzumací měla být.

pěkně hutné víno se prý dá kousat. Předveďte.

víno mohutné už svou povahou, ať už to znamená cokoliv.

STAŘINKA

SLÁMOVÉ VÍNO hrozny v dobré kondici se po sklizni ještě aspoň čtvrt roku povalují na slámě, a jak z nich ubývá voda, stoupá jejich cena.

VÍNO, VÍNO, VÍNO!

víno v láhvích zraje, zraje, až na něm už není co zlepšovat a na co čekat; naopak, čím déle ho necháte ležet, tím víc bude cítit starobou, totiž stařinkou.

TŘÍSLOVINY jejich množství a poměr ovlivňují barvu a chuť vína, pozitivně i negativně. Můžou za ten svíravý pocit, který máte, když pijete víno.

KYSELINKA

ZBYTKOVÝ CUKR

často používaný výraz neznamená nic. Kyselinka je nesprávně používaná zdrobnělina pro kyseliny, kterých víno obsahuje plno, třeba vinnou, jablečnou, jantarovou či mléčnou, a zaplaťpánbůh za ně. Víno bez dostatku kyselin, to je šeď a nuda.

jeho množství určuje, jestli bude víno suché, polosuché, polosladké nebo sladké. Tady překvapivě všechno sedí – čím víc cukru, tím sladší víno.


70 Vinobraní

ČiliChili 10 | 2014

Internet jak víno, ať jste kdekoli Víno u nás roste na spoustě krásných míst. A Vodafone je pokrývá jako divý. Stali jsme se jedničkou v pokrytí rychlým mobilním internetem. Do konce října na něm bude moci svištět 90% obyvatel a s pokrýváním dál pokračujeme.

SLOVÁCKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

rozloha vinic: 4514 ha

rozloha vinic: 3530 ha

nejrozšířenější odrůdy: Müller-Thurgau, Muškát moravský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a Sylvánské zelené

nejrozšířenější odrůdy: Veltlínské zelené, Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Muškát moravský, Rulandské šedé a Sauvignon. Z červených vín Svatovavřinecké a Frankovka

Zdroje: Wikipedie, evinice.cz Foto: Profimedia, Shutterstock Zdroj mapy: Topo © Position, s. r. o

MĚLNICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

Mělník zepředu

VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

rozloha vinic: 343 ha nejrozšířenější odrůdy: Rulandské modré a Modrý Portugal, Rulandské šedé a MüllerThurgau

MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST rozloha vinic: 4737 ha

LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST rozloha vinic: 288 ha nejrozšířenější odrůdy: Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Svatovavřinecké a Modrý Portugal

Pálava zezadu

nejrozšířenější odrůdy: Sauvignon, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Müller-Thurgau, Rulandské šedé i bílé, Veltlínské zelené, Chardonnay a místní odrůdy Pálava, Aurelius nebo Neronet

rozloha vinic: 5143 ha nejrozšířenější odrůdy: Veltlínské zelené, Tramín, Neuburské, Frankovka, Modrý Portugal, Zweigeltrebe

CO POTŘEBUJETE PRO PŘIPOJENÍ K TURBO INTERNETU? TURBO MAPA Mrkněte, kde všude budete podle plánu moci na konci října surfovat Turbo rychlostí. Aktuální přehled najdete na www.vodafone.cz/turbo

Datovou službu – tedy jakýkoliv mobilní tarif s daty od nás LTE SIM kartu Chytrý telefon, tablet či modem, který podporuje síť LTE na frekvenci 900 MHz


Turbo Internet

OLoštuKte naši nab­dLu Obsah

71 72

Vodafone experti

Zadáno pro Vodafone

73

Všechno o telefonech

74

Tablety

82 84

1ęipoKen­ s VodafoneN Volán­ W ci[inÛ

86

1ęedplacená nab­dLa

87

/ab­dLa pro studenty

90

Telefony [a Lorunu

92

3ed tarify pro ūrNy

94

Red tarify

97

71


72

Vodafone experti

VĂ­ce informacĂ­ naleznete na www.vodafone.cz/experti

1Ä&#x2122;iKĂ?te si WyNĂ&#x203A;nit star½ telefon [a noW½ /a otĂĄ[Ly LterŠ WĂĄs neKĂ?astĂ&#x203A;Ki trĂĄp­ odpoW­daK­ naĹĄi experti tentoLrĂĄt [ prodeKen W -iberci

5N[ĢeNLUeOÄżeO¢teUWper poMr[tÂŽ6WrDo+nterneteO. $oJWÄżeNneO¢OteNefonMterž JopodporWLe.%oUtÂŽO! 4¢div[MoWpÂŽOev¢ĢUt¢vaLÂŽcÂŽteNefon anovžv¢Od¢OezaNepĢŽcenW.5taĂ&#x17D;ÂŽ Md[Äżzan¢OiUMoĂ&#x17D;ÂŽtenaMteroWMoNiv prodeLnW.8ÂŽcUedozvÂŽtena www.vodafone.cz/v[MWpteNefonW neDoWn¢UprodeLcÄ°.


ZadĂĄno pro Vodafone

73

VĂ­ce informacĂ­ najdete na www.rokjinak.cz

%iWoLĂĄ Larta Ĺ&#x2039; poĹĄlete sWŠho faWorita do finĂĄle )ledĂĄn­ ÂşĂ?astn­LÄŻ proHraNu RoLu KinaL Kde do dalť­ho Lola ZaĂ?­nĂĄ boK o %iWoLou Lartu V prÄŻbĂ&#x203A;hu Ä&#x2122;­Kna se pÄ&#x2122;ihlĂĄĹĄen­ profesionĂĄloWŠ [apot­ .anaÄžery stĂĄtn­ [aNĂ&#x203A;stnance by[nysNeny [LrĂĄtLa WĹĄechny ucha[eĂ?e proHraNu RoL KinaL /adace Vodafone teĂ? Ă?eLaK­ dWĂ&#x203A; Lola pohoWorÄŻ V loÄ&#x2C6;sLŠN roce dostal od WeÄ&#x2122;eKnosti [elenou RenŠ ,uKan a 4portoWn­ Llub Wo[­Ă?LĂĄÄ&#x2122;ÄŻ /a [aĂ?ĂĄtLu to Wy padalo na tĂ&#x203A;sn½ souboK br[y se ale od pelotonu trhli )ana )niliĂ?LoWĂĄ s 1ost #elluN a prĂĄWĂ&#x203A; RenŠ 4ouboK titĂĄnÄŻ sLonĂ?il aÄž W posledn­ NinutĂ&#x203A; hlasoWĂĄn­ Ldy RenŠ u[aWÄ&#x2122;el sWŠ sLÂłre s spoKenci " Nohl si taL uĹĄetÄ&#x2122;it dalť­ nerWy [ druhŠho Lola pÄ&#x2122;ed pÄ&#x2122;­snou porotou -etoĹĄn­ ucha[eĂ?i se WĂĄN pÄ&#x2122;edstaWuK­ na Xebu RoLu KinaL 1oNo[te nĂĄN Wybrat Ă?loWĂ&#x203A;La KeNuÄž W½ra[nĂ&#x203A; [NĂ&#x203A;n­Ne neKen profesn­ ÄžiWot Z prWn­ho Lola WyKde ÂşspĂ&#x203A;ĹĄnĂ&#x203A; nĂ&#x203A;LoliL LandidĂĄtÄŻ LteÄ&#x2122;­ paL stanou pÄ&#x2122;ed odbornou porotou TŠ pÄ&#x2122;ed staW­ sWŠ [LuĹĄenosti ne[isLoWLu se Lterou plĂĄnuK­ spolupracoWat a taLŠ spoleĂ?n½ proKeLt Lter½ chtĂ&#x203A;K­ nĂĄsleduK­c­ roL reali[oWat " teĂ? po[or W½sledLy W½bĂ&#x203A;roWŠho Ä&#x2122;­[en­ NÄŻÄžete oWliWnit i Wy 1odpoÄ&#x2122;te ty LandidĂĄty LteÄ&#x2122;­ budou podle WĂĄs neKlepť­ a NaK­ neKsNysluplnĂ&#x203A;Kť­ proKeLt +aL a pro Loho hlasoWat se do[W­te na XeboW½ch strĂĄnLĂĄch XXXroLKinaLc[diWoLaLarta Ten ÂşĂ?ast n­L Lter½ dostane neKW­c hlasÄŻ [­sLĂĄ %iWoLou Lartu neNus­ absolWoWat druhŠ Lolo pohoWorÄŻ a stĂĄWĂĄ se roWnou ÂşĂ?astn­LeN RoLu KinaL )lasoWat NÄŻÄžete od do Ä&#x2122;­Kna 1rÄŻbĂ&#x203A;h soupeÄ&#x2122;en­ o %iWoLou Lartu NÄŻÄžete sledoWat na naĹĄeN Xebu Lde budou postupnĂ&#x203A; pÄ&#x2122;ib½Wat hlasy KednotliW½N LandidĂĄtÄŻN VĹĄechno taL bude nap­na WŠ aÄž do Lonce " [a roL se NÄŻÄžete saNi pÄ&#x2122;ihlĂĄsit do dalť­ho roĂ?n­Lu

Co je Rok jinak RoL KinaL se snaĞ­ ro[W­Ket a podporoWat lidsLŠ [droKe W ne[isLoWŠN seLtoru )ledĂĄ odborn­Ly [ LoNerĂ?n­ sfŠry LteÄ&#x2122;­ chtĂ&#x203A;K­ dĂĄt sWŠ LariŠÄ&#x2122;e noW½ sNĂ&#x203A;r a d­Ly sW½N nĂĄpadÄŻN by poNohli ro[W­Ket spoleĂ?ensLy prospĂ&#x203A;ĹĄnŠ aLtiWity /eNuseK­ LWÄŻli toNu ale sleWit [e sWŠho ÄžiWotn­ho standardu /adace Vodafone KiN po celou dobu hrad­ KeKich stĂĄWaK­c­ plat /e[isLoWLy taL [­sLaK­ do sW½ch Ä&#x2122;ad profesionĂĄla Lter½ KiN pÄ&#x2122;edĂĄ cennŠ [LuĹĄenosti a LnoXhoX

Pokud si chcete vyzkouĹĄet Rok jinak a pomoci svĂ˝mi zkuĹĄenostmi v neziskovĂŠm sektoru, PÄąĹ&#x20AC;HWHVHSÄ&#x203A;LKOÂŁVLWGR GDOÄŁÂŻKRURĂ?QÂŻNX


74

PÄ&#x2122;ehled telefonÄŻ a tabletÄŻ

1DEÂŻGNDFK\WUÂżFKWHOHIRQÄą

Vodafone Smart 4 mini

Vodafone Smart 4

Nokia Lumia 530

Sony Xperia E1

HTC Desire 310

Samsung GALAXY Ace Style

Ceny StandardnĂ­ cena

 ,Ă?

 ,Ă?

 ,Ă?

 ,Ă?

 ,Ă?

 ,Ă?

2oĂ&#x17D;¢teĂ&#x17D;nĂ­ pNatDa

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

/Ă&#x153;UĂ­Ă&#x17D;nĂ­ UpN¢tka

 ,Ă?

 ,Ă?

 ,Ă?

 ,Ă?

 ,Ă?

 ,Ă?

12

18

24

24

24

24

Ceny na UpN¢tky pÄ&#x161;Ă­kNad

2oĂ&#x17D;et OĂ&#x153;UĂ­cÄ° 9ÂŻFHYDULDQWVSOÂŁWHN]MLVWÂŻWHXQDÄŁLFKSURGHMFÄą 2ozn¢Oka

Novinka

Dostupnost

ve vĹĄech prodejnĂĄch /

ve vybraných prodejnåch a e-shopu /

v e-shopu na objednĂĄn­ v prodejnĂ&#x203A;

AktuĂĄlnĂ­ dostupnost TechnickĂĄ specifikace 1peraĂ&#x17D;nĂ­ systÂŞO Displej v cO/ RozliĹĄenĂ­ displeje CelkovĂĄ vnitÄ&#x161;nĂ­ paOĂ&#x153;ÄŚ/RA/ 2odpora paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty/ /ax. velikost paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty Procesor +nternet/Podpora )/.T' (otoaparĂĄt/$lesk/Autofocus

Android

Android

Windows Phone

Android

Android

Android

10,16 cm/4"

11,43 cm/4,5"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

11,43 cm/4,5"

10,16 cm/4"

480 Ă&#x2014; 800

480 Ă&#x2014; 854

480 Ă&#x2014; 854

480 Ă&#x2014; 800

480 Ă&#x2014; 854

480 Ă&#x2014; 800

aÄž 4 (#/512 .#

aÄž 4 (#/512 .#

aÄž 4 (#/512 .#

aÄž 2 (#/512 .#

aÄž 4 (#/512 .#

aÄž 4 (#/512 .#

Ĺ&#x2022;/32 (#

Ĺ&#x2022;/32 (#

Ĺ&#x2022;/128 (#

Ĺ&#x2022;/32 (#

Ĺ&#x2022;/32 (#

Ĺ&#x2022;/64 (#

2Ă&#x2014; 1,3 ()[

2Ă&#x2014; 1,2 ()[

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

2Ă&#x2014; 1,2 ()[

4Ă&#x2014; 1,3 ()[

2Ă&#x2014; 12 ()[

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

3.pix/Ĺ&#x2039;/Ĺ&#x2039;

5.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

5.pix/Ĺ&#x2039;/Ĺ&#x2039;

3.pix/Ĺ&#x2039;/Ĺ&#x2022;

5.pix/Ĺ&#x2039;/Ĺ&#x2039;

5.pix/Ĺ&#x2039;/Ĺ&#x2022;

-apacita Daterie OAh

1400

1880

1430

1750

2000

1500

DÂŞlka hovoru Oinuty

aÄž 468

aÄž 720

aÄž 600

aÄž 521

aÄž 510

aÄž 480

PohotovostnĂ­ doDa hodiny

aÄž 310

aÄž 311

aÄž 610

aÄž 540

aÄž 454

aÄž 378

9i(i/)PS

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

$luetooth

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

(/ rĂĄdio//P pÄ&#x161;ehrĂĄvaĂ&#x17D;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

(rekvence /*z )S//)

900/1800 /1900/2100

900/1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/900/2100

(rekvence /*z .T' RozOĂ&#x153;ry OO *Ootnost I

Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2039;

121,6 Ă&#x2014; 64,6 Ă&#x2014; 12,3

134,7 Ă&#x2014; 66 Ă&#x2014; 10,6

119,7 Ă&#x2014; 62,3 Ă&#x2014; 11,7

118 Ă&#x2014; 62,4 Ă&#x2014; 12

131,4 Ă&#x2014; 68 Ă&#x2014; 11,25

121,2 Ă&#x2014; 62,7 Ă&#x2014; 10,65

111

152

129

120

140

Ĺ&#x2039;

Ă?ernĂĄ

Ă?ernĂĄ

bĂ­lĂĄ

bĂ­lĂĄ

modrĂĄ

ĹĄedĂĄ

(orOĂĄt S+/

4I.

.icro4I.

.icro4I.

4I.

4I.

.icro4I.

'kotÄ&#x161;Ă­da Ă&#x17D;Ă­O vĂ­c tĂ­O lĂ­p www.vodafone.cz/ekotrida

2,1

3,3

Ĺ&#x2039;

3,1

3,0

4,1

$arevnÂŞ provedenĂ­

8YHGHQÂŤFHQ\MVRXMHGQÂŻPSÄ&#x203A;ÂŻNODGHPVSOÂŁWHN0D[LPÂŁOQÂŻYHOLNRVWVSOÂŁWN\MHGÂŁQDY¿ģ¯0LQLPÂŁOQÂŻKRPĂ?VÂŻĂ?QÂŻKRSOQĂ?QÂŻ'ÂŤONDVSOÂŁFHQÂŻPÄąĹ&#x20AC;HEÂżWQHERPĂ?VÂŻFÄą3RGPÂŻQNRX]ÂŻVNÂŁQÂŻWHOHIRQXQDVSOÂŁWN\MH X]DYÄ&#x203A;HQÂŻÂźĂ?DVWQLFNÂŤVPORXY\VH]YÂżKRGQĂ?QÂŻPQDVOXĹ&#x20AC;E\'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHRFHQÂŁFKDSRGPÂŻQNÂŁFKYÂŁPUÂŁGL]RGSRYĂ?GÂŻQDÄŁLSURGHMFL9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻRVSOÂŁWNÂŁFKQDOH]QHWHWDNÂŤQDVWU

 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHLV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\


PÄ&#x2122;ehled telefonÄŻ a tabletÄŻ

Nokia Lumia 630

LG F60

Vodafone Smart 4 Power

Sony Xperia E3

BlackBerry 9720

75

Samsung GALAXY Ace 3 LTE

Ceny StandardnĂ­ cena

3677 ,Ă?

3977 ,Ă?

4377 ,Ă?

4477 ,Ă?

4477 ,Ă?

4977 ,Ă?

PoĂ&#x17D;ĂĄteĂ&#x17D;nĂ­ platDa

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

/Ă&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ­ splĂĄtka

100 ,Ă?

100 ,Ă?

100 ,Ă?

100 ,Ă?

100 ,Ă?

100 ,Ă?

24

24

24

24

24

24

Ceny na splĂĄtky pÄ&#x161;Ă­klad

PoĂ&#x17D;et OĂ&#x153;sĂ­cÄ° 9ÂŻFHYDULDQWVSOÂŁWHN]MLVWÂŻWHXQDÄŁLFKSURGHMFÄą PoznĂĄOka

Novinka

Dostupnost

ve vĹĄech prodejnĂĄch /

Novinka ve vybraných prodejnåch a e-shopu /

v e-shopu na objednĂĄnĂ­ v prodejnĂ&#x203A;

AktuĂĄlnĂ­ dostupnost TechnickĂĄ specifikace 1peraĂ&#x17D;nĂ­ systÂŞO Displej v cO/ RozliĹĄenĂ­ displeje CelkovĂĄ vnitÄ&#x161;nĂ­ paOĂ&#x153;ÄŚ/RA/

Windows Phone

Android

Android

Android

BlackBerry

Android

11,43 cm/4,5"

11,43 cm/4,5"

12,7 cm/5"

11,43 cm/4,5"

7,1 cm/2,8"

10,16 cm/4"

480 Ă&#x2014; 854

480 Ă&#x2014; 800

540 Ă&#x2014; 960

480 Ă&#x2014; 854

480 Ă&#x2014; 360

480 Ă&#x2014; 800

aÄž 8 (B/512 .B

aÄž 4 (B/1(B

aÄž 4 (B/1 (B

aÄž 4 (B/1 (B

aÄž 512 .B/512 .B

aÄž 8 (B/1 (B

Podpora paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty/ /ax. velikost paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty

Ĺ&#x2022;/128 (B

Ĺ&#x2022;/32 (B

Ĺ&#x2022;/32 (B

Ĺ&#x2022;/32 (B

Ĺ&#x2022;/32 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

Procesor

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

4Ă&#x2014; 1,3 ()[

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

806 .)[

2Ă&#x2014; 1,2 ()[

+nternet/Podpora )/.T' (otoaparĂĄt/$lesk/Autofocus

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

5.pix/Ĺ&#x2039;/Ĺ&#x2022;

5.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

5.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

5.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

5.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

5.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

-apacita Daterie OAh

1830

2100

3000

2330

1450

1800

DÂŞlka hovoru Oinuty

aÄž 790

aÄž 480

aÄž 1080

aÄž 521

aÄž 420

aÄž 600

PohotovostnĂ­ doDa hodiny

aÄž 430

aÄž 600

aÄž 300

aÄž 360

aÄž 661

aÄž 432

9i(i/)PS

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

$luetooth

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/21

Ĺ&#x2022;/40

(/ rĂĄdio//P pÄ&#x161;ehrĂĄvaĂ&#x17D;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2039;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2039;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

(rekvence /*z )S//)

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

Ĺ&#x2039;

800/900/1800/2600

800/900 /1800/2100/2600

800/850 /1800/2100/2600

Ĺ&#x2039;

800/900/1800/2600

129,5 Ă&#x2014; 66,7 Ă&#x2014; 9,2

127,5 Ă&#x2014; 67,9 Ă&#x2014; 10,65

141 Ă&#x2014; 71,4 Ă&#x2014; 9,5

137,1 Ă&#x2014; 69,4 Ă&#x2014; 8,5

114 Ă&#x2014; 66 Ă&#x2014; 12

121,2 Ă&#x2014; 62,7 Ă&#x2014; 9,99

134

144

162

143,8

120

120

Ă?ernĂĄ

bĂ­lĂĄ

Ă?ernĂĄ

mĂ&#x203A;dĂ&#x203A;nĂĄ

Ă?ernĂĄ

Ă?ernĂĄ

.icro4I.

.icro4I.

.icro4I.

.icro4I.

4I.

.icro4I.

3,4

Ĺ&#x2039;

3,2

Ĺ&#x2039;

2,9

Ĺ&#x2039;

(rekvence /*z .T' RozOĂ&#x153;ry OO *Ootnost I $arevnÂŞ provedenĂ­ (orOĂĄt S+/ 'kotÄ&#x161;Ă­da Ă&#x17D;Ă­O vĂ­c tĂ­O lĂ­p www.vodafone.cz/ekotrida

8YHGHQÂŤFHQ\MVRXMHGQÂŻPSÄ&#x203A;ÂŻNODGHPVSOÂŁWHN0D[LPÂŁOQÂŻYHOLNRVWVSOÂŁWN\MHGÂŁQDY¿ģ¯0LQLPÂŁOQÂŻKRPĂ?VÂŻĂ?QÂŻKRSOQĂ?QÂŻ'ÂŤONDVSOÂŁFHQÂŻPÄąĹ&#x20AC;HEÂżWQHERPĂ?VÂŻFÄą3RGPÂŻQNRX]ÂŻVNÂŁQÂŻWHOHIRQXQDVSOÂŁWN\MH X]DYÄ&#x203A;HQÂŻÂźĂ?DVWQLFNÂŤVPORXY\VH]YÂżKRGQĂ?QÂŻPQDVOXĹ&#x20AC;E\'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHRFHQÂŁFKDSRGPÂŻQNÂŁFKYÂŁPUÂŁGL]RGSRYĂ?GÂŻQDÄŁLSURGHMFL9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻRVSOÂŁWNÂŁFKQDOH]QHWHWDNÂŤQDVWU

 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHLV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\


76

PÄ&#x2122;ehled telefonÄŻ a tabletÄŻ

1DEÂŻGNDFK\WUÂżFKWHOHIRQÄą

 .Ă? s tarifeO RED LTE

 .Ă? s tarifeO

7HOHIRQXĹ&#x20AC;RG.Ă?SÄ&#x203A;L ]DNRXSHQÂŻYEDOÂŻĂ?NX VWDULIHP9ÂŻFH QDVWUDQĂ?QHER XQDÄŁLFKSURGHMFÄą

RED LTE

Samsung GALAXY Xcover 2

LG Optimus F6

Samsung GALAXY Express 2

HTC Desire 610

Sony Xperia M2 Aqua

Samsung GALAXY S 4 mini

Ceny StandardnĂ­ cena

5077 ,Ă?

5277 ,Ă?

5977 ,Ă?

6177 ,Ă?

6277 ,Ă?

6977 ,Ă?

PoĂ&#x17D;ĂĄteĂ&#x17D;nĂ­ platDa

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

/Ă&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ­ splĂĄtka

100 ,Ă?

100 ,Ă?

100 ,Ă?

150 ,Ă?

150 ,Ă?

150 ,Ă?

24

24

24

24

24

24

Ceny na splĂĄtky pÄ&#x161;Ă­klad

PoĂ&#x17D;et OĂ&#x153;sĂ­cÄ° 9ÂŻFHYDULDQWVSOÂŁWHN]MLVWÂŻWHXQDÄŁLFKSURGHMFÄą PoznĂĄOka

PoslednĂ­ ĹĄance

Dostupnost

ve vĹĄech prodejnĂĄch /

Novinka ve vybraných prodejnåch a e-shopu /

v e-shopu na objednĂĄnĂ­ v prodejnĂ&#x203A;

AktuĂĄlnĂ­ dostupnost TechnickĂĄ specifikace 1peraĂ&#x17D;nĂ­ systÂŞO Displej v cO/ RozliĹĄenĂ­ displeje CelkovĂĄ vnitÄ&#x161;nĂ­ paOĂ&#x153;ÄŚ/RA/

Android

Android

Android

Android

Android

Android

10,16 cm/4"

11,43 cm/4,5"

11,43 cm/4,5"

11,94 cm/4,7"

12,19 cm/4,8"

10,5 cm/4,3"

480 Ă&#x2014; 800

540 Ă&#x2014; 960

540 Ă&#x2014; 960

540 Ă&#x2014; 960

540 Ă&#x2014; 960

540 Ă&#x2014; 960

aÄž 4 (B/1 (B

aÄž 8 (B/1 (B

aÄž 8 (B/1,5 (B

aÄž 8 (B/1 (B

aÄž 8 (B/1 (B

aÄž 8 (B/1,5 (B

Podpora paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty/ /ax. velikost paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty

Ĺ&#x2022;/32 (B

Ĺ&#x2022;/32 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

Ĺ&#x2022;/128 (B

Ĺ&#x2022;/32(B

Ĺ&#x2022;/64 (B

Procesor

2Ă&#x2014; 1 ()[

2Ă&#x2014; 1,2 ()[

2Ă&#x2014; 1,7 ()[

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

2Ă&#x2014; 1,7 ()[

+nternet/Podpora )/.T' (otoaparĂĄt/$lesk/Autofocus

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2039;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

5.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

8.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

5.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

8.pix/Ĺ&#x2039;/Ĺ&#x2039;

8.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

8.pix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

-apacita Daterie OAh

1700

2460

2100

2040

2300

1900

DÂŞlka hovoru Oinuty

aÄž 530

aÄž 1080

aÄž 1200

aÄž 948

aÄž 854

aÄž 720

PohotovostnĂ­ doDa hodiny

aÄž 300

aÄž 370

aÄž 650

aÄž 540

aÄž 650

aÄž 693

9i(i/)PS

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

$luetooth

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

(/ rĂĄdio//P pÄ&#x161;ehrĂĄvaĂ&#x17D;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

(rekvence /*z )S//)

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Ĺ&#x2039;

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/900/1800/2600 850/2100 roaminH

124,6 Ă&#x2014; 61,3 Ă&#x2014; 8,9

(rekvence /*z .T' RozOĂ&#x153;ry OO

130,5 Ă&#x2014; 67,7 Ă&#x2014; 12,1

127,95 Ă&#x2014; 65,9 Ă&#x2014; 10,24

132,44 Ă&#x2014; 65,76 Ă&#x2014; 9,8

143,1 Ă&#x2014; 70,5 Ă&#x2014; 9,6

140 Ă&#x2014; 72 Ă&#x2014; 8,6

*Ootnost I

149

126

134

143,5

149

107

$arevnÂŞ provedenĂ­

ĹĄedĂĄ

Ă?ernĂĄ

modrĂĄ

modrĂĄ

bĂ­lĂĄ

Ă?ernĂĄ

(orOĂĄt S+/

SIM

MicroSIM

MicroSIM

NanoSIM

MicroSIM

MicroSIM

'kotÄ&#x161;Ă­da Ă&#x17D;Ă­O vĂ­c tĂ­O lĂ­p www.vodafone.cz/ekotrida

2,7

Ĺ&#x2039;

2,8

3,3

3,6

2,7

8YHGHQÂŤFHQ\MVRXMHGQÂŻPSÄ&#x203A;ÂŻNODGHPVSOÂŁWHN0D[LPÂŁOQÂŻYHOLNRVWVSOÂŁWN\MHGÂŁQDY¿ģ¯0LQLPÂŁOQÂŻKRPĂ?VÂŻĂ?QÂŻKRSOQĂ?QÂŻ'ÂŤONDVSOÂŁFHQÂŻPÄąĹ&#x20AC;HEÂżWQHERPĂ?VÂŻFÄą3RGPÂŻQNRX]ÂŻVNÂŁQÂŻWHOHIRQXQDVSOÂŁWN\MH X]DYÄ&#x203A;HQÂŻÂźĂ?DVWQLFNÂŤVPORXY\VH]YÂżKRGQĂ?QÂŻPQDVOXĹ&#x20AC;E\'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHRFHQÂŁFKDSRGPÂŻQNÂŁFKYÂŁPUÂŁGL]RGSRYĂ?GÂŻQDÄŁLSURGHMFL9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻRVSOÂŁWNÂŁFKQDOH]QHWHWDNÂŤQDVWU

 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHLV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\


PÄ&#x2122;ehled telefonÄŻ a tabletÄŻ

77

 .Ă? s tarifeO RED LTE

 .Ă? s tarifeO

7HOHIRQXĹ&#x20AC;RG.Ă?SÄ&#x203A;L ]DNRXSHQÂŻYEDOÂŻĂ?NX VWDULIHP9ÂŻFH QDVWUDQĂ?QHER XQDÄŁLFKSURGHMFÄą

RED LTE

LG G3s

Sony Xperia T2 Ultra

Huawei Ascend P7

HTC One mini 2

Samsung GALAXY S 4 LTE-A

Apple iPhone 5c 8GB

Ceny StandardnĂ­ cena

7977 ,Ă?

7977 ,Ă?

9277 ,Ă?

10 577 ,Ă?

10 977 ,Ă?

11 277 ,Ă?

PoĂ&#x17D;ĂĄteĂ&#x17D;nĂ­ platDa

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

/Ă&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ­ splĂĄtka

150 ,Ă?

150 ,Ă?

200 ,Ă?

200 ,Ă?

200 ,Ă?

200 ,Ă?

24

24

24

24

24

24

Novinka

PoslednĂ­ ĹĄance

Ceny na splĂĄtky pÄ&#x161;Ă­klad

PoĂ&#x17D;et OĂ&#x153;sĂ­cÄ° 9ÂŻFHYDULDQWVSOÂŁWHN]MLVWÂŻWHXQDÄŁLFKSURGHMFÄą PoznĂĄOka Dostupnost

ve vĹĄech prodejnĂĄch /

ve vybraných prodejnåch a e-shopu /

v e-shopu na objednĂĄnĂ­ v prodejnĂ&#x203A;

AktuĂĄlnĂ­ dostupnost TechnickĂĄ specifikace 1peraĂ&#x17D;nĂ­ systÂŞO Displej v cO/ RozliĹĄenĂ­ displeje CelkovĂĄ vnitÄ&#x161;nĂ­ paOĂ&#x153;ÄŚ/RA/ Podpora paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty/ /ax. velikost paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty Procesor +nternet/Podpora )/.T' (otoaparĂĄt/$lesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

Android

iOS

12,7 cm/5"

15,24 cm/6"

12,7 cm/5"

11,43 cm/4,5"

12,68 cm/5"

10,16 cm/4"

720 Ă&#x2014; 1280

720 Ă&#x2014; 1280

1080 Ă&#x2014; 1920

720 Ă&#x2014; 1280

1080 Ă&#x2014; 1920

640 Ă&#x2014; 1136

aÄž 8 (B/1 (B

aÄž 8 (B/1 (B

aÄž 16 (B/2 (B

aÄž 16 (B/1 (B

aÄž 16 (B/2 (B

aÄž 8 (B/1 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

Ĺ&#x2022;/32 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

â&#x20AC;&#x201C;

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

4Ă&#x2014; 1,4 ()[

4Ă&#x2014; 1,8 ()[

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

4Ă&#x2014; 2,3 ()[

2Ă&#x2014; 1,3 ()[

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

8Mpix/ Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

16Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

13Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

13Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

13Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

8Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

-apacita Daterie OAh

2540

3000

2500

2100

2600

â&#x20AC;&#x201C;

DÂŞlka hovoru Oinuty

aÄž 1500

aÄž 1440

aÄž 1320

aÄž 1200

aÄž 1020

aÄž 600

PohotovostnĂ­ doDa hodiny

aÄž 250

aÄž 700

aÄž 1046

aÄž 422

aÄž 448

aÄž 350

9i(i/)PS

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

$luetooth

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

(/ rĂĄdio//P pÄ&#x161;ehrĂĄvaĂ&#x17D;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

(rekvence /*z )S//)

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

(rekvence /*z .T'

800/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/2100/2600

800/900/1800/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

RozOĂ&#x153;ry OO

137,75 Ă&#x2014; 69,6 Ă&#x2014; 10,3

165,2 Ă&#x2014; 83,8 Ă&#x2014; 7,65

139,8 Ă&#x2014; 68,8 Ă&#x2014; 6,5

137 Ă&#x2014; 65 Ă&#x2014; 10,6

136,6 Ă&#x2014; 69,8 Ă&#x2014; 7,9

124,4 Ă&#x2014; 59,2 Ă&#x2014; 8,97

*Ootnost I

133,5

171,7

124

137

130

132

$arevnÂŞ provedenĂ­

[latĂĄ

bĂ­lĂĄ

Ă?ernĂĄ

stÄ&#x2122;Ă­brnĂĄ

Ă?ernĂĄ

bĂ­lĂĄ

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

NanoSIM

MicroSIM

NanoSIM

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

3,1

3,3

2,5

â&#x20AC;&#x201C;

(orOĂĄt S+/ 'kotÄ&#x161;Ă­da Ă&#x17D;Ă­O vĂ­c tĂ­O lĂ­p www.vodafone.cz/ekotrida

8YHGHQÂŤFHQ\MVRXMHGQÂŻPSÄ&#x203A;ÂŻNODGHPVSOÂŁWHN0D[LPÂŁOQÂŻYHOLNRVWVSOÂŁWN\MHGÂŁQDY¿ģ¯0LQLPÂŁOQÂŻKRPĂ?VÂŻĂ?QÂŻKRSOQĂ?QÂŻ'ÂŤONDVSOÂŁFHQÂŻPÄąĹ&#x20AC;HEÂżWQHERPĂ?VÂŻFÄą3RGPÂŻQNRX]ÂŻVNÂŁQÂŻWHOHIRQXQDVSOÂŁWN\MH X]DYÄ&#x203A;HQÂŻÂźĂ?DVWQLFNÂŤVPORXY\VH]YÂżKRGQĂ?QÂŻPQDVOXĹ&#x20AC;E\'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHRFHQÂŁFKDSRGPÂŻQNÂŁFKYÂŁPUÂŁGL]RGSRYĂ?GÂŻQDÄŁLSURGHMFL9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻRVSOÂŁWNÂŁFKQDOH]QHWHWDNÂŤQDVWU

 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHLV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\


78

PÄ&#x2122;ehled telefonÄŻ a tabletÄŻ

1DEÂŻGNDFK\WUÂżFKWHOHIRQÄą

 .Ă?

s tarifeO RED LTE Plus

 .Ă?

7HOHIRQXĹ&#x20AC;RG.Ă?SÄ&#x203A;L ]DNRXSHQÂŻYEDOÂŻĂ?NX VWDULIHP9ÂŻFH QDVWUDQĂ?QHER XQDÄŁLFKSURGHMFÄą

 .Ă?

s tarifeO RED LTE Plus

Nokia Lumia 930

s tarifeO RED LTE Plus

Sony Xperia Z3 Compact

LG G3

Sony Xperia Z2

HTC One (M8)

Ceny StandardnĂ­ cena

13 477 ,Ă?

13 577 ,Ă?

13 977 ,Ă?

13 977 ,Ă?

15 477 ,Ă?

PoĂ&#x17D;ĂĄteĂ&#x17D;nĂ­ platDa

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

/Ă&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ­ splĂĄtka

300 ,Ă?

300 ,Ă?

300 ,Ă?

300 ,Ă?

300 ,Ă?

24

24

24

24

24

Ceny na splĂĄtky pÄ&#x161;Ă­klad

PoĂ&#x17D;et OĂ&#x153;sĂ­cÄ° 9ÂŻFHYDULDQWVSOÂŁWHN]MLVWÂŻWHXQDÄŁLFKSURGHMFÄą PoznĂĄOka

Novinka

Dostupnost

ve vĹĄech prodejnĂĄch /

ve vybraných prodejnåch a e-shopu /

v e-shopu na objednĂĄnĂ­ v prodejnĂ&#x203A;

AktuĂĄlnĂ­ dostupnost TechnickĂĄ specifikace 1peraĂ&#x17D;nĂ­ systÂŞO Displej v cO/ RozliĹĄenĂ­ displeje CelkovĂĄ vnitÄ&#x161;nĂ­ paOĂ&#x153;ÄŚ/RA/ Podpora paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty/ /ax. velikost paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty Procesor +nternet/Podpora )/.T' (otoaparĂĄt/$lesk/Autofocus

Windows phone

Android

Android

Android

Android

12,7 cm/5"

11,68 cm/4,6"

13,97 cm/5,5"

13,2 cm/5,2"

12,7 cm/5"

1080 Ă&#x2014; 1920

1280 Ă&#x2014; 720

1440 Ă&#x2014; 2560

1080 Ă&#x2014; 1920

1080 Ă&#x2014; 1920

aÄž 32 (B/2 (B

aÄž 16 (B/2 (B

aÄž 32 (B/3 (B

aÄž 16 (B/3 (B

aÄž 16 (B/2 (B

â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;/128 (B

Ĺ&#x2022;/128 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

Ĺ&#x2022;/128 (B

4Ă&#x2014; 2,2 ()[

4Ă&#x2014; 2,5 ()[

4Ă&#x2014; 2,5 ()[

4Ă&#x2014; 2,3 ()[

4Ă&#x2014; 2,3 ()[

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

20Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

20,7Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

13Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

20Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

6ltrapixel technoloHie/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

-apacita Daterie OAh

2420

2600

3000

3200

2600

DÂŞlka hovoru Oinuty

aÄž 930

aÄž 960

aÄž 440

aÄž 1140

aÄž 1200

PohotovostnĂ­ doDa hodiny

aÄž 496

aÄž 432

aÄž 920

aÄž 310

aÄž 740

9i(i/)PS

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

$luetooth

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

(/ rĂĄdio//P pÄ&#x161;ehrĂĄvaĂ&#x17D;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

(rekvence /*z )S//)

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1700 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900/1700 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

(rekvence /*z .T'

800/900 /1800/2100/2600

700/800/850/900/1700/1800 /1900/2100/2600

850/900/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100

800/900/1800/2600

137 Ă&#x2014; 71 Ă&#x2014; 9,8

127 Ă&#x2014; 64,9 Ă&#x2014; 8,6

164,3 Ă&#x2014; 74,6 Ă&#x2014; 8,95

146,8 Ă&#x2014; 73,3 Ă&#x2014; 8,2

146,36 Ă&#x2014; 70,6 Ă&#x2014; 9,35

167

129

149

163

160

$arevnÂŞ provedenĂ­

oranÄžovĂĄ

bĂ­lĂĄ

titan

Ă?ernĂĄ

ĹĄedĂĄ

(orOĂĄt S+/

NanoSIM

NanoSIM

MicroSIM

MicroSIM

NanoSIM

3,4

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

2,7

3,0

RozOĂ&#x153;ry OO *Ootnost I

'kotÄ&#x161;Ă­da Ă&#x17D;Ă­O vĂ­c tĂ­O lĂ­p www.vodafone.cz/ekotrida

8YHGHQÂŤFHQ\MVRXMHGQÂŻPSÄ&#x203A;ÂŻNODGHPVSOÂŁWHN0D[LPÂŁOQÂŻYHOLNRVWVSOÂŁWN\MHGÂŁQDY¿ģ¯0LQLPÂŁOQÂŻKRPĂ?VÂŻĂ?QÂŻKRSOQĂ?QÂŻ'ÂŤONDVSOÂŁFHQÂŻPÄąĹ&#x20AC;HEÂżWQHERPĂ?VÂŻFÄą3RGPÂŻQNRX]ÂŻVNÂŁQÂŻWHOHIRQXQDVSOÂŁWN\MH X]DYÄ&#x203A;HQÂŻÂźĂ?DVWQLFNÂŤVPORXY\VH]YÂżKRGQĂ?QÂŻPQDVOXĹ&#x20AC;E\'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHRFHQÂŁFKDSRGPÂŻQNÂŁFKYÂŁPUÂŁGL]RGSRYĂ?GÂŻQDÄŁLSURGHMFL9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻRVSOÂŁWNÂŁFKQDOH]QHWHWDNÂŤQDVWU

 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHLV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\


PÄ&#x2122;ehled telefonÄŻ a tabletÄŻ

79

1DEÂŻGNDRE\Ă?HMQÂżFKWHOHIRQÄą

Apple iPhone 5s 16 GB

Samsung GALAXY S5

Nokia 108

Alcatel One Touch 2010G

Nokia 208

Ceny StandardnĂ­ cena

15 777 ,Ă?

16 977 ,Ă?

677 ,Ă?

1077 ,Ă?

1577 ,Ă?

PoĂ&#x17D;ĂĄteĂ&#x17D;nĂ­ platDa

,Ă?

,Ă?

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

,Ă?

/Ă&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ­ splĂĄtka

300 ,Ă?

300 ,Ă?

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

100 ,Ă?

24

24

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

12

Ceny na splĂĄtky pÄ&#x161;Ă­klad

PoĂ&#x17D;et OĂ&#x153;sĂ­cÄ° 9ÂŻFHYDULDQWVSOÂŁWHN]MLVWÂŻWHXQDÄŁLFKSURGHMFÄą PoznĂĄOka Dostupnost

ve vĹĄech prodejnĂĄch /

ve vybraných prodejnåch a e-shopu /

v e-shopu na objednĂĄnĂ­ v prodejnĂ&#x203A;

AktuĂĄlnĂ­ dostupnost TechnickĂĄ specifikace 1peraĂ&#x17D;nĂ­ systÂŞO Displej v cO/ RozliĹĄenĂ­ displeje CelkovĂĄ vnitÄ&#x161;nĂ­ paOĂ&#x153;ÄŚ/RA/ Podpora paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty/ /ax. velikost paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty Procesor +nternet/Podpora )/.T'

iOS

Android

Nokia S30

â&#x20AC;&#x201C;

Nokia S40

10,16 cm/4"

12,95 cm/5,1"

4,57 cm/1,8''

6,1 cm/2,4''

6,1 cm/2,4''

640 Ă&#x2014; 1136

1080 Ă&#x2014; 1920

128 Ă&#x2014; 160

240 Ă&#x2014; 320

240 Ă&#x2014; 320

aÄž 16 (B/1 (B

aÄž 16 (B/2 (B

aÄž 4 MB/4 MB

aÄž 128 MB/64 MB

aÄž 64 MB/64 MB Ĺ&#x2022;/32 (B

â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;/128 (B

Ĺ&#x2022;/32 (B

Ĺ&#x2022;/32 (B

2Ă&#x2014; 1,3 ()[

4Ă&#x2014; 2,5 ()[

â&#x20AC;&#x201C;

260 M)[

â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/â&#x20AC;&#x201C; 1,3Mpix/â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

(otoaparĂĄt/$lesk/Autofocus

8Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

16Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

V(A/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

2Mpix/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

-apacita Daterie OAh

Neuvedeno

2800

950

750

1020

DÂŞlka hovoru Oinuty

aÄž 600

aÄž 1260

aÄž 828

aÄž 360

aÄž 720

PohotovostnĂ­ doDa hodiny

aÄž 500

aÄž 250

aÄž 390

aÄž 744

aÄž 450

9i(i/)PS

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

$luetooth

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/30

Ĺ&#x2022;/30

Ĺ&#x2022;/30

(/ rĂĄdio//P pÄ&#x161;ehrĂĄvaĂ&#x17D;

â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

(rekvence /*z )S//)

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900/1800 /1900/2100/2600

900/1800

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

(rekvence /*z .T'

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

RozOĂ&#x153;ry OO

123,8 Ă&#x2014; 58,6 Ă&#x2014; 7,6

142 Ă&#x2014; 72,5 Ă&#x2014; 8,1

110,4 Ă&#x2014; 47 Ă&#x2014; 13,5

106 Ă&#x2014; 52,5 Ă&#x2014; 13,55

114,2 Ă&#x2014; 50,9 Ă&#x2014; 12,8

112

145

70,2

102

89,6

vesmĂ­rnĂ&#x203A; ĹĄedĂĄ, [latĂĄ

Ă?ernĂĄ

Ă?ernĂĄ

Ă?ernĂĄ

Ă?ernĂĄ

NanoSIM

MicroSIM

SIM

SIM

MicroSIM

â&#x20AC;&#x201C;

3,5

3,8

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

*Ootnost I $arevnÂŞ provedenĂ­ (orOĂĄt S+/ 'kotÄ&#x161;Ă­da Ă&#x17D;Ă­O vĂ­c tĂ­O lĂ­p www.vodafone.cz/ekotrida

8YHGHQÂŤFHQ\MVRXMHGQÂŻPSÄ&#x203A;ÂŻNODGHPVSOÂŁWHN0D[LPÂŁOQÂŻYHOLNRVWVSOÂŁWN\MHGÂŁQDY¿ģ¯0LQLPÂŁOQÂŻKRPĂ?VÂŻĂ?QÂŻKRSOQĂ?QÂŻ'ÂŤONDVSOÂŁFHQÂŻPÄąĹ&#x20AC;HEÂżWQHERPĂ?VÂŻFÄą3RGPÂŻQNRX]ÂŻVNÂŁQÂŻWHOHIRQXQDVSOÂŁWN\MH X]DYÄ&#x203A;HQÂŻÂźĂ?DVWQLFNÂŤVPORXY\VH]YÂżKRGQĂ?QÂŻPQDVOXĹ&#x20AC;E\'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHRFHQÂŁFKDSRGPÂŻQNÂŁFKYÂŁPUÂŁGL]RGSRYĂ?GÂŻQDÄŁLSURGHMFL9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻRVSOÂŁWNÂŁFKQDOH]QHWHWDNÂŤQDVWU

 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHLV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\


80

PÄ&#x2122;ehled telefonÄŻ a tabletÄŻ

1DEÂŻGNDWDEOHWÄą

TaDlet s daty pro vĂ&#x153;rnÂŞ zĂĄkaznĂ­ky

6SHFLÂŁOQÂŻQDEÂŻGND LVSÄ&#x203A;LSRMHQÂŻPSUR YĂ?UQÂŤ]ÂŁND]QÂŻN\

TaDlet s daty pro vĂ&#x153;rnÂŞ zĂĄkaznĂ­ky

TaDlet s daty pro vĂ&#x153;rnÂŞ zĂĄkaznĂ­ky

TaDlet s daty pro vĂ&#x153;rnÂŞ zĂĄkaznĂ­ky

Samsung GALAXY Tab 4 8"

Apple iPad mini s Retina displejem

VĂ­ce se dozvĂ­te na VWUQHERXQDÄŁLFK SURGHMFÄą

Alcatel Vodafone One Touch Pop 7" Smart Tab 4 8"

Vodafone Smart Tab 4G

Ceny StandardnĂ­ cena

2577 ,Ă?

3977 ,Ă?

4577 ,Ă?

8777 ,Ă?

13 077 ,Ă?

PoĂ&#x17D;ĂĄteĂ&#x17D;nĂ­ platDa

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

,Ă?

/Ă&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ­ splĂĄtka

100 ,Ă?

100 ,Ă?

100 ,Ă?

200 ,Ă?

200 ,Ă?

24

24

24

24

24

PoslednĂ­ ĹĄance

Novinka v prÄŻbĂ&#x203A;hu mĂ&#x203A;sĂ­ce

Ceny na splĂĄtky pÄ&#x161;Ă­klad

PoĂ&#x17D;et OĂ&#x153;sĂ­cÄ° 9ÂŻFHYDULDQWVSOÂŁWHN]MLVWÂŻWHXQDÄŁLFKSURGHMFÄą PoznĂĄOka Dostupnost

ve vĹĄech prodejnĂĄch /

ve vybraných prodejnåch a e-shopu /

v e-shopu na objednĂĄnĂ­ v prodejnĂ&#x203A;

AktuĂĄlnĂ­ dostupnost TechnickĂĄ specifikace 1peraĂ&#x17D;nĂ­ systÂŞO Displej v cO/ RozliĹĄenĂ­ displeje CelkovĂĄ vnitÄ&#x161;nĂ­ paOĂ&#x153;ÄŚ/RA/ Podpora paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty/ /ax. velikost paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty Procesor +nternet/Podpora )/.T' (otoaparĂĄt/$lesk/Autofocus -apacita Daterie OAh Podpora volĂĄnĂ­ PohotovostnĂ­ doDa hodiny

Android

Android

Android

Android

iOS

17,78 cm/7"

20,32 cm/8"

20,32 cm/8"

20,32 cm/8"

20,07 cm/7,9"

600 Ă&#x2014; 1024

800 Ă&#x2014; 1280

800 Ă&#x2014; 1280

800 Ă&#x2014; 1280

2048 Ă&#x2014; 1536

aÄž 4 (B/1 (B

aÄž 8 (B/1 (B

aÄž 8 (B/1 (B

aÄž 16 (B/1,5 (B

aÄž 16 (B/1 (B

Ĺ&#x2022;/32 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

Ĺ&#x2022;/64 (B

â&#x20AC;&#x201C;

2Ă&#x2014; 1,3 ()[

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

4Ă&#x2014; 1,4 ()[

4Ă&#x2014; 1,2 ()[

A7 s 64bit architekturou

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

2Mpix/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

2Mpix/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

5Mpix/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

3Mpix/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

5Mpix/â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

3240

4060

4060

4450

8820

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;

â&#x20AC;&#x201C;

aÄž 360

aÄž 500

aÄž 700

Neuvedeno

Neuvedeno

9i(i/)PS

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

$luetooth

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

Ĺ&#x2022;/40

(/ rĂĄdio//P pÄ&#x161;ehrĂĄvaĂ&#x17D;

â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

(rekvence /*z )S//)

850/900/1800/1900/2100

900/1800/2100

900/1800/900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

800/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

192 Ă&#x2014; 113 Ă&#x2014; 8,9

209 Ă&#x2014; 122,8 Ă&#x2014; 7,99

209 Ă&#x2014; 123,7 Ă&#x2014; 7,9

210 Ă&#x2014; 124 Ă&#x2014; 8

200 Ă&#x2014; 134,7 Ă&#x2014; 7,5

285

328

327

320

341

Ă?ernĂĄ

Ă?ernĂĄ

Ă?ernĂĄ

Ă?ernĂĄ

stÄ&#x2122;Ă­brnĂĄ

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

NanoSIM

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

(rekvence /*z .T' RozOĂ&#x153;ry OO *Ootnost I $arevnÂŞ provedenĂ­ (orOĂĄt S+/ 'kotÄ&#x161;Ă­da Ă&#x17D;Ă­O vĂ­c tĂ­O lĂ­p www.vodafone.cz/ekotrida

8YHGHQÂŤFHQ\MVRXMHGQÂŻPSÄ&#x203A;ÂŻNODGHPVSOÂŁWHN0D[LPÂŁOQÂŻYHOLNRVWVSOÂŁWN\MHGÂŁQDY¿ģ¯0LQLPÂŁOQÂŻKRPĂ?VÂŻĂ?QÂŻKRSOQĂ?QÂŻ'ÂŤONDVSOÂŁFHQÂŻPÄąĹ&#x20AC;HEÂżWQHERPĂ?VÂŻFÄą3RGPÂŻQNRX]ÂŻVNÂŁQÂŻWHOHIRQXQDVSOÂŁWN\MH X]DYÄ&#x203A;HQÂŻÂźĂ?DVWQLFNÂŤVPORXY\VH]YÂżKRGQĂ?QÂŻPQDVOXĹ&#x20AC;E\'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHRFHQÂŁFKDSRGPÂŻQNÂŁFKYÂŁPUÂŁGL]RGSRYĂ?GÂŻQDÄŁLSURGHMFL9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻRVSOÂŁWNÂŁFKQDOH]QHWHWDNÂŤQDVWU

 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHLV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\


81

PÄ&#x2122;ehled telefonÄŻ a tabletÄŻ

TaDlet s daty pro vĂ&#x153;rnÂŞ zĂĄkaznĂ­ky

NOVĂ? STROJ NA SPLĂ TKY A BEZ NAVĂ?Ĺ ENĂ? Apple iPad Air

Samsung GALAXY Tab S 10.5

Ceny StandardnĂ­ cena

15 277 ,Ă?

15 577 ,Ă?

PoĂ&#x17D;ĂĄteĂ&#x17D;nĂ­ platDa

,Ă?

,Ă?

/Ă&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ­ splĂĄtka

300 ,Ă?

300 ,Ă?

24

24

.JOJNÂĄMO­ NĂ&#x203A;T­Ă?O­QMOĂ&#x203A;O­

Ceny na splĂĄtky pÄ&#x161;Ă­klad

PoĂ&#x17D;et OĂ&#x153;sĂ­cÄ°

$enu si mÄŻÄžete ro[loÄžit do mĂ&#x203A;sĂ­Ă?nĂ­ch splĂĄtek tak, jak vĂĄm to vyhovuje, a be[ navýťenĂ­ %Šlka splĂĄcenĂ­ 24, 18 nebo 12 mĂ&#x203A;sĂ­cÄŻ %Ä&#x2122;Ă­vĂ&#x203A;jĹĄĂ­ splacenĂ­ nestojĂ­ nic navĂ­c SplĂĄtku si mÄŻÄžete vybrat podle výťky svŠho MinimĂĄlnĂ­ho mĂ&#x203A;sĂ­Ă?nĂ­ho plnĂ&#x203A;nĂ­ 300

500

700

Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;

,Ă? ,Ă? ,Ă?

Dostupnost

200

Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022; Ĺ&#x2022;

,Ă?

 9ÂŻFHYDULDQWVSOÂŁWHN]MLVWÂŻWHXQDÄŁLFKSURGHMFÄą

ve vybranĂ˝ch prodejnĂĄch a e-shopu / na objednĂĄnĂ­ v prodejnĂ&#x203A;

150

,Ă?

PoznĂĄOka ve vĹĄech prodejnĂĄch /

.Ă&#x203A;T­Ă?O­TQMÂĄULB W,Ă?

100

v e-shopu

AktuĂĄlnĂ­ dostupnost TechnickĂĄ specifikace 1peraĂ&#x17D;nĂ­ systÂŞO Displej v cO/ RozliĹĄenĂ­ displeje CelkovĂĄ vnitÄ&#x161;nĂ­ paOĂ&#x153;ÄŚ/RA/ Podpora paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty/ /ax. velikost paOĂ&#x153;ÄŚovÂŞ karty Procesor +nternet/Podpora )/.T' (otoaparĂĄt/$lesk/Autofocus -apacita Daterie OAh Podpora volĂĄnĂ­ PohotovostnĂ­ doDa hodiny

iOS

Android

24,64 cm/9,7"

26,67 cm/10,5"

2048 Ă&#x2014; 1536

2560 Ă&#x2014; 1600

aÄž 16 (B/1 (B

16 (B/3 (B

â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;/128 (B

A7 s 64bit architekturou

4Ă&#x2014; 1,9 ()[

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

5Mpix/â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

8Mpix/Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

8820

7900

â&#x20AC;&#x201C;

Ĺ&#x2022;

Neuvedeno

Neuvedeno

9i(i/)PS

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

Ĺ&#x2022;/Ĺ&#x2022;

$luetooth

Ĺ&#x2022;/40

(/ rĂĄdio//P pÄ&#x161;ehrĂĄvaĂ&#x17D; (rekvence /*z )S//) (rekvence /*z .T' RozOĂ&#x153;ry OO

)alerie 8aÄ&#x2030;kovka Masarykova 2 NC KrĂĄlovo Pole 1lyOpia

Ă&#x152;FTLŠ#VEĂ&#x203A;KPWJDF

+); CentruO PraÄżskĂĄ

)SBEFD,S¥MPWŠ (uturuO

-JCFSFD

OC Nisa

Praha

AtriuO Flora CentruO Chodov CentruO Ă?ernž Most ,uIoslĂĄvskĂĄ NĂĄrodnĂ­ 28 NC 'den Novoplaza OC Novž SOĂ­chov II. OC .etÄ&#x2030;any PalladiuO 8ĂĄclavskÂŞ nĂĄO. 8inohradskĂĄ 

Ĺ&#x2022;/40

OlyOpia

1SPTUĂ&#x203A;KPW

â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x2022;

0MPNPVD

6IFSTLŠ)SBEJÄĄUĂ&#x203A;

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

0TUSBWB

Ă&#x161;stĂ­ nad Labem

240 Ă&#x2014; 169,5 Ă&#x2014; 7,5

178 Ă&#x2014; 248 Ă&#x2014; 6,6

*Ootnost I

478

467

ĹĄedĂĄ

platinovĂĄ

NanoSIM

MicroSIM

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

'kotÄ&#x161;Ă­da Ă&#x17D;Ă­O vĂ­c tĂ­O lĂ­p www.vodafone.cz/ekotrida

Brno

.MBEÂĄ#PMFTMBW

$arevnÂŞ provedenĂ­ (orOĂĄt S+/

7:#3"/Â&#x2030;130%&+/:430;Ä Â?Ä&#x2DC;&/06 /"#Â?%,065&-&'0/ÄŽ"5"#-&5ÄŽ

)loDus

Avion ShoppinI Park NovĂĄ Karolina

1BSEVCJDF

AFI Palace

1M[FÄ&#x2C6;

KoneĂ&#x17D;nĂĄ 2 Masarykovo nĂĄOĂ&#x153;stĂ­ OC ForuO MĂ­rovÂŞ nĂĄO. 2/

ZlĂ­n

Centro ZlĂ­n OC ZlatÂŞ jaDlko

NĂĄO. RepuDliky Tesco

8YHGHQÂŤFHQ\MVRXMHGQÂŻPSÄ&#x203A;ÂŻNODGHPVSOÂŁWHN0D[LPÂŁOQÂŻYHOLNRVWVSOÂŁWN\MHGÂŁQDY¿ģ¯0LQLPÂŁOQÂŻKRPĂ?VÂŻĂ?QÂŻKRSOQĂ?QÂŻ'ÂŤONDVSOÂŁFHQÂŻPÄąĹ&#x20AC;HEÂżWQHERPĂ?VÂŻFÄą3RGPÂŻQNRX]ÂŻVNÂŁQÂŻWHOHIRQXQDVSOÂŁWN\MH X]DYÄ&#x203A;HQÂŻÂźĂ?DVWQLFNÂŤVPORXY\VH]YÂżKRGQĂ?QÂŻPQDVOXĹ&#x20AC;E\'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHRFHQÂŁFKDSRGPÂŻQNÂŁFKYÂŁPUÂŁGL]RGSRYĂ?GÂŻQDÄŁLSURGHMFL

 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHLV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\


82

NabĂ­dka mĂ&#x203A;sĂ­ce

VĂ­ce informacĂ­ ke vĹĄem nabĂ­dkĂĄm naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

%opÄ&#x2122;ejte si tablet i s pÄ&#x2122;ipojenĂ­m mĂ­sto jednŠ kĂĄvy dennĂ&#x203A; +ste naĹĄi vĂ&#x203A;rnĂ­ [ĂĄka[nĂ­ci To my dokĂĄÄžeme ocenit MĂĄme pro vĂĄs vĂ˝hodnou nabĂ­dku 6 Vodafonu vĂĄs luxusnĂ­ tablet vyjde na takovou cenu, Äže staĂ?Ă­, kdyÄž se v[dĂĄte tÄ&#x2122;eba jednŠ kĂĄvy dennĂ&#x203A;, a mĂĄte ho v kapse A s poÄ&#x2122;ĂĄdnou porcĂ­ dat Apple iPad mini Retina 7Ă?ÄŁWHVHQDQDSURVWRGRNRQDOÂż 5HWLQDGLVSOHM 6NYĂ?OÂżNRPSURPLVPH]LYHONÂżP L3DGHPDL3KRQHP 3HUIHNWQÂŻVSROHĂ?QÂŻNQDFHVW\ LGRNDQFHOÂŁÄ&#x203A;H

s 4 GB dat 9\MGHFFDQD

 .Ă? dHQQĂ? .Ă?SRĂ?ÂŁWHĂ?QÂŻSODWED za tablet

 1DEÂŻGNDMHXUĂ?HQDSUR]ÂŁND]QÂŻN\VSOÄ&#x160;XMÂŻFÂŻSRGPÂŻQN\YĂ?UQÂŤKR]ÂŁND]QÂŻND9RGDIRQXDSODWÂŻSÄ&#x203A;LVRXĂ?DVQÂŤPX]DYÄ&#x203A;HQÂŻVPORXY\VH]YÂżKRGQĂ?QÂŻPQDVOXĹ&#x20AC;E\QDGDQÂżWDULIDSRÄ&#x203A;ÂŻ]HQÂŻ WDEOHWXQDVSOÂŁWN\YGDQÂŤYDULDQWĂ?Y¿ģHVSOÂŁWN\WRFHOÂŤQDPĂ?VÂŻFÄą9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻQDZZZYRGDIRQHF]WDEOHW\VGDW\


Nabídka mÛsíce

83

Vodafone Smart Tab 4 8" ([NOX]LYQ¯WDEOHW]DVNYÝORXFHQX 1HXYÝěLWHOQÝRVWU¿GLVSOHM V+'UR]OLģHQ¯P 9\FK\WDQ¿RSHUDÏQ¯V\VW«P $QGURLG-HOO\%HDQ 6WDELOQ¯Y¿NRQDVROLGQ¯Y¿GUŀ EDWHULH

s 4 GB dat 9\MGHFFDQD

4 .Ï dHQQÝ .ÏSRÏ£WHÏQ¯SODWED za tablet

9\MGHFFDQD

 .Ï dHQQÝ .ÏSRÏ£WHÏQ¯SODWED za tablet

s 4 GB dat Apple iPad Air 1HXYÝěLWHOQÝWHQN¿DOHKRXÏN¿ 3RWÝģ¯Y£VVNYÝO«EH]GU£WRY« UR]KUDQ¯ 1HXYÝěLWHOQÝSHYQ£KOLQ¯NRY£ NRQVWUXNFH

s 10 GB dat 9\MGHFFDQD

 .Ï dHQQÝ .ÏSRÏ£WHÏQ¯ SODWED]DWDEOHW

Samsung GALAXY Tab 4 8" 3HUIHNWQ¯Y¿NRQDY¿GUŀEDWHULH 3HUIHNWQ¯GLVSOHMSURSURKO¯ŀHQ¯ LQWHUQHWXDPXOWLP«GL¯ /7(SURRSUDYGXU\FKO«SěLSRMHQ¯ NLQWHUQHWX ,QWHUQ¯SDPÝħDŀ*%VPRŀ QRVW¯Dŀ*%QDPLFUR6'


84

PÄ&#x2122;ipojenĂ­ s Vodafonem

VĂ­ce informacĂ­ ke vĹĄem nabĂ­dkĂĄm naleznete na www.vodafone.cz/internet

MobilnĂ­ internet Turbo Internet se ĹĄĂ­Ä&#x2122;Ă­ do vĹĄech koutÄŻ republiky 'rĂ?et na nĂ&#x203A;m mÄŻÄžete s jakĂ˝mkoliv datovĂ˝m pÄ&#x2122;ipojenĂ­m od Vodafonu

Vodafone Mobile Connect K5150

8Ĺ&#x20AC;RG

Podporuje pÄ&#x2122;ipojenĂ­ LTE

777 .Ă?

KdyÄż vĂĄm nebudou data ve vaĹĄem balĂ­Ă&#x17D;ku staĂ&#x17D;it mÄ°Äżete si je jednoduĹĄe navžťit.

$enĂ­k .PCJMO­QÄ&#x2122;JQPKFO­(#

77 .Ă?

Podporuje pÄ&#x2122;ipojenĂ­ LTE

Samsung Mobile Hot Spot

.Ă&#x203A;T­Ă?O­UBSJGZ

8Ĺ&#x20AC;RG

0CKFNEBU

$FOB

;W½IPEOĂ&#x203A;OÂĄDFOB TFTNMPVWPV

;WĂ&#x203A;UÄĄFO­EBUPWŠIP CBM­Ă?LVNĂ&#x203A;T­D

$FOB

10 GB

999 ,Ă?

,Ă?

1 GB

99 ,Ă?

4 GB

519 ,Ă?

,Ă?

1 GB

99 ,Ă?

.PCJMO­QÄ&#x2122;JQPKFO­ (#

1,5 GB

399 ,Ă?

â&#x20AC;&#x201C;

1 GB

99 ,Ă?

.PCJMO­QÄ&#x2122;JQPKFO­.#

500 MB

249 ,Ă?

,Ă?

1 GB

99 ,Ă?

%PEBUF�O½PCKFNEBU

$FOB

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

.PCJMO­QÄ&#x2122;JQPKFO­(#

3Ä&#x203A;LY\Ă?HUSÂŁQÂŻPĂ?VÂŻĂ?QÂŻKRGDWRYÂŤKRREMHPX]DFKRYÂŁPHSOQRXU\FKORVWYDÄŁHKRSÄ&#x203A;LSRMHQÂŻGÂŻN\VOXĹ&#x20AC;EĂ?'DWDQDGUÂŁPHFEDOÂŻĂ?NX DGDWDYÂŁPMVRXÂźĂ?WRYÂŁQDSR0%]D.Ă?2NDĹ&#x20AC;GÂŤPQDY¿ģHQÂŻYÂŁPVDPR]Ä&#x203A;HMPĂ?GÂŁPHYĂ?GĂ?W606NRX

5BSJGZQSPQÄ&#x2122;­MFÄžJUPTUOŠQÄ&#x2122;JQPKFO­

0CKFNEBU

$FOB

1Ä&#x2122;JQPKFO­OBEFO

25 MB/24 hodin

25 ,Ă?

1Ä&#x2122;JQPKFO­OBEWBEOZ

500 MB/48 hodin

75 ,Ă?

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

60 MB/7 dnĂ­

49 ,Ă?

60 MB

39 ,Ă?

1Ä&#x2122;JQPKFO­OBU½EFO,ak si poÄ&#x161;Ă­dit dalĹĄĂ­ data po vyĂ&#x17D;erpĂĄnĂ­ objemu dat! 2EMHPGDWVLPÄąĹ&#x20AC;HWHQDY¿ģLWYDSOLNDFL0ÄąM9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWÄ&#x203A;HGQLFWYÂŻPVOXĹ&#x20AC;HE=YĂ?WÄŁHQÂŻGDWRYÂŤKREDOÂŻĂ?NXD'RGDWHĂ?QÂżREMHPGDW 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\&HQ\MVRX]DRNURXKOHQÂŤQDFHOÂŤNRUXQ\VPĂ?UHPGROÄą


PÄ&#x2122;ipojenĂ­ s Vodafonem

PÄ&#x2122;ipojte celou kancelĂĄÄ&#x2122;, domĂĄcnost i chatu PoÄ&#x2122;iĂ?te si od nĂĄs PÄ&#x2122;ipojenĂ­ be[ kabelu s modemem a mÄŻÄžete si v[Ă­t internet kamkoliv a pÄ&#x2122;ipojit k nĂ&#x203A;mu aÄž 36 [aÄ&#x2122;Ă­[enĂ­ najednou A frĂ?Ă­ dostateĂ?nou rychlostĂ­, kterou neome[ujĂ­ ĞådnŠ limity

PÄ&#x2122;ipojenĂ­ be[ kabelu .Ă&#x203A;T­Ă?O­UBSJG

$FOB

;W½IPEOĂ&#x203A;OÂĄDFOB TFTNMPVWPV

;W½IPEOĂ&#x203A;OÂĄDFOBTFTNMPVWPV LEZÄžVÄžVOÂĄTKFEOVNÂĄUF

1Ä&#x2122;JQPKFO­CF[LBCFMV .CQT

499 ,Ă?

399 ,Ă?

 ,Ă?

DATA BEZ KABELU A BEZ OMEZENĂ? Internet k vĂĄm sviĹĄtĂ­ rychlostĂ­ 4 Mbps a od vĂĄs 2 Mbps. ,QVWDODFHMHVQDGQÂŁ,NG\Ĺ&#x20AC; nejste IT odbornĂ­k, lehce to zvlĂĄdnete. 0ÄąĹ&#x20AC;HWHSÄ&#x203A;LSRMLWDĹ&#x20AC; ]DÄ&#x203A;ÂŻ]HQÂŻ0RGHPVL YH]PHWHWÄ&#x203A;HEDQDFKDOXSX DSÄ&#x203A;LWRPQHPXVÂŻWH internet platit dvakrĂĄt.

PÄ&#x161;ipojenĂ­ bez kabelu UÄż od

4 .Ă? mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

VĹĄechny ceny uvĂĄdĂ­me s 21% DPH a jsou platnĂŠ do dalĹĄĂ­ aktualizace nabĂ­dky.

Modem Vodafone B3000 Podporuje pÄ&#x2122;ipojenĂ­ LTE

NynĂ­ jen

77 .Ă?

DSRWRP.Ă? Â&#x2122;PĂ?VÂŻFÄą

85


86

VolĂĄnĂ­ v ci[inĂ&#x203A;

9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻNHYÄŁHPQDEÂŻGNÂŁPQDOH]QHWHQDwww.vodafone.cz/roaming

Neome[ujte se ani v ci[inĂ&#x203A; Za hranicemi s nĂĄmi mÄŻÄžete volat, SMSkovat i surfovat be[ problŠmÄŻ stejnĂ&#x203A; jako doma Tak se neome[ujte

8Ĺ&#x20AC;LMWHVLVYÄąM GRPÂŁFÂŻWDULIYH HYURSVNÂżFK ]HPÂŻFKMHQ]D KĂ&#x17D;/den

Vodafone RoaminH na den 9ROQÂŤPLQXW\606DGDWDEXGHWHĂ?HUSDW ]HVYÂŤKRGRPÂŁFÂŻKRWDULIXRGRNDPĹ&#x20AC;LNX DNWLYDFHGRSÄąOQRFLWÂŤKRĹ&#x20AC;GQH3Ä&#x203A;ÂŻFKR]ÂŻ YROÂŁQÂŻD606MVRX]DGDUPR 'DWD]HVYÂŤKRGRPÂŁFÂŻKRWDULIXPÄąĹ&#x20AC;HWH Ă?HUSDWDĹ&#x20AC;GRY¿ģH0%]DGHQ

300 MB GDWMLĹ&#x20AC;]D 3 KĂ&#x17D;/mĂ&#x153;sĂ­c

3RSODWHNSODWÂŻWHMHQ]DW\GQ\NG\QDÄŁH VOXĹ&#x20AC;E\RSUDYGXSRXĹ&#x20AC;LMHWH 0LQXWDKRYRUXSRSURYROÂŁQÂŻYROQÂżFKPLQXW EXGH]D.Ă?606NDSRY\Ă?HUSÂŁQÂŻWĂ?FK YROQÂżFKVWRMÂŻ.Ă?

PÄ&#x2122;ipojenĂ­ [e [ahraniĂ?Ă­ na stĂĄlo v [ÂłnĂ&#x203A; 1

Jak na aktivaci MrknĂ&#x203A;te do naĹĄĂ­ InternetovŠ nebo MobilnĂ­ samoobsluhy a tam si [volenĂ˝ tarif [akliknĂ&#x203A;te MÄŻÄžete taky [avolat do )lasovŠ samoobsluhy na 77 â&#x20AC;&#x201C; [volte si menu MŠ sluÄžby Aktivovat sluÄžby

'DWRYÂżWDULINWHUÂżVHKRGÂŻSURGHOÄŁÂŻFHVW\ SR(YURSVNÂŤXQLL,GHÂŁOQÂŻMHSURGRYROHQRX QHERVOXĹ&#x20AC;HEQÂŻFHVWX 7DULIVHDXWRPDWLFN\REQRYXMHSRGQHFK RGGDWDDNWLYDFH9SÄ&#x203A;ÂŻSDGĂ?Y\Ă?HUSÂŁQÂŻ GDWRYÂŤKROLPLWXVWRMÂŻ0%GDW.Ă? QHERMHPRĹ&#x20AC;QÂŤWDULIREQRYLW]DPĂ?VÂŻĂ?QÂŻ SRSODWHNYSOQÂŤY¿ģL 7HQWRWDULIQHO]HNRPELQRYDW V5HGWDULI\NWHUÂŤXĹ&#x20AC;YVREĂ?URDPLQJRYÂŤ VOXĹ&#x20AC;E\REVDKXMÂŻ

 &HQ\XYÂŁGÂŻPHV'3+DMVRXSODWQÂŤDĹ&#x20AC;GRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\2GDOÄŁÂŻFKURDPLQJRYÂżFKVOXĹ&#x20AC;EÂŁFKVHGR]YÂŻWHQDZZZYRGDIRQHF]URDPLQJ


PÄ&#x2122;edplacenĂĄ nabĂ­dka

87

VĂ­ce informacĂ­ ke vĹĄem nabĂ­dkĂĄm naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

PÄ&#x2122;edplacenŠ karty Ne kaÄždĂ˝ chce mĂ­t pauĹĄĂĄl, a tak pro vĂĄs mĂĄme skvĂ&#x203A;lou kartu s volĂĄnĂ­m na 4 Ă?Ă­sla [a 1,90 ,Ă?

KARTA PRO PARTU Karta pro partu ProHram Ă?tyÄ&#x2122;ka â&#x20AC;&#x201C; volĂĄnĂ­ na 4 Ă?Ă­sla Vodafone

1,90 ,Ă?/min

VolĂĄnĂ­ do vĹĄech sĂ­tĂ­ v Ă&#x152;R

3,50 ,Ă?/min

SMS do vĹĄech mobilnĂ­ch sĂ­tĂ­ v Ă&#x152;R

1,90 ,Ă?

MMS do vĹĄech mobilnĂ­ch sĂ­tĂ­ v Ă&#x152;R

4,50 ,Ă?

Program Ă&#x17D;tyÄ&#x161;ka si mÄŻÄžete jednoduĹĄe aktivovat na kterŠkoli prodejnĂ&#x203A; nebo pÄ&#x2122;es aplikaci MÄŻj Vodafone, pÄ&#x2122;Ă­padnĂ&#x203A; na Ă?Ă­sle 77 Tady vĹĄude si takŠ nastavĂ­te aÄž Ă?tyÄ&#x2122;i Vodafone Ă?Ă­sla, na kterĂĄ budete volat [a [vĂ˝hodnĂ&#x203A;nou cenu 1,90 ,Ă? PrvnĂ­ nastavenĂ­ je [darma, kaÄždĂĄ dalĹĄĂ­ [mĂ&#x203A;na telefonnĂ­ho Ă?Ă­sla pak stojĂ­ 20 ,Ă?

NÂ&#x201A;ÄĄUP KE KARTĂ&#x203A; =DNDĹ&#x20AC;GÂŤGRELWÂŻ.Ă?GRVWDQHWH9RGDIRQH RGPĂ?Q\YSRGREĂ?606GRVÂŻWĂ?9RGDIRQX]GDUPDQD DĹ&#x20AC;GQÂŻ9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻQDMGHWHQDVWUDQĂ?QHERQD www.vodafone.cz/odmeny 8Ĺ&#x20AC;ÂŻYHMWHVLGQÂŻLQWHUQHWXVREMHPHP0%GDW]GDUPD 6WDĂ?ÂŻVHSÄ&#x203A;LSRMLWNLQWHUQHWXEĂ?KHPSUYQÂŻFKVHGPLGQÂŻSR aktivaci karty.

Sko�te si pro kartu do Vodafonu nebo k naťim vybraným partnerįm

VĹĄechny ceny uvĂĄdĂ­me i s 21% DPH a jsou platnĂŠ do dalĹĄĂ­ aktualizace nabĂ­dky.


88

PÄ&#x2122;edplacenĂĄ nabĂ­dka

VĂ­ce informacĂ­ ke vĹĄem nabĂ­dkĂĄm naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ pro vĹĄechny kecky s pÄ&#x2122;edplacenou kartou , pÄ&#x2122;edplacenĂŠ kartĂ&#x203A; si nynĂ­ mÄŻÄžete vybrat nĂ&#x203A;kterĂ˝ z naĹĄich balĂ­Ă?kÄŻ pro neomezenĂŠ volĂĄnĂ­ To si budete uĞívat 30 dnĂ­ ode dne aktivace BalĂ­Ă?ky si mÄŻÄžete koupit k jakĂŠkoliv pÄ&#x2122;edplacenĂŠ kartĂ&#x203A; Vodafonu ,dykoliv potÄ&#x2122;ebujete a kolikrĂĄt chcete

%DO¯�N\ s neomezeným volåním na 30 dní.

KRĂ TKODOBĂ&#x2030; BALĂ?Ă?KY ZA 20 KĂ&#x17D;

VolĂĄnĂ­ v sĂ­ti neomezenĂ&#x153; za KĂ&#x17D;

VolĂĄnĂ­ do vĹĄech sĂ­tĂ­ za 24 KĂ&#x17D;

VolĂĄnĂ­ do vĹĄech sĂ­tĂ­ neomezenĂ&#x153; za 5 KĂ&#x17D;

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ v sĂ­ti Vodafone.

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ v sĂ­ti Vodafone 100 minut do ostatnĂ­ch sĂ­tĂ­.

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ do vĹĄech sĂ­tĂ­.

Pro aktivaci zdarma zaĹĄlete SMS na Ă?ÂŻVOR7700 ve tvaru VOLANI VF

Pro aktivaci zdarma zaĹĄlete SMS na Ă?ÂŻVOR7700 ve tvaru VOLANI VF PLUS

Pro aktivaci zdarma zaĹĄlete SMS na Ă?ÂŻVOR7700 ve tvaru VOLANI VSUDE

 %DOÂŻĂ?N\VLPÄąĹ&#x20AC;HWHNG\NROLYDNWLYRYDWWDNÂŤQDPXMYRGDIRQHF]QHERQD 

 9ÄŁHFKQ\FHQ\XYÂŁGÂŻPHLV'3+DMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ do sĂ­tĂ&#x153; Vodafone na den. 2GGRUXĂ?HQÂŻQRWLĹŽNDĂ?QÂŻ 606DĹ&#x20AC;GRQHMEOLĹ&#x20AC;ÄŁÂŻ SÄąOQRFLEXGHWHYRODW na vĹĄechna vodafonnĂ­ Ă?ÂŻVODYĂ&#x17D;5QHRPH]HQĂ? Pro aktivaci zdarma ]DÄŁOHWH606QDĂ?ÂŻVOR ve tvaru VOLANI VF DNES Nonstop vĂ­kend. CelĂ˝ aktuĂĄlnĂ­ nebo nĂĄsledujĂ­cĂ­ vĂ­kend budete volat na YÄŁHFKQDYRGDIRQQÂŻĂ?ÂŻVOD YĂ&#x17D;5QHRPH]HQĂ?3UR aktivaci zdarma zaĹĄlete 606QDĂ?ÂŻVORYH tvaru VIKEND A


PÄ&#x2122;edplacenĂĄ nabĂ­dka

89

VĂ­ce informacĂ­ naleznete na www.vodafone.cz/odmeny

S pÄ&#x2122;edplacenkou vĂĄs Ă?ekĂĄ navĂ­c odmĂ&#x203A;na Ă&#x152;Ă­m dĂŠle jste s nĂĄmi, tĂ­m vĂ­c zĂ­skĂĄte StaĂ?Ă­ si dobĂ­t pÄ&#x2122;edplacenou kartu OdmĂ&#x203A;nu dostanete pokaÄždĂŠ, kdyÄž si dobijete aspoÄ&#x2C6; 250 korun Nebo vĂĄs odmĂ&#x203A;nĂ­me, kdyÄž si dobijete online

To, zda chcete ]DRGPĂ?QX606N\ QHERYROÂŁQÂŻPÄąĹ&#x20AC;HWH NG\NROLY]PĂ?QLWQD muj.vodafone.cz

ODMĂ&#x203A;NY ZA VĂ&#x203A;RNOST +sem s Vodafonem

PrvnĂ­ rok DruhĂ˝ rok 7Ä&#x203A;HWÂŻURNDYÂŻF

Online dobĂ­jenĂ­ je pohodlnĂŠ, bez registrace a navrch VRGPĂ?QRX

%ostanu volĂĄnĂ­ nebo SMS v sĂ­ti Vodafonu

na 2 dny na 4 dny na 7 dnĂ­

%o proHramu Vodafone odmĂ&#x203A;ny za vĂ&#x203A;rnost se mÄŻÄžete pÄ&#x2122;ihlĂĄsit v InternetovĂŠ samoobsluze na muj.vodafone.cz, kde si zvolĂ­te, zda chcete jako odmĂ&#x203A;nu volĂĄnĂ­, nebo SMSky Pokud chcete jako odmĂ&#x203A;nu dostĂĄvat SMSky, staĂ?Ă­ si je aktivovat pÄ&#x2122;es SMS zdarma ve tvaru O%M&N: na Ă?Ă­slo 7700 %alĹĄĂ­ informace najdete na www.vodafone.cz/odmeny Pokud mĂĄte ,artu pro partu, pÄ&#x2122;ihlaĹĄovat se nemusĂ­te OdmĂ&#x203A;ny ve formĂ&#x203A; SMS budete dostĂĄvat automaticky OdmĂ&#x203A;ny platĂ­ pro vĹĄechny pÄ&#x2122;edplacenĂŠ karty kromĂ&#x203A; ,arty se vĹĄĂ­m vĹĄudy, kterĂĄ v sobĂ&#x203A; odmĂ&#x203A;ny za dobitĂ­ uÄž mĂĄ

ODMĂ&#x203A;NY ZA ONLINE DOBITĂ? ZĂ­skejte dva dny volĂĄnĂ­ v sĂ­ti Vodafonu zdarma6WDĂ?ÂŻVLGREÂŻW DOHVSRÄ&#x160;.Ă?RQOLQHSÄ&#x203A;HVDSOLNDFLQHERY6DPRREVOX]H0ÄąM Vodafone nebo na dobijeni.vodafone.cz. Pro zĂ­skĂĄnĂ­ odmĂ&#x203A;ny se nemusĂ­te nikam reHistrovat, mÄŻÄžete dobĂ­jet z pohodlĂ­ domova, a jeĹĄtĂ&#x203A; za to dostanete odmĂ&#x203A;nu Vodafone odmĂ&#x203A;ny za vĂ&#x203A;rnost a odmĂ&#x203A;ny za online dobitĂ­ se nesĂ?Ă­tajĂ­ Pokud jste reHistrovĂĄni do odmĂ&#x203A;n za vĂ&#x203A;rnost, dostanete pouze je


90

NabĂ­dka pro studenty

VĂ­ce informacĂ­ ke vĹĄem nabĂ­dkĂĄm naleznete na www.vodafone.cz/student

StudentskĂĄ nabĂ­dka +e na vĂĄs, jestli Ä&#x2122;eĹĄenĂ­ najdete snĂĄz s Tarifem pro studenta, nebo s pÄ&#x2122;edplacenou ,artou pro studenta

PÄ&#x2122;edplacenĂĄ ,arta pro studenta $hcete mĂ­t vĂ˝daje za telefon pod kontrolou Pak je pro vĂĄs tahle karta ideĂĄlnĂ­ NavĂ­c zĂ­skĂĄte neomezenĂŠ volĂĄnĂ­ v naĹĄĂ­ sĂ­ti na 30 dnĂ­ a potĂŠ si ho mÄŻÄžete za 99 ,Ă? kdykoliv dokoupit

30dnĂ­ volĂĄnĂ­ v sĂ­ti ZDARMA KARTA PRO STUDENTA NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ v sĂ­ti Vodafone

prvnĂ­ch 30 dnĂ­ zdarma

ProHram Ă?tyÄ&#x2122;ka

volĂĄnĂ­ na 4 Ă?Ă­sla Vodafone 1,90 ,Ă?/min

VolĂĄnĂ­ do vĹĄech sĂ­tĂ­ v Ă&#x152;R

3,50 ,Ă?/min

SMS do vĹĄech mobilnĂ­ch sĂ­ti v Ă&#x152;R

1,90 ,Ă?

MMS do vĹĄech mobilnĂ­ch sĂ­ti v Ă&#x152;R

4,50 ,Ă?

,arta mĂĄ automaticky aktivovanĂŠ Vodafone odmĂ&#x203A;ny za dobitĂ­ Za kaÄždĂŠ dobitĂ­ Ă?ĂĄstkou alespoÄ&#x2C6; 250 ,Ă? dostanete 2 dny SMSkovĂĄnĂ­ v sĂ­ti zdarma 6Ğívejte si neomezenĂŠ volĂĄnĂ­ kdykoliv chcete MrknĂ&#x203A;te se na stranu 88 a vyberte si nĂ&#x203A;kterĂ˝ z naĹĄich neomezenĂ˝ch balĂ­Ă?kÄŻ

VĹĄechny ceny uvĂĄdĂ­me s 21% DPH a jsou platnĂŠ do dalĹĄĂ­ aktualizace nabĂ­dky.

KARTA PRO STUDENTA


NabĂ­dka pro studenty

91

Tarif pro studenta 6Ğívejte si s naĹĄĂ­m studentskĂ˝m tarifem poÄ&#x2122;ĂĄdnou porci dat, neomezenĂ˝ch SMS na vĹĄechny strany a 600 minut volĂĄnĂ­ o pomoc, kdyÄž budete potÄ&#x2122;ebovat poradit

628TĂ&#x153;Äż

Ă&#x152;erpĂĄnĂ­ volnĂ˝ch minut probĂ­hĂĄ od zaĂ?ĂĄtku hovoru po vteÄ&#x2122;inĂĄch

6NRĂ?WHQD ZZZYRGDIRQHF]VWXGHQW dozvĂ­te se, jak na to

S volnými minutami mįĞete zavolat i kåmoťįm do zahrani�í

+

+â&#x2C6;&#x17E;

600minut 1,2 GB DAT

sms

579 KÄ? mÄ&#x203A;sĂ­c

1 .Ă? Sony Xperia E1 $SOLNDFH6RQ\MDNRMH:$/.0$1QHER7UDFN,'SURUR]SR]QÂŁYÂŁQÂŻKXGE\ 1HMVLOQĂ?MÄŁÂŻPRQRUHSURGXNWRUQDWUKXSURSHUIHNWQÂŻSRVOHFKKXGE\ *%SDPĂ?WLVPRĹ&#x20AC;QRVWÂŻUR]ÄŁÂŻÄ&#x203A;HQÂŻRDĹ&#x20AC;*%PLFUR6'NDUWX GLVSOHM

 6 WXGHQWVNRXQDEÂŻGNXPÄąĹ&#x20AC;HWHY\XĹ&#x20AC;ÂŻWGROHW&HQDWDULIXVWHOHIRQHPMHSODWQÂŁSÄ&#x203A;LSRGSLVXVPORXY\V0LQLPÂŁOQÂŻPPĂ?VÂŻĂ?QÂŻPSOQĂ?QÂŻP.Ă?QDPĂ?VÂŻFÄąDSÄ&#x203A;L]DSODFHQÂŻ SRĂ?ÂŁWHĂ?QÂŻSODWE\MLĹ&#x20AC;RG.Ă?]DWHOHIRQQDVSOÂŁWN\ Â&#x2122;PĂ?VÂŻFÄą &HQ\XYÂŁGÂŻPHYĂ?HWQĂ?'3+MVRX]DRNURXKOHQ\QDFHOÂŤNRUXQ\VPĂ?UHPGROÄąDMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻ DNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\3RGPÂŻQN\QDZZZYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\


92

NabĂ­dka mĂ&#x203A;sĂ­ce

VĂ­ce informacĂ­ ke vĹĄem nabĂ­dkĂĄm naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

BalĂ­Ă?ky s telefonem uÄž od 1 koruny +sou chytÄ&#x2122;Ă­ a jsou vĂ˝konnĂ­ PrĂĄvĂ&#x203A; tyhle feĹĄĂĄky mÄŻÄžete dostat s naĹĄimi novĂ˝mi Red -T& tarify A na mĂ­stĂ&#x203A; vĂĄs to bude stĂĄt uÄž od jednĂŠ koruny Tak si vyberte to nejlepĹĄĂ­ Ä&#x2122;eĹĄenĂ­ VĂ­ce informacĂ­ o novĂ˝ch Red -T& tarifech najdete na str 98

1\QÂŻRG

1\QÂŻRG

1 .Ă?

1 .Ă?

VWDULIHP RED LTE

Sony Xperia M2 Aqua &xkluzivnĂ&#x203A; jen u Vodafonu PrvnĂ­ telefon stÄ&#x2122;ednĂ­ tÄ&#x2122;Ă­dy, kterĂ˝ je odolnĂ˝ proti prachu a vodĂ&#x203A; NĂĄdhernĂ˝ 4,8" displej NadupanĂ˝ Ă?tyÄ&#x2122;jĂĄdrovĂ˝ procesor Aplikace STAMINA pro vĂ&#x203A;tĹĄĂ­ vĂ˝drÄže baterie

VWDULIHP RED LTE

LG G3s &leHantnĂ­ smartphone ve zlatĂŠ barvĂ&#x203A; 6nikĂĄtnĂ­ intuitivnĂ­ ovlĂĄdĂĄnĂ­ na zĂĄdech telefonu VelkĂ˝ 5" IPS )% displej s parĂĄdnĂ­ svĂ­tivostĂ­ 'otoaparĂĄt 8 Mpix VĂ˝konnĂ˝ 1,2 G)z Ruad-core procesor

1 DEÂŻGNDSODWÂŻSÄ&#x203A;L]DSODFHQÂŻSRĂ?ÂŁWHĂ?QÂŻSODWE\RG.Ă?]DWHOHIRQQDVSOÂŁWN\QDPĂ?VÂŻFÄą QDSÄ&#x203A;.Ă?PĂ?VÂŻĂ?QĂ? DSÄ&#x203A;LVRXĂ?DVQÂŤPX]DYÄ&#x203A;HQÂŻVPORXY\V0LQLPÂŁOQÂŻPPĂ?VÂŻĂ?QÂŻP SOQĂ?QÂŻP.Ă?VWDULIHP5HG/7(QHER.Ă?VWDULIHP5HG/7(3OXV&HQ\XYÂŁGÂŻPHYĂ?HWQĂ?'3+'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHYÂŁPUÂŁGL]RGSRYÂŻQDÄŁLSURGHMFL


Nabídka mÛsíce

Nyní od

Nyní od

1 .Ï

1 .Ï

s tarifem RED LTE Plus

Sony Xperia Z3 Compact Nabušený smartphone v decentních rozmÛrech a s dokonalou výbavou 20 Mpix fotoaparát s vysokou hodnotou ISO aľ 12 800 )% TRI-6MINOS displej s výbornou Íitelností na slunci Moľnost nahrávání 4, videa

s tarifem RED LTE Plus

LG G3 6ltra jemné rozlišení displeje 2)% Baterie s vysokou kapacitou 3000 mAh 13 Mpix fotoaparát -aserová asistence pęeostęí i hotové fotky Velký 5,5" IPS 2)% pro internet i multimédia

93


94

Red -T& tarify pro ĹŤrmy

9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻNHYÄŁHPQDEÂŻGNÂŁPQDOH]QHWHQD www.vodafone.cz/Ĺ­rma

NovĂŠ tarify pro firemnĂ­ zĂĄkaznĂ­ky %ruhĂĄ SIM karta pro tablet nebo notebook, bezpeĂ?nĂŠ ÂşloÄžiĹĄtĂ&#x203A; pro vaĹĄe data, neomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS do vĹĄech sĂ­tĂ­ u nĂĄs, volĂĄnĂ­ a data v zahraniĂ?Ă­ a k tomu MobilnĂ­ zabezpeĂ?enĂ­ To jsou naĹĄe novĂŠ tarify Business Red -T& TeĂ? mÄŻÄžete vyuĞít vysokorychlostnĂ­ datovou sĂ­ÄĽ Vodafonu, pokrĂ˝vajĂ­cĂ­ vĂ&#x203A;tĹĄinu naĹĄeho ÂşzemĂ­, opravdu naplno

Business

Business

Smart 100

Smart 250

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

YHĹŽUPĂ?

YHĹŽUPĂ?

100 minut

250 minut

GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ SRY\Ă?HUSÂŁQÂŻ.Ă?PLQ

GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ SRY\Ă?HUSÂŁQÂŻ.Ă?PLQ

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ

GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ

150 MB dat

300 MB dat

34 .Ă?

4 .Ă?

mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

& HQ\MVRXSODWQÂŤSÄ&#x203A;LSRGSLVXVPORXY\V0LQLPÂŁOQÂŻPPĂ?VÂŻĂ?QÂŻPSOQĂ?QÂŻPQDPĂ?VÂŻFÄąMVRXYĂ?HWQĂ?'3+]DRNURXKOHQ\QDFHOÂŤNRUXQ\VPĂ?UHPGROÄąDMVRXSODWQÂŤ GRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\3RGPÂŻQN\QDZZZYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\


Red -T& tarify pro ĹŤrmy

BUSINESS

95

DRUHĂ DATOVĂ SIM KARTA ZDARMA ,e kaÄždĂŠmu tarifu Business Red -T& dostanete jeĹĄtĂ&#x203A; druhou -T& SIM kartu pro tablet nebo notebook VaĹĄe zaÄ&#x2122;Ă­zenĂ­ tak budou spoleĂ?nĂ&#x203A; Ă?erpat objem dat, kterĂ˝ dostĂĄvĂĄte v rĂĄmci svĂŠho neomezenĂŠho tarifu MÄŻÄžete ho tak vyuĞít opravdu naplno

Business

RED LTE

Business

RED LTE Plus

Business

RED LTE Premium

#F[QFĂ?OŠ ÂşMPÄžJÄĄUĂ&#x203A;EBU

BEZPEĂ?NĂ&#x2030; Â&#x203A;LOÄžIÄĄTĂ&#x203A; DAT VaĹĄe fotky, videa a dalĹĄĂ­ data budou zĂĄlohovĂĄna v bezpeĂ?nĂŠm ÂşloÄžiĹĄti Vodafone $loud o velikosti aÄž 64 GB %ostanete se k nim prostÄ&#x2122;ednictvĂ­m hesla snadno z kaÄždĂŠho chytrĂŠho telefonu, tabletu Ă?i poĂ?Ă­taĂ?e

#F[QFĂ?OŠ ÂşMPÄžJÄĄUĂ&#x203A;EBU

.PCJMO­ [BCF[QF�FO­

1,5 GB

4 GB

10 GB

sdílených dat

sdílených dat

sdílených dat

+ 300 MBY]DKUDQLĂ?ÂŻ ]ÂľQD

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

YHĹŽUPĂ?

YHĹŽUPĂ?

YHĹŽUPĂ?

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ

GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ + 1000 min.GR]DKUDQLĂ?ÂŻ

GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ + 1000 min.GR]DKUDQLĂ?ÂŻ + 600 min.Y]DKUDQLĂ?ÂŻ ]ÂľQD

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ

GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ

GRYÄŁHFKVÂŻWÂŻ

74 .Ă?

 .Ă?

14 .Ă?

mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

BEZPEĂ?NOST S tarify Business Red -T& Plus a Premium mĂĄte MobilnĂ­ zabezpeĂ?enĂ­ ÂşplnĂ&#x203A; zdarma

VODAFONE GALERIE , tarifÄŻm Business Red -T& Plus a Premium zĂ­skĂĄte zdarma body, za kterĂŠ mÄŻÄžete nakupovat na portĂĄlu Vodafone Halerie diHitĂĄlnĂ­ obsah Najdete tam napÄ&#x2122; elektronickĂŠ Ă?asopisy, hudbu nebo mobilnĂ­ aplikace

SLEVA AÄž 2000 KĂ&#x17D; NA ZAÄ&#x2122;Ă?ZENĂ? $hytrĂŠ telefony, tablety a modemy, kterĂŠ si u nĂĄs koupĂ­te na splĂĄtky, dostanete vĂ˝hodnĂ&#x203A;ji aÄž o 2000 ,Ă?

 6 OHYDDĹ&#x20AC;.Ă?QD]DÄ&#x203A;ÂŻ]HQÂŻSODWÂŻSURQRYÂŤLVWÂŁYDMÂŻFÂŻĹŽUHPQÂŻ]ÂŁND]QÂŻN\VWDULIHPVHVPORXYRXQDPĂ?VÂŻFÄąDNQÂŁNXSX]DÄ&#x203A;ÂŻ]HQÂŻQDVSOÂŁWN\ 1HSODWÂŻSURUÂŁPFRYÂŤVPORXY\D2QH1HW


96

Pro ĹŤrmy

VĂ­ce informacĂ­ naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni

ParĂĄdnĂ­ kousek pro firemnĂ­ zĂĄkaznĂ­ky ,rĂĄsnĂ˝ kompaktnĂ­ pÄ&#x2122;Ă­stroj se zºĞenĂ˝mi hranami a prohnutou zadnĂ­ stranou, dĂ­ky kterĂŠ vĂĄm skvĂ&#x203A;le padne do ruky ĢSLĂ?NRYÂż displej s ÂşhlopÄ&#x2122;Ă­Ă?kou 4,5" 13MpixelovĂ˝ fotoaparĂĄt vzadu a na Ă?elnĂ­ stranĂ&#x203A; 5MpixelovĂ˝ s odpoĂ?Ă­tĂĄvĂĄnĂ­m a softwarem pro automatickĂŠ retuĹĄovĂĄnĂ­ autoportrĂŠtÄŻ

MobilnĂ­ zabezpeĂ?enĂ­

HTC One mini 2 Pro Business Red LTE Plus a Premium mĂĄte 0RELOQÂŻ]DEH]SHĂ?HQÂŻ zdarma.

VYUÄžIJTE MOBILNĂ? ZABEZPEĂ?ENĂ? NA OCHRANU SEBE I ZAMĂ&#x203A;STNANCÄŻ /RNDOL]DFH]DPNQXWÂŻQHERY\PD]ÂŁQÂŻGDW NG\NROLYSRWÄ&#x203A;HEXMHWH 9]GÂŁOHQÂŤQDVWDYHQÂŻHPDLOÄąD:L)L 9\QXFHQÂŻQDVWDYHQÂŻKHVODQD]DÄ&#x203A;ÂŻ]HQÂŻ 9KRGQÂŤSURYÄŁHFKQ\RSHUDĂ?QÂŻV\VWÂŤP\ $QWLYLURYÂŁRFKUDQD 1\QÂŻMHQ

3777 .Ă?

DSRWRP.Ă? Â&#x2122;PĂ?VÂŻFÄą

 &HQD0RELOQÂŻKR]DEH]SHĂ?HQÂŻMHMHQ.Ă?PĂ?VÂŻĂ?QĂ? 6SUÂŁYDDĹ&#x20AC;]DÄ&#x203A;ÂŻ]HQÂŻ]MHGQRKR DGPLQLVWUÂŁWRUVNÂŤKRÂźĂ?WX

$elkovĂĄ cena na splĂĄtky .Ă?

577 .Ă?

 6 OHYDDĹ&#x20AC;.Ă?QD]DÄ&#x203A;ÂŻ]HQÂŻSODWÂŻSURQRYÂŤLVWÂŁYDMÂŻFÂŻĹŽUHPQÂŻ]ÂŁND]QÂŻN\VWDULIHPVHVPORXYRXQDPĂ?VÂŻFÄąDNQÂŁNXSX]DÄ&#x203A;ÂŻ]HQÂŻQDVSOÂŁWN\ 1HSODWÂŻSURUÂŁPFRYÂŤVPORXY\D2QH1HW&HQ\XYÂŁGÂŻPHYĂ?HWQĂ?'3+'DOÄŁÂŻLQIRUPDFHYÂŁPUÂŁGLSRVN\WQRXQDÄŁLSURGHMFL


Red -T& tarify

97

NĂĄĹĄup k novĂ˝m Red -T& tarifÄŻm 6dĂ&#x203A;lejte radost blĂ­zkĂ˝m i svĂŠ penĂ&#x203A;Äžence , novĂ˝m Red -T& tarifÄŻm zĂ­skĂĄte Tarif pro partnera za skvĂ&#x203A;lou cenu a pro dĂ­tĂ&#x203A; navĂ­c tarif ÂşplnĂ&#x203A; zdarma 7DULISURSDUWQHUDD7DULISURGÂŻWĂ?]GDUPD VLPÄąĹ&#x20AC;HWHSRÄ&#x203A;ÂŻGLWNHYÄŁHPQRYÂżP 5HG/7(WDULIÄąPDNWDULIX6PDUW 9ÂŻFHRQRYÂżFKWDULIHFKVHGR]YÂŻWH KQHGQDSÄ&#x203A;ÂŻÄŁWÂŻFKVWUÂŁQNÂŁFK

Tarif pro partnera NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

Tarif pro dĂ­tĂ&#x153; zdarma 50 min.

YVÂŻWL9RGDIRQH + 130 min.GRRVWDWQÂŻFKVÂŻWÂŻ SRY\Ă?HUSÂŁQÂŻ.Ă?PLQ

YVÂŻWL9RGDIRQH RVWDWQÂŻ.Ă?PLQ

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

YVÂŻWL9RGDIRQH RVWDWQÂŻ.Ă?606

YVÂŻWL9RGDIRQH RVWDWQÂŻ.Ă?606

250 MB

20 MB

LQWHUQHW

LQWHUQHW

2 .Ă? mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

0 .Ă?

mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

3 UREOLĹ&#x20AC;ÄŁÂŻLQIRUPDFHVH]HSWHMWHSURGHMFÄą&HQ\MVRXSODWQÂŤSÄ&#x203A;LSRGSLVXVPORXY\V0LQLPÂŁOQÂŻPPĂ?VÂŻĂ?QÂŻPSOQĂ?QÂŻPQDPĂ?VÂŻFÄąMVRXYĂ?HWQĂ?'3+]DRNURXKOHQ\QDFHOÂŤ NRUXQ\VPĂ?UHPGROÄąDMVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\3RGPÂŻQN\QDZZZYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\


98

Red LTE tarify

9ÂŻFHLQIRUPDFÂŻNHYÄŁHPQDEÂŻGNÂŁPQDOH]QHWHQDZZZYRGDIRQHF]WDULI\

MĂĄme pro vĂĄs novĂŠ tarify , novĂ˝m Red LTE tarifÄŻm dostanete zdarma druhou SIM kartu pro tablet nebo notebook A jeĹĄtĂ&#x203A; mÄŻÄžete uklĂĄdat fotky a jinĂĄ data do bezpeĂ?nĂŠho ÂşloÄžiĹĄtĂ&#x203A; a mĂ­t je tak stĂĄle po ruce Tarify Red LTE nabĂ­zejĂ­ takĂŠ neomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS do vĹĄech sĂ­tĂ­ u nĂĄs nebo volĂĄnĂ­ a data v zahraniĂ?Ă­ Pro mĂŠnĂ&#x203A; nĂĄroĂ?nĂŠ uÄživatele mĂĄme tarify Smart se spoustou volnĂ˝ch minut do vĹĄech sĂ­tĂ­

Smart 100

Smart 250

100 minut

250 minut

do vĹĄech sĂ­tĂ­ SRY\Ă?HUSÂŁQÂŻ.Ă?PLQ

do vĹĄech sĂ­tĂ­ SRY\Ă?HUSÂŁQÂŻ.Ă?PLQ

NeomezenĂŠ SMS YVÂŻWL9RGDIRQH RVWDWQÂŻ.Ă?606

NeomezenĂŠ SMS do vĹĄech sĂ­tĂ­

100 MB dat

250 MB dat

34 .Ă?

54 .Ă?

mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

& HQ\MVRXSODWQÂŤSÄ&#x203A;LSRGSLVXVPORXY\V0LQLPÂŁOQÂŻPPĂ?VÂŻĂ?QÂŻPSOQĂ?QÂŻPQDPĂ?VÂŻFÄąMVRXYĂ?HWQĂ?'3+MVRXSODWQÂŤGRGDOÄŁÂŻDNWXDOL]DFHQDEÂŻGN\D]DRNURXKOHQÂŤQDFHOÂŤ NRUXQ\GROÄą3RGPÂŻQN\QDZZZYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\


Red LTE tarify

99

DRUHĂ DATOVĂ SIM KARTA ZDARMA

RED LTE

RED LTE

RED LTE

Plus

Premium

,e kaÄždĂŠmu tarifu Red LTE dostanete jeĹĄtĂ&#x203A; druhou LTE SIM kartu pro tablet nebo notebook VaĹĄe zaÄ&#x2122;Ă­zenĂ­ tak budou spoleĂ?nĂ&#x203A; Ă?erpat objem dat, kterĂ˝ dostĂĄvĂĄte v rĂĄmci svĂŠho neomezenĂŠho tarifu MÄŻÄžete ho tak vyuĞít opravdu naplno

#F[QFĂ?OŠ ÂşMPÄžJÄĄUĂ&#x203A;EBU

#F[QFĂ?OŠ ÂşMPÄžJÄĄUĂ&#x203A;EBU

1,5 GB

4 GB

sdílených dat

sdílených dat

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

BEZPEĂ?NĂ&#x2030; Â&#x203A;LOÄžIÄĄTĂ&#x203A; DAT

10 GB

sdílených dat + 300 MBY]DKUDQL�¯ ]¾QD

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­ + 1000 min.GR]DKUDQLĂ?ÂŻ

do vĹĄech sĂ­tĂ­ + 1000 min.GR]DKUDQLĂ?ÂŻ + 600 min.Y]DKUDQLĂ?ÂŻ ]ÂľQD

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

74 .Ă? mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

 .Ă? mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

14 .Ă? mĂ&#x153;sĂ­Ă&#x17D;nĂ&#x153;

VaĹĄe fotky, videa a dalĹĄĂ­ data budou zĂĄlohovĂĄna v bezpeĂ?nĂŠm ÂşloÄžiĹĄti Vodafone $loud o velikosti aÄž 32 GB ,e svĂ˝m datÄŻm se dostanete prostÄ&#x2122;ednictvĂ­m hesla snadno z kaÄždĂŠho chytrĂŠho telefonu, tabletu Ă?i poĂ?Ă­taĂ?e

VODAFONE GALERIE , tarifÄŻm Red LTE Plus a Premium zĂ­skĂĄte zdarma body, za kterĂŠ mÄŻÄžete nakupovat na portĂĄlu Vodafone Halerie diHitĂĄlnĂ­ obsah Najdete tam napÄ&#x2122; elektronickĂŠ Ă?asopisy, hudbu nebo mobilnĂ­ aplikace


nj<

Profile for Čilichili

2014 | 10 | Čilichili: Ať žijou snobové!  

Být dobrým snobem není jenom tak. Musíte si nacvičit správné fráze, manýry a názory. Ale stojí to za to. Dějiny vám budou vděčné.

2014 | 10 | Čilichili: Ať žijou snobové!  

Být dobrým snobem není jenom tak. Musíte si nacvičit správné fráze, manýry a názory. Ale stojí to za to. Dějiny vám budou vděčné.

Profile for cilichili
Advertisement