Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 6 | 2014


Zažij to. Přesvědč se.


ROZJEZD Fakebook

Pavel ąapek Velmistr fotbalové frazeologie Sporīák v ąT Toto se líbí: 1 548 206 básníkĭm fotbalu Povĕstné štĕstíĆko Držet míĆ |

Hrát srdcem|

Pĥepsat dĕjiny

Hernĕ jsme byli lepším týmem, ale ve fotbale rozhodují góly.

Pavel ąapek Vítám všechny pĥíznivce sportovního úsilí. SpoleĆnĕ budeme sledovat nejvĕtší svátek kopané, který se letos odehrává v kolébce fotbalu, aspoğ toho brazilského, v Brazílii. Pavel ąapek Brazílie je nejvĕtším favoritem mistrovství i podle sázkových kanceláĥí. Kurz na její vítĕzství je jedna ku Ćtyĥem. A na komentátorském stanovišti je se mnou Pavel Karoch, takže, Pavle, co na to ĥíkáš? Pavel Karoch: Ano, díky, opravdu jsem tady a opravdu s tebou. Myslím, že to je skvĕlé, protože být na takovéhle velké, svĕtové akci, to je pro mĕ pokaždé znovu zážitek, který se neopakuje.

Rychlý brejk

Dobrá stĥelecká pozice

Zasloužené vítĕzství

Pavel ąapek V prvním utkání nás Ćeká souboj dvou tĕžkých vah. Domácích kanárkĭ a chorvatských hrdliĆek. Brazilci nastoupí v tradiĆních žlutých dresech, takže pokud Chorvati obléknou bílé, budou spoleĆnĕ pĥipomínat vlajku Vatikánu. Vatikán se na svĕtový šampionát ještĕ nikdy nekvaliÀkoval, nejspíš je tĥeba zmĕnit systém práce s mládeží.

Pavel ąapek Hra se mezitím pĥesunula na polovinu kanárkĭ. Maleš vytvaroval míĆi cestu na KovaĆiĄe, ten má pĥed sebou otevĥenou dálnici, ovšem zvolil jiný smĕr a narazil do svodidla Luize. Luiz obrací hru znovu Ćelem k brance Chorvatĭ, ale míĆ je kulatý a letí pĥímo do autu, a to je, jak experti vĕdí, konec každé rošády. A zeptáme se divákĭ, jak to vidí s dnešním zápasem oni? Václav Tittelbach: Já to dnes pĥeju Chorvatĭm. Vzpomínám na jejich smĭlu pĥi posledním mistrovství Evropy, kde neĆekanĕ prohráli s Jihoafrickou republikou.

Pavel ąapek Pavel ąapek

Foto: Proŏmedia

Hlavní rozhodĆí zahvízdal jako baĆa z Beskyd. Brazilci se hned vrhají dopĥedu, pro Chorvaty je to ovšem dozadu, v tom je celá relativita fotbalu. Ramires odskoĆil obráncĭm, jako by mĕl péro na chodidle, narýsoval míĆ pĥes celé hĥištĕ, Fernandinho balón tak tak dobĕhl. Zajímavá pĥihrávka na StriniĄe, který ale patĥí k soupeĥĭm, a proto se nedá oznaĆit za úplnĕ povedenou. Pavel Karoch: Já bych doplnil zajímavost, že hĥištĕ v Sao Paulu, na kterém se hraje, má pĥibližnĕ stejný tvar jako ostatní hĥištĕ, na nichž bude probíhat tento šampionát, a to podle pravidel FIFA. Takže je nemožné, aby nĕkterá z hracích ploch byla napĥíklad do kruhu.

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Ano, to byl smutný okamžik pro znalce sportovního zemĕpisu. Vraīme se na pomyslnou fotbalovou palubovku, kde s míĆem takĥka basketbalisticky dribluje nártový šaman RakitiĄ a klestí si cestiĆku mezi Brazilci. Pĥipomíná mi Messiho, který vloni stĥílel penaltu proti Bayernu. Jaromír Bosák: ProĆ? Pavel ąapek: Ani nevím. Všechno mi pĥipomíná Messiho. Lidi, stromy, drobní hlodavci, buldozer. Co tobĕ, Pavle? Pavel Karoch: Podle mĕ jsou Brazilci pĥedevším domácím týmem, a to urĆuje atmosféru na stadionu. Pĥedpokládám, že nedojde k žádnému velkému pĥekvapení a Brazilci takoví zĭstanou až do závĕreĆného hvizdu.

3


ROZJEZD D

Dočtete se u nás i s obrázky 6 10 24 28 32 36 38 40 44

BedĜichĶv brácha La vida latinobanana Šikmometal VinaĜi jsou vinni Kapela, kterou se bojíme vyslovit Dçti s vçrnostní kartiÝkou Fixa mocnçjší meÝe Limetelesku blesku Nový místo starejch

123: Vodafone 46 48 49 50 51 54 63 66 68 71 72

Pokrytí Turbo Internetem Vodafone experti Mobilní aplikace Zprávy z Vodafonu Telefony mçsíce Všechno oËtelefonech PĜedplacená nabídka PĜipojení sËVodafonem Vymyšleno pro ŏrmy Roaming Red tarify

Latinos A časák vám ožije

T

Multimediální bonus S aplikací Layar objevíte v tomhle ČILICHILI spoustu tajného obsahu. Stáhněte si Layar do mobilu nebo tabletu a hledejte v časáku tohle logo. Pak už stačí jen Layar spustit, namířit a…=

<

4

Fiesta, siesta, mañana. Siesta, mañana, fiesta. Mañana, siesta, fiesta. Fiesta, siesta, mañana. Siesta, fiesta, mañana. Mañana, fiesta, siesta. Fiesta, siesta, mañana. Siesta, mañana, fiesta. Mañana, siesta, fiesta. Fiesta, siesta, mañana. Fiesta, siesta, mañana. Mañana, fiesta, siesta. Fiesta, siesta, mañana. Siesta, mañana, fiesta. Mañana, siesta, fiesta. Fiesta, siesta, mañana. Fiesta, siesta, mañana. Mañana, fiesta, siesta. = michal.schindler@vodafone.com

<

ÜILICHILI V LATINO STYLU ěeditelka redakce Margarita Moreno Šéfredaktor Miguel Schindler Zástupci šéfredaktora Estéban Švec Felipe HoráÝek Kreativní Ĝeditel Tomás Trnobranský Editor sekce Vodafone Petrina Poláková EditoĜi a psavci Enrique Novák Martín Groman Online department Martín Pistulka Diego Kašpárek Diego König María Dudziaková Fotoguru Pedro Toman Designová mládež Diego MaĜík Carolina Slováková Manažer Marcos Slezák ProdukÝní Pablo Matuška DTP Alejo DuroĎ ManažeĜi inzerce Marcos Hammerschmied Zdenito Vaculík Asistentka La Nka Ciznerová Obálka Martinez Maria Francesco 3ax TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 14. 5. 2014. Datum vydání 1. 6. 2014. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 7/2014 13. 6. 2014. MKÜR 15371. Chlasta la vista. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Huba Libre. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete na www.vodafone.cz. Ë


ROZJEZD

Z televize Z t

T

Ukaž mi pozor, vojáčku U

Byznys

Co se děje v kasárnách, když zhasnou? Televize Zvona natáčí nový seriál o přátelství v armádním prostředí s názvem Subordinace ser v růžové zahradě. V ambiciózním počinu, který se bude moci vysílat až po 22. hodině, hrají Kyslík, Mádl a Zounar, který se kvůli roli nechal ostříhat všude.=

T

<

Do Česka přichází řetězec breathariánských restaurací

Čím dál oblíbenější trend breathariánství – života bez potravy, pouze ze vzduchu – má svůj první viditelný komerční úspěch. Do ČR míří úspěšný řetězec rychlého breathariánského občerstvení zvaný McAir. V pestré Ze společnosti nabídce menu s cenami od 100 do 200Kč je například Vzduch s ničím T či Pomalé dýchání se zavřenýma očima. Také v regálech supermarkePILOTI tů se začínají objevovat první breathariánské speciality jako stlačený NĚMECKÝCH plyn z cyklistických hustilek či drobné chuťovky zatavené v bublinAEROLINEK kové fólii. = STÁVKUJÍ

ZA SNÍŽENÍ SVÝCH PLATŮ.

Foto: Proŏmedia

Sázkové kanceláĜe krachují poté, co Edward Snowden prozradil výsledky fotbalového mistrovství svçta tĜi týdny pĜed zahájením. PrĶvodÝí budou vËzimç chodit poËvlacích vËplavkách, aby mohli cvakat lístky zuby.

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

FAKTA ZËVæDY

OBĚŽNOU DRÁHU ZEMĚ TĚSNĚ MINUL OBŘÍ HEMOROID.

Ekologická tragédie

T

Totální recyklace Muž z Nairobi, který věnoval třicet let výrobě solárního automobilu z odpadků, spáchal sebevraždu poté, co potkal muže, který věnoval třicet vteřin výrobě odpadků ze solárního automobilu.=

<

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

bývá spojen s nákupem sportovních potřeb. Moje se jmenuje nové kolo, a tak volám pánovi, který je montuje za dvě třetiny ceny při mírně lepší kvalitě. Jedu k němu. Beze slov na mě mrkne, naťuká cosi do laptopu. „Trek?“ řekne. „Ano,“ odpovím. „Brzdy?“ zeptá se. „Kotoučovky.“ „Převody?“ „Silnice, stezky, občas kopeček.“ Hra mě začíná bavit, jenže už končí. „Barva?“ zní předposlední otázka. „To Za čtrnáct dní otevírám dveře krámku. Muž ukazuje fuk.“ „Telefon?“ Napíšu mu číslo a jsem zpát- je do kouta: „Tamhle je.“ Pokračuje výčtem technických dat, která mě míjejí, neb moje smysly okupuje ky na ulici. lesklá zelená dvoukolka. Můj nový koník. Zelený snad až moc jedovatě. Nevadí, budu reflexní. Muž hrčí něco, jako že u pevně uložené brzdové destičky lze na zadní straně třmenu pomocí imbusu nastavit její pozici. Mám dojem, že se říká inbus, ale mlčím. Jsem vyzván, abych usedl, usedám. Muž nastavuje sedlo. Skoro jako u doktora. Vrklá mi pod zadkem kusem plastu a ptá se, zda mi to vyhovuje. „Dokonale,“ říkám, „já si ho případně došteluju.“ Dokoupím helmu, platím a jedu. Deset ráno – jediná chvilka, kdy není chodník zaplněn spěchači, svačinkáři, inlinery, nakupovači, cyklisty a jinými flákači. Rozjedu se – radost. Přehazovačka jemně

68 – Brácha Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

6

cvrká. A! napadá mě – helma a účtenka! Nechal jsem je tam. Brzdím, opouštím sedlo, letím přes řídítka. Padat mě život naučil – stačí se uvolnit a něčím chránit hlavu. Tentokrát to vyšlo na paty. Když nasedám na bajk, zjišťuji, že nemůžu šlapat. Pravá Achilleho šlacha není v provozu. Sesedám, vedu stroj, belhám se ku krámku. Muž stojí za pultem. Ani trochu se neusměje. Má jasno. Neulehčí mi to – jde se mnou ven. Dívá se, jak odjíždím. Odjíždím tedy. Při každém šlápnutí pravou huba sama řekne „Aa!“ Šlapu nicméně. Jinak to nejde – sezóna teprve začíná. =

<

Ilustrace: Tereza VaškĶ

Vstup do sezóny


ROZJEZD

Tajné služby

T

IQ testy jsou spiknutím tajných služeb Duel

Mañana : Deadline Dvakrát mçĜ, jednou Ĝež

1:0

Práce kvapná, málo platná

Je blbý, pokud sami na nçco spçcháte

0:1

Když nçco hoĜí, lidi Ýasto fakt máknou

Ze slova samotného dýchá pohoda

1:0

Kdo by chtçl žít v zombie hororu?

Nemáte prachy, ale auru jako zvon

1:0

Jen makejte, pohĜeb v 50 musí mít úroveĎ

Díky pokroku pĶjde zítra cokoliv líp

1:0

ZbyteÝnç Ĝešíte, co se zítra vyĜeší samo

„Celý inteligenční kvocient je výmysl výzvědných agentur,“ přiznal bývalý šéf izraelské rozvědky Moše Chazar. „Šlo nám o to, vytřídit ve společnosti ťulpase, kteří věří, že řešení nesmyslných hlavolamů dává dohromady důležitou informaci o člověku,“ dodal. Třídění dle Chazara přineslo úspěch – nepoužitelné, ale ambiciózní kusy se podařilo vyčlenit do spolku Mensa. „O úrovni těch nešťastníků svědčí jejich časopisy a weby,“ dodává Chazar, „kdyby chudáci tušili, že číslo, kterým se chlubí, je náhodné...“=

<

4:1 Tenhle výsledek… ehm… Jasně se ukázalo… Bóže, stane se něco, když tu jednou žádný závěrečný slovo nebude?

2) Grepo

3) Anano

4) Luno

u!

vejdo

ku ne

oËkr y se d

1) Pomo

hryzk

Varování

T

Ovoce zabíjí, potvrdili vědci Ovoce je nejčastější příčinou smrti u lidí, kterým právě zaskočilo ovoce, potvrdil rozsáhlý průzkum provedený kanadskou lobbistickou skupinou Make war, not fruit. Alarmující výsledky vedou podle autorů průzkumu k jasnému zadání ovoce zcela zakázat a vyloučit z jídelníčku.=

<

8

SVæT KOSMETIKY

STUPNĚ CELULITIDY DoporuÝení ministerstva zvrhlého zdravotnictví: ObleÝte se kompletnç doËlatexu vÝas!

Foto: Proŏmedia, Shutterstock Ilustrace: Tereza VaškĶ

Dva o


ROZJEZD

10 vět, které vám pomůžou přežít, že jste nula 1 2

Krásnější polovina

T

Ženské okénko Tento obrázek je v našem časopise místo následujících článků: 8 způsobů, jak ulovit toho pravého, 15 míst pro romantické milování, Jak přežít tchyni, Jak vyjít se snachou, Krásná i po padesátce, 6 nejúžasnějších předeher a 12 cest k vašemu intimnímu já tam dole.=

Všichni vaši kamarádi jsou taky nuly. S podmínkami, které jste měli, z vás nic než nula vyrůst nemohlo. 3 Jako nula rozhodně nemusíte nikomu nic dokazovat. 4 Většina lidí na světě jsou nuly, být nula je normální. 5 Kdo není nula, musel obětovat hodně důležitých věcí. 6 Všichni, kdo nejsou nuly, vlastně nuly jsou. 7 V mládí, kdy jste nechtěli být nula, jste byli hloupí a nevěděli nic o světě. 8 Jako nula mnohem líp chápete ostatní nuly. 9 I nula je důležité číslo, když se na to podíváte správně. 10 Být nula je vlastně super.

<

FAKTA ZËPAVæDY

MIMOZEMŠŤANÉ UŽ PŘISTÁLI, ALE ROZHODLI SE JEDNAT S MRAVENCI.

Foto: Proŏmedia, Michael Kratochvíl

Nové trendy

T

Design pro váš domov Z francouzského veletrhu Le Grand Design Pour Peuple Sans Vcousse vám přinášíme inspiraci do interiéru. Nechte svůj domov provonět živými květinami hned poté, co ho necháte prosmrdět mrtvými botami. Staré škrpály nepatří do popelnice, ale na poličku, kde z nich může vzniknout úspěšný námět ke konverzaci o designu. ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

9


TÉMA

10


Schválně jestli uhádnete, o které části světa je řeč. Nápovědy jsou následující: Najdete tu největší počet lidí žijících ve městech. Nejširší a nejdelší ulici. Obchod s největším počtem druhů zmrzliny. Největší japonské město mimo Japonsko. Druhé největší pohoří, největší zalesněnou plochu a nejvyšší vodopád na planetě. Největšího ptáka na světě (kondora, vy puberťáci). Pochází odsud vynálezce antikoncepční pilulky a kriminalista, který začal používat otisky prstů v boji proti kriminalitě. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Filip Serranito Obrázky: Martin Zach, Michael Kratochvíl, Michal Kopřiva, Jiří Holubec, Profimedia, archiv

J

estli jste uhádli, že je řeč o Latinské Americe, tak se moc neplácejte po ramenou, protože jste to stejně obšlehli z obálky. Přiznejme si raději na rovinu, že toho o pevnině na jih od USA moc nevíme. Schválně si to zkuste zrekapitulovat z hlavy. Asi dáte dohromady karneval, bikiny, muziku, rum, fotbal a argentinské hovězí. Ti sečtělejší si vzpomenou na Inky a Maye a jejich zálibu v astrologii a lidských obětech. A pár duševních titánů si možná vydedukuje, že Latinská Amerika své jméno dostala podle kolonizátorů ze Španělska a Portugalska, kde se mluví románskými jazyky, které vznikly z latiny. Latinská Amerika je přitom fascinující. Její civilizace běžela paralelně s nejvyspělejšími oblastmi Starého světa. Stála tu obrovská města, pěstovalo se umění, řešila vysoká matematika a počítaly se kalendáře na pětadvacet tisíc let dopředu. V historickém kontextu ale bohužel netriumfuje civilizace kultivovanější, ale ta, která si přinese větší klacek. Takže když u břehů Ameriky přistáli španělští a portugalští conquistadores, měl to kontinent na dalších pět století spočítané. Zatímco do Evropy proudilo zlato, stříbro a kakao, opačným směrem směřovaly otrokářské lodě z Afriky, misionáři a spousta zákeřných bacilů neštovic a tyfu, které kosily zdejší domorodce po statisících.

, l a v e n Kar fotbal , bikiny um ar VËPRVNÍ DESÍTCE NEJSPOKOJENæJŠÍCH ZEMÍ SVæTA NAJDETE HNED SEDM LATINSKOAMERICKÝCH.

Dnešní Latinská Amerika je – stejně jako dnešní Afrika – obrazem toho, co pět set let nekontrolovaného řádění civilizovaných Evropanů dokáže natropit. Moderní historie svobodného kontinentu je ještě moc krátká na to, aby se rozbouřené dějiny stačily úplně usadit. Přes nešťastná období vlád nejrůznějších diktátorů se ale zdá, že má jih Ameriky našlápnuto správným směrem. Brazílie, Argentina a Peru jsou přes všechny problémy jedny z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě a ze staletí míchání ras, společenských i kulturních vlivů se tady vykrystalizovala spousta fenoménů, za kterými sem jezdí celý zbytek planety. Třeba ten karneval, muzika, rum, fotbal a nejlepší steaky. Člověk se pak nemůže divit, když se dozví další zajímavý fakt. V první desítce nejspokojenějších zemí světa najdete hned sedm latinskoamerických.

JAK SE VIDÍ NAVZÁJEM MEXIKO je tequila aËveselí lidé vËsombrérech. VENEZUELA má Cháveze aËnejhezÝí holky, které vyhrávají mezinárodní soutçže miss. KOLUMBIE je kumbie aËkokain. SURINAM, GUYANA AËFRANCOUZSKÁ GUYANA jsou tak trochu záhadné zemç, oËkterých nikdo moc neví aËmálokdo do nich zavítá. PERU jsou pyramidy, historie aËindiánská kultura. CHILE AËBOLÍVIE Chile se vnímá jako nejvyspçlejší zemç kontinentu. Bolívie má komplex zËtoho, že ztratila ve válce sËChile pĜístup kËmoĜi. PARAGUAY má smutnou historii zËválky proti Argentinç, Uruguayi aËBrazílii. Zahynula vËní vçtšina obyvatel. Dnes vyváží laciné, padçlané zboží. ARGENTINCI jsou arogantní aËnafoukaní. Historicky mají nejblíž kËEvropç aËcítí se tak nçjak nadĜazení nad ostatními zemçmi. Mají ale nejlepší steaky na svçtç. URUGUAY je nçco jako menší Argentina bezËarogantních ArgentincĶ.

<

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


TÉMA

La Vida Latina 1 SI, COMMANDANTE!

Přes 600 miliónů lidí ve více než 20 státech rozlezlých po obrovské ploše, kde se taví kulturní dědictví Evropanů, předkolumbovských kultur a tradice afrických národů. Přes všechny odlišnosti ale můžeme vysledovat určitý životní styl a způsob vidění světa, které většina tohoto území sdílí. A které se fakt liší od našeho.

Jak to máme my Evropa je posedlá rovnými pĜíležitostmi. Rovnost pĜed zákonem aËdĶstojnost jedince se tu cení velmi vysoko. Nebojíme se kritizovat šéfy, ale nestĜílíme je, abychom se dostali na jejich místo.

×

Jak to mají Latinos Dçjiny Latinské Ameriky jsou plné mužĶ, kteĜí urvali moc aËnáslednç vládli železnou pçstí, iËrevolucionáĜĶ, kteĜí se proti nim bouĜili. Castro, Pinochet, Chávez, byl by to pomçrnç dlouhý seznam. Zdejší zemç se vyznaÝují centralizovanou mocí, stabilní aËpĜesnç deŏnovanou hierarchií aËvysokým respektem kËvĶdcĶm.

12

2 HLAVNæ NEVYBOÜOVAT My Evropané, stejnç jako lidé zËUSA, si cení osobního úspçchu. Jsme zvyklí pĜemýšlet oËsobç nejdĜív jako oËjedinci, aËpak teprve jako oËsouÝásti kolektivu.

×

Latinos Konformita aËloajalita ke skupinç se obecnç vËtéto Ýásti svçta poÝítá za vyšší hodnotu než vyjadĜování osobní individuality. Což by vysvçtlovalo, proÝ všechny královny krásy zËlatinskoamerických zemí vypadají navlas stejnç.

5

BRATRANCE NEZAZDÍŠ

MLÜ, MUÜAÜÍTO

Rodina je sice podmínka štçstí, ale že bychom nutnç museli dennç navštçvovat babiÝku, to ne. Klidnç se odstçhujeme daleko od rodiÝĶ jenom kvĶli práci.

×

Latinos Pokud to není otázka pĜežití, LatinoameriÝané se od rodiny nestçhují. Rodinu považuje vçtšina zËnich za svou nejdĶležitçjší sociální skupinu, která má pĜednost iËpĜed prací aËdalšími povinnostmi. Zatímco uËnás se pĜesnost považuje za vlastnost králĶ aËpĜijít kamkoliv vÝas za projev slušnosti, pokud LatinoameriÝan narazí na ulici na bratrance Ýi starého kamaráda, vždy se sËním na pár minut až nçkolik hodin zdrží, iËkdyž to znamená totální odklon od plánu.

4 MAÑANA My Evropan vidí latinskoamerický pĜístup kËpráci jako znaÝnç uvolnçný aËsám maká, jak mu to jen síly dovolí.

×

HABEMUS PAPAM! My

3 My

6

My Už zmínçná rovnost vede kËtomu, že iËvËdravém aËagresivním podnikatelském prostĜedí Západu se ženy mĶžou uplatnit, jak chtçjí. Nikdo jim jejich pohlaví nepĜedhazuje, aËpokud ano, je za blba.

×

Latinos

Latinos

LatinoameriÝan vnímá obyvatele starého kontinentu nebo Spojených státĶ jako uhonçného šílence, co neustále hekticky skáÝe zËmísta na místo. KlíÝ najdeme vËdeŏnici úspçchu. Pro obyvatele Latinské Ameriky je spojen víc sËdobrými vztahy aËÝasem, který tráví se svou rodinou, než sËmateriálními statky.

Role pohlaví jsou tu deŏnovány mnohem pevnçji. Muži se tçší vçtšímu respektu, ženy patĜí na pĜehlídkové molo nebo kËplotnç. Nicménç pokud pocházíte zËbohaté rodiny, máte šanci se uplatnit tĜeba vËbyznysu iËjako žena.

Evropská historie je sice na náboženství postavena, ale dneska už se kvĶli nçmu nestĜílí. AĨ už vçĜící nebo nevçĜící, všichni jsme tak nçjak pĜirozenç sekulární.

×

Latinos Ve vçtšinç hispánských zemí je 90Ë% iËvíce obyvatel katolického vyznání aËnáboženství hraje vËmnoha domácnostech hlavní roli. Mexiko aËBrazílie jsou domovem dvou nejvçtších katolických populací na svçtç. Náboženské svátky aËtradice jsou iËve veĜejném životç daleko významnçjší, než jsme zvyklí uËnás. VËLatinské Americe se celá spoleÝnost pĜipravuje na veĜejné mše aËrĶzné ceremonie související sËvírou.

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


ZÁKON PROTI DæTSKÉ PRÁCI SPUSTIL DEMONSTRACE DæTÍ, KTERÉ CHTæLY PRACOVAT.

Příběhy, o kterých by si televizní stanice mohly nechat zdát, bohužel nenapsal žádný pološílený scenárista, ale život sám. V Latinské Americe. Tohle je výběr toho nejlepšího, co se v Latinské Americe skutečně děje. LIDSKÁ PRÁVA PRO PěÍRODU

VOLBY PRO KOÜKU

IËkdyž pro vçtšinu zËnás je matka pĜíroda jenom metaforou, existuje minimálnç jedna zemç, kde tato bytost skuteÝnç existuje. VËEkvádoru je díky ústavnímu dodatku zËroku 2008 matka pĜíroda legální entitou. AËnejen to, má iËpráva. Konkrétnç právo na existenci, právo na „obnovu“ aËochranu. Tento krok byl sice plošnç zesmçšĎován nejen obyvateli Ekvádoru, pĜesto má jakýsi kulturní základ. Jedno zËbožstev pĶvodních obyvatel And se jmenuje Pachamama, bohynç pĜírody. Zakotvením jejích práv vËústavç navazují pĜedstavitelé státu na staletí kulturní tradice, kterou pĜedchozí vlády úspçšnç ignorovaly. Ekvádorský pĜíklad následovala vËroce 2011 Bolívie.

í Šíleneˇjš lda a r e m s E než

Mezi kandidáty na starostu Xalapy, hlavního mçsta mexického státu Veracruz, se vyskytují stále dokola stejné tváĜe. Až na Morrise. To je totiž koÝka. Za její kandidaturou stojí dva místní aktivisté, kteĜí chtçli poukázat na nesmyslnost aËvyprázdnçnost celého volebního kolotoÝe. Morris se stal témçĜ okamžitç internetovým fenoménem aËna Facebooku posbíral víc „lajkĶ“ než všichni ostatní kandidáti dohromady. Jeho úspçch pak inspiroval další obÝany, aby nechali kandidovat osla nebo psa, snad vËnadçji vytvoĜení zoologické koalice. Nejvçtší bomba ovšem pĜišla vËden voleb, kdy 12Ë000 lidí dalo pĜednost koÝce pĜed jejími lidskými rivaly. Morris tak pĜedbçhl mnohé zËoŏciálních kandidátĶ aËfavorita nejvçtší levicové mexické strany odsunul na ponižující páté místo. DæTI CHTæJÍ PRÁCI

Vçtšina zËnás se asi shodne na tom, že dçtská práce by se mçla potírat. Üasy, kdy pçtileté dçti chodily do fabrik, jsou vËcivilizovaném svçtç minulostí. Takže když se bolivijský prezident Evo Morales letos rozhodl dçtskou práci zakázat iËve své zemi, vçĜil, že se mu dostane uznání. Jenže nepoÝítal sËjednou neÝekanou skupinou odpĶrcĶ – dçtmi. Je to tak, podnikatelský duch bolivijských dçtí je natolik silný, že je vedl

kËdemonstracím proti zákonu, který je mçl chránit. Zákon oËdçtech aËadolescentech mçl zakazovat práci dçtí ve vçku 5–14 let, zajistit jim vzdçlání aËpĜístup ke zdravotní péÝi. Místo toho spustil násilné demonstrace dçtí, které bychom my považovali za vykoĜisĨované, dožadujících se svého práva pracovat. VËsouÝasné dobç je schválení problematického zákona odloženo. AĨ už to sËním dopadne jakkoliv, rozhodnç se zapíše do historie jakožto pĜíÝina jednoho zËnejpodivnçjších protestĶ vËdçjinách Bolívie.

KOCOUR PěEDSTIHL ěADU OFICIÁLNÍCH KANDIDÁTĵ AËUMÍSTIL SE JAKO ÜTVRTÝ

KLAUNA NA HRAD! VËBrazílii mají smçšní volební kandidáti snad ještç vçtší tradici než vËMexiku. Jen tady mçli kandidáta na senátora, který se oblékal jako Wolverine zËX-menĶ, ale oproti pĜípadu Oliveiry Silvy to je ještç drobná výstĜednost. Ten vËpĜevleku za klauna jménem Tiririca aËse sloganem „horší už to být nemĶže“ získal vËroce 2010 vçtší poÝet hlasĶ než kterýkoliv zËdalších kandidátĶ. Tento témçĜ negramotný cirkusový umçlec se tedy stal senátorem za São Paulo, nejvçtší mçsto vËzemi. Ale to zdaleka není všechno. Podle deníku L.ËA. Times byl ve své nové práci tak dobrý, že mu vláda udçlila titul Nejlepší senátor. Chápete? Chlapík, co pobíhá

vËoranžové paruce aËslibuje zvýšit míru korupce, se ve své nové práci ukáže být tak dobrým, že zostudí skuteÝné politiky. Ve ŏnále Silva vËroce 2013 politiku opustil sËtvrzením, že senát je pro nçj pĜíliš „nekompetentní“. UKěIŽUJME SE! PĜedstavte si, že by vás zËniÝeho nic bezdĶvodnç vyhodili zËpráce. Co byste dçlali? Sedçli venku aËprotestovali? Plivli svému šéfovi do tváĜe? VËParaguayi jsou ochotní zajít ještç mnohem dál. Když vËloĎském roce pĜišlo osm ĜidiÝĶ autobusĶ oËpráci, nechali se veĜejnç kĜižovat. Zcela logicky jim tento akt pĜinesl celostátní popularitu. Poté, co osm mužĶ plus jedna manželka bývalého ĜidiÝe autobusu strávilo 20Ëdní sËrukama pĜibitýma kËdĜevçným trámĶm, už je nemohla ignorovat pĜepravní spoleÝnost ani vláda. Paraguayská senátorka Olga Ferreira de Lopez se vložila do situace aËcelá kauza pronikla do mezinárodního tisku. AËzpĶsobila tlak, který pĜepravní spoleÝnost prostç nesnesla. ěidiÝi byli buá znovu pĜijati do zamçstnání, nebo odškodnçni slušným odstupným. Jejich dlanç nesou sice permanentní vzpomínku, ale nakonec dosáhli svého.


TÉMA

Murals Graffiti ve velkých mexických či brazilských městech to naše moc nepřipomíná. Zdi domů tu bývají pomalované vším možným, od lyrických komentářů k písním přes amatérskou reklamu po politickou propagandu a revoluční hesla.

14


Ä&#x152;iliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

15


TÉMA

Holky v perˇí tancují na blues Když toho o Latinské Americe moc nevíte, přijde vám, že většina věcí, co tyhle země daly světu, nějak souvisí se zábavou: latinskoamerické tance, koktejly, houpací sítě, karibské rumy, fotbalové hvězdy, fiesty, siesty, bikiny a karnevaly. Zeptali jsme se čtyř Brazilců, co žijí v Praze, co si o tom myslí.

Je to tak, že se pořád bavíte? Frederico Regio: Něco na tom bude, stejně jako na jakémkoliv jiném stereotypu. Hodně to má co dělat s počasím. Na jižní polokouli je zkrátka víc tepla a slunce a to má na chování lidí vliv. Vezmi si, jakou atmosféru má Evropa v létě, a představ si ji celoročně. Navíc v zemi, jako je Brazílie, která má osm tisíc kilometrů pláží. Takže zábava vás definuje? Marcus Taveira: Jenom z poloviny. Latinská Amerika je území obrovských kontrastů, takže ta druhá strana není moc příjemná. Ještě poměrně nedávno byly všechny státy kolonie a stejně jako třeba v Indii jsou tu lidé buď hodně bohatí, nebo hodně chudí. Střední třída je opravdu malá. A celým systémem je prolezlá korupce. Frederico: Konkrétně Brazílie je země, jejíž historie začala v roce 1500, kdy sem připlul Portugalec Pedro Álvares Cabral. Má tedy za sebou nějakých pět set let historie, z čehož tři sta padesát let fungovala jako kolonie postavená na práci otroků. V některých oblastech Amazonie nebo v mauretánských dolech pracují otroci dodnes. Sidarta de Lucca: Můj známý ze São Paula je novinář a působil jako válečný zpravodaj v Bejrútu. Vyprávěl mi, že se ho tamější taxikář soucitně ptal, jestli se doma cítí bezpečně. Prý slyšel, že São Paulo je velmi nebezpečné město. Projížděli přitom regulérní válečnou zónou. A nejde jen o velká města. Málo se třeba ví o obrovských oblastech v Amazonii, které na mapě vidíte jenom jako prales. Jenže v tom pralese jsou stovky měst a tisíce vesnic, kde žijí lidé v podmínkách, které si těžko dokážete představit. I studna s pitnou vodou je pro ně přepych.

16

KDYŽ SE HRAJE AËTANCUJE, TAK SE DÁ ZAPOMENOUT NA PROBLÉMY. TěEBA NA TO, ŽE 80ËPROCENT OBLASTÍ BRAZILSKÝCH MæST NEMÁ KANALIZACI. Takže důvodů k zábavě normální člověk moc nemá... Frederico: Právě proto jsou pro Jihoameričany věci jako hudba, tanec, jídlo a fotbal tak důležité. Rozdělená společnost potřebuje něco, co rozdíly překlene. Každou neděli všichni – chudí, bohatí, mladí, staří, prostě všichni lidé vyjdou ven, dívají se na fotbal, grilují, hrají na kytary, bubnují, zpívají, tancují a v tu chvíli jsou si rovni. Když se hraje a tancuje, tak se dá zapomenout na problémy. Třeba na to, že 80 % oblastí brazilských měst nemá kanalizaci. Ta dvojakost mezi smutkem a veselím je obsažená i v jihoamerické hudbě. Její kořeny pocházejí ze západoafrické hudby lundu, kterou do Brazílie přinesli otroci a ze které vznikla tradiční hudba choro. Ta sice zní vesele, ale zpívá se v ní o smutných věcech. Stejné je to se sambou. Hudba, která se hraje na karnevalu a tancují na ni polonahé holky oblečené do peří, je vlastně brazilské blues. To samé mají třeba Argentinci s tangem nebo Kolumbijci s kumbií.

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


FOTBALOVÝ SVÁTEK SE STAL JEDNÍM VELKÝM KORUPÜNÍM SKANDÁLEM.

zleva nahoře: Sidarta, Frederico dole: Marcos, Marcus

Co jsou Jihoameričané za lidi? Frederico: Pocházíme z míchanice Evropanů, Afričanů a původních indiánů. Existovaly tu vyspělé civilizace Inků, Aztéků, Mayů, které rozvrátil příjezd kolonizátorů z Evropy. Mimochodem – četl jsem, že hned první kontakt mezi výpravou Pedra Cabrala a místními domorodci proběhl přes hudbu. Hodně Cabralových námořníků pocházelo z Indie a po přistání začali hrát na své tradiční bubny. Domorodce to přilákalo k táboru a přidali se na své vlastní nástroje. Říká se, že v tom okamžiku se zrodila Brazílie. Marcus: Celá Jižní Amerika je velká míchanice původního a dovezeného. Co se ti třeba vybaví, když se řekne Argentina? Pravděpodobně hovězí steaky a chlapíci na koních. Koně i krávy sem ale dovezli až kolonizátoři z Evropy. Proč vás tak bere fotbal? Marcos Nery: Fotbal je u nás víc než sport. Za totalitních režimů ho vládnoucí garnitura používala jako nástroj

k odvedení pozornosti od reality. Stal se takovou součástí života, že je to často až divné. Pozitivní na tom je, že stejně jako hudba funguje fotbal jako pojítko rozdělené společnosti. Oblečeš si dres a jdeš fandit do hospody k televizi. A vedle tebe stejně nadšeně fandí milionář, akorát o tom nevíš, protože je taky oblečený do dresu. Sidarta: Bohužel je pro běžného člověka nemožné se na fotbalové utkání dostat. Nejlacinější vstupenka na zápas lokální ligy vyjde v přepočtu zhruba na osm set korun, což je pro místní spousta peněz. O zápasech mistrovství světa ani nemluvím. Frederico: Mistrovství světa je pro nás smutná záležitost. Protože největší fotbalový svátek se stal jedním velkým korupčním skandálem a prostředkem, aby si politici mohli nahrabat další peníze. Investují se miliardy do stavby stadionů, které po skončení mistrovství nebude mít kdo využívat. Třeba ve městě Manaus, které leží v Amazonském pralese a kde na fotbal chodí normálně pár set lidí, se postavil stadion pro 40 000 diváků, a navíc se muselo rozšířit letiště, aby se tam diváci mohli vůbec dopravit. Ve stejné době u nás zoufale chybí školy, nemocnice, nejsou peníze na sociální programy. Místo aby vláda dělala něco pro lidi, kteří nemají co jíst, tak je raději nuceně stěhuje z měst, aby je během mistrovství nikdo neviděl. Jak vnímají Jihoameričané Evropu? Marcos: Evropa je pro nás úplně jiný svět. Třeba my Brazilci to pocítíme nejvíc, když přijedeme do Portugalska. Mluví se tam sice stejnou řečí, ale jsou tam lidé, kteří nám připadají pomalí a trochu hloupí. Děláme si z nich legraci. Obecně mi Evropané připadají hrozně ustaraní. Když se Brazilce zeptáš, jak se má, tak odpoví, že skvěle, i když nemá co jíst. Zeptáš se bohatého Evropana a ten si začne stěžovat, jak to má těžké.

<

17


TÉMA

Obsluhoval jsem chilského prezidenta Jan K. strávil v osm let v Chile, kam se dostal poté, co těsně před sametovou revolucí emigroval do Rakouska. Ve Vídni potkal obchodníka s textilem, původem chilského Žida, a následně do Chile odjel na dovolenou. Líbilo se mu tam, a tak zůstal. Říká se, že všichni Latinoameričané milují fotbal. Je to tak? Když mě známá vezla jednou v neděli odpoledne přes město autem, ptala se mě, jestli se dneska hraje. A brzy jsem pochopil, proč se ptala. Všechny ulice kolem stadionu byly ucpány davy. Někdo zpíval, někdo řval. A my najednou stáli v tom autě, do kterého všichni strkali a pohupovali s ním. A ta dáma mi říká: „Nekoukej se doprava, doleva, nedělej žádné posunky, nevystupuj. Teď kdybys vylezl z auta a řekl jim, ať do něj přestanou šťouchat, tak jsou schopný ho rozmlátit.“ Tak jsme tam seděli, koukali se dopředu a čekali, až to přes nás přeteče. Zdá se, že takhle to tam mají se vším. Že vášeň a emoce tam hrají mnohem větší roli než u nás... V televizi jsem třeba viděl zasedání vlády. Tam mluvila žena s rukou v sádře, komunistická politička, kterou zbili v senátu, když se tam moc rozmluvila. Když jsem měl narozeniny, přišlo mě navštívit 40 lidí, plno jsem jich vůbec neznal. Dům byl vyzdobený až ke stropu a slavilo se. O půlnoci se všichni, ať už je jim šestnáct nebo sedmdesát, seberou a jdou na diskotéku. A všichni tančit. Navíc oni nejsou takoví egoisti jako my, byl jsem na návštěvě, kde byl kluk, co dva roky neměl práci. Takovou, která by ho bavila a byla v oboru. A jeho rodina se o něj

Jan

bez reptání starala. Potkal jsem i matku, která sama živila osm dětí a všechny nechala minimálně vyučit nebo vystudovat. Měla takovou malou večerku a z toho táhla všechno pro těch osm dětí. Ta na ty moje narozeniny taky přijela, upravená, v zádech rovná flamencová tanečnice. A vydržela taky do rána. Jak se na vás jako na Evropana v Chile dívali? Ví se tam něco o České republice? Když přijedete, tak jste pro všechny gringo, amík. Když jsem se ohradil, že jsem Evropan a z České republiky, tak to bylo dobré. Fotbal, pivo, sklo, naftové motory, ČKD a „Skoda“. Takže prima. Třeba v Rakousku jsem neříkal moc rád, že jsem z Česka, trochu jsem se styděl, v té době po revoluci, kdy Češi jezdili do Vídně krást. Tenhle komplex jsem si přivezl s sebou, ale vůbec jsem nemusel. Nikdy jsem tam nebyl dlouhodobě bez práce. Dokonce jakožto barman a číšník z Evropy jsem byl poměrně atraktivní zaměstnanec-exot. Obsluhoval jsem i prezidenta Ricarda Lagose. Většinou jsem také nedostával moc tringeltů, protože si

18

NIKDY JSEM NEBYL DLOUHO BEZ PRÁCE. JAKO BARMAN AËÜÍŠNÍK ZËEVROPY JSEM BYL POMæRNæ ATRAKTIVNÍ ZAMæSTNANEC-EXOT.


VËCHILE NESKRÝVAJÍ OBDIV KËNæMCĵM AËKE VŠEMU NæMECKÉMU. PROTOŽE JSOU PěESNæ OPAÜNÍ NEŽ ONI. všichni mysleli, že jsem určitě majitel, když jsem Evropan. A se španělštinou jsem se popral už za tři měsíce, protože vás každý rád něco naučí nebo vás aspoň opraví. Zároveň se samozřejmě Evropanovi může stát, že ho někdo bude chtít nějak okrást nebo podvést. Jak se na sebe dívají jednotlivé latinskoamerické národy navzájem? Mají se některé nerady? Existují vtipy o Bolivijcích například? Existuje určitá rivalita mezi Chile a Peru kvůli územním sporům na severu, to samé je i s Bolívií, které Chile odřízlo přístup k moři. Dlouho mi to trvalo, ale po čase jsem byl schopen poznat Argentince od Chilana i já. Podle přízvuku. Jinak ne. Mimochodem v Chile neskrývají obdiv k Němcům a ke všemu německému. Ono jim Německo hodně pomohlo, ale Němci je fascinují i proto, že jsou přesně opační než oni.

Mary a Michal

<

To se bude rˇešit, až to prˇijde Michal je Čech a vzal si Mary, která je z Kostariky. Když jsme se ptali proč, řekl, že nám to vysvětlí při osobním setkání s nimi oběma. Ve chvíli, kdy Mary přišla, už nic vysvětlovat nemusel. Ptali jsme se Mary. Říká se, že Latinoameričané jsou nejlepší na světě v zábavě. Je to tak? Rozhodně na to mají velký vliv dvě věci, klima a zdroje. Lidi v Latinské Americe si nikdy nemuseli dělat starosti s plánováním, měli dost vody, potravin i dřeva. Proto žili a v podstatě dodnes žijí ze dne na den. Většinou nepřemýšlejí nad tím, co bude zítra. Dneska je nezajímá, že zítra budou muset zaplatit účet za elektřinu, vodu, nebo ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

třeba kabelovou televizi a nemají na to dost peněz. To se bude řešit, až to přijde. Zdá se nám to, že na rozdíl třeba od nás Evropanů tam berete všechno daleko víc na krev? Jsme mnohem expresivnější a na rozdíl od většiny Evropanů umíme vyjadřovat emoce. Když máme radost, tak se radujeme, a když jsme smutní, tak to na nás taky opravdu poznáte. Ale třeba co se týče válek, tak si myslím, že s nimi máte daleko větší zkušenosti tady v Evropě. Kostarika, odkud pocházím, je jednou z nejstarších demokracií na světě, a to od roku 1848. A armáda u nás byla zrušena v roce 1948. Jak se podle vás v Latinské Americe dívají na nás Evropany, potažmo Čechy – pokud tedy vědí, že existujeme? Pro nás jsou všichni Evropané a Američané gringos. A jestli víme, že existujete? Je to zhruba stejné jako tady, když se na ulici zeptáte někoho, co ví o Kostarice. Většina lidí ani neví, kde leží. V Mexiku si pamatují na Emila Zátopka či Pavla Nedvěda a v Kostarice vědí, kde se nachází „Československo“, protože při mistrovství světa ve fotbale v roce 1990 jsme vás ještě jako Československo v osmifinále zdolali 4:1. A to si pamatujeme velmi dobře dodnes. Co vás u nás překvapilo, zaskočilo, po čem se vám stýská? První, co mě překvapilo, byla móda ponožek v sandálech. Do té doby jsem nic takového neviděla. Zaskočila mě taky přesnost, na kterou jsem si musela zvyknout. U nás když se řekne, že se sejdeme ve tři odpoledne, tak nikoho nenapadne být ve tři hodiny na místě. Ve tři hodiny se teprve začneme chystat, abychom zhruba na čtvrtou dorazili. Tady musíte být přesní, protože pokud za někým dorazíte o deset minut později, už tam zřejmě není.

<

19


TÉMA

Caballeros del fútbol V Latinské Americe je fotbal víc než čutaná. Na hřišti se tvoří a mění dějiny.

Vytetovaný dres se nemusí prát


ANDRADE

LA GUERRA DEL FÚTBOL

VËroce 1901 se vËUruguayi odehrál první mezinárodní Bitky na hĜištích iËvËochozech jsou vËLatinské Americe zápas mimo Británii, domácí vyhráli nad Argentinou. považovány za formu národní kratochvíle. Nçkdy jde ale sranda Uruguayské mužstvo bylo také první, které vedli zahraniÝní trenéĜi. stranou. Nejzávažnçjší konŐikt se odehrál vËroce 1969, kdy pozápasové Italský trénink aËjihoamerická hravost zËnçj udçlaly nejlepší tým svçta, potyÝky pĜerostly vËregulérní válku mezi Hondurasem aËSalvadorem. PĜíÝiny který vyhrál první mistrovství svçta FIFA aËdvç olympiády. ZvlášĨ vËroce byly samozĜejmç hlubší – obç zemç byly ve sporu oËdĶsledky honduraské 1924 ve Francii pĶsobil tým jako zjevení, aËto díky útoÝníkovi Josému Leandru pozemkové reformy, která postihla salvadorské imigranty. Rivalita bçhem Andrademu. VËintelektuální PaĜíži tehdy pĜevládala teorie oËnadĜazenosti bílé tĜí utkání kvaliŏkace na mistrovství svçta ale byla poslední kapkou. Poté, co rasy, jejíž zastánci tçžce nesli, když syn bývalého otroka aËprvní Ýernošský Salvador vyhrál vËnastaveném Ýase tĜetího zápasu 3:2, vypukly mezi obçma fotbalista vËdçjinách olympiády dçlal zËjejich überfotbalistĶ šašky. tábory zuĜivé bitky. Ty následovalo vypovçzení diplomatických vztahĶ PĜedváleÝné olympiády byly navíc významnou spoleÝenskou aËválka. Než bylo po stu hodinách vyjednáno pĜímçĜí, pĜišlo oËživot událostí. Inteligentní aËseÝtçlý Andrade bçhem veÝírkĶ NEJDELŠÍ TICHO NA HěIŠTI kolem tĜí tisíc vojákĶ iËcivilistĶ aËekonomika obou zemí byla prorážel teorie salónních intelektuálĶ stejnç na desítky let poškozena. Když Brazílie hostila vËroce 1950 mistrovství svçta ve fotbale, nikdo spolehlivç jako na hĜišti obranu jejich týmĶ. nepochyboval oËtom, že titul zĶstane doma. Brazilská fotbalová federace nechala vyrobit zlaté medaile se jmény hráÝĶ, složila vítçznou hymnu „Brasil os vencedores“ (Brazílie vítçzná) aËdeník OËMundo dokonce pustil do obçhu sËpĜedstihem zvláštní vydání sËportrétem týmu aËtitulkem „Toto jsou šampióni“. Do ŏnálového utkání proti Uruguayi nastupoval domácí tým jako jasný favorit, který se po bezbrankovém poloÝase dostal do vedení. Uruguayský tým pod vedením kapitána Obdulio Varely se ale nesložil, dokázal vyrovnat aËjedenáct minut pĜed koncem vstĜelit vítçzný gól. VËten okamžik nacpaný stadion Maracana ztichl aËhrobové ticho pokraÝovalo ještç vËokamžiku, kdy vydçšený prezident FIFA rychle pĜedal Varelovi trofej aËoba prchli ze stadionu. VËBrazílii vypukl národní smutek, nemocnice se plnily fanoušky vËdepresích aËtçmi, kteĜí se zhroucení SOCRATES pokusili oËsebevraždu. Národní tým byl rozpuštçn, hráÝi odešli do pĜedÝasného dĶchodu aËfederace dokonce zmçnila národní dres, protože ten dosavadní Brazílie byla od roku 1964 ovládaná diktátorskou byl oÝividnç prokletý. Maracanazo, jak se zápasu zaÝalo Ĝíkat, je juntou, která své praktiky zavádçla všude – iËdo fotbalových dodnes vËBrazílii dĶvodem kËpláÝi. klubĶ. Na zaÝátku 80. let uspoĜádal tichý protest klub Corinthiana pod vedením slavného záložníka, ŏlosofa aËaktivisty „Doktora“ Socrata. HráÝi obsadili posty vËmanagementu aËzavedli demokratický BARRA BRAVA zpĶsob rozhodování. Každý Ýlen klubu od prezidenta po uklízeÝku mçl jeden Bravas jsou latinskoamerická obdoba evropských hlas aËmohl kdykoliv navrhnout hlasování oËÝemkoliv, aĨ šlo oËrozdçlování „ultras“(vËBrazílii se jim Ĝíká torcida, vËMexiku porras). klubových ŏnancí nebo oËto, zda se má zastavit autobus na toaletu. Klub Nejslavnçjší jsou argentinští bravas klubĶ Boca Junior, River Plate získal podporu brazilských intelektuálĶ aËvládnoucímu režimu se zajídal. aËIndependiente. Argentinské kluby jsou ze zákona obÝanská sdružení, Socrates byl ale vËBrazílii tak populární, že se proti nçmu neodvážil bravas proto mají velký poÝet hlasĶ aËvelký vliv. ZËklubových ŏnancí si hradí zasáhnout, aËdemokrati vËCorinthianç to dotáhli až do ESCOBAR náklady na vlajky, pyrotechniku, aËnçkteĜí dokonce berou plat. Na rozdíl od prvních svobodných voleb vËroce 1982. našich ultras jim nikdo neupírá vstup na stadion. Naopak – jejich pĜíchod je Na mistrovství svçta vËroce 1994 mçli Kolumbijci souÝástí televizního pĜenosu aËnejexponovançjší Ýlenové platí za stejné našlápnuto jako nikdy. VËkvaliŏkaci deklasovali Argentinu 5:0 celebrity jako hráÝi. Kromç fandçní, bitek aËvyhrožování sudímu aËza vítçze šampionátu je tipoval sám Pelé. Jenže hned první zápas ovládají Ýerný trh se vstupenkami, nelegálními sázkami, vybírají sËRumunskem prohráli 3:1, aËaby se udrželi vËturnaji, potĜebovali porazit parkovné, prodávají suvenýry aËobÝerstvení, drogy aËzbranç. USA. Kolumbijci mçli od zaÝátku pĜevahu. Jenže ve 35. minutç americký Argentinští bravas mají celkovç na svçdomí pĜes záložník Harkes poslal centr do kolumbijského vápna aËAdrési Escobarovi 500ËživotĶ. nezbylo než pokusit se skluzem zablokovat gólovou šanci. MíÝ se nešĨastnç odrazil od jeho nohy aËskonÝil ve vlastní síti. Než se Kolumbijci vzpamatovali, dostali další gól aËprohráli 2:1. Pouhý týden po prohĜe zastavila Escobara vËMedellinu skupina mužĶ, padlo dvanáct výstĜelĶ aËfotbalista zemĜel pĜi pĜevozu do nemocnice. OËtom, že za vraždou stojí narkomaŏe, která vlastní velké fotbalové kluby, pochybuje málokdo. Spusťte si Layar a uslyšíte, jak se řve v Latinské Americe Gól!!!! ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


TÉMA

é n l i s o r p Čtení dky žalu aneb dí je o n h c e š Co v s o n i t a L Kdepak chilli con carne a steaky. To je jen špička ledovce. Jídlo v zemích, kde národní kuchyně stojí na směsi jídelníčků otroků, osadníků a indiánů, vás nejspíš překvapí. Nejsou tu zvyklí plýtvat. Pokud právě obědváte, rozmyslete si, jestli budete číst dál.

Šestinohé oříšky V mexickém státě Oaxaca plní funkci popcornu na jídelníčku smažené kobylky neboli chapulines. Připravují se na česneku, citrónové šťávě a soli. Pokud se přenesete přes to, že se vám hmyzí nožičky zaseknou mezi zuby, chutnají prý výborně. V Kolumbii, zejména v oblasti Santander, zase můžete místo arašídů ochutnat velké mravence, přesněji hormigas culonas. Ti se konzumují bez nožiček a křídel poté, co se jejich tělíčka ponoří do solného nálevu a následně smaží v keramických pánvích. Jsou tak skvělí, že stojí desetkrát víc než nejlepší kolumbijská káva.

Červíček hlodá... V Amazonii se setkáte s „kokosovou baštou“, což je krycí název pro gigantické larvy brouka živícího se dřevem kokosových palem. Pro lepší zážitek je sníte vykuchané, aby vám dřevo v jejich bříšku nekazilo chuť. V Mexiku si zase jistě pochutnáte na mravenčích vajíčcích.

Vnitřnosti Nejen v Portoriku vás uctí polévkou mondongo z hovězích a vepřových žaludků. V Bolívii vás potěší lamím mozečkem a jazykem. Pod názvem caldo de cardan tam narazíte i na polévku z býčích genitálií, penisu i varlat. Jo a ubre asada je oblíbené v Chile a jedná se o kravské vemeno pečené na ohni.

22

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


El Muzika

MAFIÁNSKÝ BOSS MU AUTO SËOMLUVNÝM DOPISEM VRÁTIL.

V Latinské Americe žije kolem půl miliardy lidí a doslova každý z nich má hudbu na velmi vysoké šprušli svého hodnotového žebříčku. Hudební průmysl nadbíhá Latinos, jak může. Ve španělštině své hity halekají pophvězdy (Madonna – La Isla Bonita) i pophvězdičky ('N Sync – Yo Te Voy A Amar). Na druhou stranu oblažuje mezinárodní obecenstvo spousta muzikantů, kteří mají latino kořeny, nebo dokonce začínali svou kariéru na lokálních kolech soutěží El Superstar. Christina Aguilera, Linda Perry, Shakira, Mariah Carey i Bruno Mars jsou napůl nebo úplně Latinoameričané. A hlavně, na kontinentu je spousta superhvězd a superhitů, o kterých my v Evropě nemáme tušení.

Celia Cruz

GILBERTO GIL

Carlos Gardel

CARLOS GARDEL VËArgentinç se tçší stejné popularitç jako Elvis Presley vËUSA nebo Karel Gott vËNDR. ZaÝínal jako barový zpçvák vËBuenos Aires, odkud prorazil díky snad prvnímu latinskoamerickému megašlágru Mi Noche Triste. Desetitisíce prodaných desek následovalo turné po Jižní Americe, USA aËEvropç, díky kterému se tango stalo hitem módních taneÝních salónĶ. Gardelovu hudební iËŏlmovou kariéru ukonÝilo letecké neštçstí, díky kterému se ovšem stal nesmrtelným archetypem tragického hrdiny.

Spusťte si Layar a uslyšíte to.

„Brazilský Bono“ vždycky brilantnç zvládal aËkombinoval všechny brazilské moderní iËtradiÝní styly od samby po bossa novu. Gil vždy využíval svou popularitu pro zlepšování svçta – zasazoval se hlavnç za ochranu životního prostĜedí aËzlepšování života nejchudších BrazilcĶ. Když vËroce 1964 pĜevzala vËBrazílii moc junta, byl zatÝen aËdonucen kËexilu. Žil vËBritánii, Spojených státech, nahrával se Steviem Wonderem, Rolling Stones iËBobem Marleym. Po pádu diktatury se vrátil do Brazílie, kde se stal ministrem kultury. VËJižní Americe požívá takové vážnosti, že když mu pĜi návštçvç Salvadoru ukradli automobil, boss místního podsvçtí mu ho sËomluvným dopisem osobnç vrátil.

Blas Galindo

ORQUESTA DEL CARIBE

EL SON DE LA NEGRA

Kolumbijská kumbie je ze všech latinskoamerických stylĶ asi nejtçsnçji spjatá se západoafrickými koĜeny aËjejí pionýĜi pocházeli vçtšinou zËvenkova. Do mçst aËdále do svçta ji rozšíĜili až populární bigbandy, jako byl slavný Orquesta del Caribe Lucho Bermúdeze aËnahrávky dodnes fungujícího labelu Discos Fuentes Antonia Estrady.

IËvËMexiku vznikla „klasická mexická hudba“ spojením domorodé muziky sËevropskými vlivy. Kytary, housle, harfa aËdechové nástroje se sem dostaly až díky špançlským kolonizátorĶm. Místní muzikanti je zaÝali používat jako doprovod do té doby Ýistç perkusivní hudby son. VeËmçstç Cocula ve státç Jalisco se zËmíchanice vyloupl dodnes nejpopulárnçjší hit El Son De La Negra, který je Ýasto oznaÝovaný za druhou mexickou hymnu. Do svçta se dostal vËroce 1940 na desce skladatele Blase Galinda Sones de mariachi.

CELIA CRUZ To, co si dnes pĜedstavujeme jako kubánskou hudbu, vzniklo až spojením hudby špançlských muzikantĶ sËhudbou africkou. Jedním zËprvních propagátorĶ afro-cuban stylu byl geniální klavírista aËskladatel Ernesto Lecuona. Nejvçtší hvçzdou kubánské hudby je ale pravdçpodobnç královna salsy, La Guarachera de Cuba Celia Cruz, která ovšem žila aËnahrávala vËUSA. Když umĜela, vËMiami breÝely v ulicích davy lidí. Gilberto Gil

COMPADRE PEDRO JUAN TradiÝní dominikánský styl prohlásil za národní hudbu nechvalnç proslulý diktátor Rafael „ElËJefe“ Trujillo. Za jeho vlády se zËlidové písniÝky Compadre Pedro Juan stal celosvçtový hit, který zpopularizovaly dominikánské bigbandy vËNew Yorku – hlavnç orchestr Angel Viloria y su Conjunto Típico Cibaeño.

23


24

Foto: Neil Massey, http://neilmassey.com


ČUMENDA

Moldávie

Metloši ze Saigonu Undergroundová metalová scéna ve vietnamském Saigonu neboli Ho Či Minově Městě připomněla Neilu Masseymu jeho mládí, které prožil posloucháním kapel, jako byli Dead Kennedys, se rozhodl tuhle atmosféru zachytit. A aby zaPeter & the Test Tube Ba- choval ducha DIY (udělej si sám) komunity, bies nebo Fugazi. Vzpo- rozhodl se pro klasické černobílé fotky, což mněl si na  své pubertální v současném Vietnamu nebylo úplně jednoexperimentování s punkem duché. Naštěstí v nějakém zapadlém fotograa hardcorem. Jako fotograf fickém krámku našel kilo práškové vývojky a ustalovač. Namísto přerušovače použil běžný vinný ocet a fotil na staré německé středoformátové filmy. A povedlo se. Ta energie z toho leze.=

<

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


Foto: Neil Massey, http://neilmassey.com

Ä&#x152;UMENDA

26


TO MÍSTO JSEM OPOUŠTæL SE SMÍŠENÝMI POCITY... BYLO MI SMUTNO Z PěÍBæHĵ, KTERÉ MI VYPRÁVæLI. ZÁROVEč MI ALE PěIŠLO DIVNÉ CHODIT TAM SI HRAJÍ, TANÜÍ KOLEM TEBE A VYPRÁVæJÍ VÁM O SVÝCH PLÁNECH. KLUCI ÜASTO BUDOUCNOSTI.

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


KÁCÍME MODLY

28


Říká se, že ve víně je pravda. Co když je ale samotné víno lež a podvod? Ti z vás, kdo mají v domácí vinotéce dražší kousky, by měli číst pozorně. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia Ilustrace: Karolína Slováková

Vinní podvodníci Není to tak dávno, kdy italskými vinnými kruhy otřásal skandál podvodníků, kteří byli shledáni vinnými z falšování jednoho z nejdražších vín na světě. Dva výtečníci jednoduše v rozhovoru pro Huffington Post popisoval případ, kdy vzali průměrné burgundské, lahve obchodník zečtyřnásobil svůj zisk jednoduše tím, že napatinovali voskem, onálepko- z dřevěných bedýnek vybrousil letopočet 1983 a vypávali pečlivě okopírovanými vině- lil namísto něj 1982. Na lahve nalepil rok staré etikety tami Romanée-Conti a dokázali a z dobrého vína La Mission Haut-Brion 83, které se prodává po zhruba 250 dolarech za lahev, se rázem stalo La takto prodat přes 400 lahví. Sběratel vín Bill Koch zase utra- Mission Haut-Brion 82. Velkolepé víno, jehož jedna lahev til půl milionu dolarů za sérii lahví dnes přijde na 1000 dolarů. Cenový rozdíl velmi podstatný, Château Lafite a Brane-Mouton chuťový opět nikdo nepoznal. ročník 1784 a 1787, které měl ve vinotéce třetí prezident USA NENÍ BURGUNDSKÉ JAKO BURGUNDSKÉ Thomas Jefferson. Až po něko- Podobné případy, kdy se různí vykukové snaží vycinkat lika letech zjistil, že ornamenty peníze na prodeji drahého alkoholu, se dějí doslova každý na lahvích jsou vybroušeny vyso- den. Vyplývá z toho spousta zajímavých důsledků. Vezměte kofrekvenční vrtačkou, a jde tedy si například zrovna ono zmiňované Romanée-Conti. Je to o padělek. Jeden z předních svě- víno, které se pěstuje na necelých dvou hektarech burtových vínoznalců Don Cornwell gundského regionu, a dvanáctilahvová bedýnka deset let starého ročníku se běžně draží za 300 000 dolarů. Když se začal rozkrývat falšovací skandál, neposuzoval se celý podfuk podle toho, jestli se padělatelům podařilo dostatečně pečlivě napodobit samotné víno, ale jeho etiketu. Znamená to, že sběratelé a investoři platí milionové částky ne za nezaměnitelnou chuť ušlechtilého moku, ale za kousek papíru přilepeného na lahvi? Spousta případů ukazuje, že to tak často je.

>

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


KÁCÍME MODLY

VËJEDNOM TESTU JIM NAPěÍKLAD PěEDLOŽIL BÍLÉ VÍNO OBARVENÉ BARVIVEM NAËÜERVENO...

Ve světě kvalitního alkoholu se točí těžké peníze. V roce 2012 vygenerovaly aukce drahých vín hezkých 390 miliónů dolarů a celkový obrat trhu s vínem přesáhl 300 miliard. Další desítky miliónů se točí v privátních transakcích. Jelikož si drahá vína oblíbili čínští milionáři, platí víno za atraktivní investiční komoditu, ceny utěšeně lezou vzhůru a investoři nijak neskrblí. Jak to chodí – tam, kde jsou peníze, jsou vždy i lidé, kteří k nim chtějí rychle a snadno přijít. Díky této krásné lidské vlastnosti pak můžou odborníci jako Laurent Ponsot (majitel proslulé značky Domaine Ponsot) nebo už zmiňovaný víno- například olovo a arzen). Ovšem pozor – ačkoliv máme detektiv Don Cornwell prohlásit, že až neu- hrubou představu o tom, jak kombinace těchto sloučenin věřitelné množství obchodovaných vzácných souvisí s výslednou chutí a vůní vína, používat je při testovín jsou ve skutečnosti padělky. Mesjé Ponsot vání nebo odhalování padělků není dost dobře možné. se dokonce nechal slyšet, že se to odhadem Hlavně proto, že jejich obsah v nápoji bývá často menší týká až 80 % všech vzácných starých ročníků než mikroskopický. Třeba odrůda Sauvignon vděčí za své burgundského dostupných na trzích. A podle typicky travnaté aroma sloučeninám metoxypyrazinu. Jeho všeho bude hůř. Don Cornwell upozorňuje, že obsah se ale pohybuje v řádech jednotek ku bilionu, což i když kupec přijde na to, že byl při své inves- trénovaný lidský jazyk odhalí, ale přístroje změří jen těžko. tici napálen, málokdo z nich podvod přizná Hlavním nástrojem při posuzování vína tedy budou i nadále a nahlásí. Raději zakoupené padělky v ceně lidský jazyk a nos. A ani jedno bohužel není neomylné. miliónů rychle pošle dál a pumpuje tak do světa další a další hektolitry předraženého falešného ZNALCI, NEBO ŠARLATÁNI? vína, zatímco nabídka skutečných archivních Posuzování kvality vína je ve většině případů prováděno skvostů neustále klesá. Jak jim to může prochá- metodou slepého testování, tedy takového, při kterém zet? „Lidí, kteří vědí, jak má staré víno chutnat, sommeliéři neznají ani značku, ani cenu ochutnávaného je na světě velmi málo,“ odpovídá zakladatel nápoje. Při hodnocení používají podivný slovník obsaonline magazínu Underground Wineletter John hující slovní spojení jako „extravagantní hebkost, grandiTilson. „A kvůli tomu je tak jednoduché vína ózní, exoticky zakulacená chuť evokující našpulené rty“. falšovat.“ Čímž se dostáváme k logické otázce: Nejodvázanější sommeliéři dokážou takových přívlastků Existuje mezi luxusním a „normálním“ vínem vypláznout i několik desítek, ti nejskromnější jich při hodvůbec nějaký rozdíl? nocení vín uvádí kolem sedmi. Studie Harvardovy univerzity publikovaná v roce 1996 v Journal of Experimental CHEMIE NESTAČÍ. Psychology ale dokázala, že testovaní experti se nedokáNOS A JAZYK TAKÉ NE zali shodnout na více než třech. Což zní celkem hrozivě, Postavit hodnocení vína na nějakou aspoň když si uvědomíte, že jejich posudky často rozhodují o bytí trochu objektivní platformu je složité. Z čistě či nebytí vinařů. chemického hlediska je víno hodně složitým Jeden z nich, kalifornský vinař Robert Hodgson, se koktejlem. Australský odborník na vína, doktor jednoho dne naštval a navrhl organizátorům California Bryce Rankine, si dal tu práci, že v něm odhaState Wine Fair pokus. Od roku 2005 až do loňska bylo lil 27 různých organických kyselin, 23 alkoporotě tohoto nejstaršího vinného veletrhu v USA potají holů, více než 80 esterů a aldehydů, 16 cukrů, předkládáno jedno víno celkem třikrát. Výsledek? Pouze přes 400 aromatických složek a spoustu dalasi 10 % ze znalců bylo schopno ohodnotit ho ve všech ších ingrediencí, které byste třeba na krabičce třech případech stejně a žádný z porotců nebyl schopen s pišingry určitě nechtěli vidět ( je mezi nimi podfuk odhalit vícekrát po sobě. Po prvních zkušenostech

30


PŘÍPAD KURNIAWA KURNIAWAN Rudy Kurniawan byl znám coby bohém, bohém playboy, štçdrý bonviván aËznalec vín. PĜed pár lety psaly lesklé magazíny reportáž reportáže zËjeho proslulých veÝeĜí vËnejluxusnçjších restauracích New Yorku, kde dával otví otvírat lahve vína zaË50 tisíc. Nikdo se nepozastavil nad jeho podivným zvykem nechat si posílat prázdné lahve kËsobç domĶ. Kromç poĜádání opulentních veÝ veÝeĜí se Kurniawan zapsal doËvinného svçta jakožto majitel neuvçĜitelnç vzácné sbí sbírky drahých vín aËtaké jako jejich úspçšný dražitel. Jen dvç aukce vËroce 2006 pro provedené aukÝní síní Acker Merrall and Condit Dáte si pravý Kurniawaňáček? mu vynesly 35 miliónĶ dolarĶ. Jak asi ttušíte, pan Kurniawan svĶj luxusní životní styl ŏnancoval prodejem bçžných vín nnalitých doËvzácných lahví. PĜestože to tak dçlal hezkých pár let, nikdo ze sommeliérské smetánky naËjeho Ýachry nepĜišel. z Kalifornie začal pan Hodgson spolupracovat i s dalšími Kosa padla naËkámen až vËroce 2008, kdy se pokusil naËdražbç vËNew Yorku prodat významnými vinnými veletrhy a po letech testování zakon87 lahví luxusního burgundského vína Domaine Ponsot Clos St. Denis zËroÝníkĶ čil výzkum prohlášením, že medaile a hodnocení jsou roz1945–1971. Když se oËtom dozvçdçl majitel vinice Laurent Ponsot, nestaÝil se divit, dávány zcela náhodně. Přinejlepším. protože víno Clos St. Denis zaÝal vyrábçt až vË80. letech. Aukce byla zastavena Není přitom sám, kdo považuje ochutnávky a hodnoaËRudy si uĜízl ostudu. cení vín za šarlatánství. Slavným se stal například pokus Ani poËtomto debaklu ovšem Kurniawan sËpodvody nepĜestal. PĜestal se ale Frédérica Brocheta, výzkumníka z Bordeaux, který zkoumal objevovat naËveĜejnosti aËtrvalo dalších pár let, než ho vysledovala malá skupina expertní schopnosti 57 znalců. V jednom testu jim napřípátraÝĶ vedená slavným Donem Cornwellem. AukÝní sínç jejich varování pĜevážnç klad předložil bílé víno obarvené potravinářským barvivem ignorovaly, takže se nakonec Cornwell naštval aËpublikoval varování naËserveru na červeno. Dočkal se od nich zasvěceného povídání o podWine Berserkers – jednom zËnejsledovançjších online vinných magazínĶ. Vystavil tónech lesních plodů, ale že jde ve skutečnosti o bílé víno, se tím riziku, že bude zažalován zaËpomluvu, ale ukázalo se, že je pĜipravený víc nepoznal ani jeden. Stejně bídně dopadl i další pokus, kdy než dobĜe. NaËrozdíl odËznalcĶ, kteĜí se podvodníka zastávali. CornwellĶv dĶkazní Brochet nalil stejné víno do dvou materiál obsahoval dlouhý seznam triviálních lahví s různými vinětami. Tady se výsledku dospěly i další a další studie prováděné na lai- chyb, kterých se Ýím dál tím ménç opatrný alespoň dopracoval k jakémus také- cích i odbornících. Profesor Richard Wiseman z Hert- Kurniawan dopouštçl. Chyby vËnázvech mus konzistentnímu trendu v hod- fordshirské univerzity dokonce poznamenal, že lepších vín, Ýíslování lahví, chybçjící interpunkce nocení. Lepší známky dostávalo výsledků by při rozeznávání drahého a laciného vína tes- naËetiketách, nesrovnalosti vËzátkování víno, o kterém ochutnávači před- tovaní dosáhli, kdyby si namísto ochutnávání jednoduše aËlahvování aËÝasto iËjednoduchá matematika. pokládali, že je dražší. hodili korunou. Poukázal napĜíklad, že naËtrhu se odËroku 1996 Přestože nikdo přesně nedokáže říct, jak se dobré víno pohybuje pouze 7 lahví DRC Montrachet 1978. DRAŽŠÍ NENÍ LEPŠÍ pozná, neznamená to, že bychom se měli hromadně vrh- Pan Kurniawan jich ale nabízel hned 14. Jestli se teď radujete, že k rozpo- nout na konzumaci krabicáků. Mezi patokem a vínem rozdíl CornwellĶv seznam se zaÝal virálnç šíĜit svçtem znání dobrého vína se stačí řídit bezesporu existuje, a jestli vám jde o něco víc než o rychlý vína, aukce vín pana Kurniawana byly zastaveny jeho cenovkou, tak vás zase zkla- bolehlav, vyplatí se připlatit si pár korun a vyhnout se znač- aËoËobchodníka se zaÝala koneÝnç zajímat meme. V odborných hodnoce- kám, které mají v názvu kahan a na etiketě medvěda. Hra- policie. Vloni ho zatkla FBI aËteá je veËvazbç. ních sice dražší vína dostávají lepší nice mezi obyčejným a luxusním vínem je ale dost nejasná, Podvody sËvínem to ovšem ani vËnejmenším známky, ale pokud z testovaných a hlavně ji má každý nastavenou trochu jinak. Lovit z regálů nezastavilo. John Tilson zËUnderground lahví odstraníme etikety, je všechno nejdražší lahve a pak nudit spolustolující povídáním o zaku- Wineletter nedávno napsal, že množství jinak. Asi nejpečlivější test Institutu lacených podtónech zralého ovoce si tedy můžeme klidně podvodĶ je doslova „pobuĜující“, aËupozornil, že zemědělství a aplikované ekono- odpustit. Stejně jako vzrušení z pocitu, že investicí do kar- vçtšina vinných kovbojĶ se zamçĜuje naËÜínu. mie (AgEcon) prováděný na 6000 tónů drahých vín si zaděláváme na bezstarostně zavatě- NaËzdejším trhu se prý vËsouÝasnosti pohybuje dobrovolnících bezpečně prokázal, nou budoucnost. Klidně se totiž může stát, že jednoho víc lahví superdrahého Laŏte Rothschild, že vztah mezi chutí a cenou vína krásného dne vaše poklady někdo odhalí coby produkt než ho tato legendární vinice vĶbec kdy jednoduše neexistuje. Ke stejnému vychytralých podfukářů, a vás bude kromě hlavy bolet vyprodukovala. i peněženka.

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

<

31


Ale klidně nám říkejte Pláč z hrobu! 32


POKEC Devadesát procent mladých kapel chce být kontroverzních, ale jihomoravská P*** z h**** by už byla radši, kdyby se namísto diskusí o jejím názvu poslouchala její muzika. My ji posloucháme, je krásná. Ale o jménu se pochopitelně chceme bavit taky. Jestli si ho chcete přečíst naplno, spusťte si Layar a namiřte ho na tuhle dvoustranu.

Text: Goča Komárek Ilustrace: Eva Jaroňová

Měli jste i jiné nápady na název? Na prvním brainstormingu po mailech zaznělo možných jmen snad padesát: Robot kokot, Opičí šušně, Péro z gauče... a podobně. Ale údernosti Pi*e nemohlo nic konkurovat. A nebáli jste se? My jsme od kapely zpočátku nic nečekali, a proto nám bylo jedno, jestli je ten název vulgární. Nenapadlo nás, že se někam dostaneme, natož třeba do televize. Když se to rozjelo, nebylo už cesty zpět. Lidem v našem okolí to docela imponovalo – na začátku jsme se nesetkali se suchary nebo s pohoršením Teď už se o vás ale mluví. Jak to řešíte? Používáme piktogram anebo zkratku: PzH. Někdy na tu zkratku vymýšlíme i obměny. Přátelé z Hor. Pláč z Hrobu. Piko z Hodonína. Jsou na vás prarodiče pyšní? Už vidím svoji babičku, jak potkává na univerzitě třetího věku kamarádku, která se ptá, co dělá vnuk, a babička odpoví: On má tu kapelu Pi*a z ho*en... Zvláštní představa. Ale jednou jsem byl konfrontovaný prarodiči svojí holky, zeptali se přímo. A tehdy jsem teda vyměkl. Řekl jsem jim, že se jmenujeme PzH. Má to jméno taky nějaké výhody? Každý si ho zapamatuje. A máme s ním jistotu, že se z nás nikdy nemůže stát obyčejný mainstreamový pop. Kde jste měli první koncert? V hodonínské garáži. Bylo to divoké, každý do něčeho bouchal. Všechny skladby vznikly den předem a zněly hodně neuspořádaně. Jednoho kámoše tam zatkla policie, protože se vyčural do kašny. Dostal pokutu.

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Proč v Hodoníně? Tam jsme měli první zkušebnu. V takovém tmavém, studeném sklepě. Na druhou stranu to byl sklep jediného Muzea naftového dobývání v České republice! Od veselých začátků uteklo pět a půl roku. Dnes už kapelu berete vážně? Všichni se věnujeme i jiným věcem, jsme třeba výtvarníci, divadelníci nebo filmaři, máme toho dost. Takže jsme pomalí – vyloženě kvůli hudbě se nám málokdy podaří sejít. Zatímco jiné kapely jsou nejvytíženější přes léto, na velikých festivalech, my tou dobou nemíváme nic. Jsme spíš interiéroví – stejně jako hudba jsou pro nás důležité i videoprojekce. Taky nejsme kapela, která by vám úplně zvedla náladu. Nevím, jestli chtějí lidi za krásných letních večerů ALIAS poslouchat naše texty. Ani nás PzH tam nikdo nezve, vrcholem byl ALIAS loňský majáles v Českých BuděP*** Z H**** jovicích – jinak přes léto opravdu Kapelu tvoĜí nedávní spíš hibernujeme. nebo souÝasní studenti To je fakt, ačkoliv muziku hrabrnçnských umçleckých jete krásnou, z textů na mě škol. VËnašem rozhovoru vždycky padne tíseň. Třeba jak hovoĜilo následující Eva zpívá o planetě smutku... kvarteto: Když vás poslouchám, tak vidím obrazy, v nichž moje Eva JaroĎová – zpçv dcera strčí hlavu do igelitky Pavla Kantorová – klávesy a udusí se. Náhodou teď jsme složili novou Mojmír Mçchura – laptop píseň, jmenuje se Arašídy, a ta je Matyáš Dlab – bicí regulérně pozitivní.

>

Stálým Ýlenem skupiny je taky Petr Šprincl, který se stará oËveškerou vizualizaci. Jde tedy oËaudiovizuální projekt, který zahaluje popové melodie doËmelancholicky potemnçlých nálad. Roku 2012 vyšla debutová deska jménem Doom vËlese, pomalu, ale celkem jistç už se chystá její pokraÝování.

33


POKEC

JEDNOHO KÁMOŠE TAM ZATKLA POLICIE, PROTOŽE SE VYÜURAL DOËKAŠNY. Jaký má refrén? Je tam něco o tom, že se vypravěčka rozbrečí a z očí jí vypadnou arašídy. Aha. Řekněte mi popravdě: Jakou máte v kapele spotřebu antidepresiv? Nulovou – my opravdu nejsme smutní. Anebo jenom trošku. Dost legrace jste si loni užili na Slovensku, kde jste div nečelili žalobě za prznění státní hymny. Pomohl vám ten skandál? Upřímně řečeno, všechny takové kauzy jsou příšerně nafouklé. Ve skutečnosti se vás moc nedotknou. Snad jenom... výrazně nám přibylo lajků na Facebooku, takže to můžeme považovat za jakousi bezplatnou promoakci. A přibyly nám dva neplánované koncerty na Slovensku. Připomenu, že jakýsi bývalý poslanec Paulov hrozil žalobou za hanobení státního symbolu: Co prý si kapela s takovým názvem dovoluje zpívat slovenskou hymnu?! Vypovídá to něco o Slovensku? Negativní reakce jsou vždycky viditelnější. Jasně, dostali jsme pár bláznivých zpráv od slovenských nácků, kritizovalo nás několik blogů, ale to je tak všechno. Žádný reprezentativní vzorek. Slováci reagují na svoji hymnu citlivěji než my. Kdyby slovenská kapela předělala hymnu českou, nikdo u nás by se k tomu nevyjadřoval. Každopádně jste se díky slovenským nacionalistům dostali do hlavních televizních zpráv. Nebudete při propagaci příští desky přemýšlet o tom, že nějakému skandálku pomůžete? Špatný nápad to není, ale obávám se, že kdybychom to chtěli dělat schválně, takhle jednoduše to nepůjde. Ani si nejsme jistí, jestli je nutné záměrně šokovat. V souvislosti s námi se mluví hlavně o skandálech a dost se upozaďuje hudba, o kterou jde v první řadě – podle mě nám to trošku ubližuje. Jenomže když si Samir Hauser šňupne v televizi z Bible, hned se prodá dvojnásobek nové desky Vanessy. Samirovi tenhle tah možná vyšel u lidí, kteří mají rádi konformnější kulturu – na mě to skandálně nepůsobilo, spíš mi to připadalo nešikovné.

<

34

Vybrané texty

PLANETY Pojá, pojedeme spolu naËplanetu smutku. Budem vzlykat doËnáruÝe noci. NauÝím tç zpívat novou písniÝku aËpak podrazím stoliÝku. Pojá, pojedeme spolu naËplanetu strachu. Budem obçĨ svého mozku, nohy zalité doËvosku. NauÝím tç vázat hezkou smyÝku, zrovna kolem tvého krÝku. Tak tçžký Ĝemen kolem pasu. Tak suchý rohlík bez másla.

ZVÍŘÁTKA

DĚTI Potomci lógru vËhrnku, dçti, co až vyrostou, pĜejedou srnku. Zástup dçtí vËpodchodu, hrnec padající ze schodĶ, cukr nalepený naËdçtech, všude okolo slyším jejich dech. NaËpískovišti smrti pohĜbívám své dçti, dçti letí, smetí zËdçtí.

STOJÍM V ROHU

Je teá tak krásná aËtichá, nevinná aËbezbranná, že iËplaché lesní zvíĜata seËpĜišly podívat, kdo tady takËklidnç leží. Víš, to je ta chvíle, kdy máš koneÝnç nekoneÝnç Ýasu. Ale co bylo sËduší? To nevím. Ale duch tam zĶstal aËrozprostĜel se naËvšechno kolem. Takže nám to nemusí být líto. Sleduj stopy, dovedou tç kËĜece, sleduj stopy, dovedou tç kËĜece…

Stojí vËrohu každého obrazu, jen tam stojí, nic nedçlá, nehýbe se, nejde mi zËhlavy. Když se ho snažím najít, je naschvál tçžké ho najít, ale je tam vždycky, tím jsem si jistá. Moje Ýerné svçdomí, mĶj tichý strážce, mĶj temný bod.

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Při nákupu nad 1 000 Kč Vám nadělíme hromadu knížek v hodnotě 2 500 Kč ZDARMA

A navíc získáte slevu na čtečky knih 3 899,-

3 315,-

1 890,-

1 323,-

více na www.alza.cz/letnivanoce


REPORTÁŽ

Mládí v obchoďáku „Je tady milión lidí, který by sem vůbec neměli patřit. MY jsme ty, kdo založili Harfu, MY jsme ty pravý!“ vzteká se černovlasá Dominika, která chce, aby se z Harfy stala zase elita. Teenagerů, kteří do nákupních galerií chodí žít, přibývá. „Běhaj a dělaj bordel po baráku,“ říká mi pán v obleku, člen ochranky libeňského obchodního centra. Baví se se mnou chvíli po tom, co se od sebe snažil odtrhnout dva výrostky. Text a foto: Jan Červenka

36


Je to typický sekuriťák. Na rozdíl od kolegů z diskoték je ale z jeho očí patrná únava a zoufalství. „Přijdou hned, jak jim skončí škola. Tak ve dvě. Jsou tu až do večera do sedmi nebo osmi. Nemůžu nic. Můžu je vyhodit maximálně za to, když jezděj na skejtu nebo na koloběžce,“ dodává. Místní partička dál postává na střeše obchoďáku a na místě, kam chodí kouřit prodavačky, si dokola posílá jednu cigaretu – čokoládovou blackdevilku. Za nimi stojí Skoro každý z místních si tu odbyde první lásku, která kluziště, které obchodní centrum nechává každou zimu většinou, jak mi říkají dvě děvčata u stolu ve foodcourtu, postavit. Z reproduktorů vyhrává nejnovější pop. netrvá déle než dva týdny. „Někdo s někym začne vždycky „Co tu děláte?“ ptám se jich. Nechápou moji otázku. chodit. Na Fejsu si píšou, jak se milujou, a potom, co se „Proč chodíte do obchoďáku?“ Začíná se kolem mě rozejdou, se tu ani nepozdravěj. Jednou jsme tu měli ale shlukovat víc a víc lidí – ostatní teenageři. fakt velkou lásku. Ti spolu praNikdo z nich mi ale není schopný říct, proč dokáže sedmnáctiletý Ukrajinec bavit s dvanáctiletým videlně chodili spát na záchody, tady tráví čas, všichni pořád dokola opakují Romem, se pomalu začala rozplývat. ale to už jim oběma bylo nejmíň jeden prostý důvod: „Vždycky tu někoho „Co děláš?! To mu neříkej, on si to všechno nahrává!“ šestnáct. Neskočíš nám natopotkám.“„Prostě vždycky, když sem jdu, tak okřikuje Karla jeho kamarád. Karel přesto vypráví o tom, čit pití? Oni to před náma už stoprocentně vim, že tu nějaký lidi budou, co se stalo včera. „Nejdřív jsme se klasicky složili na 42ku, začli vypínat,“ zakončí analýzu a taky hlavně proto, že tu je teplo,“ říká mi jako vodku, pak tam přišli Rusáci a začali se mnou mít místních vztahů třináctiletá Áďa místní celebrita Domča. Celebritou je proto, problém, kvůli hlavě,“ přejede si dlaní po milimetrovém a dává mi do ruky prázdný bezeže má na Facebooku přes tři tisíce kamarádů sestřihu. „Mysleli si, že jsem neonacista, a chtěli to se dný kelímek. a víc než tisíc dalších čeká na přijetí. Občas ji mnou řešit. Naštěstí jim bylo takovejch sedmnáct, takže prý zastavují cizí holky a chtějí se s ní vyfotit. kdyby mi něco udělali, tak je můžu nahlásit na policaj- A VEN „Doma bych se nudila, tak se sem chodíme tech a šli by do basy za napadení.“ Mláďata v obchoďáku se chonudit společně.“ Na vlastní oči zjišťuju, že v místní večerce nemají pro- vají jako na nekonečně dlouhé blém alkohol mládeži prodat. Karel vychází nejdřív s jed- škole v přírodě. Pořád chtějí něco VÁLKY GANGŮ nou a pak druhou flaškou vodky, kterou ředí Fantou. To je řešit, kdo s kým, jak, kde. Zevlo„Tamten zrzavej, ten je tu z nás nejdýl, už jeden z nejčastějších odpoledních scénářů. Opít se a pak vání plné napětí a touhy po senasi čtyry roky,“ ukazuje na místního bosse jít dovnitř do centra. Ochranka Harfy to dobře ví, takže zaci. U děcek ze supermarketu Domča. „To já jsem byla rok a půl v Palladiu, kdykoliv z někoho cítí alkohol, okamžitě volá policii nebo na první pohled dochází ke stíjenže se tam z toho začal stávat kindergang, v extrémních případech i záchranku. „Nedávno nám tu rání sociálních, věkových a rasotak jsem odjela sem,“ skáče Domče do řeči jeden uvnitř upad do bezvědomí, druhej radši utek, aby- vých rozdílů, ale přítomnost její kamarádka Diana, která má na levé ruce chom ho nedali policajtům,“ potvrdí to později sekuriťák. vodky a zabandážovaných rukou tomu stírání dodávají ostřejší propiskou napsané datum narození Justina PRVNÍ LÁSKA ráz. Všechno se tu řeší a hodBiebera, „na Harfě jsem už dva roky.“ Mezi gangy z jednotlivých obchodních Průměrný věk místních teenagerů se pohybuje kolem notí přes sociální sítě, primárně center existuje rivalita, která naštěstí zpravi- čtrnácti. Jsou tu ale i děti, u kterých se výraz „teenager“ Facebook, kde konverzace pokradla končí u slovních přestřelek na Facebooku. ještě použít nedá. Třeba šestiletý Marlon, kterého má čuje i po tom, co v Harfě zavřou. Moje představa o poklidné komunitě, kde se na starost jeho starší bratr Michal. Ten si na Facebooku Na  konci března vždycky přiříká Božský RoMeo. Taky se zrovna mnohem jede pár pánů v  montérkách, víc než svému bratrovi věnuje Dianě. Nezku- kteří demontují kluziště. Sezóna šeným objetím se ji snaží vytáhnout z bůhví- končí. Sekuriťáci slaví. Přichází jakého smutku. Malý Marlon poslušně stojí jaro a v uzavřené facebookové vedle nich a čeká. skupině se místo příspěvků: „Zej„Tady to maj všichni většinou tak, že ten, tra Harfa?“ pomalu začíná objekdo má od rodičů zaracha, musí hlídat mladší vovat „Zejtra rybník?“ sourozence. On je v pohodě, jenom je teď smutnej, protože by chtěl bruslit, ale stojí to 60 korun.“ říká Michal. I kdyby peníze na bratrovo bruslení měl, vložil by je do společného banku na cigarety a bezedný kelímek z Burger Kingu. Takový je zákon.

JEDNOU JSME TU MæLI ALE FAKT VELKOU LÁSKU. TI SPOLU CHODILI SPÁT NAËZÁCHODY...

<

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37


Bitka fixou a stylusem

Souboje, soutěže, klání a battly jsou dneska v módě. Dokonce tak, že se šíří i do dřív individuálních a nesoutěžních disciplín. Hiphopeři se šermují mikrofony, graffiti writeři bombí jeden druhému písy a zpěváci se hromadně ztrapňují v talentových soutěžích. Ilustrátoři na to jdou sofistikovaněji. Scházejí se u Secret Walls.

Text: Jiří Holubec Foto: Archiv, Jiří Vyhnal (www.j5.cz)

První kreslířská bitva vypukla před osmi lety v malém baru v londýnské hip čtvrti Shoreditch. Tehdy se sem stěhovala místní kreativní komunita, kterou lákala spousta volných prostor s levnými nájmy. Bylo otázkou času, kdo natlakovanému kotli tvořivosti upustí ventil a něco z něj udělá. Výzvy se chopil chlapík jménem Terry Guy. Jako majitel kreativní agentury a firmy, která na zakázku maluje velkoplošné reklamy, měl nejblíže k výtvarníkům, kreslířům, ilustrátorům a graffiti scéně. Pořádat výstavy a vernisáže mu ale připadalo nudné. Jak prohlásil: „Chtěl jsem udělat vernisáž, ale nechtěl jsem, aby se při ní lidi jen tak

38

procházeli po galerii.“ Ze zdánlivě neřešitelného zadání vypadl Terrymu koncept, který dnes funguje ve 35 zemích světa a propojuje tisíce ilustrátorů napříč věkem i kontinenty. Postavil vedle sebe dva bílé panely, k nim nahnal dva kreslíře a dal jim černou fixu a hodinu a půl na to, aby bez skicování a pomocných náčrtků vytvořili něco. Sledovat devadesát minut dva týpky, jak černou fixou przní bílou zeď, se může zdát jako nuda. Jenže z vernisáže se stal kotel, který hecoval dva borce k čím dál tím bizarnějším výtvorům, a Terryho napadlo, že by podobné akce mohl rovnou pojmout jako bitvu.


TRENDBOX

SECRET WALLS Úplní gladiátoři

TAJNÉ ZDI ČESKÉ

Bojištç – dva bílé panely Zbranç – Ýerná ŏxa nebo štçtec aËbarva

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Zbranç – tablet, stylus, graŏcký software, internet Doba – 2 hodiny

z největšího českého ilustrátorského studia DRAWetc (čteno „dravec“). Už během prvních kreslířských battlů Rozhodování – ÝtyĜÝlenná se jim v hlavě rýsoval plán posunout čistě analogové souporota + publikum hlasuje boje do digitální podoby. „Naše studio zastupuje kolem pomocí lístkĶ stovky ilustrátorů a 95 % z nich tvoří digitálně,“ vysvětluje Letos probíhá – vËÝervnu bude šéf DRAWetc Vladimír Strejček. „Já sám jsem se účastnil ŏnále prvního roÝníku. Od záĜí jako soutěžící Secret Walls a cítil jsem, že mě černá fixa zahajuje druhý roÝník, který a bílý panel trochu omezuje. Neříkám, že to je špatně, bude digitální iËanalogový. ale digitál dává umělci daleko víc možností se vyjádřit. Druhá změna, kterou jsme zavedli, bylo téma zadávané Kontakt – facebook.com/ porotou. Jednak to odstranilo občas trochu vyhrocenou pages/RAW, www.r-a-w.cz atmosféru a pak mi na Secret Walls občas připadalo, že soutěžící přišli s předem připraveným kusem. Téma, které vymyslí porota těsně před začátDRAVČÍ KLONY kem, tomu zabrání.“ Díky uzavřené komunitě organizátorů Stejně jako Secret Walls i RAW a přísně stanoveným pravidlům si Secret vynesl nad hladinu pár zajímaWalls drží prestiž a značku. Poptávka po ilu- vých jmen, Trieu Phi Long nebo strátorských bitvách, kterou nastartovaly, Karla Cettla. Tenhle vystudovaný ale zákonitě dala vzniknout mnoha klo- paleontolog třeba dokázal vytvonům a odnožím. V Německu je například řil vizualizace dinosauřího sexu. populární Paint Club, kde se kreslí barvou, Kromě toho se digitálnímu RAWu hodinu a na dané téma. V Londýně vznikl podařilo propojit online generaci Cut&Paste, který používá k tvorbě grafický v offline režimu, naživo. RAW je software a místo plátna tablet a velkoploš- kromě soutěže i večírek, kde se nou projekci. V Česku tento směr razí Raw osobně potkají lidi, kteří se do té Art Wrestling. doby znají jen pod přezdívkou RAW, tedy Raw Art Wrestling, nahradil z internetu. A to je super. fixu stylusem, plátno tabletem a velkoplošnou projekcí a otevřel kreslířům inspirační možnosti dokořán. Mohou stahovat podklady z internetu, používat šablony, fonty, vyřezávat, obtahovat a skládat, co se jim líbí. Na soutěž dohlížejí její tvůrci

„Během prvních pár let byly Doba – 90 minut Secret Walls opravdu secret,“ Rozhodování – dvouÝlenná říká Viktor Rosinský, který iluporota + hlas publika mçĜený strátorské bitvy přenesl před vËdecibelech třemi lety do Česka a na Slovensko. „Dnes se sice k  osobním Letos probçhne – nebude se pozvánkám přidaly sociální sítě, soutçžit, probçhne ale nçkolik videozáznamy proběhlých bitev exhibiÝních soubojĶ a ilustrované plakáty, ale stejně si Kontakt – facebook.com/ celý podnik drží image tak trochu secretwars.cz tajné společnosti. Právo pořádat Secret Walls v Česku jsem dostal až asi po půl roce a musel jsem si ho vyjednat osobně. Na e-maily se v téhle komunitě zásadně neodpovídá,“ směje se. Když Viktor srovnává české a zahraniční akce, vybavují se mu dva rozdíly. Za prvé, že u nás chybí jedna generace ilustrátorů. Ve světě je prý běžné, že proti sobě nastoupí pětačtyřicetiletí fousatí chlápci, u nás ilustrátorskou scénu ovládají mladí. Ta chybějící generace ale zároveň znamená, že máme úplně jiné inspirační vzory než zbytek světa, který vyrůstal na klasických komiksech. „Já v tom vidím naši výhodu,“ tvrdí. „Čeští ilustrátoři jsou díky tomu rozpoznatelní, originální.“ Secret Walls mohou být stále polotajné, ale o to pozorněji je sledují kreativní ředitelé reklamek, editoři časopisů, animátorská studia a módní značky. Šampióni Secret Walls dnes pracují pro firmy jako Carhartt, Casio, Mambo nebo Reebok.

ČiliChili | 6 | 2014

RAW Bojištç – velkoplošná projekce

<

39


SPORÁK

Když nemáte limety... tak nic Většina z nás zná limetky leda z mojita. Nebo ze slavného Babicova: „Když nemáte limety, tak tam dejte citron.“ Na to všechno teď rovnou zapomeňte. Ukážeme vám, že se z limetek dá udělat super dezert, který je lehký, osvěžující a ne moc sladký. Vypadá jako od mistra cukráře, ale budete ho mít hotový za pár minut. Akorát se připravte, že pak ho od vás už budou všichni chtít zas a znova. Naštěstí je tak snadný, že jim to klidně můžete splnit. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

40


• LIMETKY KĶru zËjedné limetky nastrouhejte. Dejte stranou. ZËostatních 4 limetek vymaÝkejte šĨávu. Nalijte ji doËmísy aËpĜidejte zakysanou smetanu, šlehaÝku aËcukr. Vzniklou smçs poĜádnç zamíchejte, klidnç metliÝkou vyšlehejte.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz

• • • CHLAZENÍ • • PIŠKOTY CukráĜské piškoty namáÝejte zËobou stran vËjableÝném džusu. DoËformy, tĜeba naËbiskupský chlebíÝek, je pokládejte tçsnç vedle sebe. Jakmile máte dole veËformç jednu celou vrstvu, pokryjte ji Ýástí limetkové smçsi. AËtak poĜád dokola – piškoty, smçs, piškoty, smçs. Vyjde vám to tak naËtĜi patra aËkonÝit musíte smçsí, ne piškoty. NaËposlední vrstvu smçsi nasypte kĶru zËlimetky.

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Hotový dezert strÝte pĜes noc doËlednice. Chutç se krásnç propojí aËpiškoty zmçknou. Pak už jen staÝí každou porci naËtalíĜku ozdobit koleÝkem limetky, hodnç tenkým, aËlístkem máty. NaËletní nedçli ideál.

CO POTěEBUJETE 5 limetek 500Ɠg zakysané smetany 2 lžíce šlehaÝky 2 lžíce cukru mouÝka 2 balení cukráĜských piškotĶ jableÝný džus

41


AJ WEJ-WEJ V BERLÍNĚ

BEZ DUD

Text: Michal Pařízek, Magdalena Schlindenbuchová Foto: Lucius Fontenot, Parlaphone, archiv

42

Na letošním ročníku filmového festivalu Jeden svět se promítal dokumentární snímek Případ Aj Wej-wej, který přibližuje současné osudy výjimečného čínského umělce. Jeho tvorbu si teď můžete prohlédnout na výstavě Evidence, která je až do 7. července k vidění v berlínské galerii Martin Gropius Bau. Výstava se rozprostírá v osmnácti místnostech. Valná většina exponátů vznikla v době po uvěznění umělce před třemi lety a téměř polovina z nich je určená přímo pro tuto expozici. Autor svoji největší výstavu dosud neviděl, nedostal povolení k opuštění země. Vy ale cestovat můžete. www.gropiusbau.de

Jedna hraje na žluté housle, na  ruce vytetovaný smyčec a na hlavě černé hnízdo z dredů. Další se pere s akordeonem a třetí křehule také tahá za  housle. Říkají si Vobezdud. Když v refrénu spojí své hlasy, tak už rozhodně tak křehce nezní, i když to taky umějí, a to je potom krásně nečekaná změna. Většinou zpívají, jako by se z celého srdce snažily lidem říct spoustu důležitých věcí, a potom je zase chvíli klid, jako když vyprávějí pohádku. Pro oživení koncertů, jako kdyby to bylo potřeba při jejich energickém podání, na sebe občas navlečou srandovní kroje, ve kterých se musí určitě skvěle hrát. Úspěšně vydaly jedno demo a dvě cédéčka, to poslední, loňské, se jmenuje Wo bist du? a je na něm třeba kousavě roztomilá písnička Vlček. Nebo Amerika, ve které holky křičí na Bruce Willise, že jsou ještě k mání. Nenechte je čekat. www.vobezdud.cz


REMIX

AFRICKÝ CIRKUS A SEVERŠTÍ DÉMONI

BLUESOVÉ KLÍČE

Oblíbený Respect festival loni vyhnala z tradičního místa na pražském ostrově Štvanice velká voda. Náhradní varianta v parku Ladronka se ale nakonec ukázala možná ještě lepší. Pro svou pravidelnou dávku batiky tedy musíte o víkendu 14. a 15. června vylézt zase nahoru na kopec. Respect festival v letošním roce asi nemá vyloženou hlavní hvězdu, jako byli v minulosti Staff Benda Bilili nebo jazzman Mulatu Astatke, o to je ale program přehlídky vyrovnanější. Z Afriky přijede nigerská skupina Mamar Kassey, psychedelický gnawa funk z Maroka představí šestice Electric Jalaba a Etiopii zastupuje transovní underground Fendika a Circus Debre Berhan. Severské démony přijede vymítat Pekka Köppi, který autentický finský folk mixuje s punkovým přístupem, syrovou podobu hudby Kapverdských ostrovů představí jedna z největších místních hvězd písničkář Tcheka a thajskou pop music šedesátých let zase The Paradise Bangkok Molam International Band. Přímo do louisianských bažin zavede návštěvníky harmonikář Cedric Watson se svojí kapelou a úplně všechny roztančí Yiddish Twist Orchestra, kteří představí zapomenutý žánr shvitz, kterým se bavili lidé v imigrantských čtvrtích Londýna před nástupem rock’n’rollu. www.respectfestival.cz

Pamatujete na klip s tancujícím vrátným? Hit Lonely Boy katapultoval The Black Keys přímo do první ligy. Album El Camino bylo ohromně úspěšné a slavnou halu Madison Square Garden vyprodali oba kamarádi ze střední v Akronu v Ohiu před dvěma lety za necelou čtvrthodinu. El Camino získalo stejně jako jeho předchůdce Brothers rovnou tři ceny Grammy a Dan Auerbach s Patrickem Carneyem se od té doby hřejí na výsluní. The Black Keys se od pravověrného blues možná čím dál více vzdalují, ale jednoznačně tvoří novou americkou klasiku. Platí to i pro zbrusu nové album Turn Blue, dvojice se vůbec nenechala rozhodit tlakem a očekáváním a natočila výtečné album, které se posledním dvěma kolekcím směle vyrovná. Turn Blue je jiné, zdaleka ne tak hitové, ale o to sevřenější, s krásně uvolněnou náladou. Novinka působí téměř euforicky, snad až zamilovaně. Každopádně bluesové klíče to znovu dokázaly, album Turn Blue jednoznačně patří k zatím nejlepším nahrávkám letošního roku. www.theblackkeys.com www.emimusic.cz

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


Když nechcete furt to samý

Máte pocit, že dramaturgové letních hudebních festivalů sází jen na osvědčená jména a málokdy nás opravdu překvapí? Prošli jsme zveřejněné programy a objevili pro vás osm neokoukaných kapel a interpretů, kteří letos v létě stojí za objevení. Text: Karel Veselý Foto: Profimedia

44

JULIA HOLTEROVÁ

(CREEPY TEEPEE, 12.–14. SRPNA) Kutnohorské „Krýpko“ si hýčká pověst hipsterského festivalu bez hvězd – jedna tam ale letos do pivovaru přece jen dorazí. Losangeleská hudebnice Julia Holterová píše a zpívá křehké písničky inspirované řeckými dramaty i životem v hlučném velkoměstě. Její loňské album Loud City Songs vyhrálo několik výročních anket kritiků. www.creepyteepee.org

Julia Holterová-Růžová

CHILDHOOD

(UNITED ISLANDS OF PRAGUE, 19.–21. ÜERVNA) Pokud pro vás spojení „britská kytarovka“ samo o sobě neznamená stopku, pak si na United Islands of Prague rozhodně vychytejte mladíky Childhood. Navazují na anglické kapely z přelomu osmdesátých a devadesátých let jako The Stone Roses nebo House of Love a britský hudební tisk si je zamiloval. V létě vydávají s napětím očekávaný debut. www.unitedislands.cz

Childhood. Kousne si?


FENOMÉN

TRICOT

(ROCK FOR PEOPLE, 3.–5. ÜERVENCE) Japonská dívčí kapela na velkém festivalu trochu zavání lacinou exotikou. Jenže kvarteto Tricot z Kjóta rozhodně nejsou jen pěkné tvářičky. Tyhle holky (a  bubeník) hrají explozivní a technicky vybroušený experimentální math-rock, který přes spletité rytmy a riffy zní pořád tak nějak typicky japonsky. www.rockforpeople.cz

SHINING

(BRUTAL ASSAULT, JAROMæě, 6.–9. SRPNA) Pokud nejste ortodoxní metalisté, nejspíše budete na návštěvu bývalé vojenské pevnosti v Jaroměři potřebovat dost odvahy. Ale vyplatí se to třeba kvůli norským Shining, kteří se během patnácti let transformovali z krotkého akustického kvartetu do zběsilé naspeedované smečky, jež si musela pro svoji hudbu vymyslet vlastní škatulku – deathjazz. www.brutalassault.cz

JAMIE WOON

(COLOURS OF OSTRAVA, 17. - 20. ÜERVENCE) Všichni ti souloví zpěváci už trochu splývají, londýnský Jamie Woon ale pořád vykukuje z davu. Jeho nokturální R&B se může pochlubit silnými přesahy do současné elektronické hudby, ostatně spolupracoval s ním třeba maskovaný dubstepový král Burial. www.colours.cz

ACTION BRONSON

(HIP HOP KEMP, 21.–23. SRPNA) Tenhle zarostlý tlouštík z New Yorku s albánskými předky patří mezi největší rapové komety posledních let. Než se chopil mikrofonu, byl prý celkem slavným šéfkuchařem, ale srdci neporučíš a přednost dostal hip hop, byť aktuálně rozjel na webu kuchařskou show. Má za sebou sérii skvělých mixtapes a na turné si ho pozval i sám Eminem. www.hiphopkemp.cz

ČiliChili | 6 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ÓLAFUR ARNALDS

(COLOURS OF OSTRAVA, 17.–20. ÜERVENCE) Takový milý člověk a jmenuje se Ólafur...

Z metalového bubeníka ke klavíru a smyčcům, to byla neobvyklá cesta islandského skladatele Ólafura Arnaldse, který je jedním z průkopníků míchání vážné hudby a náladového ambientu. Jeho skladby zněly v hollywoodských bijácích Looper nebo The Hunger Games, pořád je to ale spíš hudba na zasněné klimbání se zavřenýma očima. www.colours.cz

TALL SHIPS

JOHN GRANT

(BESEDA UËBIGBÍTU, VESELÍ NAD MORAVOU, 1.–2. SRPNA)

(COLOURS OF OSTRAVA, 17.–20. ÜERVENCE)

Sympatický festiválek u vesničky Tasov nedaleko Veselí nad Moravou má program plný skvělých českých kapel z nezávislé scény a jako bonus i tenhle kvartet z anglického Cornwallu. Tall Ships plují na koktejlu z post- a math-rocku, taneční hudby a klenutých hymnických refrénů, až je někdy zázrak, že jim to všechno drží pohromadě. Vloni vydali vcelku dobře přijatý debut Everything Touching, na živo jsou prý ještě o třídu lepší. www.besedaubigbitu.cz

Vousatý písničkář, který se do euforických tanečních beatů vyzpívává ze svého temného příběhu drogově závislého gaye s HIV. To přesně je John Grant, kterého v české premiéře přiváží Colours of Ostrava. Roky zpíval v kultovní (rozuměj: zoufale komerčně neúspěšné) rockové kapele The Czars, ale v sólové kariéře teď slaví podstatně větší úspěchy. Nás nadchl loňskou sólovkou Pale Green ghosts natočenou na Islandu, kde teď žije. www.colours.cz

45


46

Turbo Internet

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/turbo

Tady je Vodafonovo Stali jsme se jedniÍkou na Íeském trhu v pokrytí rychlým mobilním internetem. Do konce Íervna na nÛm bude moci svištÛt více než 83 % obyvatel a s pokrýváním stále pokraÍujeme. 46

Pokrytí Turbo Internetem 48

Vodafone experti Mobilní aplikace

50

Zprávy z Vodafonu Telefony mÛsíce

51

Všechno o telefonech Pęedplacená nabídka Pęipojení s Vodafonem Vymyšleno pro ūrmy Roaming

71

Red tarify

72

Co potĚebujete pro pĚipojení k Turbo Internetu?

49

54 63 66 68

Datovou službu – tedy jakýkoliv mobilní tarif s daty od nás. LTE SIM kartu. Chytrý telefon, tablet Îi modem, který podporuje síĦ LTE na frekvenci 900 MHz.


Turbo Internet

Vítáme vás na Turbo Internetu Vše kolem Turbo Internetu vám rádi vysvÛtlíme v našich obchodech. A pokud zrovna nemáte žádný po ruce, nezoufejte. Do novÛ pokrytých oblastí Turbo Internetem nyní vysíláme pojízdné prodejny, kde vám pomohou se vším potęebným. Tak si pęijÏte Turbo Internet vyzkoušet nebo vymÛnit SIM kartu za tu modernÛjší. Kam pojízdné prodejny zamíęí a kdy, najdete na www.vodafone.cz/turbo.

TURBO MAPA MrknÝte, kde všude budete podle plánu moci na konci Ïervna surfovat Turbo rychlostí. Aktuální pěehled najdete na www.vodafone.cz/turbo.

Zdroj mapy: Topo © Position, s. r. o.

47


48

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu na pražské Vinici vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu. Online rezervace Vodafone experta. Zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone dafone experta v nejbližší jbližší prodejnÜ.

SIM karta pro Turbo Internet zdarma. VymÜníme vám SIM kartu, abyste si mohli užívat superrychlý internet v mobilu.

Pomozte nám se zlepšit. Chceme být stále lepší, a tak budeme vdÜÎní za vaše nápady, pĚipomínky, podnÜty ke zlepšení i stížnosti. Napište nám na www.vodafone.cz/kodex.


Aplikace

49

Fotbalový Íerven ve vašem telefonu V Íervnu pomalu zaÍíná léto. Ale jen na naší polokouli. Ìím budou teÏ žít polokoule obÛ, to je fotbal. A i ten má svoje aplikace.

V KįŽI BRANKÁęE

OBYÍEJNÉ PROBLÉMY TRENÉRA Že má fotbalový trenér na starost jenom vymýšlení nových strategií a taktik? Hra Football Manager RPG klade pęedevším dįraz na jeho povahu a osobnost. V roli manažera fiktivního týmu se budete muset víc než s tabulkami umÛt vypoęádat s dotÛrnými novináęi, rodinnými problémy fotbalistį nebo nadávkami ze strany konkurence. Na vás bude vždy správnÛ zareagovat, neudÛlat chybu. Tato unikátní kreslená hra nabízí pęes 400 rįzných scénáęį, jak se mįže váš život v kįži trenéra vyvíjet. iOS (0,89 €)

Nebaví vás poęád jenom dávat góly? Díky aplikaci Flick Football Super Save Hero si mįžete vyzkoušet, jaké to je, být v kįži brankáęe. V upocených rukavicích chytáte rįznÛ zatoÍené balóny a výsledek závisí pouze na vaší koncentraci a postęehu. Tato návyková hra z vás možná neudÛlá druhé Petry Ìechy, ale rozhodnÛ vás cestou do práce zabaví. iOS (zdarma)

FANOUŠKįV RÁJ Pro opravdové fotbalové fajnšmekry je zde aplikace Forza Football. Spolu s ostatními fandy mįžete živÛ sledovat tisíce utkání ze 420 svÛtových lig a spoleÍnÛ hodnotit výkony hráÍį, tipovat výsledky nebo zkoumat všemožné statistiky o prįmÛrné výšce hráÍį nebo poÍtu pęihrávek. DįmyslnÛ je i vymyšlen systém upozornÛní, který vám napęíklad pęipomene, kdy váš oblíbený tým hraje nebo o jakých možných sestavách na další utkání ostatní uživatelé spekulují. Navíc je tahle aplikace i v ÍeštinÛ. iOS , Android (zdarma)

VŠECHNO O NA JEDNOM MÍSTÛ Oficiální aplikace mezinárodní fotbalové asociace by nemÛla v telefonu chybÛt žádnému správnému fandovi. KromÛ neustále aktuálních výsledkį všech fotbalových lig zde naleznete veškeré informace k nadcházejícímu mistrovství svÛta v Brazílii. Kolik dní zbývá do prvního výkopu, rozpis skupin i jednotlivých zápasį nebo zákulisní informace ze stadionį. iOS , Android (zdarma)


50

Zadáno pro Vodafone

Více informací naleznete na www.rokjinak.cz

V rámci Roku jinak pęebÛhne Island pro vozíÍkáęe

Pěihlaste se do dalšího roÏníku projektu Rok jinak. Poslední termín je 19. záěí 2014.

V polovinÛ Íervna se jeden muž chystá pęebÛhnout Island z východu na západ bÛhem 21 dní. Za tu dobu musí zdolat asi 900 kilometrį. Tedy ubÛhnout dennÛ maraton dlouhý 42 kilometrį. Bez doprovodu, mimo civilizaci a s dobroÍinnými úmysly se do bÛhu pustí René Kujan, ultramaratonec, žurnalista a konzultant, který letos v rámci projektu Rok jinak pracuje pro Sportovní klub vozíÍkáęį. ROK JINAK René již dokázal Island obÛhnout. Po okružní silnici Ííslo 1 jako první ÍlovÛk na svÛtÛ. V roce 2012 ve tęiceti dnech zvládl tęicet maratonį a ubÛhl pęi tom 1310 km. Protože sportsmeni si mají pomáhat, rozhodl se René, že svým bÛhem bude podporovat Sportovní klub vozíÍkáęį Praha, který se vÛnuje tÛlesnÛ postiženým a vytváęí vhodné podmínky k jejich sportovní Íinnosti. A tak odjel obíhat ostrov, aby sbíral pro vozíÍkáęe prostęedky. Za rok ho pęebÛhl od severu na jih. To, že dnes bÛhá, sám pęipisuje velkému štÛstí a své tvrdohlavosti. Pęed sedmi lety mÛl vážnou a nezavinÛnou dopravní nehodu a poranil si páteę. Lékaęi mu tvrdili, že už nikdy nebude bÛhat. UÍil se znovu chodit a pįl roku rehabilitoval.

Spojení se Sportovním klubem vozíÍkáęį se proto ukazuje jako logická vÛc. Navíc mezi nimi vznikla džentlmenská dohoda. Pokud Kujan pęi svých bÛzích nezíská podporu alespoĈ 30 000 korun, zaplatí ji ze svého. René ale také pro Sportovní klub pracuje na plný úvazek. V rámci Roku jinak od ledna pomáhá s rozšíęením základny Spojencį sportovcį na vozíku. Profesionální nebo rekreaÍní sportovci v projektu vÛnují organizaci drobnou Íástku za každý sportovní úspÛch. René také spolupracuje se školami, rehabilitaÍními ústavy a dalšími institucemi, aby podporoval prevenci nehodovosti a úrazovosti. ÌlovÛk ale nemusí být zrovna ultramaratonec, aby dokázal udÛlat nÛco jinak. V Íervnu se opÛt mįžete zkusit pęihlásit do grantového programu Rok jinak.

Nadace Vodafone ÎR chce dát šanci odborníkım z byznysu a státní správy, aby strávili svıj Ïas prací pro neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. Jejich plat ve stejné výši, jako mÝli dosud, hradí Nadace. Neziskové organizace tak získají odborníka, kterého by si jinak nemohly dovolit. Za dobu existence Roku jinak Nadace podpoěila více než 60 projektı. WWW.ROKJINAK.CZ


Nové stroje

51

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Máme pro vás iPady iPad je táta všech tabletį. A spoleÍnÛ s jeho menším bráchou iPadem mini ho nyní najdete v naší nabídce. Na dotek dokáží divy.

Apple iPady mini s Retina displejem TÝšte se na naprosto dokonalý 7,9" Retina displej SkvÝlý kompromis mezi velkým iPadem a iPhonem Perfektní spoleÏník na cesty i do kanceláěe

Apple iPad Air Nyní

6377 KÏ

a potom 300 KÏ × 24 mÝsícı

NeuvÝěitelnÝ tenký a lehouÏký PotÝší vás skvÝlé bezdrátové rozhraní NeuvÝěitelnÝ pevná hliníková konstrukce

Nyní

8577 KÏ

a potom 300 KÏ × 24 mÝsícı

Uvedené ceny jsou platné pěi nákupu zaěízení na splátky s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 490 KÏ a jsou vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci.


52

Nabídka mÛsíce

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Nové balíÍky s telefonem Jsou chytęí a jsou výkonní. A právÛ tyhle fešáky mįžete dostat s neomezeným voláním, SMSkami a horou dat, to celé dohromady už od 999 KÍ mÛsíÍnÛ. Tak si vyberte pro sebe to nejlepší ęešení!

Samsung GALAXY S 4 mini Luxusní 4,3" Super AMOLED displej Vylepšený 8Mpixelový fotoaparát SkvÝle se vám vejde do kapsy

+ + +

1,5 GB internet

neomezené volání do všech sítí

neomezené SMS do všech sítí

1 KÏ

v balíÏku za 999 KÏ/mÝs.

Cena balíÏku je platná pěi zaplacení poÏáteÏní platby 1 KÏ za telefon na splátky (300 KÏ × 24 mÝsícı) a pěi uzavěení smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 690 KÏ na 24 mÝsícı. Ceny uvádíme vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci.


53

Nabídka mÛsíce

HTC One (M8) Kompaktní a krásný hliníkový kabátek Duální fotoaparát s možností pěeostěit v hotové fotograŮi Nabušený zvuk reproduktorı HTC BoomSound Zbrusu nové uživatelské rozhraní HTC Sense 6

+ + + +

4 GB internet

neomezené volání do všech sítí

1000 min. do zahraniÎí

PoęiÏte si telefon na splátky bez navýšení Toužíte po novém, lepším telefonu, ale vaše penÛženka protestuje? Mįžete ji uklidnit, cenu si mįžete rozložit do mÛsíÍních splátek tak, jak vám to vyhovuje, a bez navýšení.

Jak splácet u Vodafonu

neomezené SMS do všech sítí

1 KÏ

v balíÏku za 1499 KÏ/mÝs.

Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Navíc mıžete telefon doplatit kdykoliv děív a nebude vás to stát ani korunu navíc. MÝsíÏní splátku si mıžete vybrat podle výšky svého Minimálního mÝsíÏního plnÝní.

Minimální mÛsíÍní plnÛní 249 KÍ 490 KÍ 690 KÍ 990 KÍ 1290 KÍ

MÛsíÍní splátka (v KÍ) 100

150

200

300

500

700

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • • •

• •

Cena balíÏku je platná pěi zaplacení poÏáteÏní platby 1 KÏ za telefon na splátky (500 KÏ × 24 mÝsícı) a pěi uzavěení smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 990 KÏ na 24 mÝsícı. Ceny uvádíme vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci.


54

Telefony

Chytré telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart 4 mini

Vodafone Smart III

Vodafone Smart 4

Sony Xperia E1

HTC Desire 310

Nokia Lumia 630

1877 KÍ

1977 KÍ

2477 KÍ

2977 KÍ

3477 KÍ

3977 KÍ

PoÎáteÎní platba

77 KÍ

177 KÍ

77 KÍ

577 KÍ

1077 KÍ

1577 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

18

18

24

24

24

24

Poslední šance

Novinka

Ceny Standardní cena

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Novinka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

Android

Windows Phone

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

11,43 cm/4,5"

10,16cm/4"

11,43 cm/4,5"

11,43 cm/4,5"

480 × 800

480 × 800

480 × 854

480 × 800

480 × 854

480 × 854

až 4 GB/512MB

až 4 GB/512MB

až 4 GB/1GB

až 2 GB/512MB

až 4 GB/512MB

až 8GB/512MB

2× 1,3 GHz

1 GHz

2× 1,2 GHz

2× 1,2 GHz

4× 1,3 GHz

4x1,2 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

3Mpix/–/–

5Mpix/•/•

5Mpix/•/–

3Mpix/–/•

5Mpix/–/–

5Mpix/–/•

Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1400

1500

1880

1750

2000

1830

Délka hovoru (minuty)

až 468

až 810

až 720

až 521

až 510

až 790

Pohotovostní doba (hodiny)

až 600

až 311

až 410

až 610

až 454

až 378

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

900/1800 /1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

900/1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm)

121,6 × 64,6 × 12,3

123,2 × 64,4 × 11,3

134,7 × 66 × 10,6

118 × 62,4 × 12

131,4 × 68 × 11,25

129,5 × 66,7 × 9,2

Hmotnost (g)

111

137

152

120

140

134

Íerná

Íerná

Íerná

bílá

modrá

Íerná

Formát SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

MicroSIM

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

2,1

2,5

3,0

Barevné provedení

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

Chytré telefony

55

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

HTC Desire X

Huawei Ascend G630

Sony Xperia L

Samsung GALAXY Ace 3 LTE

LG Optimus F6

HTC Desire 610

Ceny Standardní cena

3977 KÍ

4777 KÍ

4777 KÍ

5577 KÍ

5777 KÍ

6777 KÍ

PoÎáteÎní platba

1577 KÍ

2377 KÍ

2377 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

3177 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

150 KÍ

24

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Poslední šance

Novinka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM

Android

Android

Android

Android

Android

Android

10,16 cm/4"

12,7 cm/5"

10,9 cm/4,3"

10,16 cm/4"

11,43 cm/4,5"

11,94 cm/4,7"

480 × 800

720 × 1280

480 × 854

480 × 800

540 × 960

540 × 960

až 4 GB/768MB

až 2GB/1GB

až 8 GB/1GB

až 8 GB/1GB

až 8 GB/1GB

až 8 GB/1 GB

2× 1 GHz

4× 1,2 GHz

2× 1 GHz

2× 1,2 GHz

2× 1,2 GHz

4× 1,2 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/•

•/•/•

•/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/–/–

Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1650

2000

1700

1800

2460

2040

Délka hovoru (minuty)

až 600

až 600

až 546

až 600

až 1080

až 948

Pohotovostní doba (hodiny)

až 650

až 833

až 550

až 498

až 430

až 650

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

118,5 × 62,3 × 9,3

143 × 71,7 × 8,1

128,7 × 65 × 9,7

121,2 × 62,7 × 9,99

127,95 × 65,9 × 10,24

143,1 × 70,5 × 9,6

114

165

137

120

126

143,5

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

modrá

Formát SIM

SIM

MicroSIM

SIM

MicroSIM

MicroSIM

NanoSIM

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

2,6

3,2

3,1

3,3

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


56

Telefony

Chytré telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia M2

Samsung GALAXY Express 2

Samsung GALAXY S 4 mini

HTC One (M8)

Samsung GALAXY S5

Apple iPhone 5s 16 GB

6777 KÍ

6777 KÍ

8377 KÍ

16 477 KÍ

17 777 KÍ

18 177 KÍ

PoÎáteÎní platba

3177 KÍ

3177 KÍ

4777 KÍ

9277 KÍ

10 577 KÍ

10 977 KÍ

MÜsíÎní splátka

150 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

24

24

24

24

24

24

Ceny Standardní cena

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Novinka

Zlatá varianta ve vybraných prodejnách

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE

Android

Android

Android

Android

Android

iOS

12,19 cm/4,8"

11,43 cm/4,5"

10,5 cm/4,3"

12,7 cm/5"

12,95 cm/5,1"

10,16 cm/4"

540 × 960

540 × 960

540 × 960

1080 × 1920

1080 × 1920

640 × 1136

až 8 GB/1GB

až 8 GB/1,5GB

až 8 GB/1,5GB

až 16 GB/2GB

až 16 GB/2GB

až 16 GB/1GB

4x1,2 GHz

2× 1,7 GHz

2× 1,7 GHz

4× 2,3GHz

4× 2,5 GHz

2× 1,3 GHz

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/–

8Mpix/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Ultrapixel technologie/•/•

16Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

2300

2100

•/•/•

2600

2800

Neuvedeno

Délka hovoru (minuty)

až 876

až 1200

až 720

až 1200

až 1260

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 633

až 540

až 300

až 496

až 390

až 250

Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900/1800 /1900/2100/2600

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/850/900 /1800/2100/2600

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600 (850/2100 roaming)

800/900/1800/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

RozmÜry (mm)

139,7 × 71,1 × 8,6

132,44 × 65,76 × 9,8

124,6 × 61,3 × 8,9

146,36 × 70,6 × 9,35

142 × 72,5 × 8,1

123,8 × 58,6 × 7,6

148

134

107

160

145

112

Íerná

modrá

Íerná

šedá

Íerná, zlatá

vesmírnÛ šedá, zlatá

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

NanoSIM

MicroSIM

NanoSIM

2,8

2,7

3,0

3,5

Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Tablety

Chytré telefony

57

Rozšíěená nabídka tabletı, které mıžete koupit ve vybraných prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart Tab III7

Vodafone Smart Tab 4 8"

Samsung GALAXY Tab 4 8"

Samsung GALAXY Tab 3 10.1

Ceny Standardní cena

3977 KÍ

4377 KÍ

9777 KÍ

10 177 KÍ

PoÎáteÎní platba

1577 KÍ

1977 KÍ

4977 KÍ

5377 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

24

24

24

24

Novinka, k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poslední šance

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Android

Android

Android

Android

17,78 cm/7"

20,32 cm/8"

20,32 cm/8"

25,7 cm/10,1"

600 × 1024

800 × 1280

800 × 1280

1280 × 800

až 16 GB/1GB

až 8GB/1GB

až 16GB/1,5 GB

až 16 GB/1GB

4× 1,2 GHz

2× 1,2 GHz

4× 1,2 GHz

2× 1,6 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•

•/•/•

5Mpix/–/–

2Mpix/–/–

3Mpix/–/–

3Mpix/–/–

Kapacita baterie (mAh)

3500

4060

4450

6800

Délka hovoru (minuty)

až 240

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Pohotovostní doba (hodiny) Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

•/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/1800/1900/2100

900/1800/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/1900/2100

194 × 120 × 11

209 × 122,8 × 7,99

210 × 124 × 8

176,1 × 243,1 × 7,95

350

328

320

512

Íerná

Íerná

Íerná

hnÛdá

SIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


58

Telefony

Tablety

Rozšíěená nabídka tabletı, které mıžete koupit ve vybraných prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Apple iPad mini s Retina displejem

Apple iPad Air

Samsung GALAXY Note 10.1 2014 Edition

Ceny Standardní cena

13 577 KÍ

15 777 KÍ

17 177 KÍ

PoÎáteÎní platba

6377 KÍ

8577 KÍ

9977 KÍ

MÜsíÎní splátka

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

24

24

24

Novinka

Novinka

Dostupné pouze v e-shopu

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

iOS

iOS

Android

20,07 cm/7,9"

24,64 cm/9,7"

25,65 cm/10.1"

Rozlišení displeje

2048 × 1536

2048 × 1536

2560 × 1600

Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM

až 16 GB/1GB

až 16 GB/1GB

až 32 GB/–

A7 s 64 bit architekturou

A7 s 64 bit architekturou

4x2,3 GHz

•/•/•

•/•/•

•/•/•

5Mpix/–/•

5Mpix/–/•

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

8820

8220

8220

Délka hovoru (minuty)

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Pohotovostní doba (hodiny) Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

–/•

–/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

200 × 134,7 × 7,5

240 × 169,5 × 7,5

171,4 × 243,1 × 7,9

341

478

545

stęíbrná

šedá

bílá

NanoSIM

NanoSIM

MicroSIM

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

Chytré telefony

59

Rozšíěená nabídka chytrých telefonı, které mıžete koupit ve vybraných prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nokia Lumia 520

BlackBerry 9720

Samsung GALAXY Xcover 2

Huawei Ascend P6

LG G2 mini

Apple iPhone 4S 8GB

Ceny Standardní cena

3477 KÍ

4477 KÍ

5477 KÍ

6977 KÍ

8177 KÍ

8577 KÍ

PoÎáteÎní platba

1077 KÍ

2077 KÍ

3077 KÍ

3377 KÍ

4577 KÍ

3777 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

200 KÍ

24

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Windows Phone

BlackBerry

Android

Android

Android

iOS

10,16 cm/4"

7,1 cm/2,8"

10,16 cm/4"

11,9 cm/4,7"

11,9 cm/4,7"

8,9 cm/3,5"

Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM

480 × 800

480 × 360

480 × 800

720 × 1280

540 × 960

640 × 960

až 8 GB/512MB

až 512 MB/512 MB

až 4 GB/1GB

až 8 GB/2GB

až 8 GB/1GB

až 8 GB/512MB

2× 1 GHz

806 MHz

2× 1 GHz

4× 1,5 GHz

4× 1,2GHz

2× 1 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•

•/•/–

5Mpix/–/•

5Mpix/•/–

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1430

1450

1700

2000

2440

1420

Délka hovoru (minuty)

až 888

až 420

až 530

až 870

až 1740

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 200

až 360

až 432

až 370

až 315

až 890

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/4.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/900 /1800/2100/2600

119,9 × 64 × 9,9

114 × 66 × 12

130,5 × 67,7 × 12,1

132,65 × 65,5 × 6,18

129,6 × 66 × 9,9

115,2 × 58,6 × 9,3

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g)

124

120

149

120

125

140

Barevné provedení

Íervená

Íerná

šedá

Íerná

Íerná

Íerná

Formát SIM

MicroSIM

SIM

SIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

3,5

2,9

2,7

2,9

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


60

Telefony

Chytré telefony

Rozšíěená nabídka chytrých telefonı, které mıžete koupit ve vybraných prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia T2 Ultra

Sony Xperia Z

Huawei Ascend P7

Nokia Lumia 925

Samsung GALAXY S 4 LTE-A

Apple iPhone 5c 8GB

Ceny Standardní cena

8977 KÍ

9577 KÍ

9977 KÍ

9977 KÍ

12 977 KÍ

13 977 KÍ

PoÎáteÎní platba

4177 KÍ

4777 KÍ

5177 KÍ

5177 KÍ

8177 KÍ

6777 KÍ

MÜsíÎní splátka

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

300 KÍ

24

24

24

24

24

24

Novinka

Poslední šance

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Novinka

Novinka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Windows Phone

Android

iOS

Displej v cm/"

15,24 cm/6"

12,7 cm/5"

12,7 cm/5"

11,43 cm/4,5"

12,68 cm/5"

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

720 × 1280

1080 × 1920

1080 × 1920

768 × 1280

1080 × 1920

640 × 1136

Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM

až 8 GB/–

až 16 GB/2GB

až 16 GB/2GB

až 32 GB/1GB

až 16 GB/2GB

až 8 GB/1GB

Procesor

4× 1,4 GHz

4× 1,5 GHz

4× 1,8 GHz

2× 1,5 GHz

4× 2,3 GHz

2× 1,3 GHz

•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/–

16Mpix/•/•

13Mpix/•/•

13Mpix/•/•

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

3000

2330

2500

2000

2600

Neuvedeno

Délka hovoru (minuty)

až 1440

až 840

až 1320

až 1098

až 1020

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 1046

až 550

až 422

až 432

až 350

až 250

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/850/900 /1800/1900/2100

800/900 /1800/2100/2600

850/900/1800 /1900/2100/2600

800/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

RozmÜry (mm)

165,2 × 83,8 × 7,65

139 × 71 × 7,9

139,8 × 68,8 × 6,5

129 × 70,6 × 8,5

136,6 × 69,8 × 7,9

124,4 × 59,2 × 8,97

Hmotnost (g)

171,7

146

124

139

130

132

Barevné provedení

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

bílá

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

NanoSIM

2,7

3,3

2,5

Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

ObyÍejné telefony

61

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Apple iPhone 5c 16GB

Sony Xperia Z2

Apple iPhone 5s 64 GB

Nokia 108

Alcatel One Touch 2010G

Nokia 208

Ceny Standardní cena

15 377 KÍ

17 477 KÍ

23 777 KÍ

677 KÍ

1177 KÍ

1577 KÍ

PoÎáteÎní platba

8177 KÍ

10 277 KÍ

11 777 KÍ

MÜsíÎní splátka

300 KÍ

300 KÍ

500 KÍ

377 KÍ

24

24

24

100 KÍ

12

Novinka

Dostupné pouze v e-shopu

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Dostupné pouze v e-shopu

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

iOS

Android

iOS

Nokia S30

Nokia S40

10,16 cm/4"

13,2cm/5,2"

10,16 cm/4"

4,57 cm/1,8''

6,1 cm/2,4''

6,1 cm/2,4''

640 × 1136

1080 × 1920

640 × 1136

128 × 160

240 × 320

240 × 320

až 16 GB/1GB

až 16 GB/3GB

až 64 GB/1GB

až 4 MB/4MB

až 128 MB/64MB

až 64 MB/64MB

2× 1,3 GHz

4× 2,3 GHz

2× 1,3 GHz

Neuvedeno

260 MHz

Neuvedeno

•/•/–

•/•/•

•/•/–

–/–/–

•/–/–

•/•/–

Fotoaparát/Blesk/Autofocus

8Mpix/•/•

20Mpix/•/•

8Mpix/•/•

VGA/–/–

2Mpix/–/–

1,3Mpix/–/•

Kapacita baterie (mAh)

Neuvedeno

3200

Neuvedeno

950

750

1020

Délka hovoru (minuty)

až 600

až 1140

až 600

až 828

až 360

až 720

Pohotovostní doba (hodiny)

až 500

Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE

až 250

až 740

až 250

až 744

až 450

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

–/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900/1700 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/2100/2600

RozmÜry (mm)

124,4 × 59,2 × 8,97

146,8 × 73,3 × 8,2

123,8 × 58,6 × 7,6

110,4 × 47 × 13,5

106 × 52,5 × 13,55

114,2 × 50,9 × 12,8

Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

132

163

112

70,2

102

89,6

modrá

Íerná

vesmírnÛ šedá, zlatá

Íerná

Íerná

Íerná

NanoSIM

MicroSIM

NanoSIM

SIM

SIM

MicroSIM

2,7

3,8

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


62

Nabídka mÛsíce

Nová definice dokonalosti Jestli rádi sledujete nejnovÛjší trendy mezi chytrými mobilními telefony, urÍitÛ by vám nemÛl uniknout tenhle supermoderní zázrak. Huawei Ascend P7 je totiž až neuvÛęitelnÛ dokonalý stroj. A dÛlá i panoramatická selūe.

Huawei Ascend P7 Elegantní sklenÝný zadní kryt se sedmivrstvou metalickou úpravou Pěední BSI 8Mpixelový foħák má super funkci panoramatických selfie Zadní foħák má 13 Mpixelı a skvÝle fotí i za šera Telefon mÝěí v pase jen 6,5 mm, takže je to elegán nad elegány V pohodÝ zvládne vysokorychlostní pěipojení 4G LTE Baterka má skvÝlou výdrž a anténa super výkon s inteligentním síħovým pěepínáním


Pęedplacená nabídka

63

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb.

14 dní volání, SMSek a Internetu zdarma pěi dobití 600 KÏ

400 KÏ

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Volání, SMS a Internet zdarma za dobití Dobíjená Íástka

KARTA PRO PARTU Volání na ÎtyĚi Îísla Vodafone za 1,90 KÎ

Dárek

Doba trvání

300–399 KÍ

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 7 dní

400 KÍ a více

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 14 dní

K získání dárku na 14 dní staÏí dobít pouze 400 KÏ. Nabídka platí do odvolání pro nové i stávající zákazníky.

Karta se vším všudy

Karta pro partu Program Ítyęka – volání na 4 Íísla Vodafone

1,90 KÍ/min.

Volání do všech sítí

Volání do všech sítí v ÌR

3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,90 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Pęipojení na týden 60 MB

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.

4,90 KÍ/min.

49 KÍ


64

Pęedplacená nabídka

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Užívejte si neomezené volání i s našimi pěedplacenými kartami NEOMEZENÉ VOLÁNÍ V SÍTI VODAFONE PRO VŠECHNY PęEDPLACENÉ KARTY Ke všem pěedplaceným kartám si mıžete aktivovat jeden z balíÏkı pro neomezené volání. Cena balíÏkı je 20 KÎ. BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

1) Neomezené volání do sítÛ Vodafone na den Od doruÏení notiŮkaÏní SMS až do nejbližší pılnoci budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VOLANI VF DNES

2) Nonstop víkend Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VIKEND A

INTERNET PRO PęEDPLACENOU KARTU Potěebujete-li mobilní pěipojení jenom na Ïas těeba v notebooku na dovolené, na chalupÝ nebo u rybníka, máme pro vás pěedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÝ, mıžete se těeba rozhodnout pro datový tarif.


Pęedplacená nabídka

65

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/odmeny

S pęedplacenkou na vás Íeká odmÛna Ìím déle jste s námi, tím víc získáte. StaÍí si dobít pęedplacenou kartu. OdmÛnu dostanete pokaždé, když si dobijete aspoĈ 250 korun.

JAK TO FUNGUJE Jsem s Vodafonem

První rok Druhý rok Těetí rok a víc

Dostanu volání nebo SMS v síti Vodafonu

na 2 dny na 4 dny na 7 dní

Do programu Vodafone odmÛny za vÛrnost se mįžete pęihlásit v Internetové samoobsluze na muj.vodafone.cz, kde si zvolíte, zda chcete jako odmÛnu volání, nebo SMSky. Pokud chcete jako odmÛnu dostávat SMSky, staÍí si je aktivovat pęes SMS zdarma ve tvaru ODMENY na Ííslo 7700. Další informace najdete na www.vodafone.cz/odmeny. Pokud máte Kartu pro partu, pęihlašovat se nemusíte. OdmÛny ve formÛ SMS budete dostávat automaticky. OdmÛny platí pro všechny pęedplacené karty kromÛ Karty se vším všudy, která v sobÛ odmÛny za dobití už má.

To, zda chcet za odmÝnu SMSky, nebo volání, mıžete kdykoliv zmÝnit na muj.vodafone.cz


66

Mobilní internet

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Mobilní internet Turbo Internet se šíęí do všech koutį republiky. FrÍet na nÛm mįžete s jakýmkoliv datovým pęipojením od Vodafonu.

Ceník Služba

ZvýhodnÛná cena se smlouvou

DodateÍný objem dat

Cena

999 KÍ

499 KÍ

1 GB

201 KÍ

519 KÍ

259 KÍ

1 GB

201 KÍ

Objem dat

Cena

Mobilní pęipojení 10 GB

10 GB

Mobilní pęipojení 4 GB

4 GB

MÛsíÍní tarify

Mobilní pęipojení 1,5 GB

1,5 GB

399 KÍ

1 GB

201 KÍ

Mobilní pęipojení 500 MB

500 MB

249 KÍ

89 KÍ

500 MB

201 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

250 MB

178 KÍ

150 MB

100 KÍ

Tarify pro pęíležitostné pęipojení Pęipojení na den

25 MB/24 hodin

25 KÍ

Pęipojení na dva dny

500 MB/48 hodin

75 KÍ

60 MB/7 dní

49 KÍ

60 MB

39 KÍ

Pęipojení na týden

Vodafone Mobile Connect K5150 Podporuje pęipojení LTE

Už od

77 KÏ

Samsung Mobile Hot Spot Podporuje pęipojení LTE

Už od

777 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání objemu dat? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je objem dat vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny smÝrem dolı.


Internet na doma

Pęipojte celou kanceláę, domácnost i chatu Máme pro vás nové Pęipojení bez kabelu. S naším modemem si mįžete vzít internet kamkoliv a pęipojit k nÛmu až 36 zaęízení najednou.

DATA BEZ KABELU A BEZ OMEZENÍ Internet k vám sviští rychlostí 4 Mbps a od vás 2 Mbps. Instalace je snadná: vložte SIM kartu do modemu a zapojte ho do zásuvky. Mıžete pěipojit až 36 zaěízení. Modem si vezmete těeba na chalupu, a pěitom nemusíte internet platit dvakrát.

Modem Vodafone B3000 Podporuje pęipojení LTE

PĚipojení bez kabelu

Nyní jen

977 KÏ

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

Už od

349 KÏ mÜsíÎnÜ

Pęipojení bez kabelu MÛsíÍní tarif

Cena

ZvýhodnÛná cena se smlouvou

ZvýhodnÛná cena se smlouvou, když už u nás jednu máte

Pęipojení bez kabelu 4 Mbps

499 KÍ

399 KÍ

349 KÍ

Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny smÝrem nahoru.

67


68

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Pro firemní zákazníky máme vždycky nÛco navíc Nebojte se nám ukázat IÌO. Pro každého ūremního zákazníka u nás vymyslíme nÛco speciálního. Zeptejte se ve své prodejnÛ Vodafonu. Mobilní zabezpeÍení zdarma Business

Business

RED

RED

Neomezené volání ve ŮrmÝ

do sítÜ

a neomezené SMS

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Business

Business

RED

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

a neomezené SMS

Neomezené volání

se vším všudy

a neomezené SMS

Neomezené volání

Premium

a neomezené SMS

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do všech sítí

do všech sítí

do všech sítí

250 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

internet + 300 MB v zahraniÏí

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

Neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

+

10 GB

mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

Sleva 25 % na nákup druhé a tęetí SIM karty PoęiÏte si do ūrmy výhodnÛ další SIM kartu s jakýmkoliv z Business Red tarifį.

A ještÛ k tomu... Ke skvÛlým Business Red tarifįm pro ūremní zákazníky získáte i ęadu dalších výhod.

1. SIM napě. Tarif Red za 699 KÏ

+

2. SIM -25 % napě. Tarif Red za 507 KÏ

DATA JEŠTÛ LEVNÛJI 50 % sleva na 4GB a 10GB datový tarif.

3. SIM -25 % napě. Tarif Red za 507 KÏ

+ BEZPEÍNOST Pro tarify Business Red se vším všudy a Premium mıžete mít Mobilní zabezpeÏení úplnÝ zdarma.

VÝHODNÛJŠÍ TELEFONY Sleva 1000 KÏ na všechny chytré telefony a tablety.

69


70

Red tarify pro ūrmy

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni

Mobilní zabezpeÍení

Parádní kousek pro firemní zákazníky Nejen tenhle skvÛlý telefon získáte za výhodnou cenu s našimi Business Red tarify. StaÍí si jen vybrat.

Pro Business Red tarify se vším všudy a pro Business Red Premium máte Mobilní zabezpeÏení

Sony Xperia Z2 Business

RED

se vším všudy

zdarma

Neomezené volání a neomezené SMS ve ŮrmÝ

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS do všech sítí

4 GB Nyní jen

9277 KÏ

a potom 300 KÏ × 24 mÝsícı

internet

VYUŽIJTE MOBILNÍ ZABEZPEÍENÍ NA OCHRANU SEBE I ZAMÛSTNANCį Lokalizace, zamknutí nebo vymazání dat, kdykoliv potěebujete. Vzdálené nastavení e-mailı a Wi-Fi. Vynucení nastavení hesla na zaěízení. Vhodné pro všechny operaÏní systémy.

999 KÏ mÜsíÎnÜ

Antivirová ochrana. Cena Mobilního zabezpeÏení je jen 49 KÏ mÝsíÏnÝ. Správa až 50 zaěízení z jednoho administrátorského úÏtu.

Celková cena na splátky 17 477 KÏ

16 477 KÏ

Ceny jsou vÏetnÝ 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Sleva 1000 KÏ na telefon je platná pouze pěi poěízení Red tarifu a nákupu na splátky.


Volání v cizinÛ

71

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/roaming

V cizinÛ se neomezujte Za hranicemi s námi mįžete volat, SMSkovat i surfovat bez problémį. Dejte všem doma vÛdÛt, kde právÛ jste!

Využijte svıj domácí tarif ve 41 evropských zemích

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Provolané minuty se odeÏítají z vašeho domácího tarifu. Poplatek platíte jen za ty dny, kdy naše služby opravdu použijete. Minuta hovoru po provolání volných minut bude za 6,50 KÏ, SMSka po vyÏerpání tÝch volných stojí 1,50 KÏ. Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Ìerpání minut, SMS a dat z vašeho domácího tarifu ve 41 evropských zemích

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ vám úÍtujeme jen pęi uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data ze svého domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách.

Vodafone Roaming na den si pěidejte k nÝkterému z Red tarifı

ZaĚiÐte si ho hned teÐ MrknÛte do naší Internetové nebo Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Roaming na den zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *77 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby.

Ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné až do další aktualizace nabídky. O dalších roamingových službách se dozvíte na www.vodafone.cz/roaming


72

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red do sítÛ pro studenty Promažte si panty v puse! Máme pro vás tarif, se kterým mįžete volat i psát bez pęestávky. MrknÛte se na hlavní výhody.

RED do sítÜ

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

100 KÏ SLEVA!

JAK NA NI? Tuhle skvÝlou nabídku mıže využít každý, kdo studuje a není mu víc než 26 let. StaÏí nám dát souhlas s užitím rodného Ïísla. U studentı pod 18 dá souhlas zákonný zástupce.

Neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

250 MB internet

399 KÏ mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

73

Red tarify pro celou rodinu UdÛlejte radost sobÛ i své penÛžence. NovÛ už i k tarifu Red do sítÛ za 499 KÍ získáte Tarif pro partnera se slevou 200 KÍ a pro dítÛ navíc tarif úplnÛ zdarma! RED TARIFY V PRAXI RodiÏe si mohou mezi sebou volat bez omezení a zdarma. StejnÝ tak i dcerce a na všechna Ïísla v síti Vodafonu. Navíc mají 130 minut do jiných sítí. A dcera, ta má v naší síti neomezené SMSky a 50 minut volání. Více o Red tarifech se dozvíte hned na pěíští stránce.

To celé za

798 KÏ

RED do sítÜ

+

RED

do sítÜ pro partnera

+ Tarif pro dítÜ zdarma

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dítÝ si mıžete poěídit pouze k tarifım Red do sítÝ, Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


74

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red tarify s nášupem Naše tarify, se kterými si mįžete volat i psát do aleluja, už dobęe znáte. Takže aby se vám neokoukaly, pęichystali jsme vám navíc poęádný nášup. K Red tarifįm si mįžete pęidat, co hrdlo ráÍí.

Start

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

do sítÜ

v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

20 MB internet

249 KÏ mÜsíÎnÜ

RED Neomezené volání

RED

se vším všudy

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do všech sítí

do všech sítí

250 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dítÝ si mıžete poěídit pouze k tarifım Red do sítÝ, Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

75

A ještÛ ten nášup Aħ si k Red tarifu pěidáte cokoliv z naší speciální nabídky, nÝkdo z vaší rodiny bude mít radost: partner, dÝti, a hlavnÝ ten, kdo drží kasu.

DATA ZA SUPER CENU RED DO SÍTÛ PRO PARTNERA K Red tarifım novÝ již od 499 KÏ si mıžete pěidat tarif za super cenu také pro svou manželku, manžela, prostÝ pro svého partnera.

RED Premium

RED

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS do všech sítí

10 GB internet + 300 MB v zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

do sítÜ pro partnera

+

Neomezené volání

DÛTI TO MAJÍ ZADARMO Tarif pro dítÝ dostanete ke kterémukoliv z neomezených Red tarifı novÝ již od 499 KÏ.

Tarif pro dítÜ zdarma 50 min. v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

250 MB

20 MB

internet

internet

299 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

10 GB 999 KÏ

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

499 KÏ

Pusħte internet i do svého tabletu Ïi notebooku.

0 KÏ

mÜsíÎnÜ

499 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

4 GB 519 KÏ

259 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

500 MB 249 KÏ

89 KÏ mÜsíÎnÜ


Mz˜rqfi¶ 0 gz˜ºÂfxs›o¶  LG. Pro radost.

Yjo{ hjnst{fyn{s {Àwtghjrtgnqħ 2014 Global Mobile Award

2014 | 06 | Čilichili: Latinos  

Na jih od USA je civilizace, o které nic nevíme. Šest set milionů lidí, kteří ujíždějí na fotbalu, sambě a karnevalech. Podívali jsme se, ja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you