__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 3 | 2017

e–Bitka


Chcete

samolepky?

Chcete je až do schránky spolu s celým časopisem? Objednejte si ČILICHILI až domů jen za 25 Kč měsíčně a navíc dostanete ke každému číslu originální samolepky. Tyhle jsme například rozdávali k únorovému vydání. A pozor, nemusíte být ani zákazník Vodafonu. Abyste si zařídili předplatné na rok, pošlete SMSku ve tvaru CILI ROK JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC (třeba: CILI ROK JIRI NOVAK KRATKA 16 PRAHA 19000) na číslo 90211. A pak už jen slovy ANO CILI odkývněte žádost o potvrzení, která vám obratem přijde. Hotovo, hned příští číslo za vámi dorazí samo na požadovanou adresu.

www.cilichili.cz/predplatne


Fakebook

ฤŒiliChili 3 | 2017

3

5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi

INFORMACE 6SLVRYDWHONDEORJJHUNDIDFHERRNRYiPDQรงHONDPDWND VQDFKDGFHUDNDPDUiGNDPRGHONDDWUDYHODGYLVRUND รฆLMHYPrahaQD/HWQi

5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi

5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi -HIDQWDVWLFNpNG\รงVHMHQWDNSURFKi]tPHY/HV\ฤ…HVNpUHSXEOLN\ .G\NROLYPiฤ†ORYฤ•NSiUNLORJUDPฤญEHQ]tQXDE\VHGRVWDO]/HWQp Pฤ•OE\VLY\MHWGR/HV\ฤ…HVNpUHSXEOLN\DQDSVDWRWRPQฤ•MDNรธ QH]iYD]QรธVWDWXV 7RWRVGtOHO7RPiรฅ7ฤฅHรฅWtN

9รฅHFKQRMHYSRฤฅiGNX6HPQRXMHYรงG\FN\YรฅHFKQRYSRฤฅiGNX 5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi 7RWRVHOtEtรงHQiPVQLPLรงWRQHQtYSRฤฅiGNX

5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi -VHPUiGDรงHPฤญรงXNDรงGรธGHQQDNXSRYDWV/LGO0DMtWDPYรงG\ ฤ†HUVWYp3RORPiฤ†HQp 7RWRVHOtEt7RPiรฅ7ฤฅHรฅWtND35VSHFLDOLVWฤญ 0DULQD6WDQNRYi'REUรธGHQWRWRMHSODFHQรธSRVW"-HQVLQHMVHPMLVWi 5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi0DรงXWฤ•

5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi =YXYiVQDZRUNVKRS 8GiORVW-DNVLQDVWDYLWIRWRREOLฤ†HMDXรงKRQLNG\QHVXQGDWV5DGNRX 7ฤฅHรฅWtNRYRX

6WXGRYDODMVHPSUiYDWDNรงHYtPQฤ•FRRPRUiOFHDSR]QiPNGRMH VOXรฅQรธฤ†ORYฤ•N8QiVQD0RUDYฤ•MHQiVYtFQHรงY3UD]HDOH/HWQi WRMHWDNRYiPDOi0RUDYD7DG\MHYODVWQฤ•]0RUDY\NDรงGรธ 7RWRVHOtEt7RPiรฅ7ฤฅHรฅWtND/HWHQVNiSDVWYD

5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi /tEtVHPLNG\รงREOHฤ†HQtSURPRMHGฤ•WLY\UiEฤ•MtMLQpGฤ•WL6SRMXMH MHWR3URWRPiPUiGD0+.LGV'ฤ•WLGฤ•WHP 5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi0ฤญรงHWHSViWKHMW\MDNFKFHWHVWHMQฤ•YiVVPDรงX 1HรงDE\IHWRYDO\MHSURW\Gฤ•FNDPQRKHPOHSรฅtNG\รงรฅLMRXWHQLVN\

5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi .RQHFGREUรธNQLKDGREUi 7RWRVHOtEt0LFKDO9LHZHJK

7RWRVHOtEt7RPiรฅ7ฤฅHรฅWtN 7RPiรฅ7ฤฅHรฅWtN

Foto: Pro๏ฌmedia, iStock

5DGND7ฤฅHรฅWtNRYi รฆLMXSVDQtP,WDNRYรธKOHMHGQRGXFKรธIDFHERRNRYรธVWDWXVWYRฤฅtP MDNROLWHUDWXUX-HSURPฤ•GฤญOHรงLWpDE\]Qฤ•ME\ORMDVQpMDNiMVHP DMDNiMH/HWQiNGHรงLMHPH-VHPWRMiMVPHWRP\-HSURPฤ• GฤญOHรงLWpEรธWMi0\VOtPรงHSURNDรงGpKRWDG\MHGฤญOHรงLWpEรธWMi -iMHWRQHMFHQQฤ•MรฅtFRPiPH7DNRYiMH/HWQi 7RWRVHOtEt7RPiรฅ7ฤฅHรฅWtN/HWHQVNiSDUWD/HWHQVNi3RUWD D/HWHQVNiSXEHUWD

%iERYN\EXGRXPtW ร€OPRYRXYHU]L5DGNDMH รฅฤซDVWQi,MiMVHPรฅฤซDVWQรธ 9รฅLFKQLMVPHรฅฤซDVWQtDIR WtPHVHMDNMVPHรฅฤซDVWQt 7DNKOHY\SDGiรฅWฤ•VWt 7RWRVHOtEt2 158 484 OLGtFRVSDWฤฅLOLรฅWฤ•VWt

.QLKNXSHFWYt1HRKXUJKDGD 3ฤ•NQรธGHQSDQt7ฤฅHรฅWtNRYi OLGpYUDFHMtYDรฅLNQLKX%iERYN\ SURWRรงHYQtQHQDรฅOLDQLMHGHQ UHFHSW0RKODE\VWHSURVtP SฤฅtรฅWฤ•YROLWQi]HYRSDWUQฤ•ML" 0RFGฤ•NXML1RYRWQรธ 3RGtYHMVHNQLKNXSHFNรธรฅRWNX -iMVHPVSLVRYDWHONDDEXGXVL SViWQi]HYMDNรธFKFL$OHQHERM VHGiOXรงQLNGRKOHGDWUHFHSW\ QHEXGH3tรฅXURPiQ$WODV OHWDGHO/XIWZDIIH 1DSLรฅWH]SUiYX


4

Rozjezd

01

Dočtete se u nás i s obrázky Televizní program Alko nealko Jak vyhrát diskusi na netu Díry v Londýně Fotograf češství Prošly? Neprošly? Divnosti ze Zélandu Králíková sekačka Kultura březnu, březen kultuře Jak se točila romantika

04

05

06

123: Vodafone 44 45 46 47 48 50 57 58 61 62 63 64 67 70 71 72 73 74

Wi-Fi volání 4G LTE internet Můj Vodafone Technologiemi pro lepší život Vodafone stroje Všechno o telefonech Inovace v technologiích Nabídka pro věrné Příslušenství Připojení s Vodafonem Připojení bez kabelu Předplacená nabídka Tarify pro firmy Nabídka 60+ Tarify pro mladé a méně náročné Red LTE tarify Roaming Rodinný tarif

07 02

Moc toho nemám

Tedy, co bych vám takhle při březnu napsala. Nechci vás totiž zdržovat od čtení tématu, které je skvělé. To téma, tudíž se dá předpokládat, že i jeho čtení. Buďte ke mně (ovšem zejména k sobě, co si budeme nalhávat) laskaví a nehádejte se se mnou o to. Opravdu. Ani to nezkoušejte. Tuhle diskusi totiž nemůžete vyhrát. Proč? Tohle téma bylo skvělé, ještě než jste se k němu vy dostali. Je tedy, dá se říct, prověřené časem. Odkazuje se na mnoho slavných knih a výzkumů zásadních autorů českých i světových. A například na takového Schopenhauera je prostě každej krátkej, to musíte uznat chca nechca, anžto jde o zjevný fakt. Arthur vyhraje vždycky, asi i proto, že je trochu neslušné (a přiznejme si, i poměrně nesmyslné a nekonstruktivní) hádat se s mrtvým. Takže tak. Nemá ani smysl zakládat Facebookovou skupinu „Téma březnového ČILICHILI jsem nečetl, ale vyhrál“, protože kdo nečte, ten nevyhrává, jak je dokázáno výzkumem z roku 2014 britské asociace Reading and Winning works only together. A jak je to dokázané, není možné to rozporovat. Tak praví zákon. Teda asi. Nebo si to minimálně můžeme říkat, ne? Ideálně Caps Lockem. LOL!!! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) .= Tereza Stuchlíková tereza.stuchlikova@cilichili.cz

<

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7 – Troja, IČ: 26447657, tel.: 244 023 201, www.boomerang.co.com, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 15. 2. 2017. Datum vydání 1. 3. 2017. Distribuce Česká republika. Periodicita měsíčník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@boomerang.co.com. Uzávěrka podkladů inzerce 4/2017 15. 3. 2017. MKČR 15371. Modřejší ustoupí. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Moudřejší u stoupy. E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.

08

09

10

11

12

13

14

ČILICHILI 123 Ředitelka projektu Markéta 01 Moreno Šéfredaktorka Tereza 02 Stuchlíková Zástupkyně šéfredaktorky Petra 03 Poláková Obsahový dohled Štefan 04 Švec Hlavní editor Filip 05 Horáček Kreativní ředitel Petr 06 Toman Editoři a psavci Jindřich 07 Novák Markéta 08 Bajerová Online department Jan 09 Studnička Designéři Tomáš 10 Trnobranský Petr 11 Bláha Ilustrátorky Kristina Šimková Karolína Slováková Manažer redakce Marek 12 Slezák Produkční Pavel 13 Matuška DTP Jan 14 Pitra Manažeři inzerce Marek Hammerschmied Zdeněk Vaculík Fotograf Michael Kratochvíl

Titulka T Guy Whitby z Austrálie nám poskládal titulku z kláves. Klávesy a mozaiky z nich miluje a vyhrál s nimi spoustu cen. Přesto je tohle jeho první časopisecká obálka. Guy říká, že ze světa postupně mizí tlačítka kvůli dotykovým displejům. A že nám jednou možná budou chybět. www.behance.net/WorkByKnight

Foto: Michael Kratochvíl

6 8 10 22 26 32 36 38 40 42

03


Rozjezd

ČiliChili 3 | 2017

5

Ministerstvo zdravotnictví připravuje

Sjednocený příbalový leták V rámci úspor v resortu zdravotnictví připravilo ministerstvo zdravotnictví jednotný příbalový leták pro všechny druhy léků a potravinových doplňků. Jeho znění bude následující: Jak používat tento přípravek: Jak je třeba. Jak uchovávat tento přípravek: Aby se nezkazil. Pokud zapomenete vzít přípravek: Vezměte přípravek. Při předávkování přípravkem: Pro jistotu se rozlučte s příbuznými a vypořádejte všechny své záležitosti. Po použití tohoto přípravku: Týden nedělejte nic. Nepoužívejte přípravek, pokud: Vás někdy něco bolelo nebo jste užívali nějaké léky. Možné nežádoucí účinky: Všechny myslitelné a dva dosud neobjevené navíc.

Efektivita T

Foto: Profimedia a Shutterstock

„Nádobí nemyjeme,“ říká Kaira Hrachovcová Mýt nádobí je hloupost, tvrdí propagátorka alternativního životního stylu Kateřina Kaira Hrachovcová. „Jakmile ho umyjete, je zase špinavé. Kde je v tom jaký smysl?“ ptá se umělkyně. „Jezte z rukou,“ dodává!

Věda a technika

Stručně

T

NASA vystřeluje lidi do vesmíru, protože neví, co s nimi Kvůli škrtům v rozpočtu nemá Americký úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) na výplaty svých zaměstnanců ani na plnohodnotné cesty do vesmíru. „Dokážeme financovat cesty na oběžnou dráhu, ale nikoli zpět,“ uvedl mluvčí NASA ve zkráceném projevu, během něhož mu došel příděl elektrické energie určený na provoz mikrofonu. Geniálně jednoduché řešení, které NASA zvolila, spočívá v hromadném vysílání zaměstnanců na orbit s tím, že později se možná uvidí, co Společenský život s nimi.=

<

T

Vzniká Antimensa, organizace pro lidi s IQ nižším než 70 Elitáři s IQ nad 130, sdružení ve sdružení Mensa, mají novou konkurenci. Lidé na opačném konci inteligenčního spektra založili tzv. Antimensu. Čtyřslabičný název je pro ně ale poněkud složitý, proto dávají přednost názvu Á. Svůj volný čas tráví členové Antimensy hrami na hrdiny, debatami o vymyšlených světech, luštěním hlavolamů a skládáním jednoduchých říkanek. Vzhledem k této činnosti není u některých členů obou sdružení jasné, do kterého z nich vlastně patří.=

<

T

Školy zvou na besedy pamětníky doby před Facebookem. V babyboxu na pražském arcibiskupství byl nalezen pes. Dostal jméno Tomáš Alík. Muž, který se před půlrokem proslavil na internetu, zemřel v bídě a zapomnění. Kadeřnice v Jaroměři omylem ustřihla zákaznici hlavu. Na kruhových objezdech působí přílišná odstředivá síla. Budou se měnit na čtvercové objezdy.


6

Rozjezd

Média T

TV program na zítřek 8:00 – Blbina 9:30 – Nesmysl 10:00 – Opakování ze včera 10:45 – Opakování ze včera 11:30 – Opakování ze včera 12:00 – Lži 12:30 – Věc, kterou jste viděli tisíckrát 14:30 – Žvanění 15:15 – Pseudověda 16:00 – Ještě větší lži než ve 12:00 16:15 – Pro mentály 16:45 – Nuda 17:30 – Věc, kterou jste viděli stotisíckrát 19:00 – Vymyšlený svět 20:00 – Product placement 22:00 – Vtipy o prdění 22:30 – Něco se Seagalem 01:00 – Něco jako Pelíšky 03:00 – Opakování ranního programu

Historické zajímavosti T

Potěmkinovy vesnice se ukázaly být nejtrvalejšími stavbami v Rusku

Jasně T

Muž, který Falešné vesnice, které kníže Potěmkin stavěl pro Kateřinu Velikou v 18. století, na rozdíl od většiny jiných ruských staveb od té doby po- prodával stavených stále stojí a jsou v perfektním stavu. Papundeklové napo- kuskus dobeniny výtečně odolaly ruskému podnebí a sami Rusové je považují za nejhodnotnější věc, kterou kdy Rusko světu dalo (vyjma vodky).=< po kusech, byl zastřelen. Světová show T

Legendární tvůrce chomáčků v pupíku poprvé v Praze! 95 –Popel, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

Do souboru věštebného Tarotu přibyly karty Exekuce, Únavový syndrom, Domácí porod a Osobní bankrot.


Rozjezd

ČiliChili 3 | 2017

7

Duel

Facka : Zlý koment Končí hádku 1 : 0 Začíná hádku Bolí z ní ruka 1 : 0 Bolí z něj ruce Když jste slabší, 0 : 1 Když jste slabší, tak si ho užijete tak si na ni netroufnete Je jasné, kdo vyhrál 1 : 0 O tom se budou vést další spory Je na ni paragraf 0 : 1 Většinou před zákonem obstojí

3:2 Těsně vítězí facka. Asi proto, že urážet se můžeme donekonečna, a na to tu nemáme místo. Právo a spravedlnost T

Foto: Profimedia Obrázek: Tereza Vašků

Kvůli chybě ve stavebním povolení bude zrušen vesmír

Slušné chování

OBLEKY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ JSOU VE SVĚTĚ ČÍM DÁL OBLÍBENĚJŠÍ.

Všeobecný církevní soud ve Vatikánu vydal průlomový rozsudek v kauze stvoření světa. Ve stavebním povolení, vydaném pro stvoření vesmíru, světa, života a vůbec, chybí čitelné razítko příslušného vatikánského odboru, proto je toto stavební povolení neplatné. Stvoření světa je tedy třeba revidovat, vesmír zrušit, znovu o povolení zažádat a pak postavit T nový. Podle právních expertů je to vůbec poprvé, co bude kvůli administrativní chybě zrušena veškerá existence, je to však krok správným směrem k vyspělému právnímu prostředí.=

Nový zákon přikazuje říci ženám „WOW“, když jim kamarádka ukáže zásnubní prsten.

<


8

Rozjezd

Potraviny a nápoje T

Na trh přichází alkoholický Birell

Mezinárodní redakce časopisu Elle má nového šéfredaktora Požadavky genderové vyváženosti přiměly vydavatele mezinárodní verze časopisu Elle přijmout poprvé na místo šéfredaktora muže. Léon Pusch přišel z časopisu Cars and Guns, mezi jeho záliby patří rybaření, programovací jazyk Java a pálivé jídlo. Časopis chce obohatit především golfem a technologickými novinkami.=

<

<

Hutně T

Děti v letadlech žádají další díly komiksu o palubní bezpečnosti. Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí zve na festival těhotenské hudby s názvem Mezi plody.

ZPĚVAČKA CHER SI UŽÍVÁ ZIMNÍ JOGGING Hvězda mezinárodní hudební scény je velkou propagátorkou zdravého pohybu. „Kdo chce dobře vypadat, měl by vyběhnout za každého počasí,“ říká diva.

Foto: Profimedia, Petr Bláha

Svět genderu

Pro zákazníky, kteří mají rádi chuť nealkoholického piva, ale chybí jim v něm alkohol, připravili výrobci novou alternativu. Je jí Birell 10, Birell 12 a Birell 16. Všechny nápoje si udržují chuťové vlastnosti nealkoholického piva, ale přitom obsahují alkohol a pomůžou tedy konzumentům zapomenout na starosti s příliš zmateným okolním světem. Důležité je nezaměňovat alkoholické nealkoholické pivo s jinými alkoholickými nápoji, například s vínem.=


Rozjezd

ČiliChili 3 | 2017

9

TOP 10

…děr

1

2 V sejru

3 V zákoně

5

Foto: Profimedia,Youtube.com

Na kalhotách

Černá

6 V silnici

8 Myší

4

7 Horní Slavkov

9 Po kulce

10 Špindíra


10 Téma

Proč do té žumpy padáme? ANONYMITA

TOUHA PO ZAKÁZANÉM, NEBO ASPOŇ PO NÁHRADĚ

Anonymitu internetu označují jako jednu z hlavních příčin vyhrocenosti diskusí snad všichni výzkumníci. Jedním z prvních byl psycholog John Suler, který také pojmenoval stav, kdy v nás anonymita spouští agresi a zbavuje nás sebekontroly. Takzvaný „online disinhibiční efekt“ potvrdil i nedávný výzkum jazykovědců z univerzity v Houstonu. Tým profesora Arthura Santany studoval na diskusních fórech velkých zpravodajských webů LA Times, Wall Street Journal, Houston Chronicle a USA Today chování a aktivity běžných uživatelů i evidentních trollů. Jedním ze závěrů studie je, že existuje rozdíl v diskusi mezi lidmi s reálnou a anonymní (nebo falešnou) identitou. Zatímco u neanonymních diskusí se chovalo agresivně jen asi 30 % uživatelů, u anonymních diskusí to byla víc než polovina.

Ve skutečném životě zatím není zvykem začít se hned po setkání urážet a mlátit klackem po hlavě. Přiznejme si ale, že na něco takového má každý z nás občas hroznou chuť. Místem, kde si takové nahromaděné touhy vybíjíme, je právě internet. Michal Rybka, který se chováním uživatelů internetu dlouhodobě zabývá, napsal pro portál Psychologie dnes: „Pokud jste člověk, kterému stačí svého nepřítele zničit jenom nějakým symbolickým aktem, pak vám bude stačit i symbolická realizace vašeho snu. Řadě lidí to tak vyhovuje.“

MÉDIA Rozsáhlá studie z roku 2012 uveřejněná v časopise Scientific American jmenuje jako jeden z významných faktorů posun


Téma

ČiliChili 3 | 2017

11

Jak e-vyhrát v e-bitce Text: Jiří Holubec, Štefan Švec, čtenáři facebookového profilu ČILICHILI Foto: Michael Kratochvíl, Profimedia, iStock St, 1. března 2017, 09:05:21 | Souhlasím | Nesouhlasím | +6 / -9

Na příštích stránkách si řekneme, jak v internetové diskusi roznést soupeře na kopytech, rozšlapat ho na kaši a zadupat do země. Předtím ale musíme zjistit, proč do facebookových a komentářových válek vůbec vstupujeme. Co nás na tom tak láká?

ve fungování médií. Především důraz na negativní zprávy, reality show a vyhrocené pořady typu Talk show Jerryho Springera, kde se kromě hysterického ječení a vzájemného urážení v podstatě nic jiného neděje.

VÝCHOVA Dr. Matthew Bambling tvrdí, že k vyhrocenosti diskusí výrazně přispívá i dnešní výchova, která upřednostňuje schopnost obhájit vlastní názory před znalostí faktů. U nejschopnějších diskutérů pak odhaluje tendenci předpokládat, že jejich názor je důležitější než méněcenné názory ostatních (a tím pádem že jsou méněcenní i ostatní diskutující). Pokud je náš protivník v diskusi méněcenný, nemáme důvod mu to nedat pořádně najevo.

BACKFIRE EFFECT Jeden z nejdůležitějších faktorů je zasutý hluboko v našem podvědomí. Takzvaný „backfire effect“ způsobuje, že informace, se kterými nesouhlasíme, zvažujeme a rozebíráme je daleko déle než ty, které náš názor potvrzují. Jediná negativní poznámka v nás tak zůstává daleko déle než sto pozitivních. Psychologové, například Jason Reifler z Michiganské univerzity, to vysvětlují jako důsledek lidské evoluce. Našim předkům se totiž zvýšené vnímání negativních stimulů rozhodně vyplácelo. V jejich případě šlo o to, že zbystřili, pokud se v jejich okolí ozvalo vrčení medvěda. Nás na životě už ohrožuje máloco, a proto jsme si tuto vlastnost převedli do situací, kdy se v ohrožení ocitá naše přesvědčení.


12 Téma

o íh c a r tí s ě n e z a ř d a n a ě n s r apsat něco hodně d jít e d o m e fr fo k a  p a ) o k o a n ň a inteligentního, alespo ství. Nevracet se! s pocitem mohutného vítěJezdnoduše řečeno – Musímeísdopěkávezak byt, abl y

š př á internetové svalovce a internetovn,oujehodiskž náuszoi r má náten poslední. Protože nejradši ignoruji. Jen si dom ce vynehrjvícál latejků, protože přece tím máme vlas:-) tně pro sebe řeknu hezky od srd kdo má nejvíc, je král. vyhráno, že „To je ale ####“ Vzhledem ou Výhru poznáte tak, že si vás k tomu, že tito jedinci většinýhra. ten člověk blokne na fb :D. mají rádi pozornost, je to v Například někteří lidé si jí myslí, jak vyhráli, když ma lepší gramatiku, ale přitom původní téma zůstane nevyřešené. To je docela dost podstatný detail.

K C O L S P A C T A V Í HLAVNĚ POUŽ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ů K Í N Č I A HODNĚ VYKŘ

e času se hádat. íc jv ne í aj m í eř kt , ti zí tě ví a Zpravidl městnaní. za ne a ti en ud st é, sk eř at Tzn. matky na m upin, nemá cenu sk to ch tě z  é dn  je do e ít tř Pokud nepa diskusí. se pouštět do vášnivějších

. n e c a h o b o k ja ě n je e s isku

Proč v Raději a argu odejd ještě

! l i b e d ď u B

rnetu. te in a n í d li , tu e rn te  in a n t rá Zeptali jsme se, jak vyh

a t o i d i o h o t ě n l á m r No . o t á m a e t e j u k o l b za c. síti je jako Hádka na so t, paralympiáda. Můžeš vyhrá kripl.

Když bl neakce nezpo argum nepov debat

Fígl je v ve sku s váma dělají Lázní s tam

š á m d u k o d , t í j e Od . B t s o n j o t s ů d ě t š je tně vyhrávat h Nemusím nu debaty na sociálních sítích. Stačí mi, že pár lidí vytočím.

Výhra je, když má člověk lepší věci na práci než se dohadovat na sociálních sítích.

Vý disk

du v a r p y k c y d ž v m á M ! .. t. a d á Není třeba se h

vyhrá


Téma 13

ČiliChili 3 | 2017

IMO je nej, když máte fans, co se za vás postaví a pomůžou vám. #jedenzavsechny

Nic nekomentovat, protož ě n le d o p je to e ž , e n d a napEvoluce Caps Locku dokud neuznáte, že jen on

. y k c ti is o g e ti s o d í n z To t? vyhrá i si vyměnit zkušenosti ta stojí, umenty. Pokud za to debaokud ne, Když půl roku vodíš Konvičku dou obohaceni všichni. P loupostí lidí. zadisknouts,ujžee těs tei ozbonau, čua paje,k, když už si myslí, že tě má na ě zbývá trollit a bavit se h své straně, vytočíš ho do

V roce 2007 vyhodili na Novém Zélandu ze zaměstnání ženu, která posílala svým kolegům příliš e-mailů psaných se zapnutým Caps Lockem. Třeba: „PRO UJIŠTĚNÍ, ŽE SE VÁŠ ZAMĚSTNANECKÝ POŽADAVEK VYŘIZUJE, KONTAKTUJTE SVÉHO NADŘÍZENÉHO.“ Proč? Protože Caps Lock je řvaní písmenky.

Stačí napsat .“ u t a b e d m e s j l á r „Vyh

lbec eptuje ochybnitelný ment, važoval bych tu za prohranou.

ruda, a to navíc slušně.

dyby byla válka, tak „K pu ty t en m gu ar je í pš jle Ne tak debilní, že tiž to to Je “. ilo áp tr ne e hl to by tě na to ani nikdo e kž Ta . ct ří  to na co , ví ne i nikdo an v tom mít adminství Takže jste vlastně vítěz. e. kn ře ne c ni o kd , liv ko ho ko upině a vyhodit

a nesouhlasí. Což například v Aktualitách z Mariánských (a nebo čubky, který spěj mníma adminama).

18

Já internetové sval nejradši ignoruji. J pro sebe řeknu he "To je78ale ####" Vz k tomu, že tito jed mají rádi pozorno SHIFT

Na psací stroj Remington 2 přibyla klávesa, při jejímž stisknutí jste psali velká písmena místo malých.

SHIFT LOCK

19 HáMůždkeša navy14 shrocát.,síaltiejefujartkobupade Na psacím stroji Remington Junior se objevila klapka, která držela Shift stisknutý, takže pro psaní velkými písmeny jste ho nemuseli pořád držet vy.

š á m d u k o d , t í j e d O , y d h te š je ra h y v íš p js No, ne 19 70 t é s t o o D í. n j tn o ta t s o s jí ů a n d z u ě to t ž š e kdy j z e stě bitva b Datapoint 2200 je jedním z prvních osobních počítačů s klávesnicí. Ta kopíruje klávesnici psacích strojů, takže má samozřejmě i Shift Lock.

doby je to pro u g r a e n ta s e ř p a n a . h tr c s y ti b o r la Když p výsledku, řek ne

Buď ženasapoň jeden účastník

ta s e ř p a n a tr s ti o r p 19 84 t. a v á d na s e ř p a n a tr s ti o r hra je, když p ž y d K t a áv d a n . n e c a kuse je nějak oboh ých argumentů tivník o r p ž y d k , je a r h ý V Když za pomocí podložen ru, který považuji l. á r h o r p e ž , á n z o p e n zo á  n o u :-) přesvědčím někoho

át,

inou tš ě V . á v tá s e n c o m íš p s le za pravdu. To se a k urážejí ta e íš p s i d li ) tu e rn te  in a n se (minimálně textu, který je mimo

IBM vypouští do světa Model M s klávesnicí, která se stala standardním vzorem pro další počítačové klávesnice až dodnes. Samozřejmě na ní nechybí klávesa s novým názvem: Caps Lock.

Stáhnout co nejvíc kom na svoji stranu a pak už


14 Téma

How to vyhrát na internetu

7

Kdo se pohybuje v prostředí opravdových webových diskusí, ten ví, že lidi, co se drží argumentů a logiky, by v nich nevydrželi ani tři příspěvky. Pravidla virtuální džungle zní úplně jinak.

1

začátek je vším

Hned první vaše slovo musí protivníka zatlouct do klávesnice. Možné je útrpné „Víš co, ty chytráku“, ale klidně se nežinýrujte a odpalte diskusi šrapnelem „Ježiš to sou zas hovna“. Dobré je taky naznačit, že ačkoli je vám názor nějakého půlmozka úplně šumák, tak ho pro dobro lidstva přece jen musíte přesvědčit, že se mýlí: „Víš, mně je to vlastně jedno, ale jestli nechceš být za debila, tak…“

2

3

předstírejte autoritu

Můžete si ji vymyslet: „V posledním čísle Nature píšou, že kouření je vlastně zdravý,“ ale pozor. Váš zdroj musí být dost nekonkrétní, aby ho nešlo najít, a zároveň dost důvěryhodný, aby ho oponent nechtěl dokladovat stylem „Linkuj, nebo to neexistuje“. Nejlepší je předstírat experta sám. „O matice mě fakt nepoučuj, mám doma sbírku integrálů.“

nikdy neodcházejte

Je jedno, co se řeší a jaké jsou argumenty. Kdo má poslední slovo, vyhrává.

4

nesmyslná přirovnání

Čím divnější analogie dokážete vymyslet, tím snáze jimi svého protivníka rozhodíte. Například: „Když chceš zakazovat kouření, tak bys měl taky pozabíjet ježky. Protože když vdechneš ježka, tak taky umřeš.“

a vy zase mlátíte černochy

Když vám někdo něco popravdě vyčte, nejlepší je neodpovídat a na oplátku ho obvinit z něčeho jiného. "Jo tak tepelný elektrárny smrděj? A že vrtule zabíjejí ptáky ti je jedno, viď?"

5

falešná integrita

Obviňte protivníka, že se nechová v souladu se svými názory. Odpůrkyně sexismu si například nesmí holit nohy. Člověk, který obhajuje charitu, musí mít v bytě nastěhované bezdomovce, a zastánce práv zvířat nemá právo nosit kožený pásek, stejně jako ekolog jezdit autem.

6

ad hominem

Když se vám nedaří v předmětu sporu, prostě ho opusťte a zaútočte přímo na protivníka. „Tlustý paprase tvýho typu by tu fakt nemělo debatovat o jídle.“ V naprosté většině případů se chytne a začnete si normálně vyměňovat urážky, takže z prohry je remíza. No a když nepomůže nic, přirovnejte ho k Hitlerovi.

memy memy memy memy a gify memy a gify a gify a gify a gify

888

Jestli Jestlisesevaše vašeoběť oběťještě ještěcuká, cuká,uštědřete uštědřete jí jiobčas občas ránu z milosti z milosti obrázkem, kde Jestliránu se vaše oběťobrázkem, ještě cuká,kde uštědřete pán pánukazuje vzhůru a pod a podním nímjejenápis nápis jiukazuje občas vzhůru ránu z milosti obrázkem, kde „Hele. „Hele. Debil!“, Debil!“ popřípadě popřípadě animací, animací pán ukazuje vzhůru a pod nímjak je nápis Robert jak „Hele. Robert Downey Downey jr. koulí Jr. koulí očima. očima. Mezitím Debil!“ popřípadě animací užMezitím sejak můžete už se rozhlížet můžetepo nové rozhlížet po nové Robert Downey Jr. koulíoběti, očima. které oběti, je které potřeba je potřeba vysvětlit, vysvětlit, jak to na světě jakpo nové to Mezitím už se můžete rozhlížet doopravdy na světě chodí.je potřeba chodí.vysvětlit, jak to oběti,doopravdy které na světě doopravdy chodí.

9

šikmá plocha

Každý protivník se dá vyřídit tím, že zveličíte to, co navrhuje, do absurdna: „Jasně, takže nejdřív zakážeš kouřit v hospodách, pak na ulici a pak začneš kuřáky střílet. Seš totalitní sráč.“ To je argument šikmé plochy. No a když si soupeře nebo nějaký jeho názor úplně vymyslíte, říká se tomu slaměný panák: „Všichni, co si myslej, že jedna vykouřená cigareta člověka zabije, jsou magoři a o životě nevědí vůbec nic.“


Téma 15

ČiliChili 3 | 2017

10

jednotlivý případ

Jednotlivý případ, který nic nedokazuje. Klidně si ho vymyslete. Věci ze života mají přece vždycky váhu: „Zrovna včera to moje žena našila do zdi v garáži, protože si spletla zpátečku s dvojkou. Ženská se nikdy nenaučí pořádně řídit.“

11

falešný kompromis

Má tu výhodu, že to vypadá, že nabízíte smíření, i když navrhujete naprostou nehoráznost: „Dobře, vy říkáte, že Hitler byl vrahoun, a já si myslím, že dal lidem práci a hrdost. Můžeme se shodnout na tom, že to byl autoritativní vládce, který měl své dobré i špatné stránky, jako každý jiný?“

Verze pro útlocitný

12

falešná souvislost

Z toho, že se nějaké věci dějí současně, nebo po sobě, vyvodíme, že spolu musejí souviset. „Když se objevily počítače, český děti začaly bejt horší v testech z matiky. Výpočetní technika zhoršuje školní výsledky.“

Pokud se vám ekluje faulovat, tak sice prohrajete, ale chcete-li mít aspoň nějakou šanci, zkuste tohle: 1. ODPOVÍDEJTE VČAS Čím déle zůstává původní názor bez odezvy, tím více se v něm autor utvrzuje.

2. HOUFUJTE SE Přidejte se k těm, co sdílejí váš názor, a argumentujte ve skupinách.

3. VYŘEŠTE TO RYCHLE

13

prohlaste se za vítěze

Na internetu vyhrává ten, kdo je nezvratně přesvědčen o své pravdě. Když tedy napíšete „LOL, vyhrál jsem, jdi se zahrabat debyle“ a doplníte to řadou smajlíků, stal jste se vítězem internetu. Může se zdát, že zpochybňujeme pravidlo „kdo má poslední slovo, vyhrává“, ale není to tak. Sice už je pod vaši důstojnost pokračovat s poraženým nýmandem v diskusi, ale to neznamená, že byste na jeho smrtelné křeče nemohli reagovat. Od toho tu jsou.

Šance na přesvědčení rapidně klesají po zhruba čtyřech odpovědích.

4. LINKUJTE Podporujte své argumenty linky na odborné články.

5. NECITUJTE SOUPEŘE Obvykle ho jen utvrdíte v názoru, že vám dochází argumenty a chytáte ho za slovo.

6. VYVARUJTE SE EMOCÍ Argumentujte klidně a srozumitelně.

7. NÁZOR NAPIŠTE V DELŠÍM TEXTU Ale nepřehánějte to. Jedna věta zpravidla působí jako urážka, článek přes tři obrazovky zase nikdo nebude číst.

8. NAJDĚTE SLEPOU SKVRNU Namísto abyste se snažili vyvrátit oponentovy argumenty, poukazujte na skutečnosti, které on opomíjí, a budujte svou argumentaci kolem nich.

Povinná literatura Všechny tři texty se při troše šikovnosti dají vygooglit a jako shrnutí doporučujeme heslo Argumentační klam na Wikipedii.

ARTHUR SCHOPENHAUER: ERISTICKÁ DIALEKTIKA

KAREL ČAPEK: DVANÁCTERO FIGUR ZÁPASU PEREM

MARTIN MALÝ: TRVALE UDRŽITELNÁ KRÁVA

Klasická učebnice argumentačních faulů. Osmatřicet funkčních podražení, kterými dostanete protivníka na kolena. Pozor, poslední překlad je skoro sto let starý, takže se hůř čte.

V knize Marsyas čili Na okraj literatury má Čapek krátký a dodnes funkční přehled podkopnutí, která obvykle stačí k vyřízení každého protivníka.

Tisíckrát citovaný blog misantrop.info obsáhle a srozumitelně shrnul všechny špinavosti, co se dají v debatě udělat, a jako bonus ještě rozšířil 12 Čapkových figur.


16 Téma

Témata, co zaručeně rozpálí debatu Jestli chcete odpálit mnohostránkovou diskusi, tady máte spolehlivé rozbušky i s předpřipravenou promyšlenou argumentací.

Kaplického knihovna Je to chrchel, co by zničil Letnou. Navíc Kaplický jasně porušil pravidla, což nakonec potvrdil i soud. Lidi maj právo zabránit stavbě něčeho, co jim přijde hnusný.

Kaplický našel lepší řešení, než které určovalo zadání, a odborná mezinárodní porota to uznala. Byl jednoznačně nejlepší a Praha konečně mohla mít po Tančícím domě další světovej barák.

Feminismus Feministky jsou šeredný neukojený brécy, co je nikdo nechce, a tak si to vylejvají na chlapech. Odmítaj uznat, že kluci nemaj prsa a holky pindíka, a že proto má každej z nich ve společnosti jiný role. Z mužskýho nikdo mámu neudělá.

Jen kreténi si léčej komplexy tim, že se povyšujou nad holkama. Všechny takzvaný ženský a mužský vlastnosti jsou odmalička vnucený, protože naše kultura je postavená na zvýhodňování chlapů. Příští papež by měla bejt ženská.

Gay adopce Rodina je od slova rodit, děcko má mít tátu a mámu. Dětem se dvěma tátama se budou posmívat ve škole a nebudou mít opravdový vzory pro život, takže samy nebudou umět založit rodinu.

Homosexuálové a lesby vychovávají děti už desítky let, jejich děti žádnými poruchami netrpí, a když u nás vymřou pitomci, tak se dětem nikdo smát nebude.

Trest smrti Kdyby ti někdo znásilnil a zabil dceru, tak bys ho taky chtěl pověsit a ne ho nechat z našich daní pohodlně vegetovat ve fešáckým kriminálu. Kdo se bojí oprátky, tak nedělá neplechu.

Trest smrti neodstrašuje a dějiny poprav jsou plný justičních omylů, kdy byli popravený nevinný. Lepší je vězení, to se dá napravit.

Globální oteplování Oteplování je přirozenej cyklus planety, a jestli se za padesát let Země oteplí o 0,2 stupně, tak to fakt ničemu nevadí. Vliv lidí ještě nikdo neprokázal, teda kromě klimafašistů, co chtěj omezit pokrok a volnej obchod.

Na tom, že člověk ohrožuje a ničí atmosféru, se shoduje přes 90 % klimatologů a meteorologů. Čili lidí, co tomu na rozdíl od internetovejch rozumbradů rozuměj.

Mac vs. PC Jabka prostě fungujou. Ale když na to nemáte, tak si klidně potisící restartujte vidle a každej půlrok si kupujte novej komp.

PC je pro lidi, co umějí myslet. Můžete na nich svobodně dělat mnohem víc věcí. Mac je předražená paráda pro ovce, co umí jen zapnout a vypnout.

Přechylování ženských příjmení Čeština je jazyk flektivní a potřebuje skloňovat, aby byla srozumitelná. Když se říká „s Clintonem“, tak není důvod neříct i „s Clintonovou“, je to úplně stejné „komolení“.

Nikomu by se nemělo komolit jméno, když si to nepřeje. Praxe dokazuje, že se bez -ová obejdeme, třeba Respekt už nepřechyluje dávno a Říkat Xiaouová je zvrhlost.

Auta ve městech V centrech měst by ty smradlavý káry neměly bejt vůbec. Lidi můžou jezdit na kole a v MHD, ale jsou pohodlný a všem ničej prostředí. Děti pak maj astma a všichni umíráme dřív.

Město se má postarat o hladkej průjezd a parkovací domy a hned bude po zácpách a po smogu. Cyklomagoři jsou nebezpečný sobě i okolí a cyklostezky ať si stavěj na horách. Do města to nepatří.


Téma 17

Přímý přenos z kolbiště

ČiliChili 3 | 2017

Dobrý den, vážení přátelé, vítáme vás u dalšího kola přímých přenosů z internetových kolbišť. Dnešní téma je kouření v hospodách, které je právě aktuální, takže se dá čekat vysoké nasazení od obou soutěžících.

V hospodách se kouřilo vždycky. Borec Ludvík argumentuje pomocí „Důrazu na obvyklý postup“, tedy předpokladem, že činnost je správná, pokud se tak obvykle dělá. Oba diskutující jsou dobře technicky vybaveni.

Zákaz kouření je běžný všude v civilizovaném světě, konečně to dorazilo i k nám.

Ježiš, zase nějakej eurosvazák. Ještě napiš, jak je super, že nesmíme prodávat křivý okurky.

Ludvík výpad snadno odrazil. Odpověď zní:

Čenda zkouší další útok, bohužel příliš očekávatelný.

A co zaměstnanci? Těm budeš platit, až dostanou rakovinu ze zahulený hospody?

Můj táta dělal vrchního čtyřicet let a dneska běhá maratony. Takhle za chvíli zakážou kouřit i doma, pak pít kafe v kavárnách a jezdit autama. Je to tady! Ne, dnes se nehraje v rukavičkách. Ludvík jako první sahá k přímému „Útoku ad hominem“. Rádi vidíme, že na sebe narazili dva opravdoví chlapi. Povšimněme si také prvního LOL v diskusi, kterým evokuje výsměch a vytváří dojem, že je pro něj diskuse jen zábava.

Čenda zvolil taktiku „Nelichotivé zařazení“ a navíc i „Argument nepravdou“, protože EU nikdy nařízení o křivých okurkách nevydala. Souboj se nám začíná přiostřovat.

Nevím, co sem cpeš svazáky. Jde o to, že si konečně budu moct zajít na pivo a nemuset u toho dejchat jedovatý cigára.

Kdo chce, tak ať si chodí do nekuřáckejch hospod.

Ludvík snadno blokuje. A už by to chtělo trochu šťávy, jinak budeme muset napomenout obě strany za pasivitu.

Diskutující Čenda zahajuje krásným otvírákem. Pravidelní diváci postřehli, že použil klasickou techniku „Důraz na tradici“, která praví, že cokoli může být v pořádku, pokud se to dělalo dostatečně dlouhou dobu.

Čenda jako by nás slyšel a přidává na obrátkách. Výborná odpověď, zahájená „Nedokazatelným anekdotickým tvrzením“ a zakončená odkazem na klasickou Schopenhaureovu Eristickou dialektiku jako školu argumentačních klamů. Schopenhauer tuto taktiku nazývá „Rozšíření“.

LOL. Doma ti nikdo hulit nezakazuje, jen to všude nemusí smrdět jako u tebe v obýváku, ty prase.

Moje hospoda je soukromej prostor zrovna jako obývák, kde si budu dělat, co chci. Až se na nějakou hospodu zmůžeš, tak si tam taky dělej, co chceš, ty nulo. S idiotama se nemá cenu hádat. Omotejte to tu ostnatým drátem, eurofašisti.

A jak vidno, nezpomalíme, protože Čenda volí obranu útokem. To máme „Falešnou analogii“ a „Osobní útok“ v jedné odpovědi. Krásná rošáda! Tak se nám to líbí!

Ludvík vycítil, že v argumentaci jako takové získává převahu, a přechází do ofenzivy „Animovaným memem“. To může znamenat brzký závěr tohoto velmi pěkného utkání.

Přijď mi to vysvětlit ke mně do hospody, a narvu ti popelník do rypáku, kreténe.

Jak se dalo čekat, dočkáváme se bohužel už jen „Plané výzvy k osobnímu setkání“. Jelikož k takové schůzce dvou diskutujících internetových entit nikdy v historii vesmíru nedošlo, můžeme toto utkání prohlásit za ukončené.


18 Téma

Se zákonem se diskutuje blbě Ivan David je specialista na mediální právo. Když se s ním dáte do řeči, zjistíte, že zákony na internetové prostředí pamatují poměrně důsledně. Takže – může vám za nějakého toho VYPATLANÝHO DEBILA, kterým počastujete kolegu debatéra, přistát ve schránce žaloba?


Téma 19

ČiliChili 3 | 2017

Jak zákony upravují internetové diskuse? Vztahuje se na ně zákon o některých službách informační společnosti z roku 2004. Ten říká, že za obsah diskusí odpovídá poskytovatel služby, tedy provozovatel serveru, a stanovuje výjimky, kdy se z odpovědnosti může vyvázat. V podstatě jde o případy, kdy prokazatelně nemá prostředky a možnost diskusi monitorovat. Tyto výjimky se vztahují většinou na malá média, například na blogy na privátních webových stránkách, kam jejich autor chodí kontrolovat diskusi jen občas. Velké, profesionální servery, které mají na administraci diskusí specialisty, se z odpovědnosti vyvázat zpravidla nemohou. Odpovědnost se tedy odvíjí od možnosti diskusi monitorovat? Ano. Zjednodušeně by se dalo říct, že se rozhodování soudu řídí úměrou – čím větší médium, tím je pravděpodobnější, že má možnosti, jak obsah diskusí monitorovat. Neznamená to ale, že pro malé blogy nebo amatérská diskusní fóra odpovědnost automaticky neplatí. I jejich provozovatelé mají povinnost urážlivé příspěvky mazat ihned, když se o nich prokazatelně dozvědí, nebo když je na ně ostatní uživatelé upozorní. V jejich případě se toleruje delší doba reakce a soud může uznat za přiměřené, i když je smažou dejme tomu v řádu týdnů. U velkých médií, tedy tam, kde jsou provozovány profesionálně administrované diskuse, je ta tolerovaná doba kratší, v řádu hodin, maximálně dní, a v jejich případě ani neplatí podmínka, že si na urážky musí někdo stěžovat. Je možné žalovat i přímo člověka, který mě v diskusi uráží? Ano. V tomto případě platí stejné zákony, jako kdyby vás dotyčný urazil v normálním tisku nebo osobně někde na ulici. Na internetu je samozřejmě v mnoha případech složité zjistit pravou totožnost diskutéra. Z toho důvodu byla zavedena paralelní odpovědnost provozovatele. Kritici namítají, že je to útok na svobodu vyjádření. Dá se stanovit, kde končí svoboda projevu a začíná urážka? Pokud to vezmeme do důsledků, tak je každá zákonná regulace médií „útok“ na svobodu vyjádření. Je ale nutné si uvědomit, že bez nastavených mantinelů bychom nebyli schopni diskutovat a  místo toho bychom se jen překřikovali. Zákony jen reagují na to, jak se posouvají technologické možnosti a prostor, který je vyjadřování poskytován.

Dá se tedy očekávat, že se regulace bude zpřísňovat? Domnívám se, že odpovědnost za uložené informace bude čím dál tím přísnější, a to jak v případě provozovatelů diskusí, tak třeba i u majitelů úložných serverů. Dnes berou soudy ohled na to, že kontrolu obsahu mohou provádět víceméně stále pouze fyzicky lidé, byť už existují některé relativně účinné automatické filtry, využívané například portálem YouTube. Pokud se v budoucnu zdokonalí nástroje, které budou automaticky vyhledávat a označovat obsah jako nezákonný, zákony tu možnost začnou brát v potaz a majitelé serverů je budou muset začít používat.

Bez nastavených mantinelů bychom nebyli schopni diskutovat a místo toho bychom se jen překřikovali.

Je tedy pravděpodobné, že se v budoucnu bude podoba a obsah internetových diskusí měnit? Podle mého názoru se to dá čekat. Má tato situace nějakou historickou paralelu? Zasáhly už takto někdy soudy do diskusí? Ano. Nejstarší mediální zákony v dnešním slova smyslu pocházejí přibližně z poloviny 19. století, tedy z doby, kdy začaly ve velkém vycházet noviny. U nás byl nejdůležitější zákon o tisku z roku 1863, který zůstal účinný takřka 100 let. Zavedl tehdy institut takzvaných „odpovědných redaktorů“, kteří odpovídali za obsah článků, později byla zavedeno právo na odpověď a postupně se regulace stále posouvala a reagovala na vývoj médií. Dnes se děje totéž. Média se přesunula na internet, a je tedy logické, že zákony začínají regulovat i online prostředí.

Kde se už zaťal tipec O urážkách na sociálních sítích už naše soudy rozhodovaly. V  roce 2012 dostalo pět uživatelů Facebooku tříletou podmínku za propagaci nacismu. V září 2014 dostal za urážlivé příspěvky o Romech podmíněný trest dokonce bývalý poslanec za Věci veřejné Otto Chaloupka a o rok později si podobný trest odnesl komunista Michal Kesudis za schvalování atentátu na české vojáky v Afghánistánu.


20 Téma

Česká fašírka Vyšší level nadávání na internetu je trolling. To se prostě rozhodnete někoho zničit pomocí komentářů. Pár takových akcí už proběhlo i u nás. A nutno říct, že jejich oběti si za to většinou mohly samy.

Olga Lounová mi nevrátila peníze po tom, co jsem vyhořel

Hoax o smrti kritika Jana Rejžka vznikl vlastně nedorozuměním. Novinář Petr Kolář na Facebooku zveřejnil status „Prý zemřel normalizační kritik Jan Rejžek, ten starý kýčař“, kterým ale jen parafrázoval Rejžkovo vyjádření o smrti Petra Hapky. Něco takového samozřejmě nemohlo uniknout jestřábům sociálních sítí, jako je Tomáš Baldýnský nebo Pavel Novotný, kteří z celkem nevinné poznámky vytvořili regulérní zprávu dne a základ velmi navštěvované stránky „Jan Rejžek RIP“. Dotčený kritik to bohužel neunesl a dopustil se fatální chyby, když po vtipálcích začal požadovat oficiální omluvu. Namísto ní se mu dostalo dalších nekrologů, načež úplně ztratil glanc a začal protistranu označovat za sparťanské kreatury a sitcomová prasátka (a to byly ty slušné nadávky).

než Hašek v puse Rájem trollů je i facebooková stránka drinku Smarty, který z nějakého důvodu zaštiťuje hokejista Dominik „není člověk, ale Bůh“ Hašek. Je potřeba podotknout, že bizarní copywriting Smartyho kreativců se od čistého trollení zase až tak neliší: „On baví je Smartyho nové heslo. Napište ho partnerce lihovou fixou na břicho, nechte si oholit hlavu a nechte si to tam vytetovat“ nebo „Snídaně se Smartym :-) sekačka od Řezníka, co zbyla od večeře s dobře uleželým bramborovým šalátem“. Příspěvek „Lepší by bylo nazvat ten drink Hašek a jako heslo mít Neznám lepší pocit než Hašek v puse“ je proti tomu celkem normální.

Pokud nevíte, kdo je to Olga Lounová, tak nejste sami, protože to neví nikdo. Respektive nikdo o ní nevěděl, dokud se tato „česká zpěvačka, skladatelka, herečka a závodnice rallye“ nerozhodla zúročit své zkušenosti v šoubyznysu a uspořádat seminář na téma Jak uspět v šoubyznysu. Původně to byl celkem chytře vymyšlený koncept, jak vyrazit pár stovek z lidí, kterým jako záruka kvality přednášejícího stačí, že (údajně) randila s Landou. Jakmile se ale popis akce, plný nesmyslných prohlášení a  gramatických chyb, dostal na veřejnost, vypuklo peklo. Na akci se během pár dnů přihlásily tisíce zájemců a zahltily zeď příspěvky, z nichž některé hraničily s genialitou. Třeba návrh, že by se seminář mohl spojit s přednáškou na téma Ženské pánevní dno, protože i v něm by ráda spousta mužů uspěla. Nebo když se uživatel jménem Honza Palachů, umělec v oblasti fire-show, zajímal, jestli mu seminář pomůže se syndromem vyhoření. Olga sice akci zrušila, ale ještě dlouho poté se na Facebooku objevovaly stránky jako „Olga Lounová ze mě udělala umělce“, „Olga Lounová mi vzala možnost být umělcem“ a „Olga Lounová mi nevrátila peníze po tom, co jsem vyhořel“. Někteří pilní trollové přispívají na oficiální stránky umělkyně dodnes.

3 I • Odpovědět • Sdílet

1 I • Odpovědět • Sdílet

6 I • Odpovědět • Sdílet

Prý zemřel normalizační kritik Jan Rejžek, ten starý kýčař Neznám lepší pocit


Téma 21

ČiliChili 3 | 2017

Kohout má dobrý zvuk Radka Třeštíková mě blokuje Manželé Třeštíkovi jsou definicí českých opinion makerů. Bydlí na hip Letné v Praze, jsou fotogeničtí a fotoaktivní, sleduje je fůra lidí a oproti magorům typu FattyPillowa jsou to normální lidé. To vše z nich dělá ideální influencery pro starší a pokročilé (rozuměj pro lidi nad 30), pročež si je nedávno zvolila firma MasterCard jako protagonisty kampaně na sociálních sítích. Spočívala mimo jiné v tom, že Třeštíci vyjeli na dovolenou a zjišťovali, co je všechno k nezaplacení. Až takhle očividnou exploataci online popularity ale český internet neunesl. Status „Aleluja, poprvé za uplynulých osm dní na naší cestě s MasterCard nestrávíme celých čtyřiadvacet hodin spolu. Ležím, zírám do stropu a nechávám tu sladkou půlhodinu, aby nějak zachránila naše manželství“ odstartoval lavinu příspěvků, z nichž je nejjemnější ten od designéra Maxima Velčovského „Nevěřím, že by Tomáš nechal ženu s kreditkou půl hodiny o samotě“. Radka se navíc vzápětí dopustila fatální chyby, začala se obhajovat, mazat příspěvky, blokovat komentátory, a nakonec dokonce zrušila svůj facebookový profil (který za pár dní obnovila). 15 I • Odpovědět • Sdílet

Vysoká škola záslužného trollení proběhla v podání nedávno bohužel zesnulé Lucie Bittalové. Ta se v roce 2014 naoko zapojila do organizace protiromské demonstrace hochštaplera Lukáše Kohouta (to je ten, co létal načerno vládními letadly). Během pár dnů na sebe dobrovolně vzala nazvučení celé akce a s Kohoutem manipulovala tak obratně, že ještě v den samotné akce věřil, že na ni dorazí dodávka s reproduktory. Pak se projednou divil on, když ho nikdo neslyšel. 1 I • Odpovědět • Sdílet

Neprojdou Podobný, ale daleko bizarnější je případ trollení protestů proti přejezdu amerických vojenských jednotek, které organizoval exsenátor Jiří Vyvadil. Založil kvůli tomu stránku Neprojdou, která se okamžitě stala žhavým internetovým kolbištěm. Kupodivu se ukázalo, že Vyvadil absolutně nechápe, kdo s ním souhlasí a kdo si z něj dělá psinu, a jeho zmatené vedení vyvrcholilo v momentu, kdy administrací stránky pověřil spolutvůrce HateFree Jaroslava Cermana. Ten ji během pár dnů dokázal dovést do stavu naprostého rozkladu a sága jejich vzájemné komunikace je dílo, které by měl zpracovat Alois Jirásek jako pokračování Temna. Najdete v ní mnohonásobně skryté identity, diskuse nad dodávkami propagačních materiálů, a dokonce i blokádní píseň. 5 I • Odpovědět • Sdílet

BONUS ZE SVĚTA: Jak Pepsi prohrála s internetem Jestli chcete sledovat první ligu trollingu, musíte se ponořit do  bezedné žumpy internetu jménem 4Chan. Zdejší hardcore komunita je sice silně roztříštěná, ale jakmile zavětří příležitost někde řádně zaškodit, dokáže se rychle semknout do  tisícihlavého stáda zlomyslných trollů. Na vlastní kůži to poznala například Pepsi, která v anketě Dub the Dew hledala nový slogan pro limonádu Mountain Dew. Díky hlasování organizovaného adminy 4Chanu anketu vyhrál slogan „Hitler did nothing wrong“. Pepsi to naštěstí vzala sportovně, soutěž zrušila a na Twitteru reagovala prohlášením „Lost to The Internet“. U nás to takhle s nadhledem zatím brát neumíme, takže když online Slavíka vyhraje Řezník, nezruší soutěž, ale jednoduše ho diskvalifikují. 1 I • Odpovědět • Sdílet


22 Ä&#x152;umenda


23

ČiliChili 3 | 2017

TAM, KDE KONČÍ LONDÝN Londýn je jedno z nejnavštěvovanějších měst planety, ale do jeho okrajových částí kromě místních zabloudí málokdo. Fotograf Philipp Ebeling tu sbíral materiál pět let a pak si přidal ještě desetidenní pěší túru o délce 250 kilometrů po okrajích metropole. Proto, aby tahle nesourodá předměstí zachytil a představil čtenářům v knize London Ends. „Nasednete na metro, někde vystoupíte a je to totálně jiný svět,“ říká o své sérii Ebeling. Foto: Philipp Ebeling, www.philippebeling.com


24 Ä&#x152;umenda


ČiliChili 3 | 2017

25

„LONDÝN SE MĚNÍ A MĚNÍ SE I TAHLE MÍSTA – V CENTRU MĚSTA ŽIJE STÁLE MÉNĚ LIDÍ. SPOUSTA JICH NAVÍC PRACUJE Z DOMU, COŽ SE NA PODOBĚ PŘEDMĚSTÍ TAKY PROJEVUJE.“


26 Pokec

ČiliChili 3 | 2017

Když fotil venkovský fotbálek, dostal málem nafackováno. Zahradní verzi Karlštejna, která zdobila kdejakou českou zahrádku, mu skoro nacpali do auta, a ve středním věku zjistil, že vepřo knedlo zelo naaranžované na kostkovaném ubrusu může mít i jinou než kulinářskou hodnotu. Tomáš Pospěch se jako fotograf snaží zachytit prchavý fenomén češství. Text: Petr Toman Foto: Petr Toman, Tomáš Pospěch, Jan Regal

NAFOŤTE SI BABIČČIN OBĚD To jste takový patriot nebo kde se bere váš zájem o domovinu? Patriot určitě jsem. Pocházím z moravských Hranic, ke kterým mám vztah, stejně jako ho mám k Moravě, České republice, dobře se cítím i ve střední Evropě. Že bych ale chtěl někdy cíleně fotografovat „domovinu“, to ne. Spíš si vybírám, co mne obklopuje, čemu rozumím a lze přes to něco pojmenovat. Jako třeba vizuální ohledání fenoménu češství. Fenomén češství, můžete být konkrétní? Jde o hledání toho, s čím by se většina národa ztotožnila, ale i toho, o čem nechce radši ani vědět. Zajímalo mě, co si většina Čechů spojuje s domovem, co tvoří součást jejich národní identity. Co je tedy typicky české? Vybíral jsem si situace, které mi připadaly nějakým způsobem české a ve zkratce to v sobě dobře uchovávají. Jako když vám v kavárně udělají echt českého turka, máma na Vánoce zase napeče deset druhů lineckého nebo jak vám babička zabalí řízek. Nebo jak člověku ve Slušovicích naservírují knedlíky se švestkovou omáčkou, v hospodě dostanete zajímavě naaranžované knedlo zelo na kostkovaném ubruse, který vám připomene dětství. Když jsem v uplynulých deseti letech viděl něco podobného, prostě jsem to vyfotografoval. Nepracuji v tom projektu s nějakou výjimečnou obrazovostí, je to spíš taková asociativní fotografie, tedy to, co se člověku pojí s vlastní zkušeností a vzpomínkami. Politika v tom místo neměla? Soubor neměl být primárně politický, i když vyhnout se politice úplně nejde. Třeba české buranství. Hledám, kde má kořeny, protože se

s tím potřebuju vyrovnat, jsou to i moje kořeny. Nebo mě zajímají národní symboly – fotím si turistické značky, kde je pod sebou bílá, modrá, červená. Jsou to takové trikolory v krajině, kterými si značkujeme teritorium. Česká vlajka je nálepka bez obsahu, až my sami si do ní něco projektujeme. Jedním z fenoménů, které jste roky mapoval a zařadil do svého „češství“, byly hrady na českých zahradách. Proč si někdo předělá půlku zahrady na betonový skanzen? Podle mě je fenomén hradů na zahrádce spojený s volným časem, šikovností a kutilstvím. Většinou někdo dokončil dům a pět let nato si postavil alespoň hrad. Roky byl zvyklý fungovat v zápřahu, měl zkušenosti a potřebné nástroje. Můj táta si to řešil tak, že když dostavěl dům, tak udělal bazén, potom postupně přistavoval půlpatra, vedle domu garáž. Byla to snaha vyplnit čas. Třeba v Kojetíně na nádraží se pomalu rozpadá Karlštejn. Jaká je souvislost mezi nádražím na Hané a jedničkou mezi českými hrady? Přesnou historii hradů jsem se dozvěděl málokdy. Nafotografoval jsem přes čtyřicet hradů s jejich majiteli, ale tvůrce jsem potkal jen dvakrát. Snažil jsem se dopátrat něco o jejich historii, hledal jsem odbornější studie, ale zmínky existují jen v kratochvilné literatuře. Většinou je ale stavěli lidé od železnice nebo kněží, tedy lidé spojení s nárazovou prací, ve které měli prostoje, nebo se potřebovali psychicky odreagovat. Například v šedesátých letech postavil jeden kněz nedaleko Ústí nad Labem pět hradů, z toho jeden na návsi pro obec.

>


28 Pokec

͞WC je v zámezí.

͞Bouzov, jediný průmyslově vyráběný hrad.

Bavíme se hlavně o časech komunismu, kdy zahrádkaření a kutilství bylo prakticky to jediné, co se po práci dalo dělat? Kdepak, hrady se stavěly už ve 30. letech, ale není to nijak podložený údaj, není jak ho ověřit. Mám v archivu hrady i z 80. let, ale nevím o tom, že by někdo stavěl po roce 1990. Řekl bych, že ve 30. letech to byla jistá forma vlastenectví, kdy vznikaly hlavně zahradní verze Karlštejnů a Křivoklátů. V době komunismu, zejména v 60. letech, šlo o způsob trávení volného času a v 90. letech, kdy se uvolňoval režim a lidé měli možnost podnikat a cestovat, se hrady stavět přestaly.

Dnes už si asi nikdo betonový monolit na golfový trávníček dobrovolně nepostaví. Už ne. Fotit jsem je začal v roce 2002 a byl to nejvyšší čas, protože pak začaly ve velkém mizet. Protože generace, která hrady vlastnila, postupně umírala – a ony se pak dostaly do nových rukou. Vypadalo to tak, že mi lidé hlásili – zajeďte se mrknout tam a tam – poslali mi i fotku, ale když jsem přijel, hrad už nebyl. Nový majitel ho vyhodil. Dokonce se mi jednou snažili nacpat hrad do kufru od auta, hlavně aby už zmizel. Proč jim tak vadily? Protože k nim neměli žádný vztah a často slýchali, že je to kýč. Dříve si tak zkrášlovali okolí, vyjadřovali svůj dobový vkus a zároveň dělali radost svému dítěti, pro které hodně znamenal. Na stará kolena takový hrad fungoval jako lapač dětí. Staří lidé seděli na lavičce a měli radost, že se jim u domu zastavila například celá mateřská škola a děti obdivovaly ten jejich hrad. Ale pokud to byli lidé, kteří dům s hradem koupili, tak je ta přílišná dětská pozornost začala třeba obtěžovat a byla důvodem, proč hrad vykopat a zničit. Existoval i průmyslově vyráběný hrad? Ano, hrad Bouzov. Stojí nedaleko Zábřehu, ve kterém prý byla fabrika na výrobu sanitární keramiky. V roce 1972 tam vytvořili kopyto a ze stejného materiálu, z jakého jsou záchodové mísy, pak vyráběli maketu Bouzova. Ta se dala koupit ve stavebninách. Byl to jediný průmyslově vyráběný hrad, který si lidé nabarvili a posadili na zahrádku. Šlo jen o venkov, nebo se betonovou skalkou s vlaječkou a cimbuřím zkrášlovaly pozemky i ve městech? Na venkově bylo určitě hradů víc, ale ve městech se objevují také, v Ostravě, Liberci, v Ústí, jen v Praze o žádném nevím. Chápu to tak, že jako existuje batika, ikebana, na vojně se v určitou dobu vypalovaly


29

ČiliChili 3 | 2017

pájkou portréty do překližky, tak v určité době frčel hrad. Měnila se i technologie, bylo období, kdy si lidé pálili cihličky a z nich stavěli, hrady se dělaly i z litého betonu nebo z přírodních kamínků. Existuje ale i hrad plechový nebo splácaný z toho, co se dalo koupit v domácích potřebách, takže pak měl věžičky z umělohmotných trychtýřů. Další fenomén, který vás zajímá, je vesnický fotbal. Soubor Bezúčelná procházka je sice celý o fotbale, ale ten jako by na fotkách vůbec nebyl... Když jsem dodělal Hrady, hledal jsem téma, ve kterém bych mohl uplatnit ta největší klišé, a zároveň mě to bavilo. Chtěl jsem téma, které mohu fotit kdykoli, a není třeba se složitě domlouvat. Tak jsem si vymyslel fotbálek. Na internetu jsem si zjistil, kde kdo hraje, podíval jsem se, jaké mají dresy (aby barevně seděly ke krajině), kde leží hřiště (většinou jsou kolem topoly, což mě štvalo) a jaké bude počasí (potřeboval jsem, aby bylo zataženo). Na papírku jsem měl třiačtyřicet situací, které jsem chtěl snímat, a ty se snažil nafotografovat co nejlíp. Nešlo mi o fotbal jako takový, ale o nadsázku a vizualitu. Jak na vás reagovali místní fanoušci? Nebyl jste pro lokální patrioty vetřelec? Pravda je, že na některých zápasech mě lidé dost pozorovali. Šli se podívat na fotbal, já tam dělal něco jiného, než na co byli zvyklí, tak se mě opakovaně chodili ptát, proč tam jsem. Z jejich pohledu to bylo divné – zajímal mě třeba brankář jen na jedné straně, protože za ním bylo to správné pozadí, ale jim připadalo, že fotografuji, jen když jejich tým dostane gól, a nefotím, když gól dají. Často se stávalo, že když hráči utíkali do útoku, já běžel na druhou stranu, abych zachytil nudícího se brankáře v krajině. A oni nechápali, proč neběžím zachytit ten skvělý gól. Někdy bylo těžké jim to vysvětlit. S fotbalem jsou většinou spojené emoce a pivo. Když se smísí, nebývá k facce daleko… Zažil jsem vyhrocené utkání, kdy se chlapi vzájemně neustále faulovali a domácí měli pocit, že fotím jen fauly, které udělá jejich manšaft. Byl to zápas na konci sezony, kdy sílí emoce, takže nestačili nosit

͞Můj vlastní Karlštejníček.

Já jsem vážně neviděl snad jediný gól, protože jsem vždycky běžel na druhou stranu. nosítka, což pro mě bylo fotogenické a logicky jsem to fotil, ale to se zase nelíbilo jim a byli naštvaní. Včetně rozhodčího, kterému se to celé vymklo z rukou. Tam mi i vyhrožovali. Jinak to ale byly poklidné akce, na které jsem přijel trochu dřív, seznámil se se stánkařem, vybral si u něj makrelu – ty jsou populární na Moravě, v Čechách spíše klobásy – pak jsem nafotil, jak se hráči rozcvičují, samotný zápas, o přestávce si snědl tu makrelu... Neměl jste někdy chuť nazout kopačky a vlítnout na hřiště? V mém příbuzenstvu je fotbal hodně oblíbený, v rodině máme rozhodčí, fotbalisty, ale mě nebavilo se na něj dívat. Rád si zakopu, hraju pravidelně nohejbal, ale když jsem jel přes vesnici, kde žili moji prarodiče, a zastavil se u nich na oběd, děda mi říkal: „Soused povídal, že tě viděl v Soběchlebech na fotbale. Kolik to skončilo?“ A já nevěděl. To pro mého dědečka bylo nepochopitelné. Já jsem vážně neviděl snad jediný gól, protože jsem vždycky běžel na druhou stranu. Když se obloukem vrátíme na začátek, jak dopadlo vaše pátrání po ryzím češství? Já se té definici schválně vyhýbám. Ty fotografie jsou takové bezelstné, jednoduché, bez podtextu, maximálně vstřícné pro diváka. A až zřetězením a bezprostředním napojením na naši zkušenost života v téhle republice se vytvoří společný mrak vzpomínek, který pak nadefinuje češství. Takže odpověď si musí najít každý sám. Spoléhám na vnímavost svých diváků. A mimochodem, je dobré si nafotit typická jídla svých rodičů, jejich zvyky, protože třeba v případě babičky to krátce po nafocení najednou nebylo.

<

͞Ze série Češství.


30 Pokec

Foto: Jan Regal

ČiliChili 3 | 2017

JZD SLUŠOVICE Naprostou náhodou se na půdě domu Tomáše Pospěcha objevil fotoarchiv Jednotného zemědělského družstva Slušovice. Legendy svojí doby, nejslavnějšího a nejmocnějšího JZD osmdesátých let. Když to Tomáš zjistil, rozhodl se archiv zpracovat, udělat z něj výstavu a knížku. Proto se do Slušovic pravidelně vrací. Co ho na tom baví? „Baví mě tam nacházet lidi, kteří byli ve své době na vrcholu. Navštěvuji například pána, který při různých oficiálních událostech vypouštěl holubice míru. A on mi teď ukazuje, jak se má holubice správně vypustit, aby to dobře vypadalo. Jde mi právě o tu vizualitu, o jednotlivá gesta, která už zanikla, protože dnes holubice míru dávno nikdo nevypouští.“


BRILANTNÍ NAPÍNAVÝ PSYCHOTHRILLER S APOKALYPTICKOU ZÁPLETKOU VYDÁVÁ 25 NAKLADATELŮ PO CELÉM SVĚTĚ

SHOW UŽ SKONČIL A,

A L E ONA T O NE V Í…

Začalo to jako televizní reality show, nazvaná příznačně Ve tmě. Dvanáct účastníků vysadili v hlubokých lesích a vystavili podmínkám, které měly prověřit jejich sílu, odolnost, vytrvalost. Izolovaní od vnějšího světa netuší, že v něm došlo k něčemu strašlivému. Jakékoli projevy zkázy chápou coby součást hry, zinscenovanou zkoušku. Všude je přece sledují kamery, odposlouchávají mikrofony. Alespoň tak tomu všichni věří, včetně mladé ženy přezdívané Zoo, jedné z favoritek soutěže. Zoo chce obstát, tvrdošíjně jde za svým cílem. Ale realita se děsivě a nenávratně změnila. Tady už nejde o vítězství, ale o přežití… a nejen její.

Ž Á D E J T E V E S V É M K N I H K U P E C T V Í .


32 Kácíme modly

KDY PROŠLÉ JEŠTĚ PROJ DEE Ponoříte s chutí lžíci do jogurtu a ve chvíli, kdy ho vkládáte do úst, si všimnete, že té dobrotě prošla záruční lhůta. Co teď? Jogurt vypadá v pohodě, nesmrdí, penicilín na něm neraší a ta kapka, co vám skanula na vyplazený jazyk, taky nechutná nijak divně. Nojo, ale je to po záruce. Určitě v něm vyrašily jedy a zemřete okamžitě poté, co se vám dostane do žaludku. Vydržte. Nejdřív si řekneme, jak to s tou dobou trvanlivosti vlastně je. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia


Ä&#x152;iliChili 3 | 2017

33


34 Kácíme modly

P

otraviny označujeme datem expirace už poměrně dlouho. Začali jsme s tím někdy v 70. letech, když jsme si zvykli na to, že potraviny nerostou na polích, ale v supermarketech. Je to logické. Člověk, který si nakope brambory na vlastním poli, ví přesně, který pytel kdy do sklepa přinesl a do kdy ho má sníst. U potravin, které vypěstoval bůhvíkdo a bůhvíkdy, to nefunguje a spotřebitelé své obavy začali dávat najevo. Prodejci potravin na to zareagovali přijetím takzvaného Open Dating System, který na každém obalu uváděl datum předpokládané trvanlivosti. Všimněte si prosím klíčového slova „předpokládané“.

͞Tahle omáčka nás všechny přežije.

stačí se vyznat ve dvou termínech: „Datum použitelnosti“ a „Datum minimální trvanlivosti“. Datum použitelnosti (anglicky „Use by Date“) je na obale uvedeno slovy „Spotřebujte do“. Používá se pro potraviny, které se rychle kazí, tedy například pro mléčné výrobky, ryby, chlazenou drůbež, výrobky studené kuchyně a podobně. Po uplynutí data už je obchody nesmí nabízet k prodeji, což ale neznamená, že by byly ze dne na den jedovaté. Jen už za ně výrobce a prodejce nechtějí ručit. Datum minimální trvanlivosti (anglicky „Best before“) se používá u trvanlivých potravin, jako jsou například konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje nebo těstoviny. Je určeno datem na obalu, po jehož uplynutí už výrobce nezaručuje, že bude výrobek pěkně vypadat a bude mít zachované všechny výživové hodnoty. Jinak ho ale i  prodejny mohou dále prodávat ve slevových regálech. Na první pohled to není nic složitého, ale bohužel si tyto termíny neustále pleteme. V Česku na toto téma zatím nikdo průzkum neuspořádal, ale v Británii nerozeznává pojmy „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“ zhruba 80 % spotřebitelů. V praxi to znamená, že pro jistotu raději vyhazujeme cokoli, co má na obalu „prošlé datum“, a že potraviny, kterým se toto datum blíží, nikdo nekupuje. Jejich přeskladňování do speciálních regálů je navíc pro prodejce natolik komplikované, že k němu obchody většinou nepřistupují a raději zboží vyhodí. A pozor, nevyhazují se jen potraviny po záruční době. Průzkum vývojářů aplikace Food Loop ukázal, že se běžně vyhazují i potraviny deset až jedenáct dní před koncem životnosti. Jen proto, že se obchodům vyplatí udělat v pultech prostor pro nové, čerstvější zboží. Možná si říkáte, že je lepší hrát na jistotu, protože žvýkat oschlou housku a zvadlý salát je ekl. Pokud ale toto uvažování dovedeme do důsledků, dostaneme se do situace, kdy bude bez problémů poživatelné jídlo končit na skládkách. To se už děje a v míře doslova hrozivé.

CO SE VŠECHNO VYHODÍ

K jak obrovskému plýtvání zmatky kolem označování potravin vedou, ukazuje studie, kterou v  USA zpracovala Harvardská univerzita společně s National Defence and Research Council. Píše se v ní například, že celých 91 % dotázaných aspoň občas vyhodí potravinu v neotevřeném obalu, pokud prošla doba její doporučené spotřeby. 25 % to tak činí pokaždé. Celkově to znamená, že skoro 40 % potravin, které se v USA vypěstují, se vyhodí. Na skládkách tak skončí jídlo v hodnotě 165 miliard dolarů ročně a „prošlé“ potraviny tak dlouhodobě vedou v soutěži o největšího zásobovatele skládek odpadků. V Evropě to není o nic lepší. Roční váha vyhozených potravin se v EU odhaduje POUŽIJ NEBO VYTRVEJ V našich končinách máme přece jen v označování doby na  asi 90 milionů tun, v  Česku podle zprávy platformy trvanlivosti trochu větší ordnunk. Jak se můžeme dočíst Byznys pro společnost na zhruba 729 tisíc tun. Nejdeprena stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce, sivnější je ale celosvětový pohled. Podle Organizace pro V lidské nátuře je zakódovaná tendence chtít jen to nejlepší a díky ní jsme brzy začali brát datum předpokládané trvanlivosti jako zákon. Doslova. Okamžitě po zavedení označování doby trvanlivosti vznikly v USA desítky norem a opatření, které se trvanlivosti potravin nějak týkaly, a jejich počet během následujících let nijak neklesal. Dnes existuje nesouvislá změť označení jako „spotřebujte do“, „nejlepší před datem“, „neprodávat po“, ve kterých se pravidelně ztrácí nejen zákazníci, ale i prodejci.


35

ČiliChili 3 | 2017

Francie přijala jako první země na světě zákon, který zakazuje supermarketům jídlo vyhazovat. zemědělství a výživu Spojených národů (FAO) se zkazí, vyhodí nebo ztratí až třetina všech potravin vyrobených pro lidskou potřebu. Celkem to čítá asi 1,3 miliardy tun ročně. S  tímto astronomickým číslem se pojí další nepříjemnosti. Na  vyhozené potraviny jsme potřebovali 1,4 miliardy hektarů zemědělské půdy (rozloha větší než Čína) a 250 krychlových kilometrů vody (asi 100 milionů plaveckých bazénů). Vyhozené potraviny navíc ročně vyprodukují 3,3 miliony tun CO2 (asi dvojnásobek znečištění produkovaného Indií). Je až mrazivé postavit si tato čísla do kontextu s počtem lidí trpících chronickým hladem. Podle OSN je jich na planetě asi 800 milionů. Pokud bychom dokázali snížit množství vyhozeného jídla o pouhou čtvrtinu, dokázali bychom je uživit všechny.

DLABANEC DO KOŠE

1/3

všech potravin vyrobených pro lidskou potřebu se zkazí, vyhodí nebo ztratí.

1/4

z celkového odpadu by dokázala uživit 800 milionů lidí trpících chronickým hladem.

SE SLEVOU V ZÁRUCE Návodů, jak tanečky kolem trvanlivosti ukončit, je spousta a naštěstí se v této oblasti začíná mnohé dít. Například Francie přijala jako první země na světě zákon, který zakazuje supermarketům jídlo vyhazovat. Iniciátor zákona Arash Derambarsh doufá, že se stejné zákony ustanoví v celé EU. U nás byla v roce 2014 zrušena patnáctiprocentní daň, kterou museli prodejci platit z věnovaných potravin, a mohli začít předávat „prošlé“ potraviny potravinovým bankám. Dalším způsobem může být třeba aplikace Food Loop, která je vyvíjena za podpory EU. Prodejci, kteří se do projektu zapojí, propojí s aplikací své skladové databáze, a jakmile se některé zboží bude blížit datu trvanlivosti, systém je automaticky nabídne uživatelům aplikace se slevou. Zákazníci je mohou vyhledávat podle prodejny, lokality nebo dostávat upozornění na položky v seznamu často nakupovaných potravin. Aplikaci zatím používají hlavně menší obchodníci, ale zakladatel Christoph Müller-Dechent doufá, že do roku 2025 budou Food Loop používat všechny supermarkety v EU. Než nám do  mobilu naskáčou apky podobné Food Loopu, může ještě pár let uplynout. Mezitím si ten jogurt pár dní po expiraci klidně můžete sníst. Jestli nepáchne nebo nechutná divně, tak prostě jen ležel u vás v ledničce o něco déle, než velí datum vyražené na víčku. Pořád na tom budete lépe než britští výzkumníci, kteří v roce 1958 ochutnali 135 let starou konzervu. Kapitán sir John Ross ji našel v roce 1829 na opuštěné lodi polárníka Willama Parryho a dlouhá léta ji doma používal jako zarážku dveří. Telecí pečeně prý sice měla poněkud kovovou příchuť, protože plechovky tehdy ještě neměly ochrannou vnitřní vrstvu, ale jinak si na ní vědci docela pošmákli.

<

͞Maximus Thaler se živí jen vyhozenými potravinami. A nevypa-

dá, že by mu to škodilo.


Marmitem, kvasnicovou pomazánkou těšící se oblibě i v Británii či Austrálii, jsou tady posedlí. Přitom vám na dotaz, jak tuhle věc konzumovat, místní odpoví, že cesta k nejlepší chuti spočívá v namazání co nejtenčí vrstvy. Není divu, Marmite sice vypadá jako čokoládová pochoutka, ale chutná divně slaně a kysele. Kam až marmitová posedlost jde, ilustruje událost z roku 2011, zvaná Marmageddon. Zvěsti, že se výroba Marmitu na pár měsíců přeruší kvůli následkům zemětřesení v  městě Christchurch, přiměly Novozélanďany nakoupit Marmite do zásoby. Takže se totálně vyprodaly veškeré zásoby v obchodech.

„Ne, my přece nepotřebujeme centrální topení a zateplené domy,“ tvrdí Novozélanďané suverénně. A tak se v jejich papírových domech s dírami v oknech pouští přímotopy na plné otáčky, protože zateplit si dům a vybavit jej topením by zkrátka bylo neekonomické. A navíc jsou otužilci. A tak budou raději kolektivně a hrdě mrznout.

Ne, není to panenka. Barbie se říká zkráceně barbecue a griluje se opravdu hojně. Patří to i k Vánocům, které se na Novém Zélandu slaví 25. prosince. Nejlépe celodenní zahradní slavností či rovnou na pláži.

* Tuhle hlášku Novozélanďané říkají pořád a při každé příležitosti. Používají ji místo "Díky", "Prosím", "V pohodě" atd. atd.

36 Zoom


SVĚT VZHŮRU Během ročního cestování po Novém Zélandu si člověk všimne, že je tady leccos jinak. Kiwi není jen výraz pro ovoce a nelétavého ptáka, ale označují se tak i obyvatelé Země dlouhého bílého oblaku, jak se pacifickému souostroví říká v maorštině. Barbie není panenka. A ve světě hlavou dolů má prádlo dost času na pověšení. Text & obrázky: Karolína Slováková

Choďte bosky, budete jako lokálové! Bez bot se chodí nejen na pláž, ale opravdu všude, děti tak chodí i v zimě či dešti. V některých firmách se rozhodli dokonce pro informační systém o stavu povrchu na cestách, abyste se třeba vyhnuli střepům na zemi po cestě do práce. A v případě, že byste přece jen chtěli mít něco na nohou, doporučuji sáhnout po „jandalsech“, což je v kiwi angličtině výraz pro žabky.

Na Zélandu jsou občas zemětřesení. No a nejlepší obrana proti tomu, aby vás při zemětřesení zabil dům, co na vás spadne, je postavit takový, který na vás sice spadne, ale nezabije vás. Většina místních domů je tudíž postavená víceméně z papundeklu. Je v nich trochu zima, taky zdi úplně zvukově neizolují a jsou v nich díry, ale zase si všichni připadají bezpečně.

I praní tu má svá specifika. Ve většině rodin se v žádném případě nepere v horké vodě, dokonce ani ve vlažné. To je zbytečný luxus. Po  vyprání ve speciálním pracím prášku do studené vody přichází na řadu sušení. Uvnitř to nejde, protože v papírových domech je poměrně vlhko, a  tudíž i  plíseň. A  když nemáte sušičku, čekáte, až vyjde sluníčko. A na to prádlo v pračce čeká někdy i pár dní.

37

ČiliChili 3 | 2017


38 Sporák

MÁMA MELE KRÁLÍKA „Zase králíka, každý den máme králíka,“ zní hláška ze Slunce, seno, jahody a možná si to říká každý, kdo měl babičku s králíkárnou. Ta ho ale nepřipravovala po našem: pěkně vymletého a vymaštěného. Po takovém se zapráší dřív, než stačíte říct „máma mele maso“. Text: Helena Suchá Foto: Michael Kratochvíl


39

ČiliChili 3 | 2017

• MELETE Chopte se mlýnku a pomelte králičí maso spolu s bůčkem nebo slaninou, přihoďte cibuli i stroužky česneku. Do směsi rozklepněte vajíčka a dochuťte solí, pepřem, worcestrovkou a přidat můžete i dvě snítky tymiánu.

••HUSTÍTE Pokud je směs řídká, přimíchejte hrst strouhanky. Čím víc směs promícháte, tím lépe se ingredience spojí a výsledek bude jemnější. Řezníci tomu říkají „důkladně vyprátovat“! Nakonec vytvarujte dva masové bochníky a obalte je ve strouhance.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz 500 g králičího hřbetu 200 g bůčku nebo domácí slaniny 1 velká cibule 3–4 stroužky česneku 2 vejce lžíce soli lžička pepře lžíce worcestrové omáčky čerstvé bylinky (např. tymián) hrnek strouhanky sádlo na vymazání 100 g másla

•••MASTÍTE Vymažte pekáč sádlem a dejte rozpustit v rendlíku máslo, kterým pak obě šišky polijete. Za občasného přelévání výpekem a podlévání vodou sekanou pečte cca 30 minut na 170 °C, dokud nechytne nazlátlou barvu. Pak už můžete ukrajovat rovnou z pekáče!

jaro to chce i něco zeleného. Jako přílohu k sekané * Na zkuste třeba šťouchané brambory s jarní cibulkou. Uvidíte, jak jim to spolu bude na talíři slušet!


40 Konzum

Konzum

Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text: Michal Pařízek, Markéta Bajerová, Jan Studnička Foto: Profimedia, archiv

APLIKACE

Už jdu! Až vám zase kámoška bude naštvaně volat z kavárny, kde jste, prostě si otevřete appku Glympse a pošlete jí mapu, na které v reálném čase uvidí, kudy se blížíte a jak dlouho vám to ještě asi tak bude trvat. Ušetříte si tím zbytečné zprávy a může se vám to hodit i v případě, že si dáte sraz v místě, kde byste se těžko hledaly. Glympse, Android i iOS, zdarma

KONCERT

Písně pro servírky Kapela Black Heart Procession ze San Diega byla dlouhá léta známa jen fajnšmekrům a lokální scéně. Jejich písně věnované servírkám z nonstopů, smutku a alkoholu o přízeň fanoušků tvrdě bojovaly. Zlom přišel až s posledním šestým albem Six, které v roce 2009 sklidilo velký ohlas. A krátce poté skupina přestala aktivně působit. Teď jsou ale na výjimečném turné, a tak si můžete přijít poplakat. Čekají vás křehké melodie klavíru, kvílení pily a černočerný recitativ Palla Jenkinse. Black Heart Procession, 24. 3. Divadlo Dobeška, Praha, www.silver-rocket.org

KNIHA

Komiks byl i před komiksem Dřív, než vůbec někdo začal obrázkový seriál vnímat jako žánr, množili se v novinách, časopisech, v reklamních tiscích a letácích jeho předchůdci. Drobné obrázkové příběhy, vtipy a ilustrace z 19. století posbírali a zpracovali historici z Akademie věd. Dali dohromady svazek, který rozněžní každého fanouška žánru. Jo a dnešní kresliči by se z něj ledacos mohli přiučit. Tomáš Prokůpek, Martin Foret: Před komiksem, Akropolis 2016, 366 stran, www.akropolis.info


41

ČiliChili 3 | 2017

FILM

Romantika v ringu Sportovní doják s pořádným retro nádechem. Finský snímek Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho možná nebude nejlepším snímkem loňského roku, ale určitě jedním z těch nejpříjemnějších. Roztomilá komedie vyprávějící příběh sympatického boxera chystajícího se na svůj životní zápas zaujala také porotu filmového festivalu v Cannes. Olli vypadá, jako by neuměl do pěti počítat, a do mistrovského zápasu se mu pletou média i láska. Jasně, Rocky je sice jenom jeden, ale i tady se ke gongu závěrečného kola přidá happy end. A protože se na to tak pěkně dívá, tak je nám jedno, že to víme od samého začátku. Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho, Finsko, 2016, www.aerofilms.cz

KNIHA

MÍSTO

Kultura v kasárnách Squaty obvykle působí městským zastupitelům špatné spaní. Ale není tomu tak všude. Ve slovinské Lublani udělali z bývalé squattové zóny rovnou kulturní centrum. Nebylo to zadarmo, o rozsáhlý komplex budov, kterému se říká Metelkova mesto, se bojovalo dlouho a teprve nedávno se situace uklidnila. Squatteři nabourali prostor někdejších kasáren již téměř před čtvrtstoletím. Dnes jsou tu čtyři zavedené hudební kluby, ve kterých se odehrává většina kulturního života slovinské metropole. Je tu i několik společenských center a barů. Zásadní je pak místo Bizzarnica pri Mariči, kde se cítíte jako ve filmech Emira Kusturici. Zmíněná Mariča byla první squatterka, která se v Metelkové usídlila. A tady stále rozlévá panáky. K Mariče vás ale musí někdo zavést, jde o místo, které nenajdete na mapě ani na sociálních sítích. Když pojedete kolem, určitě se zastavte. Metelkova mesto, Lublaň, www.metelkovamesto.org

Kronika v dopisech Slovenský písničkář, filmař a bohém Dežo Ursiny by letos oslavil sedmdesátku. K tomuhle výročí se chystá třeba velkolepě pojatá série reedic jeho dlouho nesehnatelných alb. Známé a ceněné jsou také Ursinyho dokumentární filmy, ale je třeba připomenout i jeho literární dílo. Nedávno vydaná kniha Jabloň v zime je již třetí vydanou sbírkou Ursinyho korespondence, jde o listy z rozmezí necelých dvou let, určených jeho někdejší přítelkyni Evě Rosenbaumové. Díky hutnému, ale zároveň rozmáchlému stylu jde v podstatě o jakýsi román v dopisech, kroniku začátku sedmdesátých let. Psaní často doplňují ukázky z recenzí, výstřižky z tisku a další citace. Téměř šesti set stran se není třeba bát, Jabloň v zime se čte jako detektivka. Dežo Ursiny: Jabloň v zime, Artforum, 584 stran, www.artforum.sk

SERIÁL

Deprese, humor a smrt Standuper Louis C. K. obsadil do svého seriálového projektu Alana Aldu, Steva Buscemiho a hromadu dalších lidí, u nichž znáte obličej, ale ne jméno. Bez jakékoli reklamní kampaně natočil deset různě dlouhých dílů o jednom baru v centru Brooklynu a flákl si je na web, pět dolarů za kus nebo třicet babek za sérii. A vydělal si, i když Horace and Pete není klasický Louis. Řeší se smrt, deprese, politika, homofobie, budete hodně brečet a hodně se smát, občas ve stejnou chvíli, takže budete vypadat jako usoplení maniaci. Deset z deseti. Horace and Pete, USA, 2016, 10 epizod, www.louisck.net


42 Kampaň

ROMANTIKA NA ZÁMKU

Kouzelné prostředí zámku Château Herálec na Vysočině uvítalo režiséra Vojtěcha Kotka, celý jeho filmařský štáb a především naši známou rodinku, aby tu společně natočili naší novou kampaň. Máme vám totiž co říct. Nejen, že máme podle nezávislého měření za celý rok 2016 nejrychlejší LTE síť v ČR, ale nově si můžete s tarifem Red+ užít neuvěřitelných 40 GB sdílených dat navíc. Fakt! Jestli nevěříte, mrkněte na stranu 74. A takhle to vypadalo při romantickém natáčení. Text: ČILICHILI Foto: Michael Kratochvíl


43

ČiliChili 3 | 2017

HISTORKY Z VANY I když je v naší reklamě maminka ve vaně jen pár vteřin, při natáčení v ní musela ležet několik hodin. Což už tedy taková pohoda není. A o tom, že do vany půjde i tatínek, se rozhodlo až na place. Tatínek ovšem neměl plavky. Pohotové kostymérky je naštěstí zvládly rychle spíchnout, respektive ustříhnout, z tepláků. Na obrazovce je ovšem neuvidíte.


44

:L)LYRO¼QÃ&#x2C6;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/wifivolani

7DG\MH 9RGDIRQRYR :L)LYRO¼QÃ&#x2C6;

44

*/7(LQWHUQHW 0Å&#x2020;M9RGDIRQH

45

9RGDIRQHVWURMH

47

48

9wHFKQRRWHOHIRQHFK

50

,QRYDFHYWHFKQRORJLÃ&#x2C6;FK 1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E; 3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

57

&2.520õ'267831¤:,),6¨7õ %8'(7(327ı(%29$7"

58

-DNRSUYQÃ&#x2C6;Yç5P¼PHDSOLNDFLGÃ&#x2C6;N\NWHUÃ&#x201E;VLVOXÅ&#x201D;EXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WQDYwHFK ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FKV$QGURLGHPYHYHU]LèLQRYöMwÃ&#x2C6;P1HERVWDèÃ&#x2C6;PÃ&#x2C6;WWHOHIRQ NWHUÃ&#x2DC;WXWRWHFKQRORJLLSIJÃ&#x2C6;PRSRGSRUXMH-HVWOLWRXPÃ&#x2C6;SU¼YöY¼wVQDGQR ]MLVWÃ&#x2C6;WHQDvodafone.cz/wifivolani3DNXÅ&#x201D;MHQ]EÃ&#x2DC;Y¼VLVOXÅ&#x201D;EXDNWLYRYDW v muj.vodafone.cz

61

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP

62

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX

63

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

64

7DULI\SURÅ»UP\ 1DEÃ&#x2C6;GND

5HG/7(WDULI\

70

72

73

5RGLQQÃ&#x2DC;WDULI

&280¨$3/,.$&(92'$)21(:,),92/Â&#x153;1¨

67

7DULI\SURPODGÃ&#x201E;DPÃ&#x201E;QöQ¼URèQÃ&#x201E;

5RDPLQJ

6SIJHORPRYRXVOXÅ&#x201D;ERX:L)LYRO¼QÃ&#x2C6; PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYRODWDEÃ&#x2DC;WQDSIJÃ&#x2C6;MPXLYPÃ&#x2C6;VWHFK NWHU¼QHMVRXSRNU\WDPRELOQÃ&#x2C6;PVLJQ¼OHP $ļXÅ&#x201D;MVWHYçHVNXQHERY]DKUDQLèÃ&#x2C6;

46

7HFKQRORJLHPLSUROHSwÃ&#x2C6;Å&#x201D;LYRW

9ROHMWHDEXêWH YGRVDKXLQDPÃ&#x2C6;VWHFK NGHMVWHSIJHGWÃ&#x2C6;P QHE\OL]Y\NOÃ&#x2C6;

71

 1HPXVÃ&#x2C6;WHIJHwLWMHVWOLP¼YRODQÃ&#x2DC;QDLQVWDORYDQRXDDNWLYQÃ&#x2C6;VWHMQRXDSOLNDFL 3IJ¼WHOÃ&#x201E;VHY¼PGRYRODMÃ&#x2C6;QDYDwHVWDQGDUGQÃ&#x2C6;WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOR 1HèHUS¼WHÅ&#x201D;¼GQ¼GDWD]HVYÃ&#x201E;KRGDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX 9RO¼QÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èWXMHPHVWHMQöMDNREöÅ&#x201D;QÃ&#x201E;KRYRU\GOHYDwHKRWDULIXDQDYÃ&#x2C6;FEXGHWH PRFLL]H]DKUDQLèÃ&#x2C6;GRç5YRODW]DVWHMQÃ&#x201E;FHQ\MDNRGRPD :L)LYRO¼QÃ&#x2C6;MHVWHMQö]DEH]SHèHQÃ&#x201E;MDNRSIJLY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼QÃ&#x2C6;QDwÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;Wö$XWRUL]DFH NY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼QÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\MHwLIURYDQ¼DSRGPÃ&#x2C6;QöQ¼SIJÃ&#x2C6;WRPQRVWÃ&#x2C6;6,0NDUW\

74

$SOLNDFLVL VW¼KQöWH]GDUPD Y*RRJOH3OD\


4G LTE

45

Více na vodafone.cz/nase-sit

0¼PHQHMU\FKOHMwÈ/7(VÈļYç5 1H]¼YLVOÄPöIJHQÈ'6/F]]DFHOØURNSRWYUGLORŔHQDwHVÈļIUèÈQHMU\FKOHML ]HYwHFK/RQLMVPHSRNUØYDOLRVWRwHVWWDNŔHVLMLPņŔHWHXŔÈWWÄPöIJQDNDŔGÄP URKX$QLOHWRVQH]DK¼OÈPHDVW¼OHVWDYÈPHQRYÄY\VÈODèHSURMHwWöOHSwÈSRNU\WÈ JAK TO ROZBALIT NA MOBILNÍCH DATECH

1(-.9$/,71õ-k¨92/œ1¨ 91$k¨/7(6¨7,

.WRPXDE\VWHWRPRKOLUR]MHWQDQHMU\FKOHMwÈVÈWLSRWIJHEXMHWH jen 4G LTE telefon nebo tablet, 4G LTE SIM kartu, kterou vám Y\PöQÈPHU¼GL]GDUPDDWDULIQHERSIJHGSODFHQRXNDUWXVGDW\

3IJLQ¼wÈPHY¼PH[NOX]LYQÈWHFKQRORJLL9R/7(sKODVRYÄYRO¼QÈ SIJHV*/7(VÈļNWHU¼YDwLNRQYHU]DFLSRYØwÈQDQHYwHGQÈ ]¼ŔLWHN9¼wKRYRUVHVSRMÈXŔGRGYRXVHNXQGDQDYÈFVHGÈN\ +'YRLFHSHUIHNWQöXVO\wÈWH7RYwHFKQREH]VQÈŔHQÈU\FKORVWL GDW=DKRYRU\]DSODWÈWHVWHMQöMDNR]DEöŔQÄKRYRU\SRGOH VYÄKRWDULIXDWHOHIRQ¼WY¼PQHEXGHèHUSDWŔ¼GQ¼GDWD ]YDwHKRGDWRYÄKREDOÈèNX1¼URèQöMwÈMHGLQFH9R/7(SRWöwÈ PRŔQRVWÈSIJLG¼QÈYLGHRKRYRUX 9L/7(s9LGHRRYHU/7( 9ÈFH LQIRUPDFÈVHGR]YÈWHQDVWU¼QFHvodafone.cz/volteNGH QDMGHWHLVH]QDPWHOHIRQņNWHUÄVOXŔEXSRGSRUXMÈ$NWLYDFLSDN VQDGQRSURYHGHWHYmuj.vodafone.cz

GARANCE SPOKOJENOSTI *DUDQWXMHPHŔHVQDwÈ*/7(GDWRYRXVÈWÈEXGHWHVSRNRMHQL 3RNXGQHSRGöOWHVHVQ¼PLSURVWIJHGQLFWYÈPDSOLNDFH0ņM 9RGDIRQHRVYRXSUDNWLFNRX]NXwHQRVW1DMGHPHSURY¼V IJHwHQÈ


46

0Å&#x2020;M9RGDIRQH

Více na vodafone.cz/muj-vodafone

$SOLNDFH0Å&#x2020;M9RGDIRQH VODYÃ&#x2C6;OHWRVODYWHWRVQ¼PL 0RELOQÃ&#x2C6;DSOLNDFH0Å&#x2020;M9RGDIRQHVODYÃ&#x2C6;S¼WÃ&#x201E;QDUR]HQLQ\DP\ FKFHPHDE\VWHE\OLXWRKR0¼PHSURWRG¼UHNSURNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KR 7DNQHY¼KHMWHèHNDMÃ&#x2C6;QDY¼VH[WUDGDWDVRXWöÅ&#x201D;RVXSHUWHOHIRQ\ QHERWIJHEDNUHGLWQDYÃ&#x2C6;F

DATA NEBO BODY DO VODAFONE GALERIE 3URNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KRNGREöKHPEIJH]QDQDYwWÃ&#x2C6;YÃ&#x2C6;DSOLNDFL0Å&#x2020;M 9RGDIRQHMVPHSIJLSUDYLOLDÅ&#x201D;*%GDWPöVÃ&#x2C6;èQöQDGREX GYRXPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;QHERERGÅ&#x2020;GR9RGDIRQHJDOHULHNGH QDMGHWHWIJHEDDXGLRNQLK\QRYLQ\QHERKXGEX

µèHWSRG NRQWURORX DYÅ&#x201D;G\QöFR QDYÃ&#x2C6;F To jeDSOLNDFH0Å&#x2020;M9RGDIRQH 1HPXVÃ&#x2C6;WHXÅ&#x201D;QLNDPYRODWDQL VHGDWNSRèÃ&#x2C6;WDèL9wHGÅ&#x2020;OH Å&#x201D;LWÃ&#x201E;Y\IJHwÃ&#x2C6;WHSIJÃ&#x2C6;PRYHVYÃ&#x201E;P WHOHIRQX$SOLNDFHMHXUèHQD SURL26$QGURLGD:LQGRZV 3KRQHDVWDKRYDWML PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMHGQRGXwHQD vodafone.cz/muj-vodafone

6287õÅ&#x201C;(27(/()21< .G\Å&#x201D;XÅ&#x201D;YDSOLNDFLEXGHWHQH]DSRPHÄ£WHVH]DSRMLW GRVRXWöÅ&#x201D;HRFK\WUÃ&#x201E;WHOHIRQ\.DÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;EIJH]QRYÃ&#x2DC;WÃ&#x2DC;GHQ Y\ORVXMHPHSöWYÃ&#x2DC;KHUFÅ&#x2020;WDNÅ&#x201D;HwDQFHMHYHOLN¼ 6RXWöÅ&#x201D;LWVHSRVWXSQöEXGHRPRGHO\6DPVXQJ*DOD[\ $9RGDIRQH6PDUWXOWUD+XDZHL1RYD /HQRYR0RWR*DL3KRQH*%

EXTRA KREDIT =¼ND]QÃ&#x2C6;FLVSIJHGSODFHQRXNDUWRXNWHIJÃ&#x2C6;VLSIJHV DSOLNDFLEöKHPEIJH]QDGRELMÃ&#x2C6;DOHVSRÄ£.è D]DSODWÃ&#x2C6;SODWHEQÃ&#x2C6;NDUWRX]Ã&#x2C6;VNDMÃ&#x2C6;NUHGLWXQDYÃ&#x2C6;F .ROLNU¼WVLGRELMHWHWROLNU¼WH[WUDNUHGLW]Ã&#x2C6;VN¼WH


Zadáno pro Vodafone

47

Více na nadacevodafone.cz/grantovy-program

Technologiemi SUROHSwÃ&#x2C6;Å&#x201D;LYRW Pomáhají lidem na vozíku nebo WIJHED]OHSwXMÃ&#x2C6;NYDOLWXÅ&#x201D;LYRWD SDFLHQWÅ&#x2020;WUSÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FK$O]KHLPHURYRX chorobou. V jejich rozvoji zase pomáhá Nadace Vodafone. 0RGHUQÃ&#x2C6;WHFKQRORJLH.GHYwXGH XVQDGÄ£XMÃ&#x2C6;Å&#x201D;LYRWSRWIJHEQÃ&#x2DC;P" 1DVYÅ&#x2020;MYÃ&#x2DC;OHWQDO\Å&#x201D;H3HWU.XE¼WGRNRQFHÅ&#x201D;LYRWD QH]DSRPHQH3RY¼Å&#x201D;QÃ&#x201E;PÃ&#x2022;UD]XNWHUÃ&#x2DC;QDQLFK XWUSöOVHMHKRÅ&#x201D;LYRWUDGLN¼OQö]PöQLO6NRQèLO QDVSLQ¼OQÃ&#x2C6;MHGQRWFHDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HSRK\ERYDWMHQRP KODYRX-HKRVLWXDFLVHPXVQDÅ&#x201D;Ã&#x2C6;XOHKèLWPRGHUQÃ&#x2C6; WHFKQRORJLHGÃ&#x2C6;N\QÃ&#x2C6;Å&#x201D;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WVDPRVWDWQöMwÃ&#x2C6; DQH]¼YLVOHMwÃ&#x2C6; e0Å&#x2020;M]GUDYRWQÃ&#x2C6;VWDYPLQHGRYROLOSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWÅ&#x201D;¼GQÃ&#x201E; ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;0RXKODYQÃ&#x2C6;Q¼SOQÃ&#x2C6;E\ORVOHGRY¼QÃ&#x2C6; WHOHYL]HY]¼YLVORVWLQDGDOwÃ&#x2C6;RVREöNWHU¼PXVHOD WHOHYL]LRYO¼GDW1öMDNRXFKYÃ&#x2C6;OLWUYDORQHÅ&#x201D;MVHP VHGRVWDONWHFKQRORJLLNWHU¼PLXPRÅ&#x201D;Ä£XMH RYO¼GDWKODVHP9WXWRGREXVHPQRKÃ&#x201E;]PöQLOR 6WDOMVHPVHYÃ&#x2C6;FHVDPRVWDWQÃ&#x2DC;PDQH]¼YLVOÃ&#x2DC;Pp Y\SU¼YÃ&#x2C6;3HWU 1RYÃ&#x201E;NRPSHQ]DèQÃ&#x2C6;SRPÅ&#x2020;FN\NWHUÃ&#x201E;SRP¼KDMÃ&#x2C6; L3HWURYL]¼VDGQöXOHKèXMÃ&#x2C6;Å&#x201D;LYRW]GUDYRWQö SRVWLÅ&#x201D;HQÃ&#x2DC;PVSRUDQöQÃ&#x2C6;PPÃ&#x2C6;FK\.DÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;URNMH QDVSLQ¼OQÃ&#x2C6;FKMHGQRWN¼FKYçHVNXKRVSLWDOL]RY¼QRDÅ&#x201D;OLGÃ&#x2C6;SIJLèHPÅ&#x201D;YÃ&#x2C6;FHQHÅ&#x201D; SRORYLQD]QLFKNYÅ&#x2020;OLSRUDQöQÃ&#x2C6;VNRQèÃ&#x2C6;SR]E\WHN Å&#x201D;LYRWDQDYR]Ã&#x2C6;NXQHERVRFKUQXWÃ&#x2DC;PLKRUQÃ&#x2C6;PL NRQèHWLQDPL,QWHOLJHQWQÃ&#x2C6;WHFKQRORJLHSRP¼KDMÃ&#x2C6; SDFLHQWÅ&#x2020;PQDY\EUDQÃ&#x2DC;FKNOLQLN¼FKY\URYQDWVH VSRVWLÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;PDXPRÅ&#x201D;Ä£XMÃ&#x2C6;MLPRYO¼GDWQ¼KUDGQÃ&#x2C6;P ]SÅ&#x2020;VREHPWHOHIRQQHERSRèÃ&#x2C6;WDè0Å&#x2020;Å&#x201D;RXWDN NRPXQLNRYDWVHVYÃ&#x2DC;PLEOÃ&#x2C6;]NÃ&#x2DC;PLQHERQDG¼OH studovat a pracovat. 1DGDFH9RGDIRQHGORXKRGREöSRGSRUXMHYÃ&#x2DC;YRM DwÃ&#x2C6;IJHQÃ&#x2C6;WöFKWRWHFKQRORJLÃ&#x2C6;sQDWUKMLFKSRPRKOD XYÃ&#x201E;VWXÅ&#x201D;PH]LSRVOHGQÃ&#x2C6;PLL9R]HMN0DS %OLQG6KHOOQHER5,WDUHSV%OLQG6KHOOMHMHGQRGXFKÃ&#x2DC;OHYQÃ&#x2DC;DLQWXLWLYQÃ&#x2C6;PRELOQÃ&#x2C6;WHOHIRQSUR ]UDNRYöSRVWLÅ&#x201D;HQÃ&#x201E;XÅ&#x201D;LYDWHOH5,WDUHSVSRP¼K¼ OLGHPVHVFKL]RIUHQLÃ&#x2C6;Å&#x201D;Ã&#x2C6;WYGRP¼FÃ&#x2C6;PSURVWIJHGÃ&#x2C6;

a VozejkMap je zase jednotná a snadno RYODGDWHOQ¼GDWDE¼]HEH]EDULÃ&#x201E;URYÃ&#x2DC;FKPÃ&#x2C6;VWSUR YR]Ã&#x2C6;èN¼IJH

1HXURORJLFNÃ&#x2DC;SRPRFQÃ&#x2C6;N 9Ã&#x2DC;YRMQH]DSRPÃ&#x2C6;Q¼DQLQDSDFLHQW\WUSÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6; QHXURORJLFNÃ&#x2DC;PLSUREOÃ&#x201E;P\1DGDFH9RGDIRQH VSROXSUDFXMHQDSURMHNWX$OLFH]DPöIJHQÃ&#x201E;P QDSRPRFOLGHPWUSÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;P$O]KHLPHURYRXFKRURERX$OLFHIXQJXMHQDSULQFLSX]YXNRYÃ&#x2DC;FKèLSÅ&#x2020; UR]PÃ&#x2C6;VWöQÃ&#x2DC;FKSRE\WöDDSOLNDFHGRFK\WUÃ&#x2DC;FK KRGLQHN7\XSR]RUÄ£XMÃ&#x2C6;QHPRFQÃ&#x201E;KRQDSIJÃ&#x2C6;NODG QDWRÅ&#x201D;HVLP¼SIJLRGFKRGX]E\WXY]Ã&#x2C6;WPRELO NOÃ&#x2C6;èHD]DPNQRXWGYHIJH3IJLSRPÃ&#x2C6;Q¼PXLXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼QÃ&#x2C6; OÃ&#x201E;NÅ&#x2020;QHERWRÅ&#x201D;HYDIJÃ&#x2C6;

$OLFHSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼WDNÃ&#x201E;DSOLNDFLQDSURFYLèRY¼QÃ&#x2C6; SDPöWLNWHU¼REVDKXMHRVREQÃ&#x2C6;RW¼]N\W\SX e.ROLNP¼wGöWÃ&#x2C6;"pQHERe-DNVHMPHQXMHWYÅ&#x2020;M PDQÅ&#x201D;HO"p'RWD]\LIUHNYHQFHSURFYLèRY¼QÃ&#x2C6;VH GDMÃ&#x2C6;LQGLYLGX¼OQöQDVWDYLW Pokud máte i vy nápad, pomocí kterého by WHFKQRORJLHPRKO\SRP¼KDWSIJLKODVWHVH do naÅ¡eho Grantového programu. Více na nadacevodafone.cz/grantovy-program.


48

9RGDIRQHVWURMH

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/nase-zarizeni nebo 800 777 777

1HSIJHKOÃ&#x201E;GQXWHOQöOHSwÃ&#x2C6; WHFKQRORJLH]DVNYöORXFHQX +OHG¼WHGHVLJQRYÃ&#x2DC;DQDwO¼SQXWÃ&#x2DC;WHOHIRQ"-VWHQD VSU¼YQÃ&#x201E;PPÃ&#x2C6;VWö1DwHVWURMHMVRXWRWLÅ&#x201D;H[WUÃ&#x201E;PQö YÃ&#x2DC;NRQQÃ&#x201E;DQDYÃ&#x2C6;F]DVXSHUFHQX5R]KRGQöP¼WH ]èHKRY\EÃ&#x2C6;UDWWIJHED9RGDIRQH6PDUWSODWLQXP SRWöwÃ&#x2C6;LQHMQ¼URèQöMwÃ&#x2C6;KRIDMQwPHNUD TELEFON

Vodafone Smart platinum 7 )ODJVKLSVQDGXSDQRXYÃ&#x2DC;EDYRX 3UHFL]QÃ&#x2C6;NRYRYRVNOHQöQÃ&#x201E;]SUDFRY¼QÃ&#x2C6; $02/('GLVSOHMVIDQWDVWLFNÃ&#x2DC;P .UR]OLwHQÃ&#x2C6;P %ULODQWQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDU\FKOÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; 2KURPXMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;NRQ *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö DRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0 .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è .è

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

TELEFON

Vodafone Smart turbo 7 */7(WHOHIRQ]DEH]NRQNXUHQèQÃ&#x2C6;FHQX GLVSOHM 0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0 6SHFL¼OQöNWRPXWRWHOHIRQXVL PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRIJÃ&#x2C6;GLWVNYöOÃ&#x201E;EUÃ&#x2DC;OHSUR YLUWX¼OQÃ&#x2C6;UHDOLWX9RGDIRQH6PDUW 95]D.è

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

 8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLQ¼NXSX]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDVSO¼WN\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P.èDMVRXYèHWQö'3+'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL


9RGDIRQHVWURMH

49

TELEFON

Vodafone Smart prime 7

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

 6W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ]DVNYöORXFHQX çHUQÃ&#x2DC;QHEREÃ&#x2C6;OR]ODWÃ&#x2DC;PHWDOLFNÃ&#x2DC;GHVLJQ +'GLVSOHM .YDOLWQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0 3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

TELEFON

Vodafone Smart ultra 7 1¼VWXSFHRFHÄ£RYDQÃ&#x201E;KR 9RGDIRQX6PDUWXOWUDNWHUÃ&#x2DC; SRVEÃ&#x2C6;UDOQHVSRèHWNODGQÃ&#x2DC;FK UHFHQ]Ã&#x2C6; 'HVLJQRYÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; .U¼VQÃ&#x2DC;)XOO+'GLVSOHM 6NYöOÃ&#x2DC;]YXNDYÃ&#x2DC;NRQ 2VWUÃ&#x2DC;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6; SDPöļ*%5$0 3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;


50

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ máme telefony a tablety za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

((7

VÅ¡echny telefony DWDEOHW\NWHUÃ&#x201E;PDMÃ&#x2C6; RSHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P L26D$QGURLG podporují EET.

Vodafone Smart turbo 7

Vodafone LG K4 Smart prime 7 2017

Lenovo Moto G4 Play

ZTE Blade A512

Huawei Y6 II Compact

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

100

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

EÃ&#x2C6;O¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

480 Ã&#x2014; 854

720 Ã&#x2014; 1280

854 x 480

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rs

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2000

2540

2500

2800

2540

2200

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

rrs

rrs

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

sr

rr

rr

rr

DQRDQR

rr

 

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

²²



128

130

137

130

140

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Samsung Galaxy J3 (2016)

9R/7( D:L)L volání

Vodafone Smart ultra 7

51

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Samsung Galaxy J5 (2016)

LG K10 2017

Samsung Galaxy Xcover 3 VE

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24



QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUÅ&#x2020;EöKX PöVÃ&#x2C6;FHYHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

²

²

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

rDÅ&#x201D;*%

r*%

Procesor

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr 0SL[

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2600

3000

3100



2200

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

rrs

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

rr

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²



150

159



154

0LFUR6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


52

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

5HSUR duktor ]D.è

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ máme telefony a tablety za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

5HSUR duktor ]D.è

K telefonu bezdrátový reproduktor ]D.è

Huawei P9 lite

Sony Xperia XA

Huawei GX8

Samsung Galaxy A3 (2017)

Huawei Nova

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

]HSWHMWHVHQ¼V

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

FP

FP

FP

FP

FP

1080 Ã&#x2014; 1920

720 Ã&#x2014; 1280

1080 Ã&#x2014; 1920

720 Ã&#x2014; 1280

1080 Ã&#x2014; 1920

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*% ²*+]

² ²*+]²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr 0SL[

Procesor

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2300

3000

2350

3020

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrs

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

rr

sr

rr

rr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

146,8 Ã&#x2014; 72,6 Ã&#x2014; 7,5

143,6 Ã&#x2014; 66,8 Ã&#x2014; 7,9

152,5 Ã&#x2014; 76,5 Ã&#x2014; 7,5

135,4 Ã&#x2014; 66,2 Ã&#x2014; 7,9

141,2 Ã&#x2014; 69,1 Ã&#x2014; 7,1

147

137

168

132

146

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

53

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Vodafone Smart platinum 7

Sony Xperia XCompact

Samsung Galaxy A5 (2017)

Apple iPhone SE 16/64 GB

Huawei P9

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

*%YHU]HGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

$QGURLGr

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

Procesor

² ²*+]²*+]

Rozlišení displeje

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

²0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2700

3000

QHXYHGHQR

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

sr

sr

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7(

800/900/ 1800/2100/2600

700/800/850/900/1700/ 1800/1900/2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2600

800/850/900/ 1800/2100/2600

700/800/850/900/ 1700/1800/1900/ 2100/2600

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²

138

135

159

113

144

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


54

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

Samsung Galaxy S7

Sony Xperia XZ

Apple iPhone 6s 32/64 GB

Samsung Galaxy S7 edge

Apple Apple iPhone 7 iPhone 7 Plus 32/128/256 GB 32/128/256 GB

Ceny 21 177/24 377/ .è

24 977/28 177/ .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

]HSWHMWHVHQ¼V

]HSWHMWHVHQ¼V

]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

.è .è

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

$QGURLGr

L26r

L26r

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

1440 Ã&#x2014; 2560

1080 Ã&#x2014; 1920

750 Ã&#x2014; 1334

1440 Ã&#x2014; 2560

750 Ã&#x2014; 1334

1080 Ã&#x2014; 1920

DÅ&#x201D;*%DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*% *%

DÅ&#x201D;*% *%

RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

DÅ&#x201D;*%DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

²*+]

² ²*+] ²*+]

²7ZLVWHU '0,360+]

²7ZLVWHU '0,360+]

² ²*+] ²*+]

²*+]²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2900

1810

3600

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

sr

rr

sr

sr

sr

sr

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/ 2300/2500/2600

800/850/900/ 1800/2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2600

800/900/1800/ 2100/2600

800/850/900/ 1800/2100/2600

²²

²²

²²

²²

²²

²²

152

161

143

157

138

188

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

55

1DEÃ&#x2C6;GNDWDEOHWÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\DWDEOHW\ ]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX9Ã&#x2C6;FH QDVWUDQ¼FKs

Vodafone Tab speed 6

Vodafone Tab prime 7 + Flip Cover

Alcatel PLUS 10

Apple iPad mini 4 16 GB

Apple iPad Pro 9.7 128 GB

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

YHVKRSX

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHVKRSX

Standardní cena

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7DEOHW\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor

$QGURLGr

$QGURLGr

:LQGRZVGHVNWRSs

L26r

L26r

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

r*%

ss

ss

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[sr

0SL[sr

0SL[ss

0SL[sr

0SL[sr

4060

5830

5830

5124

QHXYHGHQR

s

s

s

s

s

:L)L*36èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

sr

sr

sr

sr







²²

²²

²²

²²

²²

330

439

465

304

444

0LFUR6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

.DSDFLWDEDWHULH P$K

Podpora volání

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÃ&#x201E;QDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


56

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

3/$Ä»7(=$129¸6752-3267831õ %(=1$9¸k(1¨ & HQXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHUR]ORÅ&#x201D;LWGRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FKVSO¼WHNWDNMDN Y¼PWRY\KRYXMHDKODYQöEH]QDYÃ&#x2DC;wHQÃ&#x2C6;Å&#x201C;¼GQÃ&#x2DC;Ã&#x2022;URN Å&#x201D;¼GQÃ&#x201E;SRSODWN\Å&#x201D;¼GQÃ&#x201E;5361 3ODWEXVLMHQUR]GöOÃ&#x2C6;WHGRQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 'IJÃ&#x2C6;YöMwÃ&#x2C6;VSODFHQÃ&#x2C6;QHVWRMÃ&#x2C6;QLFQDYÃ&#x2C6;F 6 SO¼WNXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\EUDWSRGOHYÃ&#x2DC;wN\VYÃ&#x201E;KR 0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6; 003 MMP

$OFDWHO

+XDZHL :DWFK: &ODVVLF

.è .è .è .è

Ceny 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQD

.è

.è

.è .è

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

â&#x20AC;&#x201C;

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

â&#x20AC;&#x201C;

.è .è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND Y.è

40 60 80 100 150 200 250 300 450 500 600 700

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; 'RVWXSQRVW $NWX¼OQÃ&#x2C6;GRVWXSQRVW

YHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX

EH]RSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PX

$QGURLG:HDU

FP

FP

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

ss

DÅ&#x201D;*%0%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

ss

'LVSOHMYFP 5R]OLwHQÃ&#x2C6;GLVSOHMH

Brno *DOHULH9DÄ£NRYND 0DVDU\NRYD OC Olympia

7HFKQLFN¼VSHFLILNDFH 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P

9<%5$1¤352'(-1<652=k¨ı(128 1$%¨'.287(/()21Å&#x2026;$7$%/(7Å&#x2026;

çHVNÃ&#x201E;%XGöMRYLFH ,*<&HQWUXP3UDÅ&#x201D;VN¼

+UDGHF.U¼ORYÃ&#x201E; OC Futurum

3URFHVRU

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD**/7(

sss

sss

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[ss

sss

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;





:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

sss

rss

%OXHWRRWK

r

r

.DSDFLWDEDWHULH P$K

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

)RUP¼W6,0

&LW\3DUN

.DUORY\9DU\ â&#x20AC;&#x201C;

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

-LKODYD

rr

sr

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

²²

²²





=H\HURYD

/LEHUHF OC Nisa

0ODG¼%ROHVODY OC Olympia

0RVW 5DGQLèQÃ&#x2C6;

2ORPRXF *DOHULHkDQWRYND *OREXV

2VWUDYD

0LQL6,0

$YLRQ6KRSSLQJ3DUN 1RY¼.DUROLQD

3DUGXELFH Atrium Palace

3O]Hģ Q¼P5HSXEOLN\

3UDKD &HQWUXP&KRGRY &HQWUXPçHUQÃ&#x2DC;0RVW 'HMYLFN¼ -XJRVO¼YVN¼ NC Eden 2&$UN¼G\ 2&$WULXP)ORUD 2&1RYRGYRUVN¼3OD]D 2&1RYÃ&#x2DC;6PÃ&#x2C6;FKRY 2&/HWÄ£DQ\ Palladium 9¼FODYVNÃ&#x201E;Q¼PöVWÃ&#x2C6;

3URVWöMRY .RQHèQ¼

7¼ERU (UEHQRYD

7HSOLFH Q¼P6YRERG\

µVWÃ&#x2C6;QDG/DEHP 2&)RUXP

=OÃ&#x2C6;Q NYöWQD

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


Inovace v technologiích

57

777.è

'RWNQöWHVH EXGRXFQRVWL

Vodafone Smart VR

-GHPHVGRERXDSRGSRUXMHPHPRGHUQÃ&#x2C6;WHFKQRORJLH9HY\EUDQÃ&#x2DC;FK SURGHMQ¼FKMVPHSURWRSIJLSUDYLOLLQRYDWLYQÃ&#x2C6;NRXWN\NGHVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH Y\]NRXwHWY\PRÅ&#x201D;HQRVWLMDNRMVRXWIJHEDEUÃ&#x2DC;OHSURYLUWX¼OQÃ&#x2C6;UHDOLWX 6MHMLFKSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;PY¼PSRPRKRXLQDwHSURGHMN\QöY1¼FKRGö

1DYwWLYWHYLUWX¼OQÃ&#x2C6;UHDOLWX6WDèÃ&#x2C6;VLQDVDGLW W\WRSDU¼GQÃ&#x2C6;EUÃ&#x2DC;OHSIJLSHYQLWGRQLFKWHOHIRQ 9RGDIRQH6PDUWSODWLQXPDY\EUDWVL ]WLVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;SURJUDPÅ&#x2020;DKHU]HNRV\VWÃ&#x201E;PX DSOLNDFH*RRJOHFDUGERDUGNWHU¼MHYWHOHIRQX SIJHGLQVWDORYDQ¼9Ã&#x2C6;FHRWHOHIRQXQDMGHWH QDVWUDQö

.è

Samsung Gear 360 1DW¼èHMWHDIRļWHYHÂ&#x2039;'YöwLURNRÃ&#x2022;KOÃ&#x201E; èRèN\VUR]OLwHQÃ&#x2C6;P03[Y¼PXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6; VQÃ&#x2C6;PDWYwHFRVHGöMHQDU¼]'Ã&#x2C6;N\SRXÅ&#x201D;LWÃ&#x201E;PX REMHNWLYXSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHMDVQÃ&#x201E;VQÃ&#x2C6;PN\L]D]KRUwHQÃ&#x2DC;FK VYöWHOQÃ&#x2DC;FKSRGPÃ&#x2C6;QHN9LGHRPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDW¼èHW YUR]OLwHQÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;²

.è

Kde inovativní koutky najdete? Brno 0DVDU\NRYD *DOHULH9DÄ£NRYND çHVNÃ&#x201E;%XGöMRYLFH ,*<&HQWUXP

Most 2&&HQWUDO Ostrava 1RY¼.DUROLQD

Alcatel PLUS 10 Praha &HQWUXPçHUQÃ&#x2DC;0RVW -XJRVO¼YVN¼ 2&1RYÃ&#x2DC;6PÃ&#x2C6;FKRY 6WRGÅ&#x2020;ON\ 7HVFR2&/HWÄ£DQ\

 &HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;XSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX

7DKOHQRYLQNDMHNRPELQDFÃ&#x2C6;WDEOHWX DSOQRKRGQRWQÃ&#x201E;KRQRWHERRNXVY\EURXwHQRX NO¼YHVQLFÃ&#x2C6;7DY¼PSRVORXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;MDNRVWRM¼QHNSVDFÃ&#x2C6; SRWIJHEDGRNRYDFÃ&#x2C6;VWDQLFHVHwSLèNRYRXEDWHULÃ&#x2C6; DGÃ&#x2C6;N\/7(PRGHPXLMDNR:L)LKRWVSRW


58

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER800 777 777

7HOHIRQ\SURYöUQÃ&#x201E;

Vodafone Smart prime 7

7\NWHIJÃ&#x2C6;XQ¼V]Å&#x2020;VW¼YDMÃ&#x2C6;GRYHGHPHRGPöQLW 7IJHED/7(WHOHIRQHP]DQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;FHQX

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Vodafone Smart turbo 7 */7(WHOHIRQ]D EH]NRQNXUHQèQÃ&#x2C6;FHQX GLVSOHM 0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6; SDPöļ*%5$0 Standardní cena MH.è

6 W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ ]DVNYöORXFHQX çHUQÃ&#x2DC;QHEREÃ&#x2C6;OR]ODWÃ&#x2DC; PHWDOLFNÃ&#x2DC;GHVLJQ +'GLVSOHM .YDOLWQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6; SDPöļ*%5$0 Standardní cena MH.è

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

Huawei Y6 II Compact

3RGSRUXMH .è 9R/7(D:L)L .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; YRO¼QÃ&#x2C6; .è

9HOPLVOXwQ¼YÃ&#x2DC;EDYD GLVSOHMVH]¼IJÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;PLEDUYDPL çW\IJM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU0HGLD7HN *+] 0SL[IRWRDSDU¼WVDXWR IRNXVHPD/('EOHVNHP 0SL[èHOQÃ&#x2C6;SURVHOILH 6\VWÃ&#x201E;P$QGURLG ,QWHUQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0*% 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Vodafone Smart ultra 7 Samsung Galaxy J5 (2016) 2ULJLQ¼OQÃ&#x2C6;NRYRYÃ&#x2DC;U¼P 'LVSOHMV+'UR]OLwHQÃ&#x2C6;P 3URFHVRU4XDOFRPP 6QDSGUDJRQ 0SL[IRWRDSDU¼W $QGURLG0DUVKPDOORZ *%5$0 *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

 ¼VWXSFHRFHÄ£RYDQÃ&#x201E;KR 1 9RGDIRQX6PDUWXOWUD NWHUÃ&#x2DC;SRVEÃ&#x2C6;UDOQHVSRèHW NODGQÃ&#x2DC;FKUHFHQ]Ã&#x2C6; 'HVLJQRYÃ&#x201E;SURYHGHQÃ&#x2C6; .U¼VQÃ&#x2DC;)XOO+'GLVSOHM 6NYöOÃ&#x2DC;]YXNDYÃ&#x2DC;NRQ 2VWUÃ&#x2DC;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6; SDPöļ*%5$0 Standardní cena MH.è

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJLVRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P .èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX


1DEĂ&#x2C6;GNDSURYĂśUQĂ&#x201E;

Samsung Galaxy A3 (2017)

.è

KompaktnĂ­ novinka 2GROQRVWYĹ&#x2020;èLYRGĂśDSUDFKX LuxusnĂ­ kombinace kovu a skla =DKQXWĂ&#x201E;RNUDMHSUROHSwĂ&#x2C6; GUĹ&#x201D;HQĂ&#x2C6; OsmijĂĄdrovĂ˝ 1,6GHz procesor Android 6.0 Marshmallow KvalitnĂ­ 13Mpix fotoaparĂĄt StandardnĂ­ cena MH.è

.è²PĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020; .è

Podporuje VoLTE a Wi-Fi volĂĄnĂ­

Huawei P9 lite 2GOHKèHQÂźYHU]HWHOHIRQX Huawei P9 Android 6.0 Marshmallow .RYRYĂ&#x2DC;OX[XVQĂśY\SDGDMĂ&#x2C6;FĂ&#x2C6;UÂźP 5,2" Full HD displej 3RYHGHQÂźèWHèNDRWLVNĹ&#x2020;SUVWĹ&#x2020; 13Mpix fotoaparĂĄt s rychlĂ˝m RVWIJHQĂ&#x2C6;P OsmijĂĄdrovĂ˝ procesor 6WDQGDUGQĂ&#x2C6;FHQDMH.è

Vodafone Smart platinum 7 NejvyĹĄĹĄĂ­ model s nadupanou vĂ˝bavou 3UHFL]QĂ&#x2C6;NRYRYRVNOHQĂśQĂ&#x201E; zpracovĂĄnĂ­ 5,5" AMOLED displej s fantastickĂ˝m 2K rozliĹĄenĂ­m BrilantnĂ­ 16Mpix fotoaparĂĄt 3RGSRUDU\FKOĂ&#x201E;KRQDEĂ&#x2C6;MHQĂ&#x2C6; OhromujĂ­cĂ­ vĂ˝kon *%Ă&#x2022;ORĹ&#x201D;LwWĂśDRSHUDèQĂ&#x2C6;SDPÜğ 3 GB RAM StandardnĂ­ cena MH.è

.è

.è²PĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020; .è

Sony Xperia XCompact

.è

4,6" HD displej VĂ˝konnĂ˝ procesor Snapdragon 650 ,QWHUQĂ&#x2C6;SDPÜğDĹ&#x201D;*% 23Mpix fotoaparĂĄt StandardnĂ­ cena MH.è

.è²PĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020; .è

Huawei Nova NovĂĄ krĂĄlovna selfie â&#x20AC;&#x201C; nabĂ­zĂ­ filtry a speciĂĄlnĂ­ algoritmy pro Y\OHSwHQĂ&#x2C6;REOLèHMHSIJLIRFHQĂ&#x2C6; 12Mpix hlavnĂ­ fotoaparĂĄt %DWHULHY\GUĹ&#x201D;Ă&#x2C6;DĹ&#x201D;KRGLQ CelokovovĂ˝ originĂĄlnĂ­ design Android 6.0 Marshmallow *%5$0D*%YQLWIJQĂ&#x2C6; SDPĂśWL 6WDQGDUGQĂ&#x2C6;FHQDMH.è

.è

.è²PĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020; .è

.è

K telefonu bezdråtový reproduktor ]D.è

.è²PĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020; .è

59


60

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/tablety-pro-verne QHER 800 777 777

9öUQÃ&#x2C6;PDMÃ&#x2C6;WDEOHW\OHYQöMwÃ&#x2C6; -VWHQ¼PYöUQÃ&#x2C6;"0\WRXPÃ&#x2C6;PHRFHQLW7IJHED /7(WDEOHWHP]DQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;FHQX6WDèÃ&#x2C6;VLQDMÃ&#x2C6;WWDULI NWHUÃ&#x2DC;Y¼PSDVXMHDKXU¼QD*/7(LQWHUQHW .è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Vodafone Tab speed 6 ,GH¼OQÃ&#x2C6;SRPöUYÃ&#x2DC;NRQYVSIJHQRVLWHOQRVW 3 RYHGHQÃ&#x2DC;+'GLVSOHM  0SL[IRWRDSDU¼W  */7(:L)L%OXHWRRWK  *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ *%5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x2DC;FKNDUHW 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

Vodafone Tab prime 7 + Flip Cover 1DGXSDQÃ&#x2DC;WDEOHWYNRYRYÃ&#x201E;PWöOH 9EDOHQÃ&#x2C6;VRFKUDQQÃ&#x2DC;PèHUQÃ&#x2DC;PSRX]GUHP)OLS&RYHU NWHUÃ&#x201E;VORXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WDNÃ&#x201E;MDNRVWRM¼QHNSURVOHGRY¼QÃ&#x2C6;ILOPÅ&#x2020; 3HUIHNWQÃ&#x2C6;)XOO+'GLVSOHM %DWHULHVHVNYöORXYÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6; 0SL[IRWRDSDU¼W */7(:L)L%OXHWRRWK *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöDRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*%5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x2DC;FKNDUHW . GLVSR]LFLVRFKUDQQÃ&#x2DC;PSRX]GUHP)OLS&RYHU 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJLVRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P .èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX


3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

61

3IJLNRXSLSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;RGQ¼V ]Ã&#x2C6;VN¼WHGDOwÃ&#x2C6;MHQ]D.è 3IJLMêWHVLNQ¼PSURSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;YPLQLP¼OQÃ&#x2C6;KRGQRWö.è D]Ã&#x2C6;VNHMWHGDOwÃ&#x2C6;Y\EUDQÃ&#x2DC;NRXVHNMHQ]DNRUXQX1DYÃ&#x2C6;FMVPHSUR Y¼V]OHYQLOLYÃ&#x2C6;FHQHÅ&#x201D;SRORÅ&#x201D;HN.RXNQöWHQDQDwLRFKXWQ¼YNX DXUèLWöVLY\EHUHWH

RG.è .è

.è

.è

.è

.è

.è

 9\VRFHNYDOLWQÃ&#x2C6;0LFUR6'+& NDUWD 3RXÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6;SURIRWRDSDU¼W\ YLGHRNDPHU\FK\WUÃ&#x201E; WHOHIRQ\DGDOwÃ&#x2C6;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; .DSDFLW\*%*% *%*% 7HVWRYDQ¼YH[WUÃ&#x201E;PQÃ&#x2C6;FK SRGPÃ&#x2C6;QN¼FK 9\VRNÃ&#x201E;SIJHQRVRYÃ&#x201E;U\FKORVWL 6'DGDSWÃ&#x201E;U

Bluetooth Plantronics M70 Powerbanka 5200 mAh ([WHUQÃ&#x2C6;DNXPXO¼WRU YKRGQÃ&#x2DC;SURL3KRQ\L3DG\ VPDUWSKRQ\WDEOHW\*36 NDPHU\DWG 2ULJLQ¼OQÃ&#x2C6;EDWHULH RG6DPVXQJX 9\VRFHYÃ&#x2DC;NRQQ¼/LLRQ GREÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;EDWHULH 9VWXSQÃ&#x2C6;QDSöWÃ&#x2C6;sPLFUR86% 9$ 9Ã&#x2DC;VWXSQÃ&#x2C6;QDSöWÃ&#x2C6;s86%9$

7HOHIRQXMWH]DMÃ&#x2C6;]G\DXWHP QHERQDPRWRUFH6WDèÃ&#x2C6;SURSR MLWPRELOèLWDEOHWVKHDGVHWHP SRPRFÃ&#x2C6;%OXHWRRWKY $'3KHDGVHWUHGXNXMHwXP 5HÅ&#x201D;LPKOXERNÃ&#x201E;KRVS¼QNX 'HHS6OHHSY¼PXwHWIJÃ&#x2C6;EDWHULL 3RGSRUXMHwLURNRS¼VPRYÃ&#x201E; +'DXGLR 0¼GRVDKPHWUÅ&#x2020;DY¼Å&#x201D;Ã&#x2C6; SRXKÃ&#x2DC;FKJUDPÅ&#x2020;

3DPöļRY¼NDUWD Kingston

Univerzální pouzdra 6SIJHGQÃ&#x2C6;PRGNO¼SöFÃ&#x2C6;PNU\ WHPGLVSOHMHDPDJQHWLFNÃ&#x2DC;P ]DYÃ&#x2C6;U¼QÃ&#x2C6;P 0D[LP¼OQÃ&#x2C6;RFKUDQDYDwHKR WHOHIRQXSURWLS¼GÅ&#x2020;P SRwNU¼E¼QÃ&#x2C6;SUDFKXDwSÃ&#x2C6;Qö

 &HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+9\EUDQÃ&#x201E;SIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;YDNFL]DNRUXQX]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJLNRXSLSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;YFHONRYÃ&#x201E;PLQLP¼OQÃ&#x2C6;KRGQRWö.è3IJLMHGQRPQ¼NXSXMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E; ]Ã&#x2C6;VNDWSRX]HMHGHQNXV]DNRUXQX3IJLNRXSL]OHYQöQÃ&#x201E;KRSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;YPLQLP¼OQÃ&#x2C6;KRGQRWö.èP¼WHQDDNFLWDNÃ&#x201E;Q¼URN


62

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER

Mobilní internet

.G\Å&#x201D;Y¼PQHEXGRX GDWDVWDèLWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMH MHGQRGXwHQDYÃ&#x2DC;wLW

*/7(LQWHUQHWXÅ&#x201D;SRNUÃ&#x2DC;Y¼WDNIJNDNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;NRXW UHSXEOLN\)UèHWQDQöPPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVMDNÃ&#x2DC;PNROL GDWRYÃ&#x2DC;PSIJLSRMHQÃ&#x2C6;PRG9RGDIRQX QRYLQND

Na kolika ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMHQÃ&#x2C6; Y\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW

2EMHPGDW

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

Cena EH]]¼YD]NX

=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KR EDOÃ&#x2C6;èNXPöVÃ&#x2C6;F

Cena

5HG'DWD*%

4

10 GB

.è

.è

1 GB

.è

5HG'DWD*%

2

4 GB

.è

 .è

1 GB

.è

6GÃ&#x2C6;OHQÃ&#x201E;PRELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;

SIM do GDOwÃ&#x2C6;KR ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

.WDULIÅ&#x2020;P5HG'DWDGRVWDQHWHGDOwÃ&#x2C6;/7(6,0NDUWXSURWDEOHWQHERQRWHERRN'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFL èHUSDW]YÃ&#x2C6;FH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

2EMHPGDW

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

Cena EH]]¼YD]NX

=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KR EDOÃ&#x2C6;èNXPöVÃ&#x2C6;F

Cena

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;*%

1,5 GB

.è

.è

1 GB

.è

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;0%

500 MB

â&#x20AC;&#x201C;

.è

1 GB

.è

2EMHPGDW

Cena

'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW

Cena

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;

7DULI\SURSIJÃ&#x2C6;OHÅ&#x201D;LWRVWQÃ&#x201E;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;

0%KRGLQ

.è

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDWÃ&#x2DC;GHQ

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDGHQ

0%GQÃ&#x2C6;

.è

60 MB

.è

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDPöVÃ&#x2C6;F

0%GQÃ&#x2C6;

.è

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

86%02'(0

WI-FI HOTSPOT

9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG

Vodafone Mobile :L)L5 3RGSRUXMH*/7(

3RGSRUXMH*/7(

XÅ&#x201D;RG

477.è

$.7,98-7(6,02%,/1¨79 SlHGXMWHVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;VHUL¼O\ILOP\QHER WHOHYL]LSIJÃ&#x2C6;PRYWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL 9\EHUWHVLWIJHEDMHGHQ]WHOHYL]QÃ&#x2C6;FK EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;VIXQNFÃ&#x2C6;RVREQÃ&#x2C6;KRYLGHRUHNRU GÃ&#x201E;UX1RYöVNDSDFLWRXDÅ&#x201D;KRGLQ ]¼]QDPXQHER]SöWQÃ&#x201E;KRVOHGRY¼QÃ&#x2C6; HERYLGHRWÃ&#x201E;NX+%2*2VHNWHURXVL 1 XÅ&#x201D;LMHWHKRGLQILOPÅ&#x2020;QHERREOÃ&#x2C6;EH QÃ&#x2DC;FKVHUL¼OÅ&#x2020;MDNRMHWIJHED9LQ\O

XÅ&#x201D;RG

477.è

% DOÃ&#x2C6;èHNSURJUDPÅ&#x2020;MLÅ&#x201D;RG.èVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

-DNVLSRIJÃ&#x2C6;GLWGDOwÃ&#x2C6;GDWDSRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;REMHPXGDW" 2EMHPGDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDYÃ&#x2DC;wLWYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÃ&#x2C6;PVOXÅ&#x201D;HE=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNXD'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;DXY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+


3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP

63

Více naYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOX Více na vodafone.cz QHER 800 777 777

:L)LVÃ&#x2C6;ļQDGRPD LQDFKDWX 6QDwÃ&#x2C6;PSIJHQRVQÃ&#x2DC;PLQWHUQHWHPVLY\WYRIJÃ&#x2C6;WH YODVWQÃ&#x2C6;:L)LVÃ&#x2C6;ļDļMVWHNGHNROL

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI

Cena

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRX

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX

.è

 .è

WI-FI MODEM

WI-FI DOMA

WI-FI 1$&+$7õ

WI-FI 9.$1&(/Â&#x153;ı,

Huawei LTE CPE B310

=DSRMHQÃ&#x2C6;MHVQDGQÃ&#x201E;,NG\Å&#x201D;QHMVWH,7RGERUQÃ&#x2C6;N OHKFHWR]YO¼GQHWH 0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDMHGQRXWIJHED WHOHIRQWDEOHWLSRèÃ&#x2C6;WDè 0¼WHNGLVSR]LFLPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x2DC;OLPLW*% NWHUÃ&#x2DC;GRN¼Å&#x201D;HSOQöSRNUÃ&#x2DC;WSRWIJHE\EöÅ&#x201D;QÃ&#x2DC;FK XÅ&#x201D;LYDWHOÅ&#x2020;MDNRQDSIJSURKOÃ&#x2C6;Å&#x201D;HQÃ&#x2C6;ZHERYÃ&#x2DC;FK VWU¼QHNDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;Y\IJL]RY¼QÃ&#x2C6;HPDLOÅ&#x2020; DLQWHUQHWRYÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6; 6OHYD.èQDPRGHPSIJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; QDVSO¼WN\$W\MVRXEH]QDYÃ&#x2DC;wHQÃ&#x2C6; 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

:L)LVÃ&#x2C6;ļNHèW\IJHP QHRPH]HQÃ&#x2DC;PWDULIÅ&#x2020;P 5HGD5HG*%

]GDUPD 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

 &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;XY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è


64

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH YRODWQHRPH]HQö VW¼OHGRNROD 'Ã&#x2C6;N\QDwLP%DOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;PNHNDUWöVLXÅ&#x201D;LMHWH QHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;606N\QHERSRIJ¼GQRXSRUFL GDWEH]REDYÅ&#x201D;HXWUDWÃ&#x2C6;WHYÃ&#x2C6;FQHÅ&#x201D;REY\NOH-LÅ&#x201D; RG.è%H]VPOXYD]¼YD]NÅ&#x2020;

1DwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRXSURVWö 1(20(=(1¤

3ı,=3Å&#x2026;62%,9¤

$QRQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRX QHRPH]HQÃ&#x201E;MDNSURYRO¼QÃ&#x2C6;WDN SUR606N\6WDèÃ&#x2C6;VLY\EUDWMHVWOLVL FKFHWHRGU¼QDGRQRFLSRYÃ&#x2C6;GDW èLSV¼WGRVÃ&#x2C6;Wö9RGDIRQXQHER GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDWEDOÃ&#x2C6;èHNNWHUÃ&#x2DC; SU¼YöSRWIJHEXMHWH1DYÃ&#x2DC;EöU MLFKP¼WHGHYöW$NG\Å&#x201D;]URYQD MHGHWHQDGRYROHQRXDFKFHWH PÃ&#x2C6;WRGWHOHIRQXSRNRMPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH ]Å&#x2020;VWDWMHQXVYÃ&#x201E;KRNUHGLWX

%DOÃ&#x2C6;èN\MVRXSODWQÃ&#x201E;PöVÃ&#x2C6;F SRWÃ&#x201E;VHY¼PDXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6;

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös9RO¼QÃ&#x2C6; 9RO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VF FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

Volání do všech sítí 30

.è

Neomezené volání v síti Vodafonu + 30 minut do ostatních sítí

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VF PLUS 30 QDèÃ&#x2C6;VOR7700

Volání do všech sítí 100

.è

Neomezené volání v síti Vodafonu + 100 minut do ostatních sítí

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VF PLUS FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru VOLANI VSUDE FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös.RPSOHW Komplet v síti

.è

0%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru KOMPLET VF FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%(=60/289< 9wHFKQ\EDOÃ&#x2C6;èN\MVRXEH]VPOXY D]¼YD]NÅ&#x2020;

-('12'8k( $.'<.2/, '267831¤ %DOÃ&#x2C6;èN\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHDNWLYRYDW NG\NROLFKFHWH6WDèÃ&#x2C6;]DVODW606 YSIJÃ&#x2C6;VOXwQÃ&#x201E;PWYDUXQD-GH WRWDNÃ&#x201E;QDPXMYRGDIRQHF]QHER ]DYRO¼QÃ&#x2C6;PQDèÃ&#x2C6;VOR &HQX EDOÃ&#x2C6;èNXY¼PRGHèWHPH]NUHGLWX

62%12929Â&#x153;1¨0 320õ6¨&, %DOÃ&#x2C6;èN\VHY¼PSIJHVQöSRPöVÃ&#x2C6;FL DXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6;WDNÅ&#x201D;HVH RQLFQHPXVÃ&#x2C6;WHVWDUDW1DSIJÃ&#x2C6;NODG EDOÃ&#x2C6;èHN]VHY¼PREQRYÃ&#x2C6; DWG

8.21ç(1¨%$/¨ç.Å&#x2026; 62%12929Â&#x153;1¨0 320õ6¨&, 9SIJÃ&#x2C6;SDGöÅ&#x201D;HQHEXGHWHPÃ&#x2C6;W YGREöNG\VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQRYXMH GRVWDWHèQÃ&#x2DC;NUHGLW]UXwÃ&#x2C6;VHY¼P DXWRPDWLFN\3RNXGKREXGHWH FKWÃ&#x2C6;WG¼OHY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWMHSRWIJHED MHM]QRYXDNWLYRYDW%DOÃ&#x2C6;èHNWDNÃ&#x201E; PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMHGQRGXwH]UXwLWSIJHV 0Å&#x2020;M9RGDIRQH

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.

Komplet do všech sítí

.è

*%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru KOMPLET VSUDE FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös'DWDD606 150 MB dat a SMS YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru DATA 150 FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

500 MB dat a SMS YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZaÅ¡lete SMS ve tvaru DATA 500 FIX QDèÃ&#x2C6;VOR7700

1,5 GB dat a SMS YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö ZaÅ¡lete SMS ve tvaru DATA GB FIXQDèÃ&#x2C6;VOR7700

.è


3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

65

Více na vodafone.cz/chytre-dobijeni nebo 800 777 777

=Ã&#x2C6;VNHMWHNUHGLW QDYÃ&#x2C6;F]GDUPD 0Â&#x153;7('9õ02Å&#x201C;1267,

'RSRUXèXMHPHEDOÃ&#x2C6;èHN 9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; DNWRPX&K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

' REÃ&#x2C6;WVLYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH TIP D]DSODWLWSODWHEQÃ&#x2C6;NDUWRX$SOLNDFH WRWLÅ&#x201D;VODYÃ&#x2C6;SöWOHWDWRMHGÅ&#x2020;YRGNRVODYös NROLNU¼WVLWHG\EöKHPEIJH]QDGRELMHWH DOHVSRÄ£.èWROLNU¼W]Ã&#x2C6;VN¼WHNUHGLWX QDYÃ&#x2C6;F]GDUPD 1 DVWDYLWVLVOXÅ&#x201D;EX&K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;VHNWHURXVHXÅ&#x201D; RGREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;QHEXGHWHPXVHWVWDUDWDYÅ&#x201D;G\GRVWDQHWH NUHGLWXQDYÃ&#x2C6;F

&+<75¤'2%¨-(1¨ .UHGLWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHGREÃ&#x2C6;MHWVREöQHERVYÃ&#x2DC;PEOÃ&#x2C6;]NÃ&#x2DC;P6WDèÃ&#x2C6;VL ]YROLWè¼VWNXDP\Y¼PMLGRELMHPHNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;PöVÃ&#x2C6;FQHER WIJHEDMHQNG\Å&#x201D;NUHGLWNOHVQHSRG.è0UNQöWHGRVYÃ&#x201E; VDPRREVOXK\DQDVWDYWHVL Frekvenci WÃ&#x2DC;GHQQÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;QHERSIJLSRNOHVX NUHGLWXSRG.è  ç¼VWNXNWHURXFKFHWHGREÃ&#x2C6;MHW 'DWXPGRNWHUÃ&#x201E;KRP¼PHNUHGLWGREÃ&#x2C6;MHW VOXÅ&#x201D;EX&K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVDPR]IJHMPöNG\NROL LSIJHGWÃ&#x2C6;PWRGDWHP]UXwLW 

-$.¤-6289$5,$17<6/8Å&#x201C;%<" &K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;]SODWHEQÃ&#x2C6;NDUW\ 3RNXGP¼WHX9RGDIRQXSIJHGSODFHQNXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLML SUDYLGHOQöGREÃ&#x2C6;MHW]SODWHEQÃ&#x2C6;NDUW\ç¼VWND]DNUHGLWVH EXGHVWUK¼YDW]YDwHKREDQNRYQÃ&#x2C6;KRÃ&#x2022;èWX &K\WUÃ&#x201E;GREÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;]Y\Ã&#x2022;èWRY¼QÃ&#x2C6; 3RNXGP¼WHX9RGDIRQXWDULIPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHGÃ&#x2C6;N\WÃ&#x201E;WR VOXÅ&#x201D;EöSUDYLGHOQöGREÃ&#x2C6;MHWNUHGLWVYÃ&#x2DC;PEOÃ&#x2C6;]NÃ&#x2DC;Pç¼VWNX ]DGRELWÃ&#x2DC;NUHGLWY¼PSDNSIJLèWHPHN9\Ã&#x2022;èWRY¼QÃ&#x2C6; ]DPRELOQÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\


66

3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND

Více naYRGDIRQHF]SUHGSODFHQHNDUW\ nebo

9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW 1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈ SIJHGSODFHQÄNDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW$GÈN\QDwLPEDOÈèNņP VLVQLPLPņŔHWHXŔÈWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606%H]]¼YD]Nņ 0UNQöWHQDVWUDQX

3IJHGSODFHQ¼ karta Y]DKUDQLèÈ

352 MLADÉ

52$0,1*.(.$57õ KARTA PRO PARTU S NEOMEZENÝM VOLÁNÍM V SÍTI VODAFONU 9FHQöNDUW\MHQHRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL 9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF3RWÄVHEDOÈèHN REQRYÈ]D.èPöVÈèQöNastavení lze upravit. $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ. 9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ .G\ŔVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXGRVHGPLGQÈ SRDNWLYDFLNDUW\EXGHWHVLXŔÈYDWGQÈ LQWHUQHWXVREMHPHP0%GDW]GDUPD. .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è9FHQöMHNUHGLW .è

3RNXGVHFK\VW¼WHGR(8QHERGDOwÈFKVW¼Wņ (YURS\P¼PHSURY¼VVOXŔEX5RDPLQJNHNDUWö QDGHQ

.$57$ 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]H EDOÈèNņNHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV0%DQHRPH]HQØPL606 YVÈWL]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFK QDYUFK]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÈèN\O]HVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMHNUHGLW .è

6NRèWHVLSURNDUWXGR9RGDIRQXQHERNQDwLPY\EUDQØPSDUWQHUņP

=D.èQDGHQ]ÈVN¼WHPLQXW QDRGFKR]ÈYRO¼QÈ6060%GDW SURSIJLSRMHQÈNLQWHUQHWX]H]DKUDQLèÈ DSIJÈFKR]ÈKRYRU\]GDUPD 9ROQÄMHGQRWN\VLPņŔHWHXŔÈYDWYŔG\Q¼VOHGX MÈFÈFKKRGLQ 3RY\èHUS¼QÈYROQØFKMHGQRWHNEXGHWHPÈW PLQXWXRGFKR]ÈKRKRYRUX]D.èD606 ]D.è 3IJÈFKR]È606P¼WH]GDUPD 6OXŔEXVL]GDUPDDNWLYXMHWHYVDPRREVOX]H 0ņM9RGDIRQHQHERRGHVO¼QÈP606YHWYDUX ROAM KARTA na $WRNOLGQöXŔSIJHG RGMH]GHP'HQQÈSRSODWHNSODWÈWHDŔNG\Ŕ VOXŔEXY\XŔLMHWH 9ÈFHLQIRUPDFÈDVH]QDP]HPÈ YHNWHUØFKO]HVOXŔEXY\XŔÈYDWQDMGHWH na YRGDIRQHF]URDPLQJNHNDUWH.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


3URILUP\

67

Více na vodafone.cz/ePokladna nebo 800 777 700

1HSODļWH]D((7YÃ&#x2C6;F QHÅ&#x201D;PXVÃ&#x2C6;WH 6ORÅ&#x201D;WHVLSRNODGQÃ&#x2C6;IJHwHQÃ&#x2C6;WDN DE\Y\KRYRYDORYDwÃ&#x2C6;Å»UPö 1HEXGHWHWDNSODWLW]DQLF FRQHSRWIJHEXMHWH

.è EH]'3+

.è EH]'3+

Pokladní Å¡uplík s integrovanou tiskárnou 9KRGQÃ&#x2DC;SURPDORREFKRG\ ,QWHJURYDQ¼U\FKO¼WHUPRWLVN¼UQD 3RGSRUDRSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PX$QGURLG DL26 9\REUD]HQÃ&#x2DC;WDEOHWQHQÃ&#x2C6;VRXè¼VWÃ&#x2C6;IJHwHQÃ&#x2C6;

.PRELOQÃ&#x2C6;DSOLNDFL H3RNODGQDVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\EUDW ]Q¼VOHGXMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; platební terminál PRELOQÃ&#x2C6;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; tiskárna tablet

Tiskárna Rongta RPP200 /HKN¼WHUP¼OQÃ&#x2C6;WLVN¼UQD 1HQÃ&#x2C6;SRWIJHEDÅ&#x201D;¼GQÃ&#x2DC;WRQHU 3URYR]LQDEDWHULH 3RGSRUXMHRSHUDèQÃ&#x2C6; V\VWÃ&#x201E;P\$QGURLGLL26

pokladní šuplík

.è

.è

Vodafone ePokladna MINI

zdarma QDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

3URGHMSURGXNWÅ&#x2020;WYRUEDUHSRUWÅ&#x2020; ([SRUWGDW :HERYÃ&#x2DC;DGPLQLVWUDèQÃ&#x2C6;SRUW¼O +URPDGQÃ&#x2DC;LPSRUWSRORÅ&#x201D;HNSIJHV3& $XWRPDWLFNÃ&#x201E;]¼ORKRY¼QÃ&#x2C6;QDZHERYÃ&#x201E;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö HGLWRYDWHOQÃ&#x2DC;FKSRORÅ&#x201D;HN

Vodafone ePokladna STANDARD

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

EH]'3+QD PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;YwHFROLFHQFH0,1,DQDYÃ&#x2C6;FVSU¼YX DÅ&#x201D;SRORÅ&#x201D;HN 5\FKOÃ&#x2DC;YÃ&#x2DC;EöUSURGXNWÅ&#x2020;NSURGHML (GLWDFHSRORÅ&#x201D;HNY\WYRIJHQÃ&#x2C6;UHSRUWÅ&#x2020; 0RÅ&#x201D;QRVWWYRUE\VOHYDSURPRDNFÃ&#x2C6;

.è

Vodafone ePokladna KOMPLET

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

EH]'3+QD PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;YwHFROLFHQFH67$1'$5'DQDYÃ&#x2C6;F NRPSOHWQÃ&#x2C6;VSU¼YXVNODGXVOHGRY¼QÃ&#x2C6;VNODGRYÃ&#x2DC;FK ]¼VREYUH¼OQÃ&#x201E;PèDVHD]MHGQRGXwHQÃ&#x2C6;LQYHQWXU\ 3IJL]SÅ&#x2020;VREÃ&#x2C6;VHYDwHPXSRGQLN¼QÃ&#x2C6;s YUHVWDXUDFÃ&#x2C6;FKPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVOHGRYDWREMHGQ¼YN\ VWROÅ&#x2020;YSURGHMQ¼FKVREOHèHQÃ&#x2C6;PEXGHWH ]Q¼WDNWX¼OQÃ&#x2C6;VWDYYHOLNRVWÃ&#x2C6;QDVNODGö 8PRÅ&#x201D;Ä£XMHVSU¼YXDÅ&#x201D;SRORÅ&#x201D;HN

 1DEÃ&#x2C6;GNDVQÃ&#x2C6;Å&#x201D;HQÃ&#x2DC;FKFHQDSOLNDFÃ&#x2C6;H3RNODGQD0LQL6WDQGDUGD.RPSOHWSODWÃ&#x2C6;SIJLNRXSLGR&HQ\EH]'3+MVRX]DRNURXKOHQ\QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\QDKRUX


68

Pro firmy

VĂ­ce na vodafone.cz/firma nebo 800 777 700

Tarify pro firemnĂ­ zĂĄkaznĂ­ky

Business

RED LTE premium

Business

RED LTE super

Business

Business

Smart 100

Smart 250

Business

+ 1000 min.

RED LTE

GR]DKUDQLèĂ&#x2C6;

+ 1000 min. GR]DKUDQLèĂ&#x2C6;

100 minut

250 minut

GRYwHFKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6;SRY\èHUSÂźQĂ&#x2C6; .èPLQ

GRYwHFKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6;SRY\èHUSÂźQĂ&#x2C6; .èPLQ

NeomezenĂŠ SMS do vĹĄech sĂ­tĂ­

neomezenÊ volåní a SMS 0%GHQQÜ z vybraných zemí Evropy

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­ a SMS

YHILUPĂś

YHILUPĂś

YHILUPĂś

YHILUPĂś

YHILUPĂś

150 MB

300 MB

dat

dat

1,5 GB

4 GB

10 GB

dat

dat

dat

.è

.è

.è

.è

.è

PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś

PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś

PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś

PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś

PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś

 &HQ\MVRXSODWQĂ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPÂźOQĂ&#x2C6;PPĂśVĂ&#x2C6;èQĂ&#x2C6;PSOQĂśQĂ&#x2C6;PQDPĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020;MVRXYèHWQĂś'3+DMVRXSODWQĂ&#x201E;GRGDOwĂ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEĂ&#x2C6;GN\ 3RGPĂ&#x2C6;QN\QDYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\6H]QDP]HPĂ&#x2C6;SURYROÂźQĂ&#x2C6;GR]DKUDQLèĂ&#x2C6;D]H]DKUDQLèĂ&#x2C6;QDMGHWHQDYRGDIRQHF]ILUPD


3URŻUP\

69

Více naVíce vodafone.cz/firma na vodafone.cz nebo 800 777 700

Firemní tarif Red+ nyní se 40 GB dat navíc 7HêXÅ&#x201D;VHQHPXVÃ&#x2C6;WHRPH]RYDW.HÅ»UHPQÃ&#x2C6;PWDULIÅ&#x2020;PVQHRPH]HQÃ&#x2DC;P YRO¼QÃ&#x2C6;PD606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W*%VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKGDWQDYÃ&#x2C6;F 3ı(+/('1¸µç(7

ç(53Â&#x153;1¨'$7

9Ã&#x2DC;GDMHFHOÃ&#x201E;ILUP\P¼WHSRG NRQWURORXQDMHGQRPÃ&#x2022;èWX

'DWDYHILUPöVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH GRSIJHGXUR]GöOLWSURNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E; èÃ&#x2C6;VOR]YO¼wļ

:,),='$50$

6/(9$.ç1$=$ı¨=(1¨

.WDULIX]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJHQRVQRX :L)LVÃ&#x2C6;ļ]GDUPDDPRGHP ]D.è

.G\Å&#x201D;VLNWDULIÅ&#x2020;P%XVLQHVV5HGSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHFK\WUÃ&#x2DC; WHOHIRQQHERWDEOHWGRVWDQHWHKRDÅ&#x201D;R.è OHYQöML9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;XSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX

Ã&#x2C6;GND OQÃ&#x2C6;QDE 6SHFL¼

Business RED+ =¼NODGQÃ&#x2C6;WDULISURèOHQ\ILUP\

Business RED+ 40 GB 7DULISURèOHQ\ILUP\ VOBROVSKOUSRUFÃ&#x2C6;GDW

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\

1HRPH]HQÃ&#x201E;606

1HRPH]HQÃ&#x201E;606

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\

GQ\QHRPH]HQÃ&#x201E;KRYRO¼QÃ&#x2C6; D6060%GHQQö

GQ\QHRPH]HQÃ&#x201E;KRYRO¼QÃ&#x2C6;D606 0%GHQQö

]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK]HPÃ&#x2C6;(YURS\SURNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KRèOHQD

]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK]HPÃ&#x2C6;(YURS\SURNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KRèOHQD

3+1GB VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKGDW

*% 40 GB VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKGDW

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

& HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;YèHWQö'3+ :L)LVÃ&#x2C6;ļ]GDUPD]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJL]DNRXSHQÃ&#x2C6;PRGHPX+XDZHL%]D.è5\FKORVWVWDKRY¼QÃ&#x2C6;MH0EVDQDKU¼Y¼QÃ&#x2C6;0EV 6 OHYD.èQD]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;SODWÃ&#x2C6;SURQRYÃ&#x201E;LVW¼YDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;ILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VWDULIHP%XVLQHVV5HGVHVPORXYRXQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;9Ã&#x2DC;wHVOHY\MH]¼YLVO¼QDYÃ&#x2DC;wL0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KR SOQöQÃ&#x2C6;1HSODWÃ&#x2C6;SURU¼PFRYÃ&#x201E;VPORXY\D2QH1HW


70

1DEÃ&#x2C6;GND

Více na vodafone.cz/60 nebo 800 777 777

kHGHV¼WNDY¼P SIJLQ¼wÃ&#x2C6;IJDGXYÃ&#x2DC;KRG 8Å&#x201D;Y¼PE\ORwHGHV¼W"6WDèÃ&#x2C6;Q¼PXN¼]DWREèDQNX DY\EUDWVL]1DEÃ&#x2C6;GN\NWHU¼REVDKXMHWDEOHW VPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP]DVXSHUFHQXWDULI DSIJHGSODFHQRXNDUWX'Ã&#x2C6;N\WDEOHWXEXGHWHPÃ&#x2C6;W SRUXFHMÃ&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\PDS\DGDOwÃ&#x2C6;DSOLNDFHNWHUÃ&#x201E; Y¼PSRPRKRXXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WVLÅ&#x201D;LYRWQDSOQR

7DEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP ,QWHUQHW*%WDEOHW9RGDIRQH7DEVSHHG 1\QÃ&#x2C6;]DSODWÃ&#x2C6;WH.èDSRWÃ&#x201E;.èPöVÃ&#x2C6;èQö

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI s volnými MHGQRWNDPL

50 minut GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;]D.èPLQ

Vodafone Smart prime 7 se slevou .è

Nyní .èDSRWÃ&#x201E; ²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

3IJHGSODFHQ¼NDUWD s neomezeným YRO¼QÃ&#x2C6;PYVÃ&#x2C6;WL

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6; YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

Neomezené SMS

9RO¼QÃ&#x2C6;GRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH RVWDWQÃ&#x2C6;]D.è

.èPLQQDY\EUDQ¼èÃ&#x2C6;VOD .èPLQQDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOD

50 MB

SMS

GDW

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

3IJL]PöQöRSHU¼WRUD VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQHFKDWVYRMH VRXèDVQÃ&#x201E;WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOR 1DQRYÃ&#x201E;PWHOHIRQXèLWDEOHWX Y¼PQDVWDYÃ&#x2C6;PHYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR SUROHSwÃ&#x2C6;èLWHOQRVW

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;PVWDUwÃ&#x2C6;POHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD.èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÃ&#x2C6;.èPöVÃ&#x2C6;èQöDPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FHQ\WDULIXVLQWHUQHWHP .è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FK&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHP GROÅ&#x2020;DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


Tarify

71

Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777

Nabídka pro mladé -HwWöPLQHQÃ&#x2C6;DQLDOHXÅ&#x201D;MHGXMDNGU¼KD0¼PGRVWGDW YROQÃ&#x2DC;FKPLQXWL606QDYwHFKQRFRSRWIJHEXMX%H]]¼YD]NX SURWRÅ&#x201D;HNGRE\VHYWRPKOHYöNXY¼]DO

S Tarifem 26Å&#x201D;LMX DQHPXVÃ&#x2C6;PVHRPH]RYDW

1,2 GB dat

1,2 GB dat, neomezené SMS do všech sítí a 600 minut navrch. Bez závazku.

Tarify pro PÃ&#x201E;Qö Q¼URèQÃ&#x201E; 0¼PHSURY¼V]DVNYöOÃ&#x201E;FHQ\ spoustu dat, minut i neomezených SMS do vÅ¡ech sítí.

Neomezené SMS GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

600 minut YRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Smart 100

Smart 250

100 minut

250 minut

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;.èPLQ

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;.èPLQ

.è PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX

Neomezené volání

500 MB dat

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

S Kartou 26 Å&#x201D;LMXMDNFKFL 0Å&#x2020;Å&#x201D;XVLY\EUDW]HGYRX VXSHUEDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;$NWLYXMXVL MHMDNSRWIJHEXMX0Å&#x2020;Å&#x201D;XMH VWIJÃ&#x2C6;GDWQHERY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWRED VRXèDVQö 6HÅ&#x201D;HQXMLYHYwHFKSURGHMQ¼FK9RGDIRQXDWDN\ VLMLPÅ&#x2020;Å&#x201D;XQDVWU¼QFH vodafone.cz/karta-26 nechat zdarma poslat do schránky.

Neomezené SMS YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH RVWDWQÃ&#x2C6;.è606

Neomezené SMS GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

+ 100 minut

Neomezené SMS

GRGDOwÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

bDOÃ&#x2C6;èHN]D

bDOÃ&#x2C6;èHN]D

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

.è

PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX

3 IJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;7DULIXVWHOHIRQHPQDVSO¼WN\DVHVPORXYRXQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MHFHQDWDULIX.è PöVÃ&#x2C6;èQö&HQDMH]DRNURXKOHQ¼QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\QDKRUX9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+

100 MB dat

250 MB dat

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö


72

Red LTE tarify

Vรญce na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777

Red LTE tarify s datovou SIM zdarma! Mรกme pro vรกs nejen druhou datovou SIMku, ale i neomezenรฉ volรกnรญ, SMSky, hromadu dat DWDNร„YROยผQรˆGRL]H]DKUDQLรจรˆ

RED LTE SUHPLXP

RED LTE VXSHU

RED LTE

+ 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

DRUHร DATOVร SIM KARTA ZDARMA .HNDล”Gร„PXWDULIX5HG/7(GRVWDQHWHMHwWรถ druhou LTE SIM kartu pro tablet nebo noteERRN9DwH]Dฤฒรˆ]HQรˆWDNEXGRXYUยผPFLรงHVNร„ UHSXEOLN\VSROHรจQรถรจHUSDWREMHPGDWNWHUร˜ GRVWยผYยผWHYUยผPFLVYร„KRWDULIX

+ 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

neomezenรฉ volรกnรญ a SMS 0%GHQQรถ ]Y\EUDQร˜FK]HPรˆ(YURS\

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

1,5 GB

4 GB

10 GB

dat

dat

dat

.รจ

.รจ

.รจ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

& HQ\MVRXSODWQร„SฤฒLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆPQDPรถVรˆFล†MVRXYรจHWQรถ'3+DSODWรˆGRGDOwรˆ DNWXDOL]DFHQDEรˆGN\3RGPรˆQN\QDYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\6H]QDP]HPรˆSURYROยผQรˆGR]DKUDQLรจรˆD]H]DKUDQLรจรˆ QDMGHWHQDYRGDIRQHF]WDULI\


9RO¼QÃ&#x2C6;YFL]LQö

73

Více na vodafone.cz/roaming-na-den nebo 800 777 777

Výhodný roaming QDFHVW\SR(YURSö 9\U¼Å&#x201D;Ã&#x2C6;WHQDFHVW\SRVWDUÃ&#x201E;PNRQWLQHQWö" 3IJLEDOWHVLVVHERX9RGDIRQH5RDPLQJQDGHQ DQHEXGHWHPXVHWQLFIJHwLW VODAFONE ROAMING NA DEN f 6QHRPH]HQÃ&#x2DC;PLWDULI\5HG/7(VLEXGHWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWQHRPH]HQÃ&#x201E; YRO¼QÃ&#x2C6;D606VWHMQöMDNRYç51DYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH]HVYÃ&#x201E;KRGRP¼FÃ&#x2C6;KRWDULIXèHUSDW0%GDWGHQQö f 3RNXGP¼WHWDULIVYROQÃ&#x2DC;PLPLQXWDPLD606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;EXGHWHMH èHUSDW]HVYÃ&#x201E;KRGRP¼FÃ&#x2C6;KRWDULIX]HNWHUÃ&#x201E;KRPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\èHUSDWWDNÃ&#x201E; DÅ&#x201D;0%GDWGHQQö f 9RO¼QÃ&#x2C6;D606SODWÃ&#x2C6;YU¼PFLQDYwWÃ&#x2C6;YHQÃ&#x201E;]HPöLGRPÅ&#x2020;GRç5 f 6OXÅ&#x201D;EDMHDNWLYQÃ&#x2C6;YÅ&#x201D;G\QDKRGLQDVSXVWÃ&#x2C6;VHYHFKYÃ&#x2C6;OLNG\ SRSUYÃ&#x201E;]DYRO¼WHDSIJLMPHWHKRYRUSRwOHWH606QHERVH SIJLSRMÃ&#x2C6;WHQDLQWHUQHW f 3RNXGY¼P0%GDWQDGHQQHEXGHVWDèLWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLYVDPRREVOX]H0Å&#x2020;M9RGDIRQHQDYÃ&#x2DC;wLWGDWRYÃ&#x2DC;REMHPRGDOwÃ&#x2C6;FK 0%]D.èY]Ã&#x17D;Qö(YURSD f 6OXÅ&#x201D;EXVLVQDGQRDNWLYXMHWHQDmuj.vodafone.cz 9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDMGHWHQDvodafone.cz/roaming-na-den

Zóna Evropa %HOJLH%XOKDUVNR&KRUYDWVNR'¼QVNR(VWRQVNR)LQVNR)UDQFLH )UDQFRX]VN¼*X\DQD*LEUDOWDU*XDGHORXSH*XHUQVH\,UVNR,VODQG,W¼OLH -HUVH\.\SU/LFKWHQwWHMQVNR/LWYD/RW\wVNR/XFHPEXUVNR0DêDUVNR 0DOWD0DQVNÃ&#x2DC;RVWURY0DUWLQLN0RQDNR1öPHFNR1L]R]HPVNR1RUVNR 3ROVNR3RUWXJDOVNR5DNRXVNR5HXQLRQ5XPXQVNRıHFNR6DQ0DULQR 6ORYHQVNR6ORYLQVNRkSDQöOVNRkYÃ&#x201E;GVNRkYÃ&#x2DC;FDUVNR9DWLN¼Q9HON¼%ULW¼QLH

 &HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;DÅ&#x201D;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ 2GDOwÃ&#x2C6;FKURDPLQJRYÃ&#x2DC;FKVOXÅ&#x201D;E¼FKVHGR]YÃ&#x2C6;WHQDYRGDIRQHF]URDPLQJ

.è

9RGDIRQH5RDPLQJ na den


74

Tarif pro rodinu

Více na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777

5RGLQQÃ&#x2DC;WDULI5HG Q\QÃ&#x2C6;VH*%GDWQDYÃ&#x2C6;F 7HêXÅ&#x201D;QHPXVÃ&#x2C6;WHVYRXURGLQXKOÃ&#x2C6;GDWNHèW\IJHPWDULIÅ&#x2020;P VQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;PD606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W*%VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKGDWQDYÃ&#x2C6;F

Ã&#x2C6;GND OQÃ&#x2C6;QDE 6SHFL¼

Rodinný tarif

RED+

RED+ 40 GB neomezený tarif pro celou rodinu VOBROVSKOUSRUFÃ&#x2C6;GDW

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\URGLQ\

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\URGLQ\

Neomezené SMS

Neomezené SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\URGLQ\

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\URGLQ\

2 GB VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKGDW

2 GB + 40 GB VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKGDW

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

 &HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MHYèHWQö'3+DSODWÃ&#x2C6;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ :L)LVÃ&#x2C6;ļ]GDUPD]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJL]DNRXSHQÃ&#x2C6;PRGHPX+XDZHL%XQ¼V5\FKORVWVWDKRY¼QÃ&#x2C6;MH0EVDRGHVÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;0EV


Tarif pro rodinu

3ı(+/('1¸µç(7 Výdaje celé rodiny máte pod kontrolou QDMHGQRPÕèWX

ç(53œ1¨'$7 'DWDYURGLQöVLPņŔHWHGRSIJHGXUR]GöOLWSUR NDŔGÄèÈVOR]YO¼wļ

75

:L)L='$50$ .URGLQQØPWDULIņPQDYÈF]ÈVN¼WHSIJHQRVQRX :L)LVÈļQDGRPDLQDFKDWX]GDUPD


Profile for Čilichili

2017 | 03 | Čilichili: e-Bitka  

Digitální džungle plná predátorů i obětí. Místo, kde přežijí jen silní, vytrvalí a hloupí. V novém Čili najdete příručku pro přežití v téhle...

2017 | 03 | Čilichili: e-Bitka  

Digitální džungle plná predátorů i obětí. Místo, kde přežijí jen silní, vytrvalí a hloupí. V novém Čili najdete příručku pro přežití v téhle...

Profile for cilichili
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded