__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 1 | 2018

Spolubydlící


Fakebook

ČiliChili 1 | 2018

FIRSTCLASS.CZ

,QIRUPDFH 0DJD]tQSURQXO\FRMHåWĕYĕĥtçH]QLFKEXGRXMHGQLĆN\

FIRSTCLASS.CZ VGtOHOĆOiQHN

=ODWiUDGD:DUUHQD%XIIHWWD3ĥLLQYHVWRYiQtMHQHMGĭOHçLWĕMåt QDNXSRYDWSĥHGSĭOURNHPNG\VHWRMHåWĕY\SODWLOR FIRSTCLASS.CZ VGtOHOĆOiQHN FIRSTCLASS.CZ

CESTA ZA ÚSPĚCHEM JE TA, PO KTERÉ JDOU ÚSPĚŠNÍ. CESTA ZA NEÚSPĚCHEM JE TA, PO KTERÉ JDOU ÚSPĚŠNÍ, KDYŽ NEMAJÍ ÚSPĚCH. äpIQHMYĕWåtKRPDOpKRSLYRYDUXYąHVNX.GRFKFHXVSĕWPXVtVH QDVYĭME\]Q\VSRGtYDWRĆLPD]iND]QtND

FIRSTCLASS.CZ

FIRSTCLASS.CZ

YĕFtNWHUpGĕODMtåSLĆNRYtPDQDçHĥLDY\E\VWHMHPĕOL GĕODWWDN\ ³-H]GtY$VWRQ0DUWLQX³1RVtGLDPDQWRYpKRGLQN\ ³6StVHVXSHUPRGHONDPL³9RODMtVLVHĆOHQ\YOiG\ ³1HĆWRXPRWLYDĆQtEOiERO\

Foto: Profimedia

FIRSTCLASS.CZ

QHMGĭOHçLWĕMåtFKYĕWNWHUpPĭçHWHĥtFWGĕWHP ³8NOLĐVLSURVtPS\çDPR³8NOLĐVLWRS\çDPR ³8NOLĐVLS\çDPR³8NOLĐVLWR]DWUDFHQøS\çDPR ³3RĥiGYLGLPQHXNOL]HQøS\çDPR³8./,ď6,72,0%(&,/1Ì 3<æ$021(%27Ĕ80/É7,0=921(02'+$-=/8

Eliška Anna Firkušná

KDYŽ JSI VE VZTAHU TEN DRUHÝ, JE TAM JEŠTĚ NĚKDO TŘETÍ. ABYS MOHL BÝT PRVNÍ, MUSÍ BÝT DRUHÝ TEN DRUHÝ.

FirstClass.cz

$QLQHYtWHMDNPRFPLYDåHĆOiQN\SRVOHGQtGRERXSRPiKDMt OpSHçtW'ĕNXML FIRSTCLASS.CZ:7RMHVNYĕOp(OLåNR/LGpVYDåtPHQWiOQtNDSDFLWRX QiPSRPiKDMtSODWLWK\SRWpNX FIRSTCLASS.CZ VGtOHOĆOiQHN

NOtĆRYøFKUDQQtFKULWXiOĭNWHUpYiPSRPĭçRXSĥLMtW SR]GĕGRSUiFH

3


4

Rozjezd

01

Dočtete se u nás i s obrázky Počasí podle Bedřicha Rozvod po italsku Pohled nad věže Jak bydlíme spolu Pod dohledem televize Synťák v Osadě havranů Hraní o závod Lilky z Turecka První letošní kultura

04

ČILICHILI 123 05

06

123: Vodafone 44 46 48 50 51 52 60 62 63 64 65 68 70 71 72 74 75

4G LTE internet Vodafone stroje Příslušenství Aplikace Záchranka Digitální rodičovství Všechno o telefonech Nabídka pro věrné Pevný internet Přenosný internet Připojení s Vodafonem Předplacená nabídka Tarify pro firmy Tarif pro mladé Nabídka 60+ Rodinný tarif Tarify Naplno Vodafone Pass

07 02 08

Víc hlav víc sní

Člověk by čekal, že když v jednom bytě bydlí víc lidí, bude všeho víc. Víc jídla, víc alkoholu, víc sprchových gelů, ručníků, jarů, toaletních papírů, duchaplných konverzací. Víc bytového vybavení, víc skříněk, poliček, hrnců, hrníčků, dóz na kafe a víc druhů čajů. Opak je ale pravdou. V případě spolubydlení je v omezeném rozsahu všechno všech. Takže jeden krade čaj druhého, druhý používá sprcháč třetího, třetí vyžírá obědy čtvrtému a čtvrtý pije z hrníčku prvního. Jediné, čeho je ve sdíleném bytě víc, jsou lidi a boty. Byt obývaný lidmi, které nepovažujete za blízké příbuzné, je zvláštní ekosystém, kde panují jiná pravidla. Čím víc studentů spolu žije, tím méně studia v bytě probíhá. Protože se konstantně paří. Mužská koupelna většinou obsahuje víc tělového mléka než ta ženská, protože v té mužské si ho kdysi nějaká návštěva nechala a od té doby na něj nikdo nesáhl. Když náhodou máte to pochybné štěstí, že navštívíte byt plný Moraváků, většinou nemají ani kapku vína nebo slivovice, protože zásoby z domova vypili a nic z obchodu nechtějí. Zkrátka, spolubydlení je dost… protichůdná zkušenost. Proto si zaslouží celé číslo… Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz

<

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7 – Troja, IČ: 26447657, tel.: 244 023 201, www.boomerang.co.com, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 15. 12. 2017. Datum vydání 1. 1. 2018. Distribuce Česká republika. Periodicita měsíčník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammerschmied@boomerang.co.com. Uzávěrka podkladů inzerce 2/2018 15. 1. 2018. MK ČR 15371. Zoufejte si v předsíni. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Splachujte osobě. E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.

09

10

11

12

13

14

Ředitelka projektu Markéta 01 Moreno Šéfredaktorka Tereza 02 Jiráková Zástupkyně šéfredaktorky Petra 03 Poláková Obsahový dohled Štefan 04 Švec Hlavní editor Filip 05 Horáček Kreativní ředitel Petr 06 Toman Editoři a psavci Jindřich 07 Novák Markéta 08 Bajerová Online department Jan 09 Studnička Designéři Tomáš 10 Trnobranský Petr 11 Bláha Ilustrátorky Kristina Šimková Karolína Slováková Manažer redakce Marek 12 Slezák Produkční Pavel 13 Matuška DTP Jan 14 Pitra Manažeři inzerce Marek Hammerschmied Zdeněk Vaculík Fotograf Michael Kratochvíl Titulka Karolína Slovák–Výklopníková

Předplatné T Chcete ČILICHILI až domů a originální nálepky k tomu? Stačí říct. Prostě si objednejte předplatné jen za 25 Kč měsíčně a samolepky máte ke každému číslu. Více na cilichili.cz/predplatne-cilichili

Foto: Michael Kratochvíl

6 8 10 12 26 30 36 38 40

03


Rozjezd

ČiliChili 1 | 2018

5

Pěstitelský úspěch T

V Číně se podařilo vypěstovat největší bonsaj na světě Čtyřicet dva metrů vysoký ministrom se stal zlatým hřebem zemědělské výstavy v Čuang-čou v čínské provincii Lulan. Jeho pěstitel Ming Ce-ping se díky rostlině dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Ostatním pěstitelům bonsají doporučuje jednoduchý recept: „Hodně zalévat a nikdy nestříhat.“ =

<

Paranormální jevy T

Kurýři jsou světci, potvrdil papež

INVESTOVÁNÍ

CO S BITCOINY? Jeden bitcoin momentálně stojí kolem 11 000 dolarů. V pražské Paralelní polis si za bitcoiny můžete koupit kávu.=

<

Novinky T

Napoleon Bonaparte byl poražen u městečka Waterloo.

Neviditelní muži, kteří vozí zásilky na kratší vzdálenosti, jsou nejhodnější lidé na světě, zjistil episkopální výzkum vatikánského Centra pro stopování světců. Většinou poctivě plní svou náročnou misi, přestože si nikdo nevšímá, že vůbec existují, a vidí pouze doručené balíčky či nanejvýš podpisový formuHutně lář. Legendy o jednotlivých řidičích už začalo sepisovat T Hagiografické oddělení vatikánské knihovny. Zatím prý Klub skeptiků Sisyfos: Některé jógové pozice jsou jsou poněkud přeplněné harmonogramy jízd.= postavené na hlavu.

<

Batole z Valašského Meziříčí bylo obviněno, že stalkovalo svou matku.

Společnost T

„Podobně jako narození, i smrt se dá pořídit císařským řezem,“ nabízejí privátní kliniky.

Politici a byznysmeni, kteří ulévají peníze do daňových rájů, skončí v daňovém pekle, varují věřící ekonomové. Vánoční ozdoby jsou aktuálně nejlevnější za celý rok všude!


6

Rozjezd

Stručně a strašně T

Ministerstva se kvůli počtu úředníků přejmenovávají na maxisterstva. David Beckham byl obviněn z pedofilie poté, co vyšlo najevo, že se oženil s bývalou teenagerkou Victorií. Ťukejte a slajdujte bez přestání T

Interaktivní hračka pro vaše děti

Marketing T

SIMULÁTOR VYPNUTÉHO IPHONU.

Dalajláma vyměnil sponzora Po největším indickém producentovi pomerančů, který Jeho Svatost podporoval více než 40 let, získala letos výhradní práva na sponzoring svobodného Tibetu společnost distribuující v Asii borůvky.=

<

Biologie T

Delfíni nejsou savci, ale ptáci

Inzerce

Podle článku v časopisu Nature je třeba změnit biologickou klasifikaci delfínů. Vzhledem k jejich prodlouženému tvrdému čumáku, rozsáhlým ploutvím a aerodynamickému tělu se zjevně jedná o poddruh ptáků. Málo je také známo, že delfíni rodí vnitřní vejce do takzvaného vnitřního hnízda, ze kterého později vypudí už prakticky vyvinutého jedince. Článek uvádí, že výzkum nekončí, a poté, co byli delfíni označeni za savce a ptáky, může nakonec ještě dojít k jejich překlasifikování na hmyz.=

Prodáme byt 3+1 na Staroměstském náměstí v Praze. Vynikající dostupnost do Jíloviště, veškerá občanská vybavenost v blízkých Velkých Přílepech.

<

103 –Nula, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin


Rozjezd

ČiliChili 1 | 2018

7

Duel

Spolubydlení : Mamahotel Váš podíl na nájmu z vás třeba Sem tam přispějete, ale když je 0:1 vymlátí nejhůř, máma půjčí O sexuálním životě spolubydlících O sexuálním životě maminky 0:1 bohužel víte vše naštěstí nevíte nic Pravidel je minimum Pravidla určuje máma 1:0 a i na ta se kašle a tvrdě je vymáhá Co je v lednici, je vaše a občas Klidně vám vyžerou váš 0:1 je i navařeno foch v lednici Pračka i místo na sušáku Vlastně ani nevíte, k čemu 0:1 je na pořadník taková pračka je

1:4 Opravdu si myslíte, že bychom si to zavařili u mámy?

HRAČKY DNES

BARBIE SE NECHALA ZMĚNIT NA KENA Nejpopulárnější panenka na světě prošla coming outem a přiznala, že je transgender.=

<

Omluva čísla T

Světový svaz iluminátů se omlouvá za opoždění apokalypsy. Společnost

Koktejl měsíce

T

Foto: Profimedia Obrázek: Tereza Vašků

Opilý myslivec omylem sestřelil rogalo

Hluboce lidský příběh T

Otylá dýně bojuje se sebepřijetím.

S výkřikem „Ty jsi ale velká kachna!“ se muž z Liberecka vrhl do domu pro zbraň a několikrát prostřelil křídla motorovému rogalu, které prolétalo nad jeho zahradou. Raněný letec nouzově přistál na vrbě nad nedalekým rybníkem. Vzhledem k platnému mysliveckému průkazu byla střelba mírně alkoholem povzbuzeného lovce označena za relevantní prevenci přemnožení vodního ptactva.=

<

Do nádoby vlijte: 1 díl červeného vína 1 díl pomerančového džusu 1 díl zeleného čaje Po promíchání vznikne nápoj, při jehož konzumaci uvidíte zebru. Pokud na patře ucítíte jako nejvýraznější zelený čaj, můžete po ní přejít.


8

Rozjezd

Výživa T

Trend farmářských potravin se rozšiřuje Inspirovány farmářskými trhy s čerstvými biopotravinami začínají české masokombináty zavádět farmářská jatka, kam si mohou zákazníci přijít sami podříznout vlastní čerstvé telátko. Vznikají farmářské fast foody s rychlými farmářskými menu a v neposlední řadě farmářské slepičí velkochovy, kam může každý přijít vyhrabat si zpod slepičky v kleci farmářské vejce velikosti M. =

<

Bezpečnost T

Policista dostal ocenění za rychlé řešení případů

T

Nízkonákladové letecké společnosti znovu snižují ceny Nových úspor dosáhly aerolinie tím, že zavedly zastávkové lety bez mezipřistání. Přibližně v okolí jednotlivých destinací prostě vyhodí cestující z letadla a zaručují, že po dopadu nebudou dále než 200 kilometrů od cíle. Mezi služby za příplatek patří možnost vyhodit za cestujícím i zavazadla v intervalu kratším než 20 minut, případně padák.=

<

T

Lidé, kteří stále poslouchají cédéčka, byli úředně prohlášeni za Homo habilis.

Policejní důstojník, který v opilosti naboural 24 aut, dostal pochvalu za rychlé vyřešení případu. Na místě sepsal o všech 24 kolizích protokoly a obvinil majitele aut ze špatného parkování, které ohrozilo plynulost silničního provozu. Škody na policistově autě bude po parkujících vymáhat soud.=

<

Manželství T

Italka, která se oženila sama se sebou, požádala o rozvod.

Foto: Profimedia

Doprava

Těsně


Objevujte spolu s dětmi svět hrou na tabletu a mimo něj Aplikace EDA PLAY pomáhají poznávat svět dětem se specifickými potřebami a zabaví i zdravé děti. Tyto interaktivní hry vyvíjí nezisková organizace EDA, která se věnuje rozvoji dovedností dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

V tabletu můžete mít aplikaci a herní úkoly použít jako inspiraci pro hru mimo tablet. Můžete si vyrobit vlastní hračky nebo zabavit děti zapojením do vaření a pečení. Zdarma si můžete instalovat aplikaci EDA PLAY TOBY a na www.edaplay.cz/aktivity stáhnout pracovní listy. Děti potěší omalovánky, vystřihovánky nebo úkoly s bludištěm a spojováním shodných obrázků. Aplikace EDA PLAY PAULI je příběh dne holčičky, kterou děti ráno probudí a prožijí s ní celý den. Při plnění úkolů v aplikaci jí děti uvaří kaši k snídani a pomohou postavit z kostek věž. Hru na tabletu můžete doplnit skutečnými barevnými kostkami a procvičovat jemnou motoriku nejen plněním úkolů v tabletu, ale také mimo něj. V aplikaci EDA PLAY ELIS děti objevují, co zajímavého se skrývá za dveřmi, za kterými najdou krokodýla nebo kamaráda Davida, kterému pomohou vyčistit brýle, oholí dědův plnovous a společně s holčičkou Elis upečou dort. Až budete mít dort upečený v aplikaci, zapojte děti do pečení skutečného dortu. To bude dobrota!

Používáním a nákupem aplikací z rodiny EDA PLAY podporujete činnost neziskové organizace EDA. www.eda.cz www.edaplay.cz


10 Rozjezd

TOP 10

1

... věží svrchu

Eiffelova věž, Paříž

2 Šikmá věž, Pisa

3 Žižkovský vysílač, Praha

5

Foto: Google Maps

CN Tower, Toronto

Big Ben, Londýn

6 Petřínská rozhledna, Praha

8 Daliborka, Praha

4

7 Sky Tree, Tokio

9 Ještěd, Liberec

10 Fernsehturm, Berlín


Chcete

samolepky?

Chcete je až do schránky spolu s celým časopisem? Objednejte si ČILICHILI až domů jen za 25 Kč měsíčně a ke každému číslu dostanete navíc originální samolepky. Tyhle jsme například rozdávali k tomuhle vydání. A pozor, nemusíte být ani zákazník Vodafonu. Abyste si zařídili předplatné na rok, pošlete SMSku ve tvaru CILI ROK JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC (třeba: CILI ROK JIRI NOVAK KRATKA 16 PRAHA 19000) na číslo 90211. A pak už jen slovy ANO CILI odkývněte žádost o potvrzení, která vám obratem přijde. Hotovo, hned příští číslo za vámi dorazí samo na požadovanou adresu.

www.cilichili.cz/predplatne


12

Téma


ČiliChili 1 | 2018

Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia, Michael Kratochvíl Ilustrace: Karolína Slováková

Spolubydlící Z mileniálních mamánků parazitujících na rodičích už je trochu unavené klišé. Ale lidé, co sdílí byt? To je, přátelé, regulérní fenomén. Spolubydlení je něco, co si vyzkoušela většina z nás. Aspoň tedy v nějaké formě, kterých je, mimochodem, spousta. Krátkodobě bydlení sdílíme na táborech, školeních a soustředěních, dlouhodobě na internátech, kolejích a privátech. V dospělosti se mačkáme v kasárnách, klášterech, squatech, ubytovnách, hostelech a někteří z nás ve vězeních. Ke stáří se zase začneme uchylovat do pečovatelských domů a důchodcovských komunit. Dalo by se vlastně říct, že spolubydlení je něco, co nás provází po velkou část našich životů, a že léta, která prožijeme v osamocení svých bytů, jsou víceméně výjimkou z pravidla. Dobrá, to možná přeháníme, ale dost možná se situace zanedlouho změní. Lidé spolu totiž sdílí domácnost čím dál častěji a nejde v žádném případě jen o studenty nebo důchodce.


14

Téma

ezi lety 2005 a 2015 vzrostl počet dospělých spolubydlících v USA o neuvěřitelných 39 %. ve společných domácnostech tam dnes žije skoro třetina lidí ve věku 18–31 let, zatímco v roce 1968 to bylo pouhých 6 %. Velmi podobné je to i v Evropě. Třeba v Anglii se za posledních šest let zvýšil počet čtyřicátníků sdílejících jeden byt o skoro 200 %, počet padesátníků o 300 %.

Postadolescenti Důvodů pro takový velký nárůst je spousta. Jedním z hlavních je trend odkládat závažné životní kroky, jako je založení rodiny a rození dětí, na čím dál vyšší věk. Je tak rozšířený, že pro něj sociologové vytvořili zvláštní výraz „postadolescence“. Postadolescent nežije s rodiči, ale nezaložil ještě rodinu, pracuje, ale daleko více si váží svého volného času a okruhu přátel. Stále vyšší počet příslušníků téhle skupiny si sociologové vysvětlují tím, že vyrůstáme v daleko nejistějším prostředí, než ve kterém vyrůstali naši rodiče. V jejich případě bylo normální ve dvaceti

se oženit či vdát, založit rodinu a usadit se na jiném základě než na principu „já vydělána zbytek života v jednom zaměstnání. Dnes vám a ty budeš poslouchat“. V Německu bylo ale založení rodiny a koupě bytu znamená, v 70. letech těchto komunit tolik, že se pro že si na trhu práce pohoršíme, protože Bydlel jsem jeden čas s divpřestaneme splňoným párem. On studoval nějaké vat ideál mladého, bojové sporty a občas mě flexibilního člověka znenadání napadl. Taky mám bez závazků. Dnešní podezření, že naváděl svou mladí lidé sice mají partnerku, aby se mnou flirtonekonečně více vala, aby měl záminku mě zbít. možností, kam svůj život nasměrovat, ale zároveň i daleko menší jistotu, že se o ně ně dokonce vžila zkratka WG (Wohngemeinněkdo postará, když ho nasměrují špatně. schaft nebo Wohnkollektiv). Když radikální Trend prodlužování mládí není samo- generace dospívaly, začal se ze společného zřejmě jediným důvodem, proč se spolu- bydlení vytrácet sociálně protestní a ideolobydlení množí. Má na něj velký vliv nárůst gický náboj. WG sice fungují dodnes a proti sdílené ekonomiky, která nabourala tradiční establishmentu se pořád tak trochu vymezují, představu o tom, že je potřeba něco vlast- ale ke spolubydlení je spíš táhne touha bydnit, abychom si to mohli užívat. Sociální sítě let v atraktivní lokalitě a nemuset kvůli tomu umožnily vznik a udržování malých komu- prodávat orgány na černém trhu. nit, které se ve formě spolubydlení vlastně jen překlopí do reálného světa. Ve světě má Dělba nájmů navíc spolubydlení dlouhou tradici. Napří- Nájmy rostou, rostou rychle, všude a růst klad v Německu a Anglii nebo v USA fun- budou i nadále. Průměrná evropská rodina gují komunity spolubydlících už od 60. let. utratí za bydlení kolem čtvrtiny příjmů, což Původně to byly sociální experimenty, které ještě nezní tak zle. Údaje o cenách bydlení se snažily najít radikální alternativu tradiční ve velkých městech jsou ale o dost děsivější. rodiny. Chtěly odstranit z vedoucí pozice Třeba v Německu a ve Francii zaplatí nájemce autoritářského otce, založit vzájemné vztahy za třípokojový byt v centru 67 % průměrného


15

ČiliChili 1 | 2018

příjmu – a to jsou na tom ještě zdaleka nejlépe. Ve Velké Británii vyšplhají náklady na 84 %, v Itálii na 85 % a v Česku na 101 %. Hůře jsou na tom jen Slováci a Rumuni se 120 %. Skupinou, která se s tímto nepoměrem potýká nejvíce, jsou samozřejmě mladí lidé. Generace, která nastupovala do práce během finanční krize (a vlastně i po ní), byla nucena spokojit se s nižšími platy než jejich předchůdci a na nájmy ve velkých městech a jejich atraktivních čtvrtích její příslušníci zkrátka nemají. Jedna z mála možností, jak to obejít, je právě spolubydlení.

chytré statistiky z espolubydleni.cz

Kde společný byt můj

56 % 40 % 4 %

V našich končinách máme se spolubydlením daleko méně zkušeností než ve zbytku Evropy (což je možná jeden z důvodů, proč tak sveřepě nenávidíme squatting). Za socialismu u nás takřka neexistovalo, protože nebylo legální pronajímat byt a lidé se ve dvaceti letech brali a zakládali rodiny. Dnes jsme se se zbytkem světa v podstatě srovnali, hlavně proto, že naše příjmy přestávají stíhat cenové nároky života v metropolích. Podle našeho největšího serveru zaměřeného na inzerci spolubydlících eSpolubydlení.cz se 56 % sdílených domácností vyskytuje v Praze a Brně a dalších 40 % v krajských městech. Nájmy v těchto městech za poslední rok až na výjimky dramaticky rostly (v Praze o 10 %, v Jihlavě a Českých Budějovicích o 17 % a v Olomouci dokonce o 20 %), zatímco platy takový vysoký skok rozhodně nečeká. Zdá se, že pro mileniály, kteří vidí smysl života v usrkávání latte v intelektuálních kavárnách hip čtvrtí, bude spolubydlení čím dál častějším řešením, jak překlenout propast mezi příjmy a náklady na bydlení. Ze spolubydlení se díky tomu už dnes stává regulérní životní etapa a dost možná se z ní vyklube i nějaká nová forma rodiny. Sociologové koneckonců už od 90. let operují s termínem „zvolená rodina“. Ta se neskládá z pokrevních příbuzných, ale ze skupiny přátel, bývalých a současných partnerů, kteří si navzájem poskytují podporu, projevují náklonnost a lásku. Zvolená rodina spolubydlících to prostě jen dotáhne na vyšší level v tom, že spolu budou sdílet byt nebo dům. Když to vezmete kolem a kolem, tak spolubydlící vlastně váš životní partner je. Akorát se k sobě nastěhujete hned první den a konflikty nemůžete zažehnat usmiřovacím sexem.

největší zájem o spolubydlení

srpen–září Podíl měst na spolubydlení

Praha a brno

krajská města

okresní města

nejvíce nabídek na spolubydlení

45 % 40 0 % 15 % Panelák

Cihlový dům

Rodinný dům

spolubydlení podle velikosti bytu

12 %

26 6% 6 % 40 40% 0% 0%

1 + 1 (kk)

2 + 1 (kk)

14 4% 4 + 1 (kk)

3 + 1 (kk)

8% 5 + 1 (kk)

stáří spolubydlících

70 % 12 % 18 % 18–29 let

30–39 let

39+ let


16

Téma

když spolu žijou dědové Může se zdát, že spolubydlení je doménou studentů a mladších ročníků obecně. Ale není to pravda. Ve světě existuje hned několik modelů spolubydlení, které se týká všech generací. A některé se začínají prosazovat i u nás.

Důchodcovské komunity

Komunitní bydlení pro důchodce v arizonském Sun City vypadá impozantně.

Mezigenerační spolubydlení Se společným bydlením seniorů a mladých lidí experimentuje řada projektů. Třeba nizozemský pečovatelský dům Humanitas nabízí už od roku 2012 část ubytovacích kapacit studentům, kteří zde mohou bydlet zdarma, ale musí minimálně 30 hodin měsíčně věnovat dobrovolnické práci se seniory. Koncept se osvědčil a přejaly ho dva další pečovatelské domy, podobné programy fungují i ve Francii a v USA. V Rakousku zase velmi dobře funguje cohousingová komunita Lebensraum, ve které spolu žijí penzisti s matkami-samoživitelkami.

Nejvíce seniorských komunit funguje v USA, kde se do takzvaných „gated retirement communities“ stěhují lidé na stáří běžně. Areály mají vrátnici s ostrahou, každý člen bydlí v samostatném domě a všichni sdílejí společné centrum, kde je restaurace, sportoviště, bazén, sál pro kulturu a také stálá lékařská ordinace, rehabilitace a další služby. U nás vznikla komunita spolubydlících seniorů ve vesnici Brod nad Dyjí. Tvoří ji malé bezbariérové nízkoenergetické domečky s dispozicemi od garsonky po třípokojový byt, které sdílí venkovní park a záhumenky. V areálu je neustále přítomna hospodyně a správce, který funguje jako „taxikář“ a vozí v případě potřeby obyvatele k lékaři nebo na nákupy. Nedaleký hotel vaří pro zdejší komunitu meníčka. Jelikož jde o nejteplejší místo v republice a nedaleko leží vyhlášená rybářská oblast Mušovských jezer, je o bydlení velký zájem a pravděpodobně bude růst.


ČiliChili 1 | 2018

Cohousing Cohousing je forma spolubydlení, ve kterém spolu funguje několik rodin. Každá bydlí ve svém domě, sdílejí společné prostory a starají se o ně, pomáhají si s hlídáním dětí, péčí o seniory, pořádají společné akce. Hodně jich je k nalezení ve Skandinávii, Nizozemsku a Německu. U nás se zatím cohousing příliš neujal a funguje tak jen několik komunit. Například 9 pramenů ve Starém Jičíně, Těšíkovská Bydlina u Olomouce nebo Kmen v Říčanech u Prahy.

Baugruppe Baugruppe je cohousing v jednom domě, který si jeho obyvatelé navrhli a postavili tak, aby vyhovoval jejich představám a potřebám. Výhodou je finanční úspora, která je v porovnání s vlastním bytem až třetinová, a také fakt, že se komunita spolubydlících na všem podílí. Od hledání místa na stavbu přes zpracování projektu až po samotné bydlení. Většinou také bývají v přibližně stejném věku a mají přibližně stejně staré děti, takže se jejich spolužití samovolně rozrůstá o další generace. První baugruppy začaly vznikat v 60. letech ve Skandinávii, kde se experimentovalo s domy s malými byty sdílejícími kuchyně, společenské prostory a výchovu dětí. V 90. letech se rozrostly do dalších států Evropy a USA a fungovaly hlavně v ekologických komunitách. V současnosti funguje nejvíce baugrupp v Německu a v Dánsku, kde tímto způsobem žijí asi 3 % obyvatel a spolubydlící projekty tvoří až desetinu novostaveb. U nás už v roce 1999 vznikl podobný projekt v Hostivici, kde parta absolventů architektury sdružená kolem Ivo Slamjáka postavila dva bytové domy s malými startovními garsonkami. V současnosti se ve stejné obci plánuje výstavba společného domu komunity kolem architektonické kanceláře baugruppe.cz. Další by mohly vyrůst v Brně a Žďáru nad Sázavou, kde pro ně chce radnice vyčlenit část rozvojového území.

Ekologický cohousingový projekt v britském Springhillu je založený na soužití s přírodou.

Gigabyt Experiment občanského sdružení Ramus, které se zabývá zlepšováním podmínek pro lidi s fyzickým postižením. Na podzim 2016 si v centru Prahy pronajali čtyřpokojový byt, který spolu obývají lidé s postižením i bez něj. Stálých obyvatel tu žije šest, dvě místa jsou vyhrazená hendikepovaným lidem, kteří si takové spolubydlení chtějí vyzkoušet. Řád bytu je zařízený tak, aby byl od šesté večerní do osmé ranní k dispozici aspoň jeden ze spolubydlících, který může zafungovat jako asistent. Jinak to zde běží jako v úplně normálním spolubydlicím bytě. Na nájem se skládají všichni, všichni se i dělí o domácí práce, vaření, pořádají se společné akce, víkendové výlety i výlety do hospody.

Jeden čas jsem žil se spolubydlícím, který byl posedlý druhou světovou válkou a nacistickým Německem. Před spaním si četl Mein Kampf a jeho spolužáci tvrdili, že ve škole na záchodech maluje švabachem rasistické nápisy. Jo, a taky sbíral nože.


18

Téma

Ze spolubydlení jsem měl depky Alan hrdlička si spolubydlením prošel před pár lety a rozhodně by ho jako životní styl nedoporučoval.

Jak jste ke spolubydlení přišel? Bylo to v době, kdy jsem se rozváděl a musel jsem prodat byt, ve kterém jsme žili. Posledních pár měsíců jsem v něm bydlel s kamarádem, který se taky rozcházel, takže jsme se pak nastěhovali spolu na privát. Litoval jste toho někdy? Z počátku ne. Připadalo mi super zbavit se spousty věcí, užívat si svobody a připadat si zase jako student. Problémy nastaly, až když se kamarád odstěhoval a já si hledal náhradu. Kde a jak jste hledal? Dal jsem si inzerát na byty.cz a ještě k tomu na espolubydlení.cz. Během pár dnů jsem měl dvacet odpovědí, protože to byl hezký byt ve vilové čtvrti se zahradou. Z těch dvaceti odpovědí jsem ale polovinu okamžitě vyřadil. Psali třeba lidi, co smlouvali o ceně, asi čekali, že jejich bydlení budu dotovat ze svého či co. Nebo se ptali, jestli nevadí, že mají tři psy. Jiný zase k odpovědi přiložil pět svých fotek v plavkách z dovolené, ať prý vidím, jak vypadá. Ty aspoň trochu normální jsem pozval na návštěvu, na kterou se polovina z nich nedostavila. Z těch zbývajících jsem zase musel vyřazovat. Jeden mi třeba oznámil, že jestli tu má bydlet, tak chce můj pokoj. Další se ptal, jestli je k dispozici víc parkovacích míst, že vozí z Německa auťáky a potřebuje někde postavit nákladní návěs. Třetí byl kuchař v hotelu a byl zklamaný, že nemáme mrazák. Potřeboval někde skladovat maso, které kradl v práci. Prostě hromada podivínů. Vybral jste někoho? Bydlel jsem během asi tří let se čtyřmi lidmi. První byl fajn kluk, někde ze severu Čech, ale měl hrozné kamarády. Ti za ním jednou za čtrnáct dní přijeli na víkend. V pátek odpoledne přijeli, vybalili kořalku a piko a táhli mejdan do neděle do večera. Takže jsem to musel ukončit, protože domácí to nedával a  já taky ne. Další se zdál taky v pohodě, bydleli

jsme spolu skoro dva roky a společně jsme To ale neznamená, že by to takhle mělo být se stěhovali do velkého bytu přímo v centru pokaždé, ne? Prahy ke dvěma holkám. Jedna z nich, maji- Asi ne, ale je naivní si představovat, že ve spotelka bytu, právě prodala firmu a procházela lubydlení to funguje jako v Přátelích. Pokud duchovní obrodou. Rozhodla se, že ji peníze nevyhrajete loterii a netrefíte na dokonalé nezajímají, bude cestovat po světě a že u ní spolubydlící, tak budete sdílet své nejužší můžeme bydlet jen za pár stovek na inkaso. soukromí s  lidmi, které minimálně zpoTo zní dobře, ne? Jo. Jenže ona se Můj spolubydlící nám po  dvou měsících tvrdil, že se mu zabil vrátila, z  odhodlání žít prostým, bratr v autě. Po dvou duchovním životem měsících jsme zjistili, že nezbylo nic. Nejbratra sice má, ale že si dřív mě vystěhovala z pokoje do kamrjeho smrt vymyslel, aby líku u vchodu. Pak nemusel platit nájem. začala zvedat nájem. Vyhodila uklízečku, kterou jsme si platili, a rozhodla, že peníze čátku moc neznáte. A jsou to nejspíš lidi, budeme dávat jí a ona bude uklízet. Což kteří si z nějakého důvodu nemůžou dovonedělala, ale peníze si brala. Do toho se při- lit žít sami. Mají problémy s penězi. Řeší rozdaly problémy s tím mým spolubydlícím, který padlé vztahy, osobní problémy. Chtějí bydlet přestal platit nájem a občas se třeba týden v populární čtvrti, kde jsou drahé nájmy, aby neukázal. Když jsme ho pak jednou odchytili to měli blízko domů z kalby. O spolubydlení mezi dveřmi, tak tvrdil, že je psychicky na dně, jsem slyšel skvělé historky, ale daleko víc jich protože se mu zabil bratr v autě. Po dvou je dost děsných a sám jsem jich hodně zažil měsících jsme zjistili, že sice bratra má, ale na vlastní kůži. že je živ a zdráv a že si jeho smrt vymyslel, Takže spolubydlení nedoporučujete? protože nechtěl platit nájemné. Myslím si, že je to způsob života, který vyhoTo už zní hůř. vuje lidem, jimž je spousta věcí jedno. Pro stuVážně nepřeháním, když řeknu, že jsem denta a člověka na začátku dospělého života je začal mít z bydlení deprese. Nebavili jsme to ideální. Ve čtyřiceti letech by člověk asi měl se, všichni jsme bývali zavření u sebe v poko- mít nějaké své soukromí a nepodávat si ráno jích, já chodil domů pozdě v noci, abych se dveře na záchod s třemi cizími lidmi a hádat s nikým nemusel vídat. Komunikovali jsme se s nimi, kdo vypil mlíko do kafe. přes takové ty pasivně agresivní vzkazy na samolepkách na ledničce. Jeden třeba zněl: „Až zase budeš vařit, tak prosím vyvětrej, ať ty smrady nemusím čuchat.“ Nebo: „Nevím, kdo se mi o víkendu válel v posteli. Mám na ní hnusné fleky.“


20

Téma

o t e ž , e s m Děsí í č n o k s u o jedn

David Grudl je úspěšný programátor, publicista a sociálněsíťový živel. Před časem se rozhodl, že se odstěhuje ze svého vlastního bytu do pronájmu, který sdílí se dvěma spolubydlícími.


ČiliChili 1 | 2018

Jak jste ke spolubydlení přišel? Než jsem spolubydlení vyzkoušel, tak jsem si absolutně nedokázal představit, že bych s někým sdílel byt. Žil jsem sám v krásném velkém bytě, extrémně mi vyhovovalo, že v něm nikdo jiný není, že se na nikoho nemusím ohlížet. Pak jsem se ale rozhodl, že už nechci bydlet ve Stodůlkách a že bych chtěl někam blíž k  centru. Kamarád mi nabídl, že se můžu na pár měsíců nastěhovat k němu, ale že v tom bytě žijí ještě dva spolubydlící. Moje reakce byla: „V 35 letech máš dva spolubydlící? Nejsi divnej?“ Takže jste do toho nešel? Naši diskusi o tom, jestli je sdílení bytu v našem věku normální, nebo ne, poslouchala kamarádka a najednou mi říká: „Hele, od nás z bytu teď odchází jedna holka a děláme konkurs na spolubydlícího. Nechceš to zkusit?“ A mně to začalo vrtat hlavou. Uvědomil jsem si, že mě osamělé bydlení už vlastně úplně nebaví. Litoval jste toho někdy? Ani na okamžik. Vážně? Přece se občas člověku může zastesknout po tom, jak chodil po bytě v trenýrkách. No, to já pořád dělám, protože pracuju z domu a holky chodí do práce. Ale jo, jsou okamžiky, kdy ke mně třeba přijde nějaká přítelkyně a já se snažím si vzpomenout, jestli jsme v bytě sami, nebo jestli se máme krotit. Na spolubydlení dospělých lidí je fajn, že každý má nějaký svůj společenský život. Není to tak, že bychom věčně byli v bytě tři. Máte se spolubydlením zkušenosti i z dřívějška? Z kolejí nebo privátu? Mám, na vejšce jsem bydlel na privátu, kde to bylo podstatně horší. Spali jsme tři v jednom pokoji. Bratránek, který s námi bydlel, si tam přivedl slečnu. Svou první slečnu. No a my jsme předstírali, že tvrdě spíme, abychom mu to nepokazili, a hrozně jsme mu fandili, ať se to povede. Zásadní rozdíl je v tom, že tehdy to byla nutnost a dnes je to volba. Jsou mezi spolubydlením z nutnosti a spolubydlením dobrovolným nějaké paralely? U obojího je důležité si na rovinu a v klidu říkat věci, co vám vadí, a nedělat věci, které vadí zase těm druhým. Prostě být normální a ohleduplný. U obou taky záleží na tom, s kým bydlíte. Zažil jsem spolubydlícího, se kterým jsme měli velké problémy – a něco takového dokáže úplně otrávit život. Na život s nepříjemným člověkem si nezvyknete.

21

Jak rychle si člověk zvykne a okamžitě si našel spolubydlící, aby na to na život s fajn lidmi? nemusel myslet a měl kolem sebe neustále Mně to trvalo asi měsíc. Nastěhoval jsem se kamarády. Osobně bych si tipnul, že takov listopadu, pak byly Vánoce, a když jsme se vých domácností bude přibývat, protože to druhého ledna sešli, tak už jsem se cítil jako zapadá do současného životního stylu. Lidé doma. Do té doby jsem se v bytě cítil pořád se později berou, mají později děti, chtějí jako na návštěvě. Dokonce jsem si i zubní kar- si déle užívat svobody. Spolubydlení je pro takový životní styl ideální, nehledě k tomu, táček bral zpátky do pokoje. Co je na spolubydlení nejlepší? Jednou jsme se se Společenský život. spolubydlící pohádali. Kolikrát přijdu domů a  doma probíhá Druhý den jsem ji přistihl, párty. A  ne takové jak mi na jídlo v ledničce ty obvyklé mejdany, stříká čistič na okna. jako že se pozvou kámoši a jen se sedí, kecá nebo třeba kouká na filmy. U nás se hrají že lidem šetří peníze a můžou díky sdílení společenské hry, navíc na ně chodí lidi, které nákladů bydlet ve čtvrtích, kde by sami nájem mnohdy neznám, a hodně často holky. Hezký. bytu neutáhli. Já třeba peníze řešit nemusím, Prostě samá pozitiva. ale stejně je fajn, že když jedu na dovolenou, Co na to říkají vaši známí? tak nemusím myslet na to, že kromě ní plaJe jim to trochu divné, stejně jako to bývalo tím ještě prázdný byt v Praze. divné mně. Většinou mám tendenci je ujišťo- Není to jen snaha prodloužit si mládí? vat, že jsem fakt v pohodě, že jsem nezkra- Spíš bych řekl, že jsou lidé, kteří si mládí chtějí choval. Že spolubydlení není životní nutnost, prodloužit, a spolubydlení díky tomu najdou. ale moje volba. Nedávno za mnou přijel A proč by vlastně ne? Přece není nic špatného na návštěvu kamarád, který žije a pracuje na tom, že si někdo chce užívat. Ze zkušenosti na Ukrajině. Sedíme, já mu vykládám, že je vím, že takový způsob života neznamená jen všechno ok, a úplně jasně na něm vidím, že mi večírky a odsouvání zásadních životních roznevěří ani slovo. Po dvou dnech, když odjíž- hodnutí. Patří k němu i chuť něco sdílet, potkáděl, tak se s námi všemi objímal a pořád opa- vat lidi a něco jim dávat. Jeden kamarád ze koval, jak mi to bydlení hrozně závidí a že stejného důvodu nabízí spolujízdu přes Blauž chápe, co na tom mám, a jak se netěší BlaCars, ačkoli peníze na benzín nepotřebuje do Kyjeva do svého prázdného bytu. a příspěvek si ani nebere. Dělá to jen proto, že Co říkají vaše známosti na to, že sdího baví mít kolem sebe lidi. Ti lidi zase ocení, líte byt se dvěma dámami? že pro ně přijede Lexus za tři miliony. Moje bývalá přítelkyně to nesla velmi těžce, V čem vás spolubydlení nejvíce změnilo? i když paradoxně sama taky bydlela se spolu- Když se přestěhuju z bytu, který mám sám bydlícím. Teď mě napadá, že díky tomu, jak si pro sebe, do jednoho pokoje, tak se logicky spokojeně žiju, tak ani nemám potřebu si hle- musím zbavit nějakých věcí, protože se mi dat přítelkyni. Třeba nedávno jsem se s jed- tam prostě nevejdou. Když jsem se stěhoval, nou slečnou vrátil domů z párty, a asi dost tak jsem jimi zarovnal mamince sklep. Většinu pozdě, protože jsme v kuchyni potkali Verču, z těch věcí jsem už rok nepotřeboval, a to si která zrovna vstávala. Tak ji zveme, ať si s námi pak člověk uvědomí, kolika zbytečnostmi se dá panáka, když je sobota. A ona na to, že obklopuje. Snažím se být minimalista. super, ale že není sobota, ale čtvrtek, takže si Přemýšlíte někdy, co budete dělat, panáka nedá, ale že nám udělá snídani. Kde až tahle fáze vašeho života skončí? bych takovou druhou našel? Mě to popravdě řečeno děsí, ale samozřejmě Rozmáhá se tenhle styl bydlení? chápu, že to jednou nastane. Asi bych byl rád, Nedávno jsem se bavil s Ondřejem Austem, aby to dopadlo jako v Přátelích. Ti se rozešli co dělá Médiář. Taky začal spolubydlet a taky až ve chvíli, kdy každý z nich měl někoho nebo si to hrozně chválí. Další kamarád se rozvedl něco, co jim ten společný vztah nahradilo.

<


22

Téma

i m á v s o c , i t sdílí telku

u by t, který spol prostředí než ího jš ně ž ěč čím vd i, ní sitkomů ne dné místnost Pro scenárist y se odehrává v je i ci. Většina děje din hromadě a kvůl je í po od y ur zk he so sdílí ne á otagonisti jsou nik pr vz ni ž ich čím , vš , hy et ecí ploc se šetří rozpoč nimi vznikají tř přímo hemží. m rozdílům mezi spolubydlícími se vy ba jejich povahový zá ní viz le te y jin dě u, že humor. Není div

/ The Odd Couple r pá Podivný

FRIENDS/ Přátelé

ther/ How I Met Your Mo al zn po Jak jsem vaši matku

(1994–2004) (2005–2014) hel, Ross, Chandler příběh, jak žil v jed(1970–1975) Monika, Phoebe, Rac m teré Ted vypráví svým dětem ve k h, nlícíc Ma byd na  ech byt h ícíc sed sou a Lily, tajně miloval vou Praotec sitkomů o spolu a Joey žijí ve d nom bytě s Marshallem ení pánové v malém psychopat, Monika em ovš rizován psychoje tero spolu bydlí dva rozved ebe yl a b Pho in u. tan ě to byla diva- hat á, kamarádku Rob odn zlen ma Pův u. roz hel ttan Rac nha í, Ma zivn orem Barneym. na  bytě obsesivně kompul ickým sexuálním predát ně seriál, kreslený je transvestitním pat m svý ý matku. van ch tizo jeji ma delní hra, pak film, násled kal trau pot Chandler - Pak jednoho dne a předloni se začala uální predátor. Jediný nor sex je seriál, obnovený seriál ey a Jo em otc hni ze, kde dva rozveRoss, pročež se mu všic vysílat další obnovená ver Perry mální člověk je ler“ and „Ch w tthe Ma jí dené páprdy hra posmívají. 2 Broke Girls/ a Thomas Lennon. 2 $ocky (2011–2017) od jak živ a, byd lí Ma x, kte rá byl a chu dá , která je chudá line aro s C v jednom bytě přišel o majlant od chvíle, kdy její tatínek na burze. e opravdu Tyhle lidi znát ne, intimně. oni vás lokdo ale vy je jo. má í než je člověku bližš ydlící. televizní spolub


23

ČiliChili 1 | 2018

eory/ The Big Bang Th třesku o éh lk ve ie Teor (2007–dodnes) nard bydlí v jednom Experimentální fyzik Leo a sociopatem Shelbytě s teoretickým fyzikem dbu se přistěhuje cho s pře donem. Naproti sexy sousedka Penny.

y Three's a Compan (1977–1984) ma kamarádkám Jack se nastěhuje ke dvě prudérnímu domáJanet a Chrissy a kvůli gay. To vede k řadě je že , címu musí předstírat e až donedávna tož pro , ací situ humorných rační, abychom leg museli být televizní gayové se jich nebáli.

y It's Always Sunn ia ph el ad il Ph In

Will and Grace/ Will a Grace (1998–2006) řkou Grace. Je gay, Will spolubydlí s návrhá é postavičky, což ale už není v roli humorn sivní zábavy. Tu gre pro ěst seriálu vyneslo pov á postavička Jacka, mu zároveň kazila humorn ů, že to ani není typ snůška všech gay stereo n. ove obn iál ser byl vtipné. Letos

písaři Byli jednou dva (1972–1973) románu Gustava Klasika natočená podle zisté Bouvard pen í stv čer a Dv Flaub erta. ují těh z Paříže na vena Pécuchet se spolu ods se oddávají vědám kde kovskou usedlost, a umění.

é cházel z bohat o p í c lí d by lu o Můj sp i tím životní nutnost é it č r u a y in d o r al l. Třeba si odmít pádem ignorova o lečení. Dával h prát špinavé ob ů, a když za ním všechno do pytl na návštěvu, přijela maminka dil a nechal si tak pytle vyho hno nové. od ní koupit všec

(2005–dodnes) And a Half Men/ čce provozující Two arti o p iál ser ný vtip ě Brutáln Dva a půl chlapa nis je narcisistní sociirský bar ve Filadelfii. De (2003–2015) acem, který chce být nastěhuje ke svému opat a bydlí v bytě s M Rozvedený patlal Alan se nk je milionář a DeniFra . gay čímu a úspěšnějasi je hez , ale ímu ák, tvrď u staršímu, bohatš och s tr oji pok m vychodno v je sův otec, ale bydlí vi. O víkendech společně nisova ses- šímu bratro De je e De m. rlie Cha m ea. slaboduchý ají Alanova syna Jak stěhují se k ní prů- váv tra, bydlí sice sama, ale a tihl které zrovna pos běžně ti členové party, a. rof ast kat nějaká

Chalupáři (1975) ena Humla jeho děti Upjatého kontrolora Evž kov, kde se nastěhuje odsunou z Prahy na ven pořád bydlí Bohuš em do chalupy. V té ovš ití. dož na  tu je rý Císař, kte


24

Téma

Atlas divných spolubydlících Ano, my víme, že vaši spolubydlící jsou andělé, co vám ráno přinesou snídani do postele, platí za vás nájem a na narozeniny vám uspořádají v bytě koncert Richarda Krajča. Jenže všichni takové štěstí nemají a na privátech se to hemží všelijakou cháskou.

Zloděj

Ti to dám pozdějc

Umělec

Člověk, který sdílení bytu chápe jako sdílení všeho. S klidem vám sežere štrúdl od maminky, vypůjčí si pár stovek z peněženky, co máte schovanou ve stole, a bude bezostyšně flirtovat s kýmkoli, koho si do bytu přivedete. Výčitky ani výhrůžky nezabírají, jediná možnost je všechno zamknout nebo nosit s sebou. A doufat, že kleptománii zaměří na někoho jiného a přinese domů třeba hezký nový televizor.

„Hele, tak zaplať nájem tentokrát ty a já ho zaplatím příště, ne? Jo, a mohl bys prosímtě koupit toaleťák a mejdlo? A kilčo bys mi půjčil? Já příští tejden beru, tak ti to pak dám.“

Pustíte si ho do bytu s tím, že za ním budou chodit modelky. Ve skutečnosti to budou bledé bytosti neurčitého pohlaví, které budou do hluboké noci žvanit v kuchyni, hulit balené cigarety a krást vám jídlo z ledničky. Kromě toho se budete bát uklidit, abyste náhodou nezlikvidovali nějakou uměleckou instalaci.

Pejskař Takový ten pocit, když vstáváte v pět ráno a berete cizího psa na procházku, protože by vám jinak zase načural do bot.

Dlouho jsem pátral, proč se nám tak často ztrácí z kredence sklenice. Když jsem jednoho dne uklízel a rozhodl se vysmejčit i u spolubydlícího v pokoji, našel jsem jednu sklenici pod jeho postelí. Až po okraj naplněnou močí.

Prase

Tichošlap

Člověk, který svou pouhou přítomností v bytě způsobuje nekontrolovatelný růst hub v koupelně, srsti v odtokovém kanálku sprchy a slizce nahnědlých skvrn všude jinde. Jeho pokoj je rodištěm lidstvu dosud neznámých substancí a plynů a nádoby ve vaší společné lednici by mohly být z fleku označeny jako biologická zbraň třetího stupně.

Víte, že tu je. Když jste u sebe v pokoji, slyšíte jeho opatrné našlapování v kuchyni. Občas ho dokonce zahlédnete, jak vyplašeně mizí za dveřmi svého pokoje. Není to duch, protože i soužití s opravdovým duchem by vám přinášelo více lidské interakce. Opatrně se ohlédněte. Nestojí vám právě za zády?

Vzkazopis Když jednoho dne nenajdete na ledničce nalepený pasivně agresivní vzkaz, jdete se potichoučku podívat, jestli váš spolubydlící náhodou nezemřel.

Slídil Byl otravný i v dobách předinternetových, kdy za vaší nepřítomnosti prolézal váš pokoj a zkoušel si vaše spodní prádlo. Dnes vám navíc přes sdílenou wifinu šmejdí v počítači a v historii prohlížeče zkoumá, jaké stránky jste sjížděli ve  čtyři ráno, když jste přišli z mejdanu.

Dramatik Jeho/její život je nekonečnou řadou pohrom a katastrof a vy jste jediný hromosvod a utěšitel, kterému se může svěřit. A to si jako myslíš, že si za to můžu sám/sama? Tak to ti fakt dík. To přesně potřebuju poslouchat, ty necitlivej hajzle!


25

ČiliChili 1 | 2018

Žrout

Poustevník

Sorry, já ti to ale říkal. Nic v tý lednici nenechávej, já všechno sežeru.

Je pořád doma. 365 dní v roce neopustí byt. Pozitivní je, že se většinou zdržuje u sebe v pokoji. A že to bývá většinou ajťák, takže aspoň funguje jako nonstop helpdesk. Proč nonstop? Protože JE FURT DOMA!!!

DJ Whooomp, whooomp, umc, umc. Normální lidi platí těžký love, aby ho slyšeli performovat. Umc, umc, whooomp, whooomp. Vy to máte zadarmo. Ve dne i v noci. Whooomp, whoooomp. Umc, Umc.

Obsesivní uklízeč Exhib

Hulič Celkem milý týpek, ale žít s ním je silně aromatická zkušenost a od chvíle, kdy přitáhl do svého pokoje tu divnou bednu, vám podezřele narostly účty za elektřinu.

Marně vzpomínáte, kdy jste naposled vkročili do kuchyně, abyste tam nenachytali nahatého spolubydlu, jak v předklonu zkoumá obsah ledničky. Rovněž marně vzpomínáte, kdy jste naposled dostali chuť na vajíčka s klobáskou.

Že s ním žijete, poznáte ve chvíli, kdy se přistihnete, že snídáte nad dřezem i v práci a začíná vám vonět Domestos.

Hekal Jedinec, o jehož milostném životě víte tolik podrobností, že vás napadá, jestli náhodou nejedete v nějaké formě švédské trojky.

Někdo, s kým to jiskří Je hrozně milej. Vždycky, když je vám mizerně, tak si udělá čas a vytáhne vás z chandry. A když přijde z fitka, tak úplně krááásně voní. Proč vám vlastně všichni tvrdí, že začínat si něco se spolubydlícím je cesta do pekel?

Pařmen Mít v bytě sem tam večírek je fajn. Když se ale mezery mezi jednotlivými večírky zkracují a pařby se slévají do nekončícího alkoholového oparu, možná vás napadne, že jste radši měli jít přece jen bydlet do toho kamrlíku u sedmdesátileté tetičky, co vám dohazovala maminka.

Neustále do mě hučela, že nesnáší mou kočku a ať ji dám pryč. Když jsem podlehla, tak šla a přinesla domů dvě jiné.

×


26

Ä&#x152;umenda


27

ČiliChili 1 | 2018

STRACH,

KAM SE PODÍVÁŠ

Prádelny, bary, obchody, kavárny, obýváky – svítící televizní obrazovky se zprávami plnými nemocí, terorismu a válek najdete ve Spojených státech doslova na každém kroku. Jakou silou vlastně znepokojivé zprávy působí na lidské podvědomí? Žijí Američané v úzkosti, které nelze uniknout? Stírá kabelovka hranice mezi tím, co je imigrace, co terorismus a co třeba epidemie eboly? Tyhle otázky si položil fotograf Michael P. Amato ve své sérii Fear Culture, USA. Podle něj média vyzdvihují znepokojivé novinky a zahlcují jimi své diváky v rutinním prostředí, ať už jde o vlastní domov, nebo veřejně navštěvovaná místa. Neustále tak zasahují každodenní život lidí skrze zdánlivě neškodnou obrazovku. Podvědomě ovlivňují naše názory a rozhodnutí, což ale za „neškodné“ rozhodně považovat nemůžeme. Foto: Michael P. Amato, www.michaelamatophoto.com


28

Čumenda

STRACH Z „TĚCH DRUHÝCH“. STRACH Z NEZNÁMA. STRACH Z NEPŘÁTEL NEBO HROZEB, KTERÉ BY NÁM MOHLY VZÍT TO, CO JE PRO NÁS NEJCENNĚJŠÍ.


Ä&#x152;iliChili 1 | 2018

29


30 Pokec

Mezi světovými znalci je Zdeněk Liška hvězda prvního řádu. Doma, tedy u nás, ale tohohle skladatele filmové hudby nezná skoro nikdo. Novinář Pavel Klusák se ho pokusil připomenout ve svém dokumentu „Hudba Zdeněk Liška“. Tak jsme si s ním o tomhle neuvěřitelném a úplně zapomenutém géniovi povídali. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl, YouTube, Profimedia

Muž, který dal syntezátor do Osady havranů Proč o Liškovi víme tak málo? Proč ho neposloucháme a neučíme o něm ve školách? Důvodů bude asi víc. Ale největší roli hraje skutečnost, že u nás nebylo zvykem vydávat filmové soundtracky. Vzpomeňte si, jaká to byla senzace, když si Ondřej Soukup zařídil vydání hudby k Bony a klid. Panton vydal jen jednu kompilaci Zadáno pro film, což byl profil Filmového symfonického orchestru a Liška tam má asi tři skladby. Jeho hudbu tím pádem můžeme slyšet opravdu jen ve filmech. I hudba k oskarovému snímku Obchod na korze vyšla v USA. Zachovala se někde v původní podobě? V archivech, na magnetofonových studiových pásech? Při výrobě každého filmu se vyrábí zvlášť tři zvukové stopy: dialogy, ruchy a hudba. Těch hudebních se ale bohužel zachovalo naprosté minimum. Spousta zajímavé hudby je tím pádem nepoužitelná. Já jsem se třeba prokoukal všemi africkými cestopisy Hanzelky a Zikmunda, kteří z nějakého důvodu nenatočili v Africe autentickou hudbu, a Liška ji proto vytvářel ve studiu. Což je strašně zajímavé, protože on exotickou hudbu nestudoval, ale prostě si ji vymýšlel. Říkal jsem si, že na těch čtyřech dlouhých DVD přece musí být nějaký delší kus. Není. Je tam jen pětadvacet vteřin v titulcích a zbytek je utopený pod komentářem. Liška tvořil v období, kdy v české filmové hudbě působila spousta zajímavých autorů. Proč jste si vybral pro dokument právě jeho? Takhle – česká filmová hudba a skladatelé jako Luboš Fišer, Jiří Srnka, Svatopluk Havelka nebo William Bukový si zaslouží vlastní seriál. Liška je unikátní, protože jeho hudba přesahovala roli zvukového doprovodu. Pomáhala film dotvářet, dodávala do filmu něco navíc. Bavil jsem se o něm s Jurajem Herzem, který s ním tvořil. Vyprávěl mi, jak si s Liškou sedl režisér a vyprávěl mu, jak si hudbu představuje. On to s úsměvem odkýval, pak sbalil krabice s pásem, odnesl si to na svůj vlastní střihací pult a přinesl mu kompletní hudbu. Ne

pár témat, která se pak rozstříhají na různá místa, ale hotový soundtrack připravený na nasazení do filmu. Často ta hudba byla úplně jiná, než co si přál režisér. Zněla v jiných časech, měla jiný charakter, rytmus, dávala filmu další rozměr. Nechal si to každý líbit? Nevím o případu, že by kdokoli Liškovi jeho vizi odmítl. Vím ale o případech, kdy za to režiséři byli rádi. Stalo se to hned u jeho první zásadní práce, což byl Zemanův Vynález zkázy. Karel Zeman se prý při střihu filmu trápil. Liška mu přinesl hudbu a navrhl mu, že by věděl o způsobu, jak film přestříhat, zrychlit ho a s jeho hudbou ho sladit. Zeman, který byl tehdy vážený režisér, byl natolik moudrý, že ho poslechl. Vynález zkázy se díky tomu stal klasikou a nejexportovanějším československým filmem všech dob. Psal Liška i jinou hudbu než filmovou? Ne. Vždycky říkal, že „píše jen pod obrázky“. Byl ale výjimečný tím, že do žánru filmové hudby dokázal vstřebávat aktuální hudební dění kolem sebe. Když Kadár a Klos točili drama Obžalovaný, tak Liška přišel do studia, kam si objednal čtyři klavíristy, rozdal jim partitury, ale místo piana jim dal psací stroje. Při natáčení hudby pro Holubici vzal Vláčilovi šálu, zapletl ji do strun piána a vyráběl tak unikátní zvuky. Pracoval se studiovými efekty, s ruchy, kousky dialogů, používal velké pěvecké sbory jako hudební nebo i rytmický nástroj. Podobné postupy v tutéž dobu používala světová hudební avantgarda, která u nás byla takřka neznámá. On si to „odžil“ ve svém oboru filmové hudby. Byl také jeden z prvních experimentátorů s elektronickou hudbou. Začal s ní pracovat na začátku 60. let, což bylo hodně brzy i ve světovém měřítku. Některé zdroje uvádí, že dojížděl i do legendárního Polského experimentálního rozhlasového studia Eugeniusze Rudnika ve Varšavě, které s elektronikou pracovalo už v 50. letech. Já si ale myslím, že většina jeho elektronické hudby vznikala u nás.

>


Ä&#x152;iliChili 1 | 2018

31


32 Pokec

... HUDBA K FILMU LIŠÁCI, MYŠÁCI A ŠIBENIČÁK JE JEDNA Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH LIŠKOVÝCH PRACÍ VŮBEC. U SCÉNY, KDE MLADÝ JAN KRAUS CVÁLÁ NA KONI, SE VŽDYCKY ROZBREČÍM. V Praze tehdy působil člověk, který syntezátory stavěl, Liška k němu chodil, společně hledali a modulovali zvuky a vybíral si ty, které pak používal. Je hrozně zajímavé, že Liška používal elektronickou hudbu v úplně neočekávaných filmech. V Ikarii XB 1 je pochopitelná. On ale používal syntezátory i v Osadě havranů, ve filmu o pravěku, kde navíc z nějakého důvodu používal tak hluboké tóny, že je v tehdejších kinech nebylo možné slyšet. Pulzující elektronická hudba, místy snad až skoro techno, zní i v dětské animované pohádce Hermíny Týrlové Sněhulák. Vážně nevím, kdo jiný by si to dovolil. Složil i něco špatného? Koncem 70. let už byl unavený, potýkal se s cukrovkou a v hudbě se často opakoval. Navíc jak skládal pro takřka cokoli, tak se podílel na propagandistických dílech, jako byly seriály Nejmladší z rodu Hamrů, Muž na radnici nebo na válečné trilogii Otakara Vávry. Je to škoda, protože jeho hudby v těch seriálech a filmech není moc a skládání mu zabralo spoustu času. Opustil kvůli tomu třeba spolupráci s Věrou Plívovou-Šimkovou. Přitom hudba k filmu Lišáci, Myšáci a Šibeničák je podle mě jedna z nejkrásnějších Liškových prací vůbec. U scény, kde mladý Jan Kraus cválá na koni, se vždycky rozbrečím. Práci na Páni kluci už ale nestíhal a doporučil místo sebe mladého Petra Hapku, který se díky ní proslavil. Jiná věc je, že často skládal dobrou hudbu pro špatné filmy, a často právě tam jsem nacházel hrozně zajímavé věci. V polozapomenutých slovenských televizních filmech zní motivy z pravoslavných chorálů. V dost nekoukatelném filmu Dýmky hraje kapela Liškův jazz. Ve 30 případech majora Zemana je k nalezení obrovská spousta originálních hudebních motivů. Za nepříliš povedenou ale považuji jeho práci pro íránského šáha. Je pravda, že složil kuvajtskou hymnu? Údajně skládal návrhy hymny pro asi tři blízkovýchodní státy. Nevím, jestli si ten jeho návrh Kuvajt vybral, mně jejich hymna zní jak od Jaroslava Uhlíře. Pro Muhammada Rezá Šáha Pahlavího ale opravdu skládal.

Jednak hudbu k multimediálnímu památníku inspirovanému českým Kinoautomatem, který šáh viděl na výstavě Expo 68, a potom takovou patetickou zatěžkanou symfonickou suitu k 2500. výročí Perské říše. Dozvěděl jste se díky dokumentu o Liškovi něco úplně nového? Ono se o něm vlastně moc neví. Neměl rád publicitu, za svého života dal jediný rozhovor nějakému slovenskému časopisu. Jediná možnost, jak se o něm něco dozvědět, je zpovídat tvůrce, se kterými pracoval. Od nich jsem se dozvěděl, jaká osobnost to byla. Když mi Jan Švankmajer, jeden z nejznámějších a nejrespektovanějších filmařů, vypráví, že si netroufal Lišku požádat, aby mu složil hudbu. Že k němu měl celou dobu úctu a odstup, že si nedokázal ani představit, že by mu mohl něco vytknout nebo mu, nedejbože, vynadat. Není vlastně divné, že třeba Švankmajer je ve světě proslulý, kdežto o Liškovi se vlastně neví? Je a je to škoda. Když se o Liškovi bavím s lidmi ze zahraničí, tak se diví, proč není vydaná jeho kompletní diskografie. Je to typický, kultovní, polozapomenutý autor, jejichž objevování je teď v módě. Pracoval se známými tvůrci, je součástí české nové vlny. Pro vydavatele by to vlastně ani nebyl nějaký velký risk. Pak se ale bavím s Andy Votelem z labelu Finders Keepers, který Lišku začal vydávat v Anglii, a on mi říká, že vydání jediné desky mu zabralo deset let vyjednávání. Neznám u nás nikoho, kdo by se do takové práce pustil. Takže si za to můžeme sami. Je otázka, jestli už není pozdě. Tím, jak se měnili vlastníci, privatizovaly firmy a likvidovaly archivy, tak je obrovská část české hudební produkce navždy ztracená. Když se v 90. letech vydavatelství Zóna rozhodlo vydat alba věnovaná Vláčilovým filmům Údolí včel a Marketa Lazarová, tak producent Petr Soukup zjistil, že mu nezbývá než vydat kompletní zvukovou stopu. Nakonec je to ale dobře, protože ta Liškova hudba funguje i v takovémto zvláštním propletenci s ruchy a dialogem.

<

ZDENĚK LIŠKA (1922–1983) je nezapomenutelná postava, na kterou jsme úplně zapomněli. Složil hudbu ke 160 celovečerním filmům, stovkám kraťasů a dokumentů a dost možná i kuvajtskou hymnu. Byl průkopníkem elektronické hudby, ale nedal dopustit na dechovku. Deset let prožil ve vlaku, kterým dojížděl ze Zlína do Prahy a rozepisoval v něm partitury. Když ho nepozvali na karlovarský festival, stoupl si před hotel Pupp a na protest rozdával své milované chlebíčky. Byl tak oblíbený, že si dovolil vzkázat ministru kultury Galuškovi, ať si taky koupí v trafice notový papír a kreslí na něj tečky, když mu závidí vysoký plat. Film Hudba Zdeněk Liška natočil Pavel Klusák pro Českou televizi a je ke zhlédnutí v online archivu.


33

ČiliChili 1 | 2018

JESTLI CHCETE OBJEVIT ZDEŇKA LIŠKU SNADNO A RYCHLE, PUSŤTE SI:

HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO V hudbě pro detektivní seriál použil hudební amalgám, ve kterém propojil elektronické zvuky s flašinetem, který prý našel s Jiřím Sequensem na matějské pouti.

OVOCE STROMŮ RAJSKÝCH JÍME Ve feministickém dramatu Věry Chytilové je slyšet Liškův obrovský hudební záběr od elektroniky po symfonické zpracování biblických textů. Hudba je náročná, trpká a souzní s filmem.

IKARIE XB 1

SPALOVAČ MRTVOL

První elektronický soundtrack sice Liška složil k satirickému (a dnes těžko koukatelnému) filmu Muž z prvního století, v kultovní Ikarii ale zkomponoval s pomocí tehdy těžko dostupných syntezátorů temný futuristický opus.

Zdeněk Liška se údajně ptal Juraje Herze, jestli má v hudbě strašit, nebo jít náladově proti děsu, který scéna navozuje. Režisér odpověděl, že strachu je dost v obraze, ať prý složí něco, co jde náladou proti. Rudolf Hrušínský coby Karel Kopfrkingl tím pádem honí svou dceru po márnici za doprovodu slavnostního plesového valčíku.


34 Zoom

OPRAVDOVÍ FRANKENSTEINOVÉ Vědcům vděčíme za mnohé, ale pořád jsou to jenom lidi. Na hranici dělící vědce geniálního od vědce šíleného mnozí víc než balancují. A provádějí při tom věci… Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

ZMĚNIT POHLAVÍ ZMĚNIT HLAVU Myšlenka samostatně žijící lidské hlavy a její transplantace straší vědcům v hlavách už dlouho. To, že hlava dokáže žít oddělena od těla, dokázal už v roce 1928 sovětský lékař Sergej Brjuchoněnko, který sestrojil zařízení simulující plíce a krevní oběh a udržoval jím několik hodin při životě uříznutou hlavu psa. Na jeho práci navázal Vladimír Demikov, který v roce 1954 úspěšně přišil hlavu štěněte na tělo živého ovčáka a s dvouhlavým psem budil senzaci na vědeckých konferencích. Vzájemná rivalita Sovětů a USA způsobila, že se do frankensteinovských pokusů pustili i Američané. Nejúspěšnější byl slavný neurolog a osobní poradce papeže Jana Pavla II. Robert White, který v roce 1970 provedl úspěšnou transplantaci hlavy makaka. K výměně hlavy lidské se White přes úpornou snahu nikdy nedostal. Štafetu po něm převzal italsko-čínský tým Sergio Canavero a Siao-pching Žen, kteří už mají dokonce i pacienta – ruského počítačového odborníka Valerije Spiridonova, trpícího svalovou dystrofií. Jeho hlava se má našít na cizí tělo. Teda měla. Poslední zprávy mluví o tom, že Spiridonov nakonec první pacient nebude a že to bude někdo z Číny. Operace se totiž má provádět tam, protože kolem toho bude míň papírování.

V roce 1965 Bruceovi Reimerovi krátce po narození lékaři při obřízce trvale poškodili penis. Když rodiče hledali pomoc u psychologa, měli smůlu, že narazili na Johna Moneyho. Ten tvrdil, že sexuální identita je získávána výchovou. Přesvědčil je, aby nechali Bruce chirurgicky přeměnit na dívku a vychovávali ho jako Brendu. Do puberty to fungovalo. Pak se Brenda začala potýkat s depresemi. Rodiče jí nakonec prozradili, že je ve skutečnosti chlapec, a Brenda se rozhodla k mužskému pohlaví operací vrátit. Stal se z ní David, oženil se a vychoval tři děti. Čekal ho ale šok, když se dozvěděl, že doktor Money jeho případ používal jako důkaz, že je možné dětem bez problému měnit pohlaví. Ve 38 letech spáchal sebevraždu. Neunesl fakt, že kvůli jeho případu potkal podobný osud i další děti.

KOUKAT DO ŽALUDKU V roce 1822 se doktoru Williamu Beaumontovi naskytla ideální příležitost nahlédnout do hlubin tajemství lidského zažívacího traktu. Doslova. Přijal totiž za pacienta lovce, který si nedopatřením prostřelil břicho, a než se dopotácel z hor do města, zůstala mu po nehodě nesrostlá díra až do žaludku. Beaumont s ním provedl řadu experimentů, kdy dírou vkládal do žaludku kousky jídla přivázané na provázku, v přesných časových intervalech je vytahoval a sledoval pokračující proces trávení. Zní to hrozně, ale díky jeho pokusu bylo poprvé potvrzeno, že žaludek zpracovává potravu chemickými procesy.


35

ČiliChili 1 | 2018

ZVÁŽIT DUŠI Že se vědci nezdráhají pouštět do podobných ezoterických končin, dosvědčují i experimenty pana Duncana MacDougalla. Ten se v roce 1907 rozhodl empiricky dokázat existenci lidské duše a šel na to geniálně jednoduchou metodou. Vybral si v hospicu šest umírajících pacientů, umístil jejich lůžka na přesnou váhu a čekal, až vydechnou naposledy. Metoda i výsledky měření byly sice okamžitě zpochybněny, ale tvrzení, že duše váží 21 gramů, se traduje dodnes. MacDougall si ale hned vzápětí pokazil reputaci zajímavě švihlého vědce tím, že pokus rozšířil na experimenty se zvířaty, a při dokazování, že psi duši nemají, jich patnáct otrávil.

LÉČIT HOMOSEXUALITU Armádní psycholog Aubrey Levin byl jedním z mnoha lékařů, kteří byli skálopevně přesvědčeni, že homosexualita je nemoc, a tím pádem se dá léčit (nebyl sám, ze seznamu nemocí WHO byla homosexualita vyňata až v roce 1990). Jeho oddělením vojenské nemocnice v jihoafrickém Voortrekkerhoogte prošly stovky „pacientů“, kteří se zde dočkali „léčby“ psychofarmaky, elektrošoky, chemickou kastrací a hormonální terapií způsobující změnu pohlaví. Pokusy začaly v 70. letech a pokračovaly až do pádu apartheidu v roce 1994, po kterém Levin emigroval do Kanady. Tam byl posléze postaven před soud.

VYRÁŽET OČI Z DŮLKŮ

John Paul Stapp na pracovišti

Když po 2. světové válce začali inženýři v US Air Force experimentovat s katapultáží pilotova křesla, potřebovali zjistit, jak bude lidský organismus reagovat na prudké zpomalení způsobené otevřením padáku ve velkých rychlostech. Naštěstí se našel dobrovolník jménem John Paul Stapp, který během sedmi let pokusů absolvoval desítky jízd na horské dráze poháněné raketovým motorem. Prodělal nespočet otřesů mozku, zlámaných a vykloubených kostí, stavy bezvědomí a úporných bolestí hlavy. Při nejextrémnějším pokusu byl vymrštěn rychlostí 1017 km/h. Přetížení 46,2 G, kterému byl vystaven, mu z hlavy málem vytáhlo oční bulvy skrz zavřená víčka. Vše přežil a odešel do výslužby ověšen medailemi. Věnoval se výzkumu havárií automobilů a ve volných chvílích sbíral humorné aforismy.

<


36 Reportáž

Klírovat bórd

aneb Poslali jsme na šampionát v mobilních hrách holku, co nemá ánunk Jako by nestačilo, že jsem se musela sama vydat do Brna. Ještě navíc mě tam čekala akce Life 2017, jejíž součástí bylo i Vodafone Mistrovství ČR v mobilních hrách. A kdo jiný by měl napsat reportáž z takového mistrovství než člověk, co hrál naposledy hada na Nokii. Vlastně ne, kecám, ještě jsem taky dost pařila 2048. Jednou jsem to i dohrála do konce, poté co jsem si vygooglila správnou taktiku. Text: Markéta Lukášková a Jan Rosenthaler v rámci projektu #jetovtobě Foto: Patrik Klema


37

ČiliChili 1 | 2018

A

kce Life 2017 se konala v areálu brněnského výstaviště a v každém pavilonu byl úplně jiný druh zábavy. V céčku se konal pokus o to, překonat rekord v počtu lidí, co tančí najednou jednu sestavu, pod dohledem Leoše Mareše. V dalším pavilonu se na pódiu střídaly taneční skupiny a lidi, co stepují rychleji, než Pavel Novotný mluví. Taky tam byl sportovní pavilon, kde se jezdilo na BMX kolech a skákalo do duchny a hrálo frisbee. Na všechny tyhle druhy pohybu koukaly fascinovaně skupinky dětí mladších 14 let, které do té doby znaly pohyb jen z YouTube. No a v béčku se soustředili nerdi a lidé v divných kostýmech středověkých postav, kombinovaných s draky a anime nebo co. A tam jsem zamířila já. Pavilon byl pomyslně rozdělený na dvě půlky. V jedné se konalo mistrovství v hraní mobilních her a ve druhé mistrovství v hraní her počítačových. Všude okolo byly desítky stánků s konzolemi, počítači a různými interaktivními blbostmi, každé místečko obsypané bandou kluků v tričkách s nápisy typu WARLORD a podobně. Okolo chodili už zmínění lidé v kostýmech, cosplay se to říká správně, převlečení za různé herní postavy, a pak taky spousta nadšených dětí s hlavou koně nebo želvy. Nevím proč, tomu my staří už nerozumíme. Rozhodla jsem se něco zjistit o průběhu mistrovství a o tom, jak to vlastně celé funguje. Investigativně jsem se rozhodla jít se zeptat dvou uhrovatých kluků u pódia, jak to mistrovství vlastně funguje. „Ahoj, vy to tady nějak organizujete?“ „Ne, my jsme youtubeři a za chvíli jdeme vystupovat.“ Tak jsem se jim omluvila, že jsem stará a nemožná, oni mi za to do mobilu naťukali svoje nicky a já zjistila, že jsem právě urazila dva lidi, co mají dohromady 150 tisíc followerů. Tímto se FiFqovi a Petráčkovi ještě jednou omlouvám. Na pódiu se střídali hosté, moderátor s nimi řešil hraní her a po stranách byly takové dvě kukaně, ve kterých se odehrávalo mistrovství. Vlevo Clash Royale a vpravo Hearthstone. Pokaždé nastoupila dvojice hráčů, připojili se k obrazovkám a jelo se. Souboj se odehrával před zraky diváků na velkém plátně. Všichni fascinovaně hleděli na to, jak se dva kluci vybíjejí v hraní virtuálních kartiček. Publikum fandilo, pískalo, celý zápas dokonce komentovalo několik komentátorů, pár z nich v převleku za sci-fi orly nebo co to bylo. Ozývaly se fráze jako, cituji: „Je to lepší plej, tak to Skrafi asi developne.“ „Uvidíme, jak to Gumicuk teď vyklíruje.“ „Šáhnul bych po pětkovým poušnu. Hlavně vyklírovat bórd, no.“ Ale abych ze sebe zas nedělala úplného retarda, tak vězte, že ve finále

Martin Rota a DeeThane, dva vyslanci projektu #jetovtobě od Vodafonu.

LIDI NA MÍSTĚ Co říká na vaše sezení u obrazovky maminka? Filip: Co tomu říká? Pořád sedíš za počítačem, padej uklízet! David: Mámě to nevadí, pokud teda zrovna není v mým pokoji, když vystřelím a mám celý displej od krve. Kačka: Říká, že na tom trávíme moc času. Občas vypne elektriku nebo wi-fi.

Hearthstone byli hráči s přezdívkami Scruffy a Gumicuk. Oba měli na sobě týmové dresy, oba měli své sponzory, ostatní členy týmu, tohle je už prostě normální regulérní sport.

ODÉR Z PUBESCENTNÍCH TRIČEK

Nebylo by lepší hrát si venku s míčem?

První mistrovství ČR v mobilních hrách se konalo teprve loni, druhý ročník má mnohem větší Matyáš: Vůbec, při tom se člověk může ohlas. Už teď to vypadá, že příští zranit. Tady vás sice zabijou, ale vy se rok bude trhák. Vodafone zjevně zas rychle respawnete. ví, co dělá, když tuhle akci v rámci Filip: To by moc nešlo, já ten míč ani projektu #jetovtobě podporuje. netrefím. Když se na mistrovství zrovna neklírují bórdy, diskutují na Alfons: Chtěl bych, ale maminka mě pódiu youtubeři jako DeeThane nechce pouštět, protože venku si spíš a Martin Rota. Třeba DeeThane koupím nějaké drogy než za počítačem. nejen hraje hry a komentuje hraní Boris: Já hraju fotbal naživo i virtuálně, jiných, ale taky vydává rapové takže já to mám vychytaný. songy a měl po střechu Akropole vyprodaný koncert. Rozhodla jsem se jít trochu provětrat na vzduch. Vzduch v béčku obecně nebyl nic moc, zkuste si smíchat odér propocených warlord triček na tělech pubescentů, co si právě zkusili poprvé udělat dřep při virtuální sportovní hře, k tomu majonézu z burgrů, co tam všude měli, chipsy, cukr a adrenalin. Vylezla jsem před pavilon a nohu mi málem přejela červená škodovka, která troubila na celý areál. Než jsem stihla zanadávat, koukla jsem se líp. Škodovka byla v obležení fotografů a dětí a já po chvíli zjistila proč. Seděli v ní Leoš Mareš a Ondřej Sokol v šusťákovkách a vpředu Simona Krainová v něčem sexy. Jeli do céčka tancovat na rekord. Vrátila jsem se do bezpečí pavilonu B, kde stále probíhalo mistrovství a diváci napětím ani nedýchali. Vyhraje v Hearthstonu Scruffy, nebo Gumicuk? Ještě pro pořádek, Scruffy byl z týmu eSuba a Gumicuk z týmu eE. Scruffy ho nakonec porazil 3:1 a odnesl si výhru 25 tisíc korun, mobilní telefon a tarif od Vodafonu na rok zdarma. Finále Clash Royale druhý den probíhalo vlastně úplně stejně. Utkali se v něm Adů a Brock, vyhrál to druhý jmenovaný a celý zápas komentoval můj kámoš ze soboty FiFqo ( ještě jednou se omlouvám!). Všechno dobře dopadlo, nikdo nikoho nepropíchl umělohmotným středověkým mečem a já se mohla vydat na dlouhou cestu do Prahy. Sice si z toho všeho dělám trochu srandu, ale byl to pro mě poučný víkend. Aspoň trochu jsem pronikla do světa o generaci mladších lidí, který je fakt diametrálně odlišný od toho, kde jsem v patnácti žila já. Tak když budete mít zájem o takovou zvláštní exkurzi, vydejte se příští rok taky. Já jdu teď developnout nějaký bórd.

<


38 Sporák

Spousta lidí si pod pojmem turecké speciality představí akorát kebab a turecký med. Přitom je kuchyně z Blízkého východu pestřejší než anatolský koberec. S Turkem Bedirem jsme se chvíli vyžívali v lilku. A co nám z toho vyšlo? Turecká kuchyně je jednoduchá, lahodná a dobře stravitelná – vyzkoušejte sami. Text: Helena Suchá Foto: Michael Kratochvíl

Mámě z Penzionu v polích jsme už vyjedli celý špajz a tu svoji českou kuchyni už tak nějak umíme. Kdo by si myslel, že ne, ať si do Malých Číčovic zajede. Doporučujeme. A my se pustíme máminy zástěry a vyrazíme do světa. Nebo alespoň do kuchyní těch, kteří k nám z něj přišli. A zjistíme, co vařili jejich mámy jim. Na začátek si dáme Turka.

TUREK CHYTÁ LILKY


39

ČiliChili 1 | 2018

PLNĚNÝ LILEK 1 — Na začátek takový trik. Lilky omyjte a ze všech stran na střídačku podélně oloupejte. Udělejte prostě takové asi 1,5 cm široké pruhy. Vložte je do mísy s osolenou studenou vodou a nechte je alespoň třicet minut „koupat“. Díky těm pruhům se do nich dostane sůl. 2 — Mezitím nakrájejte na kostičky cibuli a papriku. Cibulku zpěňte na oleji, přihoďte papriku a po chvíli i mleté hovězí. Osolte, opepřete a důkladně míchejte, aby se vám neudělaly hrudky. Nakonec přilijte decku vody a zhruba dvacet minut na mírném plameni duste. 3 — Vysvoboďte lilky ze slané lázně, osušte je a rozpulte. Na větší pánvi rozpalte olej a lilky z obou stran opečte. Jakmile jsou zlatohnědé a měkké, přesuňte je na plech s pečicím papírem, položte řeznou stranou nahoru a nechte vychladnout.

5 — V hrnku smíchejte rajčatový protlak a paprikovou pastu s 1,5 dcl horké vody a lilky červeným sosem po lžičkách zakápněte. Vložte plech do trouby rozehřáté na 170 °C a pečte zhruba 25 minut. Podávejte s rýží, bramborem nebo jen tak – jako my!

<

CO BUDE POTŘEBA — 3 lilky, 2 cibule, 1 červená paprika, 2 rajčata, 3 stroužky česneku — 300 gramů mletého hovězího — 2 lžíce rajčatového protlaku — 1 lžíce paprikové pasty (Bedir má něco, co se jmenuje Biber Salçası, ale prý je to totéž, co ajvar, který u nás běžně koupíte) — sůl, pepř, olej

4 — A jde se plnit. Lilky uprostřed nařízněte a dvěma lžícemi rozevřete asi na 2 cm. Naplňte masovou směsí a navrch položte plátky rajčat a půlky stroužků česneku.

KDE SE TU VZAL BEDIR? Za vším hledejte ženu. Bedira do Česka nepřilákala svíčková ani krutopřísná zima, ale Češka jak Brno (navíc z Ústí), se kterou se poznal na Erasmu. Do té doby vedl pokojný život v Ankaře, kde svému otci pomáhal s vedením vydavatelství. Tíhu rodinné firmy však vyměnil za lehkost bytí v Praze. Tady se živí jako art director v reklamce a se svou přítelkyní po večerech paří na PlayStationu.


40 Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text: Michal Pařízek, Markéta Bajerová, Jan Studnička, Filip Serranito Obrázky: archiv, Tereza Kunderová

ALBUM

Shame nejsou ostuda Oblíbená hra ostrovních hudebních novinářů „Hledáme nejlepší mladou kapelu Británie“ má další pokračování. Jiholondýnská pětice Shame, tvořená dvacetiletými spolužáky, navazuje na Gang of Four, The Fall nebo Sleaford Mods. Není to žádná revoluce, jen evoluce v mimořádně žhavém a hitovém balení. Ale pokud zoufale čekáte na to, co na ostrovech uměli vždycky, tedy skloubit jasný názor s citem pro hit a uměním napsat jednoduchou tříakordovku, která vás rozhoupe, dejte jim šanci. Songs of Praise, debut Shame, vychází 12. ledna. Spousta energie, punkové riffy a hubatý zpěvák. První velká deska roku 2018? Shame: Songs of Praise, www.shamebanduk.bandcamp.com


Konzum 41

ČiliChili 1 | 2018

UBYTOVÁNÍ

Pohov v Luníkově ALBUM

Sýček z jihu Na jihu Čech se zrodil Sýček, kapela, která stojí za pozornost. Klíčová slova jsou garáž, psychedelie, noise. Nedávno vydali první album, nazvané lakonicky I. Nahrával Hromi (Five Seconds to Leave), masteroval David Zeman (Kalle). Málokdy se domácím psychedelikům povedlo na nahrávku tak věrně přenést koncertní energii, zvlášť v případě debutu.

Hledáte kousek venkova a navrch kousek od Prahy? Zajeďte o víkendu na statek Luníkov – celý historický objekt stylově zrekonstruovali, vybudovali domácí zahrádku, přidali k tomu dobrou restauraci, stylové apartmány a saunu s vířivkou. Pořádají tu navíc svatby, teambuildingy a semináře o zdravém životním stylu a pěstování rostlin. Nám se tam líbilo i v zimě – je tu klid jak v kostele, hromada knih a her na požádání. Místní svíčkovou doporučujeme. Statek Luníkov, Luníkov 11, Žižice, www.stateklunikov.cz

KNIHA Sýček: I., www.facebook.com/Syyccek

Paměti, co trhají bránici

TELEVIZE

Seriál pro autisty Jestli máte rádi kvalitní seriály z lékařského prostředí tak jako my, rozhodně nepřehlédněte novinku od scenáristy Davida Shorea, který naše životy na léta paralyzoval závislostí na Dr. Housovi. Tentokrát vytvořil příběh mladého geniálního autisty, který se rozhodl být doktorem, což se kolegům z elitního amerického špitálu moc nezamlouvá. Mladému asociálovi tak hází klacky pod nohy, ale ten umí zapeklité případy řešit lépe než oni. The Good Doctor, stanice ABC, vysílán od září 2017

Je mu 84 a ještě pořád vede ambulanci na Homolce. Pacienti profesora Josefa Hyánka milují. Tenhle pediatr a biochemik získal několik ocenění, zachránil tisíce dětí a kromě toho je neskutečně vtipný, vitální a má v zásobě tolik historek, že by to vydalo na celou sérii knížek. K naší radosti teď ale vydal aspoň jednu. U jeho popisu rodného Valašska a lékařské praxe nejen na moravských dědinách se dojmete i pobavíte. Nechybí ani historka s Janem Masarykem... Josef Hyánek: Lépe bych život už znovu neprožil, Galén, 186 stran


42 Konzum

ČiliChili 1 | 2018

FESTIVAL

Šoubyz ve squatu FESTIVAL Se showcase festivaly, což jsou takové, kde se mladí a nadějní umělci představují odborné i laické veřejnosti, se v posledních letech roztrhl pytel. Původně zajímavý model během několika let vyrostl do vlastního, nyní už poněkud zacykleného odvětví. Ale existují výjimky. Čtvrtý ročník festivalu MENT se uskuteční na přelomu ledna a února ve slovinské Lublani. Skromná akce dokázala během pouhých tří ročníků vzbudit zájem nejen odborníků, ale hlavně místní veřejnosti. Je to tím, že akcentuje domácí hudební scénu a skvěle využívá místní lokace. Konferenční část se odehraje v kulturním centru Kino Šiška, koncertní pak ve známém squatterském komplexu Metelkova. Pozorovat šajby z hudebního byznysu, jak se noří do punkových klubů v někdejších kasárnách plných graffiti, je skutečně zážitek. Za hvězdy jsou letos Young Fathers nebo Algiers, za nás jedou například Manon meurt. MENT, 31. 1.–2. 2. 2018, Lublaň, Slovinsko, www.ment.si

APLIKACE

Všechny koncerty světa Dobře, možná Songkick znáte, pak nečtěte dál. My tuhle aplikaci (a taky webovky) objevili teprve nedávno. Jestli nechcete, aby vám ještě někdy utekl koncert vaší oblíbené kapely nebo lístek na něj, tak přesně tohle potřebujete. Zadáte svoje město a další, do kterých jste ochotni za svými favority dojet, ať už doma, či ve světě, a taky umělce, o které stojíte, a Songkick už je hlídá za vás. O každém koncertě se dozvíte, hned jak bude oznámený, takže vaše šance, že neprošvihnete lístky, se zvyšuje. A pokud jí to dovolíte, aplikace projede i vaše iTunes, Spotify a podobně a nabídne vám zařazení i těch interpretů, na které jste zapomněli. Jak prosté. Songkick, iOS, Android, zdarma, www.songkick.com

KNIHA

Marek Švehla: Magor a jeho doba „Výtvarníci z Křižovnické školy navíc nad Jirousovými zájmy o rockovou hudbu ohrnovali nos. Plastikům říkali posměšně cvičené opičky, protože se jim zdálo, že dělají vše, co jim jejich vedoucí řekne. Tak doslova to samozřejmě nefungovalo, přinejmenším v hudbě měli hlavní slovo Hlavsa nebo Janíček. Na druhou stranu se u nich těšil Jirous obrovskému respektu, který u křižovníků nacházel v neskonale jemnější, skryté formě. Pro širším vzděláním nepolíbené Plastiky se Jirousovy názory stávaly čímsi jako majákem ukazujícím směr hlavně v umění nebo literatuře. Pro Plastiky navíc pivní debaty křižovníků nebyly snadným prostředím. Univerzitně většinou vzdělaní a věkově starší umělci byli plní ironie a osobité poetiky, v níž nebylo lehké se orientovat. Komu se to nepovedlo, brzy vypadl.“

*

Marek Švehla: Magor a jeho doba, Torst, www.torst.cz


43

FILM

Návrat odnikud Německý režisér tureckého původu Fatih Akin zazářil snímky jako V červenci, Proti zdi nebo Na druhé straně. V posledních letech se mu ale příliš nedařilo. Novinka Odnikud však znamená návrat v plné síle. Akin se pohybuje v důvěrně známém prostředí turecké menšiny v Německu a téma pravicového extremismu namířeného proti menšinám si říká o pozornost. Famózní režie a vynikající Diane Krugerová, která za roli Katji zaslouženě obdržela Zlatou palmu na loňském festivalu v Cannes, dávají zapomenout na poněkud vyděračskou premisu. Sugestivní a hluboký zážitek, který s vámi zůstane dlouho po odchodu z kina.

Foto: www.jestrebibouda.cz

Odnikud, Německo/Francie, 106 min. 7,1 IMDB

HRA

Frustrace ještě nikdy nebyla tak zábavná Jasně, tahová taktická artovka Darkest Dungeon teď bude slavit už dva roky, ale my už to taky ty dva roky hrajem. Zdědit po otci staré panství a pokusit se ho vyčistit od lovecraftovských potvor je totiž pořád stejná zábava jako na začátku, protože to furt nemáme hotový. Je to extrémně těžká, nefér a frustrující hra, na kterou si ale jednou za měsíc vzpomenete a uvaříte na ní dalších deset hodin svého času. Navíc se pořád vydávají nové mody, DLCéčka a dá se hrát skoro na všech platformách, takže… vzhůru do temnot! Darkest Dungeon, Android, iOS, Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation Vita

VÝLET

Víkend u Jestřábů V jednom z nejromantičtějších zákoutí východních Čech najdete Jestřebí hory, o kterých jste dost možná nikdy neslyšeli, ale rozhodně stojí za to si je projít. A to zvlášť v zimě, kdy jsou místní lesy plné válečného opevnění obzvlášť magické. Ubytování doporučujeme ve vyhlášené radvanické chatě Jestřebí bouda, která je 700 m n. m. a starají se o ni nadšenci z Klubu českých turistů Úpice. Vyspěte se za 220 korun za noc, projděte se na rozhlednu Žaltman a pak si dejte oběd za osmdesát, skvělou domácí medovinu a točeného Krakonoše. Jestřebí bouda, Radvanice, okres Trutnov, www.jestrebibouda.cz


44

4G LTE internet

Více na vodafone.cz/nase-sit

7DG\MH 9RGDIRQRYR 4G LTE internet

44

9RGDIRQHVWURMH

46

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

48

$SOLNDFH=¼FKUDQND

50

'LJLW¼OQÃ&#x2C6;URGLèRYVWYÃ&#x2C6;

51

9wHFKQRRWHOHIRQHFK 1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E; 3HYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW

SRVWDYLOL SIJHV

]OHSwLOLWDN SRNU\WÃ&#x2C6;SUR

YHYÃ&#x2C6;FH QHÅ&#x201D;

DP¼PH SRNU\WR

200

75 000

180

99 %

Y\VÃ&#x2C6;ODèÅ&#x2020;

OLGÃ&#x2C6;

REFÃ&#x2C6;FK

RE\YDWHO

52

60

62

3IJHQRVQÃ&#x2DC;LQWHUQHW

63

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP 3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND 7DULI\SURILUP\

68

7DULISURPODGÃ&#x201E;

70

1DEÃ&#x2C6;GND

71

5RGLQQÃ&#x2DC;WDULI

72

7DULI\1DSOQR

74

9RGDIRQH3DVV

Za rok 2017 jsme

75

64 65

'öO¼PHYwHFKQRSURWRDE\FKRPQDwLVÃ&#x2C6;ļQHXVW¼OH]GRNRQDORYDOL -HMÃ&#x2C6;NYDOLWXGRNRQFHSRWYUGLODLQH]¼YLVO¼PöIJHQÃ&#x2C6;'6/F]]DFHOÃ&#x2DC;URN 9NYöWQXQDwHVÃ&#x2C6;ļ]YÃ&#x2C6;Wö]LODWDNÃ&#x201E;YQH]¼YLVOÃ&#x201E;PWHVWXNYDOLW\ VÃ&#x2C6;WöYHYRO¼QÃ&#x2C6;DPRELOQÃ&#x2C6;FKGDWHFKVSROHèQRVWL3FRPPXQLFDWLRQV

Podporujeme chytré technologie 1DSRG]LPMVPHVSXVWLOLVSHFL¼OQÃ&#x2C6;PRELOQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;ļ1DUURZ%DQG,R7 1%,R7 SUR WHFKQRORJLHW]Y,QWHUQHWXYöFÃ&#x2C6;3RWÃ&#x201E;WRVÃ&#x2C6;WLGRN¼Å&#x201D;RX]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;DYöFLNRPXQLNRYDW SRPRFÃ&#x2C6;NU¼WNÃ&#x2DC;FK]SU¼Y2EöPDVPöU\WDNSRVÃ&#x2C6;ODMÃ&#x2C6;MHGQRGXFKÃ&#x201E;LQIRUPDFHQHER XPRÅ&#x201D;Ä£XMÃ&#x2C6;RYO¼GDW]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDG¼ONX6Ã&#x2C6;ļMH]DEH]SHèHQ¼VWHMQÃ&#x2DC;PLWHFKQRORJLHPL MDNRYSIJÃ&#x2C6;SDGöVÃ&#x2C6;Wö/7(WDNÅ&#x201D;HVHQHPXVÃ&#x2C6;WHE¼W]FL]HQÃ&#x2C6;GDWQHERQDSDGHQÃ&#x2C6;KDFNHU\ 9Ã&#x2DC;KRGRXVÃ&#x2C6;WöMHYHOPLGORXK¼YÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDMHGQXEDWHULL GRNRQFHGHVHWOHW OHYQÃ&#x201E;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;YHVURYQ¼QÃ&#x2C6;VNODVLFNÃ&#x2DC;PPRELOQÃ&#x2C6;PWDULIHPDVNYöO¼SURVWXSQRVW VLJQ¼OX]GPL-HWHG\SUDYGöSRGREQÃ&#x201E;Å&#x201D;HVY¼PLMLÅ&#x201D;EU]\]DèQHNRPXQLNRYDWYDwH DXWRGÅ&#x2020;PQHERWIJHEDREOÃ&#x2C6;EHQ¼ODYLèNDYSDUNX


45

6W¼OH Y\OHSwXMHPH SRNU\WÃ&#x2C6;

&RSRWIJHEXMHWHDE\VWHWRUR]EDOLOLQD*/7("

7DULI VGDW\

7HOHIRQQHERWDEOHW SRGSRUXMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;*/7(

/7(6,0NDUWXNWHURX Y¼PY\PöQÃ&#x2C6;PHU¼GL ]GDUPDYMDNÃ&#x201E;NROL SURGHMQö

8Å&#x201D;LMWHVLKRYRU\YQHMY\wwÃ&#x2C6;NYDOLWö +ODVRYÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;SIJHV*/7(VÃ&#x2C6;ļ 9R/7( SRYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;YDwLNRQYHU]DFL QDQHYwHGQÃ&#x2C6;]¼Å&#x201D;LWHN9¼wKRYRUVHVSRMÃ&#x2C6;XÅ&#x201D;GRGYRXVHNXQGDQDYÃ&#x2C6;F VHGÃ&#x2C6;N\+'YRLFHSHUIHNWQöXVO\wÃ&#x2C6;WH=DKRYRU\]DSODWÃ&#x2C6;WHVWHMQöMDNR ]DEöÅ&#x201D;QÃ&#x201E;KRYRU\DWHOHIRQ¼WY¼PQHEXGHèHUSDWÅ&#x201D;¼GQ¼GDWD]YDwHKR GDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX1¼URèQöMwÃ&#x2C6;MHGLQFHSRWöwÃ&#x2C6;PHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;SIJLG¼QÃ&#x2C6; YLGHRKRYRUX 9L/7( 9Ã&#x2C6;FHVHGR]YÃ&#x2C6;WHQDYRGDIRQHF]YROWH


46

Vodafone stroje

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/nase-zarizeni QHER 800 777 777

Nespokojte se s málem 1DwHWHOHIRQ\MVRXQDYUÅ&#x201D;HQ\WDNDE\SRWöwLO\P\VO VUGFHLYDwLSHQöÅ&#x201D;HQNX1DEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;VNYöOÃ&#x2DC;SRPöUFHQ\ DYÃ&#x2DC;NRQXDQDGFKQRXLQHMYöWwÃ&#x2C6;IDMQwPHNU\ Vodafone Smart E8

Vodafone Smart N8

1HMGRVWXSQöMwÃ&#x2C6;WHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

6W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; .YDOLWQÃ&#x2C6;+'GLVSOHM 6NYöOÃ&#x2DC;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö D*%RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWL 9HGYRXEDUHYQÃ&#x2DC;FK YDULDQW¼FK

 9HONÃ&#x2DC;GLVSOHM 'ORXK¼YÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULH µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOÃ&#x2DC;SRPöUFHQDYÃ&#x2DC;NRQ

.è

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

 8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLQ¼NXSX]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDVSO¼WN\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P.èDMVRXYèHWQö'3+'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL &HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


9RGDIRQHVWURMH

Vodafone Tab N8 1HQ¼URèQÃ&#x201E;PXXÅ&#x201D;LYDWHOL SIJLQHVHYwHFRSRÅ&#x201D;DGXMH DMHwWöQöFRQDYÃ&#x2C6;F

Vodafone Smart V8 &HORNRYRYÃ&#x2DC;VW\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP

 +'GLVSOHMRYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x2DC;FKNDUHW *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöD*%5$0

 1¼GKHUQÃ&#x2DC;)+'GLVSOHM )RWRDSDU¼W VUR]OLwHQÃ&#x2C6;P0SL[ µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*% çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

3URYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 9Ã&#x2C6;FHQDVWUDQö

47


48

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

Více na vodafone.cz/prislusenstvi

'RSIJHMWHVLNYDOLWQÃ&#x2C6;SIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6; 3RIJLêWHVLSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;RFKU¼QÃ&#x2C6;Y¼wFK\WUÃ&#x2DC;WHOHIRQQHERSRKOÃ&#x2C6;G¼YDwLNRQGLFL&RVHWÃ&#x2DC;èH NU\WÅ&#x2020;QHERFK\WUÃ&#x2DC;FKKRGLQHNUR]KRGQöXQ¼VP¼WH]èHKRY\EÃ&#x2C6;UDW6MHMLFKSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;PY¼P SRPRKRXWIJHEDQDwLSURGHMFL]9UFKODEÃ&#x2C6;QHER-DEORQFHQDG1LVRX

Pouzdra pro telefony Huawei P10 a Huawei P9 lite 2017

.è .è

 2ULJLQ¼OQÃ&#x2C6;SRX]GUD]QDèN\+XDZHL =DFKRY¼YDMÃ&#x2C6;VQDGQÃ&#x2DC;SIJÃ&#x2C6;VWXSNHYwHPNRQHNWRUÅ&#x2020;P &KU¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQSIJHGQHèLVWRWDPLSUDFKHP DSRwNU¼E¼QÃ&#x2C6;P 3RGSRUDIXQNFHDXWRPDWLFNÃ&#x201E;KRSUREX]HQÃ&#x2C6;s SRRWHYIJHQÃ&#x2C6;SRX]GUDVHWHOHIRQV¼PUR]VYÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; 3RX]GURP¼PDORXNDSVXQDNUHGLWQÃ&#x2C6;NDUWX

.è 3RX]GUR +XDZHL3OLWH 

Hodinky Garmin Fenix 3 Silver Optic 0XOWLVSRUWRYQÃ&#x2C6;KRGLQN\VQDYLJDFÃ&#x2C6;QDO\Å&#x201D;H NRORQHEREöK *36*/21$66YÃ&#x2DC;wNRPöUEDURPHWUNRPSDV WHSORPöU %OXHWRRWK® SURSRMHQÃ&#x2C6;VWHOHIRQHPsSIJLMÃ&#x2C6;P¼QÃ&#x2C6; 606KRYRUÅ&#x2020;DHPDLOÅ&#x2020;

 :L)L$17 %DUHYQÃ&#x2DC;&KURPDGLVSOHM 5HJHQHUDèQÃ&#x2C6;DVLVWHQW 9Ã&#x2DC;SRèHW92PD[ 3RGSRUD&RQQHFW,4 0LQHU¼OQÃ&#x2C6;VNOÃ&#x2C6;èNR

&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

.è 3RX]GUR +XDZHL3


3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

6OHYD.è Pouzdro pro Nokia 8 a Sony Xperia XZ1 Compact 6W\ORYÃ&#x201E;RFKUDQQÃ&#x201E;SRX]GURMH QDYUÅ&#x201D;HQRWDNDE\GRNRQDOH ODGLORNYDwHPX]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;DSIJHVWR XPRÅ&#x201D;QLORVQDGQÃ&#x201E;RYO¼G¼QÃ&#x2C6; 6WDèÃ&#x2C6;RGNORSLWSIJHGQÃ&#x2C6;NU\WDWHOHIRQ PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW 3RX]GURMHQDYUÅ&#x201D;HQRSIJHVQöSUR Y¼wWHOHIRQGÃ&#x2C6;N\WRPXEXGHWH PÃ&#x2C6;WSIJÃ&#x2C6;VWXSNHYwHPGÅ&#x2020;OHÅ&#x201D;LWÃ&#x2DC;P NRQHNWRUÅ&#x2020;PDWODèÃ&#x2C6;WNÅ&#x2020;P - HY\UREHQR]RGROQÃ&#x201E;KR DPRGHUQÃ&#x2C6;KRPDWHUL¼OXNWHUÃ&#x2DC;FKU¼QÃ&#x2C6; WHOHIRQSURWLSRwNR]HQÃ&#x2C6;

3IJLQ¼NXSXWHOHIRQXQHERWDEOHWX D]¼URYHÄ£MDNÃ&#x201E;KRNROLSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6; NWHUÃ&#x201E;EXGHYKRGQRWöDOHVSRÄ£ .è

3URGXNW\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH ]DNRXSLWQDVWU¼QN¼FK vodafone.cz/prislusenstvi QHERVLMHREMHGQDWGRMDNÃ&#x201E;NROL QDwÃ&#x2C6;SURGHMQ\

.è

.è

Silikonový kryt pro iPhone X 2ULJLQ¼OQÃ&#x2C6;]DGQÃ&#x2C6;NU\WMHSOQöNRPSDWLELOQÃ&#x2C6;VL3KRQH; =DFKRY¼Y¼VQDGQÃ&#x2DC;SIJÃ&#x2C6;VWXSNHYwHPNRQHNWRUÅ&#x2020;P %U¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQSIJHGQHèLVWRWDPLSUDFKHPDSRwNU¼E¼QÃ&#x2C6;P 2FKUDÄ£XMHSIJHGQ¼UD]\QHER]QHèLwWöQÃ&#x2C6;P 1DEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;PHYHEDUY¼FKsèHUQ¼EÃ&#x2C6;O¼èHUYHQ¼

49


50

Zadáno pro Vodafone

Více na www.zachrankaapp.cz

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

.G\Å&#x201D;VHVSRMÃ&#x2C6;SURIÃ&#x2C6;FL 5¼GLEU¼]GÃ&#x2C6;WHVMH]GRYN\QHERVHNRFK¼WH]LPQÃ&#x2C6;SIJÃ&#x2C6;URGRXQDEöÅ&#x201D;N¼FK"$ļXÅ&#x201D; MVWHVHEHOHSwÃ&#x2C6;VSRUWRYFLWDNRY¼]ORPHQ¼QRKDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HSIJHNYDSLWNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KR $OHQHERMWHRG9¼QRFVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYDSOLNDFL=¼FKUDQNDSIJLYRODWSRPRFQHMHQ ]¼FKUDQ¼IJÅ&#x2020;DOHWDN\]NXwHQÃ&#x2DC;FKKRUDOÅ&#x2020;]KRUVNÃ&#x201E;VOXÅ&#x201D;E\ $Å&#x201D;Y\UD]Ã&#x2C6;WHVH]LPQÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;EDYRXREMHYRYDWNU¼V\ èHVNÃ&#x2DC;FKKRUQH]DSRPHÄ£WHVLGRWHOHIRQX VW¼KQRXWDSOLNDFL=¼FKUDQND9SIJÃ&#x2C6;SDGö MDNÃ&#x201E;KRNROLSUREOÃ&#x201E;PXWRWLÅ&#x201D;GÃ&#x2C6;N\QÃ&#x2C6;GRN¼Å&#x201D;HWH SIJLYRODWSRPRFMHGLQÃ&#x2DC;PVWLVNQXWÃ&#x2C6;PQRX]RYÃ&#x201E;KR WODèÃ&#x2C6;WND$SOLNDFHRGHwOHYDwL*36SRORKX ]¼FKUDQ¼IJÅ&#x2020;P]¼URYHÄ£]DYRO¼QDOLQNX DNURPö]GUDYRWQÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;VHYQÃ&#x2C6;RG9¼QRFSURSRMÃ&#x2C6;WH LVQHMEOLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;SRV¼GNRXSURIÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;]KRUVNÃ&#x201E;VOXÅ&#x201D;E\

WDNÅ&#x201D;HSRPRFEXGHLQIRUPRYDQ¼MHwWöQHÅ&#x201D; NY¼PGRUD]Ã&#x2C6;

9DSOLNDFLVLQDYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\SOQLWLQIRUPDFH RVYÃ&#x201E;P]GUDYRWQÃ&#x2C6;PVWDYXDXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDQÃ&#x2DC;FKOÃ&#x201E;FÃ&#x2C6;FK

$SOLNDFL=¼FKUDQNDQDMGHWHXÅ&#x201D;YSÅ&#x2020;OPLOLRQX FK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;'Ã&#x2C6;N\SRGSRIJH1DGDFH

Od konce ledna navíc v Záchrance najdete LVDPRVWDWQÃ&#x201E;WODèÃ&#x2C6;WNRe+RUVN¼VOXÅ&#x201D;EDp 9\XÅ&#x201D;LMHWHKRWIJHEDYSIJÃ&#x2C6;SDGöNG\EXGHWH SRWIJHERYDWUDGX3RNXGKRVWLVNQHWHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH VHVH]NXwHQÃ&#x2DC;PLKRUDO\SRUDGLWQDSIJÃ&#x2C6;NODG RWRPMHVWOLY¼PQDWUDVHQHKUR]Ã&#x2C6;ODYLQD

Vodafone, která je generálním partnerem DSOLNDFHDSDUWQHUVWYÃ&#x2C6;VçHVNRXSRMLwļRYQRX VHSRGDIJLOR]DFKU¼QLWXÅ&#x201D;Å&#x201D;LYRWÅ&#x2020;7DNVL MLWDN\QDLQVWDOXMWH%XGHWHPÃ&#x2C6;WSRPRFQD GRVDKMDNYHPöVWöWDNLQDKRU¼FK $SOLNDFHMHGRVWXSQ¼SURL26$QGURLG L:LQGRZV3KRQH9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;VHGR]YÃ&#x2C6;WH na www.zachrankaapp.cz


'LJLW¼OQÃ&#x2C6;URGLèRYVWYÃ&#x2C6;

51

Více na vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi

Jak chránit své GöWLQDLQWHUQHWX

# GLJLURGLè

9Ã&#x2C6;FHQHÅ&#x201D;SRORYLQDèHVNÃ&#x2DC;FKGöWÃ&#x2C6;NRPXQLNXMHSIJHV LQWHUQHWVOLGPLNWHUÃ&#x201E;QH]QDMÃ&#x2C6;DèDVWRRVREö SUR]UDGÃ&#x2C6;LVSRXVWXRVREQÃ&#x2C6;FKLQIRUPDFÃ&#x2C6; 3IJÃ&#x2C6;NODGHPPÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WSIJÃ&#x2C6;EöKWHSUYHèWUQ¼FWLOHWÃ&#x201E;GÃ&#x2C6;YN\NWHU¼VH VWDODWHUèHPÃ&#x2022;WRNXY\GöUDèH3IJHVVRFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;ļ]QÃ&#x2C6;YSUÅ&#x2020;EöKX OHWQÃ&#x2C6;FKSU¼]GQLQY\O¼NDOLQWLPQÃ&#x2C6;IRWRJUDILHVSRPRFÃ&#x2C6;QLFKÅ&#x201D;MLSDN LQWHQ]LYQöY\GÃ&#x2C6;UDO1DNRQHFVHVQDÅ&#x201D;LOGÃ&#x2C6;YNXYÃ&#x2DC;KUÅ&#x2020;Å&#x201D;NDPLSIJLPöW NRVREQÃ&#x2C6;VFKÅ&#x2020;]FH1DwWöVWÃ&#x2C6;NRQWDNWRYDODWÃ&#x2DC;PSURMHNWX(%H]SHèÃ&#x2C6; .\EHUwLNDQDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPÃ&#x2C6;WQDGöWLVWHMQöUH¼OQÃ&#x2DC;GRSDGMDNRI\]LFN¼èL SV\FKLFN¼wLNDQDYUH¼OQÃ&#x201E;PÅ&#x201D;LYRWö-HQDURGLèÃ&#x2C6;FKDE\VYÃ&#x201E;UDWROHVWL SIJHGQHEH]SHèÃ&#x2C6;PFKU¼QLOL3RPRFLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HQöNROLNSUDNWLFNÃ&#x2DC;FKUDG =DND]RY¼QÃ&#x2C6;LQWHUQHWX 'öWHPPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH]DN¼]DWFRNROLDOHQH]DSR PHÄ£WHÅ&#x201D;HMVRXWHFKQRORJLFN\RNURNG¼OH DWHQWR]¼ND]GRN¼Å&#x201D;Ã&#x2C6;REHMÃ&#x2C6;W0RÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;MHFHO¼ IJDGDsSIJHV:L)LDSRèÃ&#x2C6;WDèHYHwNROHYROQÃ&#x201E; SIJLSRMHQÃ&#x2C6;QDSIJÃ&#x2C6;NODGYHIDVWIRRGXQHERY\WYR IJHQÃ&#x2DC;KRWVSRWRGNDPDU¼GD-HWHG\PQRKHP OHSwÃ&#x2C6;NG\Å&#x201D;YDwLSRWRPFLPDMÃ&#x2C6;LQWHUQHWSRYROHQÃ&#x2DC; DFKRGÃ&#x2C6;QDQöMSRGGR]RUHP 9\WY¼IJHQÃ&#x2C6;IRWRJUDILÃ&#x2C6; 9\VYöWOHWHGöWHPMDNÃ&#x201E;IRWRJUDÅ»HPDMÃ&#x2C6;SRIJL ]RYDW1DIRWRJUDÅ»LE\QHPöO\EÃ&#x2DC;W]DFK\FHQ\ YFKRXORVWLYÃ&#x201E;VLWXDFL1DXèWHMHSUDYLGORÅ&#x201D;H PDMÃ&#x2C6;WYRIJLWMHQWDNRYÃ&#x201E;IRWRJUDÅ»HNWHUÃ&#x201E;E\SRVOD O\YwHPYHWIJÃ&#x2C6;Gö :HERY¼NDPHUD 'öWLE\PöO\YöGöWÅ&#x201D;HNGRNROLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HMHMLFK YLGHRKRYRUQDKU¼YDW,NG\E\MLPSURWLVWUDQD VOLERYDODÅ&#x201D;HMGHRSULY¼WQÃ&#x2C6;KRYRUDQLNGRMLQÃ&#x2DC; KRQHXYLGÃ&#x2C6;]DÅ&#x201D;¼GQÃ&#x2DC;FKRNROQRVWÃ&#x2C6;E\QDQöP QHPöO\GöODWQLFFRE\QHXGöODO\YHWIJÃ&#x2C6;Gö QHERQDXOLFL3UREH]SHèQRVWGöWÃ&#x2C6;MHGREUÃ&#x201E;PÃ&#x2C6;W SRèÃ&#x2C6;WDèY\EDYHQÃ&#x2DC;NDPHURXQDYHIJHMQÃ&#x201E;PPÃ&#x2C6;VWö NWHUÃ&#x2DC;PPÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WWIJHEDREÃ&#x2DC;YDFÃ&#x2C6;SRNRM1HMPÃ&#x2C6;Ä£ YKRGQÃ&#x201E;MHSURVWIJHGÃ&#x2C6;NGHVHPÅ&#x2020;Å&#x201D;RX]DPNQRXW

'RSRUXèHQÃ&#x2C6;MDNVHVW¼W GREUÃ&#x2DC;PGLJLW¼OQÃ&#x2C6;PURGLèHP VHGR]YÃ&#x2C6;WHQDVWU¼QFH vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi

54 % GöWÃ&#x2C6;NRPXQLNXMHSIJHVLQWHUQHW VOLGPLNWHUÃ&#x201E;QH]QDMÃ&#x2C6;

30 % GöWÃ&#x2C6;SRSURVLOQöNGRNRKR]QDMÃ&#x2C6; MHQ]LQWHUQHWXRMHMLFKIRWNX

55 % ]RVORYHQÃ&#x2DC;FKGöWÃ&#x2C6;Å&#x201D;¼GRVWL Y\KRYöOR

=YHIJHMÄ£RY¼QÃ&#x2C6;LQIRUPDFÃ&#x2C6; .URPöWRKRÅ&#x201D;HVGöWPLSUREHUHWHFRDNRPX MHYKRGQÃ&#x201E;RVREöVGÃ&#x2C6;OHW WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VODSIJH ]GÃ&#x2C6;YN\QDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKKHVOD MHGÅ&#x2020;OHÅ&#x201D;LWÃ&#x201E; WDNÃ&#x201E;WRNG\WRVGÃ&#x2C6;OHW)RWRJUDÅ»HVSRSLVNHP eFHVWD]WUÃ&#x201E;QLQNXpPÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WSURSRWHQFL¼OQÃ&#x2C6;KR Ã&#x2022;WRèQÃ&#x2C6;NDQ¼YRGHPNGHGÃ&#x2C6;WöQDOÃ&#x201E;]W3UR]ORGöMH SDNPÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WURGLQQ¼IRWRJUDÅ»HQ¼YRGHPSUR Y\NUDGHQÃ&#x2C6;SU¼]GQÃ&#x201E;KRE\WX

8% PODGLVWYÃ&#x2DC;FKQöNG\GDORQDLQWHUQHWVYRXeVH[\pIRWNXQDQÃ&#x2C6;Å&#x201D; MVRXÃ&#x2022;SOQöQHERè¼VWHèQöQD]Ã&#x2C6;

12 % ]QLFKWDNRYÃ&#x2DC;PDWHUL¼OQöNRPX VRXNURPöSRVODORSRPRFÃ&#x2C6;SRèÃ&#x2C6;WDèHQHERPRELOX =GURMZZZHEH]SHFLF]


52

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

Více na vodafone.cz

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9<%5$1¤352'(-1<652=k¨ı(128 1$%¨'.287(/()21Å&#x2026;$7$%/(7Å&#x2026; Brno â&#x20AC;¢ *DOHULH9DÄ£NRYND â&#x20AC;¢ Masarykova 2 â&#x20AC;¢ 2&2O\PSLD çHVNÃ&#x201E;%XGöMRYLFH â&#x20AC;¢ ,*<&HQWUXP 3UDÅ&#x201D;VN¼ +UDGHF.U¼ORYÃ&#x201E; â&#x20AC;¢ 2&)XWXUXP -LKODYD â&#x20AC;¢ City Park .DUORY\9DU\ â&#x20AC;¢ =H\HURYD /LEHUHF â&#x20AC;¢ OC Nisa 0ODG¼%ROHVODY â&#x20AC;¢ 2&2O\PSLD 0RVW â&#x20AC;¢ 5DGQLèQÃ&#x2C6; 2ORPRXF â&#x20AC;¢ *DOHULHkDQWRYND â&#x20AC;¢ *OREXV 2VWUDYD â&#x20AC;¢ Avion Shopping Park â&#x20AC;¢ Nová Karolina 3DUGXELFH â&#x20AC;¢ $WULXP3DODFH

VÅ¡echny SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E; REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROL SURGHMQ\RVREQö nebo e-mailem.

3O]HÄ£ â&#x20AC;¢ Q¼P5HSXEOLN\ 3UDKD â&#x20AC;¢ &HQWUXP&KRGRY â&#x20AC;¢ &HQWUXPçHUQÃ&#x2DC; Most â&#x20AC;¢ 'HMYLFN¼ â&#x20AC;¢ -XJRVO¼YVN¼ â&#x20AC;¢ 1&(GHQ â&#x20AC;¢ OC Arkády â&#x20AC;¢ 2&$WULXP)ORUD â&#x20AC;¢ OC Novodvorská Plaza â&#x20AC;¢ 2&1RYÃ&#x2DC;6PÃ&#x2C6;FKRY â&#x20AC;¢ 2&/HWÄ£DQ\ â&#x20AC;¢ 3DOODGLXP â&#x20AC;¢ 9¼FODYVNÃ&#x201E; Q¼PöVWÃ&#x2C6; 3URVWöMRY â&#x20AC;¢ .RQHèQ¼ 7¼ERU â&#x20AC;¢ (UEHQRYD 7HSOLFH â&#x20AC;¢ Q¼P6YRERG\ µVWÃ&#x2C6;QDG/DEHP â&#x20AC;¢ 2&)RUXP =OÃ&#x2C6;Q â&#x20AC;¢ NYöWQD

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\DWDEOHW\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

Vodafone Smart E8

LG K4 2017

Vodafone Smart N8

Ceny .è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

24

24

24

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost ]ODWREÃ&#x2C6;O¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Aktuální dostupnost 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

480 Ã&#x2014; 854

480 Ã&#x2014; 854

720 Ã&#x2014; 1280

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rs

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2200

2500

2400

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrr

Bluetooth

r

r

r

sr

rr

rr

 

 

 

²²

²²

²²

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

53

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Huawei Y6 2017

9R/7( D:L)L volání

Nokia 3

Lenovo Moto E4 Plus

Huawei P9 lite

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy J3 2017

Nokia 5

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

]HSWHMWHVHQ¼VèHUQ¼YD ULDQWDsQRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLG

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

²

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2630

5000

3000

2400

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrr

rrr

rrs

rrr

Bluetooth

r

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

rr

rr  ²²

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

s

s

s

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


54

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

Více na vodafone.cz

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\DWDEOHW\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

Huawei P9 lite 2017

Vodafone Smart V8

Samsung Galaxy J5 2017

Sony Xperia XA1

Huawei P10 lite

LG Q6

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost PRGU¼YDULDQWDsSRVOHGQÃ&#x2C6; YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK wDQFH]HSWHMWHVHQ¼V

Aktuální dostupnost 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

FP

FP

FP

FP

FP²

1080 Ã&#x2014;

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

²

1080 Ã&#x2014; 2160

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

8Ã&#x2014; (4Ã&#x2014; *+]Ã&#x2014; *+]

²*+]

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%&s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

3000

3000

2300

3000

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrs

Bluetooth

r

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

sr

rr

 

 

 

 

 

 

²²

156 Ã&#x2014; 76 Ã&#x2014; 

²²

145 Ã&#x2014; 67 Ã&#x2014; 8

²²

²²

s

s

s

s

s

IP52

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Rozlišení displeje

Procesor

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8Ã&#x2014; 8Ã&#x2014; ²*+]²*+] ²*+]²*+]

²*+]

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

55

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy Xcover4

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy A3 2017

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Apple iPhone SE 32/128 GB

9R/7( D:L)L volání

Sony Xperia XCompact

Samsung Galaxy A5 2017

LG G6

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

*%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

²

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

r*%

r7%

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

² ²*+]²*+]

Procesor

²*+]

²*+]

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJs

0LFUR86%&s

0LFUR86%&r

0LFUR86%&s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2800

2350

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

2700

3000

3300

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

Bluetooth

r

r

r

r

r

r

sr

rr

sr

rr

rr

sr

700/800/850/900/ 

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/ ²²

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

800/850/900/1800/ 

800/850/900/1800/ 

800/850/900/ 

700/800/850/900/ 

²²

²²

²²

²²

²²

,3

,3

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

,3

,3

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


56

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

Více na vodafone.cz

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Huawei P10

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy S7

Sony Xperia XZ1 Compact

9R/7( D:L)L volání

Nokia 8

Sony Xperia XZ1

Apple iPhone 7 32/128 GB

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHVKRSX

*%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

²

1440 Ã&#x2014; 2560

720 Ã&#x2014; 1280

1440 Ã&#x2014; 2560

²

750 Ã&#x2014; 1334

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

Rozlišení displeje

Procesor

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

8Ã&#x2014; 8Ã&#x2014; 8Ã&#x2014; 8Ã&#x2014; ²*+]²*+] ²*+]²*+] ²*+]²*+] ²*+]²*+]

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C; ²7ZLVWHU '0,360+]

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%&s

0LFUR86%r

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJs

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3200

3000

27002700

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

Bluetooth

r

r

r

r

r

r

rr

sr

sr

sr

sr

sr

 

 

 1800/2100/2600

700/800/850/ 

 1800/2100/2600

 2100/2600

²²

²²

²²

²²

Ã&#x2014;Ã&#x2014;

²²

â&#x20AC;&#x201C;

,3

,3

,3

,3

,3

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

57

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Apple iPhone 8 Huawei 64/256 GB Mate 10 Pro

Samsung Galaxy S8

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy S8+

Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB

Apple iPhone 7 Plus 256 GB

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

YHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

L26r

$QGURLG

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

L26r

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Ã&#x2014;

Ã&#x2014;

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

ss

ss

r*%

r*%

ss

ss

Ã&#x2014; 0RQVRRQ0LVWUDOQP

² ²*+]²*+]

²*+]²*+]

²*+]²*+]

² 0RQVRRQ0LVWUDOQP

²7ZLVWHU '0,360+]

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

/LJKWQLQJr

0LFUR86%&s

0LFUR86%&r

0LFUR86%&r

/LJKWQLQJr

/LJKWQLQJs

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

'XDOSL[HO0SL[rr

'XDOSL[HO0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

QHXY¼GÃ&#x2C6;VHQHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

Bluetooth

r

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr

sr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²

²²

,3

,3rr

,3

,3

,3

,3

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Rozlišení displeje

Procesor

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6; .DSDFLWDEDWHULH P$K

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


58

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

Více na vodafone.cz

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy Note 8

Apple iPhone X 64/256 GB

Nokia 130

Nokia 3310

CAT B30

Ceny .è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

12

24

24

Standardní cena

.è

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHVKRSX

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

L26r

EH]RSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PX

1RNLD6HULHVs

EH]RSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PXs

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

1440 Ã&#x2014; 2960

1125 Ã&#x2014; 2436

128 Ã&#x2014; 160

240 Ã&#x2014; 320

176 Ã&#x2014; 220

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;0%0%

ss

*%0%

r*%

ss

r*%

r*%

r*%

²*+]²*+]

6Ã&#x2014;0RQVRRQ0LVWUDOQP

s

s

s

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ Procesor 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%&r

/LJKWQLQJr

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[ss

0SL[rs

0SL[rs

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

s

s

s

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3300

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

1020

1200

1000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrs

sss

sss

sss

Bluetooth

r

r

r

r

r

sr

sr

rr

rr

rr

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2300/ 2500/2600

800/900/1800/ 2100/2600

s

s

s

162,5 Ã&#x2014; 74,8 Ã&#x2014; 8,5

143,6 Ã&#x2014; 70,9 Ã&#x2014; 7,7

111,5 Ã&#x2014; 48,4 Ã&#x2014; 14,2

116 Ã&#x2014; 51 Ã&#x2014; 12,8

118 Ã&#x2014; 54 Ã&#x2014; 16

IP68

IP67

s

s

IP67

NanoSIM

NanoSIM

0LQL6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

59

1DEÃ&#x2C6;GNDWDEOHWÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\DWDEOHW\ ]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX9Ã&#x2C6;FH QDVWUDQ¼FKs

Vodafone Tab N8

Alcatel PLUS 10

Apple iPad 32 GB

Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB

Apple 12.9 iPad Pro 512 GB

Ceny .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

YSURGHMQ¼FKVLQRYDWLYQÃ&#x2C6;P NRXWNHP

YSURGHMQ¼FKVLQRYDWLYQÃ&#x2C6;P NRXWNHP

YHVKRSX

YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

:LQGRZVGHVNWRSs

L26r

L26r

L26r

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²2048

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

DÅ&#x201D;*%QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

ss

ss

ss

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

/LJKWQLQJs

/LJKWQLQJs

/LJKWQLQJs

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

Rozlišení displeje

0SL[ss

0SL[ss

0SL[sr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

4600

5830

8827

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrr

rrr

rrr

Bluetooth

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr²²

²²

²²

²²

²²

s

s

s

s

s

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


60

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX 7\NWHIJÃ&#x2C6;XQ¼V]Å&#x2020;VW¼YDMÃ&#x2C6;GRYHGHPHRGPöQLW

Vodafone Smart E8

Vodafone Smart N8

.è

1HMGRVWXSQöMwÃ&#x2C6;WHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

6W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

 .YDOLWQÃ&#x2C6;+'GLVSOHM 6NYöOÃ&#x2DC;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöD*% RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWL 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

 9HONÃ&#x2DC;GLVSOHM 'ORXK¼YÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULH µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOÃ&#x2DC;SRPöUFHQDYÃ&#x2DC;NRQ 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Nokia 3 .U¼VQÃ&#x2DC;WHOHIRQVHV\VWÃ&#x201E;PHP $QGURLGvDYwHPLQH]E\WQÃ&#x2DC;PL IXQNFHPL +'GLVSOHM 9QLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ*% )RWRDSDU¼W03L[ *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Samsung *DOD[\- 1DYUÅ&#x201D;HQVH]IJHWHOHP NGHWDLOX *%5$0D*%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 6XSHU$02/('GLVSOHM 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU &HORNRYRYÃ&#x2DC;GHVLJQ 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

1 DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;VHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÃ&#x201E;EDUHYQÃ&#x201E;YDULDQW\GDQÃ&#x201E;KRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJL VRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P.èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+ DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX


1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

.è

61

Vodafone Smart V8

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

&HORNRYRYÃ&#x2DC;VW\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP

Huawei P9 lite 2017

 1¼GKHUQÃ&#x2DC;)+'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÃ&#x2C6;P0SL[ µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*%DRSHUDèQÃ&#x2C6; SDPöļ*% çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

(UJRQRPLFNÃ&#x201E;VNOHQöQÃ&#x201E;WöOR VWHQNÃ&#x2DC;PSURILOHP

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU.LULQ a 3 GB RAM 0SL[IRWRDSDU¼WVU\FKOÃ&#x2DC;P RVWIJHQÃ&#x2C6;P çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; GLVSOHMV)XOO+'UR]OLwHQÃ&#x2C6;P 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

Huawei P10 lite 6W\ODYÃ&#x2DC;NRQEH] NRPSURPLVÅ&#x2020; 'RERXVWUDQQö ]DNIJLYHQÃ&#x201E;VNOR .RYRYÃ&#x2DC;U¼P %DWHULHVNDSDFLWRXP$K çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Samsung *DOD[\$ (OHJDQFHYHVYÃ&#x201E;QHMèLVWwÃ&#x2C6; SRGREö 2GROQRVWYÅ&#x2020;èL YRGöDSUDFKX ,3

 0SL[IRWRDSDU¼W +'6XSHU$02/('GLVSOHM 2VPLM¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

Vodafone Tab N8 1HQ¼URèQÃ&#x201E;PXXÅ&#x201D;LYDWHOLSIJLQHVHYwH FRSRÅ&#x201D;DGXMHDMHwWöQöFRQDYÃ&#x2C6;F 7DEOHWV+'GLVSOHMHPRYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x2DC;FKNDUHW *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöD*%5$0 6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è


62

Pevný internet

9Ã&#x2C6;FHQD vodafone.cz/pevny-internet QHER 800 777 777

Pevný internet kdekoli

$NWLYXMWHVLPRELOQÃ&#x2C6;79

Novinka

SlHGXMWHVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;VHUL¼O\ILOP\QHER WHOHYL]LSIJÃ&#x2C6;PRYWHOHIRQXèLWDEOHWX .G\NROLDRGNXGNROL 9\EHUWHVLWIJHEDMHGHQ]WHOHYL]QÃ&#x2C6;FK EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;VIXQNFÃ&#x2C6;RVREQÃ&#x2C6;KRYLGHRUHNRU GÃ&#x201E;UX1RYöVNDSDFLWRXDÅ&#x201D;KRGLQ ]¼]QDPXQHER]SöWQÃ&#x201E;KRVOHGRY¼QÃ&#x2C6;

8Å&#x201D;LMWHVLQHRPH]HQÃ&#x2DC;LQWHUQHWEH]GDWRYÃ&#x201E;KROLPLWX 3IJHV:L)LURXWHUSRKRGOQöSIJLSRMÃ&#x2C6;WHFHORXGRP¼FQRVW LVQ¼YwWöYRXQHERPHQwÃ&#x2C6;ILUPX

 DOÃ&#x2C6;èHNSURJUDPÅ&#x2020;MLÅ&#x201D;RG.èVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH % Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY 0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI 3HYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW

3RNXGXÅ&#x201D;XQ¼V P¼WHMLQÃ&#x2DC;WDULI

6WDQGDUGQÃ&#x2C6; cena

 .è

.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

ANTÃ&#x2030;NA + WI-FI ROUTER =DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;VHVNO¼G¼]YHQNRYQÃ&#x2C6;DQWÃ&#x201E;Q\NWHU¼ VHSIJLSHYQÃ&#x2C6;QDYHQNRYQÃ&#x2C6;SO¼wļQHPRYLWRVWL DYQLWIJQÃ&#x2C6;KR:L)LURXWHUX

Huawei B2338-168 3URSRMHQÃ&#x2C6;MHGQRWHNHWKHUQHWNDEHOHP

,QVWDODFHMHzdarma

HWKHUQHWSRUW\

5\FKORVWVWDKRY¼QÃ&#x2C6;MHDÅ&#x201D;0ELWVDQDKU¼Y¼QÃ&#x2C6; DÅ&#x201D;0ELWV

:L)LDFEJQ &HUWLILNDFH,3SURYHQNRYQÃ&#x2C6;DQWÃ&#x201E;QX

3 RNXGX9RGDIRQXXÅ&#x201D;P¼WHMDNÃ&#x2DC;NROLMLQÃ&#x2DC;WDULIVHVPORXYRXVPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PDOHVSRÄ£.èSIJÃ&#x2C6;SDGQöVLMHMQRYöSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHP¼WHQ¼URNQD]YÃ&#x2DC;KRGQöQRXFHQX3HYQÃ&#x201E;KR LQWHUQHWX.è3RNXGMVWHQRYÃ&#x2DC;]¼ND]QÃ&#x2C6;NQHERWXWRSRGPÃ&#x2C6;QNXQHVSOÄ£XMHWHY\MGHY¼VWDULIQD.èPöVÃ&#x2C6;èQö


3IJHQRVQÃ&#x2DC;LQWHUQHW

63

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOX QHER

9\WYRIJWHVL:L)LVÃ&#x2C6;ļ YÅ&#x201D;G\WDPNGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V*%GDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W GRPDLQDFKDWö 0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX1DSOQR

WI-FI '20$

WI-FI 1$&+$7õ

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRX QDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

&HQD EH]]¼YD]NX

 .è

.è

WI-FI 9.$1&(/Â&#x153;ı,

'DWRYÃ&#x2DC;REMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORX PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼P GDWDSIJHVWRFK\EöODPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMHNG\NROL MHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÃ&#x2C6;D0ELWV SURQDKU¼Y¼QÃ&#x2C6;Y¼PEXGHVWDèLWNURPö EöÅ&#x201D;QÃ&#x201E;KRVXUIRY¼QÃ&#x2C6;LSURVN\SRY¼QÃ&#x2C6;KUDQÃ&#x2C6; KHUDVOHGRY¼QÃ&#x2C6;YLGHÃ&#x2C6; =DSRMHQÃ&#x2C6;MHYHOLFHVQDGQÃ&#x201E;0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMLWDÅ&#x201D; ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDMHGQRXWIJHEDWHOHIRQWDEOHW DSRèÃ&#x2C6;WDè

:,),02'(0

+XDZHL/7(&3(%

:L)LVÃ&#x2C6;ļVHVOHYRXDPRGHP]D.è]Ã&#x2C6;VN¼WH NURGLQQÃ&#x2DC;PWDULIÅ&#x2020;P5HGQHERNWDULIÅ&#x2020;P %XVLQHVV5HGWDNQHY¼KHMWHDNRXNQöWHQDVWU D

3IJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;PRGHPXQDVSO¼WN\NWHUÃ&#x201E; MVRXEH]QDYÃ&#x2DC;wHQÃ&#x2C6;GRVWDQHWHVOHYX .è6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

:L)LVÃ&#x2C6;ļVHVOHYRXDPRGHP ]D.è]Ã&#x2C6;VN¼WHNURGLQQÃ&#x2DC;P WDULIÅ&#x2020;P5HGQHERNWDULIÅ&#x2020;P %XVLQHVV5HGWDNQHY¼KHMWH DNRXNQöWHQDVWUD

 &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;XY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è


64

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP

Více na vodafone.cz 9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER

Mobilní internet */7(LQWHUQHWXÅ&#x201D;SRNUÃ&#x2DC;Y¼WDNIJNDNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;NRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVMDNÃ&#x2DC;PNROLGDWRYÃ&#x2DC;PSIJLSRMHQÃ&#x2C6;PRG9RGDIRQX

86%02'(0

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;

3RèHW6,0NDUHW YWDULIX

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

Cena EH]]¼YD]NX

5HG'DWD*%

1+3

.è

.è

5HG'DWD*%

1+1

.è

 .è

1

.è

 .è

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;*% 6,0 GRGDOwÃ&#x2C6;KR ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG

.WDULIÅ&#x2020;P5HG'DWDGRVWDQHWHGDOwÃ&#x2C6;/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÃ&#x2C6;FH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

7DULISURSIJÃ&#x2C6;OHÅ&#x201D;LWRVWQÃ&#x201E;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;sLGH¼OQÃ&#x2C6;QDSIJSURMÃ&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÃ&#x2C6;

Cena

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDPöVÃ&#x2C6;F0%

.è

+/¨'$&¨2%2-(.

XÅ&#x201D;RG

477.è

:,),+276327

$OFDWHO0RYH7UDFNHU 'RSIJHMWHVYÃ&#x201E;PXGRP¼FÃ&#x2C6;PXPD]OÃ&#x2C6;èNRYLYRO QRVWLEH]SHèÃ&#x2C6;3RK\ESVDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRKRGOQö VOHGRYDWQDVYÃ&#x201E;PPRELOX

Vodafone Mobile :L)L5K /]HSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÃ&#x2C6;UR]PöU\

477.è

VWDULIHP5HG'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è

XÅ&#x201D;RG

477.è

-DNVLSRIJÃ&#x2C6;GLWGDOwÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x2DC;REMHP 2EMHPGDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDYÃ&#x2DC;wLWYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÃ&#x2C6;PVOXÅ&#x201D;HE=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX R*%PöVÃ&#x2C6;F]D.è D'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;DXY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+


3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

65

9Ã&#x2C6;FHQD vodafone.cz/predplacene-karty QHER 800 777 777

9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQÃ&#x2DC;FKNDUHW 1HNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;FKFHPÃ&#x2C6;WWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÃ&#x2C6;SIJHGSODFHQÃ&#x201E; NDUW\6WDèÃ&#x2C6;VLMHQY\EUDW$GÃ&#x2C6;N\QDwLPEDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;PVLVQLPLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W QHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606%H]]¼YD]NÅ&#x2020;0UNQöWHQDVWUDQX

Pro PODGÃ&#x201E;

Karta pro partu na volání 9 FHQöNDUW\MHEDOÃ&#x2C6;èHNQHRPH]HQÃ&#x201E;KR YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQDSUYQÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;F 3RWÃ&#x201E;VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQRYÃ&#x2C6;]D.èPöVÃ&#x2C6;èQö 1DVWDYHQÃ&#x2C6;O]HXSUDYLW $ NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÃ&#x2C6;VODGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;]D.èPLQ 9RO¼QÃ&#x2C6;QDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÃ&#x2C6;.è 3RNXGVHSIJLSRMÃ&#x2C6;WHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÃ&#x2C6;èHN3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDPöVÃ&#x2C6;FVH0% GDWMHQ]D.è . DUWXSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è

.DUWDGRVYöWD 9 RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÃ&#x2C6;"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWDDYROHMWHGRY\EUDQÃ&#x201E;]HPö YÃ&#x2DC;KRGQöMLGÃ&#x2C6;N\VOXÅ&#x201D;Eö0\&RXQWU\ 6WDèÃ&#x2C6;VLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÃ&#x2C6; 'R9LHWQDPXçÃ&#x2C6;Q\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÃ&#x2C6;VH]QDP]HPÃ&#x2C6;DFHQÃ&#x2C6;NQDMGHWH QDYRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6 OXÅ&#x201D;EX0\&RXQWU\QDYÃ&#x2C6;FVWRXWRNDUWRX ]Ã&#x2C6;VN¼WHQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]GDUPD 9 ç5Y¼VYRO¼QÃ&#x2C6;EXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYRODW QDèW\IJLèÃ&#x2C6;VODGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;MHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è & HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è

 6 NRèWHVLSURNDUWXGR9RGDIRQXQHERNQDwLPY\EUDQÃ&#x2DC;PSDUWQHUÅ&#x2020;P

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

Karta 26 6 .DUWRXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\EUDW]HEDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; NHNDUWö]DVNYöORXFHQX % DOÃ&#x2C6;èHNV*%GDWDQHRPH]HQÃ&#x2DC;PL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1 HEREDOÃ&#x2C6;èHNVQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;P YVÃ&#x2C6;WLDPLQXWDPLGRRVWDWQÃ&#x2C6;FK QDYUFKVHVOHYRX]D.è $ NWLYRYDWVLMHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÃ&#x2C6;èN\O]HVWIJÃ&#x2C6;GDWQHERY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWRED VRXèDVQö & HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è


66

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

Více na vodafone.cz/odmeny nebo 800 777 777

=DNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;GRELWÃ&#x2C6;PLQLP¼OQö.è Y¼VRGPöQÃ&#x2C6;PHNUHGLWHPQDYÃ&#x2C6;F $SURWRÅ&#x201D;HVLY¼Å&#x201D;Ã&#x2C6;PHYDwÃ&#x2C6;YöUQRVWLWDNèÃ&#x2C6;PGÃ&#x201E;OHVQ¼PLMVWHWÃ&#x2C6;PYÃ&#x2C6;FH([WUDNUHGLWX GRVWDQHWH6WDèÃ&#x2C6;VH]DUHJLVWURYDW

10 %

20 %

([WUDNUHGLWX

([WUDNUHGLWX

3RNXGMVWHVQ¼PL PÃ&#x201E;QöQHÅ&#x201D;PöVÃ&#x2C6;FH

3RNXGMVWHVQ¼PL GÃ&#x201E;OHQHÅ&#x201D;PöVÃ&#x2C6;FH

352=¨6.Â&#x153;1¨2'0õ1<6( =$5(*,6758-7( =DVO¼QÃ&#x2C6;P606]SU¼Y\sSRwOHWH]SU¼YX YHWYDUX2'0(1<QDèÃ&#x2C6;VOR7700 SIJHVDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH na muj.vodafone.cz

([WUDNUHGLWSODWÃ&#x2C6;SRGREXGQÃ&#x2C6;DQHQÃ&#x2C6;PRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;MHMSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W QDÃ&#x2022;KUDGXVOXÅ&#x201D;E\SRVN\WRYDQÃ&#x201E;WIJHWÃ&#x2C6;VWUDQRX

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

 QHER]DYRO¼QÃ&#x2C6;PQD 


3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

67

Více na vodafone.cz/balicky

6OHGXMWHVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;SRIJDG\DQRYLQN\ QDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDQLÅ&#x201D;E\VWHPXVHOL SRèÃ&#x2C6;WDWGDWD0¼PHSURY¼VVOXÅ&#x201D;E\ 6RFLDO3DVVD9LGHR3DVVGRNRQFH OHGQD]GDUPD3RGÃ&#x2C6;YHMWHVHQDSRVOHGQÃ&#x2C6; GYRXVWU¼QNX

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH YRODWQHRPH]HQö 6WDèÃ&#x2C6;VLDNWLYRYDWQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\ NWHUÃ&#x201E;MVRXSURVWö Neomezené $QRQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRX QHRPH]HQÃ&#x201E;MDNSURYRO¼QÃ&#x2C6;WDN SUR606N\

Bez smlouvy 9wHFKQ\EDOÃ&#x2C6;èN\MVRXEH] VPOXYD]¼YD]NÅ&#x2020;&HQXEDOÃ&#x2C6;èNX Y¼PRGHèWHPH]NUHGLWX

3IJL]SÅ&#x2020;VRELYÃ&#x201E; 0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDWEDOÃ&#x2C6;èHNNWHUÃ&#x2DC; SU¼YöSRWIJHEXMHWH$NG\Å&#x201D; ]URYQDMHGHWHQDGRYROHQRX DFKFHWHPÃ&#x2C6;WRGWHOHIRQX SRNRMPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH]Å&#x2020;VWDWMHQ XVYÃ&#x201E;KRNUHGLWX

S obnovováním SRPöVÃ&#x2C6;FL

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös.RPSOHW .RPSOHWYVÃ&#x2C6;WL ZDwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÃ&#x2C6;VOR

.RPSOHWGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è

*%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

ZDwOHWH606YHWYDUX.203/(7968'(),;QDèÃ&#x2C6;VOR

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös9RO¼QÃ&#x2C6; 9RO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

%DOÃ&#x2C6;èN\VHY¼PSIJHVQö SRPöVÃ&#x2C6;FLDXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6; WDNÅ&#x201D;HVHRQLFQHPXVÃ&#x2C6;WHVWDUDW 1DSIJÃ&#x2C6;NODGEDOÃ&#x2C6;èHN]VH Y¼PREQRYÃ&#x2C6; DWG

=DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÃ&#x2C6;VOR

8NRQèHQÃ&#x2C6;EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; s obnovováním SRPöVÃ&#x2C6;FL

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

9SIJÃ&#x2C6;SDGöÅ&#x201D;HQHEXGHWH PÃ&#x2C6;WYGREöNG\VHEDOÃ&#x2C6;èHN REQRYXMHGRVWDWHèQÃ&#x2DC;NUHGLW ]UXwÃ&#x2C6;VHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÃ&#x2C6;WG¼OH Y\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWMHSRWIJHEDMHM]QRYX DNWLYRYDW%DOÃ&#x2C6;èHNWDNÃ&#x201E;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH MHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0Å&#x2020;M 9RGDIRQH

.è

*%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è

.è

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

=DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÃ&#x2C6;VOR

.è

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

=DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÃ&#x2C6;VOR

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

.è

=DwOHWH606YHWYDUX92/$1,968'(),;QDèÃ&#x2C6;VOR

%DOÃ&#x2C6;èN\NHNDUWös'DWDD606 0%GDWD606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR

3RNXGEXGHWHPÃ&#x2C6;WQöNWHUÃ&#x2DC; ]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;NWHUÃ&#x201E;REVDKXMÃ&#x2C6; GDWDDNWLYQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH VLQ\QÃ&#x2C6;YDSOLNDFL0Å&#x2020;M 9RGDIRQHY\]YHGQRXWGDOwÃ&#x2C6; GDWDQDYÃ&#x2C6;F

*%GDWD606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è

ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR

*%GDWD606 YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö =DwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR

.è


68

Pro firmy

Více na vodafone.cz/business-red-plus nebo 800 777 700

)LUHPQÃ&#x2C6;WDULI%XVLQHVV5HG Q\QÃ&#x2C6;VH*%GDWQDYÃ&#x2C6;F 6OHYD.è QD]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

:L)LVÃ&#x2C6;ļ zdarma

.G\Å&#x201D;VLNWDULIÅ&#x2020;P%XVLQHVV 5HGSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHFK\WUÃ&#x2DC;WHOH IRQQHERWDEOHWGRVWDQHWH KRDÅ&#x201D;R.èOHYQöML 9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;XSURGHMQÃ&#x2C6;KR WÃ&#x2DC;PX

6OHGXMWHVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;SRIJDG\DQRYLQN\ QDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDQLÅ&#x201D;E\VWHPXVHOL SRèÃ&#x2C6;WDWGDWD0¼PHSURY¼VVOXÅ&#x201D;E\6RFLDO 3DVVD9LGHR3DVVGRNRQFHOHGQD]GDUPD 3RGÃ&#x2C6;YHMWHVHQDSRVOHGQÃ&#x2C6;GYRXVWU¼QNX

.WDULIÅ&#x2020;P%XVLQHVV5HG %XVLQHVV5HG*% D%XVLQHVV5HG*%QDYÃ&#x2C6;F ]GDUPD]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJHQRVQÃ&#x201E; 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX]GDUPD DPRGHP]D.è3IJLSRMÃ&#x2C6;WH WDNQDMHGQRXDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; 9Ã&#x2C6;FHQDVWU

Ã&#x2C6;GND OQÃ&#x2C6;QDE 6SHFL¼

Business RED+ =¼NODGQÃ&#x2C6;WDULI SURèOHQ\

Business RED+ 40 GB Tarif pro 4 s OBROVSKOUSRUFÃ&#x2C6;GDW

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\ILUP\

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\ILUP\

Neomezené SMS

Neomezené SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\ILUP\

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;SURèOHQ\ILUP\

3 GB + 1 GB PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;GDWDVGÃ&#x2C6;OHQ¼PH]L èOHQ\ILUP\

3 GB + 40 GB PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;GDWDVGÃ&#x2C6;OHQ¼PH]L èOHQ\ILUP\

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

& HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;YèHWQö'3+ :L)LVÃ&#x2C6;ļ]GDUPD]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJL]DNRXSHQÃ&#x2C6;PRGHPX+XDZHL%]D.è5\FKORVWVWDKRY¼QÃ&#x2C6;MH0EVDRGHVÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;0EV 6OHYD.èQD]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;SODWÃ&#x2C6;SURQRYÃ&#x201E;LVW¼YDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;ILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VWDULIHP%XVLQHVV5HGVHVPORXYRXQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;9Ã&#x2DC;wHVOHY\MH]¼YLVO¼QDYÃ&#x2DC;wL0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KR SOQöQÃ&#x2C6;1HSODWÃ&#x2C6;SURU¼PFRYÃ&#x201E;VPORXY\D2QH1HW


3URŻUP\

69

Více na vodafone.cz/edohled

Vodafone eDohled: Pohlídáme cokoli 9ODVWQÃ&#x2C6;WHYR]RYÃ&#x2DC;SDUNVWURMHQHERWIJHEDGRUXèXMHWH]¼VLON\DFKFHWH PÃ&#x2C6;WYwHQHXVW¼OHSRGNRQWURORX"'Ã&#x2C6;N\VOXÅ&#x201D;Eö9RGDIRQHH'RKOHG EXGHWHPÃ&#x2C6;WQHXVW¼OÃ&#x2DC;RQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼wPDMHWHNQDFK¼]Ã&#x2C6; DFRVHVQÃ&#x2C6;PGöMH

Novinka

.è

Snadná instalace 1HPXVÃ&#x2C6;WHQLF]DSRMRYDWVOHGRYDFÃ&#x2C6;MHGQRWNX XORÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WHGR]DYD]DGODQHERVLOQÃ&#x2DC;PPDJQHWHP NDPNROLSIJLFK\WÃ&#x2C6;WH

eDohled modul Standard

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

 %DWHULHY\GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;DÅ&#x201D;PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;EH]QDELWÃ&#x2C6; 9 SRK\EXFFDNP 3 RVN\WXMHVW¼OÃ&#x2DC;SIJHKOHGRWHSORWö YOKNRVWLRWIJHVHFKSIJHNURèHQÃ&#x2C6;U\FKORVWL èDVHFKSURVWRMÅ&#x2020;DGDOwÃ&#x2C6;FKSDUDPHWUHFK

([WUÃ&#x201E;PQÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULH %DWHULHY\GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;GOHW\SXMHGQRWN\DÅ&#x201D;URN

eDohled â&#x20AC;&#x201C; Evropa Monitoring po celé EU 8NO¼G¼QHRPH]HQRXKLVWRULL DXPRÅ&#x201D;Ä£XMHQDVWDYHQÃ&#x2C6; OLERYROQÃ&#x201E;KRSRèWX geozón

.è ]DPöVÃ&#x2C6;F

'DOwÃ&#x2C6;YDULDQW\VOXÅ&#x201D;E\H'RKOHG Dosah

Cena

eDohled Mini

SRX]HQDÃ&#x2022;]HPÃ&#x2C6;ç5

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

H'RKOHG6YöW

PRQLWRULQJSRFHOÃ&#x201E;PVYöWö

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

Monitoring kdekoli 'Ã&#x2C6;N\JORE¼OQÃ&#x2C6;6,0PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVOHGRYDW VYÅ&#x2020;MPDMHWHNSRFHOÃ&#x201E;PVYöWö

'DOwÃ&#x2C6;YDULDQW\PRGXOÅ&#x2020;NWHUÃ&#x201E;VHOLwÃ&#x2C6;SRX]HYÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;EDWHULH 9Ã&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULHQDMHGQR nabití

Cena

eDohled modul Mini

PöVÃ&#x2C6;F

.è

eDohled modul Maxi

URN

.è

3RWIJHEXMHWHYÃ&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;RVOXÅ&#x201D;EöH'RKOHG"&KFHWHVLH'RKOHGNRXSLW" 5H]HUYXMWHVLVFKÅ&#x2020;]NXVQDwÃ&#x2C6;PSRUDGFHPSURILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ &HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

Obsluha a správa odkudkoli $ļMHMHGQRWNDNGHNROLYWHUÃ&#x201E;QXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHML RQOLQHQDVWDYLWDVOHGRYDW]SRUW¼OX


70

Tarify

Více na vodafone.cz/jetovtobe nebo 800 777 777

:L)LMHRXWUR]MHê WRV*,*$YH VWXGHQWVNÃ&#x201E;PWDULIX -HWRYWREö"7DNVHNQ¼PSIJLGHM0¼PHSURWHEH*% ]¼EDY\QDVXUIRY¼QÃ&#x2C6;DQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;L606GRYwHFK VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;3URèHUS¼QÃ&#x2C6;GDW]WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PHGUXKRX GDWRYRX6,0WIJHEDGRWDEOHWX7DNMHVWOLWLMHwWöQHE\OR DP¼wSODWQÃ&#x2DC;,6,&MGLGRWRKR

Tarif MHWRYWREö Bez ]¼YD]NX

10 GB dat

Neomezené volání GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené SMS GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Datová SIM ]GDUPD

&KFHPHDE\VWHVLXÅ&#x201D;LOLNXSX]¼EDY\3URWR RGQ¼VP¼WHVOXÅ&#x201D;E\6RFLDO3DVVD9LGHR 3DVVGRNRQFHOHGQD]GDUPD3RGÃ&#x2C6;YHMWHVH QDSRVOHGQÃ&#x2C6;GYRXVWU¼QNX

 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHYèHWQö'3+

.è PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX


Nabídka 60+

71

Více na vodafone.cz/60 nebo 800 777 777

6SRXVWDYÃ&#x2DC;KRG SRwHGHV¼WFH 8Å&#x201D;Y¼PE\OR"6WDèÃ&#x2C6;Q¼PXN¼]DWREèDQNXDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH VLY\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHW VPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP]D]YÃ&#x2DC;KRGQöQRXFHQX-Ã&#x2C6;]GQÃ&#x2C6; IJ¼G\PDS\DGDOwÃ&#x2C6;DSOLNDFHNWHUÃ&#x201E;Y¼PSRPRKRXXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W VLÅ&#x201D;LYRWQDSOQRSDNEXGHWHPÃ&#x2C6;WNG\NROLSRUXFH

7DEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÃ&#x2C6;èQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQÃ&#x2DC;P YRO¼QÃ&#x2C6;PYVÃ&#x2C6;WL

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULI VYROQÃ&#x2DC;PL MHGQRWNDPL

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

PLQXW

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

9RO¼QÃ&#x2C6;GRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; .èPLQQDY\EUDQ¼èÃ&#x2C6;VOD .èPLQQDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOD

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;]D.èPLQ

250 MB GDW

SMS

SMS

.è

.è

6OHGXMWHVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;SRIJDG\DQRYLQN\ QDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDQLÅ&#x201D;E\VWHPXVHOL SRèÃ&#x2C6;WDWGDWD0¼PHSURY¼VVOXÅ&#x201D;E\6RFLDO 3DVVD9LGHR3DVVGRNRQFHOHGQD]GDUPD 3RGÃ&#x2C6;YHMWHVHQDSRVOHGQÃ&#x2C6;GYRXVWU¼QNX

3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÃ&#x201E; WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOR

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

=DNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;GRELWÃ&#x2C6;QDG.è Y¼VRGPöQÃ&#x2C6;PHNUHGLWHP QDYÃ&#x2C6;F9Ã&#x2C6;FHQDVWU

Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÃ&#x2C6;.èDSRWÃ&#x201E; .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è VWDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

1DQRYÃ&#x201E;PWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÃ&#x2C6;PHYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR SUROHSwÃ&#x2C6;èLWHOQRVW 1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;PVWDUwÃ&#x2C6;POHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÃ&#x2C6;.èPöVÃ&#x2C6;èQöDPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FHQ\WDULIX VLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FK&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PH YèHWQö'3+-VRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;P SOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;DMVRXSODWQÃ&#x201E; GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


72

7DULISURURGLQX

Vรญce na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777

*,*$YรถGRPRVWL VURGLQQร˜PLWDULI\5HG NABรDKA PLATร PRO

=DEDYWHFHORXURGLQXDUR]wLฤฒWHVLRE]RU\EXGHWHQDWRPรˆW RKURPQRXSRUFLVGรˆOHQร˜FKGDW.URGLQQร„PXWDULIXMLFKWRWLล” ]รˆVNยผWHDล”*%QDYรˆFDWRMHSRฤฒยผGQยผNXSDYรถGRPRVWรˆ GRNDSV\.URPรถWRKRYยผVSRWรถwรˆQHRPH]HQร„YROยผQรˆD606 GRYwHFKVรˆWรˆ

4 SIM KARTY

รˆGND OQรˆQDE 6SHFLยผ

RED+ 40 GB RED+

1RYร˜URGLQQร˜WDULI VOBROVSKOUSRUFรˆGDW

1HRPH]HQร„YROยผQรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆSURรจOHQ\URGLQ\

5RGLQQร˜WDULI

1HRPH]HQร„YROยผQรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆSURรจOHQ\URGLQ\

Neomezenรฉ SMS Neomezenรฉ SMS

GRYwHFKVรˆWรˆSURรจOHQ\URGLQ\

GRYwHFKVรˆWรˆSURรจOHQ\URGLQ\

2 GB GDWVGรˆOHQร˜FKPH]LรจOHQ\

.รจ PรถVรˆรจQรถ

2 GB + 40 GB GDWVGรˆOHQร˜FKPH]LรจOHQ\

.รจ PรถVรˆรจQรถ

6OHGXMWHVYร„REOรˆEHQร„SRฤฒDG\DQRYLQN\QDVRFLยผOQรˆFKVรˆWรˆFKDQLล”E\VWH PXVHOLSRรจรˆWDWGDWD0ยผPHSURYยผVVOXล”E\6RFLDO3DVVD9LGHR3DVVGR NRQFHOHGQD]GDUPD3RGรˆYHMWHVHQDSRVOHGQรˆGYRXVWUยผQNX &HQDMHSODWQยผSฤฒLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆPQDPรถVรˆFล†MHYรจHWQรถ'3+DSODWรˆGRGDOwรˆDNWXDOL]DFHQDEรˆGN\ 5\FKORVW:L)LVรˆWรถMHSURVWDKRYยผQรˆ0EVDRGHVรˆOยผQรˆ0EV


Tarify

73

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]WDULI\ QHER

1DVWDUWXMWH VYÅ&#x2020;MWDULI 3IJHKOHGQÃ&#x2DC;Ã&#x2022;èHW Výdaje celé rodiny máte pod kontrolou na jednom Ã&#x2022;èWX

çHUS¼QÃ&#x2C6;GDW 'DWDYURGLQöVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH GRSIJHGXUR]GöOLWSURNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E; èÃ&#x2C6;VOR]YO¼wļ

3RNXGQHSRWIJHEXMHWHQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6; DYHONRXSRUFLGDWP¼PHSURY¼VWDULI6WDUW PLQXWNWHUÃ&#x2DC;Y¼VXUèLWöXVSRNRMÃ&#x2C6;

START 500 MINUT

:L)L]DSRORYLQX .URGLQQÃ&#x201E;PXWDULIXQDYÃ&#x2C6;F ]Ã&#x2C6;VN¼WHSIJHQRVQRX:L)L VÃ&#x2C6;ļQDGRPDLQDFKDWX VHVOHYRXDPRGHP +XDZHL%MHQ]D.è 0UNQöWHQDVWU

500GDWMB PLQXW GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;GDOwÃ&#x2C6;.èPLQ

.è606

.è K tarifu GRSRUXèXMHPH telefony Vodafone ]DVNYöOÃ&#x201E;FHQ\1DMGHWHMH QDVWUs=HSWHMWHVH SURGHMFÅ&#x2020;QDDNWX¼OQÃ&#x2C6; QDEÃ&#x2C6;GNX

7IJHED 9RGDIRQH6PDUW1]D

.è neERQDVSO¼WN\ .è .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

PöVÃ&#x2C6;èQö

6OHGXMWHVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;SRIJDG\DQRYLQN\QDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FK VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDQLÅ&#x201D;E\VWHPXVHOLSRèÃ&#x2C6;WDWGDWD0¼PHSUR Y¼VVOXÅ&#x201D;E\6RFLDO3DVVD9LGHR3DVVGRNRQFHOHGQD ]GDUPD3RGÃ&#x2C6;YHMWHVHQD SRVOHGQÃ&#x2C6;GYRXVWU¼QNXNGH VHQDYÃ&#x2C6;FGR]YÃ&#x2C6;WHRGDOwÃ&#x2C6;FK VOXÅ&#x201D;E¼FK9RGDIRQH3DVV

1\QÃ&#x2C6;Y¼PYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHGDUXMHPH0%GDW QDYÃ&#x2C6;F6WDèÃ&#x2C6;VLMHY\]YHGQRXW .WDULIXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHGRNRXSLWDÅ&#x201D;GDOwÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;6,0NDUW\GÃ&#x2C6;N\ QLPÅ&#x201D;VYÅ&#x2020;MGDWRYÃ&#x2DC;EDOÃ&#x2C6;èHNY\XÅ&#x201D;LMHWHLYGDOwÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK 3RIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MH]GDUPD]DVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2C6;]DSODWÃ&#x2C6;WH.èPöVÃ&#x2C6;èQö]DMHGQX 6,0NDUWX


74

Tarify

Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777

Tarify Red Naplno RED NAPLNO

Datová SIM

*%

.WDULIÅ&#x2020;PVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRIJÃ&#x2C6;GLWDÅ&#x201D;GDOwÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;6,0 'DWDSDNY\XÅ&#x201D;LMHWHLYGDOwÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK3RIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MH ]GDUPD]DVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2C6;]DSODWÃ&#x2C6;WH.èPöVÃ&#x2C6;èQö]DMHGQX 6,0

1\QÃ&#x2C6;G¼UHN*% 9DSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHY¼PQ\QÃ&#x2C6;G¼PHQDYÃ&#x2C6;F *%GDW]GDUPD6WDèÃ&#x2C6;MLMHQSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWDGDWDVL Y\]YHGQRXWYVHNFL0RMHQDEÃ&#x2C6;GN\

RED NAPLNO

RED NAPLNO 10 GB

GQÃ&#x2C6;QHRPH]HQÃ&#x201E;KRYRO¼QÃ&#x2C6; SMSDDÅ&#x201D;0%GHQQö ]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK]HPÃ&#x2C6;VYöWD

5 GB

1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX DQD6ORYHQVNR

1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX DQD6ORYHQVNR

5 dat GB

10datGB

20datGB

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

do všech sítí

do všech sítí

do všech sítí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do všech sítí

do všech sítí

do všech sítí

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

$NWLYXMWHVL6RFLDOD9LGHR3DVVGRNRQFHOHGQD]GDUPD DY\]NRXwHMWHLGDOwÃ&#x2C6;]HVOXÅ&#x201D;HE9RGDIRQH3DVV &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MHYèHWQö'3+DSODWÃ&#x2C6;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ çHUS¼QÃ&#x2C6;GDWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHNRQWURORYDWGÃ&#x2C6;N\DataStropuSRMHKRÅ&#x201D;GRVDÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;SIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;NDUW\9Ã&#x2DC;wLDataStropu]PöQÃ&#x2C6;WHYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH 3URILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÃ&#x201E;ILUP\]DGDUPR6QDwÃ&#x2C6;931P¼WHYRO¼QÃ&#x2C6;D606YHVYÃ&#x201E;ILUHPQÃ&#x2C6;eVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYÃ&#x2DC;FKèÃ&#x2C6;VHO0D[LP¼OQÃ&#x2C6;SRèHWÃ&#x2022;èDVWQÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;931QHQÃ&#x2C6;RPH]HQ


Tarify

75

Více na vodafone.cz/pass

0LOXMWHVHDVSRMWHVH $Å&#x201D;GRNRQFHOHGQDSURY¼VP¼PH]EUXVXQRYÃ&#x201E;VOXÅ&#x201D;E\6RFLDO3DVVD9LGHR3DVV ]GDUPD6WDèÃ&#x2C6;VLMHMHGQRGXwHDNWLYRYDWYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHDSDNXÅ&#x201D;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH VGÃ&#x2C6;OHWVYÃ&#x201E;QRYRURèQÃ&#x2C6;UDGRY¼QN\DVOHGRYDWVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;SRIJDG\DQLÅ&#x201D;E\VWHSRèÃ&#x2C6;WDOL GDWDÅ&#x201C;¼GQ¼]DSOLNDFÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;VOXÅ&#x201D;E\]DKUQXMÃ&#x2C6;Y¼PWRWLÅ&#x201D;QHRGHèÃ&#x2C6;W¼GDWD]YDwHKRWDULIX

Social Pass od nás máte do konce ledna 2018 ZDARMA

6GÃ&#x2C6;OHMWHVYÃ&#x201E;]¼Å&#x201D;LWN\QD VRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FK 5R]MHêWHWRQD)DFHERRNX7ZLWWHUX,QVWDJUDPX D3LQWHUHVWX

2G ]DQöM]DSODWÃ&#x2C6;WH .èPöVÃ&#x2C6;èQö

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

&KDWXMWH MDNRR]¼YRG

6OHGXMWH REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;SRIJDG\

8Å&#x201D;LMWHVL NYDOLWQÃ&#x2C6;KXGEX

3RNO¼ERVWHVLÃ&#x2022;SOQöVHYwHPLGÃ&#x2C6;N\ DSOLNDFÃ&#x2C6;P:KDWV$SS9LEHU0HVVHQJHU 7HOHJUDPQHER0HVVDJH

/HQRwWHXREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x2DC;FKVHUL¼OÅ&#x2020;YLGHÃ&#x2C6; DILOPÅ&#x2020;6OHGXMWHMHSIJHV<RX7XEH+%2*2 6WUHDPF]1HWIOL[6OHGRYDQL79$PD]RQ 3ULPH9LGHR3ULPD3/$<.XNL6H]QDP =SU¼Y\3RK¼GN\+RUL]RQ*R/HSwÃ&#x2C6;79 6HOIQHW79,QWHUDNWLYQÃ&#x2C6;79QHER',*,*2

3RVOHFKQöWHVLREOÃ&#x2C6;EHQRXPX]LNX GÃ&#x2C6;N\DSOLNDFÃ&#x2C6;P$SSOH0XVLF0XVLF-HW (YURSD<RXUDGLR7LGDO6SRWLI\ )UHNYHQFH'HH]HU0XVLF3OD\HU3LJ\ 5¼GLR=HW5DGLR:DYH'DQFH5DGLR 5¼GLR%RQWRQL5DGLRD5DGLRWÃ&#x201E;ND

2G]DQöM ]DSODWÃ&#x2C6;WH.èPöVÃ&#x2C6;èQö

ZDARMA do konce ledna 2018, a to v plné NYDOLWö

 6 SU¼YQÃ&#x201E;IXQJRY¼QÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\Y¼PPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPH]DUXèLWXRILFL¼OQÃ&#x2C6;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;MVRXGRY\EUDQÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX]DIJD]HQ\9SIJÃ&#x2C6;SDGöY\XÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6;DOWHUQDWLYQÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;QHER ZHERYÃ&#x2DC;FKYHU]Ã&#x2C6;VOXÅ&#x201D;HEQHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPHRYOLYQLWÅ&#x201D;HGDWDQHEXGRXSRèÃ&#x2C6;W¼QD'DWDQHPXVÃ&#x2C6;WHSRèÃ&#x2C6;WDWSRNXGSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼WHREVDKSIJÃ&#x2C6;PRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÃ&#x2C6;VWUDQ\ 6HVOXÅ&#x201D;ERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÃ&#x2C6;DSRVÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÃ&#x2C6;W¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXÅ&#x201D;EDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDYSIJÃ&#x2C6;SDGöSIJHKU¼QÃ&#x2C6;UHNODP\SIJHGYLGHHPKXGERXQHERNG\Å&#x201D;Y¼VUHNODPDRGN¼Å&#x201D;HPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;HEQHQÃ&#x2C6; SIJHGSODWQÃ&#x201E; QDSIJSIJHGSODWQÃ&#x201E;YU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX 6HVOXÅ&#x201D;ERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÃ&#x2C6;YLGHÃ&#x2C6;


uàzijte si pàríjemné usínání

www.scanquilt.cz 46

prodejen

v

ČR

Profile for Čilichili

2018 | 01 | Čilichili: Spolubydlící  

Spolubydlení nás vlastně provází celý život. Od dob táborů a pobytu na kolejích přes hostely až po domovy pro seniory. Ne každý ale bydlí s...

2018 | 01 | Čilichili: Spolubydlící  

Spolubydlení nás vlastně provází celý život. Od dob táborů a pobytu na kolejích přes hostely až po domovy pro seniory. Ne každý ale bydlí s...

Profile for cilichili
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded