__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 6 | 2018


Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 6 | 2018


Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 6 | 2018


Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 6 | 2018


Fakebook

─МiliChili 6 | 2018

3

┼аtiky

├ФYRGQtLQIRUPDFH .DWRYQDSURVWROHWt'HNRQVWUXNFHD[LRPDWLFN├╕FK VWUXNWXUNRQFHSWXWHOHYL]QtFKFHOHEULW

Monika

3WiWHVHSUR─ЖVHQD├еHGFHU\MPHQXMt&KDUORWWHD2UQHOOD &KDUORWWHVHMPHQXMHSRGOHPpKRY]RUX&KDUORWW\*DUULJXH 0DVDU\NRYp2UQHOODGRVWDODMPpQRSRGOHS─нYDEQpYHGOHM├еt KUGLQN\GUDPDWX'FHUD-RULRYDRG*DEULHODG $QQXQ]LD 9├еLPQ─ХWHVL├зHYHMPpQHFK2UQHOODD&KDUORWWHMHY├зG\SR MHGQp]GYRMHQpVRXKOiVFHSRGREQ─ХMDNRYS─еtMPHQtFK*DUULJXH DG $QQXQ]LR 7RWRVHOtEtIDQRX├еN─нPLQWHOHNWXiOQtUHDOLW\VKRZ├дWLN\

Ornella

.RQ├БLNW\YURGLQ─Х─еH├еtPHYVRXNURPtDVQDGKOHGHP0DPLQND MHE\WRVWQ─ХYHONRU\ViE\WRVW .G\├зPiQDS─еtNODGSRFLW├зHMVHP RGE\ODS─еtSUDYXQDURGLQQ├╕NRQFHUWDWRQiOQtKXGE\SURVW─ХMHQ S─еLMGHDS─еL%HUJRY─ХNODYtUQtVRQiW─ХP─ХSRKODGtSRUDPHQL 7RWRVHOtEtIDQRX├еN─нP2UQHOOLQ\E\VWUpWYi─еH

Pepa

9ND├зGp─ЖHVNpGRPiFQRVWLY─ЖHWQ─ХW─ХFKQHMERKDW├еtFKSURVW─Х Y├зG\FN\QDMGHWHGUREQRVWNWHUiPDMLWHOHXVY─ХG─Жt]YLGOiFWYt =iVXYN\]IDOH├еQpKRG─еHYD.─еHVODVSVHXGREDURNQtPLRS─ХUDGO\ 9tQRYpWDSHW\VH]ODW├╕PY]RUHP├дWLNRYLMVRXDOHGRNRQDOt =HQRYiMHGQRGXFKRVWDQHYWtUDY├╕S─нYDE7RMVRXRQL 7RWRVHOtEtIDQRX├еN─нPVNURPQpQHRNi]DORVWL

Kamil Fila

0RQLND├дWLNRYiKUDMHVY─нMSDUWRGSX]XMtFtEOEN\VEUDYXURX 6WHMQ─ХMDNR-L─еLQD%RKGDORYiQDYUFKROXNDULpU\GRNi├зHGLYiND S─еHVY─ХG─ЖLW├зHUROHMHY\VWDY─ХQiQDMHMtVNXWH─ЖQpRVREQRVWL.GR ]QiRSUDYGRYRXWYi─еWpWRGHFHQWQtWLFKpDNXOWLYRYDQp├зHQ\ VOHGXMHVHFKY─ХQtPYVUGFLGHFKEHURXFtKHUHFN├╕NRQFHUW 7RWRVHOtEtIDQRX├еN─нPSUDYG\

Monika

$SURWR├зHMHVW─еHGDSRVtOiPSURVYpIDQRX├еN\Q─ХFROHFKWLY─ХM├еtKR

Charlotte

6W\GtPVHNG\NROLYPXVtPQDNDPHUXXNi]DWQDKpVWHKpQNR 1D├еW─ХVWtPRKXGtN\VW─еLKXDVYpW─ХOHVQpVWDYE─Х─ЖDVWRQDVWDYLW PtVWRQRK\UXNX 7RWRVHOtEtIDQRX├еN─нP&KDUORWWLQ├╕FKYQDGY├еXGHSRW─ХOH

Foto: ProямБmedia, Shutterstock

Michal

1HMY─ХW├еtUDGRVWPLG─ХOiYQRX─ЖHN4XHQWLQHN6QD├зtPHVHKR]XE\ QHKW\EUiQLWS─еHGSXEOLFLWRXDOHMHSURVW─Х├еLNRYQ├╕-HPXYUDFt ~VP─ХY\FKRGtD]NRX├еtSUYQtVO─нYND2UQHOONDX├з─еH├еtMHVWOLE\KR QHY]DOLGR├еNROL─ЖN\G─еtY1HERLURYQRXQDX─Ж─Яi─ЖHN 7RWRVHOtEtIDQRX├еN─нPGREUpY├╕FKRY\

7RWRVHOtEtPLORYQtN─нPYHON├╕FKY─ХFt


4

Rozjezd

Dočtete se u nás i s obrázky Čeština matikou Problém krabiček vyřešen Co jste hasiči... Fotky křtěňátek Kdo na vás co ví Co si tak trochu vymítnout Fakt divný kapely Nejnudnější paření Polák od okurek Červ nové kultury

ČILICHILI 123 01

03

123: Vodafone 44 46 47 48 49 58 60 62 64 65 66 70 72 74

Pokrytí Laboratoř Nadace Vodafone Vyhrajte s Můj Vodafone Chytrá zařízení Všechno o telefonech Nabídka pro věrné Předplacená nabídka Připojení s Vodafonem Nabídka 60+ Tarif pro mladé Tarify pro firmy Vodafone Pass Tarify pro jednotlivce Rodinné tarify

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7 – Troja, IČ: 26447657, tel.: 244 023 201, www.boomerang.co.com, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 17. 5. 2018. Datum vydání 1. 6. 2018. Distribuce Česká republika. Periodicita měsíčník. Prodej inzerce Tereza Kunová, e-mail: tereza.kunova@boomerang.co.com. Uzávěrka podkladů inzerce 7/2018 15. 6. 2018. MK ČR 15371. Oheň je dobrý sluha, ale špatný flám. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Nehažte vodou! E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.

02 04

Bydlíme v přírodě. V přírodě se vyskytuje život. A konkrétně v té naší mimoměstské přírodě žijí malí skákací pavouci. Nevím, jestli je znáte, zkusím vám napovědět: jsou to pavouci, jsou malí a skáčou. Na to, jak malí pavouci to jsou, skáčou dost. V lehké parafrázi by se dalo říct, že co je velký skok pro pavouka, je rozhodně velký skok i pro člověka. V mém případě jde většinou o úskok stranou, doprovázený zvukovými defekty (ne, v posledním slově není chyba, jen se zeptejte mého snoubence) a scénickým tancem. Psi se coby záchranáři ženy v nesnázích naprosto neosvědčili; pro fenku je pavouk pod její rozlišovací schopnost a pes k němu sice s výhružným funěním přiblíží čumák, ale jelikož pavouk zjevně nevoní jako slanina, větší psí pozornosti se nedočká, i kdyby se uskákal. Vypadá to jako bezvýchodná situace, ale… my máme ve vesnici dobrovolné hasiče. A od těch já si hodně slibuji. Z povrchního pozorování jsem sice pochopila, že jsou zaměřeni spíš na stavění májky a popíjení piva před hasičárnou, ale určitě už brzy nějakého uvidím zachraňovat koťátko a od toho je jen krůček k pravým superhrdinským výkonům. Jakým odnášení malých skákajících pavouků z mojí kuchyně určitě je. Prostě práce pro opravdové chlapy. Dobrovolné hasiče zkrátka nejde neobdivovat, proto jsou také tématem aktuálního ČILI. Čtěte a dojímejte se. Já si zatím sednu na židli tak, abych neměla nohy na podlaze, a vyčkám příchodu dobrovolné pomoci.

05

Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz

13

<

06

07

08

09

10

11

12

14

Ředitelka projektu Markéta 01 Moreno Šéfredaktorka Tereza 02 Jiráková Zástupkyně šéfredaktorky Petra 03 Poláková Obsahový dohled Štefan 04 Švec Hlavní editor Filip 05 Horáček Editoři a psavci Jindřich 06 Novák Markéta 07 Bajerová Online department Jan 08 Studnička Designér Tomáš 09 Trnobranský Kreativní ředitel Petr 10 Bláha Ilustrátorka Karolína 11 Slováková Manažer redakce Marek 12 Slezák Produkční Pavel 13 Matuška DTP Jan 14 Pitra Manažeři inzerce Tereza Kunová, Zdeněk Vaculík Fotograf Michael Kratochvíl Titulka Karolína Zatím Slováková

Foto: Michael Kratochvíl

6 8 10 20 24 28 32 34 38 40


5

ČiliChili 6 | 2018

Důležité T

Stres je nezdravý, takže SI DÁVEJTE ZATRACENÝHO MAJZLA, ABYSTE BYLI FURT ÚPLNĚ V KLIDU, JASNÝ???!!!

Zdraví T

Foto: Profimedia

Zubní kazy dohnaly angínu a jsou ještě šikovnější Sport T

Dominik Hašek koupil Spartu Praha Legendární brankář, bůh z Nagana a úspěšný obchodník v oboru nealkoholických nápojů si pořídil nejslavnější pražský fotbalový klub. „Prostě ho chci přejmenovat,“ uvedl nový majitel na tiskové konferenci. „Na počest mého oblíbeného drinku se klubu bude ode dneška říkat Smarta Praha.“ Fanoušci změnu vítají, protože u Sparty už stejně nikdo nevěděl, podle čeho se jmenuje. =

Bacily angíny, které se dokázaly adaptovat na většinu antibiotik, inspirují ostatní nemoci a tělní parazity. Například zubní kazy se díky jejich příkladu začaly adaptovat na dosud nedostupné plomby a můstky. I zubní plombu proto může napadnout kaz a v nejbližší době se očekává přechod kazů na zlaté zubní náhrady. Stomatologové reagují zavedením jedovatých plomb Bryskně z arzénu a cyankáli, které by měly kazy usmrtit hned v zárodku.= T Americká feministická organizace Justice in History obvinila Adolfa Hitlera ze sexuálního obtěžování.

<

Lidé v Grónsku pijí Coca-Colu vařenou.

<

Roztomilé T

Předškolák chce pracovat u policie, aby mohl obkreslovat mrtvoly křídou.

Konec diskriminace. Nemovitosti v zatopených oblastech Slapské přehrady musí pojišťovny pojišťovat proti povodni, rozhodl Ústavní soud.


6

Rozjezd

Gastronomie T

Pizza s chřestem není jídlo, potvrdil Český potravinářský svaz.

Školství T

Profesor Hejný upgradoval svoji metodu výuky matematiky Čím dál oblíbenější metoda učení matematiky podle Hejného došla do další fáze. Profesor Hejný zveřejnil ještě důslednější proměnu způsobu výuky. Napříště se proto bude v hodinách matematiky podle Hejného učit čeština. =

<

Program festivalu

V kostce

T

T

Nobelova cena za chemii letos nebude udělena kvůli intimnímu skandálu způsobenému ethanolem. Severní Korea vyjádřila jako ústupek ochotu přestěhovat se na jih. Jediný, kdo vidí svět realisticky, jsou surrealisté.

Colours of Ostrava 2018

Úspěšný zásah mexické policie Mafiánský boss Tony Bandolero řečený Bandaska je v policejním autě převážen k výslechu po dramatickém zadržení v mlékárně ve městě Guaraná. =

<

108 – K vodě, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin


7

ČiliChili 6 | 2018

Duel

Hasičský bál : Myslivecký bál Můžete vyhrát helmu 1 : 1 Můžete vyhrát šelmu Pálenka teče proudem 1 : 1 Myslivecká je správně stará Pyromani mají pré 1 : 1 Pytláci mají svátek Volba Miss hasička 1 : 1 Volba Miss vábnička Největší hit: Hóó-řííí 1 : 1 Největší hit: Halalíííí

5:5 Foto: Profimedia Obrázek: Tereza Vašků

Ať v červené, nebo v zelené, ples je ples a na tom nejde najít nic špatného

Poslední záběr

Zoologie T

Na jihu Evropy byla údajně spatřena tradiční rodina

Pracovní právo

Biologové z Univerzity v Montpellier oznámili, že v okolí města Pantalon-sur-Mer svědkové zaznamenali tradiční rodinu. Skupinový tvor byl považován za vymřelého od roku 2014, kdy se rozvedlo poslední tradiční manželství v Rakousku. Svědkové bohužel nedokázali vzácný úkaz vyfotit a neshodli se, zda rodina vydržela v celku T po celou dobu pozorování, nebo zda sameček provedl coming out a odešel k bratrovi své ženy. =

Prostitutky, které nosí lodičky s podpatkem, žádají příplatek za práci ve výškách.

<

Nešťastný fotograf televizní stanice CNN se pokusil zachytit mladého vynálezce extrémně výkonného vysavače Dereka Levyho z Massachusetts v USA. Poté chlapec svůj stroj zapnul.=

<


8

Rozjezd

–Povalují se vám po kuchyni plastové krabičky? –Dělají nepořádek a nedaří se vám je uklízet?

REKLAMA

o níh alit u! v k Z last p

JE TU REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ!

SADA ÚLOŽNÝCH KRABIČEK NA PLASTOVÉ KRABIČKY! Rozměry přizpůsobeny tak, aby se krabičky do krabiček přesně vešly!

Ekologie T

Zlepšování životního prostředí ohrožuje životní prostředí

T

Nové způsoby využití woo-doo

T

Organizace Greenpeace s potěšením oznámila, že počet plejtváků obrovských ve světových mořích vzrostl za 5 let o 300 procent. Hned poté ale varovala organizace Greenpeace, že kvůli velkému počtu plejtváků stoupá hladina oceánů a že přemnožení plejtváci můžou vyšplouchat všechnu vodu.=

<

Ano, panenka Barbie je úplně blbá, potvrdil psycholog. Další díl Avengers bude mít 137 hlavních hrdinů, oznámilo filmové studio.

Woo-doo panenky svých blízkých nosí čarodějnicím čím dál více lidí. Chtějí po odbornicích, aby dávaly panenkám masáže, hladily je po vlasech a šimraly je štětečky. „Je to mnohem příjemnější práce než ty věčné jehly a svíce,“ svěřila se Madam Arbuella v důvěrném rozhovoru poté, co jedné z opečovávaných panenek omylem rozšlápla hlavu. =

Soutěž o nejméně populární vzdělání vyhrál středoškolský studijní obor Kočičí řezník s maturitou.

<

Terorismus T

Baskická teroristická organizace ETA oznámila konec výroby žehliček.

Muž získal práci v marketingu, přestože se u pohovoru pokoušel dělat zápisky tužkovou baterkou. Foto: Profimedia

Esoterika

Bryskně


9

ČiliChili 6 | 2018

Životní styl T

Běh na 5 kilometrů prodlouží váš život o 30 minut Lékaři z univerzity v New Hampshire vypočítali, že běh na pětikilometrovou vzdálenost prodlouží život člověka v průměru o 30 minut. Běh samotný, jak uvádí Bryskně T dodatek ke zprávě, trvá Karel Hynek Mácha psal přibližně 40 minut.= německy, potvrdila analýza jeho spisu Versuche des Ignaz Mácha.

<

Zázrak! Žena spatřila mrak, který vypadal jako Ježíš. Poté se z nebe spustila voda.

Města šetří pomocí živých retardérů Starostové středoamerických měst nemají na potřebné zpomalovací hrbolky v ulicích. Angažují proto příjemce sociální pomoci a odsouzené k veřejně prospěšným pracím. Přeživší dostávají milost.=

<

Výchova T

Nejlepší domácí mazlíčci pro děti Výchovní poradci z organizace Break the little brainzzz zveřejnili seznam nejvhodnějších živých mazlíčků pro vaše děti. Patří mezi ně:

JEPICE

ROPUCHA

KROCAN

KAMERUNSKÁ KOZA ČERVOTOČ

Poučí děti o pomíjivosti a naučí je vyrovnávat se se ztrátou.

Umožní dětem vytvořit si vztah i s neprivilegovaným tvorem.

Pomůže dětem vyrovnávat se s agresivitou v jejich okolí.

Naučí děti nebát se výšek.

Objeví pro děti svět ambientní hudby.


UPOZORNĚNÍ. V celém následujícím bloku textů o hasičích nenajdete žádnou zmínku o filmu Hoří, má panenko. Není zač.


Text: Jiří Holubec Foto: Martin Studený Michael Kratochvíl, Profimedia Ilustrace: Karolína Slováková

Finové chodí do sauny, Američané na baseball a Berlíňané na techno. Češi a Moravané tráví volný čas motáním hadic, běháním v nehořlavém obleku a zachraňováním dvou- a čtyřnohých bližních. Naší nejpočetnější zájmovou organizací jsou dobrovolní hasiči.


12

Téma

Jako hasič jste součástí organizace s ohromnou tradicí. A víte, že jednou, až budete mrtví, si takhle vaše pravnoučata budou prohlížet i vaše fotky. e Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je u nás registrovaných zhruba 350 tisíc lidí. Asi 70 tisíc z nich patří do elitních výjezdových jednotek, které vyráží do boje s jakýmkoliv živlem, který na nás příroda vrhne. Abyste se v tom vyznali: Dobrovolným hasičem se může stát v podstatě každý a ve sborech najdete členy od pěti do devadesáti let. Zásahů se ale zúčastňují jen vybraní, proškolení a vycvičení členové, kteří tvoří Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Přízvisko „dobrovolní“ tedy neznamená, že se jedná o nadšené amatéry, kteří se při zásazích pletou profíkům pod nohy. Naopak – na spolupráci profesionálů s dobrovolníky stojí celá strategie našeho záchranného systému. Každý rok řeší dobrovolní hasiči asi třetinu všech zásahů, fungují jako posily na náročných akcích, a pokud z nějaké stanice profesionálů vyjede veškerá technika i lidé, nastoupí na ni zálohy z dobrovolnických jednotek. V podstatě jediný pořádný rozdíl mezi hasičem

profesionálním a dobrovolným je, že dobrovolníci bojují proti živlům zdarma, chodí normálně do práce a služby drží ve volném čase. Představte si, že si kromě normálního pracovního zápřahu přidáte noční pohotovost od šesti večer do pěti ráno, o víkendech držíte denní služby a jste pořád v pohotovosti na mobilu. K tomu se musíte vzdělávat, školit, trénovat, starat se o výstroj a výzbroj a taky zvládat administrativu. Psát zprávy z každé události, na kterou byl vyhlášen poplach, vykazovat pravidelné kontroly hadic, lan, aut, čerpadel, žebříků a dalšího hasičského vercajku. Za to všechno nemáte ani korunu. Při téhle představě je celkem zázrak, že se do podobné řehole vůbec někdo pustí. Zázraky se ale evidentně dějí a hasičům u nás nejenže vymření nehrozí, ale dokonce jsou spolu s včelaři asi jediným zájmovým sdružením, kterému roste členská základna. Možná se ptáte, co přesně dělají ty čtyři pětiny dobrovolných hasičů, které nejsou členy výjezdových jednotek. Správně byste se ale měli ptát, co nedělají. Kromě toho, že pomáhají všude, kde je potřeba, na jejich činnosti doslova stojí společenský život v malých městech a vesnicích.

358 324 16 076 30,7 %

je u nás dobrovolných hasičů

krát vyjeli loni k požáru

požárů zvládnou dobrovolní hasiči

2430

zažijí za rok planých poplachů

30 000 k tomu uspořádají kulturních akcí


13

Mistrovství světa v mávání s hadicí

ČiliChili 6 | 2018

Hasiči spolu během přípravy soutěžili odjakživa. Hasičský sport s mezinárodně platnými pravidly k nám ale přišel až v roce 1967. Založil ho bývalý náčelník Pavel Stoklásek, inspiraci si dovezl ze služební cesty po SSSR. Soutěží se ve čtyřech disciplínách. Návod na ně zní takhle:

Nezdá se to, ale je to fakt fuška.

Štafeta na 4 × 100 m s překážkami

Běh na 100 m s překážkami

Výstup do čtvrtého podlaží věže

Počkejte na startovní výstřel. Vyběhněte a přeskočte dvoumetrovou zeď. Hned jak dopadnete na druhé straně, bafněte dvě smotané hadice a vyleťte na kladinu. Rozmotejte hadice a vrhněte se obřím skokem k rozdělovači. Ještě v letu spojte dva konce hadice do sebe, jeden konec vzniklé dlouhatánské hadice bleskurychle napojte na rozdělovač, na druhý připojte proudnici, která byla až doteď vetknutá za vaším pasem, a vrhněte se do cíle. A modlete se, aby všechno zůstalo držet pohromadě.

Čtyřpodlažní věž vypadá jako průčelí domu sbouchaného z prken. Na průčelí jsou tři okna, první ve výšce 4,25 m, další jsou vždy o 3,3 m výše. Po startovním výstřelu vyrazte a nezapomeňte s sebou žebřík, který váží cca 9 kg a na konci má háky. Přeběhněte vzdálenost 32,25 m, zavěste žebřík na první parapet a vyšplhejte po něm vzhůru. Pak si sedněte do okna, žebřík vyhákněte, pověste ho na okno o patro výš a celý postup opakujte, dokud se nedostanete do čtvrtého patra, kde je cíl.

Na stometrové trati se vystřídají čtyři běžci, kteří si předávají proudnici. První z vás po výstřelu vyrazí s žebříkem v ruce vpřed, zabodne ho do země a přeběhne s jeho pomocí přes 2,5m vysoký a 5m dlouhý domeček. Předá proudnici druhému, který přeskočí dvoumetrovou stěnu a předá třetímu. Ten bafne smotané hadice a přeletí kladinu, hadice rozmotá, spojí, napojí jeden konec na rozdělovač, na druhý napojí proudnici, ale hned ji zase vypojí, protože s ní ještě poběží čtvrtý. Závěrečný úsek je nejtěžší, protože se běží v těžkém nehořlavém mundúru, ale zase si běžec užije největší legraci, protože uprostřed svého úseku má hasičský přístroj, kterým v běhu uhasí vatru planoucího benzínu.

» Rekord: 14,81 s

» Rekord: 13,25 s

» Rekord: 53,36 s

Požární útok Vaše sedmičlenné družstvo si na základnu připraví sací koš, 2 supertlusté hadice-savice, 3 tlusté hadice béčka, čtyři tenké hadice céčka, rozdělovač a 2 proudnice. Po výstřelu dva útočníci spojí savice, napojí sací koš a vrhnou se s tím vším do vodní nádrže. Dělají to proto, aby přivedli vodu do motorové stříkačky. Mezitím další členové popadnou ostatní vercajk a kmitají k 95 metrů vzdáleným terčům. Během cesty vše pospojují, na béčka nasadí rozdělovač, na něj napojí céčka, na ta zas proudnice a snaží se, aby vše drželo, protože v tu chvíli už vedením jede strašným tlakem voda. Pak už stačí jen nastříkat dostatečné množství do dvou terčů a máte vyhráno. Teda když se nic nerozpojí a ohromný proud nepodrazí nohy všem kolem.

» Rekord: 20,83 s


14

Téma

Zákupští bývali vždycky nejlepší První dobrovolný hasičský sbor u nás a jeden z prvních v Evropě vznikl roku 1850 v Zákupech. Když jsme se vypravili do města s nejstarším hasičským sborem, tak jsme rovnou vyzpovídali jeho nejstaršího člena, místní hasičskou legendu Františka Vomáčku.

Proč jste se stal hasičem? Já do Zákup přišel po vojně. Můj strýc utekl před nacisty do Švédska, a protože jsem si s ním dopisoval, tak mě označili za politicky nespolehlivého a poslali mě k pétépákům. Měl jsem štěstí, že nás poslali do uranových dolů do Jáchymova. Ročník před námi poslali na Sibiř do gulagu a ani jeden z nich se nevrátil. Na uranu jsem pracoval ještě rok po vojně, ale pak jsem dlouho stonal a nemohl jsem najít práci. Dokonce jsem byl za komunistů čtrnáct dní nezaměstnaný. Až v Zákupech mě vzali do zámečnictví. Dostal jsem takovej hroznej byt ve starý faře a hned naproti přes silnici stála stará zbrojnice. Tak jste se k nim hned přihlásil? Pamatuju si, že zrovna přijeli z hašení z Gigantu v Mimoni. Uklízeli techniku, rozmotávali mokrý hadice, tak jsem se tam šel podívat a dal se s nimi do řeči. Já u nich znal zástupce velitele, ten dělal u nás v zámečnictví. Vzali vás hned? Jo, vzali. Velitel mi říkal, že se k nim hlásí spousta lidí, ale že pak nikdo nechodí. No a já jsem chodil. Ve čtyřiapadesátým mě poslali na čtrnáctidenní kurs, a hned jak jsem se

vrátil, tak jsem začal jezdit hasit. Víte co, já byl rád, že mě mezi sebe vzali. Proč by vás neměli vzít? Protože jsem byl pétépák (člen Pomocných technických praporů). Politicky nespolehlivej. Nežádoucí, podřadnej materiál. Pamatuju, jak na nás major Žížala řval při nástupu, že nás může dát postřílet, a našima lebkama že nechá vydláždit v Mimoni náměstí. Ale hasiči to tak nebrali. Tam záleželo na tom, jestli je na člověka spoleh a jak umí dělat. Já to o sobě nijak neroznášel, ani moje děti to nevěděly, dokud jsem se za Dubčeka k pétépákům nepřihlásil. Až když jsem kandidoval na okrskovýho ředitele, tak jsem k přihlášce musel přiložit životopis. No a já nevěděl, jestli do něj mám napsat, že jsem sloužil u PTP. Nakonec jsem se rozhodl, že ano. Že by si to stejně mohli zjistit a já bych měl problémy, že jsem něco zatajil. Pamatuju, jak ten životopis předseda okresního výboru četl. Dlouho nic neříkal a pak povídá: „Franto, tohle je u nás hasičů jedno.“ A ten životopis roztrhal a hodil do koše. Dělal jsem díky tomu okrskovýho ředitele, taky jsem zakládal oddíl mladých požárníků, pracoval s dětma, pořádal tábory. To by pétépák jen tak nemohl dělat. Vybavuje se vám nějaký zásah? Hned jak jsem začal, tak jsme vyjížděli hasit sklad obilí. To byla taková lehká bouda na kůlech, kam se ukládalo obilí a sláma po sklizni. Nešlo se k tomu dobře dostat, tak jsem musel vylézt nahoru na střechu. Stojím tam, stříkám do tý výhně pode mnou, kdyby bejval povolil nějakej trám, tak spadnu dovnitř a je po mně. A v tom uslyším, jak na


15

ČiliChili 6 | 2018

mě někdo volá: „Franto, jestli mi tam spadneš, tak teda uvidíš!“ To byla moje žena, co přiběhla s ostatníma čumilama. Ona taky byla u hasičů. Sbor nám taky uspořádal oslavu diamantové svatby. V Zákupech byl založený první dobrovolný hasičský sbor. Pamatují na to i dnešní hasiči? No jéje. Víte, ono se povídá, že sbor v Zákupech byl německý a že první český založili až po deseti letech ve Velvarech. To ale není pravda. Náš kronikář dohledal, že v tom prvním zákupském byli i Češi. Jen se pak s Němci nepohodli a odešli. A i ten Leitenberger, co hasiče zakládal, se prý původně jmenoval Litohorský.

„Franto, jestli mi tam spadneš, tak teda uvidíš!“ Víte, jak tehdejší sbor vypadal? No, zakládal ho Ferdinand Leitenberger. To byl bejvalej rytmistr ve výslužbě a dostal za úkol vymyslet a zavést systém požární ochrany. On vymyslel, že na vesnicích a menších městech musel být z každého baráku minimálně jeden člověk u hasičů. Sedláci se pak střídali ve službě s přípřežkem se stříkačkou, a když hořelo, tak s ním museli přijet hasit. V celým pohraničí to takhle zavedl, napsal o tom brožuru, ve které sepsal pravidla a stanovy. Taky to byl vynálezce a jeho bratr taky. Oba vymýšleli a stavěli hasicí techniku, jeho bratr si dal patentovat vynález ozubené dráhy, co teď jezdí v Jizerských horách. Navazují zákupští hasiči na tradici toho původního sboru? Jo, on je tu Leitenberger známý, má tu hrobku a ví se o něm. Český sbor, co tu vznikl v pětačtyřicátém, na něj tak nějak navazoval, protože tu ta hasičská tradice byla a zákupští hasiči vždycky bývali nejlepší. Hlavně o žních, když bylo hodně výjezdů, tak nás kolikrát volali do České Lípy, abysme šli držet pohotovost, když byli všichni profesionální hasiči na zásahu. Působili tu hasiči i jako organizátoři? Pořádali jste plesy a podobně? Hasičskej ples, to byla vždycky událost. Měli jsme vždycky vyprodáno. A víte proč?

Protože s vámi byla největší zábava? To taky, ale hlavně jsme mívali nejlepší tombolu. Já sám jsem tam vyráběl věci z překližky. Lampy a stojánky a taky takové ty knihy ze špejlí, kam se dá schovat placatá láhev. Za výtěžek jsme pak pořádali letní tábory pro mladé hasiče. Taky Dny dětí, Den žen, oslavy 1. Máje, to jsme všechno pořádali my. Soutěžili jste tenkrát taky? Byl už za vás hasičský sport? Soutěžili. Ale to nebyl sport jako ten dnešní, to je taková hurá akce, to já moc neuznávám. My jsme měli nejdřív ústní zkoušku ze znalostí, pak štafetu a požární útok. A všechno se dělalo tak jako ve skutečnosti. Všechno muselo být správně. I za špatně odložený klíč u stroje nebo za špatně svinutou hadici se dávaly trestné body. No a vyhrávali jsme. Když jsme byli třetí, tak to už byla pomalu ostuda. Ale nevyhrávali jsme, protože jsme byli nejrychlejší, ale proto, že jsme všechno dělali správně. Vážili si vás za to v obci? No, jak kdy. Ona tady okolo v obcích družstva zanikala. Lidi přestali chodit a družstvo zůstalo jen v Zákupech. Pak jsme jednou, to bylo v šestadevadesátým, přišli do zbrojnice na schůzi a nemohli jsme se do ní dostat. Tak jdeme na úřad a tam nám řekli, že ten barák potřebují pro sebe a že nám postaví zbrojnici novou. Naše věci jsme našli naházené v místnosti vedle garáží. Chlapi, co byli ve výjezdovém družstvu, se naštvali, dali výpověď a hasiči se tu rozpadli. Dali jsme se dohromady až po třech letech, kdy město konečně tu novou zbrojnici postavilo. Sešli jsme se v ní jakože na výroční schůzi, ale já jsem ji začal vést jako normální a rovnou jsem se chlapů zeptal, jestli by nechtěli ve sboru zase pokračovat. Tak jsme zákupské hasiče zase obnovili. A pokračujete dodnes? Jo. Mají každej čtvrtek schůzi, a když si pro mě přijedou, tak tam s nima zajdu i já. Vyjel byste ještě dneska k ohni? To ne, vždyť mi je jednadevadesát. Já bych to ani nechtěl dělat, já jsem zvyklej na Erenku a stříkačku Stratílka osmičku. Když vidím dnešní hasičárnu, tak to je samej počítač, odsud bych snad ani s autem nedokázal odjet. Však oni si mladý kluci poradí.

Co jste hasiči, co jste dělali? První spolek dobrovolných hasičů založil Ferdinand Leitenberger v Zákupech v roce 1850. O deset let později už jsme měli i čistě český hasičský sbor ve Velvarech a v 70. letech 19. století už existovala Zemská ústřední hasičská jednota království Českého. Na přelomu 19. a 20. století v ní bylo registrováno přes dva tisíce sborů a skoro sedmasedmdesát tisíc dobrovolných hasičů. Rakouské úřady na ně nepohlížely moc vlídně, protože je podezřívaly z českovlasteneckých piklů. Příspěvky na činnost a na techniku ze strany státu se tedy rovnaly nule a dobrovolní hasiči si na všechno museli vydělat sami. Jako nejlepší zdroj příjmů se osvědčilo pořádání tanečních zábav a plesů, pročež i dnes hasiči uspořádají na 30 000 akcí ročně. Díky své podnikavosti přečkali hasiči nejenom obě války, ale i komunismus, který jim nebyl zpočátku zrovna nakloněn. Původní sbory dobrovolných hasičů totiž připomínaly sokolské sbory nebo Junáky, což se soudruhům nelíbilo. Jelikož je ale nemohli na rozdíl od sokolů nebo skautů zrušit (to by mohli pohořet), spokojili se s tím, že je zařadili pod Národní frontu. Dobrovolné hasiče se nikdy nepodařilo dostat pod úplnou kontrolu stranických aparátčíků. Faktický dosah strany většinou končil někde na úrovni okresu a hasičské spolky si svoje záležitosti řešily po svém.


16

Téma

Dobrovolní i někdo jinej Hasiči nejsou jediní, kteří zdarma a dobrovolně bdí nad bezpečností a životy svých blízkých. Podobných altruistů u nás působí spousta. Jenom nemají ty hasičárny, tak se o nich tolik neví.

Červený kříž Občanské sdružení fungující v rámci mezinárodního Červeného kříže zaneseného v Ženevských úmluvách. Má 73 oblastních spolků a místních skupin, které zajišťují první pomoc na společenských akcích, organizují dárcovství krve, zastřešují pátrací službu, humanitární pomoc, chráněná obydlí, péči o zdravotně postižené děti a seniory, ale také vysílají jednotky dobrovolníků pro poskytování první pomoci v případě katastrof a mimořádných událostí.

Vodní záchranná služba Speciální skupina dobrovolníků působící v rámci Červeného kříže. V letních měsících poskytuje nonstop dozor a záchranářské práce v rekreačních oblastech u velkých vodních ploch (Lipno, Orlík, Slapy, Hracholusky, Dalešice atd.). Letos mimochodem oslavili půlstoletí od založení.

Vedle dobrovolných psovodů nesmíme zapomenout na (částečně) dobrovolné psy!

Psovodi Dobrovolní záchranáři se speciálně vycvičenými psy vyhledávají a zachraňují oběti nehod, katastrof a trestných činů v terénu, zavalené sutinami, lavinami, ve vodě i pod ledem. Pozor – psovod záchranář není každý pejskař, který na cvičáku trénuje hledání ztracených osob. Atestace a seznamy psovodů zajišťuje ministerstvo vnitra a v současnosti máme špičkových psovodů jen kolem padesáti. Působí u nás ale i mezinárodně atestovaná pohotovostní jednotka, která je vysílána na největší záchranné akce do zahraničí. Mezinárodní zkoušky jsou obrovsky náročné. Probíhají v extrémních podmínkách a terénu, kam si psovod musí sám donést kompletní výbavu a přečkat několik dní a nocí odkázaný sám na sebe a svého psa.

Dobrovolná záchranná služba Skupiny speciálně vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají v případě povodní, sesuvů a propadů půdy, silného větru, požárů, technologických havárií, dopravních nehod, biologických ohrožení a dalších neštěstí. Stejně jako dobrovolní hasiči doplňují profesionály Integrovaného záchranného systému.

Horská služba

First responder

Na každého z asi stovky profesionálních členů horské služby u nás připadají tři strážci hor, kteří záchranářské práce provozují zdarma jako dobrovolníci. Než se jím stanete, musíte si nechat schválit okrsek (horská služba přijímá pouze lidi, kteří v horách skutečně žijí), dva roky působíte jako čekatel a pak až absolvujete letní a zimní záchranářskou školu. Místo platu dostanete oblečení, lyže, pásy a věci na lezení.

Nedávno zavedená služba navázaná na mobilní aplikaci monitorující stav seniorů a pacientů se srdečním postižením. V případě srdeční příhody aplikace automaticky vyhledá nejbližší zaregistrované dobrovolníky vyškolené v poskytování první pomoci a automaticky je naviguje k pacientovi. Zároveň aplikace volá profesionální záchrannou službu.


17

ČiliChili 6 | 2018

Martin Studený původně chtěl hasiče jen fotit. Nakonec ho ale chytli tak, že se stal jedním z nich. A jeho fotky najdete v tomhle tématu.

Jde o to, kolik má sbor peněz

P

roč fotíte hasiče? Kvůli tomu kouři a vodě? Pocházím z vesnice a chtěl jsem dokumentovat místní život. Tak jsem začal fotit hasiče, protože ti jsou u nás jeden z mála funkčních spolků, které pořádají různé plesy a zábavy. Jakože na vesnicích kromě hasičů skoro žádný jiný spolek není? Nechtěl bych, aby to vyznělo, že vesnici tím pádem něco chybí. Hasiči opravdu zastanou spoustu práce, od samotné požární ochrany přes vedení klubů pro mládež, pořádání kulturních akcí až třeba po catering. Catering? Vážně? No jasně. U  nás se třeba pořádají gulášové slavnosti a my na akci zajišťujeme jídlo a pití. Když v obci dobře fungují hasiči, tak se k nim může přidat kdokoliv a najde uplatnění. V našem sboru například působí najednou tři generace jedné rodiny. Nejstaršímu je přes šedesát, nejmladšímu šest a už je členem dětského hasičského sportovního klubu. Proč jste se k nim přidal vy? Já jsem si u nich tenkrát našel přítelkyni, a jelikož hasiči tráví spoustu času společně, tak jsem ho s nimi trávil i já. Nakonec se mi to prostředí zalíbilo. Pořád se u nich něco děje, a navíc je to propojené s pomocí ostatním.

Většina z nich ale nikdy k požáru nevyjede, protože nejsou v zásahových jednotkách... Je fakt, že hasiči fungují v takových dvou vrstvách. Jedni opravdu jezdí k požárům, autonehodám, drží služby a podobně. No a druhá vrstva se zabývá sportem a organizuje v obci akce. Není to ale tak, že by působily nějak odděleně. V obou skupinách jsou stejní lidé, jen někteří dělají navíc i tu zásahovou činnost. Máte ve sboru nějaké rituály? Legendy? Legenda mě žádná nenapadá, ale když přijmeme nového člena, tak ho na první soutěži, které se účastní, hodíme do kádě. To je dlouhá

Hasiči mezi sebe vezmou prakticky každého.

tradice, která se v poslední době upravila tak, že si dotyčný smí vyndat z kapsy telefon. Jsou mezi jednotlivými sbory rozdíly, nebo jsou hasiči víceméně stejní? Rozdíly vyplývají z toho, kolik má sbor na činnost peněz. Rozpočet odráží, jak si obec hasičů váží a je ochotná je podporovat. Když podpora od obce chybí, tak to může znamenat pro hasiče konec. Vím o pár vesnicích v okolí, kde u hasičů působí už jen pár chlapů, kterým táhne na šedesát, a nemají, komu by činnost předali. A jakmile se přeruší tradice, tak se už jen těžko navazuje.


Téma

Co všechno dělaj, když nehasí Jestli máte pocit, že hasiči jen tak posedávají ve zbrojnici a občas někam vyjedou cáknout nebo sundat ze stromu kotě, tak se hrozně pletete. Každý hasič, včetně členů výjezdových družstev dobrovolníků, musí zvládat věci, jako jsou:

Reprezentace obce Zajišťování nebezpečných látek

Pomoc u dopravních nehod

Šprťouchlování

Požární prevence Přijímání darů od vděčných sousedů

Hledání a vyproštění osob Odstraňování

Pomoc při živelných katastrofách Doprava vody

nebezpečného ledu a sněhu

Odchyt zvířat

Catering

První pomoc

Posilování

18

Dráždění psa

Odvětrávání prostor


ČiliChili 6 | 2018

Práce nad a pod vodou

Vnikání do uzavřených prostor

Stříkačky ve světě

Evakuace

Likvidace bomb

Focení charitativních nahých kalendářů

Japonsko Aktivní sbor dobrovolných hasičů má skoro každá japonská obec či město. Historie sborů „shobodan“ sahá až do 17. století. Stejně jako čeští hasiči kromě požární ochrany organizují společenské akce, pomáhají seniorům a podobně.

Austrálie, Finsko, Kanada Kvůli velké rozloze a řídké osídlenosti mají australští dobrovolníci na starosti víc hašení než jinde. Například v Novém Jižním Walesu zasahují dobrovolníci až v 90 % případů. Podobně jsou na tom třeba Finsko nebo Kanada.

Německo a Rakousko

Odčerpávání vody

V německy mluvících zemích mají dobrovolní hasiči tradičně silnou základnu. Profesionální hasiči působí zpravidla jen ve velkých městech. Činnost dobrovolných hasičů je podporovaná státem, jejich zaměstnavatelé mají úlevy na daních, ale musí uvolnit člena jednotky k zásahu.

Pořádání zábav Tombolování

Chile

Likvidace nebezpečného hmyzu

Vedení mládeže

Tato jihoamerická země je jediná na světě, která nemá profesionální hasičský sbor a všechny zásahy provádí dobrovolníci. Za své služby nepobírají plat, mají pouze daňové úlevy a nejkůlovější jméno na světě: Junta Nacional de Bombero.

Velká Británie Až do roku 1968 zde fungovala velká organizace dobrovolných hasičů Auxiliary Fire Service. Kvůli problémům s financováním a výcvikem byla v roce 1968 rozpuštěna.

USA Skoro 70 % všech hasičů v USA je dobrovolných, i když někteří za svou službu pobírají finanční náhrady nebo výhody, jako je zdravotní pojištění a podobně.


20

Čumenda

Svatý žbluňk Z českých a moravských kostelů jsme zvyklí, že kněz při křtu pokropí nového křesťánka vodou z minidžbánku. Jde to ale i jinak. Řada menších církví dospělé katechumeny vykoupe celé. Maďarskou fotografku Boglárku Évu Zelleiovou fascinuje podoba nádrží a bazénů, které se k tomu používají. Většinou mají tak nějak odkazovat k Bibli, zároveň ale úžasně ilustrují dnešek. Foto: Boglárka Éva Zelleiová / www.boglarkazellei.com


ZAUJALO MĚ, JAK DVA TISÍCE LET STARÝ RITUÁL VYPADÁ V MODERNÍM VIZUÁLNÍM JAZYCE. KOLIK Z NĚJ ZŮSTANE UPROSTŘED MODERNÍ ARCHITEKTURY NEBO V NAFUKOVACÍM BAZÉNKU.


23


24 Pokec

S tím, že nás na každém kroku někdo sleduje, jsme se už smířili. Jan Vobořil a jeho kolegové ze sdružení Iuridicum Remedium ale ne. Snaží se, aby to všeobecné šmírování nepřerostlo únosné hranice. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

Kde a kdo má vaši krev? Přijel jsem k vám tramvají, v ní jsem se kouknul na Facebook, pak jsem šel ze zastávky kousek pěšky. Kdo všechno může vědět, že tu teď u vás sedím? Pokud jste používal mobil, tak v něm za tu dobu proběhlo několik aktualizací aplikací čili o vás ví jejich vývojáři. Pak vás samozřejmě sleduje Google podle map a telefonní operátor. Ten navíc uchovává vaše provozní a lokalizační data a potenciálně o ně můžou požádat policie, zpravodajské služby anebo třeba také Česká národní banka. Co kdybych telefon zahodil? Pomohlo by to? No sledují nás samozřejmě třeba i kamery, ale zahozením mobilu byste sledování výrazně omezil. Ovšem výměnou za služby, které se k životu dost hodí. Takže za služby, které využíváme zdarma, opravdu platíme soukromím? Ano. Vaše data jsou zboží a kupují je firmy, které jejich pomocí cílí reklamu. A jak je vidět třeba z nedávné kauzy Cambridge Analytica, nemusí jít o reklamu na výrobek. Zrovna tak může ovlivňovat vaše rozhodnutí, včetně tak důležitých, jako jsou volební preference. Vážně se pomocí rozboru mého chování na internetu dají ovlivňovat moje názory a rozhodnutí? Specializované firmy tvrdí, že po analýze sedmdesáti lajků na Facebooku znají uživatele lépe než jeho kolegové v práci. Sto padesáti lajky odhalíme analytikům víc, než odhalujeme rodičům, po třech stovkách už o nás ví víc, než naši partneři. Nefunguje to samozřejmě tak, že by nad každým uživatelem seděl tým lidí a probíral jeho Facebook. Analýza a propojování údajů se děje strojově. Specializovaný software s velkou přesností odhalí vaše zájmy, preference, sexuální orientaci, inteligenci, zanalyzuje, na jaká témata a jak reagujete, čeho

si vážíte, čeho se bojíte. Podle toho pak software vybere sdělení, které je přesně zacílené na váš konkrétní profil, a dokáže ho i upravovat podle vašich reakcí. Možnosti takového nástroje jsou velké, určitě je není dobré podceňovat. Bojí se lidé o své soukromí? Odkdy? Jeden čas jsem se věnoval analýze starých novinových článků a překvapilo mě, že se tam na nějakou ochranu osobnosti absolutně nehledělo. Noviny publikovaly informace z často velmi intimních oblastí života lidí, uváděly u nich plná jména, bydliště, veřejné funkce. A to platilo i u listů, které rozhodně nebyly bulvární. Je ale potřeba si uvědomit, že v té době bylo těžké takové informace nějak zpětně dohledávat nebo je zpracovávat. Nešlo procházet fulltextem všechny noviny, vyhledávat v nich zmínky s vaším jménem a vytvářet si z toho o vás nějaký obrázek. V tom je dnešek jiný. Kdy jsme začali naše osobní údaje bránit? V Česku funguje ochrana osobnosti například proti pomluvám už dlouho. Co se týče systematické ochrany osobních údajů, tak ta přišla až na přelomu tisíciletí, kdy vstoupil v platnost příslušný zákon. Předpokládám, že i předtím o nás někdo něco zjišťoval a shromažďoval... Jistě, a některé pozůstatky té doby tu máme dodnes. Před pár lety jsme se zabývali velkou kauzou novorozeneckého screeningu. Už od sedmdesátých let v porodnicích každému novorozenci odebírají z patičky vzorek krve kvůli vyšetření jejich předpokladů k nemocem. Přišli jsme na to, že vzorky krve, tedy stále čitelné vzorky DNA, se pak ale nezlikvidovaly. Byly uchovávány i se jmény, daty narození a dalšími informacemi v archivech čtyř fakultních nemocnic, kde tím pádem bylo možné dohledat genetické informace o několika milionech lidí narozených od doby, kdy se s tím začalo.

>


Ä&#x152;iliChili 6 | 2018


26 Pokec

Někdy si prvního mrtvého vypůjčí média obou stran. Pamatuju si utopeného chlápka v gumákách…

Mgr. JAN VOBOŘIL, Ph.D. Vystudoval právo na Právnické fakultě a hospodářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je advokát a v IuRe působí jako právní expert specializující se na ochranu osobních údajů a soukromí.

Jak ta kauza dopadla? Podali jsme stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů a po dlouhé a strastiplné cestě se nám podařilo dosáhnout rozhodnutí, které vedlo k likvidaci těch karet. Vzorky se dneska už neodebírají? Odebírají, ale uchovávají jen pět let, což nám tedy pořád nedává smysl, ale je to samozřejmě výrazný posun. Jistě – pro diagnostické účely jsou vzorky užitečné a nikdy jsme nežádali, aby se se screeningem přestalo. Proč bychom ale měli v krabicích ve skladech nemocnic schraňovat miliony vzorků DNA označených jmény a daty narození, jakmile ta diagnostika proběhne? Na to vám nikdo neodpověděl? Právě že ne. A asi i kvůli snaze najít odpověď všechno trvalo fakt dlouho. Šlo přeci jen o obrovský a dlouho shromažďovaný soubor.

Nikdo ale během dvou let dotazování neřekl, k čemu by mohl být užitečný. To samé se týká například zdravotních registrů, které u nás fungují zhruba od osmdesátých let. Ty také mají svůj účel ve výzkumu a prevenci. Měly by si ale vystačit s údaji typu: muž toho a toho věku, bydlištěm v Praze se léčil z těch a těch nemocí. Není důvod, aby uchovávaly data ve formě osobních údajů, včetně jmen a rodných čísel. Jak by se daly takové údaje zneužít? Konkrétně zdravotní data jsou velmi citlivá. Představte si třeba, že se stanete veřejně činnou osobou a z registru unikne zpráva, že jste se léčil z nějaké, řekněme, společensky citlivé nemoci. Třeba pohlavně přenosné choroby, duševní poruchy a podobně. Součástí databáze je taky seznam osob, které podstupují substituční léčbu závislosti. U těch hrozí, že se kvůli riziku úniku osobních údajů léčby radši vzdají. Protože oni můžou normálně fungovat, chodit do práce, ale


27

ČiliChili 6 | 2018

v případě, že by byli označeni za drogově závislé, by o ni mohli přijít. Informace o vašem zdravotním stavu zkrátka mohou vážně poškodit váš osobní i profesní život a chrání je proto lékařské tajemství. Jenže všechny tyto chráněné informace se pak zapisují do jakéhosi centralizovaného registru, o kterém se navíc přesně neví, jak funguje, kdo k němu má přístup a jak je zabezpečený. Jak to, neví? To bychom sami rádi věděli. Snažili jsme se to zjistit od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Po prvotním odmítnutí jsme nakonec část informací získali, o další část se soudíme. Považujeme za absurdní, aby lidé v takových případech nevěděli, co se s jejich daty děje či může dít. Zatím soud nerozhodl. Pořád se bavíme o tom, že sběr a zpracovávání osobních dat je něco špatného. Nemůže z toho ale plynout i užitek? Já jsem dalek toho, abych někoho nutil, aby se odhlásil z Facebooku a zahodil mobilní telefon. Sám chytrý mobil používám. Myslím si, že je prostě potřeba najít nějakou hranici mezi soukromím a tím, co získáváme, když se jeho části vzdáme. Tu hranici má každý někde jinde a pro její nastavení bychom měli mít k dispozici přesné informace. Často se například tvrdí, že je část soukromí nutné obětovat kvůli bezpečnosti. Jenže v praxi to dopadá tak, že se soukromí vzdáme, ale bezpečnější kvůli tomu nejsme. Typický příklad jsou bezpečnostní kamery. Jejich počet kolem nás neustále roste, ale nikdo pak nesleduje, jestli jejich instalace něco přinesla. To vážně nikdo nesleduje? Nevím o žádné české studii, která by to řešila. Nějaké byly prováděny třeba ve Velké Británii, kde už před pár lety patřilo omezení počtu kamer k jedné z hlavních priorit vlády. Hodně záleží na tom, kam kameru dáte, lepší výsledky mají třeba v uzavřených obytných komplexech. Vypátrat někoho podle obrazu z kamery je často – a možná překvapivě – složité. Co se ale týče zásahu do soukromí, tak v tom můžou být kamery opravdu nebezpečné. Máte příklad? Je to už asi osm devět let, co jsme uspořádali procházku po městském kamerovém systému v centru Prahy. Shodou okolností se pozvánka na procházku objevila na nějakých anarchistických webech a policie to vyhodnotila jako potenciálně nebezpečnou akci. Vyslali na ni několik policistů v civilu a zároveň naši procházku po kamerách těmi samými kamerami sledovali. Řízením osudu jsme se o něco později dostali k záznamu a viděli, jak operátor zazoomoval na papír, který jeden z nás držel v ruce. Mohl si přečíst jeho obsah. A to je osm let. Představte si, jak za tu dobu kamerová technika pokročila, zejména pokud jde o možnosti automatizovaného vyhodnocování obrazu, a jak dokonale je dnes možné kohokoliv sledovat a informace propojovat. Máme tedy opravdu žít s vědomím, že nás na každém kroku někdo může sledovat? Měli bychom se snažit nastavit sledování jasné mantinely. K tomu potřebujeme informace o tom, kdo a jaké informace o nás sbírá a co s nimi dělá. Co se stane v opačném případě, můžeme už dnes sledovat v Číně. Tam už řadu let funguje program Sesame Credit, do kterého se zapojují klienti korporace Alibaba. Ta je v Číně tak dominantní, že v kreditním systému už je zahrnuto několik set milionů

Často se například tvrdí, že je část soukromí nutné obětovat kvůli bezpečnosti. Jenže v praxi to dopadá tak, že se soukromí vzdáme, ale bezpečnější kvůli tomu nejsme. uživatelů. Algoritmus monitoruje jejich chování, zvyky, sleduje, kudy chodí, kde a co nakupují, jaký mají plat, kolik utrácejí, jakou mají platební morálku, jakou hudbu poslouchají, co jí, s kým se stýkají v soukromí i na sociálních sítích. Na základě všech těch dat jim pak Sesame Credit vypočítá osobní ohodnocení. Uživatelé s dobrým hodnocením mají za odměnu přístup k různým prémiovým aplikacím, slevám a podobně. Stejně tak ale jejich kredit ovlivňuje to, jestli jim vláda udělí povolení cestovat nebo jestli jim prodají jízdenku na vlak. To všechno se děje v systému, do kterého se lidé zapojují dobrovolně. Čínská vláda už vyvíjí svůj vlastní systém, do kterého má být do roku 2020 povinně zahrnut každý občan a každá firma působící na jejím území. Už dnes ho testuje v ujgurských oblastech. Nízký kredit už ale nebude znamenat problémy s nakupováním, ale cestu do převýchovného tábora. Co to s námi může provést? Uživatelé Sesame Credit mu už dnes přizpůsobují chování. Nikdo neví, jak přesně systém pracuje, takže není výjimkou, že se lidé třeba přestávají stýkat s kamarády, kteří mají nízké hodnocení, protože přátelství by mohlo narušit skóre i jim. Až v takovém systému bude zapojená celá společnost, pravděpodobně vymizí různé alternativy v jednání, chování ovládne autocenzura a ze společnosti se stane šedivá a snadno ovlivnitelná masa. Je to samozřejmě jakási dystopická vize, ale v Číně k ní mají našlápnuto a podobné, byť zatím méně intenzivní sbírání dat se využívá i v řadě evropských zemí, včetně ČR.

<

IURIDICUM REMEDIUM Nevládní organizace založená v roce 2001. Zabývá se ochranou soukromí, digitálních práv, copyrightu, ale také například právním poradenstvím seniorům a sociálně vyloučeným lidem. V Česku zaváděli například licenci Creative Commons. Každoročně udělují anticeny Velkého bratra osobám či institucím, které se nejvíc „zasloužily“ o porušování práv na soukromí. www.iure.org, bigbrotherawards.cz


29

ČiliChili 6 | 2018

Vymítání ďábla neboli exorcismus je prastará rituální praktika s kořeny na úsvitu lidstva. Přesvědčení, že do člověka může vstoupit duch a ovládat jeho chování, najdeme v podstatě v každém náboženství. Takže pozor: jdeme na bububu.

Zajímavé je, že spousta náboženských směrů nepovažuje duchovní invazi za něco negativního. Různé druhy spiritualismu, wicca, náboženské systémy amerických domorodců a další nauky ji považovaly za normální jev, ze kterého může posedlý získat leccos dobrého. Názor, že cizí duch nemá v lidském těle co pohledávat, je skoro výhradně židovsko-křesťanská záležitost.

POPTÁVKA ROSTE Křesťanská literatura a tradice se případy vymítání ďábla a zlých duchů přímo hemží. Jen v Novém zákoně je zmíněna minimálně šestkrát, exorcismus si vyzkoušeli mnozí světci a některým se nevyhnula dokonce ani role vymítaného. Rituál exorcismu podstoupila i Matka Tereza, která v roce 1997 požádala kalkatského arcibiskupa Henryho Sebastiana D‘Souzu, aby od ní ďábla odehnal. Za kapacitu v oblasti exorcismu se považuje i současný papež František, což je potěšující zpráva, protože poptávka po vymítačských službách roste přímo ďábelským tempem. Na obnovený zájem o vyhánění zlých duchů reagoval Vatikán už na přelomu tisíciletí tím, že aktualizoval své exorcistické instrukce sepsané v roce 1614. V roce 2011 muselo církevní velení zavést oficiální kursy pro exorcisty a o tři roky později papež František formálně uznal celosvětovou organizaci IAE (International Association of Exorcists). Důvodem toho všeho byla patrně snaha předejít případům, kdy se rituálů chopili samozvaní „odborníci“ a vymítání skončilo tragédií.

ANNELIESE NA ČERTA UMŘELA Nešťastných incidentů je celá řada. Nejslavnější se staly předlohou pro knihy a filmy, jako je Exorcista Williama P. Blattyho nebo Real Exorcism of Emily Rose, který u nás běžel s dost stupidním názvem „V moci ďábla“. Emily Rose se ve skutečnosti jmenovala Anneliese Michelová.

Narodila se v Bavorsku v katolické rodině a sama byla silně věřící. V šestnácti letech se u ní začaly projevovat známky duševní nemoci a léčila se na epilepsii. Když jí bylo třiadvacet, svěřila matce, že se jí zjevuje ďábel. Její zdravotní stav se zároveň prudce zhoršil, trpěla halucinacemi, křečemi a záchvaty, během kterých ohrožovala sebe i své okolí. Rodiče z nějakého důvodu zavrhli lékařskou péči a místo toho přesvědčovali würzburského biskupa, že je jejich dcera posedlá, a žádali ho, aby u ní provedl rituál vymítání ďábla. Biskup nakonec svolil a v letech 1975 a 1976 Anneliese podstoupila celkem sedmašedesát vysilujících mnohahodinových seancí. Přesně se neví, co se při nich odehrávalo. Na internetu si můžete pustit údajně autentické nahrávky, které kněz při sezeních pořizoval, a jsou dost děsivé. Ne ale tak děsivé jako výsledek procesu, který skončil dívčinou smrtí na dehydrataci a podvýživu a soudním procesem s církevními hodnostáři i rodiči, kteří se marně snažili vysvětlit, proč hlasy v dívčině hlavě řešil exorcista, a ne psychiatr.

CO TO MÁ U VŠECH ČERTŮ ZNAMENAT? Ke cti vymítačů ďábla je potřeba připsat, že oni sami (tedy ti oficiální) volají po tom, aby případy posedlosti nejdříve posoudil specialista na duševní choroby. Už první kodifikovaný rituál sepsaný papežem Pavlem V. v roce 1614 uvádí, že kněz musí rozlišovat mezi skutečnou posedlostí a „melancholií“. Dnešní exorcisté otevřeně tvrdí, že většina údajných posedlostí se dá vysvětlit buď duševní poruchou (většinou schizofrenií, hysterií, epilepsií, Tourettovým syndromem), anebo tím, že si posedlý svou posedlost jednoduše vymyslel. Na druhou stranu ale trvají na tom, že případy skutečného posednutí existují. Uvádí, že se setkali s případy levitace, nadlidské síly, jasnozřivosti, nevysvětlitelné znalosti cizích jazyků a dalších nadpřirozených jevů. Tvrdí, že jejich záznamy obsahují

>

Text: Jiří Holubec Ilustrace: Nikola Logosová

Když posíláte čerty do někam


30 Kácíme modly

bezpočet případů, kdy rituál vedl k uzdravení pacienta. A teď stojíme před otázkou – můžeme jim věřit? Vážně se máme smířit s tím, že ve 21. století opravdu lidi posedá ďábel a že by operátoři na lince 112 měli umět přepojit i na exorcistu?

STOVKY HODIN NUDY Zamítnout vše tím, že exorcisté lžou nebo naletěli podvodníkům, dost dobře nejde. Rituály vyhánění duchů se zabývá řada vzdělaných a vážených osobností. Například Richard Gallagher je vědec, psychiatr a psychoanalytik s tituly z Princetonu, Yale a Columbie. Přesto je přesvědčen, že posedlost duchy je reálná. Jeho kolega a spolužák Mark Albanese a další odborníci tvrdí, že stavy transu a posedlosti by měly být zařazeny do oficiálního seznamu duševních chorob. Skoro by se chtělo věřit, že by na tom mohlo něco být. Pokud by tedy někdo předložil jediný konkrétní důkaz. Neměl by to být problém. Případů, ke kterým jsou exorcisté přivoláváni, je obrovské množství. Například nejslavnější italský exorcista Vincenzo Taraborelli tvrdí, že církev obdrží jen v Itálii na půl milionu žádostí o exorcismus ročně. Všechny samozřejmě nemusí být pravdivé. Přední americký vymítač Vince Lampert v dokumentu Jeden den v životě moderního exorcisty tvrdí, že skutečné případy posedlosti jsou velmi vzácné. Prý se jedná o jeden z pěti tisíců. I přesto by se musely po světě objevovat ročně tisíce skutečně posedlých lidí. Tedy takových, kteří se vznáší nad postelí, pohybují silou vůle předměty, vykazují nadlidskou sílu a odříkávají satanskou bibli v latině pozpátku. Vážně máme věřit, že by ani jednoho z nich někdo nenafilmoval a neprodal za tučnou úplatu nějakému bulváru? Nebo ho aspoň nepověsil na internet? Církevním vymítačům v tom sice brání zpovědní tajemství, ale pro stovky samozvaných exorcistů by přece nějaké to videjko se vznášející se obětí démonické posedlosti byla reklama k nezaplacení. Jenže ono žádné takové neexistuje. Když projedete vymítačskou videoprodukci, zjistíte, že je to strašná nuda. Uvidíte na nich člověka, který leží nebo sedí, a kněze, který kolem něho chodí a modlí se. V nejlepším případě se dočkáte hodně špatného hereckého výkonu. V žádném filmíku neuvidíte, že by se někdo vznášel, hýbal předměty, zvracel drcené sklo nebo žongloval piánem. Jestli nevěříte, můžete se směle pustit do bádání. Anebo můžete věřit Stevenu Novellaovi, profesorovi z Yale, který se výzkumem vymítání duchů zabývá a záznamů z exorcismu zhlédl stovky hodin. Prý to byla strašná nuda přerušovaná sem tam nechtěným humorem. Například rituálem prováděným na posedlém, který údajně vykazoval nadlidskou sílu, ale na videu ho v nejvypjatějších okamžicích přidržovaly dvě devadesátileté stařenky.

VYMÍTAČ MÝTÍ MÝTINU MÝTY Můžete si říct: No a co? Když nějaký rituál silně věřícímu člověku uleví, není to důvod exorcistům do řemesla nekecat? Nebudete v tom názoru sami. Zastánci exorcismu tvrdí, že jde o rituál, který souzní se silnou vírou nemocného člověka, a může mu tedy opravdu pomoci odbourat psychické bloky a traumata. Exorcista v tomto případě samozřejmě nevyhání duchy, ale působí jako psycholog nebo psychoanalytik s neobvyklým repertoárem technik. Zapomíná se přitom ale na dvě věci. Jednak, že je velmi nebezpečné utvrzovat duševně nemocného člověka v jeho vlastních iluzích. A pak, že podporovat víru v posednutí ďáblem jako něco reálného není úplně legrace. Lidé, kteří věří, že existují skutečné případy posedlosti, si také přisvojují právo posuzovat, kteří lidé skutečně posedlí jsou. Jeden z asi desítky oficiálních českých exorcistů Petr Jan Vinš řekl v rozhovoru pro iDnes, že exorcista může rituál provést pouze v případě, že má morální jistotu, že u dané osoby skutečně o posednutí jde. A dodává, že právě v tom tkví největší problém aktuální vlny návratu exorcismu. Fundamentalisté v řadách církve takové jistoty nabývají až příliš často. V naší zaplaťpánbůh sekulární společnosti to můžeme považovat za zajímavou kuriozitu. V zemích, kde náboženství představuje neotřesitelnou autoritu a je pevně propojeno se státem, to ale není žádná legrace. Za člověka posedlého ďáblem může být označen kdokoliv. Duševně nemocný člověk. Gay. Ateista. Anebo – a to prosím tvrdil sám guru všech exorcistů, otec Gabriele Amorth – dítě, které rádo čte Harryho Pottera nebo poslouchá metal.

<


PRVNÍ HYGGE ROMÁN

KOČKA JE VÁŠ NEJLEPŠÍ KOUČ!

JEDNA TÉMĚŘ NEPROVEDITELNÁ MISE

Kniha, která funguje jako přátelské, vřelé objetí

Svobodná, zvedavá, elegantní, hrdá, nezávislá...

Jediný muž, který má odvahu ji podniknout

298 KČ

248 KČ

398 KČ

vždy výhodněji na

WWW.JOTA. CZ také jako E-KNIHY

448 KČ

HERE COMES THE BOSS

Rocková ikona Bruce Springsteen vlastními slovy

Žijeme (s) knihami 598 KČ

Bouřlivé dějiny dvacátého století očima

MUŽE, KTERÝ POZNAL CELÝ SVĚT

328 KČ

DOPORUČUJE BARACK OBAMA Románová sága z dob otrokářství na americkém Jihu


32 Zoom

Hitparáda magorů Ne, nebudeme si tu posté dělat legraci ze skupiny Kryštof. Našli jsme totiž skupiny, které hrají mnohem lepší hudbu. V jedné hrajou dinosauři a ve druhé plyšoví medvědi. A ani to nejsou nejšílenější kapely na světě. Text: Petr Bláha Foto: Profimedia, Shutterstock, Casey Peters

HEVISAURUS Finsko má zhruba 2,3 heavymetalových kapel na obyvatele, tahle je ale jiná. Dost jiná. Je to dinosauří kapela. Podle legendy přežilo pět dinosauřích vajec vymírání a v roce 2009 je oživil magický blesk a vznikla kapela. Tu si zamilovaly hlavně děti a kapela se dočkala i vlastního filmu, her a španělské, švédské a maďarské mutace.

THE TEDDY BEAR ORCHESTRA Nerd, který si říká Conductor, chtěl mít kapelu, ale na lidi buď nebyl spoleh, a nebo nehráli podle jeho představ. Tak udělal jedinou logickou věc, sestrojil strašidelné obří robotické medvědy a kapelu sestavil z nich. Společně s nimi zpívá v kostýmu dirigenta a šikanuje je.

LANZ BULLDOG UND ORCHESTER Název téhle dechovky nezní nijak zvláštně. Až na to, že Lanz Bulldog není německé pěvecké eso, ale traktor, který se vyráběl do roku 1956. Spolehlivý jednoválec tady nahrazuje rytmickou sekci a doplňuje ho klasický dechovkový ansámbl.


33

ČiliChili 6 | 2018

OKILLY DOKILLY

BETWEEN MUSIC

Metalcorová kapela složená z pěti dvojníků Neda Flanderse zhudebňuje hlášky Neda Flanderse. Tohle asi běží ve sluchátkách Ottovi, když jezdí po Springfieldu se školním autobusem.

Umělecká skupina Between Music uspořádala třicetiminutový koncert / performanci s názvem Aquasonic – celý pod vodou. Některé hudební nástroje speciálně upravili, jiné museli vynalézt. Celé je to děsivě uklidňující. Doporučujeme zejména fanouškům Tváře vody.

BEETHOVEN'S NIGHTMARE Kapela kompletně složená z hluchých lidí se znakujícím „zpěvákem“? Je ale třeba uznat, že rytmicky jsou na tom líp než spousta slyšících kapel.

THE ROCK CATS Jediná kočičí kapela na světě (s hostující slepicí). Moc jim to nešlape, ale roztomilost se jim rozhodně nedá upřít.


34 Fenomén

Hra Desert Bus, na cestě 12 minut: Poušť.

Na cestě 2 hodiny 15 minut: Poušť a komár na okně.

Nejnudnější hry na světě Když se řekne videohra, nejspíš si většina z vás představí magické souboje s obřími draky, vrcholové fotbalové zápasy, vysokooktanové závody, stavby gigantických měst, řízení epických bitev nebo střílení po zombies, nacistech, zombie nacistech a vůbec po všem, co se hýbe. Všechny tyhle videohry spojuje jedna věc. Vzrušení. Jsou ale i videohry, které mají ke vzrušení stejně blízko jako Danielle Steelová k dobré literatuře. Text: Jan Studnička

OPTIMALIZACE ZÁBAVY Herní designéři mají jednu poučku: „Jakmile má hráč ve hře moc volnosti, udělá si z hraní nezajímavou nudu.” Studie prokazují, že když si má průměrný hráč vybrat mezi riskantním, dobrodružným postupem a opakující se rutinní činností, která mu může přinést stejné výsledky, vždycky se rozhodne pro systematickou rutinu. Říká se tomu grinding a lidé k tomu tíhnou tak nějak přirozeně. Aby vývojáři uchránili hráče před ním samotným, používají celou širokou sadu herních mechanismů, které ho mají držet pod tlakem. Časové limity, náhodně se objevující nepřátele, nedostatek munice... nebo i kreativnější cesty. Například „ve tmě ztrácím body, ale světlo láká monstra” v už osm let starém hororu Amnesia: The Dark Descent. Poslední dobou se ale zdá, že tímhle postupem přichází herní scéna o obrovský počet lidí, kteří nepotřebují být pod tlakem a nehrají hry kvůli vzrušení.

„AŽ NA TY DRAKY JE TO SUPER...“ Tak třeba v otevřeném světě hry The Elder Scrolls V: Skyrim z roku 2011 si můžete sami trhat byliny a míchat lektvary, případně kovat vlastní zbraně. Během své epické cesty za záchranou světa před dračí invazí si taky smíte pořídit nebo postavit dům, abyste měli kde skladovat věci. Někteří hráči ale přesně tohle pojali za svůj primární cíl. Takže místo toho, aby se pokusili poslat draky na seznam ohrožených druhů, stanou se z nich kováři, pořídí si domeček s  malým políčkem a  kovárnou,


35

ČiliChili 6 | 2018

Na cestě 4 hodiny 5 minut: Poušť za soumraku. Čtyři hodiny do cíle.

adoptují dítě a interagují s jinými postavami. To, že jejich domek občas napadne drak, berou jako menší nepříjemnost a docela je to obtěžuje. Pro podobné případy vlastně nemusíte chodit daleko. Stačí vám navštívit libovolný dětský pokoj a zeptat se jeho obyvatel, který mód Minecraftu mají raději. Ten, ve kterém bojují o přežití, nebo ten, ve kterém můžou nerušeně řadu hodin dobývat materiály a potom stavět všechno možné, od malého srubu po trochu hranatější Bradavice z Harryho Pottera?

MEDITAČNÍ KABINA A pak jsou tu samozřejmě čistě relaxační věci. Ve hře Solar 2 začínáte jako kus šutru ve vesmíru, nabalujete na sebe další bordel, až je z vás planeta, potom hvězda, potom solární systém, hvězdokupa, až se z vás stane černá díra, která roste a roste a roste... až pohltí celý vesmír, nastartuje velký třesk a jedete nanovo. EuroTrack Simulator vám zase umožní pořídit si vlastní náklaďák, nabrat zboží a drandit si to přiměřeně rozumnou rychlostí po Evropě. Protože není nad zákonem povolenou rychlost a neustálou kontrolu zpětných zrcátek. Zní to nudně, ale hráči přísahají, že nenajdete víc uklidňující zážitek. Krajina ubíhá, posloucháte oblíbené album nebo audioknihu...

ÚŘEDNIČINA Mimoto existuje velká spousta herních titulů, které sice vypadají, jako že vám zprostředkují výjimečně nudné odpoledne, ale nakonec mají v sobě daleko víc vzrušení a adrenalinu než poslední díl Call of Duty.

Na cestě 7 hodin 22 minut: Poušť ve tmě. Za chvíli jsem tam. A můžu jet zpátky.

Ukázkovým příkladem je třeba podivně sovětsky vypadající hra Papers, Please z roku 2013. V ní se ujmete role celníka a vaším jediným úkolem je rozhodovat, koho vpustíte do země a koho ze země, která pomalu padá pod totalitní nadvládu. Ze začátku to není nijak těžké, a dokonce máte i čas poslechnout si srdceryvný příběh matky, která utíká s umírajícím dítětem za lepší léčbou do zahraničí... a i když nemá předepsané zavazadlo, možná ji pustíte. Ale jak postupně level za levelem přibývá lidí a nařízení, jste placeni za kus a vaše rodina potřebuje víc a víc peněz, je to jednak adrenalinová jízda a jednak můžete vidět v přímém přenosu, jak se sami sobě morálně rozpadáte před očima. Podobně to má série Hearts of Iron, ve které se proměníte v opravdového generála v období kolem druhé světové války. Vlastně nikdy nevidíte akci. Jenom nekonečné

>

Střílet nazi zombies je určitě moc fajn, ale máloco vám dá takový pocit národní hrdosti, jako když za užití své geniální logistiky roztáhnete Československo až k Pacifiku.


36 Fenomén

Takže vy prcháte ze země před totalitním režimem, protože jste nespravedlivě stíhaní? Zamítnuto. Další! soustavy tabulek, vývojové stromy, hlášení a tisíce otravných logistických dilemat. Ale když dokážete roztáhnout Československo přes celou Evropu, cítíte se jako vojenský genius. A stejně tak jako každý rok vychází se železnou pravidelností FIFA, vychází už třináct let (!) rok co rok série Football manager. Někdo totiž sice chce jako ocas běhat po trávníku a kopat do kulatého nesmyslu... ale někdo chce být boss. Takže řeší sestavy, strategie, vyřizuje maily, komunikuje s médii. Chápete, dělá tu zábavnou část.

OBČAS MÍRNĚ DOPRAVA A samozřejmě, pak jsou doopravdy nudné hry. Ať už jsou to ty, které původně měly být zábavné, ale něco se pokazilo v procesu, jako Call of Duty: Infinite Warfare, nebo hry, které jsou nudné z podstaty, jako hra Desert Bus z roku 95. V té můžete řídit autobus z Tucsonu do Las Vegas a... víte, jak je to s těmi nevadskými dálnicemi. Jsou rovné a kolem nich nic zajímavého. A trvá to osm hodin. Neznamená to ale, že byste v Desert Bus, která je obecně brána za nejnudnější videohru historie, mohli

nedělat vůbec nic. Ne. Bus jemně vynáší do strany, takže musíte vždy po nějaké době opravit kurz. Taky se vám jednou za pár hodin rozmázne komár o sklo... a když se vydáte z Las Vegas zpátky, vidíte západ slunce. Vzrůšo! Desert Bus vznikl koncem devadesátek jako komická odpověď na velkou debatu kolem omezování násilí ve videohrách. A loni dostal bus VR facelift, takže můžete řídit osm hodin ve 3D anebo (pozor) můžete do busu nastoupit a prostě se svézt. Desert Bus je taková kultovka, že se každoročně pořádají turnaje a výdělek jde na charitu. Což je hezké. A jestli vás prostě baví jezdit pouští, tak si to užijte a kašlete na každého, kdo tvrdí, že to je nuda. Protože od toho videohry jsou, aby byl svět takový, jaký ho chcete vy.

<


Žádné pirohy ani bigos… Když jsem se našeho polského hostitele ptala, co z jejich rodinné kuchařky nám uvaří, vytáhl z lednice sklenici okurek. Pokud prý chceme ochutnat něco, co se jí v mnoha polských domácnostech, ale není to tak světoznámé jako třeba žurek, pak je to jednoznačně „zupa“ z kvašáků. Polévky jsou v Polsku totiž hodně oblíbené – zasytí, vydrží a skoro nic nestojí. Pokud si ji tedy neuděláte stejně vydatnou, jak tomu bylo u nás.

Ogórkowa sezóna

Nejdřív se pusťte do vývaru. Oloupejte kořenovou zeleninu a spolu s  celým pórkem a kousky hovězího masa vložte do hrnce se studenou vodou. Přidejte nové koření, bobkové listy a přiveďte polévku pozvolna k varu. Pamatujte, že by se vývar neměl úplně vařit, zhruba 3 hodiny jej táhněte, aby lehce probublával. Na hladině se vám ze začátku vytvoří pěna – tu s děravou naběračkou sbírejte.

Jakmile je vývar hotový, sceďte ho po naběračkách přes husté síto do jiného hrnce. Podle gusta můžete třeba nakrájet na kostičky vyvařenou mrkev a hovězí a vrátit do hrnce s polévkou. Ostatní zeleninu vyhoďte.

Text: Helena Suchá Foto: Michael Kratochvíl

38 Sporák

Základ máte připravený, teď už z něj jen udělat ogórkowou. Oloupejte brambory a nakrájejte je na kostičky a vařte je ve vývaru zhruba 20 minut. Na pánvi orestujte kostičky uzeného boku a klobásu (pustí více šťávy) a přidejte je do hrnce. Nastrouhejte si vedle kvašáky, a jakmile jsou brambory v polévce dostatečně měkké, přidejte okurky do polévky a dalších 20 minut vařte. Na závěr dochuťte solí, pepřem a na drobno nasekaným koprem. Předtím než se do polévky pustíte, vmíchejte do své porce lžíci zakysanky.


39

ČiliChili 6 | 2018

Tip: Pokud chcete polévku kyselejší, nastrouhané kvašáky nejprve orestujte na másle a pak teprve vmíchejte do polévky. Pustí šťávu a zvýrazní tak chuť.

Co na to potřebujete: Na základní vývar: • 3 litry vody • 500 gramů hovězího masa a kostí (hovězí směs na polévku) • 1 menší bulva celeru • 1 pórek • 2 mrkve • 1 kořenová petržel • 2 bobkové listy • 4 kuličky nového koření • sůl • pepř Na finální okurkovku: • 600 gramů kvašáků (kvašených okurek) • 8 středně velkých brambor • 1 svazek kopru • 1 kelímek zakysané smetany • 250 gramů uzeného boku (nakrájeného na kostičky) • 400 g uzených klobás (na kolečka)

Požitkář Grzegorz Kucharski Místní styl života a samozřejmě dobré pivo, které si den co den nadšeně vychutnává, byly důvody, proč se mladý Polák už před čtyřmi roky usadil na pražském Žižkově. Živí ho cestování (nejen po českých pivnicích) a psaní o životě. Ve svém volném čase objevuje místní kulturu a vaří pro své kamarády jídla, která mu připomínají polský domov.


40 Konzum

Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text: Michal Pařízek, Petr Bláha, Markéta Bajerová, Filip Horáček, Jan Studnička, Štefan Švec, Richard Šulc

DIVADLO Wonder Woman

Spojení divadla a rapu? Žádný problém. Miss Amerika, nový projekt divadla Spitfire Company, vypráví „příběh ženy, která se zamilovala do města, v němž je cizinkou“. Neúprosný pohled na život na Manhattanu vychází z vlastních zkušeností Miřenky Čechové, která v New Yorku nějakou dobu žila. Její vyprávění do zvukového kabátu oblékl Martin Tvrdý (Bonus), vycházel při tom z reálných nahrávek, které pořizoval přímo na místech, kde se příběh odehrává. Představení na pomezí stand-upu, taneční performance a koncertu nabízí také unikátní projekci, která spojuje výrazné animace, fotografie Vojtěcha Brtnického nebo komiks malajského kreslíře Chin Yewa. Jeho hlavní hvězdou je ale Mckenzie Tomski (Miřenka Čechová), která téměř nesleze z pódia. Zpívá, rapuje a vypráví svůj příběh, který vychází v červnu také knižně. Sex ve městě? Wonder woman!

Foto: Vojtěch Brtnický

Miss Amerika Spitfire Company, www.cs.spitfirecompany.cz


41

ČiliChili 6 | 2018

FESTIVAL Vzhůru na palubu! Altenburg 1964 Partyzánská 18/23, Praha 7, otevírá 2. 6., www.facebook.com/altenburg1964 Z pražské náplavky se během let stal až na drobné výjimky čistě byznysový model, což se zřejmě dalo čekat, ale to neznamená, že by se s tím měli všichni smířit. Alternativní nadšenci hledají další kouty Prahy, kde by mohli začít z čistým stolem. A našli ho nedaleko Trojského mostu. Právě zde zakotvila někdejší nákladní loď Altenburg 1964, která se po dekádách služby a milionech odvezených tun štěrku nebo písku dočkala zaslouženého odpočinku. Tedy odpočinku pouze ve smyslu pevného kotviště, jinak bude na palubě zatraceně živo – chystají se koncerty, party, debaty, trhy a další akce, loď by se mohla postupně stát dalším kulturním centrem a střediskem mnoha podivuhodných dobrodružství. Altenburg 1964 hlásí otvíračku na první červnový víkend, v pondělí 11. 6. zde proběhne další zatěžkávací zkouška, koncert americké gothic-country formace Slim Cessna’s Auto Club.

Foto: Jan Nožička, www.metronomfestival.cz

KLUB

Metronome: Hromada hudebních ocenění v Holešovicích Metronome Festival Prague 22.–23. 6., Výstaviště Praha Holešovice, www.metronomefestival.cz Festival Metronome už se v Praze podle všeho zabydlel. A na třetí ročník přiváží opravdu zajímavá jména. Třeba dva muzikanty, kteří formovali americkou moderní hudbu – ostatně oba jsou členové tamní Rokenrolové síně slávy – a přitom se oba narodili ve Velké Británii. Přesněji John Cale ve Walesu a David Byrne ve Skotsku. A seznam jimi nekončí. Elektronické Chemical Brothers a triphopové Massive Attack představovat nemusíme. Kdyby jen tihle čtyři headlineři přivlekli pod pódium na Výstavišti v pražských Holešovicích všechny svoje Grammy a Brit Awards, byla by to slušná hromada. A dál už jen ve zkratce: Tom Odell, DJ sety bubeníka Blur Davea Rowntreeho nebo Sister Bliss z Faithless a pak také oslava 30 let Tata Bojs nebo návrat Sexy Dancers. Bude to stát za to. 

Zajeďte si na Vesmírnou odyseu

STAND-UP

Kubrick’s 2001. 50 Years a Space Odyssey Deutsches Filmmuseum, Schaumainkai 41, Frankfurt nad Mohanem, do 23. září, www.2001.deutsches-filmmuseum.de/en Rok 2001 je dnes dávno minulostí, ale bývaly doby, kdy právě tento letopočet znamenal synonymum pro sci-fi, a v některých kruzích tomu tak je dosud. Samotný Ridley Scott o snímku Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírná odysea prohlásil, že jde o nepřekonatelný vrchol žánru, a právě letos filmové zpracování nesmrtelného příběhu z pera Arthura C. Clarka slaví rovné půlstoletí od své premiéry. Německé filmové muzeum ve Frankfurtu u této příležitosti připravilo kouzelnou výstavu, která dokonale simuluje exkurzi do vesmírného korábu. K vidění jsou desítky rekvizit, kostýmů a dalších memorabilií, představeny jsou převratné režijní postupy a způsoby natáčení a k vidění je zde samozřejmě také snímek samotný. Nechybí ani Oscar, kterého snímek získal, nebo návod, jak správně používat toaletu v nulové gravitaci.

Přiostřený mikrofon Čili Stand-up 13. 6., od 20:00 hod., Rock Café Praha Sto lidí v publiku, šest komiků na pódiu a jedna nabušená show. Pořádáme svůj první stand-upový večer a všichni jste zváni! Navíc budeme celou akci natáčet, takže se můžete se smíchem zarudlým obličejem objevit na netu v našem videu. To chcete. Sledujte ČILICHILI facebook pro více informací!


42 Konzum

SERIÁL

Když tvoje kytka dělá lepší hudbu než ty Plants FM www.plants.fm

Zima v hlavní roli The Terror 2018 10 dílů, www.amc.com/shows/the-terror Pozoruhodný televizní seriál The Terror kombinuje prvky hororu, psychologického thrilleru a dobrodružných příběhů. Vyprávění o lodích Královského námořnictva Erebus a HMS Terror, které uvízly nedaleko Arktidy, navíc vychází z reálných událostí odehrávajících se v polovině devatenáctého století. Celý projekt zaštítil známý režisér Ridley Scott. V hlavní roli zima, strach z neznáma, trvalá zkouška charakterů a také Ciarán Hinds, Jared Harris nebo grónská zpěvačka Nive Nielsen. Deprese, fantastická atmosféra a skvělý soundtrack, seriál je pro svou dotaženost oceňován také znalci historie.

KNIHA

Vezměte citlivé senzory, připněte je na svou pokojovku a pomocí aplikace poslouchejte v reálném čase ambientní hudbu generovanou biopochody v rostlině. Pokud se nechcete sami pouštět do experimentů nebo máte smutný život bez jediné rostliny, na www.plants.fm najdete i živý stream a můžete porovnávat, jestli zní líp monstera, nebo fíkus.

„V Ohiu jsem se naučil šikovně proplouvat mezi různými náhradními tatínky. Třeba Steve, muž, který trpěl krizí středního věku, což dokazoval náušnicí. Tvářil jsem se, že náušnice jsou elegantní, a to tak přesvědčivě, že Steve považoval za vhodné propíchnout ucho i mně. Chip, alkoholu holdující policista, který požádal mámu o ruku po třídenní známosti, považoval moji náušnici za znak „holčičí změkčilosti“. Mazaně jsem mu namluvil, že mám rád policejní auta. A pak se objevil podivínský Ken se dvěma dětmi, jimž jsem se stal hodným bratříčkem. Ale v tom všem jsem lhal. Náušnice a policejní auta jsem nenáviděl a věděl jsem, že neuplyne ani rok a Kenovy děti zmizí z mého života. V Kentucky jsem nemusel předstírat, že jsem někým, kým nejsem, protože jediní muži v mém životě – bratři mé babičky a její švagři – mě už znali. Chtěl jsem, aby na mě byli pyšní? Samozřejmě, ale ne proto, že bych předstíral, že je mám rád. Já jsem je miloval doopravdy.“

J. D. Vance: Americká elegie www.argo.cz


43

ČiliChili 6 | 2018

Foto: www.ratiborice-ubytovani.cz

KNIHA

VÝLET

Jako u babičky? U Babičky Babiččina chaloupka Zblov 1, Studnice, www.ratiborice-ubytovani.cz Jestli chcete strávit dovolenou nebo jen víkend v českých luzích a hájích, objevte malebnou část východních Čech. Babiččina chaloupka ve Zblově má šest postelí a obrovskou krásnou zahradu s grilem a posezením. Ale hlavně, tahle roubenka leží pár kiláků pěšky od Ratibořic a Babiččina údolí. Projít (nebo projet na kole) se můžete na Rudrův mlýn, Staré bělidlo nebo posedět u Viktorčina splavu. Co by kamenem dohodil jsou i pevnost Dobrošov, Kuks, Opočno nebo Adršpach.

Západočeský all stars tým

„Byl jsem král dvakrát a dvakrát mě odsoudili k smrti – a už mě to otravuje a unavuje. Napřed vlas, potom fazole. Jestli po mě smrt tak touží, ať si přijede na bílým koni, s popelem v hubě a chladem v koulích; ať mává kosou a vydává děsivý zvuky, ať si pro mě přijde osobně a neposílá nějaký vlasy nebo zasraný černý fazole zapečený do sladkostí prdelatejma vesničankama. Možná ani potom bych s ní nešel. Vlastně se mi vůbec nelíbí, jak to s náma smrt koulí.“

Povodí Ohře

Nejlepší ramen v Berlíně Cocolo Ramen: Gipsstr. 3 Berlín, www.kuchi.de/restaurant/ cocolo-ramen Nejhutnější a nejchutnější ramen na sever od Prahy najdete u našich sousedů. Vydatná japonská nudlová polévka plná masa, vajec a dalších přísad vám naplní břicho na výletování po hipsterských ulicích čtvrti Mitte. Než si objednáte mísu téhle chuťovky, většina návštěvníků doporučuje jako předkrm místní knedlíčky gyoza. Nemáte zač.

Čas od času se na české hudební scéně objeví nečekané spojení, které přinese unikátní výsledky. Tak tomu bylo před asi sedmi lety, kdy se členové plzeňských Climatizado spojili se Sisim, někdejším zpěvákem chebských Esqmeg. Skupina Štěstí zazářila a zmizela. Právě na Štěstí navazuje v mnohém nové seskupení Povodí Ohře, kapela, o které bychom mohli mluvit jako o západočeském all stars týmu – ke starým známým tvářím z Esqmeg a Climatizado se totiž přidala ještě dvojice reprezentující plzeňské emohardcoristy Esazlesa. Pětice nezapomíná na své punkové a hardcore kořeny, garážovou stylovost, ale v této podobě přísahá zejména na country a blues. Energie a nihilistická poetika. Povodí Ohře musíte vidět na koncertě, skupina nemá žádnou online identitu, odmítá se fotit a debutové album vyjde až někdy na přelomu června a července.

Mutanti z Polska Stare obrazki ze zwierzetami www.facebook.com/stareobrazkizezwierzetami Nejlepší facebooková stránka, kterou dalo Polsko světu. Denní nálož obrázků zvířat z dob, kdy je umělci často ani nikdy neviděli a kreslili je podle vyprávění. Navíc můžete ohromit své polské kamarády až vědeckou znalostí fauny v jejich mateřštině. U nás vede Leniwiec dwupalczasty.

Tuny mrtvol, tuny srandy Warhammer: Vermintide 2 videohra, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, 28 euro Pokud jste hráli předchozí díl Warhammer: End Times – Vermintide, vězte, že tohle je to samé, jenom lepší. Pro ty z vás, kteří máte i normální život, vysvětlíme proč. Hra je totiž sice zasazena do světa Warhammeru, ale nemusíte o něm vědět vůbec nic. Stačí vědět, kde se drží meč, a hodně s ním sekat. V nekonečné akci se o vás a vaše tři společníky bude tříštit jedna nepřátelská vlna za druhou. Třináct příběhových misí dokončíte za pár hodin a pak už se jen lepšíte a lepšíte.

Tom Robbins: Parfém bláznivého tance www.argo.cz


44

3RNU\WÃ&#x2C6;

7DG\MH 9RGDIRQRYR

8Å&#x201D;SRWIJHWÃ&#x2C6;QHMOHSwÃ&#x2C6; VÃ&#x2C6;ļSURYRO¼QÃ&#x2C6;DGDWD

3RNU\WÃ&#x2C6;

3RWYU]HQRQH]¼YLVOÃ&#x2DC;PWHVWHPNYDOLW\VSROHèQRVWL 3FRPPXQLFDWLRQVRGNWHUÃ&#x201E;MVPHREGUÅ&#x201D;HOLRFHQöQÃ&#x2C6; %HVWLQ7HVW

44

/DERUDWRIJ1DGDFH9RGDIRQH 9\KUDMWHV0Å&#x2020;M9RGDIRQH &K\WU¼]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

47

48

9wHFKQRRWHOHIRQHFK 1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP

60 62

64

7DULISURPODGÃ&#x201E;

65

7DULI\SURILUP\

66

9RGDIRQH3DVV

70

7DULI\SURMHGQRWOLYFH 5RGLQQÃ&#x201E;WDULI\

49

58

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

1DEÃ&#x2C6;GND

46

72

74

in test

04/2018

Mobile Benchmark Czech Republic

=GURM1H]¼YLVOÃ&#x201E;PöIJHQÃ&#x2C6;VSROHèQRVWL3FRPPXQLFDWLRQV*PE+ ]GXEQDYHNWHUÃ&#x201E;PMVPH]Ã&#x2C6;VNDOLQHMY\wwÃ&#x2C6;SRèHWERGÅ&#x2020;YHYRO¼QÃ&#x2C6; DPRELOQÃ&#x2C6;FKGDWHFK9Ã&#x2C6;FHQDwww.p3-certificates.com


,QWHUQHWYöFÃ&#x2C6;

45

Více na vodafone.cz/internet-veci

1HSIJHVW¼Y¼PH QDwLVÃ&#x2C6;ļ]OHSwRYDW 1HXVW¼OHSUDFXMHPHQDEXGRY¼QÃ&#x2C6;QDwÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöVèÃ&#x2C6;PÅ&#x201D;VHSRMÃ&#x2C6;LLQRYDFHQRYÃ&#x201E; VÃ&#x2C6;WöSURYöFL7HG\SURVWURMHREMHNW\DSIJÃ&#x2C6;VWURMHNWHUÃ&#x201E;VSROXSRPRFÃ&#x2C6; 9RGDIRQH1%,R7NRPXQLNXMÃ&#x2C6;DWÃ&#x2C6;P]OHSwXMÃ&#x2C6;Å&#x201D;LYRW\OLGÃ&#x2C6;$ļXÅ&#x201D;MGHRYHIJHMQÃ&#x2DC; SURVWRU]HPöGöOVNRXYÃ&#x2DC;UREXQHERFK\WURXGRP¼FQRVWY\XÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6;,R7MH EH]SRèHW-DNWREXGHY\SDGDWYSUD[L"

3RGOHVSHFLDOLVWÅ&#x2020;NWHIJÃ&#x2C6;VWRSXMÃ&#x2C6;PRQLWRUXMÃ&#x2C6;DRGKDGXMÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;YRMWUHQGÅ&#x2020; P¼EÃ&#x2DC;WSRèHW]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDWUKXNWHU¼MVRX]DSRMHQDGRVÃ&#x2C6;Wö,R7YURFH URYHQDÅ&#x201D;PLOLDUG¼PèLOLQDNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KRèORYöNDSODQHW\E\ PöODSIJLSDGDWWDNRY¼]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;$MHGQÃ&#x2C6;PGHFKHPWLWRSIJHGSRYÃ&#x2C6;GDèL GRG¼YDMÃ&#x2C6;Å&#x201D;HSUDYGöSRGREQö]PöQÃ&#x2C6;VYöW0\MVPHYVRXèDVQRVWLYçHVNÃ&#x201E;UHSXEOLFHVFKRSQLSIJLSRMLWPLOLRQ\YöFÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;NRPXQLNXMÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;N\ ]DEXGRYDQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;6,0NDUWöDXPRÅ&#x201D;Ä£XMÃ&#x2C6;WDNQDG¼ONXVYRXNRQWUROX REVOXKXDIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

5(92/8&(9õ&¨ 6SHFL¼OQÃ&#x2C6;RERMHNY¼PXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WUDFNRYDWYDwHKRGRP¼FÃ&#x2C6;KRPD]OÃ&#x2C6;èND FK\WUÃ&#x2DC;NXIUY¼P]DVHV¼PQDKO¼VÃ&#x2C6;NGHMVWHKR]DSRPQöOLDPUD]¼NVH Y¼PR]YHNG\Å&#x201D;KRQHGRYIJHWH,WDNRYÃ&#x2DC;]G¼QOLYöKORXSÃ&#x2DC;PöIJLèSO\QX QHERYRG\VHNWÃ&#x201E;KOHeUHYROXFLYöFÃ&#x2C6;pXPÃ&#x2C6;SIJLGDW6LJQ¼O1%,R7VÃ&#x2C6;Wö GRN¼Å&#x201D;HWRWLÅ&#x201D;SURQLNQRXWLKOXERNRGREXGRYSRG]HPèLSRGYRGXWDNÅ&#x201D;H FK\WUÃ&#x2DC;RGHèHWYRG\YHYDwHPVNOHSöèLVYöWOÃ&#x2C6;NXSURQöMQHQÃ&#x2C6;SUREOÃ&#x201E;P 9HVYöWöNWHUÃ&#x2DC;SIJLFK¼]Ã&#x2C6;VHSDNHOHNWURPöU\]YDwÃ&#x2C6;èWYUWLSURSRMÃ&#x2C6;VHOHNWU¼UQRXNWHU¼QD]¼NODGöVSRWIJHE\RSWLPDOL]XMHYÃ&#x2DC;UREXHOHNWIJLQ\Y¼P DYDwLPVRXVHGÅ&#x2020;P

/('1,ç.$0¨672+2632'<1õ 9HIJHMQ¼GRSUDYDYG¼QVNÃ&#x201E;.RGDQLXÅ&#x201D;GREXGRXFQRVWLYVWRXSLOD$XWREXV NWHUÃ&#x2DC;QDEHUHGYRXPLQXWRYÃ&#x201E;]SRÅ&#x201D;GöQÃ&#x2C6;QDKO¼VÃ&#x2C6;VYRXSRORKXDSRèHW FHVWXMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WLVHPDIRUÅ&#x2020;DW\SURGORXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QDWöFKNWHUÃ&#x201E;MVRX]URYQDQD WUDVHGREXNG\QDQLFKVYÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;]HOHQ¼6DPVXQJ]DVHOHWRVYOHGQXSIJHGVWDYLOVYRXOHGQLèNX)DPLO\+XENWHU¼Y¼PRGNXGNROLDNG\NROLXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6; ]NRQWURORYDWMHMÃ&#x2C6;REVDKDY\IJL]RYDWRQOLQHQ¼NXS\=DG¼WHMÃ&#x2C6;UHFHSWRQD SURYHGHRNDPÅ&#x201D;LWRXLQYHQWXUXDY\SOLYQHY¼PFRDYMDNÃ&#x201E;PPQRÅ&#x201D;VWYÃ&#x2C6; MHWIJHEDGRNRXSLW7DNÃ&#x201E;Y¼PVHVWDYÃ&#x2C6;LGH¼OQÃ&#x2C6;Q¼NXSQÃ&#x2C6;VH]QDPQD]¼NODGö WRKRFRDMDNèDVWRGRQÃ&#x2C6;G¼Y¼WH

352/,',.<7.<,=9¨ı$7$ ,R7SRPÅ&#x2020;Å&#x201D;H]HIHNWLYQLWWDNÃ&#x201E;]HPöGöOVWYÃ&#x2C6;SURWRÅ&#x201D;HRWHYÃ&#x2C6;U¼GYHIJHQHMHQ WUDFNRY¼QÃ&#x2C6;DPRQLWRURY¼QÃ&#x2C6;KRVSRG¼IJVNÃ&#x2DC;FK]YÃ&#x2C6;IJDW]¼VREDSROÃ&#x2C6;DOHWDNÃ&#x201E; KOÃ&#x2C6;G¼VWDYDVORÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;SÅ&#x2020;G\SRèDVÃ&#x2C6;RSWLP¼OQÃ&#x2C6;KRKRVSRGDIJHQÃ&#x2C6;VYRGRX èDVVNOL]QöDSRG6DPRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x201E;WUDNWRU\DGURQ\XwHWIJÃ&#x2C6;WLVÃ&#x2C6;FHKRGLQ OLGVNÃ&#x201E;KRèDVX6HQ]RU\WDNÃ&#x201E;GRN¼Å&#x201D;RXLGHQWLILNRYDWYèDVQHPRFQÃ&#x201E;]YÃ&#x2C6;IJH D]SIJÃ&#x2C6;]QDNÅ&#x2020;XUèLWGLDJQÃ&#x17D;]X$DQRXÅ&#x201D;Y¼VDVLQDSDGORÅ&#x201D;HLYOLGVNÃ&#x201E;P ]GUDYRWQLFWYÃ&#x2C6;SIJHGVWDYXMHLQWHUQHWYöFÃ&#x2C6;UHYROXFLNWHU¼MHQDVSDGQXWÃ&#x2C6; $UWKXU&&ODUNVHQHPÃ&#x2DC;OLONG\Å&#x201D;SURURNRYDOÅ&#x201D;HY\VSöOÃ&#x201E;WHFKQRORJLH ]Ã&#x2C6;WIJNDQ¼P]SRKOHGXGQHwNDEXGRXSIJLSDGDWMDNRPDJLH6NXWHèQRVW MHWDNRY¼Å&#x201D;HGÃ&#x2C6;N\,R7PÅ&#x2020;Å&#x201D;HPHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WYHVYöWöNWHUÃ&#x2DC;EXGHHIHNWLYQöMwÃ&#x2C6; WUYDOHXGUÅ&#x201D;LWHOQÃ&#x2DC;]GUDYöMwÃ&#x2C6;DEH]SHèQöMwÃ&#x2C6;QHÅ&#x201D;NG\SIJHGWÃ&#x2C6;P$P\MVPH SURQöMSRVWDYLOLKIJLwWö3RNU\OLMVPHçHVNRXUHSXEOLNX1%,R75DèWH YVWRXSLWGREXGRXFQRVWLSU¼YöWHê


46

Zadáno pro Vodafone

Více na laboratornadacevodafone.cz

9\NXIJWHVYRX SRVOHGQÃ&#x2C6;FLJDUHWX 7Ã&#x201E;PöIJWIJLèWYUWLQ\èHVNÃ&#x2DC;FKNXIJ¼NÅ&#x2020;E\U¼G\SIJHVWDO\NRXIJLW]WRKR WÃ&#x201E;PöIJWIJHWLQDVHRWRDOHVSRÄ£MHGQRX]DURNSRNRXwÃ&#x2C6;9öWwLQRX VHMLPWRDOHSRGOHVWDWLVWLNSRGDIJÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;QDwHVWÃ&#x2DC;SRNXV3IJHVWDW VNRXIJHQÃ&#x2C6;PMHERMDYQöPY¼PRGSRG]LPXSRPÅ&#x2020;Å&#x201D;HQRY¼DSOLNDFH Y]QLNDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;YHVWDUWXSRYÃ&#x201E;PSURJUDPX/DERUDWRIJ1DGDFH9RGDIRQH 3UD[HXND]XMHÅ&#x201D;HQHMPÃ&#x201E;QöHIHNWLYQÃ&#x2C6;FHVWD RGY\N¼QÃ&#x2C6;MHVYÃ&#x201E;SRPRFÃ&#x2C6;3RNXGVHNXIJ¼NVQDÅ&#x201D;Ã&#x2C6; RGY\NQRXWV¼PsEH]RGERUQÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;Q¼KUDGQÃ&#x2C6;KR QLNRWLQXèLSRPRFQÃ&#x2DC;FKOÃ&#x201E;NÅ&#x2020;sYSURFHQWHFKSIJÃ&#x2C6;SDGÅ&#x2020;VHQHGRèN¼Ã&#x2022;VSöFKX1DwWöVWÃ&#x2C6; VSDWIJLOVYöWORVYöWDQRYÃ&#x2DC;WHFKQRORJLFNÃ&#x2DC; SRPRFQÃ&#x2C6;NNWHUÃ&#x2DC;NXIJ¼NÅ&#x2020;PQDEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;SUDNWLFNRX SRPRF $SOLNDFH$GL4XLWNWHU¼EXGHèHVNÃ&#x201E;YHIJHMQRVWL NGLVSR]LFLQDSRG]LPMHXQLN¼WQÃ&#x2C6;YWRPÅ&#x201D;H SRèÃ&#x2C6;W¼QHMHQY\NRXIJHQÃ&#x201E;FLJDUHW\DXwHWIJHQÃ&#x201E;

SHQÃ&#x2C6;]HDOHWDNÃ&#x201E;Y¼VYHVYÃ&#x201E;VQD]HEöKHP GYRXPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSURJUDPXPRWLYXMH-GH YSRGVWDWöRRVREQÃ&#x2C6;KRWHUDSHXWDYFK\WUÃ&#x201E;P WHOHIRQXNWHUÃ&#x2DC;NXIJ¼NÅ&#x2020;PNODGHRW¼]N\sMHVWOL XÅ&#x201D;VLGQHV]DNRXIJLOL]GDPöOLQDFLJDUHWXFKXļ DMDNMLSRWODèLOL 1DEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;LUDG\MDNRGPÃ&#x2C6;WQRXWQDEÃ&#x2C6;]HQRX FLJDUHWXQHER]PÃ&#x2C6;UQLWQXWN¼QÃ&#x2C6;QDQL3RP¼K¼ LVERMHPSURWLSIJLEÃ&#x2C6;U¼QÃ&#x2C6;QDY¼]HQHER DEVWLQHQèQÃ&#x2C6;PLSIJÃ&#x2C6;]QDN\3IJ¼WHOVN¼SRGSÅ&#x2020;UQ¼ DSOLNDFHMHSURVSöwQ¼]HMPÃ&#x201E;QDYSUYQÃ&#x2C6;FK

$SOLNDFHY]QLN¼GÃ&#x2C6;N\LQNXEDèQÃ&#x2C6;PX DDNFHOHUDèQÃ&#x2C6;PXSURJUDPX/DERUDWRIJ Nadace Vodafone 3RNXGP¼WHLY\QöMDNÃ&#x2DC;LQRYDWLYQÃ&#x2C6;Q¼SDG NWHUÃ&#x2DC;E\]DY\XÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;SRPRKO ]OHSwLWÅ&#x201D;LYRWQHY¼KHMWHVHGR/DERUDWRIJH SIJLKO¼VLW/DERUDWRIJSURY¼]Ã&#x2C6;WÃ&#x2DC;P\RG SRè¼WHèQÃ&#x2C6;KRQ¼SDGXSIJHVIRUPXODFLSURMHNWRYÃ&#x201E;KRSO¼QXDÅ&#x201D;SRWHVWRY¼QÃ&#x2C6;SURGXNWX DMHKRXYHGHQÃ&#x2C6;QDWUK1DYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQD MHKRYÃ&#x2DC;YRM]Ã&#x2C6;VNDWDÅ&#x201D;WLVÃ&#x2C6;FNRUXQ

QHMWöÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;FKGQHFKRGY\N¼QÃ&#x2C6;DGRND]XMHÅ&#x201D;H ]GUDYÃ&#x2C6;PQRKG\PÅ&#x2020;Å&#x201D;H]DFKU¼QLWLWDNRY¼YöF MDNRMHPRELOQÃ&#x2C6;WHOHIRQ $GL4XLWY\YLQXOLSIJHGQÃ&#x2C6;RGERUQÃ&#x2C6;FLQDOÃ&#x201E;èEX ]¼YLVORVWLQDWDE¼NX,QWHQ]LYQÃ&#x2C6;OÃ&#x201E;èHEQÃ&#x2DC; SURJUDP]DORÅ&#x201D;HQÃ&#x2DC;QDNOLQLFN\RYöIJHQÃ&#x2DC;FK SRVWXSHFKSRVN\WXMHNXIJ¼NÅ&#x2020;PNDÅ&#x201D;GRGHQQÃ&#x2C6; SRGSRUXDRGERUQRXSRPRFDÅ&#x201D;SRGREX QöNROLNDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;(IHNWLYLWDOÃ&#x201E;èHEQÃ&#x201E;KRSURJUDPXVHSURN¼]DODQDYÃ&#x2DC;]NXPQÃ&#x2DC;FKVWXGLÃ&#x2C6;FK PH]LNXIJ¼N\


0Å&#x2020;M9RGDIRQH

47

Více na vodafone.cz/platbakartou

0Å&#x2020;M9RGDIRQH

=DSODļWHNDUWRX0DVWHUFDUGDY\KUDMWH 1DwHSODWHEQÃ&#x2C6;EU¼QDMHWHêFK\WIJHMwÃ&#x2C6;1RYöSRGSRUXMHLSODWE\SHQöÅ&#x201D;HQNRX0DVWHUSDVVD]DSDPDWXMH VLSöNQöYwHFKQ\Ã&#x2022;GDMHYDwÃ&#x2C6;NDUW\0DVWHUFDUG9PRELOQÃ&#x2C6;DSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHQHERY,QWHUQHWRYÃ&#x201E; VDPRREVOX]HPXMYRGDIRQHF]MH]DG¼WHMHQMHGQRXDSIJÃ&#x2C6;wWöXÅ&#x201D;EXGHWHPÃ&#x2C6;WFHORXSODWEXSIJHGY\SOQöQRX -HGQRX]DG¼WHDSDNXÅ&#x201D;MHQNOLN¼WH-HWRYÅ&#x201D;G\EH]SHèQÃ&#x201E;DGLVNUÃ&#x201E;WQÃ&#x2C6;YDwHÃ&#x2022;GDMH]Q¼MHQEDQND

-DNPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\KU¼W" -HWRVQDGQÃ&#x201E;6WDèÃ&#x2C6;NG\Å&#x201D;]DSODWÃ&#x2C6;WHVYÃ&#x201E; 9\Ã&#x2022;èWRY¼QÃ&#x2C6;QHERVLGRELMHWHNUHGLW YPRELOQÃ&#x2C6;DSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH èLY,QWHUQHWRYÃ&#x201E;VDPRREVOX]H0Å&#x2020;M 9RGDIRQHSRPRFÃ&#x2C6;SODWHEQÃ&#x2C6;NDUW\ 0DVWHUFDUGèLVOXÅ&#x201D;E\0DVWHUSDVV

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9

1Ã&#x2014;

4Ã&#x2014;

9\KU¼YDWO]HDÅ&#x201D;GR9Ã&#x2C6;FHVHGR]YÃ&#x2C6;WHQDDGUHVHvodafone.cz/platbakartou

0H]LYÃ&#x2DC;KHUFHUR]GöOÃ&#x2C6;PH ²6DPVXQJ*DOD[\63OXV D²6DPVXQJ*DOD[\6

0Å&#x2020;M9RGDIRQH


48

&K\WU¼]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/chytra-zarizeni

0öMWHVYÃ&#x201E;PLO¼èN\SRGNRQWURORX 6QRYÃ&#x2DC;PLWHFKQRORJLFNÃ&#x2DC;PLY\FK\W¼YNDPLEXGHWHVQDGQRYöGöWNGHVHSRK\EXMÃ&#x2C6;YDwH UDWROHVWLLSVÃ&#x2C6;PD]OÃ&#x2C6;èFL7\QDNWHUÃ&#x2DC;FKY¼P]¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;SRKOÃ&#x2C6;GDMÃ&#x2C6;GöWVNÃ&#x201E;KRGLQN\DKOÃ&#x2C6;GDFÃ&#x2C6;RERMHN

1RYLQND 'öWVNÃ&#x201E;KRGLQN\7&/ 029(7,0()DPLO\:DWFK 9KRGQÃ&#x201E;SRNXGGÃ&#x2C6;WöWLMHwWöQHFKFHWH SRIJL]RYDWPRELOQÃ&#x2C6;WHOHIRQDOHFKFHWH EÃ&#x2DC;WYHVSRMHQÃ&#x2C6; 9RO¼QÃ&#x2C6;KODVRYÃ&#x201E;]SU¼Y\DREU¼]NRYÃ&#x201E; ]SU¼Y\ %DUHYQÃ&#x2DC;GRW\NRYÃ&#x2DC;GLVSOHM 8UèHQÃ&#x2C6;SIJHVQÃ&#x201E;SRORK\SRPRFÃ&#x2C6; *36$*36/%6:,), 9]G¼OHQÃ&#x201E;QDVWDYRY¼QÃ&#x2C6;KRGLQHN FK\WURXDSOLNDFÃ&#x2C6; GRVWXSQ¼SUR $QGURLGLL26

 6QDGQÃ&#x201E;RYO¼G¼QÃ&#x2C6; 0RGHUQÃ&#x2C6;GHVLJQDYHVHOÃ&#x201E;EDUY\ .YDOLWQÃ&#x2C6;]SUDFRY¼QÃ&#x2C6; 'R]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MHWIJHEDYORÅ&#x201D;LW 6,0NDUWXVDNWLYQÃ&#x2C6;PKODVRYÃ&#x2DC;P DGDWRYÃ&#x2DC;PWDULIHP

.è

.è

VWDULI\5HG'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è

+OÃ&#x2C6;GDFÃ&#x2C6;RERMHN

&KUDÄ£WHGöWLLQDLQWHUQHWX 9VRXèDVQÃ&#x201E;GLJLW¼OQÃ&#x2C6;GREöMHSRWIJHEQÃ&#x201E;UR]XPöWRQOLQH VYöWXQDwLFKGöWÃ&#x2C6;DMHQH]E\WQÃ&#x201E;XPöWMHFKU¼QLWLSIJHGRQOLQH QHEH]SHèÃ&#x2C6;PL8UèLWöY¼PSRPÅ&#x2020;Å&#x201D;HGRGUÅ&#x201D;RY¼QÃ&#x2C6;MHGQRKR]]ODWÃ&#x2DC;FK SUDYLGHOGLJLW¼OQÃ&#x2C6;KRURGLèRYVWYÃ&#x2C6;s8GUÅ&#x201D;RYDWNURNVWHFKQRORJLFNÃ&#x2DC;P SRNURNHP'DOwÃ&#x2C6;WLS\DQ¼VWURMHMDN]DMLVWLWEH]SHèÃ&#x2C6;VYÃ&#x2DC;FKUDWROHVWÃ&#x2C6; QDMGHWHQDvodafone.cz/digitalni-rodicovstvi

&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

 'RSIJHMWHVYÃ&#x201E;PXGRP¼FÃ&#x2C6;PXPD]OÃ&#x2C6;èNRYLYROQRVWLEH]SHèÃ&#x2C6; ' Ã&#x2C6;N\DSOLNDFL029(75$&.SURL26L$QGURLGPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHNG\NROL Y\KOHGDWSRORKXSVDQHERGRVW¼YDWXSR]RUQöQÃ&#x2C6;NG\Å&#x201D;RSXVWÃ&#x2C6; EH]SHèQRX]Ã&#x17D;QX 2 ERMHNMHYRGöLSUDFKXRGROQÃ&#x2DC; ,3

 6 RXè¼VWÃ&#x2C6;EDOHQÃ&#x2C6;MHSRX]GURSURXSHYQöQÃ&#x2C6;QDRERMHN 3IJLDNWLYQÃ&#x2C6;PSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼QÃ&#x2C6;Y\GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;DÅ&#x201D;GQ\ 9 ¼Å&#x201D;Ã&#x2C6;SRX]HJUDPÅ&#x2020; 'R]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MHWIJHEDYORÅ&#x201D;LW6,0NDUWXVDNWLYQÃ&#x2C6;PGDWRYÃ&#x2DC;P WDULIHP


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

49

Více na vodafone.cz

VYBRANÃ&#x2030; PRODEJNY 652=k¨ı(1281$%¨'.28 7(/()21Å&#x2026;$7$%/(7Å&#x2026; Brno â&#x20AC;¢ *DOHULH 9DÄ£NRYND â&#x20AC;¢ 0DVDU\NRYD â&#x20AC;¢ OC Olympia çHVNÃ&#x201E; %XGöMRYLFH â&#x20AC;¢ ,*<&HQWUXP 3UDÅ&#x201D;VN¼ +UDGHF.U¼ORYÃ&#x201E;

â&#x20AC;¢ 2&)XWXUXP -LKODYD â&#x20AC;¢ &LW\3DUN .DUORY\9DU\

3DUGXELFH

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\P¼PH WHOHIRQ\]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX9Ã&#x2C6;FH QDVWUDQ¼FKs

â&#x20AC;¢ $WULXP3DODFH 3O]HÄ£

â&#x20AC;¢ Q¼PöVWÃ&#x2C6; Republiky 3 Praha

â&#x20AC;¢ &HQWUXP Chodov

â&#x20AC;¢ &HQWUXP çHUQÃ&#x2DC;0RVW

â&#x20AC;¢ 'HMYLFN¼ â&#x20AC;¢ Jugoslávská 11 â&#x20AC;¢ NC Eden â&#x20AC;¢ 2&$UN¼G\ â&#x20AC;¢ 2&$WULXP

)ORUD â&#x20AC;¢ OC Novo277/13 GYRUVN¼3OD]D /LEHUHF â&#x20AC;¢ 2&1RYÃ&#x2DC; â&#x20AC;¢ OC Nisa Smíchov â&#x20AC;¢ 2&/HWÄ£DQ\ 0ODG¼%ROHVODY â&#x20AC;¢ Palladium â&#x20AC;¢ OC Olympia â&#x20AC;¢ Václavské Q¼PöVWÃ&#x2C6; 0RVW â&#x20AC;¢ 5DGQLèQÃ&#x2C6; 3URVWöMRY â&#x20AC;¢ .RQHèQ¼ 2ORPRXF â&#x20AC;¢ *DOHULH 7¼ERU Å antovka â&#x20AC;¢ (UEHQRYD â&#x20AC;¢ Globus 7HSOLFH 2VWUDYD â&#x20AC;¢ Q¼PöVWÃ&#x2C6; â&#x20AC;¢ Avion Svobody 3316 6KRSSLQJ3DUN â&#x20AC;¢ 1RY¼.DUROLQD µVWÃ&#x2C6;QDG/DEHP â&#x20AC;¢ 2&)RUXP

â&#x20AC;¢ =H\HURYD

=OÃ&#x2C6;Q

â&#x20AC;¢ NYöWQD VÅ¡echny SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E; REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROL SURGHMQ\RVREQö nebo e-mailem.

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Vodafone Smart E8 Ceny Standardní cena

Nokia 1

LG K4 2017

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

24

24

24

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH]HSWHMWHVHQ¼V

èHUYHQ¼YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rs

0SL[rs

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2200

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

sr

rr

rr²²

²²

²²

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MHX]DYIJHQÃ&#x2C6; Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


50

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX9Ã&#x2C6;FH QDVWUDQ¼FKs

Dual 6,0

Nokia 2

Ceny Standardní cena

Xiaomi Redmi 5A

Vodafone Smart N8

Huawei Y6 2017

Nokia 3

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

1280 Ã&#x2014; 720

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

Rozlišení displeje

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

4100

3000

2400

3000:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrr

rrs

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

rr

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

s

s

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

51

Více na vodafone.cz

9R/7( D:L)L volání

Dual 6,0

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Dual 6,0

Xiaomi Redmi Note 5A Prime Ceny

Samsung Galaxy J3 2017

Huawei Y6 Prime 2018

Vodafone Smart V8

Samsung Galaxy J5 2017

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

100

.è

.è

24

24

24

24

24

]ODW¼YDULDQWDsSRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFPFPFP

FP

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*% ²*+]

Rozlišení displeje

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

² (4²*+]²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K2400

3000

3000

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrs

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

rr

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

s

s

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


52

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

Sony Xperia XA1 Ceny

Huawei P Smart

Samsung Galaxy Xcover4

Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A6

Apple iPhone SE 32/128 GB

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUÅ&#x2020; *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ EöKXPöVÃ&#x2C6;FHOHYDQGXORY¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK D]ODW¼YDULDQWDYHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

720 Ã&#x2014; 1280

²

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1480

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

0LFUR86%&s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%&s

0LFUR86%s

/LJKWQLQJs

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2300

3000

2800

2350

3000

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrr

rrs

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

rr

sr

rr

sr

sr

 

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

²²

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

,3

,3

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

NanoSIM

NanoSIM

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

53

Více na vodafone.cz

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Dual 6,0

Samsung Galaxy A5 (2017) Ceny

Huawei P20 lite

Sony Xperia XA2

Samsung Xiaomi Mi Galaxy A6 Plus MIX 2

Nokia 7 Plus

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUÅ&#x2020; EöKXPöVÃ&#x2C6;FHOHYDQGXORY¼ D]ODW¼YDULDQWDYHVKRSX

YHVKRSX

YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

èHUQ¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

FP

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

ss

r*%

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

² ²*+]²*+]

² ²*+]²*+]

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2900

3300

3500

3400:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

sr

sr

rr

 

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

[[

,3

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

IP54

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV )RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


54

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy A8 (2018) Ceny

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Sony Xperia XZ1 Compact

9R/7( D:L)L volání

Apple iPhone 7 32/128 GB

9R/7( D:L)L volání

Huawei P20

Samsung Galaxy S8

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

*%YDULDQWDsSRVOHGQÃ&#x2C6; wDQFH]HSWHMWHVHQ¼V

YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

]ODW¼DwHG¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

$QGURLGr

$QGURLGr

FP

FP

FP

FP

FP

1080 Ã&#x2014; 2220

720 Ã&#x2014; 1280

750 Ã&#x2014; 1334

1080 Ã&#x2014; 2244

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

ss

ss

r*%

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

²7ZLVWHU '0,360+]

8x ²*+][*+]

8x ²*+]²*+]

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJs

0LFUR86%&s

0LFUR86%&r

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2700

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

3400

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr

 1800/ 

 

 

 1500/1700/1800/ 

 

²²

²²

²²

²²

²²

,3

,3

,3

s

,3

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

55

Více na vodafone.cz

9R/7( D:L)L volání

Sleva PöVÃ&#x2C6;FH

LG G7 ThinQ

Ceny

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Sony Xperia XZ2

9R/7( D:L)L volání

Apple iPhone 8 64/256 GB

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy S9 64/256 GB

9R/7( D:L)L volání

Huawei P20 Pro

Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

2424

24

24

24

YHVKRSX

]HSWHMWHVHQ¼V

PRGU¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FK SURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH YHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Ã&#x2014;

Ã&#x2014;

Ã&#x2014;

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r7%

r*%

ss

r*%

ss

ss

²*+]

²*+]

Ã&#x2014;0RQVRRQ0LVWUDO QP

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

Ã&#x2014; ² (²*+]²*+] ²*+]²*+]

²0RQVRRQ 0LVWUDOQP

0LFUR86%&r

0LFUR86%&r

/LJKWQLQJr

0LFUR86%&r

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

3000

4000

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

sr

sr

sr

sr

sr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²

²²

,3

,3

,3

,3

,3

,3

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


56

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

Lepší cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ máme telefony za lepší cenu. Více na stranách 58â&#x20AC;&#x201C;59.

Samsung Galaxy S9 Plus 64/256 GB Ceny

Samsung Galaxy Note 8

Apple iPhone X 64/256 GB

Nokia 130

Nokia 3310

CAT B30

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

12

24

24

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace $QGURLGr

$QGURLGr

L26r

EH]RSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PX

1RNLD6HULHVs

EH]RSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PXs

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

1440 Ã&#x2014; 2960

1440 Ã&#x2014; 2960

1125 Ã&#x2014; 2436

128 Ã&#x2014; 160

240 Ã&#x2014; 320

176 Ã&#x2014; 220

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;0%0%

ss

DÅ&#x201D;*%0%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

ss

r*%

r*%

r*%

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

6Ã&#x2014;0RQVRRQ0LVWUDOQP

s

s

s

2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%&r

0LFUR86%&r

/LJKWQLQJr

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[ss

0SL[rs

0SL[rs

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

s

s

s

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3500

3300

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

1020

1200

1000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrs

sss

sss

sss

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

rr

rr

rr

700/800/850/900/ 1500/1800/1900/ 2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2300/ 2500/2600

800/900/1800/ 2100/2600

s

s

s

²²

²²

²²

²²

²²

118 Ã&#x2014; 54 Ã&#x2014; 16

IP68

IP68

IP67

s

s

IP67

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

0LQL6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

57

1DEÃ&#x2C6;GNDWDEOHWÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Vodafone Tab N8 Ceny

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Apple iPad 32/128 GB

Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB

Apple 12.9 iPad Pro 512 GB

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

YHVKRSX

]HSWHMWHVHQ¼V

YHVKRSX

YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

L26r

L26r

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

DÅ&#x201D;*%QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

/LJKWQLQJs

/LJKWQLQJs

/LJKWQLQJs

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[ss

0SL[rr

0SL[sr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K7300

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr 1800/2100/2300²²

²²

²²

²²

²²

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


58

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER800 777 777

Nabídka pro YöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX

Vodafone Smart N8 6W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; .YDOLWQÃ&#x2C6;+'GLVSOHM 6NYöOÃ&#x2DC;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö D*%RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWL 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

7\NWHIJÃ&#x2C6;XQ¼V]Å&#x2020;VW¼YDMÃ&#x2C6;GRYHGHPHRGPöQLW

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Vodafone Smart E8 1HMGRVWXSQöMwÃ&#x2C6;WHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

Vodafone Smart V8

 9HONÃ&#x2DC;GLVSOHM 'ORXK¼YÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULH µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOÃ&#x2DC;SRPöUFHQDYÃ&#x2DC;NRQ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

&HORNRYRYÃ&#x2DC;VW\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

 1¼GKHUQÃ&#x2DC;)+'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÃ&#x2C6;P 0SL[ µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*% çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Vodafone Tab N8

1RNLD

1HQ¼URèQÃ&#x201E;PXXÅ&#x201D;LYDWHOL SIJLQHVHYwHDMHwWöQöFRQDYÃ&#x2C6;F

6W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ YSRO\NDUERQ¼WRYÃ&#x201E;PREDOX

 7DEOHWV+'GLVSOHMHPRYHOLNRVWL  0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x2DC;FKNDUHW *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöD*%5$0 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P$QGURLG*R 9Ã&#x2DC;NRQQ¼P$KEDWHULH GLVSOHM =DGQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W 1DQR6,0 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

1 DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;VHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÃ&#x201E;EDUHYQÃ&#x201E;YDULDQW\GDQÃ&#x201E;KRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJL VRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P.èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+ DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX


1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

59

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Sony Xperia XA2 9Ã&#x2DC;NRQQÃ&#x2DC;VPDUWSKRQHNWHUÃ&#x2DC; VNYöOHSDGQHGRUXN\

Huawei P Smart

 3UHFL]QÃ&#x2C6;NRQVWUXNFH 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P$QGURLG 5$0*%YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ*% )RWRDSDU¼W0SL[ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

6PDUWSKRQHRGWUDGLèQÃ&#x2C6;KRYÃ&#x2DC;UREFH VGYRMLWÃ&#x2DC;PIRWRDSDU¼WHP GLVSOHMV)XOO+'UR]OLwHQÃ&#x2C6;P *%RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWL5$0 D*%LQWHUQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 'YD]DGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W\ V0SL[D0SL[VHQ]RUHP 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

.è

Huawei Y6 Prime 2018

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

0LPRMLQÃ&#x2DC;FK]DMÃ&#x2C6;PDYÃ&#x2DC;FKIXQNFÃ&#x2C6; +XDZHLSIJLQ¼wÃ&#x2C6;LRGHPNQXWÃ&#x2C6; REOLèHMHPDp,36GLVSOHM 3URW¼KOÃ&#x2DC;)XOO9LHZGLVSOHM 2GHP\N¼QÃ&#x2C6;VNHQHPREOLèHMH *RRJOH$QGURLG *%5$0 *%YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöWL 0SL[IRWRDSDU¼W 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Samsung Galaxy A6 6W\ORYÃ&#x2DC;DPRGHUQÃ&#x2C6;WHOHIRQSOQÃ&#x2DC; YÃ&#x2DC;NRQXVH6XSHU$02/(' ,QILQLW\GLVSOHMHPVSRPöUHP VWUDQ $QGURLG2UHR 6XSHU$02/('GLVSOHM 0SL[IRWRDSDU¼W 5$0*%YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ*% 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

Huawei P20 lite

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

'RNRQDOÃ&#x2DC;VPDUWSKRQH VGYRMLWÃ&#x2DC;PIRWRDSDU¼WHP 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P$QGURLG2UHR 3IJHGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W0SL[ 3URFHVRUVHèW\IJPLM¼GU\ VWDNWHP*+] DèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP *+] *%SDPöļD*%5$0 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Samsung Galaxy A8 (2018) 'HVLJQVODGQÃ&#x2DC;PLNIJLYNDPL VWDUDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;VHRSRKRGOQÃ&#x201E; DHUJRQRPLFNÃ&#x201E;RYO¼G¼QÃ&#x2C6; (OHJDQWQÃ&#x2C6;U¼PHèHN]HVNOD DNRYX *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

 ,QWHUQÃ&#x2C6;SDPöļ*% .RPELQDFH0SL[D0SL[ VHQ]RUXIRWRDSDU¼WX 3RGSRUDEUÃ&#x2DC;OÃ&#x2C6;*HDU95 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è


60

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777

9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQÃ&#x2DC;FKNDUHW 1HNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;FKFHPÃ&#x2C6;WWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÃ&#x2C6;SIJHGSODFHQÃ&#x201E;NDUW\6WDèÃ&#x2C6;VLMHQY\EUDW Pro PODGÃ&#x201E;

.DUWDGRVYöWD

Karta pro partu na volání 9FHQöNDUW\MHEDOÃ&#x2C6;èHNQHRPH]HQÃ&#x201E;KR YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQDSUYQÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;F 3RWÃ&#x201E;VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQRYÃ&#x2C6;]D.èPöVÃ&#x2C6;èQö 1DVWDYHQÃ&#x2C6;O]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÃ&#x2C6;VODGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;]D.èPLQ 9RO¼QÃ&#x2C6;QDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÃ&#x2C6;.è 3RNXGVHSIJLSRMÃ&#x2C6;WHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÃ&#x2C6;èHN3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDPöVÃ&#x2C6;FVH0% GDWMHQ]D.è .DUWXSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è

 9RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÃ&#x2C6;"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWD aYROHMWHGRY\EUDQÃ&#x201E;]HPö YÃ&#x2DC;KRGQöMLGÃ&#x2C6;N\VOXÅ&#x201D;Eö0\&RXQWU\ 6WDèÃ&#x2C6;VLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÃ&#x2C6; 'R9LHWQDPXçÃ&#x2C6;Q\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÃ&#x2C6;VH]QDP]HPÃ&#x2C6;DFHQÃ&#x2C6;NQDMGHWH na YRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6OXÅ&#x201D;EX0\&RXQWU\QDYÃ&#x2C6;FVWRXWRNDUWRX ]Ã&#x2C6;VN¼WHQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]GDUPD 9ç5Y¼VYRO¼QÃ&#x2C6;EXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYRODW na èW\IJLèÃ&#x2C6;VODGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;MHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è &HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è

=DNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;GRELWÃ&#x2C6;PLQLP¼OQö .èY¼VRGPöQÃ&#x2C6;PHDÅ&#x201D; ([WUDNUHGLWXQDYÃ&#x2C6;F 6WDèÃ&#x2C6;VH]DUHJLVWURYDW9Ã&#x2C6;FH na YRGDIRQHF]RGPHQ\

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

Karta 26 6.DUWRXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\EUDW]HEDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÃ&#x2C6;èHNV*%GDWDQHRPH]HQÃ&#x2DC;PL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1HEREDOÃ&#x2C6;èHNVQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;P YVÃ&#x2C6;WLDPLQXWDPLGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; QDYUFKVHVOHYRX]D.è $NWLYRYDWVLMHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÃ&#x2C6;èN\O]HVWIJÃ&#x2C6;GDWQHERY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è


3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

61

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]EDOLFN\

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH YRODWQHRPH]HQö 6WDèÃ&#x2C6;VLDNWLYRYDWQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\ NWHUÃ&#x201E;MVRXSURVWö

%DOÃ&#x2C6;èN\QD9RO¼QÃ&#x2C6; 9RO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; 1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; 1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené

6REQRYRY¼QÃ&#x2C6;PSRPöVÃ&#x2C6;FL

$QRQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRXQHRPH]HQÃ&#x201E;MDN SURYRO¼QÃ&#x2C6;WDNSUR606N\

%DOÃ&#x2C6;èN\VHY¼PSIJHVQöSRPöVÃ&#x2C6;FL DXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6;WDNÅ&#x201D;HVHRQLF QHPXVÃ&#x2C6;WHVWDUDW1DSIJÃ&#x2C6;NODGEDOÃ&#x2C6;èHN ]VHY¼PREQRYÃ&#x2C6; DWG

.è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

Bez smlouvy 9wHFKQ\EDOÃ&#x2C6;èN\MVRXEH]VPOXY D]¼YD]NÅ&#x2020;&HQXEDOÃ&#x2C6;èNXY¼P RGHèWHPH]NUHGLWX

3IJL]SÅ&#x2020;VRELYÃ&#x201E; 0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDWEDOÃ&#x2C6;èHNNWHUÃ&#x2DC;SU¼Yö SRWIJHEXMHWH$NG\Å&#x201D;]URYQDMHGHWH QDGRYROHQRXDFKFHWHPÃ&#x2C6;WRGWHOHIRQX SRNRMPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH]Å&#x2020;VWDWMHQXVYÃ&#x201E;KR NUHGLWX

8NRQèHQÃ&#x2C6;EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; VREQRYRY¼QÃ&#x2C6;P SRPöVÃ&#x2C6;FL 9SIJÃ&#x2C6;SDGöÅ&#x201D;HQHEXGHWHPÃ&#x2C6;WYGREö NG\VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQRYXMHGRVWDWHèQÃ&#x2DC; NUHGLW]UXwÃ&#x2C6;VHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÃ&#x2C6;WG¼OHY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW MHSRWIJHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW%DOÃ&#x2C6;èHN WDNÃ&#x201E;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0Å&#x2020;M 9RGDIRQH

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,968'(),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\QD'DWDD606 500 0%GDWD606YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

*%GDWD606YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

*%GDWD606YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\.RPSOHW 3RNXGEXGHWHPÃ&#x2C6;W QöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; NWHUÃ&#x201E;REVDKXMÃ&#x2C6;GDWD DNWLYQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLQ\QÃ&#x2C6; YDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH Y\]YHGQRXWGDOwÃ&#x2C6;GDWDQDYÃ&#x2C6;F

'DWRY¼QÃ&#x2C6; EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 8Å&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E; DSOLNDFHDQLÅ&#x201D;E\Y¼PèHUSDO\ GDWD.EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;P.RPSOHWVL VWDèÃ&#x2C6;Y\EUDWQöNWHUÃ&#x2DC;]9RGDIRQH 3DVVÅ&#x2020;s6RFLDO&KDW0XVLF QHER9LGHR3DVV9Ã&#x2C6;FHRQLFK QDMGHWHQDVWs

.RPSOHWYVÃ&#x2C6;WL *%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è =DwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

.RPSOHWGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; *%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

.è =DwOHWH606YHWYDUX.203/(7968'(),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700


62

Internet

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER

Mobilní internet */7(LQWHUQHWXÅ&#x201D;SRNUÃ&#x2DC;Y¼WDNIJNDNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;NRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVMDNÃ&#x2DC;PNROLGDWRYÃ&#x2DC;PSIJLSRMHQÃ&#x2C6;PRG9RGDIRQX

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;

3RèHW6,0NDUHW YWDULIX

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

&HQD EH]]¼YD]NX

5HG'DWD*%

1+3

.è

.è

5HG'DWD*%

1+1

.è

 .è

1

.è

 .è

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;*% 6,0 GRGDOwÃ&#x2C6;KR ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

.WDULIÅ&#x2020;P5HG'DWDGRVWDQHWHGDOwÃ&#x2C6;/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÃ&#x2C6;FH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

$NWLYXMWHVLPRELOQÃ&#x2C6;79 6OHGXMWHWHOHYL]QÃ&#x2C6;Y\VÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;SIJÃ&#x2C6;PR YHVYÃ&#x201E;PWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL .GLVSR]LFLP¼WH]SöWQÃ&#x201E;VOHGRY¼QÃ&#x2C6;DDÅ&#x201D; KRGLQ]¼]QDPX DOÃ&#x2C6;èHNSURJUDPÅ&#x2020;MLÅ&#x201D;RG.èVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH % Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

7DULISURSIJÃ&#x2C6;OHÅ&#x201D;LWRVWQÃ&#x201E;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;sLGH¼OQÃ&#x2C6;QDSIJSURMÃ&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÃ&#x2C6;

&HQD

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDPöVÃ&#x2C6;F0%

.è

86%02'(0

:,),+276327

9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG

9RGDIRQH0RELOH:L)L5K /]HSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÃ&#x2C6;UR]PöU\

XÅ&#x201D;RG

477.è

XÅ&#x201D;RG

477.è

-DNVLSRIJÃ&#x2C6;GLWGDOwÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x2DC;REMHP 2EMHPGDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDYÃ&#x2DC;wLWYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÃ&#x2C6;PVOXÅ&#x201D;HE=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX R*%PöVÃ&#x2C6;F]D.è D'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;DXY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+


Internet

63

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOXDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW QHER

:L)LVÃ&#x2C6;ļYÅ&#x201D;G\WDP NGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V*%GDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W GRPDLQDFKDWö

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX1DSOQR 60 GB 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÃ&#x2C6; D0ELWVSURQDKU¼Y¼QÃ&#x2C6;

Neomezený pevný internet 3RIJLêWHVLQHRPH]HQÃ&#x2DC;LQWHUQHWSIJHV NWHUÃ&#x2DC;SIJLSRMÃ&#x2C6;WHFHORXGRP¼FQRVWQHER WIJHEDPHQwÃ&#x2C6;ILUPX

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

'DWRYÃ&#x2DC;REMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORXPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6; VSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼PGDWDSIJHVWRFK\EöOD PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMHMHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è

5\FKORVW DÅ&#x201D;0ELWV

3RNUÃ&#x2DC;Y¼PH SRSXODFH

=IJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; ]GDUPD

=DSRMHQÃ&#x2C6;MHVQDGQÃ&#x201E;0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; QDMHGQRX

3IJLSRMÃ&#x2C6;PHY¼VSIJHV */7($'6/9'6/ QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö

)XQJXMHPHQDVDPRWö XOHVDLYFHQWUXPöVW

%H]SODWQ¼DNWLYDFH DLQVWDODFH

3IJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\VHVPORXYRXGRVWDQHWHVOHYX .èQDPRGHP6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è WI-FI MODEM

9\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDSIJÃ&#x2C6;NODGMHGQX]Q¼VOHGXMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FKYDULDQWSIJLSRMHQÃ&#x2C6; -DN¼U\FKORVWMHGRVWXSQ¼XY¼VGRPDVLVQDGQRRYöIJÃ&#x2C6;WHQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW

Huawei LTE CPE B310

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW

0ELWV

0ELWV

0ELWV

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

& HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;VHVPORXYRXQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; ]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\DXY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+

3HYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRIJÃ&#x2C6;GLWMHwWöYÃ&#x2DC;KRGQöMLYU¼PFLNRPELQRYDQÃ&#x201E; QDEÃ&#x2C6;GN\SURURGLQX VWU MHGQRWOLYFH VWU QHERILUPX VWU 


64

Nabídka 60+

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF] QHER 800 777 777

6SRXVWDYÃ&#x2DC;KRG SRwHGHV¼WFH 8Å&#x201D;Y¼PE\OR"6WDèÃ&#x2C6;Q¼PXN¼]DWREèDQNXDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVL Y\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;P LQWHUQHWHP]D]YÃ&#x2DC;KRGQöQRXFHQX-Ã&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\PDS\ DGDOwÃ&#x2C6;DSOLNDFHNWHUÃ&#x201E;Y¼PSRPRKRXXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WVLÅ&#x201D;LYRW QDSOQRSDNEXGHWHPÃ&#x2C6;WNG\NROLSRUXFH

7DEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÃ&#x2C6;èQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;P YVÃ&#x2C6;WL

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULIVYROQÃ&#x2DC;PL MHGQRWNDPL

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

PLQXW

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

9RO¼QÃ&#x2C6;GRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; .èPLQQDY\EUDQ¼èÃ&#x2C6;VOD .èPLQQDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOD

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;]D.èPLQ

250 MB GDW

SMS

SMS

.è

.è

=Å&#x2020;VWDQHY¼PèÃ&#x2C6;VOR 3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÃ&#x201E; WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOR

1DVWDYÃ&#x2C6;PHY¼PYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR 1DQRYÃ&#x201E;PWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÃ&#x2C6;PHYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR SUROHSwÃ&#x2C6;èLWHOQRVW

'DWRY¼QÃ&#x2C6;EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

=DNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;GRELWÃ&#x2C6;QDG.è Y¼VRGPöQÃ&#x2C6;PHNUHGLWHP QDYÃ&#x2C6;F9Ã&#x2C6;FHQDVWU

Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÃ&#x2C6;.èDSRWÃ&#x201E; .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è VWDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

3IJLGHMWHVLNPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PXWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH 3DVVDXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 9Ã&#x2C6;FHQDVWUs

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;PVWDUwÃ&#x2C6;POHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÃ&#x2C6;.èPöVÃ&#x2C6;èQöDPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FHQ\ WDULIXVLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FK&HQ\ XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+-VRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;P PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHP GROÅ&#x2020;DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


Tarify

65

Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777

Video, Social a Music Nastartujte Pass ke studentskému VYÅ&#x2020;MWDULI tarifu zdarma 3RNXGQHSRWIJHEXMHWH neomezené volání a velkou porci dat, máme pro vás tarif 6WDUWPLQXWNWHUÃ&#x2DC;Y¼V XUèLWöXVSRNRMÃ&#x2C6;

Bez ]¼YD]NX

Tarif MHWRYWREö

10 GB dat

0¼wWDULIMHWRYWREöQHERVL KRFKFHwSRIJÃ&#x2C6;GLW"'RSRUXèKR i svému kámoÅ¡ovi a oba získáte 9RGDIRQH0XOWLSDVVQDSÅ&#x2020;OURNX ]GDUPD6YÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;DSOLNDFH s hudbou, videi a sociálními VÃ&#x2C6;WöPLVLWDNEXGHWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWDQLÅ&#x201D; E\Y¼PèHUSDO\GDWD]WDULIX9Ã&#x2C6;F R3DVVHFKQDMGHwQDVWUs

Neomezené SMS do všech sítí

500 MB dat

500 minut

Neomezené volání do všech sítí

Start 500 minut

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;GDOwÃ&#x2C6;.èPLQ

'DWXM]WHOHIRQXL]WDEOHWX .WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PHGUXKRXGDWRYRX 6,0NDUWXWDNÅ&#x201D;HEXGHwPRFWVYÃ&#x2DC;FK*% èHUSDWQDMHGQRXMDN]WHOHIRQXWDNWIJHED L]WDEOHWX7DNÅ&#x201D;HMHVWOLWLMHwWöQHE\ORDP¼w SODWQÃ&#x2DC;,6,&MGLGRWRKR

.è606

Datová SIM

.è

zdarma

PöVÃ&#x2C6;èQö

.è PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX

 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHXYHGHQDYèHWQö'3+

1\QÃ&#x2C6;Y¼PYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHGDUXMHPH 0%GDWQDYÃ&#x2C6;F6WDèÃ&#x2C6;VLMHY\]YHGQRXW 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH 3DVVDXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROL EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW9Ã&#x2C6;FHQDVWUs .WDULIXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHGRNRXSLWDÅ&#x201D;GDOwÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E; 6,0NDUW\GÃ&#x2C6;N\QLPÅ&#x201D;VYÅ&#x2020;MGDWRYÃ&#x2DC;EDOÃ&#x2C6;èHN Y\XÅ&#x201D;LMHWHLYGDOwÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK3RIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MH ]GDUPD]DVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2C6;]DSODWÃ&#x2C6;WH.èPöVÃ&#x2C6;èQö ]DMHGQX6,0NDUWX


66

3URŻUP\

.RPELQXMWHOLERYROQöVOXÅ&#x201D;E\ NWHUÃ&#x201E;VWRMÃ&#x2C6;QDSHYQÃ&#x2DC;FK]¼NODGHFK 3RPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPHY¼PIJÃ&#x2C6;GLWSU¼FLQDVWDYEöVQDGQRU\FKOH]PRELOX

%XêWHVW¼OH YHVSRMHQÃ&#x2C6; 9\EÃ&#x2C6;UHMWH]YÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x2DC;FKWDULIÅ&#x2020; 5HGQHER5HG1DSOQR 1DMGHWHMHQDVWUD

0öMWHSIJHKOHG 9ODVWQÃ&#x2C6;WHRVREQÃ&#x2C6;DXWDQ¼NODGQÃ&#x2C6;YR]LGODQHERVWDYHEQÃ&#x2C6;WHFKQLNX DFKFHWHPÃ&#x2C6;WYwHSRGNRQWURORX"'Ã&#x2C6;N\VOXÅ&#x201D;Eö9RGDIRQH H'RKOHGEXGHWHPÃ&#x2C6;WRQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼w PDMHWHNQDFK¼]Ã&#x2C6; 9wHFKQ\YDULDQW\VOXÅ&#x201D;E\H'RKOHG H'RKOHG0LQL H'RKOHG(YURSD

+ODYQöSRWIJHEXML YöGöWFRVHQD VWDYEöGöMH1HFKFL Å&#x201D;¼GQÃ&#x201E;]GUÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;

H'RKOHG6YöW

'RVDK

&HQD

SRX]HQDÃ&#x2022;]HPÃ&#x2C6;ç5

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

PRQLWRULQJSRFHOÃ&#x201E;(8

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

PRQLWRULQJSRFHOÃ&#x201E;PVYöWö

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

'DOwÃ&#x2C6;YDULDQW\PRGXOÅ&#x2020;NWHUÃ&#x201E;VHOLwÃ&#x2C6;SRX]HYÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;EDWHULH H'RKOHGPRGXO0LQL H'RKOHGPRGXO6WDQGDUG H'RKOHGPRGXO0D[L

9Ã&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULHQDMHGQRQDELWÃ&#x2C6;

&HQD

PöVÃ&#x2C6;F

.è

DÅ&#x201D;PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

.è

URN

.è

2EèDVQHYÃ&#x2C6;PNGH]DPöVWQDQFL ]URYQDMVRXVDXWHPDQ¼IJDGÃ&#x2C6;P

%DWHULHY\GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;GOHW\SX MHGQRWN\DÅ&#x201D;URN & HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJL SRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;P SOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; XY¼GÃ&#x2C6;PHMHYèHWQö '3+]DRNURXKOHQÃ&#x201E; QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\SODWQÃ&#x201E; GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFH QDEÃ&#x2C6;GN\

$ļMHMHGQRWND NGHNROLYWHUÃ&#x201E;QX PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMLRQOLQH QDVWDYLWDVOHGRYDW ]SRUW¼OX

1HPXVÃ&#x2C6;WHQLF ]DSRMRYDW MHGQRWNXXORÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WH GR]DYD]DGOD QHERPDJQHWHP NDPNROL SIJLFK\WÃ&#x2C6;WH

'Ã&#x2C6;N\JORE¼OQÃ&#x2C6;6,0 PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVOHGRYDW VYÅ&#x2020;MPDMHWHNSR FHOÃ&#x201E;PVYöWö


3URŻUP\

67

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]VWDYHEQLFWYL

8NO¼GHMWHDVGÃ&#x2C6;OHMWH 3RWIJHEXMHWHU\FKOHDMHGQRGXwHVGÃ&#x2C6;OHW GRNXPHQW\VNROHJ\QHER]¼ND]QÃ&#x2C6;N\" 3RIJLêWHVL]DEH]SHèHQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 2QH'ULYHDYwLFKQLEXGRXSIJHVQöYöGöW QDèHPDMDNVHP¼SUDFRYDW

1HSODļWHGUDKÃ&#x201E; DMļ¼N\UDGöML SRGSRIJWHVYÃ&#x201E; SRGQLN¼QÃ&#x2C6;

1DXNO¼G¼QÃ&#x2C6; Q¼NUHVÅ&#x2020;IDNWXU QHERIRWHN]Ã&#x2C6;VNHMWH DÅ&#x201D;7%SURVWRUX

.è

PöVÃ&#x2C6;èQöOLFHQFH

/LFHQFHO]H QDLQVWDORYDWDÅ&#x201D; QDSRèÃ&#x2C6;WDèÅ&#x2020; DPRELOQÃ&#x2C6;FK ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

6WIJHÅ&#x201D;WHVLVRXNURPÃ&#x2C6;s QLNGRQHRSU¼YQöQÃ&#x2DC; Y¼PGRGDW QHQDKOÃ&#x201E;GQH

1HIJHwWH UR]ELWÃ&#x201E; WHOHIRQ\ 6DPVXQJ*DOD[\;FRYHUMH YKRGQÃ&#x2DC;PSRPRFQÃ&#x2C6;NHPQD VWDYEX0¼SURWLVNOX]RYÃ&#x2DC;SRYUFK MHFKU¼QöQSIJHGY\VRNÃ&#x2DC;PL NRQFHQWUDFHPLSUDFKXDXVWRMÃ&#x2C6; LSRE\WSRGYRGRX1DVWDYEö VHRQöMQHEXGHWHE¼W DPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDQöM]Ã&#x2C6;VNDW VOHYX.è

.è

.G\Å&#x201D;VLNRXSÃ&#x2C6;P WHOHIRQWDNKODYQö FKFLDE\Y\GUÅ&#x201D;HO

3IJÃ&#x2C6;PR]PRELOXPÅ&#x2020;Å&#x201D;XXNO¼GDW DRNDPÅ&#x201D;LWöVGÃ&#x2C6;OHWYwHFKQ\ GRNXPHQW\DIRWN\

6DPVXQJ*DOD[\ ;FRYHU

.è

 &HUWLILNDFH,3 DVWDQGDUG 0,/67'* %DWHULHVNDSDFLWRX P$K

3RNXGVLSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHQöNWHUÃ&#x2DC;]WDULIÅ&#x2020;5HGQHER 5HG1DSOQRDNQöPXEXêVOXÅ&#x201D;EXH'RKOHG QHERÃ&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö2QH'ULYHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDW VOHYX.èQDWHQWRWHOHIRQQHERQD NWHUÃ&#x2DC;NROLPRGXOH'RKOHG


68

Pro firmy

Více na vodafone.cz/business-red-plus nebo 800 777 700

Tarif Red+ pro firmy Vybavte svou firmu ohromnou porcí dat, neomezeným YRO¼QÃ&#x2C6;PD6061RYöQDYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHWXWRQDEÃ&#x2C6;GNX]Ã&#x2C6;VNDW QHMHQSURDOHLSURèOHQÅ&#x2020;ILUP\

Red+ pro 4

Red+ pro 6

èOHQ\ILUP\

èOHQÅ&#x2020;ILUP\

50 GB sdílených mobilních dat

20 GB sdílených mobilních dat

4Ã&#x2014;

6Ã&#x2014;

Neomezené volání do všech sítí

Neomezené volání do všech sítí

4Ã&#x2014;

6Ã&#x2014;

Neomezené SMS do všech sítí

Neomezené SMS do všech sítí

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

çHUS¼QÃ&#x2C6;GDW 6GÃ&#x2C6;OHQ¼GDWDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH GRSIJHGXUR]GöOLWSURNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E; èÃ&#x2C6;VOR]YO¼wļ

Datování bez SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 3IJLGHMWHVLNWDULIÅ&#x2020;PQöNWHUÃ&#x2DC; ]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH3DVV DXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DNGHNROLEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 6NYöOÃ&#x201E;QDWRPMHÅ&#x201D;HEDOÃ&#x2C6;èHN VWDèÃ&#x2C6;DNWLYRYDWMHQMHGQRX DSODWÃ&#x2C6;SURYwHFKQ\èOHQ\ ILUP\9Ã&#x2C6;FHQDVWU

 &HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;XY¼GÃ&#x2C6;PHMHYèHWQö'3+D]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


3URŻUP\

69

Více na vodafone.cz/red-office

Kombinovaná nabídka Red+ Office pro firmu

129õ352 ç/(1Å&#x2026; FIRMY

3IJLMêWHVLSURQHRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWDPRELOQÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\YNRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GFH5HG2IILFH1DMGHWH YQÃ&#x2C6;RKURPQRXSRUFLGDWDSURNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KRèOHQDILUP\QHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;L606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;1RYöQDYÃ&#x2C6;F PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHWXWRQDEÃ&#x2C6;GNX]Ã&#x2C6;VNDWQHMHQSURDOHLSURèOHQÅ&#x2020;ILUP\.WDULIÅ&#x2020;PQDYÃ&#x2C6;F]Ã&#x2C6;VN¼WHVSRXVWXYÃ&#x2DC;KRG XwLWÃ&#x2DC;FKQDPÃ&#x2C6;UXILUHPQÃ&#x2C6;P]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;P6OXÅ&#x201D;E\WDNPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH]DèÃ&#x2C6;WY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWLKQHGDEH]GDOwÃ&#x2C6;FKQ¼NODGÅ&#x2020;

Red+ Office pro 4

Red+ Office pro 6

èOHQ\ILUP\

èOHQÅ&#x2020;ILUP\

60 GB

30 GB

sdílených mobilních dat

sdílených mobilních dat

4Ã&#x2014;

6Ã&#x2014;

Neomezené volání a SMS do všech sítí

Neomezené volání a SMS do všech sítí

Social a Chat Pass

Social a Chat Pass

Pevný internet s výhodami pro firmy 5\FKORVWDÅ&#x201D;0ELWV

0RGHP]D.è

Pevná IP adresa

VIP technická podpora

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

. SHYQÃ&#x201E;PXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÃ&#x2C6;PHSRPRFÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;*/7($'6/9'6/QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö6RXè¼VWÃ&#x2C6;NRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GN\MHSHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WHFKQLFNÃ&#x201E;SDUDPHWU\QDYDwÃ&#x2C6;DGUHVH3RNXGQHQDEÃ&#x2C6;GQHPHY¼PQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;U\FKORVWSRGOHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;PÃ&#x2C6;VWDLQVWDODFH7\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÃ&#x2C6;GNXMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;NRPELQRYDWLVGDOwÃ&#x2C6;PLYDULDQWDPLWDULIÅ&#x2020;9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;VN¼WHXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MVRXYèHWQö'3+DMVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


70

9RGDIRQH3DVV

9Ã&#x2C6;FHQD www.vodafone.cz/pass

0XVLF3DVVSURQHNRQHèQÃ&#x2DC;SURXG PX]LN\EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 9\UÃ&#x2DC;VXMWHVYÃ&#x201E;WöORGRSODYHNYU\WPXQHMQRYöMwÃ&#x2C6;FKKLWÅ&#x2020;NWHUÃ&#x201E;Y¼VUR]KÃ&#x2DC;ERXGÃ&#x2C6;N\DSOLNDFÃ&#x2C6;P$SSOH0XVLF (YURSD)UHNYHQFH6SRWLI\<RXUDGLRDVSRXVWöGDOwÃ&#x2C6;FKDQLÅ&#x201D;E\Y¼PèHUSDO\GDWD]YDwHKRWDULIX 6WDèÃ&#x2C6;VLSRIJÃ&#x2C6;GLWEDOÃ&#x2C6;èHN0XVLF3DVVDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLSIJHKU¼YDWVYRMHKLW\YHGQHYQRFL7DNQHèHNHMWHQD:L)L DQHEU]GöWHVHYWRPFRP¼WHU¼GL

MUSIC PASS

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

=DSRPHÄ£WHQDSIJHSOQöQÃ&#x201E;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöVWUHDPXMWHYHY\EUDQÃ&#x2DC;FK KXGHEQÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;FK$SSOH0XVLF0XVLF-HW(YURSD<RXUDGLR 7LGDO6SRWLI\)UHNYHQFH'HH]HU0XVLF3OD\HU3LJ\5DGLR:DYH L5DGLRD5DGLRWÃ&#x201E;ND

-DNIXQJXMHDFRYwHFKQRVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHV0XVLF3DVVHPGRSIJ¼W" .YDwHPXWDULIXQHER%DOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;P.RPSOHWSURSIJHGSODFHQN\VLKRMHGQRGXwHDNWLYXMHWHY0Å&#x2020;M9RGDIRQH$SDNXÅ&#x201D;EXGHWH VWUHDPRYDWPX]LNXSRGOHOLERVWLDEH]REDYÅ&#x201D;HY¼PGRMGRXGDWD8QöNWHUÃ&#x2DC;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;Y¼PSIJHKU¼YDQÃ&#x201E;UHNODP\PRKRXRGèHUSDW PHQwÃ&#x2C6;PQRÅ&#x201D;VWYÃ&#x2C6;GDW]YDwHKRGDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX-HWRSURWRÅ&#x201D;HMGHRREVDKWIJHWÃ&#x2C6;FKVWUDQQDNWHUÃ&#x2DC;VHEDOÃ&#x2C6;èHNQHY]WDKXMH

Aplikaci Youradio Premium máme pro naše zákazníky na 90 dní zdarma

3RVOHFKKLWÅ&#x2020; EH]UHNODP

 6W¼KQöWHVLDSOLNDFL<RXUDGLR]HVYÃ&#x201E;KRREFKRGX 3IJLKODVWHVH5HJLVWUXMWHVH 9DSOLNDFLSIJHMGöWHGRVYÃ&#x201E;KRSURILOXD]YROWHSRORÅ&#x201D;NXe=DGHMDNWLYDèQÃ&#x2C6;NÃ&#x17D;Gp&,/,&+,//, +XU¼SUÃ&#x201E;PLRY¼YHU]HMHDNWLYQÃ&#x2C6; 3RXSO\QXWÃ&#x2C6;GQÃ&#x2C6;VHY¼PDSOLNDFHSIJHQDVWDYÃ&#x2C6;QDEH]SODWQRX]¼NODGQÃ&#x2C6;YHU]L<RXUDGLD)5(( .Ã&#x17D;GMHQXWQÃ&#x201E;DNWLYRYDWGRNRQFHVUSQD


Vodafone Pass

71

'RSIJHMWHVLWDNÃ&#x201E;VRFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöFKDW QHERYLGHDEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW SOCIAL PASS

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

6GÃ&#x2C6;OHMWHVYÃ&#x201E;]¼Å&#x201D;LWN\ QDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FK 9Ã&#x2C6;PHÅ&#x201D;HQHMOHSwÃ&#x2C6;]¼Å&#x201D;LWN\MVRXW\RNWHUÃ&#x201E;VH PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRGöOLW7DNVGÃ&#x2C6;OHMWHFRKUGORU¼èÃ&#x2C6; 9DSOLNDFÃ&#x2C6;FK)DFHERRN7ZLWWHU,QVWDJUDP D3LQWHUHVWXÅ&#x201D;QHPXVÃ&#x2C6;WHEU¼WRKOHG\QD WRNROLNIRWHNDYLGHÃ&#x2C6;QDKUDMHWHQHER ]KOÃ&#x201E;GQHWH

CHAT PASS

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

3LwWHMDNRR]¼YRG 1HQHFKWHVHRPH]RYDWSIJLNRQYHU]DFL VHVYÃ&#x2DC;PLQHMEOLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;PL3RXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHDSOLNDFH :KDWV$SS9LEHU0HVVHQJHU7HOHJUDP QHER0HVVDJHEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW

VIDEO PASS

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

9HONÃ&#x201E;SIJÃ&#x2C6;EöK\ LQDPDOÃ&#x201E;REUD]RYFH /HQRwWHXREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x2DC;FKVHUL¼OÅ&#x2020;YLGHÃ&#x2C6; DILOPÅ&#x2020;6OHGXMWHMHSIJHV<RX7XEH+%2*2 6WUHDPF]1HWIOL[6OHGRYDQL79$PD]RQ 3ULPH9LGHR3ULPD3/$<.XNL6H]QDP =SU¼Y\3RK¼GN\+RUL]RQ*R%DQD[L ®ç.2/HSwÃ&#x2C6;796HOIQHW79,QWHUDNWLYQÃ&#x2C6;79 QHER',*,*2

&RYwHFKQRY¼PEDOÃ&#x2C6;èN\9RGDIRQH3DVVXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;

9\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWGDWDEH]REDY

1HRPH]RYDW]¼EDYX

1HèHNDWQD:L)L

=DSRPHÄ£WHQDKOÃ&#x2C6;G¼QÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KR GDWRYÃ&#x201E;KROLPLWX

9\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVYÅ&#x2020;MFK\WUÃ&#x2DC;WHOHIRQ RSUDYGXFK\WIJH

Å&#x201C;LMWHRNDPÅ&#x201D;LNHP'DWXMWHNG\NROLDNGHNROL $WRQHMHQYç5DOHLSRFHOÃ&#x201E;(8

 6 SU¼YQÃ&#x201E;IXQJRY¼QÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\Y¼PPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPH]DUXèLWXRILFL¼OQÃ&#x2C6;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;MVRXGRY\EUDQÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX]DIJD]HQ\9SIJÃ&#x2C6;SDGöY\XÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6;DOWHUQDWLYQÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;QHER ZHERYÃ&#x2DC;FKYHU]Ã&#x2C6;VOXÅ&#x201D;HEQHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPHRYOLYQLWÅ&#x201D;HGDWDQHEXGRXSRèÃ&#x2C6;W¼QD'DWDQHPXVÃ&#x2C6;WHSRèÃ&#x2C6;WDWSRNXGSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼WHREVDKSIJÃ&#x2C6;PRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÃ&#x2C6;VWUDQ\ 6HVOXÅ&#x201D;ERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÃ&#x2C6;DSRVÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÃ&#x2C6;W¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXÅ&#x201D;EDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDYSIJÃ&#x2C6;SDGöSIJHKU¼QÃ&#x2C6;UHNODP\YU¼PFLYLGHDKXGE\QHERNG\Å&#x201D;Y¼VUHNODPDRGN¼Å&#x201D;HPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;HEQHQÃ&#x2C6; SIJHGSODWQÃ&#x201E; QDSIJSIJHGSODWQÃ&#x201E;YU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX 6HVOXÅ&#x201D;ERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÃ&#x2C6;YLGHÃ&#x2C6;


72

Tarify

Více Více na na vodafone.cz/tarify vodafone.cz/rodina nebo nebo 800 800 777 777 777 777

Tarify Red Naplno pro jednotlivce Datová SIM

Nyní dárek 2 GB

Výdaje pod kontrolou

.WDULIÅ&#x2020;PVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRIJÃ&#x2C6;GLWDÅ&#x201D; 3 další datové SIM. Data pak Y\XÅ&#x201D;LMHWHLYGDOwÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK 3RIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MH]GDUPD]DVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2C6; ]DSODWÃ&#x2C6;WH.èPöVÃ&#x2C6;èQö ]DMHGQX6,0

9DSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHY¼P Q\QÃ&#x2C6;G¼PHQDYÃ&#x2C6;F*%GDW ]GDUPD6WDèÃ&#x2C6;MLMHQSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW DGDWDVLY\]YHGQRXWYVHNFL Moje nabídky.

3RNXGGRV¼KQHWHGYRMQ¼VRENXVYÃ&#x201E;SUÅ&#x2020;PöUQÃ&#x201E;Ã&#x2022;WUDW\ ]DSRVOHGQÃ&#x2C6;FKPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; XSR]RUQÃ&#x2C6;PHY¼VQDWRQRYö SMSkou.

Red Naplno 20 GB

'DWRY¼QÃ&#x2C6;EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC; ]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH3DVV DXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DNGHNROLEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 9Ã&#x2C6;FHQDVWUs

Red Naplno

Red Naplno 5 GB

10 GB

7 dní neomezeného volání, SMSDDÅ&#x201D;0%GHQQö ]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK]HPÃ&#x2C6;VYöWD

1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko

1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko

5 GB

10 GB

20 GB

mobilních dat

mobilních dat

mobilních dat

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

 &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MHYèHWQö'3+DSODWÃ&#x2C6;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ çHUS¼QÃ&#x2C6;GDWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHNRQWURORYDWGÃ&#x2C6;N\DataStropuSRMHKRÅ&#x201D;GRVDÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;SIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;NDUW\9Ã&#x2DC;wLDataStropu]PöQÃ&#x2C6;WHYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH 3URILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÃ&#x201E;ILUP\]DGDUPR6QDwÃ&#x2C6;931P¼WHYRO¼QÃ&#x2C6;D606YHVYÃ&#x201E;ILUHPQÃ&#x2C6;eVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYÃ&#x2DC;FKèÃ&#x2C6;VHO0D[LP¼OQÃ&#x2C6;SRèHWÃ&#x2022;èDVWQÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;931QHQÃ&#x2C6;RPH]HQ


7DULI\

73

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH nebo

Kombinovaná nabídka Red Home pro jednotlivce 8GöOHMWHVLUDGRVWQDwÃ&#x2C6;VNYöORXQRYLQNRX9HYÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x201E;PEDOHQÃ&#x2C6;QDMGHWHQHRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHWQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606SRIJ¼GQRXSRUFLPRELOQÃ&#x2C6;FKGDWDNWRPXYwHPXGYD 9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöDFKDWRY¼QÃ&#x2C6;WDNÅ&#x201D;HVLXÅ&#x201D;LMHWHVYÃ&#x2DC;FKREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x2DC;FKDSOLNDFÃ&#x2C6; SRGOHOLERVWL

Red Home SURMHGQRWOLYFH

9\EUDQÃ&#x201E;DSOLNDFHEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 0öMWHPRELOSRUXFHsVXUIXMWHQDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FK VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDFKDWXMWHNG\NROL6EDOÃ&#x2C6;èN\6RFLDO D&KDW3DVVY¼PQHEXGRXREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;DSOLNDFH VSRWIJHERY¼YDWGDWD9Ã&#x2C6;FHQDVWUs

-HwWöU\FKOHMwÃ&#x2C6;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW 3RNXGE\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWV PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMLQDYÃ&#x2DC;wLWEXêQD0ELWV]D.è PöVÃ&#x2C6;èQöQHERQD0ELWV]D.è=¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QD WHFKQLFNÃ&#x2DC;FKPRÅ&#x201D;QRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö

-HwWöYÃ&#x2C6;FHPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW .G\E\Y¼PQHVWDèLOR*%PRELOQÃ&#x2C6;FKGDWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH VLMHVQDGQRQDYÃ&#x2DC;wLWQDQHER*%6WDèÃ&#x2C6;VH ]HSWDWQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020;

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHW0ELWV

5 GB

PRELOQÃ&#x2C6;FKGDW 1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606 GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

6RFLDOD&KDW3DVV

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

 .SHYQÃ&#x201E;PXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÃ&#x2C6;PHSRPRFÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;*/7($'6/9'6/QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö6RXè¼VWÃ&#x2C6;NRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GN\MHSHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WHFKQLFNÃ&#x201E;SDUDPHWU\QDYDwÃ&#x2C6;DGUHVH3RNXGQHQDEÃ&#x2C6;GQHPHY¼PQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;U\FKORVWSRGOHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;YDwHKRE\GOLwWö7\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHRYöIJLWQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÃ&#x2C6;GNXPRKRXY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WLILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;FLDMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;MLNRPELQRYDWLVGDOwÃ&#x2C6;PLYDULDQWDPLWDULIÅ&#x2020;9Ã&#x2C6;FHXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJL SRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MVRXYèHWQö'3+DMVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


3URURGLQX 74 Rubrika74 Více Více na na vodafone.cz/rodina vodafone.cz QHER 800 777 777

7DULI5HG SURURGLQX 9\EDYWHVYÃ&#x201E;QHMEOLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;RKURPQRXSRUFÃ&#x2C6;GDWQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;P D606GÃ&#x2C6;N\WDULIX5HGSURèW\IJLèOHQ\URGLQ\

Red+ pro 4 èOHQ\URGLQ\

3IJHKOHGQÃ&#x2DC;Ã&#x2022;èHW 9Ã&#x2DC;GDMHFHOÃ&#x201E;URGLQ\P¼WHSRGNRQWURORX QDMHGQRPÃ&#x2022;èWX

çHUS¼QÃ&#x2C6;GDW

10 GB

VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW

4Ã&#x2014;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

4Ã&#x2014;

1HRPH]HQÃ&#x201E;606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

'DWDYURGLQöVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHGRSIJHGXUR]GöOLWSUR NDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;èÃ&#x2C6;VOR]YO¼wļ

'DWRY¼QÃ&#x2C6;EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH 3DVVDXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW6NYöOÃ&#x201E;QDWRPMHÅ&#x201D;HEDOÃ&#x2C6;èHNVWDèÃ&#x2C6; DNWLYRYDWMHGQRXDSODWÃ&#x2C6;SURYwHFKQ\èOHQ\ URGLQ\9Ã&#x2C6;FHQDVWUs


3URURGLQX 5XEULND

75 75

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH 9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF] QHER

.RPELQRYDQ¼QDEÃ&#x2C6;GND 5HG+RPHSURURGLQX

129õ352 ç/(1Å&#x2026; RODINY

3IJLMêWHVLSURQHRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWQDGRPDDPRELOQÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\YNRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GFH5HG +RPH1DMGHWHYQÃ&#x2C6;RKURPQRXSRUFLGDWDSURNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KRèOHQDURGLQ\QHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;L606GR YwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;DGYD9RGDIRQH3DVV\WDNÅ&#x201D;HSIJLEURX]G¼QÃ&#x2C6;SRVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDFKDWRY¼QÃ&#x2C6;XÅ&#x201D;QHEXGHWH PXVHWSRèÃ&#x2C6;WDWGDWD1RYöQDYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHWXWRQDEÃ&#x2C6;GNX]Ã&#x2C6;VNDWQHMHQSURDOHLSURèOHQÅ&#x2020;URGLQ\ 1HVWDèÃ&#x2C6;Y¼PX5HG+RPHSURU\FKORVW0ELWV" 1DY\wWHVLMLQD0ELWV]D.èPöVÃ&#x2C6;èQöQHERQD0ELWV ]D.è=¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QDWHFKQLFNÃ&#x2DC;FKPRÅ&#x201D;QRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö

Red+ Home pro 4 èOHQ\URGLQ\ 1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHWDÅ&#x201D;0ELWV

20 GB

VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW

4Ã&#x2014;

Red+ Home pro 6 èOHQÅ&#x2020;URGLQ\

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHWDÅ&#x201D;0ELWV

30 GB

VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW

6Ã&#x2014;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

6RFLDOD&KDW3DVV

6RFLDOD&KDW3DVV

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

. SHYQÃ&#x201E;PXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÃ&#x2C6;PHSRPRFÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;*/7($'6/9'6/QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö6RXè¼VWÃ&#x2C6;5HG+RPHSURMHSHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWVX5HG+RPH SURMHVRXè¼VWÃ&#x2C6;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWVSRNXGWXWRU\FKORVWXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WHFKQLFNÃ&#x201E;SDUDPHWU\QDYDwÃ&#x2C6;DGUHVH3RNXGQHQDEÃ&#x2C6;GQHPHY¼PQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;U\FKORVWSRGOHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6; YDwHKRE\GOLwWö7\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHRYöIJLWQDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÃ&#x2C6;GNXMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;NRPELQRYDWLVGDOwÃ&#x2C6;PLYDULDQWDPLWDULIÅ&#x2020;9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;VN¼WHXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX&HQ\MVRX SODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;XY¼GÃ&#x2C6;PHMHYèHWQö'3+D]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


Profile for Čilichili

2018 | 06 | Čilichili: Kdo chce hasit, musí hořet  

Dobrovolní hasiči jsou naší nejpočetnější zájmovou organizací, takže si zaslouží i jinou pozornost než jen film Hoří, má panenko. V červnové...

2018 | 06 | Čilichili: Kdo chce hasit, musí hořet  

Dobrovolní hasiči jsou naší nejpočetnější zájmovou organizací, takže si zaslouží i jinou pozornost než jen film Hoří, má panenko. V červnové...

Profile for cilichili
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded