__MAIN_TEXT__

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 7 | 2014

#TÁBOR ROZŠÍĖENÉ LETNÍ VYDÁNÍ


QUAD HD DISPLAY 4x HD rozlišení uwtqju¶ ŒÂnyjpŅqrħ

WR/[wtwfitxy

[´no˜yjxnfxtzy›ÂnytWRREsfatifktsjuqŒÂza´ iqf g›mjrQnqrt{šmtkjxyn{fqz{Vfwqt{Àhmafwjhm/


ROZJEZD Fakebook

LáĐa Hruška O mnĕ Potravinový inspektor, kuchaĥ v televizních zprávách Šetĥím vaše peníze, aī to stojí, co to stojí Toto se líbí: 1 254 212 mamulkám Ĥízek z mastného papíru Blivajz |

Humus|

Sajrajt

Jako od maminky!

LáĐa Hruška sdílel odkaz Život podle Ládi: Život podle Ládi startuje Vítejte u nového seriálu, který vám pomĭže ušetĥit i poslední halíĥ, abyste mĕli na hernu. Dnes se nauĆíme, jak si udĕlat šaty z izolepy.

ŠunkoÁeky bez šunky

RakviĆka s taveğákem

Travošpagety

LáĐa Hruška sdílel odkaz Dnešní recept: Chleba s máslem bez másla Koupit si kostku másla je Ćím dál dražší. S námi se naštĕstí obejdete bez ní! Ukrojte chleba, polejte ho olejem a je to. Tuku je v oleji stejnĕ jako v másle, a navíc se chleba líp žvýká, protože je mĕkĆí. Toto se líbí 147 258 mametkám Jaruna: Zkusila jsem to, ale nevím, na kterou stranu chleba mám olej nalít. Na tu nahoĥe, nebo dole?

Toto se líbí 278 456 mamunám Ariela Mastková: Je to boží! Na sluníĆku mĕ to trochu všude svĕdí, ale za ty peníze nic lepšího neseženete. Už v tom chodím 4 dny, protože to nejde sundat, a nemĭžu si to vynachválit!

LáĐa Hruška napsal na zeĐ uživatele Jana Vošáhlíková Paní Jano, je super, že umíte kiwi z hrušky, ale na návštĕvu nepĥijedu.

LáĐa Hruška sdílel odkaz Dnešní recept: LáĐa Hruška sdílel odkaz Život podle Ládi: Jak zdvojnásobit psí konzervu Vezmĕte dvoulitrovou psí konzervu, vysypte ji do kýblu a nalijte do ní dva litry vody. Zamíchejte a rázem máte jednou tolik žrádla. Toto se líbí 714 227 mamískĭm

LáĐĭv kaviár Rozmixujte buĥta, zalijte lžící rybího tuku a pĥilejte deci sodovky. Kaviárek jako od jesetera! Toto se líbí 472 693 mametkám Vilma Nová: Zkusila jsem Fantu a je to ještĕ kaviárovĕjší!

Libĕna: Když ono to pĥi tom míchání tak strašnĕ voní! LáĐa Hruška: Vĭbec se nežinýrujte.

LáĐa Hruška Nejvíc ušetĥíte, když umĥete.

Foto: Proŏmedia, Shutterstock

LáĐa Hruška sdílel odkaz Život podle Ládi: Není tĥeba prát! Prací prášky jsou drahé, navíc platíte za aviváž a za vodu. Pokud objevíte na svém obleĆení skvrnu, staĆí na ni Áusnout, pokapat jarem a šudlat a šudlat. Za chvilku budete jako ze škatulky!

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

LáĐa Hruška sdílel odkaz Dnešní recept: Kaše z lupĭ Setĥepte lupy celé rodiny, kterých pĥi našem zpĭsobu stravování nikdy nebudete mít nedostatek, do misky, zalejte mlékem a mírnĕ povaĥte. Kam se hrabe ovesná!

3


ROZJEZD

6 8 10 26 30 34 38 42 46 48 52 57

BedĜich a bobĜíci Katar v kataru Úschovny dçtí Vyložené výklady InformaÝní bulimik Josef Šlerka PrĶvodce prĶvodci Vyladçné spiknutí ZvíĜecí záchranka Fík salát Kultura podle nás Co nedçlat ve ŏlmu PĜíloha onlajn

123: Vodafone 71 72 73 74 75 76 84 85 88 90 83 94 96

Pokrytí Turbo Internetem Vodafone experti Mobilní aplikace Když se řekne letní dětský tábor, představím si stany Zprávy z Vodafonu s podsadami nebo maximálně chatky, polovojenský reNové stroje žim a fousatou paní kuchařku. A to mám za sebou jenom Vše o telefonech jeden týdenní branný výcvik, kde byla naše brannost Nové stroje utužována navíc ještě běháním v igelitových pytlících, PĜedplacené karty kaděním v kadibudce a osobní hygienou řešenou v přiPĜipojení s Vodafonem lehlém potoce. Klasické dvou- až třítýdenní spartánské Vymyšleno pro ŏrmy radovánky v přírodě jsem nezažil. Ne, že bych měl už tenS Vodafonem v zahraniÝí krát něco proti pionýrům, ale volba mezi Nabídky mçsíce kolektivní zábavou a knížkou u mě proRed tarify Dopis měsíce běhla dost brzo… Dětské letní tábory exisT tují pořád, ale podle toho, co jsme zjistili, už s těmi „našimi“ obyčejně nemají moc společného. Zní to divně, ale otěže táborového života často převzaly děti. A překvaVážená redakce, váš čapivě si neprosadily anarchii. Naopak, sopis čteme i  tady, na chtějí drahocenný prázdninový čas maxivěčném oběžníku. Váš málně vytěžit. Užívejte léto a čtěte.= humor je veliký skok michal.schindler@vodafone.com pro lidstvo, ale malinký krůček pro člověka. Je nás tu jen několik: stopa v prachu, fotka v prachu a něco technického odpadu. Ale všichni si dobře rozumíme. Blízkému vesmíru zdar!=

Bojovka není jobovka

Dopis z Měsíce

<

<

4

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 14. 6. 2014. Datum vydání 1.Ë7. 2014. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 8/2014 13. 7. 2014. MKÜR 15371. Nášup na rozcviÝku. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. NoÝní bokovka. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete na www.vodafone.cz. Ë

Foto: Michael Kratochvíl

Dočtete se u nás I s obrázky

LIDÉ Z ÜILICHILI A CO S NIMI NA TÁBOěE ěeditelka redakce Markéta Hlavas Moreno Šéfredaktor Michal Vlajka Schindler Zástupci šéfredaktora Štefan Nástçnka Švec Filip Vytí vlkĶ HoráÝek Kreativní Ĝeditel Tomáš Podsada Trnobranský Editor sekce Vodafone Petra Signální oheĎ Poláková EditoĜi a psavci JindĜich Pochoáák Novák Martin KuchaĜ Groman Online department Martin Sportovní hry Pistulka Jakub Zdravotník Kašpárek Jakub Kytara König Marie Šití kĶží Dudziaková Fotoguru Petr Kronika Toman Designová mládež Jakub Totem MaĜík Karolina HusliÝky Slováková Manažer Marek Táborová diskotéka Slezák ProdukÝní Pavel Várnice Matuška DTP Aleš VeÝerka DuroĎ ManažeĜi inzerce Marek Brána Hammerschmied Zdençk Konzum Vaculík Fotograf Michael Lovec bobĜíkĶ Kratochvíl Asistentka Lenka Bojovka Ciznerová Obálka Marko Banjo Üermák


TYPOLOGIE ŽENSKÉ POSTAVY

IDEÁLNÍ TYP

Zprávy

REÁLNÉ TYPY

T

BRAZILEC, KTERÝ VYŠLECHTIL HRANATÉ KŘEČKY, ZJISTIL, ŽE JSOU K NIČEMU. Vçtšina Ýerstvých absolventĶ univerzit by už neuspçla uËmaturitního testu, zjistil výzkum. To znamená, že vysoké školy berou lidem vzdçlání. Beznohý muž si zaÝal stçžovat na pocení rukou.

NEŽ VKLOUZNETE DO PLAVEK

„Budoucnost módy je vËjídle!“ vykĜikoval návrháĜ Osmany Lafŏta poté, co si vysypal špagety na hlavu aËjinak bez obleÝení pobíhal po hotelu Pupp.

Dojemný příběh

Militantní vegetariáni Ĝíkají „NE!“ militantním antivegetariánĶm.

SVæT MÓDY

Multikulturní šok

T

Japonština neexistuje, tvrdí vědci Dlouholetý výzkum australských japanologů naznačuje, že Japonci se dorozumívají mimikou a úklonami. „Všechny ty zvuky kolem vydávají jen pro legraci,“ prohlašují lingvisté, „baví se tím, jak se je ostatní snaží dešifrovat.“ „Kore wa zet tai ni tondemonaidesu! Wataši wa ukeireru koto ga dekimasen!“ odmítl tuto tezi OBJEV japonský velvyslanec se širokým úsměvem. = Foto: Shutterstock

<

Skutečný talent se vždy prosadí

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Na Staromçstském námçstí vËPraze zaÝaly vánoÝní trhy.

Geniální školák Rich Warthes, který v roce 1963 ohromil svět schopností zapamatovat si Ludolfovo číslo na 300 desetinných míst, strávil dlouhý a úspěšný život tím, že v cirkuse vyjmenovával Ludolfovo číslo na 300 desetinných míst. Vystupoval vždy hned po Ženě s třemi prsy a před Rapujícím kamzíkem. =

LÉKAŘI PŘIŠLI NA ZPŮSOB, JAK ZKRÁTIT ŽIVOT NA POLOVINU.

ČiliChili | 7 | 2014

T

<

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Noc upírů Neteřinka se vrátila z kurzů pro „mlaďochy“, kde učí základy něčeho, čemu moc nerozumím, s tím, že jim druhý den do tábora přivezli v dodávce dutou kašírovanou kvazi dřevěnou kládu, z  níž poulilo bulvy cca 8 rudo-černo-zeleno-žlutých ksichtů. Děti dostaly osypky hned, jak ji řemeslníci vytáhli a nainstalovali doprostřed bungalovů. Vzápětí si zadaly na displeji „totem“ a  zívly nudou. Dospělí se osypali též, možno se u něj vyfotit a rozeslat fotky po sítích. A byl když zjistili, že se neví, klid. Aspoň do chvíle, kdy v táborovém kině běžel kdo tu věc objednal. To film Přežijí jen milenci (moje dedukce, neteřinka ví se nějak zafírovalo, první jen, že se tam fákt nic nedělóóó). Výsledek – vampýří déšť smyl z totemu agre- mánie po večerce. To jest šestnáct cucfleků, dvě dívky sivní barvy, dřív než bylo a tři hoši pokousaní lehce, jeden těžce = do krve. Přítomný medik všechny dezinfikoval, bossové kurzu pak byli uvedeni do rozpaků, poněvadž jim nikdo neřekl, jestli smí děckám vynadat. Neteřinka se zapřisáhla, že příště nikam nepojede. Byla jedna z vážněji pokousaných (plus jediná z „dospělých“). Pomstil se jí takto kouč Mííírek, kterého loni odmrštila hlavně proto, že se důsledně podepisuje Mííírek.

Nic – jsou už skoro dospělí. Kdo objednal totem, na to se nepřišlo. Po čtvrtém lijáku se beztak rozpadl. Ono není úplně rozumné pořádat letní tábor v květnu, ale pronájem ploch nemilosrdně běží. Taky je možné, že si to holčina vymyslela a 14 dní se někde zašívala. Normálně totiž každý krok dokladuje tunou fotek, a z téhle akce nebyla k mání jediná. Kousanec na krku ovšem měla. Každopádně marně vzpomínám, kdy jsem inkasoval/vyrobil svůj první cucflek. Někdy před maturitou, řekl bych.=

<

Ilustrace: Tereza VaškĶ

69 – Bobříci Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

6


Duel

KPZ : Mobil Sirky, škrtátko, bĜezová kĶra na rozdçlání ohnç

0:1

OheĎ rozdçláte iËsËpomocí tuhy aËbaterky* zËmobilu

Jehla, nit, sichrhajcka, knoŐík, to vše na potrhané hadry

0:1

PĜece nebudete šít, triko si pĜes net objednáte nové

Drát, hĜebík, provázek, napínáÝek, žiletka, gumiÝka

0:1

Prostç si zavoláte nçkoho, kdo to spraví

PolštáĜková náplast

0:1

AËna opravdové problémy je tu aplikace První pomoc

Poštovní známka

0:1

AËto je jako co?

0:5 Je vidět, že Jestřáb neznal mobil. To by kápézetka vypadala jinak.

Zdraví

T

Lidská páteř se přizpůsobila sezení u počítače

Antropologové oznámili, že lidský druh přešel do nové vývojové fáze s názvem Homo sapiens officii. Páteř lidí sedících celý život před ob*www.svetoutdooru.cz/znalosti/nouzove-moznosti-rozdelani-ohne-ii razovkou či v dopravních prostředcích podstatně změnila tvar, hlava se předsadila dopředu a končetiny se Lidská práva spolu s prudkým zkrácením zakřivily. Také ohnutost, T pružnost a plasticita páteře se zvláště u pracovníků ŽENY nadnárodních korporací výrazně zvýši- PROTESTUJÍ la. Exempláře starého druhu Homo sapi- PROTI Vzdělání T ens sapiens budou vedle tzv. „nových NESPRAVEDLIVÉ lidí“ ještě několik desetiletí přežívat, je- TĚLESNÉ VÝŠCE jich zánik a nahrazení proběhne přiroze- MUŽŮ A ŽÁDAJÍ Pražská Univerzita Karlova se rozhodla nou cestou. = ROVNOST, přejmenovat na Univerzitu Vojty Dyka. ZAJIŠTĚNOU „Nikdo už nechce být mrňavý středověCIRKULÁRKAMI ký feudál,“ zdůvodnil změnu rektor univerzity. „K tomu, jak se chystají v Brně Psychologové se obávají, že nçkteré vyměnit Masaryka za Shakiru, bychom váleÝné poÝítaÝové hry mohou se ale nikdy nesnížili,“ dodal. = uËdçtí budit negativní emoce kËnacistĶm.

Karel IV. vyčpěl

Foto: Proŏmedia Ilustrace: Tereza VaškĶ

<

<

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

7


ROZJEZD

VAROVÁNÍ

V KATARU SE OBJEVILA EPIDEMIE KATARU

Užitečný zdroj

BURZA NÁZVŮ PRO KAPELY

T

Vzájemné přátelství a úcta učitelů a studentů se zvyšuje

KOSMETIKA AËPLASTICKÁ CHIRURGIE

ZaÝínajícím skupinám, které nenapadá žádný název, nabízíme za drobný autorský poplatek tuto nabídku:

BUĎ PRASOŇ

Stydké zisky

Nová móda míĜí zËÜíny do USA aËodtud dále do Evropy. Trend zvçtšování nosních dírek mechanickou cestou zasáhl mladé muže iËženy. Na snímku vidíte mladíka pĜi pravidelném cviÝení, jehož cílem je postupnç vytvarovat nosní dírky do velikosti kruhu oËprĶmçru 4–5ËcentimetrĶ. Prase se stává pro novou generaci vzorem nejen svými obliÝejovými rysy, ale iËtvarem postavy aËintonací hlasu.

Nový stupeň vzájemného porozumění studentů a pedagogů středních škol se daří nastavit na mnoha místech v republice. Vzájemné vztahy vylepšuje to, že učitelé a žáci se v letních měsících potkávají v tomtéž zaměstnání ve fastfoodových řetězcích. „V řadě případů zde studenti působí jako nadřízení svých pedagogů a radí jim, jak správně smažit hranolky či vytírat podlahu. Velmi to utužuje vztahy,“ uvádí mluvčí ministerstva školství. „Proto budeme tento trend i nadále podporovat.“=

<

ZvlÝení jehĎátek Vystlaná pixla Mazut Tuhá kráva

Média

T

Budova České televize se roztekla dobrem

TĜi sysli HruškoĎ Žluklý pes Prohrála vËmarkách

Během diskusního pořadu „Jak pozdvihnout tu naši společnou zemičku“, v němž Zdeněk Svěrák, Ladislav Špaček a Tomáš Halík debatovali s moderátorem Markem Ebenem o zvýšení morálního povědomí lidu, se budova ČT na Kavčích horách pozvolna rozpustila dobrem a odtekla do kanálu v ulici Nad Pekařkou. Debatující, po nichž postupně skapávaly zbytky obvodových zdí, nepřítomnost studia nezaznamenali, a jestli neumřeli, široce gestikulují dodnes.=

<

8

Binární ovoce

Foto: Proŏmedia, Shutterstock

Školství

T


TÉMA

Kluci si na dnešní tábory vozí značková trička, holky boty na podpatku a minisukně. Jděte pak s takovými dětmi čistit les a hrát „Král vysílá své vojsko“. Děti se změnily a s nimi se změnily i letní hromadné akce v přírodě. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Lenka Krbcová Foto: Profimedia, ČTK, Michael Kratochvíl, archiv Ilustrace: Marko Čermák, Karolína Slováková

10


11


TÉMA

První skauti se zakladatelem A. B. Svojsíkem

Krajinky jsou dnes biopalivo Největším pořadatelem českých táborů jsou Junáci neboli skauti, kteří letos slaví stoleté výročí založení. Vojta Petr, se kterým jsme si povídali, navíc pochází ze staré tábornické rodiny a křestní jméno prý dostal po Vojtěchu Vontovi.

12


Jak dlouho jezdíte na tábory? Poprvé jsem tábořil, když mi byl jeden měsíc. Mí rodiče vedli turistický oddíl, tábor měli v srpnu a já se narodil v červenci. Tak mě rovnou vzali s sebou. Z následujících 23 let jsem tábor vynechal snad jen jednou. Liší se tehdejší tábory od těch dnešních? Obecně je hlavní rozdíl asi v tom, kolik druhů táborů dnes existuje. Jsou šachové, počítačové, příměstské... Skautská definice sice tábory omezuje na opravdové táboření ve stanech s podsadami a bez elektriky, ale i naše tábory 1. oddíl Junáka v Teplicích se od těch před patnácti lety liší. Například tím, že jsou kratší. Jednak mají děti méně volného času. My jsme si odpoledne chodili jen tak hrát ven. Dnešní děti mají volný ale věděli o nás, pomáhali nám, čas rozplánovaný do kroužků a oddílů a i přes léto pro dovolovali nám třeba nakopat si ně není jednoduché vyhradit si tři týdny jen na tábor. zadarmo brambory a podobně. Stejně mají méně času vedoucí. Mám dojem, že před Dnes už je pomalu problém prorevolucí měli vedoucí dětských táborů nárok na zvláštní najmout si louku, protože ji koupracovní volno, kdežto dnes jezdí během své dovolené. pila nějaká firma nebo spekulant Tím pádem pořádání tří- nebo čtyřtýdenního tábora není s  půdou, kterému jsou nějací dost dobře možné. Skautské vedení se mimochodem skauti jedno. Nebo si vezměte zasazuje o to, aby vedoucím nárok na zvláštní pracovní obyčejné krajinky na podsady. volno zase náležel. Stan s podsadou je vynález českých skautů To býval odpad po řezání prken, A co táborníci? Jsou jiní? který jsme dostávali na  pile Mají problém s autoritami nebo obecně s poslušností. zadarmo. Dnes je to biopalivo, Děti, které hrají individuální sporty, třeba golf, jsou trochu které se pro nás kvůli ceně pomalu stává na štíru s týmovým duchem. Na druhou stranu, pokud jim nedostupným. dá člověk prostor, jsou schopny samy přemýšlet. Když jsem prohlížel programy dnešních táborů, připadá mi, že každý musí mít velRodiče do toho zapadají? kolepou celotáborovou hru s kostýmy, tajV porovnání s normálními tábory jsme trochu specifičtí, nými mapami a bůhvíčím. Nemá být táboprotože pro skautský oddíl je tábor vyvrcholením celého ření spíš život v přírodě? roku. Málokdy se stává, že bychom na něj brali dítě, které k nám chodí méně než tři měsíce. S rodiči se tím pádem Etapovky jsou pro tábor fajn, protože baví jak známe. Mám občas pocit, že k nám děti dávají proto, že děti, tak dospělé. Je ale pravda, že všeho moc cítí, že dítěti trochu řádu a pravidelného režimu prospěje. škodí. Tomáš Řehák, ředitel pražské MěstPořád máme nástupy, denní ské knihovny a zasloužilý junák, mi vyprápráce a rituály, které děti v nor- odnese něco jiného, věl, že se jednou ocitl ve skautské táborové málním životě nezažijí, a zvlášť ty ale na tenhle jednokuchyni, kde se vařila bramboračka z pytmalé po nich doslova prahnou. duchý rituál vzpomílíku. Ptal se služby, proč ji nevaří z brambor My jsme například každý večer nají všichni. a hub. Dozvěděl se, že děti nemají čas pomápřed spaním postáli u kamenné Když jsme u těch rituálů, jak jsou na tom dnešní skauti hat v kuchyni, protože mají náročnou etamohyly osvětlené svíčkami, poví- a jejich předobraz z foglarovek? Nosíte třeba kroj? povou hru a právě někde v lese zabíjí ufony. dali si o uplynulém dnu a zpí- Zrovna na kroji je asi nejlíp vidět posun. Původně bylo Mně naštěstí připadá, že trend velkých her vali večerku. Každý si z tábora samozřejmostí, že skaut má šortky, podkolenky, klobouk, právě vrcholí a začínáme se vracet k čistému šátek a hůl. Dnes je spousta oddílů, které kroj nenosí a je tábornictví. Hry se určitě budou hrát i dál, pravidlem už snad jen šátek. My jsme si odhlasovali, že ale budou se vybírat takové, které jdou přikroj na výpravy budeme nosit, ale stejně se vždycky najde rozeně spojit s pobytem v přírodě. Aby les pár kluků, kteří přijdou v civilu. Nijak to neřešíme. Dnes byl pro táborníka životním prostředím, ne se dá daleko víc na to, co děti samy chtějí. Když nechtějí překážkou, kterou musí obejít, aby si mohl nosit kroj, tak proč bych je do toho nutil? něco zahrát. Berou vás lidé v okolí táborů? V tom je veliký rozdíl. Dřív se skautským táborem žila i sousedící vesnice. Ne, že by se lidé nějak přímo zapojovali,

888 l 999 l 7777 l 666Ël 55 l 999ËlËl 5 l 2 l 7 l 666Ël 66 l 33Ël 222ËlËl 888 l 999Ël 7777Ël 666 l 55 l 999 l l 5 l 2 l 55Ël 666 l l 5ËlË2 l l

<

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


TÉMA

Škrábání brambor je pro nÜ bomba Zajímalo nás, kam se poslední roky posunula táborová kultura. Co to dneska znamená zabavit desítky děcek a postarat se, aby si přitom neusekala nohy. Zeptali jsme se těch nejpovolanějších – dlouholetých táborových vedoucích. Jak se změnily děti za posledních třeba deset let?

držíme cenu hodně nízko, aby na ni dosáhly i děti ze sociálně slabších rodin a dětských domovů. S nimi na tábor přijede zlatá mládež, většinou městské děti, které mají zažité návyky z města. Na táboře najedou do úplně jiného režimu a je hezké vidět, jak se propojují. Když přijede mistr světa z města ve značkových teplákách a s nejnovějším iPhonem, tak jeho vláda trvá zhruba dva dny. Pak zjistí, že mu na to ostatní kašlou a smartphone bez elektriky je mu na nic. Marek Kladibouch, ředitel prodeje reklamy, hlavní vedoucí tábora je od roku 1995 Musíme je učit hrát normální hry, třeba míčové, protože je přes rok normálně nikde nehrají. S rozvojem techniky je pro ně těžké hrát si v lese jen tak bez ničeho, co zvoní a pípá. Chutě mají pořád stejné, milují jednoduchou kvalitní stravu, nic komplikovaného. Bramboráky, masové koule, polívky… Teda samozřejmě nesmí chybět nutela. Vladimíra Horáková, koňařka, pořádá 14 let na Sedlčansku dětské jezdecké tábory

Chybí jim osobní prožitky. Všechno, co prožívají, je virtuální, vzájemně se hodnotí podle toho, kolik znají videí. Taky upadá dětská zvídavost. Všechno považují za dané, automatické. Kuře není pták, kterému musel někdo zakroutit krkem. Je to kus masa z  plastové krabičky. Pro vedoucího je to ale výhoda, V  normálním životě jsou protože cokoliv dětem nabídzvyklé na nudu ve škole, Děti, kterým je dneska 10 nebo 11 nete, je pro ně obrovský zážitek. pak jdou do  obchoďáku let a vyrostly s  internetem, jsou troDruhá strana mince je, že nejsou sednout si do  McDochu odstřiženější od  reality a  škráschopné se samy zabavit. Budou nalda nebo doma koukají bání brambor je pro ně zážitek. Ale s nadšením hrát hry, které jim při- na obrazovku. Na táboře jsou najednou uprotěch vymožeností moderního světa se pravíte, ale samy žádnou nevy- střed skupiny, v poměrně malém prostoru poměrně snadno vzdávají. Řešili jsme třeba, co s mobily myslí. Když dostanou míč, tak se a mají od rána do noci plný program. Z toho na táboře, nakonec jsme je vybrali, a kdo potřeboval, mohl nerozdělí do družstev a nezahra- pramení spousta soupeření, vztahů a emocí. si v určitý čas přijít zavolat. Ze začátku jich pár chodilo, ale jou si miniturnaj. Budou si čutat Všechno se navíc odehrává rychle. Pama- postupně to úplně opadlo a nechodil nikdo. Zjistily, že to o zeď. Anebo si sednou na zem tuju si, že jsem v mládí taky na táboře balil není potřeba. Radikálně roste počet dětí z  rozvedených k chatičce, aby si mohly dávat holky, ale trvalo mi vždycky týden, než jsem rodin, my jich máme skoro půlku a tam se to občas může navzájem poslouchat muziku na nějakou promluvil, a dohromady jsme se zvrtnout do různých extrémů. Buď je ten kluk úplnej uliča zevlit. To mají vůbec nejradši. dali až na závěrečné diskotéce. Dneska spolu ník, anebo je hodně pasivní, zvyklý na maminčin servis. Martin Pazderka, programá- párečky „chodí“ už druhý den a během dal- Jonáš Herza, pracuje v nevládní organizaci Liga otetor, na tábory jezdí jako vedoucí ších dvou dnů se stačí třikrát rozejít a zase vřených mužů, produkční kavárny Nudný otec, od dět14 let se dát dohromady. Vztahy jsou taky častější, ství se účastní skautského tábora 61. střediska Vítkov řekl bych, že 80 % děcek s někým randí. Díkybohu to ale nepřerůstá dál. Připadá mi, že jsou dnešní děti rozumnější a poučenější z Bravíčka. Tím pádem nehrozí nějaké sexuální eskapády, ale zamilovávání a rozchody jsou na denním pořádku. Dobré je, že jsou pořád schopné se oprostit od společenských rozdílů. Na táboře

14


Horší se zdraví. Paní doktorka na začátku všechny děti prohlíží a říká, že všechny pražské mají permanentně zarudlé krky. Alergie jedou tak, že jsem měla z 12 dětí půlku alergickou a každé ráno jsem jim rozdávala prášky. Katarína Stibůrková, jezdí přes dvacet let na tábory Policie ČR Nemyslím si, že by byly nešikovnější. Nepamatuju si, jak jsem byl šikovný já. Ale třeba zjistíte, že někdo ve dvanácti prvně škrábe brambory nebo nikdy nejel vlakem. Ale nemám pocit, že by děti byly vyloženě nemotorné. To bylo i za nás, mnozí až v oddíle poprvé přičuchli k praktickému životu. Za staré dobré časy může jen špatná paměť. Ondřej Dolejš, vede celoročně vodácký oddíl završený letním putovním táborem s vodou

• • •

• • •

• •

• •

A proměnili se rodiče?

<

Rodiče se rozhodně zhoršili. Jsou přecitlivělí, bojí se o děti, nemají pochopení, že na táboře není jenom jejich dítě, ale dalších dvacet, a pořád volají a kontrolují, jak se jejich dítě má, jestli mu není zima nebo nekašle. Ne všichni, ale většina ano. Netrápí se ani tak, jestli dítě něco neztratilo nebo mu nechybějí ponožky, ale chtějí, aby dítě mělo komfort. Vladimíra

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

• •

V porovnání s mým táborovým mládím jsou rodiče největší rozdíl. Ti dnešní jsou vlezlejší. Minimálně polovina vozí děti na tábor Změnily se velice. Hodně to ovliv- osobně, při té příležitosti pronila technika, už bez ní nemůžou žít. šmejdí celý areál a pak si vás vezNa táboře není signál a děti ho chodí mou stranou a hodinu vykládají, nahoru na kopec chytat každý den, aby že jejich ratolest vyžaduje zvláštní něco nepromeškaly. Nejvíc by se jim péči. Náš Honzík je hyperaktivní líbilo, kdyby přes den mohly polehávat a v noci jet až a potřebuje, aby se mu někdo do aleluja. Řekneš jim, aby si připravily program k ohni, věnoval osobně. Náš Filípek se už toho nejsou schopny. Neumí se bavit, chtějí být baveny. sám nenají, potřebuje, aby mu Pryč je doba, kdy na úkolech pracovaly kolektivně. Dřív, někdo pomohl. Samozřejmě se když děti dostaly za úkol samy si uvařit oběd, nebyl to pak ukáže, že bez stresujícího problém. Dneska to nezvládnou. vlivu rodičů je Honzík největší Jan Matoušek, na stálé i vodácké tábory jezdí desítky pohodář a Filípek se v klidu nalet jako vedoucí i hlavas dlábne sám. Legrační je, jak jsou si děti a rodiče často podobní. Když jsou rodiče rozumní, s děckem nebudou problémy. Hajzlík kluk bude mít pravděpodobně i hajzlíka za tatínka. Marek

ČiliChili | 7 | 2014

Jde o to, jací rodiče. Ti, kteří třeba sami prošli skautingem, oceňují ty tři týdny, co mají pro sebe, a jsou v  pohodě. Pak jsou samozřejmě starostliví a úzkostliví rodiče, co pořád volají. Jednou mi omylem volala paní na úplně jiný tábor, jestli tam není jejímu Pepíčkovi zima, že by si pro něj hned přijela. Tak jsem ji ujistil, že není, a bylo všechno v pořádku. Jonáš Od  rozmachu moderních informačních technologií jsou někteří rodiče až hysteričtí a jsou schopní volat třikrát denně, jestli Anička nepláče a nic jí nechybí. Což se dřív nedělo a strašně to zdržuje. Deset z dvanácti rodičů mám třikrát denně na telefonu. Někteří jsou ale v pohodě, a i když si dítě zlomí ruku, berou to v  klidu. Pak má Frantík rozbité koleno a maminka je schopná na tábor přijet a všechny tam zburcovat. Katarína Jak kteří. Dříve, když se přijeli na tábor podívat, většinou přivezli něco pro všechny, zakázaný meloun, buchty. Dneska ne. A přebírají to i děti. I když mají něco navíc, radši ty řízky nechají shnít, ale nedají. Jan

15


TÉMA

DO PAPÍRÁKU SE TOHO PROSTÙ TOLIK NEVEŠLO PROSTÙTOLIKNEVEŠLO

Bez mobilu nejedu! Srovnali jsme zavazadla, která si s sebou braly děti na tábor před 30 lety a dneska. Schválně, kolik najdete rozdílů...

POROVNEJTE VELIKKOSST SPACÁKU

16


ŠATIÍKY NA DÝZU JSOU NUTNOST!

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

17


TÉMA

Ejchuchu, military modeling, juchuchu Zapomeňte na hlídky, táborové ohně a totemy. Dnešní městské děti (nebo spíš jejich rodiče) už na klasické tábory nenachytáte.. A proto se vymýšlí všechno možné i nemožné. módní návrháře organizuje Fashion Design Institute v kalifornském Running Springs. Zde dítka tráví léto navrhováním oblečení, šitím a a učením, učením, kdy a jak správně použít slovo „úchvatné“. Domů se vám vrátí sebevědomá bytost, která pohrdá lidmi v teplácích.

A U NÁS?

Military tábor. Malé děti s velkými zbraněmi

V EMERICE

Nejsme za Amerikou o moc pozadu. Hvězdárna v Karlových Varech pořádá astronomický tábor, během kterého se děcka nejspíš moc nevyspí. Jestli chcete mít z dítěte indiána s intuicí, pošlete ho na tábor instinktivní lukostřelby. Pytel se roztrhl s military tábory, kde si kluci tak nějak vesele zahrajou na válku. Povyšování do hodností v ceně. Aby to bylo fér, pro holčičky jsou zase modelingové tábory, kde se děvčátka naučí chodit na šteklích. A protože bez booku není modelka, bude i book. Jestli holky nemají na modeling postavu, výdrž nebo hroší kůži, je tu Cosmo girl disco tábor, kde si krémíčkování a upravování vlásků užijou taky dost. K dýze jim musí někdo hrát, a tak je tu DJ camp. Učí se tam mixování, pouštění desek, základy moderování a beat boxu. Jestli se na prázdniny potřebujete zbavit dítěte i čokla, je tu tábor se psy. Rybářské tábory, kouzelnické tábory či mediální tábory jsou už klasika, a tak na závěr zmíníme snad už jenom zombie tábor, kde se děcka prostě poučí o životě. Teda vlastně o mrtvotě.

Když někde vidíte pitominu, většinou ji vymysleli v USA. PRO DæTI, KTERÉ Je to tak i s tematickými tábory. Tak jen namátkou: Mezi- NA ŽÁDNÝ TÁBOR národní muzeum špionáže ve Washingtonu pořádá pra- NECHTæJÍ, JSOU videlně tábory pro špiony, kde se děti místo morseovky TU POÜÍTAÜOVÉ učí vytváření a luštění kódovaných zpráv, vyrážejí na špio- TÁBORY, NA nážní mise a pořádají tajné schůzky. Z vesmírného tábora KTERÝCH SE VZTAH K POHYBU, ZÍSKANÝ na základně One Tranquility kdesi v Alabamě se vám místo vašeho ekvilibristy či akro- Z DOMOVA, JEŠTæ Pepíčka vrátí domů malý kos- b a t y. Vý s t u p e m POSÍLÍ. monaut, co se vyzná v robotice, z  každého turnusu bezpečné přepravě lidí na povrch je hodinu dlouhé představení v kostýmech Měsíce i opravách vesmírných pro rodiče a veřejnost. V hollywoodském kasstanic. Na táboře cirkusových kadérském táboře se dítka mezi 9 a 16 lety umění ve Westchesteru z vašich učí zdolávat smrtonosné skoky a pády. Pobíhání mezi dětí udělají klauny, žongléry, vybuchujícími objekty, dopravní nehody a skoky ze všech vysokých bodů děti samozřejmě nejdřív absolvují obloženy molitanem, ale na konci tábora už se navzájem skopávají z desetimetrových lešení jako profíci. Tábor pro

18

<


DÙTI NA POŠTÙ Dçsivé vzpomínky mám na kolegu, který bçhem hry ztratil dçti a nemçl tušení, kde jsou. Nakonec se nám ozvaly z pošty asi patnáct kilometrĶ od tábora. Jednoduše sešly ze znaÝené trasy, a pĜestože nevidçly žádné fáborky, tak šly poĜád rovnç dál a dál.

Pęestože nevidÜly fáborky, šly rovnÜ dál a dál Na táboře se může stát ledacos. Zeptali jsme se našich vedoucích na to nejhorší, co se jim pod stožárem stalo.

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ObÝas bohužel vzplane cit iËmezi svçĜenci aËvedoucími. SamozĜejmç platonický. Sám jsem to zažil, když mi jedna ctitelka ztopila telefon, zjistila zËnçj Ýíslo aËcelý rok mç co hodinu prozvánçla. IËkdyž jsem jí to nebral, tak se nevzdala aËráno jsem míval tĜeba patnáct zmeškaných hovorĶ. Dnes je jí dvacet aËposlala nám žádost, že vystudovala aËže by ráda jela naËtábor jako zdravotnice. SËdíky jsme odmítli.

PRINC KASPIAN ZKAMENÙLÁ TVÁĖ Mçli jsme chlapeÝka, který byl vËnašich oÝích trochu problematický. Odmítal dçlat rĶzné aktivity, byl takový vzdorovitý aËjednou pĜišel sËtím, že nemĶže zavĜít jedno oko aËhýbat pĶlkou pusy. Tak jsme ho odbyli, že si zase nçco vymýšlí. Ale on mçl skuteÝnç zánçt míšního nervu aËparalyzovanou pĶlku obliÝeje. Naštçstí jsme mu uvçĜili vÝas aËon odjel domĶ.

ČiliChili | 7 | 2014

POSEDLOST

KluÝina, zËproblematické rodiny, mçl trošku problém sËautoritou. Hráli jsme táborovou hru Narnie aËjá jako Princ Kaspian jsem sËmeÝem vËkostýmu chodil vËnoci odËstanu keËstanu aËbudil rytíĜe naËbojovku. Když jsem zaklepal naËjeho stan, ozvalo se poËdlouhém mlÝení jen: „Princi Kaspiane, jdi doËprdele.“ ZĶstal jsem stát aËĜíkal si: OK. NaËtohle se prostç odpovçdçt nedá.

FRÁJOVÉ VEDOUCÍ

ZÁŠKODNÍK Povçst pátého kritického dne je sice mýtus, ale je tak hluboce zakoĜençn, že se bohužel Ýastokrát vyplní. Zažil jsem kluka, který první ÝtyĜi dny nepromluvil. Pátý den ho popadl v jídelnç amok, zaÝal bçhat po stolech, rozbíjet nádobí a demolovat všechno kolem. Zkusili jsme mu domluvit, ale v nçm se probudilo nçco strašlivého a zaÝal pravidelnç a cílenç škodit. TĜeba dokázal bçhem noci rozĜezat deset stanových celt nebo se špiÝatým klackem útoÝit na malého kluÝinu. Vyvrcholilo to epizodou, kdy jsme mu velmi dĶraznç udçlili poslední varování. Zkroušenç odešel a o chvíli pozdçji se vrátil s nožem v ruce.

Nejhorší snad byl vedoucí, který se rozhodl, že dçti nebudou chodit kouĜit tajnç, aËtak vodil skupinu kuĜákĶ organizovanç aËzapálil si vždycky sËnimi. AËpak ten, který si chtçl uËdçtí udçlat dobrý první dojem aËrozdával jim kondomy. Toho jsme museli poslat domĶ.

VÝROSTCI Strašlivou zkušenost jsem mçl zËtábora, kam se nçjakým omylem dostali tĜi sedmnáctiletí kluci zËOstravy. Byli naprosto nezvladatelní, každé druhé slovo byla sprosĨárna aËnejevili oËcokoliv zájem. PĜi hĜe, kdy se mçli trefovat doËvedoucího pĜevleÝeného zaËvodní pĜíšeru šiškami, poËnçm zaÝali metat kamení. SkonÝilo to tím, že si veËvesnici koupili kanystr stáÝené limonády aËzaÝali ji prodávat dçckám naËtáboĜe. Decku zaËdvacet korun.

19


TÉMA

Tábor všech tÁBORů Artěk je mezi tábory něco jako Velká čínská zeď mezi zdmi. Sovětští soudruzi ho na poloostrově Krym postavili už v roce 1925 a funguje dodnes. Dobu největší slávy, kdy se v něm každé léto vystřídalo na 30 tisíc pionýrů z celého světa, už má ale za sebou. Naštěstí si ho pamětníci vybavují až moc dobře. Vzpomínky se sice různí od „nezapomenutelného“ přes „školu života“ až po „lágr“, ale všichni se shodnou na tom, že kdo nezažil, neuvěří. Ptali jsme se Petra, který ale nechtěl prozradit příjmení, protože se za svou prázdninovou minulost přece jenom pořád trochu stydí.

20

Jak jste se do Artěku dostal? Už si to přesně nepamatuju. Vím akorát, že to bylo za odměnu. Buď jsem vyhrál nějaký partyzánský samopal, nebo jsem nasbíral spoustu kopřiv nebo něco podobnýho. A vnímal jste to jako odměnu? Těšil jste se? Já jsem na tábory jezdil vždycky rád. Tady jsem si říkal, že tam budou kluci z celýho světa, hezký holky, že to prostě bude super tábor, jaký jsem znal z Čech, akorát bude všechno stokrát větší. Taky jsem se těšil na moře. Tenkrát se moc necestovalo. A Artěk je přece jen u Černého moře. To vlastně bylo asi tak jediný, v čem se shodovalo moje očekávání s realitou. To moře tam fakt bylo, jen nás k němu moc nepouštěli. Realita se tedy od očekávání lišila? První překvapení čekalo hned po příjezdu, kdy nás nahnali k doktorovi, museli jsme všichni donaha a prohlíželi nás, jestli nemáme vši. Pak každej vyfásnul erární ohoz, nahnali nás do sprch, civil jsme museli zamknout do skříní a byli jsme v Artěku. V tu chvíli už tak třetina lidí, co jsem s nima přijel, bulela, že chce domů. Popravdě se jim ani nedivím. Já bych to v tu chvíli otočil taky. To ale nešlo, nebo ano? Mám dojem, že tam někdo udělal takovou hysterickou scénu, že ho domů poslali, ale musel pár dní přečkat na ošetřovně v péči doktorů, což mu fakt nezávidím.

Jak jste tam bydleli? Pod stanem? Kdepak stany. Nakvartýrovali nás do paneláků, pěkně po dvanácti na cimru, kde byly akorát železný pryčny a ošmajdaný linoleum. Záchody turecký s dírou v zemi, sprchy plesnivý. Kdo vás tam hlídal? Náš vedoucí byl celkem fajn, což se nedalo říct o každým. Jeden oddíl kluků, se kterým jsme se seznámili u fotbalu, nám s hrůzou vyprávěl, že vyfásli nějakého starého zupáka, co z nich hodlal během tří týdnů vycvičit parašutistickou jednotku. Měli nástupy v  šest ráno, noční poplachy, na  rozcvičkách si dávali dvojnásobný záběr. A nedovolali se pomoci, protože ten vedoucí byl nějakej válečnej hrdina a všichni se ho báli. O některých vedoucích se šuškalo, že se do Artěku dostali za trest. Což byla asi legrace, ale za pár dnů si člověk nebyl jistý ničím. My jsme sice ze srandy tipovali, kolik asi kdo dostal, ale když jsme si pomysleli, že bysme někoho takovýho dostali,


tak nás smích přecházel. Náš vedoucí byl naštěstí takovej snaživej svazák, říkali jsme mu Murzilka – to byl ruskej časopis, co jsme museli odbírat ve škole. Murzilka sice všechno hrozně žral, ale taky se nás dost zastával a v lecčems nám povoloval. Jako třeba, že jsme se nemuseli opalovat na povel. Opalovat na povel? Nojo, tam bylo na  povel všechno. A na píšťalky. Na hvízdnutí do vody, na hvízdnutí z vody, zalehnout na lehátka na břicho a opalovat. Za deset minut hvizd, otočit na záda a opalovat pupek. Ráno nástupy, rozcvičky, denní rozkazy, hodnocení, všechno podle osnov, řádu, týdenního plánu, denního plánu. A o všem se musely dělat nástěnky a tuším, že i nějaký časopisy nebo co. No, armáda hadr. Jak probíhala družba se spřátelenými národy? Pamatuju si, že tam byly překrásný holky z Polska. Nám tenkrát bylo nějakých dvanáct a pořád jsme se nějak chtěli vetřít k nim na barák, ale to bylo stejný, jako bysme chtěli přelézt Berlínskou zeď. Legrační byli Rusové, ti hned na nás naběhli a chtěli od nás kupovat žvejkačky a oblečení. Hlavně teda spodní prádlo, protože jinak jsme museli chodit v artěkovských uniformách. Takže vždycky přišel nějaký Voloďa a povídá: „Vot u těbjá charóšije trusy!“ To ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

jakože se mu líbí tvoje slipy, čemuž jsem se nedivil, protože oni chodili v zelených vojenských bombarďákách z praporoviny. Takže jsme vekslovali, jak se dalo. Myslím, že jeden Polák tam dokonce vyměnil džíny za přenosnou televizi. Co bylo nejhorší? Jídlo. Jednoznačně. Už to prostředí – jídelna s dřevěnýma lavicema, hliníkové talíře a místo příboru obroušená lžíce. Ráno čaj a buločka – to jako houska. K obědu bobek z mletého masa, kečup a brambory. K večeři pro změnu bobek, kečup a rýže. Občas něco s řepou. Nepamatuju si, že bychom někdy jedli něco jiného. Jeden oddíl dostal po dvou týdnech úplavici a půl tábora musel do karantény. Nám se to naštěstí vyhnulo. Jak na to dnes vzpomínáte? V dobrém, nebo ve zlém? Ono to takhle zní šíleně, ale přece jen to byl tábor se stovkama děcek z půlky světa. A u moře. Takže tam byla spousta věcí fajn. Jeli jsme na výlet lodí, chodili na túry, byli jsme v Sozopolu, sportovalo se, byly koncerty a tak. Sice to všechno jelo na pískání, ale zase tam bylo pořád co dělat, takže ty tři týdny docela utekly. Jo a ještě jedna věc tam byla úžasná. Moroženoje – taková ta super smetanová zmrzlina v oplatce, kterou jsme dostávali po obědě. Myslím si, že jsem si tam na ní vypěstoval závislost. Odjezd byl nějak dramatický? Museli jsme zase před ty šílený doktory, nechat se zvážit, změřit, prohlídnout a vydezinfikovat. Popravdě řečeno by mě zajímalo, kde a kdo ty statisíce záznamů o děckách dneska má a co s nima dělá. To mě teda tenkrát nebralo. Byl jsem rád, že sedím v autobusu a za chvíli budu v iljušinu směr Čechy. Na rozdíl od dvou kamarádů, co byli v jiné skupině a kvůli karanténě na úplavici si prodloužili pobyt o dalších čtrnáct dní. Dodnes když na Artěk vzpomínáme, tak jsem jedinej, kdo se při tom směje.

<

21


TÉMA

Není vhodné posílat bezruké na plavecký výcvik Žádný tábor nemůže existovat bez her. Ty celotáborové jsou většinou o hledání pokladů, dobývání kontinentů nebo o Harry Potterovi (jediná kniha, co aspoň někdo přečetl). Krátkodobé hry jsou ovšem jiný kalibr. Projeli jsme pár inspiračních fór a objevili perly:

ƀ · l ·Ëƀ l l ·ƀƀ·lƀƀƀ l · ·ËƀËl ƀËl ·Ë· l l ·ËƀËƀËƀ l ·Ë·Ë·ËËl ·Ël ƀËƀ l l · ƀ ƀ ·Ël · ƀ · l ƀËƀËƀËl ·Ë·Ë· l ƀËl · ƀ · l ·Ël · ƀ · · l ·Ë·Ël l · ƀ · · ll ƀ · ƀ l · ·Ëƀ l ƀ ƀ · · l · · l l ƀ ƀ · · l l ƀ l ·Ëƀ l · ƀ ƀ · l ·Ë·Ël · ƀ · l · ·Ëƀ l l 22

NÁRODNÍ PARK SIMALIPUR NaËúzemí indického národního parku se nachází místa výskytu vzácných broukĶ. HráÝi se stávají sbçraÝi – pomocníky vçdcĶË– aËsnaží se jich nalézt co nejvíce. Má to ale jeden háÝek, vËnárodním parku jsou strážci, kterým není radno pĜijít doËcesty. Když totiž sbçraÝe chytí, tak se musí sbçraÝ pokusit jej podplatit (brouky). Pokud se mu to nepovede (špatná argumentace, málo broukĶ naËpodplácení), tak mu prostç strážce sebere všechno. Pokud je strážce úspçšnç podplacen (ne pokud mu jsou pouze brouci odevzdáni), tak sbçraÝ dostane kartiÝku aËtenhle konkrétní strážce ho již nebude doËkonce hry chytat.

MOTÝLEK SLEPÍ, NÙMÍ A BEZRUCÍ Vinou vážné infekÝní choroby se svçt promçnil vËjednu velkou invalidovnu. NaËranním nástupu se tábor (vÝetnç vedoucích) rozdçlí naËtĜi skupiny – tĜetina je slepá, tĜetina bezruká aËtĜetina nçmá. Slepým se zavážou oÝi, bezrukým se ruce pĜivážou kËtçlu, nçmí nesmí mluvit. Celý den potom probíhá normální program, se kterým se každý musí vyrovnat.

Poznámka: PĜi rozdçlování služeb není vhodné posílat bezruké naËplavecký výcvik aËslepé štípat dĜevo.

SEZNAMOVACÍ TOALEġÁK První veÝer vedoucí oznámí, že vËzásobách chybí toaletní papír aËzbývá jen jedna ruliÝka. Tu pošle kolem, aĨ si každý utrhne, kolik zaËden spotĜebuje. Když je natrháno, oznámí, že každý musí Ĝíct oËsobç tolik vçt, kolik má ÝtvereÝkĶ papíru.

Hra se inspiruje knihou Henriho Charrièra oËživotç trestance naËàábelských ostrovech. VçzeĎ Motýlek byl neprávem odsouzen kËdoživotním nuceným pracím zaËvraždu pasáka, kterou však nikdy nespáchal, aËcelou dobu se snaží utéct. KËútçku potĜebuje hlavnç peníze, které však vçzni uËsebe mít nesmí. Proto tento problém Ĝešili tím, že si pĜed odjezdem doËkolonie opatĜili tenké pouzdro, doËkterého dali peníze aËnacpali si ho pĜes koneÝník doËstĜev...

Poznámka: Dál jsme to nedoÝetli.

DEMONSTRANTI A POLICAJTI Vybereme vhodné hrací území, naËkterém vyznaÝíme „budovu MMF“ (Ýi jiného pĜedstavitele globalizaÝního zla). HráÝe rozdçlíme naËpolicisty aËdemonstranty. Policisté se vybaví štíty aËcedulkami sËnápisy „Policie“, demonstranti si pĜipraví transparenty aËnatrénují vyĜvávání hesel. Obç strany vybavíme „dlažebními kostkami“ (papírovými koulemi) aËdemonstranti dostanou tĜi vajíÝka. Demonstranti se usadí pĜed budovou MMF, policisté zaÝínají naËdruhém konci hracího území. Úkolem policistĶ je dopravit zástupce MMF bezpeÝnç doËbudovy. Úkolem demonstrantĶ je tohoto zástupce „ztrapnit“ to znamená streŏt se doËnçj vajíÝkem.


ŠÁTEÍEK PĖÁTELSTVÍ

MILENCI A VRAZI MILENCIAVRAZI Naši civilizaci postihla katastrofální neplodnost aËlidstvo se rozdçlilo naËdva tábory. První vyhledává aËchrání plodné páry. Druhá skupina objala chaos aËtu první chce vyvraždit. První skupina mezi sebou vybere nçkolik párĶ (chlapec aËdívka – jinak by to nefungovalo). Druhá skupinaË– tedy vrahouni – vyfasují vražednou zbraĎ. Ideálnç rukavici. Cílem vraha je zabít ženu ze zamilované dvojice soupeĜĶ dotykem nasazené rukavice. VËté chvíli je obçĨ zabita aËjejí milovaný umírá steskem sËní. Muž mĶže svou ženu chránit tím, že ji vezme doËnáruÝí, aËžena mĶže naËvrahy útoÝit házením papírových koulí.

Dçti vytvoĜí dva kruhy. VnitĜní menší je vybaven šátky aËruÝníky, pĜiÝemž oba kruhy zaËzuĜivého zpçvu níže uvedené písnç krouží proti sobç. Vnçjší kruh se drží zaËruce, dçti vnitĜního kruhu toÝí sËšátky Ýi ruÝníky, které drží vËobou rukou. Jakmile dozní sborová píseĎ, oba kruhy se zastaví aËmajitelé ruÝníkĶ aËšátkĶ si mohou vybrat nçkoho zËvnçjšího kruhu, komu dají kolem krku tu vçc aËmĶžou mu dát pusu. Oba se vymçní naËpozici aËhraje se dál až donekoneÝna.ËSlova písnç jsou: „Jede vláÝek pĜátelství / Kdo šáteÝek má, líbat smí / Orin-džin-džin / Oran-džandžan / Eo-meo-misola / Kopla husa doËstola / Eso / Pexeso.“

Poznámka: Pozor naËepidemii oparĶ.

LÉK NA AIDS

UPÍĖI

Skupiny jsou postaveny doËsituace, kdy mají „zázraÝný“ lék naËAIDS, ale mohou zachránit pouze jednu osobu. Úkolem skupin je rozhodnout se aËvybrat jednu osobu zËnabídky vËtabulce, která získá lék aËkteré tak bude zachránçn život. Rozhodnutí musí následnç obhájit aËtaké sdçlit, proÝ nevolila jiné osoby.

Okolí tábora se hemží upíry. Je potĜeba je zlikvidovat, než bude pozdç. Skupina dostane baterku posvçcenou knçzem aËÝesnek aËvyrazí doËlesa nahánçt upíry. Cílem je najít všechny upíry. Upíra znehybní svit baterky aËvyléÝí pĜiložení Ýesneku. V nestĜeženém okamžiku se ze tmy mĶže vynoĜit upír aËnçkoho kousnout doËkrku.

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

VËpodveÝer zaËšera pĜijíždí naËcestu tmavé auto. ZËauta vyjdou muži vËÝerných v Ýerných pláštích aËvyloží ÝtyĜi lidská tçla (siluety vystĜižené zËkartonu). Dvojice zapĜede rozhovor: „Karle, šéf Ĝíkal, že sËtçma tçlama nemáme moc mlátit, prej se ještç budou hodit.“

MOĖSKÁ Ė Á PANNA Hra je založená naËpohádce oËmoĜské víle Ariel, která žila vËpodvodním království, aËjakmile ho opustila, ztratila hlas. Soutçžící moĜské víly se potopí pod vodu aËužívají si podvodního království. Která víla si vydrží nejdéle užívat, vyhrává. Když se vynoĜí, dostává se doËsvçta lidí aËnesmí až doËdruhého dne promluvit.

Poznámka: Je záhodno urÝit jednoho vedoucího (zdatného plavce), aby vËroli podmoĜského krále hlídal, zda soutçžící víly ještç soutçží.

ČiliChili | 7 | 2014

ÍERNÁ SANITKA

„Šéf toho napovídá. Hlavní je, že máme ty orgány, oËzbytek se nestarej.“ Ozve se policejní siréna aËÝerní saniĨáci uteÝou doËlesa. Dçti vËroli policistĶ mají zaËúkol najít saniĨáky. Ti jsou oznaÝení Ýervenou blikaÝkou aËmají uËsebe balík orgánĶ (srdce, pravá ledvina, žaludek…). Odhalený saniĨák odevzdá policistĶm orgán, dítç sËorgánem bçží naËstartovní místo aËdoËpĜedem pĜipravených lidských tçl správnç dosadí „souÝást“. Hra konÝí veËchvíli, kdy je hotové poslední tçlo Ýlovçka.

JJÁ,, PEPÍÍEK Í K BEZ ÍÁRKY,, VOLÁM KLÁRKU KU S JEDNOU KUSJ ÍÁRKOU HráÝi sedí vËkroužku. První zahájí hru slovy: „Já, PepíÝek bez Ýárky, volám (skuteÝné jméno nçkoho ze zúÝastnçných) bez Ýárky.“ DotyÝný pokraÝuje stejnç: „Já, PepíÝek bez Ýárky, volám ... bez Ýárky.“ Jakmile se nçkdo splete, namaluje se mu naËÝelo Ýárka, aËjakmile naËnçj pĜijde Ĝada, musí Ĝíkat: „Já, PepíÝek sËjednou Ýárkou, volám ... bez Ýárky.“ Kdokoliv volá jej, musí onu Ýárku zmínit.

Poznámka: Ideální je, když je mezi hráÝi Klárka, protože se to rýmuje, což je legraÝní.

23


TÉMA

TáBorOvÍ blogísci

PRO A PROTI Pozitiva: * neni tu vedro jako v Praze * nejsou tu blbý lidi jako v Praze * nejsou tu smradlavý bezdomovci jako v Praze * když se nenamakeupuju, nikdo se na mç nekouká jako na feĨáka, co má právç nejhorší stadium heroinových broukĶ, ale je jim muj ksicht dost jedno * platim za velice výraznou osobnost a každej se se mnou chtçl bavit (byla jsem známá jako ta divná, gerontoŏlní PražaÝka, co má na tapetç pána ve vçku svého dçdeÝka, ale prohlašuje, že si ho jednoho dne vezme)

Kdysi se zážitky z tábora sdělovaly ústně, popřípadě v cenzurované verzi psaly do kronik. Dnes existují blogy. A na nich se najde leccos.

KRÍMA, KRMÙ, POSEIDON CHKO A SOUŠKY Náš oddíl má tábor povolený odËCHKO, žádný jiný tábor by tam táboĜit nesmçl, jen my, my sËvelkou tradicí jsme si vyžádali výjimku. Ale tato výjimka se vztahuje jen naËtáboĜení. AËmožná iËrozdçlávání ohnç. Ale co kácení soušek? Tam jsme si výjimku nevyžádali. AËto se nám jednoho dne vymstilo. Když kluci sekali, zrovna lesem procházeli turisti. AËti turisti, to byli náhodou sv*nç. Vyfotili kluky, jak sekají, aËuž siËto šupajdili naËsprávu CHKO Broumovsko. Kolem tĜetí, když se pĜípravy pomalu pĜibližovaly konci, pĜišli lidé odËinspekce aËnaËdobrou tĜiÝtvrtçhodinku nám ukradli vedoucí...

www.lady-nella.blog.cz

Dnes jsme se všichni vzbudili doËmírnç zatouženého rána. Vçtšina táborníkĶ byla ponçkud zmožena aËunavena poËvÝerejší diskotéce. PoËpoledním klidu se konala hra. Velcí se šli bít sËfuskáÝema doËdoupçte vražedné Medúzy naËOstrov mrtvých aËmalí hráli hru oËštçstí, neboĨ boj sËMedúzou je hlavnç oËštçstí, vĶli, aËodvaze. PoËveÝeĜi se mçl konat táborák se zpçvem aËkytarami, vyprávçním pĜíbçhĶ aËsËhĜejivým táborovým ohnçm, avšak Poseidon mçl jiný názor, takže se vyprávçní aËhraní konalo vËKrÝmç.

www.sdruzeni-svamp.cz

KLÍŠġATA

DISCO

Všechno od zaÝátku špatnç: vËtáborových hrách jsme konÝily na samém chvostu, do dopisĶ rodiÝĶm jsme Ýmáraly nákresy skandálních latrín, hned pĜi prvním táboráku vešlo vËplatnost nové pĜirovnání: „Üerný jako AnÝin špekáÝek“ aËdo víÝka se mi zakouslo klíštç.

VÝerejší diskotéka byla docela dobrá, akorát hráli blbé písniÝky. Dnes jsme byli u jelenĶ a potom jsme je kreslily. Jinak byla nuda a dlouhá cesta. KaÝu kousl Ýmelák, tak musela za doktorem. O zrançní fakt není nouze a Karin nás ošetĜuje, mçla by si otevĜít nemocnici. Jo, pokazil se mi mobil, vyprala jsem si ho.

www.cooie11.blog.cz

24

www.trojce.cz

BAZÉN Bazén byl studenej. Zaplavali jsme si dvakrát tam a zpátky a potom už byl prostor pro volnou zábavu. NçkteĜí ho trávili zahĜíváním na bĜehu, nçkteĜí skákali z okrajĶ do vody a nçkteĜí se navzájem topili – prostç klasika.

www.okenko.jinak.cz

OHEĆ VeËstĜedu se už poÝasí zaÝalo umoudĜovat, aËtak jsme se mohli vypravit doËlesa. No mohli... spíš jsme museli, protože Papulka pĜibçhla sËtím, že celý les hoĜí. Popadli jsme honem barely sËvodou aËletçli jsme hasit ohnç.

Negativa: * dçti everywhere * slimáci everywhere * kopce everywhere * pokud je Ýlovçk v koupelnç dýl jak 15 minut, bud' na nçj Ĝvou, at' už vyleze, nebo pĜestane téct voda * alergie velice brutálního rázu * sdílení pokoje s dalšíma tĜema lidma * Ýlovçk musí jíst, i když nechce, protože nic jinýho neni * pĜíliš velký vesnický klid * po 22. hodinç Ýlovek musí ležet u sebe na pokoji * musim hrát hry * nemám tam svoji kytaru * nemĶžu si svobodnç a v klidu zakouĜit (za celej tábor jsem mçla dvç cigarety... JÁ... DVæ... CIGARETY... ZA DVA...TEJDNY... WOW) * nemĶžu si svobodnç a v klidu dát sklenku vína * nemĶžu si svobodnç a v klidu zahulit * nemĶžu si v klidu poslechnout hudbu * NEMĵŽU KU VA SVOBODNæ A V KLIDU * VOLAT (dopí i neni mi 8 nebude se mi stýskat * po rodiÝích zku venç je mi zas aných 16!!!) * * * celková nesvoboda

www.myselfagainsttimeandspace.blog.cz

ƀ · ƀ l ƀ · · l ƀË·Ëƀ ƀ l ƀËƀË·Ë·Ël l · · · l · l ·Ë·Ë·Ëƀ l ·Ël ·ËƀË·Ël l ·Ë·Ë·Ëƀ l ·Ëƀ l · ƀ · · l ƀË·Ëƀ · l · · l · ƀ · · l l ·Ë·Ë· l l ·Ëƀ · · l · · l ·Ë·Ë· · l ·Ël ƀ ƀ l l www.oddilrejsci.blog.cz


Ä&#x152;iliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


ČUMENDA

O.R.T., Mšeno.

Vyložené výlohy Na začátku byla výloha taxikářské firmy na pražských Vinohradech, kterou jednou míjeli Jakub Mařík a Kaa Glo. A dnes je z  toho album fotek k pokoukání.

26

Bizarnost vinohradské instalace, ve které nechyběl viadukt, umělé květiny a plastové autíčko, na kterém sedí panenka ve svatebních šatech, je tak fascinovala, že se rozhodli podobné výlohy dokumentovat a sdílet. Založili stránku na Facebooku a fotky na ni nahrávají. „Je to hledání krásy v ošklivosti. Výloha by měla být asi něco, co láká kolemjdoucí, aby vstoupili do obchodu. U mnoha z těch výloh, co fotíme, mi ale připadá, že na tuto funkci jejich tvůrci moc nemysleli,“ vysvětluje Jakub. No, mrkněte na facebook.com/vylohy, stojí to za to.


Foto: Jakub MaĜík, Kaa Glo, Štçpán HoliÝ, www.facebook.com/vylohy

Cukrárna, Kubelíkova 25, Praha.

Žižkov, Praha.

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


28

Kuřecí svět, Turnov.

Halótaxi, Vinohradská 158, Praha.

Lékárna, Vamberk.

Club Střelec, Anglická 2, Praha.

Foto: Jakub MaĜík, Kaa Glo, Štçpán HoliÝ, www.facebook.com/vylohy

ČUMENDA


Zlato Hodinářství, Francouzská, Praha.

Nadměrky, Ostružnická 29, Olomouc.

VE VAMBERKU NæKDOËDæTSKÉ OBRÁZKY ZËÜASOPISĵ AËKRABIÜEK OD LÉKĵ NALEPIL NA PěEKLIŽKU AËVYěEZAL TAKOVÝ ZVLÁŠTNÍ BETLÉM Lahůdky, Jindřišská 30, Praha.

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


POKEC

Jsem informační bulimik

Čtyřicet mu bude teprve v prosinci, ale už teď mu říkají „nestor českého digitálu“. Sám se označuje skromněji: „Jsem brouk Pytlík českého internetu“. Coby vedoucí oboru Studia nových médií na pražské Filozofické fakultě se Josef Šlerka skvěle orientuje v sociálních sítích, ale stejně bedlivě sleduje i stárnoucí média typu papírových novin. Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl

30


Přes co se k vám ráno po probuzení dostávají první informace ze světa? Na záchodě si přečtu Twitter. Já taky. Tam mám pocit, že se během dvou tří minut dozvím to nejdůležitější. V mém případě hraje roli i časový posun, protože když je u nás noc, ve Spojených státech se toho stane spousta – takže se nechávám vzbudit náloží titulků z anglosaského světa. Sice mám předplacené i Financial Times, ale na delší texty si najdu čas až později.

JOSEF ŠLERKA Jedna zËnejznámçjších osobností Ýeského internetu aËsociálních sítí.

Hodilo se vám něco z té školy do života? Tehdy jsem přečetl čtyři sta divadelních her za rok, což bylo dobře, protože vám to změní způsob vnímání světa. TĜeba na Twitteru sleduje Právě od té doby se snažím pochopit i motivace lidí, kteuživatele @josefslerka pĜes rým nerozumím – přemýšlím o tom, co je k jejich uvažodeset tisíc followerĶ. vání vede, i když mě vlastně iritují. Spolknu to a pokouším Josef Šlerka se narodil se analyzovat, co se děje. Třeba na sociálních sítích. 11.Ëprosince 1974, první Tohle vás naučilo divadlo? polovinu života bydlel vËHradci Asi jo. Když chcete inscenovat Othella, tak přece nemůKrálové, druhou vËPraze. žete začít tím, že je Jago kretén, ztělesněné zlo. Protože Čtete na Twitteru jenom lidi, kterým důvěřujete? to by na jevišti nefungovalo, nebyl by tam žádný dramaNa Karlovç univerzitç, kde Ne. Například teď, když probíhá propagandistická válka tický konflikt. kdysi vystudoval estetiku, kolem Ukrajiny, sleduju spoustu ruských nebo ukrajinJakou vysokou školu jste nakonec dostudoval? dnes vede obor Studia nových ských účtů, kterým nevěřím nos mezi očima. Jsem inforEstetiku na filosofické fakultě, ale při studiu už jsem médií. Je taky Ĝeditelem mační bulimik, potřebuju neustálý přísun informací. A je potřeboval platit nájem, tak jsem zároveň dělal progravývoje aËvýzkumu ve ŏrmç podle mě dobré poznávat názory lidí, kterým nevěříte. mátora webových aplikací na volné noze. Což není schizoSocialbakers, která se Kupujete si cestou do práce papírové noviny? frenní, a dokonce ani neobvyklé – spousta lidí, studujících specializuje na analýzu dat ze Kdyby v Česku vycházely Financial Times anebo New York třeba filosofii, se živí programováním. To totiž vyžaduje sociálních sítí. Times, tak papír kupuju, jenže naše dnešní noviny bohui abstraktní myšlení, je to perfektní dvojkombinace. Je ženatý aËmá dvç dcery. žel nemají tak kvalitní obsah. V redakcích sice konečně Kdy jste se poprvé přihlásil k nějaké sociální síti? zjistili, že nemůžou konkurovat internetu v rychlosti inforAha... Tak to přesně nevím. Zato vím, kdy jsem se poprvé mací, dochází jim, že přežijí jen připojil k internetu – v půlce devadesátých tehdy, když nabídnou přida- K novinám se ještě vrátíme, ale začít bychom měli let na filosofické fakultě. Přes vyhledávač nou hodnotu, ale té zatím nabí- jinak: Kdy jste dostal svůj první počítač? Veronica jsem hledal informace o princezně zejí málo. Ačkoli teď se chystám V deseti letech. Nejdřív to bylo ZX Spectrum, potom Atari Turandot, protože jsme Brechtovu Turandot jeden deník si předplatit – čistě 800XL. Chodíval jsem do klubu ataristů při Svazarmu inscenovali v Brně. Co se týče jakýchsi soproto, že mi přijde dobré pod- a v šestnácti letech napsal svůj první program za peníze – ciálních sítí, tak první významnější pro mě byl pořit jeho změny. účetnictví pro nějakou malou firmu právě na Atari. asi byl diskusní server Průvodce.cz, později Takže jste byl už odmala počítačový maniak? známý jako Okoun neboli ryba s nejmenším Vedl jsem, a pořád ještě vedu, dvojí život. Například kolem procentem idiotů... A pak už rovnou Twitter dvaceti let mě programování nebavilo, zato jsem studo- s Facebookem. val na Divadelní fakultě v Brně. A dostudoval? Ne. Přihlásil jsem se tam, protože jsem byl zamilovaný do holky, která se hlásila taky. A když jsem se zamiloval do jiné, tak jsem toho nechal, ale divadlo mě bavilo.

KDYŽ CHCETE INSCENOVAT OTHELLA, TAK PěECE NEMĵŽETE ZAÜÍT TÍM, ŽE JE JAGO KRETÉN.

>

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


POKEC Došlo vám brzy, jak jsou sociální sítě revoluční? Ony jsou revoluční? Určitě změnily náš svět, ale revoluce je trochu silné slovo. Pro mě bylo revoluční, když jsem v práci dostal první mobilní telefon a ještě revolučnější, když jsem měl poprvé doma vlastní internet a nemusel na něj do práce nebo do školy. Nástup internetu byl srovnatelný s vynálezem parního stroje, ale ten zbytek, včetně sociálních sítí, už bylo jen přirozené pokračování. Jakým jste dnes uživatelem sociálních sítí? Obsesivním. Myslel jsem si to, například na Twitter píšete mnohokrát za den. Všímáte si, že mnozí z vašich vrstevníků sociální sítě pořád ještě striktně odmítají? Věřím tomu, ale já vlastně přesně nevím, co dělají mí vrstevníci. Celé dny trávím s lidmi o deset až patnáct let mladšími, buď ve škole, nebo v práci, a přátelím se hlavně s lidmi, kteří byli vždycky šibnutí technikou. Nejméně šibnutá je moje manželka, díky čemuž nám to asi doma funguje, ale na Facebooku je i ona. Já znám čtyřicátníků, kteří se sociálních sítí štítí, docela hodně. Ono to je celkem pochopitelné. Zrovna čtyřicátníci jsou Ale stejně – nepřevažují pozitiva jednoznačně? poslední generací, která byla vychována ve striktním rozObecně vzato jistě. Lidi z profesí, které žijí z přízně veřejdělení toho, co se říká doma a co venku. Jsme Husákovy nosti, by měli být všude tam, kde publikum je. A na soděti, kteří v dětství slýchaly, ať si dají ve veřejném prociálních sítích je víc než třetina obyvatel téhle země, takže storu pozor na pusu. Ve středu odpoledne šly s rudým i tam. Za deset let to bude stejně samozřejmé, jako že šátkem na krku do Pionýra, večer si s tatínkem poslechly dnes máte mobilní telefon. Taky pořád existují lidi, kteří Svobodnou Evropu. Máme to v sobě a někteří z nás Faceho nemají, ale je to rarita. book chápou jako zvláštní veřejný prostor, kde by jim Ještě se vrátím k novinařině. Kdybyste byl šéfredaktorem, nutil byste své redaktory přispívat na nebylo příjemné mluvit o vnitřsociální sítě? ních věcech. No a pak tu jsou jistě Ti už by snad měli využívat sociální sítě automaticky, i další, kteří považují sociální sítě nemyslíte? To bych vyžadoval. za ztrátu času. To je otázka. Například Miloš Zeman nebyl v životě na Proč? Což je argument pochopitelný, žádné sociální síti, a přesto je prezidentem země. Politik Minimálně proto, aby na nich propagovali pokud tedy nejste kupříkladu může výborně fungovat třeba s televizí – a potom vlastně svou práci. Ačkoli mám poslední dobou pocit, politik, umělec nebo novinář. nemusí být na sociálních sítích. že naši novináři přestávají být na své povolání Proč? Ale uznejte, že kdo na nich je, ten má konkurenční hrdí, a pak to máte těžké. Jak chcete dělat výhodu. propagaci něčeho, nač nejste hrdý? Jo, ale nesmí propadnout pocitu, že to je jediný kanál. Skuteční šéfové zatím svoje redaktory do Není. A navíc musí počítat s tím, že když něco zvoře, tak aktivit na sociálních sítích nenutí. Co za tím to na sociálních sítích brutálně schytá, zatímco dokud se vězí? spoléhal například na tu televizi, ve výsledku si přečetl Důvodů nejspíš bude několik. Naši novináři jenom pár naštvaných dopisů. jsou často technologicky konzervativní. Jejich Zpětnou vazbu by snad měli politici považovat za šéfové se v nových médiích moc nevyznají, výhodu... což si navíc odmítají přiznat nahlas. Když už Kdyby byla racionální, tak jistě, jenže ona často není. se vyznají, tak mají strach, protože jakmile si Znáte to: zveřejníte fotku rozkvetlé třešně, první komen- někdo z redaktorů vybuduje silnou obchodní tující napíše, že je krásná, druhý podotkne, že u nich na chalupě taky kvetou, a třetí se vytasí s komentářem, že určitě brzy přijde Babiš, kterej ty stromy poseká... I tohle je důvod, proč se na sociální sítě mnozí, včetně politiků, zdráhají vstoupit.

32


značku na sociálních sítích a potom z novin odejde, tak s ním odejde i část těch, kteří ho sledují... Ale snad se to pomalu mění. Sám jsem teď školil novináře z regionálních deníků právě na tohle téma – jak by měli využívat sociální sítě. A mám z nich vysloveně dobrý pocit. Ti redaktoři v regionech něčím připomínají novináře ze starých amerických filmů. Měl jste pocit, že vás chápou? Snažili se, jenže jsou zahlcení prací, takže vám často řeknou, že na nic nového nemají čas. Navíc se řada z nich nehrne do konfrontace se čtenáři, kteří by na ně najednou mohli reagovat přímo. Když si tohle všechno sečtete, podíváte se na svou výplatní pásku plus na to, jak jste v práci honěni už takhle, najednou se vám do toho moc nechce. Musíte překonat bariéru, ale vaše noviny vás v tom moc nepodporují. Copak se v Česku stává, že by byl na konci článku odkaz na twitterový účet toho novináře? Myslím, že do roka to bude běžné. To se říká dlouho – a nic z toho. České redakce už jsou jakoby integrované, ale v hlavách šéfredaktorů jsou mezi internetem a papírem pořád vysoké zdi. Jsou podle vás papírové noviny před vymřením? Věřím, že ne. Například proto, že nechat se vidět s novinami je pořád do určité míry statusová záležitost. Třeba k manažerovi pořád ještě jaksi patří Hospodářské noviny. Vy říkáte, že si noviny pravidelně nekupujete, protože jim chybí západní kvalita. V čem konkrétně? Schválně mi řekněte, pamatujete si jméno nějakého českého novináře? Nemyslím komentátora, ale reportéra. Normální člověk si nevybaví žádné, jenže dobré noviny dělají silní, uznávaní reportéři. A těch se u nás nedostává.

MEZI INTERNETEM AËPAPÍREM JSOU POěÁD VYSOKÉ ZDI

Což není divu, protože novinář v deníkovém provozu dnes musí napsat dva nebo tři články denně a za takové situace nemůže odvádět dobrou práci. Když si pustíte film Všichni prezidentovi muži, tak budete mít pocit, že se díváte na sci-fi, protože tam pracují dva novináři několik měsíců na jediné kauze; chodí dům od domu a mluví se stovkami lidí. I kdyby u nás vycházely výborné papírové noviny – kupovali by je vaši dvacetiletí studenti? Asi moc ne. Ti už papír většinou považují za zbytečnost. Co tedy těm novinářům zbývá? Zacílit na střední a starší generaci, u kterých je ještě pořád po novinách poptávka? Ono přece nejde jen o to, naplňovat poptávku – my bychom ji měli taky vytvářet. Henry Ford řekl, že kdyby se zeptal lidí, co chtějí, tak by mu odpověděli, že rychlejšího koně. Nebo si vezměte firmu Apple – ta vytvořila poptávku po věcech, které do té doby nebyly. Čímž chci říct, že v českých médiích je jen málo lidí se silnou vizí, kteří by něčím dokázali překvapit... Tipněte si: Co budeme číst roku 2024 po probuzení na záchodě? Ale my si třeba nebudeme číst. Možná nám nějaký smart-záchod bude vyprávět milým hlasem, co je dnes ve světě nového a na koho nemáme dnes zapomenout.

<

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


ZOOM

34


Nejkrásnější svět je v průvodcích Emilem Holubem by chtěl být každý cestovatel. Než vyleze z letadla. Po pár dnech rozvojového standardu se i největší tvrďák rád vyspí v posteli převlékané aspoň každou sudou středu. Kde ji hledat? V tu chvíli přichází na řadu bedekr. Text: Tereza Šimůnková Foto: Profimedia

Výsadní postavení mezi cestovními průvodci zaujímá značka Lonely Planet, důvěrně zvaná Louňák. Prvního z řady dnes celosvětově nejprodávanějších průvodců sestavili jeho zakladatelé, australští manželé Wheelerovi, doslova doma na koleně poté, co v 70. letech sami na vlastní pěst projeli Evropu a Asii. To bylo tenkrát, kdy nezávislé cestování vyžadovalo víc než jen pořídit si lněné kalhoty s rozkrokem u podlahy nebo batikovanou sukni a levnou letenku kamkoli, kde je pláž, levné pivo a bezpečná enkláva dalších cizinců.

Louňák následovaly další bedekry jako Rough Guide, Marco Polo či National Geographic. Mají na svém kontě řadu úspěchů. Podařilo se jim přesvědčit cestovatele, že bez nich to nejde, zajistit hotelům v nich uvedeným setrvalý příliv hostů a taky zpropagovat místa nedotčená civilizací pro masovou turistiku. Jak to, že jsou tak úspěšné? Jsou statutární věc. S takovou knihou v ruce má Zápaďák na rovníku pocit, že fakt podniká to velké nezávislé dobrodružství, i když zrovna jen hledá, kde by se měl najíst. Ale ani bibli nelze brát doslovně, minimálně tu turistickou. Máme pro vás slovníček, který vám s výkladem pomůže.

>

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


ZOOM

` AUTENTICITA [omluva pro cokoliv] ` BUDGET [ztráta] Prachy zmiĎují prĶvodce zcela správnç hned naËúvod. Zlaté pravidlo „naËdovolenou si vezmi oËpolovinu míĎ obleÝení aËdvojnásobnç víc pençz“ platí iËpro zemç, kde lidi vydçlají zaËmçsíc tolik, kolik vy vËPraze propaĜíte zaËveÝer, aËto se nemusíte ani zásadnç rozšoupnout. My to víme. AËmístní to vçdí ještç líp… Takže jestli máte pocit, že jste usmlouvali dobrou cenu, zkuste to ještç stáhnout oËpolovic. Cestování je vËpodstatç permanentní balancování mezi pocitem kolektivní viny aËztrátou sebeúcty.

Üarovné slĶvko kdysi bylo Prosím, dneska je to Autenticita. Autentické je všechno odËvysušené, drobkoidní chlebové placky sËdávivými úÝinky poËmístní zubní pastu. Co je autentické, je tak nçjak lepší, iËkdyby to bylo vËpodstatç úplnç hnusné. pravá pasta

pravá cedule

` ČISTOTA [loterie] Když prĶvodce slibuje Ýistý hotel, myslí Ýistý na místní pomçry. TĜeba v Asii to Ýasto znamená, že se nehýbe deka. Kdo je cimprlich, aĨ pĜíštç jede doËNçmecka.

` DOPORUČENÍ AUTORŮ [náhoda] Co by byl bedekr bez DoporuÝení autorĶ? Abyste se se svým hotelem, hostelem, rukodçlným výrobkem anebo tuniským velbloudím safari dostali doËbedekru, musíte být buá nejlepší, anebo jediní, pĜípadnç mít pçkné vztahy sËautory. ŠvestiÝky ze zahrádky jsou mocné ovoce aËpçstují je veËvšech koutech svçta. Tím nechceme Ĝíct, že se autoĜi bedekrĶ nechávají korumpovat. Ale každopádnç kdo se dostane do bedekru, mĶže proti konkurenci stejné kvality pçknç zdražit. Takže jinde nejspíš ušetĜíte.

` PRAVDIVÝ POPIS [sci-fi] Bedekrový jazyk je výzva iËpro zavedené autory. Má navnadit, pĜitáhnout, ale zároveĎ musí zĶstat kĶl, protože opravdoví nezávisláci jsou krutç nad vçcí, iËkdyž zrovna pozorují východ slunce nad Himálajem. VËprĶvodcích tak naleznete napĜ. „místo rozechvçle vibruje neutuchající energií“ (máte pod okny diskotéku), „lížou smetánku zËpĜílivu rozvíjejícího se mçsta“ (umí vytĜískat prachy ze zbohatlíkĶ) aË„mĶžete Ĝešit drobný problém sËosobní hygienou“ (když se vám snaží poeticky naznaÝit, že toaletní papír vËokruhu nçkolika ÝtvereÝních kilometrĶ není aËnebude). To se týká iËpopisĶ konkrétních míst. Má-li být urÝitá lokalita fakt geniální kupĜíkladu naËobÝasnou koupaÝku, sËjistou mírou pravdçpodobnosti skonÝíte vËmístç pĜipomínajícím poušĨ Gobi.

` FOLKLOR [byznys] Oblíbená disciplína je návštçva domorodých vesnic sËrukodçlnými výrobky. Lze ji pĜirovnat kËjaponské výpravç zaËmoravským folklorem vËpražském nákupáku. Okostýmovaní místní otrávenç prodávají pĜedražené cetky, které pĜedtím výhodnç nakoupili odËÝínských pĜekupníkĶ, aËtçší se, až zmizíte, aby se koneÝnç mohli pĜevlíknout doËnçÝeho normálního.

` INDICKÉ DRÁHY [peklo] Bedekry se vás sice snaží ukonejšit žvançním oËnejvçtším zamçstnavateli svçta, typickém dopravním prostĜedku aËnezapomenutelných výhledech, ale už nedodají, že kËvýhledĶm dostanete mĜíž vËoknç vlaku tlustou jako dçtská ruka. Jednomu aËpĶl milionu zamçstnancĶ pošlete vzdušný polibek, až budete pĜi Ýekání naËšest hodin zpoždçný vlak poËpĶlnoci pĜekraÝovat tçla obojího pohlaví ležící, spící, pĜípadnç taky moÝící pĜímo naËperonç. Indie je zemç, která vrátila pojmu veĜejné záchodky jeho pravý význam.

` VÝHLEDY [dav] AÝkoliv se Lonely Planet snaží svým názvem vyvolat opak, naËplanetç nejsme úplnç sami. ZvlášĨ co se ekonomicky vzmohla Üína, je naËturistických místech trochu tçsno. Takže jestli se tçšíte naËpanenský kout svçta, kam ještç lidská noha nevkroÝila, minimálnç odËjeho zanesení doËprĶvodce se naËnçm už vystĜídali úplnç všichni.

` JÍDLO [psi]

tópra, léfna ham milionáĜ

Druhý nejvýznamnçjší pençzovod hned poËubytování. Kupodivu nejdĶvçryhodnçjší bývají tipy naË„pani, co uËlevýho stánku vzadu naËtržišti prodává výborný smažený nudle“, protože to dává nadçji, že zde recenzent byl nejen prstem naËmapç. Výbçr klasických „autentických“ hospod vËpodstatç odpovídá zaĜízením sËtypische böhmische Küche vËNerudovce. tópra, léfna ham koš na pĜedražené jídlo

36


MOŽNÁ SE PTÁTE, PROÜ PROSTæ PRĵVODCI NENAPÍŠÍ, JAK TO JE. SMYSL DÁVÁ JEDINÉ VYSVæTLENÍ. LIDÉ BY SE MÍSTO ` KULTURA [US pop] Bedekry jsou samozĜejmç natĜískané zásadními informacemi oËhistorii DOBÝVÁNÍ SVæTOVÝCH DÁLAV templĶ, otevírací dobç palácĶ Ýi oËvývoji lokálního ĜezbáĜství veËstĜedovçku, ale napĜíklad oËtom, co domorodcĶm bçží vËtelevizi, taktnç mlÝí. Kulturní MOHLI VYLEKAT AËRADŠI ZĵSTAT šok zËpĜíletu zvládnete bçhem nçkolika dní. Ale taková kambodžská verze superstar... NaËdruhou stranu, spoleÝné utrpení sbližuje. AËhudba má koneÝnç DOMA ZAËPECÍ. AËKDO BY PAK šanci být mostem mezi národy. KUPOVAL TY PRĵVODCE. ` LÁSKA [voyeurismus] Kapitoly oËsociálních zvyklostech patĜí kËpovinné Ýetbç, pĜece jen jste naËnávštçvç aËnechcete ztropit nçjaké to fópá. Tabu je objímání aËlíbání naËulici, protože lokální veĜejnost tyto projevy nçhy zneklidĎují. Jak moc zneklidĎující veËskuteÝnosti jsou, zjistíte, když vás mine bçhem deseti minut pátý pár dospçlých, heterosexuálních mužĶ, který si ty propletené ruÝiÝky nepustí, ani když nastupuje doËautobusu.

` MAPY [chaos] Bývají tak pĜehledné, že se radši doptáte. Thajsky.

` NEMOCI [průjem] Významný oddíl, jehož úkolem je navýšit váš už tak tçžký batoh oËdalší kilo aËpĶl léÝiv aËnáslednç strávit pobyt pozorováním propukajících pĜíznakĶ malárie.

` PŘÍRODNÍ REZERVACE [nuda] Kdo by si chtçl nechat ujít divokého nosorožce, tygra Ýi vzácné ptactvo! VËpodání prĶvodce stojí zvçĜ odËÝasného rána veËdvojstupech uËhranice rezervace, natçšena naËto, aby se sËvámi mohla vyfotit. VËreálu zahlédnete pár oškubaných slepic, nehybného varana, uËkterého není jisté, zda spí, nebo chcípnul, aËopiÝí gang, který se vám bude snažit vybrakovat baĨoh aËasi se mu to iËpodaĜí.

` RUČNÍ PRÁCE [levá] Zatímco vy marnç Ýekáte naËpĜíbor, místĎák, co si tu rejži objednal až poËvás, už dojedl, aËto prsty pravé ruky. Moc byste si pĜáli vidçt ten koncert zpomalenç aËtĜeba se taky nçÝemu novému pĜiuÝit. Což rozhodnç, rozhodnç neplatí oËlevaÝce, kterou si utírají zadek. padá

klouže

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

` TRADIČNÍ ODĚV [pytel] Místní ženy vËnich nevypadají jako svoje vlastní teta. OËvás to ale neplatí.

` TAKTIKA NA TURISTY [mafie] Ještç zËautobusu znepokojenç pozorujete, jak se kolem stahuje smyÝka nahánçÝĶ, jejichž úkolem je dovléct vás doËjejich hotelu, což dçlají sËvervou hladových zombís vËOdËsoumraku doËúsvitu. NaËjednoho vystresovaného bçlocha sËbatohem jich je prĶmçrnç ÝtyĜiadvacet aËnakonec podlehnete, hlavní je, že vás odtud dostanou pryÝ.

` UBYTOVÁNÍ [švábi] Nejohmatançjší stránky vËprĶvodci, protože najíst se koneÝnç mĶžete iËnaËulici, ale jen nçkteĜí zvládnou naËulici nocovat. Nabídky jsou rozdçleny podle ceny, pĜiÝemž sËkaždým novým vydáním Lonely Planet stoupá poÝet tçch luxusních, zatímco poÝet budgetových klesá. DĶvodem je raketový nárĶst asijských turistĶ, kteĜí doËnçjaké díry zaËpçt dolarĶ nepolezou. Vy byste tam vlezli dost rádi, ale už není kam. Stojí-li hostel naË„nebývale klidném místç“, znamená to, že jste kilometry daleko odËnejbližší civilizace. Stojí-li „pĜímo vËcentru dçní“, spíte nad hlavní kĜižovatkou, kde zaÝnou vËpçt ráno rozkládat prodejní stánky, túrovat generátory, pĜípadnç vyĜvávat muezini. Rodinný podnik znamená, že si nebudete mít komu stçžovat.

` ZEMĚ PŘÁTELSKÁ K ŽENÁM -CESTOVATELKÁM [harašení] PĜeloženo znamená, že vám chlapi budou Ýumçt naËprsa oËdvç vteĜiny míĎ než obvykle. Názorným pĜíkladem je hinduistický svátek barev aËjara Holi, bçhem kterého si vçĜící sËpĜáním všeho dobrého vzájemnç rozpatlávají barvy poËobliÝeji. NejdĜív se vám to zdá jako bájeÝný nápad, rozhodnç mnohem lepší než naše velikonoÝní pomlázky, než si uvçdomíte, že vám Indové barvy poËtváĜi roztírají mnohem déle aËdĶkladnçji než vašemu muži, aËnejen tam… Ostatnç kromç ZápaáaÝek není naËulici ani jedna žena, všechny byly eskortovány doËbezpeÝí pod ochranou mužských rodinných pĜíslušníkĶ. KteĜí se pak rychle vrátí kËvám, aby si taky šáhli. Zlatý pomlázky.

37


KÁCÍME MODLY

Narušení vibrací přírodního přirození Podle konspiračních teorií to vypadá, že osudem moderního člověka je být ovládán a kontrolován. Kontroloři lidstva jsou přitom neuvěřitelně vynalézaví ve způsobech, jak se do našich lebek nabourat. Do vody nám přidávají fluor, sprejují nás z letadel, a aby si svou světovládu posichrovali, bombardují naše slechy speciálně naladěnou hudbou. Text: Jiří Holubec Koláž: Jakub Kubica

38


422.5 LadiÝka G. F. Handela zËroku 1751

425.5 Piano paĜížské opery zËroku 1829

SËVLNAMI MÍROPLODNÝCH VIBRACÍ VŠUDE KOLEM NÁS ZKRÁTKA LIDSTVO SPæLO KEËSVæTLEJŠÍM ZÍTěKĵM AËTO Základ teorie o ovládání lidstva prostřednictvím hudby SE SAMOZěEJMæ je následující: Kdysi dávno, když lidé žili v souladu s vibracemi vesmíru, se podle vesmírně vibračních principů MUSELO řídila i hudba. Komorní A (což je základní tón, podle kterého se odvozují všechny ostatní) tím pádem moudří ZATRHNOUT. muzikanti a výrobci nástrojů intuitivně nastavili tak, aby vibrovalo na frekvenci 432 Hz. VËROCE 1939 JAK BĚHÁ SATURN SE TEDY SEŠLI Pro ty z vás, kdo si na internetu ještě nenastudovali tajemství vesmíru a zapovězená díla Nikoly Tesly, je potřeba SVæTOVÍ vysvětlit, co je na frekvenci 432 Hz tak důležitého. Podle teorií předních světových vibrátorů na ní kmitá všechno ILUMINÁTI... důležité kolem nás. Například Saturnu trvá 864 let, než oběhne Slunce. A  pokud si 864 vydělíme dvěma, ejhle, krkolomné, ale o to mají jeho zastánci větší radost, když dostaneme 432! Stejně tak má jim rovnice nakonec sednou. A mají o to větší nutkání se každý den 24 hodin, tedy dva- se svými objevy podělit s ostatními. krát 43 200 vteřin. Tajemný hinduistický cyklus Kali Yuga trvá 432 VS. 440 432  000 let. 4322 je rychlost Zkuste si číslo 432 vygooglovat. Vyjedou vám tisíce odkazů světla (plus minus). Číslo 432 na zvukové ukázky, ve kterých jsou prezentovány známé je zakódované do  naší DNA, melodie přeladěné do stupnice odvozené od 432 Hz najdeme ho v pohybu vesmír- a u kterých si všichni lebedí, jak libozvučně zní. Na Youných těles, ve  střídání rovno- Tube najdete celé sekce videí ukazující, jak krásné obrazce denností, Stonehenge a  velké vytváří voda vystavená vibracím 432 Hz. Blogy zaplavují pyramidě v Gíze. Výpočty, kte- matematické důkazy plné Fibonacciho posloupností, spirými se k  zázračnému číslu rál, zlatých řezů, integrálů a řeckých písmenek. Diskusní dopracováváme, jsou sice hodně fóra se předhánějí ve výpočtu zastánců božské frekvence. Své nástroje prý podle ní ladili staří Řekové, tibetští mnichové a Giuseppe Verdi. Stradivari stavěl své housle tak, aby nejlépe rezonovaly právě na jejím kmitočtu. Nikola Tesla její pomocí léčil popáleniny. S vlnami míroplodných vibrací všude kolem nás zkrátka lidstvo spělo ke světlejším zítřkům a to se samozřejmě muselo zatrhnout.

432.0 Ladçní navržené vËMilánç roku 1876

JAK SE LADILO PŘED KONSPIRACÍ

451.7 Ladçní opery LaËScala vËMilánç roku 1867

376.3

456.1

Varhany vËhospici veËfrancouzském Lille zËroku 1700

LadiÝka cechu výrobcĶ klavírĶ zËroku 1857

392.2

LadiÝka pana Steinwaye zËNew Yorku zËroku 1879

Clavichord Leonarda Eulera vËSt.ËPetersburgu zËroku 1739

395.8 Zámecké varhany veËVersailles zËroku 1789

401.3

457.2

460.8 Ladçní pĜevládající vËUSA kolem roku 1875

474.1

MersennĶv spinet zËroku 1648

Varhany vËlondýnské královské kapli vËroce 1708

404.0

480.8

Komorní AËpaĜížské opery zËroku 1699

Varhany vËkostele sv. KateĜiny vËHamburgu vËroce 1543 & 1879

407.9 Varhany vËkostele sv. Michaela vËHamburgu

409.0 LadiÝka výrobce spinetĶ aËfrancouzského dvorního ladiÝe Pascala Taskina zËroku 1783

505.6 Chrámové Mersennovo ladçní vËPaĜíži vËroce 1636

570.7 Severonçmecké komorní ladçní zËroku 1619

415.5 Varhany vËchrámu sv. Soŏe vËDrážáanech zËroku 1722

421.6 Ladçní W. A. Mozarta zËroku 1780

>

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

39


KÁCÍME MODLY

OZNAÜOVAT JEDNU FREKVENCI ZA IDEÁLNÍ AËOSTATNÍ ZA àÁBELSKÉ JE BLBOST.

ZÁZRAČNÉ V roce 1939 se sešli světoví ilumináti v čele s bankéři ČÍSLO? a ministry propagand světových mocností a rozhodli se, že nemůžou dopustit, aby lidstvo vibrovalo směrem k míru Jakékoliv Ýíselné operace a uvědomění. Dali hlavy dohromady a přišli s geniálně sËcifrou 432 jsou (stejnç ďábelským plánem. Ladění komorního A posunuli o koujako celá numerologie) sek výše na frekvenci 440 Hz. Moudří hudebníci v čele totálnç nesmyslné. Ještç s profesorem Dussautem z pařížské konzerlépe ĜeÝeno – nesmysl je vatoře proti novému standardu protestovali. „TRADIČNÍ“ LADĚNÍ iËsamotné Ýíslo 432. Hertz je Dokonce sepsali petici, kterou podepsalo V záplavě ezoteriky, numerologie a obrázků umçle stanovená jednotka, 23 000 signatářů. Nic naplat, v roce 1950 pyramid se tak trochu ztrácí prapůvod celé která odpovídá jednomu byla frekvence 440 Hz zanesena do stan- ladicí kontroverze. K zavedení základní ladicí kmitu zaËvteĜinu. Deŏnice dardů ISO jako základní ladění komorního konstanty na frekvenci 440 Hz totiž skutečně vypadá solidnç, ale jen A pro hudební nástroje, televizní a rádiové došlo a stejně tak je pravda, že se to spoustě doËdoby, než zaÝneme pátrat, vysílání. Důsledky tohoto kroku popisuje lidí nelíbilo. Jenže celé je to trochu jinak – co to je vteĜina. PĶvodnç například Dr. Leonard Horowitz ve své práci žádné „staré dobré“ ladění nikdy neexisbyla odvozována odËdoby Kult hudební kontroly: Válka Rockefellerovy tovalo. Před 19. stoletím si každé hudební rotace Zemç kolem osy (což nadace se světovým vědomím skrze zavedení těleso určovalo základní tón, jak se mu zlíbilo. je znaÝnç nestálá veliÝina), standardního ladění A rovná se 440 Hz: „Jak Podle studia dochovaných ladiček a hudebpotom byla stanovena jako je vidět, způsobilo zavedení frekvence 440 Hz ních nástrojů kmitalo „áčko“ kdekoli v rozmezí Ýasový interval vymezený zvyšování agrese, větší výskyt sociopatologic- mezi 380 a 460 Hz a na severu Německa se 9Ë192Ë631Ë770 kmity kých jevů, emočních poruch a predispozici vyšplhalo až na závratných 570 Hz. Sladění elektromagnetického záĜení, lidí k tělesným onemocněním.“ všech nástrojů na jednu notu začali požadojež vzniká vËatomu základního vat až někdy v půlce 19. století operní zpěváci, izotopu cesiaË133 pĜi zmçnç HARMONICKÉ VRAŽDĚNÍ kteří cestovali po štacích mezi evropskými jeho energetického stavu mezi Když si to shrneme, vypadá celá frekvenční operami a stěžovali si, že všude hrají orcheshladinami F(3,0) aËF(4,0) kauza zhruba následovně: 432 Hz je frek- try jinak. Na jednom standardu se ale shodvËnulovém magnetickém vence, na které vibruje vesmír, je léčivá pro nout nedokázali a stejnou skladbu jste při poli. Až se tu deŏnici nauÝíte naše čakry a zní lépe než ostatní ladicí stan- cestách Evropou mohli slyšet běžně posunazpamçĨ, tak ji klidnç dardy. 440Hz je oproti tomu ďáblova frek- nutou i o půl tónu níž nebo výš. I to slavné zapomeĎte. Ono magické vence, kterou prosadili ilumináti. Působí Verdiho ladění, které si kmitočtoví ezoteÝíslo 432 je prostç výsledkem přímo na lidský mozek, pomalu, ale jistě ho rici vetknuli do svého přesvědčení, bylo jen konvence. StaÝilo, abychom oblbuje a přeformátovává k agresivitě a touze jedno z mnoha, navíc byl Giuseppe v mense dohodli naËtrochu jiné délce páchat zlo a vést války. Jen tak z principu opo- šině, protože stál proti zavedenému franvteĜiny, zázraÝná frekvence miňme otázku, proč se za éry harmonického couzskému systému, které dávalo přednost by mçla úplnç jiné Ýíselné ladění lidé tak rádi vraždili ve válkách a zotro- frekvenci kolem 435 Hz. Ona ďábelská frekvyjádĜení aËpracnç sestavené čovali jeden druhého, a zaměřme se na fakta. vence 440 se pak nevylíhla v hlavě Adolfových propagandistů ani jiných kulturních diverzantů. Jako standard ji na fyzikální konferenci ve Stuttgartu navrhl už v roce 1834 průkopník akustiky Johann Scheible a používala ji běžně tak proslulá tělesa jako konzervatoř v Toulouse, drážďanská a pařížská opera nebo slavný

40

rovnice by se rozsypaly vËchaos. Navíc – všechny matematické operace, díky kterým odhalujeme ÝtyĜistatĜicetdvojku vËrozmçrech pyramid aËkosmických periodách, jsou založené naËdesítkové soustavç, která nemá sËpĜírodou aËjejími rytmy vĶbec nic spoleÝného. Gloriŏkovat Ýíslo 432 proto, že odpovídá polovinç doby obçhu Saturnu kolem Slunce, je tedy stejnç bizarní jako argument, že Ýíslo 440 je snadno dçlitelné dvçma, aËmá tedy vËsobç zakódovaný konŐikt. Pokud naËmatematických dĶkazech trváte, tak tady máte brouka doËhlavy: Jestli se pĜi odvozování tónĶ odËkomorního AËbudeme držet Fibonacciho spirály zlatého Ĝezu, jeví se jako ideální základní frekvence 444ËHz. PĜi vyšších tónech se Ýíselná vyjádĜení frekvencí drží magické spirály takĜka pĜesnç, kdežto ta oslavovaná ÝtyĜistatĜicetdvojka vËtçchto výškách kreslí nepĜíjemné ÝtvereÝky.


výrobce pian Streicher. Jestli se dá vysledovat v ladění vůbec nějaký trend, tak je to ten, že se komorní A postupem doby mírně zvyšovalo. Což může být dáno tím, že se namísto přírodních střívkových strun začaly používat moderní kovové, které lépe rezonují při vyšším napětí, a znějí tedy o něco výše. Barokní hudba hraná na originální nástroje se ladí o něco níže i dnes, často až na 415 Hz.

CO SLYŠÍTE V BEDNIČKÁCH

sebedokonalejší frekvence. Dostáváme se tedy k poslednímu tvrzení. K tomu, že hudba laděná na původní božskou frekvenci je pro lidské ucho příjemnější. Jestli chcete, pusťte si na YouTube některý z mnoha klipů, které obě ladění srovnávají, a posuďte sami. Zní vám nižší ladění příjemněji? A připadá vám to zázračné? Tak se klidně uklidněte, protože nižší tón následující po vyšším bude znít lépe vždycky. Čím vyšší tón si do uší pustíme, tím více se mu budeme podvědomě bránit, zvlášť tehdy, když ho posloucháme z plastových bedniček za dvě stovky. Hudba posazená níže zní lépe, protože v ní vnímáme víc basů a nízkých středů, které „zakulacují zvuk“. Usuzovat z toho, že nás ovládají ilumináti, je stejná pitomost jako prezentovat frekvenční rozdíly v řádech jednotek hertzů na zvuku streamovaném z YouTube. Pokud bychom chtěli opravdu posoudit, které ladění je lidskému uchu příjemnější, museli bychom sebrat dostatečně velký vzorek lidí a mít k dispozici přesně vyladěný nástroj v neměnném akustickém prostředí.

Když nám celosvětové spiknutí nepomohl odhalit ani veliký Giuseppe, argumentů nám už moc nezbývá. Takzvané „kymatické“ důkazy založené na fyzických projevech frekvencí rovnou zavrhněme. Obrázky vznikající ve vodě kmitající na 432 Hz jsou sice hezké, ale experimentátoři při jejich tvorbě zapomínají brát v úvahu tvar nádoby, ve které je voda nalitá a která má na výsledný obrazec daleko větší vliv než

TAK SI TO VYZKOUŠÍME

Naštěstí takový pokus uspořádal akustik Hugo Fastl. Pro pokus použil koncertní grand piano Welte-Steinway poháněné děrovaným pásem, se záznamem vystoupení Clauda Debussyho. Fastl nejprve pořídil nahrávku piana naladěného na 432 Hz, pak klavír nechal přeladit na 440 Hz a pořídil nahrávku druhou. Při kontrolovaných testech pak měli vybraní posluchači určit, která nahrávka jim zní lépe. Žádný příklon k božskému ladění neobjevil, malá většina posluchačů se naopak přiklonila k frekvenci vyšší. Báchorky o vibračních spiknutích jsou zkrátka stejně nepravdivé jako většina ostatních konspiračních teorií. Neexistuje ani žádné tradiční ladění, ani neexistuje žádné jednotné ladění dnešní. Anglické soubory používají standard 440 Hz, Newyorská filharmonie ladí na 442, kontinentální Evropa i na 443 Hz, zmíněné barokní soubory naopak zní níže a ladí na 415. Označovat jednu frekvenci za ideální a ostatní za ďábelské je blbost. Asi taková jako přesvědčovat okolí, že všichni musí nosit stejné číslo bot.

<

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

41


REPORTÁŽ

42


Blázen srnec a záhada zmizelých kun Když to sekne člověka, při troše štěstí mu zavolají sanitku. Pro auťák přijede odtahovka. Možná to nevíte, ale svou záchranku mají i zvířátka. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

Pražská zvířecí záchranka sídlí v domečku na břehu Botiče v Michli. Cestou na sraz s Davidem Zítkem, který záchrance šéfuje a je jejím jediným členem, si říkám, kolik tak toho můžou mít zachránci zvířat v Praze na práci. „Dneska máme čtyři případy,“ oznamuje mi David, když k němu nasednu do auta. „Pán z Mníšku pod Brdy našel na balkoně mládě datla a paní z Černošic volala, že jí na zahradě leží zraněná žluva. Pak jedeme do Prahy kvůli holubovi hřivnáčovi a před chvílí jsme ještě dostali zprávu, že na Zahradním Městě pobíhá na zahradě školky srna. To ale nemusí být nic zvláštního. Srny přeskakují ploty běžně, a než přijedeme, už tam nemusí být.“

aut a drátů bylo pro zvířata přirozené nebo bezpečné prostředí. Jak se propracováváme do Mníšku, vypráví mi náš průvodce veselé historky z praxe. Od evakuace kolonie škeblí z vypuštěného řečiště Vltavy přes zápolení s kancem ve Stromovce až po jizvy utržené při záchraně lišek a jezevců. Ti posledně jmenovaní jsou prý nejnáročnější. Roztomilé zviřátko s černobílým čumáčkem je v reálu metrová dvacetikilová šelma, která se nerozpakuje zatnout zuby. Zvířecí záchranka si ale nevybírá. S výjimkou domácích a exotických druhů (ty spadají do kompetence městských strážníků) vyjíždí ke každému ohroženému zvířeti v hlavním městě a okrese Praha-západ. „I kdyby šlo o holuba,“ vypráví David. „Snad jen jednou jsem odmítl paní, která volala, že má ve vaně kapra a on ztrácí šupiny.“

DATEL, ŽLUVA, STRAKAPOUDI ZVÍŘECÍ VELKOMĚSTO

Když nás navigace dovede na místo, na zahradě vilky nás To, že v Praze skáčou přes plot srny, může už vyhlíží veselý pán s krabicí, ve které se oproti oznámení znít divně. V představě normálního smrtel- neskrývá mládě datla, ale nešťastný dospělý strakaníka se fauna hlavního města skládá z holubů, poud. Zatímco ho David prohlíží, pán vysvětluje, že ho kachen, labutí, potkanů a z vos, které v létě našel popocházet po terase vilky a měl za to, že se jedná padají do piva. Proto mě celkem překvapí o mládě, které vypadlo z hnízda. Když se dozví, že ptáinformace, že ve skutečnosti má Praha jednu ček nejspíš narazil do skleněné výplně obvodu terasy, z největších biodiverzit v republice. Přeloženo do normálního jazyka: je stejně zazvířetěná jako nejhustší les a snad s výjimkou orla skalního, vlka a rysa tu žije kompletní tuzemský živočišný ansámbl. To samozřejmě neznamená, že by zabetonované velkoměsto plné

>

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


REPORTÁŽ ale že se uzdraví, vypadá spokojeně. Ještě radši je, že po ozdravném pobytu v záchranné stanici bude strakapoud vypuštěn do přírody tady, kde byl nalezen. Dokonce mu prý na stránkách Svazu ochránců přírody koupí speciální budku.

NECHTE MLÁDĚ LEŽET

PRAHA JE STEJNæ ZAZVÍěETæNÁ JAKO NEJHUSTŠÍ LES AËSËVÝJIMKOU ORLA SKALNÍHO, VLKA AËRYSA TU ŽIJE CELÝ TUZEMSKÝ ŽIVOÜIŠNÝ ANSÁMBL.

„Lidem na zvířatech, která pomohli zachránit, záleží,“ poznamenává David, když se vydáváme na další cestu. opeřence předáme zvěrolékařce, nabereme směr zpátky „My kvůli tomu všechny naše případy dáváme na interdo Prahy. Cestou David vyřizuje dva telefonáty. Jeden je net a Facebook. Jsem ale rád, že nešlo o mládě vypadlé od paní, která oznamuje, že pošramocený holub hřivz hnízda,“ dodává. „Těch je teď sezóna. Ve skutečnosti náč už se zmátořil a odletěl. Druhý je nový případ. „Hele, to nejsou písklata, ale dospívající ptáci, co se učí létat. myslíš, že se dokážu spustit do dvou a půl metru?“ ptá Zhruba devadesát procent mé práce spočívá v tom, že se David, když domluví. Odpovídám, že spustit se dolů přesvědčuju lidi, aby nechali ptáče na pokoji a nebrali nebude tak složité jako vyšplhat se zase ven. Vyzvídám, ho domů.“ Rady prý bohužel vždycky nefungují. Čloo jakou jámu jde. „Volal nám pán, věk vidí ptáče nebo vyděšeně vypadajícího malého zajíčka, v dobrém úsmyslu ho vezme do přírody, a nemůžete v nich tedy potlačit přirozený že má na zahradě jímku a našel domů a zavolá zvířecí záchranku. Té nezbude strach z člověka. Musíte mít zařízení, které umožňuje bez- v ní tři kuny,“ dozvídám se. než se nalezence ujmout, přestože zajíček kontaktní péči, pro ptáky rozletové voliéry atd. „Největší nebyl osamocený sirotek, ale mládě, které nebezpečí, co zvířatům ve městě hrozí, je lidská nezna- SRNEC V NÁRUČÍ matka chodí krmit a jinak se zdržuje opo- lost,“ krčí rameny David. „Nejlepší způsob pomoci je, když Srnka v areálu školky na Zahraddál, aby k němu nepřilákala pozornost predá- nám člověk zavolá a zeptá se, co má dělat,“ říká David. ním Městě je důkaz toho, že zvítorů. Horliví zachránci pak zvířátku poskytují řecí záchranka není legrace. medvědí službu, protože odchovat malého HŘIVNÁČ SE ZMÁTOŘIL Dělat sanitku strakapoudům je zajíce je neuvěřitelná piplačka a zpátky do pří- „Jé, já vás znám, vy jste tu vypouštěl ježky,“ zdraví nás jedna věc, ale poradit si s vyděrody se dostane jen asi třetina případů. Péče v Černošicích paní, která volala kvůli zraněné žluvě. Z té šeným srnečkem je něco úplně o zraněná divoká zvířata je totiž daleko nároč- se opět vyklube strakapoud, tentokrát bohužel v horším jiného. Navíc David upozornější než o  domácí mazlíčky. Chcete jim stavu, pravděpodobně po souboji s kočkou. Vyplňujeme ňuje, že srny jsou notoričtí nerpomoci, ale zároveň musíte myslet na to, s paní protokol o převzetí a vyrážíme na Kladno, kam se váci, kteří nechápou, že jim chce že je po uzdravení musíte vypustit zpátky vozí zvířátka nalezená v oblasti Praha-západ. Když oba člověk pomoct, a dokážou si ze stresu uhnat infarkt. Zvířátko pobíhá po zahradě třímetrovými skoky a dává jasně najevo, že chytit ho nebude jednoduché. Nakonec volíme taktiku dvou obránců a jednoho předsunutého muže. Jinými slovy – já s kolegou fotografem jistíme roztaženou sítí únikový prostor, zatímco David se opatrně přibližuje k nervózně poskakujícímu srnečkovi. Jakmile však po něm sáhne, udělá zvíře bravurní kličku, vyrazí jako střelené k  nám a  mohutným skokem se pokusí prorazit. Kolega v sobě naštěstí nezapře zkušeného hokejového obránce, srncův bodyček hravě ustojí a chytí kopající, v síti zapletené zvířátko

44


JAK TO FUNGUJE Pomáhání zvíĜatĶm vËnouzi má uËnás naËstarosti Národní síĨ záchranných stanic koordinovaná Üeským svazem ochráncĶ pĜírody. VËPraze ještç pĜed pçti lety plnç funkÝní stanice nebyla, aËÜeský svaz ochráncĶ pĜírody proto vËroce 2009 zĜídil alespoĎ Pražskou zvíĜecí záchranku, která ohrožená zvíĜátka vozila doËstanic veËVlašimi, Kladnç aËPodçbradech. Když Lesy hlavního mçsta Prahy záchrannou stanici

do náručí. David je v mžiku u nás, a zatímco přidržujeme zoufale ječícího srnce na zemi, chytí mu zkušeným hmatem nohy a opatrně je spoutá měkkým přilnavým obinadlem. Držet v rukou divoké zvíře je zvláštní pocit. Malý srnec může při troše dobré vůle (a notné dávce krátkozrakosti) připomínat přerostlého anorektického psa. Na rozdíl od psa ho ale ani v nejmenším neuklidníte, když ho hladíte a vysvětlujete, že mu fakt nechcete ublížit. Jedinou reakcí je vyděšený bekot a dechová frekvence uštvaného maratonce. Jakmile ho spoutaného dopravíme pod plachtu kufru Davidova kombíku, trochu se uklidní a přestane se zmítat. Celý zákrok naštěstí přečkal jen s pár oděrkami a můžeme ho po krátké jízdě vypustit na záběhlické pole. Když pozorujeme, jak hopsá směrem k remízku, všichni tři se zubíme a doufáme, že ten trouba zase někam nevleze. Jelikož záhadné kuny z jímky podle dalšího telefonátu zmizely a padla čtvrtá odpolední, končí záchrance služba a zůstává jen na pohotovostním telefonu. Jenže práce ve stylu one-man show znamená zařídit sto dalších ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

nakonec pĜevzaly aËzĜídily zËní plnohodnotnou léÝebnu pro divoká zvíĜata, byly naËni pĜesunuty iËŏnance, naËkterých fungovala záchranka. Jelikož ale šlo oËzavedenou službu, naËkterou byli lidé zvyklí volat, rozhodl se Svaz ochráncĶ Pražskou zvíĜecí záchranku zachovat. ByĨ to znamená, že zĶstala odkázaná naËpĜíspçvky pár mçstských Ýástí aËdost nejisté granty.

věcí. Hlavně vyplnit a odeslat všechny formuláře, doplnit internetové stránky a  podstoupit další kolo nekonečného boje o finanční přežití. „Zatím to nějak funguje, protože celou záchranku, papírování, přednášky i shánění peněz dělám já sám,“ říká David. „Nevím ale, co se stane, až mi vypoví službu auto, protože na nové nemáme ani náhodou.“ Může se zdát divné, že kvůli dvěma ptáčkům a bláznivé srnce musí záchranka najet nějakých sto kilometrů, vyplňovat protokoly, statistiky pro úřady a psát o jejich osudu internetové blogy. Když se to vezme kolem a kolem, záchrana dvou strakapoudů je pro přežití jejich druhu maličkost a na každého vypiplaného zajíčka připadají desítky jeho starších brášků, které pro zábavu povraždí myslivci na honu. Hlavní úkol zvířecí záchranky ale spočívá v něčem jiném. Utvrzuje lidi v přesvědčení, že zvířata a příroda nám nemají být lhostejné. Jak říká David: „Když v sobě člověk najde chuť pomoct zraněnému zvířeti, tak mu musíme potvrdit, že se rozhodl správně.“

<

45


Salát jako fík Saláty jsou bolavé místo české kuchyně. Buď jsou těžké jako blázen a plné majonézy, nebo je děláme tak, jak se nemají. Málokdo třeba chápe, že Caesar není s kuřetem. Prostě není. Ale my tohle hodíme za hlavu a ukážeme vám elegantní, lehký, svěží salát, kterým oslníte i zapřisáhlé masožravce. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

46


SPORÁK

• SALÁT Lístky salátĶ, jaké máte rádi, natrhejte, umyjte, osušte, jemnç posolte a nechejte na talíĜi naÝechrané Ýekat, až pĜijde jejich chvíle. Salát bude hotový pekelnç rychle, takže salát si pĜipravte nejdĜív, abyste pak nemçli plné ruce práce.

• • FÍKOVÝ ZÁZRAK Do misky dejte marmeládu, med, olivový olej, sĶl, trochu šĨávy z citrónu a všechno smíchejte do dresinku. Fík kĜížem nakrojte, aby se rozevĜel do jednoduché hvçzdy. Dejte ho na plech nebo pánev, která mĶže do trouby, polijte dresinkem a doprostĜed fíku dejte kopeÝek sýra. ZapeÝte v troubç 5 až 10 minut. Sýr musí povolit, ale ne se roztéct docela.

• • • ŠUP NA SALÁT A je to hotové. Teá už jenom rozpeÝený fík položte doprostĜed salátu na talíĜi a zalijte dresinkem z pekáÝku. K tomu pĜisypte hrst drcených oĜechĶ podle libosti. Na stole máte dĶkaz, že salát na léto nemusí být jenom šupák. Teda šopák.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE smçs salátĶ lžíci fíkové marmelády lžiÝku medu lžíci olivového oleje špetku soli 1 citrón 1 zralý fík kopeÝek gorgonzoly (pĜípadnç niva nebo luÝina) hrst drcených oĜechĶ

Tip *Jak poznáte správnç zralý fík? Mçl by být mçkký a u stopky mít slzu, mçl by trochu plakat.

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


OFF? ON!

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede, a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek, Magdalena Schlindenbuchová, Richard Šulc Foto: Andrea Petrovičová, archiv

48

Že jsou festivaly a festivaly už dávno víme. A že v Česku některé festivaly mít nikdy nebudeme, to víme přibližně stejně dlouho. Naštěstí jeden z těch nejlepších je opravdu za rohem. Polské Katovice jsou od českých hranic sotva osmdesát kilometrů a tamní OFF Festival už několik let nebezpečně konkuruje těm nejlepším světovým přehlídkám alternativní hudby. Jeden novinář to vyjádřil suše: „Tam, kde jsou na jiných festivalech kolotoče a stánky s hippie odpadem, najdete na Offu raritní vinyly z druhé ruky a exkluzivní prezentace malých labelů.“ Program tomu odpovídá, první srpnový víkend se v Katovicích otevírá úplné lahůdkářství. Posuďte sami. Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Fuck Buttons, Deafheaven, Chelsea Wolfe, Jonathan Wilson, stage Sub Pop a ATP a tuna dalších jmen elektronické, experimentální a samozřejmě také polské scény. OFF festival se dostal do podobné pozice jako Primavera Sound, některé kapely už si plánují svůj letní program podle jeho termínu. Zajet do Katovic rozhodně stojí za to, letošní ročník se koná od 1. do 3. srpna. www.off-festival.pl


REMIX

DESKA ROKU O PRÁZDNINÁCH Můžeme mluvit o desce roku v létě? Ne, to nejsou rychlé soudy, ale pečlivá úvaha. Kapela Planety přišla před dvěma lety s debutovým albem Peklo peklo ráj a na české nezávislé scéně způsobila rozruch. Výrazný debut s jasným názorem a dospělým zvukem, melancholie a zasmušilá poetika v textech. V mezidobí Planety trochu obměnily sestavu, usadily se v Praze, a hlavně pilně pracovaly na novém albu. Už půl roku před vydáním se o něm mluvilo téměř všude. Planety to s přehledem ustály, album Nekonečná hudba města zapomeneš se s velkým očekáváním popasovalo snadno a elegantně. Hutný a krásně čitelný zvuk, lyrické texty s krásnou češtinou, a hlavně famózní písničky, které obstojí nejen každá sama za sebe, ale i pohromadě jako celek. Nekonečná hudba města zapomeneš je sevřené album, skvěle vypointované a dotažené do konce. Těžko říct, co by se muselo stát, aby se na české scéně letos objevila deska, která by se novince Planet vyrovnala. www.silver-rocket.org

MINIMALISTI POTŘEBUJÍ VELKOLEPOU SCÉNU Berg není orchestr, který by hrál klasickou hudbu v síních koncertům určených. Zajímá ho spíš muzika, kterou plodí současní mladí umělci. Od založení v roce 1995 projektu šéfuje dirigent Peter Vrábel. Netradičními nápady, které posluchače dotáhnou do nečekaných míst, vyčnívá Berg z davu instrumentální a klasické hudby. Nedávné vystoupení se událo v nedokončené stanici metra Petřiny a jmenovalo se Dech města. Hluboko pod zemí, kde byl ještě cítit beton a chlad, měl člověk PUNK, REGGAE, HÉDONISMUS A ALKOHOL opravdu pocit, že na něj dýchá a kašle a prská celé pulHédonik Geoff Lagadec kdysi v Bostonu založil kapelu zující město. Nad orchestrem se na plátno promítala svíJaya the Cat. Během let se dost změnilo její složení jející se lidská těla a obraz města, který doprovázel pět a taky místo pobytu. Dneska je to skupina spíš nizozemskladeb od amerického minimalisty Steva Reicha. Dech ská, z Amsterodamu. Vydala už čtyři desky a pořád se města je součástí většího projektu Berg City 2014, který drží svého zvuku namixovaného ze ska, reggae a punkdoporučujeme sledovat. rocku. Poslední album The New International Sound www.berg.cz of Hedonism je asi nejvypíglovanější. Začíná lehkým reggae se syntetizátory, pak přijde trumpetka a potom pecka Here Come the Drums, která duní a hýbe tělem a nedá se vyhnat z hlavy. Všechny texty píše sám Geoff, který tvoří nejspíš nějak podobně, jako vypadá. Zřejmě celý život tráví v teplákovce, žabkách a s vlasy pod obří čepicí améboidního tvaru. Jestli vás to bere jako nás, poslechněte si je. www.jayathecat.com

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


REMIX

KAMARÁDI Z KALIFORNSKÉ POUŠTĚ

VŠECHNY PODOBY LÁSKY Junot Díaz si pěkně zavařil. Jeho první román Krátký, leč divuplný život Oskara Wajda zaslouženě dobyl všemožná ocenění včetně Pulitzerovy ceny, zrcadlo prvotiny bude už navždy přísné a nemilosrdné. Soubor povídek A v tu chvíli je po lásce na populárního „Oskara“ v mnoha ohledech navazuje, naštěstí pro čtenáře se mu ale nesnaží vyrovnat. Junot Díaz zůstává neuvěřitelně vtipný a trefný. V kratších útvarech jeho bryskní smysl pro humor a často až příkré pojmenovávání situace dostává ještě větší grády, láska zde hraje první roli ve všech svých podobách, zdaleka nejde jenom o romantické situace. Nechybí matčino „opičí“ zbožnování arogantního potomka, sexuální závislost, divoké vášně neukojeného teenagera, bratrské sváry, krutý pohled na změněného otce a neustálá touha po nevěře. Díaz si nebere servítky a v hutných textech ukazuje pestrobarevný pohled na vykořeněné vyrůstání v cizí zemi, která už tak zmatené adolescenty svými příležitostmi totálně rozhazuje. Těžko to říci lépe než autor samotný: „Je ti šestnáct a máš pocit, že jakmile jsi čuchnul k vagíně, už tě od ní nic na světě neodtrhne…“ www.argo.cz

Zrušený koncert Queens of the Stone Age před pár lety naštval kdekoho, kapela tehdy sice slibovala brzkou nápravu, ale nakonec se do Prahy vrací až po více než třech letech. Zato ale přijíždí s pravděpodobně nejlepším albem za posledních deset let, a to nejen proto, že na něm hostuje Elton John. Kolekce …Like Clockwork se pyšní sevřeným tvrdým zvukem, dnes už klasické suché riffy Joshe Hommea perfektně doplňuje taneční funky rytmus. Jako by se ve studiu potkal Prince s Jimim Hendrixem a nahrával je Trent Reznor z Nine Inch Nails. Ten se ostatně na novém albu QOTSA taky podílel. Sir Elton ani nikdo další sice s QOTSA do Prahy nepřijede, ale 11. srpna se do Fóra Karlín v Praze stejně vyplatí vyrazit. www.dsmacku.com

OD VÝHNĚ K TRŮNU

Jsou notoricky známé příběhy, u kterých všichni vědí, jak nakonec dopadnou, a přesto neustále přitahují pozornost čtenářů i autorů. Třeba Hilary Mantelové, která v románu Wolf Hall zpracovala život Thomase Cromwella. Na víc než 500 stránkách ukazuje vzestup muže v tudorovské Anglii 16. století, který se z kovářského synka stal prvním ministrem Jindřicha VIII. a pomocníkem Anny Boleynové k cestě na trůn. Pokud si chcete přečíst příběh Thomase Cromwella až do konce, musíte ještě sáhnout po knize Předveďte mrtvé, kde se autorka stejně barvitě věnuje pádu královny Anny. www.argo.cz

50

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Věci, co se nedělají Komerční kinematografie je tu něco přes sto let. A od začátku v ní platí, že některé věci se na plátně neukazují. Když už je někdo ukáže, dostane pořádně přes pazoury. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

52

F

ilmová tabu nejsou žádné osobní libůstky, které by si každý mohl vnímat po svém. Naopak, už od samého počátku velkovýrobní kinematografie byla přesně popsána a přísně potírána. Jejich první soupis vznikl v roce 1934 na popud všemocné filmařské organizace Motion Picture Association of America (MPAA). Production Code (Producentský kodex) jasně popisoval, co se na plátnech nesmělo objevit. Byla to třeba hrubá slova a kletby. Zakázána byla samozřejmě nahota a obscénnosti, homosexuální a mezirasové vztahy a spousta dalších věcí, kromě jiného třeba porod. Kodex navíc předepisoval, i co se ve filmu objevit muselo. Například každý zločin musel být do konce filmu vyřešen a potrestán. Komise MPAA v čele s proslulým koniášem Williamem Haysem musela


FENOMÉN

Na pořádný šrapnel si diváci museli počkat až do 60. let. První „fuck“ ale zaznělo hodně potichu.

dostat k posouzení každý film, který chtěl vstoupit do distribuce. Pokud film nezískal dobrozdání, dostal jeho producent pokutu 25 000 dolarů (tenkrát to byl majlant) a nesměl se promítat v kinech sdružených v MPAA (což byla plus minus všechna). Navíc o něm dostaly echo organizace typu Ligy na ochranu mravnosti, které organizovanými bojkoty a demonstracemi odradily i těch pár diváků, co by film mohli nějak pokoutně zhlédnout. NEPROVOKUJ A VYDĚLÁVEJ Jakkoliv se producentský kodex může zdát upjatý a úzkoprsý, je potřeba přiznat, že většina filmařů se mu vůbec nebránila. Podrobně se mu věnovala antropoložka Hortense Powdermakerová ve slavné studii Hollywood – Továrna na sny. Píše v ní, že Producentský kodex nezaváděl tabu proto, aby omezoval filmařům pole působnosti, ale proto, aby jim ušetřil problémy a zajistil výdělek. Zjednodušeně řečeno – pokud se filmař držel jeho předpisů, měl jistotu bezproblémové distribuce a finančního zisku. V opačném případě ho s velkou pravděpodobností čekaly pokuty, bojkoty a prázdná kina. Totéž platí v podstatě dodnes. Producentský kodex sice přestal koncem 60. let platit, ale vzápětí ho nahradilo hodnocení přístupnosti a cenzorská rada MPAA má jeho prostřednictvím vliv na bytí či nebytí filmařů i dál. Na to, aby vpašoval do filmu cokoliv kontroverzního, tedy musí mít filmař pořádné koule (cenzurováno).

Fuck.

Fuck.

Fuck.

PRVNÍ NADÁVKA Věřte nebo ne, bývaly doby, kdy ve filmu bylo nemyslitelné říct „zatraceně“. Údaje o tom, kdo si to první lajsnul, se liší. Někteří historici tvrdí, že se v němém válečném filmu The Big Parade z roku 1925 objevil titulek „Bůh zatrať jejich duše“, což ovšem není nadávka, ale vážně míněná kletba. Často uslyšíte, že to bylo v roce 1939 ve slavném Severu proti Jihu (Gone With the Wind), kde se jednak občas mluví o „zatracených Yankees“ a na závěr Rhett Butler ucedí: „Upřímně řečeno, drahá, je mi to zatraceně jedno.“ Na pořádný šrapnel si diváci museli počkat až do 60. let. První „fuck“ zaznělo (byť hodně potichu) ve válečném filmu Potopte Bismarck! a na plnou hubu pak v adaptaci Joyceova Odyssea v roce 1967. Pro srovnání – ve Vlku z Wall Street tohle slovíčko padlo celkem 569krát (v přepočtu 3,16krát za minutu).

>

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

53


Extáze, tentokrát ve vodě

PRVNÍ NAHOTINKY, PRVNÍ SEX, PRVNÍ ORGASMUS, PRVNÍ PENIS Aby bylo jasno – porno je stejně staré jako film. A teď nemyslíme film jako žánr, ale film jako záznamový materiál. Sex ve filmovém umění se ale objevil také hodně brzy, a dokonce v této oblasti držíme světové prvenství. Pravděpodobně už jste někdy slyšeli o Extási Gustava Machatého a slavné scéně, kdy osmnáctiletá Rakušanka Hedy Lamarr plave nahatá. Ne tak často se mluví o další scéně, ve které Hedy obšťastňuje její partner Aribert Mog. První sexuální scéna se dokonce odehrává ve velkém detailu. Sice v detailu obličeje, zato obličeje velmi extatického, čímž Machatý dosáhl hattricku a uvedl na plátna kin i první ženský orgasmus. To vše se odehrálo v roce 1932. Na mužskou nahotu došlo až po skoro čtyřech dekádách v adaptaci románu D. H. Lawrence Zamilované ženy (film je navíc britský) a filmaři s ní šetří dodnes. PRVNÍ MEZIRASOVÝ POLIBEK Polibky mezi příslušníky rozdílných ras byly v Producentském kodexu jedním z nejtabuizovanějších témat. První pokusy o jeho narušení se začaly objevovat v 50. letech. Stanley Kubrick například ve filmu Polibek zabijáka (Killer’s Kiss) nechal scénu, kde se běloška Irene Kane líbá s Frankem Silverou, Jamajčanem afrického původu. Silvera měl ovšem tak světlou pokožku, že si toho nikdo nevšiml. Až o sedm let později došlo na opravdovou kontroverzi ve filmu Slunečný ostrov (Island in the Sun), ve kterém dokonce randí dva smíšené páry – první afroamerická superstar Dorothy Dandridgeová s Johnem

54

Justinem a první mužský afroamerický sexsymbol a zpěvák Harry Belafonte s Joan Fontainovou. K polibku dojde samozřejmě mezi prvním párem, na to, aby byla bílá herečka líbána nebělošským hercem, doba ještě nebyla připravena. Až o dva roky později se k tomu odhodlal režisér Samuel Fuller a nechal ve filmu The Crimson Kimono (Šarlatové kimono) Jamese Shigetu (po rodičích Japonce) líbat Victorii Shawovou. V televizi trvalo tabu ještě déle a první opravdový černobílý muck se odehrál ve Star Treku, kde kapitán Kirk políbil v epizodě Platonovy nevlastní děti poručici Uhuru. Přestože se už psal rok 1971, musel být polibek zdůvodněn tím, že k němu byl Kirk telepaticky přinucen. William Shatner pak navíc rozhlašoval, že se ve skutečnosti svými rty úst Nichelle Nicholsové nikdy nedotkl. PRVNÍ SPLÁCHNUTÍ ZÁCHODU Filmoví hrdinové jsou známí tím, že prakticky nevyměšují, takže filmaři nemají důvod záchody ukazovat. Sem tam se sice ve filmech mihly, ale ke spláchnutí (naznačujícímu, že herec v míse něco zanechal) poprvé došlo ve slavném Hitchcockově filmu Psycho, tedy v roce 1960. Prvního záběru na pána sedícího na toaletě jsme se dočkali ještě o deset let později v adaptaci Hlavy 22. PŘESTŘIHY PŘI PŘESTŘELKÁCH Kovbojky tvořily podstatnou část repertoáru zlaté éry Hollywoodu, pročež je dost divné, že v nich až do roku 1964 nikdo nikoho nezastřelil. Respektive zastřelil, ale nikdy ne v přímém záběru. Producentský kodex totiž přísně předepisoval, že výstřel a zásah musí rozdělovat střih. Tabu musel porušit až Ital Sergio Leone, který


FENOMÉN

Slunečný ostrov prolomil rasová tabu

svými spaghetti westerny vůbec překopal kompletně celý kánon hrdinů divokého západu. Scénu najdete hned na začátku filmu Pro hrst dolarů. Kamera je celou dobu v závěsu ruky Clinta Eastwooda a nikdo si nemůže namlouvat, že tři hrubiány nepostřílel právě on. Na přestřelkách je mimochodem zajímavé, že s nástupem barevného filmu z nich zmizela krev. První pořádně krvavou střílečku přinesl až film Bonnie a Clyde, ale jinak se s nimi šetří dodnes. I úchyl Tarrantino raději v americké verzi Kill Bill ztlumil řežbu Nevěsty s klanem Crazy88 do černobíla a rudé krevní cákance jsou k vidění jen v japonském necenzurovaném vydání.

Chlapeček donese do vlaku bombu a při výbuchu spolu s roztomilým štěňátkem zahyne.

MRTVÉ DÍTĚ Nová filmařská vlna 70. let si dokázala vydupat nebývalou svobodu a v podstatě žádné tabuizované téma tuhle dekádu nepřežilo. Do kin se běžně chodilo na regulérní porno (Hluboké hrdlo) nebo na  kanibalské horory (Sežráni za živa) a režiséři si troufli ve vážně pojatých psychologických dramatech zpracovat i něco tak nemyslitelného, jako je nekrofilie (Love Me Deadly). Jen jedno téma pořád přetrvávalo, přetrvává dodnes a i zasloužilí kinofilové musí vzpomínat, ve kterém filmu nějaké to mrtvé dítě viděli. Existuje samozřejmě spousta hororů, kde si na porušování tabu tvůrci ujíždí – filmy německého úchyla Olafa Ittenbacha můžete projet čistě namátkou a vždy tam nějakou mrtvolku najdete (pokud ve zdraví přežijete prvních pět minut). V mainstreamové kinematografii jsou ale děti chráněny a na snahu prolomit

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Battle Royal si servítky nebere

tohle tabu dojel nejeden slavný tvůrce. Třeba Hitchcockova Sabotáž znechutila diváky pětiminutovou sekvencí, ve které nic netušící chlapeček donese do vlaku bombu a při výbuchu spolu s roztomilým štěňátkem zahyne. Film z roku 1936 kvůli tomu propadl. Poprask vzbudil i slavný Útok na 13. okrsek Johna Carpentera, kde vůdce gangu jen tak mýrnyxtýrnyx zastřelí v přímém záběru holčičku, která si přišla postěžovat na zmrzlinu. Scéna ve filmu zůstala jen díky Carpenterově drzosti – údajně cenzorům slíbil, že ji vystřihne, a slib pak nedodržel. To jsou ovšem výjimky, a pokud si chcete ověřit, jak chutná zakázané ovoce, musíte zavítat (kam jinam než) do Japonska. O kultovním filmu Battle Royale se v poslední době občas mluví jako o inspiraci Hunger Games. V japonském bijáku jsou ovšem děcka na ostrově za trest, takže odpadá slabomyslná dějová linie „bohatí jsou svině“ a jde se přímo po brutální akci s heslem „nejsilnější přežije“. Zatímco na Hladových hrách zívete za pár minut nudou, Battle Royale vám čelisti otevře překvapením, že se něco takového může na plátně odehrávat. Takže se možná nebudete divit, že film byl oficiálně odsouzen japonským parlamentem a málem byl zakázán. To všechno v roce 2000, v zemi, kde pánové čtou v metru komiksy o mimozemských příšerách znásilňujících školačky. S filmovými tabu si prostě není radno zahrávat.

<

55


Vít rohr

Václav vydra

lukáš pavlásek

jana krausová

Dobrý vtipný film Tomáše pavlíčka ve Vašem Kině od 31.7.2014

Vyrobil:

Koproducenti:

Za finanční podpory:

Film podpořili:

Ve spolupráci s:


Na léto jsme pro vás připravili to nejlepší z naší online verze. Ta je pořádně ostrá, takže některé články jsme museli pro tisk dokonce mírně umravnit. Jestli je chcete vidět v plné nahotě, stačí se podívat na cilichili.cz. V sekci Blog jsou ostatně stovky dalších, které v časopisu nikdy nevyšly, ale neměli byste si je nechat ujít. Text: cilichili.cz Foto: Profimedia Ilustrace: Karolína Slováková

57


BEST OF ONLINE

88 myšlenek, který se honí holkám hlavou na prvním rande

„VËTOM JSEM STRAŠNæ TLUSTÁ. JDU SE PěEVLÍCT.“ „ŠTæTKA JE FURT LEPŠÍ NEŽ UÜITELKA RUŠTINY.“

První rande, to je velká věda! Přece jen může určit celkový směr vašeho dalšího života. A proto se první rande neobejde bez hlubokých myšlenek. Tady máte ty holčičí. Čtěte.

„JÉŽIŠ, Aħ NAËMæ NEMLUVÍ AËNECHÁ Mæ NAJÍST!“

„NEBUDU SI HOLIT NOHY, STEJNAK NIC NEBUDE.“

„VLASY SEPNOUT, NEBO ROZPUŠTæNÝ?“ „JEDNOZNAČNĚ ROZPUŠTĚNÝ!“ „NE, TO JE NUDA.“

„ZAPLETU SI JE, JAK TO UKAZOVALI NAËYOUTUBE.“ „JAK SE TO JMENOVALO?“

„AËNEJSEM ŽÁDNÁ DÁVAÜKA.“ „JÉÉÉÉ, KOħÁTKA.“ „NAËPRVNÍM RANDE TO DæLÁ AKORÁT MONIKA…“ „TO JE JOZTOMIJÝ!“

„CO SI VEZMU NA SEBE?“ „KOLIK JE HODIN?“

„VËTOMHLE VYPADÁM JAK ŠTæTKA!“ „DOPRDELE! ZASE NESTÍHÁM.“ „VËTOMHLE VYPADÁM JAK UÜITELKA RUŠTINY!“ „TAK ROZPUŠTæNÝ.“ „ZAVOLÁM MONICE, CO SI MÁM OBLÍCT.“

„MUSÍM ČŮRAT.“ „TO JE KONEÜNæ ONO!“ „STEJNæ SI TY VLASY SEPNU.“ „NEVYPADÁM TLUSTæ?“

„TY BOKY! TO JE PŘÍŠERNÝ!!!“ „NEBUDU SE TAM PěEŽÍRAT.“ „CO KDYŽ SE MU NEBUDU LÍBIT?“ „CO KDYŽ SE MI NEBUDE LÍBIT?“

„VŮBEC ČUMÍ JAKO TROTL.“

58


„VÍNO? NO JASNæ, ŽE SI JEŠTæ DÁM!“ „ŠMARJÁ, CO TO MÁ MEZI ZUBAMA?“ „ON TO NECEJTÍ?“ „MÁM MU TO ěÍCT?“

„SAKRA, NEMĵŽU SI VZPOMENOUT, ěÍKAL, ŽE JE PETR, NEBO PAVEL?“

„NÉ, TO JE TRAPNÝ.“ „AËTAKY TROCHU MLUVÍ JAKO TROTL.“

„NEMÁM OHOLENÝ NOHY!“

„JÉŽIŠ, TO JE TRAPNÝ! RYCHLE ALKOHOL!“

„CO KDYŽ MÁM TAKY NæCO MEZI ZUBAMA?“

„TěEBA MU TO NEVADÍ…“

„MÁ ALE DOCELA DOBREJ VKUS NAËVÍNO…“

„ěEKL BY MI TO?“

„VADÍ, TOHLE VADÍ KAŽDÝMU…“

„TEN SVIŇÁK S DOBRÝM VKUSEM NA VÍNO MĚ CHCE URČITĚ JEN OPÍT A VOJET.“

„MUSÍM ZAS ÜĵRAT.“

„TEN JE TAK POZORNEJ, JAK MI FURT DOLEJVÁ. JAK SE OËMæ STARÁ.“

„DÁM SI JEN SALÁT. BOKY, NEZAPOMEč!“

„TO JSEM ZVĚDAVÁ, JESTLI TO BUDE MÍT MEZI ZUBAMA, AŽ SE VRÁTÍM.“

„ALE CO, DÁM SI PIZZU. KLUCI MAJÍ PREJ RÁDI HOLKY, CO JIM CHUTNÁ.“

„UF, NEMæLA JSEM TAM NIC.“

„PETR, MYSLÍM... NE, FAKT PAVEL.“ „CO NAËTO ěEKNE MONIKA, KDYŽ SËNÍM PĵJDU HNED NAPOPRVÝ?“

„HERGOT, ZASMæJ SE, Aħ TO VIDÍM…“

„NE, JSEM SLUŠNÁ HOLKA.“ „NECHÁM SI ZAVOLAT TÁGO AËJEDU DOMĵ. RADŠI.“

„TY BOKY JSOU VLASTNæ DOST SEXY.“

„UF, DOBRÝ. JE TO PRYČ. UŽ MŮŽU ZAS MYSLET NA NĚCO JINÝHO.“

„KDE JE TO JÍDLO, MÁM HLAD!“

„JAKÝHO MÁ ASI PINàOURA…“

„MæLA BYCH TEà ěÍCT NæCO CHYTRÝHO.“

„UŽ JSEM NAËTO MYSLELA?“

„ZAJÍMALO BY Mæ, KOLIK VYDæLÁVÁ.“

„JÉÉÉ, VÍNO!“

„A KOLIK MĚL HOLEK.“

„ALE TAK MÁ ALESPOč VELKÝ RUCE, ŽE JO.“

„JÉJE, TO VÍNO… MæLA BYCH SE TROCHU KROTIT.“

„MUSÍM ČŮRAT.“

„JÉ, TROCHU SE MI MOTAJ NOHY.“ „PUSU NAËTVÁě, NEBO NAËPUSU?“ „AHA, TAK ŽE BY TROCHU LÍBAÜKA…“

„TAK JO.“ „JÉ, TAXÍK JE TU!“

„SLUŠNÁ HOLKA JEDE DOMŮ.“

„ALE TOHLE JE FAKT POSLEDNÍ SKLENIÜKA.“ „Á, PěIŠEL HUMOR.“

„VELKEJ A UMYTEJ, TO JE DOBRÝ.“

„KDYBY TAK UŽ PěIŠLO IËJÍDLO.“

„TO BYCH SI DALA ěÍCT.“

„JEŠTĚ ŽE JSEM SI NEHOLILA NOHY. TO MĚ ZACHRÁNILO.“

„NO KONEČNĚ.“

„JEŽIŠI!“

„MUSÍM ÜĵRAT.“

„DOUFÁM, ŽE ZAVOLÁ.“

„JEZ POMALU, Aħ NEVYPADÁŠ NENAŽRANæ.“

„TOLIK VÍNA...“

„PRŠUT, POJà DOËMæ!“

„AËASI BUDU BLINKAT.“

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59


BEST OF ONLINE

23 vět, na které jsou single lidi alergičtí Určitě máte kámoše či kámošku, co jsou chronicky sami. Tak abyste věděli, že frustrace z přetrvávající samoty a přemíry masturbace se při zaslechnutí následujících vět může přeměnit v čiré násilí.

„NEBOJ, JEDNOU POTKÁŠ TOHO PRAVÉHO!“ „ON SE TEà NECHCE VÁZAT.“ „POÜKEJ, AŽ SE OŽENÍŠ, TAK BUDEŠ VZPOMÍNAT, JAKÝ TO BYLO SUPER, KDYŽS BYL SÁM.“

„KLÍDEK, HOLEK JE PŘECE SPOUSTA.“ „JSEŠ PROSTæ JEN MOC VYBÍRAVÁ.“ „CHÁPU, ŽE JE TO TæŽKÝ, ALE PROSÍM Tæ, JEN SI NEKUPUJ DALŠÍ KOÜKY.“ „ASI JEN NæKAM ZALOŽILA TVOJE ÜÍSLO.“ „HELE, HELE, BæŽ TAM! NEVæSTA BUDE HÁZET KYTKU.“ (NAËSVATBæ)

„MĵŽU TI DOHODIT SVÝHO KÁMOŠE? MYSLÍM, ŽE BYSTE SE KËSOBæ FAKT HODILI!“

„JAK TO, ŽE JSI POěÁD SAMA? JSEŠ PěECE BEZVA HOLKA!“

„NEBOJ, TO PěIJDE, AŽ TO BUDEŠ NEJMÍč ÜEKAT.“ „NEBEJVÁ TI NæKDY SMUTNO?“

„MUSÍŠ SE PRVNæ NAUÜIT MÍT RÁDA SEBE, NEŽ BUDEŠ MÍT RÁDA NæKOHO JINÝHO.“ „AËNEPěEMÝŠLELI JSTE, ŽE BYSTE TO ZKUSILI SPOLU?“ (KDYŽ MLUVÍTE SËHOLKOU AËKLUKEM, CO SPOLU KÁMOŠÍ)

„CO TVOJE BIOLOGICKÉ HODINY?“

„TAK CO, VÍDÁŠ UŽ SE S NĚKÝM?“

„TVŮJ BUDOUCÍ KLUK BUDE URČITĚ BOŽÍ! FAKT SE TĚŠÍM, AŽ HO POZNÁM.“

„AËZKOUŠELS UŽ INTERNETOVOU SEZNAMKU? KÁMOŠ SE TAK SEZNÁMIL SE SVOJÍ ŽENOU.“

„NEBOJ, ZAËPÁR LET NAËTO BUDEME VZPOMÍNAT AËZASMæJEM SE TOMU.“

„ONA SI Tæ STEJNæ NEZASLOUŽILA.“

„NEVZDÁVEJ TO, TO PěIJDE SAMO!“

„TY JSEŠ PěECE HOLKA SNĵ!“

60

„STEJNæ BYS TEà NEMæLA ÜAS NAËVZTAH.“


BEST OF ONLINE

13 podob prokrastinace Prokrastinace (ne)hýbe světem. Člověk by řekl, že na flákání nic není, ale ona je to docela věda. Především, každý má svou vlastní zevlovací specializaci. Tak odložte všechnu práci, pohodlně se usaďte a čtěte, ať víte, který z prokrastinátorů je vám nejblíž.

UklízeÝ „Než sËtim zaÝnu, trošku si poklidím stĶl, abych naËtu práci mçl místo. Odnesu hrnky, no rovnou je možná iËumeju, ještç rychle prádlo doËpraÝky, jo aËto bych moh rovnou vydrhnout ten sprchovej kout aËpak jenom stáhnu podlahu hadrem, aËaž dojdu se psem, tak se doËtoho pustim.“ PanikáĜ „Ježišmarjá, ježiš, to se nedá stihnout, proboha, co budu dçlat, jsem ztracenej, doËháje, doËháje, doËháje zelenýho.“ SEZNAMÁě „NAPěED SI UDæLÁM SEZNAM TOHO, CO Mæ ÜEKÁ. VËEXCELU. PAK SI HO VYTISKNU, VYBARVIM, ZAKROUŽKUJU TY NEJDĵLEŽITæJŠÍ…“ ŠlofíkáĜ „NapĜed si trochu dáchnu, dám si dvaciáška, ono mi to pak pude líp.“ VýhybkáĜ „No mçl bych dçlat tu práci naËzejtĜek, ale zrovna mám super nápad naËtu akci pĜíští mçsíc. Tak se napĜed pustím naËrozjezd doËtoho, co nespçchá. PĜesnç. To bude vono.“

SOCIÁLNÍ SÍŤAŘ „SAKRA, MÁM AKUTNÍ ZÁCHVAT PROKRASTINACE, KDO TAKY NIC NEDĚLÁ, AŤ DÁ LAJK.“ Brouzdal „Ježiš, tohle padající koĨátko je tak roztomilý, ještç že si dçlám ten pĜedbçžnej výzkum naËinternetu, než se doËnçÝeho pustim.“ SVAÜINÁě „NejdĜív mrknu doËledniÝky, najdu nçjakou Ďamku, aËdu naËto. Možná nçjakou trochu vçtší.“ HráÝ „Jenom si tady pošteluju nçco naËmý zlatý farmiÝce, tadyhle dám tçžit dĜevo, tuhle pohnojim kohouta… to se samo taky neudçlá.“

SERIÁLAŘ „DOBŘE, ALE TOHLE JE POSLEDNÍ DÍL A PAK JDU FAKT NA TO.“ Delegátor „OK, TU PRÁCI SI ROZDæLÍME. TY UDæLÁŠ JENOM JEDNU PĵLKU… AËTY DRUHOU.“ ODSOUVAÜ „Sakra, jestli se do toho nepustim v prĶbçhu týhle hodinky, tak už to budu muset nechat na zejtra. Nojo, co se dá dçlat. To se halt nedá stihnout.“ Kurážník „DÁM SI PRCKA NEBO DVA NA KURÁŽ, Aħ MI TO LÍP MYSLÍ. A PAK NA TO MĵŽU VLÍTNOUT…“ ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

„NEJDěÍV MRKNU DOËLEDNIÜKY, NAJDU NæJAKOU čAMKU, AËDU NAËTO. MOŽNÁ NæJAKOU TROCHU VæTŠÍ.“ 61


BEST OF ONLINE

10 signálů, že je to láska Láska je krásná. Možná si ale po těch letech, co jste spolu, nejste jisti, jestli to, co mezi sebou máte, láska je. Tady je deset signálů, že ten váš je fakt ten pravý. LŽE VÁM TĜeba když se ho zeptáte, jestli naËty nové šatiÝky, co stály pĶlku výplaty aËzakrývají vám jen pĶlku zadku, nejste moc tlustá. To víš, že ne, miláÝku. JE KRUTÝ Když pĜesnç vËtçch samých šatiÝkách chcete vyrazit naËpracovní pohovor, tak vás nekompromisnç pošle se pĜevléct doËnçÝeho, co nevypadá, že jste si kËtomu nevzala kalhoty.

MÁ RÁD SVOU MATKU A SVÝHO BRÁCHU. A VAŠE SOUSEDY. PROTOŽE ČLOVĚK, KTERÝ NEMÁ RÁD LIDI, ASI SOTVA BUDE MÍT RÁD VÁS. CHODÍ DOËHOSPODY SËKÁMOŠEMA

NENOSÍ VÁM KYTKY, PROTOŽE VÍ, ŽE JSTE ALERGIK. DOVEZE ZMRZKU. 62

AËvás zase nechá chodit naËvíno sËholkama. Protože když jsou dva spolu poĜád, tak to není láska, ale oÝistec.

NEVŠÍMÁ SI VÁS PĜijdete odËkadeĜníka, místo loken doËpĶl zad máte ježka aËnaËotázku Tak co? je vám odpovçdí jen prázdný pohled? Copak jste vždycky nechtçla, aby vás mçl rád zaËto, jaká jste uvnitĜ? PěI SEXU SI NESUNDAVÁ FUSEKLE

NECHCE DæTI ŘADA PRŮZKUMŮ UKAZUJE, ŽE BEZDĚTNÉ PÁRY JSOU ŠŤASTNĚJŠÍ, TAK VÁS CHCE TĚCH PROVŘÍSKANÝCH A PROBDĚLÝCH NOCÍ UŠETŘIT. NAKONEC SI SËVÁMI TY DæTI POěÍDÍ, KDYŽ TEDA TOLIK CHCETE AËzjistí, že prĶzkumĶm se nedá vçĜit. NENOSÍ VÁM KYTKY Protože ví, že jste alergik. Zato vám donese zmrzku, když máte náladu pod psa. Nebo rovnou doveze hambáÝ sËhranolkama aËspoleÝnç sËváma je sní vËposteli.

NEKOUKÁ SËVÁMI NAËSEX VEËMæSTæ PROTOŽE NENÍ GAY.

TAK LÁSKA JE HLAVNĚ O DŮVĚŘE A ON VÁM DŮVĚŘUJE, ŽE TO PROSTĚ SKOUSNETE. ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


BEST OF ONLINE

Hovory s mámou AHOJ MAMI, CO JE? CO BY BYLO, PÉħO, NEMĵŽU TI ZAVOLAT?

S rodiči je to těžký, člověk je má většinou docela rád, ale někdy je to s nimi děsný peklo. Ovládají vás, buzerují, radí, mudrují a je úplně jedno, jestli přijedete na víkend nebo vás dělí dvě stě kilometrů. A nepovídejte, že to neznáte. My si děláme takový archiv nejvybranějších slovních výměn s matkou. Tady je první, takže končit, „volá vám máma…“

ALE MĵŽEŠ, ALE LETOS JSI VOLALA AKORÁT DVAKRÁT. JEDNOU, KDYŽ JSTE POTěEBOVALI ODVÉZT VËPRAZE NAËLETIŠTæ, AËPODRUHÝ, JAK SPAD TÁTA ZE ŽEBěÍKU.

TY SEŠ TEDA, TO UŽ JE PěECE DLOUHO, CO SPADNUL…

(ZËPOZADÍ:) Aħ SI VEME BOTY, POěÁDNÝ, NAËTO LISTÍ. (MATKA SYKNE JAKOŽE MIMO SLUCHÁTKO:) TÁTO!

NO PRÁVæ, ŽE JE TO DLOUHO. CO POTěEBUJETE?

CO ŘÍKAL TÁTA? PROÜ SEŠ TAKOVEJ? NIC NEPOTěEBUJEME, CHCEME, ABYS PěIJEL. ZAVAěOVALA JSEM… NO JO, ALE MNæ SE TO TEà NEHODÍ. MÁM NæCO DOMLUVENÝHO.

ŽE UŽ JE TU CHLADNO, POËRÁNU, ABY SES VOBLÍK, TEPLE.

JÁ…

PěESNæ, CELTU! HRÁBæ MÁM. JO AËKUP CESTOU NæJAKÝ MASO, KDYŽ UŽ JEDEŠ, MY UŽ NEMÁME TECHNICKOU. JO AËRUKAVICE SI VEM, POěÁDNÝ. NEMÁŠ DVOJE? ALE TATÍ, JÁ…

DYħ JSI ěÍKALA, ŽE MÁ BEJT KRÁSNæ… (ZPOZADÍ:) DYŽ JE ÜLOVæK

ALE MÁ BEJT KRÁSNæ, DYħ KDYS UËNÁS NAPOSLEDY BYL?

CELEJ DEN NAËZAHRADæ, TAK VYSTYDNE, IËKDYŽ JE KRÁSNEJCH 5 STUPčĵ.

PěED 14 DNY.

JAK CELEJ DEN NA ZAHRADĚ?

NO, ALE TOS NAËNÁS VĵBEC NEMæL ÜAS… ALE PÉħO, NEPOSLOUCHEJ TÁTU, VON TADY LUŠTÍ KěÍŽOVKU… (ZËPOZADÍ:) JAKOU KěÍŽOVKU? AËAħ VEME REJÜ, NECHÁVAL JSEM MU HO MINULE VËBOTNÍKU. JÁ TEN NÁŠ VÜERA ZLOMIL, JE POTěEBA ZREJT JAHODY… POTěEBUJETE SËNæÜIM POMOCT TEDA?

AËCO BYSME POTěEBOVALI, PěIJEDEŠ UŽ NAJEDENEJ, ŽE JO?

JEŠTæ, ŽES MI PěIPOMNæL! OBJEDNÁM MÍCHAÜKU, Aħ KONEÜNæ DODæLÁME TU PODEZDÍVKU! TAK SE TæŠÍME, NECOUREJ SE, KLIDNæ PěIJEà UŽ VËPÁTEK VEÜER, MĵŽEME VYKLIDIT PĵDU, TAM SE SNADNO ROZSVÍTÍ, TAK AHOJ POZEJTěÍ, DOBěE, ŽES ZAVOLAL! (CHRASTæNÍ NEVYPNUTÉHO TELEFONU:)

TO JE ALE HODNEJ KLUK, ŽE SE TAKHLE NABÍD! AËTY FURT, VON NEBUDE CHTÍT, VON NEBUDE CHTÍT… JE TO PRACANT POËMNæ! SAKRA! SAKRA!

ALE JÁ ěIKÁM, ŽE SE MI TO NEHODÍ… (RACHOT VEËTELEFONU: DEJMITO!) ÜAU PETěE, TADY

TÁTA, HELE, AËDYBYS MæL NæJAKOU CELTU NAËTO LISTÍ, JO? MUSÍME MÁKNOUT, ZIMA PěIŠLA HROZNæ BRZO! Pagination replace cilichili.cz | facebook.com/cilichili

63


BEST OF ONLINE

14 fází posilovacího pekla

Cesta za břišním pekáčem a rozkošnou prdelkou je strastiplná a z drtivé většiny neúspěšná. Opakuje se dvakrát do roka, v lednu jako novoroční předsevzetí, v květnu jako součást přípravy do plavek. A vždycky vypadá stejně. Čtěte, čím vším si projdete, když na sobě začnete makat.

1

SEBEUVæDOMæNÍ To si takhle sedíte naËgauÝi, Ýumíte naËbednu aËdoËzáhybĶ bĜuchu vám upadne drobek. PĜevalujete bachor, hledáte aËnajednou vám dojde, že je nçco špatnç. Pro jistotu ještç zkoušíte svoje tuÝný madla uËpasu aËano, máte jich víc než slušná horolezecká stçna… Fakt je nçco špatnç. Moc špatnç…

2

ROZHODNUTÍ

PěI POHLEDU DOËZRCADLA AËPěEDSTAVæ, ŽE SE ZAËPÁR MæSÍCĵ BUDETE MUSET SVLÉCT NAËKOUPÁKU, VÁS POLIJE ÜIRÁ HRĵZA. AËPOPRVÉ SI ěÍKÁTE SAMI PRO SEBE, ŽE SËTÍM BUDETE MUSET NæCO UDæLAT.

64

5

PěÍPRAVNÁ FÁZE

3

POSUNUTÉ ROZHODNUTÍ Teá to ovšem pĜirozenç nejde. Máte toho hodnç, jste unavení aËnaËcviÝení musíte být odpoÝinutí, ale až toho nebudete mít tolik, tak se naËto vrhnete. Zejtra, zejtra už urÝitç.

4

DEFINITIVNÍ ROZHODNUTÍ Stále pĜesvçdÝujete sebe samé, že je to opravdu nutné. Postupnç jste oËtom, že nçco zaÝnete dçlat aËjak se doËvšeho položíte, zaÝali mluvit iËveĜejnç. AËprej je naÝase. Což znamená, že jste skuteÝnç tlustý aËostatní to vidí. Teá už opravdu musíte.

BEZ VERCAJKU DOËFITKA NEBO NAËOVÁL NELEZ. AËŽE JE TO VæCÍ: TO MÁŠ BOTY, TEPLÁKY, SPORTOVNÍ PONOŽKY, POTÍTKO, BOBULE NAËSPALOVÁNÍ, TREPKY DOËSPRCHY… NO AËNEŽ SE VŠECHNO SEŽENE, TO SAKRA TRVÁ.

6

ENTUZIASTICKÝ ZAÜÁTEK Kašlete naËplány, prostç korbíte. Zvedáte kila naËtuny, chodíte naËspinning aËnaËvçc, která má vËnázvu „hardcore“, protože vy jste hardcore. Vlastnç ani nevíte, co dçláte, ale dçláte to absolutnç naplno. Úplnç cejtíte, jak hubnete, aËještç si pĜipadáte jako moderní mladá bytost, která nelení aËdçlá nçco takzvanç pro sebe.


7

LÍTOSTIVÉ POKRAÜOVÁNÍ Jediný Ýásti tçla, které neĜvou bolestí, jsou ty pohlavní, protože ty ani nemáte sílu používat. Bolí vás dokonce iËbulvy odËtoho, jak jste bolestí nemohli celou noc spát. Ale bojujete aËvnitĜnç si pĜísaháte, že už to rozhodnç nenecháte zajít takhle pĜíšernç daleko aËbudete si prĶbçžnç udržovat fyziÝku.

11

8

PRVNÍ BOLESTIVÝ KONEC Je vynucený. Už dál nemĶžete. Všechno bylo špatnç. Urvali jste si konÝetiny, aËmísto abyste se ráno probouzeli svçží aËnabití energií, pĜipadáte si jako chromý veterán zËuhelných dolĶ, který celou kariéru hrabal rukama.

9

PRVNÍ AËPOSLEDNÍ NÁVRAT VËinvalidním meziÝase jste vyslechli spoustu skvçlých rad odËpodobných trosek, jako jste vy. Našli jste si kouÝe, upravujete životosprávu, pijete karnitin aËrozhodnç nechcete pĜepálit zaÝátek jako poslednç. Už zase slyšíte kila padající naËzem aËvËduchu si už malujete, jak se vám kolem krku vrhají mladice toužící pohladit si ten úchvatný pekáÝek.

PROSTæ NAËTO DLABETE. DæSNæ VÁS BOLÍ 10 UKAZOVÁK AËSËTÍM KORBIT PROSTæ NEJDE.

FRUSTRACE Nic se nedçje. Sice nejste namožený, ale jde to hroznç pomalu. KouÝ je idiot aËvám dochází trpçlivost. Taky máte hlad aËzËkarnitinu aËjonĨákĶ máte koliku.

ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

RECIDIVA

JAK NEJSOU VÝSLEDKY, NENÍ ANI ŠTURM. UŽ VÁM DOËTOHO PÁRKRÁT NæCO VLEZLO, PIVKO SËKÁMOŠEM, AËTAKY MÁTE DOST PRÁCE. KOUÜE JSTE POSLALI DOËHÁJE, OSTATNæ BYL TO BEZTAK PěEDRAŽENEJ HONIBRK, JÍDLO ŽERETE ZASE SVÝ POCTIVÝ AËPLÁN JSTE SI UPRAVILI PODLE SVÉHO, PROTOŽE TAKHLE BYSTE SE PEKÁÜKU NEDOÜKALI ANI ZAËDESET LET.

12

DRUHÝ BOLESTIVÝ

KONEC Situace se opakuje. Jen sËtím rozdílem, že fyzické zniÝení není ani zdaleka takové, aby se nedalo kousnout. Prostç naËto dlabete. Dçsnç vás bolí ukazovák aËsËtím korbit nejde. Pravdçpodobnç iËnavštívíte lékaĜe, který

vám Ĝekne, že jde oËlehkou namoženinu, ale co oËtom blbec ví, že jo. Prostç si musíte dát pauzu.

13

REZIGNACE AËblíží se konec. Vy to vlastnç tak nçjak víte, jen to správnç navlíct, abyste si nepĜipadali jako líný hajtry. Ale co, hergot. Léto zaËchvilku skonÝí, bude zima aËsvoje špeky jako když najdete. AËkdyby, tak je prostç schováte doËpéĜovky. Okolí vyprávíte, že máte zrançní, které vám neumožĎuje navázat naËskvçlou sezónu. Hotovo.

14

SEBEUSPOKOJENÍ

KONEÜNæ, HOLKA NEBO KLUK BY VÁS MæLI MÍT RÁDI TAKOVÝHO, JAKEJ JSTE. AËVY JSTE SE SAMI SOBæ DOCELA LÍBILI. TAK ZASE AŽ VËLEDNU, JO.

65


BEST OF ONLINE

15 vět, co vyděsí každého introverta Introverti to nemaj jednoduchý už sami o sobě. Ale do toho je ještě obklopuje svět, kterej jim neustále hází klacky pod nohy. Ať ty skutečné, nebo ty verbální. Vybrali jsme pár vět, kterými každého introuše zaručeně dostanete do kolen.

HELE, TAK JÍ TO ěEKNI SÁM, TADY MÁŠ TELEFON, UŽ VOLÁŠ.

POJĎ TANCOVAT. ZEPTEJ SE PROSIMTæ TÁMHLE PANÍ NAËCESTU.

POVĚZ MI NĚCO DŮVĚRNÝHO O SOBĚ. DOËTOHO VÝTAHU SE NACPEM, POJà.

JO, JE TO SUPER VEČÍREK, JE TU HROMADA LIDÍ, MUSÍŠ PŘIJÍT.

PĵVODNæ TO MæLA BEJT MALÁ OSLAVA, ALE VYMYSLELA JSEM TI TAKOVÝ PěEKVÁPKO, TO TI UDæLÁ RADOST. 66

TAK AËTEà JE SËKARAOKE ěADA NAËTOBæ. TAK SE Mæ PěECE ZASTAč! ZAJDEŠ KONEÜNæ NAËTEN REGISTR VOZIDEL PěEPSAT AUTO?

V NEDĚLI MÁME VEČEŘI U MEJCH RODIČŮ. MYSLÍM, ŽE ČEKAJ, ŽE JE POŽÁDÁŠ O MOJI RUKU. TEà SE ÜEKÁ, ŽE ěEKNEŠ PROSLOV.

POJà, TEà Tæ PěEDSTAVÍM VŠEM SVEJM KÁMOŠĵM.

PĵVODNæ TO MæLA BEJT MALÁ OSLAVA, ALE VYMYSLELA JSEM TI TAKOVÝ PěEKVÁPKO. TAK MĚ PŘECE ASPOŇ CHYŤ ZA RUKU. OËVÍKENDU PěIJEDOU NAŠI IËSËPěÍBUZNEJMA, BUDE TO MASAKR, ALE NæJAK SE KËNÁM VEJDEM, NO NEE?


BEST OF ONLINE

30 neštěstí laskavého čtenáře

KDYŽ POËVÁS NæKDO CHCE ěÍCT JEDNU JEDINOU NEJOBLÍBENæJŠÍ KNIHU. KDYŽ VÁS NæKDO RUŠÍ PěI ÜTENÍ.

KDYŽ NĚKDO NERESPEKTUJE, ŽE OTEVŘENÁ KNÍŽKA ZNAMENÁ NERUŠIT! KDYŽ JE FILMOVÁ VERZE VAŠÍ OBLÍBENÉ ÜETBY ÚPLNæ BLBÁ AËTOTÁLNæ ZNIÜÍ VAŠI PěEDSTAVU OËJEDNOTLIVÝCH POSTAVÁCH.

KDYŽ VÁM NĚJAKÝ BLÍZKÝ KAMARÁD ŘEKNE, ŽE NERAD ČTE. KDYŽ KVĵLI ÜTENÍ ZAPOMENETE ÜI NESTIHNETE JÍST AËSPÁT.

Každý má své vlastní problémy. Matky mají problémy, otcové mají problémy, fotbalisti, jeptišky, gynekologové... k těm všem se možná dostaneme příště. Dneska jsme si ale vzali na paškál trable, které důvěrně znají všichni malí i velcí čtenáři. KDYŽ VÁM NæKDO KNÍŽKU VĵBEC NEVRÁTÍ.

KDYŽ DOČTETE KNÍŽKU A MUSÍTE ČEKAT ROK NA POKRAČOVÁNÍ. KDYŽ VÁŠ OBLÍBENÝ AUTOR ZAÜNE PSÁT TAK BLBæ, ŽE HO MUSÍTE ZATRATIT.

KDYŽ VAŠE OBLÍBENÁ KNIŽNÍ POSTAVA UMěE.

KDYŽ VÁS KNÍŽKA ROZBULÍ NEBO NAHLAS ROZESMĚJE NA VEŘEJNOSTI.

KDYŽ VAŠE MILOVANÁ KNÍŽKA SCHYTÁ DEMENTNÍ RECENZE.

KDYŽ NEMÁTE CO ÜÍST AËMUSÍTE SE SPOKOJIT TěEBA SËJÍZDNÍM ěÁDEM NEBO SLOŽENÍM BRAMBĵRKĵ.

KDYŽ SI ZAPRASÍTE KNÍŽKU JÍDLEM NEBO PITÍM. KDYŽ VÁM VËANTIKU ZAËKNÍŽKU, CO VÁM DALA MÁMA KËSVÁTKU, NABÍDNOU JENOM PæT KORUN. KDYŽ SI VEËSKVæLÉ KNÍŽCE AUTOR UJÍŽDÍ NAËUKECANÝCH DVACETISTRÁNKOVÝCH POPISECH JAKO JIRÁSEK.

KDYŽ AUTOR PěESTANE PSÁT UPROSTěED SÉRIE.

KDYŽ VÁM NĚKDO PROZRADÍ KONEC KNÍŽKY.

KDYŽ NIKDO NECHÁPE VÁŠ OBSKURNÍ LITERÁRNÍ VKUS. KDYŽ NæKDO ěEKNE, ŽE ÜTETE AŽ MOC.

KDYŽ UŽ MÁTE PLNOU KNIHOVNU AËPěI KOUPI NOVÉ KNIHY SE MUSÍTE ZBAVOVAT STARÝCH.

KDYŽ SI KNÍŽKU SAMI PONIČÍTE V TAŠCE.

KDYŽ SE VÁM NEPODAěÍ KNÍŽKU ANI PěI NEJLEPŠÍ VĵLI UÜÍST.

KDYŽ VSTOUPÍTE DOËDOBRÉHO OBCHODU SËKNIHAMI. KDYŽ VÁM NæKDO VRÁTÍ KNÍŽKU VËHROZNÉM STAVU.

KDYŽ ROZEÜTENOU KNÍŽKU ZAPOMENETE NAËDOVOLENÉ.

KDYŽ VÁS OKOLNOSTI NUTÍ ÜÍST KNÍŽKU NAËNæKOLIKRÁT. TO JE HORŠÍ NEŽ PěERUŠOVANÁ SOULOŽ.

KDYŽ NEMÁTE KINEDRYL AËZE ÜTENÍ VËAUTæ NEBO MHD SE VÁM DæLÁ BLBæ. KDYŽ SI ÜTENÍM ZKAZÍTE ZRAK AËUŽ VËŽIVOTæ NEBUDETE MOCT ÜÍST, CO OÜI RÁÜÍ.

KDYŽ NARAZÍTE NAËVADNÝ VÝTISK, KDE CHYBÍ STRÁNKY. ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

67


BEST OF ONLINE

12 SMSek od kočky pro kočku Jak by vypadala komunikace s vaší mícou, kdyby uměla psát textovky? Co by vám datlovala těmi svými drápky? Jedinečná ukázka mezidruhové komunikace právě teď, právě tady. V Čilichili.

68


KOLIK ŽIVOTĵ MÁ TAKOVEJ PES?

ALE NE TY RĵŽOVÝ! TY LEZOU DOËZUBĵ AËMÁM POËNICH BLITÍÜKO. VEM TY MODRÝ. ČiliChili | 7 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

69


70

Turbo Internet

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/turbo

Tady je Vodafonovo Stali jsme se jedniÍkou na Íeském trhu v pokrytí rychlým mobilním internetem. Do konce Íervence na nÛm bude moci svištÛt 89 % obyvatel a s pokrýváním stále pokraÍujeme. 70

Pokrytí Turbo Internetem 72

Vodafone experti Mobilní aplikace

Nové stroje

74

75

Všechno o telefonech Nové stroje

Pęipojení s Vodafonem Vymyšleno pro ūrmy Roaming

93

Nabídka mÛsíce Red tarify

76

84

Pęedplacená nabídka

96

94

Datovou službu – tedy jakýkoliv mobilní tarif s daty od nás. LTE SIM kartu. Chytrý telefon, tablet Îi modem, který podporuje síĦ LTE na frekvenci 900 MHz.

73

Zprávy z Vodafonu

Co potĚebujete pro pĚipojení k Turbo Internetu?

85 88 90


Turbo Internet

Vítáme vás na Turbo Internetu Vše kolem Turbo Internetu vám rádi vysvÛtlíme v našich obchodech. A pokud zrovna nemáte žádný po ruce, nezoufejte. Do novÛ pokrytých oblastí Turbo Internetem nyní vysíláme pojízdné prodejny, kde vám pomohou se vším potęebným. Tak si pęijÏte Turbo Internet vyzkoušet nebo vymÛnit SIM kartu za tu modernÛjší. Kam pojízdné prodejny zamíęí a kdy, najdete na www.vodafone.cz/turbo.

TURBO MAPA MrknÝte, kde všude budete podle plánu moci na konci Ïervence surfovat Turbo rychlostí. Aktuální pěehled najdete na www.vodafone.cz/turbo.

Zdroj mapy: Topo © Position, s. r. o.

71


72

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodį v Pardubicích vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu. Online rezervace Vodafone experta. Zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti p Vodafone expertaa v nejbližší j prodejnÜ. nÜ.

SIM karta pro Turbo Internet zdarma. VymÜníme vám SIM kartu, abyste si mohli užívat superrychlý internet v mobilu.

Pomozte nám se zlepšit. Chceme být stále lepší, a tak budeme vdÜÎní za vaše nápady, pĚipomínky, podnÜty ke zlepšení i stížnosti. Napište nám na www.vodafone.cz/kodex.


Aplikace

73

Aplikace pod širák Turbo Internet je dnes všude a tak si i pobyt v pęírodÛ, táboęení nebo veÍer u táboráku mįžete zpęíjemnit pomocí mnoha praktických aplikací. Pár jsme vám jich vybrali.

ALADIN Oficiální aaplikace Ìeského hydrometeorologického ústavu Aladin dává táboęení úplnÛ nový rozmÛr. Neustále aktuální pęedpovÛÏ poÍasí vás podle vaší polohy bude intuitivnÛ informovat o vývoji teploty, vlhkosti, rychlosti vÛtru, množství srážek Íi oblaÍnosti. NejÍerstvÛjší informace z vás udÛlají tu nejdįvÛryhodnÛjší rosniÍku kempu. iOS, Android (zdarma)

ZPÛVNÍK

ANIMATED KNOTS BY GROG Každý správný skaut musí znát lodní uzel a lišÍí smyÍku. Aplikace Animated Knots vás je nauÍí vázat krok za krokem pomocí krásných 3D animací. A spoustu dalších uzlį navrch. Všechny uzly jsou rozdÛleny do kategorií podle jejich využití: napęíklad rybaęení, táboęení nebo horolezectví a seęazeny podle míry obtížnosti od jedné do tęí hvÛzdiÍek. iOS, Android (1,79 €)

Klasickým papírovým zpÛvníkįm už dávno odzvonilo. Nová generace táborníkį používá chytré telefony a na nich pęímo aplikaci ZpÛvník, který umožĈuje vyhledávat v internetové databázi texty a akordy k písním, ukládat je do telefonu a nechat je pęi hraní automaticky posouvat. Skladby se dají pozdÛji editovat i transponovat pro jiné stupnice. Android (zdarma)

Tip Vodafone REAL GU GUITAR Už žádné pras prasklé struny ani rozladÛný zvuk. Aplikace Real Guitar dokonale nahrazuje funkci dęevÛné kytary. A dokonce ani nemusíte umÛt hrát, staÍí si vybrat, které akordy chcete používat a pak už jenom pęejíždÛt prstem po virtuálních strunách nahoru a dolį. Kytara umí i vybrnkávací mód pro ty, kteęí by si u táboráku chtÛli stęihnout nÛjaké to sólo. Aplikace je vhodná i pro leváky. iOS, Android (0,89 €)

MįJ VODAFONE Ani pod stanem nebo dokonce pod širákem neztratíte kontrolu nad svým úÍtem u Vodafonu. S pomocí aplikace Mįj Vodafone máte kdykoliv po ruce detailní VyúÍtování s možností rychlé úhrady pomocí karty Íi QR platby. Služba Chytrý pęehled vám zobrazí aktuální utracenou Íástku a Íerpání volných jednotek. A ani dobití kreditu není problém. iOS, Android, Windows Phone 8 (zdarma) NaÍtÛte QR a mįžete si rovnou stáhnout aplikaci Mįj Vodafone pro svįj operaÍní systém.


74

Zadáno pro Vodafone

Více informací naleznete na www.rokjinak.cz

StáhnÛte si aplikaci Layar a namięte na tuto stránku. Dozvíte se víc.

Máte hlavu plnou nápadį? Bereme vás!

Pěihlaste se do dalšího roÏníku projektu Rok jinak. Poslední termín je 19. záěí 2014.

NasmÛrujte svou kariéru na Rok jinak. Pracujte pro neziskovku a Nadace Vodafone vám bude posílat plat. Máte šanci zmÛnit svįj život. A nejen svįj! Nadace Vodafone letos posedmé vyhlašuje výbÛrové ęízení do grantového programu Rok jinak. Smyslem programu je motivovat odborníky z komerÍní Íi státní sféry, aby pęedávali své zkušenosti neziskovkám a pęispÛli tak k jejich rozvoji a profesionalizaci. Spojení byznysu s neziskovým sektorem je výhodné pro obÛ strany. Zkušení profesionálové z komerÍní sféry mohou dát své kariéęe nový smÛr a smysl, uvidí za sebou výsledky jasnÛji než ve velké firmÛ a naberou nové pracovní i životní zkušenosti. Neziskovky zase získají pro své projekty zkušeného odborníka, který jim pomįže se dále rozvíjet a jehož roÍní plat uhradí Nadace Vodafone. Grant Rok jinak udÛluje Nadace Vodafone každý rok až sedmi žadatelįm. Jde o Íeskou variantu mezinárodního programu World of Difference, který funguje v 21 zemích po celém svÛtÛ.

Co se s Rokem jinak povedlo Od 1. 1. 2009 prošlo programem celkem 36 dvojic: grantista a neziskovka. Co se jim povedlo? • Díky Janu Rybáęi se Ítenost Ekolist.cz zvedla o tęetinu. • Díky Aleši Jeníkovi vznikl nejvÛtší dárcovský portál v ÌR Darujme.cz. • Díky Martinu Klicnarovi vznikla první administrativní pasivní budova v ÌR. • Díky Tomáši Pavlíkovi vznikl stipendijní program Gendalos podporující talentované romské studenty. • Díky Pavle Stine vyrábí klienti o. s. NáruÍ chutné Íerstvé tÛstoviny Pasta Fidli. • Díky MarkétÛ Sirotkové zamÛstnala Asistence, o. s., 14 osob osob se zdravotním postižením na volném trhu práce a vznikla platforma ZamÛstnáváme bez bariér. • Díky Michalovi Dolejšovi se zlepšily obchodní výsledky Mlsné Kavky, zamÛstnávající lidi se schizofrenií.

ROK JINAK Máte také hlavu plnou nápadı a chcete je nabídnout tÝm, kdo to skuteÏnÝ potěebují? Podívejte se na www.rokjinak.cz. Těeba nÝkterá neziskovka hledá právÝ vás. UzávÝrka je 19. záěí. WWW.ROKJINAK.CZ


75

Nové stroje

Telefon pro Turbo Internet za super cenu A máme tu nejdostupnÛjší LTE telefon u nás, se kterým si posvištíte po internetu jako o závod. PoęiÏte si revoluÍní telefon, který potÛší vaši duši i penÛženku.

PoęiÏte si telefon na splátky bez navýšení Toužíte po novém, lepším telefonu, ale vaše penÛženka protestuje? Mįžete ji uklidnit, cenu si mįžete rozložit do mÛsíÍních splátek tak, jak vám to vyhovuje, a bez navýšení.

Jak splácet u Vodafonu Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Navíc mıžete telefon doplatit kdykoliv děív a nebude vás to stát ani korunu navíc. MÝsíÏní splátku si mıžete vybrat podle výšky svého Minimálního mÝsíÏního plnÝní.

Nyní jen

Minimální mÛsíÍní plnÛní

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

249 KÍ

1977 KÏ

Vodafone Smart 4 Power Exkluzivní Vodafone produkt za bezkonkurenÏní cenu OperaÏní systém Android 4.4 KitKat Velký 5" displej Extrémní výdrž baterie Podpora Turbo Internetu a bezkontaktní komunikace (NFC)

490 KÍ 690 KÍ 990 KÍ 1290 KÍ

MÛsíÍní splátka (v KÍ) 100

150

200

300

500

700

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • • •

• •

Uvedené ceny jsou platné pěi nákupu zaěízení na splátky s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 249 KÏ a jsou vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví prodejci.


76

Pęehled telefonį a tabletį

Nabídka chytrých telefonı

1 KÏ

v balíÎku za 699 KÎ/mÜs

Telefon už od 1 KÏ pěi zakoupení v balíÏku s Red tarifem. Více informací najdete na str. 94–95.

Vodafone Smart 4 mini

Vodafone Smart 4

Sony Xperia E1

HTC Desire 310

Samsung GALAXY Ace Style

Nokia Lumia 630

2477 KÍ

2977 KÍ

3477 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

Ceny Standardní cena

1677 KÍ

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba

477 KÍ

77 KÍ

577 KÍ

1077 KÍ

1577 KÍ

1577 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

12

24

24

24

24

24

PoÎet mÜsícİ Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Dostupnost

ve všech prodejnách /

ve vybraných prodejnách a e-shopu /

v e-shopu (na objednání v prodejnÛ)

modrá /

Aktuální dostupnost

oranžová

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

Android

Windows Phone

10,16 cm/4"

11,43 cm/4,5"

10,16cm/4"

11,43 cm/4,5"

10,16 cm/4"

11,43 cm/4,5"

480 × 800

480 × 854

480 × 800

480 × 854

480 × 800

480 × 854

až 4 GB/512MB

až 4 GB/1 GB

až 2 GB/512MB

až 4 GB/512MB

až 4GB/512 MB

až 8GB/512MB

Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/ RAM Podpora pamÜĦové karty/ Max. velikost pamÜĦové karty Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

•/32GB

•/32GB

•/32GB

•/32GB

•/64GB

•/128GB

2× 1,3 GHz

2× 1,2 GHz

2× 1,2 GHz

4× 1,3 GHz

2× 1.2 GHz

4× 1,2 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

3Mpix/–/–

5Mpix/•/–

3Mpix/–/•

5Mpix/–/–

5Mpix/•/•

5Mpix/–/•

Kapacita baterie (mAh)

1400

1880

1750

2000

1500

1830

Délka hovoru (minuty)

až 468

až 720

až 521

až 510

až 790

Pohotovostní doba (hodiny)

až 600

až 311

až 610

až 454

až 378

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

900/1800 /1900/2100

900/1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm)

121,6 × 64,6 × 12,3

134,7 × 66 × 10,6

118 × 62,4 × 12

131,4 × 68 × 11,25

121,2 × 62,7 × 10,65

129,5 × 66,7 × 9,2

Hmotnost (g)

111

152

120

140

134

Íerná

Íerná

bílá

modrá, oranžová

bílá

Íerná

Formát SIM

SIM

MicroSIM

SIM

SIM

MicroSIM

MicroSIM

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

2,1

3,3

3,1

3,0

3,4

Barevné provedení

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


77

Pęehled telefonį a tabletį

1 KÏ

v balíÎku za 699 KÎ/mÜs

Vodafone Smart 4 Power

BlackBerry 9720

Huawei Ascend G630

Sony Xperia L

Samsung GALAXY Xcover 2

Samsung GALAXY Ace 3 LTE

Ceny Standardní cena

4377 KÍ

4477 KÍ

4577 KÍ

4777 KÍ

5277 KÍ

5377 KÍ

PoÎáteÎní platba

1977 KÍ

2077 KÍ

2177 KÍ

2377 KÍ

2877 KÍ

2977 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

24

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Dostupnost

Poslední šance ve všech prodejnách /

ve vybraných prodejnách a e-shopu /

v e-shopu (na objednání v prodejnÛ)

Aktuální dostupnost Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/ RAM Podpora pamÜĦové karty/ Max. velikost pamÜĦové karty Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Android

BlackBerry

Android

Android

Android

Android

12,7 cm/5"

7,1 cm/2,8"

12,7 cm/5"

10,9 cm/4,3"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

540 × 960

480 × 360

720 × 1280

480 × 854

480 × 800

480 × 800

až 4GB/1GB

až 512 MB/512 MB

až 4 GB/1GB

až 8 GB/1GB

až 4 GB/1GB

až 8 GB/1GB

•/32GB

•/32GB

•/32GB

•/32GB

•/32GB

•/64GB

4× 1,3 GHz

806 MHz

4× 1,2 GHz

2× 1 GHz

2× 1 GHz

2× 1,2 GHz

•/•/•

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/•

5Mpix/•/•

5Mpix/•/–

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

5Mpix/•/•

5Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

3000

1450

2000

1700

1700

1800

Délka hovoru (minuty)

až 1080

až 420

až 600

až 546

až 530

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 430

až 360

až 432

až 550

až 498

až 370

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/900 /1800/2100/2600

800/900/1800/2600

141 × 71,4 × 9,5

114 × 66 × 12

143 × 71,7 × 8,1

128,7 × 65 × 9,7

130,5 × 67,7 × 12,1

121,2 × 62,7 × 9,99

162

120

165

137

149

120

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

MicroSIM

SIM

MicroSIM

SIM

SIM

MicroSIM

2,9

3,2

3,1

2,7

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


78

Pęehled telefonį a tabletį

Nabídka chytrých telefonı

1 KÏ

v balíÎku za 999 KÎ/mÜs

Telefon už od 1 KÏ pěi zakoupení v balíÏku s Red tarifem. Více informací najdete na str. 94–95.

1 KÏ

1 KÏ

v balíÎku za 699 KÎ/mÜs

LG Optimus F6

v balíÎku za 999 KÎ/mÜs

Sony Xperia M2

Samsung GALAXY Express 2

HTC Desire 610

Huawei Ascend P6

Samsung GALAXY S 4 mini

5577 KÍ

6177 KÍ

6177 KÍ

6777 KÍ

6977 KÍ

7977 KÍ

PoÎáteÎní platba

3177 KÍ

2577 KÍ

2577 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

4377 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

24

24

24

24

24

24

Ceny Standardní cena Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Dostupnost

ve všech prodejnách /

ve vybraných prodejnách a e-shopu /

v e-shopu (na objednání v prodejnÛ)

Aktuální dostupnost Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/ RAM Podpora pamÜĦové karty/ Max. velikost pamÜĦové karty Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

Android

Android

11,43 cm/4,5"

12,19 cm/4,8"

11,43 cm/4,5"

11,94 cm/4,7"

11,9 cm/4,7"

10,5 cm/4,3"

540 × 960

540 × 960

540 × 960

540 × 960

720 × 1280

540 × 960

až 8 GB/1GB

až 8 GB/1GB

až 8 GB/1,5GB

až 8 GB/1 GB

až 8 GB/2GB

až 8 GB/1,5GB

•/32GB

•/32GB

•/64GB

•/128GB

•/32GB

•/64GB

2× 1,2 GHz

4x1,2 GHz

2× 1,7 GHz

4× 1,2 GHz

4× 1,5 GHz

2× 1,7 GHz

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/–

•/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/–/–

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

2460

2300

2100

2040

2000

1900

Délka hovoru (minuty)

až 1080

až 876

až 1200

až 948

až 870

až 720

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 650

až 633

až 540

až 650

až 315

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/900/1800/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600 (850/2100 roaming)

RozmÜry (mm)

127,95 × 65,9 × 10,24

139,7 × 71,1 × 8,6

132,44 × 65,76 × 9,8

143,1 × 70,5 × 9,6

132,65 × 65,5 × 6,18

124,6 × 61,3 × 8,9

126

148

134

143,5

120

107

Íerná

Íerná

modrá

modrá

Íerná

Íerná

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

NanoSIM

MicroSIM

MicroSIM

2,8

3,3

2,9

2,7

Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Pęehled telefonį a tabletį

79

1 KÏ

v balíÎku za 999 KÎ/mÜs

LG G2 mini

Sony Xperia T2 Ultra

Sony Xperia Z

LG G2

Apple Huawei iPhone 4S 8GB Ascend P7

Ceny Standardní cena

7977 KÍ

8377 KÍ

8577 KÍ

9777 KÍ

9977 KÍ

9977 KÍ

PoÎáteÎní platba

4377 KÍ

4777 KÍ

3777 KÍ

4977 KÍ

5177 KÍ

5177 KÍ

MÜsíÎní splátka

150 KÍ

150 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

24

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Dostupnost

ve všech prodejnách /

ve vybraných prodejnách a e-shopu /

v e-shopu (na objednání v prodejnÛ)

Aktuální dostupnost Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/ RAM Podpora pamÜĦové karty/ Max. velikost pamÜĦové karty Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

iOS

Android

11,9 cm/4,7"

15,24 cm/6"

12,7 cm/5"

13,2 cm/5,2"

8,9 cm/3,5"

12,7 cm/5"

540 × 960

720 × 1280

1080 × 1920

1080 × 1920

640 × 960

1080 × 1920

až 8 GB/1GB

až 8 GB/–

až 16 GB/2GB

až 16 GB/–

až 8 GB/512MB

až 16 GB/2GB

•/32GB

•/32GB

•/32GB

•/64GB

4× 1,2GHz

4× 1,4 GHz

4× 1,5 GHz

4× 2,3 GHz

2× 1 GHz

4× 1,8 GHz

•/•

•/•

•/•/•

•/•/–

•/•/–

•/•/•

8Mpix/•/•

16Mpix/•/•

13Mpix/•/•

13Mpix/•/•

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

2440

3000

2330

2950

1420

2500

Délka hovoru (minuty)

až 1740

až 1440

až 840

až 2040

až 840

až 1320

Pohotovostní doba (hodiny)

až 422

až 890

až 1046

až 550

až 800

až 200

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/1900/2100

800/900 /1800/2100/2600

800/900 /1800/2100/2600

850/900/1800 /1900/2100/2600

129,6 × 66 × 9,9

165,2 × 83,8 × 7,65

139 × 71 × 7,9

138,5 × 70,9 × 9,1

115,2 × 58,6 × 9,3

139,8 × 68,8 × 6,5

125

171,7

146

143

140

124

Íerná

bílá

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

2,7

2,7

3,1

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


80

Pęehled telefonį a tabletį

Nabídka chytrých telefonı

1 KÏ

v balíÎku za 1499 KÎ/mÜs

Telefon už od 1 KÏ pěi zakoupení v balíÏku s Red tarifem. Více informací najdete na str. 94–95.

1 KÏ

v balíÎku za 1499 KÎ/mÜs

Samsung GALAXY S 4 LTE-A

Apple iPhone 5c 8GB

LG G3

Apple iPhone 5c 16GB

Sony Xperia Z2

HTC One (M8)

Ceny Standardní cena

12 377 KÍ

13 977 KÍ

14 977 KÍ

15 377 KÍ

16 177 KÍ

16 477 KÍ

PoÎáteÎní platba

7577 KÍ

6777 KÍ

7777 KÍ

8177 KÍ

8977 KÍ

9277 KÍ

MÜsíÎní splátka

200 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

24

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Novinka

Dostupnost

ve všech prodejnách /

ve vybraných prodejnách a e-shopu /

v e-shopu (na objednání v prodejnÛ)

Aktuální dostupnost Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

iOS

Android

iOS

Android

Android

12,68 cm/5"

10,16 cm/4"

13,97/5,5

10,16 cm/4"

13,2cm/5,2"

12,7 cm/5"

Rozlišení displeje

1080 × 1920

640 × 1136

1440 × 2560

640 × 1136

1080 × 1920

1080 × 1920

Celková vnitĚní pamÜĦ/ RAM

až 16 GB/2GB

až 8 GB/1GB

až 32 GB/3GB

až 16 GB/1GB

až 16 GB/3GB

až 16 GB/2GB

Podpora pamÜĦové karty/ Max. velikost pamÜĦové karty Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

•/64GB

•/128GB

•/64GB

•/128GB

4× 2,3 GHz

2× 1,3 GHz

4× 2,5GHz

2× 1,3 GHz

4× 2,3 GHz

4× 2,3GHz

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

13Mpix/•/•

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

8Mpix/•/•

20Mpix/•/•

Ultrapixel technologie/•/•

Kapacita baterie (mAh)

2600

3000

3200

2600

Délka hovoru (minuty)

až 1020

až 600

až 440

až 600

až 1140

až 1200

Pohotovostní doba (hodiny)

až 496

až 350

až 250

až 310

až 250

až 740

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

•/•

–/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900/1700 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

850/900/1900/2100

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/1900/2100

800/900/1800/2600

RozmÜry (mm)

136,6 × 69,8 × 7,9

124,4 × 59,2 × 8,97

164,3 × 74,6 × 8,95

124,4 × 59,2 × 8,97

146,8 × 73,3 × 8,2

146,36 × 70,6 × 9,35

130

132

149

132

163

160

Íerná

bílá

titan

modrá

Íerná

šedá

MicroSIM

NanoSIM

MicroSIM

NanoSIM

MicroSIM

NanoSIM

2,5

2,7

3,0

Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Pęehled telefonį a tabletį

81

Nabídka obyÏejných telefonı

1 KÏ

v balíÎku za 1499 KÎ/mÜs

Samsung GALAXY S5

Apple iPhone 5s 16 GB

Apple iPhone 5s 64 GB

Nokia 108

Alcatel One Touch 2010G

Nokia 208

Ceny Standardní cena

17 477 KÍ

18 177 KÍ

23 777 KÍ

677 KÍ

1077 KÍ

1577 KÍ

PoÎáteÎní platba

10 277 KÍ

10 977 KÍ

11 777 KÍ

377 KÍ

MÜsíÎní splátka

300 KÍ

300 KÍ

500 KÍ

100 KÍ

24

24

24

12

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Dostupnost

ve všech prodejnách / Íerná /

Aktuální dostupnost

ve vybraných prodejnách a e-shopu /

v e-shopu (na objednání v prodejnÛ)

zlatá

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

iOS

iOS

Nokia S30

Nokia S40

12,95 cm/5,1"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

4,57 cm/1,8''

6,1 cm/2,4''

6,1 cm/2,4''

Rozlišení displeje

1080 × 1920

640 × 1136

640 × 1136

128 × 160

240 × 320

240 × 320

Celková vnitĚní pamÜĦ/ RAM

až 16 GB/2GB

až 16 GB/1GB

až 64 GB/–

až 4 MB/4MB

až 128 MB/64MB

až 64 MB/64MB •/32GB

Podpora pamÜĦové karty/ Max. velikost pamÜĦové karty Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

•/128GB

•/32GB

•/32GB

4× 2,5 GHz

2× 1,3 GHz

2× 1,3 GHz

260 MHz

•/•/•

•/•/•

•/•/•

–/–/–

•/–/–

•/•/– 1,3Mpix/–/•

16Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

VGA/–/–

2Mpix/–/–

Kapacita baterie (mAh)

2800

Neuvedeno

Neuvedeno

950

750

1020

Délka hovoru (minuty)

až 1260

až 600

až 600

až 828

až 360

až 720

Pohotovostní doba (hodiny)

až 500

až 390

až 250

až 250

až 744

až 450

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

–/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

800/850/900/1800 /1900/2100/2600

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

142 × 72,5 × 8,1

123,8 × 58,6 × 7,6

123,8 × 58,6 × 7,6

110,4 × 47 × 13,5

106 × 52,5 × 13,55

114,2 × 50,9 × 12,8

145

112

112

70,2

102

89,6

Íerná, zlatá

vesmírnÛ šedá, zlatá

vesmírnÛ šedá, zlatá

Íerná

Íerná

Íerná

MicroSIM

NanoSIM

NanoSIM

SIM

SIM

MicroSIM

3,5

3,8

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


82

Pęehled telefonį a tabletį

Nabídka tabletı

Alcatel One Touch Pop 7"

Vodafone Smart Tab 4 8"

Samsung GALAXY Tab 4 8"

Apple iPad mini s Retina displejem

Ceny Standardní cena

2577 KÍ

4377 KÍ

8777 KÍ

13 077 KÍ

PoÎáteÎní platba

177 KÍ

1977 KÍ

3977 KÍ

8277 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Novinka

Dostupnost

ve všech prodejnách /

ve vybraných prodejnách a e-shopu /

v e-shopu (na objednání v prodejnÛ)

Aktuální dostupnost Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

iOS

Displej v cm/"

17,78 cm/7"

20,32 cm/8"

20,32 cm/8"

20,07 cm/7,9"

Rozlišení displeje

600 × 1024

800 × 1280

800 × 1280

2048 × 1536

Celková vnitĚní pamÜĦ/ RAM

až 4GB/–

až 8GB/1GB

až 16GB/1,5 GB

až 16 GB/1GB

Podpora pamÜĦové karty/ Max. velikost pamÜĦové karty

•/32GB

•/64GB

•/64GB

2× 1,3 GHz

2× 1,2 GHz

4× 1,2 GHz

A7 s 64 bit architekturou

•/•/–

•/•/–

•/•

•/•/•

2Mpix/–/–

2Mpix/–/–

3Mpix/–/–

5Mpix/–/•

Kapacita baterie (mAh)

3240

4060

4450

8820

Délka hovoru (minuty)

až 360

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Pohotovostní doba (hodiny) Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

–/•

–/•

•/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/1800/1900/2100

900/1800/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

800/850/900/1800/2100/2600

800/850/900/1800/2100/2600

192 × 113 × 8,9

209 × 122,8 × 7,99

210 × 124 × 8

200 × 134,7 × 7,5

285

328

320

341

Íerná

Íerná

Íerná

stęíbrná

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

NanoSIM

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Pęehled telefonį a tabletį

83

Vybrané prodejny s rozšíęenou nabídkou telefonį a tabletį Z tÜchto prodejen si mİžete telefon Îi tablet odnést hned. Na všech ostatních vám stroje z rozšíĚené nabídky rádi objednáme.

Apple iPad Air

Samsung GALAXY Note 10.1 2014 Edition

Ceny Standardní cena

15 277 KÍ

IGY Centrum Pražská

Hradec Králové

PoÎáteÎní platba

8077 KÍ

9977 KÍ

MÜsíÎní splátka

300 KÍ

300 KÍ

24

24

PoÎet mÜsícİ

Futurum

Liberec

OC Nisa

Mladá Boleslav

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı

Olympia

Olomouc

Poznámka ve všech prodejnách /

ve vybraných prodejnách a e-shopu / (na objednání v prodejnÛ)

v e-shopu

Aktuální dostupnost

Globus

Ostrava

Avion Shopping Park Nová Karolína

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

iOS

Android

24,64 cm/9,7"

25,65 cm/10.1"

Rozlišení displeje

2048 × 1536

2560 × 1600

Celková vnitĚní pamÜĦ/ RAM

až 16 GB/1GB

až 32 GB/3GB

Podpora pamÜĦové karty/ Max. velikost pamÜĦové karty Procesor Internet/Podpora 3G/LTE

•/64GB

A7 s 64 bit architekturou

4x2,3 GHz

•/•/•

•/•/•

5Mpix/–/•

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

8820

8220

Délka hovoru (minuty)

Neuvedeno

Neuvedeno

Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Pohotovostní doba (hodiny) Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

–/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

800/850/900/1800/2100/2600

800/850/900/1800/2100/2600

240 × 169,5 × 7,5

171,4 × 243,1 × 7,9

478

545

Frekvence (MHz) LTE

Galerie Vaĉkova Masarykova 2 NC Královo Pole Olympia

Ìeské BudÛjovice

17 177 KÍ

Ceny na splátky (pĚíklad)

Dostupnost

Brno

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

šedá

bílá

NanoSIM

MicroSIM

Pardubice

AFI Palace

PlzeĈ

Nám. Republiky 3 Tesco

Praha

Atrium Flora Centrum Chodov Íerný Most Jugoslávská 11 Národní 28 NC Eden Novoplaza OC Nový Smíchov II. OC Letĉany Palladium Václavské nám. 47 Vinohradská 167

ProstÛjov

KoneÎná 25

Uherské HradištÛ

Masarykovo námÜstí 37

Ústí nad Labem

OC Forum Mírové nám. 207/34

Zlín

Centro Zlín OC Zlaté Jablko

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Nové stroje

84

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Nabušení nováÍci Dva moderní stroje za skvÛlou cenu. Ani nebudete vÛdÛt, po kterém z nich koukat víc. Ale vzhledem k tomu, že každý umí trochu jiné vÛci, urÍitÛ si nakonec vyberete.

Nyní

7777 KÏ

LG G3

Nyní

177 KÏ

Alcatel One Touch Pop 7"

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

a potom 300 KÏ × 24 mÝsícı

Jeden z prvních telefonı s ultra jemným rozlišením QHD Opravdová lahıdka pro manažery a technologické fandy Vynikající fotoaparát s 13 Mpixely Supervýkonný Ïtyějádrový procesor 2,5 GHz Unikátní intuitivní ovládání na zádech telefonu

Krásný tablet za dostupnou cenu SkvÝle pěenosný tablet ideálních rozmÝrı. Vymazlený 7" TFT displej PlnÝ dotykové rozhraní

Uvedené ceny jsou platné pěi nákupu zaěízení na splátky s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 490 KÏ a jsou vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci.


Pęedplacená nabídka

85

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb.

14 dní volání, SMSek a Internetu zdarma pěi dobití 600 KÏ

400 KÏ

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Volání, SMS a Internet zdarma za dobití Dárek

Doba trvání

300–399 KÍ

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 7 dní

400 KÍ a více

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 14 dní

Dobíjená Íástka

KARTA PRO PARTU Volání na ÎtyĚi Îísla Vodafone za 1,90 KÎ

K získání dárku na 14 dní staÏí dobít pouze 400 KÏ. Nabídka platí do odvolání pro nové i stávající zákazníky.

Karta se vším všudy

Karta pro partu Program Ítyęka – volání na 4 Íísla Vodafone

1,90 KÍ/min.

Volání do všech sítí

Volání do všech sítí v ÌR

3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,90 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Pęipojení na týden 60 MB

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.

4,90 KÍ/min.

49 KÍ


86

Pęedplacená nabídka

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Užívejte si neomezené volání i s našimi pěedplacenými kartami NEOMEZENÉ VOLÁNÍ V SÍTI VODAFONE PRO VŠECHNY PęEDPLACENÉ KARTY Ke všem pěedplaceným kartám si mıžete aktivovat jeden z balíÏkı pro neomezené volání. Cena balíÏkı je 20 KÎ. BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

1) Neomezené volání do sítÛ Vodafone na den Od doruÏení notiŮkaÏní SMS až do nejbližší pılnoci budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VOLANI VF DNES

2) Nonstop víkend Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VIKEND A

INTERNET PRO PęEDPLACENOU KARTU Potěebujete-li mobilní pěipojení jenom na Ïas těeba v notebooku na dovolené, na chalupÝ nebo u rybníka, máme pro vás pěedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÝ, mıžete se těeba rozhodnout pro datový tarif.


Pęedplacená nabídka

87

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/odmeny

S pęedplacenkou na vás Íeká odmÛna Ìím déle jste s námi, tím víc získáte. StaÍí si dobít pęedplacenou kartu. OdmÛnu dostanete pokaždé, když si dobijete aspoĈ 250 korun. Nebo vás odmÛníme, když si dobijete online.

To, zda chcete za odmÝnu SMSky, nebo volání, mıžete kdykoliv zmÝnit na muj.vodafone.cz

ODMÛNY ZA VÛRNOST Jsem s Vodafonem

První rok Druhý rok Těetí rok a víc

Online dobíjení je pohodlné, bez registrace a navrch s odmÝnou.

Dostanu volání nebo SMS v síti Vodafonu

na 2 dny na 4 dny na 7 dní

Do programu Vodafone odmÛny za vÛrnost se mįžete pęihlásit v Internetové samoobsluze na muj.vodafone.cz, kde si zvolíte, zda chcete jako odmÛnu volání, nebo SMSky. Pokud chcete jako odmÛnu dostávat SMSky, staÍí si je aktivovat pęes SMS zdarma ve tvaru ODMENY na Ííslo 7700. Další informace najdete na www.vodafone.cz/odmeny. Pokud máte Kartu pro partu, pęihlašovat se nemusíte. OdmÛny ve formÛ SMS budete dostávat automaticky. OdmÛny platí pro všechny pęedplacené karty kromÛ Karty se vším všudy, která v sobÛ odmÛny za dobití už má.

ODMÛNY ZA ONLINE DOBITÍ Získejte dva dny volání v síti Vodafonu zdarma. StaÏí si dobít alespoĊ 250 KÏ online pěes aplikaci nebo v Samoobsluze Mıj Vodafone nebo na dobijeni.vodafone.cz. Pro získání odmÛny se nemusíte nikam registrovat, mįžete dobíjet z pohodlí domova a ještÛ za to dostanete odmÛnu. Vodafone odmÛny za vÛrnost a odmÛny za online dobití se nesÍítají. Pokud jste registrováni do odmÛn za vÛrnost, dostanete pouze je.


88

Mobilní internet

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Mobilní internet Turbo Internet se šíęí do všech koutį republiky. FrÍet na nÛm mįžete s jakýmkoliv datovým pęipojením od Vodafonu.

Ceník Služba

Objem dat

Cena

ZvýhodnÛná cena se smlouvou

DodateÍný objem dat

Cena

10 GB

999 KÍ

499 KÍ

1 GB

201 KÍ

MÛsíÍní tarify Mobilní pęipojení 10 GB Mobilní pęipojení 4 GB

4 GB

519 KÍ

259 KÍ

1 GB

201 KÍ

Mobilní pęipojení 1,5 GB

1,5 GB

399 KÍ

1 GB

201 KÍ

Mobilní pęipojení 500 MB

500 MB

249 KÍ

89 KÍ

500 MB

201 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

250 MB

178 KÍ

150 MB

100 KÍ

Pęipojení na den

25 MB/24 hodin

25 KÍ

Pęipojení na dva dny

500 MB/48 hodin

75 KÍ

60 MB/7 dní

49 KÍ

60 MB

39 KÍ

Tarify pro pęíležitostné pęipojení

Pęipojení na týden

Vodafone Mobile Connect K5150 Podporuje pęipojení LTE

Už od

77 KÏ

Samsung Mobile Hot Spot Podporuje pęipojení LTE

Už od

777 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání objemu dat? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je objem dat vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny smÝrem dolı.


Internet na doma

Pęipojte celou kanceláę, domácnost i chatu Máme pro vás nové Pęipojení bez kabelu. S naším modemem si mįžete vzít internet kamkoliv a pęipojit k nÛmu až 36 zaęízení najednou.

Pęipojení bez kabelu MÛsíÍní tarif

Cena

ZvýhodnÛná cena se smlouvou

ZvýhodnÛná cena se smlouvou, když už u nás jednu máte

Pęipojení bez kabelu 4 Mbps

499 KÍ

399 KÍ

349 KÍ

DATA BEZ KABELU A BEZ OMEZENÍ Internet k vám sviští rychlostí 4 Mbps a od vás 2 Mbps. Instalace je snadná: vložte SIM kartu do modemu a zapojte ho do zásuvky. Mıžete pěipojit až 36 zaěízení. Modem si vezmete těeba na chalupu, a pěitom nemusíte internet platit dvakrát.

PĚipojení bez kabelu Už od

349 KÏ mÜsíÎnÜ

Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.

Modem Vodafone B3000 Podporuje pęipojení LTE

Nyní jen

977 KÏ

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

89


90

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Pro firemní zákazníky máme vždycky nÛco navíc Nebojte se nám ukázat IÌO. Pro každého ūremního zákazníka u nás vymyslíme nÛco speciálního. Zeptejte se ve své prodejnÛ Vodafonu. Mobilní zabezpeÍení zdarma Business

Business

RED

RED

Neomezené volání ve ŮrmÝ

do sítÜ

a neomezené SMS

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Business

Business

RED

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

a neomezené SMS

Neomezené volání

se vším všudy

a neomezené SMS

Neomezené volání

Premium

a neomezené SMS

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do všech sítí

do všech sítí

do všech sítí

250 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

internet + 300 MB v zahraniÏí

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

Neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

+

10 GB

mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

Druhá a tęetí SIM karta s 25% slevou PoęiÏte si do ūrmy výhodnÛ další SIM kartu s jakýmkoliv z Business Red tarifį.

A ještÛ k tomu... Ke skvÛlým Business Red tarifįm pro ūremní zákazníky získáte i ęadu dalších výhod.

1. SIM napě. Tarif Red za 699 KÏ

+

2. SIM -25 % napě. Tarif Red za 507 KÏ

DATA JEŠTÛ LEVNÛJI 50 % sleva na 4GB a 10GB datový tarif.

3. SIM -25 % napě. Tarif Red za 507 KÏ

+ BEZPEÍNOST Pro tarify Business Red se vším všudy a Premium mıžete mít Mobilní zabezpeÏení úplnÝ zdarma.

VÝHODNÛJŠÍ TELEFONY Sleva 1000 KÏ na chytré telefony a tablety, které si u nás koupíte na splátky.

91


92

Red tarify pro ūrmy

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni

Mobilní zabezpeÍení Pęinášíme nejlepší zážitek z focení ve vodÛodolném smartfonu Jen s tím nejlepším od Sony je léto opravdu parádní. S tímhle strojem mįžete pęi zavęeném krytu fotit a toÍit videa až pįlhodiny pod hladinou a to do hloubky až 1,5 metru. Což se obzvlášĥ v létÛ hodí.

Pro Business Red tarify se vším všudy a pro Business Red Premium máte Mobilní zabezpeÏení

BalíÍek obsahuje

zdarma

telefon neomezené volání do všech sítí 1000 minut do zahraniÎí neomezené SMS do všech sítí 4 GB internet

VYUŽIJTE MOBILNÍ ZABEZPEÍENÍ NA OCHRANU SEBE I ZAMÛSTNANCį Lokalizace, zamknutí nebo vymazání dat, kdykoliv potěebujete.

Sony Xperia Z2 5,2-palcový Full HD displej Îtyějádrový 2,3 GHz procesor 4K video a 20.7 MPx fotoaparat Odolný vıÏi vodÝ a prachu

Vzdálené nastavení e-mailı a Wi-Fi. Vynucení nastavení hesla na zaěízení. Vhodné pro všechny operaÏní systémy. Antivirová ochrana. Cena Mobilního zabezpeÏení je jen 49 KÏ mÝsíÏnÝ.

Telefon za

1 KÏ

Správa až 50 zaěízení z jednoho administrátorského úÏtu.

v balíÏku za 1499 KÏ/mÝs.

Cena balíÏku je platná pěi zaplacení poÏáteÏní platby již od 1 KÏ za telefon na splátky (500 KÏ × 24 mÝsícı) a pěi uzavěení smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 990 KÏ na 24 mÝsícı. Ceny uvádíme vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci.


Volání v cizinÛ

93

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/roaming

V cizinÛ se neomezujte Za hranicemi s námi mįžete volat, SMSkovat i surfovat bez problémį. Dejte všem doma vÛdÛt, kde právÛ jste!

Využijte svıj domácí tarif ve 41 evropských zemích

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Provolané minuty se odeÏítají z vašeho domácího tarifu. Poplatek platíte jen za ty dny, kdy naše služby opravdu použijete. Minuta hovoru po provolání volných minut bude za 6,50 KÏ, SMSka po vyÏerpání tÝch volných stojí 1,50 KÏ. Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

69 KÍ/den

Ìerpání minut, SMS a dat z vašeho domácího tarifu ve 41 evropských zemích

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 69 KÍ vám úÍtujeme jen pęi uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data ze svého domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách.

Vodafone Roaming na den si pěidejte k nÝkterému z Red tarifı

ZaĚiÐte si ho hned teÐ MrknÛte do naší Internetové nebo Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Roaming na den zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *77 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby.

Ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné až do další aktualizace nabídky. O dalších roamingových službách se dozvíte na www.vodafone.cz/roaming


94

Nabídka mÛsíce

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Nové balíÍky s telefonem Jsou chytęí a jsou výkonní. PrávÛ tyhle fešáky mįžete dostat s neomezeným voláním, SMSkami a horou dat, to celé dohromady už od 999 KÍ mÛsíÍnÛ. A na místÛ vás to bude stát už od jedné koruny. Tak si vyberte to nejlepší ęešení!

BalíÍek obsahuje telefon neomezené volání do všech sítí

nebo

neomezené SMS do všech sítí 1,5 GB internet

Samsung GALAXY S 4 mini Luxusní 4,3" Super AMOLED displej Vylepšený 8Mpixelový fotoaparát Inovované rozhraní Touch Wiz SkvÝle se vám vejde do kapsy

Sony Xperia Z 13Mpixelový fotoaparát s technologií Sony Exmor Timescape vám zobrazí všechny komunikaÏní kanály na jednom místÝ Zvýšená odolnost proti prachu a vodÝ s certiŮkátem IP57

Telefon za

1 KÏ

v balíÏku za 999 KÏ/mÝs.

Cena balíÏku je platná pěi zaplacení poÏáteÏní platby již od 1 KÏ za telefon na splátky (300 KÏ × 24 mÝsícı) a pěi uzavěení smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 690 KÏ na 24 mÝsícı. Ceny uvádíme vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci.


Nabídka mÛsíce

95

BalíÍek obsahuje telefon neomezené volání do všech sítí

nebo

1000 minut do zahraniÎí neomezené SMS do všech sítí 4 GB internet

Samsung GALAXY S5 luxusní tenouÍký smartphone s 5,1” Full HD displejem výkonný 2,5 GHz Ítyęjádrový procesor odolný proti vodÛ, prachu i nárazu s certifikátem IP67 rychlé datové pęenosy s LTE a Turbo Internetem ÍteÍka otiskį prstį a tepový sensor

Sony Xperia Z2 fantastický foĥák 20 Mpix s technologií Sony Exmor Full HD TRILUMINOS displej s výbornou Íitelností na slunci baterie se STAMINA módem pro dlouhou výdrž podpora LTE a Turbo Internetu

Telefon za

1 KÏ

v balíÏku za 1499 KÏ/mÝs.

Cena balíÏku je platná pěi zaplacení poÏáteÏní platby již od 1 KÏ za telefon na splátky (500 KÏ × 24 mÝsícı) a pěi uzavěení smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 990 KÏ na 24 mÝsícı. Ceny uvádíme vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci.


96

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red do sítÛ pro studenty Promažte si panty v puse! Máme pro vás tarif, se kterým mįžete volat i psát bez pęestávky. MrknÛte se na hlavní výhody.

RED do sítÜ

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

100 KÏ SLEVA!

JAK NA NI? Tuhle skvÝlou nabídku mıže využít každý, kdo studuje a není mu víc než 26 let. StaÏí nám dát souhlas s užitím rodného Ïísla. U studentı pod 18 dá souhlas zákonný zástupce.

Neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

250 MB internet

399 KÏ mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

97

Red tarify pro celou rodinu UdÛlejte radost sobÛ i své penÛžence. NovÛ už i k tarifu Red do sítÛ za 499 KÍ získáte Tarif pro partnera se slevou 200 KÍ a pro dítÛ navíc tarif úplnÛ zdarma! RED TARIFY V PRAXI RodiÏe si mohou mezi sebou volat bez omezení a zdarma. StejnÝ tak i dcerce a na všechna Ïísla v síti Vodafonu. Navíc mají 130 minut do jiných sítí. A dcera, ta má v naší síti neomezené SMSky a 50 minut volání. Více o Red tarifech se dozvíte hned na pěíští stránce.

To celé za

798 KÏ

RED do sítÜ

+

RED

do sítÜ pro partnera

+ Tarif pro dítÜ zdarma

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dítÝ si mıžete poěídit pouze k tarifım Red do sítÝ, Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


98

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red tarify s nášupem Naše tarify, se kterými si mįžete volat i psát do aleluja, už dobęe znáte. Takže aby se vám neokoukaly, pęichystali jsme vám navíc poęádný nášup. K Red tarifįm si mįžete pęidat, co hrdlo ráÍí.

Start

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

do sítÜ

v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

20 MB internet

249 KÏ mÜsíÎnÜ

RED Neomezené volání

RED

se vším všudy

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do všech sítí

do všech sítí

250 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dítÝ si mıžete poěídit pouze k tarifım Red do sítÝ, Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

99

A ještÛ ten nášup Aħ si k Red tarifu pěidáte cokoliv z naší speciální nabídky, nÝkdo z vaší rodiny bude mít radost: partner, dÝti, a hlavnÝ ten, kdo drží kasu.

DATA ZA SUPER CENU RED DO SÍTÛ PRO PARTNERA K Red tarifım novÝ již od 499 KÏ si mıžete pěidat tarif za super cenu také pro svou manželku, manžela, prostÝ pro svého partnera.

RED Premium

RED

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS do všech sítí

10 GB internet + 300 MB v zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

do sítÜ pro partnera

+

Neomezené volání

DÛTI TO MAJÍ ZADARMO Tarif pro dítÝ dostanete ke kterémukoliv z neomezených Red tarifı novÝ již od 499 KÏ.

Tarif pro dítÜ zdarma 50 min. v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

250 MB

20 MB

internet

internet

299 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

10 GB 999 KÏ

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

499 KÏ

Pusħte internet i do svého tabletu Ïi notebooku.

0 KÏ

mÜsíÎnÜ

499 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

4 GB 519 KÏ

259 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

500 MB 249 KÏ

89 KÏ mÜsíÎnÜ


=DVWDYWHQDRNDPŖLNVYňMŖLYRW Zachyťte zlomek vteřiny a uchovejte si jej navždy. Objevte rychlé automatické zaostřování v GALAXY S5.

Profile for Čilichili

2014 | 07 | Čilichili: Tábor  

Na tábor vám dneska dítě nevyjede bez mobilu. Rodiče prudí hlavase třikrát denně, aby se zeptali, jestli nemá jejich Pepíček bebínko. Mrkli...

2014 | 07 | Čilichili: Tábor  

Na tábor vám dneska dítě nevyjede bez mobilu. Rodiče prudí hlavase třikrát denně, aby se zeptali, jestli nemá jejich Pepíček bebínko. Mrkli...

Profile for cilichili
Advertisement