Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 1 | 2014


Ô Ô ZARADTE

VYŠŠÍ RYCHLOST Prvotřídní rychlost streamování hudby i videa na 4G LTE síti a dokonalý zvuk HTC BoomSound™.

4G LTE

HTC BoomSound™

HTC BlinkFeed™

THE OFFICIAL SMARTPHONE

HTC Zoe™


ROZJEZD Fakebook

Ĥezník Potravináĥství / Pohostinství Bourání, výroba všech druhĭ mas a drobĭ, trvanlivých salámĭ a specialit. Zajistíme domácí zabíjaĆku s natáĆením a kulturním programem. Jsme Ćleny Unie zpracovatelĭ masa. Holky v mým sklepĕ Picnout |

Praštit|

Ĥíznout |

Vyvrhnout |

Nucený výsek

Uživatel Blesk napsal na zeĐ uživatele Ĥezník

Zlatý bažant

Fanoušci

Ceny

Uživatelka Hana napsala na zeĐ uživatele Ĥezník Krvavá stvĭro! Ĥezník: No dovolte! Mám státní zkoušku v oboru. V provozovnĕ Ćisto, krev jen na objednání. Ovšem podchlazená, zahuštĕná, s krupkou!

Nemrzí vás, že nemáte Slavíka? Ĥezník: Tak já zpracuju všecko... ale kdo by to prosimvás kupoval?

Matĕj Ruppert napsal na zeĐ uživatele Ĥezník Podporuju vás! Cenzura je nepĥijatelná a každý musí do svých soutĕží a televizních poĥadĭ vzít každého, kdo se pĥihlásí! Na protest se vzdám svých ocenĕní a už nikdy se ve Zlatém Slavíkovi neobjevím! Ĥezník: Jo tenhle slavík! To je prímovní program, to je fakt. Vy jste se tam nĕkdy mihnul? To musí bejt let, viĐte. Ĥiká se, že v televizi je to samá tlaĆenka. Nepotĥebujete nĕjakou?

Ĥezník Zpozdilo se jehnĕĆí, tak nemám co dĕlat a napsal jsem básniĆku: Když se leskne Ćepel / jsem šīastnej jak jetel. Dobrý? Toto se líbí 51 345 vyznavaĆĭm alternativního rapu

Michal David napsal na zeĐ uživatele Ĥezník

Foto: Proŏmedia, ÜTK

Hele, draku, potĥebuju do novin. Moh bych se s tebou vyfotit?

Tomáš Klus napsal na zeĐ uživatele Ĥezník Protože Všechno má být ve Všem a Pravda se s Vírou Snoubí jen v Harmonii, musím Odstranit Skvrnu ze své Duše a Podpoĥit Boj proti Zprofanovaným Soutĕžím. Hudba Už Je Jinde. Vy ZaĆínáte tam, kde Já konĆím a jste Tam, kde Já Nejsem, protože Já Jsem teĐ na Seychelách. Takže Slavík Bu Bu Bu! Ĥezník: Hele jestli máte reklamaci, pĥiložte úĆtenku a nĕjak to vyĥešíme. Ta skvrna je od krve? Byla-li krev v nĕjaké naší uzeninĕ, dostanete husí sádlo zdarma!

Ĥezník Silvestrovský balíĆek: Vepĥová hlava, srdce, hovĕzí vemeno, dršīky ztužené, slepice tĕžká, kachna mražená a deÀlé Àlé. Toto se líbí 4 245 851 milovníkĭm televizní zábavy

Uživatel Karel Gott napsal na zeĐ uživatele Ĥezník I já se za vás postavím! Ĥezník: Hele a dost. Zezadu se ke mnĕ nikdo stavĕt nebude. To umím taky, Àk Àk a už se ĥeže na šunĆiĆku. Žádný takový!

Ĥezník: Tebe znám! Ty kviĆíš jako podsvinĆe! Jasný!

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3


ROZJEZD

Dočtete se u nás po večerech 6 8 10 16 36 42 46 50 56 51 62

Üech si to rozdal s Nçmcovou George Clooney se koneÝnç ukázal Focení ve tmç Nçmecko po našem Androš v Monte Carlu KoláÝe bez práce Umçlci v kurníku V zemi rumových víl Jako tele na papriku Kulturní eintopf Staré známé kapely

123: Vodafone 66 68 70 72 75 76 86 88 92 96 97 98

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Mobilní web a aplikace PĜipojení sËVodafonem Chytrá domácnost Všechno o telefonech PĜedplacené karty Vymyšleno pro ŏrmy Red tarify s nášupem Volací jistina Roaming Vodafone splátky

Unsere Deutsch

Das Numer unsere Magazin wir wunschen zu Deutschland und Deutsch. Aber eine Deutsch ist keine Deutsch. Hier is Bawarien mit BMW und Rheinian mit rhein wein. Und Bayern München auch Hertha Berlin. In diese Eintopf ist also Kebab, CurTIRÁŽ rywurst, Schweinerein. Haus in Berg mit Muschkaten Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, und Bauhaus. Also Modern Talking und Einstürzende 171Ë00 Praha 7–Troja, tel.: 244 023 201, Neubauten oder Rammstein. Als Wir zahlen, Tsechiswww.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma che Volk ist nehmlich gleich als Deutsch. Wir wollen Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 12. 2013. Datum vydání 1. 1. 2014. oder ekelhaft: Strudeln, Schwager, Buch, Fusekle, MaDistribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce cher und also Wasser mit Bier. Das ist alles. Alles klar, alMarek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 2/2014 10.Ë1. 2014 MKÜR 15371. ěekni: les gutte, Tschüss und Keine Angst. Danke. = Fischers Fritz ŏscht frische Fische. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. michal.schindler@vodafone.com

<

Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. 99 Üutballons. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

4

ÜILICHILI A OBLÍBENÍ NæMCI ěeditelka redakce Markéta Schindler Moreno Šéfredaktor Michal Potente Schindler Zástupce šéfredaktora Štefan NýÝe Švec Kreativní Ĝeditel Simon Rudi Völler Brown &&& Creative www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone Petra Schumacher Poláková EditoĜi a psavci Jindra Karel May Novák Filip Inge z tábora na Rujánç HoráÝek Martin Karl Friedrich Hieronymus svobodný pán von Münchhausen Groman Online department Martin Horst Siegl Pistulka Jakub Wim Wenders Kašpárek Jakub Club Maté König Máša Semir Gerkhan Dudziaková DesignéĜi Petr Von Braun Toman Tomáš Apparat Trnobranský Jakub Karl Lagerfeld MaĜík Manažer Marek Blixa Bargeld Slezák ProdukÝní Pavel Nico Matuška DTP Aleš Vinnetou DuroĎ Asistentka Lenka Nena Ciznerová ManažeĜi inzerce Marek Albert Einstein Hammerschmied Zdençk studená Nçmka Vaculík ProdukÝní sekce Vodafone Magda Instalatér Ruckschlossová Obálka Václav Udo Kier HavlíÝek


ROZJEZD

DOBRÉ ZPRÁVY

RICHARD KRAJČO JE VE SKUTEČNOSTI VĚTŠÍ NEŽ V TELEVIZI Herec aËjódler, jehož velikost se vËzávislosti naËtypu obrazovky pohybuje mezi 12 aË56 centimetry, je veËskuteÝném životç vysoký skoro metr aËpĶl. Oznámila to jeho hrdá tisková mluvÝí. Ë Kompenzujeme Z médií

T

Počet TV kanálů roste, ale nemají co vysílat

Minizprávy

SPARTA OBNOVILA SMLOUVU S ĎÁBLEM. T

Sexy muži mají malý penis

T

Dçti s alergiemi jsou alergické na dçti bez alergií. PĜi hledání zatoulaného štçnçte se ztratilo 14 policistĶ.

Tým evolučních biologů z Londýnské univerzity Uni- Diety vymysleli muži, aby na nç TV kanálů je příliš mnoho, vysílání není čím zaplnit. versity of London nadnesl hypotézu, že přitažliví zbylo víc Ýokolády. V kuchařských show už bylo všechno uvařeno a netáh- a sexy muži mají málo vyvinuté pohlaví. „Příroda jeVelká Británie zavedla pomalejší nou ani psychopati ve vilách. Podle peoplemetrů se jich nedostatečnost přirozeně kompenzuje atraktivinternet pro dĶchodce a osoby ním vzhledem. Tato z nováčků nejlépe dařilo s pohybovým postižením. skutečnost také vysvětluTV Krb, TV Řeka a TV ZAÜÁTEK ROKU je fakt, že krásní muži tak často mění Hvězdné nebe.= partnerky – ty s nimi totiž nejsou spokojené,“ tvrdí dr. Ugly Frog z výzkumného týmu. S  výzkumem podle agentury Gallup souhlasí 97 procent nezadaných mužů v anglosasky mluvících zemích.=

Foto: Proŏmedia

<

PO NAHÝCH HASIČKÁCH, VOLEJBALISTKÁCH, ROSNIČKÁCH A BÁSNÍŘKÁCH NAFOTILY DOBROČINNÝ KALENDÁŘ OBLEČENÉ PORNOHEREČKY.

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

5


ROZJEZD

Duel

Petr Čech : Božena Němcová Nepustí doËsvatynç nikoho

1:0

Pustila doËsvatynç kdekoho

Žije vËbohatství

1:0

UmĜela vËbídç

Viktorka ho pustila doËstavu

1:1

Viktorku pustila keËsplavu

Üechem je, byl aËbude

1:0

NaËNçmcovou musela sehnat Nçmce

Mezi nejvçtší Üechy se Üech nedostal

0:1

Je desátým nejvçtším Üechem

4:2

CHUTNÁ SVAÜINKA

TRENČIANSKÝ PÁREK S FAZUĽOU

Holt je nám Čech blíž než Němec. Ale jen o fous. Chemie včera, dnes a předevčírem

POSLEDNÍ SLOVA ZPæVÁKA RADKA PASTRčÁKA PěED TÍM, NEŽ HO JEHO PěÍTEL RICHARD KROCZEK UMLÁTIL PALIÜKAMI, ÚDAJNæ ZNæLA: „IËTY, BUTE?!“

Zlato je vlastně měď Dávnou chybu D. I. Mendělejeva odhalil amatérský chemik v kanadském Torontu. Špatný výpočet protonového čísla a následná chybná definice mřížkové struktury rozdělila dva prvky, které jsou ve skutečnosti totožné. Zlato je jen jinak pojmenovaná měď a Mendělejevova tabulka se musí přepsat. Náhlý objev znehodnotil zlaté rezervy států po  celém světě a  vedl ke zhroucení trhů v Číně, Rusku a USA. Světovou krizi může odvrátit už jen náhlé zbohatnutí všech majitelů domovních elektroinstalací, způsobené tím, že měď je ve skutečnosti zlato. =

<

Z redakce

Uzávěrkové hodiny 6

Maxizprávy

T

BIO OKO NESPLNILO POŽADAVKY ČESKÉ POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE A NESMÍ NADÁLE POUŽÍVAT OZNAČENÍ BIO. Po seznamovacích vagonech nabídne pražské metro vagony pro rozchody. Budou mít polstrované stçny.

Nový eko trend: osvícení lidé z mçst zakládají zahrádky v bytech svých nemohoucích sousedĶ. T

Foto: Proŏmedia

BRUTÁLNÍ ŠOUBYZNYS

T

1) Kupte si vËTrenÝínç párek. 2) Smíchejte ho sËfazolemi vËrajském protlaku. 3) NeŐambujte.


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Lednová bajka Hodnocení celku podle jednotlivců je hrubá chyba. Ale nemůžu si pomoct – pokaždé, když jsem v Berlíně (Berlín ovšem není Německo, to je ostrov plující svým vlastním prostorem, bájná Laputa) a zabloudím, ptám se prachbídnou němčinou na cestu nějaké babky (babek se nebojím – minimální riziko konfrontace). Ony mi to vždy přeochotně vysvětlí, na závěr se usmějí, já též násilím vycením klafáky neuvyklé se usmívat v MHD, a dojedu, kam chci. Mluvím o přibližně čtyřiceti případech, v Berlíně bloudím vždy.

Ti, které jsem tam potkal (včetně babek), prokazatelně líp akcelerují, akcentují, akceptují a tolerují, pokud se se mnou tedy baví. Z druhé strany moje nevlastní babka vzpomínala na  Němce z  doby svého mládí jinak. Možná proto, že se nikdy žádného na nic neptala – šlo o vojáky, co bydleli v buštěhradském zámku (v tom stejném, z něhož chtěl David Rath udělat Karlštejn 2). Každý, kdo šel kolem budovy, musel povinně smeknout. Tenkrát bych sichr nepřežil, poněvadž nesnáším na hlavě čepici.

Co dodat – konglomerát šestnácti zemí, zvaný domácími „Bund“, se prostě do sloupku nevejde. Kdo se chce o Berlíně a tak trochu i o Bundu dozvědět víc, nechť si vyklepá www.martinreiner.cz/katalog-40, blog brněnského nakladatele, kam píše Dora Kaprálová a Dora Kaprálová II. Obě vám naštěbetají několik tun historek, protože tam bydlí. Kdysi dávno jsme byli stejná země – Svatá říše římská, kam vedle půlky Evropy patřilo hafo knížectví, hrabství a  vévodství. Pak se to nějak porouchalo a od té doby jsme sousedi. Zdědili jsme tedy i sousedské vztahy, které jsou, jaké bývají. Je však třeba si uvědomit, že se z naší strany zakládají na bajce, v níž chtěla akvarijní rybka zápasit se žralokem. Dopadlo to, jak muselo – vůbec si jí nevšiml. Od té chvíle z toho má ta čudla problém a plošně se posmívá žralokům.=

<

63 – Vyznání

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

7


ROZJEZD

MINIÜUMENDA

ZNEUŽITÍ TAJNÝCH SLUŽEB Nová dávka dokumentĶ Edwarda Snowdena vyvolala zdçšení. Ukazuje, že americké špionážní družice, které dokážou vyfotografovat objekt oËvelikosti 0,5Ɠmm, odhalily naËpovrchu Zemç celou Ĝadu nezajímavých skuteÝností.

Svět je krutý CHUTNÁ SVAÜINKA:

BÍLÝ JOGURT S MEDEM 1) OtevĜete bílý jogurt. 2) PĜidejte med. Varianta pro diabetiky: otevĜete bílý jogurt aËnepĜidávejte med.

T

Vatikán odmítl jmenovat ateistického kardinála

Světové ateistické hnutí se bouří proti rozhodnutí Svatého stolce jmenovat na posty kardinálů jen lidi, kteří věří v Boha. „Je to do nebe volající diskriminace,“ napsal na svůj blog ateistický guru Richard Dawkins, který se už viděl v červené klerice s mitrou. „Přisámbůh je budu žaZkrátka lovat za  nerovnost příT Technologie stupu k  zaměstnání.“ KOJENEC T Pro globální ateismus OMYLEM jde o další šokující ránu VDECHL SEDACÍ Ve snaze o to, aby byly co nejtenčí, trpí počítače, tab- po zjištění, že nevěřící To- SOUPRAVU. lety a mobilní telefony stejnou chorobou jako mladé máš byl věřící.= George Clooney se ukázal na modelky. Několik přístrojů už kvůli své snaze zhubveĜejnosti bez podprsenky. nout zemřelo, další se potácejí na hranici funkčnosti. Hubnutí elektroniky přísně odsuzuje i Světová zdravotnická organizace. =

Počítače trpí anorexií

<

<

8

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


0D[LPºOQÃ&#x2020;YÃ&#x2013;NRQYPLQLSURYHGHQÃ&#x2020; 3Ä´HGVWDYXMHPHQRYÃ&#x2122;r*$/$;<6PLQLVIXQNFHPL*URXS3OD\ =YXNDIRWRD6SÄ´HNODGDé0DOÃ&#x2122;UR]P÷U\Ã&#x2013;Å&#x2013;DVQÃ&#x2122;IXQNFHPL ZZZVDPVXQJF]


ROZJEZD Čumenda

Život bez slunce Kiruna leží za polárním kruhem. Je tam půl roku den a pak půl roku noc. Martin von Krogh nechtěl fotit za dne, protože to je pro fotografa moc velká brnkačka. A tak vyfotil život ve městě bez světla... Text: Jiří Holubec, David Ždánský Foto: Martin von Krogh

14.38 hod.

10


Foto: Martin von Krogh, www.martinvonkrogh.com

Foto: Martin Von Krogh

ROZJEZD

Ä&#x152;iliChili | 1 | 2014

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


ROZJEZD Čumenda

CHCE VËNITRU HORY VYBUDOVAT PRALES.

Svéráz Kiruny hodně ovlivňuje její provázanost se zdejším dolem. Celé město funguje jako jeho obrovské zázemí. Jak velký je to podnik, zjistíte, až když přijedete k tunelu vedoucímu do nitra – vjezd je nejfrekventovanější silnice na fungování dolu je tímtéž dolem ohroženo. Klesající ve městě. V roce 1900 tu stála hora pl- půda donutila město k velkému stěhování, které právě ná železné rudy. Dnes už je místo hory začíná. Stavbu nové Kiruny má prý dostat na starosrokle a železo se dobývá z čím dál větší ti kontroverzní (někdo říká šílený) architekt Anders hloubky. Nejhlubší tunel vede 1400 me- Wilhelmson, který žije v domě bez zdí a chce v nitru trů pod povrchem. V  dole nepracují hory vybudovat zasklený deštný prales. V Kiruně je málo hospod, ale o to víc tu najdete těchlapi se sbíječkami. Tvrdá ruda se těží dálkově ovládanými stroji. Horník locvičen, bazénů a sportovních hal. Hned za městem v tomhle pojetí je chlapík v bílém trič- je dokonale upravená běžkařská dráha s  umělým ku s límečkem, který sedí u obrazovky osvětlením. V každém domě je sauna. Kromě toho jsou a hýbe joysticky. Zdejší ložisko je ob- lidé daleko víc spjatí s přírodou. Když v září začne lorovské. Celý důl žere 2 % celkové spotře- vecká sezóna, polovina chlapů se sebere a dva týdny je by elektrické energie ve Švédsku a 6 % doma nikdo neuvidí, protože jdou na losy. Nejde tam veškeré produkce betonu padne na je- o zábavu. Před pár desítkami let byl sever Švédska ho výztuže. Denně z něj vyrubou žele- chudý a bylo zvykem uloveného losa do posledního za za 13 milionů dolarů. Město závislé kousku zpracovat. Stejně to funguje dnes a spousta rodin díky tomu nekupuje maso v supermarketu. Když přijdete na návštěvu, můžete dostat na tácu celé uzené losí srdce. Které mimochodem není vůbec špatné.=

<

12

19.53 hod. Desetiletý Albin Vanhatalo hraje hokej se svým tátou Asou. Albin trvá na tom, že vyhrává.


ROZJEZD

Foto: Martin von Krogh, www.martinvonkrogh.com

00.12 hod. Policie dnes vyjela zpacifikovat agresivní opilce nebo zachránit před zmrznutím ty neagresivní už desetkrát.

14.34 hod. Pojízdná rybí prodejna v centru.

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


ROZJEZD Čumenda

TOBBE (26 LET): LIDI TU V TÝ TMæ UMÍRAJÍ JAKO MOUCHY. V POSLEDNÍCH DVOU LETECH JSEM PěIŠEL O PæT KAMARÁDĵ. NæKTEěÍ DOJELI NA DROGY, JINÍ TO ZABALILI SAMI. VŠECHNO KVĵLI TÝ TMæ.

21.19 hod.

14


Foto: Martin von Krogh, www.martinvonkrogh.com

ROZJEZD

Ä&#x152;iliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

15


TÉMA

NĚMECKO NA TALÍŘI

O Němcích se tvrdí, že jsou precizní a spolehliví. Totéž by se dalo říci o Švýcarech a Japoncích, takže jako popis národní identity nic moc. Ve všech ostatních věcech, včetně kuchyně a způsobu zdravení, se německé regiony liší až hrůza. Je vůbec na světě něco jako Němci? Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Jan Červenka, Máša Dudziaková Obrázky: Christian Reister, Václav Havlíček, Profimedia

16


Ä&#x152;iliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

17


TÉMA

NĚMECKO NEEXISTuJE Starý fór praví, že Německo nevzniklo jako národ, ale jako hádka. Máme sice tendence vnímat ho jako do latě srovnaný stát, kde všechno zařezává a lícuje, ale ve skutečnosti je to úplně jinak.

18


MAUER IN DER KÖPFEN

Pro pĜetrvávající odlišnosti mezi obyvateli bývalé NDR aËNSR existuje vËnçmÝinç krásný pojem Mauer in den Köpfen neboli „zeá vËhlavách“.

1 amozřejmě, žádná země světa s 80 milióny obyvatel nemůže být homogenní. Moderní Německo se přesto až příliš podobá Spojeným státům. Německý národ se tak nějak kutilsky poslepoval dohromady a najdete v něm zástupce nejrůznějších etnických, náboženských i jazykových skupin.

NEJDŘÍV TROCHA DĚJIN Tam, kde dnes leží Německo, se po rozpadu Římské říše vyklubala spousta státních útvarů, které žily v menší či větší nezávislosti. Dnešní Německo bylo chaotickou změtí malých státečků, měst a hrabství – v jednom období jich bylo až na pět set. Důvodem takové roztříštěnosti byla trochu divná dědická zvyklost. Na rozdíl od Anglie nebo Francie, kde majetek a titul dědil vždy nejstarší syn, náleželo v Německu dědictví všem mužským potomkům. Půda a majetky se tedy donekonečna dělily, a jelikož formální vládce seděl až v Římě (Německo bylo součástí Svaté říše římské), neexistoval nikdo, kdo by rozhádaný stát dal do rychtyku. Sjednotit Německo do jednoho státu se podařilo až v roce 1871 pruskému králi Vilémovi, respektive jeho kancléři Otto von Bismarckovi. Jen se tak nějak nepřipojily Rakousko, Švýcarsko, Lucembursko ani Lichtenštejnsko, tedy země, které si dávno vybudovaly vlastní národní

Zatímco vËBavorsku vám budou nejspíš servírovat knedlíky, zelí aËvepĜové, na severu uËmoĜe vás zase logicky uctí rybou aËvËBerlínç pravdçpodobnç ochutnáte kebab nebo suši.

2

VËbývalém východním Nçmecku pĜevažuje zvyk zdravit se sËlidmi podáním ruky, což západní Nçmci vnímají jako zastaralé.

3

Od dob protestantské reformace dçlí Nçmce pomyslná Ýára mezi katolíky aËprotestanty.

bude nejspíš protestant (od dob, kdy se jeho prapraprapředci přidali za třicetileté války ke Švédům) a za největší faux pas bude považovat, když ho pozvete na bílou klobásu weisswurst. Frankoni si totiž na rozdíl od Bavoráků pochutnávají na tmavém bratwurstu. Klobásová rozdílnost je pro místní zásadní, a dokonce existují mapy, do kterých se zakresluje dělicí linie zvaná Weißwurstäquator. Ovšem ani když se naučíte rozeznávat Bavoráky a Frankony, nemáte vyhráno. Ponoříte-li se do regionu Frankonie hlouběji, najdete v něm města Erlangen, Norimberk a Fürth. Přestože jde prakticky o jedno souměstí typu Frýdek-Místek, jejich obyvatelé se nemůžou vystát a stejná animozita panuje dokonce i mezi jednotlivými vesnicemi na jejich předměstích. To už je ovšem německý místopis aËdokonce iËcca pĶlmilión po pokročilé.

ÝernochĶ, tedy AfronçmcĶ.

5

Na území Nçmecka je kolem padesátky mešit.

SMAŽENICE

Hitlerovy teorie o čisté německé krvi jsou samozřejmě z pohledu Dçlení na výchoááky moderní vědy legrační. Dejme Dvacet procent aËzápaááky žije nejen tomu obyvatelé Pruska se za nçmeckých obÝanĶ vËsymbolických postavách staletí nerozlišitelně pomídnes vykazuje nençmecké ukĎouraného východĎáka chali s původními pobaltskými pĜedky. Mezi nejvçtší minority (Jammer Ossi) aËarogantního Prusy a Slovany, zatímco obyvapatĜí 2,5 miliónu TurkĶ, zápaááckého všeználka telé Alsaska s Francouzi a Bavo1,5Ëmiliónu PolákĶ aËItalĶ, (Besserwessi) dodnes. ráci zase s  dávno zmizelými Ýasto už nçkolikáté generace, Huny, Římany i Kelty. Na území identitu. Pruská vláda nevydržela Německa vždy žilo několik ojedinělých kulani celé století. Po druhé světové turních hybridů (např. dánská komunita na válce bylo Prusko rozděleno mezi německo-dánské hranici), mluvilo se tu a stále ostatní německé státy a velká část mluví sedmi dialekty, z nichž některé odborníci ho připadla Polsku. považují spíše za samostatné jazyky. Zkrátka to s tím procesem národní identifikace bylo NESNÁŠÍM TĚ, SOUSEDE složité. Nenechte se zmást kalendářem, Německo má zkrátka historii velmi divokou. Navíc si ji 3. říjen je sice v Německu oficiálním státním Němci dobře pamatují, protože odjakživa rádi psali kroniky Dnem německé jednoty, přes všechny vlivy a dodnes si dokážou připomínat prastaré křivdy. Například globalizace nic takového jako jenom jedno Bavorsko je v očích místních stále rozpolcené ještě z dob, Německo není. kdy se místní famílie Wittelsbachů přidala k Napoleonovi a ten z nich za odměnu udělal v roce 1805 královský rod. Bavorskému království tehdy připadla řada státečků, které s Bavory nechtěly, a dodnes nechtějí mít nic moc společného. Když se tedy budete nad tuplákem piva bavit s Bavorem, dávejte si bacha, aby to ve skutečnosti nebyl Frankon. Na rozdíl od převážně katolických Bavoráků to

4

6

<

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

19


20

ST PIV RE N JC Í I

FA RM ÁŘ I

LA KO M CI

PE DA N TI

ŘE PÁ CI

KD O ?

G O TT

DĚ LŇ AS O VÉ

ŠL AP KY

D O AL SS Š IE Í S

ŽV AN IL O VÉ

N UL Y

TR PA SL ÍC I

VY TL EM EN CI

PO RN O M IL CI

O SS IE S

PI VÁ CI

UH LO ŽR O UT I

DR ZO UN I

BU RA N I

SU CH AŘ I

ŤU LU LU M

ŠÍ LE N CI

N ÁF UK O VÉ

RY BÍ H LA VY

TÉMA


DU BIST EIN FISCHKOPF O každém z německých států a státečků se v Německu říkají ošklivé věci. Pro začátek bude stačit přehled základních stereotypů o těch nejznámějších.

ŠVÁBSKO

BAVORSKO Ostatní Nçmci vidí Bavoráky jako Ĝepáky, farmáĜe aËpivní strejce. Jim samotným to moc nevadí, protože tradiÝnç patĜí kËnejbohatším nçmeckým regionĶm. To zbytek národa ještç víc dráždí aËvede kËmasové výrobç vtipĶ oË„hloupých Bavorácích“ (Bavoráci si tytéž vtipy vypráví oËhloupých Frísích). ZvlášĨ oblíbenou ŏgurou býval bavorský premiér Edmund Stoiber, proslulý nekoneÝnými projevy.

PORÚŘÍ StĜedonçmecký region vËokolí Ĝeky Rúr je prĶmyslová, hustç osídlená oblast srovnatelná pĜibližnç sËOstravskem (tçžilo se tu uhlí aËzpracovávalo železo). Mluví se tu zvláštním dialektem, kvĶli kterému sousedi považují Ruhris za pĜisprostlé dçlĎasy, kteĜí lemtají pivo aËzakusují ho uhlím.

PORÝNÍ Lidé z jiných spolkových zemí považují obyvatele Porýní za trochu pomalé, ale dobrosrdeÝné hédonisty, kteĜí nadevše milují Gemütlichkeit (pohodiÝku sËhromadou jídla aËpití). Kdo je chce poznat, mçl by navštívit karneval vËKolínç nad Rýnem. Za tím vËRiu sice zaostává co do poÝtu spoĜe obleÝených krasavic, zato je podstatnç blíž.

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Švábové žijí hlavnç ve státç Baden-Württemberg a jsou to nçmeÝtí Skotové. Skotové ale škudlilství vynahrazují sexy krojem aËpitím whisky. Švábové žádnou cool vlastnost nemají. Vyprávçjí se legendy oËjejich posedlosti pravidly aËzákony – od noÝního klidu po dĶslednou recyklaci veškerého myslitelného odpadu. Když ve Švábsku projede mçstem sanitka se sirénou, obdrží nemocnice nçkolik kontrolních telefonátĶ, jestli opravdu jela kËnaléhavému pĜípadu.

SÁRSKO Obyvatelé nejmenšího nçmeckého státu by byli vdçÝní za nçjaký ten stereotyp, ale žádný se kËnim nepojí, protože je nikdo nebere vážnç.

SASKO Sasové jsou vËNçmecku proslulí svým dialektem, ze kterého si ostatní dçlají legraci. Hlavnç bývalé státy západního Nçmecka (Wessies) ho dodnes považují za oŏciální ĜeÝ východních NçmcĶ (Ossies).

BRANIBORSKO Wessies je považují za typické Ossies, navíc Ossies zËburanova, co nosí divné úÝesy aËneumçjí se oblékat.

PRUSKO Prusové jsou dnes skoro zaniklá skupina. Za zmínku ale urÝitç stojí, zvlášĨ proto, že se kËnim pojí snad všechny stereotypy pĜipisované NçmcĶm obecnç – spoĜádanost, zupáctví aËposedlost armádou. Po II. svçtové válce pĜipadla pĜevážná Ýást Pruska Polsku, kterému zase sebrali území Rusové. Prusové byli pĜestçhováni do zbývajících Ýástí Nçmecka, kde je nepĜijali právç vĜele (zvlášĨ Bavoráci je nesnášejí dodnes) aËuž jen zËpudu sebezáchovy se museli asimilovat.

BERLÍN Berlín má zvláštní postavení kvĶli rozdçlení po II. svçtové válce, kdy pĶlku ovládali Rusové aËpĶlka (Západní Berlín) byla autonomním územím spravovaným Francií, Anglií aËUSA. VËoÝích NçmcĶ je Berlín nekoneÝnç cool aËjeho obyvatelé požívají povçsti týpkĶ sËostĜe proĜíznutou kušnou (Berliner Schnauze).

HAMBURK A NĚMECKÝ SEVER Hamburk má stejnç jako Berlín aËBrémy status mçstského státu aËjeho obyvatelé jsou na to patĜiÝnç pyšní (aËneustále pĜipomínají, že BerlíĎané jsou proti nim máÝky). Ostatní je považují za odtažité náfuky aËĜíkají jim rybí hlavy (Fischkopf). Stejnç jako dalším seveĜanĶm je jim vyÝítáno, že se moc zhlíží ve všem britském, potažmo skandinávském.

21


TÉMA

Němcožrouti V Česku je spousta lidí, kteří v Německu žijí či žili, mají ho rádi a umějí o tom vyprávět. Zeptali jsme se jich na pár otázek a jejich odpovědi poskládali k sobě. Společně toho říkají nejvíc.

22


Odpovídali MICHAEL KRATOCHVÍL vyrostl v Berlíně

LUCIE EIREINEROVÁ do Německa se provdala a učí na univerzitě v Řezně

TOMÁŠ KRČEK žije u Norimberka, kam za normalizace emigroval

EVA FLÜGGEROVÁ do Německa se vdala a žije v Kolíně nad Rýnem

ŠIMON ŠAFRÁNEK několik let bydlel v Berlíně

FILIP JAVŮREK v Německu podniká

ISMAYIL KAHREDINOV žije a pracuje v Berlíně a předtím strávil 10 let v Praze

KRISTINA NOWAK Hýbeme lidmi po celém světě. BMW, Mnichov 2013

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

zná Německo podrobně

23


TÉMA

–1– NĚMCI JSOU PODLE ČECHŮ POŘÁDNÍ, DŮSLEDNÍ A PRACOVITÍ. JSOU PRÝ TAKÉ UZAVŘENÍ. JE TO PODLE VÁS PRAVDA? JACÍ OPRAVDU JSOU?

Když se zamyslím nad tím, jak jsou berlínské kavárny aËgalerie plné bçhem pracovních hodin, zaÝínám oËpracovitosti NçmcĶ pochybovat. Nemají potĜebu míchat pracovní kontakty sËrodinnými. Není úplnç samozĜejmé, že jdete sËkolegy po práci na pivko. MĶj muž Ĝíká: „Kolegové jsou fajn, ale nepotĜebuju sËnimi po 14Ëhodinách vËpráci trávit ještç víkendy.“ Mnç tam lezla na nervy ta jejich angažovanost aËsociální cítçní. Musel jsem bejt furt vËnçjakým komandu, co

24

Bahnhof Zoo, Berlín, Charlottenburg, 2013

pomáhalo starým lidem nebo sbíralo odpadky. OËuzavĜenosti nemĶže bejt ani ĜeÝ, všechny maminky mých kámošĶ mç poĜád zvaly na eintopf. Všichni Nçmci, se kterými jsem se setkal, byli velmi zdvoĜilí aËnikdy ze sebe nenechali opadnout slupku politické korektnosti. VĶÝi cizincĶm jsou uzavĜení všichni, nejen Nçmci. Jen kramáĜi, kteĜí jim chtçjí nçco prodat, nebo pracovnice vËhorizontálním Ĝemesle – ti mají oËcizince zájem. Zbytek je rezervovaný, to jest zcela normální. VËpracovních vztazích jsou nesmírnç poslušní aËpracovití. Má to samozĜejmç iËnegativní stránku – Nçmec pozorovaný Ýeskýma oÝima neumí myslet, protože se nepokouší svĶj úkol nijak obejít. VËnçmeckém výrazivu není ani klasický Ýeský výraz „zašít se“. Nçmec se nikdy „nezašije“, neb jej to ani nenapadne.

Žil jsem vËBerlínç. Správce domu, kde jsme bydleli, se mnou chtçl mluvit rusky aËvËobýváku mçl hrací automat. Seriózní aËdĶslední jsou. Hlavnç vËporovnání sËÜechy, kteĜí kontakty, iËobchodní, zakládají na osobních vztazích. To Nçmci nepotĜebují. Jakmile se seznámíte, roztají aËna jejich pĜátelství se dá spolehnout. Svou práci berou vážnç aËbývají velmi peÝliví. Vçc, která mi utkvçla, je jejich zdvoĜilost. Neexistuje, že by vás Nçmec pĜi setkání nepozdravil aËza všechno zdvoĜile nepodçkoval. Nçmci jsou jako koblihy. Na povrchu se zdají být suší, ale když se do nich zakousnete, tak zjistíte, že jsou sladcí – srdeÝní aËpĜátelští.


Berlín, Schöneberg, 2010

Fotografa Christiana Reistera fascinuje změna a pohyb, miluje přirozenou dynamiku měst a lidí v nich. Je známý hlavně svými fotografiemi z berlínského Alexanderplatzu, které vyšly v knížce s jednoduchým titulem Alex. Christian zachycuje běžný život jako tichý svědek. Můžeme tomu říkat pouliční fotografie nebo třeba dokumentární historie. Svět z jeho fotek je široký, šedivě občanský a bez umělého lesku, ale taky plný energie a každodenních dramat. Dougal Squires www.reister-images.de

Berlín, Neukölln, 2010

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


TÉMA

–2– ŘÍKÁ SE, ŽE NĚMCI NEMAJÍ SMYSL PRO HUMOR...

Neoplývají Ýeským zpĶsobem humoru, zpravidla nebývají ironiÝtí, sarkastiÝtí, ale neznamená to, že se nezasmçjete. Vçtšina nemá „Ýeský“ smysl pro humor, ale trpçlivost rĶže pĜináší aËnçkteĜí se to iËnauÝí. Nedokážou si dçlat legraci ze sebe aËnemluví ve dvojsmyslech. Ty si berou osobnç. Na druhou stranu se dokážou dost odvázat aËslavit do úmoru, víc než Üeši. Smçjou se lidskýmu neštçstí jako my. Smysl pro humor mají. Francouzským komediím se normálnç smçjou. Jen vËumçní možná humor nedokážou artikulovat pro každého srozumitelnç. Ocenit humor jiného národa je podle mç nemožné bez dokonalé znalosti jazyka aËmnohaletého pobytu vËzemi. Po pravdç ĜeÝeno si nevybavuji, že bych kdy slyšel Nçmce vyprávçt vtip. Nemyslím si, že by nemçli smysl pro humor, protože když jsou spolu, tak se smçjí Ýasto aËhodnç. Jen jsem ještç asi nepĜišel na to, co jim pĜipadá vtipné. Mají, ale svĶj. Bacha na vtípky oËcukající pravaÝce aËdçdovi vËHitlerjugend. Jeden vtip na téma Nçmec–nácek vám mĶže pçknç zavaĜit. Asi jako kdyby Nçmci vtipkovali na téma co Üech, to zlodçj.

Vagabundi na Alexanderplatu v Berlíně, 2010

–3– V ČEM SE OD NĚMCŮ LIŠÍ ČEŠI?

Ülovçk se liší od Ýlovçka vËmnohémË– aËje jedno, jaké je národnosti. Chtçl bych se vyhnout generalizování. Ale možná takto – když se nçco má nçjak dçlat – tak to vËNçmecku každý dçlá. Viz zametání chodníku vËsobotu. Dçlají to, iËkdyž je chodník na první pohled Ýistý. Protože se to tak má dçlat... Nejsme tolik vçcní, poĜád nçco Ĝešíme, ale zároveĎ jsme ve svçtlé chvíli schopní improvizovat. Zásadní rozdíl mezi Üechy aËNçmci je ve vztahu kËmajetku, zejména cizímu. PrĶmçrný Nçmec se majetkem okázale nechlubí, když ho má, ani moc nezávidí, když majetek má nçkdo jiný, aËpĜedevším nepokládá vhodnou

26

pĜíležitost za dostateÝnou motivaci kËpĜisvojení si majetku bližního svého. PrĶmçrný Üech to má naopak. Pro Ýeské ucho jsou Nçmci hluÝní vËhospodç. Ale jsou snad Üeši beránci? Üeši aËNçmci jsou si podobnçjší, než jsou si ochotni pĜiznat. Žil jsem vËPraze, teá žiju vËBerlínç, aËkdyž si odmyslím jazyk, tak mi obÝas pĜipadá, že jsem se vĶbec nepĜestçhoval. PĜekvapivç se nijak zvlášĨ neliší. Jen bydlí vËtakové vçtší Üeské republice, mají moĜe (studený, ale pĜece), je jich osmkrát víc aËmají Angelu. Liší se možná jen tím, že jich vçtšina vËnedçli

nechodí do práce, berou svoje dçti víc na výlety anebo trávçj odpoledne vËparku, kde grilujou, opíjí se aËkoupou se nahatý vËjezírku – dĶchodce nevyjímaje. To není vtip. Zažila jsem to ve Freiburgu, kde jsem rok žila aËstudovala.


–4– JSOU SI VŠICHNI NĚMCI PODOBNÍ, NEBO SE LIŠÍ?

Je velký rozdíl me m mezizi Nçm Nçmcem výchhoddnínm aËzápa p dn d ím m, alalele iËji j žním východním aËzápadním, iËjižním aËaaËseverním. s ve se v rn rním ním m. Jee rrozdíl ozdídíl iËme oz ozdí meziz NNçmcem me çmce çm ceem iËmezi be erlr ínnskkým aaËbrandenburským, bra rand nden nd ennbu bursrsrský kýým, m berlínským doko do k nc ko ncee iËiiËmezi mezizi NNçmcem me çm mceem dokonce frffriedrichshainským, frie riedr ieedr dricicichs hsha hs hainininsk ha ským sk ým,, kr ým kreu euzb eu zber zb ersk er ským sk ým kreuzberským aaËaËsteglitzským Ëststeg eglililitztztzsk eg ským sk ým ÝÝii ch char arlololotttttten ar enbu en bursrsrský bu kým. ký m. m. charlottenburským. Hodnç najevo. Hodn Ho dnçç se lliší dn išišíí aËaaËdávají Ëdá dáva dá vajíjí ttoo na va naje jejevo vo.. Tç vo Tçm m hlavy, uËuuËmoĜe Ëmo moĜe mo Ĝe ssee ĜíĜíká ká RRybí ybíí hlhlav yb avy,y, BBavorákĶm av avor av orák or ákĶm ák Ķm Knedlíci Kned Kn edlílílícici aatd. ed td.. td VËNçmecku zakoĜençné ku jjsou souu za so zako koĜe ko Ĝenç Ĝe nçné nç né nnejen ejejen en dialekty, alalee iËiËsË iËsËtím související sËsËtítítím m so souv uvisisisejejejícícícíí uv povçdomí „kee kkomu patĜím“. omuu pa om patĜ tĜtĜím ím“.“. BBavoĜi ím avoĜ av oĜii oĜ nemají rádi Se SeveĜany, vlastnç Seve veeĜa Ĝany ny,, alaalelee vlvlas ny astn as tnnç všechny „S „Saupreisn“ „Sau aupr au preieieisn pr sn““ – too jjsou sn souu titi,, so kteĜí nejsou jsjsou ou zzËBavorska. Bav avor orsk or ska.aa.. MMáá to sk t ssilné ili né n vËsjednocovací hihistorické iststor oricicické or ké kkoĜeny oĜen oĜ enyy vËvËsj en sjsjed edno ed noco no cova co vacící va poli po lilitititice ce PPruska ruusk skaa po ppodd Bi BBismarckem. sm mar arckkem m. politice Bavo Ba vorsrsrsko vo koo ssee cícíti íttiiloo vvždy ž y nç žd çkd kde jinde – Bavorsko cítilo nçkde spíš sp íšíšee na sstranç trtran a ç rako an rrakouské ra a ouské monarchie, spíše sËssËkterou kter kt erou er ou bbyly yly iËba ylyly b vo ba vorské k vvládnoucí láládnoucí iËbavorské rody ro dy oosobnç soobn bnçç sp spoj ojo en e y.y SSËPruskem Pru r skkem e spojeny. bylyly jjen by en kkonŐ onŐŐikiikty, on kty ty,, ne ty nešt neštçstí, šttçsstítí,, pr pprohrané ohhra ohra r néé válklklky.y. BBavorsko vá a or av orsk skoo do sk dodn dnes dn ess nnepodepsalo epod ep oddep epsa sl války. dodnes nçme nç meck me ckou ck o úústavu ou sttav avuu aaËaËpatĜí Ëpa p tĜĜí sice do nçmeckou BRD, aalelele jjee jajak ks jednou nohou BRD, jaksi iËi ve v nk nku.u. Strtran a dialektĶ – když mluví an iËvenku.ËStran BBavor Ba vorr sv vo svým ým m ddialektem, vËtv kanálech naa sseveru evver ever e u bby mohly bçžet titulky pĜek pĜ ekklaadu ddoo sp sspisovné ĜeÝi. Totéž, když pĜekladu bude ÝÝlovçk bu lolovççk ood pobĜeží mluvit svým „P Plalttttdeutsch“ Obçma náĜeÝím nejde „Plattdeutsch“. be ez zk kuš u ennost rozumçt. ŠvýcaĜi, kteĜí bez zkušenosti mluví „S Schhw „Schwyzerdütsch“, jsou na tom ještç hĶĜ – tçm rozumí Nçmec asi jako Üech Polákovi. PĜitom je to stejná psaná Ĝe ĜeÝ. Když vËtelevizním kanálu 3SAT bçží šv švýcarský publicistický poĜad 10 0vor10 (d 10vor10 (deset pĜed desátou), tak je mluva „o „obyÝejného lidu“ opat op a Ĝe Ĝena titulky. opatĜena

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Bavoráci jsou pyšní aËtotálnç nezávislí na ostatních spolkových zemích. Mají pĜísnçjší justici, spoustu pençz aËnejmenší nezamçstnanost. Na jaĜe aËna podzim jsou všude festy. Mladí iËstaĜí si obleÝou Tracht (kroj), jdou pít aËtancovat na lavicích aËvËnoci se, stále vËkrojích, pĜesunou do klubĶ, což je úžasný pohled. VËPorýní jsou lidé vtipnçjší aËvËúnoru oËFaschingu tu nastává úplnç výjimeÝný stav. Lidi si berou týden dovolené (nçkteré ŏrmy dok do k zavĜou) aËcelý týden chlastají. dokonce NNa severu jsou studení Ýumáci, reze re ze rezervovaní, blonáatí, urostlí lidé, hodn ho dnçç se dn hodnç severští. Je to taky jediné místo vËvËNç Nçme Nç me kde jsou hezké ženské. vËNçmecku,

–5– JSOU SKVĚLÍ JS V FOTBALE, VE V AUTECH... VA V  CO NĚMCŮM NĚM NEJDE?

Nçmecké pivo (kromç bavorského, ale to je skoro Ýeské) není zËnejlepších. Mají problém sËintegrací pĜistçhovalcĶ. Jsou vËtéhle otázce sËohledem na svou historii velmi benevolentní, aËtak není výjimkou, že cizinec 15 aËvíc let žijícící vËNçmecku neumí nçmecky. TĜeba teá zrovna nemají dobré bréé tenisty, tenistky na tom taky ne nnejsou jsjsouu nejlíp. Jsou samozĜejmç oblasti, asti, kkde de se daĜí – hlavnç vËtechnice, neb eb jsou pilní aËdĶslední – ale nápady, ttçch çch se nedostává. Nápad je prostĜedek dek líné svinç, jak dohnat to, co se zameškalo meešk škalao nekorektním jednáním. Filmových komedií moc nemají. ají.

Nçmecká kuchynç opravdu neoslní, ale poĜád je lepší než Ýeská. Moc jim nejde hokej aËsvçtové války. Nçmci umí všechno, aËkdyž ne, tak si na to seženou lidi. AËzaplatí je. Na to, že je 80Ë% populace online, mají ne, m ajajíí pĜekvapivç špatnou online kulturu. ne ku kult ltltur uru.u. ur Spousta webových stránek rán ánek ek iiËvelkých velelký kých ký ch ŏrem vypadá, jako bbyy ne nebyly neby bylyly uurÝeny by rÝrÝen enyy en kËprohlížení aËužívání. Online níní.. On Onli liline ne nnákup ákup ák up je tu dçsivç složitá zzáležitost. álálež ežitititos ež ost.t. MMají os ajajíí iËpĜíšerný systém osobního bníního ho bbankovnictví anko an kovn ko vnicicictv vn tvíí tv aËplateb. Jeden zËnejnefunkÝnçjších nef efun ef unkÝ un kÝnç kÝ nçjšjšjšícícíchh nç aËnejnepĜátelštçjších systémĶ, ststém émĶ,Ķ, ccoo ém jsem zažil. Improvizace. Mají rádi vše nalajnováno. Na každou práci musí být odborník nebo specializovaná vaná va anáá ŏrrma. ma.. ma Tím Nçmce dçsí Üeši, protože otože ti jsou ou naopak mistĜi svçta vËimprovizaci mprovizzacii aËkaždý je odborník na všechno. šechno. Jo, Joo aËještç mi jako holce pĜipadá, padá, že se mladé Nçmky oblékají velmi mi podobnç. hledu lehce Jednoduše aËzËmého pohledu nekreativnç – legíny, delší triko, kabelka pĜes ruku, vyÝesané vlasy, sterské brýle. Trochu nuda. hipsterské

Válku nikdo neĜeší. Cítit je jen vËnçmecké zahraniÝní politice. Ta má zËválky trauma aËje tím pádem velice opatrná, až defenzivní. Daleko silnçjší je pocit viny za holokaust holo ho loloka kauu než za válku obecnç. Dnešní ka generace gene ge nera ne race ra ce uužž aale nechtçjí nést stigma. pocit UUËjejich jejejijijich ch ddçtí çtíí po çt poci cicit vviny podle mç zmizí. cit touží Je ffakt, akt,t, žžee to ak touž užíí bbýt už koneÝnç už vnímáni pozitivnç, vním vn ímán ím ánii po án pozi zizitititivn vnç,ç, což absolutnç vn chápu. cháp ch ápu.u. SSËjakoukoliv áp jak akou ouko ou kolililivv narážkou na ko tohle tohl to hlhlee té téma ma ccitelnç ititelelelnç nç narazíte. Taky dodnes dodn do dnes dn es ddçlají, çlçlajajají,í, ccoo mohou, aby ten prĶšvih vyžehlili. prĶš pr Ķšvivivihh vy Ķš vyže žehlhlhlii Financují spoustu že projektĶ, proj pr ojojek ektĶ ek tĶ mladí Nçmci dobrovolniÝí iËvËpamátnících holokaustu, bývalých koncentraÝních táborech aËpodobnç.

– –7 –7– KTERÝ KTER KT ERÝ ER Ý MÝTUS O NĚMCÍCH O NĚ ĚM JE NEJ NEJMÉNĚ PRAVDIVÝ? PRAV

Že jsou studení aËnekamarádí se.

–6– POŘÁD P PO Ř D MAJÍ ŘÁ POCIT P CI PO CIT VINY ZA VÁLKU? VÁ

Že nçmecký jazyk jej tvrdý, nepĜíjemný aËkomplikovaný aËže každý Nçmec mluví jako k Hitler. Tak to prostç není, nemá mít nikdo strach, pĜed nçmÝinou nem iiËkdyž kd ž hho ÝÝeské k školy úspçšnç generují. Dochvilnost aËpeÝlivost už není, co bývala.

J vvËnich Je nicih sy systematicky ystsemat em ma iccky k ood dçtství pçstovván. Dn neš ešníní ggenerace ener en ner erac už žádnou pçstován. Dnešní vinu n nenes e e,e pĜe Ĝeeststoo ttoo m nenese, pĜesto má poĜád na talílĜi. Leze jíí too kkrkem, rkkem rkem m, alaalee sa talíĜi. samozĜejmç s proti prootit tomu tom omuu nepostaví. n po ne p ststaví. se

Nejsou agresivní národ. TĜeba Francouzi jsou mnohem souu ddneska neesk ska ka mn m ohem oh e em agresivnçjší. ag gre resisvn v çjjšíí. JednoznaÝnç studené Nçmky. Ýnçç ststud uddenné Nç Nçmk mky.y. NNçmky mk çmky çm ky jsouu na do dotek pĜíjemnç ote tekk pĜ Ĝíjíjem em mnçç teplounké. tep eplololoun oun unké ké.. ké

povinnç Oni sis ho po Oni ovivnn n ç hýÝkají. hýýÝk Ýkajajají.í JJee to ttakový a ový ak sport. nnárodní ná rodn ro ddnní sp spor ort.t HHistorii Hi iststsoriiii ppĜipomínají ĜiĜipo p mí po mína najíjíj ppamátníky, na amát am átnínín ky ky, zvçtšené nebo zvvçttšeené ffotograŏ oottog ogra raŏŏe na ddomech ra o ec om ech ne ebo b vËmetru. snadno. vËv me metrtrtru.u. NNemluví emluluví em luluvív ssee jijim m oËooËtom Ëto toom sn snad addnoo.

27


TÉMA

FETIŠ JMÉNEM É BERLÍN Berlín je město pro ro lidi lidi mezi mez ezii 18 a 35, a ideálně single a s uměleckými ambicemi. cem emi. em i. P Především ede devš vším vš ím minimal techno DJ’s a designérky by see vlastně vla last stně st ně vůbec bec neměli nem zdržovat jinde. Základem je vlastnit i počítač s jabkem abke ab kem ke m a kolo. Pak zapadnete a bude vám tam krásně.

M

ěsto s medvědem neodolatelně svádí k tomu, nastrkat ho do jasných krabiček klišé a stereotypů. Jenže ať na něj těch klišé a stereotypů navlečete tolik chcete, stejně z toho vypadne pestrá skládanka. Která se navíc pořád mění, jako když točíte kaleidoskopem. Taky proto se říká, že Paříž je vždycky Paříž, ale Berlín není Berlín nikdy. vycukat ve frontě ě a pak a akk vás bez a p bez mrknutí oka pošlou ou od vc vchod vchodu hodu hod u Není to Museuminsel, Braniborská brána, majestátní domů. „Sorry!“ y!“ A nikdo A nikd A n ikdo o přit p přitom řito řit o kopule Reichstagu ani Funkturm, univerzální symbol Ber- neví, podle čeho eh ho si si nařa n nařachaní ařacc ařa lína, co vypadá jako lízátko. Kouzlo města, které nemá vyhazovači vybírají. bííraj ají. Na ají. N interpořádně nikde centrum, je v jeho ušmudlanosti, ne zrovna netu najdete dokonce once on ce eh hromadu pěkné historii, která tu nadělala větší paseku, než všichni návodů, jak se do o B Berghainu grafiťáci dohromady, a v tom, že každý kus města je jiný. dostat. Pokud se vám ám dostane Většina lidí se ale shodne, že se tu skvěle paří. vysněného „Kannst rein“, prošaJestli to s večírky myslíte vážně, musíte do Berghainu. cujou vás, vyzujou, prozkoumají, Jinudy cesta nevede. Berghain je klub známý hlavně tím, jestli nemáte v podpatku drogy, že vás tam nejspíš nepustí. Nechají vás klidně hodiny seberou vám foťák a teprve pak vás vpustí do ohromné 18 metrů vysoké místnosti, kde vzduch rozechvívají technobeaty. Je tu všechno, co má ve správném klubu být. Taneční parket, dva darkroomy, unisex záchodky, když to máte rádi schmutzig. Nejlepší je vyrazit do Berghainu v neděli brzy ráno, to je fronta nejkratší. Ideálně tou dobou, kdy se dřív chodívalo do kostela. V Berghainu se totiž kalí od páteční půlnoci až do nedělního poledne v podstatě nonstop.

DIE PARTYSTADT

28

LINKS, S TIV ALTERNATIV UND VEGANI.


LINKS, ALTERNATIV UND RADIKAL Pokud vás techno zrovna nebere, vyrazte na koncert do některého z osquattovaných baráků. Hledat je můžete třeba na stránce Stressfaktor, nebo stačí courat ulicemi Kreuzbergu a na nějaký časem narazíte. Skvěle se paří taky na WG párty. WG je zkratka od Wohngemeinschaft, tedy jakéhosi společenství spolubydlících. V praxi to vypadá tak, že si partička zajímavých a cool lidí společně pronajme krásný (a často nesmyslně drahý) byt v jedné z trendy čtvrtí. V každé WG najdete obvykle páreček, vegetariánku, umělce a někoho, kdo po nich pucuje jak divý, protože zkrátka miluje Ordnung. Jo, a na WG party si rozhodně přineste pivo. Komunitní duch má taky svoje meze. Berlíňáci ve věku 18–35 jsou obvykle politickým vyznáním links, alternativ und radikal. A vegani. Nebo aspoň vegetariáni. Nebo mají aspoň indie kapelu. A když ne kapelu, tak jsou DJové. Ale ať už se baví, čím chtějí, spoustu času tráví demonstrováním. Moje berlínská kamarádka tvrdí, že se tu denně pořádají alespoň dvě demošky, takže je z čeho vybírat. Nejzábavnější jsou queer-gay-trans-feministisch-antiheteronormative. Aby ne, město s medvědem ve znaku je podle všeho evropská queer metropole, která se se sexem nepáře. A Berlín je fetišem i pro fetiš komunitu, která se sem sjíždí na vyhlášené večírky.

CLUB MATÉ FÜR IMMER Jo, a ještě k pivu. Ne abyste si je dali v hospodě, to je zlodějina! Piva se zásadně nakupují ve Späti, což je ekvivalent naší večerky. Akorát s tím rozdílem, že jednu až dvě stěny obchodu zabírají lednice narvané nejrůznějšími druhy piva. Od těch nejlevnějších (pankáči pijou zásadně Sternburg, mazlivě nazývaný Sterni) až po načančané zahraniční značky. A otvírák visí vždycky na dveřích od lednice. Jestli nevíte, co vybrat, dejte si Berliner Kindl. Tenhle alkohol má totiž ve znaku děcko, a to se jen tak nevidí. Co se ale v Berlíně pije po hektolitrech, je Club Maté. Limonáda v půllitrových skleněných lahvích s hromadou kofeinu sice není berlínský vynález (vyrábí se v malém městečku v Bavorsku), zato se těžko někde konzumuje v takových objemech. A teď už se začal, díky bohu, dovážet i k nám.

BERLÍNSKÝ SLOVNÍČEK JUT, WAH? Bacha na to, tohle je pravý berlínský dialekt. Správnç hochdeutsch by to bylo Gut, nicht wahr?, tedy Dobrý, ne? WIEVIEL SEID IHR? Kolik vás je? (Na tohle se vás pravdçpodobnç zeptají uËvstupu do Berghainu.) IST DAS VEGAN? Je to veganské? EINMAL CLUB MATÉ, BITTE. Jednou Club Maté, prosím.

KAŽDÝ TU MÁ KOLO. TEDA NEŽ MU HO NæKDO UKRADNE.

ARM, ABER SEXY

Berlín má chytře vymyšlenou síť MHD, i když oproti německým zvyklostem se často přihodí, že na čas fakt nejede. Ne nadarmo se říká: „Berlin ist nicht Deutschland.“ Ale ona vám nějaká veřejná doprava může být stejně ukradená. Každý tu má totiž kolo. Teda, do té doby, než mu ho někdo ukradne. Pak svůj bajk můžete jít vyhlížet třeba někam na blešák. Těch tu vyroste o víkendech hromada. Nejvíc to frčí na Boxhagener Platz a na Mauerparku, odkud je to ke zdi, co překousla Berlín na dvě půlky, co by kamenem dohodil. Pořídíte tu design, veteš i oblečky, turisti pasou po předmětech s puncem DDR. Na travnatém pruhu vedle tržiště se hraje muzika, griluje se, kecá, fláká. DJové se promíchají s grafičkami v hadrech ze sekáče, alternativními maminami v kšiltovkách, umělci si balí cigára, všichni baští doma dělané veganské buchty, popíjí Club Maté a kecají o životě. Jojo, „arm, aber sexy“, jak prohlásil Klaus Wowereit, starosta Berlína, láskyplně přezdívaný Wowi. A pravdu má.

<

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


TÉMA

PODLE MĚ JSOu DALEKO VĚTŠÍ PuNTIČKÁŘI ČEŠI Goethe Institut je kulturní zařízení, které po celém světě reprezentuje Německo. Zaštiťuje mezinárodní kulturní spolupráci a podporuje výuku a studium němčiny. Přeptat se na česko-německé záležitosti právě tady je tedy celkem logická volba. Odpovědí se ujal přímo ředitel pražského Goethe Institutu Heinrich Blömeke.

Občas se říká, že Češi jsou něco jako slovanští Němci. Co si o tom myslíte? Máme toho společného víc, než by se mohlo na první pohled a poslech zdát? Rozhodně toho máme společného dost, ze zcela zřejmých důvodů. Žijeme a fungujeme společně po staletí a jsme sousedé. Jsme si občas tak blízko, že se nám naše společné vztahy trochu rozostřily. Až do třicátých let například Češi mluvili o Němcích, ale ve skutečnosti měli často na mysli Rakušany. České země byly součástí habsburské monarchie, a ne německé či pruské říše. Nadvláda nad Čechy a českými zeměmi pocházela z Vídně či Říma, ne z Berlína, Mnichova či Drážďan. To se samozřejmě změnilo ve třicátých letech se vzestupem nacismu.

Když se tedy podíváme z co nejširšího pohledu, co nás spojuje a co nás rozděluje? Klima, geografie, ekonomika, národní kuchyně, hodnotový systém, náboženství – to vše vytvořilo podobné podmínky pro život. Největším rozdílem mezi námi je po staletí vlastně jen jazyk. Jsou některé německé státy, k nimž mají Češi blíž než k ostatním? A které jsou nám naopak nejvzdálenější? Nemyslím teď historicky, ale všeobecně, ve věcech, jako je povaha, kultura, smysl pro humor a podobně. Geograficky, historicky a kulturně jsou Čechům nejvíc vzdálené země na severu a západě Německa. Celý hodnotový systém severního a středního Německa vychází

30

z poněkud upjatého a asketického protestantismu, který českému naturelu není moc blízký. Co se týče kuchyně, je Čechům nejblíž regionální kuchyně Bavorska a samozřejmě Rakouska. Kdybyste měl jednoduše pojmenovat soužití Čechů a Němců, jak byste to udělal? Český historik Jan Křen pro naše dlouholeté vzájemné vztahy použil termín Konfliktgemeinschaft (konfliktní společenství). Poměrně přesně to vystihuje, jak jsme spolu v historii vycházeli. V 19. století se do tehdy převážně německy osídlených měst začali stěhovat česky mluvící lidé, průmyslová revoluce vytvořila vlivnou českou střední třídu a vzrůstající vliv nacionalisticky smýšlejících intelektuálů a politiků na obou stranách – to jsou samozřejmě síly, které naše národy spíše rozdělily. Když se v Německu zeptáte na slavného Čecha nebo na Čecha, který Němce nejvíce ovlivnil, kdo to bude? Je docela těžké vyjmenovat několik málo nejvlivnějších osobností. Přece jen je vzájemný


RÁD BYCH TO VYVRÁTIL TÍM, ŽE ěEKNU NæJAKÝ DOBRÝ VTIP, ALE ŽÁDNÝ Mæ NENAPADÁ...

vliv velmi silný na to, aby byl zredukován na pár lidí. Nicméně kdybyste se zeptal průměrného Němce, tak se bezpochyby dozvíte, že nejpopulárnější Čech v Německu je Karel Gott. Za mého dětství to byl Emil Zátopek a později velcí tenisoví hráči Ivan Lendl a Martina Navrátilová. A naopak? Který Němec nejvíc ovlivnil Čechy? Ač je to smutné, český pohled na Němce bohužel nejvíce ovlivnil Hitler a jeho následovníci. Jak Němci vidí Čechy? Pojí se k nám nějaké legrační stereotypy? Existují dvě česká rčení: „Co Čech, to muzikant“ a „Zlaté české ručičky“ – s obojím naprosto souhlasím. A ačkoliv jsou Němci známí svou přesností a dochvilností, ve skutečnosti se mi Češi jeví jako dochvilnější. Češi na rozdíl od Němců neumí říct přímo a jasně „ne“. Možná proto jsou Češi pohotovější a vynalézavější. A ještě vlastně jedna věc – Češi popisují nějakou neznámou věc jako „španělskou vesnici“ a v němčině se občas používá termín „česká vesnice“. Rozumí Němci českému humoru? Češi mají rádi černý humor, který Němci občas ne zcela chápou a někdy jim uniká jeho smysl úplně. Řekl bych ale, že český a německý humor jsou si bližší než třeba český a anglický. I když vy Češi si vlastně myslíte, že Němci smysl pro humor vůbec nemají. Rád bych to vyvrátil tím, že řeknu nějaký dobrý vtip, ale žádný mě nenapadá...

Co jste se o Češích dozvěděl za tu dobu, co jste pracoval v Praze? Změnil se nějak váš postoj k nám? Dozvěděl jsem se, že si dokážete užívat života a propojit pracovní, společenský a rodinný život. Trochu vám závidím tradici ježdění na chaty a chalupy, díky čemuž udržujete blízký kontakt s přírodou. Spoustu překvapení přinesla za posledních pět let politika… Ale nejvíce mě překvapilo, jak málo se Češi a Němci odlišují v zaměstnání. Mí čeští kolegové jsou minimálně stejně pečliví a spolehliví jako ti, se kterými jsem do roku 2008 pracoval v Německu. Co vám nejvíce uvázlo v paměti? K Praze se pojí jeden z mých nejdojemnějších zážitků. S partnerem jsme jednou na poslední chvíli chytali taxíka na hlavní nádraží. Jakmile zastavil, honem jsme naskočili a v tom spěchu jsme na chodníku nechali jedno zavazadlo. Na další křižovatce, zatímco jsme čekali na zelenou, vedle nás zazvonila tramvaj č. 17, vystoupil z ní řidič a podal nám kufr do taxíku. Musel si všimnout, že jsme na něj zapomněli, vzal ho k sobě do kabiny, dojel taxík a na světlech nám kufr předal. Kde a kdy se vám dostane takového pozorného, přátelského a nezištného gesta?

GOETHE INSTITUT

kulturní institut SRN, který pĶsobí po celém svçtç Podporuje výuku a znalost nçmÝiny a mezinárodní kulturní spolupráci aËzprostĜedkovává aktuální informace o Nçmecku. Hlavní sídlo má v Mnichovç, funguje v 91 zemích a má pĜes 3000 zamçstnancĶ. Existuje už více než 60 let, vËPraze byl založen roku 1990.

<

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


TÉMA

fenomén Hitler Nejslavnějším Němcem ze všech je bohužel dodnes uřvaný masový vrah. Hysterický pidimužík s knírkem vzbuzuje lecjaké asociace, přičemž asi nejtěžší je představit si ho jako člověka, který málem ovládl planetu.

32


Nejlepší Hitleři v dějinách médií

A

dolf je podivná, děsivá a zároveň směšná figura světové historie. A proto taky neuvěřitelný popkulturní fenomén. Stal se jím vlastně hned poté, co vylezl ve 20. letech z lochu a začal se montovat do politiky. Už před válkou se o něm psaly divadelní hry, za války se objevil v nesčetných komiksech (Captain America mu dal do zubů hned v prvním čísle), filmech (zvlášť geniálně ho pojal Charlie Chaplin v Diktátorovi) a kreslených groteskách (kde ho pravidelně masil Kačer PODLE ARCHIVŮ PORTÁLU Donald a Bugs Bunny).

MĚŘENO HITLEREM Úplně jiný rozměr ale dostal fenomén Adolf dnes. Nejenže v Německu a celé Evropě slaví velký úspěch kniha Už je tady zas, popisující svět očima Hitlera, který se probudil v 21. století. S  nástupem internetu je knírkatý psychopat prakticky všudypřítomný. Už v roce 1990 (tedy v internetovém pravěku) formuloval americký publicista a právník Michael Godwin slavný teorém, který tvrdí, že s narůstající délkou internetové diskuze přímo úměrně narůstá i pravděpodobnost, že někdo někoho přirovná k Hitlerovi. Kdo občas do diskuzí zabrousí, ví, že pan Godwin měl pravdu. Dnes už navíc platnost jeho zákona přesáhla i hranice virtuálního světa a přirovnávání oponentů k Hitlerovi se stalo skoro každodenní mediální realitou.

G. W. Bush (Usámou bin Ládinem) Venezuelský prezident Hugo Chávez (ministrem obrany USA Donaldem Rumsfeldem) Ministr obrany USA Donald Rumsfeld (venezuelským prezidentem Hugo Chávezem) Charles Darwin (pĜívrženci kreacionismu) Walt Disney (scénáristou Johnem ËPowersem) Ježíš (televizním komentátorem Glennem Beckem) Americký senátor John McCain (Madonnou) Lidi, kteĜí nemají rádi Kanye Westa (Kanye Westem) Angela Merkelová (tureckým bulvárnímËplátkem Vakit)

AËsamozĜejmç kocour Leonard (svým páníÝkem aËautorem stránky catshatlooklikehitler.com)

HOTÝLEK – THE GERMANS Montypython John Cleese se kËroli Hitlera vrátil vËsóloprojektu Hotýlek. Majitel penzionu Basil Fawlty se bojí, aby nikdo neurazil jeho hosty zËNçmecka. Pak mu ale na hlavu spadne vycpaný los, pĜeskoÝí mu aËnapochoduje pĜed hosty sËadolfovským knírem aËcoby specialitu podniku prezentuje humra Goebbels aËomeletu Göring.

HEIL HONEY, I’M HOME

Usáma bin Ládin (G. W. Bushem)

Vladimir Putin (Zbigniewem Brzezinskim)

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Propagandistický animák od Disneyho, ve kterém KaÝer Donald Ýte Mein Kampf, pracuje vËtovárnç na granáty aËzdviženým kĜídlem zdraví kapelu, kde hraje Goebbels na trombon aËGöring na pikolu.

JUSTLIKEHITLER BYL UŽ K ADOLFOVI PŘIROVNÁN TŘEBA:

Barack Obama (odpĶrci jeho zdravotnickéËreformy)

ČiliChili | 1 | 2014

DER FUEHRER’S FACE

TO BE OR NOT TO BE Film oËdvojníkovi Adolfa Hitlera, který pomáhá lidem uprchnout zËPolska do Anglie. PĶvodní verzi natoÝil Ernst Lubitsch vËroce 1942,Ënovçjší zËroku 1982 má na svçdomí Mel Brooks. Do dçjin popkultury se Brooksova pĜedçlávka zapsala díky scénç, kdy Adolf rapuje oËtom, jak je super si založit naci stranu.

Sitcom, který bĶhvíkdo vypustil vË90. letech na kanál Galaxy. Zápletka byla vystavçná na tom, že Adolf aËEva Braunová žijí coby manželé vedle Arnyho aËRosy Goldensteinových. PĜed dvaceti lety nçco takového diváci nevydýchali, jedinou odvysílanou epizodu si ale najdçte na webu.

MR. HILTER SkeÝ Monty PythonĶ založený na premise, že Hitler aËjeho kumpáni smrt jen nahráli aËukrytí vËsommersetském penzionu spĜádají plány na opçtovné pĜevzetí svçtovlády. Dickie Hilter, Reg Bimmler aËRon Vibbentrop jsou ale neustále vyrušováni šĨouralem panem Johnsonem, který je upozorĎuje, že svĶj výlet do Bidefordu nemohou plánovat nad mapou Stalingradu.

PRODUCENTI Dva podvodníÝci chtçjí vydçlat na tom, že natoÝí nejhorší muzikál na svçtç, který okamžitç propadne. KËjejich hrĶze se píseĎ Springtime for Hitler stane hitem. Najdçte si ji na Youtube aËuvidíte proÝ.

FUTURAMA, FAMILY GUY, SOUTH PARK ATD. Adolf si stĜihl nejedno cameo vËkreslených seriálech. Za zmínku stojí tĜeba CartmanĶv halloweenský kostým. První místo ale patĜí povzdechnutí profesora Farnswortha zËFuturamy: „Každý chce uchovat HitlerĶv mozek, ale když ho Ýlovçk implantuje lidožravému žralokovi, hned je to špatnç.“

HITLER REAGUJE NA... NekoneÝná Ĝada youtube klipĶ spoÝívající vËtitulkování scény ŏlmu „Pád tĜetí Ĝíše“. Ve snímku samotném Hitler bçsní nad prohranou válkou, vËadaptovaných verzích se rozÝiluje nad výpadkem Twitteru, poslední epizodou seriálu Lost nebo nad tím, že Youtube odstraĎuje videa série „Hitler reaguje na...“ Jedním zËnejvçtších fanouškĶ série je režisér Pádu Oliver Hirschbiegel. ŠĨastnçjší by prý mohl být jen vËpĜípadç, že by zËkaždého klonu pobíral tantiémy.

33


TÉMA

Češi a Němci jsou si podobnější, než by si chtěli přiznat. Uvědomíte si to, kdykoliv vyjedete ze středu Evropy. Ještě v 17. století se oba kmeny Bohemie považovaly za jeden národ hovořící několika jazyky jako Švýcaři.

CO JE V NÁS NĚMECKÉHO? Jestli máte pocit, že Češi mají blíž k racionálním Němcům než k melancholickým Polákům, patetickým Rusům a horkokrevným Bulharům, nejste daleko od pravdy.

CO VŠECHNO MÁME SPOLEČNÉHO...

JAZYK

34

GENY Nçmci na naše území hromadnç pĜicházeli ve 12.–14. století. Byli vítáni aËzváni. Nejenže sËsebou pĜinášeli technologické novinky, ale hlavnç zvyšovali poÝet poddaných vËtehdy Ĝídce osídlené zemi. NejdĜív se usazovali vËpohraniÝí Ýi na SedlÝansku, ve 13.Ëstoletí zakládali vsi na Üeskobudçjovicku aËvËtehdy ještç pustých aËzalesnçných horách. Mnozí osadníci samozĜejmç své pĶvodní nçmecké vesnice opustili, aËbuá se pĜestçhovali, nebo pĜiženili Ýi pĜivdali do vesnic Ýeských aËsplynuli tak sËÝeským obyvatelstvem.

VZHLED Rozeznáte na pohled Üecha od Nçmce? Pokud neotevĜe „zobák“, tak ve vçtšinç pĜípadĶ tçžko. Üesko aËMorava byly pánviÝky, kde se tavily všemožné ingredience. Pokud si necháte udçlat rozbor DNA, budete možná velmi pĜekvapeni aËdospçjete kËnázoru, že všechny rasové teorie jsou naprostý nesmysl. Utkvçl mi vËpamçti názor jednoho pána zËinternetové diskuze, který tvrdil zhruba toto: „Když mi dáte tu správnou pokrývku hlavy, mĶžu hrát Rusa iËNçmce.“

Že je Ýeština plná germanismĶ, ví každý. Vždycky nás ale pĜekvapí, jak moc plná jich je. Kromç veselostí typu šmajchlkabinet Ýi šábesdekl zËnçmÝiny pĜišla iËslova jako taška, barva, švagr, hoblina, kýbl, rytíĜ nebo knedlík. To poslední leželo vËžaludku už samotnému Husovi aËdĶraznç apeloval na to, aby se celoplošnç nahradilo krásným slovanským výrazem šiška. IËpĜes snahy našich legendárních brusiÝĶ aËjejich Ýistonosopleny aËhlubozníky se slova pĜevzatá (verpánek = Werkbank) Ýi pĜeložená (nápad = der Einfall) zËÝeštiny dostat nepodaĜilo. AËnçmecká pĜíjmení ÜechĶ, to je kapitola sama pro sebe.

KULTURA A DĚJINY

KUCHYNĚ Knedlíky, štrúdl, žemlovka, uzeniny, vepĜová peÝenç, Ĝízek, pivo, koleno, perník, buchty, hrachová kaše, svíÝková, vánoÝní štola, biskupský chlebíÝek atd. atd.

Pražané rozumçli nejen Mozartovi, ale iËKischovi, Kafkovi aËMirjam Landové. Üechy aËNçmce spojuje slabost pro dechovku aËKarla Gotta. Na Lucemburském dvoĜe vËPraze se zrodila první podoba spisovné nçmÝiny. Zajímavá je katedrála sv.ËVíta, symbol Ýeské státnosti. Její stavbu zaÝal Francouz Matyáš zËArasu aËpokraÝoval vËní rodák ze Švábska Petr ParléĜ. Nçmci byli mezi „27ËÝeskými pány“ popravenými na Staromáku aËpĜi násilné rekatolizaci se pálily nejen knihy Jednoty bratrské, ale iËMartina Luthera.

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


MAI Karl Ignaz Macha Übertragen von Alfred Waldau

Spätabend war’s – es war der erste Mai – Ein Abendmai – es war der Minne Zeit. Die Turteltaube lockt’ zur Seligkeit Im duft’gen Kieferhain, so traut und treu. Von Liebe flüsterten die stillen Moose, Und Liebeswehe log der Blütenbaum, Von Liebe sang die Nachtigall der Rose, Der Abendwind verriet den Rosentraum. Im tiefgeheimen Schmerze seufzte leise Der glatte See, und leise seufzte auch Das kühle Strandgebüsch im Abendhauch, Indes die Strahlensonnen and’rer Kreise Still irrten durch die blaukristall’nen Sphären Und glühten dort wie heiße Liebeszähren. … 35


POKEC

Lidi si nebyli jistý, jestli jsem výstřední, nebo zdegenerovanej Malý pokoj v malém domku na okraji Prahy je plný knížek, fotek, obrazů a podivných talismanů. Uprostřed toho všeho sedí vlasatý vousáč a uhranutě civí do malého laptopu na článek o urychlovači částic ve Švýcarsku. Nekompromisní máničku a jednoho z posledních skutečných androšů Viktora Haita (57) si vizuálně jen tak nespletete. Měří kolem dvou metrů a na hlavě nosí úzkou čelenku, co svět světem stojí. Text: Petr Mecner Foto: Michael Kratochvíl

Hned po revoluci jste vydal svoji nejúspěšnější knihu Guláš… To byla euforie. Dávají tě pod zámek za to, že píšeš a šíříš samizdaty, a najednou si to můžeš normálně svobodně vydat. Bylo tu zničehonic přehrabalováno, všude samej Bondy, tak jsem toho vydal 10 000 kusů. Naskytla se příležitost a nějak to prostě šlo. Prodalo se všecko a rok jsem za to spokojeně žil. A prý jste si taky plnil sny v Monte Carlu? Vždycky jsem byl prostě hravej. Sedíš tady někde po sklepech, hraješ leda tak gotes nebo karty a v černobílý televizi vidíš, jak se tam točí ta ruleta, kolem ty doutníky, bouchačky. Hned jak to tady padlo, první, co jsem udělal, bylo, že jsem sehnal informace, ruksak, půjčil si od kulisáka smoking, do kapsy dal sto dolarů, kubánskej doutník a prásk stopem do Monte Carla. Tenisky a hadry jsem si nechal ve křoví, to se ví. Vlezu do kasina a lidi tam si nebyli jistí, jestli jsem výstřední milionář, nebo jenom zdegenerovanej Středoevropan. Přijdu ke stolu, dám stovku na nulu, zapálím doutníček a jedu, užívám si to. Kdyby to vyšlo, beru celej stůl. Nula nepadla. Trvalo to celý tak patnáct minut. Vyšel jsem ven, pod fíkovníkem si zpátky převlík hadry a vrátil se stopem do Čech. Byl to těžkej nářez a můj splněnej sen. Nebyla to jenom recese nebo uspokojení mý hráčský vášně. Žádný hozený hovno do Macochy. Ta možnost vyhrát na nulu celej stůl tam furt byla přítomná.

>

36

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


37


KDYŽ POTKÁM NæKOHO, KDO BYL SOUÜÁST MÝHO ŽIVOTA, AËTEà Od začátku osmdesátých let máte na kontě přes tucet POËMNæ CHCE NAËNÁDRAŽÍ CIGÁRO, knížek, ať už vydaných v samizdatu, nebo na koleně po revoluci. Cítíte se jako spisovatel? DÁM MU HO AËDOBRÝ. POKUD HO Chodím do lesa sbírat vyhozený suchý stromy, protože dávat prachy za uhlí je podle mě podvod nejvyššího TAM ALE VIDÍM PODRUHÝ, TAK NE. kalibru. Měl bych se snad proto hned cítit jako dřevorubec? S tím spisovatelstvím je to obdobný. MORÁLNæ BYCH To jste se necítil jako spisovatel ani v době, kdy se protaky spousty dialektů, maďarsky dalo 10 000 výtisků Guláše? rozumím, polsky rozumím, ruš- SICE ASI NEMæL, Nakladatelství, kde to vyšlo, bylo v Praze, ale tiskárna tina, to je jasný, z tý jsem matuna severní Moravě. Byly toho čtyři palety, a když to roval, německy trochu, protože ALE ŠTVE Mæ kamioňáci, takoví dva nařachanci, přivezli, dal jsem jim jsem bydlel v pohraničí, a k angpadesát korun, ať si skočí na pivo. Bylo to jak moje dítě. ličtině už potřebuju počítač. Když TEN POSTOJ, Potřeboval jsem si to složit ručně a sám. jsem byl ale měsíc v jižní Francii, V knihovně máte spoustu cizojazyčných slovníků, stačilo mi jedno jediný slovo – KDY SE ÜLOVæK znáte hodně jazyků? „olalá“. Akorát jsem střídal frekS češtinou jsem na štíru, protože napíšu i kosočtverec venci a intonaci. NAËVŠECHNO JEN s tvrdým y, slovensky rozumím, cikánsky a světsky jsem se Co jste tam dělal? musel naučit v šatlavě, tam bez toho nepřežiješ. Pak znám No přece „olalá“. Ono je to tam TAK VYKAŠLE něco jako naše jižní Morava. Seděl jsem u stolu s jedněma lidma třeba týden, hráli jsme šachy, AËREZIGNUJE. pétanque, kouřili, pili víno a já za celou dobu neřek žádný jiný slovo než „olalá“. Takže francouzsky se, aspoň teda na jihu Francie, dorozumím taky.

38


POKEC Dostal jste se za komunistů někdy za hranice? Nebyl jsem v tý době nikde. Když to nadsadím, tak na Moravu jsem potřeboval pas, na Slovensko devizový příslib a v Polsku jsem byl jednou asi půl metru za hraničním kamenem, jinak nikde. Od třiaosmdesátýho mám důchod, tak jsem si pak zažádal o pas, že bych se chtěl podívat ven, jenže komunisti mi nabízeli leda vystěhovaleckej, což já nechtěl. To je totiž něco krutýho. Máš tady rodnou hroudu a najednou ti někdo řekne: „Vypadni a zpátky už nikdy nesmíš.“ Takže se vás chtěli zbavit podobně jako VIKTOR třeba Pavla Zajíčka nebo Vlasty Třešňáka? HAIT U mě to bylo trochu jinak. Kdybych to přeJe mu 57 let. ved na ryby, já byl něco mezi malou a střední rybou, což znamená, že mě jenom neustále OznaÝení spisovatel se brání. zlobili. Střední ryby, ty přímo vyhazovali. A velPoËpróze TĜi hlavy (2011) kých, těch už se báli. Naopak malejch ryb tady vydal nedávno svoji další byla spousta, ty stály leda tak za obušek. Mně básnickou sbírku UÝí pany dali nabídku, buď vystěhovaleckej pas, nebo Pamatujete si, kolikrát vás kËÝinsáb. fízlové sbalili? basa. Tak mě zavřeli. Ty větší ryby ale tuhle volbu vůbec nedostaly – prostě je odvezli Já s nima žil v jedný velký místJeho nejúspçšnçjší knihou na hranice a nazdar. nosti, v téhle republice, furt. Jako je Guláš. Zjistil jste po revoluci o někom z blízkého když jsi v mraveništi, každej druokolí, že by na vás donášel? hej byl fízl. Jeden měl uniformu, Měl jsem to štěstí, že na mě nikdo z mých další ne. blízkých žádný svinstvo neudělal. Znám sice Na jak dlouho vás zašili do lochu? údajný příběhy, jako třeba o jednom známém Co se týče času, tak na málo, ale hodněkrát. Většinou kvůli a nejmenovaném harmonikáři, mně osobně nějaký hlouposti. Třeba v Kaplicích na festivalu. Sbalili mě ale tenhle člověk nikdy nic neudělal a je to pro a šoupli na fízlárnu, protože jsem zlobil. Nakonec mi pak mě pořád ikona a guru. Když začal hrát a zpí- přisoudili výtržnictví a organizátorství celý akce. A tam už vat, byl jsem z toho vždycky zechcanej, jako šlo o dost zlý paragrafy – něco jako propagace západní všichni. Dodneška ho mám rád takovýho, jakej zóny a hanobení Východu dohromady. je. A jestli má proti němu někdo výhrady, tak V té době jste ale nežil přímo v Praze? já rozhodně ne. Mně nikdo nic neudělal. Ba Ne, bydlel jsem na Kladně, který bylo proslavený tím, že naopak, v dvaaosmdesátým, když jsem byl tam měl každej svýho vlastního estébáka. Ten můj se jmev šatlavě, byli tam se mnou další dva jen proto, noval Dobiáš a hlídal mě furt, v podstatě jsem ho živil. že drželi hubu. Jednoho kvůli tomu vyhodili ze Třeba když jsem měl jednu ze svých svateb, odchyt si mě školy, druhýmu se rozpadla rodina. Rok byli na ulici a povídá: „Bude to takhle a takhle. V neděli to zabase mnou na vazbě. Stačilo, aby začali mluvit, líte a v pondělí už budou všichni v práci. My vás za to nepřia byli by venku. Mlčeli. jdeme rozehnat a budeme dělat, že se tady nic neděje.“ Řek jsem mu, že je to vlastně jedno, protože stejně maj ty svoje pravomoce. Všem lidem jsem pak oznámil, jak se věci mají a že máme „smlouvu“ s StB. Nakonec na to stejně všichni srali a ty, co zůstali do pondělka, pak pochytali. Potkal jste estébáka Dobiáše ještě někdy po revoluci? Ne. Ta euforie po revoluci ti to spláchne jak nějakej hnusnej ekzém. Měls ho a najednou jsi bez něho. To, kdo tě nakazil a proč, už je pryč. Seš konečně bez toho svinstva a děláš všechno proto, aby se to už nevrátilo. Je pravda, že za komunistů lidi drželi víc spolu? Tmelil nás furt ten jeden nepřítel. Dneska jsou ti lidi někde rozházený a dost jich vymřelo, protože ten způsob

>

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

39


POKEC

Mužské okénko

Kořalku jste pil po litrech, to fakt po té stopce nepřišly žádné těžkosti, absťáky? Právě že ne. Těžkost by byla, kdyby mě to prudilo. Jestli jsem někdy něco chtěl, tak neabstinovat. Nad tím mě ani nenapadlo přemejšlet. Základní kámen – alkohol, potom dlouho nic, pak já, Viktor Hait, potom nějaká rodina, přátelé a tak dále. To ráno jsem se vzbudil a hned mi bylo něco divný. Nechával jsem si totiž vždycky něco u postele, abych se mohl hned po proživota, to byly tuny všeho možnýho, hekbuzení napít. Jak to, že už v ruce nemám platolitry a galony. Jiný zas nemají prachy, catku, nechápal jsem. Trvalo to hrozně dlouho aby někam chodili. Co vídávám, dost a furt nic. Nejprv jsem si myslel, že mám tu jich skončilo pod mostem. To jsou ti, co ruku třeba jen přeleženou. Ale furt nic. Tak si rezignovali. Když potkám někoho, kdo byl říkám, sakra, co to je, to musel být teda pořádsoučást mýho života, a teď po mně chce nej mejdan včera, že jsem ještě v pořádku. No, na nádraží cigáro, dám mu ho a dobrý. a teď už je to takhle pátej rok. Už jsem dokonce Pokud ho tam ale vidím podruhý, tak ho na sebe šil i různý pasti. Rožnění u známých prostě pošlu do prdele. Morálně bych sice bylo, tak jsem si natočil plzeňský do podchlaasi neměl, ale štve mě ten postoj, kdy se člověk na všechno zenýho půllitru, najednou se ta ruka ale zastajen tak vykašle a rezignuje. vila a já se šel napít vedle, kde byly limonády. A jak jste přestal pít? Nevím, nechápu to dodnes. Líbí se mi citát od Lennona: „Kdo si pamatuje šedesátý Myslíte, že tu záhadu někdy rozluštíte? léta, jako by je nezažil.“ Já jsem to pro sebe trošku upraJednou jsem potkal takovýho magora blázvil: „Kdo si pamatuje, že čtyřicet let chlastal, nebyl ani jednivýho, šarlatána, co ti za patnáct stovek nou ožralej.“ Už to bude pátej rok, co nepiju. Úplně. Před všechno řekne, protože všude byl a všechno dvěma lety jsem o tom přestal povídat, protože to je něco, ví. Šel jsem za ním a drze mu povídám: „Hele, co je vlastně nemožný. Ještě jsem v celý republice nepodám ti patnáct stovek, když mi odpovíš tkal nikoho, kdo by mi odpověděl na otázku, proč jsem na jednu otázku.“ Řek jsem mu tuhle historku bez lihu. Přišlo to ze vteřiny na vteřinu, z ničeho nic. Že o mým chlastu, on chvíli uvažoval a nakonec ti práskne v palici, to se stává, ale co to tělo, filtry, játra – mi povídá: „Dostal jsi novou šanci.“ Ani jsem vždyť ono to jelo všechno na líh. Sedni si do auta bez benho vlastně nemoh poslat někam. Na otázku zínu, nepojede ti. Myslel jsem, že to je nějaký neduh, že mi přece odpověděl. se začnu rozpadat nebo něco. Nechal jsem se celej prošetřit od A do Z, interna, psychologové, psychiatři. Nic.

NIKDO MI NEUMÍ ěÍCT, PROÜ JSEM BEZ LIHU.

<

40

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


www.magnadetivtisni.cz

POŠLETE DOBROU ZPRÁVU

NA FILIpÍNY Zasláním „DMS ROK MAGNA“ na číslo 87 777 si aktivujete pravidelné měsíční přispívání v hodnotě 30 Kč. Zrušit ho můžete kdykoliv zasláním hesla „DMS STOP MAGNA“ na číslo 87 777. Sbírkový účet MAGNA DĚTI V TÍSNI 454504/5500 Raiffeisen a.s. Variabilní symbol Filipíny: 201311

Tajfun Haiyan připravil více než 4 miliony lidí o svoje domovy. Lidé na Filipínách stále potřebují urgentní pomoc. Magna Děti v tísni je součástí sítě organizací MAGNA, která více než 12 let pomáhá přímo v terénu. Více než 300 MAGNA pracovníků denně zachraňuje dětské životy v krizových oblastech světa.

Foto: Martin Bandzak / Magna

DMS VE TVARU „DMS MAGNA“ Na číslo 87 777


Před pracákem za pracákem nikdo nesmí stát V mém batohu si hoví výpověď, zatímco já si proplachuju hlavu plechovkovým pivem. Jedu domů v autobuse s nápisem „Fun and Relax“. Osmnáct let v malé firmě, jedna generace, jedna plnoletost, která se změnila v nadbytečnost. Občas je třeba vyházet starej nábytek. Zástup nezaměstnaných už na mě mává. Text: Kateřina Bolechová Ilustrace: Tereza Vašků

42


REPORTÁŽ

PRVNÍ DEN BEZ PRÁCE

OPOUŠTÍM BUDOVU SËJEDNOU SLEÜNOU. JSME ŠIKOVNÉ MYŠKY, NAŠLY JSME VÝCHOD MEZI PRVNÍMI VËPĵLCE LIMITU.

Ráno jsem vstala poměrně v pohodě. Teda na to, že jsem den předtím na „oslavu“ ztráty práce vypila 6× rum, 1× portské a 1× půlku radlera. Beru si prášky na tlak, ale stejně mi za chvíli asi vyletí komínem. Rozhodla jsem se eso z rukávu: „Můj nejúspěšnější zrušit nadbytečné výdaje. Sedám na své rezaté minikolo obchod byl výměnný, vyměnila a mířím do pojišťovny. „Nechcete si to ještě rozmyslet?“ ptá jsem raketu na squash za Fiat se žena za přepážkou. „Zrušit, kromě pojistky na byt,“ sto600D.“ Hlavou se mi honí: „Byl jím si tvrdě za svým. Skoro to vypadá, že mě bude ještě přeto obchod století, to se ukázalo mlouvat, abych si nechala pojistit auto, které nevlastním. v kopci před Hamrem, když mi Přejíždím do banky, kde mě čeká úprava platebních příbouchnul chladič.“ Pak nás rozděkazů. Slečna za přepážkou se chová přesně podle předlují do skupin. „Namalujte dům.“ pisů, dávám jí imaginární pochvalu. Na pěší zóně hraje Jsem skupinou vybrána jako kresmuž na flétnu, před sebou čepici na drobné, lič, ujímám se fixy. Po namalování představuji si, jak tam hudlám na hřeben. Pře- mne někam pozvou, mohla by domu následuje věta: „A teď nám ten dům prosouvám se do nákupního centra a vydávám mne tato hříčka přírody zdis- dejte.“ Snažím se dům prodat za každou cenu. se po stopách zlevněného Perwollu. Po půl kreditovat. Můj image by byl Kolega ze skupiny nakonec nabízí jiný dům. hodině jsem ho našla. Objevuji svět slev, mys- v háji, jsem už přece jen ve věku Sice jsme měli v záloze namalovaný ještě jeden lím, že mě to bude bavit. a pomrkávat na manažera, pří- malý domek, ale ten jsem osobně nebrala padně manažerku by bylo víc než v potaz, instrukce zněly jasně: „Prodejte tento NOVÉ OBZORY nevhodné. Mohli by mě považo- dům.“ Následuje krátká přestávka, po níž se V počátcích stavu nezaměstnanosti si přeju, vat za stárnoucí harašmentku. dva uchazeči odporoučejí domů. Připadá mi aby mi na hlavu spadla mohutná police s kniTuhle jsem šla s košem, míjela to celé jako sledování myšek v bludišti. hami, co mi visí nad postelí. Telefony a maily se mne paní s čelovkou na hlavě, „Která první najde východ, je ta nejšikovnetrhnou: „stejně tě tam byla škoda“, „všechno táhla kočárek s popelnicovými nější.“ Po přestávce následuje verdikt. Opouzlý je k něčemu dobrý“, „otevírají se ti nové poklady. „Ha, čelovku mám štím budovu společně s jednou slečnou, ta obzory“. Začínám tomu věřit. doma,“ napadlo mě. Štěstí přeje byla mezi uchazeči pro změnu nejmladší. Jsme Čtu příručky: „Ztráta zaměstnání je velký připraveným. Nakonec, když se šikovné myšky, našly jsme východ mezi prvstresující faktor“, „Buďte aktivní, nepodléhejte zvedne víko kontejneru, otevřou ními už v polovině časového limitu. pasivitě“. Začínám s tvorbou strukturovaného se nevídané obzory. životopisu, při jeho zadávání na pracovní porNÍZKEJ OHRADNÍK tály si říkám, že by bylo jednodušší přihlásit JAKÝ BYL VÁŠ NEJÚSPĚŠPříště mě čeká cesta vlakem do pohraničí. se do výzkumného programu NASA. Stavy NĚJŠÍ OBCHOD? A jelikož se potenciální zaměstnavatel nachází chandry střídají záchvaty aktivity. Důležitý je Na  obzoru se objevují první téměř na hraničním přechodu, čeká mě štreka time management. Začínám se tím řídit, ráno plody. Jsem pozvaná na výběrové z nádraží. Lodičky do tašky, výprava v teniskouknu na budík a řeknu si: „Budu ležet ještě řízení. Forma AC – Assesment kách začíná. Ptám se řemeslníků z nedaleké půl hodiny.“ Nakonec je z toho hodina. centre. Oblékám si deset let staré stavby na směr. Z nepochopitelných důvodů Pokračuji ve studiu příruček a rad: „Co si šaty, kdo by to řekl, že už je jim ho po chvíli opouštím. Nikde nic, jen kamiony obléct na pohovor“, „při pohovoru si nesa- tolik. Na recepci je nás zhruba a ohrada s bejky. Se zájmem si je prohlížím, hejte na nos“, „nesedejte si do čela stolu“. osm, z toho jeden muž. Jsem eviV levém oku se mi objevil viditelný tik, pokud dentně nejstarší. Prohlížím si uchazeče kritickým okem příručky: „Minimálně polovina je nevhodně oblečena.“ Jsme vyvezeni výtahem na místo činu. Usazují nás ke stolkům. Po formálním představení následuje dotaz: „Jaký byl váš nejúspěšnější obchod?“ Muž vedle mne hovoří o retailu a akvizicích. Vytahuji

>

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


REPORTÁŽ

HM, SËVYŠŠÍ ODBORNOU KËSEKANÝ AËVLAŠÁKU, TO JSOU VYHLÍDKY...

oni si prohlížejí mě, vypadá to na lásku na první pohled. Ale ohradník je docela nízký, ozývá se pud sebezáchovy. Nakonec se na dané místo dostávám jako chytrá horákyně, chvíli jdu, chvíli se vezu krajem. Je v něm dobytek, čerpací stanice, traktory, night cluby, německé nápisy na české straně, zapadlost i pofidérní lesk. Na  výběrovém řízení je nás asi sedm, chodíme postupně, je to podobné jako někde na úřadě, akorát že tam si člověk vymáčkne číslo. Tady si určují pořadí sami. Sedím u stolku s mladou ženou. „Dokončila jsem vyšší odbornou školu a jsem na úřadu práce,“ povídá mi. „A odpoledne jedu do marketu zeptat se na místo v doplňku,“ pokračuje. „Hm, s vyšší odbornou k sekaný a vlašáku, to jsou vyhlídky,“ pomyslím si. Konečně jsem uvnitř, manažeři jsou hned tři. Klasické tlachání výběrového řízení: „Co vy a počítač?“, „Co vy a německý jazyk?“, ale žádná praktická zkouška. Dostáváme se k dopravě do zaměstnání. „Nevlastním auto,“ zveřejňuji. Na tvářích se rodí údiv. Kdybych položila na stůl ufona naloženého do octa, bylo by to zřejmě pochopitelnější. Pak už lodičky do tašky, tenisky na nohy a šup na vlak. Jak se tam tak motám ještě notný kus od nádraží, jede proti mně auto s rakouskou SPZ, zastavuje, zvolna se otáčím… kabelku přes rameno. Muž stahuje okénko, jdu dál. Chvíli čeká, pak odjíždí. No jo no, samotná ženská u E55. Na druhý den mi volá personalistka: „Bohužel jsme vás nevybrali.“ Krom jiného si neodpustím utrousit cosi o nelukrativnosti svého věku. Personalistka mě uklidňuje: „To přece vůbec nehraje roli, vypadáte výborně.“ Tyhle milosrdné lži bývají stejně nebezpečné jako civění na býky přes nízký ohradník.

útrapách se octnu na místě. Recepce je prázdná. Drze nahlížím do  jedné z místností, ve které je řada stolů, u kterých sedí lidé různého věku s velkými sluchátky na uších. Vypadají jako Otík z filmu „Vesničko má středisková“. A  ten hluk, jeden velký úl. Po chvilce odchytím dívku a říkám jí, že jdu na pohovor. Usazuje mne v malé kanV PŮL V ÚLU celáři. Po půlhodině Jsem zpátky ve městě. Proplétám se obchodním cent- přichází mladý muž, rem, abych se dostala do sousední administrativní budovy. podává mi ruku. Má Čeká mě pohovor v call centru. Po drobných orientačních s sebou jen linkovaný sešit. Chvilku si povídáme. „Komunikativně jste na tom výborně, bylo by dobré, kdybyste mluvila slovensky, teď voláme Slovensko,“ říká mi. „Jako teamleader jsem docela svině. To víte, přísnost musí bejt, obzvlášť na brigádníky. Nejlepší je, když dám něco veselýho na Facebook a oni mi to lajknou v pracovní době,“ směje se. Nuceně se taky uchechtnu.

44

Pak si píše mé jméno do linkovaného sešitu s datem případného nástupu. Nemá k dispozici ani můj životopis. Nabývám dojmu, že kdyby sem vtrhl kdokoliv z ulice, sedl si ke stolu a začal volat, nikdo nic nepozná. Poté mi muž dává své telefonní číslo. Jelikož se mi nechce vytahovat brýle z kabelky, dívám se na telefon z větší dálky. „ Jé, vy jste jako moje matka,“ směje se. „To asi není kompliment,“ bleskne mi hlavou. Cestu z budovy nacházím neuvěřitelně rychle.

RETRO JEŠTĚRKA Vcházím do luxusního hotelu, tentokrát se pohovor nekoná ve firemních prostorách. Vítá mě nakrátko ostříhaná personalistka, hovoří slovensky. „Jak se hledá práce ?“ ptá se. Pokrčím rameny: „No v dnešní době a v mém věku.“ Hned nato ovšem vytahuji žolíka v  podobě fráze, kterou jsem slyšela v jednom filmu: „Věk je stav mysli.“ Personalistka přikyvuje. Mluvím jak robot, asi jsem někde spolkla čip. „Ještě máme nějaké další uchazeče, do konce příštího týdne vám zavoláme, mimochodem máte pěkné reference.“ Odcházím s celkem dobrým pocitem. Každý den až paranoidně sleduji telefon. Nic. Pak přichází mail: „Litujeme, do dalšího kola jste nepostoupila.“ „Kde se stala chyba? Že by ta retro brož ještěrka na mém saku? Blíží se Vánoce, měla jsem raději ze šperkovnice vytáhnout soba,“ říkám si. V  počátku nabytá svoboda se začíná cuchat jak nečesané vlasy. Můj šatník se pomalu zužuje na tepláky a pyžamo, za chvíli to bude jen pyžamo. Pořád luxuju, brzo se asi proluxuju k sousedovi. Po obědě bych neměla chodit spát, mám pak deprese. Přemýšlím o tom, že začnu lízat sépiovou kost jako moji šneci. Třeba mi taky naroste chalupa na zádech a nemusela bych platit nájem. Při mém štěstí by mi určitě narostl maximálně hrb. Mému dítěti nezaměstnanosti je přes pět měsíců, brzo mu porostou zuby. Hrozím se dne, kdy začne chodit.

<

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Hledáme inspirativní řešení, jak lépe zacházet s vodou www.soutezprovodu.cz Přihlaste do 14. února 2014 svůj nápad do studentské soutěže a vyhrajte 30 000 Kč!

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství za finanční podpory Nestlé. Partneři soutěže:


46


ZOOM

Kurníky na umění Znáte to z filmů. Něco mezi obřím loftem, squatem a továrnou ponechanou napospas čelistem času. Prostory, které přitahují nadějné umělce jak krmítko sýkorky, a ti je pak označkují haldami pláten a pestrobarevnými cákanci barev. Průmyslové budovy, změněné v umělecká centra, jsou už i v Praze. Jak se tam ale doopravdy žije? Text: Petr Mecner Foto: Michael Kratochvíl

Odněkud bouchnou dveře, zpoza rohu se zjeví kluk s čírem, štěkne na mě „čau“ a mizí dolů k východu. Jako hrdina ze Stalkera postupuju do vnitřností haly E bývalé Pragovky. Bloudím po temných prázdných sálech. Není se co divit, že tu filmaři včetně zahraničních produkcí co chvíli něco točí. „To je Dejvovo, říkáme mu konceptuální umělec,“ směje se Marie nad hromadou věcí, které pravděpodobně pocházejí z jiných světů, a staví na kafe. Ateliér má dohromady se dvěma kluky. „Už jenom když sem jedeš tramvají, si kuře na paprice. A kluci: ty vole, kuře na paprice! Tak normální lidi většinou vystoupí jsme šli koupit kuře, papriku a další věci. Cestou se přina Vysočanské a dál pokračují dala spousta lidí a nakonec jsme si nahoře v té rohové spíš podivíni. Buď míří sem, prosklené místnosti postavili do tmy stůl, zažehli svíčky nebo bůhvíkam dál do  téhle a snad v deseti lidech hodovali. Bylo kuře na paprice.“ industriální periferie,“ vysvětBloumám labyrintem, aniž bych tušil, ve kterém prstu luje diplomantka z AVU, proč jí právě jsem. Občas se navíc člověk ocitne v kulisách po filto tu vyhovuje. Nájem není pře- mařích. Ve vojenském bunkru nebo na nemocničním mrštěný a v zimě je tady teplo. oddělení. Na konci koridoru projede postava na koleč„Občas si z toho děláme srandu, kových bruslích. Ideální dopravní prostředek. že je to tady taková klubovna pro Za dalšími dveřmi je taneční sál, kde mladý pár v tmalidi přes třicet,“ glosuje s nadsáz- vých úborech pracuje na choreografii. Prý si připravují kou Marie. na přijímačky etudu o chlebu. V nižším patře natřeném Komunitní rovina je zde narůžovo není tak pusto. Kromě ateliérů tu třeba sídlí patrná. A je tu veselo. „Onehda i redakce rádia. Tématem dneška jsou toitoiky. Kvůli opravě klukům říkám: ty vole, dala bych vodovodu správa budovy na týden přišroubovala dveře všech záchodů a nahradit je mají právě mobilní budky. Je to ale trochu jako s yettim – všichni o nich mluví, ale nikdo je neviděl. Ani já. Popravdě jsem rád, když trefím schodiště k východu na dvůr.

>

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


BUDOVA ORCO, KDE UMĚLEC KRAVAŤÁKA POTKAL

SPÁT TADY JE ZAKÁZANÝ. NAËDRUHOU STRANU TU RÁNO POTKÁVÁM DOST LIDÍ SËKARTÁÜKEM.

Co by kamenem dohodil od metra Vltavská stojí funkcionalistická budova bývalých elektrických závodů. Velké centrální atrium prosvětlené stropními luxfery a kolem čtyři patra ochozů. Shora jak pohled do Macochy. „You’re Jan?“ ptá se mě s nadějí seversky vyhlížející holka se sešitem v ruce. Má tady mít první privátní lekci češtiny. Musím ji zklamat. V tom kolem proběhne v modré uniformě pan Boch, svérázný padesátník a místní správce, který se dokáže bavit s třemi lidmi naráz a ještě k tomu vtipkovat. Osazenstvo kolem třiceti působí někdy trochu hipstersky vymydleným dojmem. Mít tady ateliér může samo o sobě patřit k dobrému jménu. Jsem pod střechou v šestém patře. „Připrav se na obrovský prostor,“ varuje mě ironicky architekt Honza, když odemyká dveře. Kromě nás dvou, dvou židlí, stolu a všudypřítomných nákresů a rolí papíru už tu víc místa není. „Nesmí se to, takže spíš ne. Na druhou stranu tady ale ráno míjím dost lidí s kartáčkem,“ odpovídá mi Honza s úsměvem na otázku, zda v ateliérech někdo i přespává. Dáváme si dole kafe a potkáváme Anežku. Přijela sem odstěhovat nějaké obrazy. Za chvíli se vrátí, že by potřebovala pomoct něco naložit. „Vidíš, tak to je to komunitní žití. Ani se nenaděješ a už tady někoho stěhuješ,“ podotýká Honza, když spolu s dalšími dvěma lidmi taháme její bednu k dodávce. Na  dveřích v  přízemí je několik jmen, mezi nimi i někdejší kandidáti na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Nájemníci se dělí do tří kategorií. Třetina ateliéry, třetina grafická studia a produkce, třetina firmy, které mají s uměním pramálo společného – právníci, obchod, finanční

48

služby atd. Je tady hned několik galerií, v podzemí je taneční sál, zkušebny a  raritou jsou dnes už nefunkční lázně. Nakonec se mi podaří odchytnout i správce. „Je tu na 250 subjektů a obsazenost je skoro 85  procent,“ říká pan Boch. „Máme tady třeba firmu, co vyrábí vzducholodě, malé vzducholodě pro domácnost. Přiděláte na ni kameru, sednete si doma do fotelu, vzducholoď lítá nad vámi a natáčí vás, jak v tom fotelu sedíte a díváte se na ni, jak lítá. Není to něco ohromnýho?“ vypráví mi při loučení.


ZOOM

MICRONA – ELITA Z PÁTÉHO PATRA Naši třetí zastávku, barák v pražských Modřanech, nepřehlédnete. Ohromný jedenáctipatrový panelák koupila Pražská správa nemovitostí od podnikatele a sběratele umění Václava Skaly, a před pár měsíci se začaly dít věci. Jsem v dlouhé úřednické chodbě s kobercem. Nebýt stovek obrazů opřených po celé délce mezi jednotlivými dveřmi, měl bych pocit, že si sem jdu podat nějakou žádost. Ateliéry tady fungují čerstvě. Když se ale páté patro raketově zaplnilo, rozhodli se majitelé proměnit na ateliéry i patro sedmé. V ostatních poschodích sídlí firmy, o nějakém mísení jako v Orcu ale nemůže být řeč. Jednotlivá patra jsou striktně oddělená. Chodba vystlaná kobercem nejde s představou rozervaných umělců moc dohromady. Majitelé objektu jsou ale vstřícní. „Je čistě na mně, jak si to tady udělám. Vytrhal jsem koberce i hnusný stropní kazety. Skoro po mě na začátku vlastně chtěli, abych to tady pořádně zfrcal barvou, aby to začalo vypadat jako ateliér,“ popisuje benevolenci pronajímatelů Tomáš. Od barev je tady dneska už fakt všechno, podlaha, židle, parapet, sedačka, laptop, skleničky od vína i moje kalhoty. „Že se tady nemusíš při práci brzdit, abys náhodou něco nezničil, je super. S tím, že nechtějí nakonec prostor uvést do původního stavu, se všude nepotkáš,“ přikyvuje Ira, která si to tady přišla obhlídnout, protože uvažuje o ateliéru o dvě patra výš. Je tu ale jeden podstatný rozdíl. Zatímco elita z pátého dostala nájmy za zaváděcí ceny, v patře sedmém je už nájem trojnásobný. Po návštěvě úhledného a voňavého záchodu s pečlivě doplňovaným toaletním papírem a elektrickým sušákem na ruce mi to stejně do sebe nějak nezapadá a míru čitelnosti tohohle prostoru nezvyšují ani mustrově vytištěné jmenovky, přišpendlené na jednotlivých dveřích. Do ruky dostávám plechovku piva. Za chvíli začne v galerii v jedenáctém patře vernisáž výstavy Sexplicit, takže kromě práce je tu dneska i zábava. Výstavní prostory jsou opravdu velkorysé, šampaňské v sudech s ledem dobře vychlazené, a když se k tomu ještě přidá téma sexu, erotiky a porna, úspěch je tu. Osazenstvo je obskurně různé. Od umělců a výstředníků přes novináře a studenty až po popové pseudoidoly ze Superstar. Když později klesám prázdným výtahem dolů k východu, je už noc. Kromě recepčního nikde ani noha. Vycházím ven a ohlédnu se. V pátém poschodí svítí osamocená dvě okna a přes několik horních pater visí obrovitánská reklamní plachta s fotkou tuctové mladé ženy a vskutku revolučním nápisem: Vždycky jsem chtěla mít svůj vlastní ateliér.

<

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


LETEM SVĚTEM

50


Zevlování v království rumů Tahle oblast patří zevlounům. Jsou všude, kam se podíváte. Zkouření rastamani povykující na každém rohu, pijani rumu na verandách, ležáci na plážích. Pohyb jen na předpis. Jsme na Guadeloupe. Text: Jan Drtil Foto: Profimedia

Kolem nás se rozprostírá černota. Jen kdesi v dálce jako by se rojily světlušky. Tak vypadá největší město Pointe-à-Pitre. Nebudete tomu věřit, ale tady, v Karibiku, na severu Malých Antil, jste na území Evropské unie. Guadeloupe je jedním pokojů. Hamounsky si vyberu ten největší. Až v podveze zámořských území Francie. čer zjistím, jak jsem si zavařil. Dírou z půdy se sem slétají Je to dvojostrov, který z výšky hejna komárů, moskytiéra jim slouží jako prolézačka a já vypadá jako motýl. Nový druh, jako transfuzní stanice. Repelenty na ně neplatí. karibásek závětrný. Super exemJako ranní ptáče proto už úderem osmé jdu na promeplář do cestovatelské sbírky. nádu a posnídám Tourments d’amour, tedy Zamilované koláčky. Okrouhlé buchty slepené džemem, které mají KARIBSKÝ TROJBOJ skvělou pověst. Spolujedlíci se prý do sebe navždycky Ostrovy, prales a moře. Karibský zabouchnou a na Les Saintes se budou vracet. trojboj by měl absolvovat každý. Poté, co připlujeme do přístavu Trois-Rivières, zrovna Mířím na ostrovy Les Saintes, začíná prohlídka v místním přírodním parku. Dokonale vyhrazené romantikům. V pen- zmaštěný rastaman vede naši skupinku husím pochodem zionu u Francine Bon Bon to ale pralesem. Hází rukama na všechny strany a rozšafně se moc romanticky nevypadá. Stará usmívá. „Tohle vám bude chutnat, z tohohle byste měli kreolka kouří dýmku a  podle sračku a z toho smrt,“ ukazuje na vegetaci. Dozvím se taky, všeho je mistryní světa v poma- že některé krásné květy není dobré ohmatávat, protože losti. Trvá to, než se konečně můžou silně popálit kůži. dozvím, že mám na výběr ze čtyř Autobusem se pak dostaneme do opravdové džungle, ke Cascade aux écrevisses, tedy Krabím vodopádům. Všude kolem je spousta pokojových rostlin, které člověk zná z květináče, ale tady dorůstají obřích rozměrů. Tchynin jazyk, monstera skvostná a další. Až se člověk bojí, jestli tyhle Adély už večeřely.

>

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

51


LETEM SVĚTEM Z GHETTA NA SOPKU Metropole Basse-Terre je plná života. Nová tržnice vypadá jako ocelové čelisti obrovského žraloka. Byla postavena podle návrhu Gustava Eiffela. Některé uličky jsou však prý životu nebezpečné. „Tam ghe- v jednom z lávových koryt. Takže když sopka zvrací, přitto, gangy, gangsteři,“ varuje mě jeden chází evakuace. Poslední erupce se odehrála roku 1976 zevloun a rukou předstírá dekapitaci. Stejně a bylo to zlé. Vulkán je prý přes podzemní tunely spojen zahnu. Vyjdu desítky schodů, kde na mě se sopkou Soufrière Hills na britském ostrově Montserrat, pokukují nenávistnými pohledy ošátkovaní která v roce 1995 pohřbila tamní metropoli Plymouth. Ale dost hrůz. Korytem se dostá„gangstas“. Na  zdi vám nahoru. Okolo vědecsi přečtu nápis: kého vulkanologického centra „Zasraní běloši.“ až k bráně národního parku. A to je všechno. Až Příkré stoupání je v okolní vlhdomácí, co mají kosti vyčerpávající, ale najdou vilku nad městem, mi vysvětlí, jak to tady se i kyborgové, co po zdejších s rasovou nesnášenlisopkách běhají každý rok vostí chodí. „My jsme maraton. Takže zatnout zuby se sem přistěhovali a do mraků. na  důchod a  našli Lávová pole jsou zarostlá rozdělenou společkapradím, všude mlha. nost. Ani starousedTakhle pšouká La Soufrière Po  stoupání, při němž líci obou barev kůže musí i  zkušený harcovse spolu moc nebaví. ník občas vyvažovat strany, Nezaměstnaná mládež jede jsem skoro tam. Lije jak z konve, takže v  drogách, takže může hupsnu do betonového bunkru kousek být nebezpečná,“ sdělují. od vrcholu. Partička z Lyonu si tady dělá Na Guadeloupe, jak jsem si piknik. Rum namíchaný s několika druhy všiml, nicméně zevlují úplně ovoce, kterému říkají punč, teče proudem. všichni. Mladí i staří, pracuPo dešti razím dál. Na vrcholovou značku jící i nezaměstnaní, černí, krovidět je, ale dva metry za ní všechno ukrývá penatí, bílí. mlžná opona. Nejvyšší vrchol Malých Antil Hlavní město je rozděměří 1467 metrů, takže si na konto připilené do tří výškových pásem. Přístav, vily suji zase jednu zdolanou pidihoru. Ústa sopky zalévaná v kopcích a sopka La Soufrière. Skrývá se dost častými srážkami spokojeně dýmají a vůkol se rozkláza bílým kloboukem z mraků a vrchol je prý dají nádherné přírodní zahrady. Jsem jako kostička ledu, vidět jen párkrát do roka. Ostatně město leží proto se utíkám ohřát pod linii mlhy.

NAËZDI SI PěEÜTU NÁPIS: „ZASRANÍ BæLOŠI.“

CESTOU NECESTOU

Thierry Henry

7 ZÁSTUPCĵ MÁ GUADELOUPE VEËFRANCOUZSKÉM PARLAMENTU. BOIS BANDE je pĜírodní afrodiziakum, taková ostrovní viagra. Kreolské babky bylinkáĜky jsou kvĶli nçmu vËobležení turistĶ hlavnç mužského pohlaví.

52

LA DÉSIRADE. MALIÜKÝ OSTROV JE NEJKLIDNæJŠÍ ÜÁST GUADELOUPE, KAŽDÝ ROK SE TU KONÁ FESTIVAL KOZ, PěI KTERÉM JE MÍSTNÍ OBLÉKAJÍ DOËPODIVNÝCH KOSTÝMKĵ.

SLAVNÝ FRANCOUZSKÝ FOTBALISTA JE KONVERZAÜNÍ TÉMA, KTERÝM SE TREFÍTE. JEHO OTEC ZËGUADELOUPE POCHÁZEL AËTHIERRY SEM ÜASTO JEZDÍ

JÍDLO Typické místní jídlo jsou kuĜe Ýi ryba ochucené smçsí koĜení zvanou Colombo, podávané sËfazolkami aËrýží. Nicménç naËjakémkoliv kusu pevniny vËoceánu mají restaurace vËnabídce nepĜeberné množství ryb aËdalších moĜských živoÝichĶ. Jako pĜílohy se kËjídlĶm podávají napĜíklad vaĜené banány anebo peÝené plody chlebovníku. Oboje vzdálenç pĜipomíná naše brambory.


Ukážu vám Adély

ROZESMÁTÁ KRAJANKA Městečko Deshaies se v průvodcích líčí jako divukrásná zátoka s malebnými zákoutími a nefalšovaný zemský ráj. V reálu jde o jednu ulici u moře, kde jsou samé obchody a restaurace. Na zátoku shlíží bílý kostelík. Na obou koncích jsou polorozpadlé dřevěné pronajmou bungalovy. Chtěla jsem si tehdy zkrátit zimu chýše, u benzínové pumpy pijí povaleči levná a nakonec se mi teď po sněhu občas zasteskne,“ vysvětpiva a pokřikují na ostatní. Ženám naznačují luje. Ve slunném a pohodovém Karibiku se jí totiž zalíbilo nabídku kopulace ve vertikální poloze, mužům tak, že se sem následně vrátila a spustila kotvu. Nyní se hrozí atrofovanými svaly. Když jdu od pobřeží na ostrově, kde je na silnicích kupodivu vidět dost škododál do vnitrozemí, zánovní vilky střídají smeti- vek, stala českou honorární konzulkou. ště křížená s vrakovišti. Právě v Deshaies, tedy v té lepší čtvrti, bydlí na Guadeloupe nejdéle KRÁLOVSTVÍ RUMŮ žijící Češka. Ve znaku Guadeloupe leží pod slunečním kotoučem někoKdyž jsem se přes konzulární oddělení lik stébel cukrové třtiny. Ta je zdejší rostlinou číslo jedna. v Paříži na Veroniku Šťouračovou dostal, ještě jsem netušil, jak pozitivní bytost poznám. Na dotaz, co by chtěla přivézt z domoviny, odpověděla: „Makové koláče, ty klasické kulaté.“ Není divu, ve Francii berou mák jako drogu a není vůbec k dostání. Potkávám se s rozesmátou ženou, absolventkou práv na Univerzitě Karlově. Tady se stará o několik společností a vládne právem obchodním. Poprvé sem přiletěla v roce 1996 na prázdniny, protože sehnala pekelně levné letenky. „To jsem ještě neuměla moc francouzsky. Vzaly jsme si se ségrou baťůžky, stopovaly nebo jezdily autobusem. Na Guadeloupe byly tehdy tři kempy, ale už je zavřeli, protože Palírna sem moc trampů nejezdí. Většinou si tady lidé

>

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

53


LETEM SVĚTEM

MÍSTNÍ STAěÍCI SI ALE PRVNÍ DOUŠEK RUMU DÁVAJÍ UŽ RÁNO AËNAËLAÜNO. ěÍKAJÍ TOMU „ODLEPIT SE ODËZEMæ“ ANEBO „ZAHěÁTÍ STROJE“.

Sklízíme rum

Rum z ní vyráběný je zase nejoblíbenějším destilátem. Jde ho koupit v tržnicích po celé zemi, a  na  ostrovech dokonce probíhá nekonečné rumové derby. Na  jednom křídle motýla lidé nedoporučí nic jiného než značku Bologne, co má ve znaku loď jako náš Tuzemák. Na druhém nedají dopustit na rum Damoiseau. Patrioti jsou schopni se o jejich kvalitě hádat hodiny, mně připadaly podobné. Nicméně přivandrovalec si na karibský rum

Karibásek

54

musí nejdřív zvyknout. Místní staříci si ale první doušek dávají už ráno a na lačno. Říkají tomu „odlepit se od země“ anebo „zahřátí stroje“. Prý to má blahodárné účinky na krevní oběh. Obyvatelé Guadeloupe vypijí pětašedesát procent zdejší produkce rumu. Pěstování cukrové třtiny tu slouží výhradně k jeho výrobě. Sklízí se od ledna do června. K mání jsou dva druhy rumu. Bílý a pak starý, který má nahnědlou barvu, protože se nechává tři roky dozrát v dubových sudech. Místní láska k rumu má jednu nevýhodu, nebezpečné silnice. Domorodci často řídí pod rumovlivem. Na druhou stranu je rum z cukrové třtiny krví Gaudeloupe, proto další dny koštuju, co to dá. Nakonec už si připadám jako rumová pralinka. Ještěže se čas krátí. Všechno okolo jaksi ztrácí pevné obrysy. Chytání karibáska závětrného končí. Odlétám za dne, takže si jej můžu foťákem ulovit z nebetyčné výšky v celé kráse. Teď už ho jen doma přišpendlit do sbírky.

<

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Zákaznický kodex Vodafonu

Pomáhám a starám se o vás jako o své blízké.

Poskytuji jednoduché a srozumitelné služby.

Jednám na rovinu. Se mnou vždy víte, na Îem jste.

NÁŠ PĚÍSTUP JE VŽDY OSOBNÍ

JSME VŽDY PO RUCE

POĚÁDEK DÜLÁ PĚÁTELE

O vaše pěání se postaráme od zaÏátku do konce, od jeho vyslovení až po jeho splnÝní. Vždy víte, s kým mluvíte.

Kdykoliv potěebujete, snadno nás zastihnete na telefonu, v prodejnách, na webu. Jsme k dispozici 24 hodin dennÝ.

V každém okamžiku máte pěesný pěehled o své aktuální útratÝ na internetu i v mobilu. PěesnÝ víte, za co platíte.

S ÚSMÜVEM JDE VŠECHNO LÉPE

CO VÁM SLÍBÍME, VŽDY DODRŽÍME

STAÎÍ PÁRKRÁT KLIKNOUT

ÚsmÝvy u nás nejsou formalita. Opravdu vás rádi vidíme a slyšíme.

Co ěekneme, platí! Necouváme! Nevymlouváme se!

Pěes 90 % svých požadavkı jednoduše vyěídíte sami v našich online Samoobsluhách. Kdykoliv a kdekoliv.

JSME NA STEJNÉ VLNÜ

TESTOVÁNO NA LIDECH

KDYŽ SE NÜCO NEZDAĚÍ

Mluvíme tak, abyste nám rozumÝli. JasnÝ, srozumitelnÝ, lidsky.

Vše, co nabízíme, je vyzkoušeno našimi zákazníky. Prodáváme jen výrobky a služby, jejichž užívání je jednoduché.

Pokud udÝláme chybu, uznáme ji, omluvíme se a rychle vše napravíme.

www.vodafone.cz/kodex


SPORÁK

Paprikové tele Slepici na paprice zná asi každý. Jestli vám ale vadí tahat z omáčky maso na kosti a zacintat celý stůl, zkuste na paprice telecí. Kosti nemá, jí se pohodlně a chutná skvěle. Kdo jednou zkusil, ke slepici se už nevrátí. My se teda už nevrátíme určitě. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

56


*ChuĨTip jídla hodnç ovlivní slanina. Mçla by být dobĜe vyuzená, mçla by vonçt aËnemçla by být plná vody. Ideální je rovnou odËdobrého Ĝezníka.

• JE TO MASO Telecí oÝistíme odËblan aËnakrájíme naËkostky. NaËpánvi si zËjedné cibule, másla aËmouky pĜipravíme jíšku. Kolik másla, tolik mouky. DoËhrnce dáme olej aËmáslo aËorestujeme naËnçm cibuli aËslaninu. Slanina by mçla být trochu doËkĜupava aËcibule musí zesklovatçt. PĜidáme maso aËrestujeme.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz

• • BACHA NA PAPRIKU

CO POTěEBUJETE 1Ɠkg telecí plece

Jakmile maso pustí šĨávu aËta se trochu odpaĜí, pĜidáme sladkou, nejlépe maáarskou papriku. Krátce orestujeme, ale jenom chvíli, aby paprika nezhoĜkla. Musí zĶstat Ýervená. Zalijeme vývarem, pĜidáme deset kuliÝek nového koĜení, oËnçco víc kuliÝek Ýerného pepĜe aËtĜi bobkové listy aËdusíme, dokud maso nezmçkne.

lžíci oleje 20 dkg másla dvç cibule 30 dkg slaniny dvç lžíce sladké papriky sĶl, pepĜ litr aËpĶl vývaru nové koĜení, pepĜ, bobkový list 250Ɠml smetany jíšku

• • • SMETANA Jakmile je maso OK, pĜidáme smetanu aËjíšku (mĶžeme taky zaprášit hladkou moukou, ale jíška je voĎavçjší). Asi patnáct minut ještç povaĜíme, aby omáÝka zhoustla aËmouka se celá rozpustila. Dochutíme solí aËpepĜem aËpodáváme sËknedlíkem, rýží nebo noky. ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

57


REMIX

HELENA TO RÁDA SCHMUTZIG

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Máša Dudziaková, Magda Schlindenbuchová, Filip Serranito Foto: Profimedia, archiv

58

Charlotte Rocheová napsala knížku s čvachtavým názvem Vlhká místa. A lidi se po ní můžou utlouct. Tak se podle ní natočil film. A věřte, že Helena se s tím nepáře. Léčí si hemoroidy, jezdí na longboardu a baví ji rozdávat si to, s kým se jí zrovna zachce. Že by se nějak zalamovala s hygienou, se taky říct nedá. Navíc se jí líbí, jak voní. A chlapům taky. Zároveň to není prvoplánová sprosťárna. Jen si asi po zhlédnutí tohohle filmu budete dávat sakra bacha při holení, a taky abyste nenaštvali lidi, co vám dováží pizzu. V hlavní roli Carla Juriová a všechny tělesné tekutiny. www.vlhkamista.cz


KDYBY TI TAK PÁMBŮ ROZTRH... Jako zbožné přání zní název knížky, kterou vydává dvojice krytá zkratkami NP a KZ: Kdyby ti tak pámbů prdel roztrh’. Šifrovaný pár spolu už pár let píše na blog Vágus.cz, kde hodnotí nádražní restaurace a další pajzly a putyky na dohled od  kolejiště. A  protože jsou oba autoři vágusové jaksepatří, peníze na vydání knížky vysomrovali od lidí přes portál Hithit. V knížce čeká 23 reportáží z českých, ale i maďarských a indických nádražek. A ještě k názvu. NP a KZ nejsou takoví sprosťáci, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ale svět drážních občerstvoven je prostě drsný. Kupříkladu tato věta padla v nádražce v Jičíně, městě pohádky. www.vagus.cz

NAZÍ A SLAVNÍ Naked and Famous jsou synthpopová kapela z Nového Zélandu. Když si je najdete na webu, může vám to hlásit, že vstupujete na stránky s erotickým obsahem. Nebojte se, žádné cecky na vás nečekají. Naked and Famous už za sebou mají úspěšné album Passive Me, Aggressive You, které producenti skoro celé rozebrali a použili na písničky do svých filmů. Loni v září se vyklubalo nové CD In Rolling Waves. Je hezké vidět, že kapela nezměnila styl a snaží se ho vypiplat. Tak jako hudba z prvního alba může evokovat zimu, protože doprovázela spíše lyžařské filmy, In Rolling Waves je ideální pro sjíždění vodní hladiny. Přestože deska vznikala ve velkých městech, pořád je z ní cítit burácení moře o útesy. Proplétání ženského a mužského hlasu, vrstvy melodií poskládané pátá přes devátou, hudební nástroje smíchané s počítačovými, to všechno dává dohromady docela slušně složitý pop. www.thenakedandfamous.com

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59


REMIX JAK SE DĚLÁ HOLČIČÍ KAPELA

UŘÍZL SI PŘEDLOKTÍ Málokdo je tak nadšený pro život, že si sám upižlá kus ruky. Americký dobrodruh Aron Ralston takovým člověkem je. Proslavil ho film 127 hodin, který vypráví, jak si Ralston v roce 2003 vyběhl na prochajdu do kaňonů v Utahu, nikomu o tom neřekl a shodou náhod se mu na výletě šprajcla ruka mezi šutrem a skálou. V soutěsce pobyl 5 dní s téměř nulovými zásobami a  potom si uřízl pravé předloktí, aby se odtamtud dostal. Tou dobou už ho všichni hledali, takže příběh dopadl dobře a Ralston nevykrvácel. Akorát tedy žije bez kusu ruky. Filmu od Dannyho Boyla předcházela kniha 127 hodin, ve které Ralston popisuje i svá další dobrodružství. Život pokouší každou chvíli, spadl třeba do divoké řeky, potkal se v divočině s medvědem a přečkal mrazivou bouři vysoko v horách. Vzhledem k tomu, že zatím vždy přežil, se zdá, že si opravdu zaslouží být naživu. V knize vysvětluje, proč tolik riskuje a co mu na to říkají známí. Prý je to dílo „outdoorové literatury“. Těžko říct, co si pod tím pojmem představit, nicméně nelekněte se toho. www.ralstonspeaks.com

60

Dospělý chlap a k tomu pět holčiček, které ještě nemají občanku. A jedna z nich je jeho dcera. On je tu táhne, tu postrkává mašinou showbyznysu: „Vyfoťte se s Monikou Absolonovou, předejte dáreček Michalu Davidovi, zazpívejte písničku o jogurtu...“ Už teď musí být holky dokonalé, štíhlounké, perfektně upravené. Jsou to přece hvězdy, ne? Ambice manažera skupiny 5Angels se tlučou mezi tím, být dobrým tátou a dobře prodat svůj produkt, svoje „andílky“. Dokument Show! režiséra Bohdana Bláhovce vás nechá jako u vytržení koukat na daleko mrazivější vystoupení, která se odehrávají, když publikum odejde ze sálu. www.csfd.cz

CUKR, KÁVA, LIMONÁDA NA JIŽNÍM PÓLU Dva praštění Australané Cas a Jonesy se v  roce 2011 rozhodli dojít pěšky na jižní pól a zpátky. To je od kraje Antarktidy přes 2200 km v minus čtyřiceti stupních. O sněhu oba věděli zhruba to, že je bílý. Také zjistili, že by se asi měli naučit lyžovat. S minimálními zkušenostmi a radami expertů si poskládali výbavičku; každý z nich si táhl na saních 160 kg nálože. Rozhodli se, že cestu jako první podniknou bez jakékoliv podpory – žádný padák, tažní psi, nic. No a od začátku do konce to všechno točili a pak z toho vznikl film Crossing the Ice, česky Napříč ledy, který se loni objevil i v Praze na Snow Film Festu. Cesta byla nakonec kupodivu mnohem náročnější, než čekali. Když sledujete Napříč ledy, máte pocit, že byste s nimi měli soucítit, ale vzhledem k neutuchajícímu humoru obou šílenců je jasné, že oni právě chtějí, abyste se smáli a nebuleli. Na jejich webu si můžete přečíst o jejich dalších expedicích, třeba jak se z Austrálie dostali na Nový Zéland na kajaku. www.casandjonesy.com.au


NEJNAKOPNUTĚJŠÍ ROZCHODOVÝ SONG SEZÓNY Sestry Este, Danielle a Alana Haimovic jsou šikovné dívčiny. Danielle doprovázela kapelu The Strokes a každá z holek umí hrát minimálně na dva nástroje. Vlastně působí jako trojčata, vypadají dost stejně, trošku jako vlasatí kluci. Nicméně každá z nich má jiný hlas a dohromady mají skupinu Haim. S prvním studiovým albem Days Are Gone se s fanoušky roztrhl pytel. Jejich hudba v sobě schovává několik stylů spatlaných dohromady; new folk, indie pop doprovázený melancholickým i euforickým zvukem R&B. Kdybyste měli pocit, že celé album zní krásně lehkomyslně a že písnička The Wire je nejnakopnutější rozchodový song sezóny, nejste sami. www.haimtheband.com

NENÍ COUNTRY JAKO COUNTRY Denver, Colorado, Divoký západ... S toho nemůže vzniknout nic jiného než country. A Slim Cessna's Auto Club country svým způsobem hrají. Jenže už v roce 2012, když hráli v pražském Lucerna Music Baru poprvé, mnohé přesvědčili, že není country jako country. Tohle je punkově syrové, hodně říznuté rock-and-rollem a temné jako soundtrack ke knihám Cormaka McCarthyho. Tahle parádní koncertní atrakce se k nám teď vrací a na koncertě, který se bude konat opět v pražském Lucerna Music Baru 22. ledna, představí i písně z chystaného alba. Publikum rozehřeje parta The Moonshine Howlers, která má ke country také co říct. www.lucerna.musicbar.cz

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61


Češi chodí na kapely... Jsou tři věci, které se v České republice musí stát každý rok – zvýší se státní dluh, Lucie Bílá vyhraje Slavíka a s velkou slávou přijedou koncertovat Kosheen. Text: Karel Veselý Foto: Profimedia, ČTK, The Billions Corporation

62


FENOMÉN

...které už znají apela, která byla hudebně zajímavá naposledy na začátku tisíciletí, doma v  Británii už skoro nehraje a jejíž nové desky tam ani nezaznamenává žebříček, je u nás pořád za velkou hvězdu, o jejichž návštěvě referuje i Blesk. „Čeští fanoušci jsou nejlepší na světě,“ vzkazuje v rozhovorech zpěvačka Sian Evansová a určitě to není jen přetvářka – kde jinde než tady na východě si ještě může užít chvíle nefalšované slávy. Češi na své oblíbené kapely prostě nezapomínají, a když fanouškům dáte v pravidelných dávkách to, co chtějí, budou vás nosit na rukou věčně. O tom by mohli vyprávět Morcheeba, IAMX nebo Parov Stelar, bez nichž se koncertní sezóna u nás také neobejde. Zatímco na kapely tlačené hudebními médii dorazí dvacet hipsterů, oni bez problémů vyprodají Roxy. Koncertní byznys u nás má prostě svoje specifika, nad kterými by asi kdekoliv jinde kroutili hlavou.

K Dýp Párpl

řečeno slovy ekonomů „naplňují poptávku“. Z nejaktivnějšího „pařičského“ věku odchází silná generace husákových dětí, které mají po třicítce docela jiné starosti, a tudíž se při výběru koncertního povyražení spoléhají na osvědčené jistoty. I díky nim si může pár kapel do svého portfolia připsat „big in the Czech Republic“. Samozřejmě to nebylo zadarmo – k tomu vybudovat si u nás jméno je zásadní jediné – aby se povedl první koncert. Kvůli hitům přijdou lidé jednou, a když se napoprvé nezadaří, už je nikdy neuvidíte. Po povedené akci naopak zafunguje šeptanda – na recenze v novinách se u nás moc nedá, když ale koncert kapely pochválí tři kamarádi, příště už jde celá parta. JAKO NA OPERU Říká se, že hudební fanoušci jsou u nás konzervativní. Na Nazareth, Suzi Quatro nebo Sweet se opravdu chodí ze setrvačnosti, jen už ne v Praze, ale v Uherském Hradišti. Koncerty veteránů z osmdesátek, jako jsou Sting nebo Peter Gabriel, jsou také jistotou, ale ty se navštěvují víc jako společenská událost. Takhle se dřív chodilo na 

>

KOUZLO PRVNÍHO VÝSTŘELU Čechy baví energická hudba, u které se dá vyřádit, a na koncerty se chodí hlavně bavit, o dost méně už objevovat. Určitě existují i horší kapely než Kosheen nebo Morcheeba, které koneckonců nedělají nic jiného, než že ČiliChili | 1 | 201 2014 cilichili.cz | faceboo facebook.com/cilichili

63


FENOMÉN Čeští fanoušci tak propásli celou jednu vlnu muzikantů, kteří přerostli kluby a šli na stadiony.

operu – ukázat se v gala a potvrdit si svoji kulturnost. Na žánrových scénách zase funguje důvěra v aktivity promotérských skupin či dramaturgii klubu – to jsou ale vesměs jen hrstky nadšenců, díky nimž je promotér rád, že kapela nemusí po koncertě spát mezi repráky a kabely v backstage. A rockeři mají pořád přednost před DJi – na taneční mejdany by Češi nejraději chodili zadarmo. „České publikum je tradičně rockové a koncertně orientované – s výjimkou divokých, drogami podpořených devadesátých let lidé v Česku nejsou ochotní platit stejné peníze za párty jako za koncert,“ říká Michal Brenner z klubu Meetfactory.

ZASTÁVKA PRAHA Velmi suše by se dalo konstatovat, že koncertní nabídka odpovídá reálné ekonomické síle země – s Německem se těžko budeme někdy srovnávat, v Praze si ale hudební fanoušci určitě užívají větší hody než v Bratislavě. Kapely a jejich manažeři se už naučili, že mezi Berlínem, Mnichovem a Vídní leží další velké město, kde

se dá něco zorganizovat, a tak do Prahy v posledních letech jezdí víc a víc zajímavých a aktuálních jmen. Případný zlepšující se vkus českých posluchačů na to ale nemá žádný vliv, může za to jen neveselá situace hudebního průmyslu. Nízké příjmy z prodejů desek totiž nutí muzikanty vyjíždět víc na koncerty. „Třeba americké kapely jezdí do Evropy třikrát i víckrát za rok. Dříve to bylo jedno turné za dva roky okolo desky, a teď najednou tohle,“ říká Michal Pařízek, který k nám s agenturou Scrape Sound dovezl Swans, Mudhoney nebo Bonnie Prince Billyho. Jak dlouho k nám ale budou tyhle „menší“ kapely jezdit, je otázka, když klesají reálné příjmy, přichází slabší demografické ročníky a rostou ceny pohonných hmot. Prokop Holoubek z pozice dlouholetého organizátora koncertů v brněnské Flédě tvrdí, že hubenější roky už jsou tady. „Zvítězí pracovití prozíraví promotéři, kteří dokonale znají své publikum, umí udělat dobrou reklamu a nebojí se dlouhodobě riskovat,“ dodává. Při pohledu na programy letních festivalů je ale jasné, že takových je u nás jako šafránu.

Morčíba

64


KOLIK NA NĚ KDE PŘIŠLO LIDÍ

300 ROXY Praha

5000

FRANZ FERDINAND (2004)

Heineken Music Hall, Amsterdam

100 Strahov Praha

Black Mountains (2008)

1200 Divadlo Archa Praha

1500 Melkweg Amsterdam

WHITE STRIPES (2005)

8000 Forest National Brusel

DEJTE JIM ŠANCI Podle Michala Rejzka z D Smack U Promotion dojíždí domácí nabídka hlavně na malý zájem velkých médií o to, co se děje v hudbě. „Pokud nemáme žádné celoplošné rádio, časopis ani televizi nebo masivně navštěvovaný server, které by se pravidelně a soustavně zabývaly aktuálními hudebními trendy, budou si lidé stále chtít prozpěvovat Dalibora Jandu nebo Deep Purple, protože nic jiného se k nim nedostane,“ tvrdí. Dávám mu za pravdu a vzpomínám na pražské koncerty kapel jako The Strokes, Franz Ferdinand, The Hives nebo the xx, které osvícení promotéři přivezli zrovna v okamžiku, kdy po nich šíleli fanoušci i hudební tisk po celém světě. Co na tom, že jinde plnili velké sály, v Praze na ně přišli skoro výhradně cizinci. Dnes by si už na něco takového žádný promotér asi nejspíš netroufl anebo by mu při pohledu na prázdný sál vypadaly všechny vlasy. Proč ale končit pesimisticky? Ze zjištěného vyplývá závazek pro nás pro všechny – dejme občas šanci něčemu nevyzkoušenému a podpořme nějaký menší koncert. Jinak by to totiž mohlo taky dopadnout tak, že budeme do důchodu chodit jen na Kosheen a Morcheebu. A to je, jak jistě uznáte, strašná představa.

ČiliChili | 1 | 2014 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

CO NÁM PROMOTÉŘI ZAMLČELI? Na začátku tisíciletí začala být kvůli internetu hudební scéna poněkud nepřehledná. Média i nahrávací společnosti přestaly generovat velké hvězdy a promotéři začali být opatrnější. Čeští fanoušci tak propásli celou jednu vlnu muzikantů, kteří přerostli klubovou scénu a zamířili na stadióny, které by ale u nás nikdy nevyprodali. Hvězdy nulté dekády jako Arcade Fire, Kanye West, Vampire Weekend, The Black Keys nebo Bon Iver tak sbírají ceny Grammy, k nám se ale zatím nepodívaly.

<

65


66

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu Vodafone experti

67 68

Mobilní web a aplikace

70

Pęipojení s Vodafonem

72

Chytrá domácnost

75 76

Všechno o telefonech Pęedplacené karty

86

Vymyšleno pro ūrmy

88

Red tarify s nášupem

92

Volací jistina Roaming

96 97

Vodafone splátky

98


Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na www.vodafone.cz

Rychlý web pro všechny Za rok touhle dobou bude moci na Vodafone Turbo Internetu svištÛt 93 % obyvatel republiky. Takže nejen nÛkde na Václaváku, pod Špilasem nebo ve Stodolní, ale na víc než 80 % území ÌR. Pole nepole, les neles. Našli jsme totiž zpįsob, jak dostat LTE na vÛtšinu stávajících vysílaÍį. Už do konce bęezna 2014 pokryje Vodafone Turbo Internet na bázi LTE a 3G pęes polovinu republiky, za rok díky nÛmu mįžou data frÍet rychlostí až 15 Mb za vteęinu skoro každému. Pro šíęení signálu LTE totiž využijeme modernizaci existující sítÛ 2G na frekvenci 900 MHz. „A nemluvíme o Praze nebo krajských mÛstech, tam už máme 3G, mluvíme o místech, kam by se 3G v nejbližších letech nedostalo,“ dodává ęeditel vývoje sítÛ Jięí Švarc.

Současné pokrytí sítí 3G

Efektní mezikrok Protože Vodafone zároveĈ v aukci získal nejvÛtší Íást nových frekvencí pro novou LTE síĥ, pęedstavuje aktuální rozjezd Vodafone Turbo Internetu s LTE v pásmu 900 MHz parádní pęedehru. Mįžete si ho už teÏ užít s jakýmkoliv datovým tarifem, potęebujete akorát to, bez Íeho LTE nefunguje nikde: LTE SIMku a mobil, tablet nebo modem, které si s touhle technologií rozumí. Naše nové SIMky už to zvládnou, starší vám zadarmo vymÛníme. Stavte se zkrátka v prodejnÛ a my vám poradíme, co a jak, abyste to mohli s naším Turbo Internetem poęádnÛ rozbalit.

Pokrytí Turbo Internetem do prosince 2014

JDEME NA VENKOV Pokrytí Turbo Internetem do března 2014

„Chceme dát mobilní vysokorychlostní internet co nejrychleji co nejvÝtšímu množství zákazníkı. Proto LTE technologií zaÏneme pokrývat menší mÝsta a venkov, kde v souÏasné dobÝ rychlý mobilní internet zcela chybí.“ Tanja Richter, viceprezidentka pro technologie Vodafonu


68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze dvou super kladenských obchodį z KauŬandu a ulice T. G. Masaryka vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Neomezené volání. Povídejte si hodiny, dny, mÜsíce, roky…

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

69

Online rezervace Vodafone experta. Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

Super telefony na splátky. A nezaplatítee ani korunu navíc. Samsung GALAXY S 4 mini

Huawei wei Ascend d G510

HTC Desire 500

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

Nastavení nového zaĚízení. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.


70

Mobilní aplikace

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Aby vám pęedsevzetí vydržela Dát si novoroÍní pęedsevzetí je jedna vÛc, dodržet ho druhá. Vždycky to bude trochu boj, ale nebojte, nejste na to sami. UrÍitÛ vás podpoęí rodina, kamarádi a navrch pomįžou i šikovné mobilní aplikace. S nimi zvládnete novoroÍní závazky levou zadní.

Najdu si partnera Ve dvou se to lépe táhne, jenže najít vhodného partnera, to není jako kupovat motorku. Oni totiž partneęi nerostou na stromech a jen to hledání mįže být problém jako hrom. Mobilní aplikace vás sice samy od sebe neseznámí, ale minimálnÛ s tím hledáním mįžou výraznÛ pomoct.

Pęestanu kouęit

CONTAGME

RozhodnÛ správné a záslužné rozhodnutí. Vám to prospÛje a rádi budou i všichni okolo. Jen musíte opravdu vydržet. A to je právÛ ten problém. Tedy mohl by být, kdyby nebyly appky, které vás trochu podpoęí.

Když se zaregistrujete do téhle seznamovací aplikace, vaše šance najít nÛkoho vhodného strmÛ stoupají. Už jen proto, že všichni ostatní zaregistrovaní také nÛkoho hledají. A kdo ví, tęeba to jste zrovna vy.

QUITNOW!

KDE SE KOUęÍ Smradlavého zlozvyku vás tahle aplikace rozhodnÛ neodnauÍí, ale dozvíte se díky ní, který restauracím a kavárnám se radÛji vyhnout, aby vás to nepokoušelo.

Motivaci potęebuje každý. A neexistuje lepší než podrobná sonda do vaší nekuęácké karmy. V aplikaci máte pęehled o tom, kolik Íasu ubÛhlo od poslední cigarety nebo kolik jste ušetęili penÛz.


Mobilní aplikace

71

Zhubnu Dostat se do formy je po svátcích samozęejmÛ velké téma. Sportovní aplikace jsme tu mÛli nedávno, tak jsme se na shazování váhy mrkli z trochu jiného úhlu.

Nebudu se rozÍilovat Stres nedÛlá dobęe nikomu. Jenže ono se to snadno ęíká „nenech se vytoÍit”, když pak na to pęijde a nÛkdo vám vyleje kafe do klína, trochu páry prostÛ upustit musíte. A než bušit hlavou do zdi, to radši vyzkoušejte naše aplikace.

FITWEB Pokud pravdivÛ vyplníte údaje o své váze a nezapomenete si zaznamenávat pęíjmy potravy a výdeje energie, funguje FitWeb parádnÛ. Motivuje vás, chválí, vyhodnocuje statistiky. A vzhledem k tomu, že zároveĈ funguje jako sociální síĥ, dostanete spoustu podpory i zlepšovákį od ostatních uživatelį.

ANTI-STRESS EXERCISE Stres mįžete tęeba rozdýchat. Tahle appka vás provede jednoduchým dechovým cviÍením, které pomįže uvolnit napÛtí, kdykoliv to budete potęebovat. Takže nádech, výdech... je to lepší?

KROKOMÛR

BUBLINKY A pokud je vám dech málo, praskání ní bublinek vás dostane z tenze zaruÍenÛ. S mobilním telefonem a touhle aplikací už navíc nebudete odkázaní na nÛjaký igelit. Zapráskáte si, kdykoliv to na vás pęijde.

Když budete mít pohlídané stravování a pęehledné statistiky, bude se vám hubnout jedna radost. Když k tomu pęidáte procházky, pįjde to ještÛ líp. A na to je prima pomocník krokomÛr. Nepęedęete se. A ještÛ vám každý další pęidaný krok udÛlá radost.


72

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu S libovolným datovým tarifem mıžete surfovat rychlostí až 15 Mbps. Užijte si Turbo Internet ve stále vÝtší Ïásti ÎR. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

26 KÍ

60 MB/7 dní

50 KÍ

60 MB

40 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro mobil standard

150 MB

179 KÍ

150 MB

101 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

252 KÍ

300 MB

101 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

318 KÍ

600 MB

202 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

453 KÍ

1,2 GB

202 KÍ

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Red tarif. MrknÜte na strany 92–93.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do 31. 1. 2014. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny nahoru


Pęipojení s Vodafonem

Internet na cesty

73

Internet na cesty S libovolným datovým tarifem mıžete surfovat rychlostíaž 15 Mbps. Užijte si Turbo Internet ve stále vÝtší Ïásti ÎR. Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen tablet nebo notebook s USB modemem. Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

Pęipojení na 2 dny

500 MB

76 KÍ/48 hodin

Mobilní pęipojení 500 MB

500 MB

249 KÍ

90 KÍ/mÛsíc

500 MB

202 KÍ

Mobilní pęipojení 1,5 GB

1,5 GB

399 KÍ

1 GB

202 KÍ

Datové tarify

Mobilní pęipojení 4 GB

4 GB

537 KÍ/mÛsíc

269 KÍ/mÛsíc

1 GB

202 KÍ

Mobilní pęipojení 10 GB

10 GB

1009 KÍ/mÛsíc

505 KÍ/mÛsíc

1 GB

202 KÍ

Chcete zvýhodnÜnou cenu?

Vodafone Mobile Connect K4201

PoĚiÐte si internet v notebooku nebo tabletu se smlouvou k Red tarifu nebo tarifu Start. Už od

TĚeba mobilní pĚipojení 500 MB mİžete mít za 90 KÎ.

77 KÏ MrknÜte na strany 92–93.

Podporuje pęipojení až 21,6 Mbps

Vodafone Mobile Connect K5150 Podporuje pęipojení ení LTE

Už od

77 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do 31. 1. 2014. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny nahoru


74

Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

666 KÍ/mÛsíc

400 KÍ/mÛsíc

666 KÍ/mÛsíc

400 KÍ/mÛsíc

888 KÍ/mÛsíc

533 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

505 KÍ/mÛsíc

757 KÍ/mÛsíc

757 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Red tarifem.

MrknÜte na strany 92–93.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS Napájení pájení externí erní

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do 31. 1. 2014. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny nahoru

977 KÏ


Chytré bydlení

75

Více informací najdete na www.inels.cz

Chytrá domácnost I když u ÍlovÛka to nejde, domu, bytu nebo chatÛ mįžete jednoduše zvýšit IQ. StaÍí vám systém iNELS s nÛkterým z Red tarifį. Díky nim mįžete topit na dálku nebo rozsvÛcet, ovládat bránu, žaluzie, kávovar nebo televizi jen pomocí svého chytrého telefonu nebo tabletu.

Topení mobilem Jedete na chalupu a nechcete v zimÛ první dva dny jenom topit, než si sundáte bundu? Žádný problém. Pokud máte chytrou krabiÍku iNELS, která je napojená právÛ na topení, zatopíte si pęedtím, než vyrazíte. A k ovládání vám staÍí jen mobil nebo tablet s datovým tarifem.

Chytrá domácnost je ale ještÛ inteligentnÛjší, než se zdá. Teplotu totiž ovládate v každé místnosti zvlášĥ, takže když na to pęijde, v obýváku mįžete pÛknÛ pęitopit pod kotlem a tęeba ložnici si zahęejete tak akorát na spaní. A fajn je i to, že topení ze svého telefonu ovládá kterýkoliv Ílen domácnosti. Celý systém je bezdrátový, takže nemusíte mít strach, že pęi instalaci rozsekáte a zbouráte zdi domu. A co je nejlepší, ęízením teploty na dálku ušetęíte až 30 % nákladį na energie.

Hele a potĚebuju k ovládání kotle datový tarif? KlidnÜ staÎí Red tarif s internetem, který už máš. A jestli ne, mrkni na stránky 92 a 93.

Zkrátka mrknÛte na web www.inels.cz a nechte si poradit, abyste to s naším internetem mohli poęádnÛ rozbalit.

BuÑte pány svého domu pomocí mobilního zaěízení vytahujte stěešní okna

ovládejte LED diody stmívejte LED žárovky

strahujte zastěešení bazénu

stahujte žaluzie

nastavujte bodová svÝtla

VÝHODY CHYTRÉ DOMÁCNOSTI: Ovládání celého domu na dálku pěes tablet Ïi telefon. Úspory za energii na svÝtlo a topení.

aktivujte kameru

kontrolujte chytrou krabiÏku

zapínejte topení

Není těeba speciální datový tarif, staÏí ten, který už používáte.


76

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

Tablet k pohledání V Samsungu vylepšovat prostÛ umí. A nemusí dÛlat žádné kompromisy! Nový Samsung GALAXY Note 10.1 2014 Edition je ještÛ štíhlejší a lehÍí. Pęitom mu ale zįstal velký 10palcový displej, takže se vám s ním bude cestovat jedna radost. Navíc se mįžete tÛšit na supervysoké rozlišení s kęišĥálovým obrazem, ze kterého budou oÍi pęecházet. Uchvátí vás také jedineÍná elegantní záda tabletu z imitace kįže. Ovšem opravdová bomba je vylepšený stylus S Pen a spousta funkcí, díky kterým se vám bude s tímto desetipalcovým fešákem pracovat jedna báseĈ. Mįžete pohodlnÛ psát poznámky, ukládat webové stránky nebo videa do Alba výstęižkį. Užijete si také filmy nebo surfování na webu. Díky výkonnému Ítyęjádrovému procesoru o taktu 2,3 GHz všechno pošlape jak hodinky. Zkrátka a dobęe, Samsung GALAXY Note 10.1 2014 Edition tablet k pohledání. OperaÎní systém: Android Celková vnitĚní pamÜĦ: až 32 GB + až 64 GB na microSD Fotoaparát: 8 Mpix


Nejlepší mobily, co známe

77

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Centrum Îerný Most • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Šantovka • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky

Originální kousek Jestli jste fandové do designu, nemÛli byste si nechat ujít Huawei Ascend P6. Vypadá totiž opravdu výjimeÍnÛ a všichni vám ho budou závidÛt. Je tenouÍký a váží jen 120 gramį. ZároveĈ má displej s úhlopęíÍkou 4,7" s HD rozlišením. Ale nejde zdaleka jen o design. SkvÛlé je i intuitivní ovládání díky vylepšenému uživatelskému prostęedí Emotion UI. Nadchne vás 8Mpix fotoaparát s funkcí makro, díky které mįžete fotit už ze 4 cm vzdálenosti, nebo pęední 5Mpix kamerka. A aby toho nebylo málo, máme tu poęádnÛ výkonný Ítyęjádrový procesor navrch, k tomu operaÍní pamÛĥ 2 GB, celkovou vnitęní pamÛĥ až 8 GB a podporu microSD karet. Takže skvÛlý kabátek, skvÛlá výbava. Pokud si potrpíte na skuteÍné originály, právÛ jste na jeden narazili.

Huawei Ascend P6 OperaÎní systém: Android Celková vnitĚní pamÜĦ: až 8 GB + až 32 GB na microSD Fotoaparát: 8 Mpix s funkcí makro

Surfujte s radostí Když tu teÏ máme superrychlou LTE síĥ i speciální Vodafone Turbo internet, chce to taky dobrý telefon, na kterém si mįžete poęádnÛ zasurfovat na webu. No a pęesnÛ takový je nový Samsung GALAXY Express 2. Podporuje LTE, bájeÍnÛ se ovládá díky dotaženému rozhraní TouchWiz. Na TFT displeji s úhlopęíÍkou 4,5 palce uvidíte krásnÛ všechno, co si jen budete pęát. K tomu pęipoÍítejte 5Mpixelový fotoaparát s LED bleskem, dvoujádrový procesor a až 8 GB vnitęní pamÛti, kterou mįžete rozšíęit pomocí microSD karty až o 64 GB, a máte to v kapse. Pokud máte navíc slabost pro vymazlený vizuální styl souÍasných Samsungį, nemįžete zkrátka Samsung GALAXY Express 2 sáhnout vedle. OperaÎní systém: Android Celková vnitĚní pamÜĦ: až 8 GB + až 64 GB na microSD Fotoaparát: 5 Mpix

Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.


78

Telefony

Chytré telefony

Vodafone Smart mini

Vodafone Smart III

Sony Xperia E

HTC Desire 200

Samsung GALAXY Fame

Ceny Standardní cena

1777 KÍ

2577 KÍ

2777 KÍ

2977 KÍ

3177 KÍ

PoÎáteÎní platba

577 KÍ

177 KÍ

377 KÍ

577 KÍ

777 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

12

24

24

24

24

Ceny na splátky (PĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

Android

8,89 cm/3,5"

10,16 cm/4"

8,89 cm/3,5''

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje

320 × 480

480 × 800

320 × 480

320 × 480

320 × 480

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 4 GB/–

až 4 GB/–

až 4 GB/–

až 4 GB/–

až 4 GB/–

Displej v cm/"

Procesor

1 GHz

1 GHz

1 GHz

1 GHz

1 GHz

Internet/Podpora 3G/LTE

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/– 5Mpix/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofocus

2Mpix/•/•

5Mpix/•/•

3Mpix/–/•

5Mpix/–/–

Kapacita baterie (mAh)

1400

1500

1500

1230

1300

Délka hovoru (minuty)

až 780

až 810

až 375

až 430

až 860

Pohotovostní doba (hodiny)

až 580

až 500

až 410

až 530

až 570

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/2.1

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm)

115 × 62,3 × 12,2

123,2 × 64,4 × 11,3

113,5 × 61,8 × 11

107 × 60 × 12

113,2 × 61,6 × 11,5

Hmotnost (g)

118

137

115,7

100

121

Íerná

Íerná

Íerná

bílá

modrá

Formát SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Eko-tĚída (Îim víc, tim líp) www.vodafone.cz/eko-trida

2,4

2,5

3,3

2,9

Barevné provedení

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 98–99.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

79

Chytré telefony

Huawei Ascend G510

BlackBerry Curve 9320

Nokia Lumia 520

Samsung GALAXY Trend

HTC Desire X

Ceny Standardní cena

3277 KÍ

3777 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

PoÎáteÎní platba

877 KÍ

1377 KÍ

1577 KÍ

1577 KÍ

1577 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (PĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Rozšíęená nabídka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Android

BlackBerry

Windows Phone 8

Android

Android

11,2 cm/4,5"

6,2 cm/2,44''

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

480 × 854

320 × 240

480 × 800

480 × 800

480 × 800

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 4 GB/–

až 512 MB/2 GB

až 8 GB/–

až 4 GB/–

až 4 GB/–

Procesor

2× 1,2 GHz

806 MHz

2× 1 GHz

1 GHz

2× 1 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

5Mpix/•/•

3Mpix/•/–

5Mpix/–/•

5Mpix/•/–

5Mpix/•/•

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1750

1450

1430

1500

1650

Délka hovoru (minuty)

až 350

až 420

až 888

až 500

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 833

až 400

až 432

až 360

až 330

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm)

134 × 67 × 9,9

109 × 60 × 12,7

119,9 × 64 × 9,9

121,5 × 63,1 × 10,57

118,5 × 62,3 × 9,3

Hmotnost (g)

150

103

124

118

114

Íerná

Íerná

Íervená

bílá

Íerná

Formát SIM

SIM

SIM

MicroSIM

SIM

SIM

Eko-tĚída (Îim víc, tim líp) www.vodafone.cz/eko-trida

2,3

3,4

3,5

2,4

2,6

Barevné provedení

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 98–99.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


80

Telefony

Chytré telefony

Sony Xperia L

HTC Desire 500

Samsung GALAXY Xcover 2

Nokia Lumia 625

LG Optimus L9 II

Ceny Standardní cena

4977 KÍ

5377 KÍ

5577 KÍ

5777 KÍ

5977 KÍ

PoÎáteÎní platba

2577 KÍ

2977 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

3577 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

100 KÍ

24

24

24

24

24

Poslední šance

Poslední šance

Ceny na splátky (PĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance u Íerné varianty

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Windows Phone 8

Android

10,9 cm/4,3"

10,9 cm/4,3“

10,16 cm/4"

11,94 cm/4,7"

11,93 cm/4,7"

Rozlišení displeje

480 × 854

480 × 800

480 × 800

480 × 800

720 × 1280

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8 GB/–

až 4 GB/–

až 4 GB/–

až 8 GB/–

až 8 GB/–

Procesor

2× 1 GHz

4× 1,2 GHz

2× 1 GHz

2× 1,2 GHz

2× 1,4 GHz

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/•

•/•/–

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

5Mpix/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Displej v cm/"

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1700

1800

1700

2000

2100

Délka hovoru (minuty)

až 546

až 720

až 530

až 1434

až 660

Pohotovostní doba (hodiny)

až 614

až 498

až 435

až 370

až 552

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/ 1800/1900/2100

900/1800 /1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm)

800/1800/2600

128,7 × 65 × 9,7

131 × 67 × 9,98

130,5 × 67,7 × 12,1

133,25 × 72,25 × 9,15

128,4 × 66,5 × 9,4

Hmotnost (g)

137

123

149

159

120

Íerná

Íerná, bílo-modrá

šedá

zelená

Íerná

Formát SIM

SIM

MicroSIM

SIM

MicroSIM

SIM

Eko-tĚída (Îim víc, tim líp) www.vodafone.cz/eko-trida

3,1

2,6

2,7

3,3

3,0

Barevné provedení

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 98–99.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

81

Chytré telefony

Samsung GALAXY S III mini

Samsung GALAXY Express 2

Huawei Ascend P6

Samsung GALAXY S 4 mini

Samsung GALAXY S III

Ceny Standardní cena

5977 KÍ

6977 KÍ

8177 KÍ

9277 KÍ

9577 KÍ

PoÎáteÎní platba

3577 KÍ

3377 KÍ

4577 KÍ

4477 KÍ

4777 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

150 KÍ

150 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (PĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

Android

10,16 cm/4"

11,43 cm/4,5"

11,9 cm/4,7“

10,5 cm/4,3“

12,2 cm/4,8"

Rozlišení displeje

480 × 800

540 × 960

720 × 1280

540 × 960

720 × 1280

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8 GB/–

až 8 GB/–

až 8 GB/–

až 8 GB/–

až 16 GB/–

Procesor

2× 1 GHz

2× 1,7 GHz

4× 1,5 GHz

2× 1,7 GHz

4× 1,4 GHz

•/•/–

•/•/•

•/•/–

•/•/•

•/•/–

5Mpix/•/•

5Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Displej v cm/"

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1500

2100

2000

•/•/•

2100

Délka hovoru (minuty)

až 800

až 1200

až 870

až 720

až 700

Pohotovostní doba (hodiny)

až 790

až 500

až 540

až 315

až 300

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/900/1800/2600

800/900/1800/2600 (850/2100 roaming)

121,6 × 63 × 9,9

132,44 × 65,76 × 9,8

132,65 × 65,5 × 6,18

124,6 × 61,3 × 8,9

136,6 × 70,6 × 8,6

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g)

110

134

120

107

133

modrá

modrá

Íerná

Íerná

hnÛdá

Formát SIM

SIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

Eko-tĚída (Îim víc, tim líp) www.vodafone.cz/eko-trida

2,5

2,8

2,9

2,7

2,6

Barevné provedení

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 98–99.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


82

Telefony

Chytré telefony

Apple iPhone 4S 8GB

Sony Xperia Z

Nokia Lumia 925

BlackBerry Z10

LG G2

Ceny Standardní cena

9977 KÍ

9977 KÍ

9977 KÍ

11 577 KÍ

11 977 KÍ

PoÎáteÎní platba

5177 KÍ

5177 KÍ

5177 KÍ

6777 KÍ

7177 KÍ

MÜsíÎní splátka

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

200 KÍ

24

24

24

24

24

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka. ExkluzivnÛ u Vodafonu pamÛĥová varianta 32 GB

Rozšíěená nabídka. Poslední šance

Rozšíęená nabídka

Ceny na splátky (PĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

iOS

Android

Windows Phone 8

BlackBerry

Android

Displej v cm/"

8,9 cm/3,5"

12,7 cm/5"

11,43 cm/4,5"

10,7 cm/4.2''

13,2 cm/5,2"

Rozlišení displeje

640 × 960

1080 × 1920

768 × 1280

768 × 1280

1080 × 1920

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8 GB/–

až 16 GB/–

až 32 GB/–

až 16 GB/–

až 16 GB/–

Procesor

2× 1 GHz

4× 1,5 GHz

2× 1,5 GHz

2× 1,5 GHz

4× 2,3 GHz

•/•/–

•/•/•

•/•/•

•/•/–

•/•/•

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1420

2330

2000

1800

2950

Délka hovoru (minuty)

až 840

až 840

až 1098

až 600

až 2040

Pohotovostní doba (hodiny)

až 800

až 200

až 550

až 432

až 312

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

–/•

•/•

•/•

–/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm)

800/900/1800/2100/2600

800/900/1800/2100/2600

115,2 × 58,6 × 9,3

139 × 71 × 7,9

129 × 70,6 × 8,5

130 × 65,6 × 9

140

146

139

167

143

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

MicroSIM

2,7

3,3

2,3

2,7

Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îim víc, tim líp) www.vodafone.cz/eko-trida

800/900/1800/2100/2600 138,5 × 70,9 × 9,1

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 98–99.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

83

Chytré telefony

Apple iPhone 5c

Samsung GALAXY S 4 LTE-A

Samsung GALAXY Note 3

Apple iPhone 5s 16 GB

Apple iPhone 5s 64 GB

Ceny Standardní cena

15 377 KÍ

15 577 KÍ

17 577 KÍ

18 177 KÍ

23 777 KÍ

PoÎáteÎní platba

8177 KÍ

8377 KÍ

10 377 KÍ

10 977 KÍ

11 777 KÍ

MÜsíÎní splátka

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

300 KÍ

500 KÍ

24

24

24

24

24

Ceny na splátky (PĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Technická specifikace OperaÎní systém

iOS

Android

Android

iOS

iOS

Displej v cm/"

10,16 cm/4"

12,68 cm/5"

14,47 cm/5,7"

10,16 cm/4“

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

640 × 1136

640 × 1136

1080 × 1920

1080 × 1920

640 × 1136

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16 GB/–

až 16 GB/–

až 32 GB/–

až 16 GB/–

až 64GB/–

Procesor

2× 1,02 GHz

4× 2,3 GHz

4× 2,3 GHz

2× 1,7 GHz

2× 1,7 GHz

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

•/•/–

•/•/•

•/•/•

•/•/–

•/•/–

8Mpix/•/•

13Mpix/•/•

13Mpix/•/•

8Mpix/•/•

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

N/A

2600

3200

N/A

N/A

Délka hovoru (minuty)

až 600

až 1020

až 1260

až 600

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 250

až 250

až 350

až 420

až 250

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

–/•

•/•

–/•

–/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/2100/2600

800/850/900 /1800/2100/2600

124,4 × 59,2 × 8,97

136,6 × 69,8 × 7,9

151,2 × 79,2 × 8,3

123,8 × 58,6 × 7,6

123,8 × 58,6 × 7,6

132

130

168

112

112

bílá, modrá

Íerná

Íerná

vesmírnÛ šedá, zlatá

vesmírnÛ šedá, zlatá

nanoSIM

MicroSIM

MicroSIM

nanoSIM

nanoSIM

2,4

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îim víc, tim líp) www.vodafone.cz/eko-trida

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 98–99.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


84

Telefony Tablety

Vodafone Smart Tab III7

Samsung GALAXY Tab 3 10.1

Samsung GALAXY Note 10.1 2014 Edition

Ceny Standardní cena

4977 KÍ

11 577 KÍ

17 377 KÍ

PoÎáteÎní platba

2577 KÍ

6777 KÍ

10 177 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

200 KÍ

300 KÍ

24

24

24

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka

Rozšíęená nabídka. Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce.

Ceny na splátky (PĚíklad)

PoÎet mÜsícİ

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Displej v cm/"

17,78 cm/7"

25,7 cm/10,1"

25,65 cm/10,1"

Rozlišení displeje

600 × 1024

1280 × 800

2560 × 1600

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16 GB/–

až 16 GB/–

až 32 GB/–

Procesor

4× 1,2 GHz

2× 1,6 GHz

4× 2,3 GHz

•/•/–

•/•/•

•/•/•

5Mpix/–/–

3Mpix/–/–

8Mpix/•/•

Kapacita baterie (mAh)

3500

6800

8220

Délka hovoru (minuty)

až 240

N/A

N/A

Internet/HSPA+/LTE Fotoaparát/Blesk/Autofocus

Pohotovostní doba (hodiny) Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

–/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Formát SIM Eko-tĚída (Îím víc, tím líp) www.vodafone.cz/eko-trida

800/850/900/1800/1900/2100

800/850/900/1800/2100/2600

194 × 120 × 11

176,1 × 243,1 × 7,95

171,4 × 243,1 × 7,9

350

512

545

Íerná

hnÛdá

bílá

SIM

MicroSIM

MicroSIM

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 98–99.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


Telefony

85

ObyÏejné telefony

Nokia 100

Alcatel One Touch 2010G

Nokia 208

Samsung Xcover 2

Ceny Standardní cena

577 KÍ

1177 KÍ

1577 KÍ

1777 KÍ

Ceny na splátky (PĚíklad) PoÎáteÎní platba

377 KÍ

577 KÍ

MÜsíÎní splátka

100 KÍ

100 KÍ

PoÎet mÜsícİ

12

12

Více variant splátek zjistíte u našich prodejcı Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Nokia S30

-

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

6,1 cm/2,4''

6,1 cm/2,4''

5,6 cm/2,2"

128 × 160

240 × 320

240 × 320

240 × 320

Celková vnitĚní pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

–/–

až 128 MB/–

až 64 MB/–

až 40 MB/–

Procesor

N/A

260 MHz

N/A

N/A

Internet/HSPA+/LTE

–/–/–

•/–/–

•/•/–

•/–/–

Fotoaparát/Blesk/Autofocus

2Mpix/–/–

–/–/–

2Mpix/–/–

1,3Mpix/–/•

Kapacita baterie (mAh)

800

750

1020

1300

Délka hovoru (minuty)

až 432

až 360

720

až 1140 až 1000

Pohotovostní doba (hodiny)

až 35 dní

až 450

500

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz) GSM/3G

900/1800

850/900/1800/1900

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900

Frekvence (MHz) LTE RozmÜry (mm) Hmotnost (g)

110 × 45,5 × 14,9

106 × 52,5 × 13,55

114,2 × 50,9 × 12,8

122,5 × 52,9 × 17,9

70

102

89,6

110

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Formát SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Eko-tĚída (Îim víc, tim líp) www.vodafone.cz/eko-trida

4,1

3,5

Barevné provedení

Uvedené ceny jsou jedním pěíkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší minimálního mÝsíÏního plnÝní. Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavěení úÏastnické smlouvy se zvýhodnÝním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi zodpoví naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 98–99.

Rozšíěená nabídka – telefony a tablety, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH.


86

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb. KARTA PRO PARTU Volání na ÎtyĚi Îísla Vodafone za 1,90 KÎ Karta pro partu

14 dní volání, SMSek a Internetu zdarma pěi dobití

400 KÏ

Program Ítyęka – volání na 4 Íísla Vodafone

1,90 KÍ/min.

Volání do všech sítí v ÌR

3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,90 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

ODMÛNA PęI KAŽDÉM DOBITÍ Îím déle jste s námi, tím víc získáte. StaÏí si dobít pěedplacenou kartu. OdmÝnu dostanete pěi každém dobití.

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Volání, SMS a Internet zdarma za dobití Dobíjená Íástka 300–399 KÍ 400 KÍ a více

Dárek

Doba trvání

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 7 dní

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 14 dní

Do 31. 1. 2014 mıžete svoji odmÝnu za vÝrnost získat, už když si dobijete jenom 200 KÏ. Jsem s Vodafonem

První rok

Do 31. 1. 2014 staÏí k získání dárku na 14 dní dobít pouze 400 KÏ. Nabídka platí pro nové i stávající zákazníky. Od 1. 2. 2014 získáte dárek na 14 dní za dobití 600 KÏ a více.

Karta se vším všudy Volání do všech sítí

4,90 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Pęipojení na týden 60 MB

49 KÍ

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do 31. 1. 2014

Druhý rok Těetí rok a víc

Dostanu volání nebo SMS v síti Vodafonu pęi každém dobití

na 2 dny na 4 dny na 7 dní

Do programu Vodafone odmÛny za vÛrnost se mįžete pęihlásit v Internetové samoobsluze na muj.vodafone.cz. Další informace najdete na www.vodafone.cz/odmeny. Pokud máte Kartu pro partu, pęihlašovat se nemusíte. OdmÛny ve formÛ SMS budete dostávat automaticky. OdmÛny platí pro všechny pęedplacené karty kromÛ Karty se vším všudy, která v sobÛ odmÛny za dobití už má.


Vodafone karta

87

NEOMEZENÉ VOLÁNÍ V SÍTI VODAFONE PRO VŠECHNY PęEDPLACENÉ KARTY Ke všem pěedplaceným kartám si mıžete aktivovat jeden z balíÏkı pro neomezené volání.

1) NEOMEZENÉ VOLÁNÍ DO SÍTÛ VODAFONE NA DEN Od doruÏení notiŮkaÏní SMS až do nejbližší pılnoci budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Cena balíÏku je 20 KÎ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VOLANI VF DNES 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy). BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

2) NONSTOP VÍKEND Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Cena balíÏku je 20 KÎ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VIKEND A 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy). BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

INTERNET PRO PęEDPLACENOU KARTU Potěebujete-li mobilní pěipojení jenom na Ïas (těeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pěedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÝ, mıžete se těeba rozhodnout pro datový tarif.


88

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Pro firemní zákazníky máme vždycky nÛco navíc Nebojte se nám ukázat IÌO. Pro každého ūremního zákazníka u nás vymyslíme nÛco speciálního. Zeptejte se ve své prodejnÛ Vodafonu. Mobilní zabezpeÍení zdarma Business

Business

RED

RED

Neomezené volání ve ŮrmÝ

do sítÜ

a neomezené SMS

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Business

Business

RED

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

a neomezené SMS

Neomezené volání

se vším všudy

a neomezené SMS

Neomezené volání

Premium

a neomezené SMS

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

internet + 300 MB ze zahraniÏí

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

Neomezené SMS v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

+

10 GB

mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru a jsou platné do 31. 1. 2014. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

A to není všechno! Ke skvÛlým Business Red tarifįm pro firemní zákazníky získáte i ęadu dalších výhod.

DATA JEŠTÛ LEVNÛJI 50% sleva na 4GB a 10GB datový tarif. BEZPEÍNOST Pro dva tarify mıžete mít mobilní zabezpeÏení úplnÝ zdarma. VÝHODNÛJŠÍ TELEFONY Sleva 1000 KÏ. Na vybraná zaěízení podporující Turbo Internet dokonce sleva 2000 KÏ.

89


90

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

UmÛlecký kousek za lepší cenu Samsung GALAXY Note 3 Business

RED

se vším všudy

Neomezené volání a neomezené SMS ve ŮrmÝ

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS do mobilních sítí

4 GB internet

Nyní

6577 KÏ

a potom 500 KÏ × 18 mÝsícı

999 KÏ mÜsíÎnÜ

NapĚíklad tento telefon získáte o 2000 KÎ levnÜji

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru a jsou platné do 31. 1. 2014. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

91

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni

Mobilní zabezpeÍení

Pro Business Red tarify se vším všudy a pro Business Red Premium máte mobilní zabezpeÏení

zdarma

Využijte mobilní zabezpeÎení na ochranu sebe i zamÜstnancİ. Lokalizace, zamknutí nebo vymazání dat, kdykoliv potĚebujete.

Vzdálené nastavení e-mailİ a Wi-Fi.

Vynucení nastavení hesla na zaĚízení. Vhodné pro všechny operaÎní systémy.

Antivirová ochrana. Cena Mobilního zabezpeÎení je jen 49 KÎ mÜsíÎnÜ.

Správa až 50 zaĚízení z jednoho administrátorského úÎtu.


92

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red tarify s nášupem Naše tarify, se kterými si mįžete volat i psát do aleluja, už dobęe znáte. Takže aby se vám neokoukaly, pęichystali jsme vám navíc poęádný nášup. K Red tarifįm si mįžete pęidat, co hrdlo ráÍí.

Start

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

do sítÜ

v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

20 MB internet

249 KÏ mÜsíÎnÜ

RED Neomezené volání

RED

se vším všudy

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dítÝ si mıžete poěídit pouze k tarifım Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru a jsou platné do 31. 1. 2014. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

Další porce na výbÛr Aĥ si k RED tarifu pęidáte cokoliv z naší speciální nabídky, nÛkdo z vaší rodiny bude mít radost – dÛti, partneęi, a hlavnÛ ti, co drží kasu.

RED Premium

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. v zahraniÏí

Neomezené SMS do mobilních sítí

10 GB

+

RED TARIF DO SÍTÛ PRO PARTNERA Druhá SIM karta pro vaši lepší poloviÏku skoro za poloviÏku.

internet + 300 MB ze zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

TARIF PRO DÍTÛ Tarif pro dítÝ úplnÝ zadarmo.

DATA NAVÍC Datové SIM karty do vašich tabletı a notebookı za super ceny.

93


94

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

DATA ZA SUPER CENU

RED DO SÍTÛ PO PARTNERA Ke svému Red tarifu si novÝ mıžete pěidat nový tarif za super cenu také pro svou manželku, manžela, prostÝ pro svého partnera.

DÛTI TO MAJÍ ZADARMO K poěízení tarifu pro dÝti si staÏí poěídit jeden s neomezených Red tarifı. A dÝti budou psát a volat zdarma.

500 MB 90 KÏ

Tarif pro dítÜ

Neomezené volání

Neomezené volání

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Mobilní pĚipojení

249 KÏ

RED

do sítÜ pro partnera

Pusħte internet i do svého tabletu. V mobilu si užijete neomezený tarif a data budete mít v dalším zaěízení výhodnÝjší.

v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

4 GB 537 KÏ

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

150 MB

20 MB

internet

internet

499 KÏ

299 KÏ mÜsíÎnÜ

0 KÏ

mÜsíÎnÜ

269 KÏ mÜsíÎnÜ

Mobilní pĚipojení

10 GB 1009 KÏ

505 KÏ mÜsíÎnÜ

Red do sítÝ pro partnera a Tarif pro dÝti si mıžete poěídit pouze k tarifım Red, Red se vším všudy nebo Red Premium. Pro bližší informace se zeptejte prodejcı. Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru a jsou platné do 31. 1. 2014. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

Zkuste to tęeba takhle Táta si s tarifem RED vyęídí všechno, co potęebuje v soukromí i pro práci. Máma se mu vždycky snadno dovolá s tarifem RED do sítÛ pro partnera a synek jim obÛma volá úplnÛ zadarmo. To je pohoda jak vyšitá!

RED

RED

A to celé za

998 KÏ

do sítÜ pro partnera

Tarif pro dítÜ

95


96

Volací jistina

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu, když si poęídíte tarif nebo pęejdete z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji zase vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální výše Volací jistiny

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–49,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

50–248,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

Minimální mÛsíÍní plnÛní

249–489,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

490–689,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

690–989,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

990–1289,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

1290 KÍ a více

500 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ A CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby. PoÍítají se do nÛj platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. Uzavęením smlouvy se zavážete, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 249 – 489,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 249 KÍ. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za naše služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo pošlete více SMS, MMS. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od závazku, doúÍtujeme vám rozdíl mezi útratou za služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do 31. 1. 2014


Volání v cizinÛ

97

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/roaming

V cizinÛ se neomezujte Za hranicemi s námi mįžete volat, SMSkovat i surfovat bez problémį. Dejte všem doma vÛdÛt, kde právÛ jste!

Využijte svıj domácí tarif ve 41 evropských zemích

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Provolané minuty se odeÏítají z vašeho domácího tarifu. Poplatek platíte jen za ty dny, kdy naše služby opravdu použijete. Minuta hovoru po provolání volných minut bude za 6,50 KÏ, SMSka po vyÏerpání tÝch volných stojí 1,50 KÏ. Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Ìerpání minut, SMS a dat z vašeho domácího tarifu ve 41 evropských zemích

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ vám úÍtujeme jen pęi uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data ze svého domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách.

Vodafone Roaming na den si pěidejte k nÝkterému z Red tarifı

ZaĚiÐte si ho hned teÐ MrknÛte do naší Internetové nebo Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Roaming na den zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *77 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby.

Ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do 31. 1. 2014. O dalších službách jako Vodafone World Roaming a Vodafone Passport se dozvíte na www.vodafone.cz/roaming


98

Vodafone splátky

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

PoęiÏte si super telefony za zlomek ceny TeÏ si u nás mįžete dovolit i ty úplnÛ nejlepší telefony, a pęitom vám to kapsu neutrhne. Na místÛ zaplatíte pouze Íást ceny telefonu a zbytek si jednoduše rozložíte do mÛsíÍních splátek tak, jak vám to vyhovuje. A to všechno bez navýšení. Už jste vidÛli nÛco pohodlnÛjšího a výhodnÛjšího?

Jak splácet u Vodafonu Délka splácení mıže být 24, 18 nebo 12 mÝsícı. MÝsíÏní splátku si mıžete vybrat podle výšky svého minimálního mÝsíÏního plnÝní. MÛsíÍní splátka Minimální mÛsíÍní plnÛní 249 KÍ Minimální mÛsíÍní plnÛní 490 KÍ Minimální mÛsíÍní plnÛní 690 KÍ Minimální mÛsíÍní plnÛní 990 KÍ Minimální mÛsíÍní plnÛní 1290 KÍ

100 KÍ 150 KÍ 200 KÍ 300 KÍ 500 KÍ 700 KÍ

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • • •

• •

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH, zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru a jsou platné do 31. 1. 2014. Podmínky na www.vodafone.cz/splatky


Vodafone splátky

Vodafone Smart III

RED do sítÜ

499 KÏ

RED

99

Huawei Ascend G510

699 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Nyní

Nyní

177 KÏ

877 KÏ

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

HTC Desire 500

RED

se vším všudy

RED Premium

999 KÏ

1499 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Nyní

2977 KÏ

a potom 100 KÏ × 24 mÝsícı

Nyní

4477 KÏ

a potom 200 KÏ × 24 mÝsícı

Samsung GALAXY S 4 mini


2014 | 01 | Čilichili: Německo na talíři  

Žádné Německo ve skutečnosti neexistuje. Dělí se podle barvy buřtů.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you