Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 5 | 2014


Mz˜rqfi¶ 0 gz˜ºÂfxs›o¶  LG. Pro radost.

Yjo{ hjnst{fyn{s {Àwtghjrtgnqħ 2014 Global Mobile Award


ROZJEZD Fakebook

Blanka Matragi

Svĕtoznámá módní návháĥka Toto se líbí: 345 878 žen, které by se chtĕly provdat za Libanonce Mé šaty

Mé vize |

Mé televize|

Mé provize

Mé mééé

Matragi Za mým svĕtovým úspĕchem je jen píle a tvrdost sama k sobĕ. Zatímco jiní vstávají v osm, já vstávám ve Ćtyĥi a plánuji si denní program. Zatímco jiní pracují šestnáct hodin, já pracuji dvaatĥicet hodin dennĕ a plánuji si denní program.

Matragi byla oznaĆena v Ćlánku: Pĥíležitost, která se už tento týden neopakuje Celosvĕtové turné Praha–Bejrút svĕtoznámé návrháĥky Blanky Matragi bude mít hned dvĕ zastávky, v Praze a v Bejrútu! Matragi pĥedstaví kolekci plnou živých barev pod názvem Balakryl a poté bude turné pokraĆovat prezentací šestihodinového životopisného monologu Igora Chauna s názvem Blanka – pohádka o princeznĕ Šeredezádĕ. Lístky k dostání v síti Ticketproti.

Mé knihy

Mé obrazy

Mé plastiky

Matragi byla oznaĆena v Ćlánku: Šmuclerová posouvá hranice dekoltu VeĆerní šaty Libuše Šmuclerové od svĕtoznámé návrháĥky Blanky Matragi zaujaly smaragdovo-kanárkovou variací s olivovĕ-khaki žíhováním a syntetickými pavími pery z foukaného fosfátu. Elegantní broskvovo-pistáciové bloty v plecní Ćásti outÀtu se posléze ukázaly být špatnĕ vypranou zmrzlinou z pĥedchozího veĆírku, ale to na výraznosti róby nic nezmĕnilo.

Matragi Nerozumím, proĆ mĕ ti památkáĥští nýmandi poĥád popotahují za tu strženou barabiznu na Oĥechovce. Když mi dají výškový limit 10 metrĭ, klidnĕ si ho dobrovolnĕ zvýším na 20 metrĭ! Celý život ohromuji svĕt a nebudu s tím pĥestávat kvĭli tomu, že se ve starovĕku na Oĥechovce stavĕly pĥiprclé kĭlniĆky! Adam Gebrian: Tĥeba Loosova vila? Matragi: Aī je to cokoliv, klidnĕ ji od pana Loosera koupím. A udĕlám z ní Matragi vilu.

Foto: Alexandr Satinský, David Neff, Lenka Hatašová / MAFRA /Proŏmedia

Matragi byla oznaĆena v Ćlánku: Ženy hokejistĭ vĕdí, co je to vkus Prĭzkum mezi Ćeskými ženami potvrdil to, co módní svĕt dávno ví: ąešky hodnotí módu podle toho, jak se oblékají partnerky hokejových reprezentantĭ. Mezi nejobdivovanĕjší návrháĥe patĥí Osmany LafÀta, Josef Klír a Blanka Matragi. „Je dobĥe, že jsou ąešky samy sebou a nenechají se ovlivnit pseudotrendy z Londýna, New Yorku a Berlína,“ komentovala výsledky Matragi, „díky tomu to také u nás na ulicích mĭže vypadat tak, jak to vypadá.“ Toto se líbí Olga Lounová

Matragi Inspiruje mĕ vše barevné. Motýli, kvĕtiny, šperky, koĥenová zelenina. Má nová kolekce, urĆená tlustým Libanoncĭm, se jmenuje Hopíci. Podnítil ji úspĕch mého XXXL maskáĆového turbanu Dobrý voják Šejk. Dostala jsem za nĕj ocenĕní Žena pĥátelská k hydrocefalĭm. Pĥede mnou ho dostávaly jen Ćlenky prestižního sdružení Escort Lebanon.

Matragi byla oznaĆena v Ćlánku: Matragi je Královnou svĕtové módy Svĕtoznámá módní návrháĥka Blanka Matragi obdržela prestižní ocenĕní Královna svĕtové módy 2013, které jí udĕlil Chotĕboĥský svépomocný klub fashion PR.

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3


ROZJEZD

Dočtete se u nás i s obrázky 6 10 12 24 28 34 38 40 42

BedĜíšek a maminka Kde jsou nejhezÝí holky Vše o matkách Dçti z nejvçtšího smeĨáku Když o vás mluví v minulém Ýase Šlapu jako Mácha Salát, teda svíÝková Kultura krok zaËkrokem Režisérská Ĝežba

123: Vodafone 46 47 50 51 52 54 62 65 68 71 72

Vodafone experti Mobilní aplikace MĶj Vodafone Nové stroje Telefony s Turbo slevou Všechno oËtelefonech PĜedplacená nabídka PĜipojení sËVodafonem Vymyšleno pro ŏrmy Roaming Red tarify

Óda na mámu

Nejvíc podceňovanou profesí u nás není uklízečka, učitelka ani doktorka. Nejhůř jsou na tom mámy. Z hlediska odpovědnosti, odpracovaných hodin nebo prostě podle finančního ocenění. Už těhotenství je porod. A po porodu jedna směna za druhou pěkně 24 hodin denně třeba i několik let v kuse. A do toho další úvazek. A ještě jeden, protože rodinu dělají děti, no ne? říká táDopis měsíce T ta, když za sebou ráno zamyká. Mámy nám daly život a my se jim leda smějeme, že jsou zpitomělé kojením, nevyspáním a zdivočelými jsem zoufalá, poraďte! Co se stane, když hormony. Tak tohle číslo věnujeme mámám. dám popcorn do mikrovlnky tou druTěm našim. Ale i jejich. I těm dnešním máhou stranou? Anna z Ikey neví. Jste momám, které zase dřou do úmoru na dně spoleje poslední naděje. čenského žebříčku. Máma je bůh. Byla, je – Nela a bude.= michal.schindler@vodafone.com Hezký den, Nelo, vytáhli jsme mikrovlnku ze zdi a z druhé strany byly jenom nějaké dráty. Vzali jsme vrtačku, udělali otvor a nějaký popcorn tam procpali, ale nestalo se vůbec nic. Dokonce ani ta mikrovlnka už nešla. Takže tak. Redakce

Vážená redakce,

<

4

ÜILICHILI PODLE MAMINEK ěeditelka redakce Markétka Moreno Šéfredaktor Mišulka Schindler Zástupci šéfredaktora Štefánek Švec Filípek HoráÝek Kreativní Ĝeditel Tomášek Trnobranský Editor sekce Vodafone PeĨulka Poláková EditoĜi a psavci JindĜíšek Novák Martínek Groman Online department Martínek Pistulka Jakoubek Kašpárek KubíÝek König Mášulka Dudziaková DesignéĜi PeĨánek Toman Kubík MaĜík Karolínka Slováková Manažer MareÝek Slezák ProdukÝní PavlíÝek Matuška DTP Alešek DuroĎ ManažeĜi inzerce MareÝek Hammerschmied ZdençÝek Vaculík Asistentka LeniÝka Ciznerová

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7–Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 14. 4. 2014. Datum vydání 1. 5. 2014. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 6/2014 13. 5. 2014. MKÜR 15371. Opalování je matka modrosti. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Ema mele, máma mele. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete na www.vodafone.cz. Ë


ROZJEZD

Z televize

Tragédie žrouta kůžiček Gratulujeme

T

Česká republika je v nemocích osmá na světě V žebříčku sestavovaném Mezinárodní sčítací komisí Světové zdravotnické organizace se Česká republika dostala do první desítky v nemocích. Na osmém místě za sebou nechala tuberkulózu, záškrt i úplavici a stala se mezi nemocemi skuZe společnosti tečnou veličinou.= T

IVA BITTOVÁ CHODILA S RICHARDEM MÜLLEREM. A CHODILA I BEZ RICHARDA MÜLLERA.

Malý princ George Ĝekl „Ga-ga“. Recenzenti ocenili jeho hudební vkus.

Foto: Proŏmedia

Nejslavnçjšího politického moderátora u nás pĜestali bavit hosté ve studiu a pĜipravuje novou one man show „Odpovçdi Václava Moravce“.

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

Potravinový inspektor Láďa Hruška vyzkoušel levný lidový šnaps – líh ředěný šaraticí – a přejmenoval se na Láďu Pyré.=

<

Infrastruktura today

T

D1 bude konečně prázdná

inzerce

Zdravé! Levné! Výživné!

PRASEČÍ MLÍKO Budete si chrochtat blahem!

V nabídce též: • Prasečí sýr • Prasečí jogurt s otrubami

Ředitelství silnic a dálnic má pro motoristy dobrou zprávu. Dálnice D1 bude od června na půl roku uzavřena. Dálnici čeká generální oprava. „Vynasnažíme se vše stihnout v domluveném termínu,“ ubezpečuje mluvčí Ředitelství Radim Obchvat. „Vzhledem k tomu, že dodavatelé nemají ve smlouvách žádné sankce, bude ale pro každého lepší koupit si doživotní vlakovou jízdenku,“ dodává. Majitelům kamionů a dálkových přepravních firem silničáři doporučují využít teleportace.=

<

• Prasečí máslo

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

a zbytek špunt – to je jisté. V mém případě zvítězil špunt – máma si pár měsíců předtím, než mě katapultovala do světa, krvavě stála za tím, že se budu jmenovat Bronislav. Taky bych s tím nějak vyžil, nicméně jsem vděčný tátovi, že v jeho osobě zvítězila evropská soudnost nad matčiným moravsko-slezským nacionalismem. Tolik k mateřství. Byli jsme tam všichni, přestože mnozí předstírají, že si to nepamatují. věci – ve všech stálejV bezpečném biologic- ších partách, kam dokém tanku – v  pupíku. cházím, si málokdo Dost ale Freuda – šup do nestěžuje na mámu. Velká spousta dospělých ji napřítomnosti. Poslední opak viní ze všech možných životních proher, případdobou si všímám jedné ně vůbec z toho, že se od ní do svých čtyřiceti nebyli schopni odstřihnout. Připadá mi to divné – přece to nebude tak, že tady straší nějaká univerzální panna M., která nechce pustit děti do světa. Logicky se spíš těm jejím dětem do toho moc nechce. Mně se to mluví, když moje máma podle všeho byla celkem normální. Jak je rok dlouhý, celkem nemám, co bych jí vyčetl. Leda snad fakt, že mě nekojila. To ano – často se mi zdá sen, ve kterém se nade mnou houpe obrovitý mateřský prs, veliká uklidňující koza, ze které se můžu kdykoliv

Ilustrace: Tereza VaškĶ

Matka je grunt

napít. Ten ale mívá spousta kamarádů, kteří si jinak na dětství nestěžují. Jejich prs se jmenuje Klid po práci, Držte už konečně hubu, Zazpíváme si, Tullamore a podobně. Pravda je, že práce, firma, tullamorka, rachota, buzerace, huba, případně porada jsou pořád a pořád dokola ženského rodu. Jedině briefing a team building jsou tady taky trochu pro chlapy, ale ty už se, jak poslední dobou zjišťuji, moc nepoužívají. Nahradilo je zadání – střední cesta, která nás všechny chtě nechtě dovede k úspěchu, který se nazývá Padla. =

67 – Beďárek Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

6

<


Teď ve Vodafonu za

6977 Kč

consumer.huawei.com/cz

facebook.com/HuaweiDeviceCZSK


ROZJEZD

Ze společnosti

Falešné Japonky zaplavily hambaté weby

Duel

Babička : Maminka 1:0

VaĜí zdravç, ale jíst se to nedá

Má vždycky po ruce bonbóny

1:0

Má vždy po ruce dĶvod, proÝ bonbóny nejíst

Lituje nás, kolik máme uÝení

1:0

VçÝnç nadává, že se uÝíme málo

Jsou s dçdou super dvojka

1:0

Spikla se proti nám s tátou

ObÝas nám tajnç podstrÝí kapesné

1:0

Kapesné nám leda tak sebere

Policisté ze specializovaného útvaru Interpolu odhalili, že až 80 procent Japonek z krátkometrážních filmů pro dospělé je falešných. Většina nepravých Japonek pochází z východní Evropy, Skandinávie a Nigérie. Paradoxem zůstává, že rovněž většina černošek je falešných a hrají je obvykle Japonky. =

<

5:0

Stručně

Babička vyhrála na celé čáře. Všechny maminky ale může uklidnit, že je jenom otázka času, než se do vítězného týmu zařadí taky.

Návod

Skutečné štěstí nezávisí na majetku Výzkum odborníků z Univerzity v Tchaj-peji prokázal, že štěstí, dobrá nálada a životní spokojenost nezávisí na bohatství. Experti zkoumali populaci šestatřiceti zemí, přičemž nejšťastnější obyvatele podle nich mají Súdán, Libérie a Demokratická republika Kongo. „Jejich obyvatelé dokážou být šťastní už jen proto, že ještě nejsou mrtví,“ tvrdí závěr výzkumu. =

<

Užitečné

Rady pro chovatele a milovníky zvířat

T

<

Vyfoťte si svého domácího mazlíčka! Jednou chcípne a bude pozdě. =

8

T

TRAGÉDIE: DAGMAR HAVLOVÁ SE VRÁTILA DO DĚTSTVÍ A ZAČALA DĚLAT TÝ TÝ. Papež František se omluvil za existenci církve. Üeský rozhlas spustil vysílání pro psy. Ortodoxní židé mají svoji sociální síĨ. Jmenuje se Pejzbuk. Muž, do kterého se vtçlil Buddha, už tĜi roky obdivuje vçtev. Pomluva dne: Robert Záruba má pĜezdívku „mucík“.

Foto: Proŏmedia, Ilustrace: Tereza VaškĶ

VaĜí nezdravç, ale nám to chutná


ROZJEZD

0,75 31. DæÜÍN

1,6 0,97 1,74 3,36

0,58 37. LIBEREC

14. TEPLICE

26. ÜESKÁ LÍPA

11. MOST

2. LITOMæěICE

2,54

0,88

4. KARLOVY VARY

2,3

29. HL. M. PRAHA

5. BEROUN

1,08 1,63

21. PLZEč-MæSTO

13. DOMAŽLICE

2,08

1,75

8. BENEŠOV

10. PěÍBRAM

1,41 0,97 1,09 1,06 16. PÍSEK

Výzkum

T

Kde se rodí nejhezčí holky Nejhezčí holky jsou... A teď následuje hádka. My na to šli vědecky. Dohledali jsme, odkud jsou všechny missky a vicemissky, přidali k nim české a moravské holky, které jmenují mezinárodní výčty nejkrásnějších žen, to celé zprůměrovali, převedli na počet obyvatel v daném okrese a máme jasno.=

<

10

25. TÁBOR

20. JINDěICHĵV HRADEC

22. ÜESKÉ BUDæJOVICE


ROZJEZD

POČET KRASAVIC NA 100 000 OBYVATEL

3–5 2–2,99 1–1,99

0,61 35. HRADEC KRÁLOVÉ

1,19

1,27

5

0–0,49

1. JESENÍK

18. RYCHNOV NAD KNæŽNOU

2,1 0,56

0,72

19. PARDUBICE

0,5–0,99

32. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

7. BRUNTÁL

38. OPAVA

1,72 1,5 0,92 1,04 1,32 2,22 1,77 0,96 0,64 0,7 0,88

1,05

0,6

2,69 3. KARVINÁ

36. OSTRAVA-MæSTO

12. OLOMOUC

23. HAVLÍÜKĵV BROD

15. PěEROV

28. PROSTæJOV

17. BRNO-MæSTO 6. VYŠKOV

24. ZLÍN

9. TěEBÍÜ

27. BRNO-VENKOV

34. HODONÍN

33. UHERSKÉ HRADIŠTæ

30. ZNOJMO

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


TÉMA

12


Matriarchát funguje. Všichni si v sobě neseme to, co do nás daly mámy, a replikujeme to dál. Mámy dnešních dětí opakují to, co nejvíc nesnášely na svých mámách, jenom moderněji. Může se vůbec mateřství nějak změnit? Ptali jsme se mám a jejich mám. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Lenka Ciznerová Obrázky: Michael Kratochvíl, Karolína Slováková, Profimedia, Shutterstock

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


TÉMA

Mámy a jejich mámy

Dnešní matky mají na všechno robota, namísto necek a valchy automatickou pračku a místo vyvařování látkových plen si vybírají z dvaceti druhů pampersek napuštěných aloe vera. Ta pravá Matka bývala jejich matka. Žena, která stihla chodit do práce, vařit, mýt nádobí, uklízet, šít, plést, háčkovat a s neutuchající láskou ze svých dětí vychovávat dobré a spořádané bytosti. Je to ale opravdu tak?

chválně, co by se stalo, kdybyste šli hlouběji po žebříku a srovnali maminky o generaci níž. Dnešní prababičky by se určitě zasmály, že za jejich mladých let se pralo na valše, a když měly děti chuť na chleba s  máslem, tak se nešlo do obchodu, ale zadělalo se těsto a podojila kráva. Jejich maminka by pak pravděpodobně podotknula, že si nemá co stěžovat, protože ona musela chodit robotovat na panské a ve sklepě ukrývat Jánošíka. Úměra „čím dál do minulosti, tím svatější maminky“ ale úplně neplatí. Ne že by to tehdy neměly těžké. Jakmile se ale dostaneme až na začátek 18. století (což není nijak dávno), zjistíme, že se maminky chovaly úplně jinak než ty naše. Podle francouzské historičky Élisabeth Badinterové tehdy mezi matkou a dítětem chybělo láskyplné pouto. Děti rodičům vykaly, zámožné paničky své ratolesti hned po porodu předávaly chůvám a kojným, zatímco u chudých matek nebylo výjimkou své děti po porodu opustit a jít pracovat coby kojná do města. Ne že by ke svým dětem nic necítily, ale mateřské lásce

se jednoduše nepřikládala žádná společenská ani mravní hodnota. Na ctnost prospěšnou lidskému pokolení ji povýšili až osvícenští filozofové, kteří koncem 18. století přišli s ideou života založeného na osobním štěstí. Změnili tím leccos. Sňatky z rozumu byly nahrazeny svazkem založeným na lásce. A mateřství se posunulo z nutné povinnosti do role nejušlechtilejšího naplnění ženského života. Zažité pořádky se ovšem změnám tvrdohlavě bránily, a filozofové proto začali psát první příručky správného mateřství. S obzvlášť velkou vynalézavostí hledali argumenty, které měly přimět matky ke kojení. Badinterová píše o hrůzostrašných příbězích popisujících matky, které se bránily kojení a následkem „mléčné metastázy“ zemřely. Postupem doby se kojení začalo prohlašovat za svatou povinnost a ženy, které děti dávaly kojným, byly najednou „matky ničemnice“.

14


PÉČE O DÍTĚ Josef Švejcar

Jedna z prvních českých lékařek Eliška Vozáblová nazvala nájemné kojení „skvrnou našich kulturních dějin“. Kampaň se neminula účinkem, 20. století a hlavně doba po II. světové válce už se nesly úplně v duchu kultu mateřství.

HUSÁK TAHÁ DĚTI Z DĚLOH „Je složité jednoznačně říct, jestli a jak se dnešní matky liší od jejich matek,“ říká Radka Dudová ze Sociologického ústavu Akademie věd. „Co se ovšem měnilo velmi podstatně, je sociální politika.“ Koncem padesátých let skončil poválečný populační boom a začala klesat porodnost. V atmosféře budování socialismu to byla hrozba, která mohla zapříčinit nedostatek pracujících a obránců vlasti. V 70. letech vznikla kvůli podpoře mateřství Státní populační komise a zákony na státní ochranu mateřství. Budovaly se jesle, školky, přišly přídavky na dítě a hlavně se razantně prodloužila doba mateřské dovolené – z jednoho roku byly najednou dva a vzápětí tři roky. Výhody se navíc poskytovaly matkám dvou a více dětí, takže zatímco v 60. letech trávily ženy na mateřské několik měsíců, v 70. letech zůstávaly doma i několik let.

Matky dnešních matek se mateĜství uÝily podle téhle knihy. Prvnç vyšla vËroce 1949 aËdalších 50 let se kniha aktualizovala. Bible Ýeského mateĜství popisovala matku jako nenahraditelnou ochránkyni aËvychovatelku aËtvrdila, že muž pro tuto roli „není vybaven ani tçlesnç, ani duševnç“. Ženské Ýasopisy zase doporuÝovaly rodinnou harmonii udržet tím, že se muži nebudou nutit kËdomácím pracím. Zdá se, že dnešní babiÝky byly do své role superžen natlaÝeny, aĨ se jim to líbilo, nebo ne.

JEŠTĚ SI UŽIJEME Do nastaveného trendu zasáhla 90. léta. Ženy ve věku 21–23 let, které měly začít rodit, odložily těhotenství o deset let. Sociologové se přou, jestli to způsobila změna hodnot, nebo ekonomická situace. Pravděpodobně obojí. Budoucí maminky měly před sebou najednou úplně jiné možnosti i starosti. Ženy na mateřské zase ztratily jistotu, že se po jejím skončení budou moct vrátit zpět na svou pozici (dnes se k původní práci nevrací skoro polovina žen). Nejvíc byly postiženy samoživitelky. Za socialismu sice ženy pobíraly menší plat a bylo to zaneseno i v platových tabulkách. Samoživitelka byla ovšem chráněná a příjem rodiny s jedním a oběma rodiči se moc nelišil. V 90. letech samoživitelky nejen přišly o privilegia, ale staly se naopak na pracovním trhu nejméně atraktivní skupinou.

MATKY S PŘÍVLASTKEM

Dnešní maminky nejsou zdaleka tolik chráněné sociální sítí státu, jako byla generace před nimi. Na druhou stranu nemusejí vyvařovat látkové pleny, mačkat vařenou mrkev na přesnídávky ani po večerech štupovat manželovi ponožky. Silná generace Husákových dětí nastartovala další populační boom a výrobci a prodejci se můžou v nabídce superzboží pro supermatky strhat. Navíc se ženám dostává více či méně ochotné pomoci od manži, který před dvěma generacemi ve světě mateřství (ani v odborné literatuře) neexistoval. Jenže pravidlo, že poptávka povzbuzuje nabídku, platí oběma směry. Nekonečná záplava maminkovského zboží, dětských kroužků, výchovných rad a teorií nadělaly v doneSUPERMATKA dávna pevně narýsovaném osudu Paradoxem bylo, že vedle obrazu „matky pečovatelky“ matky guláš. Ženě dnes nestačí pořád přežíval ideál zdatné jeřábnice a lamačky pracovbýt matkou. Musí se rozhodnout, ních plánů z filmových týdeníků 50. let. Aby se zdánlivě jestli bude přírodní, městská, bio, neslučitelné úlohy skloubily dohromady, nastoupili tvůrci kariérní, esoterická, angažovaná, příruček. Socioložka Alena Heitlingerová píše, že ženy byly jestli své mateřství zpracuje jako pomocí ženských časopisů a populárních publikací natlablog, hudební album nebo dokučeny do role pracující matky, která ale nemá velké pro- že rady vycházející v ženských mentární film natočený na iPhone. fesní ambice a bez problémů nese dvojí zátěž zaměstnání časopisech a knihách o mateřJelikož ke své mamince s žádostí a práce v domácnosti. Vliv příruček a časopisů (dnešních ství a výchově dětí mají normoo radu nemůže, studuje časopisy, blogísků a diskusních fór) přitom nelze ani náhodou pod- tvorný vliv. Jedna z norem, kterou televizní pořady a internetová fóra, ceňovat. Už francouzský sociolog François de Singly tvrdil, učebnice mateřství vytvořily, byla kde si zároveň může postěžovat, jak bohužel ta, že se maminky při to mají ty dnešní maminky složité. výchově dětí a péči o domácnost musí spoléhat samy Jestli to mají těžší, nebo lehčí než na sebe. Oproti mužům toho musely zvládnout dvojnájejich matky? Těžko říct. Jisté je, že sobek, a na tento „od přírody daný“ úděl navíc měly být je o nich daleko víc slyšet. hrdé. Psycholožky jako Šárka Gjuričová nebo Marie Čermáková pak tvrdí, že v české společnosti je obraz ideální sebeobětující se matky stále vysoce ceněn. Obraz tedy zůstal, jenže doba se změnila. A to tak, že hodně.

NAVÍC SE ŽENÁM DOSTÁVÁ VÍCE ÜI MÉNæ OCHOTNÉ POMOCI OD MANŽI.

<

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

15


TÉMA

Radši se kousne Teoretizovat o mateřství je snadné. Ale jak to vidí ty, které v něm plavou právě teď? Vychovávají svoje děti jinak než jejich mámy je? A co na to ty jejich mámy, teda vlastně babičky? Našli jsme čtyři dcery s matkami a položili jim otázky, o kterých se ve spoustě rodin radši nemluví.

VERONIKA

Veronika

JSME JAKO RODIÜE HRAVæJŠÍ. DOVEDEME SE PONOěIT DO DæTSKÉ HRY AËPOCHOPIT JI.

16

V čem se podle vás dneska vychovávají děti jinak, než když jste byly malé vy? Svět je nebezpečnější. A my mámy jsme ustaranější a o své děti se víc bojíme. V mém pražském dětství jsme po škole vyběhli ven a až do večeře lítali po zahradě, přilehlém vyběh městtském lese nebo prostě plandali po sídlišti. Nikdo nám nevymýšlel program, alespoň ne tak přehnaně, jak to dn nes děláme my. Dneska bych do toho lesa svoje děti nepu ustila ani za dne. Možná, že právě z toho důvodu jsme dne eska se svými dětmi víc – plánujeme, podnikáme, tvořím me, něco spolu zažíváme. Primárně vymýšlíme aktivity, kte eré budou bavit nás i naše děti. Možná je tím jen podvěd domě chráníme před světem venku a oddalujeme okamžžik, kdy už se ochraňovat nenechají. Co o jste ve výchově přebrala od své mámy? Něhu a pocit bezpečí. Snažím se být útočištěm, ať se děje N ccokoli. Někdy možná až moc. Podle mě je právě tohle úloha mámy – otevřená náruč, umění se vcítit a pochopit. ú Dát dítěti sílu a sebedůvěru do bitev, které si nakonec musí D vvybojovat samo. Naše máma taková byla a dodnes je. Máma by měla vytvářet domov, udržovat rituály, rodinné tradice, vztahy. Nedávno jsem si třeba uvědomila, že je čistě na mně, jakou si bude můj syn pamatovat z dětství atmosféru Vánoc. Je to zatraceně zodpovědná role.


V čem byla podle vás vaše máma lepší a v čem jste naopak lepší vy? Obětovala pro nás až moc. Toho já bych schopná nebyla. V téhle době se přeci jenom klade důraz na to, aby si každý našel čas a prostor pro sebe. Zní to možná sobecky, ale já věřím, že není. Naše děti určitě poznají a uchovají si v sobě pocit, že máma s tátou byli šťastní, podnikali spoustu věcí, vedli svůj život a přitom se měli rádi a drželi pohromadě. Životní nastavení je podle mě přenosné. Mluví vám máma do výchovy? Nemluví. Je to moudrá ženská, která i kdyby stokrát chtěla, radši se snad kousne do jazyka. Možná si potom u lahve bílýho postěžuje kamarádce, ale nám ani slovo.

NEŠLO DÁT DæTEM PěESNÍDÁVKU ZE SKLENIÜKY.

ALENA V čem se podle vás dneska vychovávají děti jinak než v době, kdy jste měla děti vy? První věc: dnes je všechno k dostání a rodiče svým dětem kupují moc věcí. Děti mají spoustu hraček, se kterými si ani nehrají a neumí z nich mít radost. Dřív bylo věcí daleko míň a děti je ani tolik nevyžadovaly. Dnešní děti žijí ve velkém blahobytu. Je to dobře? Možná kvůli tomu dětem uniká fakt, že je potřeba občas myslet na zadní kolečka. Že člověk všechno nemusí mít hned a že někdy může být hůř. spoustu dalších maličkostí, které dnešní matky dělat Co po vás vaše dcera ve výchově zdědila? nemusí a mohou ušetřený čas věnovat dětem. A to je Asi to, že je k synovi upřímná. Že mu určitě dobře. všechno vysvětluje, nejedná s ním jako Řekla byste tedy, že to mají dnešní maminky lehčí? s malým děckem. To je strašně těžké porovnat. Já si nepamatuji, že bych A co myslíte, že naopak dělá jinak? svým dětem mohla dát přesnídávku ze skleničky, protože My jsme na děti měly méně času, pro- prostě nic takového nebylo. Na druhou stranu dnešní tože jsme nemohly jít jednoduše nakou- matky žijí ve strašně zrychlené době. Je ovšem jedna věc, pit. Musely jsme věci shánět. Musely ve které mají obrovskou výhodu – dnešní otcové. Když jsme prát v ruce, vyvařovat pleny a dělat já jsem vychovávala děti, tak chlapi neuměli vařit, učit se s dětmi, neuměli se o děti postarat. Současní tátové to považují za něco samozřejmého. Co podle vás tu změnu otců zapříčinilo? Jeden důvod může být přítomnost otců u porodu, kde si k dítěti vytvoří hlubší vztah. Jsou ale určitě i další. Jsou k dispozici jiné informace, jiné hodnoty. Nemyslím si, že bychom k tomu dnešní tatínky vychovaly my, protože my jsme to u svých tátů a jejich tátů také neviděly. Já si vzpomínám, že dědeček si pomalu ani sám nepodal příbor. Ať dnešní chlapy změnilo cokoliv, je to změna k lepšímu. Mluvíte dceři do výchovy? Já si myslím, že ne, ale ona vám možná řekne něco jiného. Snažím se jí do výchovy nezasahovat, protože jsem s tím, jak děti vychovávají, spokojená. Když je mám na hlídání, tak k nim ale přistupuju po svém.

Alena

>

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

17


MNOHEM VÍC DæTI TRÉNUJEME. VE TěECH MæSÍCÍCH CHODÍ PLAVAT AËCVIÜIT, VE DVOU LETECH MUSÍ UMæT ANGLICKY. Petra

Mamka uÝila ve školce aËvšechny dçti ji tam milovaly. Jen mç to nebavilo, protože jsem musela být vzorná.

Když jsem nemçla chuĨ dojíst obçd, tak jsem nad ním musela sedçt, dokud jsem ho opravdu nedojedla. Já své dçti do dojídání nenutím. Když nechce jíst, nabídnu mu nçco jiného, když nechce ani to, pak nic jiného nedostane.

Petra

Vçnuje dçtem víc Ýasu, než jsem jim vçnovala já, iËkdyž jsem se snažila, jak jsem mohla. Nçkteré vçci jsem nechávala na pozdçjší vçk. Její dçti už umí to, co dĜív nezvládaly ani dçti vËprvní tĜídç. Až se bojím, aby se ve škole pak nenudily.

Jana

KDO DNES DæTI UÜÍ ZDRAVIT NEBO PODæKOVAT?

Moje dcery mçly pĜísnçjší denní rozvrh. Nenechávala jsem je dlouho do noci koukat na televizi Ýi do poÝítaÝe. Ale když kËnám mladí pĜijdou aËvidím, že vnouÝata jsou šĨastná, vím, že je vše vËpoĜádku.

NIKDY NEěÍKÁM: „DEJ MU TO, JSI STARŠÍ AËROZUMNæJŠÍ.“ Ludmila

18

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


TÉMA

MÁME VÍC MOŽNOSTÍ AËPENæZ. JÁ JSEM SVÉ PRVNÍ KOLO NEMæLA VE DVOU LETECH.

Dnešní dçti mají víc prostoru na prosazení vlastní osobnosti. Víc se respektují jejich pĜání, pocity. Buduje jim to silnçjší osobnost. Jsou ale zároveĎ hĶĜ zvladatelné.

Mám tĜeba možnost sejít se sËĜeditelkou školy aËdomluvit sËní pro uÝitelky kurz. MĶžu si vybrat dçtskou doktorku, co mi vyhovuje. Mám nepĜebernou nabídku kroužkĶ.

Markéta

DEJ JIM TÍLKO, Aħ JIM NENASTYDNOU ZÁDA.

Oldřiška

19


TÉMA

Laktační panika Názory na nejlepší způsob výchovy dětí a ideální matku se mění každých třicet až čtyřicet let. Na základě nejnovějších vědeckých objevů je veřejnosti přednáší celá armáda rodičovských guruů – lékařů, psychologů, porodních asistentek, dětských psychiatrů a dalších odborníků, kteří vědí v vě ěd díí přesně, přřeessn něě,, jak jaak k by by matka maatk m tka měla mělaa vypadat mě vyp ypad paad dat at aa co c dělat.

KOJENÍ, VĚC VEŘEJNÁ Začíná to už v těhotenství. Moderní matky s podporou porodních asistentek sepisují porodní plány a vybírají porodnici. Případně rodí doma, v lese nebo plánovaným císařským řezem. Pak přichází na řadu alfa a omega dnešního mateřství, kojení. Moderní doba stvořila zcela novou profesi – laktační poradkyně. A ty mají plné ruce práce. Devět z deseti dětí narozených v ČR odchází z porodnice kojených. Oproti našim maminkám a babičkám se ovšem moderní matky odmítají s kojením zavírat mezi čtyři stěny a kojí veřejně. Když v roce 2009 smazal Facebook fotografie kojících žen s odůvodněním, že jsou obscénní, ženy po celém světě (včetně Česka) se zvedly a protestovaly. V roce 2012 vyšla na obálce časopisu Time fotografie, na které americká maminka Jamie Lynn Grumetová kojí svého téměř čtyřletého syna. Protože dnešní matky jsou v průměru starší než dříve a často se nechtějí kvůli mateřství vzdát rozjeté kariéry, kojí v kancelářích, na schůzkách s klienty či s mobilem u ucha. A svět si na to začíná zvykat.

MAMINKY, PORAĎTE! Moderní doba volá po návratu k přírodě. Čím dál více maminek zavrhuje kočárky a volí nošení dětí na těle, spaní ve společné posteli (i za cenu toho, že se tisíce otců celého světa ocitají na gaučích), odmítají prefabrikované příkrmy ve skleničkách i očkovací kalendáře a školky jako zdroj budoucích traumat. A především se díky sociálním sítím snáz sdružují a jsou víc vidět. Podle průzkumu společnosti Experian jsou nejaktivnějšími uživateli Facebooku i Twitteru matky s dětmi pod pět let. Skrz internet se můžou o čemkoliv poradit s tisícovkami jiných, zkušenějších matek, stíhat demonstrace za přirozený porod, novinky ze světa pediatrie i vlastní kariéru. Je to sice hoňka,

20

ale jde to. Na druhou stranu některé matky zapomněly, že lidské bytosti vyrůstaly jednoduše a úspěšně celá staletí před nimi. Že se děti vychovávaly tak nějak za pochodu, s minimálním úsilím a žádnou panikou. Oddělení v knihkupectvích věnovaná výchově kojenců, batolat a puberťáků se nafukují každý den do hrůznějších a hrůznějších rozměrů a zároveň se s každým narozeným dítětem prodlužuje seznam toho, co mu musíte koupit a co by mělo v kterém věku umět. A dnešní matky z toho hrůzou nespí a zaplňují čekárny u dětských psychologů a psychiatrů, kdykoliv se jejich dítě nevleze do té či oné tabulky.

STRAŠIDELNÝ IDEÁL V moderním světě je toho hodně, co je může trápit, od biopotravin přes správné hračky a kroužky pro rozvoj dětské osobnosti až po plně respektující výchovu. Podle průzkumu, který provedla společnost NUK mezi britskými matkami, trpí 87 % z nich v tom či onom ohledu pocity viny a 21 % se takto cítí „většinu času“ nebo „stále“. Mezi nejčastější příčiny těchto pocitů patří únava, nedostatek času a trpělivosti, neschopnost pořídit dětem vše, co by chtěly, a kritické reakce okolí, především ostatních matek. Slovy Joanne Evensové, šéfky týmu, který průzkum prováděl, je tlak vytvářený umělým mýtem o perfektní, vždy usměvavé, chápavé a finančně zabezpečené matce zkrátka nesnesitelný. A tak se nikdo nemůže divit, když to moderním maminkám trochu ujede do extrémů. Ať už svým dětem dávají divná jména, vyprávějí cizím lidem o poporodní inkontinenci, chodí v poblinkaných tričkách, kontrolují starostlivě složení rýžových bio chlebíčků či objíždějí se svým terénním vozem všechny baletní přípravky ve městě, aby pro svou dcerku vybraly tu nejlepší.

<

TTLAK LAK VYTVÁěENÝ UUMæLÝM MÝTEM OËDOKONALÉ MATCE JE NESNESITELNÝ.


Mamánci SynĶ, kteĜí iËpo tĜicítce odmítají opustit pohodlí maminÝiny péÝe, je dnes tolik, že se jim dávají pĜezdívky. VËItálii se jim Ĝíká mammismo, ve Francii phé phénomène Tanguy, vËJapons parasaito šinguru vËJaponsku a aËuËnás mamánci. Nejvíc jich je kËnalezení vËBulharsku, kde uËrodiÝĶ bydlí 61Ë% mužĶ do 34 let. Na dalších místech jsou ěekové aËjediní nejihoevropané Slováci sË55Ë%. Až za nimi se umístili Rumuni (48Ë%) a Italové (47Ë%). Nejménç mamánkĶ je na severu. Üeši jsou sË39Ë% lehce nadprĶmçrní.

MAMAHOTELY Bulhaři 61 %

30Ë% VŠECH ŽÁDOSTÍ OËROZVOD VËITÁLII PODÁVAJÍ ŽENY, KTERÉ SE NEDOKÁŽOU SMÍěIT SËTÍM, ŽE JIM CELÝ DEN POD RUKU KOUKÁ TCHYNæ.

Řekové, Slováci 55 %

Za dĶvod kËanulaci sĎatku už zaÝala mamánkovství považovat dokonce iËĜímskokatolická církev.

2× NAROSTL PODÍL ŽEN VE VæKU 25–29 LET, KTERÉ BYDLÍ UËRODIÜĵ, OD ROKU 1995. TEHDY JICH BYLO JEN 15Ë% , DNES 31Ë% ZE VŠECH. Češi 39 %

Podíl mužĶ se nezvýšil oËtolik, pĜesto je poĜád oËtĜetinu vyšší. MužĶ ve vçku 25–29 let bydlí dnes uËrodiÝĶ 50Ë%, vËroce 1995 to bylo 32Ë%.

27–28 let Dánové 3 %

JE UËNÁS DNES PRĵMæRNÝ VæK ŽENY PěI NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTæTE. DěÍV TO BYLO KOLEM 20–21 LET.

DORTÍK

PĜesto spousta „mladých“ rodin poĜád žije uËrodiÝĶ ve vícegeneraÝním bydlení. Je to tradice ze 70. aË80. let.

PěEDSTAVUJE JEDNU Z MÁLA VÝHOD, KTERÉ NA MAMMISMU ITALOVÉ SHLEDÁVAJÍ. V italských kavárnách málokdy uvidíte starší ženu, oËkterou by se nestaral džentlmen ve stĜedních letech. Dolévá jí kávu aËkrájí dortíky. Je to sice sËnejvçtší pravdçpodobností její syn, ale aspoĎ se má maminka dobĜe.

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


TÉMA

Matky slavných Schválně, jestli správně určíte mámy: Václava Havla, Lucie Bílé, Amy Winehouseové, Usaina Bolta, Alaina Delona, Julie Robertsové, Michaela Schumachera, Sigourney Weaverové, Tomáše Řepky, Orlanda Blooma, Gwyneth Paltrowové, George Clooneyho, Alberta Einsteina, Pamely Andersonové, Kate Middletonové, Adolfa Hitlera, Katie Holmesové, Toma Cruise, Sandry Bullockové, Bruce Springsteena, Michaela Jacksona, Jeana-Paula Belmonda, Davida Beckhama, Agáty Hanychové, Ronalda, Justina Biebera, Matthewa McConaugheye, Bruce Willise a Jaromíra Jágra.

Stáhněte si zadarmo aplikaci Layar pro Android i pro iPhone, spusťte ji a namiřte na stránku. Hned uvidíte řešení našeho kvízu!

22


ČiliChili Č Či Čil iliCh il iCh iC Chil illii | 5 | 220 ili 2014 014 14 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2233


Foto: Kevin McElvaney, www.derkevin.com Facebook: fb.com/derkevindotcom

Devítiletá Adjoa prodává hledačům pytlíky s vodou. Používají je k pití i hašení požárů.

Řeka Odaw odděluje Agbogbloshie od Galaway, kde lidé normálně žijí, obchodují a pracují.

24


ČUMENDA

Moldávie

Jedenadvacetiletému Johnu Mahamovi cukají oči, trpí nespavostí a vysilujícími bolestmi hlavy. Dál ale pracuje.

Děti ze smeťáku Kevin McElvaney fotil hledače pokladů na obří skládce elektronického odpadu v Ghaně. Pracují celé dny v toxickém dýmu, pod mračny komárů šířících malárii. Mezi mosty postavenými z monitorů, věžemi z klávesnic a jezírky nezná- bývala rekreační oblast, dnes tu k nebi stoumých kapalin. Sběračů je ko- pá černý dým. Ohně zapalují hledači poklalem 40 000 a sami tomuhle dů, aby zbavili měděné dráty izolace. Je jim místu říkají Sodoma a Go- mezi 7 a 25 lety a na tomhle smeťáku od rána mora. Agbogbloshie v Gha- do večera pátrají po čemkoliv, co by mohli zpeně je asi největší skládkou něžit. V toxickém prostředí často trpí plicnínelegálního elektronické- mi problémy, poškozením zraku, chronickou ho odpadu na světě. Sváží nevolností a nespavostí, bolestmi hlavy nese sem z celé planety, byť by bo následky neléčených poranění a popáleměl být recyklován. Ale je to nin. „Některé příznaky jsem pocítil sám po pár lukrativní byznys. Kdysi tu hodinách tady,“ vypráví Kevin. Mnozí z místních umírají na rakovinu jako dvacátníci. Přesto jsou optimisté. Věří, že jsou na tomhle místě jen dočasně, než odejdou jinam.=

<

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


ČUMENDA

Jak je tu zvykem, pětadvacetiletý Adam Nasara používá polystyrénové izolace z chladniček k zapalování ohně.

26

Foto: Kevin McElvaney, www.derkevin.com Facebook: fb.com/derkevindotcom

Ženy z nedalekého trhu prodávají chlapcům ovoce.


Pieter Adongo (17) drží polaroidovou fotku sebe a svých přátel Desmonda Atangy (17) a Sampsona Kwabeny (16). Jako jiní tady věří, že jednou najde cestu odsud.

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

TO MÍSTO JSEM OPOUŠTæL SE SMÍŠENÝMI POCITY... BYLO MI SMUTNO ZËPěÍBæHĵ, KTERÉ MI VYPRÁVæLI. ZÁROVEč MI ALE PěIŠLO DIVNÉ CHODIT TAM SE SMUTNÝM VÝRAZEM VËOBLIÜEJI, PROTOŽE VŠICHNI KOLEM JSOU DæTI, KTERÉ SI HRAJÍ, TANÜÍ KOLEM TEBE AËVYPRÁVæJÍ TI OËSVÝCH PLÁNECH. KLUCI ÜASTO PRACUJÍ SPOLEÜNæ AËPOMÁHAJÍ SI JAKO RODINA. VYTæSčUJÍ TO ŠPATNÉ AËUPÍNAJÍ SE KËBUDOUCNOSTI.

27


POKEC

Co když exnu? Patří mezi nejznámější hudební novináře v zemi. Začínala ve slavné éře časopisu Rock & Pop, její hlas už dvě dekády znají posluchači Radia 1. Od loňského léta bojuje Jana Kománková s rakovinou a píše o tom blog. V dubnu 2014 jí bylo čtyřicet. Text: Góča Komárek Foto: Michael Kratochvíl

Lipčík dobře psal, byl chytrej, vtipnej, ironickej... To mě bavilo. A sama jste první článek napsala kdy? V sedmnácti – o dění v pražských klubech pro Rock & Pop. To býval roku 1992 velmi oblíbený a kvalitní čtrnáctideník. Jak jste se vy, nezkušená studentka, cítila mezi bardy tehdejší hudební žurnalistiky, které vedl Vojtěch Lindaur? Připadalo mi to hrozně cool. Najednou jsem se ocitla mezi lidmi, které jsem do té doby znala jen z fotek. V redakci se chlastalo, válely se tam štosy skvělých knih a časopisů, takže já byla přímo nadšená. A zapadla jste? Ptám se z toho důvodu, že máte pověst trochu drsné až držkaté ženy. Víte, Vojta Lindaur je překvapivě otcovský typ. Má vícero dětí s různými ženami a umí se k nim velice hezky chovat, takže mi tehdy pomáhal jako své žákyni. S ostatními to bylo různé, ale větší spory začaly teprve o pár let později a týkaly se toho, jestli svět patří muzice kytarové, nebo té elektronické. Taneční. Je mi jasné, že vy jste byla pro elektroniku. A začaly přestřelky, protože jsem na to šla svým stylem, jakože: Ubohý máničky, jděte s těmi svými Roberty Planty někam, kytary jsou mrtvý! A máničky argumentovaly třeba tím, že moji Underworld nejsou nic nového, že to slyšely už před dvaceti lety na bé straně singlu nějaké nesmyslné kapely, že prý je taneční hudba krátkodechá...

Loni jste zašla na vyšetření mamografem a ono to tam bylo. Nádor. Jakou jste si pustila na cestu z nemocnice muziku? Myslím, že desku Johna Calea s Brianem Enem, která se jmenuje Wrong Way Up – neboli „špatná cesta vzhůru“. Něco takového jsem si mohl myslet... Ve skutečnosti na tom není nic zvláštního, protože já tu desku poslouchám každou chvíli. Je z roku 1990, ale neuvěřitelně nadčasová. Takže hudební oblíbence vám rakovina nezměnila? Možná jsem pár týdnů raději poslouchala rozvernější, svižnější kousky, ale že bych kvůli rakovině vyhodila všechny svoje Joy Division? Určitě ne. Můžu jednu brutální otázku? Jasně. Logicky jste myslela i na smrt – co byste si nechala zahrát na pohřbu? Nějakou živou kapelu. Nejradši The Cure, ale ti asi nepřijedou. Ačkoli mít je na funusu, to by mi bylo ctí. Jaký zážitek vás kdysi nasměroval k muzice? Když jsem byla v pubertě, brácha mi napůjčoval kazety, na kterých byli Laibach, právě The Cure a podobně. Taky mě bavilo číst, například Rejžka, a pravidelně jsem chodila na besedy publicisty Romana Lipčíka, který už před revolucí pouštěl z videokazet třeba rané Faith No More.

>

28


Ä&#x152;iliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


POKEC Pořád jste hádavá? O hudbě už se s nikým vášnivě nehádám; ať si každý poslouchá, co chce. Trochu jsem se zklidnila věkem a určitě i tou nemocí. S rakovinou si uvědomíte, že čas můžete trávit plodněji než rozebíráním nesmyslnosti něčího hudebního vkusu. Ještě lépe než ze starého Rock & Pop vás lidé znají z pražského Radia 1, kde přes dvacet let děláte dýdžejku. Tam jste se dostala jak? V devadesátém třetím jsem tam občas zašla představit nové číslo našeho časopisu a kdosi řekl, že bych se mohla stavit i jindy a něco si do éteru pustit. Mimochodem, brzy následovaly ty samé spory s máničkami a já pořád čekala, kdy mě vyhodí. Šéfem býval velký rocker Vláďa Vinter, který taneční hudbu nesnášel, a dodnes si pamatuju, jak mi z ničeho nic vpadne doprostřed směny a řve, že automatickýho bubeníka v jeho rádiu nikdo pouštět nebude… S odstupem mi to připadá legrační. Je pro vás Radio 1 hodně důležité? Je to věc, která nikdy neomrzí. Například ve středu vysílám od šesti ráno, takže budík zvoní ve tři čtvrtě na pět, ale vstávám ráda, ta práce mi za to stojí – a vůbec nejde o peníze, protože vysíláním na Radiu 1 nezbohatnete. Co vás tedy živí? Před třemi lety jsem založila web Protišedi.cz. Zkouším dělat časopis, který by mě samotnou bavil číst. Právě tam jste začala otevřeně popisovat svoje trable s rakovinou. Chtějí lidi takhle smutné věci číst? Chtějí. Ač zákony internetu říkají, že se čtou spíš krátké, stručné věci, u nás jsou ve finále nejúspěšnější ty dlouhatánské, včetně blogování o rakovině. Dokonce už mi napsalo dost ženských, že se díky mně donutily zajít na kontrolu, což mi udělalo radost, i když mi o to primárně nešlo; o žádný apel jsem se nepokoušela. Vraťme se do léta. Sesypala jste se, když lékaři poprvé řekli slovo rakovina? Příjemné to nebylo, ale nesesypala. Hned po tom prvním vyšetření na mamografu jsem sice měla na krajíčku, ale rozbrečet jsem se dost dobře ani nemohla, protože z ordinace se vycházelo rovnou do čekárny, kde na vás koukají další lidi, nemáte si kam zalézt. Proto jsem nefňukala, ale nasraná jsem byla dost, to jo. Šla jsem na autobus a doma začala řešit, co a v jakém pořadí teď udělám – se kterými doktory se půjdu poradit a takovéhle věci. A o té smrti jste přemýšlela hodně? Co byste asi tak řekl... Ano – samozřejmě mě napadalo: Co když exnu? I proto, že mi krátce předtím umřela máma. Na rakovinu? To ne, na následky úrazu, ale bylo to čerstvé. V únoru umřela máma, táta to špatně nesl, soužil se, až dostal infarkt, po kterém už není úplně fit... A když jsem trochu rozchodila tyhle dvě události, tak mi řekli, že mám nádor.

30

Hm. To by se leckdo složil. Hm. Třeba se ještě složím. Ten nádor jste měla v prsu? Ano. Nejdřív mi ho vyřízli, ale v laboratoři se ukázalo, že to nestačí, tak mi prso museli vzít celé. A nevadí vám o tom mluvit? Ani ne. Prostě teď mám jen jedno prso, a až se trošku vzpamatuju, půjdu na plastickou operaci. Zatím mám v prádle takovou divnou věc ze silikonu, ale jak nosím hlavně volnější oblečení, není to moc vidět. Co bylo horší? Když lékaři oznámili, že našli nádor – anebo když rozhodli, že se bude řezat prso? Spíš to první. Pak už jsem chápala, že operace je nutná a nedá se nic dělat. Že mě sice trošku zmrzačí, ale díky tomu se snad nemoci zbavím. Někdy tou dobou si nechala odstranit prsa herečka Angelina Jolie. Dodávalo vám to sílu? Naopak, připadalo mi to zvláštní, Angelině nic nebylo. Zlí jazykové tvrdí, že si chtěla nechat ušít nový kozy, ale protože má chytré PR, navlékli to jako záslužný čin. Ona nepotřebovala žádnou léčbu, dostala jen nová prsa a nazdar, kdežto do mě a dalších tisíců pacientek rvou léky horem dolem a například mě čekají další operace. Uplynulo tři čtvrtě roku a vypadáte dobře. Jste zdravá? Aktivní nádor nemám, ale jistotu mít taky nikdy nebudu. Možná v krvi jezdí jedna nebo dvě buňky, co se někde zabydlí, a já se na příští kontrole dozvím: Hele, metastáze. To je docela... ... vopruz. Jo, je. Otevřeně jste o nemoci začala psát, protože jste novinářka? Vlastně jo. Beru to tak, že můj web odráží spoustu věcí, které prožívám, a tohle je natolik velký zásah do životního stylu i do uvažování, že bych to logicky měla popisovat. Neboli podobně, jako když píšu o výborném koncertě, na kterém jsem se včera vyskytla. Rakovina je u nás soukromá nemoc. Málokdo s ní jde ven. Nebála jste se začít o ní takhle natvrdo psát? Já jsem divná odjakživa, už mi to tak nepřijde. Divně se na mě z blízkých nekouká nikdo, ale na Facebooku jsem zaznamenala názory, že jsem neuctivá, případně že není možné, aby takhle psal někdo, kdo tu nemoc fakt má. V čem se změnil váš životní styl? Nemám tolik energie jako dřív, takže pokud ponocuju dvě noci po sobě, cítím to. Taky jsem přestala kouřit, což byl dost nápor – první dny byly krušné, chovala jsem se nesnesitelně. Taky nemůžu pít skoro žádný alkohol. Dřív jsem si s ním docela rozuměla, ale teď se vracívám z akcí domů o několik hodin dřív než ostatní, protože když jste v zahuleném klubu, kde všichni pařej, zatímco vy jste čím dál unavenější, tak vás tam nakonec udrží jedině opravdu úžasná muzika, což se tak často nepoštěstí.


PÁR LIDÍ ZAÜALO O MÝCH AKTIVITÁCH MLUVIT V MINULÉM ÜASE, JAKO BYCH UŽ BYLA POD DRNEM. DALŠÍ PRONESLI PROSLOVY... A jak se změnilo vaše uvažování? Najednou vidíte, jak snadno může život na téhle planetě skončit; na jak krátkou jsme tu chvilku. Než se nadějete, pohřební ústav vystrojí standardní funus, příbuzní si rozeberou vaše věci, část si snad nechají, část skončí v popelnici... A vy najednou nejste. Co jste začala dělat jinak než dřív? lidí proneslo překvapivě plamenné proslovy o tom, jak Jednak se o sebe snažím víc starat – pohybo- s nimi můžu počítat, ale za chvilku se odpařili. vat se, pořád jíst čerstvé ovoce, prostě dělat Existuje vlastně nějaký návod, jak se chovat k lidem všechno pro to, abych měla čisté svědomí, že s rakovinou? jsem se snažila zabránit recidivě. Taky jsem Určitě je to individuální, ale řekla bych, že je dobře hodně zpomalila tempo. Když mám chuť, klidně se poslouchat a nabídnout svůj čas, i opakovaně. Že pahodinku jenom tak flákám po městě. Nechci cient nemá náladu na pokec jeden den, neznamená, že se už pinožit za iluzí nějakého úspěchu, když za týden to nebude jinak. Je super být tolerantní k výkymě například v tuhle konkrétní chvíli daleko vům nálad a není naopak radno pronášet monology víc oslovuje možnost koukat se do truhlíku o tom, jakou chorobou trpěla vaše prasestřenice. Je s kytkami. A tak dále. dobré respektovat rozhodnutí nemocného stran léčby Platí, že s sebou nemoc přináší i pozitiva? a nehustit do něj, že doktoři jsou svině, že má pít odvar Samozřejmě, všechno hezké si vychutnáváte z babí nohy a že je debil, když se nechá léčit. Slova útěvíc než kdysi. Zašla jsem třeba do Národní chy myslím neuškodí, sama bych ocenila vlídnosti i víc, galerie, prohlížela si ty Kupky, kteří se mi líbili ale je mi jasné, že když se čtyřicet let vyjadřuju řekněme vždycky, ale najednou jsem vnímala barvy ostřeji, většina lidí bude mít spíš takový přístup, že mi a tvary mnohem silněji... No a pak jsem taky dá herdu do zad a řekne, že to bude dobrý, než že by se byla mile překvapená, kolik blízkých mi v těch nějak rozněžňovala. Co jsem si nadrobila, to si sklízím. týdnech, kdy jsem byla opravdu kriplík, věno- Ještě něco důležitého by se mělo říct nahlas? valo spoustu času a péče. Zprvu jsem se bála, Ano. Spousta lidí se sesype až poté, co odezní nejakutnější že ode mě spíš utečou, ale omyl. fáze léčby. Temné chmuře propadá z nemalého procenta Jak myslíte slovo kriplík? ta část pacientů, která právě dokončila chemoterapie či K operaci patří i to, že vám vezmou mízní ozařování, zrovna o tom čtu knížku. V tu dobu na člouzliny, kvůli čemuž musí rozříznout podpaží. věka dopadne leccos, co pro samé pobíhání mezi dokNež se všechny ty jizvy zahojí, dost to ome- tory třeba nevnímal, a zároveň ustane velká část podpory zuje v pohybu, takže je náročné umýt pod- okolí, které vás už chce mít zdravé a „normální“. K tomu lahu, přinést nákup a podobně. Například se některé účinky léčby nemusejí projevit hned – mě teď s tím mi kamarádi dost pomáhali. budou pět let futrovat něčím, po čem se po pár měsících A ostatní lidi, začali se k vám chovat jinak? léčby ikskrát za noc budím a furt mě něco bolí, nemluvě Někteří ano. Pár lidí začalo o mých aktivitách o výkyvech nálad. Což se rozjelo v dobu, kdy už měla větmluvit v minulém čase, jako bych už byla pod šina mého okolí vyčerpanou kapacitu nějaké podpory. drnem. Jeden kamarád zase prohlásil, že holt Takže – šetřete síly a pozor na plané sliby. každýmu nám ta svíčka hoří jinak dlouho. Pár Udělal někdo přesně to, co měl? Jo. On je to taky docela proces a někdo na začátku řekne nějakou hrůzu a pak začne být báječný. Nechci obviňovat nevinné lidi, že nejsou dokonale telepatičtí, pro ně je to taky šok. Pro okruh mých kamarádek o to nepříjemnější, že mezi námi byla ještě jedna a ta přesně na tohle

>

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


POKEC

TROCHU Mæ TAKY IRITUJÍ PROFESIONÁLNÍ PACIENTI, PRO NEŽ SE ŽIVOT SMRSKL NA DEBATY O CHOROBÁCH, LÉCÍCH, LÉKAěÍCH, LÉKÁRNÁCH...

umřela, takže to je nehezký flashback. Ony mají taky v hlavě nepříjemno a nebylo by fér chtít nemožné. Není třeba být nadčlověk – myslím, že konzistentní podpora je i důležitější než absolutně trefit každé slovo. Existuje nějaký přístup, postoj, který vás štve i na lidech s rakovinou? Já se jim spíš trošku vyhýbám. Pouze nakukuji na jedno diskusní fórum. Takové ty herdekbaby v přepestrých šátcích, co prohlásí všechny pacientky za sestry, mě trošku znervózňují. Ale teď jedu na tři týdny do lázní, tam si užiju interakcí dost. Poněkud mě také iritují „profesionální pacienti“ pro které se život smrskl na debaty o chorobách, lécích, lékařích, lékárnách a „jedna pani povídala, že pomáhá muří noha“. Jasně že taky někdy huhlám, ale mít nemoci jako jediný program je smutné a nudné. Co doktoři a jak se teď díváte na naše zdravotnictví? Skvěle. Léčím se v Krči a devadesát procent mých zkušeností je pozitivních. Tým na téměř rodinném oddělení hrudní chirurgie je lidský a fajn. Paní doktorka Vrabcová, kromě toho, že má skvělou medicínskou pověst a smysl pro černý humor, je ten typ osobnosti, který všichni přirozeně respektují a se kterým chce jít každý na pivo. Sestřičky se starají, aby pacient měl nejen nutnou léčbu, ale i komfort a pořád dost čaje méně hnusného, než je v kraji

zvykem. Nezažila jsem, aby v koupelně došly papírové ručníky nebo že by někdo neměl čas zodpovědět mi hromadu otázek – v Krči jsem spokojená. Co byste poradila lidem, kteří se dozvědí, že mají rakovinu? Je něco, co na tu depresi, která nastane, zabírá? Depresi jsem zatím nedostala, i když rozladěná bývám. Pomáhá interakce s lidmi, zpomalení životního tempa a celkově dělat to, co člověka baví – muzika, obrazy, hobby, kino, záleží na osobní preferenci. Ale stejně jako není zázračný lék na všechny nádory, není magický a univerzální způsob, jak zatočit s neladem v kebuli. V půlce dubna vám bylo čtyřicet let – dáváte si nějaké předsevzetí? Moc tu čtyřicítku neprožívám; asi proto, že si pořád připadám tak nějak stejně. Občas se o tom s kamarádkami bavíme. Když nám bylo patnáct nebo dvacet, tak jsme si byly jisté, že ve čtyřiceti budeme tetky, a to snad nejsme. Nic moc se naštěstí nezměnilo, a já doufám, že nikdy nezestárnu. Ať už budu mrtvola čtyřiceti– nebo osmdesátiletá. I když sto dvacet zní taky zajímavě...

<

32 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


REPORTÁŽ

Švejdíka našikmo viděti – dlouhou cestu před sebou míti

Na levý noze cejtim první puchejř Povídáme si o tom jednoho nedělního rána v pražské Stromovce. „Třeba ten Mácha. Prostě se sebral a šel a z Prahy do Litoměřic to dal za den. A ještě to vzal přes Bezděz... To přece furt musí jít!“ A tak jsme šli. Text: Jakub König Obrázky: Jakub König, Jaromír Švejdík

34


Jaromír Švejdík zpívá v kapele Priessnitz, v Umakartu, v Bombers a v Kafka bandu. Do toho kreslí komiksy. S Jaroslavem Rudišem napřed vytvořil trilogii Alois Nebel a sám pak vedl tým výtvarníků, který pracoval na stejnojmenném filmu. A kromě toho je Jaromír taky chodec. Občas prostě vyrazí. A jde. A já chci s ním. Nápad s Máchovou cestou se nám zalíbil oběma, a tak 20. března ráno stojíme opět ve Stromovce. Na zádech mám bágl, v něm větrovku, kartáček a prádlo. Na nohou rozdrbané adidasky, protože se mi nechce dupat v těžkých outdoorových botách. A rovnou jdeme. Co taky. „Třicet kilometrů člověk ujde v  klidu,“ vypráví Jaromír a já poslouchám, protože o pochodech vím kulový. „Čtyřicet kilometrů, to se pak ráno ještě zvedneš. Ale 60 kiláků... Vápník posiluje kosti. To se bude hodit, až se na nohách 60 je dost.“ Kejvu, jako že jasný. úplně ošoupe maso „Akorát vlastně přesně nevím, kolik to je do toho Mělníka. Jestli těch 40. Nebo víc?“ Trochu mi zatrne. Ale jsou to tak abstraktní čísla, že se mi to TO SE ROZEJDE za chvilku vykouří z hlavy. „Hlavně je dobrý se nezastavovat,“ komentuje to Jaromír, Dost si pochvalujeme, že když na chvilku zastavíme na cigáro. A má recht. Protože jsme vyrazili v týdnu. O víkendu i těch pět minut na židličce u přívozu si vybere svoji daň. jsou všude cyklisti a  na  úzký Máme za sebou sotva 13 km a svaly na nohách začínají cestě občas není kam uhnout tuhnout a chodidla bolet. „To se rozejde,“ komentuje to a taky je to otrava. Jenomže už lakonicky Jaromír. A jdeme dál. u stánku v Roztokách je jasný, Po pár dalších kilometrech mi s hlasitým lupnutím že to má i svoje stinné stránky. praskne puchýř, co pokrývá skoro celé bříško palce na levé Jak nikdo nejezdí, kiosky u cesty noze. Cítím, jak se mi do boty rozlije snad panák tekutiny, jsou důsledně zavřené. Ale to a snažím se na to nemyslet. Popravdě jediný, k čemu se nás samosebou nerozhodí, jdem upínám, je blížící se chvatěrubská hospoda. Jsme na devasotva pár hodin, blížíme se k Řeži tenáctém kilometru a začíná mi být trochu ouvej. U Staa je vážně krásně. Na levý noze rosty mají naštěstí otevřeno a laskavý hospodský nám cejtim první puchejř, ale když člo- připraví aspoň tlačenku a utopence. V rádiu hlásí, že je věk jde, vlastně to ani moc nebolí. poslední zimní dopoledne a kolem šesté večerní vejdeme A my jdem. Bez přestávky. do jara. Vida nás, kujóny.

Sesunu se na zem ke stromu a odevzdaně koukám do kraje. Nakonec se dovlečeme do následující Nelahozevsi, kde v hospodě čekáme na vlak. Obsluhuje nás přenádherná servírka. Ptáme se, jestli se náhodou nejmenuje Márinka. Nebo aspoň Lori. Ale ne. Jmenuje se Šárka. Tak se vlečem dál. Na nástupiště a vlakem jedeme dvě zastávky k dalšímu mostu přes Vltavu. Mácha si taky určitě naskočil na valník, když moh, utěšuju se. A posledních deset kilometrů do Mělníka, který neustále vidíme na ostrohu před sebou... jak se vůbec nepřibližuje... to už je taková halucinace pro pokročilé. Bloudíme ve vysoké žluté trávě a bažinách, motáme se a vracíme. A pak jsme najednou u řeky a přes most a Mělník, tyvole, Mělník a slunce zapadá nad Řípem a odráží se v soutoku Labe a Vltavy.

>

HALUCINACE PRO POKROČILÉ Po hodině U Starosty je rozcházení ještě o pořádný kus horší. Naštěstí je to do Kralup nad Vltavou coby kamenem. „A pak už jenom nějakých deset,“ odhaduje Jaromír a já se vleču za ním. Není to zatím strašný, ale unavenej jsem dost. A popravdě si těch deset představit neumím. Když po půlhodině dorazíme k rozcestníku, přijde mi, že mi šikmý podvečerní slunce muselo nablikat do očí. Dalších 19 km? Cože? ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Víte, co pes na STOPku?

35


REPORTÁŽ

Takhle viděl Bezděz Jaromír Švejdík alias Jaromír 99...

V hospodě U Beníšků se o nás starají ukázkově. Pivo, steak, panáka... a zatímco Jaromír ještě zůstává na jedno s místními, já mizím do kanafasu.

V RÁJI ZAVŘENO Druhý den ráno je krásně a my stoupáme po silnici vzhůru. Jaromír nakonec poseděl s místními hluboko do noci, ale vypadá neuvěřitelně svěže. Za námi mizí město a vlastně to docela jde. Nohy fungujou, i když bolej. A jakmile vejdeme do lesa na měkkou hlínu, je to fakt krása. Pomalu scházíme krásnými lesy do Kokořínského dolu. Zajímavost. Když jeden čurá, druhý nezastavuje. Takže se často stane, že jdeme další tři kilometry třeba padesát metrů od sebe. Každej si myslí na to svý, rytmus chůze ...a takhle Karel Hynek Mácha zvláštně ukolébává. Cejtim, jak se přepínám do zvláštního offline módu, kdy si hlava Posledních deset kiláků k penzionu Ráj je zavřený. A tak šlapem. Bezděz, když se konečně vyloupne jede na volnoběh. A pak se zase na chvilku potkáme a navážeme po tom krátkém posezení zase tortura. Ale na obzoru, je tak strašně daleko, až mi málem zaskočí. Ale na hodinu starej rozhovor. trochu menší než včera. Mlčíme a jdeme. už jsem si zvykl. Nemá cenu o tom bůhvíjak přemejšlet. V hlubokých údolích Koko- A ještě trochu víc mlčíme, když se ukáže, že Prostě jdeš. A dokud se nezastavíš, je to dobrý. řínska je krásně. Procházíme jak penzion Ráj, tak všechna přilehlá ubyNakonec na poslední chvíli dorazíme na nádraží Bezmalými vesničkami i kolem samot tování otvírají až za týden. Chvilku zničeně děz a plácnem sebou na lavičku a já vim, že teď už se budu tak malebných, jak z nějaké pře- sedíme na autobusové zastávce a nakonec muset jenom dobelhat k vlaku. A jsme za 40 minut zase slazené pohádky. Do  kopce, se nad námi ustrne nějaký řidič a hodí nás zpátky v Praze. Kousek od místa, z kterýho jsme vyráželi. z kopce. Po dvaceti kilometrech pár kilometrů zpátky do hotelu Kokořín, kde A jako by se to celý vlastně ani nestalo. Ale ty nohy, ta spázastavujeme v hospodě U Gro- si dopřejeme sprchu a skvělou večeři a dvě lená kůže, ty puchýře... ti dva orvaný týpci, co si to štrábiána a mají otevřeno a je to fajn. obří postele, jak z pornofilmu. dujou od metra ještě na jedno vítězný pivo. Tyjo, ti vědí.

<

NEPŘEMEJŠLET, NEZASTAVOVAT Třetí den už trochu spěcháme. Už od prvního dne víme, že do Litoměřic to není možný stihnout. Ale doufáme, že to zvládneme alespoň na Bezděz. Rozhýbáváme zrasované nohy a stoupáme do příkrého kopce. A pak jdeme po lukách k hradu Houska, kde je díra do pekla a který je zavřený. Zase marně doufáme, že po cestě narazíme na občerstvení, ale všechno je zavřený, zavřený,

36

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


SPORÁK

Když salát, tak ze svíčkové Jasně, můžete si udělat salát z pár listů něčeho nebo z rajčete a okurky, ale to nebude žádná paráda. Jestli má být salát co k čemu, musí v něm být něco navrch. Třeba steak. Nejste přece králíci. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

38


• KVALITA Základem salátu je kvalita. Používáte tu jen pár ingrediencí, tak nešetĜete. SvíÝková musí být pravá, salát by mçl být dokonale Ýerstvý, parmezán si kupte originální aËolivový olej ten nejlepší (skoÝte si doËnçjaké té italské prodejny, už jich je vËÜesku celkem hojnç). Vyberte si iËkvalitní sĶl aËpepĜ použijte jen Ýerstvç mletý (jestli nemáte mlýnek, roztluÝte kuliÝky pepĜe vËutçrce nebo hmoždíĜi). Pak teprve propadnete kouzlu salátu. Kdo by ostatnç chtçl chroupat blátivý nahnilý salát postrouhaný eidamem aËzalitý olejem ze zbytkĶ olivových pecek.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE 15 dkg pravé svíÝkové sĶl, pepĜ smçs koĜení dle libosti – my použili rozmarýn

• • • ARANŽOVÁNÍ Salát mezitím zakápnçte olejem, promíchejte, nejlépe rukama. Každý lístek salátu musí být vËoleji obalený, staÝí lehce, ale pĜece. Pamatujte, že byste si lístky mçli natrhat naËsousta, která pohodlnç sníte. Jinak budete mít olej až zaËušima. Salát dejte naËtalíĜ. Pak naËnçj navršte maso, • • GRILOVAČKA postrouhejte parmezánem, Ale dost kázání, teá už to pĶjde rychle. Náš trochu zakápnçte citronem. salát je hotový opravdu zaËchvilku. Vemte Nakonec použijte kvalitní sĶl steak svíÝkové, potĜete ho lehce olejem aËdejte aËÝerstvç mletý pepĜ. Salát naËgril nebo grilovací pánev. AËgrilujte tak, jak budiž pochválen. máte steak rádi. My si ho udçlali naËmedium. Jakmile je maso hotové, obalte ho vËkoĜení, my jsme si nasekali trochu rozmarýnu. AËnakrájejte naËtenké plátky. ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2 hrsti smçsi natrhaných salátĶ (lollo rosso, lollo bianco, rukola, ledový, Ĝímský, polníÝek atd.) olivový olej parmezán citron

39


Text: Michal Pařízek, Jan Červenka, Magdalena Schlindenbuchová, Richard Šulc

BARCELONSKÉ JARO K Pražskému jaru patří smyčce, k tomu barcelonskému kytary a synťáky. Koncem května se tam už třináct let koná původně skromná přehlídka, která lety přerostla do jednoho z největších fesťáků v Evropě. Primavera Sound letos začíná v pondělí 26. května. Letošnímu ročníku vévodí Pixies (s novým albem!), Arcade Fire nebo The National, vůbec prvním oznámeným jménem byly kultovní Neutral Milk Hotel. Dále vystoupí například Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, St. Vincent, Warpaint, Kronos Quartet, Slint nebo Spoon; festival nabízí také spoustu jmen z metalové, punkové, elektro nebo world music scény. Přijedou věkovití hrdinové jako Dr. John, Caetano Veloso, Sun Ra Arkestra, Television, Mick Harvey nebo angličtí noise pionýři Loop, kteří nekoncertovali více než dvacet let. Prostě jmen, že se nevejdou na plakát. www.primaverasound.es

40

TEMNÉ BASY Z KALIFORNIE Koncert The Glitch Mob byl ohlášen už na začátku roku, a čekání tedy trvalo celých pět měsíců. Na konci května ale elektronické trio z Los Angeles konečně rozvibruje drsnými beaty pražský klub Roxy, a to v rámci představení svého nového alba Love Death Immortality. Styl kapely je pořád stejně temný a syrový. Kombinace hrubých kytarových riffů a hluboké basy dokáže člověka bez problému dostat do transu. Aktuální hit Canˇt Kill Us je toho jasným důkazem. Kromě novinek se ale určitě můžete těšit i na starší kousky, jako je například Drive It Like You Stole It, který se objevil na jejich prvním albu Drink The Sea z roku 2010. Elektronická skupina The Glitch Mob vystoupí 26. 5. 2014 v Roxy. www.theglitchmob.com


REMIX ŽIVOT NA LANĚ I POD NÍM Píše se rok 1974, New York má novou dominantu Světového obchodního centra a lidem začíná další, ničím výjimečný srpnový den. Obyčejný ale není pro francouzského provazochodce, který se rozhodne na zavěšeném laně a bez zajištění několikrát přejít vzdálenost mezi Dvojčaty. Tak začíná román Co svět světem stojí Columa McCanna a také i příběhy několika osob, kterým se v tento den změní život. Způsob, kterým se McCannovi povedlo vylíčit život v New Yorku sedmdesátých let, je neopakovatelný. Hemžení ve městě plném špíny, bídy a spodiny v Bronxu, ale také bohatství a přepychu na Manhattanu, si projdete až na dno. www.odeon-knihy.cz

HLUKOVÝ ČARODĚJ Ben Frost, Australan žijící na Islandu, prý umí dělat nejlepší noise dneška. Kromě toho se podílel hned na několika soundtracích filmových i divadelních, jeho hudba se často používá při zvukových instalacích, spolupracoval s Björk, Swans, Brianem Enem a spoustou dalších. Očekávané nové album AURORA vychází 26. května, ale s novým programem, který vznikal z velké části v africkém Kongu, se Ben Frost v Praze představí už o tři dny dřív, v pátek 23. května v klubu Meet Factory. Novinka je z velké části postavena na živých bicích (hostuje tu Thor Harris právě ze Swans) a snad každý tón bolí. Špunty s sebou, není čas na hrdinství. www.kyeo.net

MUSTANG MÁ NAROZKY Přesně před 50. lety poprvé zaburácel motor jedné auto ikony. Ford Mustang je kult, a to nejen díky filmům, jako jsou Bullitův případ nebo 60 vteřin. A když má narozky takovýhle auťák, je potřeba to oslavit. A tak Mustang Riders klub pořádá 24. května vůbec první čtvrtmílové sprinty amerických vozů na Letišti Václava Havla v Praze určené pro veřejnost. Ale nebudou to jen závody. Bude to především přehlídka mustangů starých i mladých, na oslavu dorazí i další americká fára a pach benzínu se bude mísit s vůní nefalšovaných burgerů. Bude to prostě jízda. http://sprinty.mustangridersclub.cz

ČiliChili | 5 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

41


Konec dobrý, všechno špatně Důvodů, proč se do kin často dostane jiná verze filmu než zamýšlel režisér, je spousta. Může jít o vystřižení mládeži nevhodných scén, cenzorské zásahy, změny navržené testovacím publikem nebo si producent prostě postaví hlavu a řekne, že jeho vize bijáku je prostě hezčí. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

42

Režisérskou řežbu odstartovala Divoká banda


A

ž do půlky 70. let se pod termínem „režisérský střih“ rozuměla hrubá verze, kterou schválil režisér, podle které se dále skládala hudba, nasazovaly zvuky a podobně. A kterou nikdo nikdy v kině neviděl. To změnil až pan Jerry Harvey, filmový scenárista a programový šéf kina Beverly Canon Theatre. Když se dozvěděl, že na promítání westernu Wild Bunch bude přítomen sám režisér Sam Peckinpah, vyhrabal v archivu původní, nezkrácenou a řádně krvavou verzi. Z představení se stal hit a díky Harveyho nápadu se začaly režisérské verze filmů objevovat čím dál častěji. Sám Jerry se později stal programovým ředitelem vlivné kabelové stanice Z Channel, která se na režisérské střihy specializovala a stala se kultem pro celou generaci kinofilů včetně režisérů, jako jsou Robert Altman, Jim Jarmusch a Quentin Tarantino. REJŽAŠMIK Sci-fi epos Blade Runner Ridleyho Scotta je učebnicovým příkladem, jak dlouhá cesta může k finální podobě filmu vést. Když bratři Warnerové poprvé pustili depresivní příběh vyhořelého lovce androidů testovacímu publiku, dočkali se tak negativní reakce, že film okamžitě putoval pod kudlu. Zásadní vedlejší linie, která naznačuje, že Deckard (Harrison Ford) může být sám androidem, skončila pod stolem. Přes scény se nese dodatečně nahraný voiceover, který má pravděpodobně vysvětlovat, co se ve filmu děje, ale ve skutečnosti jen ukazuje, jak strašně moc Harrisona Forda n štve (povídá se, že se musel před nahráváním opít, aby ho skousl). Největší zvěrstvo ale přijde na úplný závěr. N Namísto otevřeného konce, při kterém Deckard odchází s androidkou Rachel vstříc nejisté budoucnosti, nám Ford otráveně sdělí, že oba zamilovaní hrdinové budou budo žít šťastně a spokojeně na věky věkův. Navíc se m monolog line přes nepochopitelný letecký záběr na zalesněné na za pohoří. Pikantní je, že ten záběr vůbec nena nenatočil Scott. Jde o nepoužitý materiál z Kubrickova Os Osvícení. Moment, kdy roce 1991 vplula do kin původní Mome Scottova verze bez komentáře a  happy endu, se zapsal d do filmové historie. Zrodil se Directorˇs Cut s  velký velkým „D“. Paradoxní je, že tato verze vlastně

Udělat z Willa Smithe, hrdinného zachránce lidstva, Willa Smithe, masového vraha, nejde.

režisérským střihem nebyla. Šlo o kopii, která byla původně určena jen pro testovací publikum. S  Blade Runner: Final Cut se Ridley vytasil až v roce 2007 – pětadvacet let po původní premiéře. Celý film prošel audiovizuálním remasteringem, speciální efekty jsou digitálně vymazlené ( jednorožci se už nekýve roh) a scéna honičky prchající striptérky byla natočená celá znovu. Po dvaceti letech, se stejnou herečkou. Zásadně se ale mění celé vyznění příběhu. Deckard nezažívá ani šťastný konec, ani není v roli rytířského zachránce krásné dámy. Stojí před faktem, že on sám může být replikant, robot, které celý život lovil. VÝDĚLEK V OHROŽENÍ Podobný osud jako Blade Runnera potkal i adaptaci románu Richarda Mathesona I Am Legend. Kniha vypráví o lékaři, který přežil pandemii záhadného moru a bojuje o život s lidmi přeměněnými v upírozombíky. Byla mimochodem zfilmována už dvakrát předtím. Poprvé jako průměrný The Omega Man s Charltonem Hestonem a podruhé coby vynikající L'ultimo uomo della Terra (Poslední muž na Zemi) italského režiséra Ubalda Ragony. To samozřejmě Hollywoodu nevadí, protože předělat předělané je jednodušší než vymyslet něco nového. Zvlášť, když do předělávky můžete nasadit Willa Smithe. A v tom se skrývá zádrhel.

>

Podle rejži Blade Runner dopadne docela jinak ČiliChili | 5 | 2014 ČiliC cilichili.cz | facebook.com/cilichili cilichil

43


Aby film vydělal na Fresh Princův osmimístný honorář, je potřeba drsnou zombiárnu upravit na plus minus rodinný film. Což I Am Legend rozhodně není, zvlášť kvůli závěrečné pointě. „Já, legenda“ totiž v knize neznamená legendárního lékaře, který nalezne lék a zachrání jím lidstvo. Je to hořké poznání člověka, který zjistí, že upíři, kteří po desítkách hynou jako pokusní králíci jeho výzkumu, nejsou monstra, ale nová civilizace lidí změněných epidemií. Jako masový vrah končí před soudem a na popravišti. Udělat z Willa Smithe, hrdinného zachránce lidstva, Willa Smithe, masového vraha, samozřejmě nejde. Nicméně původní závěr filmu cosi takového naznačoval. Lékař se v něm odváží vystoupit z úkrytu mezi smečku zombíků, kteří mu proti očekávání neukousnou hlavu, ale převezmou od něj svou kamarádku a odejdou. Poslední pohled hrdiny pak sklouzne na zeď polepenou polaroidy desítek obětí jeho výzkumu, které poprvé vidí ne jako monstra, ale jako bytosti schopné lásky a soucitu. Z další variace příběhu „hrdina zachraňuje vesmír“ se tím najednou stává příběh se sakra velkým otazníkem, což nemohlo skončit jinak než rázným zásahem studia. Poté, co testovací publikum označilo původní konec za zmatený a nehezký, nechali natočit závěrečnou scénu s velkou explozí a cestou do komunity těch správných, zdravých lidí. Původní režisérský konec naštěstí nezmizel úplně a je k vidění na DVD. Film je sice od předlohy ještě hodně daleko, ale aspoň konečně dává nějaký smysl. BARBARSKÝ ŘEZ Boj režisérů o právo dokončit své dílo podle svého se odehrává na všech úrovních. I na těch nejvyšších. Tenkrát v Americe je veledílo, kterému Sergio Leone obětoval závěrečné roky svého života. Na scénáři

44

O pár vteřin delší záběry a nějaký ten litr krve v Úsvitu mrtvých navíc dodávají režisérskému střihu správný nemilosrdný drajv

mafiánské ságy pracoval Leone dvanáct let, dokázal ho odříkat zpaměti obraz po obraze a na sklonku kariéry neměl potřebu dělat kompromisy. Původních šest hodin filmu sestříhal na 269 minut a po naléhání distributorů ukrojil dalších čtyřicet právě včas, aby stihl premiéru na festivalu v Cannes. Film se okamžitě stal kultem. Do evropské distribuce sám Leone připravil verzi o čtyřicet minut kratší, ovšem při jednání s distributory v USA narazil. Jelikož se obě strany nedokázaly dohodnout, vzali distributoři věci do vlastních rukou. Film předhodili celkem osmnácti střihačům, kteří snímek postupně osekali na dvě hodiny a navíc ho přestříhali tak, aby na sebe scény chronologicky navazovaly. V porovnání s režisérskou verzí, která se pohybuje mezi různými časovými rovinami, prolíná se s flashbacky a sny, tedy nešlo o střih, ale o úplně jiný film. Navíc špatný film, který v kinech propadl, nedostal ani jednu nominaci na Oscara a kritiky znalé původní verze uváděl v zoufalství. Pauline Kaelová z časopisu New Yorker napsala, že „nepamatuje horší případ barbarského zmrzačení uměleckého díla“, zatímco kolega Vincent Canby poznamenal, že střihač si při výběru scén pravděpodobně házel mincí. Once Upon a Time in America se dočkalo u amerického publika uznání jen díky televizní stanici Showtime, která v roce 1985 uvedla obě verze, a díky festivalům a nezávislým kinům, kde se


Odvaha opustit klišé pomalých zombíků a nechat je pobíhat jako čamrdy zaslouží metál

promítaly evropské kopie. Leone, který zemřel v roce 1989, už žádný film nenatočil a nestačil ani zrekonstruovat úplně původní 269minutovou verzi. Díla se naštěstí nedávno chopily Leoneho děti, nadace Martina Scorseseho a firma Gucci a film byl k vidění vloni v Cannes. PÁR VTEŘIN, KTERÉ CHYBÍ Zombiárna Zacka Snydera Dawn of the Dead neutrpěla změněným koncem ani změněným dějem, ale nutností dělat kompromisy, aby se film vůbec dostal do kin. Ne že by kinoverze byla nějaký čajíček. Naopak – odvaha opustit klišé pomalých neohrabaných zombíků a nechat je pobíhat jako čamrdy zaslouží metál. Jenže cenzorská pravidla americké kinodistribuce povolují jen určitý objem krve a určité množství ustřelených končetin a obě normy jsou na 100 minut masakrózního bijáku krátké. Takže opravdový Úsvit vzešel až s DVD s necenzurovaným režisérským střihem. Oproti kinoverzi v něm přibude jen jedna krátká scéna a celý (a velmi podstatný) rozdíl spočívá v časování záběrů. Jestli chcete vidět, jak malé změny dokážou nakopnout film do daleko vyšších otáček, zkuste se podívat na obě verze. O pár vteřin delší záběry a nějaký ten litr krve navíc dodávají režisérskému střihu správný nemilosrdný drajv a nepolevující napětí, které přesně odpovídá atletickým výkonům jeho živých mrtvých. Mimochodem – stejný respekt si Zack Snyder zaslouží za to, že si dokázal na Warner Brothers vydupat ne jeden, ale hned dva režisérské střihy Watchmenů. Druhý, zvaný „Ultimate Cut“, dokonce proplétá hlavní dějovou linii s animovaným minipříběhem Příběhů Černé lodě. Přesně tak, jak se děje v původním, Pulitzerovou cenou ověnčeném komiksu.

OPAK: NEPOVEDENÉ REŽISÉRSKÉ STŘIHY Hollywoodský veterán Lawrence Turman (produkoval napĜíklad ŏlmy Johna Carpentera) jednou prohlásil, že „poslední stĜih by mçl náležet nejtalentovançjšímu aËnejprozíravçjšímu Ýlovçku. PĜi troše štçstí je jím režisér, ale vždycky tak tomu není“. ProÝež existuje iËĜada ŏlmĶ, které sice režiséĜi pĜestĜíhali, ale nic dobrého to nepĜineslo. ÚSVIT MRTVÝCH PĶvodní verze Úsvitu mrtvých zËroku 1978 existuje veËtĜech verzích. VËamerické, vËevropském sestĜihu mistra italských krvákĶ Daria DƍArgenta aËrežisérské verzi George A. Romera. Podle názoru kritikĶ iËfanouškĶ je právç Romerova verze nejslabší. Oproti Argentovu stĜihu je oËcelých dvacet minut delší, pĜiÝemž vçtšina toho Ýasu je vçnována zdlouhavé expozici, která nic neĜeší aËŏlm nikam neposouvá. DONNIE DARKO Kultovní úspçch debutu pĜivedl režiséra Richarda Kellyho naËmyšlenku, že by mohl vydat svou vlastní zamýšlenou verzi, aËukázalo se to jako chyba. Jednak nakrknul fanoušky tím, že nahradil úvodní písniÝku „The Killing Moon“ ucajdaným songem „Never Tear Us Apart“ odËINXS. Hlavnç ale dodané scény ubraly ujetému fantasy pĜíbçhu naËtajemné haluznosti.

PROPAST Jestli existuje vçÝný šĨoura, tak je to James Cameron. Nenechá naËpokoji ani taková eponymní díla jako VetĜelci nebo Terminátor 2 aËkaždou chvíli se vytasí sËnovou verzí, která ale kËté kinodistribuÝní nic nepĜidá (oË3D verzi Titanicu radši pomlÝíme). NejhĶĜe ovšem dopadla Propast, veËkteré se doÝkáme halabala pĜilepené desetiminutové mimozemské pĜednášky, co jsme my lidé zaËpacholky aËjak bychom si mçli dát majzla, aby nás zaËtrest nespláchla tsunami. Trikový zábçr naËobĜí megavlnu je sice fajn, ale jinak scéna pĶsobí dojmem, který se nedá popsat lépe než jako „WTF?“ DVAKRÁT SPIELBERG Velký vypravçÝ sËrežisérským stĜihem ujel hned dvakrát, ale je potĜeba dodat, že vËobou pĜípadech naËžádost studií. UËBlízkých setkání tĜetího druhu poËnçm chtçli, aby pĜidal zábçr zevnitĜ mimozemské lodi. Scéna posloužila jako lákadlo naËobnovenou premiéru, ale poškodila kouzlo nevidçného tajemna. VËpĜípadç E.T.ho pak pĜimçli digitálnç nahradit policejní zbranç vysílaÝkami (protože veËŏlmu pro dçti se nesmí ukazovat bouchaÝky). Navíc E.T. digitálnç upravili obliÝej, aby byl legraÝnçjší, aËpĜidali jednu rádobyroztomilou scénu zËkoupelny. Všeho pak Steven politoval.

<

ČiliChili | 5 | 2014 ČiliC cilichili.cz | facebook.com/cilichili cilichil

45


46

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Tady je Vodafonovo SkvÛlá parta z obchodu v Hradci Králové vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

47

Mobilní aplikace Zprávy z Vodafonu

48

50

Mįj Vodafone Nové stroje

Máme pro vás slevu až 2000 KÎ na telefony a tablety, které podporují naše superrychlé pĚipojení. Najdete je oznaÎené logem Turbo Internet na str. 54–61.

46

Vodafone experti

51

Telefony s Turbo slevou Všechno o telefonech Pęedplacená nabídka Pęipojení s Vodafonem Vymyšleno pro ūrmy Roaming

71

Red tarify

72

Online rezervace Vodafone experta. Zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti ti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

Sleva na zaĚízení podporující Turbo Internet.

52 54 62 65 68

SIM karta pro Turbo Internet zdarma. VymÜníme vám SIM kartu, abyste si mohli užívat superrychlý internet v mobilu.


Aplikace

47

Aplikace lásky KvÛten a láska patęí k sobÛ. Už léta. Jenže nic není jako bývalo, a tak si letošní mÛsíc lásky mįžete užít ještÛ víc díky pár skvÛlým aplikacím, které se hodí pro každý vztah.

HVÛZDNÁ OBLOHA NA DLANI Ukazovat partnerovi jarní noÍní oblohu hu a vyprávÛt: „Tamhle je Kasiopeja, tamhle Orion...,“ to se cení. A nikdy to nebylo snadnÛjší. Tedy pokud máte aplikaci Night Sky. Pak už jen staÍí lehnout si do trávy, namíęit telefon na hvÛzdnou oblohu a zírat. V reálném Íase uvidíte názvy všech vesmírných objektį nad hlavou, na které zacílíte, ilustrace souhvÛzdí nebo skuteÍnou fázi MÛsíce. Navíc si všechno mįžete pÛknÛ pęiblížit. Sice to stojí pár kaÍek, ale podívaná je to za všechny prachy. iOS , Android

SOCIÁLNÍ SÍĥ VE DVOU JasnÛ. Se svým partnerem se mįžete žete potkáva potkávat na Facebooku, Twitteru a tak podobnÛ. Jenže aplikace Between, to je nÛco jiného. Je na míru ušitá moderním párįm. Umožní vám tęeba zaznamenávat minulé i budoucí momenty do spoleÍného katalogu vzpomínek. Ten pak skvÛle poslouží jako osvÛžovaÍ pamÛti. Pokud vedete vztah na dálku, zajisté vám poslouží soukromý chat nebo sdílený kalendáę, který napę. odpoÍítává dny do vašeho pęíštího setkání. A také vás samozęejmÛ upozorní na blížící se výroÍí. iOS, Android

NAJDI A ZAMILUJ SE Tinder je sociální aplikace pro ty, kteęí lásku teprve hledají. Pomáhá totiž se seznamováním. StaÍí, když se pęihlásíte, a v aplikaci vytvoęí profil na základÛ informací z Facebooku, který bude založený na vašich zájmech, sítích, místech, kde se vyskytujete, a pęátelích. Aplikace vám následnÛ nabídne pęijatelné partnery z vašeho okolí. A pak už jen „líbí-nelíbí“ a mįžete doufat, že se v tom „líbí“ s nÛkým shodnete. Když to zajiskęí na obou stranách, aplikace vás pęesune do privátní chatovací místnosti, kde už to bude jen na vás. A je to i v ÍeštinÛ. iOS , Android


48

Zadáno pro Vodafone

Více informací najdete na www.nadacevodafone.cz/Vpohybu

Dáme vÛci do pohybu? Jięí Vrba se jednou spoleÍnÛ s kamarády vydal do ulic Ìeských BudÛjovic demonstrativnÛ sbírat odpadky. A bÛhem pár let se z toho stal oÍistný festival Odpadfest. Sbírat dnes chodí 500 lidí a na veÍerním koncertu se jich zdarma baví tisíce. Když na Hithit.cz vyberou 60 000 KÍ, Nadace Vodafone sumu zdvojí. Jste mladí, máte nápad, jak zlepšit vaše okolí, a rádi byste ho uvedli do pohybu? Tak pęesnÛ vám je urÍen program Vpohybu Nadace Vodafone. Ten podporuje iniciativu, kreativitu a komunikaÍní dovednosti mladých lidí. Fandíme aktivitám kulturním, volnoÍasovým, ekologickým, sociálním nebo zamÛęeným na obnovu veęejných prostranství. Žádat o grant mįžou skupiny mladých lidí do 26 let nebo nestátní neziskové organizace, které vedou mladí do 30 let. Takoví, jako je tęeba i Hanka Syrová, která se se spolužáky rozhodla instalovat v pęírodÛ houpaÍky.

ChtÛjí tak umožnit lidem, aby si sedli a kochali se krajinou. A nejen to. ZároveĈ dávají ostatním možnost, aby sami upozorĈovali na krásná místa tím, že na nÛ houpaÍku poęídí. Na 35 jich už Hance pęispÛla Nadace Vodafone. Do krajiny jich chce umístit celkem sto. Mįžete jí v tom také pomoci podporou projektu na portálu Hithit.cz. Nebo máte i vy originální nápad, jak dát vÛci do pohybu? Pęihlaste se nejpozdÛji 30. kvÛtna do 9. roÍníku programu Vpohybu Nadace Vodafone.

Vodafone pomáhá dobrým nápadım. Těeba projektem Vpohybu nebo podporou soutÝže Nápad roku

Co je to odpadkový mejdan? StáhnÜte si aplikaci Layar, zamiĚte na fotograŭi a uvidíte video.

VPOHYBU LONI: Pěihlásilo se 215 projektı Bylo vybráno 47 projektı Získaly 4,3 milionu KÏ


Zadáno pro Vodafone

Pomáháme nápadįm na svÛt Dnes ještÛ ani ne tęicátník František Churý v roce 2009 vymyslel systém pro poÍítaÍe a mobily Keepinhead.com, který lidem umožnil zapamatovat atovat si lépe cizí slovíÍka. BÛhem studií ho ještÛ dopiloval a nakonec se z toho mohla stal základ jeho dnešního úspÛšného podnikání. Se startem mu pomohla i soutÛž Nápad roku, jejímž partnerem je spoleÍnost Vodafone. V soutÛži Nápad roku se letos již posedmé vybírají nejlepší podnikatelské zámÛry u nás. VítÛzové pak získají pomoc s jejich uvedením na trh nebo posunutím do vyššího levelu. Jedním z finalistį loĈského roÍníku byl i Jięí Mikoláš. Ten už v roce 2002 založil znaÍku Jiras Games a pod jejím jménem zaÍal vytváęet spoleÍenské hry. Do soutÛže se však pęihlásil s úplnÛ jiným nápadem – 3D pohlednicemi Magic Cards. Na první pohled klasické papírové pohlednice. Na pohled druhý – s mobilním zaęízením v ruce – skrytý 3D svÛt. Možností chytrých telefonį využívá i jeho poslední novinka – druhá generace plyšáka Puffyho. Ta v ruÍkách dítÛte díky mobilní aplikaci doslova ožívá a s pomocí rįzných her uÍí nejmladší dÛti rozeznávat základní kognitivní kategorie, procviÍovat barvy, rozvíjet motoriku a vede i k fyzické aktivitÛ. Starší dÛti se uÍí pracovat s pamÛtí, soustęedit se a rozhodovat se, tvoęit slova i pohotovÛ reagovat. V soutÛži Nápad roku však už uspÛla i ęada nadšencį, kteęí takové zkušenosti jako Jięí Mikoláš nemÛli.

Co však mÛli všichni, byl zajímavý podnikatelský nápad. Ale pozor. O úspÛchu v soutÛži nerozhoduje jen jeho originalita, obrovský dįraz se klade také na jeho proveditelnost, potenciál dalšího rįstu a kvalitu zpracování projektu. V rámci finálového kola se navíc hodnotí osobnost podnikatele. V uplynulých roÍnících dosáhla celková hodnota investic pro vítÛze 47 milionį KÍ. I letos se nÛkolika dalším lidem splní jejich podnikatelské sny. Deset finalistį soutÛže se mįže tÛšit na finanÍní a vÛcné odmÛny v celkovém objemu pęes 1 milion korun. My jsme rádi, že jako V Vodafone mįžeme být titulárletoš ním partnerem letošního roÍníku soutÛže.

Aplikaci Magic Cards si mİžete stáhnout pomocí QR kódu, namiĚte s ní na tuhle pohlednici a zaÎnou se dít vÜci.

LOĈSKÝ ROÍNÍK V ÍÍSLECH: Pěihlášeno 122 projektı OcenÝno 10 Ůnalistı Celková výše vÝcných cen 1,6 milionu korun VítÝz získal 100 000 KÏ v hotovosti a vÝcné ceny v hodnotÝ 150 000 KÏ WWW.NAPADROKU.CZ

49


50

Mįj Vodafone

Více informací najdete na muj.vodafone.cz

MÛjte svįj úÍet stále pod palcem Jestli chcete mít svįj úÍet u Vodafonu kdykoli jednoduše po ruce, udÛlá vám tahle služba radost. Mįj Vodafone je zadarmo a jediné, co k nÛmu potęebujete, je Ítyę až šestimístné heslo, které jste si vybrali pęi koupi SIM karty. A to je všechno. VážnÛ!

JeštÜ lepší Mİj Vodafone Na internetu naši službu najdete snadno. NajeÏte na muj.vodafone.cz a je to. Nebo si stáhnÛte aplikaci Mįj Vodafone do iPhonu, Androidu nebo novÛ i do Windows Phone 8. Snadno se pęipojíte z poÍítaÍe i telefonu, získáte nejkomplexnÛjší správu svého úÍtu a spoustu dalších vÛcí: Detailní VyúÍtování tęeba v PDF a možnost rychlé úhrady pomocí karty Íi QR platbou. Službu Chytrý pęehled, která vám zobrazí aktuální utracenou Íástku a pęehled Íerpání volných jednotek. Transparentní nastavení služeb, ceny i tarifu. Výdaje pod kontrolou se službami FlexiLimit, FlexiStrop, Roamingový datový limit Íi InformaÍní SMS. Detaily smlouvy kdykoli k dispozici. Možnost objednání telefonu na splátky. Aktuální stav a správu úÍtu. Možnost dobíjení kreditu.

NaÍtÛte QR a mįžete si rovnou stáhnout aplikaci Mįj Vodafone pro svįj operaÍní systém.

NovÝ také pro Windows Phone 8


Nové stroje

51

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Dva nové kousky Jeden je chytrý telefon a druhý je tablet. Ale elegáni jsou to oba. V našich obchodech jsou úplnÛ noví. A za málo penÛz vám nabídnou opravdu hodnÛ muziky.

Huawei Ascend G630 Poěádný 5palcový HD displej Tenký elegantní design 8 Mpix fotoaparát s autofokusem výkonný 4jádrový procesor

Nyní jen

1977 KÏ

Nyní jen

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

Celková cena na splátky 4377 KÏ

2377 KÏ

Vodafone Smart Tab 4 8" Exkluzivní tablet za skvÝlou cenu NeuvÝěitelnÝ ostrý 8"displej s HD rozlišením Vychytaný operaÏní systém Android 4,3 Jelly Bean Stabilní výkon a solidní výdrž baterie

Celková cena na splátky 4777 KÏ Uvedené ceny jsou platné pěi nákupu zaěízení na splátky s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 249 KÏ a jsou vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci.


52

Nabídka mÛsíce

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Užijte si telefony s Turbo slevou Na telefony, na kterých sviští náš rychlý internet, teÏ mįžete dostat slevu až 2000 KÍ. Tady máte tęi vybrané stroje, další najdete oznaÍené logem Turbo Internet na stranách 54–61. A sleva se týká i tabletį.

Samsung GALAXY Ace 3 LTE 4" displej pro menší spotěebu a hezÏí barvy 5Mpix fotoaparát s funkcí pro nahrávání zvuku Výkonný dvoujádrový procesor Podpora MicroSD karet až do 64 GB

Nyní jen

2777 KÏ

LG G2 mini

Nyní jen

1177 KÏ

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

Smartphone s revoluÏním ovládáním na zádech telefonu bezvadný 8Mpixelový fotoaparát Mocný a výkonný 1,2 GHz Ïtyějádrový procesor Rychlé datové pěenosy s podporou našeho Turbo Internetu

a potom 150 KÏ × 24 mÝsícı

Celková cena na splátkyy 8377 KÏ

6377 KÏ

Celková cena na splátkyy 5577 KÏ

3577 KÏ

Uvedené ceny jsou platné pěi nákupu zaěízení na splátky s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 690 KÏ a jsou vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci.


Nabídka mÛsíce

ExtrémnÛ horká novinka HTC se opravdu vytáhlo. Tenhle telefon totiž vypadá a funguje, jako nÛco z budoucnosti. Ale mįžete si ho užívat už teÏ. Krása.

HTC One (M8) Kompaktní a krásný hliníkový kabátek Duální fotoaparát s možností pěeostěit v hotové fotograŮi Nabušený zvuk reproduktorı HTC BoomSound Zbrusu nové uživatelské rozhraní HTC Sense 6

Nyní jen

7577 KÏ

a potom 300 KÏ × 24 mÝsícı

Celková cena na splátky 16 777 KÏ

14 777 KÏ

53


54

Telefony

Chytré telefony

Vodafone Smart 4 mini

Vodafone Smart III

Sony Xperia E1

Huawei Ascend G510

HTC Desire 310

Ceny Standardní cena

1877 KÍ

2377 KÍ

2977 KÍ

3277 KÍ

3477 KÍ

PoÎáteÎní platba

77 KÍ

577 KÍ

577 KÍ

877 KÍ

1077 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

18

18

24

24

24

Poslední šance

Novinka

Poslední šance

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

Android

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16cm/4"

11,2 cm/4,5"

11,43 cm/4,5"

480 × 800

480 × 800

480 × 800

480 × 854

480 × 854

až 4 GB/512MB

až 4 GB/512MB

až 2 GB/512MB

až 4 GB/512MB

až 4 GB/512MB

2× 1,3 GHz

1 GHz

2x1,2 GHz

2× 1,2 GHz

4× 1,3 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

3Mpix/–/–

5Mpix/•/•

3Mpix/–/•

5Mpix/•/•

5Mpix/–/–

Kapacita baterie (mAh)

1400

1500

1750

1750

2000

Délka hovoru (minuty)

až 468

až 810

až 521

až 350

až 510

Pohotovostní doba (hodiny)

až 378

až 311

až 410

až 454

až 400

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/2.1

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

900/1800 /1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g)

121,6 × 64,6 × 12,3

123,2 × 64,4 × 11,3

118 × 62,4 × 12

134 × 67 × 9,9

131,4 × 68 × 11,25

111

137

120

150

140

Íerná

Íerná

bílá

Íerná

modrá

Formát SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

2,1

2,5

2,3

3,0

Barevné provedení

Na takto oznaÏená zaěízení mıžete získat slevu až 2000 KÏ. Více info na str. 52–53. Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 61.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

Nokia Lumia 520

Samsung GALAXY Trend

HTC Desire X

BlackBerry 9720

Chytré telefony

55

Huawei Ascend G630

Ceny Standardní cena

3477 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

4577 KÍ

4777 KÍ

PoÎáteÎní platba

1077 KÍ

1577 KÍ

1577 KÍ

2177 KÍ

2377 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

24

24

24

24

24

Poslední šance

Poslední šance

Rozšíęená nabídka.

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce.

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance. Rozšíęená nabídka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Windows Phone 8

Android

Android

BlackBerry

Android

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

7,1 cm/2,8"

12,7 cm/5"

480 × 800

480 × 800

480 × 800

480 × 360

720 × 1280

až 8 GB/512MB

až 4 GB/768MB

až 4 GB/768MB

až 512 MB/512 MB

až 2GB/1GB

2× 1 GHz

1 GHz

2× 1 GHz

806 MHz

4× 1,2 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

5Mpix/–/•

5Mpix/•/–

5Mpix/•/•

5Mpix/•/–

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

1430

1500

1650

1450

2000

Délka hovoru (minuty)

až 888

až 500

až 600

až 420

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 550

až 360

až 330

až 833

až 432

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/2.1

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/1800/1900

850/900/ 1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g)

119,9 × 64 × 9,9

121,5 × 63,1 × 10,57

118,5 × 62,3 × 9,3

114 × 66 × 12

143 × 71,7 × 8,1

124

118

114

120

165

Barevné provedení

Íervená

bílá

Íerná

Íerná

Íerná

Formát SIM

MicroSIM

SIM

SIM

SIM

MicroSIM

3,5

2,4

2,6

2,9

3,2

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 61.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


56

Telefony

Chytré telefony

Sony Xperia L

HTC Desire 500

Samsung GALAXY Xcover 2

BlackBerry Z10 LTE

Samsung GALAXY Ace 3 LTE

Ceny Standardní cena

4977 KÍ

5277 KÍ

5477 KÍ

5577 KÍ

5577 KÍ

2577 KÍ

2877 KÍ

3077 KÍ

3177 KÍ/1177 KÍ

3177 KÍ/1177 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

24

24

24

24

24

Poslední šance

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

BlackBerry

Android

10,9 cm/4,3"

10,9 cm/4,3“

10,16 cm/4"

10,67 cm/4,2"

10,16 cm/4"

480 × 854

480 × 800

480 × 800

1280 × 768

480 × 800

až 8 GB/1GB

až 4 GB/1GB

až 4 GB/1GB

až 16 GB/2GB

až 8 GB/1GB

2× 1 GHz

4× 1,2 GHz

2× 1 GHz

2× 1,5 GHz

2× 1,2 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/•

•/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

5Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

1700

1800

1700

1800

1800

Délka hovoru (minuty)

až 546

až 720

až 530

až 660

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 430

až 498

až 435

až 370

až 408

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/ 1800/1900/2100

900/1800 /1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/1700 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

128,7 × 65 × 9,7

131 × 67 × 9,98

130,5 × 67,7 × 12,1

130 × 65,6 × 9

121,2 × 62,7 × 9,99

137

123

149

135,4

120

Íerná

bílo-modrá

šedá

Íerná

Íerná

Formát SIM

SIM

MicroSIM

SIM

MicroSIM

MicroSIM

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

3,1

2,6

2,7

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Na takto oznaÏená zaěízení mıžete získat slevu až 2000 KÏ. Více info na str. 52–53. Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 61.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

LG Optimus F6

HTC Desire 601

Samsung GALAXY Express 2

Huawei Ascend P6

Chytré telefony

57

LG G2 mini

Ceny Standardní cena

5777 KÍ

5977 KÍ

6777 KÍ

6977 KÍ

8377 KÍ

3377 KÍ/1377 KÍ

3577 KÍ/1577 KÍ

3177 KÍ/1177 KÍ

3377 KÍ

4777 KÍ/2777 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

24

24

24

24

24

Rozšíęená nabídka

Novinka. Rozšíęená nabídka.

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

Android

11,43 cm/4,5"

11,43 cm/4,5"

11,43 cm/4,5"

11,9 cm/4,7“

11,9 cm/4,7“

540 × 960

540 × 960

540 × 960

720 × 1280

540 × 960

až 8 GB/1GB

až 8 GB/1GB

až 8 GB/1,5GB

až 8 GB/2GB

až 8 GB/1GB

2× 1,2 GHz

2× 1,4GHz

2× 1,7 GHz

4× 1,5 GHz

4× 1,2GHz

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/–

•/•

8Mpix/•/•

5Mpix/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

2460

2100

2100

2000

2440

Délka hovoru (minuty)

až 1080

až 768

až 1200

až 870

až 1740

Pohotovostní doba (hodiny)

až 890

až 650

až 440

až 540

až 315

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

800/900/1800/2100/2600

RozmÜry (mm)

127,95 × 65,9 × 10,24

134,5 × 66,7 × 9,88

132,44 × 65,76 × 9,8

132,65 × 65,5 × 6,18

129,6 × 66 × 9,9

126

130

134

120

125

Íerná

Íerná

modrá

Íerná

Íerná

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

2,8

2,9

Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 61.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


58

Telefony

Chytré telefony

Samsung GALAXY S 4 mini

Apple iPhone 4S 8GB

Sony Xperia Z

Nokia Lumia 925

Samsung GALAXY S 4 LTE-A

Ceny Standardní cena

8377 KÍ

8577 KÍ

9577 KÍ

9977 KÍ

13 377 KÍ

4777 KÍ/2777 KÍ

3777 KÍ

4777 KÍ/2777 KÍ

5177 KÍ/3177 KÍ

6177 KÍ/4177 KÍ

150 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

300 KÍ

24

24

24

24

24

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka.

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Android

iOS

Android

Windows Phone 8

Android

10,5 cm/4,3“

8,9 cm/3,5"

12,7 cm/5"

11,43 cm/4,5"

12,68 cm/5"

540 × 960

640 × 960

1080 × 1920

768 × 1280

1080 × 1920

až 8 GB/1,5GB

až 8 GB/512MB

až 16 GB/2GB

až 32 GB/1GB

až 16 GB/2GB

2× 1,7 GHz

2× 1 GHz

4× 1,5 GHz

2× 1,5 GHz

4× 2,3 GHz

•/•/•

•/•/–

•/•/•

•/•/•

•/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

•/•/•

1420

2330

2000

2600

Délka hovoru (minuty)

až 720

až 840

až 840

až 1098

až 1020

Pohotovostní doba (hodiny)

až 350

až 300

až 200

až 550

až 432

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/900/1800/2600 (850/2100 roaming)

800/900/1800/2100/2600

800/900/1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

124,6 × 61,3 × 8,9

115,2 × 58,6 × 9,3

139 × 71 × 7,9

129 × 70,6 × 8,5

136,6 × 69,8 × 7,9

107

140

146

139

130

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

2,7

2,7

3,3

2,5

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Na takto oznaÏená zaěízení mıžete získat slevu až 2000 KÏ. Více info na str. 52–53. Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 61.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

Apple iPhone 5c

HTC One (M8)

Samsung GALAXY S5

Chytré telefony

59

Apple iPhone 5s 16 GB

Ceny Standardní cena

15 377 KÍ

16 777 KÍ

17 777 KÍ

18 177 KÍ

8177 KÍ/6177 KÍ

9577 KÍ/7577 KÍ

10 577 KÍ/8577 KÍ

10 977 KÍ/8977 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Rozšíęená nabídka

Zlatá varianta na vybraných prodejnách

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

iOS

Android

Android

iOS

10,16 cm/4"

12,7 cm/5"

12,95 cm/5,1"

10,16 cm/4"

640 × 1136

1080 × 1920

1080 × 1920

640 × 1136

až 16 GB/1GB

až 16 GB/2GB

až 16 GB/2GB

až 16 GB/1GB

2× 1,02 GHz

4× 2,3GHz

4× 2,5 GHz

2× 1,7 GHz

•/•/–

•/•/•

•/•/•

•/•/–

8Mpix/•/•

Ultrapixel technologie/•/•

16Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

N/A

2600

2800

N/A

Délka hovoru (minuty)

až 600

až 1200

až 1260

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 250

až 250

až 496

až 390

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

–/•

•/•

•/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100/2600

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/850/900 /1800/2100/2600

800/900/1800/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

RozmÜry (mm)

123,8 × 58,6 × 7,6

124,4 × 59,2 × 8,97

146,36 × 70,6 × 9,35

142 × 72,5 × 8,1

Hmotnost (g)

132

160

145

112

Barevné provedení

bílá

šedá

Íerná, zlatá

vesmírnÛ šedá, zlatá

NanoSIM

NanoSIM

MicroSIM

NanoSIM

3,0

Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 61.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


60

Telefony

Tablety

Vodafone Smart Tab III7

Vodafone Smart Tab 4 8"

Samsung GALAXY Tab 3 10.1

Ceny Standardní cena

3977 KÍ

4377 KÍ

10 577 KÍ

1577 KÍ

1977 KÍ

5177 KÍ/3177 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

300 KÍ

24

24

18

Poslední šance. Rozšíęená nabídka.

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce. Rozšíęená nabídka.

Poslední šance. Rozšíęená nabídka.

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Android

Android

Android

17,78 cm/7"

20,32 cm/8"

25,7 cm/10,1"

600 × 1024

1280 × 800

1280 × 800

až 16 GB/1GB

až 8GB/1GB

až 16 GB/1GB

4× 1,2 GHz

2× 1,2 GHz

2× 1,6 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/•

5Mpix/–/–

2Mpix/–/–

3Mpix/–/–

Kapacita baterie (mAh)

3500

4060

6800

Délka hovoru (minuty)

až 240

N/A

N/A

Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Pohotovostní doba (hodiny) Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/1800/1900/2100

900/1800/2100

850/900/1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm)

800/850/900/1800/1900/2100

194 × 120 × 11

209 × 122,8 × 7,99

176,1 × 243,1 × 7,95

350

328

512

Íerná

Íerná

hnÛdá

SIM

MicroSIM

MicroSIM

Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Na takto oznaÏená zaěízení mıžete získat slevu až 2000 KÏ. Více info na str. 52–53. Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 61.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

Nokia 108

Alcatel One Touch 2010G

61

ObyÍejné telefony

Nokia 208

Ceny Standardní cena

677 KÍ

1177 KÍ

1577 KÍ

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba

377 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

PoÎet mÜsícİ

12

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Rozšíęená nabídka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Nokia S30

Nokia S40

4,57 cm/1,8''

6,1 cm/2,4''

6,1 cm/2,4''

Rozlišení displeje Celková vnitĚní pamÜĦ/RAM

128 × 160

240 × 320

240 × 320

až 4 MB/4MB

až 128 MB/64MB

až 64 MB/64MB

N/A

260 MHz

N/A

–/–/–

•/–/–

•/•/– 1,3Mpix/–/•

Procesor Internet/Podpora 3G/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

VGA/–/–

2Mpix/–/–

Kapacita baterie (mAh)

950

750

1020

Délka hovoru (minuty)

až 828

až 360

až 720

Pohotovostní doba (hodiny)

až 744

až 450

až 500

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

900/1800

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

110,4 × 47 × 13,5

106 × 52,5 × 13,55

114,2 × 50,9 × 12,8

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm)

PoęiÏte si telefon na splátky bez navýšení Toužíte po novém, lepším telefonu, ale vaše penÛženka protestuje? Mįžete ji uklidnit, cenu si mįžete rozložit do mÛsíÍních splátek tak, jak vám to vyhovuje, a bez navýšení.

Jak splácet u Vodafonu Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Navíc mıžete telefon doplatit kdykoliv děív a nebude vás to stát ani korunu navíc. MÝsíÏní splátku si mıžete vybrat podle výšky svého Minimálního mÝsíÏního plnÝní.

Minimální mÛsíÍní plnÛní 249 KÍ 490 KÍ

Hmotnost (g)

70,2

102

89,6

Barevné provedení

Íerná

Íerná

Íerná

690 KÍ

Formát SIM

SIM

SIM

MicroSIM

990 KÍ

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

3,8

1290 KÍ

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 61.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.

MÛsíÍní splátka (v KÍ) 100

150

200

300

500

700

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • • •

• •


62

Pęedplacená nabídka

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb.

14 dní volání, SMSek a Internetu zdarma pěi dobití 600 KÏ

400 KÏ

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Volání, SMS a Internet zdarma za dobití Dobíjená Íástka

KARTA PRO PARTU Volání na ÎtyĚi Îísla Vodafone za 1,90 KÎ

Dárek

Doba trvání

300–399 KÍ

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 7 dní

400 KÍ a více

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 14 dní

K získání dárku na 14 dní staÏí dobít pouze 400 KÏ. Nabídka platí do odvolání pro nové i stávající zákazníky.

Karta se vším všudy

Karta pro partu Program Ítyęka – volání na 4 Íísla Vodafone

1,90 KÍ/min.

Volání do všech sítí

Volání do všech sítí v ÌR

3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ 4,50 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,90 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Pęipojení na týden 60 MB

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.

4,90 KÍ/min.

49 KÍ


Pęedplacená nabídka

Užívejte si neomezené volání i s našimi pěedplacenými kartami NEOMEZENÉ VOLÁNÍ V SÍTI VODAFONE PRO VŠECHNY PęEDPLACENÉ KARTY Ke všem pěedplaceným kartám si mıžete aktivovat jeden z balíÏkı pro neomezené volání. Cena balíÏkı je 20 KÎ. BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

1) Neomezené volání do sítÛ Vodafone na den Od doruÏení notiŮkaÏní SMS až do nejbližší pılnoci budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VOLANI VF DNES

2) Nonstop víkend Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VIKEND A

PęEDPLACENÝ INTERNET DO TABLETU Pěedplacená karta s mobilním internetem pro tablet vám umožní pěipojit se kdykoliv potěebujete, jednoduše a bez závazku. A až využijete všechna data na kartÝ, mıžete se těeba rozhodnout pro datový tarif.

63


64

Pęedplacená nabídka

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

S pęedplacenkou berete odmÛnu a ještÛ vyhrajete V každém kole rozdáme 10 telefonı

SoutÛžní kola 1. kolo

již probÛhlo

2. kolo

již probÛhlo

3. kolo

již probÛhlo

4. kolo

již probÛhlo

5. kolo

již probÛhlo

6. kolo

26. 4. –9. 5. 2014

7. kolo

10. –23. 5. 2014

ODMÛNY ZA DOBITÍ

VYHRAJTE MOBIL A VOLÁNÍ O VÍKENDU O co se hraje? O 70 telefonı Huawei Ascend G510 a 700 balíÏkı neomezeného víkendového volání v síti zdarma. Kdo mıže hrát? Každý zákazník Vodafonu s pěedplacenou kartou.

Îím déle jste s námi, tím víc získáte. StaÏí si dobít pěedplacenou kartu. OdmÝnu dostanete pokaždé, když si dobijete aspoĊ 250 korun. Jsem s Vodafonem

První rok

Jak hrát? StaÏí si jednorázovÝ dobít kartu kreditem aspoĊ 300 KÏ. Pak budete do soutÝže zaěazeni automaticky. A pokud vyhrajete, ozveme se vám.

Druhý rok

Jak zvýšit šanci na výhru? Îím víc dobití, tím vÝtší šance.

Těetí rok a víc

Jak Ïasto mıžete vyhrát? SoutÝž má 7 kol, v každém se hraje o 10 telefonı a 100 balíÏkı neomezeného víkendového volání v síti zdarma. Kde si mıžu dobít? Platí jakékoliv dobití, tedy těeba on-line platební kartou, pěes bankomat, na on-line terminálech, v pokladnách obchodních ěetÝzcı, v prodejnách VF... Více informací najdete na www.vodafone.cz/dobijavyhraj.

Dostanu volání nebo SMS v síti Vodafonu

na 2 dny na 4 dny na 7 dní

Do programu Vodafone odmÛny za vÛrnost se mįžete pęihlásit v Internetové samoobsluze na muj.vodafone.cz. Další informace najdete na www.vodafone.cz/odmeny. Pokud máte Kartu pro partu, pęihlašovat se nemusíte. OdmÛny ve formÛ SMS budete dostávat automaticky. OdmÛny platí pro všechny pęedplacené karty kromÛ Karty se vším všudy, která v sobÛ odmÛny za dobití už má.


Pęipojení s Vodafonem

65

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/turbo

Turbo Internetem pokrýváme každý kout Stali jsme se jedniÍkou na Íeském trhu v pokrytí rychlým mobilním internetem. Do konce kvÛtna na nÛm bude moci svištÛt více než 82 % obyvatel a s pokrýváním stále pokraÍujeme. Vše kolem Turbo Internetu vám rádi vysvÛtlíme v našich obchodech. A pokud zrovna nemáte žádný po ruce, nezoufejte. Do novÛ pokrytých oblastí Turbo Internetem nyní vysíláme pojízdné prodejny, kde vám pomohou se vším potęebným. Tak si pęijÏte Turbo Internet vyzkoušet nebo vymÛnit SIM kartu za tu modernÛjší. Kam pojízdné prodejny zamíęí a kdy, najdete na www.vodafone.cz/turbo.

TURBO MAPA MrknÝte, kde všude budete podle plánu moci na konci kvÝtna surfovat Turbo rychlostí. Aktuální pěehled najdete na www.vodafone.cz/turbo.

Zdroj mapy: Topo © Position, s. r. o.

Co potĚebujete pro pĚipojení k Turbo Internetu? Datovou službu – tedy jakýkoliv mobilní tarif s daty od nás. LTE SIM kartu. Chytrý telefon, tablet Îi modem, který podporuje síĦ LTE na frekvenci 900 MHz.


66

Mobilní internet

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Mobilní internet Turbo Internet se šíęí do všech koutį republiky. FrÍet na nÛm mįžete s jakýmkoliv datovým pęipojením od Vodafonu.

Ceník Služba

ZvýhodnÛná cena se smlouvou

DodateÍný objem dat

Cena

999 KÍ

499 KÍ

1 GB

201 KÍ

519 KÍ

259 KÍ

1 GB

201 KÍ

Objem dat

Cena

Mobilní pęipojení 10 GB

10 GB

Mobilní pęipojení 4 GB

4 GB

MÛsíÍní tarify

Mobilní pęipojení 1,5 GB

1,5 GB

399 KÍ

1 GB

201 KÍ

Mobilní pęipojení 500 MB

500 MB

249 KÍ

89 KÍ

500 MB

201 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

250 MB

178 KÍ

150 MB

100 KÍ

Tarify pro pęíležitostné pęipojení Pęipojení na den

25 MB/24 hodin

25 KÍ

Pęipojení na dva dny

500 MB/48 hodin

75 KÍ

60 MB/7 dní

49 KÍ

60 MB

39 KÍ

Pęipojení na týden

Vodafone Mobile Connect K5150 Podporuje pęipojení LTE

Už od

77 KÏ

Samsung Mobile Hot Spot Podporuje pęipojení LTE

Už od

777 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání objemu dat? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je objem dat vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny smÝrem dolı.


Internet na doma

67

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL/VDSL i bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník Bez pevné linky

S pevnou linkou

MÛsíÍní tarify

Cena

ZvýhodnÛná cena se smlouvou

Cena

ZvýhodnÛná cena se smlouvou

ADSL 8 Mbps

666 KÍ

400 KÍ

505 KÍ

VDSL 20 Mbps

666 KÍ

400 KÍ

757 KÍ

VDSL 40 Mbps

888 KÍ

533 KÍ

757 KÍ

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS Napájení externí

Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny smÝrem nahoru.

977 KÏ


68

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Pro firemní zákazníky máme vždycky nÛco navíc Nebojte se nám ukázat IÌO. Pro každého ūremního zákazníka u nás vymyslíme nÛco speciálního. Zeptejte se ve své prodejnÛ Vodafonu. Mobilní zabezpeÍení zdarma Business

Business

RED

RED

Neomezené volání ve ŮrmÝ

do sítÜ

a neomezené SMS

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Business

Business

RED

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

a neomezené SMS

Neomezené volání

se vším všudy

a neomezené SMS

Neomezené volání

Premium

a neomezené SMS

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do všech sítí

do všech sítí

do všech sítí

250 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

internet + 300 MB v zahraniÏí

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

Neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

+

10 GB

mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

Trendy kousek za lepší cenu HTC One M8 Business

RED

se vším všudy

Neomezené volání

A to není všechno!

a neomezené SMS ve ŮrmÝ

Ke skvÛlým Business Red tarifįm pro firemní zákazníky získáte i ęadu dalších výhod.

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS do všech sítí

DATA JEŠTÛ LEVNÛJI 50 % sleva na 4GB a 10GB datový tarif. VÝHODNÛJŠÍ TELEFONY Sleva 1000 KÏ. Na vybraná zaěízení podporující Turbo Internet dokonce sleva až 2000 KÏ. BEZPEÍNOST Pro tarify Business Red se vším všudy a Premium mıžete mít Mobilní zabezpeÏení úplnÝ zdarma.

4 GB Nyní jen

7577 KÏ

a potom 300 KÏ × 24 mÝsícı

internet

999 KÏ mÜsíÎnÜ

Celková cena na splátky 16 777 KÏ

14 777 KÏ

NapĚíklad tento telefon získáte o 2000 KÎ levnÜji

69


70

Red tarify pro ūrmy

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni

Mobilní zabezpeÍení

Pro Business Red tarify se vším všudy a pro Business Red Premium máte Mobilní zabezpeÏení

zdarma

Využijte Mobilní zabezpeÎení na ochranu sebe i zamÜstnancİ. Lokalizace, zamknutí nebo vymazání dat, kdykoliv potĚebujete.

Vzdálené nastavení e-mailİ a Wi-Fi.

Vynucení nastavení hesla na zaĚízení. Vhodné pro všechny operaÎní systémy.

Antivirová ochrana. Cena Mobilního zabezpeÎení je jen 49 KÎ mÜsíÎnÜ.

Správa až 50 zaĚízení z jednoho administrátorského úÎtu.

Ceny jsou vÏetnÝ 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


Volání v cizinÛ

71

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/roaming

V cizinÛ se neomezujte Za hranicemi s námi mįžete volat, SMSkovat i surfovat bez problémį. Dejte všem doma vÛdÛt, kde právÛ jste!

Využijte svıj domácí tarif ve 41 evropských zemích

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Provolané minuty se odeÏítají z vašeho domácího tarifu. Poplatek platíte jen za ty dny, kdy naše služby opravdu použijete. Minuta hovoru po provolání volných minut bude za 6,50 KÏ, SMSka po vyÏerpání tÝch volných stojí 1,50 KÏ. Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Ìerpání minut, SMS a dat z vašeho domácího tarifu ve 41 evropských zemích

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ vám úÍtujeme jen pęi uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data ze svého domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách.

Vodafone Roaming na den si pěidejte k nÝkterému z Red tarifı

ZaĚiÐte si ho hned teÐ MrknÛte do naší Internetové nebo Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Roaming na den zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *77 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby.

Ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné až do další aktualizace nabídky. O dalších roamingových službách se dozvíte na www.vodafone.cz/roaming


72

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red do sítÛ pro studenty Promažte si panty v puse! Máme pro vás tarif, se kterým mįžete volat i psát bez pęestávky. MrknÛte se na hlavní výhody.

RED do sítÜ

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

100 KÏ SLEVA!

JAK NA NI? Tuhle skvÝlou nabídku mıže využít každý, kdo studuje a není mu víc než 26 let. StaÏí nám dát souhlas s užitím rodného Ïísla. U studentı pod 18 dá souhlas zákonný zástupce.

Neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

250 MB internet

399 KÏ mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

73

Red tarify pro celou rodinu UdÛlejte radost sobÛ i své penÛžence. NovÛ už i k tarifu Red do sítÛ za 499 KÍ získáte Tarif pro partnera se slevou 200 KÍ a pro dítÛ navíc tarif úplnÛ zdarma! RED TARIFY V PRAXI RodiÏe si mohou mezi sebou volat bez omezení a zdarma. StejnÝ tak i dcerce a na všechna Ïísla v síti Vodafonu. Navíc mají 130 minut do jiných sítí. A dcera, ta má v naší síti neomezené SMSky a 50 minut volání. Více o Red tarifech se dozvíte hned na pěíští stránce.

To celé za

798 KÏ

RED do sítÜ

+

RED

do sítÜ pro partnera

+ Tarif pro dítÜ zdarma

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dítÝ si mıžete poěídit pouze k tarifım Red do sítÝ, Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


74

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red tarify s nášupem Naše tarify, se kterými si mįžete volat i psát do aleluja, už dobęe znáte. Takže aby se vám neokoukaly, pęichystali jsme vám navíc poęádný nášup. K Red tarifįm si mįžete pęidat, co hrdlo ráÍí.

Start

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

do sítÜ

v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

20 MB internet

249 KÏ mÜsíÎnÜ

RED Neomezené volání

RED

se vším všudy

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do všech sítí

do všech sítí

250 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dítÝ si mıžete poěídit pouze k tarifım Red do sítÝ, Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

75

A ještÛ ten nášup Aħ si k Red tarifu pěidáte cokoliv z naší speciální nabídky, nÝkdo z vaší rodiny bude mít radost: partner, dÝti, a hlavnÝ ten, kdo drží kasu.

DATA ZA SUPER CENU RED DO SÍTÛ PO PARTNERA K Red tarifım novÝ již od 499 KÏ si mıžete pěidat tarif za super cenu také pro svou manželku, manžela, prostÝ pro svého partnera.

RED Premium

RED

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS do všech sítí

10 GB internet + 300 MB v zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

do sítÜ pro partnera

+

Neomezené volání

DÛTI TO MAJÍ ZADARMO Tarif pro dítÝ dostanete ke kterémukoliv z neomezených Red tarifı novÝ již od 499 KÏ.

Tarif pro dítÜ zdarma 50 min. v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

250 MB

20 MB

internet

internet

299 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

10 GB 999 KÏ

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

499 KÏ

Pusħte internet i do svého tabletu Ïi notebooku.

0 KÏ

mÜsíÎnÜ

499 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

4 GB 519 KÏ

259 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

500 MB 249 KÏ

89 KÏ mÜsíÎnÜ


=DVWDYWHQDRNDPŖLNVYňMŖLYRW Zachyťte zlomek vteřiny a uchovejte si jej navždy. Objevte rychlé automatické zaostřování v GALAXY S5.

2014 | 05 | Čilichili: Matky  

Vylezli jsme z nich všichni. Mámy nam nalinkujou život, rozdaj karty, a pak už se jenom vezem. Jak to dělají ty dnešní?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you