__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 7 | 2016


Bc.

Ing./Mgr.

MBA

Ph.D.

BSBA

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ Naskoč do mý káry, kotě...

Díky, já už jedu jinam!


Fakebook

ČiliChili 7 | 2016

Chvilka pro tebe 3UDYGLYpSĥtEĕK\NWHUpVHRSUDYGXVWDO\ SRGOHSUDYG\ Timeline

,QIRUPDFH

9LGHD

7RWRVHOtEtXçLYDWHOĭP1DSViQRçLYRWHPæHQDDçLYRWRytmus çLYRWDąDVQDOiVNXæHQDDOiVNDæLYRWçHQ\ąDVQDU\WPXV Napsáno láskouæHQDDĆDVąDVQDçLYRW a Napsáno Rytmusem. Chvilka pro tebe VGtOHO D ĆOiQHN

)RWN\

'DOåt

Chvilka pro tebe VGtOHO D ĆOiQHN

'Ĭ9Ĕ51e6YOpNiPVHQDSORYiUQĕSĥHGVWDUåtPL PXçL0LOXMLPUWYLFH Ornella Štiková:,MiVHVYOpNiPSĥHGVWDUåtPLPXçL0LOXMLSHQt]H Chvilka pro tebe -DNpMHEøWQHM~VSĕåQĕMåtPQH]QiPøPPRGHUiWRUHPYąHVNX" 5R]KRYRUVPetrem Salavou

Chvilka pro tebe VGtOHO D ĆOiQHN

2'9Éæ1É0$5,(9\NRSODMVHPW\UDQD Lenka Jiroušková:0RFSDQt0DULLIDQGtP-DNVHPiDFRGĕOi" Chvilka pro tebe:1LNGRMtQHSRPĭçHWDNçHVHWHĐERKXçHOPXVt WøUDWVDPD

Chvilka pro tebe 3ĥLSUDYLOLMVPHSURYiVMHåWĕYtFHNĥtçRYHND]iEDY\1\QtQDMGHWH NĥtçRYN\PH]LVWUDQDPLDç1HFK\EtOLFKRNXGHVHWLVPĕUN\ D0ĕVWRPRĥHNXĥHVWDYHQt

/É6.$-HGLQøNGRPLUR]XPtMHVRXVWUXK

Chvilka pro tebe 3R]RUKOHGiPHGRUHGDNFHQRYpKRNROHJXNROHJ\QL3RçDGDYN\ VFKRSQRVWWULYLiOQtIDEXODFHVP\VOSURRSDNRYiQtGRFKYLOQRVW 1DEt]tPHVWUDYHQNXYøUREN\$PZD\DSUiFLYKRVWLOQtPNROHNWLYX 0RWLYDĆQtGRSLV\NRStUXMWHQDDGUHVXNOLVH#VPXWQ\]LYRWF]

Chvilka pro tebe VGtOHO D ĆOiQHN

Chvilka pro tebe VGtOHO D ĆOiQHN

1$9$äÌ675$1Ĕ1H]iYLVOøWHVWYDQLONRYøFKFXNUĭ 7RWRVHOtEtOLGHPNWHĥtGĕODMtUR]GtO\PH]LYDQLONRYøPLFXNU\

Foto: Profimedia

Chvilka pro tebe 8çLYDWHONDChvilka pro tebe GRSRUXĆXMHVWUiQN\&KYLONDQDSĕWt Chvilka na lásku&KYLONDSUROXåWĕQt&KYLONDQD]iFKRGĕ a Chvilka na Chvilku pro tebe.

=(æ,927$0RMHVHVWUDMHPRMHPDWND 1DSViQRçLYRWHP0RMHWHWDMHPĭMåYDJU 0ĭMĆDVQDNDItĆNR0ĭMSXGOMHPĭMGĕGD

3


Rozjezd

4

ČiliChili 7 | 2016

01

ČILICHILI 123

6 9 10 24 28 32 36 40

03

Bedřich přežil Formule 1 vám neujede Dovolená doma Léto po moravsku Kdo jsou to ti youtubeři Fakt divné nemoci Zpověď kritika Kde to žije

04

05

123: Vodafone 44 45 46 48 49 58 61 64 65 66 67 70 71 72 73 74

Aplikace Můj Vodafone 4G LTE internet Vodafone stroje Inovace v technologiích Všechno o telefonech Nabídka pro věrné Předplacená nabídka Připojení s Vodafonem Připojení bez kabelu Příslušenství Tarify pro firmy Nabídka 60+ Tarify pro mladé a méně náročné Red LTE tarify Roaming Rodinný tarif

06 02

Nechce se mi

vstávat. Skoro nikdy. Respektive vždycky. Mnohem radši si lehám, což u mě téměř ve 100 procentech případů znamená usínání. V tom jsem na rozdíl od vstávání opravdu dobrá. Tuhle superschopnost mám v genech po panu otci a to je nějaký usínač (gen uklízení jsem bohužel nepodědila, promiň, mami). Své usínání jsem dotáhla až na vědeckou úroveň. Kupříkladu vím, že nejspolehlivěji se usíná s knížkou. S tou jak si lehnu, zavřou se mi oči. Může to být ten nejdrsnější horor, krev na zdech, detailní popis nelidských operací lidských bytostí, stejně mi to zaklapne víka. Na druhé straně: poloha vleže je pro čtení jako stvořená. Takže jak z toho ven... Ovšem i na to jsem při svém bádání přišla. Jste-li knihomol, vezměte si dovolenou! No fakt. Den prima, ale doporučuju minimálně tři. Tedy pokud máte knihu s menším počtem stran, třeba s takovou Annou Kareninou nebo Babičkou (každý má jiný vkus, že) si poležíte minimálně týden. A není nutné se s holkama vydávat daleko za hranice, ono čtecí polehávání v pražských Riegrových sadech nebo ve zlínském parku kousek od univerzity má taky něco do sebe. (Jen teda bacha, kam si leháte. Nebo spíš do čeho.) A když si v průběhu příběhu schrupnete, nemusíte mít výčitky. Na dovolené se odpočívat musí, je to vlastně základní dovolenkové přikázání. Tak si to užijte a dejte pak vědět, jak to šlo a jestli jste to neflákali. A kdyby vám přišlo, že té vaší domácí dovolené něco chybí, tak tady v ČILI najdete všechno, aby nechybělo. Tak dobrou... teda hezkou dovolenou!= Tereza Stuchlíková tereza.stuchlikova@cilichili.cz

<

07

08

09

10

11

12

13

14

Ředitelka projektu Markéta 01 Moreno Šéfredaktorka Tereza 02 Stuchlíková Zástupkyně šéfredaktorky Petra 03 Poláková Obsahový dohled Štefan 04 Švec Hlavní editor Filip 05 Horáček Kreativní ředitel Tomáš 06 Trnobranský Editoři a psavci Jindřich 07 Novák Markéta 08 Bajerová Online department Jan 09 Studnička Fotoguru Petr 10 Toman Designová mládež Petr 11 Bláha Kristina Šimková Manažer redakce Marek 12 Slezák Produkční Pavel 13 Matuška DTP Aleš 14 Duroň Manažeři inzerce Marek Hammerschmied Zdeněk Vaculík Fotograf Michael Kratochvíl Obálka Karolína Slováková

Antistres

T

Je léto. Máte odpočívat. Jestli máte stres, vymalujte si naši titulní stranu. A bude klid.

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 17. 6. 2016. Datum vydání 1. 7. 2016. Distribuce Česká republika. Periodicita měsíčník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávěrka podkladů inzerce 9/2016 15. 8. 2016. MKČR 15371. Všude dobře, doma bejlí. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Pokud tohle čtete, umíte odpočívat. E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.

Foto: Michael Kratochvíl

Dočtete se u nás i s obrázky


5

Sociální sítě

T

Třetina lajků na Facebooku je ze soucitu Zdraví

Spánek je přetižek

Více než třicet procent všech lajků na sociální síti Facebook je ze soucitu, zjistila anketa mezi uživateli. Soucitné lajky typu „aby jí to, chudince, nebylo líto“ se objevují především pod statusy s novými účesy, oblečením a s vlastními dětmi. Druhý nejrozšířenější typ lajků je potom předstíraná radost, kdy lajkujeme něčí úspěchy, například dokončení školy.=

<

Feministická historiografie slaví triumf: Ukázalo se, že Marie Terezie byla žena.

<

Švýcarské tunely skrz Alpy jsou pokusem vyrobit největší ementál na světě, tvrdí konspirační teorie.

T

Rodinné vozy mohou být nebezpečné Asociace výrobců rodinných automobilů oznamuje zákazníkům, že v některých těchto vozech se na zadních sedadlech mohou vyskytnout upatlané, hlasité a všeobecně nesnesitelné děti. Při zjištění poruFinanční produkty chy kontaktujte svého lokálního dealera (vozů), který vás účinně polituje. = Foto: Profimedia

<

T

DĚTI ZDALEKA NEUMĚJÍ UDĚLAT HVĚZDU TAK DOBŘE, JAK SI MYSLÍ, POTVRDIL VÝZKUM. Archeologové objevili Atlantidu. V Lanškrouně.

Podl zrápvy Wodrl Health Orranization je spaní vývjojoví přetižek a neňí jej k soustředené párci potřebra. Spát vícenež 2 hodni dennně je zybetčné a bráňí to klavitnímvýkonům vzam ňěstnání zvláště, duševním.=

Bezpečnost

Bleskem

T

Banky nabízejí bezdomovcům hypotéky na papírové krabice.

ŽIVÉ ŽÁROVKY Z LESNÍ ZVĚŘE SE OSVĚDČILY Nová svítidla, využívající bioenergii zvířat, přicházejí do sériového prodeje. Po testech na lesní zvěři se začnou vyrábět žárovky psí, kočičí a morčecí. =

<


6

Rozjezd

Pavlač Emila Hakla

ČiliChili 7 | 2016

T

místo, které vlastně moc neznají. Přes týden se dovlečou z práce či z baru dávno po setmění, ráno koupelna, kafe a frr zase pryč. Víkendy buď prospí (zatímco po nich lezou potomkové, eventuálně hrají hodně nahlas nějakou střílečku, což zkušeného spáče nechá chladným), nebo je tráví běháním, procházením, jízdou na kole, případně rozvážením tet a babiček, takže Znám jednoho, který si to chtěl užít. Tak koupil ženě ani tehdy si domova moc a dětem pobyt na Šumavě, ztlumil zvonění telefonu na minimum, vzal do ruky knihu, lehl si, usnul, vzbuneužijí. Ležet a spát je zkrátka dil se, chtěl si jít vařit kafe, když tu najednou praskly pro normálního jednot- stoupačky. Předsíň pod vodou, instalatéři, gumáky, livce něco tak exotického, hadry, sikovky, každý to zná. Když se podařilo katastrože není divu, když to dělá fu zažehnat, otevřel okna, aby byt větral, lehl si a šel i o dovolené. spát. Druhý den se vrátila rodina a žena nevěřícně povídá: „Lukáši – TYS KONEČNĚ VYMALOVAL?“ Znám jiného, ten si zase plánoval, že si o dovolené postaví doma v garáži vznášedlo. Za domem je taková louka nikoho, končící rybníkem plným žabince. Takže už víme, co následovalo. Se třemi nadšenci smontoval vehikl, jehož srdcem byla vrtule v drátěném koši, poháněná dvouválcem. Vyvlekli věc ven, on nasedl (víc se jich tam nevešlo), nastartoval, v oblaku prachu

a suché trávy byl kolegy naveden na louku. A až tam mu došlo, že stroj nemá řízení – jen jakési pevné lyžiny. Sjel tedy přímo do žabincem zahleněné louže, mašinu tam nechal a šel s kamarády na tenis. Uběhlo pět let a vznášedlo je ještě pořád v žabáku. Konstruktér ho příležitostně ukazuje všem, kteří mají dojem, že si historku trochu přibarvil. Další typ doma tráveného času praktikuji já. Je Bleskově T to tzv. věčná dovolená. Kočka, která se dívá z okna Živím se z volné nohy a je na ulici, vidí auta jako myši, to taková honička, že tvrdí výzkum. znám z celého bytu důvěrně jenom tady ten Šimpanzi označili kout, kde tohle píšu.= přírodovědné dokumenty z džungle za pitomou reality show.

89 – Kurz přežití Píše Ž.I.V.O.T., kreslí Nikkarin

<

Obrázek: Tereza Vašků

Pro většinu lidí je domov


7

TOP 10

...klasických plavek Dnešek nemá styl. Jo dřív, když lidi lezli do vody, tak to nějak vypadalo. A někdy to vypadalo, dokonce i když lezli z vody!=

Foto: Profimedia

1

<

2

3

4

5

6

7

8

9

10


8

Rozjezd

ČiliChili 7 | 2016

Nahonem

Fotografování

T

Profesionálové nedoporučují dělat si selfie s hrochem

MÓDNÍ TRENDY NA LÉTO V letošní sezóně se na plážích budou nosit odvážné, netradiční outfity, naplněné erotickou výbušností. Doplní je přirozený make-up se zvýrazněnou světlostí, podtržený nastaveným jazykem. Nejžhavějším trendem je letní vzývání zimy, například nošení plážových kožichů.=

<

T

Homeopatika způsobují stopové prvky uzdravení. Paranoidní podplacený agent terorista označil média za zmanipulovaná.

„Hroch má vůči svému objemu příliš krátké končetiny,“ tvrdí odborníci z oborového sdružení Social Masokombinát Jinočany vyvinul Media Gurus v tiskové zprávě k focení selfie. Kvůli párek, který chutná jako tofu. krátkým nohám nemůže obří blátomil dostat do selfie celou svou postaEkonomika vu, tedy pokud nemá extrémně T široký objektiv. Kromě toho nemá hroch palec postavený proti ostatním prstům, takže se mu špatně tiskne spoušť na dotykových obrazovkách. A v neposlední řadě vás při focení Vyjednavačům o mezinárodní obrozdupe na mastnou rudou louži.= chodní smlouvě TTIP nevadí, pokud ji EU shodí ze stolu. „Nedojde-li ke schválení TTIP,“ uvádějí ve společném prohlášení, „máme nachystané dohody PPTI, TPTII, IIIPT, TIIPP, PIPI, TPIIPT a PTPITT. Něco se nakonec schválí.“

<

Haute CoutureBELGIČANÉ NEJSOU NEJNUDNĚJŠÍ LIDÉ NA SVĚTĚ, TVRDÍ BELGIČANÉ.

Nebude-li schválena smlouva TTIP, nevadí

<

UMĚNÍ

V NÁRODNÍ GALERII BUDE VYSTAVENA PROSLULÁ MONA HLÍZA


9

Duel

Vana : Moře Sednete si leda na špunt, Šlápnout na ježka je peklo, ale ještě 1:0 ale proč byste to dělali. ne konec. Tím je měchýřovka. Teplotu vody si změníte klidně 1 : 0 Teplota je daná, berte nebo během koupání. nechte být. Nemusíte hubnout do plavek. 1 : 0 Měli byste do plavek. Stejně jako Nemusíte totiž do plavek. ti všichni s vanou okolo. Nezaplavete si. 0 : 0 Nezaplavete si.

KULTURA

CO SE STALO S KELLY FAMILY?

Mořská sůl. 1 : 1 Mořská sůl.

4:1 Moře je daleko, tak se na něj klidně můžem s vanou vytahovat.

Populární rodinná skupina devadesátých let má dodnes řadu příznivců a uvažuje o comebacku.

Matení veřejnosti

Školství

T

Nevěřte sportovním výkonům v reklamách na tampony, varují vědci T

Hlavní účel školy není vzdělání

Foto: Profimedia Obrázek: Tereza Vašků

<

Úřad pro výchovu a vzdělání mládeže vydal nové osnovy pro všechny typy škol. Hlavním cílem výuky nadále nebude děti vzdělat, ale psychicky je připravit na to, že o nich celý život budou rozhodovat hlupáci. Lidé s podprůměrnými schopnostmi a nulovou sociální inteligencí budou ve školách působit v nejdůležitějších funkcích a učit nejdůležitější předměty. Děti se tak připraví na praxi života v globalizované společnosti. =

<

Nerealistická očekávání ohledně zvýšení sportovní kondice vyvolávají televizní reklamy na ženské intimní potřeby. Herečky v reklamách dokážou plavat, skákat na trampolíně, lézt po horách či cvičit gymnastiku způsobem, který není pro běžného člověka dosažitelný. Návrh nové evropské normy proto doporučuje doplnit reklamu na uvedený druh výrobků upozorněním „Tampon nezpůsobuje superschopnosti.“ =

Film

T

KATE WINSLETOVÁ SE STALA SUPERHVĚZDOU, PROTOŽE JÍ NIKDO NEŘEKL, ŽE JE ŠEREDNÁ Slavná herečka z filmů Titanic nebo Věčný svit neposkvrněné mysli získala řadu svých filmových rolí proto, že se jí nikdo neodvážil prozradit pravdu o jejím vzhledu. „Slušnost a politická korektnost nedovoluje v naší branži nikomu upřímně říci, jak vypadá,“ potvrdil zdroj blízký americké filmové akademii. „Proto koneckonců může hrát Ryan Gosling heterosexuály a Reese Witherspoonová něco jiného než žáby.“ =

<

<

Automobilismus

T

Komise pro bezpečnost závodů Formule 1 stanovila maximální rychlost jízdy na okruzích na 30 km/h.


10 Téma

ČiliChili 7 | 2016


11

Dovolená je stres. Odborníci nám to opakují každý rok a my si stejně nedáme říct. Cestování, balení, cizí prostředí a přehnaná očekávání způsobí, že jsme nakonec víc vyšťavení než před odjezdem. Přitom je tu jednoduché řešení – užít si dovolenou doma. Žádné trmácení, oblíbená postýlka a i ty písčité pláže a trattorie u nás najdete, když víte, kde hledat. Text: Jiří Holubec, Natálka Veselá Obrázky: Karolína Slováková, Michael Kratochvíl, Profimedia, Fotobanka.cz

Dovolená na kanapi

U

ž francouzský filozof Blaise Pascal by souhlasil. „Základní příčinou neštěstí člověka je to, že neví, jak zůstat v míru ve svém vlastním domově,“ napsal v roce 1670. Namísto toho upínáme všechny své naděje k pár nocím v hotelu někde daleko. Doufáme, že se vrátíme štíhlejší, opálenější, zdravější, sečtělejší a plní kdykoliv znovu vyvolatelných vzpomínek na extatický sex pod fíkovníky. Pak se předávkujeme zmrzlinou a Vieweghem, hádkami s partnerem o jeho neschopnosti orientovat se v čase a prostoru a vracíme se zpráskanější než kdykoliv předtím a s prázdnou peněženkou. A rodinná psycholožka Rachel Andrewsová potvrzuje: „Často se potkávám s lidmi, kteří si myslí, že dva týdny v cizině všechno vyřeší. A pak se vrátí domů a jejich problémy jsou stále tam, kde je nechali.“

>


12

MAMI, KLID! JSI NA DOVOLENÉ Chronické honění se za něčím je epidemií naší kultury. Speciálně pokud jde o ženy. Čtyři z deseti pracujících mamin s dětmi do 18 let podle studie Pew Research Centre říkají, že žijí v neustálém poklusu. A téměř polovina pracujících žen si pro sebe není schopná najít ani hodinu denně. „Spousty lidí mají pocit, že nejsou pány svého času,“ dodává Surya Das, americký lama tibetského buddhismu a autor knihy Buddha Standard Time. „Svůj život pak tráví honbou za odškrtáváním položek na seznamu úkolů,“ říká. A taková rodinná dovolená je, obzvlášť pro mámy, jen další položkou na tomhle nikdy nekončícím výčtu.

DOMODOVOLENÁ VE SLOVNÍKU Možná je tedy lepší vůbec nikam nejezdit. Taková je i filozofie spisovatele Alaina de Bottona. „Pokouším se vůbec nikam s rodinou nejezdit. S potěšením můžu říct, že jsme dva roky nikde nebyli. Moje ubohá žena začíná trochu strádat, ale moje dvě malé děti jsou nadšené, když jsme jen tak doma a celý den v pyžamu,“ píše. Stejně to vnímá i čím dál tím větší množství uspěchaných a taky ze stavu světa vyděšených lidí. Britský magazín Travel Weekly publikoval studii, podle které se celých 38 % Britů letos nechystá na dovolenou vůbec nikam a své zákonné dny volna bude trávit doma. Trend, který se rozjel koncem uplynulého desetiletí kvůli ekonomické krizi, došel na upršených ostrovech tak daleko, že do angličtiny vstoupilo slovo „staycation“, kterým se domácí dovča označuje. V současnosti už čeká na seznamu slov vydavatelů Collins English Dictionary, aby bylo zahrnuto do jeho příštího vydání. „Staycationers“ se cíleně dívají na své město očima bezstarostného

JAK SI UŽÍT DOVOLENOU DOMA

turisty obcházejícího gotické katedrály nebo leží na dece u vody a čtou si, to je fuk. Prostě se chovají doma, jako by byli na dovolené. A u nás na tom nejsme jinak. Podle průzkumu agentury GfK z loňského roku trávila dovolenou doma nebo na své chatě či chalupě polovina Čechů, jedna pětina si vybrala tuzemskou destinaci a jen každý sedmý Čech odpočíval v zahraničí.

NECHCI BÝT STĚHOVÁKEM KUFRŮ Ale ekonomická krize je jen jedním z důvodů, proč uspěchaní lidé na západě přestávají holdovat zběsilému dovolenkovému tempu. Mezi notorické odpůrce cestovacích dovolených patří třeba herec Dustin Hoffman, jehož výpisy z účtu netrápí. „Upřímně, dovolená mimo domov je pro mě vždycky únavná. Potom, co jsem zabalil a vybalil na cestě tam, zabalil a vybalil na cestě zpátky a mezitím absolvoval všechny ty transporty, jsem zralý na dovolenou, abych se z toho všeho vzpamatoval,“ tvrdí. A dodává, že místem, kde se cítí nejlépe na světě, je stejně jeho byt, tak proč by někam cestoval. Prostě všude dobře, doma nejlíp. Pro opravdickou dovolenou totiž není třeba vytáhnout paty z vašeho okresu. Vždyť si to představte. Dovolená, na které máte svou vlastní, pohodlně vyleženou postel, záchod s neméně pohodlně vysezeným prkénkem a rozečteným časákem. Nic vás nikam nehoní, můžete si dělat, co chcete a kdy chcete, nemusíte se bát, že z jídla chytnete průjem, a namísto abyste večer celí spálení a pokousaní od komárů lemtali nějaký patok z plechovky, skočíte si na čepované na oblíbenou zahrádku. S kamarádama, protože jestli to nejsou nafrnění fouňové, tak nebudou trhat partu a zůstanou taky hezky doma.

<

1 2 3 4 5

Vypněte budíky a sundejte hodiny

Hrajte si na turisty

Jezte tematicky

Bezcílně se toulejte

Zalezte si

Dovolte si ten luxus a spěte, jak dlouho chcete a kdy zrovna chcete.

Určitě je toho hodně, co jste doma ještě neviděli. Dívejte se očima turisty.

Vařte, jen když vás to baví. Jinak si nechte jídlo dovézt nebo zajděte do restaurací, které vás lákají už dlouho. Naplánujte si francouzské pondělí, italské úterý nebo asijskou středu.

Kdy jste to naposledy zažili? Možná jako děti. Zkuste procházku bez cíle.

S knížkou, oblíbeným seriálem, filmem, společenskou hrou. Hrajte na kytaru, malujte si, vyšívejte. Teď je na to čas.


Téma 13

ČiliChili 7 | 2016

ALL INCLUSIVE ZAŽIJEŠ I VE VLASTNÍ LEDNICI Fotograf Michael Vápeník cestoval po celém světě a nemá problém se sebrat a odjet na měsíc do USA. Dovolenou ale tráví zásadně doma. Má rád pohodu a platit za přecpanou pláž a pochybné jídlo mu připadá nesmyslné.

V Podolí je ručníků a zpocených podpaží skoro jako na pláži v Chorvatsku

Jak vypadá tvoje typická dovolená? Jsme doma, dlouho spíme, dopoledne si dáme dobrou snídani, pak vyrazíme na procházku nebo na plavečák. Dáme si zmrzlinu, zaplaveme si, a když začne po obědě chodit moc lidí, tak jdeme domů. Večer si uvaříme něco dobrého k jídlu nebo jdeme do restaurace, do kina, prostě děláme jen příjemné věci, na které během roku není kvůli práci čas. Někdo může namítnout, že během roku nemá čas právě na cestování. Ale jo. My taky, když zrovna dostaneme chuť, vyjedeme někam přes noc na výlet. Třeba někam k jezeru nebo do Příbrami do kavárny Uran. Stejně se ale těšíme, až budeme doma, ve vlastní posteli. Jaký má ale smysl jet na dovolenou a koupit si all inclusive v Tunisku? Dva dny strávíš cestováním, jsi zavřený v rezortu, kde je větší vedro než ve městě, a bojíš se, aby ses nepodělal z jídla. Opravdové all inclusive zažiješ jen doma. Nakoupíš si ledničku jídla, budeš si vařit, co ti chutná, a nemusíš za to někomu platit. Možná je to tím, že lidé jsou doma pořád a o dovolené chtějí nějakou změnu. Tomu nevěřím. Hele, vem si, kolik času a peněz lidi investují do svého bytu a potom do něj chodí jen přespat. Já miluju dovolenou doma, protože si to konečně můžu doma pořádně užít. Třeba sedět celý den s knížkou na terase – kdy se ti to normálně poštěstí? Nevadí ti v létě ve městě vedro? Naopak. Já mám nejradši, když se v létě udělá úplně největší vedro. To potom město tak zvláštně voní, místní jsou pryč, turisti jsou zalezlí ve stínu a já se můžu nerušeně ploužit želvím tempem ulicemi a mít město jen sám pro sebe. Když dostanu chuť, zajdu si do kavárny, všude je poloprázdno, všude bez problémů zaparkuješ. Město je prostě nejlepší v létě a nikdy jindy si ho člověk tak neužije. Co příroda? Nechybí ti ve městě? Nechybí. Protože jak jsou v létě lesy plné turistů, tak zvířata utíkají z přírody do měst. Málo se to ví, ale v Praze najdeš nejvíc živočichů na jednom místě v republice. Myslím jako našich, tuzemských živočichů. Vlastně těch cizokrajných je tu taky nejvíc, protože máme největší ZOO. Nebojíš se, že se z tebe ze samého vysedávání doma stane asociál? Ne. Když se mi zasteskne po narvaných plážích, tak vezmu plavky a jdu po obědě do Podolí. Tam je ručníků a zpocených podpaží skoro jako na pláži v Chorvatsku. A jestli dostanu náhodou chuť koupit si předražený suvenýr, tak ho určitě budou mít v Karlovce a dostanu k němu ruskou beranici se slevou.

<


14 Téma

Domalená je lepší než dovolená Až vás bude někdo lákat na cestování, s klidem ho ignorujte. Ten blázen totiž evidentně netuší, že courat se po světě je nezodpovědný a drahý hazard a rozumný člověk sedí hezky doma. Naštěstí je rozumných lidí čím dál tím víc. Už jsme říkali, že pro takovou dovolenou se u Angličanů vžil název „staycation“. My navrhujeme třeba domalená. Každopádně nabízí řadu výhod.

ČiliChili 7 | 2016


15

POSTARÁTE SE O SVŮJ BYT NEONEMOCNÍTE DIVNÝMI CHOROBAMI

CESTA MŮŽE BÝT PĚKNÉ PEKLO ŽÁDNÉ BALENÍ Žádné seznamy toho, co je potřeba zabalit, koupit a vzít s sebou, zařídit nebo vyzvednout. Žádné vybalování. (A vemte si, že když pojedete pryč, dáte si to celé dvakrát.) Aerolinkám pak nedáte šanci ztratit vám zavazadla. A že to umí. Podle údajů firmy SITA, která má nakládání s batožinou na starosti, se v roce 2014 ztratilo 21,8 milionu zavazadel. SITA se tím přitom chlubí. V roce 2007 těch ztracených kufrů totiž bylo skoro 47 milionů čili takřka 2 % ze všech.

Cesta možná může být cíl, ale jen v ideálním případě. A takové neexistují. Z toho, být zavřený s celou rodinou v jakémkoliv dopravním prostředku, se dříve nebo později stane peklo. Doma se máte kam ukrýt.

ZANECHÁTE MENŠÍ KARBONOVOU STOPU Klasická dovolená je ekologickým dopadem srovnatelná s menším požárem deštného pralesa. Organizace, které se zabývají udržitelným rozvojem, spočítaly, že když si zaletíte na deset dnů na pláž, tak vyčerpáte 100 % své roční ekologické stopy – tedy vlivu na životní prostředí, se kterým se příroda dokáže přirozeně vyrovnat. A ani cestování autem nebo autobusem není zrovna šetrné.

Cestování a především časové posuny dokážou dramaticky oslabit váš imunitní systém a vystavit vás útokům cizokrajných breberek. Když zůstanete doma, hrozí vám jen důvěrně známé nemoci a v případě potřeby je v dosahu váš důvěrně známý lékař. Ne nějaký exotický felčar. S exotickým ceníkem.

UŠETŘÍTE Vezměte si, kolik zaplatíte za ty galeje, které musíte vydržet v letadle, autě, autobuse. Za předražená turistická menu. Za lůžka, která se nemohou kvalitou rovnat vaší postýlce, v pokojích, kde se každou chvíli něco rozbije. A teď si představte, že vám tyhle peníze zůstaly a vy je můžete utratit doma. Za večeři v luxusní restauraci, o které vám básnili kámoši. Za den v relaxačním centru. Můžete si prostě parádně užívat, a ještě vám zbude na nový mobil.

Například vás nevykradou. Podle policejních statistik se během prázdnin odehraje zhruba čtvrtina všech vloupání do bytů a domů. Čísla navíc stále stoupají, protože jsme k lupičům laskaví a velkoryse je o termínech naší nepřítomnosti informujeme na sociálních sítích. Když zůstanete doma, zloději si k vám maximálně přijdou půjčit sekeru a pajcr na sousedovy bezpečnostní dveře. A navíc se postaráte o své kytky, mazlíčky a poštovní schránku.

HURÁ ZA ZÁBAVOU Návštěva restaurace nebo baru není střelba naslepo. Doma přece víte, kam zajít. A ani s další zábavou nejste odkázáni na animátora. Máte na výběr z mnoha koncertů, výstav, akcí i mejdanů.


16

I u nás je Vídeň NEW YORK (NOVÝ YORK): Osada u Suchdola nad Lužnicí. Jméno dostala roku 1920 na počest dohody o připojení území Vitorazska k Československu. Kousek vedle je také osada Paříž, která dostala jméno ze stejného důvodu.

CESTA KOLEM SVĚTA ZA HUMNY Když zůstanete o dovolené doma, neznamená to, že se máte vzdát poznávání a objevování. I u nás je spousta zajímavých míst, kde jste určitě nebyli. I proto mnozí z nás během prázdnin nepřekročí hranice. Není důvod.

T

o byly časy, když jsme se přes čerstvě oddrátované hranice rozjeli v rozhrkaných karosách do neznámé ciziny. Zdálo se nám, že se mořských pláží, štítů velehor a řízků žvýkaných ve stínu katedrál nemůžeme nikdy nabažit. Ten sen ale netrval dlouho, a jak jsme se z něj začali probouzet, zjistili jsme, že na přísloví „všude dobře, doma nejlépe“ něco asi bude. Jestli máte radost, když jsme my Češi v něčem první, tak právě v oblibě naší domoviny spolehlivě vedeme. Podle loňských statistik Eurostatu podnikáme přes 80 % všech výletů a pobytů na domácí půdě. Konkurovat nám v tom mohou pouze Bulhaři a Portugalci, kteří ovšem jezdí k vlastnímu moři, takže to neplatí. Naopak v počtu zahraničních výletů delších než čtyři dny (což se dá klasifikovat jako dovolená) jsme s 12 % mezi vnitrozemskými státy suverénně poslední. Do naší obliby vlastního písečku se promítá vícero faktorů. Například faktor finanční: koruna je poměrně slabá, takže ceny zájezdů za posledních pár let narostly skoro o 10 % a půjčovat si na dovolenou u nás není zvykem – dělají to jen asi dvě procenta Čechů. Hlavním důvodem

Koupat se dá klidně v jezeře, opalovat na louce, pamětihodností máme bezpočet a hory jsou doslova všude kolem nás

JERUSALÉM: Malá vesnička, která je dnes součástí Příbrami. Protéká tam dokonce Jerusalémský potok. ŠANGHAJ: Přezdívka bývalé dělnické kolonie Královopolské strojírny v Brně. Oficiálně Divišova čtvrť. BETLÉM: Památkově chráněná lidově-architektonická čtvrť v Hlinsku.

ASUÁN: Rybník u Přibyale možná je, že nás zahraničí jednoduše přestalo lákat. slavi. Oficiálně Jablonecká Když si totiž odmyslíte pochybnou romantiku šumícího nádrž. oceánu, tak co vlastně na dovolené v zahraničí můžete VÍDEŇ: Vesnička u Veldělat a doma ne? Koupat se dá klidně v jezeře, opalovat kého Meziříčí u přehrady na louce, pamětihodností máme bezpočet a hory jsou Mostiště. doslova všude kolem nás. Příležitostí k ježdění na kole, vodních lyžích, wind, kite a bůhvíjakých dalších surfin- DRÁŽĎANY: Vesnice zích je tu taky spousta. Navíc si připočtěte, že se nikam kousek od Pelhřimova. nemusíte hrkat autobusem nebo se nechat filcovat na O dalších pár kilometrů letišti. Můžeme se vůbec divit někomu, kdo namísto do dál dojedete do Benátek. Egypta vyrazí radši k Máchovu jezeru a místo po Kordi- Těch je v Česku víc. llerách radši šplhá na Sněžku? Nemůžeme.

<

BERLÍN: Čtvrť v Rokytnici nad Jizerou. Malý Berlín – unikátní funkcionalistický dům – najdete v Praze na Letné v ulici U Smaltovny. HANOJ: Respektive Malá Hanoj se říká tržnici Sapa v Praze.


Téma 17

ČiliChili 7 | 2016

Když to fakt chcete zažít… JADRAN Jižně evropskou krajinu najdete i v okolí Vranovské přehrady u Vranova nad Dyjí. Dá se tu plavat, jezdit na lodích a windsurfu a po cyklostezce dojedete až do Rakous.

Písčité pláže, plážové bary, útulné taverny, ale třeba i pouště nebo sopky. Za tím vším se nemusíte kodrcat do zahraničí. Poradíme vám, kde v Česku najdete tu pravou cizinu a exotiku.


18 Téma

ČiliChili 7 | 2016

ITÁLIE TEXAS

STŘEDOMOŘÍ

NIZOZEMSKO Možnost, jak strávit dovolenou cestováním v hausbótu, dává padesátikilometrový kanál, který postavil ve třicátých letech 20. století Jan Antonín Baťa kvůli dopravě paliva do otrokovické elektrárny. Dnes se na něm plaví místo uhlí turisté. Splavný je od Otrokovic k Rohatci, plánované je prodloužení od Hodonína až do Kroměříže. Té se navíc přezdívá „hanácké Athény“, takže si můžete z itineráře škrtnout i Řecko.

Z hanáckých Athén na Pálavu je to autem asi hodina, ale za ten řecký nebo středomořský dojem to určitě stojí. Budete se tu cítit velmi autenticky nejen kvůli všudypřítomným vinicím, skalním stepím a bílým vápencovým skalám, ale taky proto, že je to nejteplejší a nejsušší kus naší republiky. A je tu vážně krásně, což dokazuje fakt, že sem směřovali už lovci mamutů a sochatelé Věstonických venuší.

Kousek od Řecka se můžete podívat do Texasu. Většina české ropy se totiž ukrývá v takzvané Vídeňské pánvi na jihu Moravy, poblíž hranic s Rakouskem a Slovenskem. Když budete projíždět kolem kývajících se těžebních věží, nebude vám vůbec divné, proč se oblasti kolem Hodonína a Břeclavi mezi místními říká moravský Dallas. Zamiřte ke vsím, kde se těží ropa: Dolní Bojanovice, Lanžhot, Uhřice, Velké Bílovice.

Jestli budete mít chuť i na Itálii, tak ji najdete v okolí města Sedlec-Prčice. To sice leží uprostřed České Sibiře, ale zdejší kotlina prý natolik připomíná sever Itálie, že se jí začalo říkat Český Merán (podle města Merano).

SOPKA ETNA

POUŠTĚ Když už tu budete, můžete se podívat i na nejkrásnější českou poušť. Moravskou Saharu najdete u města Bzenec, nejlépe u trati vedoucí z Hodonína do Uherského Hradiště ( jinde ji porůstá borovicový les). Písečná vrstva tu má sílu až 30 metrů a vede po ní naučná stezka Váté písky. Pouští u nás máme víc. Nejznámější je písečný přesyp u Vlkova u řeky Lužnice, další najdete kousek od Hradce Králové u obce Rokytno, u Pístů u Nymburka nebo nedaleko Přelouče. Na zdejším Semínském přesypu žije na ploše půldruhého hektaru 60 druhů motýlů.

Abychom Italům jó neměli co závidět, tak máme dokonce i činnou sopku. Je v Ostravě a říká se jí Ema, což je skoro jako Etna, ale hezčí. Jde o haldu vytěžené hlušiny z ostravských dolů, která se už skoro sto let tyčí na břehu Ostravice. V šedesátých letech se halda uvnitř vznítila a hoří dodnes. Uvnitř má teplotu až 1500 °C, takže zahřívá své okolí a vytváří kolem sebe unikátní mikroklima svědčící stepním rostlinám a zvířátkům. Taky se z ní jako ze správné sopky čoudí.


19

VELIKONOČNÍ OSTROV AMAZONIE DETROIT Vybydlené město plné prázdných továren, které jako by z oka vypadlo Detroitu, se skrývá na břehu Svratky uprostřed Brna. Je sice o něco menší a nevyráběly se zde auťáky, ale zbraně, ale ponuré atmosféry rezavějící industriální architektury si tu užijete dost. Jestli vám nebude stačit, zajděte se podívat na opuštěnou Esslerovu přádelnu na ostrově na řece Svitavě na pomezí Maloměřic a Obřan.

Na trojmezí Moravy, Rakouska a Slovenska můžete doslova cestovat kolem světa. Jedno z nejexotičtějších míst najdete, když budete sledovat řeky Moravu a Dyji až k jejich soutoku, který vytváří deltu zvanou Moravská Amazonie. Žije tu spousta vzácné žoužele a neméně vzácných ptáků včetně orla a černého čápa. Dostanete se sem z Lanžhota nebo Břeclavi. Na jaře, když je vysoká voda, sem ale radši nejezděte.

VERSAILLES Dojem Francie si vytvoříte návštěvou jednoho z mála českých rokokových zámků Nové Hrady u Litomyšle. Z riviéry pod Ralskem je to sem slabé tři hodiny, takže to budete mít lepší, než kdybyste se ze Saint Tropez hrkali až do Paříže.

NEW YORK Mrakodrapů u nás moc nestojí, ale méně vzrostlé newyorské čtvrti jako Tribeca nebo Village se dají najít v Praze – hlavně ve staré industriální zástavbě Karlína.

EGYPT

EVEREST Nejvyšší horu světa si můžete slézt na Šumavě. Zdejších osm vrcholů – Knížecí stolec, Horní Planá, Moldaublick, Olšina, Plechý, Smrčina, Třístoličník a Špičák má dohromady 8848 metrů. Na výstup vyrazte v Horní Plané, kde vám v infocentru vydají vrcholový pas, a na každém z vrcholů si do něj nechte dát štempl.

ANGLIE RIVIÉRA Možná to nevíte, ale zámek Hluboká není původní. Kdysi tu stála gotická tvrz, kterou v 19. století Schwarzenberkové srovnali se zemí a postavili na jejím místě zámek inspirovaný anglickým královským zámkem Windsor. Anglické jsou i okolní park a výzdoba.

Jestli máte slabost pro obří kamenné hlavy, stačí zajet do Liběchova u obce Želízy. V tamějších pískovcových skalách se zhruba před osmdesáti lety toulal sochař Václav Levý a tesal do nich mystické reliéfy. Největší z nich jsou hlavy čertů, které mají na výšku přes devět metrů. Slavné moai tak převyšují asi dvakrát.

Lázeňské město na písečné pláži, na dohled hory a borovicové lesy sice budí dojem, že jste ve Francii, ale ve skutečnosti budete ve Stráži pod Ralskem, respektive u Hamerského jezera. Koupat a rekreovat se sem jezdíme už skoro dvě stě let.

ISLAND Severskou ledovcovou krajinu může připomínat břízami porostlá hora bílého písku kousek od obce Ledce u Plzně. Dokonce se tu občas sáňkuje i v létě. Aby toho nebylo málo, v sousední vesnici Nevřeň najdete síť podzemních chodeb a velkých místností, které tu zůstaly po těžbě kaolinu. Je tu spousta kaolinových sošek po předchozích návštěvnících a dojem jeskyně pravěkého člověka je tak skoro dokonalý.

Pyramidami sice naše země neoplývá, ale mumií tu máme poměrně dost. Podívat se na ně můžete v klatovských katakombách, v broumovském klášteře, v kapucínské hrobce v Brně, v Divadelním baru pražského Paláce Akropolis a v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku. Tomuto místu se navíc přezdívá slezské Lurdy, takže jestli věříte na zázraky, můžete ušetřit za letenku do Francie.

MOSKVA Pravoslavný kostel s cukrkandlovou bání sice stojí v Karlových Varech, ale moskevských exteriérů máme dostatek. Filmaři je s oblibou natáčejí na Žižkově (paneláky v Bořivojově ulici), na Jižáku (Opatov a Háje) a v Dejvicích v okolí hotelu International, bratříčka moskevských věžáků báťušky Stalina.

PAŘÍŽ Francouzská metropole je v Česku k nalezení hned několikrát. Scény z historické Paříže natáčí filmaři v okolí kamenné zvonice v Českém Brodě, v uličkách Kolína a Kutné Hory a u městských hradeb v Nymburku. Zbytek obstarají pražské staroměstské uličky jako Kozí, Kaprova a Maiselova a Malostranské a Alšovo nábřeží.


20

Zkuste vylézt z domu a jděte někam pěšky Jan „Hruby“ Suchý je řemeslník, muzikant a umělec, který zastává názor, že toulat se po domovině je daleko lepší než cestovat do ciziny.

Proč trávíš dovolenou chozením po Česku? Proč jezdí lidi do zahraničí? Buď k moři, anebo aby se podívali na něco, o čem někde četli. Třeba na Eiffelovu věž. Tu si pak vyfotí a jedou domů, takže jim z toho výletu stejně zbude jen fotka, na kterou se můžu podívat kdykoliv i já. Pokud chce člověk opravdu něco objevovat a vidět něco nového, tak nemusí nikam létat. Má spoustu příležitostí i doma. V zahraničí jsi ale někdy byl, nebo ne? Byl jsem s cestovkou hned po revoluci v Anglii, s kamarádem jsme jednou jeli stopem do Amsterodamu a s kapelou jsme byli hrát v Rumunsku. Jako kluk jsem byl s našima v Chorvatsku u moře, kde mě to moc nebavilo, protože mi nedělá moc dobře horko a slunce. Táta na tom byl podobně, takže jsme místo ležení u moře lezli po horách. Což můžu dělat v Česku taky. Kam máš namířeno letos? Chceme se s kamarádem vydat na procházku kolem severočeské hnědouhelné pánve. Proč tam? No, nejdříve zamíříme do oblasti kolem zámku Jezeří, kde je předěl mezi původní krajinou a vydolovanou pánví. Za městem Horní Jiřetín, které stojí poblíž, pak začíná krajina vzniklá rekultivací zavřených dolů, plná kempů,


21

jezírek a lesů, které tam ale nikdy v historii nebyly. Na malém území se tam potkávají tři různé krajiny. Nám to připadá hrozně zajímavé. Plánujete nějak svoje výlety? Spíš vůbec. Vloni jsme třeba jeli do Písku, prostě proto, že nám Písek připadá jako hezké město. Vydali jsme se podél vody, kam nás nohy nesly. Kde se nám líbí, tam zastavíme, zajdeme si do hospody, spíme, kde se dá, ve stanu nebo pod širákem v lese. Já se obecně nerad inspiruji. Muziku si dělám po svém, tvořím po svém a cestuju taky nejradši po svém. Nemáš dojem, že kdybyste si výlet naplánovali, tak toho víc uvidíte? Možná ano, ale zase bychom určitě přišli o spoustu zážitků jiných. Třeba zrovna vloni jsme úplně náhodou dorazili do vesnice, vedle které byla v lese postavená bytovka a v ní sanatorium. Všude tam byly značky, že se má zachovávat klid a ticho, auta že nemají troubit a vládla tam hrozně zvláštní atmosféra. Asi jako v knihovně, kde všichni šeptají. Dokonce i paní, se kterou jsme se chtěli dát do řeči u stánku s kafem, se s námi odmítala bavit a jen tak koukala bokem. Povídáme si o ní dodnes. Něco takového naplánovat nejde. Takže nejdete někam s cílem něco zažít. Ne. My jdeme s cílem jít pěknou krajinou, občas se zastavit na cigárko, dát si někde pivo a panáka, najíst se, a až se setmí, tak přespat a ráno pokračovat dál. Ono se vždycky něco přihodí. Takové cestování si ale dovedu představit jen po Česku. Mám noční můry o tom, že jsem někde v Africe a musím za každou cenu někam jít, protože bych mohl něco zameškat, a přitom bych radši ležel, protože mám zrovna kocovinu. Když cestujeme doma, tak se s ničím nemusíme stresovat. Před pár lety jsme vyrazili do skal u zříceniny hradu Drábské světničky. Měli

TIPY NA VÝLET OD HONZY jsme s sebou jídlo, buřty, cigára a všechno, ale na místě jsme zjistili, že nikdo nemá sirky. Být na treku v horách v Jižní Americe, tak je to malér. V Česku to byla legrace, i když jsme chroupali studené buřty s cibulí. Nebo jsme šli na výlet do Českosaského Švýcarska a zjistili, že jsme si nevzali ani jeden žádné peníze. Zase – v zahraničí by to byl průser, v Česku to bylo dobrodružství. Obejít se bez peněz. Tři dni jsme chodili po lese, sbírali houby a brambory, pekli si je na ohni a zajídali je borůvkami. To byl teda trochu problém, protože jsme jich snědli každý asi kilo a měli jsme z nich hroznou zácpu. Nemáš přece jen pocit, že o něco přicházíš, když nejezdíš za hranice? Nemám a je mi vlastně hrozně líto lidí, co touží cestovat a nemají na to. Mám dojem, že jsme si zvykli na létání a ježdění autem a svět se nám kvůli tomu hrozně zmenšil. Myslíme si, že když nejsme tisíc kilometrů od domova, tak nic nezažijeme. Když se vzdáme létání a auta, tak svět zůstává velký, i když zůstaneme doma. Kolik potápěčů jezdí k moři, aniž by zkusili šnorchlovat v lesním rybníku. A kolik cestovatelů zkusilo třeba jen vylézt z domu a jít někam týden pěšky. To je jedno kam. Schválně to zkus a určitě každý den objevíš něco, o čem jsi neměl ani tušení, že máš hned u nosu. Má cestování po Česku nějaké nevýhody? Dá se dělat nešťastně. Toho býváme občas svědky, když dorazíme do nějakého kempu. Když jsme chodili kolem Písku, tak jsme spali v kempu u Orlíku, kde se čas i jeho obyvatelé zasekli za bolševika. Ženský sedí před karavany, co mají kola vrostlá do země, a čtou Rytmus života. Chlapi dřepí u zeleného rybníka a snaží se chytat ryby. Děcka hrají automaty v zatuchlé společenské místnosti, kde neustále řve televize Prima. Vládla tam tak příšerná atmosféra, že jsme se chtěli jen osprchovat a vypadnout. Dali jsme dvacku za sprchu a zjistili, že do ní teče voda z toho smradlavého rybníka a je hrozně cítit rybinou. Taková dovolená mi nepřipadá šťastná, ale těm lidem se tam asi líbilo.

Kolik potápěčů jezdí k moři, aniž by zkusili šnorchlovat v lesním rybníku

<

Jestli někdo rád plánuje, ať si třeba zkusí projít stezku, kudy chodili lidé v minulosti. Na Vysočině je Březinova stezka, ve středních Čechách Jungmannova, u Doksů stezka Karla Hynka Máchy… Po republice je jich fůra.


22 Téma

ČiliChili 7 | 2016

CESTOVÁNÍ ŽALUDKEM UKRAJINSKÁ Při cestování v rámci naší domoviny se nemusíte vzdávat ani kulinářských zážitků. Navíc máte výhodu, že se s vrchním ve většině případů domluvíte a můžete se ho zeptat, co se v tom zmatku na talíři vlastně schovává.

THAJSKÁ

INDICKÁ

Labužníci se přou, jestli je lepší brněnská královopolská Pad Thai, kde vaří Laosanka Tingli Namma Vong, nebo Café Buddha na pražských Vinohradech. Tam kouzlí Thajka Lucky.

Před pár lety jich bylo jen pár, dnes už je autentická indická kuchyně leckde. Znalci staví na nejvyšší příčky táborský Tandoor na Žižkově náměstí.

BANGLADÉŠSKÁ PÁKISTÁNSKÁ Nejstarší a nejlepší je Malai (nebo Mailsi) v Praze v Lipanské ulici. Otevřela už v roce 1997, mají vlastní pec tandoor a autentické suroviny, které se navíc dají koupit vedle v obchodě. Výhodou je, že si při objednávání můžete nastavit pálivost pokrmu. Nejsilnější stupeň přináší změněné stavy reality.

BELGICKÁ Belgická kuchyně je proslavená hlavně mušlemi a ty zase umí restaurace Les Moules v pražské Pařížské ulici.

JAPONSKÁ Prapodivných sušíren se v poslední době vyrojila spousta, ale japonská kuchyně nestojí na rybě obalené v rýži, ale na mistru kuchařovi. Nejlepší vaří v brněnské Koishi Fish & Sushi.

Tuhle málo známou kuchyni vaří geniálně v Praze kousek od Palmovky v restauraci Curry House. Ta byla vyhlášena místními expaty jako nejlepší pražská curry restaurace vůbec.

ŘECKÁ Tavern je u nás dost, ale autentických ne zas tolik. V hodnocení nejlepších se nejčastěji objevuje liberecká Masa Buka, písecký Poseidon a Thessaloniki v Davli.

GRUZÍNSKÁ Kavkazskou pohostinnost praktikují v restauraci Tbilisi kousek od Malostranského náměstí v Praze.

Boršč, šašlik a rybu v kožíšku u nás dostanete nejlepší v brněnském Tryzubu a v restauraci U Kolji v Litomyšli.

FRANCOUZSKÁ Za značku francouzské kuchyně se schovává leckdo, ale většinou jen kvůli tomu, aby mohl napálit ceny vzhůru. Asi nejlepší francouzskou restauraci najdete v Brně a jmenuje se Borgo Agnese (mimochodem jde o jednu z deseti nejlepších restaurací v Česku vůbec). Vynikající je také liberecký Bílý mlýn.

KUBÁNSKÁ Opravdovou Kubu ochutnáte v Brně-Líšni v restauraci s poněkud stereotypním jménem Havana. Mají tu nicméně asi 1200 druhů rumu (včetně vzácné Mulaty) a autentickou karibskou kuchyni.

MEXICKÁ Pokud si pod pojmem mexická kuchyně představíte sombréro a kus flákoty s fazolemi zabalené v tortille z Tesca, tak jste naprostý gringo. To, co se u nás servíruje v nesčetných mexických reštykách, není mexická kuchyně, ale jakási napodobenina americké varianty „tex-mex“. Pravé Mexiko vaří málokdo, nejlépe asi v Praze v restauraci Agave.

Nejsilnější stupeň pálivosti přináší změněné stavy reality


23

MAĎARSKÁ Pořádný perkelt aby člověk pohledal. Jeden z nejlepších vaří Dudás Csárda v Praze na Břevnově a Čirina kousek od Karláku.

ŠPANĚLSKÁ Za pyrenejskými chutěmi musíte u nás do lázní, konkrétně Mariánských, do restaurace Medité. Ta se umísťuje v top 20 nejlepších restaurací u nás.

BASKICKÁ Baskická kuchyně je skoro jako španělská, hlavní rozdíl je, že se namísto tapas říká pintxos (vyslovuj pinčos). Baskovi to neříkejte, nebo dostanete pár facek (se Španěly se moc nemusí). Nejlepší pintxos – různorodé jednohubky zalévané perlivým vínem – dostanete v brněnské Don Pintxos.

ZŮSTAT DOMA SE VYPLATÍ

Jedním z hlavních důvodů, proč trávit dovolenou doma, jsou peníze. Zastánci cestování sice namítají, že už dávno nejsme tak chudí, abychom museli na dovolené žmoulat řízek z alobalu, ale ve skutečnosti na tom vážně nejsme úplně nejlépe. Celosvětová databáze Numbeo, která shromažďuje a porovnává ceny služeb a zboží ve všech zemích světa, nás řadí v ceně živobytí na 79. místo ze 120. Abychom se mohli v zahraničí rozšoupnout a nevyšlo nás to dráž než doma, zbývají nám většinou exotické země jako Malajsie, Indie, Nepál, Brazílie, Bolívie nebo Mexiko. Jenže cena letenek to stejně dorovná. Z vyloženě oblíbených turistických destinací za námi najdete jen Tunisko, kde ovšem statistiky trochu kulhají, protože neberou v potaz napálené ceny v turistických resortech. Vůbec nejhůř na tom budeme při cestování po Evropě.

Česko Chorvatsko Slovensko Španělsko

100 103 107 133

Německo Itálie Rakousko Francie Norsko Švýcarsko

INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN Zdroj: Numbeo, 2016

159 160 165 180 243 317


24 Čumenda

ČiliChili 7 | 2016


25

MORAVSKÉ LÉTO Ke štěstí nepotřebujete Jadran ani Lipno. Stačí dědina, slunce a seno. Říká to Michaela. A její rodina souhlasí. „Nerada odtud odjíždím na dovolenou na jaře a v létě. Po čtrnácti dnech se vrátím a všechno je pryč – šeříky, třešně, kosatce, pan otec je s traktorem na žních. Chybí mi, když nesedím venku a neslyším večer vracející se kombajny...“ Michaela Spurná je fotografka a tak tuhle nevšední všednost léta jedné rodiny na Moravě nafotila. A dostala se s tím až do Londýna v rámci soutěže Lens Culture Portrait Award. Foto: Michaela Spurná, www.michaelaspurna.com


ČiliChili 7 | 2016

www.muirvidler.com

26 Čumenda


27

„Vybaví se mi několik okamžiků z dětství – vůně prádla na prádelní šňůře v zahradě, vůně ryb po koupání v rybníce a různé jiné pachy domácích zvířat. Je pravděpodobné, že většina dnešních dětí při své vzpomínce na letní čas ucítí aviváž, vůni chlóru z bazénku a namísto vůně sena vůni čerstvě posekaného anglického trávníku.“


28 Reportáž

První video bylo příšerný Starší z nás netuší, o co jde. Nejmladší je zbožňují. Kdo jsou čeští youtubeři? Jak žijí lidé, kteří se jako mladí sami bez cizí pomoci a profi týmu prosadili skrz klávesnici a obrazovku počítače? Navštívili jsme dva z nich a koukali, jaké je vyrábět si vlastní televizku. Text: Jan Studnička, Markéta Bajerová Foto: Michael Kratochvíl, Petr Kurečka

ČiliChili 7 | 2016


29

L

ucie Dejmková vede youtubový kanál GetTheLouk na téma beauty, líčení a... líčení, aspoň takhle jsem to jako chlapec bez zkušeností s mejkapem pochopil. Teď klepu na její dveře. Cupitání nohou, dveře se otevírají a přede mnou stojí pětadvacetiletá Lucie. Sytě fialové vlasy a široký úsměv. Tykáme si, ještě než projdu dveřmi. Jdeme do designového obýváku. Všechno je v černé, bílé nebo šedé. Ladí sem i kocour Stuart. Dostanu kafe do stylové skleničky a pak se prostě zakecáme. „Přítel říká, že to tady vypadá jako v márnici, takže jsem provedla pár ústupků barvě,” vstává a ukazuje na polštářek s plameňákem a potom na skoro neviditelné barevné vzory na zácloně.

HOLKA, CO LÍČÍ LÍČENÍ Celé je to maličko zvláštní. Youtubeři totiž fungují na principu intimity. Jejich diváci se na ně dívají proto, že jim připadají sympatičtí a blízcí. Youtuber sám zase komunikuje se svým publikem velmi familiérním způsobem, což vede k tomu, že si s tím člověkem v okýnku utvoříte podivně pevný vztah. Víte toho hodně o něm, o jeho názorech na věci, které vás zajímají, a navíc se ještě v naprosté většině témat shodnete (protože to je to, proč na něj koukáte). A najednou se ocitnete s takovým člověkem v jedné místnosti. V reálném čase reaguje na to, co říkáte, a to je jako propadnout se do oblíbeného seriálu nebo kultovního filmu. Tenhle pocit ještě zesílí, když mě Lou dovede do svého „filmařského koutku“. Stejně jako drtivá většina youtuberů natáčí i ona ve standardizovaném prostředí. V jejím případě to znamená skříňku, nějakou tu kytku, rekvizity... hodiny jsem na to na obrazovce koukal a najednou to vidím celé z jiného úhlu v reálu. Okolo místa, které kamera zabírá, jsou krabice a tašky plné kosmetických přípravků. „S tímhle,“ ukazuje na modrou IKEA tašku, „bych chtěla nějak pracovat. A tohle,“ ukáže na přeplněnou přepravku, „jsou věci, na které bohužel nemám čas.“ Po skříních jsou vylepené růžové lístečky. Úkoly, připomínky, povinnosti. „Jsi vytížená?“ ptám se. „Občas příšerně,“ vysvětluje a  sedá si k  Macu s obřím monitorem. „Tady se děje třeba devadesát procent mojí práce youtuberky,“ ukáže na počítač. „Když dělám nějaký náročnější video, píšu si scénář. Veškerou postprodukci dělám tady. Pak musím video samozřejmě nahrát na YouTube, vypsat pod něj všechny ty produkty, který jsem použila, dát tam odkazy, pak se video vypublikuje a starám se o komentující, snažím se reagovat.“ Ještě jednou přehlídnu natáčecí plac, bambiliony lístečků, krabice kosmetických přípravků, zavařený počítač a logicky se musím zeptat: „Jak to vůbec celé začalo?“

>


30 Reportáž

ČiliChili 7 | 2016

ÉRA BLOGÍSKŮ Lou zapíná světla kolem zrcadlovky, kterou svá videa točí. Budu svědkem toho, jak vzniká klasický make-up tutorial. A do toho povídá. „Já natáčela vždycky, už na vyšším gymplu, kdykoli jsme někam se třídou jeli. Znáš ty lidi, kteří tě štvou, že vážně točí a fotí úplně všechno? To jsem byla přesně já. Natáčela jsem na nějakej digitální foťák... no a doma jsem to dala do kupy a hodila na blog. Teď zpětně, když nad tím uvažuju, tak to byly vlastně takový vlogy.“ „Měla jsi blog někde na blogspotu nebo na estránkách?“ ptám se, protože si s mrazením v zádech uvědomuju, že jsem někdy v nácti taky měl na estránkách blog. „Ne, já jsem vždycky měla svoji doménu, na tom jsem si zakládala,“ šklebí se těsně před tím, než si nanese rtěnku s hlavou vykloněnou tak, aby bylo na objektivu zrcadlovky skvěle vidět, jak božsky kreje. „Oba rodiče totiž do podobných věcí dělají, takže jsem vždycky měla přístup k Photoshopu a takovým věcem. Postupně jsem na blog dávala víc a víc článků o kosmetice. Tohle je dobrý, tohle se mi líbí, tohle mi moc nesedlo,“ vypráví. „A pak přišli youtubeři...,“ napovídám. „...pak přišli youtubeři,“ kývá hlavou.

NEJVĚTŠÍ PROBLÉM JSEM BYLA JÁ „Kamarádi viděli spoustu těch zahraničních beauty vlogů a říkali, že bych to měla zkusit. Styděla jsem se, nebylo to úplně normální. Největší problém byl paradoxně se mnou. Přesvědčit se, že na to mám.“ „No a jaký teda bylo to první video?“ „Příšerný, samozřejmě,“ směje se. „Ale seděla jsem u něj celý odpoledne a pořád refreshovala stránku, kolik shlédnutí tam přibude. Když jsem překonala deset, málem jsem slavila. A pak jsem si dlouho myslela, že jsem je tam naklikala tím refreshem. To až docela nedávno jsem se dozvěděla, jak se zhlédnutí vlastně počítají.“ „Chtěla bys mít svůj tým, který by ti pomáhal v práci?“ ptám se. Když vidím hromadu úkolů, přijde mi to jako logický krok. „No jasně, že chtěla, ale jsem zvyklá si dělat všechno sama, takže si myslím, že bych jim do všeho stejně kecala. Taky jsem přesvědčená, že některý lidi by to odrazovalo od koukání, protože se chtějí dívat na práci youtubera, ne na nějakej bezejmennej tým.” „Když je mi smutno, jdu na YouTube a tam hledám videa, který mi udělají líp. U kterých se zasměju nebo mi něco dají. A když jedno moje video z deseti bude takový, tak je to v pořádku,“ zubí se.

„Jakej to byl vůbec pocit, když ti poprvé přišla zdarma nějaká rtěnka, kterou jsi měla zrecenzovat?“ „Ježiši, senzační!” uznává Lucie. „A bylo to docela brzo, ono nás bylo popravdě na začátku dost málo. Navíc je zoufale málo youtuberek, které se specializují tak striktně na beauty jako já. Většinou jim to ujíždí do fashion nebo lifestylu nebo líčení mají jenom jako takovou okrajovou věc. Markeťáci to zpočátku nechápali, takže po mně chtěli, abych recenzovala i matrace,“ vrtí nechápavě hlavou. Má před firmami, které jí posílají své výrobky, respekt? „Ve chvíli, kdy mi něco pošlou, tak už to chtějí dát do regálů. A ti lidé musí mít zodpovědnost hlavně vůči kupujícím. Jestli jsou ochotni poslat to do obchodů, musí být připraveni na kritiku,“ vysvětluje svoji jednoduchou logiku a já v tu chvíli naprosto chápu, proč se na ni lidi chtějí dívat. Je prostě hrozně fajn. Odcházím spokojený. Hlavně proto, že jsem si dobře pokecal. A že bych ji rád někdy viděl znovu. Proto má Lucie skoro 200 000 odběratelů. Taky ji chtějí vidět znova a znova.

KDY SE TO ZLOMILO – Lucie Dejmková (25 let) V roce 2010 u nás slovo youtuber neznamenalo vůbec nic. Venku už ale byli první youtubeři za vodou a ti, kteří naskočili později, byli minimálně na vzestupu. Do Lucie pořád hučeli kamarádi: „Stejně o tom píšeš a pořád točíš nějaký videa.“ Někdy holt to, co máme v sobě, vidí všichni okolo, jen my ne. Lou natáčela do šuplíku skoro rok, než v listopadu 2011 dala na svůj kanál úplně první video. Od té doby nepřestala. A diváci nepřestali koukat. Poslední komentář u jejího prvního videa je „Kdo se ještě kouká v roce 2016?“ Videa jí dnes částečně živí, ale má ještě další práci. I ta je nicméně na počítači, takže s fanoušky může být celý den.


31

kterých je bezmála dvě stě tisíc. To ho ale tolik nezajímá, důležitější je pro něj, kolik mají jeho videa zhlédnutí. „Každý kanál je karikatura nějakého rysu mojí osobnosti,“ vysvětluje nám obklopený záplavou boxů s počítačovými hrami pro fajnšmekry, plyšovými Angry Birds, profesionální výbavou pro natáčení videí a hromadou zbraní. Naštěstí jsou to repliky.

VEN NECHODÍM

VOJÁK ČESKÉHO INTERNETU Doma v obýváku si sedne před kameru a zaujme sto tisíc lidí jenom tím, že si jim postěžuje na to, co ho vytáčí. Tak to dělá Martin Rota, jeden z nejúspěšnějších českých youtuberů. Někdo před návštěvou šůruje celý byt, někdo to má na háku. Martin je ten druhý případ. Možná proto byl tak sympatický. I přesto, že nám nejdřív vyčetl, že jsme ho vyrušili na záchodě. „Můj přístup k lidem je chladný a upřímný,“ říká absolvent psychologie a sociologie. „Je mi jedno, co o mně lidi říkají. Spíš mi záleží na tom, jak se chovají k jiným. Spousta youtuberů leze svému publiku do zadku, ale to neznamená, že k němu mají úctu,“ svěřuje se, když se usadíme v jeho dvoupokojovém bytě. Není divu, že si Martin znepřátelil pár kolegů na internetové scéně. Má hned několik YouTube kanálů. Nejnavštěvovanější je ale jeho názorový kanál Naprosto Retardovaný, kde se svérázně vyjadřuje k aktuálním problémům. „Zdravím, mé unikátní sněžné vločky. Vítejte na mým kanále, kde se nepřirozeně naseru nad něčím, nad čím by ostatní lidi jenom mávli rukou.“ Tak Martin vítá své odběratele,

Diváci, kteří osmadvacetiletého Martina pravidelně sledují, dobře vědí, že k němu patří vojenský baret a psí známky na krku. Vytrénovaný youtuber navíc fandí sportu, jako první tělesně postižený Čech (Martin má na jedné noze protézu a používá berle) zdolal nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro a pokořil i nejvyšší evropskou horu Elbrus. O udržování fyzičky je i jeden z jeho kanálů – Z formy. Jeho zájmy jsou až bizarně rozmanité. Zatímco na kanále Zbytečné recenze hodnotí třeba jogurty, na dalších hraje počítačové hry, vysvětluje vědecké zákonitosti (například co je Olbersův paradox nebo proč hamburger z fast foodu neplesniví) a natáčí i komediální scénky. Je skvělý řečník, ale sám se považuje spíš za introverta a asociála. „Chodit ven? Normální lidi paří u kompu. Ve svém volném čase jsem raději bez lidí,“ směje se. A když už jde na kafe, zdůvodní si to hledáním inspirace. U počítače tráví Martin většinu času. Videa, která tvoří každý den, si nepředtáčí: „Je to lepší i kvůli dynamice a návaznosti. Chci, aby bylo video natáčené v den, kdy ho vydám.“ Zajímá ho všechno – od adopce dětí homosexuály přes romantický sexismus až po kalhoty pro psy.

BUĎ DRZEJ Zásadní pro jeho úspěch je drzost, s níž zkouší nové věci. „Kolem mě je spousta lidí, kteří si myslí, že na to nemají. Nikdo se logicky necítí připravený. Jde o to přijít a tvářit se, že připravený jsem,“ myslí si. „Vždycky se ale najde někdo, kdo prohraje, tomu se nejde vyhnout,“ dodává. Když se chystal na výstup na Elbrus, volal mu další lezec, že ho čeká úsek, který kvůli svému hendikepu nezvládne a neměl by riskovat. „Řekl jsem mu, že má pravděpodobně pravdu, ale stejně se tam nejdřív půjdu podívat. Nemám ale rád filozofii toho absolutního Neexistuje nic, co bys nezvládl. Existuje takových věcí, co bych nezvládl! Ale člověk se o tom musí sám přesvědčit.“

<

KDY SE TO ZLOMILO – Martin Rota (28 let) Ne vždycky Martina diváci brali. Když začal točit první videa, přicházely „přátelské“ komentáře typu: „Nemáš soudnost, jdi se zabít.“ Nezabil se. „To je internet. Člověk, který s ním žije, se v téhle komunitě naučí komunikovat. Dřív to bylo drsnější než dnes – když člověk točil, znamenalo to, že byl automaticky idiot, nerd a asociál.“ Když před pěti lety Martin začínal, tušil, že se dá na YouTube uživit. Zlom nastal před dvěma lety, kdy začal točit profesionálně. Ale po penězích prý nešel. „Větší zábava je říct si‚ já chci, aby něco existovalo. Nikdo jiný to nedělá, tak zařídím, aby to vzniklo.“ Dnes se tím každopádně živí.


32 Zoom

Katalog divných nemocí Jestliže patříte k těm jedincům, kteří vystavují na odiv okolí kdejakou rýmičku, vězte, že existují nemoci daleko zvláštnější. Lidské tělo je nehorázně komplikovaný stroj a porouchat se v něm může leccos. Věděli jste například, že existuje migréna způsobovaná sexuálním vzrušením, mozkové kameny nebo bradavice na oční bulvě porostlá kudrnatými chloupky? A to ještě nejsou zdaleka ty nejhorší rány, co vás můžou postihnout. Text: Jiří Holubec Obrázky: Karolína Slováková

ČiliChili 7 | 2016


33

DUŠEVNÍ ANOMÁLIE

TĚLESNÉ ANOMÁLIE Lidi, co mají šest prstů, tři nohy nebo jim roste z čela ještě jedna hlava, nejsou nic nového, na ty se chodilo do cirkusů už za našich babiček. Vážně. Ten pán s dvěma hlavami se jmenoval Pasqual Pinon a vystupoval na začátku 20. století po celé Americe jako „Dvouhlavý Mexičan“. Když vydělal dost peněz, nechal si druhou (tu menší) hlavu odstranit. Jeho vrstevník Edward Mordake takové štěstí neměl, protože mu druhý obličej rostl přímo na týle a nebylo možné ho odoperovat. Navíc prý mluvil a dělal grimasy, což Edwarda přivedlo k šílenství a dohnalo k sebevraždě. Takové extrémní anomálie jsou ale dost ojedinělé. Na rozdíl třeba od nemoci Fibrodysplasia ossificans progressiva, při které se vám svaly a šlachy změní během pár let v kosti a doslova vás promění v živou sochu. Při methemoglobinemii vám zase porucha distribuce kyslíku v krvi způsobí modré zbarvení kůže, takže budete vypadat jako Beast z X-Menů. A jestli vám nestačí vizuální podivnosti, tak co třeba zákeřná nemoc zvaná trimethylaminurie. Neléčitelná porucha trávení určitých organických sloučenin, která se projevuje strašlivým zápachem připomínajícím mrtvé ryby, vycházejícím ze všech pórů pacientovy kůže. Když už mluvíme o kůži. Jestlipak víte, že lidská kůže je pruhovaná? Asi ne, protože normálně jsou naše kožní lajny neviditelné. Pokud se ve vás ovšem probudí choroba pojmenovaná po německém dermatologovi Alfredu Blaschkovi, pokryje vaše tělo podivná kresba, která údajně kopíruje buněčný růst člověka od plodu až po současnost, a budete vypadat jako vybledlá zebra. Zebra ale není nejhorší zvíře, kterému se můžete podobat. Horší to mají lidé trpící hypertrichiózou neboli vlkodlačím syndromem. Genetická mutace u nich způsobuje nekontrolovatelný růst chlupů na celém těle, včetně obličeje, takže pacient zakrátko vypadá jako vlkodlak nebo jako Chewbacca. A bacha – občas se tahle nemoc vyskytne jako nežádoucí následek léčby plešatosti. Asi nejstrašnější kožní porucha je ale choroba s neméně strašným jménem Epidermodysplasia verruciformis. Při té začne kůže nekontrolovatelně kornatět a neléčený člověk se během pár měsíců přemění doslova ve strom – včetně rozvětvených kořenů na chodidlech.

Nemocemi netrpí jen tělo, ale i duch. Jinými slovy, když se někdo chová divně, nemusí být nutně magor, ale může trpět nějakou divnou chorobou. Syndrom Alenky v říši divů například způsobuje, že pacient vnímá okolní předměty daleko větší, než jsou ve skutečnosti. Divně se kvůli tomu pohybuje, nedokáže se orientovat v prostoru a má strach, aby ho nesežral kolemjdoucí jezevčík. Capgrasův syndrom zase našeptává svým obětem, že člen jejich rodiny nebo kamarád byl nahrazen identickou kopií. Pacient sice racionálně připouští, že dotyčný vypadá, chová se a mluví jako jeho příbuzný, ale s naprostou jistotou tvrdí, že je to někdo jiný. Cotardova deziluze je už úplné psycho, protože při ní má člověk nekontrolovatelný pocit, že mu chybí kus těla, ve vážných případech si pacienti myslí, že jsou mrtví nebo že vůbec neexistují. Většinou se přestanou mýt, jíst, spát a často se odeberou na hřbitov „mezi své“. A to není zdaleka všechno. Když vás stihne taková trichotillománie, tak máte nepotlačitelné nutkání škubat si vlasy a pojídat je. Syndrom pica (čti pajka) vás bude nutit pojídat cokoliv, především hlínu, písek, kamení nebo sklo. Kleine-Levinův syndrom zase způsobuje chorobnou spavost – pacient je schopen spát v kuse i celé týdny. Opačný případ je hyperekplexie, která se projevuje extrémní citlivostí na jakékoliv podněty. To může být celkem legrační (pro okolí), stejně jako třeba syndrom cizí ruky. Pro nemocného to ale žádná sranda fakt není. Projevuje se tak, že člověk ztrácí vědomou kontrolu nad jednou svou horní končetinou. Ta se pohybuje sama podle své vůle, uchopuje nekontrolovatelně předměty a občas se pokusí svého pána zranit. Proto se někdy této poruše říká Divnoláskův syndrom podle filmu Stanleyho Kubricka, ve kterém pravačka šíleného vědce Divnolásky sama od sebe občas hajlovala.

>


34 Zoom

ČiliChili 7 | 2016

NÁSLEDKY ÚRAZŮ To, že se někdo narodí se schopností počítat z hlavy páté odmocniny, je jedna věc. Něco jiného ale je spadnout ze schodů a mluvit až do smrti s cizím přízvukem. Anebo dostat baseballovou pálkou přes šišku a najednou mít přehled o kompletním kalendáři lidských dějin. Přesně to se stalo panu Orlandu Serrellovi, který vám z hlavy řekne, který den v týdnu připadá na jakékoliv datum, a navíc si přesně pamatuje, jaké bylo počasí každý den počínaje jeho úrazem. Pan Tommy McHugh zase začal po mozkové příhodě obsesivně malovat. Asi nejdivnější mozkovou nemoc ale má paní Jill Priceová. Jmenuje se hyperthymestický syndrom a projevil se u ní ve čtrnácti letech tím, že přestala zapomínat. Pamatuje si do nejmenších detailů absolutně všechno, což není žádná výhra. Zapomínání je totiž přirozená obrana mozku proti přehlcení, bez které se paní Priceová musí obejít.

VŠECHNO DOKUPY Jakkoliv jsou předchozí nemoci děsivé, pořád to ještě může být horší. Vezměte si třeba takovou porfyrii. Člověk trpící touhle vzácnou metabolickou poruchou je extrémně alergický na sluneční záření. Denní slunce ho doslova spaluje a vytváří na jeho kůži mokvající puchýře. Vlivem častých poranění se kůže čím dál tím víc napíná, rty i dásně ustupují a vylézají z nich zuby, jejichž sklovina se barví do červeno-hnědé barvy. Ke všemu pacientům rostou nekontrolovatelně vlasy a trpí psychotickými stavy. Sečtěte si všechno dohromady a nebude vám vůbec divné, proč někteří vědci nadhazují, že lidé trpící porfyrií mohou být zdrojem víry v upíry. Choroba je navíc dědičná a v odlehlých a izolovaných oblastech se mohla přenášet po mnoho generací, což by vysvětlovalo pověsti o vlkodlačích vesnicích.

Všechny divné nemoci se nám sem nevejdou, ale jistě to stačí, abychom vám zvedli náladu, až zase ulehnete s chřipečkou.

<


36 Pokec

ČiliChili 7 | 2016

Nahlížím do duše Zdeňka Trošky Když jsem psal Kamilu Filovi žádost o rozhovor, neodolal jsem pokušení a poslal ji na adresu Kamil „Tetsuo“ Fila. Jestli to nevíte, tak Tetsuo je pán z černobílého japonského filmu, který si tak dlouho strká do těla železné trubky, až se z něj stane tank s vrtákem mezi nohama. Když se v takovýchto oblastech světové kinematografie nevyznáte, asi vám nedojdou všechny nuance Kamilových textů. Pokud ano, klidně za ně budete platit. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

Včera jsem poslouchal záznam rozhovoru se Zdeňkem Troškou na Vltavě, ze kterého režisér po deseti minutách odešel se slovy: „Já to nemám zapotřebí, pozvěte si sem tyhlety Spáčilový a Fily a bavte se s nima.“ Těší vás, že jste se stal synonymem českého filmového kritika, jehož jméno se používá v množném čísle? Já nevím. Rozhodně mě netěší, když někdo používá tuhle papalášskou rétoriku, ale jinak asi ano, protože si své práce vážím. Bavil jsem se o tom jednou právě s Mirkou Spáčilovou, která tvrdila, že filmová kritika je psaní textů do novin, které jsou druhý den už staré. Já oproti tomu doufám, že si moje texty někdo bude moct přečíst za deset let a něco si z nich vzít. Tyhle dva přístupy se musí nějak vyvažovat a je asi dobře, že si lidé vybavují zastánce obou. Že ten druhý pohled nějak reprezentuji zrovna já? Fajn, mě to těší, i když jsem se k tomu dostal vlastně náhodou. Vy se ale filmové publicistice věnujete už nějakých patnáct let. To už asi není úplně náhoda. Za náhodu považuju to, že jsem vždy pracoval s lidmi, kteří mě neomezovali, a mohl jsem si psát po svém. V Cinemě, na Aktuálně.cz i v Respektu jsem psal trochu jinak než ostatní a vždycky mi to procházelo. Většinu mých kolegů upravují mnohem víc, nebo to už zabalili a psaní o filmech se nevěnují.

Musí dnešní kritik psát jinak? Nevzdálil se současný film od klasické kinematografie natolik, že filmovému publicistovi nestačí znát Felliniho a Viscontiho, ale musí se stejně dobře orientovat v Romerovi, Hughesovi nebo Tsukamotovi? On asi každý publicista má potřebu psát o tvůrcích své vlastní generace. Pro Mirku Spáčilovou je, podle mě, zásadní Fero Fenič a jeho Džusový román nebo film Dům pro dva Miloše Zábranského, který byl v osmdesátých letech považován za záchranu českého filmu. Já jsem začal psát na sklonku devadesátých let a filmy, kterými jsem se uvedl, jsou Matrix, Klub rváčů, South Park a počátky jihokorejské nové vlny. Což je pro současného diváka asi relevantnější. Moje výhoda asi je, že jsem začal psát v době, kdy nastoupila internetová éra, což mi umožnilo do recenzí vnést mnohem uvolněnější jazyk, než mají generačně starší kritici. Má odborná filmová publicistika místo ve světě sociálních sítí a komunitních databází typu ČSFD? Znám se s lidmi, co ČSFD zakládali, mám pořadové číslo tuším 47. Původně to byla dost nestydatá a méně funkční kopie anglické IMDb.com, ale postupem doby se ČSFD překlopila do velmi autonomní platformy pro divácké

>


37


38 Pokec

ČiliChili 7 | 2016

komentáře. A je fakt, že českou filmovou publicistiku dost změnila. Už jen svou velikostí – nevím o žádném jiném filmovém médiu, které by mělo návštěvnost v řádu statisíců uživatelů. Svým způsobem má digitální populismus ČSFD daleko větší vliv než tištěná média. A pozor – digitální populismus nepoužívám negativně, spíš ve smyslu „vox populi“. Je dobře, že nahrazuje odbornou kritiku médium, kde mají největší ohlas vulgární kritiky, které si nekladou jiný cíl než film nemilosrdně zdrbat? To je samozřejmě riziko neredigovaného média. Moc bych ale nepřeceňoval vliv jednotlivých přispěvatelů. Ty zvlášť rozjařené a velkohubé „hejty“ beru jako volání o pozornost ze strany lidí, co se snaží světu za každou cenu sdělovat zprávu o své existenci. Jejich příspěvky nejsou žurnalistika ani snaha diskutovat. Je to jen touha dát o sobě nějak vědět. Síla ČSFD spočívá v mase přispěvatelů, která generuje procentuální hodnocení, jímž se pak při návštěvě kina nebo kupování DVD a ilegálním stahování řídí i ti, kteří na ČSFD ani nejsou registrovaní. To s sebou ovšem přináší riziko, že film, který je kontroverzní a budí výrazně pozitivní nebo výrazně negativní názory, se ve výsledku zprůměruje a vypadá jako nezajímavý. A to je chyba? Myslím si, že ano, protože film může být hodně špatný a přitom zajímavý. Podle mě je potřeba psát o filmech, které jsou buď výjimečně dobré, nebo výjimečně špatné. Průměrné filmy zajímavé nejsou. A ty výjimečné filmy, co vyvolávají ostře vyhraněné názory, si nezaslouží zapadnout jako šedivý průměr. Proč má cenu psát o špatných filmech? Protože tu mezi námi jsou a nějak nás ovlivňují. Cílem kritika by proto nemělo být film bezohledně odsoudit, ale pochopit, co za ním stojí. Vysmát se Babovřeskám není kritika. Kritika je snaha pochopit souhru ekonomických zájmů, vlivu producentů, žánrových konotací a, obrazně řečeno, pokus o náhled do duše Zdeňka Trošky a českého národa. Jaký vliv má dnes filmový kritik? Jsou oprávněné stížnosti filmařů, že jim ubíráte diváky a miliony z pokladen? Když šla na konci devadesátých let do kin Skrytá hrozba, tak George Lucas prohlásil, že pro něj není důležité, co o filmu napíše New York Times. Daleko důležitější je, co o filmu napíše desetiletý blogger, protože ten sdílí

Každý stát se musí rozhodnout, čím se bude prezentovat. Jestli pořádáním fotbalových zápasů, nebo třeba kinematografií.

a ovlivňuje názor milionů dětí, které do kina na film budou chodit. Tak to od té doby funguje. Jednou z nejzásadnějších událostí filmového světa je dnes Comic-Con v San Diegu. Kdysi to byl sraz pár podivínů, co sbírali komiksy. Dnes se tu prezentují největší filmové projekty, promítají exkluzivní trailery a nejvlivnější filmoví producenti se snaží pochopit, čím by se zdejším geekům mohli zavděčit. V porovnání s tím mají kritici vliv velmi malý. Ano, v případě malých filmů může kritik hrát roli objevitele, který ho dostane do povědomí, anebo ho naopak může potopit. Představa, že by recenze ubrala na tržbách filmu s velkou reklamní kampaní, je ale mylná. Mně to osobně nevadí, protože mi to dává svobodu psát v podstatě o čemkoliv. Vy jste tu tvůrčí svobodu podepřel tím, že jste odešel z Respektu na volnou nohu a spustil placený web Ještěvětšíkritik. Nelitujete toho ještě? Nelituju. To rozhodnutí přišlo z mé strany proto, že jsem kvůli svým soukromým aktivitám přestával práci pro Respekt stíhat, navíc mě z přepracování, stresu a tlaku uzávěrek začaly stíhat zdravotní problémy. Je tedy fakt, že jsem si zatím moc nepomohl, protože mi práce na webu zabírá spoustu času. V tom mi redakční zázemí chybí, a pokud bude web vydělávat, hodlám zaplatit lidi, kteří by mě těch starostí úplně zbavili. Je to reálné? Na českém internetu je placených soukromých serverů pár. V kultuře jste, pokud vím, jediný, kromě FFFilmu, který funguje na dobrovolných příspěvcích.


39

Právě teď mám asi 700 předplatitelů, hranice rentability je kolem tisícovky. Doufám, že se přes ni dostanu, až web bude fungovat tak, jak má. Až bude k dispozici archiv všech mých článků a já budu mít víc času věnovat se kratším, ale aktuálnějším textům, videoobsahu a dalším věcem, které zatím jednoduše nestíhám. Celá myšlenka je založená na víře, že se vyplatí dělat filmový časopis s obsahem, který jinde čtenáři nenajdou. Nedělám si iluze, že se u nás najdou desetitisíce lidí, kteří jsou za to ochotni zaplatit, ale věřím, že jich postupně můžou být až dva tři tisíce, což by pak dalo příležitost i řadě externistů a netáhnul bych to celé sám. Jestli čeští filmoví fanoušci dorostli k tomu, že jsou ochotni platit za fundovanou filmovou publicistiku, dospívá i český film? Právě že letoškem se něco velmi výrazně změnilo. Jednak nastupuje nová generace z FAMU, ovlivněná děním za Michala Breganta, která tvoří s jasným cílem uspět na mezinárodních filmových festivalech. Zároveň nastala zvláštní situace, že o český film přestává být mezi diváky zájem. Na tom má mimochodem zásluhu ČSFD, kde je český film tradičně cílem nemilosrdné kritiky. Paradoxně je to ale dobře, protože když se počítalo s tím, že na český film musí přijít davy diváků, tak vznikaly stále hloupější a konvenčnější filmy. Tahle tučná léta teď skončila, filmaři se mohou oprostit od povinnosti přitáhnout za každou cenu do kina statisíce a soustředit se na tvorbu zajímavých filmů s potenciálem oběhnout svět. To je podle mě zásadní, děje se to všude a česká kinematografie se tak konečně dostává do prostředí, které panuje v Evropě. V Dánsku přišlo na Nymfomanku Larse von Triera jen asi dvacet tisíc lidí a nikdo to tam neřeší, protože investici do takového filmu bere tamější fond kinematografie jako investici do reklamy na Dánsko. A funguje to tak? Každý stát se musí rozhodnout, čím se bude prezentovat. Jestli pořádáním fotbalových zápasů, nebo třeba kinematografií. Já to vidím tak, že dobrý film tu s námi zůstane spoustu let. Fotbalové utkání těžko.

Kamil Fila Vystudoval filmovou teorii a dějiny na MU v Brně. Už během studií začal publikovat v internetových periodikách (Inzine, Filmpub, Filmweb, Moviezone) a přispívat do alternativních časopisů (Živel, Tamto, Film a doba). Následně působil v Cinemě, byl redaktorem Cinepuru a připravoval filmové recenze pro Aktuálně.cz a Respekt. Letos odešel na volnou nohu a otevřel si placený filmový web Jestevetsikritik.cz.

Máte soukromé tipy, jaké české režiséry bychom měli sledovat? Těším se, až natočí celovečerní film Ondřej Hudeček, který s Furiantem vyhrál Sundance. Zajímavý je Andy Fehu, u kterého mě mrzí, že víc neuspěl s hororovou komedií Nenasytná Tiffany. Viktor Tauš natočil hodně nedoceněný film Klauni a teď mu právě běží výborný a  hodně „jiný“ seriál Modré stíny. Vojtěch Mašek a Džian Baban z Monstrkabaretu Freda Brunolda jsou lidé, co klidně můžou spolupracovat s Terrym Gilliamem nebo se stát vyloženě jeho nástupci. Nemáte strach, že než se nová generace českých filmařů dostane pořádně ke slovu, tak jí vy, kritik, přestanete rozumět? Uff... No, trochu s tím počítám, protože už dnes, když sleduju, co konzumují náctiletí lidé, tak cítím, že jim úplně nerozumím. Poprvé jsem to zažil při filmech jako Hunger Games, při kterých jsem měl dojem, že vychází z jiné a blbější popkultury, než na které staví moji vrstevníci. Pak jsem si uvědomil, že moje vize dystopické společnosti vychází z Total Recall a Running Mana se Schwarzeneggerem, takže jim vlastně nemám co vyčítat. Řekněme, že doufám, že do nějakých padesáti s nimi krok udržím.

<


40 Konzum

ČiliChili 7 | 2016

Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, slyšet, přečíst, sníst, stáhnout, obléct nebo objet. Text: Michal Pařízek, Markéta Bajerová, Jan Studnička, Helena Suchá Foto: Profimedia, archiv Ilustrace: Adolf Lachman

VÝSTAVA

Tajemné bytosti odjinud Oblastní galerii v Liberci obsadili Mechoboti. Výstava výtvarníka Adolfa Lachmana, který má na kontě například vizuální podobu počítačových her Machinarium nebo Samorost, hned několik komiksů nebo obalů alb, ukazuje v plném světle jeho fantaskní svět, ve kterém se snoubí obdiv k poezii mechaniky a láska k přírodě. Lachman bývá řazen do pozoruhodného uměleckého proudu diesel punk a jeho pohádkové obrazy skvěle doprovodí další expozice zvaná Punk v architektuře. Adolf Lachman – Mechoboti, Oblastní galerie Liberec, do 4. září, www.ogl.cz


41

FILM

Filmoví fandové ve varu Začíná červenec a tak všichni, kteří mají husí kůži z atmosféry zaplněných kin, ze ztichnutí, které vyvolá rozvícení filmového plátna i z prachu poletujícího ve světle promítačky, míří do Karlových Varů na filmový festival. My tam budeme taky. Najdete nás na Pláži Vodafonu a nejen nás, ale také mraky doprovodného programu. MFF Karlovy Vary – 1.–9. července, Karlovy Vary

ALBUM

Brilantní poklona Milesovi Miles Davis má 25 let po smrti nové album. A kolekce Everything’s Beautiful není žádnou sbírkou demáčů. Jazzový pianista Robert Glasper si vzal do prádla jeho skladby, přidal současný zvuk a přizval několik hostů (stavili se Bilal, John Scofield nebo Erykah Baduová). Brilantní jazzové album v hiphopovém módu se hodí na doma k vínu stejně dobře jako do klubu. Parádní poklona. Miles Davis & Robert Glasper – Everything‘s Beautiful, www.sonymusic.com KONCERT

Psychedelická modla AKCE

Teplo v srpnu V srpnu bude zase nejteplejší týden v roce. LGBT festival Prague Pride poběží 8.–14. srpna a opět nabídne stovku akcí pro každého. Nenechte si ujít zahajovací koncert v Pride Village na Střeláku s Adamem Mišíkem a Vladivojnou. Duhový průvod se koná v sobotu 13. srpna. Prague Pride 2016 – 8.–14. srpna, www.praguepride.cz

The Brian Jonestown Massacre jsou na scéně už více než čtvrtstoletí, společenství vedené Antonem Newcombem si prošlo drogovými excesy, špinavými dírami ve sklepech i peklem nezájmu, až v posledních letech přišel zasloužený ohlas. Už proto, že se psychedelie vrací. Večírek v jejím duchu proběhne poslední prázdninový den v pražském Lucerna Music Baru. The Brian Jonestown Massacre – 31. srpna, Lucerna Music Bar, Praha, www.dsmacku.com

KOMIKS

Obrázky z kočičí perspektivy Vlámský komiksový autor Serge Baeken by mohl o všech svých kočkách vyprávět. Počkat... On to i udělal. Ve své knize Sugar – Můj kočičí život doslova, do písmene i do pěkných obrázků vykreslil veselé i dojemné kočičí peripetie především svého čtyřnohého siamského křížence, kočky Sugar, ale i těch ostatních, které s ním žily. Serge Baeken – Sugar – Můj kočičí život, 2016, Nakladatelství Meander


42 Konzum

ČiliChili 7 | 2016

HRA DO MOBILU

Protáhni si prsty

FOOD BLOG

Kavoniho žrádlo Tenhle foodblog je opravdu praktický. Kavoni je (nejspíš) z Ostravy a stravuje se ve fast foodech, takže jakmile se něco nového šustne v McDonald’s, v Burger Kingu, KFC nebo Subwayi, hned si to cpe do huby a píše recenzi. Píše od podlahy, nebojí se říct dobrý i špatný, napíše, jestli stojí za to koupit si to v menu a jak velký byly hranolky. Něco, co oceníte.

KNIHA

Munice pro chlapy

První Vector byl učebnicovým příkladem vymakané hry pro mobilní telefony. Mělo to jednoduchý, ale zajímavý vizuální styl, skvělou hratelnost, poutavý, ale nedůležitý příběh a možnost hrát úplně zdarma. Tahle parkourová akce se teď vrací s druhým dílem a nechává všechno tak, jak bylo... jen to maličko vylepšuje. Zábava do čekárny nebo autobusu v tom nejlepším slova smyslu.

Jen máloco je zábavnější než hádky o právech a rozdílech pohlaví. Jestli jste chlapi a potřebujete munici do debaty, přečtěte si Druhotný sexismus od Davida Benatara. Hned zjistíte, že muži jsou diskriminováni neuvěřitelným způsobem prakticky ve všem.

Vector 2 – mobilní aplikace, iOS a Android, vývojář NEKKI

David Benatar – Druhotný sexismus. O genderovém teroru proti mužům. Praha, Dauphin 2016

Foto: www.cwps.cz

kavoni.blogspot.com

SPORT

V létě s prknem na vlek APLIKACE

Do letadla v klidu Jestli se bojíte létat a nechcete se před vstupem do letadla dopovat Neurolem nebo rovnou flaškou whiskey, existuje pro vás super varianta. Olomoučtí psychologové vyvinuli mobilní appku, která díky nácviku speciálních relaxačních a dýchacích technik pomáhá překonat fobie. Navíc získáte spoustu informací o bezpečnosti létání nebo atmosférických jevech. Stačí jen chytrý telefon a sluchátka. Hlavně v klidu – iOS i Android, 25 Kč

Na wakeboarding nepotřebujete nic víc než plavky a dostat se do Stráže pod Ralskem. Tam si totiž můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to KÁVA je ve vleku boardovat po vodní hladině. Můžete Krkonošské kafe si tu půjčit jak speciální prkno, tak i instruktora, a nebo se jen tak na čumendu plácnout k vodě. Až budete mít zase cestu do hor nebo na trutnovský fesťák, zastavte se v Kafírně u Volků. Tady vám totiž Cable Wake Park Stráž – Máchova 203, upraží, umelou, udělají a naservírují super kávičku Stráž pod Ralskem, cwps.cz až pod nos a ve vedlejším krámku navíc naváží, namelou a zasáčkují dalšího půl kila kávy s sebou. Kafírna Volk & Pražírna VOLKAFE – Spojenecká 61, Trutnov, kafirna-trutnov.cz


Foto: www.capolitos.cz

43

BISTRO

Mexický žvanec v Ostravě Potřebujete-li se rychle občerstvit, třeba během Colours of Ostrava, vyzkoušejte burrita, tacos nebo třeba quesadilly z čerstvých a kvalitních surovin v nově otevřeném bistru Los Capolitos. Pálivá sousta pak uhasíte jak jinak než mexickým pivem.

PC HRA

Už neuvidíte denní světlo Za necelých dvacet dolarů si můžete koupit herní pecku Sunless Sea, kterou jsme našli povalovat mimo mainstream. Stanete se kapitánem lodi v podivném podzemním moři a vyplujete z postapo-steampunkového Londýna. A pak už je všechno na vás. Kam poplavete, jestli sežerete svoji posádku, jestli budete pirát, nebo obchodník, jestli umřete, nebo ne. Můžete nahrát desítky, stovky hodin a pak to koupíte blbě pod čáru ponoru, jdete ke dnu a začínáte ÚPLNĚ znovu. Boží na nervy.

Los Capolitos – Janáčkova 1791/4, Ostrava, www.capolitos.cz

KNIHA

Sunless Sea – PC hra, vývojář Failbetter Games

Člověk americký Raymond Pettibon, výtvarník spjatý s kalifornskou punk/hardcore scénou a především s kapelou Black AKCE Flag a labelem SST, tvůrce třeba nezapomenutelného Jak být psím superhrdinou? obalu alba Goo od Sonic Youth, vystavuje až do poloviny září v hamburské Kunsthalle. Zajděte, když budete Rádi byste pomáhali v útulku, ale nevíte jak? mít přes léto cestu kolem. Nechte si poradit od profíků. Ideální příležitost budete mít při přednášce na téma dobrovolALBUM Raymond Pettibon – Homo Americanus, Deichtorhanictví a situace v českých útulcích. Dozvíte se, llen, do 11. září, www.deichtorhallen.de Odvážné Planety kdo jsou útulkoví lidé a jak se mezi ně můžete Ostré kytary zabalené do tajemného oparu mozařadit i vy. hutných klávesových ploch. Slezské trio Planety Dobrovolnictví v útulcích aneb Jak se stát zvířese nebojí v době streamovacího rychloposlechu cím hrdinou? – 16. července, Praha, přihlášky vydat dvojalbum. Poetické texty, inspirace a informace na n.schneiderova@gmail.com, u The Cure a Smashing Pumpkins. Jestli vám to více na Facebooku (zadejte název akce). něco říká, zkuste to. Planety – Vzduch je hrob je vzduch, www. planetyplanetyplanety.tumblr.com


44

0ņM9RGDIRQH

9ÈFHQDvodafone.cz/muj-vodafone

$SOLNDFH0ņM9RGDIRQH Tady je Vodafonovo 44

$SOLNDFH0ņM9RGDIRQH 4G LTE internet

45

Vodafone stroje

46 48

Inovace v technologiích

49

Všechno o telefonech 58

1DEÈGNDSURYöUQÄ 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND

3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP 3IJLSRMHQÈEH]NDEHOX

64 65

67

7DULI\SURŻUP\

70

Nabídka 60+

7DULI\SURPODGÄ DPÄQöQ¼URèQÄ Red LTE tarify Rodinný tarif

61

66

3IJÈVOXwHQVWYÈ

5RDPLQJ

µèHWSRGNRQWURORXDYŔG\QöFRQDYÈFWRMHDSOLNDFH0ņM 9RGDIRQH0¼WHMLSRNDŔGÄSRUXFHD]GDUPDYçHVNXLY]DKUDQLèÈ -HXUèHQDSURL26$QGURLGD:LQGRZV3KRQHDVWDKRYDWML PņŔHWHMHGQRGXwHQDYRGDIRQHF]PXMYRGDIRQH

71 72

73 74

GARANCE SPOKOJENOSTI

92'$)21(3ı(.9$3(1¨

*DUDQWXMHPHŔHVQDwÈ*/7(GDWRYRX VÈWÈEXGHWHVSRNRMHQL3RNXGQHSRGöOWH VHVQ¼PLRVYRXSUDNWLFNRX]NXwHQRVW 1DMGHPHSURY¼VIJHwHQÈ

6HWIJHWHKHUQÈSROÈèNDD]NXVWHwWöVWÈQLNG\ QHYÈWHNG\QDY¼VYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH èHN¼QöMDNÄSöNQÄSIJHNYDSHQÈsQDSIJÈNODG EDOÈèHNGDWQHERVOHYDQD/LIWDJR

9œ'<1õ&21$9¨&

1$67$9(1¨9œ'< PO RUCE

ZDARMA ,9=$+5$1,ç¨

VÝDAJE POD KONTROLOU


LTE

45

2GVWDUWXMWHYH VYÄPWHOHIRQX */7(DY\KUDMWH 1¼w*/7(LQWHUQHWMHQDNDŔGÄPURKX 3IJLMêWHVLKRY\]NRXwHWQDQDwLQRYRX URDGVKRZNWHU¼VHREMHYÈYPQRKDPöVWHFK SRFHOÄUHSXEOLFHçHN¼Y¼VVRXWöŔRVNYöOÄ FHQ\YèHWQöFK\WUØFKWHOHIRQņ9ØKUXP¼PH SURNDŔGÄKRLSUR]¼ND]QÈN\NRQNXUHQFH

97 %

3267$9,/,-60(3529œ63(5)(.71¨6¨Ļ

4400

2%<9$7(/ç5 6,0Ņœ(8œ¨7 NEJRYCHLEJŠÍ TECHNOLOGII 4G LTE

9\KU¼OLMVPHYQH]¼YLVOÄP3WHVWXNYDOLW\VÈWöYHYRO¼QÈ LPRELOQÈFKGDWHFK*/7(LQWHUQHWHPSRNUØY¼PH SRSXODFHç5DWRGÈN\YÈFHQHŔY\VÈODèņP

/7(9<6¨/$çŅk¨ı¨ NÁŠ SIGNÁL JAK TO ROZBALIT NA MOBILNÍCH DATECH 1HQÈWRŔ¼GQ¼YöGDSRWIJHEXMHWHMHQ*/7(WHOHIRQQHER WDEOHW*/7(6,0NDUWXNWHURXY¼PY\PöQÈPHU¼GL]GDUPD DWDULIQHERSIJHGSODFHQRXNDUWXVGDW\

=GURM3FRPPXQLFDWLRQV*PE+ ÕQRU

PRAHA NC Eden 86O¼YLH DŔ

ç(6.œ/¨3$ -LQGIJLFKD]/LSÄ DŔ

PRAHA 9¼FODYVNÄ Q¼PöVWÈ DŔ


46

9RGDIRQHVWURMH

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/chytra-volba QHER 800 777 777

1HSIJHKOÃ&#x201E;GQXWHOQöOHSwÃ&#x2C6; WHFKQRORJLH]DVNYöORXFHQX

NOVINKY

+OHG¼WHGHVLJQRYÃ&#x2DC;DQDwSO¼QXWÃ&#x2DC;WHOHIRQ" -VWHQDVSU¼YQÃ&#x201E;PPÃ&#x2C6;VWö1DwHVWURMHMVRX WRWLÅ&#x201D;H[WUÃ&#x201E;PQöYÃ&#x2DC;NRQQÃ&#x201E;DQDYÃ&#x2C6;F]DVXSHU FHQX5R]KRGQöP¼WH]èHKRY\EÃ&#x2C6;UDWWIJHED QRYLQND9RGDIRQH6PDUWSODWLQXPSRWöwÃ&#x2C6; LQHMQ¼URèQöMwÃ&#x2C6;KRIDMQwPHNUD TELEFON

Vodafone Smart platinum 7 1RYLQNDVHVNYöORXYÃ&#x2DC;EDYRX .U¼VQÃ&#x2DC;GHVLJQVHVNOHPLQD]DGQÃ&#x2C6;VWUDQö )DQWDVWLFNÃ&#x2DC;$02/('GLVSOHM 3URFHVRU6QDSGUDJRQ *%RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWL $Å&#x201D;*%SURXÅ&#x201D;LYDWHOVN¼GDWDDDSOLNDFH çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÃ&#x2C6;P0SL[ 3RGSRUDU\FKOÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

6SHFL¼OQöNWRPXWRWHOHIRQXP¼PHEUÃ&#x2DC;OHSURYLUWX¼OQÃ&#x2C6;UHDOLWX 9RGDIRQH6PDUW95]D.èDOHSUYQÃ&#x2C6;P]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;PNWHIJÃ&#x2C6;VL 6PDUWSODWLQXPSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;MHG¼PH]D.è9Ã&#x2C6;FHREUÃ&#x2DC;OÃ&#x2C6;FKQDVWU 8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLQ¼NXSX]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDVSO¼WN\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P.èDMVRXYèHWQö'3+'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL


9RGDIRQHVWURMH

TELEFON

Vodafone Smart prime 7 6HQ]DèQÃ&#x2C6;QRYLQND 'RVWXSQÃ&#x2DC;YèHUQÃ&#x201E;DEÃ&#x2C6;OÃ&#x201E;EDUYö 1HMQRYöMwÃ&#x2C6;èLVWÃ&#x2DC;$QGURLG ,36+''LVSOHM çW\IJM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU4XDOFRPPVWDNWHP *+] 3RWöwÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼WHPVDXWRIRNXVHP EOHVNHPDGLJLW¼OQÃ&#x2C6;P]RRPHP *%5$0 3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

.è TELEFON

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Vodafone Smart ultra 7 çHUVWY¼QRYLQNDRG9RGDIRQX 1¼VWXSFHRFHÄ£RYDQÃ&#x201E;KR9RGDIRQH6PDUW XOWUDNWHUÃ&#x2DC;SRVEÃ&#x2C6;UDOQHVSRèHWNODGQÃ&#x2DC;FK UHFHQ]Ã&#x2C6;RGRGERUQÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;L]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020; )XOO+'GLVSOHMVÃ&#x2022;KORSIJÃ&#x2C6;èNRX $QGURLG 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU0HGLDWHN 2SHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0 *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöSDPöļRY¼NDUWDPLFUR6' 6NYöOÃ&#x2DC;IRWRDSDU¼W0SL[DXWRIRNXV /('EOHVN 'LVSRQXMH*36HOHNWURQLFNÃ&#x2DC;PNRPSDVHP DGDOwÃ&#x2C6;PLVHQ]RU\ 3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

47


48

Inovace v technologiích

977.è

'RWNQöWHVH EXGRXFQRVWL Vodafone Smart VR

-GHPHVGRERXDSRGSRUXMHPHPRGHUQÃ&#x2C6;WHFKQRORJLH9HY\EUDQÃ&#x2DC;FK SURGHMQ¼FKMVPHSURWRSIJLSUDYLOLVSHFL¼OQÃ&#x2C6;LQRYDWLYQÃ&#x2C6;NRXWN\NGHVL PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\]NRXwHWY\PRÅ&#x201D;HQRVWLMDNRMVRXFK\WUÃ&#x201E;KRGLQN\QHEREUÃ&#x2DC;OH SURYLUWX¼OQÃ&#x2C6;UHDOLWX-HGHQWDNRYÃ&#x2DC;NRXWHNQDMGHWHLXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Y0RVWöNGHY¼PYwHFKQ\QRYLQN\U¼GLSIJHGVWDYÃ&#x2C6;

1DYwWLYWHYLUWX¼OQÃ&#x2C6;UHDOLWX6WDèÃ&#x2C6;VLQDVDGLW W\WRSDU¼GQÃ&#x2C6;EUÃ&#x2DC;OHSIJLSHYQLWGRQLFKWHOHIRQ 9RGDIRQH6PDUWSODWLQXPDY\EUDWVL]WLVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; SURJUDPÅ&#x2020;DKHU]HNRV\VWÃ&#x201E;PXDSOLNDFH *RRJOHFDUGERDUGNWHU¼MHYWHOHIRQXSIJHGLQ VWDORYDQ¼3URSUYQÃ&#x2C6;FKNWHIJÃ&#x2C6;VLWHOHIRQ NRXSÃ&#x2C6;P¼PHEUÃ&#x2DC;OH]D.è9Ã&#x2C6;FHQDVWU

10 977.è

Huawei Watch W1 Classic -HGQ\]QHMHOHJDQWQöMwÃ&#x2C6;FKFK\WUÃ&#x2DC;FKKRGLQHN QDWUKXQDEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;GÃ&#x2C6;N\SODWIRUPö$QGURLG:HDU wLURNRXSDOHWXIXQNFÃ&#x2C6;DGHVÃ&#x2C6;WN\WLVÃ&#x2C6;FDSOLNDFÃ&#x2C6; SURYwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;OHÅ&#x201D;LWRVWL6WDèÃ&#x2C6;SIJHMHWSUVWHP SRFLIHUQÃ&#x2C6;NX

8Å&#x201D;RG

777.è

Kde inovativní koutky najdete? Brno 0DVDU\NRYD Brno *DOHULH9DÄ£NRYND çHVNÃ&#x201E;%XGöMRYLFH ,*<&HQWUXP

Most 2&&HQWUDO Ostrava 2&)RUXP 1RY¼.DUROÃ&#x2C6;QD

Huawei CarFi Praha &HQWUXPçHUQÃ&#x2DC;0RVW Praha -XJRVO¼YVN¼ Praha 2&1RYÃ&#x2DC;6PÃ&#x2C6;FKRY

Praha 6WRGÅ&#x2020;ON\ Praha 7HVFR2&/HWÄ£DQ\

'Ã&#x2C6;N\WRPXKOH:L)LKRWVSRWXGRDXWDEXGHWH RQOLQHLQDFHVW¼FK3RGSRUXMH*/7( SIJLSRMÃ&#x2C6;WHQDQöMDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDMHGQRXDP¼ L86%SRUWSURQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

49

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3/$Ä»7(=$129¸6752-3267831õ %(=1$9¸k(1¨ & HQXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHUR]ORÅ&#x201D;LWGRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FKVSO¼WHNWDNMDN Y¼PWRY\KRYXMHDKODYQöEH]QDYÃ&#x2DC;wHQÃ&#x2C6;Å&#x201C;¼GQÃ&#x2DC;Ã&#x2022;URN Å&#x201D;¼GQÃ&#x201E;SRSODWN\Å&#x201D;¼GQÃ&#x201E;5361 3ODWEXVLMHQUR]GöOÃ&#x2C6;WHGRQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 'IJÃ&#x2C6;YöMwÃ&#x2C6;VSODFHQÃ&#x2C6;QHVWRMÃ&#x2C6;QLFQDYÃ&#x2C6;F 6 SO¼WNXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\EUDWSRGOHYÃ&#x2DC;wN\VYÃ&#x201E;KR 0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6; 003 MMP

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÃ&#x2C6; FHQX9Ã&#x2C6;FHQD VWUDQ¼FKs

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND Y.è

Vodafone Smart speed 6

Microsoft Lumia 550

Vodafone Smart prime 7

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

24

24

24

40 60 80 100 150 200 250 300 450 500 600 700

.è .è .è .è .è .è .è .è

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Ceny

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 3R]Q¼PND

9<%5$1¤352'(-1<652=k¨ı(128 1$%¨'.287(/()21Å&#x2026;$7$%/(7Å&#x2026; Brno *DOHULH9DÄ£NRYND Masarykova 2 2&2O\PSLD

çHVNÃ&#x201E;%XGöMRYLFH ,*<&HQWUXP3UDÅ&#x201D;VN¼

+UDGHF.U¼ORYÃ&#x201E; 2&)XWXUXP

-LKODYD City Park

Kladno Kaufland

Liberec OC Nisa

Most 5DGQLèQÃ&#x2C6;

Olomouc *DOHULHkDQWRYND *OREXV

2VWUDYD $YLRQ6KRSSLQJ3DUN Nová Karolina

Pardubice *OREXV

3O]Hģ Q¼P5HSXEOLN\

Praha &HQWUXP&KRGRY &HQWUXPçHUQÃ&#x2DC;0RVW 'HMYLFN¼ -XJRVO¼YVN¼ Národní 28 1&(GHQ OC Arkády 2&$WULXP)ORUD OC Novodvorská Plaza 2&1RYÃ&#x2DC;6PÃ&#x2C6;FKRY 2&/HWÄ£DQ\ 3DOODGLXP 9¼FODYVNÃ&#x201E;Q¼P

3URVWöMRY .RQHèQ¼

7¼ERU (UEHQRYD

7HSOLFH Q¼P6YRERG\

8KHUVNÃ&#x201E;+UDGLwWö 0DVDU\NRYRQ¼P

Ã&#x161;stí nad Labem 2&)RUXP

Dostupnost Aktuální dostupnost

3RVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH

%Ã&#x2C6;O¼YDULDQWDsQRYLQND GRVWXSQ¼YSUÅ&#x2020;EöKX PöVÃ&#x2C6;FH YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP

]HSWHMWHVHQ¼V

èHUQ¼

EÃ&#x2C6;O¼

Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

$QGURLG

:LQGRZV3KRQH

$QGURLG

FP

FP

FP

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rs

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

1780

2100

2540

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

sr

sr

rr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

²²

²²

+PRWQRVW J

125

141,9

128

%DUHYQÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6;

wHG¼

èHUQ¼

èHUQ¼EÃ&#x2C6;O¼

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


50

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Microsoft Lumia 640

Vodafone Smart ultra 6

Vodafone Smart ultra 7

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÃ&#x2C6; FHQX9Ã&#x2C6;FHQD VWUDQ¼FKs

Huawei Y6

LG K8 LTE

Samsung Galaxy J3 (2016)

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 3R]Q¼PND

3RVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH 3RVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH 1RYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP

Dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

$QGURLG

$QGURLG

:LQGRZV3KRQH

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

FP

FP

FP

720 Ã&#x2014; 1280

1280 Ã&#x2014; 720

720 Ã&#x2014; 1280

1080 Ã&#x2014; 1920

1080 Ã&#x2014; 1920

1280 Ã&#x2014; 720

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

²*+]

²*+]

r*%

r*%

² ²*+]²*+] ² ²*+]²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2200

2125

2500

3000

3000:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

rrs

rrs

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

sr

rr

sr

rr

rr

rr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

  

 

5R]PöU\ PP

143,5 Ã&#x2014; 72,1 Ã&#x2014; 8,3

²²

141,3 Ã&#x2014; 72,2 Ã&#x2014; 8,8

154 Ã&#x2014; 77 Ã&#x2014; 8,35

²²

142,3 Ã&#x2014; 71 Ã&#x2014; 7,9

155145

159

150

138

èHUQ¼

PRGU¼

èHUQ¼

EÃ&#x2C6;O¼wHG¼

èHUQ¼

èHUQ¼

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

0LFUR6,0

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

+PRWQRVW J

%DUHYQÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

51

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Samsung GALAXY Xcover 3 VE

Microsoft Lumia 650

Samsung Galaxy J5 (2016)

LG X screen

Samsung Galaxy A3 (2016)

Huawei P9 lite

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 3R]Q¼PND YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP

Dostupnost Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje

$QGURLG

:LQGRZV3KRQH

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

² ²*+]² *+]

Procesor ,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2200

2000

3100

2300

2300

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

rrs

rrs

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

sr

rr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

²²

²²

²²

²²

²²

+PRWQRVW J

154

122

159

120

132

147

%DUHYQÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6;

wHG¼

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


52

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ máme telefony a tablety za lepší cenu. Více na VWUDQ¼FKs

Sony Xperia XA

Huawei GX8

BlackBerry Classic

Vodafone Smart platinum 7

Samsung Galaxy A5 (2016)

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 3R]Q¼PND

1RYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

Dostupnost

1RYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP

Aktuální dostupnost

3RVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH

]HSWHMWHVHQ¼V

Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP

$QGURLG

$QGURLG

%ODFN%HUU\

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

1280 Ã&#x2014; 720

1080 Ã&#x2014; 1920

720 Ã&#x2014; 720

1440 Ã&#x2014; 2560

1080 Ã&#x2014; 1920

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

8Ã&#x2014; 4Ã&#x2014; 2 GHz + 4Ã&#x2014; 1.1 GHz

8Ã&#x2014; 1,5 GHz

2Ã&#x2014; 1,5 GHz

8Ã&#x2014; 1,8 GHz

8Ã&#x2014; 1,6 GHz

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr 0SL[

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2300

3000

2515

3000

2900

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrr

rrs

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

sr

sr

rr

rr

 

 

  

143,6 Ã&#x2014; 66,8 Ã&#x2014; 7,9

152,5 Ã&#x2014; 76,5 Ã&#x2014; 7,5

131 Ã&#x2014; 72,4 Ã&#x2014; 10,2

143,4 Ã&#x2014; 70,5 Ã&#x2014; 6,8

144,8 Ã&#x2014; 71 Ã&#x2014; 7,3

137

168

178

138

155

èHUQ¼

wHG¼

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

%DUHYQÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

53

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Apple iPhone SE 16/64 GB

HTC One A9

Sony Xperia Z5 Compact

Samsung Galaxy S6

Microsoft Lumia 950

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 3R]Q¼PND

3RVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH

Dostupnost

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP

Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

]HSWHMWHVHQ¼V

Technická specifikace L26

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

:LQGRZV3KRQH

'LVSOHMYFP

2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

²

²

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%DÅ&#x201D;*%

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

²*+]

²*+]

² ²*+]²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr 0SL[

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

8OWUDSL[HO

0SL[

0SL[

QHXYHGHQR

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;&#x201C;

%OXHWRRWK

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/4.1

â&#x20AC;¢/4.1

r

â&#x20AC;¢/4.1

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²YHVPÃ&#x2C6;UQöwHG¼

wHG¼EÃ&#x2C6;O¼

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

.DSDFLWDEDWHULH P$K

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

+PRWQRVW J

%DUHYQÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


54

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÃ&#x2C6; FHQX9Ã&#x2C6;FHQD VWUDQ¼FKs

Huawei P9

Sony Xperia X Black

Apple iPhone 6 16GB

Samsung Galaxy S7

Apple iPhone 6s 16/64GB

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 3R]Q¼PND

3RVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH

Dostupnost

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP

]HSWHMWHVHQ¼V

Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

$QGURLG

$QGURLG

L26

$QGURLG

L26

FP

FP

FP

FP

FP

1080 Ã&#x2014; 1920

1080 Ã&#x2014; 1920

750 Ã&#x2014; 1334

1440 Ã&#x2014; 2560

750 Ã&#x2014; 1334

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

² ²*+]²*+]

²*+]²*+]

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

²0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2620

QHXYHGHQR

3000

1810

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

%OXHWRRWK

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/4.0

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;¢/4.2

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

700/800/850/900/1700/ 1800/1900/2100/2600

700/800/850/900/1800/ 1900/2100/2300/2500/2600

800/850/900/ 1800/2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2600

800/850/900/ 1800/2100/2600

145 Ã&#x2014; 70,9 Ã&#x2014; 7

142,7 Ã&#x2014; 69,4 Ã&#x2014; 7,9

138,1 Ã&#x2014; 67 Ã&#x2014; 6,9

142,4 Ã&#x2014; 69,6 Ã&#x2014; 7,9

138,3 Ã&#x2014; 67,1 Ã&#x2014; 7,1

144

153

129

152

143

èHUQ¼

èHUQ¼

YHVPÃ&#x2C6;UQöwHG¼

èHUQ¼

VWIJÃ&#x2C6;EUQ¼]ODW¼YHVPÃ&#x2C6;UQöwHG¼ UÅ&#x2020;Å&#x201D;RYö]ODW¼

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

%DUHYQÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

Samsung Galaxy S7 edge

Nokia 130

Huawei Watch W1 Classic (chytré hodinky)

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

â&#x20AC;&#x201C;

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

â&#x20AC;&#x201C;

24

12

â&#x20AC;&#x201C;

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 3R]Q¼PND Dostupnost

ve vÅ¡ech prodejnách / ve vybraných prodejnách / v e-shopu YwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP

Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

$QGURLG

1RNLD6

â&#x20AC;&#x201C;

FP

FP

FP

1440 Ã&#x2014; 2560

²

240 Ã&#x2014; 204

DÅ&#x201D;*%DÅ&#x201D;*%

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

r*%

² ²*+]²*+]

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

Procesor

0SL[rr

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

.DSDFLWDEDWHULH P$K1020

210

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

%OXHWRRWK

â&#x20AC;¢/4.2

r

â&#x20AC;¢/4.0

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢/â&#x20AC;¢

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

%DUHYQÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; )RUP¼W6,0

 

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

²²

²²

²²

15760

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

NanoSIM

6,0

â&#x20AC;&#x201C;

55

Samsung Gear VR brýle pro virtuální realitu 5R]PöU\²²PP 9¼KDJ 6HQVRU\$NFHOHURPHWUJ\URVNRSLFNÃ&#x2DC; VHQ]RUVHQ]RUSIJLEOÃ&#x2C6;Å&#x201D;HQÃ&#x2C6; /HGRYöEÃ&#x2C6;O¼EDUYD .RPSDWLELOQÃ&#x2C6;VPRGHO\*DOD[\6 *DOD[\6HGJH*DOD[\1RWH*DOD[\ 6*DOD[\6HGJH*DOD[\6HGJH 6XSHU$02/('GLVSOHM]DMLVWÃ&#x2C6;EDUY\MDV DYÃ&#x2DC;NRQNWHUÃ&#x201E;Y¼PXPRFQÃ&#x2C6;SRKOFXMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6; ]¼Å&#x201D;LWHN]YLUWX¼OQÃ&#x2C6;UHDOLW\ 'Ã&#x2C6;N\WRXFKSDGX*HDU95EXGHWHPÃ&#x2C6;W WDNÃ&#x201E;HIHNWLYQöMwÃ&#x2C6;NRQWUROXSIJLKUDQÃ&#x2C6;KHU DVOHGRY¼QÃ&#x2C6;ILOPÅ&#x2020;Â&#x2039;YLGHÃ&#x2C6;DGDOwÃ&#x2C6;KR obsahu. Cena .è

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


56

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDWDEOHWÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Vodafone Tab speed 6

Vodafone Tab prime 6

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÃ&#x2C6; FHQX9Ã&#x2C6;FHQD VWUDQ¼FKs

Samsung Galaxy Tab A (9.7 LTE)

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 3R]Q¼PND

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP

Dostupnost Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[sr

0SL[ss

0SL[sss

s

â&#x20AC;¢

:L)L*36

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

rr

sr

rr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

330320

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

0LFUR6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

.DSDFLWDEDWHULH P$K

Podpora volání

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

+PRWQRVW J

%DUHYQÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

Apple iPad mini 4 16GB

Apple iPad Air 2 64GB

Apple iPad Pro 9.7 32GB

57

Apple iPad Pro 128GB

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 3R]Q¼PND

3RVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YwHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP

Dostupnost Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

Technická specifikace L26

L26

L26

L26

'LVSOHMYFP

2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

ss

ss

ss

ss

²*+]

²*+]

²*+]

$SSOH$;

Procesor ,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[sr

0SL[sr

0SL[rr

0SL[sr

5124

QHXYHGHQR

QHXYHGHQRâ&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

:L)L*36

rr

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

304

444

444

723

VWIJÃ&#x2C6;EUQ¼

wHG¼

wHG¼

VWIJÃ&#x2C6;EUQ¼

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

.DSDFLWDEDWHULH P$K

Podpora volání

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

+PRWQRVW J

%DUHYQÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


58

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER800 777 777

7HOHIRQ\SURYöUQÃ&#x201E;OHYQöML 7\NWHIJÃ&#x2C6;XQ¼V]Å&#x2020;VW¼YDMÃ&#x2C6;GRYHGHPHRGPöQLW7IJHED/7( WHOHIRQHP]DQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;FHQX6WDèÃ&#x2C6;VLQDMÃ&#x2C6;WWDULIFRY¼PSDVXMH DKXU¼QD*/7(LQWHUQHW Vodafone Smart ultra 7

Huawei Y6

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

çHUVWY¼QRYLQNDRG9RGDIRQX )XOO+'GLVSOHMVÃ&#x2022;KORSIJÃ&#x2C6;èNRX 5,5" 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU 0HGLDWHN 3DPöļ*%5$0*% Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 6NYöOÃ&#x2DC;IRWRDSDU¼W0SL[ DXWRIRNXV/('EOHVN 'LVSRQXMH*36HOHNWURQLF NÃ&#x2DC;PNRPSDVHPDGDOwÃ&#x2C6;PL VHQ]RU\ $QGURLG Standardní cena je .è

7HQNÃ&#x2DC;HOHJ¼QVSDU¼GQÃ&#x2C6; YÃ&#x2DC;EDYRX 3öWLSDOFRYÃ&#x2DC;+'GLVSOHM QDEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;YHONÃ&#x2DC;SURVWRUSUR LQWHUDNWLYLWX 3URFHVRU4XDOFRPP 6QDSGUDJRQ *%SDPöļ5$0SURYöWwÃ&#x2C6; ]¼EDYX .DPHUDVUR]OLwHQÃ&#x2C6;P 0SL[ERGXMHL]DwHUD 1HFK\EÃ&#x2C6;GYRMLFHUHSURGXN WRUÅ&#x2020;SURVNYöOÃ&#x201E;R]YXèHQÃ&#x2C6; Standardní cena je .è

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Huawei P9 lite 2GOHKèHQ¼YHU]HWHOHIRQX +XDZHL3 $QGURLG0DUVKPDOORZ .RYRYÃ&#x2DC;OX[XVQöY\SDGDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;U¼P )XOO+'GLVSOHM 3RYHGHQ¼èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; 0SL[IRWRDSDU¼WVU\FKOÃ&#x2DC;P RVWIJHQÃ&#x2C6;P 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

Vodafone Smart prime 7 3RNUDèRYDWHOX]Q¼YDQÃ&#x201E;KR 9RGDIRQH6PDUWSULPH 1HMQRYöMwÃ&#x2C6;$QGURLG çW\IJM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU 4XDOFRPPVWDNWHP *+] .YDOLWQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W *%5$0 Standardní cena je .è

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

 1DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJLVRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P .èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX


1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

59

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Vodafone Smart platinum 7 6NYöO¼YÃ&#x2DC;EDYD]DVXSHUFHQX .U¼VQÃ&#x2DC;GHVLJQVHVNOHPLQD ]DGQÃ&#x2C6;VWUDQöWHOHIRQX )DQWDVWLFNÃ&#x2DC;$02/('GLVSOHM 3URFHVRU6QDSGUDJRQ *%RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWLDÅ&#x201D;*% SURXÅ&#x201D;LYDWHOVN¼GDWDDDSOLNDFH çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; )RWRDSDU¼WP¼UR]OLwHQÃ&#x2C6;0SL[ D]YO¼GQHLQDW¼èHQÃ&#x2C6;.YLGHD 3RGSRUDU\FKOÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; Standardní cena je .è

Huawei GX8 9HOLNRVWGLVSOHMH 3IJHGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼WP¼UR]OLwHQÃ&#x2C6; 0SL[ 9HONRU\VÃ&#x201E;UR]OLwHQÃ&#x2C6;REUD]X ²SL[HOÅ&#x2020; çW\IJM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRUVWDNWHP *+] 6NYöOÃ&#x2DC;YÃ&#x2DC;NRQ]D YÃ&#x2DC;KRGQRXFHQX 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Sony Xperia XA qGLVSOHM+'VH]DREOHQÃ&#x2DC;PVNOHP =DNIJLYHQÃ&#x201E;KUDQ\GLVSOHMHSRWöwÃ&#x2C6;YDwL GODÄ£ 0D[LP¼OQÃ&#x2C6;PRÅ&#x201D;Q¼SORFKDREUD]RYN\ )RWRDSDU¼W0SL[VK\EULGQÃ&#x2C6;P DXWRPDWLFNÃ&#x2DC;PRVWIJHQÃ&#x2C6;P 3IJHGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W0SL[SURVHOILH YHVODEÃ&#x201E;PVYöWOH %DWHULHVGYRXGHQQÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6; 0RGHUQÃ&#x2C6;ELWRYÃ&#x2DC;RVPLM¼GURYÃ&#x2DC; SURFHVRU 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Vodafone Smart ultra 6

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Sony Xperia Z5 Compact Nejlepší malý mobil poslední doby Android 5.1 Lollipop 3DPöļ*% 1DMHGQRQDELWÃ&#x2C6;Y\GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;DÅ&#x201D;GYDGQ\ 9HOLNRVWGLVSOHMHMHSIJÃ&#x2C6;MHPQÃ&#x2DC;FK 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

1HVNXWHèQöYÃ&#x2DC;NRQQÃ&#x2DC; VWURM]DVNYöORXFHQX IXOO+',36GLVSOHM 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU 0SL[IRļ¼N çLVWÃ&#x2DC;$QGURLG D*%5$0 %Ã&#x2C6;O¼DwHG¼EDUHYQ¼ varianta Standardní cena je .è

9öUQRVWRFHÄ£XMHPHPUNQöWH QDQDwLQDEÃ&#x2C6;GNXWDEOHWÅ&#x2020;SURYöUQÃ&#x201E;


60

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/tablety-pro-verne QHER 800 777 777

9öUQÃ&#x2C6;PDMÃ&#x2C6;WDEOHW\OHYQöMwÃ&#x2C6; -VWHQ¼PYöUQÃ&#x2C6;"0\WRXPÃ&#x2C6;PHRFHQLW7IJHED /7(WDEOHWHP]DQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;FHQX6WDèÃ&#x2C6;VLQDMÃ&#x2C6;WWDULI NWHUÃ&#x2DC;Y¼PSDVXMHDKXU¼QD*/7(LQWHUQHW

Vodafone Tab prime 6

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.U¼VQÃ&#x2DC;+'GLVSOHM VNYöOÃ&#x2DC;SURVOHGRY¼QÃ&#x2C6;ILOPÅ&#x2020; 6XSHUYÃ&#x2DC;NRQQÃ&#x2DC;VSROHèQÃ&#x2C6;NQDLQWHU QHWX]DVNYöORXFHQX çW\IJM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU4XDOFRPP RWDNWX*+] 0SL[IRļ¼N *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;QÃ&#x201E;KRSURVWRUX 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

Vodafone Tab speed 6 3IJÃ&#x2C6;MHPQöYHOLNÃ&#x2DC;GLVSOHM 9Ã&#x2DC;NRQQÃ&#x2DC;èW\IJM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU VWDNWHP*+] $QGURLG/ROOLSRS 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

9öUQRVWRFHÄ£XMHPHPUNQöWH QDQDwLQDEÃ&#x2C6;GNXWHOHIRQÅ&#x2020;SURYöUQÃ&#x201E; 1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJLVRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P .èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX


3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND Rubrika

61

Více naYRGDIRQHF]SUHGSODFHQHNDUW\ Více Víc íce na vodafone.c vodafone.cz voda cz nebo

9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW 1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈ SIJHGSODFHQÄNDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW$GÈN\QDwLPEDOÈèNņP VLVQLPLPņŔHWHXŔÈWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606%H]]¼YD]Nņ 0UNQöWHQDVWUDQX

3IJHGSODFHQ¼ karta Y]DKUDQLèÈ

NOVINKA PRO MLADÉ

52$0,1*.(.$57õ 3RNXGVHFK\VW¼WHGR(8QHERGDOwÈFKVW¼Wņ (YURS\P¼PHSURY¼VVOXŔEX5RDPLQJ NHNDUWöQDGHQ

KARTA PRO PARTU S NEOMEZENÝM VOLÁNÍM V SÍTI VODAFONU 9FHQöNDUW\MHQHRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL 9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF3RWÄVHEDOÈ èHNREQRYÈ]D.èPöVÈèQöNastavení lze upravit. $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ. 9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ .G\ŔVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXGRVHGPLGQÈ SRDNWLYDFLNDUW\EXGHWHVLXŔÈYDWGQÈ LQWHUQHWXVREMHPHP0%GDW]GDUPD. .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è9FHQöMHNUHGLW .è

.$57$ 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]H EDOÈèNņNHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV0%DQHRPH]HQØPL606 YVÈWL]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFK QDYUFK]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÈèN\O]HVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMHNUHGLW .è

 6NRèWHVLSURNDUWXGR9RGDIRQXQHERNQDwLPY\EUDQØPSDUWQHUņP

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.

=D.èQDGHQ]ÈVN¼WHPLQXW QDRGFKR]ÈYRO¼QÈ6060%GDW SURSIJLSRMHQÈNLQWHUQHWX]H]DKUDQLèÈ DSIJÈFKR]ÈKRYRU\]GDUPD 9ROQÄMHGQRWN\VLPņŔHWHXŔÈYDWYŔG\ Q¼VOHGXMÈFÈFKKRGLQ 1RYöY¼PVQLŔXMHPHFHQXYRO¼QÈD606 SRY\èHUS¼QÈYROQØFKMHGQRWHN Minutu RGFKR]ÈKRKRYRUXEXGHWHPÈW]D.è D606]D.è 3IJÈFKR]È606P¼WH]GDUPD 6OXŔEXVL]GDUPDDNWLYXMHWHYVDPRREVOX]H 0ņM9RGDIRQHQHERRGHVO¼QÈP606YHWYDUX ROAM KARTA na $WRNOLGQöXŔSIJHG RGMH]GHP'HQQÈSRSODWHNSODWÈWHDŔNG\Ŕ VOXŔEXY\XŔLMHWH 9ÈFHLQIRUPDFÈDVH]QDP]HPÈYHNWH UØFKO]HVOXŔEXY\XŔÈYDWQDMGHWH na YRGDIRQHF]URDPLQJNHNDUWH.


62

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH YRODWQHRPH]HQö VW¼OHGRNROD

%DOÃ&#x2C6;èN\MVRXSODWQÃ&#x201E;PöVÃ&#x2C6;FSRWÃ&#x201E; VHY¼PDXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6;

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös9RO¼QÃ&#x2C6; 9RO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VF FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

'Ã&#x2C6;N\QDwLP%DOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;PNHNDUWöVLXÅ&#x201D;LMHWHQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6; 606N\QHERSRIJ¼GQRXSRUFLGDWEH]REDYÅ&#x201D;HXWUDWÃ&#x2C6;WHYÃ&#x2C6;F QHÅ&#x201D;REY\NOH-LÅ&#x201D;RG.è%H]VPOXYD]¼YD]NÅ&#x2020;

1(20(=(1¤

3ı,=3Å&#x2026;62%,9¤

$QRQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRX QHRPH]HQÃ&#x201E;MDNSURYRO¼QÃ&#x2C6;WDN SUR606N\6WDèÃ&#x2C6;VLY\EUDWMHVWOLVL FKFHWHRGU¼QDGRQRFLSRYÃ&#x2C6;GDW èLSV¼WGRVÃ&#x2C6;Wö9RGDIRQXQHER GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDWEDOÃ&#x2C6;èHNNWHUÃ&#x2DC; SU¼YöSRWIJHEXMHWH1DYÃ&#x2DC;EöU MLFKP¼WHRVP$NG\Å&#x201D;]URYQD MHGHWHQDGRYROHQRXDFKFHWH PÃ&#x2C6;WRGWHOHIRQXSRNRMPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH ]Å&#x2020;VWDWMHQXVYÃ&#x201E;KRNUHGLWX

%(=60/289<

62%12929Â&#x153;1¨0 320õ6¨&,

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VF PLUS FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

-('12'8k( $.'<.2/, '267831¤ %DOÃ&#x2C6;èN\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHDNWLYRYDW NG\NROLFKFHWH6WDèÃ&#x2C6;]DVODW606 YSIJÃ&#x2C6;VOXwQÃ&#x201E;PWYDUXQD-GH WRWDNÃ&#x201E;QDPXMYRGDIRQHF]QHER ]DYRO¼QÃ&#x2C6;PQDèÃ&#x2C6;VOR &HQX EDOÃ&#x2C6;èNXY¼PRGHèWHPH]NUHGLWX

%DOÃ&#x2C6;èN\VHY¼PSIJHVQöSRPöVÃ&#x2C6;FL DXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6;WDNÅ&#x201D;HVH RQLFQHPXVÃ&#x2C6;WHVWDUDW1DSIJÃ&#x2C6;NODG EDOÃ&#x2C6;èHN]VHY¼PREQRYÃ&#x2C6; DWG

8.21ç(1¨%$/¨ç.Å&#x2026; 62%12929Â&#x153;1¨0 320õ6¨&, 9SIJÃ&#x2C6;SDGöÅ&#x201D;HQHEXGHWHPÃ&#x2C6;W YGREöNG\VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQR YXMHGRVWDWHèQÃ&#x2DC;NUHGLW]UXwÃ&#x2C6; VHY¼PDXWRPDWLFN\3RNXG KREXGHWHFKWÃ&#x2C6;WG¼OHY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW MHSRWIJHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW %DOÃ&#x2C6;èHNWDNÃ&#x201E;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMHGQRGXwH ]UXwLWSIJHV0Å&#x2020;M9RGDIRQH

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VSUDE FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös.RPSOHW .RPSOHWYVÃ&#x2C6;WL

.è

0%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru KOMPLET VF FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

.RPSOHWGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; 9wHFKQ\EDOÃ&#x2C6;èN\MVRXEH]VPOXY D]¼YD]NÅ&#x2020;

.è

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

1DwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRXSURVWö

.è

.è

*%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru KOMPLET VSUDE FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös'DWDD606 0%GDWD606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru '$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

0%GDWD606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru DATA 500 FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

*%GDWD606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö ZaÅ¡lete SMS ve tvaru DATA GB FIXQDèÃ&#x2C6;VOR7700

.è novinka


3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

63

Více na vodafone.cz/chytre-dobijeni nebo 800 777 777

2GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; XÅ&#x201D;VHVWDUDW QHPXVÃ&#x2C6;WH 6&K\WUÃ&#x2DC;PGREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;PPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH SRKRGOQöGREÃ&#x2C6;MHWNUHGLWVREöQHER VYÃ&#x2DC;PEOÃ&#x2C6;]NÃ&#x2DC;P6WDèÃ&#x2C6;VL]YROLWè¼VWNX DP\Y¼PMLGRELMHPHNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;PöVÃ&#x2C6;F QHERWIJHEDMHQNG\Å&#x201D;NUHGLWNOHVQHSRG .è.HNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;PXFK\WUÃ&#x201E;PXGRELWÃ&#x2C6; QDYÃ&#x2C6;FSIJLG¼PHNUHGLWX]GDUPD

'RSRUXèXMHPHEDOÃ&#x2C6;èHN 9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;DNWRPX &K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

JAK NA TO? 0UNQöWHGRVYÃ&#x201E;LQWHUQHWRYÃ&#x201E;VDPRREVOXK\ DQDVWDYWHVL Frekvenci WÃ&#x2DC;GHQQÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;QHERSIJLSRNOHVX NUHGLWXSRG.è  ç¼VWNXNWHURXFKFHWHGREÃ&#x2C6;MHW 'DWXPGRNWHUÃ&#x201E;KRP¼PHNUHGLWGREÃ&#x2C6;MHW VOXÅ&#x201D;EX&K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVDPR]IJHMPö NG\NROLLSIJHGWÃ&#x2C6;PWRGDWHP]UXwLW 

-$.¤-6289$5,$17<6/8Å&#x201C;%<" &K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;]SODWHEQÃ&#x2C6;NDUW\ 3RNXGP¼WHX9RGDIRQXSIJHGSODFHQNX PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMLSUDYLGHOQöGREÃ&#x2C6;MHW]SODWHEQÃ&#x2C6;NDUW\ ç¼VWND]DNUHGLWVHEXGHVWUK¼YDW]YDwHKR EDQNRYQÃ&#x2C6;KRÃ&#x2022;èWX &K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;]Y\Ã&#x2022;èWRY¼QÃ&#x2C6; 3RNXGP¼WHX9RGDIRQXWDULIPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHGÃ&#x2C6;N\ WÃ&#x201E;WRVOXÅ&#x201D;EöSUDYLGHOQöGREÃ&#x2C6;MHWNUHGLWVYÃ&#x2DC;P EOÃ&#x2C6;]NÃ&#x2DC;Pç¼VWNX]DGRELWÃ&#x2DC;NUHGLWY¼PSDN SIJLèWHPHN9\Ã&#x2022;èWRY¼QÃ&#x2C6; ]DPRELOQÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\

10 % kreditu zdarma


64

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER

0RELOQÃ&#x2C6;LQWHUQHW */7(LQWHUQHWXÅ&#x201D;SRNUÃ&#x2DC;Y¼WDNIJNDNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;NRXW UHSXEOLN\)UèHWQDQöPPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVMDNÃ&#x2DC;PNROL GDWRYÃ&#x2DC;PSIJLSRMHQÃ&#x2C6;PRG9RGDIRQX

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI\ 0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;*%

.G\Å&#x201D;Y¼PQHEXGRX GDWDVWDèLWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMH MHGQRGXwHQDYÃ&#x2DC;wLW

2EMHPGDW

&HQD

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRX

=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KR EDOÃ&#x2C6;èNXPöVÃ&#x2C6;F

&HQD

10 GB

.è

.è

1 GB

.è

4 GB

.è

.è

1 GB

.è

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;*%

1,5 GB

.è

â&#x20AC;&#x201C;

1 GB

.è

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;0%

500 MB

.è

â&#x20AC;&#x201C;

1 GB

.è

2EMHPGDW

&HQD'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW

&HQD

0%KRGLQ

.è

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

0%GQÃ&#x2C6;

.è

60 MB

.è

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;*%

7DULI\SURSIJÃ&#x2C6;OHÅ&#x201D;LWRVWQÃ&#x201E;SIJLSRMHQÃ&#x2C6; 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDGHQ 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDWÃ&#x2DC;GHQ

:,),+276327

9RGDIRQH0RELOH :L)L5 3RGSRUXMH*/7(

86%02'(0

9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG 3RGSRUXMH*/7(

$.7,98-7(6,02%,/1¨79 6OHGXMWHVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;VHUL¼O\ILOP\QHER WHOHYL]LSIJÃ&#x2C6;PRYWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL 9\EHUWHVLWIJHEDMHGHQ]WHOHYL]QÃ&#x2C6;FK EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;VIXQNFÃ&#x2C6;RVREQÃ&#x2C6;KRYLGHRUHNRUGÃ&#x201E;UX 1RYöVNDSDFLWRXDÅ&#x201D;KRGLQ]¼]QDPX QHER]SöWQÃ&#x201E;KRVOHGRY¼QÃ&#x2C6;

8Å&#x201D;RG

477.è 8Å&#x201D;RG

477.è

 1HERYLGHRWÃ&#x201E;NX+%2*2VHNWHURXVLXÅ&#x201D;L MHWHKRGLQILOPÅ&#x2020;QHERREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x2DC;FK VHUL¼OÅ&#x2020;MDNRMHWIJHED9LQ\O %DOÃ&#x2C6;èHNSURJUDPÅ&#x2020;MLÅ&#x201D;RG.èVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

-DNVLSRIJÃ&#x2C6;GLWGDOwÃ&#x2C6;GDWDSRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;REMHPXGDW" 2EMHPGDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDYÃ&#x2DC;wLWYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÃ&#x2C6;PVOXÅ&#x201D;HE=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNXD'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\&HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;


3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP

65

Více na vodafone.cz/pripojeni-bez-kabelu Více Víc íce na vodafone.c vodafone.cz voda cz nebo 800 777 777

:L)LVÃ&#x2C6;ļQDGRPD LQDFKDWX 6QDwÃ&#x2C6;PSIJHQRVQÃ&#x2DC;PLQWHUQHWHPVLY\WYRIJÃ&#x2C6;WH YODVWQÃ&#x2C6;:L)LVÃ&#x2C6;ļDļMVWHNGHNROL

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI

Cena

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRX

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX

.è

 .è

WI-FI MODEM

WI-FI DOMA

WI-FI 1$&+$7õ

WI-FI 9.$1&(/Â&#x153;ı,

Huawei LTE CPE B310

 0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHQHRPH]HQöSURKOÃ&#x2C6;Å&#x201D;HWZHERYÃ&#x201E; VWU¼QN\SRVÃ&#x2C6;ODWDSIJLMÃ&#x2C6;PDWHPDLO\QHERWIJHED YRODWSIJHV6N\SH3URVWDKRY¼QÃ&#x2C6;DRGHVÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6; VRXERUÅ&#x2020;VOXÅ&#x201D;EDPLMDNRQDSIJ8ORÅ&#x201D;WR VOHGRY¼QÃ&#x2C6;YLGHÃ&#x2C6;DSIJHKU¼Y¼QÃ&#x2C6;LQWHUQHWRYÃ&#x2DC;FK 79DU¼GLÃ&#x2C6;P¼WH*% =DSRMHQÃ&#x2C6;MHVQDGQÃ&#x201E;,NG\Å&#x201D;QHMVWH,7RGERUQÃ&#x2C6;N OHKFHWR]YO¼GQHWH 0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDMHGQRXWIJHED WHOHIRQWDEOHWLSRèÃ&#x2C6;WDè 6OHYD.èQDPRGHPSIJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; QDVSO¼WN\$W\MVRXEH]QDYÃ&#x2DC;wHQÃ&#x2C6; 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

:L)LVÃ&#x2C6;ļNHèW\IJHP QHRPH]HQÃ&#x2DC;PWDULIÅ&#x2020;P5HG

]GDUPD 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\&HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;

.è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è


66

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

3IJLMêWHVLNQ¼P SURSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

.è

8QLYHU]¼OQÃ&#x2C6;GUÅ&#x201D;¼N

9wXGHGREIJHSURèEÃ&#x2DC;WGRPD"6QDwÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;PXÅ&#x201D;VHSIJL FHVWRY¼QÃ&#x2C6;QHEXGHWHPXVHWE¼WYÅ&#x2020;EHFQLèHKR0RELOQHERWDEOHWVL GRELMHWHLYGLYRèLQöDVHVHOÅ»HW\èÃ&#x2C6;SRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHSDU¼GQÃ&#x2C6;IRWN\7DG\MH PDO¼RFKXWQ¼YNDQDwLFKY\FK\W¼YHN

.è

7HOHVNRSLFN¼VHOILHW\è 8QLYHU]¼OQÃ&#x2C6;GUÅ&#x201D;¼NQDPRELOQÃ&#x2C6;WHOHIRQQHER IRWRDSDU¼WSURVQDGQÃ&#x201E;IRWRJUDIRY¼QÃ&#x2C6; 'LVSRQXMHEOXHWRRWKWODèÃ&#x2C6;WNHPSURVS¼URY¼QÃ&#x2C6; 9KRGQÃ&#x201E;SUR]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;V$QGURLGDY\wwÃ&#x2C6;P L26DY\wwÃ&#x2C6;P +PRWQRVWJGÃ&#x201E;ONDDÅ&#x201D;PP

.è

Power banka ([WHUQÃ&#x2C6;DNXPXO¼WRUYKRGQÃ&#x2DC;SURYöWwLQX PRELOQÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; 9\VRFHYÃ&#x2DC;NRQQ¼/LLRQGREÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;EDWHULH P$K /('LQGLN¼WRU]REUD]XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SUÅ&#x2020;EöKQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; DVWDYYÃ&#x2DC;VWXSX

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.

0DJQHWLFNÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;¼NQDWHOHIRQDWDEOHW -HGQXè¼VWVPDJQHWHPSIJLSHYQÃ&#x2C6;WHQDYHQ WLODèQÃ&#x2C6;PIJÃ&#x2C6;Å&#x201D;NXYHYR]LGOHDGUXKRXYORÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WHSRG RFKUDQQÃ&#x2DC;QHER]DGQÃ&#x2C6;NU\WWHOHIRQXèLWDEOHWX 'RVWXSQÃ&#x2DC;YèHUQÃ&#x201E;EDUYö

.è

Stereo bluetooth reproduktor 6W\ORYÃ&#x2DC;XQLYHU]¼OQÃ&#x2C6;UHSURGXNWRUSUR SIJLSRMHQÃ&#x2C6;NPRELOQÃ&#x2C6;PXWHOHIRQXYEÃ&#x2C6;OÃ&#x201E; EDUYö 0DOÃ&#x2DC;YKRGQÃ&#x2DC;SURFHVWRY¼QÃ&#x2C6; 3OQöQDKUDGÃ&#x2C6;IXQNFLU¼GLD


Pro firmy

67

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]ILUPD QHER

Business Smart tarify Pro rozjezd vaÅ¡eho podnikání máme ]DVNYöOÃ&#x201E;FHQ\VSRXVWXGDWPLQXW LQHRPH]HQÃ&#x2DC;FK606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

%XVLQHVV

%XVLQHVV

Smart 100

Smart 250

1HRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606

1HRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606

YHILUPö

YHILUPö

100 minut

250 minut

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6; .èPLQ

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6; .èPLQ

1HRPH]HQÃ&#x201E; SMS

1HRPH]HQÃ&#x201E; SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

150 MB dat

300 MB dat

ZjednoduÅ¡te si SRGQLN¼QÃ&#x2C6;VDSOLNDFÃ&#x2C6; H3RNODGQD 3IJLSUDYLOLMVPHMHGQRGXFKÃ&#x201E;IJHwHQÃ&#x2C6;WRKRMDNY\VWDYLW ]¼ND]QÃ&#x2C6;NRYLSIJLQ¼NXSXHOHNWURQLFNRXÃ&#x2022;èWHQNXSIJÃ&#x2C6;PR ]PRELOXèLWDEOHWX6WDèÃ&#x2C6;VLSRIJÃ&#x2C6;GLWDSOLNDFL9RGDIRQH H3RNODGQD $SOLNDFLMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;VSRMLWVPRELOQÃ&#x2C6;PSODWHEQÃ&#x2C6;PWHUPLQ¼OHP P326 DSIJLMÃ&#x2C6;PDWGÃ&#x2C6;N\ QöPXNURPöKRWRYRVWLWDNÃ&#x201E;SODWHEQÃ&#x2C6;NDUW\.]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMLWLNDSHVQÃ&#x2C6; WLVN¼UQXQDEDWHULHSURU\FKOÃ&#x2DC;DILQDQèQöQHQ¼URèQÃ&#x2DC;WLVNÃ&#x2022;èWHQHN7RWRIJHwHQÃ&#x2C6; QDYÃ&#x2C6;FXVQDGQÃ&#x2C6;SIJÃ&#x2C6;SDGQÃ&#x2DC;SIJHFKRGQDV\VWÃ&#x201E;PHOHNWURQLFNÃ&#x201E;HYLGHQFHWUÅ&#x201D;HENWHUÃ&#x2DC; E\PöOEÃ&#x2DC;WYçHVNÃ&#x201E;UHSXEOLFHVSXwWöQYURFH&HO¼VOXÅ&#x201D;EDVHDXWRPDWLFN\ ]¼ORKXMHQD]DEH]SHèHQÃ&#x201E;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöWDNÅ&#x201D;HÃ&#x2022;èWHQN\P¼WHNGLVSR]LFLYHOHNWURQLFNÃ&#x201E; SRGREöNG\NROL

.è

9RGDIRQH H3RNODGQD STANDARD

PöVÃ&#x2C6;èQö

$XWRPDWLFNÃ&#x201E;]¼ORKRY¼QÃ&#x2C6;QDZHERYÃ&#x201E; Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 0RÅ&#x201D;QRVWSIJLSRMLWPRELOQÃ&#x2C6;WLVN¼UQX QHERSODWHEQÃ&#x2C6;WHUPLQ¼O 1HRPH]HQÃ&#x201E;PQRÅ&#x201D;VWYÃ&#x2C6;SRORÅ&#x201D;HN 5\FKOÃ&#x2DC;YÃ&#x2DC;EöUSURGXNWÅ&#x2020;NSURGHML +URPDGQÃ&#x2DC;LPSRUWSRORÅ&#x201D;HNSIJHV3& (GLWDFHSRORÅ&#x201D;HNY\WYRIJHQÃ&#x2C6;UHSRUWÅ&#x2020;

3IJHQRVQ¼WLVN¼UQD %L[RORQ5,,

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

.è

& HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;P SOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]DRNURXKOHQ\QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHP GROÅ&#x2020;DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\3RGPÃ&#x2C6;QN\QD YRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+

9RGDIRQH H3RNODGQD .203/(7

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

1DEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;YwHFROLFHQFH6WDQGDUG DQDYÃ&#x2C6;FNRPSOHWQÃ&#x2C6;VSU¼YXVNODGX VOHGRY¼QÃ&#x2C6;VNODGRYÃ&#x201E;]¼VRE\YUH¼OQÃ&#x201E;P èDVHD]MHGQRGXwHQÃ&#x2C6;LQYHQWXU\ 3IJL]SÅ&#x2020;VREÃ&#x2C6;VHYDwHPXSRGQLN¼QÃ&#x2C6;s YUHVWDXUDFÃ&#x2C6;FKPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVOHGRYDW REMHGQ¼YN\VWROÅ&#x2020;YSURGHMQ¼FK VREOHèHQÃ&#x2C6;PEXGHWH]Q¼WDNWX¼OQÃ&#x2C6; VWDYYHOLNRVWÃ&#x2C6;QDVNODGö

3IJLMêWHVLH3RNODGQX Y\]NRXwHWGRQDwLFK SURGHMHQ


68

Pro firmy

Více na vodafone.cz 9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]ILUPD QHER 800 777 700

Tarify pro firemní zákazníky

%XVLQHVV

RED LTE SUHPLXP

%XVLQHVV

RED LTE VXSHU %XVLQHVV

Novinka

+ 1000 min. GR]DKUDQLèÃ&#x2C6;

RED LTE

+ 1000 min. GR]DKUDQLèÃ&#x2C6;

neomezené volání a SMS 0%GHQQö

1(20(=(1¤ 92/Â&#x153;1¨=9<%5$1¸&+ =(0¨(9523< 7DULI%XVLQHVV5HG/7(SUHPLXPVL Y]DKUDQLèÃ&#x2C6;XÅ&#x201D;LMHWHVWHMQöQHRPH]HQöMDNRGRPD0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVQÃ&#x2C6;PFHOÃ&#x2DC; PöVÃ&#x2C6;FYRODWSV¼WDY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWGDWD GR0%GHQQö]HVYÃ&#x201E;KRWDULIX ]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK]HPÃ&#x2C6;(YURS\

]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK]HPÃ&#x2C6;(YURS\

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;606

1HRPH]HQÃ&#x201E;606

1HRPH]HQÃ&#x201E;606

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606

1HRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606

1HRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606

YHILUPö

YHILUPö

YHILUPö

1,5 GB

4 GB

10 GB

dat

dat

dat

'58+Â&#x153;'$729Â&#x153;6,0.$57$ ='$50$ .HNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;PXWDULIX%XVLQHVV5HG/7(GRVWDQHWH MHwWöGUXKRX/7(6,0NDUWXSURWDEOHWQHER QRWHERRN9DwH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WDNEXGRXVSROHèQö èHUSDWREMHPGDWNWHUÃ&#x2DC;GRVW¼Y¼WHYU¼PFL VYÃ&#x201E;KRWDULIX

0RELOQÃ&#x2C6; ]DEH]SHèHQÃ&#x2C6;

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

%(=3(ç1267 S tarify Business Red LTE super a premium P¼WH0RELOQÃ&#x2C6;]DEH]SHèHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;SOQö]GDUPD

& HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MVRXYèHWQö'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ 3RGPÃ&#x2C6;QN\QDYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\6H]QDP]HPÃ&#x2C6;SURYRO¼QÃ&#x2C6;GR]DKUDQLèÃ&#x2C6;D]H]DKUDQLèÃ&#x2C6;QDMGHWHQDYRGDIRQHF]ILUPD


3URŻUP\

69

Více naVíce vodafone.cz/firma na vodafone.cz nebo 800 777 700

4 neomezené tarify a navíc :L)LVÃ&#x2C6;ļGRNDQFHO¼IJH]GDUPD =D.è]Ã&#x2C6;VN¼WHèW\IJLWDULI\VQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;PD606GRYwHFK VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;D*%VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKGDW$NWRPXY¼PQRYö]GDUPDSIJLG¼PHL:L)LVÃ&#x2C6;ļ GRNDQFHO¼IJH

Business

RED+

VODAFONE ROAMING NA DEN

Novinka

&HVWXMWHSR(YURSöVHYwHPLYÃ&#x2DC;KRGDPLVYÃ&#x201E;KRGRP¼FÃ&#x2C6;KRWDULIX9RODW SV¼WDY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWGDWDGR0% GHQQöPÅ&#x2020;Å&#x201D;HNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;èOHQWIJLGQ\ YPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD9Ã&#x2C6;FHQD vodafone.cz/roaming-na-den

:L)LVÃ&#x2C6;ļ

ZDARMA Vodafone Roaming na den

Vodafone Roaming na den

Vodafone Roaming na den

Vodafone Roaming na den

WIJLNU¼WYPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD

WIJLNU¼WYPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD

WIJLNU¼WYPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD

WIJLNU¼WYPöVÃ&#x2C6;FL]GDUPD

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

3 GB + 1 GB zdarma sdílených dat v rámci firmy

.è PöVÃ&#x2C6;èQöSURèOHQ\ILUP\GRKURPDG\

& HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;YèHWQö'3+ :L)LVÃ&#x2C6;ļ]GDUPD]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJL]DNRXSHQÃ&#x2C6;PRGHPX+XDZHL%XQ¼V5\FKORVWVWDKRY¼QÃ&#x2C6;MH0EVDQDKU¼Y¼QÃ&#x2C6;0EV

9\WYRIJWHVLYODVWQÃ&#x2C6;:L)LVÃ&#x2C6;ļ DļMVWHNGHNROL.%XVLQHVV 5HGWDULIX]Ã&#x2C6;VN¼WH SIJHQRVQÃ&#x2DC;LQWHUQHW]D.è PöVÃ&#x2C6;èQö-HQXWQÃ&#x201E;PÃ&#x2C6;W SRX]HYKRGQÃ&#x2DC;PRGHP7HQ SDNVWDèÃ&#x2C6;MHGQRGXwH]DSRMLW GR]¼VXYN\


70

1DEÃ&#x2C6;GND

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF] QHER

Å edesátka vám SIJLQ¼wÃ&#x2C6;IJDGXYÃ&#x2DC;KRG 8Å&#x201D;Y¼PE\ORwHGHV¼W"6WDèÃ&#x2C6;Q¼PXN¼]DWREèDQNXDY\EUDWVL ]1DEÃ&#x2C6;GN\NWHU¼REVDKXMHWDEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP]D VNYöORXFHQXWDULIDSIJHGSODFHQRXNDUWX'Ã&#x2C6;N\WDEOHWXEXGHWH PÃ&#x2C6;WSRUXFHMÃ&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\SIJHGSRYöêSRèDVÃ&#x2C6;PDS\DVSRXVWX GDOwÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;Y¼PSRPRKRXVLXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WÅ&#x201D;LYRWQDSOQR

Tablet s mobilním internetem ,QWHUQHW*%WDEOHW9RGDIRQH7DEVSHHG 1\QÃ&#x2C6;]DSODWÃ&#x2C6;WH.èDSRWÃ&#x201E;.èPöVÃ&#x2C6;èQö

Sleva .è 0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI s volnými MHGQRWNDPL

50 minut GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;]D.èPLQ

QDWHOHIRQ 9RGDIRQH 6PDUW SULPH

3IJHGSODFHQ¼NDUWD s neomezeným YRO¼QÃ&#x2C6;PYVÃ&#x2C6;WL

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6; YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

Neomezené SMS

9RO¼QÃ&#x2C6;GRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH RVWDWQÃ&#x2C6;]D.è

.èPLQQDY\EUDQ¼èÃ&#x2C6;VOD .èPLQQDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOD

50 MB

SMS

GDW

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

3RNXGQ¼PSIJLQHVHWHVYÅ&#x2020;M VWDUÃ&#x2DC;WHOHIRQG¼PHY¼PVOHYX QDQRYÃ&#x2DC;WHOHIRQèLWDEOHW 3IJL]PöQöRSHU¼WRUD VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQHFKDWVYRMH VRXèDVQÃ&#x201E;WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOR 1DQRYÃ&#x201E;PWHOHIRQXèLWDEOHWX Y¼PQDVWDYÃ&#x2C6;PHYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR SUROHSwÃ&#x2C6;èLWHOQRVW

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;PVWDUwÃ&#x2C6;POHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD.èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÃ&#x2C6;.èPöVÃ&#x2C6;èQöDPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FHQ\WDULIXVLQWHUQHWHP .è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FK&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHP GROÅ&#x2020;DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


Tarify

71

Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777

Nabídka pro mladé -HwWöPLQHQÃ&#x2C6;DQLDOHXÅ&#x201D;MHGXMDNGU¼KD0¼PGRVWGDW YROQÃ&#x2DC;FKPLQXWL606QDYwHFKQRFRSRWIJHEXMX%H]]¼YD]NX SURWRÅ&#x201D;HNGRE\VHYWRPKOHYöNXY¼]DO

S Tarifem 26Å&#x201D;LMX DQHPXVÃ&#x2C6;PVHRPH]RYDW

1,2 GB dat

1,2 GB dat, neomezené SMS do všech sítí a 600 minut navrch. Bez závazku.

Tarify pro PÃ&#x201E;Qö Q¼URèQÃ&#x201E; 0¼PHSURY¼V]DVNYöOÃ&#x201E;FHQ\ spoustu dat, minut i neomezených SMS do vÅ¡ech sítí.

Neomezené SMS GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

600 minut YRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Smart 100

Smart 250

100 minut

250 minut

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;.èPLQ

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;.èPLQ

.è PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX

Neomezené volání

500 MB dat

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

S Kartou 26 Å&#x201D;LMXMDNFKFL 0Å&#x2020;Å&#x201D;XVLY\EUDW]HGYRX VXSHUEDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;$NWLYXMXVL MHMDNSRWIJHEXMX0Å&#x2020;Å&#x201D;X MHVWIJÃ&#x2C6;GDWQHERY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW REDVRXèDVQö 6HÅ&#x201D;HQXMLYHYwHFKSURGHM nách Vodafonu a taky VLMLPÅ&#x2020;Å&#x201D;XQDVWU¼QFH vodafone.cz/karta-26 nechat zdarma poslat do schránky.

Neomezené SMS YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH RVWDWQÃ&#x2C6;.è606

Neomezené SMS GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

+ 100 minut

Neomezené SMS

GRGDOwÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

bDOÃ&#x2C6;èHN]D

bDOÃ&#x2C6;èHN]D

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

.è PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX

3 IJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;7DULIXVWHOHIRQHPQDVSO¼WN\DVHVPORXYRXQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MHFHQDWDULIX.è PöVÃ&#x2C6;èQö&HQDMH]DRNURXKOHQ¼QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\QDKRUX9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+

100 MB dat

250 MB dat

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö


72

Red LTE tarify

Vรญce na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777

Red LTE tarify s datovou SIM zdarma!

RED LTE SUHPLXP

Mรกme pro vรกs nejen druhou datovou SIMku, ale i neomezenรฉ volรกnรญ, SMSky, hromadu dat DWDNร„YROยผQรˆGRL]H]DKUDQLรจรˆ

RED LTE VXSHU

RED LTE

+ 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

+ 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

DRUHร DATOVร SIM KARTA ZDARMA .HNDล”Gร„PXWDULIX5HG/7(GRVWDQHWHMHwWรถ druhou LTE SIM kartu pro tablet nebo noteERRN9DwH]Dฤฒรˆ]HQรˆWDNEXGRXYUยผPFLรงHVNร„ UHSXEOLN\VSROHรจQรถรจHUSDWREMHPGDWNWHUร˜ GRVWยผYยผWHYUยผPFLVYร„KRWDULIX

neomezenรฉ volรกnรญ a SMS 0%GHQQรถ ]Y\EUDQร˜FK]HPรˆ(YURS\

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

1,5 GB

4 GB

10 GB

dat

dat

dat

.รจ

.รจ

.รจ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

& HQ\MVRXSODWQร„SฤฒLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆPQDPรถVรˆFล†MVRXYรจHWQรถ'3+DSODWรˆGRGDOwรˆDNWXDOL]DFHQDEรˆGN\ 3RGPรˆQN\QDYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\6H]QDP]HPรˆSURYROยผQรˆGR]DKUDQLรจรˆD]H]DKUDQLรจรˆQDMGHWHQDYRGDIRQHF]WDULI\


9ROยผQรˆYFL]LQรถ

73

Vรญce na vodafone.cz/roaming-na-den nebo 800 777 777

9ร˜KRGQร˜ roaming na dovolenou &HVWXMHWHQD]DVORXล”HQRXGRYROHQRX SR(YURSรถ"1RYรถVLVVHERXSฤฒLEDOWHVHGPGQรˆ URDPLQJXDQHEXGHWHPXVHWQLFฤฒHwLW ROAMING NA 7 DNร 6QHRPH]HQร˜PLWDULI\5('/7(VLEXGHWHXล”รˆYDWQHRPH]HQร„ YROยผQรˆD606VWHMQรถMDNRYรง51DYรˆFPล†ล”HWH]HVYร„KR GRPยผFรˆKRWDULIXรจHUSDW0%GDWGHQQรถ 3RNXGPยผWHWDULIVYROQร˜PLMHGQRWNDPLGRYwHFKVรˆWรˆEXGHWH ]HVYร„KRGRPยผFรˆKRWDULIXรจHUSDWYROQร„PLQXW\606DDล” 0%GDWGHQQรถ 9ROยผQรˆD606SODWรˆYUยผPFLQDYwWรˆYHQร„]HPรถLGRPล†GRรง5 6OXล”EXPล†ล”HWHY\Xล”รˆWQDVHGPGQรˆSRGREXVYร„KR]ร•รจWRYD FรˆKRREGREรˆDMHMHQQDYยผVMHVWOLMHY\รจHUSยผWHKQHG]DVHERX QHERVLMHUR]ORล”รˆWHWฤฒHEDQDFHOร˜PรถVรˆF 3UYQรˆGHQURDPLQJXVHVSXVWรˆYHFKYรˆOLNG\SRSUYร„]DYROยผWH SRwOHWH606QHERVHSฤฒLSRMรˆWHQDLQWHUQHW 3RNXGYยผP0%GDWQDGHQQHEXGHVWDรจLWPล†ล”HWHVLQDYร˜ wLWGDWRYร˜REMHPRGDOwรˆFK0%]D.รจY]รŽQรถ(YURSD

Roaming na 7 dnรญ Novinka 1HRPH]HQร„YROยผQรˆ606 D0%GDWGHQQรถ

.รจ

 6OXล”EXVLVQDGQRDNWLYXMHWHQDmuj.vodafone.cz Vรญce informacรญ najdete na vodafone.cz/roaming-na-den Zรณna Evropa %HOJLH%XOKDUVNR&KRUYDWVNR'ยผQVNR(VWRQVNR)LQVNR)UDQFLH )UDQFRX]VNยผ*X\DQD*LEUDOWDU*XDGHORXSH*XHUQVH\,UVNR,VODQG,WยผOLH -HUVH\.\SU/LFKWHQwWHMQVNR/LWYD/RW\wVNR/XFHPEXUVNR0DรชDUVNR 0DOWD0DQVNร˜RVWURY0DUWLQLN0RQDNR1รถPHFNR1L]R]HPVNR1RUVNR 3ROVNR3RUWXJDOVNR5DNRXVNR5HXQLRQ5XPXQVNRฤฑHFNR6DQ0DULQR 6ORYHQVNR6ORYLQVNRkSDQรถOVNRkYร„GVNRkYร˜FDUVNR9DWLNยผQ9HONยผ%ULWยผQLH

 &HQ\XYยผGรˆPHV'3+DMVRXSODWQร„Dล”GRGDOwรˆDNWXDOL]DFHQDEรˆGN\2GDOwรˆFKURDPLQJRYร˜FKVOXล”EยผFKVHGR]YรˆWHQDYRGDIRQHF]URDPLQJ


74

Tarif pro rodinu

VĂ­ce na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777

5R]EDOWHWRVHQHRPH]HQĂ&#x2DC;PL WDULI\DQRYĂśLV:L)LVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6;]GDUPD 6WDULIHP5HGFHOÂźURGLQDNRPXQLNXMHEH]RPH]HQĂ&#x2C6;=D.è]Ă&#x2C6;VNÂźWHèW\IJLWDULI\ VQHRPH]HQĂ&#x2DC;PYROÂźQĂ&#x2C6;PD606GRYwHFKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6;D*%VGĂ&#x2C6;OHQĂ&#x2DC;FKGDW$NWRPXYÂźPQRYĂś SIJLGÂźPH:L)LVĂ&#x2C6;ÄźQDGRPDLFKDWX]GDUPD

RodinnĂ˝ tarif

RED+

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

2 GB sdílených dat v råmci rodiny

.è PĂśVĂ&#x2C6;èQĂśSURèOHQ\URGLQ\GRKURPDG\

& HQDMHSODWQÂźSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPÂźOQĂ&#x2C6;PPĂśVĂ&#x2C6;èQĂ&#x2C6;PSOQĂśQĂ&#x2C6;PQDPĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020;MHYèHWQĂś'3+DSODWĂ&#x2C6;GRGDOwĂ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEĂ&#x2C6;GN\ 7IJHWĂ&#x2C6;DèWYUWÂź6,0NDUWDMHXUèHQDSURGĂ&#x2C6;WĂśGROHWYèHWQĂśQHERSURRVRE\VWDUwĂ&#x2C6;OHW :L)LVĂ&#x2C6;Äź]GDUPD]Ă&#x2C6;VNÂźWHSIJL]DNRXSHQĂ&#x2C6;PRGHPX+XDZHL%XQÂźV5\FKORVWVWDKRYÂźQĂ&#x2C6;MH0EVDRGHVĂ&#x2C6;OÂźQĂ&#x2C6;0EV


Tarif pro rodinu

8Å&#x201D;LMWHVL WDULINWHUÃ&#x2DC; XMLQÃ&#x201E;KR RSHU¼WRUD QH]Ã&#x2C6;VN¼WH

k tarifu Red+

Wi-Fi ZDARMA 9\WYRIJWHVLYODVWQÃ&#x2C6;:L)LDļ MVWHNGHNROL.URGLQQÃ&#x201E;PX WDULIX5HG]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJHQRVQÃ&#x2DC; LQWHUQHW]D.èPöVÃ&#x2C6;èQö -HQXWQÃ&#x201E;PÃ&#x2C6;WSRX]HYKRGQÃ&#x2DC; PRGHP7HQSDNVWDèÃ&#x2C6; MHGQRGXwH]DSRMLWGR]¼VXYN\

ANTISTRES 9\PDOXMWHVLNURPö RE¼ON\LQDwLURGLQNX .GRVLEDUYÃ&#x2C6;QH]OREÃ&#x2C6;

75


Vždy o krok napřed Fotoaparát smartphonu předvídá každý další pohyb.

Profile for Čilichili

2016 | 07 | Čilichili: Dovolená na kanapi  

Čím dál víc lidí tráví dovolenou doma na otomanu. Vyhnou se tak průvanu v peněžence, cizí nepohodlné posteli a vláčení se s kufry. Italskou...

2016 | 07 | Čilichili: Dovolená na kanapi  

Čím dál víc lidí tráví dovolenou doma na otomanu. Vyhnou se tak průvanu v peněžence, cizí nepohodlné posteli a vláčení se s kufry. Italskou...

Profile for cilichili
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded