Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 3 | 2014

b r n o j e z l atá l o ď

Spusťte si Layar a mrkněte na obálky, které neprošly.


ROZJEZD Fakebook

Lógr TV (fanouškovská) Televizní kanál Televize pro nás, obyĆejné lidiĆky, hudební vydavatelství, reklamní agentura, rozhlasová stanice, telefonní operátor, bankovní dĭm, burzovní konglomerát, maloobchodní a velkoobchodní síī, budovatel dopravní infrastruktury, dodavatel elektĥiny, plynu, vody a tepla.

SrdíĆko

LidiĆky

PohodiĆka

Lidové písniĆky

Mirek SpáĆil Dobrý den. Chtĕl bych se zeptat, zda v písních všech interpretĭ vaší televize hrají stejné klávesy, nebo zda je nĕjak stĥídáte. Dĕkuji. Toto se líbí 1 pražskému kavárenskému povaleĆi Libuše Mikšová: Vážený pane, takové, jako jste vy, my moc dobĥe známe. Vy si nevážíte obyĆejných lidí. Lógr je jediná televize, která do lidí netlaĆí americké vraždy, které vychovávají ty mladé, že ani nepustí starého Ćlovĕka sednout! Víte, vážený pane, moje maminka umírala na rakovinu, už nechodila, nejedla, nepĥevlíkala se, nevidĕla a neslyšela. Pustili jsme jí Lógr a hned zaĆala tanĆit po pokoji jako zamlada. Pak zakopla o bažanta a dĕdili jsme barák. To žádný jiný program nedokáže. Libuš Vyskoĥ: Jen se nebojte, pani, on jim spadne hĥebínek. Lógr už je dneska nejsledovanĕjší, jenom nám to tajej. Ale brzo to praskne a pak budou všechny ty jejich MTV a ąT Arty zakázaný. Blahoš Vendryğ: Pĥesnĕ tak. Je to jedinej program, kterej se stará o kvalitní lidovou písniĆku. Jak tam hráli Holky z naší školky na traktor, to jsme se sebĕhli celá rodina. A švára volal, že taky tanĆej, až se jim z toho utopila plovoucí podlaha. Miluše Kapvrdová: Líbí se mnĕ, že tam hrajou mladý. Pavel Vítek tam tĥeba zpíval Tisíc mil, to bylo dojemný, hned jsem si objednala 8 CDĆek jenom za 1299, Ćtyĥi stovky slevu jsem na to dostala! Pĥišlo mi to až domĭ a Pavel mi teĐ zpívá Tisíc mil šestnáct hodin za sebou. Ani mi nevadí, že nemám na léky a srdce mi bije jenom tĥikrát za minutu. To víte, stáĥí, na dĭchodce stát kašle. Bĥetislav Vlhoš: Mnĕ se líbí pan Peterka. On ví, co máme my, obyĆejný lidi, rádi. TeĐ bude zakládat Sranda TV, Krkání TV a Prsa TV. To se budu dívat celý dny. Jaroslav ąenĕk: Já si nemĭžu pomoct, já vám to musím napsat. Strašnĕ mi vadí netolerance tĕch nĕkterejch koumákĭ, všichni víme, o kom mluvím, ty pako, cos psal o tĕch klávesách. Oni píšou v žoldu tĕch svejch chlebodárcĭ, všichni víme, o kom mluvím, aby všichni zpívali jenom anglicky a dĕcka se už Ćesky vĭbec neuĆily. Jim ta dechovka vadí, že je Ćeská. A víš co, ty pako, dechovka na klávesách je nejlepší. Ale ono se to obrátí a pak budou všichni tyhle, co neumĕj tolerovat ostatní, na lucernách. Arnošt Mudrejs: Pĥesnĕ tak, pane Jaroslave. Já neumim psát, ale kdybych umĕl, tak to napíšu pĥesnĕ jako vy. Ale neumim, tak jsem vám chtĕl jenom napsat, že kdybych umĕl, tak byste to nemusel psát, protože bych to napsal já. Ale ještĕže jste to napsal. Drahuše Vydĥelá: Nevíte, kdo to vĆera vyhrál Lógr hitparádu? Taková starší paní na pláži zpívala „Ta naše písniĆka Ćeská“ a sympaīák se šnorchlem hrál na ten pĥenosnej klavír Yahaha pod vodou. Pak byl teleschoping, kde nabízeli super kamerku na ohebný tyĆi pro koukání pod suknĕ. S baterkou. Koupim to starýmu, až bude kontrolovat žumpu.

Foto: Proŏmedia

Bĕtuše Zdrclá: To byl nĕkdo z kolekce Hudba vašeho srdéĆka, aspoğ podle upoutávky. Je to 64 CD a 28 DVD jen za 34 999, ušetĥíte skoro sedm stovek. Drahuše Vydĥelá: Moc dĕkuju! Už mám Hity ze srdce, SrdeĆní Lógry, SrdíĆkové písnĕ štĕstí, PísniĆky, u kterých srdce pookĥeje a Muziku pro vaše srdénka. Tohle bude zase nĕco novýho!

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3


ROZJEZD ÜILICHILI A BRNO ěeditel redakce Markéta Zlatá loá Moreno Šéfredaktor Michal Medvçdí román Schindler Zástupce šéfredaktora Štefan CK Kudrna Švec Kreativní Ĝeditel Tomáš Tož Trnobranský Sekce Vodafone Petra Üurina v Brnç Poláková, Magda Ulrychovi Rückschlossová EditoĜi a psavci Jindra Ty syÝáci!!! Novák, Filip Narvan HoráÝek, Martin První holka Groman, Martina Nuda v Brnç Vincencová Online department Martin Žít Brno Pistulka, Jakub Jen projíždím Kašpárek, Jakub Strejda jogín König, Máša Krokodýl Dudziaková DesignéĜi Petr D1 Toman, Jakub Café Franz MaĜík Manažer Marek Moje první i poslední holka Slezák ProdukÝní Pavel Veselý holky! Matuška DTP Aleš Kometa DuroĎ ManažeĜi inzerce Zdençk Pražák jako Brno Vaculík, Marek Tugendhat Hammerschmied Asistentka Lenka Aleš Ciznerová Obálka KateĜina Václav Stratil Kynclová

Dočtete se u nás i s obrázky 6 10 14 32 38 42 46 50 56 58 62

BedĜich a matika Nad lesní školkou Brno, prostç Brno Jiná historie popu Bejváky zítĜka Za hudební cenou Nákup za 5 okurek Rachota v Dubaji Jsi TvaroháÝ! Láska k operaÝnímu systému Šumící Freddie

123: Vodafone 66 68 69 70 72 75 76 84 87 90 91 92 96

Vodafone experti Zprávy zËVodafonu Chytrá domácnost Mobilní web a aplikace Jsou tři odpoledne, všední den a my sedíme v hospoNové stroje s Turbo Internetem dě, protože je nám po několika hodinách v ulicích kosa. Vodafone splátky V hospodě Na Bláhovce. Jmenuje se sice U Bláhovky, Všechno o telefonech ale když nás místní navigovali, všichni říkali „na“. KapPĜedplacená nabídka ku nás to zmátlo, protože Bláhovka je vyhlášená svým PĜipojení sËVodafonem plzeňským a nechtěli jsme minout. Ale neminuli. A byMĶj Vodafone lo narváno. Chlapama všech kategorií. Kravaťáci, dělRoaming ňasové, společně kolem Vymyšleno pro ŏrmy stolů, uprostřed každého pečené koleno Red tarify Dopis měsíce a ti všichni ho trhaj a rvou, co to jde.

Kafe nevedem!

T

Vážená redakce, nevím, co bych vám měla napsat. Mohli byste mi poradit? Děkuji, Gábina Křemečná Milá Gábino, napiš nám, že se Ti ČILI líbí, že se u ničeho jiného tak nenasměješ a že si schováváš všechna čísla. Není zač, Redakce

4

Ostatně takřka nic jiného tu k jídlu nemají, a když si řeknete o kafe, odkážou vás do cukrárny. A ta plzeň je fakt jedna z nejlepších v republice. Plzeň v Brně. V Brně, kde k sobě mají všichni tak nějak blíž. Kde kafe patří do cukrárny. A kde drak je vlastně krokodýl a poledne se odbíjí v jedenáct. Líbilo se nám tam, Pražákům z kavárny. A úplně jsme zapomněli, že původně byla hlavním cílem vila Tugendhat…= michal.schindler@vodafone.com

<

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 14. 2. 2014. Datum vydání 1. 3. 2014. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 4/2014 13. 3. 2014 MKÜR 15371. Ani Brno nazmar. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. UmĜít Brno. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete na www.vodafone.cz. Ë


ROZJEZD

VAROVÁNÍ Mezinárodní lidská práva

T

Aktivistky p podporují stereotypy Ochránkyně ženských práv, ženy z feministických organizací a další lidskoprávní aktiv aktivistky varují před zánikem genderových stereotypů. „„Začíná jich být jako bude moci člověk prošafránu. Půjde-li to takhle dál, bud život, aniž b by potkal jediný stežít celý život reotyp,“ píše se ve zprávě České ženské Stručně T lobby. Feministické organizace by vyMuž, který se rozhodl objet svçt mizením stereotypů přišly o důvod své naËsnowboardu, zĶstal viset existence a řada aktivních žen by ztrativËPodkrkonoší. la smysl života. Mezi nejohroženější stereotypy podle aktivistek platí např. ten, Výzkumy ukázaly, že Ĝada že žena patří k plotně, že muži si zaslouží svçtových ekonomik se neĜídí větší plat a že ženy jsou od přírody méně podle harmonogramĶ, ale podle agresivní a poddajnější.= hormonogramĶ.

<

Foto: Proŏmedia Ilustrace: Tereza VaškĶ

Sebevraždy nejsou zdravé, varuje WHO. Nová papežská encyklika: Jediní, kdo pĜijdou doËnebe, budou ateisté, protože Boha nikdy sËniÝím neotravovali. Rodina je náklad státu.

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ZDRAVÍ

V ČOKOLÁDĚ SE NAŠEL VITAMÍN Č. HODÍ SE NA ČOKOLIV.

MOŘSKÁ VODA ZPŮSOBUJE VZPŘIMOVÁNÍ PSŮ Vçdci potvrdili, že psi umí chodit po dvou, ale nechtçjí, aby nemuseli do práce. Jen slaná voda je donutí ukázat pravdu.

Duel

Brno : Praha Metrem se dá jezdit leda prstem po mapç

0:1

Metrem se dostanete na rande i do práce

Šance, že potkáte spĜíznçnou duši je 1Ë:Ë500 000

1:0

Šance na spĜíznçnou duši je asi 1Ë:Ë1 300 000

Hantecu nikdo nerozumí

1:0

Mluvíte Ýesky, takže vám rozumí všichni

V centru zavazí hromady studentĶ

0:0

V centru se motá spousta turistĶ

Brno má Velkou cenu

1:0

Praha má leda Malou Stranu

Máte to blízko do Vídnç

1:0

Máte to blízko do Brna

4:1 Brno vyhrálo. Trochu jsme to narafičili, protože kdyby vyhrála Praha, tak nás Brňáci ukamenujou. Zatímco takhle budou mít radost. A Pražákům to bude jedno. Stejně jsou to náplavy.

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Prabrno Dozrála doba, kdy se z Brna stalo druhé tuzemské velkoměsto. Byl nejvyšší čas. Změna se projevuje např. tak, že na otázku, jak je u nich, odpovídají: Stojí to u nás za hovno, ve. A na námitku, že u nich lidi jsou jaksi lidštější, říkají: My Brňáci jsme pěkný svině, nezitě topení praská horkem, zatímco vytlučeným střešmyslete! Přijali pražský hantec. Stojíme u zrodu mením oknem třeštivě září hvězdy. gapole. V  počátcích prolnutí obou center. Buď Mám to město rád. Není tam nuda. Vždy se děje velkokapacitním obněco, co člověka odfoukne do jiného času, do zvláštchodně-zábavním tune- na světě (nebo aspoň v Evropě) a mohli bychom ních zpomalených kulis, kde si ještě lidé povídají, polem, nebo třeba rovnou škrundat a škemrat o všelijaké granty. něvadž si chtějí povídat. Už se těším, jak si zajedu Obě města jsou si, jak jsme si řekli, čím dál podobsplynutím zástaveb. Byli rychlošalinou z Vinohrad na Zelňák nebo na Cejl, tam bychom nejdelší město nější. I když rozdíly trvají – mnohé brněnské fenomény půjdu s někým z místních do baru, poplácáme se nestárnou, kdežto v Praze stárnou všechny. Stačí se po zádech a zas poběžím stíhat noční rychlošalinu. podívat na Petra Vášu při produkci – cosi tak pitvornéProvoz se netrhne. Všichni budeme mít pocit – to tady ho, až máte husí kůži. Přitom to ten chlapík takhle přesně chybělo!= mydlí už třicet let. Brno je na rozdíl od Prahy městem různých -ismů, mimo jiné i expresionismu. Doktor Caligari s Frantó Kocórkem odtud ještě docela neodešli. Na ulicích se zjevují obchody jako Ztvrdlý chléb, Gumové výrobky. V lednu na ubytovně v Masarykově univer-

<

65 – Příklady píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

6


ROZJEZD

TOP 10

brankářských úsměvů

Foto: Proŏmedia

1

Emoce k hokeji patří. Proto jsme si nemohli nechat ujít příležitost ukázat vám radost v tvářích nejtvrdších mužů – ochránců hokejové svatyně.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

7


ROZJEZD

VæŠTÍME

ROK 2014 JE PODLE ČÍNSKÉHO HOROSKOPU ROKEM SYSLA.

Slovníček

SCHVÁLENÉ VÝRAZY EU: EUfemismus EUklides EUkalyptus EUforie EUgenika VARUJEME

NEBEZPEČNÝ GEOCACHING

Vçtší množství somnambulĶ sËbuzolou musela postĜílet ochranka nejmenované jaderné elektrárny poté, co neznámý vtipálek umístil kešku pĜímo do reaktoru.

Reklama

EUtanazie EUnuch EUeueueué

T

Skutečný fotbalový zážitek s FYFA 2014! INSPIRUJEME

LOBOTOMIE JE TRENDY Mezi nejnovçjší módy mezi mladými patĜí chirurgické odstrançní Ýásti Ýi celého mozku. ZajišĨuje prý mnohem pohodlnçjší život. VËBerlínç, Praze aËdalších trendy mçstech si ho hipsteĜi nechávají provést už nçkolik mçsícĶ se skvçlými výsledky – uËskuteÝného hipstera nikdo nerozezná, je-li pĜed zákrokem, Ýi po zákroku.

8

Z nové edice hry FYFA 2014 úplně zmizeli nudní fotbalisté a děj se odehrává výhradně v luxusních kancelářích při předávání úplatků. Kup nejvíc rozhodčích a vyhraj! Kdo dá víc? FYFA 2014 – Fair play of money.=

<

T


ROZJEZD

Sušenky v báglu

SUŠENKY JSOU IDEÁLNÍ POTRAVINA. TRVANLIVÉ, LEHKÉ, SLADKÉ, NEVYTEČOU, ZASYTÍ. JEDINÝ PROBLÉM JE JEJICH ODOLNOST PŘI PŘENÁŠENÍ – SÁHNETE PRO ŇAMKU DO TAŠKY A PROTEČE VÁM RUKOU JAKO PÍSEK.

Otestovali jsme, které sušenky se rozpadnou a které vydrží. Tři dny jsme je natřásali v báglu. Sušenky se nám ukázaly v novém světle, mnohem temnějším. Přesvědčte se sami.=

<

Fotil: Michael Kratochvíl Testovala: Nácíček

5 1 CIHLA Siesta

1 2

2 MODŘINY Piškoty

3

Trojhránky

5 ROZLÁMANÉ

3 OŤUKANÉ ROHY

Mila

Fidorka

6 SUŤ

Tatranka

EsíÝka

4 LEHKÁ FRAKTURA HHoralka Disko Rumçnky

4

6

VçneÝky PolomáÝenky

7 DRŤ

7

Bebe Oreo Clubky

9


ROZJEZD Čumenda

10


Foto: Gerco De Ruijter, www.gercoderuijter.com

ROZJEZD

Dívat se svrchu DÍVAT SE NA NĚKOHO SVRCHU SE NEMÁ. NIZOZEMSKÝ FOTOGRAF GERCO DE RUIJTER TO ALE VZAL Z GRUNTU.

Na holandskou kulturní krajinu se podíval z takové výšky, že se mu tamní lesní školky začaly pěkně skládat do abstraktních obrazců a geometrických útvarů. Až to vypadá, že si v té výšce vytiskl parádní supermoderní kachlíky do koupelny. Tak až zase budete někde prolézat mlázím, dejte bacha, ať mu nenarušíte kompozici.=

<

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


Foto: Gerco De Ruijter, www.gercoderuijter.com

ROZJEZD Čumenda

Všechny snímky pořízeny v Holandsku, 2008–2010

12


ROZJEZD

Ä&#x152;iliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


TÉMA

BRNO jako Brno Naplánovali jsme si téma o Brně, které mělo říct, že je to cool město plné budoucnosti. Nejvíc trendy místo v republice. Čím víc jsme do Brna pronikali, tím víc nám docházelo, že slova jako cool a trendy tu prostě nedávají smysl. Ne proto, že by Brno byl uncool a untrendy. Má ale své vlastní, zvenku nepochopitelné zákony a pražské žvásty tu znějí jen jako... pražské žvásty. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Jan Červenka, Magdalena Schlindenbuchová  Obrázky: Michael Kratochvíl, Kateřina Kynclová, Radek Miča, Monika Hlaváčová, MAFRA, Profimedia

14

TÉMA


Z

kuste se někoho zeptat, co ví o Brně. Dozvíte se pravděpodobně, že Brno je druhé největší velkoměsto v Českomoravsku. Frčí v něm nezávislá kultura, na  každém prvním rohu stojí divadlo, na každém druhém hraje kapela a celé to diriguje Bolek Polívka. Opodál v téhle představě Brna bude pravděpodobně stát Mirek Donutil a hantecem vyprávět historky o Frantovi Kocórkovi místním patriotům. Těch bude zhruba půl milionu, protože Brňáci jsou patrioti všichni, jsou narození ve znamení Komety a křtění Starobahnem. Taky jsou to bodří Moraváci, kteří s každým dají rádi hrnek, jen s cajzlima z Prahe nekamarádí. A vůbec, Brno je daleko lepčí než Prágl, zvlášť od té chvíle, kdy na Svoboďáku vyrostl orloj, symbol brněnského smyslu pro humor a moderní umění. Jenže v Brně je vždycky a všechno trochu jinak. Nezávislá kultura tu sice kvetla a kvete, ale je tak nezávislá, že se o divadelním představení pravděpodobně nedozvíte, pokud nejste kamarád režiséra. Nebo sám režisér. Najdete tu překrásné akce, jako je cyklus prezentace zvukového a rozhlasového umění ve veřejném prostoru. Navíc s poetickým názvem Rádio Lajka a odehrávající se v supercool kavárně Tranzistor. Bude ve vás ale hlodat dojem, že podobné podniky se trochu ztrácejí ve městě, které odmítlo kandidovat na Evropské město kultury a odkud se stěhují špičkové divadelní soubory do Prahy a muzikanti do Berlína. S tím hantecem tu taky zrovna nepochodíte.

Řekli nám o Brně

1

 Filip Kocián,  art director Zatímco Praha je o sebejistotě, formě, mainstreamu a Bontonlandu, Brno je o hledání, obsahu, alternativě a Indies records.

2

 Martin Helan,    podnikatel Status navždy druhého, mladšího brášky je pro Brno frustrující. Navíc Brno musí svou pozici moravské metropole po staletí obhajovat před Ostravou, Olomoucí a svého času i Znojmem. Proto si nemůže dovolit stagnaci a na tváři města je to sakra znát.

Je dobré vědět, že Čára je Česká ulice, Prigl přehrada a za škopek je potřeba zacálovat. S nadrcenými sebranými spisy Miroslava Donutila tu ale budete spíš za vola. Jednak proto, že k hantecu a historkám o Kocórkovi mají Brňáci vztah asi jako Poláci k vyprávění o jejich armádě útočící na koních na tanky, a taky tak trochu proto, že Miroslav je pražský herec původem z Třebíče. To ale není v podstatě na škodu, protože na zuřivé patriotství a nenávist vůči Pražákům se tu taky nehraje. Tvořivé komunitky, které Brno táhnou kupředu, tvoří stejným dílem Brňáci, Pražáci, Slováci a lidi ze všech koutů Čech i Moravy. Navíc hrát si ve městě, jehož zhruba čtvrtinu tvoří studenti, na patrioty, snad ani dost dobře nejde. Nakonec vám z brněnských mýtů zbude jen ten orloj, který má mimochodem fakt koule. Že by jeho přítomnost v centru města ale vzbuzovala jednohlasné juchání nad progresivním designem, to se taky říct nedá. Když se ke všemu dostanete k drbům, tak zjistíte, že v posuzující komisi padaly názory, že by měl mít podobu klavíru, ze kterého porostou květiny, poteče vodopád a bude hrát Janáček. Michal Kašpárek, autor vynikajícího průvodce Brnem, napsal v jeho úvodu, že Brno nelze vysvětlit a zrovna tak ho nejde ani předvídat. Když se do něj vydáte s předem utvořenou představou, tak se můžete vsadit, že v něm najdete úplně něco jiného. Co přesně, to nikdy předem vědět nebudete, protože Brno toho ukrývá spoustu. Výhoda je, že se v něm všichni znají, takže se stačí jen zeptat.

<

3

 Pavla Kuběnová,  na mateřské dovolené Pro mě osobně má Brno všechny výhody velkoměsta, ale na rozdíl od Prahy je oproštěné od všech velkoměstských neduhů. K rodinnému životu je rozhodně vhodnější.

4

Tomáš Hruda,  manažer Praha je jako krásná holka z dobré famílie. Zdědila peníze i vzhled a nemusí se tolik snažit a všechno jí vychází. Naproti tomu Brno se krásou ani tradicí chlubit nemůže, proto musí makat, aby bylo nejlepší.

ČiliChili | 3 | 2014 ČiliChili || facebook.com/cilichili 3 | 2014 cilichili.cz

15


TÉMA TÉMA

místa v brně

Vykašlete se na Špilas a krokodýlodraka na Staré radnici, v Brně je spousta mnohem zajímavějších míst. Vybrali jsme je podle alternativního průvodce Poznej Brno od Michala Kašpárka.

16

Funkcionalistické vily na Monte bú Monte Bú neboli Kravák aka Kraví hora je nejlepší brněnská rezidenční lokalita, kde se toho moc neděje, ale funguje jako skanzen proslulého brněnského funkcionalismu.

Husův sbor na Veveří Jedna z prvních moderních církevních staveb u nás, samozřejmě funkcionalistická. Na stavbě je krásné, že z modlitebny se vchází rovnou do restaurace a tanečního sálu. Kavárna Spolek Kaféhausů je v Brně spousta, ale nemůžete vynechat Spolek. Má dvě patra, vrchní nosí vestičku a motýlka a servírky pírka ve vlasech. Kafe božské a namelou vám ho i s sebou.

Zastávka na Obilním trhu Zapomenutý skvůstek, který tu v roce 1926 postavil Oskar Poříska. Kromě místa pro čekající má i suterénní záchodky. Ty dnes sice nefungují, ale schůdky k nim vedou.

Kamenka Bývalá dělnická kolonie v opuštěném lomu na štěrk se sflikovanými domky a uzounkými uličkami. Poté, co dělníci odešli do paneláků, se sem začali stahovat hipíci, kumštýři a brněnští pábitelé.

Ústřední hřbitov Největší hřbitov v zemi. Kdyby jeho obyvatelé ožili, u Vídeňské ulice by vyrostlo druhé největší české město. Než vypukne povstání zombíků, můžete sem vyrazit na procházku za Janáčkem a Mendelem.


Spusťte si interaktivního audioprůvodce

Lom na Velké Klajdovce Plácek v lesoparku Hády funguje jako bizarní památníček, do kterého se píšou zamilované vzkazy pomocí desetikilových šutrů. Psaníčka jsou čitelná z vyhlídky v opuštěném lomu, odkud je zároveň hezký pohled na Brno.

Areál Zbrojovky Mohutný areál funkcionalistických továrních hal, odkud se vyvážely zbraně do celého světa (v Arábii se prý pistoli dodnes říká „Brno“). Dnes areál chátrá a před totálním rozpadem ho zachraňují firmy využívající levný nájem a partičky nadšenců.

ČiliChili | 3 | 2014 ČiliChili || facebook.com/cilichili 3 | 2014 cilichili.cz

Gottwaldovy pyramidy v Líšni Dějiště komunistických Mírových slavností. Kvůli nim bylo nutné údolí obrnit betonovými amfiteátry. Ty tu zbyly dodnes. Zarůstají trávou a připomínají mayské schodovité pyramidy.

Stránská skála Střetává se tu Český masiv a Západní Karpaty, Eduard Štorch sem umístil část děje Lovců mamutů a zdá se, že zde bývalo opravdu živo. Jsou tu jeskyně, opuštěné lomy a bunkry a prý tady také straší.

17


TÉMA TÉMA

Trollové pod Petrovem Brno funguje na osobních kontaktech, známých a propojených minikomunitách. Před pár lety se tyhle partičky samovolně propojily pod recesistickou platformou Žít Brno. Dnes je z recese něco víc. A radnice platformu nesnáší tak, že jí nechala zablokovat profil na Facebooku. Ptali jsme se Jana Jablůnky, Barbory Antonové a Adama Hrubého, co to Žít Brno vlastně je. Tam přijede zájezd z Blanska, z autobusu se přesunou do hlediště, po představení nastoupí do busu a zase odjedou. Jaký význam to pro život v Brně má, mi trochu uniká. Barbora: Já si vybavuji okamžik, kdy probíhalo výběrové řízení na brněnský orloj. Tehdejší náměstkyně pro kulturu se na jednání rozohnila, že ona by si představovala něco symbolického. Třeba bílý klavír, ze kterého poteče voda, porostou květiny a bude z něj hrát Janáček. Adam: To by ovšem bylo úplně super! Podle mě by se i ten klavír za nějakou dobu stal brněnským symbolem, na který bychom byli společně hrdí. Akorát bychom si nedávali sraz u šulina, ale u klavíru.

Když každého spolutvůrce Žít Brno zgooglím, zjistím, že za vámi zůstává spousta práce. Proč to děláte? Kvůli lásce k Brnu? Barbora: Já se k tomu asi jako jediná přiznám. Já mám Brno hrozně ráda. Adam: Já bych Brno chtěl mít rád. Jabli: Pro mě to byla ze začátku zkouška, jaké to je působit ve veřejném prostoru. Nejdřív jsem prostě podporoval činnost lidí, kteří se tu pohybují dlouhodobě, třeba Matěje Hollana. Pak jsem zjistil, že to funguje a že mám opravdu možnost něco změnit, přetvořit. Začal jsem cítit zodpovědnost za projekty, které jsem roz- městských částí. Menší města zase možná nemají dostadělal, a stal jsem se na tom trochu závislý. tek lidí a témat, aby podobnou aktivitu nastartovala. Brno Skrze Žít Brno vlastně dokážete pokrýt má ideální velikost. Je tu dost prostoru a věcí, které se musí řešit, ale zároveň se všichni navzájem znají a potkáspoustu aspektů městského fungování. vají se. Pak si vezměte, že v Brně žije 400 000 obyvatel, ale Od parkování po urbanistiku, kulturu, a ještě si ze všeho stačíte dělat legraci. Fun- přijíždí sem 100 000 studentů. To s atmosférou ve městě udělá strašně moc. A pokud s tím radnice nedokáže pragoval by tenhle přístup i někde jinde než covat, zavírá kluby, ruší zahrádky a podobně, tak si dokáže v Brně? Barbora: Těžko říct. Třeba Praha je na něco zadělat na spoustu průšvihů. takového moc velká. Tam podobná spo- Jabli: My vlastně tak trochu suplujeme magistrát v tom, že lupráce může fungovat spíš na  úrovni poskytujeme služby skupinám, pro které je činnost magistrátu nezajímavá, neviditelná. Viz třeba právě studenti, kteří tu tvoří velikou nezávislou kulturní scénu. Odbor kultury na magistrátu, který by ji měl podporovat, vede člověk, který podle všechno nemá o kultuře ani ponětí, a jediným prosazovaným divadlem je tu tím pádem Reduta.

18


Vím, že vám radnice leží v žaludku. Není ale takový společný nepřítel výhoda? Stmelovací element? Barbora: Asi ano, ale občas je to tak výhodné, až je to únavné. Vezměte si nedávný případ, kdy Brno mělo přihlásit do soutěže Mayors Challenge Michaela Bloomberga nějaký městský projekt. V zadání soutěže bylo, že má jít o propojení komunitní struk- Kdy ta současná komunita vznikla? tury s řízením města, zapojení podnikatelské Barbora: Žít Brno někdy v roce 2011. Neklidné skuscény do veřejného života. Normálně bych pinky v Brně ale byly vždycky. Vezměte si třeba hansi představovala, že na začátku vyjde velký tec. Dneska je to sice paskvil a Donutilova estrádní zábava, ale v 70. letech to bylo článek v novinách: Brno něco úžasného. Lidé si vytvořili se hlásí do mezinárodní v podstatě vlastní umělý jazyk, soutěže, jestli děláte zajímohlo to vzniknout někde jinde mavý projekt, přihlaste se. Namísto toho se než v Brně? Nebo Rudy Kovanda namátkou obeslalo pár coby vítěz Zlatého slavíka. To je sdružení a ostatní se to přece typický trolling ve stylu Žít dozvěděli neoficiálně Brno. brněnskou tichou pošCítíte nějakou návaznost tou. Pak se sešla komise, na tuhle starou generaci Divakterá měla přihlášené dla na provázku, Bolka Polívky, projekty nastudovat Franty Kocórka a dalších? a  následně vyslechAdam: K Bolkovi cítím soustrast nout jejich prezentace a nijak na něj nenavazujeme. a obhajoby. Když na ty živé prezentace došlo, tak jsme zjistili, že projekty ani nečetli. Neměli bychom ale asi zapomínat, že na radnici sedí lidé, které si tam Brňáci zvolili... Adam: To je fakt. My tu vidíme výsledky snahy čtyřiceti lidí, ale existuje dalších dvě stě tisíc, kterým ke štěstí stačí slavnosti piva. Je ale fajn, že těch čtyřicet lidí je tak viditelných.

Věci, co děláme, by v moderním městě měly fungovat automaticky a oficiálně. Ne magistrátu navzdory.

>

Sestava delegace Žít Brno

Jan Jablůnka Programátor, aktivista a recesista s alteregem Slušný Čech. Kromě spousty projektů, které soustřeďuje na své stránce jabli.cz, proslul jako duchovní otec jména Krno.

Barbora Antonová Publicistka a aktivistka angažující se především v oblasti práv menšin. Stmelující element fenoménu Žít Brno.

Adam Hrubý Designér, programátor a aktivista. V Žít Brno zastává funkci vrchního kontrolora, který dokáže posoudit, jestli je něco fajn, nebo je to hnusný.

19


TÉMA TÉMA Po pravdě řečeno mi vadí takový ten brňácký patriotismus, vymezování se proti Praze, reklamy na Starobrno namluvené hantecem a podobně. Přijde mi to úplně směšné. Půlka lidí, co v Brně něco tvoří, nejsou Brňáci nebo tady ani nebydlí a jezdí sem jen studovat. A my se proti nim máme vymezovat a předhazovat jim, že v Brně můžó žít jen ti praví Brňáci? Jabli: Ono to vlastně vůbec není legrační. V podstatě přesně totéž tvrdí radnice krásným projektem Karta Brňana. Myšlenka za Kartou je asi taková, že Brno dotuje spoustu věcí, jako jsou divadla a koupaliště, a oni sem pak jezdí lidi z Vyškova a v těch našich koupalištích se nám koupou. Takže my těm opravdovým Brňanům rozdáme kartičky, na které bude vstup zadarmo, a těm ostatním to zpoplatníme. Matěj Hollan to komentoval slovy: „Krásný nápad, škoda že je protiústavní.“ Nicméně, hned co se to provalilo, tak si náš kamarád Honza Pospíšil sedl k počítači, přes noc vytvořil Kartu Krňana, druhý den ji měl hotovou a začal ji zadarmo rozdávat. Uplynul rok a čtvrt a na www.kartakrnana.cz už se přihlásila spousta podniků, že tam chtějí být uvedeny a že na ni budou poskytovat slevu. Karta Brňana oproti tomu stále neexistuje. To, že ji má zaregistrovanou soukromá osoba a zároveň starosta Brna-střed, už vůbec nekomentujeme. Nepředhodí vám někdo občas, že psaní blogů a trollování na internetu je jedna věc a reálná politika něco jiného? Že nejde si jen ze všeho dělat legraci? Jabli: Žít Brno dávno není blog. Dnes je to něco jako školka uvědomělých občanů, co dělají konkrétní věci. Adam: Přesně tak. Navíc je i ryze internetový aktivismus důležitý. Už jen proto, že dává možnost opustit postoj „ale mně je to vlastně úplně jedno“. Než přišlo Žít Brno, tak pro normálního člověka byla lokální politika něco totálně trapného. Proč by se měl dvacetiletý student zabývat otázkou

zní to jako: oni nám sem pak jezdí lidi z vyškova a v těch našich koupalištích se nám koupou!

Matěj hoLlan Nejviditelnější tvář projektu Žít Brno, nositel Ceny Františka Kriegla za občanskou statečnost a bojovník proti hazardu. Placatý.

parkování, když sám auto nemá? Jenže když se z parkování udělá vtipné téma, tak se o něm začne mluvit, vznikne sdružení a může se udát něco konkrétního. Jabli: Žít Brno je něco jako heslo. Sociální katalyzátor. Všichni, co se snaží něco dělat, se najednou ocitli na stejném hřišti. Mají o sobě přehled a mají k dispozici kontakty, které dřív museli pracně shánět po kamarádech. Barbora: Třeba občanské sdružení Brnění má neuvěřitelně široký záběr. V projektu Občané proti hazardu vyhráli spor s ministerstvem financí až u ústavního soudu a vydali manuál, podle kterého mohou obce účinně regulovat hazard. Nebo 4AM. Sdružení pro architekturu a nová média, kde působí špičkoví odborníci na urbanistiku. Ti se mimochodem snažili spolupracovat s městem nebo s ním aspoň komunikovat. Potřebují dostávat informace o projektech, účastnit se výběrových řízení. Po pár měsících zjistili, že to prostě nejde. Takže dál pracují sami na mezinárodních projektech, vyjadřují se k veřejnému prostoru, teď třeba k územnímu plánu, stáhli k sobě lidi, kteří se dřív pohybovali kolem Domu umění. Jsou prostě skutečným kreativním centrem – zatímco radniční projekt kreativního centra je pořád na papíře. Jabli: Oni tedy sice nejsou přímo Žít Brno, ale to nevadí, protože v Brně probíhá všechno paralelně a všichni lidé, co něco dělají, jsou tím pádem členové všech skupin. Když jedou čtyři Brňáci autem, tak s nimi jede pět set projektů.

<

20


Brnění (osbrneni.cz) Občanské sdružení, které vzniklo během protestů proti výstavbě garáží pod Zelným trhem a od té doby sleduje další brněnské i celostátní kauzy a zasazuje se o jejich řešení. Nejzásadnějším úspěchem byla výhra ve sporu o možnosti obecních samospráv regulovat hazard (kauzu rozhodoval až Ústavní soud) a následné vydání manuálu pro starosty.

Dejchej Brno (dejchejbrno.cz) Online sledovač brněnských ulic a stupně jejich znečištění. Projekt je dílem pěti brněnských maminek, které se starají o to, co jejich děti dýchají. Kromě informací o aktuálním stavu znečištění se tu shromažďují recepty, jak stav ovzduší zlepšit, zabránit dalšímu zhoršování a jak se proti fujtajblům ve vzduchu chránit.

ČiliChili | 3 | 2014 ČiliChili || facebook.com/cilichili 3 | 2014 cilichili.cz

brňani BrnÍ Brno

Mám připomínky! Web „mampripominky.cz“ soustřeďuje na jednom místě potenciálně kontroverzní návrhy brněnské radnice, ukazuje je na interaktivní mapě a nabízí jednoduchý formulář k zasílání námitek odpovědným úředníkům. Nejde o žádný trolling, své návrhy zde soustřeďují instituce jako Hnutí Duha, 4AM Fórum pro architekturu a média, Brněnský urbanistický kroužek a spousta občanských sdružení. Na základě připomínek sdružení NESEHNUTÍ a ivanovické radnice byla například zrušena stavba hypermarketu vedle neoblíbeného Bauhausu, sídliště na zelené louce v Brně-Medlánkách nebo podzemní garáže pod parky na Moravském náměstí a Obilním trhu.

Karta Krňana Parafráze nepovedené a dosud nezrealizované iniciativy brněnské radnice, která počítala s vydáváním průkazu „opravdových Brňanů“. Na rozdíl od oficiální předlohy funguje Karta Krňana dokonale. Například na ni mezi 11:00 a 11:11 získáte 11% slevu na BuchTy v kavárně Tři ocásci, v Mezzanine Café za ni dostanete ke kafi 2 dcl vody navíc a vašeho psa podrbou zdarma za uchem. Získat ji můžete buď od stávajícího držitele, popřípadě o ni požádat na Facebooku nebo na e‑mailu chcu@kartakrnana.cz. A nezapomeňte se s ní vyfotit a nahrát ji do galerie.

Brněnský chodec

BAM (bam.brno.cz)

Iniciativa, za níž stojí sdružení Brno věc veřejná, která původně upozorňovala na zajímavá brněnská zákoutí. Během let dorostla do stadia uceleného konceptu návrhů na zlepšení podmínek pěší dopravy Brnem. Chce odstranit překážky, které ji v některých oblastech znemožňují, a plánuje spuštění webu s interaktivními mapami, ve kterých by byly zaznačeny tipy pro chodce pohybující se po městě.

Brněnský architektonický manuál. Na webu je zveřejněná databáze téměř 400 architektonických objektů s přesnou adresou, souřadnicemi, způsobem, jak se k nim dostat MHD, otvírací dobou a samozřejmě i historií a zajímavostmi o autorech i stavbách samotných. Celkem tu najdete 383 objektů od 98 architektů a 14 naplánovaných procházek.

Mapa brněnského kavárenského povaleče Brnopolis (brnopolis.cz) Občanské sdružení fungující jako „myšlenková laboratoř“, která sdružuje Brňany kreativních profesí s ochotou poskytnout svoje zkušenosti a kontakty ku dobru města. Mimo jiné byli pozváni mezi 7 projektů k prezentaci na Evropském fóru tvořivosti v Bruselu.

Bronx Urbanisticko-ekonomicko-sociální projekt proměny oblasti mezi Cejlem a Francouzskou ulicí. Počítá se zrušením heren a kasin, namísto kterých by zde měly vznikat dílny, galerie, restaurace a nízkoprahové prostory. Chce zabránit vytěsňování současných obyvatel, podporuje výstavbu startovních bytů, oživování vybydlených objektů a nové výstavby v ulicích.

Chvályhodná iniciativa mapující explozi novodobé brněnské kavárenské kultury. Ke stažení a připomínkování na adrese clichebrunn.cz/cs/blog/mapa-kavarenskeho-povalece.

Macho Parking (machoparking.cz) Veřejný pranýř idiotského parkování, který se bleskurychle rozšířil za hranice Brna. Kromě nahrávání fotek parkujících mačů umožňuje hlasovat v soutěži o největšího mača a tiskne samolepky s milým upozorněním „Parkujete jako…“

Bibero Virtuální půjčovna reálných knih, které někdo přečetl a chce poslat dál. V rozsáhlém katalogu najdete titul, kliknete na „půjčit“ a systém vás automaticky propojí s vlastníkem, se kterým se domluvíte na zápůjčce. Funguje i mimo Brno.

21


TÉMA TÉMA

Emigrant

Aleš Duroň

no a brno si ty facky pamatuje a trochu se v nich rochní

22

dnes je to hlavní město techna

Roman Truksa Já jsem se v Brně narodil a prožil v něm mládí. Pak jsem odjel na dva roky do USA a pak žil patnáct let v Praze. Když jsem se v roce 2006 do Brna vrátil, najednou jsem byl ve městě, kde se veškeré zajímavé dění odehrává skoro potají někde v undergroundu. V 80. letech jsem se prošel po České a jen tak mezi řečí jsem si sestavil program na týden dopředu. Teď mi připadá, že se všechno děje v prostředí partiček, do kterých když nepatříte, tak se o ničem nedozvíte. Spousta kreativních lidí kvůli tomu Brno opouští. V Brně proti zbytku republiky působí větší setrvačnost. Dnes je to hlavní město techna a pořádají se tu masové taneční párty na výstavišti, což nikde jinde už dávno není. Malé taneční kluby tu chybí, zato je tu hodně diskoték, za které by se nemuselo stydět ani předměstí Bruntálu. Jede se tu „brněnské model“ – zapadnout do hospody a pařit škopky. Buď ten model přijmeš, nebo nebudeš mít kamarády. Což je v Brně problém, protože celé město funguje na osobních kontaktech a doporučeních. To jsem ocenil v okamžiku, kdy jsem stavěl na domku patro. Přestože jsem neměl žádný extra stavební dozor, tak se mi dřevostavba oproti „pražskému“ očekávání vůbec neprodražila. Stavěla mi to rodinná firma, kterou v okolí všichni znali, občas před domem zastavili úplně cizí lidé a zeptali se mě, kdo mi to staví. Kdybych dal negativní referenci, tak by to brněnská firma opravdu pocítila.

Navrátilec

V Brně už nežiju dvacet let, takže nevím, jestli se něco nezměnilo, ale připadá mi, že se tam nepěstuje individuální způsob života, který je vidět v Praze. Myslím tím, že by se lidé z jednoho domu navzájem neznali, že by za sebou člověk zaklapnul dveře a o nikoho se nestaral. Když člověk vyšel ven na pivo, tak se mohl spolehnout, že potká dva lidi, se kterými se zná, což může být zároveň nevýhoda. Když si člověk vyrazí na tajné rande, tak se může vsadit, že ho někdo zmerčí a zavolá manželce. Přesto mi víc vyhovuje atmosféra Brna.Taky tam funguje spojovací prvek brněnských postaviček. Každý třeba zná Lachtana, fanouška Komety, kterého jsem potkával na každém zápase od pětaosmdesátého roku. Chodí tam dodnes a byl zvěčněn v chorálu „Kometa má Lachtana, nejlepšího fanouška“. Který pražský klub opěvuje svého fandu, zvlášť když je to bezzubé individuum? Řevnivost mezi Prahou a Brnem považuji za normální věc. Vždycky a všude existuje napětí mezi jedničkou a dvojkou. Jednička dvojku tak trochu fackuje, protože ji cítí v závěsu. Proč by Praha fackovala Jihlavu nebo Tábor? A tak kdo chtěl za totáče koupit finky – zimní boty se suchým zipem, tak musel do Prahy nebo do Bratislavy. Brno se vynechalo. Postupová pravidla hokejové i fotbalové ligy se občas přizpůsobila pražským klubům. No a Brno si ty facky pamatuje a tak trochu se v nich rochní. Je zajímavé, že starší lidé nevnímali jako nejbližší velkoměsto Prahu, ale Vídeň. Až když jim po válce tu Vídeň sebrali, začali řešit Prahu.


Ptali jsme se na autobusovém nádraží Praha-Florenc

Za kamarádkou, co slaví šedesátiny. Budeme pařit až do rána.

Do školy. Studuju tam psychologii. V Praze jen pracuju. Do práce. Pracuju v Kabinetu múzy. To je takovej malej klubík. moje expřítelkyně tam má maturiťák.

Já tam musim. na den otevřených dveří masarykovy univerzity.

za rodinou. na brně je nejlepší, jak je malý. vždycky tam někoho potkám.

… jedete do Brna?

Proč proboha…

Jedu na festival fitnessu: Aerobic manii. Je to jeden z největších, který se vůbec pořádaj. Klidně si to někde najděte. Vracíme se z koncertu.

prahu a brno střídám už asi sedm let. sice bydlím víc v brně, protože tam mám práci, ale prahu mám radši, že je tu toho víc.

My do Brna vlastně nejedeme.

Jenom odtamtud letíme do Londýna.

bydlím kousek od mikulova, do brna pro mě dojede syn a odveze mě domů.

Domů. Původně jsem z Olomouce, ale v Brně bydlím už deset let. Pro mě to bylo stěhování z menšího do většího, takže super. Za ženskejma. Chci říct za přítelkyní. Kvůli práci. Zapomněla jsem si mapu. Ale tam se snad neztratím. Za mámou, už jsem tam dlouho nebyl. Aby jí nebylo smutno. My tam bydlíme, přestěhovali jsme se z Ukrajiny. Je to blíž domů.

domů z intru. já tam jedu za svojí přítelkyní. jsme spolu krátce, takže teprve podruhý.

ČiliChili | 3 | 2014 ČiliChili || facebook.com/cilichili 3 | 2014 cilichili.cz

23


TÉMA TÉMA

Lepší než

Praha

Je spousta věcí, které můžou Pražáci Brňákům akorát tak závidět. Podívali jsme se na ty nejzajímavější. Jestli vás při čtení přepadne chandra, přestěhujte se pod Špilas.

Občanská společnost Když se v roce 2011 Brňané dozvěděli, že se k nim chystají neonacisté na jeden ze svých pochodů, zareagovali okamžitě vznikem iniciativy Brno blokuje, do které se zapojili občané napříč celým společenským spektrem a nácky do ulic obývaných romskými občany prostě nepustili. V roce 2012 se Dopravní podnik města Brna chystal zavést speciální příplatek v nočních linkách pro majitele studentských šalinkaret. Studenti reagovali protestní peticí, demonstrací a facebookovou iniciativou Zachraňme rozjezdy ( jak se systému noční dopravy v Brně říká), která za pouhých 48 hodin nasbírala přes 3000 lajků. Dopravní podnik svůj záměr nerealizoval. Brněnskému aktivistovi Matěji Hollanovi a jeho partě Brnění se po třech letech lobbování podařilo dosáhnout na území města omezení hazardu.

Živé umění Asi nejznámější brněnský streetartový umělec Timo nepřispívá na zdi a průchody ve štatlu líbivými obrázky, ale básněmi a slogany a ve veřejném prostoru upozorňuje na nejrůznější lokální i celorepublikové nešvary. Další básně, tentokrát brněnského patriota Jana Skácela, zdobí také kašnu, které místní láskyplně přezdívají káď

na kapry a najdete ji na Moravském náměstí. Vyznání lásky i nejrůznější jiné vzkazy skládají Brňané z kamenů v lomu v lesoparku Hády. Za stejným účelem zazdil do průduchu v kostele Jana Amose Komenského kdosi v roce 2011 flash disk. Informace si přes něj lidé předávali po několik týdnů, než zmizel stejně záhadně, jako se zjevil. Brňané zjevně berou svoje město za své a upravují si ho k obrazu svému. Brno se také nezaleklo Kaplického „chobotnice“ tak jako Praha a udělalo si z ní aspoň zastávku tramvaje, pardon, šaliny.

Příroda Brno ví, že zastavět každou lukrativní plochu je cesta do pekel. Celých 28 % území města je pokryto lesy, ve kterých žijí mufloni, daňci a další raritní zvěř. Zřejmě ne náhodou se právě v místních lesích zrodily legendární příběhy Lišky Bystroušky. Do přírody můžete šalinou či pěšky. Dětská hřiště tu najdete na každém rohu, v parcích potkáte muzikanty i šermíře a voda ve všech kašnách v centru je pitná. Každá čtvrť je zároveň tak trochu vesnice, kde se lidé znají. O kulturním vyžití, kvalitě Masarykovy univerzity a široké nabídce nočního života není asi třeba mluvit.

Moderní architektura Není to zdaleka jen profláknutá vila Tugendhat, Špilberk či Petrov, ale třeba skutečná perla funkcionalismu, nejužší

24


hotel ve střední Evropě, Avion na České ulici, nejvyšší mrakodrap v republice, OC Letmo přezdívané ementál, Jurkovičova vila či brněnský Montmartre – Kamenná kolonie. Pokud vás zajímá purismus, konstruktivismus či funkcionalismus, v ulicích Brna najdete kompletní 3D učebnici.

MHD Pražská MHD je sice vyhlašovaná za jednu z nejlepších na světě, ale rozjezdy jsou prostě jen jedny. Nebo snad znáte jiné město, ve kterém se v daný čas sjedou všechny noční linky na jednom místě a ve stejnou chvíli se rozprsknou po celém městě? Už jen onen nevyhnutelný sprint odstartovaný bzučákem zavírajících se dveří stojí za to. A když finiš nezvládnete, zapadnete jednoduše do nejbližší knajpy na dva hrnky a za hodinu to zkusíte znovu. Brňáci tohle moc dobře vědí a městskou dopravu si patřičně hýčkají. Vymysleli pro ni dokonce unikátní androidovou aplikaci iRIS. Ta umožňuje sledovat pohyb všech linek MHD, ze kterých si můžete filtrovat autobusy, trolejbusy, šaliny, a dokonce i jednotlivé typy – například nízkopodlažní bezbariérové vozy. Vše jede na platformě google maps v reálném čase, takže s přesností na pár sekund vidíte, kde se právě váš spoj nachází a jestli stihnete ještě jedno poslední před startem na rozjezd. Ovšem aby Brno nezůstalo nic dlužno pověsti

Vše jede na platformě google maps v reálném čase, takže s přesností na pár sekund vidíte, kde se právě váš spoj nachází a jestli stihnete ještě jedno poslední před startem na rozjezd.

pětek). Jenže průvodců je daleko více. Jestli jste ortodoxní kavárenští povaleči, je pro vás jako dělaný blog Cliche Brünn zaměřený na kulturu v kavárnách a kavárenskou kulturu. Nízkopříjmovým Brnem, hernami, putykami a nonstopy všeho druhu zase naviguje Prigl (s nedocenitelnou mapou brněnských haluzí). Tajemná brněnská zákoutí mapuje a fotí Kafélanka, podzemní svět Podzemi. net a architektonické zajímavosti BAM (brněnský architektonický manuál). Jestli dáváte přednost cestování virtuálnímu, na serveru vilemwalter.cz najdete naskenované mapy Brna od roku 1800. Čím provádí brutálně vtipný facebookový občasník Kykyryda Boys, si najděte sami (nepřehlédněte ovšem KKRD Top 10 – sérii pravidel, jak v klidesu přežít na Oltecu a ve Štatlu všeobecně).

<

města, kde vše musí být trochu jinak, zavádí brněnský dopravní podnik takzvané preventisty. Ti se budou starat třeba o to, aby sedící teenager uvolnil místo stojícímu seniorovi, především by však do vozidel neměli pustit například zapáchající, znečištěné nebo opilé lidi. Hmmm…

Průvodce městem Vydávat alternativní průvodce Prahou bylo v módě v 90. letech, kdy se na každém rohu líhly kluby a sekáče. Dnes je to každému šumák a  těch pár pokusů přijít s něčím originálním dopadne většinou bledě. Brno v tomhle ohledu vede na celé čáře už jen pravidelně updatovaným průvodcem Poznej Brno (ke stažení za devět

ČiliChili | 3 | 2014 ČiliChili || facebook.com/cilichili 3 | 2014 cilichili.cz

25


TÉMA TÉMA

Pověstný brněnský orloj je dílem designéra Petra Kameníka a sochaře Oldřicha Rujbra. Stejně jako se jeho pověst neustále mění, pokračuje dodnes i jeho příběh. Poslední kapitola je prý ta, že sami tvůrci museli podat žádost o průmyslový patent na skleněné kuličky, které v jedenáct dopoledne z hodinového stroje vypadávají. Jinak by si oblíbený suvenýr mohl okopírovat a prodávat, kdo chce.

Dildo

26

Jak znělo zadání soutěže, ze které vzešel váš orloj? PK: Soutěž byla vypsána na „multifunkční hodinový stroj“, dokonce se tak dodnes oficiálně jmenuje. Byl součástí zadání i příběh o tom, že z něj v jedenáct dopoledne vypadne kulička na paměť obléhání Brna švédskou armádou? PK: To vzniklo tak nějak během diskusí. Mimochodem to, že z orloje padá kulička každý den v jedenáct dopoledne, se mi osobně moc nelíbí. Daleko lepší by bylo, kdyby padaly náhodně, někdy třeba vůbec, což by se dalo klidně nastavit. Kulička je v celém konceptu orloje symbolem štěstí a ochrany. A štěstí se také nedá načasovat. Kulička je symbolem ochrany? OR: Každá věc musí mít příběh. Nám se nabídl málo známý příběh z třicetileté války, kdy na švédského generála Torstensona, který obléhal Brno, byla provedena řada atentátů a žádný nebyl úspěšný. Roznesla se kvůli tomu pověst, že ho může zabít pouze skleněná koule odlitá o půlnoci za doprovodu tajného rituálu. Skleněná kulička je tím pádem symbolem ochrany Brna. Brněnská radnice nemá pověst nejprogresivnějšího úřadu. Jak to, že se radní rozhodli pro tak odvážný design? OR: Při úplném začátku soutěže stál bývalý ředitel českého Design centra Karel Kobosil. My jsme nechtěli dělat něco tradičního, protože takové věci většinou velmi rychle


ta anabáze měla dohru, když nějaký kantor neměl co dělat a napsal, že orloj není ze žuly, ale z gabra.

zastarají. Navrhli jsme tedy tuto černou nábojnici propojenou s brněnskou legendou a primátorovi se to líbilo. Zvlášť když jsme mu na prezentaci přinesli dvacetikilový model odlitý z litiny. PK: Celkem se v soutěži sešlo asi třicet přihlášek a všechny konvenční návrhy vypadly už v prvním kole. Do druhého jich postoupilo pět a všechny už byly nějakým způsobem posunuty mimo klasickou představu hodin. O znázorňování času vlastně u orloje primárně nejde. Dříve to tak bylo. Tím, že radnice dala postavit orloj, poskytovala občanům cennou veřejnou službu – dávala jim přehled o času, stejně jako městská kašna kdysi sloužila jako zdroj vody. Jenže dnes má doma každý vodovod a v kapse mobil, takže ty původní funkce nejsou až tak důležité. Navíc – chápu, že někdo potřebuje vědět přesný čas na nádraží. Ale na náměstí? Máte nějaké veselé historky z výroby? PK: Já si vybavuji veselé příhody ještě z projektování. Jako třeba že v orloji musí být zabudovaný hromosvod. Nebo otázky, jestli jsme pomysleli na to, že lidé mohou vypadlou kuličku vzít a rozbít s ní výlohu. Anebo úkol zabudovat do stroje plašičku na holuby, kteří by se tam jistě jinak usídlili a zahynuli, a kdo je pak bude vyndávat? OR: Velké dobrodružství byl výběr kamene. Od začátku měl být použitý černý kámen, kterému se obecně říká švédská žula, i když vlastně správně řečeno žádná černá žula neexistuje a jde o gabro. Jenže kvůli tomu názvu švédská žula získal orloj další propojení s příběhem švédské armády a najednou bylo hrozně důležité, aby kámen

PK: My jsme na místě byli od šesti od rána, náměstí bylo nacpané lidmi, které se snažil ukočírovat jeden policajt, takže to bylo dost divoké. Původně jsme zamýšleli, že na odhalení přijedou tramvají všichni, co se na vzniku orloje podíleli. Což bylo asi osmdesát lidí. Jenže kvůli návalu se skrz dav ani neprodrali. OR: Ještě tam hrál důležitou roli dobrovolný hasičský sbor z Pozďatína, kde mám stodolu, ve které modely orloje včetně modelu ve skutečné velikosti vznikaly. Pozďatínští dobrovolní hasiči ve spolupráci s profesionály HZS Brno z něj z nejvyššího požárního žebříku sundávali přetlakový obal. Odlétl do nebe. Ale už si zvykli, nebo ne? OR: Já si pamatuji výrok z  reportáže MF Dnes, kdy rekapitulovali anketu Osobnost roku. Říkalo se v ní, že v mezi osobnostmi roku 2010 byl sochař Rujbr, který sice není celebrita, ale dokázal názorově rozdělit Brno. Dnes je ale z orloje jeden ze symbolů Brna a je vidět všude. Od tácků Starobrna přes billorloj boardy až po  plakát v brně na ples. PK: Mně se líbily i  ty Stojí od roku 2010. Má tvar projektilu, každý den negativní reakce. Hlavně v 11.00 vypouští kuličku. ze začátku jsem si všíStojí na východní straně mal toho, jak si diskutunáměstí Svobody. Čas jící hloučky důchodců zobrazuje vršek orloje, užívají příležitost říct špice se otočí kolem své na  veřejnosti nahlas osy za minutu, nejvyšší slovo jako... no, víte skleněný díl za hodinu. které myslím. Mně to Pro určení času je možné přišlo sympatické. Jsem také dojít se podívat rád, že orloj nenechá lidi na hodiny na věži kostela lhostejné a vyprovokuje sv. Jakuba o kus dál. nějaký názor.

byl opravdu ze Švédska. Na tak velkou konstrukci byl ovšem potřeba blok, který ve Švédsku prostě nenajdete. Tak bylo rozhodnuto, že se vezme z lomu v JAR, kde ale v tu chvíli zase těžili vrstvu, ze které nešel tak velký kámen vylomit. Tak se začalo hledat v Číně a Indii, jenže tam se stejný kámen těží pod jiným obchodním názvem a úředníci nám nepovolili udělat změnu v technické dokumentaci. PK: Nakonec jsme kámen našli u velkoobchodníka v Itálii. Vidět obrovské sklady zaplněné tunami ušlechtilého kamene byl zážitek sám o sobě. No, celá ta anabáze měla ještě dohru ve chvíli, kdy nějaký brněnský kantor neměl co dělat a napsal odborný článek, že orloj není ze žuly, ale z gabra. Magistrátní úředníci si to samozřejmě vysvětlili tak, že jsme je podvedli, nechali si dělat posudky a pouštěli hrůzu, že nás snad budou i žalovat. Samozřejmě z toho nic nebylo, protože „černá švédská žula“ je komerční název pro gabro. Pamatujete si na odhalení a první reakce? OR: Já si na to dobře pamatuji už kvůli legendárnímu videu, kdy mě při odchodu z pódia odchytla Česká televize a reportér po mně chtěl přečíst, kolik je hodin.

ČiliChili | 3 | 2014 ČiliChili || facebook.com/cilichili 3 | 2014 cilichili.cz

<

27


TÉMA TÉMA BOY

TO VrnÍ Brno je kultury plné. Od prudce intelektuálních nakladatelství Druhé město, Host a Větrné mlýny přes kulturní časopisy Host a Rozrazil, bezpočet galerií, alternativních kavárenských scén až po šmuckapely, jako jsou Odvážní bobříci, To žluté, co máte v kalhotkách a Čokovoko. V městě přezdívaném „líheň alternativy“ kapely raší napříč žánry jako houby po dešti. O kom z místní hudby je dobré vědět? Foto: Luba Mrkvica, Filip Fojtík, Dan Materna, Živel, MAFRA, Profimedia, archiv

28

O tom, že punk v Brně není mrtev, informuje hlučná kapela s názvem BOY. Za zhruba rok své existence stihla upoutat pozornost všech vyznavačů punku na našem území, zahrála si s UK SUBS i ADICTS a jejich debutový singl I'Am Weird vzbudil velmi pozitivní ohlasy. Letos v únoru vypustila do světa svou první řadovou desku Darkest Visions.

Mucha Kapela utvořená kolem kyjovské písničkářky Nikoly Muchy, která tvoří hudbu označovanou jako femi punk folk (nezaměňovat s pornofolkem). Vloni v létě vybrali na hithitu úspěšných 137 % sbírky na debutové album Slovácká epopej. Heslo: „Chlapi sú kokoti, ale bez nich to zřejmě taky nejde.“

TEVE Elektroakustické, indiefolkové duo debutovalo loni osmipísňovým EP Kolea. Absolventi Fakulty výtvarných umění Antonín Koutný a Veronika Vlková vyrábějí originální soundtracky ke svým vizuálním performancím a jejich vystoupení tak laskají divákův zrak i posluchačův sluch.

Professor Leopard Kapelu, která debutovala v roce 2012 EP deskou Bury Me With Mr. Werner, asi nejlépe vystihuje škatulka indie pop. Ale ani to není tak úplně ono. Partička kolem frontmana Ondřeje Novotného hravě kombinuje emo, rock i pop, používá syntezátory i loutnu a její ambice přesahují státní hranice. Nemají rádi srovnávání s Blur a inspirují je prý Eva a Vašek.

Midi Lidi

Teve

Aivn's Naked Trio Chceme-li dále škatulkovat, pak to asi bude blues, soul i rock'n'roll, co kapela kolem brněnského kytaristy Aivna hraje. První koncert si trio odbylo v roce 2010, debutovou desku Adventure Box vydalo na jaře 2013.

Kapela PzH. O té tu radši nepíšeme.

Listolet Na podzim 2013 vyšla v pořadí druhá deska této formace seskupené kolem Tomáše Háčka nazvaná Malý kluk. Kapela známá jako velcí hledači a experimentátoři nabízí i tentokrát songy namíchané z folkrocku, alternativy i indie popu, plné nečekaných zvratů a pestrých detailů typu cvrčení cvrčků.

Květy


Ticho de Beige Za uměleckým jménem Ticho de Beige se skrývá multižánrový one woman projekt absolventky JAMU Barbory Zelníčkové, z něhož před Vánoci 2013 vypadla debutová deska MINDIANA. Máte-li slabost pro rapující dívky s kytarou, samply či flétnou, neváhejte.

Midi Lidi Podle Pavla Klusáka jsou Petr Marek, Prokop Holoubek a Markéta Lisá pokračovatelé elektronické vlny devadesátých let, která se stáhla do undergroundu. Kromě toho, že vydali čtyři alba, vyprodukovali i originální soundtracky k filmům Protektor, Český mír a Polski film. Navíc jsou krásnou ukázkou typicky brněnské kapely, protože odsud ani jeden nepochází. Prokop Holoubek sice v Brně žije, Markéta je z Jablonce, Petr Marek z Prostějova a oba bydlí v Praze. Ale k tomu, že jsou brněnská kapela, se hrdě hlásí.

Fiordmoss

Fiordmoss Elektrofolkové duo založila Petra Hermanová, která původně zpívala s Markétou Irglovou v akustickém duu Siren, a elektronický muzikant Roman Přikryl. V roce 2012 se stali objevem roku na udílení cen Vinyla a nato se odstěhovali do Berlína.

o kus dál nastříká přes šablonu povzbudivé heslo „máš na míň“ TIMO

Květy Kapela kolem Martina Kyšperského funguje už skoro dvacet let, vydala dvanáct alb a za Bílé včely vyhrála vloni Vinylu. Dala by se asi nejlépe zařadit jako alternativní rock-folk a dokáže zhudebnit i historku o kamarádce Evě, kterou vyhodili z callcentra, protože někomu řekla, že je blbej.

ČiliChili | 3 | 2014 ČiliChili || facebook.com/cilichili 3 | 2014 cilichili.cz

Timo

Timo není hudebník, je to sprejer. Ale prostě ho tu musíme mít. Zatímco v Praze se beefujou crew a kingové bombí toye, v Brně maluje plachý introvert Timo na mostní pilíře básně. O kus dál nastříká přes šablonu povzbudivé heslo „Máš na míň“ a před volbami doplní volební billboard KSČM s heslem „S lidmi pro lidi“ portrétem umučeného faráře Toufara. Brněnské zdi zdobí Timo už asi sedmnáct let a některá místa se stávají miniseriály. Když jeho malba zmizela pod šedým technickým nátěrem, objevila se zde za pár dní drobná poznámka: „Miluji šedou. Je jako slunce.“

29


TÉMA TÉMA

sta dion lu žán ky Pointou, která Brno vystihuje, je stadion Za Lužánkami. Pro Lužánky se hledá využití tak dlouho, že v hledišti už stačily vyrůst vzrostlé stromy a žije tam vzácná fauna, na kterou se chodí dívat přírodovědci z Mendelovy univerzity.

30


Ä&#x152;iliChili | 3 | 2014 Ä&#x152;iliChili || facebook.com/cilichili 3 | 2014 cilichili.cz

31


POKEC

Vymýšlíme jinou historii populární hudby Andy Votel objevuje a vydává neuvěřitelné věci od japonských choreografických kompilací přes turecké vesmírné protestsongy, velšské revoluční popěvky až po soundtracky z Lollywoodu, Kollywoodu,  francouzského softporna a italských thrashových hororů. Andyho srdeční záležitostí je navíc scénická hudba československé nové filmové vlny 60. let. Text: Jiří Holubec Foto: Alex Hinchcliffe, archiv

Vaše záliba v divné hudbě prý začala u otcovy sbírky gramofonových desek. Pak jste se začal věnovat hip hopu. Co vás přivedlo zpátky ke sbírání staré experimentální hudby, psychedelických alb a soundtracků k francouzskému softpornu? Když jsem byl kluk, můj otec pronajímal tři malé byty, ve kterých většinou nájemníci při stěhování něco nechali. V půlce 80. let byly gramofonové desky na ústupu, všichni se vrhli na kazety a mezi věcmi, které zůstávaly v bytech, byly tím pádem často k nalezení právě vinyly. Navíc v dost neuvěřitelné selekci – punk, soul, do toho Bílé album od Beatles, soundtracky a všechno možné i nemožné. Když jsem se k těm deskám dostal, začal jsem je sbírat. V 70. letech jsem měl přísný zákaz se byť jen dotknout sbírky desek mých rodičů, neřkuli drahého hifi gramofonu. O deset let později to bylo každému jedno a mohl jsem začít experimentovat nejen s deskami, ale i s tím, jak je přehrávat. Zrychloval jsem je, zpomaloval, lepil na ně kousky zápalek, aby hrály pořád dokola jednu smyčku. Pak jsem uslyšel hip hop a první skreče a celkem mě to vzalo, protože ti chlápci dělali hudbu přesně

32

z toho, co jsem já dělal jen tak pro legraci. Táta mě krátce nato naučil dělat smyčky z magnetofonových pásků a touhle technikou vznikaly mé první hudební kompozice nahrávek starých desek. Hip hop mě nikdy neodvedl od hledání unikátní hudby, spíš mě k němu ještě víc přivedl. Vaše vydavatelství Finders Keepers Records vzniklo kvůli tomuhle koníčku? Spíš skrz práci pro hudební průmysl obecně. Pracoval jsem jako muzikant, producent, grafik a vím, jakým způsobem dnešní hudba vzniká. Není to zábava, ale tvrdý byznys. Muzika, kterou vydáváme na Finders Keepers, ale jako byznys dělat nejde. Ve většině případů jsou to 30–40 let staré, dávno zapomenuté nahrávky, takže nějaká čtrnáctidenní marketingová masáž na jejich prodejnosti nic nezmění. Chtěli jsme dělat něco úplně mimo zajetá pravidla, v ideálním případě něco úplně bez pravidel.

>

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Foto: Alex Hinchcliffe / www.hinchcliffe.se

33


POKEC

KDYŽ SE NAËHUDBU PODÍVÁTE ZE ŠIRŠÍHO POHLEDU, ZJISTÍTE, ŽE ZA NEÚSPæCHEM STOJÍ VLIVY POLITIKY, EKONOMIKY, CENZURY AËNÁBOŽENSTVÍ...

Vždycky mě zajímalo, jak probíhá setkání s autory hudby, kterou vydáváte. Pamatují si ty desky vůbec? Jsou rádi, že je někdo chce znovu vydat? Liší se to projekt od projektu. Zaměřujeme se na vzácné desky, které původně vyšly v malém nákladu a obvykle byly komerčně neúspěšné. Tudíž je celkem běžné, že se jejich autoři nechtějí vracet do doby, kterou si spojují s uměleckým neúspěchem. Bojí se, že by se to celé mohlo opakovat. V tu chvíli jim musím vysvětlit, že ten původní neúspěch přišel proto, že staré křivdy a omyly a prošlapáváme cestu zajímavé, ale jejich hudba nebyla pochopená. Že pro- neznámé a zapomenuté hudbě. Tohle všechno musím stě jen byla moc napřed. Většina sběratelů vysvětlit jejím tvůrcům, když se s nimi setkávám a snadesek a hudby obecně potvrdí, že neexistuje žím se je přemluvit, aby nám poskytli práva k nahrávkám. nic takového jako naprostý hudební propa- Snažíte se je potkávat osobně? dák. Když se na hudbu podíváte ze širšího Je to pro mě ta nejoblíbenější část mé práce. Desky, jakpohledu, zjistíte, že za „neúspěchem“ stály koliv je mám rád, jsou jen produkt. Nejzajímavější jsou vlivy politiky, ekonomiky, cenzury, nábožen- lidé, kteří je nahráli. Vemte si, že skoro každý z nich – ství a dalších a dalších jevů, které nemají nic a teď to myslím v tom nejpozitivnějším slova smyslu – společného se samotnou hudbou. To, že je neúspěšný popový muzikant. A jejich neúspěch má v USA neznají Martu Kubišovou nebo írán- velmi často co do činění s tím, že jejich tvorba byla pro ského hudebníka Googooshe, neznamená, dobu, ve které vznikala, moc napřed. Už jen to z nich že tvořili horší hudbu nebo jsou méně důle- dělá ohromně zajímavé lidi. Za každým z nich stojí přížití než Marlena Shaw. Právě proto jsme se běh, všichni nějak ovlivňovali dění ve své zemi, komunitě, rozhodli začít budovat alternativní histo- kultuře. Jejich dopad a význam je nadčasový, stejně jako rii populární kultury, ve které napravujeme jejich hudba, a obojí je potřeba zachovávat a připomínat. Když to tak poslouchám, tak mě napadá, proč vydavatelství jako Finders Keepers nefunguje víc... Nesmíte zapomínat, že jde o okrajové hudební žánry a ne každého baví se jimi zabývat. Vadí mi ale, když někdo opovržlivě prohlásí: „Co to je prosímtě za šílenost?“ Jednak mi to připadá trochu ignorantské a taky se často setkávám s tím, že takhle odsuzujeme hudbu zpívanou řečí, které nerozumíme. Což je, přiznejme si, skoro rasismus... Zrovna tak mi vadí, když takovou hudbu lidé automaticky považují za produkt nějaké primitivní země a berou si tím pádem právo s ní dělat cokoliv. Spousta kompilací vychází jako bootleg – vydavatel si sežene nahrávky, vydá je a vůbec se nezajímá o práva autorů hudby. Takhle nejde uvažovat. Už jen proto, že ti muzikanti jsou pro nás něco jako hrdinové, nás ani nenapadne je nějakým způsobem obcházet.

34


Vanniera. Je to i má osobní nejoblíbenější deska. Hodně práce ale dají všechny. Rozhodně bych vydávání rarit nedoporučoval jako kariéru lidem, kteří chtějí snadno a rychle zbohatnout. Velká část naší práce spočívá v čekání, v budování přátelství s umělci. Třeba hned první soundtrack z české nové filmové vlny vyžadoval hodně práce i čekání. Hlavně kvůli historickému kontextu, ve kterém ty filmy vznikaly, a potížím s dohledáním nahrávacích pásek. Hudba, která pochází z Thajska, Íránu nebo Turecka, s sebou nese problémy s jednáním místních úřadů a úředníků, jazykovou bariéru a další a další problémy, které nejde překonat jinak než přátelským a trpělivým vyjednáváním. A to se může vážně protáhnout. Domluvit práva k vydání desky může zabrat i deset let nekonečného vyměňování e-mailů. Pak se taky stane, že člověk, se kterým si těch deset let píšete, z té práce odejde a můžete začít nanovo. Vaše posedlost soundtracky k českým filmům 60. let mě samozřejmě zajímá. Jak jste se k nim dostal? Je to jednoduché. Když mi bylo 17 a studoval jsem grafický design, koupil jsem si v antikvariátu knihu „All The Bright Young Men And Women“ od Josefa Škvoreckého.

Stalo se někdy, že autor prostě řekne „ne“? Je nějaká deska, kterou byste chtěl vydat, ale nemůžete, protože autor nedal svolení? Stává se to. Naposled s jednou nahrávkou v Izraeli a vždycky mě to otráví. Když se nejsme schopni setkat a domluvit přímo s  autorem, radši jednání vzdáme hned na začátku, protože si tak ušetříme zklamání. Za ty roky, co Finders Keepers fungují, jsme vydali spoustu desek, které jejich autoři nahráli na začátku své hudební kariéry, v době, kdy jim bylo 17, 18 let. To je často důvodem, proč se ke své tehdejší tvorbě nechtějí znát. Přesto jen několik málo lidí řeklo „ne“. Navíc se pak často pokusí ty nahrávky vydat sami a získat z nich víc peněz, než jim jsme schopni nabídnout my. V jedné postkomunistické zemi se nám stalo, že jsme předložili místnímu vydavatelství plán reedice jejich zásadních nahrávek, což oni odmítli, pokusili se je vydat sami... a dopadlo to špatně. Hodně takových případů se nakonec vrátí k nám. Věřím, že hudba se musí vydat za hranice země, kde vznikla, aby dokázala, že má potenciál. Přísloví „doma není nikdo prorokem“ v tomto případě platí doslova. Která deska je zlatým grálem Finders Keepers? Která dala nejvíc práce a nejvíc si ji ceníte? Kdybych měl zvolit jen jednu, tak je to naše první deska – L’Enfant Assassin Des Mouches od  Jeana-Clauda ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

>

35


POKEC

(pozn.: Knihu s podtitulem „A personal history of the Czech cinema“ vydal Škvorecký v angličtině v roce 1971. V češtině vyšla jako „Všichni ti bystří mladí muži a ženy, Osobní historie českého filmu“ v roce 1991.) Padla mi do oka hlavně díky fotografii Marty Kubišové s kovbojským nábojovým opaskem kolem pasu a obrázkům z filmu Sedmikrásky. Najít ty filmy samotné ale bylo skoro nemožné. Celé roky jsem jen ve své hlavě fantazíroval, o čem vlastně může být takový „Zločin v dívčí škole“ nebo „Ovoce stromů rajských jíme“. Tehdy samo- Jen je jejich poselství zakódováno prostřednictvím hlubzřejmě nebylo nic dostupné na internetu, ších, fantastičtějších prostředků. takže namísto abych zhltnul všechno najed- Kdybyste měl zvolit jednoho českého nou, konzumoval jsem českou kinematografii autora, kdo by to byl? po kapkách. V průměru jsem se dostal k jed- Asi Zdeněk Liška. Skladatel, který by dokázal změnit nomu dvěma filmům ročně, počínaje Sedmi- dokumentární film o motýlech na horor a detektivku kráskami a Valerií a týdnem divů. na milostný příběh jen použitím hudby. Filmaři mu věřili Unikátních filmů ale existuje spousta. Proč tak, že ho nechávali přestříhat už hotové filmy, aby ladily vás tak chytly zrovna české? s jeho hudbou. Nebyl kameraman, režisér ani scenárista, Aniž bych chtěl znít jako čechofil, zamiloval ale skrze hudbu se stal pravděpodobně jedním z nejlepjsem si v těch filmech spoustu věcí. Od drob- ších filmařů v Evropě a nejlepším filmovým hudebním ností, jako je přízvuk herců, přes lokace skladatelem na světě. Navíc mě hrozně fascinuje fakt, a kostýmní kouzla Ester Krumbachové až že celou svou kariéru byl vlastně zaměstnanec. Člověk, po hudební mistrovství skladatelů, jako jsou který ráno vstal, šel do práce a v ní složil přes tři tisíce filZdeněk Liška a Luboš Fišer. Jejich prostřed- mových a televizních soundtracků. nictvím jsem si zamiloval i filmy, které přišly Když jste mi poprvé napsal, tak jste zmínil, že byste se po nové vlně. Dětské pohádky 70. let, horory, chtěl podívat do pardubického krematoria, Prachovkteré se točily v 80. letech. Saxana i Malá moř- ských skal a Slavonic. Proč právě tam? ská víla jsou stále dílem těch stejných filmařů. Samozřejmě proto, že se tam točily filmy, které miluju, a chci ta místa už dvacet let vidět. Stalo se mi poprvé, že se mi naskytla příležitost zahrát si v Praze, navíc s někým, kdo ta místa zná. Když jste mi navíc napsal, že pocházíte z Telče, kde se točil „Až přijde kocour“, tak na mě šly mrákoty. A hned o kousek dál jsou Slavonice, kde se točila Valerie a týden divů. To je mimochodem můj nejoblíbenější film vůbec. Mám ho snad ještě radši než muziku. A to už něco znamená!

ANDY VOTEL Andy má spoustu profesí, které se dají shrnout pod širší nálepku „muzikant“. ZaÝínal jako aktivní hudebník, producent, designér obalĶ desek, DJ aËzkusil vlastnç skoro každé Ĝemeslo, co se vËhudebním prĶmyslu vyskytuje. Nejvçtší záĜez doËhistorie zatím vytesal prostĜednictvím vydavatelství Finders Keepers Records.

<

36

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


m    Â&#x2DC;  $#2 Â&#x2DC;> Televizi zapĂ­nĂĄĹĄ jenom na zprĂĄvy, protoĹže se na ni jinak nedĂĄ dĂ­vat? KdyĹž se tÄ&#x203A; kamarĂĄdi zeptajĂ­ na odjezdy tramvajĂ­, potupnÄ&#x203A; zamĂ­Ĺ&#x2122;Ă­ĹĄ k zastĂĄvce, protoĹže tvĹŻj mobil je uĹž prostÄ&#x203A; trochu â&#x20AC;&#x17E;outâ&#x20AC;&#x153;? A na notebooku uĹž si jenom balĂ­ĹĄ cigĂĄra? Pokud jsi alespoĹ&#x2C6; na jednu otĂĄzku odpovÄ&#x203A;dÄ&#x203A;l ANO, mĂĄme pro tebe kamarĂĄdskĂ˝ tip â&#x20AC;&#x201C; bude tĹ&#x2122;eba obnovit svĹŻj technologickĂ˝ arzenĂĄl. NezĂĄleŞí, jestli je tvĂĄ domĂĄcĂ­ technika zĂĄnovnĂ­ pĹŻl roku anebo jednu generaci, dneĹĄnĂ­ Ä?lovÄ&#x203A;k tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; dĂ˝chĂĄ kĹ&#x2122;emĂ­k a podle jeho vĂ˝baviÄ?ky se urÄ?uje spoleÄ?enskĂ˝ status. A z toho sebevÄ&#x203A;domĂ­. JednoduĹĄe Ĺ&#x2122;eÄ?eno, pokud mĂĄĹĄ bĂ˝t v pohodÄ&#x203A;, je tĹ&#x2122;eba, aby tvoje gadgety za nÄ&#x203A;co stĂĄly.

MĹŻĹžeĹĄ se vydat na vĂ˝pravu do sbÄ&#x203A;rnĂ˝ch surovin a postavit si svĂŠho vlastnĂ­ho multifunkÄ?nĂ­ho robota. Teda pokud mĂĄĹĄ nĂĄturu vekslĂĄka a znalosti jako Bill Gates. CoĹž asi nemĂĄĹĄ. A stejnÄ&#x203A; by to nevypadalo dobĹ&#x2122;e, protoĹže nejsi designĂŠr ze Silicon Valley. DalĹĄĂ­ moĹžnostĂ­ je pĹ&#x2122;emluvit kamarĂĄda, aby ti na machrovĂĄnĂ­ pĹŻjÄ?il svoje hraÄ?iÄ?ky. NevĂ˝hodou je, Ĺže vĹĄechny lukrativnĂ­ chvĂ­le (rozumÄ&#x203A;j, sliÄ?nĂŠ sleÄ?ny a usmÄ&#x203A;vavĂ­ chlapci v dohledu) si rezervuje vĹždycky majitel. Tedy, co s tĂ­m? Bude asi zapotĹ&#x2122;ebĂ­ ĹĄĂĄhnout do portmonky a poĹ&#x2122;ĂĄdnÄ&#x203A; ji provÄ&#x203A;trat. A samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; to vysvÄ&#x203A;tlit svĂŠmu kontu (pĹ&#x2122;Ă­telkyni, babiÄ?ceâ&#x20AC;Ś). Na to zde mĂĄme nÄ&#x203A;kolik tipĹŻ, takĹže mrkejte:

ovnĂ­mu kontu: VĂ˝mluva bank lĂ˝ den dej ĹĄkvĂĄru, ce vy , te ĂşÄ? MilĂ˝ blety! ta ju a potĹ&#x2122;ebu mĂĄm bolehlav ! et Ehm, teda tabl Výým mluva babiÄ?Ä?ce: Babi, soused i nĂĄs nÄ&#x203A;jak pĹ&#x2122;ehlĂ­ĹžejĂ­. Kupme si ultra book, s nĂ­m bu deme za odbornĂ­ky, a pa k nĂĄs urÄ?itÄ&#x203A; po zvou na zabĂ­jaÄ?ku!

VĂ˝mluv av MĹŻj tele lastnĂ­mu svÄ&#x203A;d o fon uĹž vĹŻbec n mĂ­: V prĂĄci en se nevydrĹž mi smÄ&#x203A;jĂ­ a ba Ă­ to, co bĂ˝val! te Ă­. povypĂ­n Kdyby se tuh rka mi vĹŻbec le a ta alo, asi dy b Ä?eho je chytrĂ˝ te y vydrĹžela vĂ­c nÄ&#x203A;co , ale od lefon? Výýýmluva pĹ&#x2122;Ă­telkyyni: VĂ˝m V blbÄ&#x203A; vidĂ­mâ&#x20AC;Ś Od novĂŠho roku nÄ&#x203A;jak O ! vizi tele 4K si me kup to, Zla Z

TEÄ&#x17D;, KDYĹ˝ UĹ˝ MĂ TE JASNO, NA NIC NEÄ&#x152;EKEJTE! Ä&#x152; VAĹ E SEBEVÄ&#x161;DOMĂ? VĂ M BUDE VDÄ&#x161;Ä&#x152;NĂ&#x2030;.

ANKETA

â&#x20AC;&#x17E;JakĂ˝ mĂĄte vztah k elektronice?â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x17E;To vĂ­te, ajfon, ajpod, ajped, ajajaj... Jsem vÄ&#x203A;rnĂ˝ jablĂ­Ä?kĂĄĹ&#x2122; a vĹĄechno od nich musĂ­m mĂ­t. Zrovna se nesou klepy, Ĺže bude vydĂĄna novĂĄ verze ajosu, nezaslechli jste o tom nÄ&#x203A;co? â&#x20AC;&#x153; LudÄ&#x203A;k M., Praha â&#x20AC;&#x17E;PomÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; neutrĂĄlnĂ­. MĂĄm starĹĄĂ­ chytrĂ˝ mobil s Androidem a doma takovou tu bÄ&#x203A;Ĺžnou techniku. Nijak zvlĂĄĹĄĹĽ nesleduju, co je zrovna v kurzu, ale cĂ­tĂ­m, Ĺže ten Android, co mĂĄm, uĹž pĹ&#x2122;estĂĄvĂĄ staÄ?it. ZnĂĄmĂ­ majĂ­ novÄ&#x203A;jĹĄĂ­ telefony a majĂ­ mnohem lepĹĄĂ­ funkce. TakĹže se poohlíŞím po novĂŠm.â&#x20AC;&#x153; FrantiĹĄek S., Sokolov â&#x20AC;&#x17E;O techniku se nezajĂ­mĂĄm. MĂĄm svĹŻj telefon na volĂĄnĂ­ a doma televizi, to mi staÄ?Ă­.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Co Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄte? Ĺ˝e by se mi hodil chytrĂ˝ telefon? Na jĂ­zdnĂ­ Ĺ&#x2122;ĂĄdy? Hm, ono to umĂ­ i tohle? UkaĹžteâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x153; OndĹ&#x2122;ej K., ZlĂ­n

NĂ ZOR ODBORNĂ?KA Elektronika kaĹždĂ˝ den postupuje mĂ­lovĂ˝mi kroky. VÄ&#x203A;tĹĄĂ­ vĂ˝kon, miniaturizace, snadnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ pouŞívĂĄnĂ­, lepĹĄĂ­ sluĹžby. VezmÄ&#x203A;me si tĹ&#x2122;eba notebooky. UĹž to nejsou kvĂĄdrovitĂŠ a tÄ&#x203A;ĹžkĂŠ pĹ&#x2122;Ă­stroje, ale lehkĂĄ a odolnĂĄ zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­, kterĂĄ jde ovlĂĄdat nejen myĹĄĂ­ Ä?i nepĹ&#x2122;esnĂ˝m touchpadem, ale dotykem pĹ&#x2122;Ă­mo na obrazovce. O vĂ˝drĹži na baterii ani nemluvÄ&#x203A; â&#x20AC;&#x201C; dnes uĹž je bÄ&#x203A;ĹžnĂŠ mĂ­t notebook, kterĂ˝ se obejde bez zĂĄsuvky celĂ˝ pracovnĂ­ den. StejnĂŠ to je s tablety a dalĹĄĂ­mi novĂ˝mi zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­mi, kterĂŠ do naĹĄich domovĹŻ pĹ&#x2122;inĂĄĹĄejĂ­ vĂ˝drĹž a pohodlĂ­ odlĂ­ v ovlĂĄdĂĄnĂ­. A co telefony? Ty tam jsou Ä?asy, kdy slouĹžily pouze ouze ncelĂĄĹ&#x2122; k telefonovĂĄnĂ­. Dnes mĹŻĹže mĂ­t kaĹždĂ˝ svou vlastnĂ­ pĹ&#x2122;enosnou kancelĂĄĹ&#x2122; Ä?i multimediĂĄlnĂ­ zĂĄkladnu v kapse. A kdyĹž uĹž mluvĂ­me o zĂĄb zĂĄbavÄ&#x203A;, bavÄ&#x203A;, bavÄ&#x203A; dneĹĄnĂ­ svÄ&#x203A;t her a virtuĂĄlnĂ­ho obsahu jen pro podihu uĹž nenĂ­ je divĂ­ny. TroufĂĄm si tvrdit, Ĺže v aktuĂĄlnĂ­ nĂ­ nabĂ­dce si to svĂŠ najde kaĹždĂ˝, aĹĽ uĹž je PC hrĂĄÄ? anebo ebo se radÄ&#x203A;ji bavĂ­ n hĂĄÄ?ek, u televize s konzolĂ­. A kde je ten ptĂĄte se? Nebojte se, nenĂ­ ŞådnĂ˝. nĂ˝. A jestli si stĂĄle nejste jisti, ptejte te se odbornĂ­kĹŻ v Alza.cz. Ti drŞíí prst na tepu doby a urÄ?itÄ&#x203A; vĂĄm dobĹ&#x2122;e poradĂ­.

...nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ obchod s poÄ?Ă­taÄ?i a elektronikou!

www.alza.cz


KOLAUDACE

Máme šanci přežít v interiérech budoucnosti? V čem budeme bydlet za dvacet třicet let? Dokážeme přežít v éře panovačných kyberbaráků a mikrobytů naplněných zmutovaným nábytkem? Sežere nás jednoho dne naše lednička? Text: Eva Grochová Foto: archiv, Claus Bach

KAM DÁT LIDI PĜiznejme si to, krásný aËluxusní život budeme mít brzo zaËsebou. OSN pĜedpokládá, že doËroku 2050 nás bude naËplanetç 9 miliard, takže moc dobré vyhlídky naË pohodlné bydlení nemáme. AËproto vznikají Ýím dál stĜelençjší architektonické koncepty, kam lidstvo uklidit.

Katerina Gabrielová

38


KANCL A PSÍRNA Nejzásadnçjší prĶšvih se rýsuje vË ubývajícím prostoru. MĶžeme se pomalu rozlouÝit sËrealitou vzdušných bytĶ poskytujících neomezené množství soukromí, zanedlouho se všechno zaÝne smrskávat aËgarsonkovitçt. TĜeba obývák sËfunkcí válení se uËtelevize, požírání kĜupek aËopíjení sËkamarády se stane jen výstĜedností bytĶ zlaté mládeže. Stejnç nemá šanci naË pĜežití ani samostatná jídelna. Už dnes bývá vËarchitektonických kruzích kuchynç oddçlená odËobýváku zdrojem tçch nejpodlejších

Stefan Eberstadt

drbĶ aËposmçchu. Trapnçjší už je snad jen koupelna bez záchoda. Zajímavçjší aËslibnçjší se ale zdá multifunkce vËpĜípadç ložnice, kde se pĜedpovídá kombinace spánkového centra sË multimediálním centrem aË tçlocviÝnou. Máme tedy nadçji, že aspoĎ kolem postele trochu prostoru pro skotaÝení zbude. Jediný háÝek vçzí vËtom, že výzkumy taktnç zamlÝují, kolik generací bude vË takové ložnici spát. Dá se pĜedpokládat, že uËjedné nezĶstane.

Dan Hisel Architect

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

39


KOLAUDACE

LEDNIÜKA ZKONTROLUJE VAJÍÜKA AËPAK SE DOËVÁS NAVEZE, ŽE SE VÁM ZAS KAZÍ MÁSLO.

Nendo

JÍDELNA VE ZDI Inŏltrace aËkĜížení rĶzných úÝelĶ se bude projevovat nejen mizející podlahovou plochou, ale také novým designem zaĜizovacích pĜedmçtĶ. Boom nejrĶznçjších polohovacích, rostoucích, vyklápçcích, vysouvacích, rolovacích, rozkládacích, nasazovacích aËpĜitahovacích systémĶ, které by veË výsledku mçly pĜedevším šetĜit prostor aËenergii, je patrný uËcelé mladé gene-

race produktových designérĶ. Každý rok se mĶžeme tçšit, co dalšího nám zmutuje. Kam až mĶže situace dojít aËvËco všechno se tyhle transformers budou umçt Ýasem promçnit, nás mĶže dost znepokojovat. Vezmçte si tĜeba kuchynç, které se už dneska umí tváĜit jako kompaktní stçna. Jen co se oËnç ale omylem opĜete, otevĜou chĜtán dokoĜán. Nebo ledniÝky sË androidem, co vám nakazují, kolik vajíÝek chybí doË vypuknutí bílkovinové krize vË domácnosti, aËnavezou se doËvás, že už se zase kazí máslo. Takže by se taky jednou mohlo stát, že se poËnávratu zËnoÝního tahu nevyĜádíte vy naËledniÝce, ale ledniÝka naËvás.

40

Warendorfer Küchen


VYPNI TO Trend high-tech domácností stí bude pokraÝovat. Éra tvrdohlavých domĶ see sakra vysokou inzatím jsou jí všichni teligencí teprve pĜichází aËzatím nadšení. Kdo by taky nechtçl,, aby zaËnçjjeho çj jeho dĶm šil optimální teplotu zhasínal, stahoval rolety, Ĝešil al. Když se sËním dovËpokojích nebo se sám hlídal. hodnete, bude klidnç mást zlodçje rozsvícením aËzhasínáním, až budete naËdovolené. Komunikovat sËním mĶžete tĜeba pĜes mobilní aplikaci. Jenže tyhle vztahy sËumçlou inteligencí pĜece jen nebývají úplnç harmonické. ObÝas se zkrátka Ĝídicí systém péÝe, lásky aËporozumçní taky urazí aËvygeneruje nçjaký ten problém. Vzpomínáte si, jak vám poÝítaÝ smazal poslední verzi diplomky? Zkuste si pak pĜedstavit vyjednávání sËnaštvaným barákem. William_Warren

MÁŠ MĚ RÁD RÁD, STOLE? Užívejme si tedy svobodu pohybu, vlastní volbu teploty vËinteriéru aËsoukromí, dokud mĶžeme. Žádný med to doËbudoucna nebude. Nadçji nám ale dává snad jen ÜVUT, které otevĜelo magisterský program Inteligentní budovy. Jeho absolventi mají zaËúkol právç zlepšování komunikace mezi domy aËjejich majiteli. Nçco mezi high-tech feng-šuej aËmanželskou poradnou. Máme tak urÝitou šanci, že si budeme topit vËÝervenci nebo svítit vËpoledne, iËkdyž se to našemu domu tĜeba nebude tak úplnç pozdávat.

je šéf *AbysteSIMsi mohlikarta vËtechnologicky vyspçlém baráku dupnout, to zaĜídí SIM karty. Naládujete je doËpraÝky, ledniÝky, televize atd.ËaËvšechno bude fungovat jak naËpovel. Nebo se samo ozve, že má problém, aËvy ho mĶžete na dálku Ĝešit. PĜes smartphone nebo jinou mašinku, která vËsobç má taky SIMku. ěíká se tomu machine to machine (M2M) aËuž dneska tyhle legrácky bçžnç fungují vËalarmech. Ale objevují se iËprvní automaty naËpití, výtahy nebo lékaĜské pĜístroje. SIMku doËledniÝky budete potĜebovat cobydup. Mrknçte naËstranu 69, protože M2M samozĜejmç rozjíždí iËVodafone. ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

41


REPORTÁŽ

Jak jsem nevyhrál cenu Apollo Bejt jedním z adeptů na cenu Apollo, to neni jen tak. Člověk to neřeší a najednou je mezi sedmi nominovanejma a kouká. Leckomu bych tu cenu přál. Vlastně skoro všem. Ale nejvíc sobě. To je jasná věc. Text: Kuchař Kittchen Foto: Michael Kratochvíl

42


Spoluhráč Tomáš píše z vlaku pokyny, jak co zapojit, zvukovku stopro nestíhá a ví, že nejsem technickej typ. Jenže se mi do toho vybíjí telefon a ve vlaku je mizernej signál, takže je celá ta navigace velice dobrodružná.

ÚSKALÍ IPHONE FOLKU

N Kittchen, Olga Königová z kapely ILLE, Tomáš Neuwerth a Iva Milerová... a telefon, co je zároveň hudební nástroj.

a ceny extra nehraju. To vám řekne každej. Že na ně nehraje. Všichni máme spoustu jinejch aktivit. Ježdění na koncerty, nahrávání desek, skládání písniček. Ale když mě jednou pozvali, je jasný, že se minimálně zúčastním. A taky, viď, se to nemusí opakovat, takováhle nominace. A co pak budu na starý kolena vyprávět vnoučatům. Že jsem tam nešel? Ale bůhvíjak se tou slávou nezabejvám. Takže jsem celkem v pohodě. Dokud se v den vyhlášení na Facebooku neobjeví zpráva od organizátorů. Habemus papam, porota se shodla za 35 minut. Nečekaně mi začnou běhat zimomriavky po celým těle. Sakra.

GUSTAV JEDE

Vůbec je to s tím telefonem dobrodružný. Na to, že s nim mám celej večer fotit, že se přes něj snažím odesílat pracovní maily, že z něj budu buď pouštět podklad do písničky, nebo v něm hrát na syntezátor, na to má ten mobil proklatě vycucnutou baterku. Navíc jedinej kabel, kterej sedí do jeho vykloktaný zdířky, je nastokrát přelámaná, izolepou omotaná troska s vyhřezlejma drátama. iPhone na něm musí stát, aby se vůbec dobíjel. Takže mám telefon zapřenej o skleničku a talířek s kouskem chlebíčku s velmi okoralým salámem. Do kterého co pět minut telefon padá. To jsou prostě úskalí iPhone folku. Zvukovka ale nakonec proběhne v pořádku a tyvogo, tamhle je živej Dan Bárta.

VÝHODY HRANÍ V HOTELU Zkoušim, jestli se někdo z organizátorů neprořekne. Sleduju jejich řeč těla i mimiku. Jestli třeba nemrkaj nějak víc, když se mnou mluvěj. Jestli se jim nerozšiřujou nozdry a nepotěj ruce. Ale nic. Můj spoluhráč Tomáš Neuwerth doráží asi dvacet minut po zvukové zkoušce a jdeme najít šatnu, která má být v pokoji 317. To je výhoda toho, že se hraje v hotelu. Okamžitě zabloudíme, jezdíme výtahy do různých pater a částí, ale pokoj najdeme až napotřetí. Vážně jsem byl v pokušení přistoupit na variantu, že si z nás někdo střílí a točí to na skrytou kameru. Ale není to tak. A pokoj je hezký a samy se v něm roztahují žaluzie, což je luxusní. Chvilku uvažujeme nad tím, že vypijeme minibar, ale jelikož jsme tu sami, bylo by to stejnak na nás, takže se tím ztrácí ten moment překvapení a vlastně jakákoli výhoda. Duo z kapely ILLE, zpěvačka Olga a kytarista Marek, si taky myslí, že jsou v pokoji sami. Ale těsně před začátkem večera se do něj uchýlí a hele, někdo k nim šoupnul Dana Bártu, co teď sedí na zemi a debatuje se svým kontrabasistou. Vypít minibar a svést to na Bártu si ale stejně nikdo netroufne.

Z práce vybíhám se zpoždením, autobus, metro, tramvaj. Za sebou vleču velkej kufr, kterýmu řikám Gustav a ve kterým vozim celej svůj dům, efekty, desky, trička i nesesér s kartáčkem na zuby a sprchovým gelem. Jeho kolečka strašně rachotí na jakejchkoli kostkách, a čím víc běžím, tím je to větší kravál. Takže se před klub La Loca přiřítim se strašlivým rámusem. Naštěstí Houpací koně ještě zvučí, takže stihnu vybalit efekty, předzapojit kabely, naladit podle iPhonu kytaru, vytvořit v něm loop písničky.

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

>

43


REPORTÁŽ

Jan Burian se usmívá, mně zrovna došel humor, protože můj telefon zrovna přestal bejt hudební nástroj.

A pak to najednou začne. Jan Burian je vtipnej a pohotovej, v hotelovým lobby je narváno, nastupujou Prago Union a my s Tomem víme, že jsme třetí, takže čekáme a sledujeme, a když hraje Never Sol, nasáčkujeme se do zákulisí.

2 ZE 4

KOUKÁME, KDE NECHAL ZVUKAě DÍRU, ALE NIKDO NAËNIC NEPěICHÁZÍ, AËTAK NÁM NEZBEJVÁ NIC JINÝHO NEŽ IMPROVIZACE.

Na tenhle slavnostní večer jsme si ze všech písniček vybrali tu úplně nejnovější. Jmenuje se Sestra a hrajeme ji v podstatě jen na dva iPhony. Týpek v masce a týpek, co má dva metry a obrovský tlapy, v kterejch se drobnej telefon úplně ztratí. Problém je, že můj telefon nehraje. Koukáme, kde udělal zvukař díru, ale nikdo na nic nepřichází, a tak improvizujeme. Tomáš hraje a já zpívám. V refrénu se ukáže, že Tomovi nefunguje mikrofon. Ze čtyř věcí jedou dvě. To je fér. To se ještě dá.

Ale písnička funguje, to je nejdůležitější. Vim, že kámoši koukaj na ČT 24, máma že kouká, babička lomí rukama a všichni držej palce. A je to pěkný. A máme dohráno a na scénu jdou ILLE a strašně rychle to odsejpá, Danovi Bártovi na scénu nedorazí kontrabasista, kterýmu nikdo nepřišel říct, že je čas jít hrát, a tak zůstal v pokoji. Doufám, že alespoň vypil ten minibar.

JE TO RADOST A najednou je tu ta slavná chvíle. Dámy a pánové, sponzoři, bacha, teď to přijde. Cenu Apollo pro rok 2013 získávají... a teď už je jasný, že to jsou buď Houpací koně nebo... Bratři Orffové. Jupijou, najednou tleskám a hulákám s rukama nad hlavou. Jako je bezva, když cenu vyhrajete vy. Ale když ji dostanou kámoši, je to možná ještě o trochu lepší. Takže hurá, velký objímání a gratulace na všechny strany. Bratři Orffové jsou miláčci, a i když jejich éterického zpěváka Ivánka na slavnostní večer nepustili z práce, ostatní členové jsou v obležení nadšených obdivovatelů. Je to radost, jak říká kámoška Líza z Berlína. Je to radost. A je úplně buřt, kdo si toho Velčovskýho sošku nakonec odnáší. Kontrabasista, co zaspal svoji dobu.

44

<


sonymobile.com

to nejlepší od Sony ve smartphonu

Dokonale ostrý 5" Full HD displej smartphonu Xperia™ Z vám ukáže zcela nový svět. 13 megapixelový fotoaparát se snímačem Exmor RS™ v režimu HDR dělá skvělé fotografie a videa i při přímém osvětlení. 7,9 mm tenká Xperia™ Z je vyrobena z prvotřídních materiálů a je odolná proti prachu a vodě*.

BE MOVED

*Podle norem IP55/IP57. Ikony slouží pouze pro ilustrační účely. Sony, WALKMAN a logo WALKMAN jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Xperia je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Mobile Communications AB. PlayStation je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment, Inc. Android, Google Chrome a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. ©2014 Sony Mobile Communications AB.


TRENDBOX

46


Můžu platit okurkou? Kdysi vysoce vážené postavení uctívaných slonovinových věží zvaných finanční trhy je fuč. Ekonomický vývoj v posledních letech způsobil nebývalou popularitu lokálních měn. Nedávno jich americký Worldwatch Institute napočítal po světě čtyři tisíce a v tuto chvíli jich funguje ještě o něco víc. Text: Natálka Veselá Ilustrace: Karolína Slováková

Říká se jim různě. Alternativní, lokální, komunitní, regionální, soukromé, dle toho, kolik lidí a jak velkou oblast zasahují. V novodobých dějinách odstartoval jejich renesanci rok 1983, kdy spatřil světlo světa LETS neboli Local Exchange Trading System. Vymysleli ho ve Vancouveru jakožto síť jednotlivců, výrobců a obchodníků, kteří spolu navzá- využívají vlastní bankovky, jiné fungují na principu přičíjem obchodují v  rámci místní tání kreditů za služby či zboží, které poskytnete, a naopak komunity a  slouží jim k  tomu nakupováním o ně přicházíte. Cíl mají všechny stejný: podlokální měna. Dnes funguje pořit místní ekonomiku a komunitu. v Kanadě víc než 30 takových sítí a další čtyři stovky najdete v Bri- SOUSEDI SOBĚ… tánii, Austrálii, Francii, Švýcarsku Ano, zní to jako socialistická agitka, ale nejrůznější občanči na Novém Zélandu. Některé ská sdružení rostou jako houby po dešti i v našich zeměpisných šířkách. Na západ od našich hranic stvořila skomírající ekonomika fenomén tzv. kolaborativní neboli sdílené spotřeby, kdy větší počet lidí vlastní třeba dodávku, sekačku na trávu, členství v posilovně či roční pronájem chaty či zahrady. Čím dál víc a víc lidí hledá nové cesty ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

> 47


TRENDBOX

k tomu, jak využívat to, co už máme, ještě o něco efektivněji. Například proč si pronajímat vlastní kancelář, když se můžete spojit s dalšími lidmi a dělit se o náklady na nájem, kopírku a elektřinu? Proč cpát peníze cestovkám, když se můžete dohodnout s někým na druhém konci světa a na týden si prostě vyměníte byty? A proč tento způsob myšlení nekorunovat i vlastní, komunitní měnou? Jeden z hlavních propagátorů myšlenky komunitních měn, bývalý belgický bankéř Bernard Lietaer, navíc argumentuje tím, že za posledních dvacet let zažilo 87 zemí náhlé znehodnocení státní měny, a komunitní měny nabízí způsob, jak se před tímto typem problémů chránit.

LZE JI UTRATIT VEËFORMæ BANKOVKY SËPORTRÉTEM DAVIDA BOWIEHO, VINCENTA VAN GOGHA… …A BEZ BANK Heslo „Skoro všechno, co se dá koupit nové, můžete také sdílet s těmi, kteří to již mají“ dovedl k dokonalosti internet. Díky němu se trh uživatel–uživatel rozrostl do obrovských rozměrů. A v offline světě jde hlavně o místní, především městské komunity, které si v posledních letech začaly uvědomovat, že i měnu lze pojmout tímhle novým sousedským způsobem. Výsledkem je pak boom tzv. komplementárních měn, které stojí mimo oficiální ekonomiku a do oběhu je vydávají jiné organizace či skupiny než vlády a banky. Tedy měn, které neznají úroky. Nemají ambice konkurovat měnám oficiálním, naopak mohou krásně existovat vedle sebe, například takový torontský dolar si můžete kdykoliv běžně směnit za dolar kanadský.

NEJSTARŠÍ LOKÁLNÍ MĚNA

Nejdéle fungujícím systémem alternativní mçny je švýcarský Wirtschaftsring, který funguje odËroku 1934.ËJeho zakladatelé se inspirovali myšlenkami reformátora Silvia Gesella, fungováním svobodného trhu bez nátlaku vlády veËformç vysokých úrokĶ. NaËrozdíl odËostatních systémĶ je však Wirtschaftsring urÝen pouze ŏrmám.

JÁ TI MAKKIE, TY MNĚ MAKKIE

Jiné z nich se ale spíše zaměřují na onen kýžený lokální rozvoj. Nejde totiž jen o peníze, ale i o sociální dopady, kdy měna buduje komunitu a  pomáhá podporovat identitu lidí, kteří ji užívají. Za příklad nám budiž makkie, komunitní měna, kterou loňského léta zavedli ve východním Amsterodamu ve čtvrti známé jako Indická. Její obyvatelé, kteří zrovna nepřekypují kupní silou, mohou nějaké ty makkie získat výpomocí pro sousedy nebo místní organizace. Tím, co kdo zrovna potřebuje, od přeinstalace počítače až po výmalbu chodby či hlídání dětí. Za každou hodinu práce vám náleží jedna makkie. A tu potom vyměníte za slevy v místních obchodech, lístky do kina nebo třeba kurz jógy. Webové stránky této měny slouží zároveň k nabízení a poptávání služeb, které by se vám hodily, či které naopak chcete svým spoluobčanům nabídnout.

BUDOU TO DVA DAVIDI, PROSÍM! Autorem konceptu makkie je amsterodamská společnost Qoin, která už víc než dvacet let zavádí a spravuje komunitní měny na plný úvazek. Jejím cílem je dosáhnout udržitelného ekonomického růstu, ekologické rovnováhy

48


a společenského rozvoje. Ať už jde o Londýn, Madrid nebo Kjóto, experti z Qoin navrhují a zavádí komunitní měny na míru. Ty jsou nejen funkční, ale i krásné. Qoin stojí například za projektem brixtonské libry, měny platné výhradně v této v minulosti nechvalně proslulé londýnské čtvrti. Lze ji utratit ve formě bankovky s portrétem Davida Bowieho, Vincenta van Gogha a dalších slavných obyvatel Brixtonu či textové zprávy v jakémkoliv z 250 lokálních podniků, které se k projektu doposud přidaly. Navíc každý z členů této lokální „unie“ má vlastní online účet pro bezhotovostní platby ostatním členům.

PENÍZE MEZI JEDNIČKOU A NULOU Alternativní měny nemusí být omezeny na určité území. Experimentální digitální měna bitcoin je zcela evidentně jedním z nejlepších nápadů pro přehodnocení našeho peněžního systému. Bitcoin je elektronický platební systém na bázi uživatel–uživatel, který od roku 2009 umožňuje okamžité platby komukoliv kdekoliv na světě bez posvěcení jakoukoliv centrální autoritou. Peníze se fakticky generují tím, že jiným lidem dáte k dispozici výpočetní kapacity svého PC a za to inkasujete určitou odměnu.

Provádění transakcí a vydávání peněz se uskutečňuje kolektivně prostřednictvím sítě uživatelů, jejich digitálních podpisů a „účtů“. Příspěvky ve formě bitcoinů akceptují i Wikileaks a přední světové bankovní domy jako Goldman Sachs a Morgan Stanley směňují bitcoin až třicetkrát za den. Výměna probíhá samozřejmě výhradně prostřednictvím softwaru a během dubna 2013 se 1 bitcoin měnil za 100 až 260 amerických dolarů. Tato vysoce experimentální myšlenka donutila spousty lidí pochopit, že peníze jsou ve skutečnosti sociální konstrukt.

UMĚNÍ K NEZAPLACENÍ

Dalším příkladem alternativní měny, která není omezená lokalitou, ale v tomto případě řekněme polem působnosti, je holandský projekt nazvaný Exchanghibition Bank. Jeho autorem je umělec vystupující pod jménem Dadara. Bankéřem se stal proto, aby upozornil na úlohu umění v současné ekonomice a také na roli peněz v moderním umění. V posledních letech si Dadara podmanil umělecké scény v rodném Nizozemsku i v cizině se svou mobilní směnárnou, která vyměňuje „normální“ peníze za krásně vydesignované dolary Exchanghibition Bank. Prodejem bankovek jednak vydělává peníze na chod svého projektu a zároveň vytvořil novou měnu pro umělecké sféry.

A JAK JE TO U NÁS?

VËÜeské republice se první snahy oËmístní obchodní systémy objevily naËkonci devadesátých let minulého století. VËsouÝasnosti jich pĶsobí jen nçkolik, poÝty jejich uživatelĶ dosahují maximálnç nçkolika desítek aËjde oËsystémy naËbázi LETS. VËÜeských Budçjovicích se snaží oËlokální mikroekonomiku sdružení Letokruh, vËBrnç pĶsobí sdružení ROZLET, které operuje vËrámci softwaru Cyclos aËje typickým pĜíkladem plnç digitalizované lokální mçny, LETS funguje také vËPraze jakožto jedna zËaktivit agentury GAIA.

<

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


LETEM SVĚTEM

50


100 meetingů v Dubaji Za sedmihvězdičkovým hotelem Burdž al-Arab zapadá slunce. Růžové světlo ozařuje siluety kotvících jachet. O kousek dál se tyčí panoráma mrakodrapové čtvrti Dubai Marina. V šíleně velkém nákupním středisku Dubai Mall se mezitím proplétají desetitisíce lidí z celého světa. Text: Pavel Jirát Foto: Profimedia

Někteří vyrážejí na večeři, jiní nakupují a jiní zase zametají mramorové podlahy nebo podávají papírové ručníky na záchodcích. Ve stejnou dobu se z oken omšelých baráků ve čtvrti Karama line vůně kari a zní táhlá muzika Bollywoodu. tam bylo kde. Možná na parkovišti, ale to by nás za chvíli Je dubajská sobota večer a mně vyhodili,“ přemýšlí. začíná pracovní týden. „Moc dobře si pamatuju tu dobu, kdy tady byly jen tři V neděli ráno už se pracuje. větší baráky,“ pokračuje. „World Trade Center, to byl první Máme přestávku mezi obchod- jakoby mrakodrap, co jsme tu měli. Pak tu byl támhleními jednáními. Pohled z 61. patra ten s logem Toyota a pak ještě jeden, co je kousek dál.“ jednoho z mrakodrapů lemujících Stačí zadat do Googlu „Dubai 1985 versus Dubai 2010“ hlavní dubajskou tepnu Šejcha a na člověka vybafnou stovky obrázků porovnávajících, Zajeda je impozantní. Neko- co bylo tehdy a co je teď. Rozdíl je nebetyčný. Doslova. nečný proud aut se plynule sune Mrakodrap Burdž Chalífa je s 828 metry největší budovou dohromady 12 jízdními pruhy. na světě a jeho špice je často zakrytá mraky. Rychlostní limit je sice 100 km za hodinu, ale každý jede 120, I ŠEJCH MUSEL PŘES DVOREK protože ví, že kamery jsou nasta- „Kdy jsi to měl vlastně radši, předtím, nebo teď?“ptám se vené právě na tuto rychlost. „Víš, Chálida. „To je fakt těžká otázka. Chybí mi svoboda, co tu támhle nalevo, jak jsou teď Emi- bývala. Neformálnost. Takový ten beduínský duch. To, rates towers, jsme s klukama hrá- že jsme támhle mohli hrát fotbal. To, že můj táta mohl vali fotbal,“ říká můj kolega Chálid zajít do paláce a promluvit s šejchem. A představ si, že a ukazuje na dvojici impozantních i šejch v té době musel na záchod přes dvorek, stejně jako mrakodrapů obklopených dal- všichni ostatní. Jen s tím rozdílem, že měl svoji privátní šími skleněnými věžáky. „Bylo by kadibudku,“ směje se. „Jenže jsme byli chudí. Hrozně moc srandovní to zase po pětadvaceti lidí neumělo psát ani číst. A člověk neměl moc na výběr. letech zkusit, ale nevím, jestli by Živit se mohl buď obchodem, nebo lovem perel. Vždyť se na to podívej, máme tu jen moře a poušť. Takže podtrženo sečteno, je to samozřejmě nesrovnatelné. Je úžasné, že žijeme v téhle době, díky bohu. To, co se tady ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

> 51


LETEM SVĚTEM podařilo vybudovat, je zázrak. A my, Emiráťani, jsme na to hrdí. A jsme vděčni za to, že naši vládci byli a jsou takoví, jací jsou,“ říká naprosto upřímně. V duchu si kladu otázku, kolik lidí u nás by řeklo něco o kličkování mezi kamerami rychlostmi kolem 170 km/h takového o minulé či současné politické gar- a dupáním na brzdy těsně před nimi. Dělá to tak většina nituře. Vážně asi nikdo. Spíš jako vtip. řidičů. A je to poměrně vyčerpávající. Abú Dhabí je hlavní město emirátu Abú Dhabí a také SCHŮZKY, SCHŮZKY, SCHŮZKY hlavní město Spojených arabských emirátů. Dubaj a Abú Den uběhne hekticky. V neděli to nebývá Dhabí spolu neustále v něčem soupeří a trumfují se, co úplně zvykem, ale dneska je třeba vyře- kdo postaví většího, zajímavějšího a krásnějšího. Dubaj šit spoustu věcí. Samé sází hlavně na obchod, kdežto schůzky, úplný babylon. Abú Dhabí jde cestou kultury. Během dne promluvím Posledním počinem je výstavba se zástupci snad půlky muzea Louvre, ve kterém budou světa. Kolegové rodilí vystaveny části sbírek z Francie. Emiráťané, pak Indové Celkově je Abú Dhabí takové víc hlavně z Keraly na jihu, arabské, tradičnější a na pohled Francouzi, Pákistánci, méně pompézní. I pracovně se Američané, Britové, zdá být uvolněnější. Den uběhne Egypťané, Libanonci, Itajako voda a odpoledne znovu lové, chlapíci z Tanzánie, zrychlování a zpomalování před ale i Nigérie či Pobřeží kamerami. slonoviny. Dodavatelé z Číny či Německa. „TeaKDYŽ NEFUNGUJE VÝTAH boys“ z Bangladéše. Teaboy znamená doslova Úterý je běžný den. Nic mimořádného se neděje. Čločajový chlapec. Najdete je v každém patře věk má aspoň čas v práci trochu popřemýšlet a popít pár v každé větší firmě. Jejich hlavní úkol je při- čajů a kafí s kolegy. To je tu opravdu důležité. Osobní pravovat čaj a kávu. kontakt je tisíckrát efektivnější než posílání e-mailů, které V pondělí mám meeting v Abú Dhabí. To je kdekdo úplně ignoruje. Není to myšleno nijak zle, prostě dost otravná cesta. Naštěstí vyrážím z Dubai to tak je. Člověk si musí budovat a udržovat osobní konMariny, která je alespoň na správném konci takty a potom jde hned všechno líp. A je to i příjemné, města vůči mému cíli. Je to asi 130 km daleko jen tak si promluvit o životě a pak letmo naťuknout práci. a celou cestu tam vede šestiproudá silnice A někdy ani letmo. V každém případě se člověk vždycky v každém směru. Je roztomilé vidět značky, hodně dozví. které říkají, že rychlostní limit je 120 km/h, Večer se opět řítím rychlostí přesně 120 km/h, aby a hned za nimi značky, že maximální povolená mě nevyfotily kamery, domů do čtvrti Dubai Marina. rychlost je 140 km/h. V reálu se ovšem jedná Je tu jednou z nejvyhlášenějších. Ve skutečnosti jde ale

TEABOY JE DOSLOVA ÜAJOVÝ CHLAPEC. JEHO HLAVNÍM ÚKOLEM JE ROZLÉVAT ÜAJ AËKÁVU. JEDEN JE VËKAŽDÉM PATěE.

CESTOU NECESTOU

ADRESY NEZNÁMÉ VËDubaji neexistují, resp. se vĶbec nepoužívají adresy. Když se chcete nçkam dostat, dostanete vysvçtlivky typu: vem silnici Ý. 1, projeá kruhovým objezdem, pak první doleva, tĜetí doprava, otoÝka aËbude to rĶžová budova napravo. Tam, kde se vËEvropç píše adresa sídla ŏrmy, bývá Ýasto mapka.

52

164 POLICEJNÍ AUTA Dubaj je asi jediné místo naËsvçtç, kde se policie prohání vËautech jako McLaren, Aston Martin, Lamborghini aËdalších. Tento rok plánují koupit Bugatti Veyron. Nutnç ho potĜebují.

PATER MÁ NEJVYŠŠÍ BUDOVA BURDŽ CHALÍFA. JE VIDæT ZE VZDÁLENOSTI 100ƓKM. Ostatní „bçžné“ mrakodrapy sË60 patry stojí opodál aËvypadají jako chudí pĜíbuzní.

KRÁLOVSTVÍ KONZUMU Nejvçtší nákupní stĜedisko naËsvçtç je Dubai Mall. PĜedstavte si 1200 obchodĶ aË160Ërestaurací pod jednou stĜechou. ZaËparného léta sem lidé chodí naËprocházky délkou srovnatelné sËbçžným turistickým výletem doËBrd.


NEJLEPŠÍ INDIE JE V DUBAJI

Jeřáb popelavý je pták o něco větší než čáp bílý

Ve středu vyrážím s indickými a pákistánskými kolegy na oběd. Tyhle země, ač toho mají tolik společného, se vlastně vůbec nemají rády. Ale když jde o jídlo, tak se všechno srovná. Pro mě je to opravdová kratochvíle, protože tihle chlapíci vědí, kde se člověk nají nejlépe za co nejméně. V Dubaji je ohromné množství nejrůznějších restaurací. Ale spousta z nich jsou předražené, pro turisty postavené podniky, kde člověk dostane přesně to, co všude jinde ve světě. „Hele, nejlepší indický a pákistánský jídla se vaří v Dubaji. To je pravda. Ale musíš prostě vědět, kam jít,“ říká kolega Fahím. „To bych spíš čekal, že v Bombaji nebo v Karáčí, ne?“oponuji. „Kdepak,“ on na to, „tady to vařej Indové a Pákistánci pro Indy a Pákistánce, dělají to stejně jako doma, ale z mnohem lepších surovin a za mnohem lepších hygienických podmínek.“ No, dává to smysl, Indů a Pákistánců tu je koneckonců zdaleka nejvíc, mnohem víc než samotných Emiráťanů. Objednává přítel Prakáš. Výběr jídla nechávám zásadně na kolezích a nikdy nelituji. „Tohle je nihári, typická indická snídaně,“ jsem poučen, když je objednávka na stole. Trochu nedůvěřivě koukám na flák mírně prorostlého jehněčího v husté hnědé omáčce a říkám si, že k obědu teda jo, ale k snídani bych to asi nemusel. V reálu se jedná o hodně dlouho vařený kus masa, který je tak jemný, že se rozpadá na jazyku. Chutné, ale s tou snídaní bych si fakt nebyl jistý. Také se dozvídám, že takzvané indické klasiky typu „butter chicken“ skoro nikdo v Indii nezná. „To jsou jen turistický výmysly...“ S plným žaludkem jedu zpátky do práce. Samozřejmě autem. V Dubaji už sice jezdí metro a je třeba říci, že je docela použitelné, ale bez auta je tu život těžký. Všechno je tu dělané pro auta, podobně jako v USA. Tady k tomu ještě přispívá levný benzín (cca 8 Kč za litr) a levná auta. Jezdit po Dubaji ale není zrovna med. Spousta řidičů jezdí jako blázni a tempo výstavby nových silnic a s ním související uzavírky značně komplikují orientaci. Snad jen ty silnice jsou proti našim mnohem kvalitnější.

o rozestavěné sídliště. Hlavní rozdíl proti těm českým je ten, že průměrný dům tu má 50 pater. Dubai Marina je město samo pro sebe s populací kolem 100 000 lidí. Enkláva západní civilizace. Mrakodrapy jsou občas tak namrskané na sebe, že v dolních patrech si musíte i ve dne svítit. Na jednom konci se nachází shluk věží, které drží primát nejvyšších obytných budov na světě. Úplně nejvyšší je Princess tower se 101 patrem, ostatní mají „jen“ kolem 90. Vždycky když jedu okolo, myslím na to, co nám jednou říkal kamarád: „Člověče, žiju v 75. patře v Princess. Výhled super. Ale před rokem tu bylo zemětřesení a týden nefungovaly výtahy.“ Marina je hned u moře a to zase není tak DÍKY BOHU ZA ROPU špatné. Pláž je už sice taky částečně zastavěná, Čtvrtek je náš pátek. Je třeba dodělat v práci pár restů, protože nákupní střediska s výhledem na moře naplánovat meetingy na příští týden a připravit se na večer. mají před koupáním v moři přednost, ale Hodně lidí vyráží do víru nočního života, je tu docela slušná na proužku písku se ještě pořád dá příjemně nabídka. A neodradí je ani pivo v přepočtu za 200 Kč. natáhnout. Zvlášť když je to 5 minut pěšky V Dubaji se dá pobavit v barech, restauracích a klubech domů. Já jsem vděčný i za to, že v Marině mám a člověk se ani necítí jako v Arábii. My dnes ale máme za rohem hospodu, kde mají točený Paulaner. Sice je součástí 5hvězdičkového hotelu Mövenpick, ale je tak nějak vhodně zakomponovaná do prostoru, že se tam člověk pomalu cítí jako někde na Žižkově.

>

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

53


LETEM SVĚTEM

NEJÚŽASNĚJŠÍ LOŽNICE JE V DUNÁCH

Muži v dišdašách, velbloudi bez dišdaš

V pátek ráno nás čeká skvělý zážitek. Dubaj je vlastně dost šílené město a vypadnout občas ven je potřeba. Spojené arabské emiráty přírody zrovna moc nepobraly, ale jedna věc je tu úžasná – poušť. A ne ledazajímavější program. Můj šéf Ibrahím, rodilý Emiráťan, nás jaká. Oblast Liwa je součástí regionu, který s kolegy pozval k sobě na večeři. To se neodmítá – místňáci se nazývá doslova „Prázdná čtvrť“ a jedná si cizince moc často domů nezvou.Nikoho nepřekvapí, že se o ohromné území mezi SAE, Ománem Ibrahímův dům je takový menší honosný hrad. Ani to, že a Saúdskou Arábií. Není tu nic jiného než jen jich má víc. To je Dubaj. Ibrahím nás vítá v typické dlouhé ta poušť – ohromné písečné duny, které jsou bílé košili dišdaše, tentokrát bez splývavého šátku na hlavě, největší na světě, a občas nějaká oáza. který normálně nosí do práce. Je přece doma. Emirátští Je třeba mít terénnní auto a odvahu sjet ze kolegové přijíždějí také v dišdašách. Šátky mají uvázané silnice. Postavit stan a z přivezeného dřeva do jakéhosi turbanu, což se tu bere jako neformální. Jídlo rozdělat oheň. Odměnou je nejúžasnější ložje vynikající, ale samozřejmě bez alkoholu a vepřového. nice na světě. Nejhvězdnatější obloha, nejKoukám na ohromný výběr na stolech a ptám se: „A co větší ticho, největší klid na spánek. Je leden je vlastně dubajské národní jídlo?“ Ibrahím se chvíli zamy- a v noci dovede být trochu zima. Chce to tlusté slí: „My jsme měli všeho hrozně málo. Maximálně rybu ponožky do spacáku. S ranními paprsky se ale z moře nebo kus skopového, protože jiná zvířata v poušti vše mění. Úderem desáté už je přesně takové nepřežijí. A datle jako dezert. Dubajská nebo emirátská vedro, jaké by člověk na poušti čekal. A ani jídla jsou fakt jednoduchá. Asi tamhle ten mačbůs je takový kousek stínu. Slunce je nekompromisní. Nahádost typický,“ ukáže rukou na hromadu rýže s oříšky a koře- zet věci do auta, zapnout klimatizaci a vydat ním a kusem masa na vrchu. „Ale je tady blízko Indie, Pákis- se zpátky do Dubaje. tán, Írán, Afrika – a ti všichni nás ovlivnili.“ Chvíli přemýšlí Na západě pomalu mizí slunce za obzorem a pokračuje: „Jen doufám, že naše děti a jejich děti si budou a na východě se na horizontu tyčí mohutné pamatovat, odkud přišly a jak tu bylo dřív, než se našla věže Dubai Mariny. Nekonečná nedotčená ropa. Musí si pamatovat, že blahobyt netryská jen ze země poušť je pryč a zítra jdu zase do práce. jako ropa, díky bohu za ni, ale že je také potřeba pracovat a vážit si toho, že se máme, jak se máme.“

<

54


SPORÁK

A je z něj tvaroháč Sušenky BeBe má někdo rád a jinému přijdou bez chuti a bez zápachu. Vsadím ale boty, že tohle dortové pojetí BeBeček dostane do transu každého. Dole křupe, nahoře je krémové, chutě jdou od sladka přes kyselo do skořice. Prostě pecka, kterou uděláte raz dva a budete mistři přes dorty. A ten fígl se sušenkami na sebe nemusíte ani prásknout, když na to přijde. Text: Martin Groman Fotil: Michael Kratochvíl

56


*ParádníTipdezert zËtvarohového dortu udçláte tak, že si zËgranátového jablíÝka vyloupete jádra aËtçmi naËtalíĜi dort ozdobíte. MĶžete ale použít iËjahody, maliny nebo jiné podobné sezónní ovoce. Snítka máty aËbudete cukráĜští bohové.

• DROBENÍ Sušenky dáme doËsáÝku aËpoĜádnç jim natluÝeme. Popadnçte paliÝku naËmaso aËnadrĨte je naËprášek. Vysypte doËmísy, pĜidejte zmçklé máslo aËpçknç rukama zpracujte naËdrobenku. DoËdortové formy dejte peÝicí papír aËtçsto ze sušenek doËnçj rozprostĜete naËani ne centimetr vysokou vrstvu. Pçknç hutnç napçchujte.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE 1 aËpĶl balení sušenek BeBe 70Ɠg másla 250Ɠg tvarohu 150Ɠg luÝiny

• • PRVNÍ VRSTVA Smíchejte tvaroh, luÝinu, cukr aËvajíÝka. Nalijte naËkorpus aËdejte péct naË170 °C naËdvacet minut. Jakmile je upeÝeno, posypte tuto první vrstvu skoĜicí aËnechejte vychladnout.

200Ɠg cukru krystal 4 vajíÝka skoĜici 600Ɠg zakysané smetany 60Ɠg cukru kĶru aËšĨávu zËjedné limetky

• • • DRUHÁ VRSTVA Smíchejte zakysanou smetanu, cukr aËkĶru aËšĨávu zËlimetky. Nalijte naËvychladlou první vrstvu aËpeÝte naË200 °C šest minut. Vytáhnçte zËtrouby aËnechejte vystydnout. Ideální je dát dortu pokoj pĜes noc, chutç se krásnç rozleží.

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

57


REMIX

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede, a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek, Magda Schlindenbuchová, Dominika Danosová, Richard Šulc Foto: Archiv

58


JEN TY DOBRÉ, PROSÍM Momentky jsou základním kamenem obrazového vnímání současného světa. Nikdy nás nezaplavovalo takové množství fotek jako dnes, kdy má každý z nás doma na harddisku tisíce fotografií, na které se už nikdy nepodívá. Výstava Only The Good Ones: The Snapshot Aesthetic Revisited, která je až do 6. dubna k vidění v pražské galerii Rudolfinum, se věnuje právě fenoménu momentky, toho „spontánního zachycení banálního okamžiku“, jak se píše v materiálech k výstavě. Kurátor Michal Nanoru expozici pojal celkem ze široka, nejstarší exponát je z roku 1919. Poměrně velký prostor je věnován šedesátým až osmdesátým létům, která byla z pohledu obecného rozšíření fotografie klíčová. Výstava se jmenuje podle klasické otázky z minilabu: „Chcete všechny, nebo jenom ty dobré?“ V galerii Rudolfinum najdeme totální amatéry i mistry oboru, některé fotografie vás rozesmějí, jiné dojmou, další pobaví už jenom přehnanými barvami. Pochopitelně nechybí ani fenomén sociálních sítí a fotky z mobilních telefonů. Jasně, že podobné fotky důvěrně znáte, ale tahle výstava za vidění rozhodně stojí. A to nejen proto, že jsou tam jen ty dobré… www.galerierudolfinum.cz

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ABYCHOM HUDBU NEBRALI MOC VÁŽNĚ Žila byla, jednou na svět přišla prapodivná dvoučlenná kapela The Books. Dva nevšedně smýšlející chlapíci z New Yorku se v roce 2000 dali dohromady a roku 2012 svůj projekt zase ukončili. Za tu dobu stihli vydat 4 studiová alba. The Books se vyznačují obskurním zvukem nahrávek. Vokály a žvatlání používají jako doplněk ke kytaře, cellu, benju a dětským hračkám. Do posledního alba The Way Out dokonce nastříhali části z kazet, které vyhrabali v sekáčích. Své hudební splácanině říkají vznešeně koláž. Jejich hudba vlastně celkově zní jako jeden velký vtip. Motají se v ní hlasy malých dětí, opakování jedné fráze donekonečna, hypnoterapie atd. Stvořili také speciální EP s výtahovou hudbou na vyžádání pro budovu francouzského ministerstva kultury, stavte se tam. Každopádně je jejich tvorba pozoruhodná avantgardní folktronica, lehce přitažená za vlasy, avšak hodná poslechu. www.thebooksmusic.com

59


REMIX

ANNA CALVI A JEJÍ HOLČIČÍ ZBRANĚ Tahle holka si byla pro všechno dvakrát. Hlas jako hrom, krása snad až klasická, charisma o velikosti Manhattanu. Na kolenou před ní klečí Nick Cave, Brian Eno nebo Karl Lagerfeld; díky svojí vizáži (a jasně, že i úspěchu debutového alba) rozrazila dveře do módního světa, udělala tam pořádný průvan a potom tam všechny poslala k šípku, protože rock’n’roll jí je přece jen bližší. Anna Calvi vydala loni na podzim druhé album, přijímané snad ještě lépe než oslavovaný debut. Kolekce One Breath je originálnější a sebevědomější, holka už se v tom holt naučila chodit a ví, na co si má dát pozor. Navíc měla kliku na producenta. John Congleton dnes nahrává s kdekým, ale s holkama mu to teda jde tak nějak líp. Taková St. Vincent by mohla povídat. Hity? Eliza, Sing To Me nebo Tristan, ale celé album je vynikající. Inspirace Roy Orbisonem, klasickou a filmovou hudbou zůstává, jen ten zasněný a skromný výraz pomalu mizí a objevuje se mnohem razantnější a důslednější poloha. Anna už zná svoje zbraně a neváhá je použít. Přijďte se podívat ve středu 6. března do Lucerna Music Baru. www.dsmacku.com

60

LÁSKA MEZI JEDNIČKAMI A NULAMI Konečně pořádný film o počítačích a lásce. Režisér Spike Jonze (V kůži Johna Malkoviche, Adaptace) se chopil lákavého tématu vztahu s operačním systémem. Scénář ke snímku Ona (Her) si tentokrát napsal zcela sám a udělal moc dobře. Stejně jako s obsazením Joaquina Phoenixe do hlavní role. Se slušivým knírkem dostal Phoenix výraz vilného kokršpaněla a Samantha mu dává pořádně zabrat. Samanthu si vystřihla Scarlett Johansson a je vskutku pozoruhodné, kolik toho tahle sexbomba dokáže zahrát pouhým hlasem. Samantha je totiž onen zmiňovaný vysoce inteligentní operační systém, který s mnoha lidskými vlastnostmi převzal i pár nečekaně dobře a cíleně používaných nectností, urputnost, a věřte nebo ne, snad až typicky dámskou důslednost. Snímek Ona navíc docela slušně klame tělem. Od jednoznačně komediálního začátku se posouvá úplně jinam nečekaně snadno a samozřejmě. Určitě si sežeňte také soundtrack, kde se sešli Arcade Fire a Owen Pallett. Ona přichází do českých kin 27. března. Pár dní předtím, než bude se svými pěti nominacemi očekávat předávání Oscarů. www.falcon.cz


LESNÍ MEČE POČÍTAČOVÉHO INTROVERTA Matthew Barnes je naprostý solitér. Producent vystupující pod jménem Forest Swords v roce 2010 ohromil celou elektro scénu EP Dagger Paths s doslova až barokním zvukem. Mazaná směs žánrů zaujme hned napoprvé. Matthew Barnes do své hudby dokáže dostat emoce, takové dojetí by mělo být snad až zakázané. Elektronika je samozřejmě na prvním místě, ale z hudby Forest Swords páchne také hlína a voní mořský vzduch. Debutové album Engravings se loni dostalo do mnoha žebříčků. Přestože jde o oficiálně uznaného computerového introverta, návštěvníci si pochvalují i jeho koncerty. S jakými spoluhráči zahraje v pátek 7. března v pražské Meet Factory při svém vůbec prvním vystoupení v ČR, není jisté. Každopádně to ale bude stát za to. www.stimul-festival.cz

NEKONTROLOVATELNĚ CHECHTAT

Na absolventské scéně Vyšší odborné školy herecké v Pidivadle to v březnu rozjíždí Dorota Masłowska. Teda ne, že by tahle evropská literární celebrita přijela z Polska, ale proniká k nám přes svůj groteskní divadelní opus Mezi náma dobrý. Nikde jinde v Česku ho zatím neuvidíte. Na první pohled prostoduché postavy na vás briskně chrlí komplikované myšlenkové pochody, jejichž bizarní logice se chtě nechtě musíte začít nekontrolovatelně chechtat. Mrkněte na březnový program Pidivadla. CO SE DĚJE NA VSI www.pidivadlo.cz Komu se poštěstilo vyrůstat v rodině plné vypravěčů, ten je tím ovlivněn na celý život. Takové dětství měl i Meir Šalev, autor Ruského románu, a na jeho knize je to hodně znát. Čeká vás nevšední příběh, který sahá až k izraelskému osídlování Palestiny na počátku 20. století. Hlavním vypravěčem je sirotek Baruch a jeho slovy vzniká okouzlující kniha plná svérázných lidí, jejich životů, neuvěřitelných příběhů a také zvířat s výjimečnými schopnostmi.  www.e-garamond.cz

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61


FENOMÉN ÉN

freddie přestal abi šumět, babi Vinyly, kazety, kompakty, MP3, stream... Hudební média se posledních třicet let objevují a mizí jako svatí na orloji. V jejich střídání ale zatím rozhodně nešlo o kvalitu poslechu a zvuku. Blýská se na lepší časy? Text: Karel Veselý Foto: Profimedia

62


Nezbýval už skoro nikdo, kdo by toužil po hifi. Časopisy pro audiofily hromadně končily a z prodejen s repráky zmizela „střední třída“ kvalitních výrobků, protože je nikdo nekupoval. Částečně za to mohla krize, na druhou stranu poslouchání na kvalitním vybavení přestalo být pro hudební fanoušky nutné. Samozřejmě pořád existují fajnšmekři, kteří se vám hrdě pochlubí domácí soupravou za statisíce korun, zároveň u toho ale budou lamentovat, že nové desky jsou namíchány přebuzeně, aby se daly poslouchat i na těch nejhorších mobilech.

Jak se brzy ukázalo, navěky u prvních kompaktů vlastně znamenalo pár let...

o České republiky vstoupila na konci roku proslulá streamovací služba Spotify, která posluchačům hudby slibuje absolutní pohodlí. Už žádné hledání kompaktů nebo syslování MP3 na discích, ale přístup do  hudebního megalahůdkářství s dvaceti miliony skladeb. Všechno je tak neuvěřitelně snadné, že málokoho napadne se ptát na kvalitu, v níž k nám hudba z webu proudí. O tom, která technologie se prosadí na trhu, zatím mnohem víc než kvalita poslechu rozhoduje uživatelská pohodlnost: čím snadněji se médium používá, tím větší je šance, že se udrží. V osmdesátých letech nahradily kazety neskladné vinyly náchylné k poškození. Kompakty o dekádu později zachránily svět od přetrhaných a zašmodrchaných pásek. Když nastoupil internet, byly najednou všemožné nosiče k ničemu. Hudba se začala poslouchat z titěrných repráků u laptopů a později z ještě menších u mobilních telefonů. Kapelám, které cpaly nemalé prachy do profesionálního studia a perfektního mixu, zbyly jen oči pro pláč.

D

ČiliChili | 3 | 2014 ČiliC cilichili.cz | facebook.com/cilichili cilichil

CESTA KE DNU Úpadek zvuku začal nečekaně dávno – už v padesátých letech měli producenti a zvukaři záškodnické zadání: zajistit, aby písničky zněly skvěle především v rádiu. Šéf hitové fabriky Motownu Berry Gordy o dekádu později testoval nové písničky ne na hifi zařízení ve studiu, ale ve svém autě, protože přesně tam slyšela potenciální hity jejich cílová skupina poprvé. Když v devadesátých letech nastoupily na trh kompakty, byla kvalita posluchačského zážitku jedním z  marketingových taháků nového média a společnost Sony přišla s lákavým heslem „perfektní zvuk navěky“. Jak se brzy ukázalo, navěky u prvních kompaktů vlastně znamenalo pár let, než oxidace zničila povrch disku, a perfektní zvuk zase poněkud odlidštělou digitální dokonalost postrádající vřelost analogu. „Pokaždý, když poslouchám CD, mám pocit, že po mně někdo střílí laserovým paprskem,“ zpívali v roce 1992 Urge Overkill na svém EP Stull a pěkně shrnuli odpor tehdejšího undergroundu k lesklému disku. „Poslouchat něco takového a myslet si, že je to hudba, je urážka pro mozek i pro srdce,“ prohlašoval ve stejné době analogový purista Neil Young. Co říkal rockový veterán na ztrátové MP3 v bitrate 128 kbps, které si na konci tisíciletí stahovali lidé z Napsteru, se nikde nedochovalo. Nejspíš proto, že to bylo nepublikovatelné.

>

63


FENOMÉN

REPRÁKY V NÁBYTKU Debaty o tom, jestli je lepší poslouchat hudbu z vinylu, nebo z kompaktu, patří k oblíbené kratochvíli audio labužníků. Kompakt má nepopiratelně vyšší frekvenční rozsah i dynamiku, vinyl zase díky analogovému záznamu zní lidskému uchu příjemněji. Hádky ale nejspíš brzy skončí. Vítězným formátem se stane streamování a kompakty pravděpodobně zůstanou v oběhu jen jako plašiče ptactva. Pro hifisty žádná radost. Populární Spotify nabízí jako základní kvalitu 160 kbps, ale i nad dvojnásobným bitrate nabízeným jako nadstandardní formát pro předplatitele může kompakt ohrnout středovou dírku. Jenže stream je tak pohodlný, že možná už brzy pronikne i do domácích souprav – Spotify nedávno ohlásilo spolupráci s jinou severskou společností, možná ji znáte, jmenuje se IKEA. Jejím výsledkem bude nábytek s vestavěnými reproduktory, které budou komunikovat s mobily přes Bluetooth.

64

SUPER POSLECH P UŽ JE NA CESTĚ Zdánlivě už poslechu plnohodnotné hudby odzvonilo. Firmy nedokázaly prosadit slibné audiofilské formáty SAC SACD a DVD-A a ani pokusem s prostorovým zvukem se nechytly. Hifisté sice křepčí radostí kolem aktuálního comebacku vinylů, kterých se vloni prodalo zase o třetinu o třet víc než předloni. Jenže vinyly část konzumentů vzr vzrušují spíš jako artefakt či nostalgický předmět než svým zvukem, který navíc často pochází z digitálního mixu dělaného původně pro vydání na kompaktu. JJenže ž kkromě vinylů ale stoupají i prodeje kvalitních sluchátek, kterým audiofilové nové generace dávají přednost před vybavením na domácí poslech. Se zvyšující se rychlostí internetu je tu velká naděje, že by se časem mohly komerčně streamovat i bezztrátové formáty. Nejdůležitější je, aby bylo dost zájemců, kteří budou chtít za kvalitu platit. „Hifi formáty vrací naději v plastický a dynamický zvuk. Prosadit se nějaký ultrakvalitní formát může ve chvíli, kdy bude přístupný, nebude problém s autorskými právy a bude dostatek přístrojů, na kterých půjde přehrát,“ říká zvukař a producent Ondřej Ježek a naráží na projekt Neila Younga nazvaný PONO, který se snaží zachránit z kvalitního poslechu, co se dá. PONO má být nový bezztrátový audio formát, virtuální knihovna hudby i přenosný přehrávač, který zaručí, že hudba bude znít tak, jak má. „Slyšet PONO poprvé je jako úder denního světla do očí, když v prosluněný den vyjdete z kina,“ vyhlašuje Young, který tenhle úder chystá na letošní rok. O zbytek už se budou muset postarat posluchači.

<

ČiliChili | 3 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


FEATURE REPLACE

K D O S I Z A S L O U Ž Í Z L AT É H O DAV IDA Z A NEJ V Ě T Š I H U DEBNÍ PA S K V I L RO KU 2 013 ?

SL AV NOS T NÍ V Y HL Á Š ENÍ

A A F T E R PA RT Y 1 2. 3. 2 0 14 O D 1 9 . 0 0 V R O X Y

VS TUP ZDARMA Pagination replace cilichili.cz | facebook.com/cilichili

65


66

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Tady je Vodafonovo Naši borci ze super obchodu na pražské Národní tęídÛ vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu. 66

Vodafone experti Zprávy z Vodafonu

68

Chytrá domácnost

69

Mobilní web a aplikace

70

75

Všechno o telefonech Pęedplacená nabídka Pęipojení s Vodafonem Mįj Vodafone Roaming

Red tarify

76 84 87

90

91

Vymyšleno pro ūrmy 96

Online rezervace Vodafone experta. Zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

Nové stroje s Turbo Internetem Vodafone splátky

Neomezené volání a SMS.

92

72

Není super volat a SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

SIM karta pro Turbo Internet zdarma. Sleva na zaĚízení podporující Turbo Internet. Máme pro vás slevu až 2000 KÎ na telefony a tablety, které podporují naše superrychlé pĚipojení. Najdete je oznaÎené logem Turbo Internet na str. 76–83.

Pomozte nám se zlepšit.

VymÜníme vám SIM kartu, abyste si mohli užívat superrychlý internet v mobilu.

Nastavení nového zaĚízení a pĚenos kontaktİ. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. Nastavíme e-mail, pĚeneseme kontakty a fotky ze starého telefonu a pomİžeme s aplikacemi.

Chceme být stále lepší, a tak budeme vdÜÎní za všechny vaše nápady, pĚipomínky, podnÜty nebo i stížnosti. Pokud máte nÜco na srdci, napište nám to pÜknÜ od plic na www.vodafone.cz/kodex.

67


68

Zadáno pro Vodafone

Více informací najdete na www.vodafone.cz/technologie-pomahaji

Vodafone uÍí seniory, jak na tablet Tatam je doba, kdy babiÍky a dÛdeÍky zajímaly leda tak tablety na tlak nebo na hlavu. Dnes už jedou v dotykových hraÍkách stejnÛ jako jejich vnouÍata. Vodafone je teÏ navíc uÍí, jak s tablety zacházet a co všechno s nimi hravÛ zvládnou. Tablety jsou pro seniory vlastnÛ ideální – jsou vÛtší než mobily, a zase ne tak velké jako poÍítaÍ. Navíc jsou dotykové, takže mnohem víc intuitivní. StaÍí se s nimi nauÍit a i vaše babiÍka nebo dÛda mįžou být pohodlnÛ on-line a sdílet s vámi tęeba fotky nebo si psát e-maily. Proto se Vodafone pęidal k organizacím Elpida a Nadace Charty 77, které pracují se seniory. „Chceme aby i oni mohli využívat výhody tabletį a chytrých telefonį, být jednoduše ve spojení s rodinou a sdílet s blízkými tęeba fotky“, ęíká Pęemysl Filip, Senior manažer spoleÍenské odpovÛdnosti Vodafonu a dodává: „Proto jsme se spojili s partnery, kteęí nám tento cíl pomáhají naplnit“. I senioęi chtÛjí komunikovat s blízkými prostęednictvím techniky, která je jejich dÛtem nebo vnouÍatįm blízká. A jak tahle naše Tablet akademie vypadá? StaÍí pár hodin a nauÍíme každého ovládat tablet od úplného zaÍátku až po pokroÍilá nastavení. Senioęi se tu tęeba nauÍí jak vyhledávat na internetu, základy práce s textem, jak pracovat s aplikacemi a co jsou widgety. Také se nauÍí využívat Skype nebo fotit. A když jim to nebo ono nejde zrovna od ruky, lektoęi jim cokoli zopakují, ukážou, nastaví. „Ęada seniorį po našich kurzech používá tablet každý den, bere si ho na cesty a celkovÛ se pro nÛ stal bÛžnou pomįckou. To byl i náš cíl, když jsme s Vodafonem kurz pęipravovali,“ ęíká Jan Bartoš z organizace Elpida. Vodafone se navíc domluvil s lektory kurzu eBezpeÍí z Univerzity Palackého v Olomouci a novÛ budeme zacházení s tablety a dotykovými telefony uÍit taky na tamní univerzitÛ tęetího vÛku. Letos tak spoleÍnÛ s Elpidou, Nadací Charty 77 a týmem eBezpeÍí Vodafone proškolí pęes tisíc seniorį po celé republice. SchválnÛ, jestli vás i vaše babiÍka nebo dÛda pęekvapí pozváním na Facebook nebo tím, že vám pošle prima fotku z výletu rovnou na mobil.

KDE TO LETOS TABLET AKADEMIE ROZBALÍ? V Praze, Pardubicích, VsetínÝ, Lounech, Karlových Varech, Prachaticích, Olomouci a dalších mÝstech. První kurzy mÝly mezi seniory velký ohlas. Vypsané termíny byly hned fuÏ a na Ïekací listinÝ už organizátoěi registrují další stovku zájemcı. Ale žádnou paniku, je jasné, že kurzy rozšíěíme, takže termínı bude dost a dost. WWW.ELPIDA.CZ WWW.KONTOBARIERY.CZ


Chytré bydlení

69

Více informací najdete na www.inels.cz/vodafone

Chytrá domácnost I když u ÍlovÛka to nejde, domu, bytu nebo chatÛ mįžete jednoduše zvýšit IQ. StaÍí vám systém iNELS s nÛkterým z Red tarifį. Díky nim mįžete vzdálenÛ svįj dįm vytápÛt, stmívat a spínat osvÛtlení, ovládat vrata a brány, žaluzie Íi nahlížet na kamerový systém, a to vše pomocí vašeho chytrého telefonu.

Vrata do garáže, rolety a žaluzie na jeden ovladaÍ Pęijedete k domu, venku prší a za chvíli zaÍíná váš oblíbený seriál. NervóznÛ hledáte ovladaÍ ke dveęím od garáže. Z tašky nebo kabátu postupnÛ vylovíte flashku, žvýkaÍky, detektor alkoholu, dva ovladaÍe, jenže nevíte, k Íemu vlastnÛ jsou. A teÏ si pęedstavte, že máte na vše dohromady jen jeden dálkový ovladaÍ, navíc bezpeÍnÛ ukrytý ve svém chytrém telefonu. A ten pęece skoro nedáte

z ruky. Otevęete s ním nejen vrata, bránu nebo závoru. Mįžete s ním porouÍet i dalším zaęízením. Tęeba žaluziím, roletám, markýzám, zastęešení bazénu a mnoha dalším. Celý systém je bezdrátový, takže odpadají veškeré stavební úpravy (sekání do zdí, tahání kabelį, atd.). Snazší už to snad být ani nemįže.

BuÏte pány svého domu pomocí mobilního zaęízení vytahujte stěešní okna

aktivujte kameru

CO K OVLÁDÁNÍ CHYTRÉ DOMÁCNOSTI POTęEBUJETE: ovládejte LED diody stahujte žaluzie

stmívejte LED žárovky

Chytrou krabiÏku eLAN-RF-003.

stahujte zastěešení bazénu nastavujte bodová svÝtla

ovládejte garážová vrata ovládejte topení

chytrá krabiÏka

Bezdrátový aktor k jednotlivým zaěízením, které chcete ovládat (žaluzie, vrata, brány…).

Aplikaci do vašeho chytrého telefonu, kterou si mıžete zadarmo stáhnout na App Storu nebo Google play. Datový tarif, a není těeba žádný speciální, staÏí ten, který už používáte.


70

Mobilní aplikace

Jedna kapsa pro kutila Takový kutil to nemá jednoduché, mraky udÛlátek, bazmekį a vychytávek, co musí nosit po kapsách. To je hned jasné, proÍ jich zrovna montérky mají tolik. Jenže chytré telefony už dokáží nahradit leccos. Kutila tedy ještÛ ne, ale spoustu vÛcí, které používá. Vybrali jsme jen nÛkteré a urÍitÛ najdete podobné i pro operaÍní systém vašeho telefonu.

ZVÛTŠOVACÍ SKLO – MAGNIFIER Pomocí zoomu u foĥáku, automatického ostęení a led svÛtla zmÛní tahle aplikace váš telefon na dokonalou lupu. A pak už vás nezaskoÍí ani návod psaný fontem velikosti tęi. A navíc si na nÛj mįžete poęádnÛ posvítit. Android

SOUND METER Když už kutilové neví coby, zaÍnou se pęedhánÛt v tom, Íí sekaÍka na trávu nebo cirkulárka nadÛlá vetší kravál. A tahle aplikace jim obratem napíše kolik to dÛlá v decibelech a kdo je tedy široko daleko nejhluÍnÛjší. Android

IHANDY LEVEL Tahle aplikace byla na CNN ocenÛna jako prima dárek ke Dni otcį. A je to pochopitelné, protože otce nic tak nevytoÍí jako kęivÛ zavÛšený obrázek babiÍky nebo poliÍka na vaše školní poháry. A tomu je s touhle úžasnou vodováhou konec. Navíc se dostane všude, protože mÛęí na výšku, šíęku i na plocho. iOS, Android

5

DETEKTOR KOVį Taková zeÏ, ta je dneska plná drátį, zapomenutých skobiÍek, hęebíkį a šroubį. A teÏ hledejte, kam si vrtnout, abyste nepęesekli kabel. Zkuste aplikaci detektor kovį. A mįžete s ní zkusit pátrat i tęeba po náušnicích ztracených v povleÍení a tak podobnÛ. Android 10

15


Mobilní aplikace

71

SVINOVACÍ METR Takový kutil dokáže leccos oželet, ale bez svinovacího metru nedá ani ránu. Ten je potęeba mít stále po ruce. Tedy bylo. TeÏ už ho mįžete nainstalovat rovnou do svého mobilu. Aplikací je na to spousta, my vybrali tęeba tuhle jednoduchou. Android

MY MEASURES

PROTRACTOR 1ST A ještÛ nám tu chybí...? No jasnÛ, poęádný úhlomÛr. A tenhle není jen tak ledajaký. MÛęí úhly nejen ve stupních, ale ve všech jednotkách, které na nÛ kdo vymyslel. Takže mįžete zahodit i kalkulaÍku. Nebo radši ne, vždyĥ už ji dávno máte v telefonu. iOS

„Tak mi pošlete plánek a rozmÛry, paninko, a já už s tím nÛco udÛlám.“ My vám dáme paninku. i k S touhle aplikací vyfotíte jakékoliv místo nebo pęedmÛt a do fotky pak velice snadno zakreslíte a zapíšete rozmÛry. Odešlete a od pęíslušného ęemeslníka už žádnou paninku neuslyšíte. Protože mu dojdou slova. Android

20

25

30

35


72

Nabídka mÛsíce

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Užijte si Turbo telefony se slevou až 2000 KÍ! Na telefony, na kterých sviští náš rychlý internet, teÏ mįžete dostat slevu až 2000 KÍ. Tady máte tęi vybrané fešáky, další najdete oznaÍené logem Turbo Internet na stranách 76–83.

LG Optimus F6 4,5" IPS displej s pěirozenými barvami 8Mpix fotoaparát, který umí pozastavit nahrávání videa s funkcí Pause and Resume Dálkový ovladaÏ QRemote pro TV, Blue-ray, DVD 2460mAh baterie, nejvÝtší ve své těídÝ

Samsung GALAXY Ace 3 LTE 4" displej pro menší spotěebu a hezÏí barvy 5Mpix fotoaparát s funkcí pro nahrávání zvuku Výkonný dvoujádrový procesor Podpora MicroSD karet až do 64 GB

Jen za

1377 KÏ

+ 100 KÏ × 24 mÝs.

Celková cena na splátky 5777 KÏ

3777 KÏ

Jen za

1177 KÏ

+ 100 KÏ × 24 mÝs.

Celková cena na splátky 5577 KÏ

3577 KÏ

Uvedené ceny jsou platné pěi nákupu zaěízení na splátky s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 690 KÏ a jsou vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci


Nabídka mÛsíce

73

DoporuÏujeme tarif

RED Neomezené volání HTC Desire 601 4,5" displej s HD rozlišením 5Mpix fotoaparát s automatickým ostěením a funkcí sekvenÏního snímku SkvÝlý zvuk s HTC BoomSound™ Pěední stereo reproduktory s integrovanými zesilovaÏi

do všech sítí

Neomezené SMS do mobilních sítí

1,5 GB internet

Jen za

1277 KÎ

+ 150 KÎ × 18 mÝs.

699 KÏ mÜsíÎnÜ

Celková cena na splátky 5977 KÏ

3977 KÏ


74

Nabídka mÛsíce

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Užijte si Turbo tablety se slevou až 2000 KÍ!

DoporuÏujeme tarif

Surfujte si neomezenÛ na výkonném tabletu a užijte si tak náš Turbo Internet naplno. Tohohle krasavce mįžete mít po ruce kdykoliv a kdekoliv.

Mobilní pĚipojení Turbo pro neomezené surfování

999 KÏ

499 KÏ mÜsíÎnÜ

Samsung GALAXY Tab 3 10.1 LTE 10,1" displej s perfektním zážitkem z prohlížení internetu a multimédií tenký a elegantní design skvÛlý výkon a vysoká výdrž baterie 6800 mAh vnitęní pamÛĥ až 16 GB + slot pro MicroSD karty

Jen za

4177 KÏ

+ 300 KÏ × 18 mÝs.

Celková cena na splátky 11 577 KÏ

9577 KÏ

Uvedené ceny jsou platné pěi nákupu zaěízení na splátky s Minimálním mÝsíÏním plnÝním 490 KÏ a jsou vÏetnÝ 21% DPH. Další informace vám rádi zodpoví naši prodejci


Vodafone splátky

75

PoęiÏte si super telefony za zlomek ceny TeÏ si u nás mįžete dovolit i ty úplnÛ nejlepší telefony, a pęitom vám to kapsu neutrhne. Na místÛ zaplatíte pouze Íást ceny telefonu a zbytek si jednoduše rozložíte do mÛsíÍních splátek tak, jak vám to vyhovuje. A to všechno bez navýšení. Už jste vidÛli nÛco pohodlnÛjšího a výhodnÛjšího?

Jak splácet u Vodafonu Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. MÝsíÏní splátku si mıžete vybrat podle výšky svého Minimálního mÝsíÏního plnÝní. MÛsíÍní splátka Minimální mÛsíÍní plnÛní 249 KÍ Minimální mÛsíÍní plnÛní 490 KÍ Minimální mÛsíÍní plnÛní 690 KÍ Minimální mÛsíÍní plnÛní 990 KÍ Minimální mÛsíÍní plnÛní 1290 KÍ

100 KÍ 150 KÍ 200 KÍ 300 KÍ 500 KÍ 700 KÍ

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • • •

• •

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Centrum Îerný Most • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Šantovka • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace a podmínky najdete na www.vodafone.cz/splatky


76

Telefony

Chytré telefony

Vodafone Smart mini

Vodafone Smart III

Sony Xperia E

HTC Desire 200

Huawei Ascend G510

Ceny Standardní cena

1277 KÍ

2577 KÍ

2777 KÍ

2977 KÍ

3277 KÍ

PoÎáteÎní platba

77 KÍ

177 KÍ

377 KÍ

577 KÍ

877 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

12

24

24

24

24

Poslední šance

Poslední šance

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

Android

8,89 cm/3,5"

10,16 cm/4"

8,89 cm/3,5''

8,9 cm/3,5"

11,2 cm/4,5"

Rozlišení displeje

320 × 480

480 × 800

320 × 480

320 × 480

480 × 854

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 4 GB/–

až 4 GB/–

až 4 GB/–

až 4 GB/–

až 4 GB/– 2× 1,2 GHz

Displej v cm/"

Procesor

1 GHz

1 GHz

1 GHz

1 GHz

Internet/Podpora 3G/LTE

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

2Mpix/•/•

5Mpix/•/•

3Mpix/–/•

5Mpix/–/–

5Mpix/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1400

1500

1500

1230

1750

Délka hovoru (minuty)

až 780

až 810

až 375

až 430

až 350

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 500

až 410

až 530

až 570

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/2.1

•/4.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g)

115 × 62,3 × 12,2

123,2 × 64,4 × 11,3

113,5 × 61,8 × 11

107 × 60 × 12

134 × 67 × 9,9

118

137

115,7

100

150

Íerná

Íerná

Íerná

bílá

Íerná

Formát SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

2,4

2,5

3,3

2,3

Barevné provedení

Na takto oznaÏená zaěízení mıžete získat slevu až 2000 KÏ. Více info na str. 72–74. Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

Nokia Lumia 520

BlackBerry Curve 9320

Samsung GALAXY Trend

HTC Desire X

Chytré telefony

77

Sony Xperia L

Ceny Standardní cena

3677 KÍ

3777 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

4977 KÍ

PoÎáteÎní platba

1277 KÍ

1377 KÍ

1577 KÍ

1577 KÍ

2577 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Rozšíęená nabídka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Windows Phone 8

BlackBerry

Android

Android

Android

10,16 cm/4"

6,2 cm/2,44''

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,9 cm/4,3"

Rozlišení displeje

480 × 800

320 × 240

480 × 800

480 × 800

480 × 854

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8 GB/–

až 512 MB/2 GB

až 4 GB/–

až 4 GB/–

až 8 GB/–

Procesor

2× 1 GHz

806 MHz

1 GHz

2× 1 GHz

2× 1 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

5Mpix/–/•

3Mpix/•/–

5Mpix/•/–

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Displej v cm/"

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1430

1450

1500

1650

1700

Délka hovoru (minuty)

až 888

až 420

až 500

až 600

až 546

Pohotovostní doba (hodiny)

až 498

až 360

až 432

až 330

až 833

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/3.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g)

119,9 × 64 × 9,9

109 × 60 × 12,7

121,5 × 63,1 × 10,57

118,5 × 62,3 × 9,3

128,7 × 65 × 9,7

124

103

118

114

137

Barevné provedení

Íervená

Íerná

bílá

Íerná

Íerná

Formát SIM

MicroSIM

SIM

SIM

SIM

SIM

3,5

3,4

2,4

2,6

3,1

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


78

Telefony

Chytré telefony

HTC Desire 500

Samsung GALAXY Xcover 2

Samsung GALAXY Ace 3 LTE

Samsung GALAXY S III mini

LG Optimus F6

Ceny Standardní cena

5277 KÍ

5577 KÍ

5577 KÍ

5577 KÍ

5777 KÍ

2877 KÍ

3177 KÍ

3177 KÍ/1177 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ/1377 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance u Íerné varianty

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

Android

10,9 cm/4,3“

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

11,43 cm/4,5"

Rozlišení displeje

480 × 800

480 × 800

480 × 800

480 × 800

540 × 960

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 4 GB/–

až 4 GB/–

až 8 GB/–

až 8 GB/–

až 8 GB/–

Procesor

4× 1,2 GHz

2× 1 GHz

2× 1,2 GHz

2× 1 GHz

2× 1,2 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/•

•/•/–

•/•/•

8Mpix/•/•

5Mpix/•/•

5Mpix/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Displej v cm/"

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1800

1700

1800

1500

2460

Délka hovoru (minuty)

až 720

až 530

až 600

až 800

až 1080

Pohotovostní doba (hodiny)

až 650

až 435

až 370

až 430

až 500

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/2.1

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

900/1800 /1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

131 × 67 × 9,98

130,5 × 67,7 × 12,1

121,2 × 62,7 × 9,99

121,6 × 63 × 9,9

127,95 × 65,9 × 10,24

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

123

149

120

110

126

Íerná, bílo-modrá

šedá

Íerná

modrá

Íerná

MicroSIM

SIM

MicroSIM

SIM

MicroSIM

2,6

2,7

2,5

Na takto oznaÏená zaěízení mıžete získat slevu až 2000 KÏ. Více info na str. 72–74. Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

HTC Desire 601

Samsung GALAXY Express 2

Huawei Ascend P6

Samsung GALAXY S 4 mini

Chytré telefony

79

Apple iPhone 4S 8GB

Ceny Standardní cena

5977 KÍ

6977 KÍ

8177 KÍ

8577 KÍ

8577 KÍ

3277 KÍ/1277 KÍ

3377 KÍ/1377 KÍ

4577 KÍ

3777 KÍ/1777 KÍ

3777 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

18

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

iOS

11,43 cm/4,5"

11,43 cm/4,5"

11,9 cm/4,7“

10,5 cm/4,3“

8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje

540 × 960

540 × 960

720 × 1280

540 × 960

640 × 960

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8 GB/–

až 8 GB/–

až 8 GB/–

až 8 GB/–

až 8 GB/–

Procesor

2× 1,4GHz

2× 1,7 GHz

4× 1,5 GHz

2× 1,7 GHz

2× 1 GHz

•/•/•

•/•/•

•/•/–

•/•/•

•/•/–

5Mpix/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Displej v cm/"

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

2100

2100

2000

•/•/•

1420

Délka hovoru (minuty)

až 768

až 1200

až 870

až 720

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 200

až 440

až 540

až 315

až 300

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600 (850/2100 roaming)

134,5 × 66,7 × 9,88

132,44 × 65,76 × 9,8

132,65 × 65,5 × 6,18

124,6 × 61,3 × 8,9

115,2 × 58,6 × 9,3

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

130

134

120

107

140

Íerná

modrá

Íerná

Íerná

Íerná

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

2,8

2,9

2,7

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


80

Telefony

Chytré telefony

Nokia Lumia 925

Sony Xperia Z

LG G2

Samsung GALAXY S 4 LTE-A

Ceny Standardní cena

9977 KÍ

9977 KÍ

11 377 KÍ

14 577 KÍ

5177 KÍ/3177 KÍ

5177 KÍ/3177 KÍ

6577 KÍ/4577 KÍ

7377 KÍ/5377 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

300 KÍ

24

24

24

24

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Windows Phone 8

Android

Android

Android

11,43 cm/4,5"

12,7 cm/5"

13,2 cm/5,2"

12,68 cm/5"

Rozlišení displeje

768 × 1280

1080 × 1920

1080 × 1920

1080 × 1920

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 32 GB/–

až 16 GB/–

až 16 GB/–

až 16 GB/–

Procesor

2× 1,5 GHz

4× 1,5 GHz

4× 2,3 GHz

4× 2,3 GHz

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

13Mpix/•/•

13Mpix/•/•

Displej v cm/"

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

2000

2330

2950

2600

Délka hovoru (minuty)

až 1098

až 840

až 2040

až 1020

Pohotovostní doba (hodiny)

až 350

až 432

až 550

až 800

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

800/900/1800/2100/2600

800/900/1800/2100/2600

800/900/1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

129 × 70,6 × 8,5

139 × 71 × 7,9

138,5 × 70,9 × 9,1

136,6 × 69,8 × 7,9

139

146

143

130

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

3,3

2,7

2,7

2,5

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Na takto oznaÏená zaěízení mıžete získat slevu až 2000 KÏ. Více info na str. 72–74. Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

Apple iPhone 5c

Samsung GALAXY Note 3

Apple iPhone 5s 16 GB

Chytré telefony

81

Apple iPhone 5s 64 GB

Ceny Standardní cena

15 377 KÍ

17 577 KÍ

18 177 KÍ

23 777 KÍ

8177 KÍ/6177 KÍ

10 377 KÍ/8377 KÍ

10 977 KÍ/8977 KÍ

11 777 KÍ/9777 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

500 KÍ

24

24

24

24

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Technická specifikace OperaÎní systém

iOS

Android

iOS

iOS

Displej v cm/"

10,16 cm/4"

14,47 cm/5,7"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

640 × 1136

1080 × 1920

640 × 1136

640 × 1136

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16 GB/–

až 32 GB/–

až 16 GB/–

až 64 GB/–

Procesor

2× 1,02 GHz

4× 2,3 GHz

2× 1,7 GHz

2× 1,7 GHz

•/•/–

•/•/•

•/•/–

•/•/–

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

N/A

3200

N/A

N/A

Délka hovoru (minuty)

až 600

až 1260

až 600

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 250

až 250

až 420

až 250

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

–/•

–/•

–/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

RozmÜry (mm)

124,4 × 59,2 × 8,97

151,2 × 79,2 × 8,3

123,8 × 58,6 × 7,6

123,8 × 58,6 × 7,6

132

168

112

112

bílá, modrá

Íerná

vesmírnÛ šedá, zlatá

vesmírnÛ šedá, zlatá

NanoSIM

MicroSIM

NanoSIM

NanoSIM

2,4

Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


82

Telefony

Tablety

Vodafone Smart Tab III7

Samsung GALAXY Tab 3 10.1

Samsung GALAXY Note 10.1 2014 Edition

Ceny Standardní cena

4677 KÍ

11 577 KÍ

17 377 KÍ

1977 KÍ

6177 KÍ/4177 KÍ

10 177 KÍ/8177 KÍ

150 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

18

18

24

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba/S Turbo slevou MÜsíÎní splátka PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Displej v cm/"

17,78 cm/7"

25,7 cm/10,1"

25,65 cm/10,1"

Rozlišení displeje

600 × 1024

1280 × 800

2560 × 1600

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16 GB/–

až 16 GB/–

až 32 GB/–

Procesor

4× 1,2 GHz

2× 1,6 GHz

4× 2,3 GHz

•/•/–

•/•/•

•/•/•

5Mpix/–/–

3Mpix/–/–

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

3500

6800

8220

Délka hovoru (minuty)

až 240

N/A

N/A

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Pohotovostní doba (hodiny) Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm)

800/850/900/1800/1900/2100

800/850/900/1800/2100/2600

194 × 120 × 11

176,1 × 243,1 × 7,95

171,4 × 243,1 × 7,9

350

512

545

Íerná

hnÛdá

bílá

SIM

MicroSIM

MicroSIM

Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Na takto oznaÏená zaěízení mıžete získat slevu až 2000 KÏ. Více info na str. 72–74. Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

Nokia 100

Nokia 108

Alcatel One Touch 2010G

ObyÍejné telefony

83

Nokia 208

Ceny Standardní cena

577 KÍ

677 KÍ

1177 KÍ

1577 KÍ

Ceny na splátky (pĚíklad) PoÎáteÎní platba

377 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

PoÎet mÜsícİ

12

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Nokia S30

Nokia S30

Nokia S40

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

6,1 cm/2,4''

6,1 cm/2,4''

128 × 160

128 × 160

240 × 320

240 × 320

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

–/–

až 4 MB/–

až 128 MB/–

až 64 MB/–

Procesor

N/A

N/A

260 MHz

N/A

Internet/HSPA+/LTE

–/–/–

–/–/–

•/–/–

•/•/–

Fotoaparát/Blesk/Autofocus

1,3Mpix/–/•

–/–/–

VGA/–/–

2Mpix/–/–

Kapacita baterie (mAh)

800

950

750

1020

Délka hovoru (minuty)

až 432

až 828

až 360

až 720 až 500

Pohotovostní doba (hodiny)

až 35 dní

až 744

až 450

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

900/1800

900/1800

850/900/1800/1900

850/900/1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g)

110 × 45,5 × 14,9

110,4 × 47 × 13,5

106 × 52,5 × 13,55

114,2 × 50,9 × 12,8

70

70,2

102

89,6

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Formát SIM

SIM

SIM

SIM

MicroSIM

Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

4,1

3,8

Barevné provedení

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 75.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


84

Pęedplacená nabídka

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb.

14 dní volání, SMSek a Internetu zdarma pěi dobití 600 KÏ

400 KÏ

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Volání, SMS a Internet zdarma za dobití Dárek

Doba trvání

300–399 KÍ

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 7 dní

400 KÍ a více

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 14 dní

Dobíjená Íástka

KARTA PRO PARTU Volání na ÎtyĚi Îísla Vodafone za 1,90 KÎ

K získání dárku na 14 dní staÏí dobít pouze 400 KÏ. Nabídka platí do odvolání pro nové i stávající zákazníky.

Karta se vším všudy

Karta pro partu Program Ítyęka – volání na 4 Íísla Vodafone

1,90 KÍ/min.

Volání do všech sítí

Volání do všech sítí v ÌR

3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ 4,50 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,90 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Pęipojení na týden 60 MB

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky

4,90 KÍ/min.

49 KÍ


Pęedplacená nabídka

85

Užívejte si neomezené volání i s našimi pěedplacenými kartami NEOMEZENÉ VOLÁNÍ V SÍTI VODAFONE PRO VŠECHNY PęEDPLACENÉ KARTY Ke všem pěedplaceným kartám si mıžete aktivovat jeden z balíÏkı pro neomezené volání. Cena balíÏkı je 20 KÎ. BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

1) Neomezené volání do sítÛ Vodafone na den Od doruÏení notiŮkaÏní SMS až do nejbližší pılnoci budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VOLANI VF DNES 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy).

2) Nonstop víkend Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VIKEND A 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy).

INTERNET PRO PęEDPLACENOU KARTU Potěebujete-li mobilní pěipojení jenom na Ïas (těeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pěedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÝ, mıžete se těeba rozhodnout pro datový tarif.


86

Pęedplacená nabídka

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

S pęedplacenkou berete odmÛnu a ještÛ vyhrajete V každém kole rozdáme 10 telefonı

SoutÛžní kola 1. kolo

probÛhlo v únoru

2. kolo

1. –14. 3. 2014

3. kolo

15. –28. 3. 2014

4. kolo

29. 3. –11. 4. 2014

5. kolo

12. –25. 4. 2014

6. kolo

26. 4. –9. 5. 2014

7. kolo

10. –23. 5. 2014

ODMÛNY ZA DOBITÍ

VYHRAJTE MOBIL A VOLÁNÍ O VÍKENDU O co se hraje? O 70 telefonı Huawei Ascend G510 a 700 balíÏkı neomezeného víkendového volání v síti zdarma. Kdo mıže hrát? Každý zákazník Vodafonu s pěedplacenou kartou.

Îím déle jste s námi, tím víc získáte. StaÏí si dobít pěedplacenou kartu. OdmÝnu dostanete pokaždé, když si dobijete aspoĊ 250 korun. Jsem s Vodafonem

První rok

Jak hrát? StaÏí si jednorázovÝ dobít kartu kreditem aspoĊ 300 KÏ. Pak budete do soutÝže zaěazeni automaticky. A pokud vyhrajete, ozveme se vám.

Druhý rok

Jak zvýšit šanci na výhru? Îím víc dobití, tím vÝtší šance.

Těetí rok a víc

Jak Ïasto mıžete vyhrát? SoutÝž má 7 kol, v každém se hraje o 10 telefonı a 100 balíÏkı neomezeného víkendového volání v síti zdarma. Kde si mıžu dobít? Platí jakékoliv dobití, tedy těeba on-line platební kartou, pěes bankomat, na on-line terminálech, v pokladnách obchodních ěetÝzcı, v prodejnách VF... Více informací najdete v www.vodafone.cz/dobijavyhraj.

Dostanu volání nebo SMS v síti Vodafonu

na 2 dny na 4 dny na 7 dní

Do programu Vodafone odmÛny za vÛrnost se mįžete pęihlásit v Internetové samoobsluze na muj.vodafone.cz. Další informace najdete na www.vodafone.cz/odmeny. Pokud máte Kartu pro partu, pęihlašovat se nemusíte. OdmÛny ve formÛ SMS budete dostávat automaticky. OdmÛny platí pro všechny pęedplacené karty kromÛ Karty se vším všudy, která v sobÛ odmÛny za dobití už má.


Pęipojení s Vodafonem

87

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/turbo

Rychlý internet pro všechny PrávÛ pokrýváme republiku Turbo Internetem. Do konce roku na nÛm bude moci svištÛt 93 % obyvatel republiky, už teÏ na konci bęezna to bude 81 %. Takže na Facebooku bude frÍet Horní i Dolní a na e-mail se dostanete i z pole nebo remízku. Víme totiž, jak dostat LTE na vÛtšinu stávajících vysílaÍį.

Co potĚebujete pro pĚipojení k Turbo Internetu? Datovou službu – tedy jakýkoli mobilní tarif s daty od nás.

Limitovaná nabídka do 30. 4.

LTE SIM kartu. Vše kolem Turbo Internetu vám rádi vysvÛtlíme v našich obchodech. A pokud zrovna nemáte žádný po ruce, nezoufejte. Do novÛ pokrytých oblastí Turbo Internetem nyní vysíláme pojízdné prodejny, kde vám pomohou se vším potęebným. Tak si pęijÏte Turbo Internet vyzkoušet nebo vymÛnit SIM kartu za tu modernÛjší. Kam pojízdné prodejny zamíęí a kdy, najdete na www.vodafone.cz/turbo v sekci Mohlo by vás zajímat.

Chytrý telefon, tablet Îi modem, který podporuje síĦ LTE na frekvenci 900 MHz.

Mobilní pĚipojení Turbo pro neomezené surfování

999 KÏ

499 KÏ mÜsíÎnÜ

TURBO MAPA MrknÝte, kde všude budete podle plánu moci na konci běezna surfovat Turbo rychlostí. Aktuální pěehled najdete na www.vodafone.cz/turbo. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı. Zdroj mapy: Topo © Position s.r.o.


88

Mobilní internet

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Mobilní internet Turbo Internet se šíęí do všech koutį republiky. FrÍet na nÛm mįžete s jakýmkoliv datovým pęipojením od Vodafonu. S Mobilním pěipojením Turbo mıžete surfovat neomezenÝ, což ocení hlavnÝ váš notebook Ïi tablet. Kdybyste vyÏerpali oběí limit 20 GB, tak vám Smart FUP zpomalí rychlost na 64 Kb/s, ale jen pro sdílení velkých souborı (napě. pěes Dropbox Ïi Google Drive) a streamování, napě. YouTube Ïi Stream.cz.

Vodafone Mobile Connect K5150

Všechny ostatní služby zıstanou dál zcela neomezené.

Podporuje pęipojení ení LTE

Už od

77 KÏ

Ceník Služba

Objem dat

Cena

ZvýhodnÛná cena se smlouvou

DodateÍný objem dat

Cena

MÛsíÍní datové tarify Mobilní pęipojení Turbo Mobilní pęipojení 4 GB

neomezené surfování

999 KÍ

499 KÍ

4 GB

519 KÍ

259 KÍ

1 GB

201 KÍ

Mobilní pęipojení 1,5 GB

1,5 GB

399 KÍ

1 GB

201 KÍ

Mobilní pęipojení 500 MB

500 MB

249 KÍ

89 KÍ

500 MB

201 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

250 MB

178 KÍ

150 MB

100 KÍ

Tarify pro pęíležitostné užívání Pęipojení na den

25 MB/24 hodin

25 KÍ

Pęipojení na dva dny

500 MB/48 hodin

75 KÍ

60 MB/7 dní

49 KÍ

60 MB

39 KÍ

Pęipojení na týden

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání objemu dat? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je objem dat vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Nabídka tarifu Mobilní pěipojení Turbo je platná do 30. 4. 2014. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny dolı


Internet na doma

89

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL/VDSL i bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps

VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

Internet na doma

Plná cena

ZvýhodnÛná cena s Red tarify

Plná cena

ZvýhodnÛná cena s Red tarify

Plná cena

ZvýhodnÛná cena s Red tarify

Internet na doma bez pevné linky

666 KÍ/mÛsíc

400 KÍ/mÛsíc

666 KÍ/mÛsíc

400 KÍ/mÛsíc

888 KÍ/mÛsíc

533 KÍ/mÛsíc

Internet na doma s pevnou linkou

505 KÍ/mÛsíc

757 KÍ/mÛsíc

757 KÍ/mÛsíc

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS Napájení externí

Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny nahoru

977 KÏ


90

Mįj Vodafone

Více informací najdete na muj.vodafone.cz

MÛjte svįj úÍet stále pod palcem Jestli chcete mít svįj úÍet u Vodafonu kdykoli jednoduše po ruce, udÛlá vám tahle služba radost. Mįj Vodafone je zadarmo a jediné, co k nÛmu potęebujete, je Ítyę až šestimístné heslo, které jste si vybrali pęi koupi SIM karty. A to je všechno. VážnÛ!

JeštÜ lepší Mİj Vodafone Na internetu naši službu najdete snadno. NajeÏte na muj.vodafone.cz a je to. Nebo si stáhnÛte aplikaci Mįj Vodafone do iPhonu, Androidu nebo novÛ i do Windows Phone 8. Snadno se pęipojíte z poÍítaÍe i telefonu, získáte nejkomplexnÛjší správu svého úÍtu a spoustu dalších vÛcí: Detailní VyúÍtování tęeba v PDF a možnost rychlé úhrady pomocí karty Íi QR platbou. Službu Chytrý pęehled, která vám zobrazí aktuální utracenou Íástku a pęehled Íerpání volných jednotek. Transparentní nastavení služeb, ceny i tarifu. Výdaje pod kontrolou se službami FlexiLimit, FlexiStrop, Roamingový datový limit Íi InformaÍní SMS. Detaily smlouvy kdykoli k dispozici. Možnost objednání telefonu na splátky. Aktuální stav a správu úÍtu. Možnost dobíjení kreditu.

NaÍtÛte QR a mįžete si rovnou stáhnout aplikaci Mįj Vodafone pro váš operaÍní systém.

NovÝ také pro Windows Phone 8


Volání v cizinÛ

91

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/roaming

V cizinÛ se neomezujte Za hranicemi s námi mįžete volat, SMSkovat i surfovat bez problémį. Dejte všem doma vÛdÛt, kde právÛ jste!

Využijte svıj domácí tarif ve 41 evropských zemích

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Provolané minuty se odeÏítají z vašeho domácího tarifu. Poplatek platíte jen za ty dny, kdy naše služby opravdu použijete. Minuta hovoru po provolání volných minut bude za 6,50 KÏ, SMSka po vyÏerpání tÝch volných stojí 1,50 KÏ. Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Ìerpání minut, SMS a dat z vašeho domácího tarifu ve 41 evropských zemích

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ vám úÍtujeme jen pęi uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data ze svého domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách.

Vodafone Roaming na den si pěidejte k nÝkterému z Red tarifı

ZaĚiÐte si ho hned teÐ MrknÛte do naší Internetové nebo Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Roaming na den zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *77 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby.

Ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné až do další aktualizace nabídky. O dalších roamingových službách se dozvíte na www.vodafone.cz/roaming


92

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Pro firemní zákazníky máme vždycky nÛco navíc Nebojte se nám ukázat IÌO. Pro každého ūremního zákazníka u nás vymyslíme nÛco speciálního. Zeptejte se ve své prodejnÛ Vodafonu. Mobilní zabezpeÍení zdarma Business

Business

RED

RED

Neomezené volání ve ŮrmÝ

do sítÜ

a neomezené SMS

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Business

Business

RED

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

a neomezené SMS

Neomezené volání

se vším všudy

a neomezené SMS

Neomezené volání

Premium

a neomezené SMS

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

250 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

internet + 300 MB ze zahraniÏí

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

Neomezené SMS v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

+

10 GB

mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

A to není všechno! Ke skvÛlým Business Red tarifįm pro firemní zákazníky získáte i ęadu dalších výhod.

DATA JEŠTÛ LEVNÛJI 50% sleva na 4GB a 10GB datový tarif. BEZPEÍNOST Pro dva tarify mıžete mít mobilní zabezpeÏení úplnÝ zdarma. VÝHODNÛJŠÍ TELEFONY Sleva 1000 KÏ. Na vybraná zaěízení podporující Turbo Internet dokonce sleva 2000 KÏ.

93


94

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

UmÛlecký kousek za lepší cenu Samsung GALAXY Note 3 Business

RED

se vším všudy

Neomezené volání a neomezené SMS ve ŮrmÝ

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS do mobilních sítí

4 GB internet

Nyní

6577 KÏ

a potom 500 KÏ × 18 mÝsícı

999 KÏ mÜsíÎnÜ

NapĚíklad tento telefon získáte o 2000 KÎ levnÜji

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

95

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni

Mobilní zabezpeÍení

Pro Business Red tarify se vším všudy a pro Business Red Premium máte mobilní zabezpeÏení

zdarma

Využijte mobilní zabezpeÎení na ochranu sebe i zamÜstnancİ. Lokalizace, zamknutí nebo vymazání dat, kdykoliv potĚebujete.

Vzdálené nastavení e-mailİ a Wi-Fi.

Vynucení nastavení hesla na zaĚízení. Vhodné pro všechny operaÎní systémy.

Antivirová ochrana. Cena Mobilního zabezpeÎení je jen 49 KÎ mÜsíÎnÜ.

Správa až 50 zaĚízení z jednoho administrátorského úÎtu.


96

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red do sítÛ pro studenty Promažte si panty v puse! Máme pro vás tarif, se kterým mįžete volat i psát bez pęestávky. MrknÛte se na hlavní výhody.

RED do sítÜ

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

100 KÏ SLEVA!

JAK NA NI? Tuhle skvÝlou nabídku mıže využít každý, kdo studuje a není mu víc než 26 let. StaÏí nám dát souhlas s užitím rodného Ïísla. U studentı pod 18 dá souhlas zákonný zástupce.

Neomezené SMS v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

250 MB internet

399 KÏ mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

97

Red tarify pro celou rodinu To celé za

998 KÏ

RED

+

RED

do sítÜ pro partnera

+

RED TARIFY V PRAXI Táta si s tarifem Red vyęídí všechno, co potęebuje v soukromí i pro práci. Máma se dovolá zdarma všem blízkým ve Vodafonu a navíc má 130 minut do jiných sítí. A dcerka, ta má v síti Vodafonu neomezené SMSky a 50 minut volání. Více o Red tarifech se dozvíte hned na pęíští stránce.

Tarif pro dítÜ zdarma

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dítÝ si mıžete poěídit pouze k tarifım Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


98

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red tarify s nášupem Naše tarify, se kterými si mįžete volat i psát do aleluja, už dobęe znáte. Takže aby se vám neokoukaly, pęichystali jsme vám navíc poęádný nášup. K Red tarifįm si mįžete pęidat, co hrdlo ráÍí.

Start

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

do sítÜ

v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

20 MB internet

249 KÏ mÜsíÎnÜ

RED Neomezené volání

RED

se vším všudy

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

250 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dítÝ si mıžete poěídit pouze k tarifım Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s Minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem dolı a jsou platné do další aktualizace nabídky. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

99

A ještÛ ten nášup Aĥ si k Red tarifu pęidáte cokoliv z naší speciální nabídky, nÛkdo z vaší rodiny bude mít radost: partner, dÛti, a hlavnÛ ten, kdo drží kasu.

DATA ZA SUPER CENU Pusħte internet i do svého tabletu Ïi notebooku.

RED DO SÍTÛ PO PARTNERA Ke svému Red tarifu si novÝ mıžete pěidat nový tarif za super cenu také pro svou manželku, manžela, prostÝ pro svého partnera.

RED Premium

RED

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS do mobilních sítí

10 GB internet + 300 MB ze zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

do sítÜ pro partnera

+

Neomezené volání

DÛTI TO MAJÍ ZADARMO Tarif pro dítÝ dostanete ke kterémukoliv z neomezených Red tarifı.

Tarif pro dítÜ zdarma 50 min. v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

250 MB

20 MB

internet

internet

299 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení Turbo pro neomezené surfování

999 KÏ

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

499 KÏ

Do 30. 4. 2014 mıžete využít limitovanou nabídku tarifu Mobilní pěipojení Turbo.

0 KÏ

mÜsíÎnÜ

499 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

4 GB 519 KÏ

259 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

500 MB 249 KÏ

89 KÏ mÜsíÎnÜ

S Mobilním pĚipojením Turbo mİžete surfovat neomezenÜ, což ocení hlavnÜ váš notebook Îi tablet. Kdybyste vyÏerpali oběí limit 20 GB, tak vám Smart FUP zpomalí rychlost na 64 Kb/s, ale jen pro sdílení velkých souborı (napě. pěes Dropbox Ïi Google Drive) a streamování, napě. YouTube Ïi Stream.cz. Všechny ostatní služby zıstanou dál zcela neomezené


SURFUJTE NA LTE SÍTI RYCHLEJI NEŽ DŘÍVE...

8.0 MPx AF fotoaparát focení i v protisvětle

2460 mAh dlouhá výdrž baterie

4,5˝ displej

dálkový ovladač k Vaší TV

2014 | 03 | Čilichili: Brno jako Brno  

Ať už si myslíte o Brně cokoliv, je to jinak. To město má své vlastní zákony, které znají jenom Brňáci. A my.