__MAIN_TEXT__

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 2 | 2013


Vynikající zvuk. Oslnivý výkon.

Doporučeno

| Beats Audio™ pro dokonalou kvalitu zvuku | Dvoujádrový procesor a 4" displej pro vysoký výkon | Kontinuální snímání pro zachycení perfektního snímku

Powered by

HTC Sense Copyright © 2012 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Vámi?


ROZJEZD Fakebook

Prof. Karel Nešpor Jogín. Vynálezce a propagátor strašidelných druhĭ smíchu. Pracuje ve spoleĆnosti Psychiatrická léĆebna Bohnice jako Limonádový Joe. Je v nepĥátelském vztahu k pivu. Nešpor Ćeské protialkoholní léĆby. Anonymní alkoholici: 13 253 Na zdraví! |

Nádraží!|

Na kaši!

Transparentní alkoholici: 2512

To se mi líbí

Abstinenti: 7

Ukázat vše

Kupte si mou novou knihu Smĕjeme se pĥi exekuci.

Nešpor Karel Pokusy na zvíĥatech dokázaly, že opilý kĥeĆek není schopný ĥídit auto už po dvou decilitrech piva. Varujte se chmelového jedu! Nešpor Karel Smích je zdravý. Kdo se smĕje aspoğ 19 hodin dennĕ, nikdy nezemĥe. Nešpor Karel MoĆ obsahující alkohol rozežírá stoupaĆky ve starších panelácích. Chrağte svou kanalizaci, pijte pĥi rodinných oslavách kefír! Viszág Imre napsal na ZeĐ uživatele Nešpor Karel Pán primáš, moja dcéra sa smeje ako makak. Odmietajú ju pre to pri pracovných pohovoroch. Chce sa z toho ožraī. ąo s tým?

Foto: Shutterctock, David Port/MF DNES/Proŏmedia.cz

Nešpor Karel: Smích makaka se hodí spíš pro období zvažování sebevraždy. Zkuste ji ještĕ trochu rozesmutnit.

Nešpor Karel Al-kohol je pĭvodnĕ nebezpeĆný beduínský démon, tak jako Al-gebra. Nešpor Karel publikoval Ćlánek na ženuška.cz Zkuste se smát ušima. Mimo jiné Známý bohnický psychiatr Karel Nešpor oznámil vynález smíchu všemi tĕlními otvory. „LéĆí mimo jiné hemoroidy,“ uvedl lékaĥ. ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Nealkoholické pivo

Nealkoholické víno

Nealkoholická slivovice

Nealkoholický metanol

Nešpor Karel Vyhlašuji fatvu na výrobce rumových pralinek!

Nešpor Karel Nenávidím pití. Žiji bez tekutin už 37 let. Odsud mĭj suchý humor.

Nešpor Karel Ožrala je larvou abstinenta. Každý z nás, vždy stĥízlivých, se kdysi válel ve vlastních zvratcích a snažil se zazpívat Marseillaisu rumunsky. Larvu je tĥeba svázat do kozelce, vystrĆit do deštĕ a poĆkat, až se z ní vykuklí motýl – milovník zelených Ćajĭ. Toto se líbí 5 opilým entomologĭm

Nešpor Karel Nenávidím alkoholiĆky. Dnes budeme v léĆebnĕ cviĆit rovnováhu – holubiĆku v plavkách. Ponižovat, ponižovat, ponižovat. Toto se líbí 6 rozjaĥeným ženám

Nešpor Karel Máte zniĆená játra? Tak to máte smĭlu.

3


ROZJEZD

ÜILICHILI RADOST ěeditel redakce – Markéta Hihi Moreno Šéfredaktor – Michal JuchĶ Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Jupí Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Wow Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Chachá Pistulka EditoĜi aËpsavci – JindĜich Haha Novák, Filip Tralala HoráÝek, Martin Hurá Groman, Jakub Sláááva König DesignéĜi – Petr Chocho Toman, Tomáš Chacha Trnobranský, Jakub Jooo MaĜík Manažer – Marek Ejchuchu Slezák ProdukÝní – Pavel Hohó Matuška DTP – Aleš EĎo-nçĎo DuroĎ Asistenka – Lenka ŽĶžo Ciznerová Manažer inzerce – Marek Živio Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Aáá Rückschlossová

6 8 10 14 30 36 42 46 52 54 58 62

Co pobaví hrobaĜe Posvítili si na úĜedníky Fotky zËhipícký dovolený Nevçšte hlavu Hadry pro maniaky Kung je fu Koho nebaví sex Ucho na Islandu Dej mi pusinku Únorná kultura Deskoholky Ta Tatatra

123: Vodafone 66 68 70 72 73 74 76 80 82 83 84 94 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Férové tarify Studentská nabídka Tarify na míru Mobilní web, aplikace aËe-knihy PĜipojení sËVodafonem PĜedplacené karty Mobito Volací jistina Všechno oËtelefonech Vymyšleno pro ŏrmy Nabídky mçsíce

Přemysl Soráč

Blbou náladu máme jako národ diagnostikovanou už dávno. Jsme skeptici a pesimisti. A navíc jsme na to pyšní, protože to bereme jako realistický pohled na svět. Mračíme se na sebe a ještě víc se mračíme na cizince. Když někdo nemluví naším jazykem, rovnou mu začneme říkat Němec. Ostatně i tomu Švejkovi se smějeme proto, že je to přátelský dobrák. Neboli blb. To je vůbec ten náš smysl pro humor. Ironický nebo rovnou úplně černý, takže nezasvěcení kroutí hlavou, čemu všemu se ti Češi nesmějí. Ale co člověk nadělá, je krize a s dětma nezatopíš. V blbé náladě jsme zkrátka měli před zbytkem světa obrovský náskok. Akorát jsme ho nějak nedokázali využít a v celém tom průmyslu okolo nás převálcovali seveřani, Japonci, a dokonce i jinak vysmátí Amíci. Čím to sakra je? Dopis měsíce No jistě. Zase jsme měli T pech!= michal.schindler@ Myslíte si o sobě, jaký nejste dobrý. Jediný, co umíte, je vodafone.com urážet lidi, kteří něco dokázali a národ je má rád. Kdo jste, abyste psali hnusně o paní Patrasové? Ta vychovala svými pořady víc dětí, než vy máte mozků v hlavě! Nebo pana Špačka. Co jste dokázali, že na něj plivete špínu? Máte vůbec hlavu? Každý, kdo něco ví, vámi pohrdá až na dno. = Jura Brázda

Máte vůbec hlavu?

<

4

<

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 1. 2013. Datum vydání 1. 2. 2013. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 3/2013 13. 2. 2013 MKÜR 15371. Padá na nás plýn. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Neklesejte na uši. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë Foto: Michael Kratochvíl

Dočtete se u nás, teda u vás


Bleskovky

Pro děti

T

ŠOK! ZemĜela další tĜiaosmdesátiletá hereÝka.

Najdi cestu

Duel

Po Lanci Armstrongovi se kËdopingu pĜiznali iËjeho bratĜi Louis aËNeil.

Optimista : Pesimista VËdobré víĜe riskuje, takže umírá brzo.

0:1

Dává si majzla aËžije až do alelujá.

Každá špatná zpráva ho rozhodí.

0:1

Pech mu potvrzuje, že mçl recht!

Za život prosází hromadu pençz.

0:1

Kdo nehraje, nevyhraje. Ale ušetĜí.

RĶžové brýle jsou úzký proŏl.

0:1

Üerné seženete vËkaždém stánku.

VçĜí, že po smrti to bude lepší.

0:1

Ví, že po smrti to bude lepší.

T

MANDARINKY BEZ PECEK SE NEMŮŽOU ROZMNOŽOVAT, ZJISTILI PAVĚDCI

Zkoumání ostatkĶ Tycha de Brahe potvrdilo, že zemĜel. Svaz vysloužilých poslancĶ varuje pĜed nedostatkem dozorÝích rad.

0:5 Optimistovi nevadí, když to projede, a udělat radost pesimistovi je dobrý skutek.

T

Grafická studia musejí nově zaměstnávat i disgrafiky

Vyústçní: Co proboha sËmrkví vËzámku?

Boj proti diskriminaci

ÜÍSLO MæSÍCE

I našereda kce se připojujek hnutí zavěčí. práva lydí s visuálním hendikep pem. Protosme se rozhodli zamněstnat několikdiskgrafiků pod le. nařízení hnutí hnutí za práva Menšík. Slouněšlí by a houglůc tis šloťděproďglo a běň blozryk DÍRA NA TRHU běb. O dlévaptlaj trůzár něšlo zku ptatka a sra ňupu těs. Drůtrou mříbej šta, žazké tě Firma Pear pĜináší revoluci na trhu informaÝních technologií. Ohebný, lehký nichluh tědlitizask vlyz žedižlou věpy kleaËnerozbitný tablet. Novinka je vyrobena zËtzv. papíru, materiálu používaného ně. Bys lapu flis drtih trsrá s opěp. Belé dlist pĜi vesmírných misích NASA. Üeští hraÝiÝkové se na technologický hit nimě uďoudi dizleh hrefroklo pebeskflu sËkomerÝním názvem „Ýasopis“ mĶžou tçšit od 8. bĜezna. pte tkodřest tlyzrá z grábů. Sležouj pěgresliniř i ché hlíť tichryvla čli těžlu zré?=

TIŠTĚNÝ TABLET

Foto: Proŏmedia

<

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Deprese

NECHCE SE MI ZAČÍNAT HNED VONDRÁČKOVÝM DOKUMENTEM LÁSKA V HROBĚ, O KTERÉM UŽ REFEROVAL KDEKDO. Ale musím, protože se na něm dá příhodně ukázat, že depresi si mohou dovolit jen ti, kdo tak či onak ještě mají o co přijít. Film (mimochodem velice dobrý) empiricky dokládá fakt, že někdo, kdo má na světě opak déletrvající chandru dostala, aspoň to říkají. Je už jen pár igelitek, PET o dvou obětech hospodářské deprese, které několik let lahví a dek, na něco po- přežívají na pražských Olšanech v hrobce – jsou veselí, dobného nemá čas ani smutní, opilí, čím dál víc v kelu, ale jaksi realističtí. Mě snímek naopak naplnil jakýmsi těžko popsaenergii. Většina lidí, co snímek zhlédla, z něj na- telným typem smíření, když ne rovnou naděje. A to jsem v depresi prožil celý život. Za mého mládí patřilo déčko k dobrému tónu. Mezi máničkami v osmdesátých bylo nemyslitelné ji nemít. Pak přišla nová vlna – depešáci a jiné emo komunity měli depku přímo v erbu. Směj se – a jsi debil, platilo. No a dneska máme depresi úplně všude. Trpí jí nejen jednotlivci, ale celé regiony, ba i státy. Skutečná deprese ovšem vypadá jinak. Kamarád jí trpí. Když to na něj padne, sedíme na zahrádce. „Podal bys mi cigaretu?“ prosí mě. Deset minut drží

nezapálenou rothmansku v ruce. „Nemám sílu si zapálit,“ komentuje. Zapálím mu – drží válec v prstech, dokud se nezmění v popel, pak ji odloží. Pivo za něj samozřejmě vypiju též. Něco vyprávím, on na závěr večera řekne: „Promiň, já tě neposlouchal, moh bys mi zavolat tágo?“ Stane se. Odfrčí. Marně se bráním rouhavé myšlence, že kdyby neměl rodinu, za kterou spěchá, práci, která ho ničí, kamarády, kteří me- Další bleskovky T lou celý večer blbosti, Severokorejský vĶdce Kimkdyby neměl koneckonnçco-nçco slíbil hladovçjícím ců ani na to tágo ( jako demonstrantĶm vËPchongjangu hrdinové snímku Láska luštçniny. „Dostanete ÝoÝku,“ v  hrobě), nebyl by na prohlásil. tom takhle. Otázka je, jestli by mu bylo líp.= Exekutorská komora projednává stížnost proti exekuci 27 Ýeských pánĶ.

<

Pozoruhodné příhody mistra hrobaře a jeho učedníka

6


TOP 10

Filmových Hitlerů 1

Zloduši a zrůdy filmaře fascinují. A ta největší zrůda samozřejmě nejvíc. Čím víc se ten chlápek s knírkem snažil, aby ho svět bral vážně, tím víc parodií od té doby vyvolává.

Velký diktátor: První Hitler

3

Foto: Proŏmedia

Zítra ráno vstanu a opařím se čajem: Trotl Hitler

4 Pád Třetí říše: Šíleně smutný Hitler

7 Posledních deset dní: Vlahooký Hitler ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5 Eso es: Sušený Hitler

8 Indiana Jones a chrám zkázy: Drsný Hitler

2 Grand restaurant pana Septima: Kuchař Hitler

6 Bunkr: Švihák Hitler

9 Jedna ruka netleská: Létající Hitler

10 South Park: Hitler jako malovaný

7


ROZJEZD

Černý humor

T

Světlo pro úředníky Pražský magistrát pořídil do kanceláří svých úředníků lustry, které nesvítí. Na chybu se přišlo po několika letech při náhodné práci přesčas. Mluvčí magistrátu obhajuje pořízení lustrů v prohlášení: „Dodavatel zvítězil ve veřejné soutěži díky nejnižší pořizovací ceně. Uváděl také nulové provozní náklady.“ Rovněž výrobce na svých stránkách tvrdí: „Naše světla vítězí v designových soutěžích. V popisu výrobku je jasPĵLVTIP ně napsáno „Černý lustr – denní“. Na noc je třeba osvětlení pochopitelně vyměnit za jiné.“=

VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI AMERIÜANEM?

<

PIRÁT JANDA

OLYMPIC MĚNÍ NÁZEV

Mezinárodní olympijský výbor uspçl sËžalobou uËSvçtového copyrightového soudu vËOslu. Üeská skupina Olympic už nesmí používat název zamçnitelný sËnázvem Olympijských her. Soud vËrozsudku navrhl skupinç nové, kompromisní jméno „Letní soutçže“. Manažer Olympicu oznámil, že kapela bude používat zkrácený název O-pic.

Poslední bleskovky

ČASOPIS STRÁŽNÁ VĚŽ ZAZNAMENAL NEČEKANÝ ÚSPĚCH MEZI ŠACHISTY.

T

ZE SPOLEÜNOSTI

NEJKRÁSNĚJŠÍ MAMINKY ČESKÉHO SHOWBUSINESSU 1 - Kijivu , 2 - Simona Krainová, 3 - Lucie VondráÝková

8

Nový šéf CIA slíbil, že pĜísnç tajné akce budou mnohem transparentnçjší. Letecké spoleÝnosti zavedly katapult pro autopiloty.

Foto: Milan MalíÝek/Právo/Proŏmedia.cz

Divadlo Broadway chystá premiéru muzikálu Další pĜedražená blbost.


MÁŠ KOULE? TAK SI JE HLÍDEJ! MOC SE O TOM NEMLUVÍ, ALE NÁDORY VARLAT JSOU NEJČASTĚJŠÍM ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM DIAGNOSTIKOVANÝM U CHLAPŮ MEZI DVACÍTKOU A ČTYŘICÍTKOU. JEDINOU ÚČINNOU PREVENCÍ JE PRAVIDELNÉ SAMOVYŠETŘOVÁNÍ. H LÍ D AČ KO U LÍ Říkají mi Hlídač Koulí a jsem tu proto, abych hlídal tvoje koule! Když si mě dáš do telefonu, tak ti ukážu, jak se samovyšetření provádí a jednou měsíčně ti budu připomínat, že je na čase se koulím podívat na zoubek. Nezabere ti to víc než dvě minuty. A navíc to je zadarmo. To za pokus stojí, ne?

www.hlidackouli.cz

PARTNEŘI PROJEKTU:


ROZJEZD Čumenda

Kraj z jiného časoprostoru FOTOGRAF JIŘÍ STRAKA VYTVOŘIL SILNÝ SUBJEKTIVNÍ DOKUMENT O KOMUNITĚ POST-HIPPIES. JEHO FOTOGRAFIE PŮSOBÍ, JAKO BY BYLY VYBRÁNY Z JEJICH DOMÁCÍHO ALBA.

10

„Post-hippies jsou lidé, kteří se rozhodli vyměnit konzum za svobodu. S klasickými hippies nemají moc společného, jsou to lidé, kteří spíš preferují alternativní přístup k životu. Odstěhovali se z měst do idylické přírody, kde se snaží žít soběstačně a bez materiální závislosti na společnosti. Ponechali si jen napojení na kulturu,“ přibližuje komunitu, ke které přirostl už během studií na Střední průmyslové škole grafické, Jiří Straka.


Ä&#x152;iliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


12


ROZJEZD Čumenda

Ty fotky působí uvěřitelně, přesvědčivě a reálně. Zároveň si ale uvědomujete, že nemáte moc páru o tom, z jaké doby a místa vlastně pocházejí. Mohly vzniknou klidně včera ve vesnici za Prahou a nebo taky před 40 lety na louce někde u Londýna. Jiří Straka je členem nově vzniklého uměleckého sdružení TATATRA, o kterém se více dočtete v sekci Kultura. =

<

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


TÉMA

VŠICHNI JSME DEPKAĠI Podle studií Svçtové zdravotnické organizace je deprese novodobý mor. VËroce 2011 byla ještç Ýtvrtou nejÝastçjší pĜíÝinou pracovní neschopnosti, doËroku 2020 se ale posune naËdruhou pĜíÝku. Zatím kosí pĜedevším obÝany blahobytných národĶ, ale iËto se prý zmçní. Mor se šíĜí svçtem aËnikdo vlastnç neví proÝ. Jsme opravdu všichni Ýím dál duševnç nemocnçjší, nebo prostç blbneme zËnadbytku? Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Lenka Ciznerová Foto: Profimedia, FDB.cz, CSFD.cz

14


Mám všechno,

abych byla šŚa Ale nejsem

stná.

Ilustrace: Rubyetc

.

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

15


TÉMA ÜAS

LEDEN

Zhruba

40Ë% LIDÍ VËŽIVOTæ ZAŽIJE DEPRESIVNÍ STAV, KTERÝ BY MæLI ěEŠIT SËPSYCHOLOGEM NEBO PSYCHIATREM. Terapie mĶže zahrnovat antidepresiva, jógu, zmçnu životního stylu, psychoanalýzu aËĜadu dalších vçcí.

Sebevražedné datum nejsou proti obecnému pĜesvçdÝení Vánoce, ale Nový rok. Jde oËtakzvané bilanÝky.

ýzkumníci Světové zdravotnické organizace zjistili, že nejvíc depresivních lidí žije ve Francii, Nizozemsku, na Novém Zélandu a v USA. Nejméně je jich pak v Číně a v Mexiku. Rychle se deprese šíří také v dalších rozvinutých státech, jako je Velká Británie.

DæS JMÉNEM STRES Ze svých dat vědci usoudili, že jedním z nejdůležitějších spouštěčů depky je stres. Ne tedy absence spořicího účtu či malé množství slunečního svitu, ani život ve válečných zónách, jak jsme se domnívali dříve. Také se zdá, že ani odnětí stigmatu duševní choroby a možnost vyhledat odbornou

16

VæK

SVæT

AËSEBEVRAŽDY

Deprese postihuje víc starší než mladší

PoÝet lidí sËdiagnostikovanou depresí

Statisticky dokonají víc sebevražd muži.

roÝníky. Procento depresivních jedincĶ

naËsvçtç každý rok stoupá.

vËpopulaci podle vçku:

PĜibližnç

1

Nejvíc sebevražd se odehrává vËpondçlí, aËpokud jde oËhodiny, tak veË3 ráno.

V

POHLAVÍ

4,6Ë% Ženy volí spíš otravu aËutopení. Ne proto, že by uËnich pĜevažovaly demonstrativní sebevraždy, ale proto, že je pro nç dĶležité, aby pĜi odchodu naËonen svçt dobĜe vypadaly. ěeší otázku vzhledu. Proto se nestĜílí aËneskáÝou zËmostu.

Muži jdou zaËpsychiatrem jen výjimeÝnç. Momentální zkrat nebo dlouhodobé problémy Ĝeší jako chlapi – dokonanou sebevraždou. Proto se nejvíc mužĶ stĜílí, vçší nebo skáÝe.

2,8Ë%

121 milionĶ lidí NAËPLANETæ PRÁVæ TEà TRPÍ NæJAKOU FORMOU AKUTNÍ DEPRESE.

18–24

pomoc ke snížení počtu depkařů nepřispívá, spíš naopak. Ve Velké Británii se postoj společnosti k depresi během několika desetiletí rapidně proměnil, přesto počet ostrovních pacientů stoupá.

VæDECKY VZATO Pak jsou tu ještě tzv. biochemické příčiny, které vytrvale prosazují výrobci antidepresiv. Jsou to teorie o tom, že depresi způsobují změny hladin chemikálií v mozku. A že to je geneticky daná abnormálie a tečka. Jenže to není tak jednoduché. Deprese není zlomená noha a důvody, proč se lidem nechce žít, nelze měřit ani srovnávat. A věda se nám do toho začíná zamotávat. To máte klinickou depresi, bipolární depresi, melancholickou depresi, atypickou depresi, katatonickou depresi, psychotickou depresi, sezónní depresi, chronickou depresi, neurotickou depresi, a  dokonce dvojitou depresi. Upřímně, zkuste do  některé z těchto kategorií nezapadnout.

45–64

VËAfrice je nejménç diagnostikovaných. PĜedevším proto, že se tam vËmnoha zemích deprese vĶbec nepovažuje zaËmedicínský problém.

NESOU VÁS DRUZÍ Máte z toho depresi? Řešení je překvapivě snadné: Odstěhujte se. „Lidé, kteří geneticky inklinují k depresivním stavům, mají v západní společnosti vyšší šanci, že skutečně onemocní. Ve východní Asii jim bude lépe, místní společnost prokazuje větší toleranci i podporu pro deprivované jedince,“ napsal v roce 2009 britský The Independent. K tomuto překvapivému závěru dospěli vědci z Northwestern University v americkém Illinois. Naše individualistická společnost je pro vznik klinické deprese přímo stvořená, zatímco v kulturách, které stojí víc na kolektivních hodnotách, obvykle deprivant vystačí s podporou okolí a jeho pochopením.

ODKUD JE DEPRESE? Jedna z mála věcí, které o depresi bezpečně víme, je, že se vyskytuje čím dál tím častěji. V posledních zhruba deseti letech se rozmohla tak, že lékaři mluví o depresivní pandemii . Doktoři Paul Andrews a J. Anderson Thomson se v článku pro magazín Scientific American pustili do  hledání příčin vylučovací

Zdroj dat: Üeský statistický úĜad. Ilustrace: Rubyetc

VEJDETE SE?


DC TP MO

CV

SM

LT

MB

ME RA

PH

PS TC

BE PM

TU NA

JC HK

NB

KD

CH

JN

CL

RO

KV

SO

LI

UL

PZ

RO

PU

KO

PY

UO

OP

BN PB

SY

HB

PI KT

JI

ST JH PT

PR PV

BI

CB

ZN

HO

FM

VS KM

VY

BM

TR

OV KI

NJ

OC BK

ZR

PE

TA

BR

SU

CR

KH

PJ

DO

JE

RK

ZL UH

BV

CK

RIZIKOVÉ OKRESY PRO DEPKU

Nejvíc sebevražd naË100 tis. obyvatel za rok

Nejvyšší nezamçstnanost

Nejvíc rozvodĶ naË1000 obyvatel za rok

Nejvyšší riziko kriminality podle MVÜR

Tachov Jeseník DçÝín

Bruntál Most Hodonín

Üeská Lípa Ústí nad Labem Cheb

Most Ostrava Jeseník

23,0 21,7 18,4

metodou. Vyřadili stárnutí populace, jelikož mnoho depresí se vyskytuje i u mladých lidí. Neuspěl ani argument, že jde o civilizační chorobu podobnou obezitě, protože zvýšený výskyt depresí se projevil i u izolovaných malých civilizací, jako jsou paraguayští indiáni Ache nebo jihoafrický kmen Kung. Vyloučili i mutaci, protože pro lidstvo nepříznivé mutace by měly podle evolučního zákona mizet, a ne se množit. Nakonec dospívají k závěru, že deprese není nemoc, ale projev adaptace na nové podmínky, ve kterých lidé žijí. Jejich závěr podporují i analýzy chemických procesů v lidském mozku. Je zajímavé, že deprese v tomto pohledu nepřináší jen negativa, ale i výhody. Psychologické výzkumy totiž prokázaly, že depresivní stavy například pomáhají daleko efektivnějšímu řešení problémů – jednoduše tím, že nás nutí brát je vážně a nerozptylovat se při jejich řešení banalitami, jako jsou radost ze života nebo zpívání veselých písniček. K podobnému názoru dospívá i lékař a publicista Andrew Weil. Ten se v projektu Curiosity naučného kanálu Discovery zamýšlí nad očividným paradoxem, který by se dal ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

16,5 % 15,6 % 14,5 %

3,54 3,39 3,33

shrnout do věty: „Máme se čím dál tím lépe, a máme z toho čím dál tím větší déčko.“ I když odečteme těžké případy deprese vyvolané skutečnou chemickou nerovnováhou v mozku a depresivní stavy lidí, kteří se octli na opravdovém dně, zůstane nám pořád obrovské množství zdánlivě nevysvětlitelných případů lidí, kteří žijí v podstatě úspěšný a klidný život, a přesto depkaří o sto šest. Hlavním důvodem podle doktora Weila je, že všechno kolem nás přesvědčuje o tom, že můžeme být šťastní, zároveň nás ale upomíná, že bychom mohli být ještě o něco šťastnější.

NEUKOJENÉ AMBICE Hypotézu o trvalé touze po něčem lepším podporuje výzkum, který společně provedli ekonomové z Federální rezervní banky San Franciska, anglická univerzita ve Warwicku a Hamilton College v New Yorku. Výzkumníci nejdřív vytvořili podrobný profil životní úrovně každého státu v USA a pak ho porovnali se statistikami sebevražd. Výsledek byl víc než divný. Státy s nejvyšším indexem štěstí se zároveň pohybovaly na nejvyšších příčkách počtu

sebevražd: Utah, kde by měli být lidé nejšťastnější, je v počtu sebevražd devátý, druhý nejšťastnější stát, prosluněná Havaj, dokonce pátý. Nejméně lidí, kteří končí dobrovolně život, je kupodivu ve stresuplném New Yorku, který je na žebříčku štěstí až pátý od konce. Autoři si výsledky nedovedou vysvětlit. Jediná hypotéza, kterou předložili, se víceméně shoduje s tvrzením doktora Weila: Jak ve společnosti klesají sociální rozdíly, roste stres z toho, že se soused má o něco lépe než my. Příčinou deprese je pak nikdy nekončící honba za tím, abychom dosáhli ještě o kousek výš... Když se nad tím zamyslíte, dává to smysl. Kameníkovi ve  starém Egyptě nehlodaly v hlavě ambice stát se faraónem. Ani dnešní bezdomovec běžně nepřemýšlí o tom, že by měl jezdit stejným fárem jako milionář. Spoustu objektivně šťastných lidí ale dokáže závist nad tím, že si soused na barák nalepil kachlíčky a vyhnal garáž o štok, hlodat natolik, že si z toho vytvoří slušnou depresi. A z ní pak životní styl.

<

17


TÉMA NECHTE SI UDæLAT KÉRKU Ale opatrnç, protože nechcete projevovat pĜílišnou péÝi oËpomíjivou tçlesnou schránku. Vhodné je nechat si vytetovat kružítkem inkoustovou slzu pod oko nebo ostnatý drát kolem krku (radikálové ho mohou doplnit nápisem „zde odĜíznout“).

HOàTE TO NAËSÍħ Nasbírejte co nejvíc pĜátel naËFacebooku aËpak je bombardujte obrázky trpících zvíĜat, nemocných dçtí, mraÝen kobylek aËpĜírodních katastrof. ZaËviníky všeho oznaÝte buá libovolnou skupinu lidí, nebo popĜípadç obecnç „systém“. Vzdychejte, jak je vám tçžko, protože jste obklopeni ovÝany, kteĜí nevidí, jak jsou manipulováni.

OBLEÜTE SE DOËTMAVÉHO Üerná je barva vašeho nitra. Üerný aËpĜiléhavý odçv vám bude slušet. Cílem je nechat vyniknout vaši postavu vychrtlouËdepresivním nechutenstvím, anebo naopak oteklou zËdepresivního pĜejídání. ObleÝení neperte. ZAUJMæTE VEěEJNÝ POSTOJ NapĜíklad si mĶžete sednout naËchodník aËnaËotázku, co dçláte, odpovídat: Dívám se, jak svçt umírá.

POUŽÍVEJTE VELKÁ SLOVA Üím vçtší aËpatetiÝtçjší, tím líp. „Láska“ je dobré slovo. Stejnç jako „soucit“, „duše“, „energie“ aË„víra“. Ovšem pozor – smíte je používat pouze veËvçtách, veËkterých si stçžujete, že dotyÝné fenomény už vymĜely aËnahradil je „konzum“.

VSTěEBÁVEJTE POUZE SPRÁVNOU KULTURU ZËhudby pĜipadá vËúvahu buá emo, nebo hardcore sËpoliticky angažovanými texty. Filmy zásadnç skandinávské aËnaËnového Triera jeáte stopem doËKodanç. NaËvernisážích projevujte emoce, roĎte slzy aËobÝas zkolabujte.

STAčTE SE RADIKÁLNÍM ZASTÁNCEM STRAIGHT EDGE Všem nçkolikrát dennç pĜipomeĎte, že jejich životní styl je svinstvo, jed aËvražda.

PěESTAčTE SE MÝT Když si okolí bude stçžovat, že smrdíte, odseknçte, že daleko víc smrdí tenhle všivej svçt.

PIŠTE POEZII Preferované námçty jsou: Stmívání aËchlad. Neutuchající bolest. Zápas sËkaždým dnem. Zklamání. Lidé žijící vËzrcadlech.

JAK BÝ T DEPRESÁKEM

StruÝný návod, jak všem ukázat, že život nestojí zaËnic.

18

Ilustrace: Rubyetc

NEŠETěETE INTERPUNKCÍ NejdĶležitçjší je používat spoustu, ale opravdovou spoustu vykĜiÝníkĶ!!!


TOVÁRNA NA DEPRESI

Vy ji ještç nemáte? Ale jdçte. Kdybyste si udçlali test, který naËsvých stránkách nabízí katedra psychiatrie Newyorské univerzity, vsaáte boty, že máte. AËpotĜebujete pomoc. ZËtestu oËdeseti jednoduchých otázkách typu „Jste Ýasto unavení aËbez energie?“ by totiž vyšel nedepresivní leda tak kreslený Radovan zËlegendárního veÝerníÝku.

Z pohledu amerického psychiatrického průmyslu máte totiž zřejmě i vy ničivou, a dokonce smrtelnou chorobu, i když o tom nejspíš nevíte. Stejně tak jako, dle odhadů některých „expertů“, až 55 % americké populace. Epidemie zvaná deprese, zdá se, zuří nejen ve Spojených státech všude – v televizi, rádiu, novinách i časopisech. Strategicky umístěné inzeráty a články jsou vzorovým příkladem vymazlených marketingových a PR strategií v praxi. A odkdy je každý druhý Američan v depresi?

>

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

19


TÉMA

JEDEN PRÁŠEK VLÁDNE VŠEM, JEDEN JIM VŠEM KÁŽE

Strhující pĜíbçh léku jménem Prozac

podstupují desítky tisíc lidí. Těm jsou potom jako na běžícím pásu předepisována antidepresiva nové generace, každý rok „efektivnější“ a přinášející „méně vedlejších účinků“ a také miliardy dolarů zisku.

PROZACOVÝ SVæT Ještě v 70. letech minulého století se o depresi moc nemluvilo ani v Americe a léky z kategorie antidepresiv byly vyhrazeny výlučně pro pacienty hospitalizované v psychiatrických léčebnách. Sem tam lidé chodili k doktorům s „nervy“ a dostávali sedativa. Zrození Prozacu na sklonku osmdesátek způsobilo revoluci. Tak jako ještě v 50. letech patřilo k bontonu kouření, najednou všichni začali polykat pilulky. Prozac vstoupil na trh jako zázračný lék, řešení pro všechny a pro

PěED

1971 – ZNAÜKA

PROZACEM

Fluoxetinu vymýšlí identitu Interbrand, svçtová reklamní aËkomunikaÝní agentura (pracovala tĜeba pro Sony, Microsoft, Nikon, Nintendo). AËjméno je naËsvçtç.

OËdepresi jako nemoci se moc nemluví. Takovou vçcí trpí akorát chudáci vËblázincích. Lidé chodí keËsvým psychiatrĶm sË„nervy“ aË„úzkostí“. Proti ní berou Valium. Pak farmaceutická spoleÝnost Eli Lilly & Co. našla svĶj zlatý dĶl. 1971: LY 110141 – FLUOXETIN

x Plán A: Lék naËvysoký tlak, fungoval jen naËzvíĜatech.

x Plán B: Lék naËobezitu, bez úÝinkĶ. x Plán C: Testuje se na pacientech hospitalizovaných sËdepresí. Bez úÝinkĶ, stav nçkolika zËnich se zhorší.

9 Plán D: Zkouší se naËpacienty sËmírnou depresí. Pçt zËpçti popisuje zlepšení.

20

každého, lehce dostupné a snadno dávkovatelné eldorádo psychiatrie bez vedlejších účinků. V roce 1994, pět let poté, vydělal svému výrobci Eli Lilly & Co. 1,2 miliardy dolarů. Mezi lety 1991 a 2001 se pak počet pacientů s depresí více než zdvojnásobil a ve Velké Británii během těchto deseti let počet receptů na antidepresiva vzrostl z 9 miliard ročně na neuvěřitelných 24 milard. Deprese se stala denním chlebem, módní záležitostí. Každá celebrita, rocková hvězda, modelka či manažer jeli na Prozacu. V roce 2008 trpělo depresí na planetě zhruba 121 milionů lidí, a zisky z prodeje antidepresiv dosáhly 11 miliard dolarů. Předpokládá se, že za dalších pět let, tedy v roce 2018, to bude zase o 2,5 miliardy víc. A protože Světová

PROZAC Üesky se Őuoxetin prodává jako Prozac, Deprex, Fluoxetin-ratiopharm, Magrilan... MARKETING Prozac se zaÝal prodávat jako univerzální pilulka, která se mĶže pĜedepisovat bez nebezpeÝí. NaËtrh pĜišel vËdobç, kdy veĜejnost masírovaly hrĶzostrašné mediální pĜíbçhy oËzávislosti naËValiu.

REKLAMA

PROPAGAÜNÍ KAMPAč

200 000 PLAKÁTĵ Brožurky aËplakáty popisovaly Prozac jako zázraÝný lék, jednoduchou odpovçá, neurologický ráj. VËden, kdy se zaÝal prodávat, oËnçj už pacienti prosili své psychiatry aËznali ho jménem.

Zdroj: Data pocházejí zËÝlánku VçÝná sluneÝní záĜe (Eternal sunshine) odËAnny Mooreové, který vyšel vËdeníku The Observer. Ilustrace: Rubyetc

AMERICKÁ NOÜNÍ MĵRA Při bližším ohledání zjistíte, že zhruba od té doby, co se na ní dají vydělat miliardy dolarů. Základním kamenem amerického depresivního průmyslu je Národní institut duševního zdraví. Masová spotřeba antidepresiv se uskutečňuje především díky osvětovým kampaním na „propagaci deprese“, které financují daňoví poplatníci. Výzkum deprese spolyká ročně třetinu rozpočtu této instituce, tedy cca 604 milionů dolarů. A pod tímto výzkumem se skrývá především „veřejná osvěta o depresi“, tedy nejrůznější online testy a inzeráty ve 2500 amerických novinách a časopisech, 1350 rozhlasových a 400 televizních stanicích. Aby toho nebylo málo, díky podpoře farmaceutických společností se v USA už 20 let v říjnu uskutečňuje celostátní Národní den screeningu deprese, kdy podobné online i reálné testy


zdravotnická organizace spočítala, že většina patentovaných léčiv se prodává za 20 až 100x vyšší cenu, než čítají jejich nejvyšší možné výrobní náklady, není divu, že lepší byznys si můžeme představit jen velmi těžko.

AËVËÜEM JE PROBLÉM? Nebylo by to samo o sobě nic tak hrozného, kdyby to skutečně fungovalo oboustranně. Jenže zatímco farmaceutické koncerny vykazují větší a větší zisky, epidemie deprese se šíří dál. Přestože se výrobcům antidepresiv podařilo přesvědčit téměř celý svět o tom, že klinická deprese má genetické příčiny, užívání antidepresiv zlepšuje stav zhruba 50 % pacientů. A z pohledu lékaře je 50% úspěšnost ostudou. Občas se někdo, jako třeba psychiatrička s pětadvacetiletou praxí dr. Jeanne Bramhallová, odváží vyslovit, že je to tedy možná

90. LÉTA – BOOM

54

151Ë% 2001 PROZACOVÝ NÁROD

1/6

OËProzacu vzniká dokonce ŏlm podle úspçšného románu Elizabeth Wurtzelové. Je to autobiograŏcký ŏlm oËmladé ženç, která prochází psychiatrickou léÝbou. Režie: Erik Skjoldbjærg

9

Hraje: Christina Ricci, Anne Hecheová, Michelle Williamsová, Jason Biggs, Jonathan Rhys Meyers, Lou Reed aj.

milionĶ uživatelĶ

„PROZAC MĵŽE POMOCT LIDEM PěI KRÁTKODOBÉ DEPRESI. JE ALE SPOUSTA LIDÍ, KTEěÍ HO UŽÍVAJÍ LÉTA. TI SVOJI DEPRESI NIKDY NEVYěEŠÍ.“

MILIONĵ LIDÍ NAËSVæTæ BERE PROZAC

JIM CARREY

1991

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2001

<

Vyrábí se tekutý prozacový sirup sËpeprmintovou pĜíchutí

milionĶ uživatelĶ

ZE ZISKU SPOLEÜNOSTI ELI LILLY VYDæLAL PROZAC

napsala vv jednom je ze svých článků. „Je pro mě také ve velmi těžké potlačit pocit znechucení z naší vládní politiky řízené korporacemi, kdy zzdravotní pojišťovny s nadšením platí za re za recepty na Prozac (a tím pomáhají svým kamarádům v Big Pharma), ale neposkytují nepos zdravé potraviny pro pacienty se zjevnými výživovými problémy,“ pokračuje v  palbě. Nutno dodat, že pokraču dr. Bramhallová v roce 2002 emigrovala dr. Bram „z politických důvodů“ na Nový Zéland. „z politic Třicet let před ní napsal slavný psychiatr a aut a autor knih Mýtus o duševní chorobě aa Manufaktura M na šílenství Thomas Szasz: „Dle „D mého názoru mentální zdraví Američanů ve smyslu duševní pohody Američa nemůže být zlepšeno slogany a léčivy, ale jen omezením moci institucionalizované psychiatrie.“

1995–1999 DæTI

24

25Ë%

LIDÍ VEËVYSPæLÉM SVæTæ SE PRÝ VËŽIVOTæ POTKÁ SËDEPRESÍ

něco jiného než geneticky zděděná „biochemická nerovnováha“, co způsobuje masovou depresi. Dalším jejím argumentem je fakt, že přestože lidská a šimpanzí DNA je z 99 % totožná, šimpanzi ani žádní jiní savci geneticky způsobenou depresi neznají. A co tedy tuto „depresivní epidemii“ způsobuje? Podle zkušeností z  praxe dr.  Bramhallové to mimo jiné může být nekvalitní strava, pasivní životní styl, znečištěné prostředí a jakási občanská vykořeněnost, absence komunitního života a pocitu, že někam patříte. „Naneštěstí, většina vyzkumů ohledně deprese je v USA placena farmaceutickými společnostmi, které samozřejmě nemají žádný zájem na tom, zkoumat ‚nemedicínské‘ faktory, které mohou spouštět nebo zvyšovat míru deprese,“

OËTOLIK PROCENT VZROSTL ZAËPOUHÉ ÜTYěI ROKY POÜET AMERICKÝCH DæTÍ VEËVæKU 7–12 LET, KTERÉ BRALY ANTIDEPRESIVA

580Ë%

OËTOLIK VÍC BYLO TAKOVÝCH DæTÍ POD 6 LET

Došlo iËnaËzvíĜátka. Antidepresiva dnes dostávají psi, koÝky, papoušci aËZOO veËskotském Edinburghu jimi zkusila léÝit medvçdici Mercedes. OËPROZACU SE ZPÍVÁ Rapper Vanilla Ice nazval roku 1998 píseĎ naËsvém comebackovém albu Hard to Swallow jednoduše Prozac. Zpíval oËnçm trošku zmatenç jako oËnabuzovaÝi místo oËléku, který má uklidĎovat. Protože Vanilla se léÝil najednou jak zËdeprese, tak zËporuch pozornosti, pravdçpodobnç se prostç seknul vËtabletkách.

POËPROZACU Patent naËProzac vypršel roku 2001. SpoleÝnost Eli Lilly & Co. vçĜí, že podobný úspçch zažije sËpĜípravkem nazvaným Cymbalta. Cymbalta je lék proti bolesti aËproti depresi zároveĎ. Výsledek je zatím neznámý. ZAÜNE NæKDY NæKDO NAËDEPRESI KONEÜNæ PěEDEPISOVAT ÜOKOLÁDU?

21


TÉMA

CO VÁS ROZPLÁÜE Naskočí vám toƾ určƚē celá Œada. Válečná dramƘa, nenaplnēné lásky, pŒíbēDž CHUDÝCH, POST IŽENÝCH, DEPRSEIVNÍCH, OSAMëLÝCH, ŠÍLENÝCH, SMUTNÝCH cǃdých sirƗkŠ... Jenže to je ještē všechno čajíček. Než si pustíte následující ƈlmy, desky nebo pŒečtete tyhle knížky, posbíreƛe a zamknēte radēJI VŠEChny ostré pŒedmēty ze své domácnosti, pro jisǵu pŒideƛe i prádelní šŋŠry a tkaničky a klíč deƛe sousedŠm. Tohle ǵiž není žeBĠÍåEK Ubrečených dojákŠ typu Ocelové magnólie, ale seznam DëL, která vám zruinují ne den, ale týden, a pokud o tom ještē pocDžbujete, pak vás pŒesvēdčí, že živƗ NA Zemi je pŒehlídkou zouƃlství a bolesti. STUPEč DEPRESIVNOSTI

POUŽITÍ

1. Lehká melancholie, nostalgie, zasnçní.

Užívejte podle návodu.

2. Smutek, vlhko vËoÝích, zaĨaté zuby.

Filmy konzumujte poËjídle, vËtemnu aËpĜi pokojové teplotç.

3. HrĶza ze stavu svçta.

PĜípadné vyšší dávky konzultujte sËlékaĜem.

4. Ztráta smyslu, osamçlost, prázdnota.

Kontraindikace: všechny.

5. Nekontrolovatelný existenciální dçs.

ChraĎte pĜed lidmi.

22


NIRVANA – IN UTERO, 1993 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 3x mçsíÝnç Láska jako spojení dvou parazitĶ, žijících zËodpadĶ druhého. PupeÝní šĎĶra jako katovská smyÝka. PíseĎ sË názvem Znásilni mç. Je sËpodivem, že Kurtu Cobainovi poËtomhle preventivnç nesebrali iËtkaniÝky odËbot, natož brokovnici.

LILJA 4-EVER, 2002

MILLION DOLLAR BABY, 2004 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 3x zaË10 let To, co Clint Eastwood popsal jako ŏlm oËamerickém snu, donutilo Andrewa Sarisse zËThe New York Observer napsat: Žádný ŏlm, kam až má pamçĨ sahá, mç nezanechal veËvçtší depresi než Million Dollar Baby. Pokud ještç nepláÝete, vzpomeĎte si naËscénu, kdy ochrnutá Maggie Ĝíká své chamtivé rodinç, aby jí zmizela zËoÝí, nebo naËto, jak si stále znovu prokousává jazyk veËsnaze vykrvácet aËukonÝit své trápení. Nebo naËto, jak pláÝe sám velký Clint.

HOSTÉ VEÜEěE PÁNæ, 1962 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: Nikdy Ano, Ingmar Bergman. Drama naËtéma víra aËpochybnosti, klasický pĜíklad skandinávské mizérie. NaËbohoslužbu kËotci Thomasovi se sejde hrstka vçĜících, kterým nemá duchovní, zhrzený smrtí své ženy, stejnç co nabídnout. RybáĜ, který má obavy zËatomových zbraní, se pastorovi svçĜí, že nevidí vËživotç žádný smysl. AËotec Thomas souhlasí. AËtak nebohý rybáĜ nepokrÝí rameny aËneodejde doËhospody naËpár panákĶ, ale protože je Švéd, jde aËustĜelí si hlavu.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x zaËživot VËbývalém SSSR žije šestnáctiletá Lilja, která vidí svou budoucnost vËbrzkém stçhování doËUSA. Bohužel její matka odjede sama aËnechá dceru osudu. Lilja se zaÝne živit jako prostitutka aËpotká Andreje, který jí slíbí pro zmçnu cestu doËŠvédska, kde má najít domov iËpráci. Tam ji ale samozĜejmç neÝeká ani karavan naËbĜehu jezera, ani práce vËtovárnç naËVolvo... WILLIAM GOLDING: PÁN MUCH, 1954 TONI MORRISONOVÁ: VELMI MODRÉ OÜI, 1970 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 2x zaËživot

NEVIL SHUTE: NAËPLÁŽI, 1957 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 2x zaË10 let Post-apokalyptická novela pojednává oËtom, co zbylo zËlidské rasy poËskonÝení III. svçtové války. Dny lidstva jsou seÝteny, radiace zËglobálního nukleárního holocaustu se nezadržitelnç šíĜí aËnikde žádný hrdina, který by zachránil situaci.

Nositelka Nobelovy ceny vypráví prostĜednictvím jedenáctileté Ýernošské dívky oËpĜedem prohraném zápase amerických ÝernochĶ oËmísto naËslunci aËuznání vËbílém svçtç. Ukazuje, jak hluboce je vËpotomcích otrokĶ zakoĜençno nízké sebevçdomí aËfrustrace zËvlastní barvy kĶže.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: PĜed volbami

ELIE WIESEL: NOC, 1958

Románová prvotina dalšího nositele Nobelovky vypráví alegorický pĜíbçh oËskupinç chlapcĶ, kteĜí se naËpustém ostrovç pokoušejí vybudovat demokratickou spoleÝnost. AËselhávají. Individuální prospçch vítçzí nad obecným blahem, tyranie nad svobodou, fanatismus nad rozumem, násilí nad spravedlností.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 2x celkem Autobiograŏcké svçdectví oËŽidech deportovaných zËautorovy rodné obce –Ërumunského Sighetu – doËOsvçtimi. Jan Jandourek oËknize vËroce 1999 napsal: Ani americké katastroŏcké horory natoÝené zaËpoužití psychologických aËtechnických trikĶ nedosahují pĜes veškerou fantastiÝnost tak dçsivého úÝinku jako WieselĶv suchý popis skuteÝných událostí.

AYN RANDOVÁ: SEHNUTÝ ATLAS, 1957 StupeĎ depky: 4 | Dávkování: 1x zaËživot Kontroverzní obhajoba kapitalismu, egoismu aËĜeÝeno slovy autorky „zdravého rozumu“, by mçla vËletošním roce vyjít poprvé vËÝeském pĜekladu vËnakladatelství DokoĜán.

23


SPIRITUALIZED – LET IT COME DOWN, 2001

GEORGE ORWELL: 1984 TANEC VËTEMNOTÁCH, 2000

StupeĎ depky: 4 | Dávkování: 2 x dennç DevadesátiÝlenný orchestr aËchorálový sbor vË pozadí vyspejsovaných rockerĶ sténajících temné verše oËutrpení, drogách aËutrpení zË drog.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1 x roÝnç

SILNICE, 1954 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: ObÝas Federico Fellini rozvíjí šílený pĜíbçh, vËnçmž Anthony Quinn hraje hrubého cirkusového siláka, který koupí duševnç omezené devÝe odËzbídaÝené matky. PĜes její totální oddanost sËní nakládá sËnçhou, jakou vçnujete starým ponožkám. Fakt, že je doËní veËskuteÝnosti zamilovaný, dçlá dílo ještç více srdcervoucím.

UpĜímnç, kde zaÝít? Björk sËdechberoucím mistrovstvím hraje chudou aËosamçlou Ýeskou imigrantku, která dĜe jako kĶĎ, aby synovi zaplatila operaci, která ho má ochránit pĜed dçdiÝnou chorobou, která už ji samu témçĜ pĜipravila oËzrak. Její jedinou útçchou vËtomhle srabu je pĜedstírat, že všechno kolem ní je nablýskaný hollywoodský muzikál. IËtato iluze se ovšem rozpadne, když je kĜivç obvinçna zËkrádeže, vraždy aËkomunistického smýšlení aËnáslednç obçšena.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 3x poËsobç Orwellovu vizi svçta kontrolovaného Velkým bratrem není tĜeba vËnašich zemçpisných šíĜkách moc pĜedstavovat. Novela oËtyranii Strany aËjejí totalitní ideologii je prý depresivní pĜedevším proto, že iËdnes existují naËsvçtç miliony lidí, kteĜí tuto realitu žijí.

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS –ËYOUR FUNERAL… MY TRIAL, 1986 StupeĎ depky: 4 | Dávkování: 2x dennç Své Ýtvrté album nahrával Nick Cave uprostĜed nejhorších závisláckých stavĶ, které ho vyslaly naËcestu doËpekla (tçžko Ĝíct, jestli se odsud vrátil zpçt). NejoptimistiÝtçjší písniÝka zËcelé desky je duet sËKylie Minogue, kde se zpívá oËtom, jak milý rozbije své lásce hlavu cihlou aËnaËhrob jí vysází divoké rĶže.

SYLVIA PLATHOVÁ: POD SKLENæNÝM ZVONEM, 1953 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 3x zaËživot

LEAVING LAS VEGAS, 1995 StupeĎ depky: 3 | Dávkování: 2x roÝnç MĶže být nçco depresivnçjšího než sledovat nadaného herce aËnerozpovykovanou celebritu, jakou je Nicolas Cage, jak mrhá svým Ýasem aËtalentem naËblbosti typu NebezpeÝný cíl? Ano, mĶže: sledovat Nicolase Cage, jak zužitkovává svĶj Ýas aËtalent jakožto vyhoĜelý spisovatel beznadçjnç se upíjející kËsmrti, zatímco Elisabeth Shue vËroli okouzlující prostitutky, nemajíc žádnou moc ho zachránit, tomu nešĨastnç pĜihlíží.

PĜíbçh nçkolika mçsícĶ, veËkterých se hlavní hrdinka Esther Greenwoodová zblázní aËvyléÝí. VeËsvém jediném románu americká básníĜka mistrnç skicuje Ĝady epizodních postav, pĜedkládá bezprostĜední aËironický pohled naËtémata ženská iËpsychiatrická aËvykresluje trýzeĎ, jakou mĶže zakusit Ýlovçk obklopený blahobytem, dçs, jaký mĶže vzbudit pohled zËvýšky úspçchu doËpropasti selhání, aËtaké zoufalství zËnemožnosti podçlit se sËkýmkoli oËtyto pocity.

HROB SVæTLUŠEK, 1988 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: Nikdy MuÝivý animák oËdvou osiĜelých sourozencích, kteĜí se snaží pĜežít vËruinách pováleÝného Japonska. Dçtem se podaĜí najít pĜístĜeší, ale trpí nedostatkem jídla. Pçtiletá Secuko zemĜe naËpodvýživu aËjejí starší bratr ji musí zpopelnit.

REQUIEM ZAËSEN, 2000 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x zaËživot Aronofskyho kronika zdevastovaných životĶ toÝících se vËkruhu beznadçje aËbezmoci je ojedinçlé anti-antidepresivum. Nikdy víc.


THE CURE – PORNOGRAPHY, 1982 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 4x mçsíÝnç Deska, které se veÝer pokloní každý správný goth. První album zË„trilogie zkázy“, vËníž následovaly neménç depkoidní aËvampýĜí estetikou nasáklé opusy Disintegration aËBloodŐowers. Vše Ĝekne hned první verš: Nevadí, když všichni zemĜeme.

THOMAS HARDY: NEBLAHÝ JUDA, 1895 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: Stránka roÝnç

21 GRAMĵ, 2003

Dçsivý obraz anglické spoleÝnosti naËkonci pĜedminulého století patĜí dnes kËpĜedním dílĶm svçtové literatury. PĜíbçh mladíka, sirotka prostého pĶvodu, který touží poËvzdçlání, ale spoleÝnost mu ho odmítá dát, popudil vËÝase svého prvního vydání wakeŏeldského biskupa natolik, že knihu demonstrativnç spálil.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x zaËstoletí

JOHN STEINBECK: HROZNY HNæVU, 1939

Sean Penn iËNaomi Wattsová jsou oba mistry vËrolích zrançných nešĨastníkĶ, co nesou všechnu tíhu svçta. Mohli by se tĜeba Ĝíznout oËpapír, aËvy byste stejnç breÝeli jak želvy. Takže když je Sean Penn nevyléÝitelnç nemocný matematik uvçznçný vËpasti nefungujícího manželství aËNaomi Wattsová jakožto bývalá feĨaÝka oplakává mrtvého manžela aËdçti, nemĶže se stát nic jiného, než že se doËsvých soukromých pekel propadnete iËvy.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: PoËkapkách

KONæ SE TAKÉ STěÍLEJÍ, 1969

Jednou zËnejvýznamnçjších knih 20. století je pĶsobivý román oËživotç rodiny oklahomského farmáĜe Toma Joada. Krach naËburze zpĶsobí, že tisíce farmáĜĶ jsou doslova vyhozeny ze svých domovĶ, protože nedokážou splácet své dluhy. Opouštçjí rodnou Oklahomu aËmíĜí doËKalifornie, která je pro nç zaslíbenou zemí. Má to ale jeden háÝek. Nikdo je tam nechce...

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 2x zaËživot

EELS – ELECTRO – SHOCK BLUES, 1998 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x dennç CORMAC MCCARTHY: CESTA, 2006 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: VĶbec

THE SMITHS – MEAT IS MURDER, 1985 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x zaË10 let AngliÝtí indie rockeĜi zpívají doËzvonivých kytar oËzneužívání dçtí, zamordovaných zvíĜátkách, dalším zneužívání dçtí aËoËtom, jak snadné je pĜijít naËpouti kËnoži vËzádech.

Svçtem sežehnutým neznámou katastrofou se plouží otec sËchlapcem aËvšechno, co mají, jsou jen zbytky civilizace vËpodobç konzerv aËposlední coly zËnefunkÝního automatu vËnákupním vozíku. Cestují apokalyptickou krajinou plnou nejrĶznçjších nástrah. Nejhorší jsou pochopitelnç ostatní pĜeživší lidé. Cílem poutníkĶ je moĜské pobĜeží, ale iËtam se samozĜejmç ukáže, že nadçje už neexistuje.

Tahle deska vznikla poté, co frontmanovi kapely Marku Everettovi zemĜela matka aËsestra spáchala sebevraždu. PĜedstavu oËjejí náladç si Ýlovçk utvoĜí iËpouhým pĜeÝtením seznamu písniÝek: Elizabeth naËpodlaze koupelny, Cesta naËpohĜeb (Ýást I.), Rakovina naËlék, MĶj sestup kË šílenství atd.

Vysoce depresivní snímek situovaný doËÝasĶ Velké hospodáĜské krize se soustĜedí naËjednu zËnejvíce ponižujících lidských kratochvílí své doby. TaneÝní maraton má být veselým rozptýlením odËzlých ÝasĶ, nicménç se rychle zmçní vËdçsivou podívanou, kdy soutçžící, zoufale toužící poËnevelké Ýástce pro vítçze, tanÝí, dokud nepadnou Ýi dokonce nezemĜou vyÝerpáním – vše kËpotçšení platícího obecenstva. Dnešní reality show jsou proti tomuhle jen odvar.

25


TÉMA

JAK NA TO START

VeËŏlmech vypadá sebevražda jednoduše. VeËskuteÝnosti je to složitý, bolestivý aËnespolehlivý proces. Mrknçte naËnašeho prĶvodce aËvçĜíme, že si to rozmyslíte.

VADÍ VÁM KREV?

Ano

Ano

MÁTE AUTO?

Ne

Ne

Úmyslná bouraÝka: Jde oËhodnç nespolehlivý zpĶsob, jak odejít ze svçta. Statistika zËlet 1993–2003 dávala jen tĜetinovou šanci naËdokonání, sËÝím dál tím lepšími bezpeÝnostními prvky montovanými doËaut to Ýíslo dál rychle klesá.

Ano

Vykrvácení: Dobrovolnç se Ĝíznout tak, aby Ýlovçk vykrvácel, je skoro nemožné. Bolest aËpohled naËvlastní krev pravdçpodobnç pĜinutí iËnejvçtšího zoufalce sáhnout poËtelefonu aËvytoÝit záchranku (podle statistik konÝí „úspçšnç“ pouze asi 2Ë% pokusĶ). DoËkonce to dokázali dotáhnout jen japonští samurajové, aËiËtçm asistoval pomocník sËmeÝem, který jim poËpár vteĜinách pomohl švihem obouruÝ pĜes krk.

CO POTĠEBUJE TE, ABYSTE PĠEŽILI SEBEVRAŽDU

26

Obçšení: Vypadá to snadnç, ale veËskuteÝnosti jde snad oËnejhorší možnost (sËvýjimkou sebeupálení). Umçní rychle aËbezbolestnç obçsit Ýlovçka vyžaduje roky praxe, správné náĜadí aËkati pro to platívali zaËvážené Ĝemeslníky. Zpackané vçšení patĜí kËnejtrýznivçjším zpĶsobĶm smrti, mĶže trvat iËnçkolik desítek minut, bçhem kterých si to navíc dotyÝný viselec mĶže jen tçžko rozmyslet.

Výfukové plyny: SËdnešními ekologickými katalyzátory naËmotorech to není tak snadné, jak to bývalo. SËnejvçtší pravdçpodobností skonÝí pokus odejít ze svçta jen popálenými plícemi aËpoškozeným zrakem.

MILÉHO PÁNA, KTERÝ ŽIJE UËÚTESU Pravdçpodobnç vËkaždé zemi existuje místo populární mezi sebevrahy. UËnás je to Macocha, vËSan Franciscu Golden Gate Bridge, vËAustrálii je to místo zvané prostç The Gap (Propast). KËútesu nad pĜístavem vËSydney se sjíždçjí zoufalí lidé už od nepamçti. To, že si to více než 160 zËnich rozmyslelo, je jednak zásluhou krásného výhledu naËoceán, aËpak také muže jménem Don Ritchie, který uËPropasti žije. Don je zdatný osmdesátník, který tráví dny

CHCETE UMěÍT ZAËJÍZDY?

Ne Ano

Ne

Ano

CHCETE, ABY VÁS NAŠLI VËAUTæ?

MÁTE PEVNÝ PROVAZ?

naËverandç sËdalekohledem aËpozoruje, jestli nçkdo nemíĜí kËzábradlí. Bçhem své dlouholeté praxe si prý vypçstoval instinktivní metodu, jak promluvit nešĨastníkovi doËduše aËvrátit ho zpátky nohama naËzem (doslova). VËroce 2010 mu zaËto udçlili titul Ýestného obÝana Sydney. NejhezÝí naËcelém pĜíbçhu je, že Don není vËroli strážného andçla sám. TĜeba vËJaponsku nçco podobného dçlá pan Jukio Šige. Nejenže rozmlouvá sebevrahĶm jejich úmysly, ale navíc jim radí sËproblémy aËpomáhá najít práci.

Ne

ŠTæNæ David Sharpe je veterán US Army, který naËstresy ze služby veËváleÝném letectvu aplikoval domácí léÝbu šnapsem aËtluÝením pçstí doËzdi. Jednoho dne, kdy už to prý nešlo dál, vzal David služební pistoli, zavĜel oÝi a... ucítil, že mu nçkdo olízl ucho. Když oÝi otevĜel, zjistil, že to nebyl andçl strážný sËplnýma rukama práce, ale štçnç jménem Cheyenne, které si pĜed pár týdny pĜinesl zËútulku. David si nejenže rozmyslel sebevraždu, ale založil nadaci C4H (Companions for Heroes – SpoleÝníci pro hrdiny).


StĜelná zbraĎ: Jeden zËnejÝastçjších zpĶsobĶ, který ale Ýasto konÝí hroznç, nicménç ne smrtelnç. Tçžko si pĜedstavit, že životní problémy Ýlovçk vyĜeší tím, že si ustĜelí obliÝej aËstráví zbytek života slepý, nçmý aËodkázaný naËtekutou výživu.

Ano Prášky: Zaprvé je složité poĜídit dostateÝné množství vhodných práškĶ. Zadruhé, iËkdyž spolykáte pĶl kila pilulí aËzapijete je vodkou, sËnejvçtší pravdçpodobností usnete, vaše tçlo vËbezvçdomí nakopne ochranný mechanismus aËvšechno nepatĜiÝné vyklopí zpátky. Nakonec vás najdou vËkaluži zvratkĶ, pravdçpodobnç sËnçjakým trvalým následkem vËpodobç poškozeného mozku.

Utopení: Další velmi bolestivá aËnepĜíjemná záležitost. Lidé, kteĜí ho pĜežili, hovoĜí oËzáchvatech paniky, instinktivním boji proti reŐexivnímu nadechnutí, muÝivé bolesti zËplic plných vody... Navíc pĜi ztrátç vçdomí má tçlo tendenci vyplavat aËbýt zachránçno. Dlouhodobý pobyt pod vodou vede kËpoškození mozku aËdoživotnímu pobytu naËpĜístrojích.

Skok zvysoka: Pomçrnç spolehlivá metoda, pokud je kËdispozici dostateÝnç vysoký skok. Lidské tçlo je ale pomçrnç odolný mechanismus aËdokáže pĜežít neÝekané. Hrozí tedy opçt reálné riziko pĜežití aËdlouhého dožívání vËparalyzovaném stavu.

MÁTE SE ÜÍM PICNOUT? Ne Ne

BOJÍTE SE VÝŠEK? Ano

Ne

Ne

Ano

UMÍTE PLAVAT?

Ano

VADÍ VÁM MEDIKAMENTY?

ŠħASTNOU RUKU Pçtapadesátiletý major britské armády nemçl štçnç, které by mu mohlo olíznout ucho, takže se poËnçkolika letech intenzivního pití aËdepresivních záchvatĶ jednoho dne peÝlivç oblékl, uÝesal aËprostĜelil si hlavu služebním revolverem. OËnçco pozdçji ho našla manželka, jak vËkuchyni vaĜí snídani aËzËobou spánkĶ mu crÝí krev. VËnemocnici zjistili, že kromç toho, že nechápe, co se sËním stalo, není sËveteránem vĶbec nic vËnepoĜádku aËpoËnçkolika týdnech

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

léÝby ho propustili domĶ. Jako vedlejší úÝinek radikálního chirurgického zákroku se bývalý voják zbavil depresí iËzávislosti naËalkoholu aËdožil zbytek života jako veselý pán. Bizarní pĜíhoda se nestala jen jemu. VËroce 1988 byl vËlékaĜském Ýasopise Physician Weekly popsán pĜípad, kdy nezdaĜená sebevražda vyléÝila muže zËobsesivní poruchy chování. ZËdeprese se výstĜelem vyléÝila iË45letá vdova zËamerického Maine. Ta si naËto bohužel vzala brokovnici, takže jí pak museli plastiÝtí chirurgové vymodelovat nový obliÝej.

Skok pod nçco: Nehledç naËopçtovnou možnost pĜežití aËparalyzovaného dožití je tato metoda silnç bezohledná vĶÝi nedobrovolným úÝastníkĶm. SkoÝíte pod vlak aËjeho ĜidiÝ vás bude mít naËsvçdomí. SkoÝíte pod auto aËkromç vás to odnesou jeho pasažéĜi.

DOJÁK Darrell McDaniels (znáte ho spíš pod pĜezdívkou DMC) je asi poslední Ýlovçk, kterého byste podezĜívali ze sebevražedných nálad. KoneckoncĶ, když jste rapper slavného tria Run DMC, prodáváte platinové desky aËkËVánocĶm si dáte pod stromeÝek Ĝecký ostrov, nemçli byste mít problém najít aspoĎ nçjaký smysl života. VËroce 1997 se ale DMC propadal doËÝím dál tím hlubších depresí aËpoËnávratu zËevropského turné se rozhodl se vším skoncovat. PĜi cestç

ZKUSTE TOHLE: Jestli vážnç uvažujete oËtom to zabalit, zavolejte kdykoliv naËÝíslo

222Ë580Ë697.

zËletištç uslyšel vËautorádiu dojemnou píseĎ Angel odËzpçvaÝky Sarah McLachlanové (pozdçji byla použita naËreklamu kampanç naËpomoc týraným zvíĜátkĶm) aËnalezl vËní duševní mír. Pozdçji se se Sarah osobnç setkal, zjistil, že oba vyrostli uËadoptivních rodiÝĶ aËže jen díky tomu dosáhl všech svých životních úspçchĶ (vÝetnç toho, že pomocí hitu Walk This Way resuscitoval Aerosmith). DMC založil nadaci naËpomoc opuštçným dçtem aËse Sarah nazpíval verzi Cat’s in the Cradle sËnázvem Just Like Me.

<

27


TÉMA SKANDINÁVSKÁ DRSNÁ ŠKOLKA

Svçt je dneska posedlý severskými detektivkami aËthrillery. Uvidíme, jak dlouho tahle ostrá móda vydrží, každopádnç jestli si ji chcete zkusit, Ýtçte následující jména: Stieg Larsson LARS VON TRIER

Lars Kepler

Dánský režisér. Už vËdçtství se zúÝastnil nçkolika nudistických táborĶ. Jméno svého pravého otce se dozvçdçl odËmatky ležící naËsmrtelné posteli. Není divu, že natoÝil ŏlmy jako Prolomit vlny (1996), Tanec vËtemnotách (2000), Dogville (2003), Manderlay (2005), Antikrist (2009) nebo Melancholia (2011).

Jo Nesbø Jussi Adler-Olsen Mons Kallentoft Åsa Larssonová Henning Mankell Karin Fossumová Johan Theorin Torsten Pettersson Ake Edwardson Yrsa Sigurdardóttir Jens Lapidus

RECEPTY ZEËSEVERU Švédové, Finové, Dánové aËNorové mají málo sluníÝka. Jeden by soudil, že pĶjde oËnejdepresivnçjší národy naËsvçtç. Svçte, div se, všechno je složitçjší.

28

Skandinávci mají v duševní hygieně trochu hokej. Když se zajedete na sever podívat, najdete tam naklizené ulice plné vysmátých lidí, kteří si ujíždějí maximálně na biopotravinách. Kriminalita se oproti zbytku světa pohybuje silně pod průměrem a žebříčky nejspokojenějších národů světa jsou zajímavé až od pátého místa dolů, protože medaile si mezi sebou prohazují seveřané. Na druhou stranu se každý třetí z těchto šťastlivců někdy v životě léčil z deprese. Vztahy mezi nimi ovládá těžký individualismus, kde každý hraje sám za sebe. Navíc je severská popkultura prolezlá pokérovanými slečnami, co mydlí nacistické miliardáře, staříky hrajícími šachy se smrťákem

a zbožňovaný Lars von Trier dokáže propašovat podřezávání žil i do komedie.

HODNÁ SPOLEÜNOST JE ZLÁ Profesorka skandinávské literatury a kultury Linda Ruggová tvrdí, že důvody skandinávské rozpolcenosti vězí v pojetí světa. Když vezmete například tak populární severskou detektivku, zjistíte, že je stavěná přesně obráceně než klasická americká a anglická škola. V té je společnost ve své podstatě dobrá a síly zla představuje nějaké velmi zkažené individuum. Když ho hrdina v závěrečné scéně zastřelí a následně probodne vidlemi (padouši zpravidla první smrt přežívají), je


SLUNCE VËUŠI Pro boj proti sezónní depresi způsobené nedostatkem světla vymysleli Skandinávci světelného walkmana. Namísto sluchátek vám do uší našroubují speciální žárovky, které svítí přímo do mozku a kromě povzbuzujících účinků prý pomáhají překonat změny biorytmů při přeletu několika časových pásem. Aspoň to tvrdí helsinská letecká společnost Finnair.

všechno zachráněno. Skandinávci na to jdou naopak. V jejich knihách a filmech pochází zlo ze společnosti nebo z celé podstaty světa. Kladní hrdinové se tedy pachtí celkem zbytečně a smrt záporáků nic neřeší, protože oni sami jsou vlastně jen obětí zvrhlého systému. K tomu je ještě potřeba připočíst fakt, že nejúspěšnější skandinávští autoři, od průkopníků severské detektivky Sjöwalla & Wahlöö až po Stiega Larssona, pocházejí z radikálně doleva zaměřených kruhů a jako takoví mají ve zvyku malovat společnost o něco prohnilejší, než ve skutečnosti je. Proto se jeden nemůže divit, že asociální punkerka Lisbeth Salanderová vystupuje v roli kladné postavy, ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

kdežto státní aparát od policie přes vychovatele v domovech mládeže až po doktory a sociální pracovníky je plný nejhorších úchylů.

BOJ ZAËOPTIMISMUS V zemích, kde se na vás z filmů a knih valí koncentrovaná deprese a kde šest měsíců poznáte poledne od půlnoci jen podle otevřených obchodů, si lidé vypěstovali spoustu způsobů, jak si neustřelit hlavu. O světelných lázních, kde pacienti leží pod supersvítivými zářivkami, jste asi slyšeli. Letecká společnost Finnair dokonce nabízí pasažérům v byznys třídě světelný walkman, který si můžete prohlédnout na fotce nad tímto textem. Boji proti

špatné náladě si seveřané uzpůsobili i životní styl. Třeba v Dánsku se razí fungování podle principu „hygge“, což zhruba přeloženo znamená „udělej si ze všeho večírek“. Když už musíš sedět v kanceláři, tak se aspoň oblož kytkami a zapal si voňavou svíčku. Když tě večer čeká dřez neumytého nádobí, tak si k tomu otevři láhev vína a pusť si muziku. Jelikož jsou v žebříčcích států s největším počtem sebevražd Skandinávci hluboko za námi (kromě Finska, kde se hodně chlastá), zdá se, že to funguje. A kdo ještě podezřívá seveřany, že berou boj s depresemi na lehkou váhu, by měl vědět, že takové Dánsko bylo první zemí, která před čtyřiceti lety zlegalizovala pornografii.

< 29


ŠMRNC

Postel Vrstvené hedvábné šaty. Systém saténových páskĶ dovoluje šaty libovolnç tvarovat

30


DEPRESE MÁNIE

NerozluÝnou kámoškou depky bývá její opak, mánie. Takže aby nám všem z toho depresivního Ýtení nehráblo, máme tady manickou módu. Fotil: Michael Kratochvíl Oblékala: Petra Pluháčková Líčila: Kačenka Lorencová Modelem stála: Pavla Kratochvílová Zařídila: Lenka Ciznerová

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


ŠMRNC

PĜejídání Kožich sËplastovou pláštçnkou

32


Ilustrace: Rubyetc

Hadry mē nerozveselí

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


34

Asi mi praskne hlava

Ilustrace: Rubyetc

Ĺ MRNC


PauziÝka Košilové šaty sËplisé, bavlna Stránky návrháĜky: www.petrapluhackova.cz

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


POKEC

36


Si fu nebo nejsi fu? George Hušek je jeden z mála Čechů, kteří můžou opravdu používat mistrovský titul „sifu“. Díky kung-fu si vyléčil napůl ochrnutou ruku a přesto, že se umí prát jako málokdo, překypuje klidem a vyrovnaností. I když byste to při jeho životních osudech nečekali. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37


POKEC

P

říběh, jak jste se skrze emigraci dostal ke kung-fu, by vydal na filmový scénář... Pozor, já neemigroval, na to slovo jsem docela háklivý. Emigrovat znamená dojít si na úřad, vyplnit papír a nechat se odeskortovat do Vídně na náměstí. My, kteří jsme nemohli emigrovat, jsme se do Rakouska museli stříhat přes dráty. Proč jste z Rakouska zamířil do USA? Řekl jsem si, že ze Států do Evropy můžu vždycky, kdežto naopak to nebude tak snadné. To byla sice pravda, ale první rok a půl jsem se každý den kopal do zadku, že jsem v Evropě nezůstal. Zlomilo se to, až když jsem se přestěhoval do Kalifornie. Tam byla spousta přistěhovalců a nebyl problém mezi ně zapadnout. V Kalifornii jste se dostal k bojovým uměním. Proč jste s nimi vůbec začal? Na demonstraci v Praze roku 1969 mi milicionáři prostřelili hrudník a od následného zatčení mě zachránil neznámý dobrodinec, co mě odvezl do nemocnice na kraj Prahy. Zraněné v nemocnicích v centru brala policie. Do USA jsem přijel v příšerné fyzické kondici. Kvůli následkům zranění jsem měl částečně ochrnutou ruku a věděl jsem,

Náš fotograf tvrdí, že úplně rovně vyfotil, jak Jiří Hušek předvádí stoj šikmý

38


že se sebou musím něco dělat. Přes ulici jsem měl tělocvičnu, na které bylo napsáno kung-fu, tak jsem tam zašel. Říkal jsem si, že Číňani, kteří cvičí už pár tisíc let, by mohli vědět, jak na to. Předpokládám, že v Česku tehdy nebylo o bojových uměních ani ponětí. Existovaly tu judo a box. A jak jste tedy věděl, co to je kung-fu? Hlavně z kina. Tehdy běžela v Americe vlna kung-fu filmů. Těch klasických od Shaw Brothers, filmy z Bruce Leem. Ty když jsem viděl, tak mi spadla čelist a chtěl jsem něco takového umět. Pořád je obdivujete? Líbí se mi Jet Li. Ten má neskutečně moc nadřeno, odmalička je to hvězda bojových umění, a spousta mistrů mu kvůli tomu předávala své umění. Ze staré školy mám rád Jackie Chana a Sammo Hunga, kteří prošli neuvěřitelně tvrdou školou čínské kung-fu opery. Herci, jako je Van Damme, to jsou opravdu jen herci. Ale ani u Bruce Lee kung-fu skoro nenajdete. Byl to šikovný pouliční rváč, ale kung-fu se vlastně od nikoho neučil. To, že studoval u mistra Yip Mana (pozn.: legendární čínský mistr, vynálezce stylu Wing Chun, o kterém v posledních letech vzniklo několik akčních velkofilmů), to jsou jen legendy. Oni se spřátelili proto, že se Yip Man chtěl naučit západní tance, hlavně tango. A Bruce Lee byl výborný tanečník. Takže se skamarádili a jeden druhého naučil pár pohybů. Když se podíváte na filmy Bruce Leeho, tak poslední, co v nich uvidíte, je Wing Chun. Bruce Lee ale používal vlastní styl Jeet Kune Do, ze kterého čerpá spousta moderních systémů bojového umění. Ty jsou hodně populární, protože vypouštějí to, čemu říkají „rituály“, a vyučují praktický boj. Co si o nich myslíte? Je to asi, jako bych vzal člověka, který nemluví česky, a řekl mu: „Nebudu vás učit abecedu ani gramatiku, to jsou všechno zbytečné blbosti. Začneme rovnou psát básně!“ Jenže ono to tak nefunguje. Až když máte všechna základní pravidla zažitá, tak je můžete zapomenout, začít si třeba vymýšlet vlastní slova, a vaše básně budou dobré. Nejde to ale dělat obráceně.

jeho praktické použití, dost dobře nejde. To si vždycky připomínám, když vidím, kolik lidí cvičí taiči sestavu 24 pohybů. Ta vznikla z klasické sestavy, kterou zpopularizoval Jang Čcheng-fu a která měla pohybů 88. Sám Jang Čcheng-fu přitom vždycky připomínal: „Nic z té sestavy nevynechávejte a nic do ní nepřidávejte. Kdyby to bylo potřeba, tak by to staří mistři už dávno udělali.“ Jenže ta krátká sestava je jednoduchá na výuku i naučení, takže ji cvičí každý druhý. Když ji vidím, tak je to, jako bych se díval na tygra, kterému někdo vytrhal zuby a ustříhal drápy. V Číně se tedy pořád bojová umění cvičí jako systém praktické sebeobrany? Berte to tak, že kdyby dnešní styly nefungovaly v praxi, tak by nám je neměl kdo předat. Ještě učitel mého učitele se ve dvacátých letech v Číně živil jako ozbrojený Když se ale dívám na turnaje bojových doprovod obchodních karaumění, tak málokdo používá techniky van. V ruce kopí, na zádech meč kung-fu nebo karate. Všichni v ringu poska- a kolem pasu řetěz. Když karakují jako boxeři. vanu zastavili banditi, tak se zkuProtože to funguje. Jestli vám stačí umět se silo vyjednat výkupné, a když bylo prát, tak si pověste do garáže pytel z pískem moc vysoké, tak slezli z koní a šli a půl roku do něj bušte. V devadesáti pro- do sebe. A tam se rychle poznalo, centech situací vám to bude stačit, ale neří- jestli váš styl funguje, nebo ne. kejme tomu bojové umění. Zrovna tak žasnu nad lidmi, co se věnují bojovým uměním jako závodnímu sportu, cvičí sestavy na hudbu a na každé vystoupení se převléknou do jiného kostýmu. Dost dobře nechápu, proč ti lidé nejdou rovnou dělat gymnastiku. To je přece krásný sport sám o sobě. Nemusím u něj prznit něco, co vznikalo tři tisíce let. Vy vyučujete taiči, které se často vnímá jako zdravotní gymnastika. Celý systém bojových umění je založený na správných pohybech těla. Každý pohyb je naprosto přirozený, v každém postoji je skrytá síla, každá pozice je ideální pro proudění energie. Čili, pokud cvičíte správně, zdravotní účinky se dostaví jaksi samy od sebe. Nesmí se ovšem zapomínat, že všechny ty pohyby byly vynalezeny pro boj. Takže cvičit bojové umění bez toho, aniž bychom měli na mysli

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

VÍTE, JAK JSME SE BAVILI OËTOM, JAK JE TæŽKÉ NAJÍT UÜITELE, TAK NAJÍT ŽÁKA JE JEŠTæ T掊Í.

>

39


POKEC odjíždět do Kalifornie a po čtyřech letech jsme se dohodli, že se rozejdeme. Nemohl jsem ji tu držet a sám jsem neměl na to začínat v padesáti letech ve Státech znovu od nuly. Uživíte se jen výukou kung-fu? Uživím, ale nedá se to dělat jako byznys. V Písku, kde žiji, učím čtyři žáky. V Praze jich mám asi dvacet. Jak to, že jich nemáte víc? Předpokládal bych, že na vaše lekce by se měly stát fronty... Víte, jak jsme se bavili o tom, jak je těžké najít učitele, tak najít žáka je ještě těžší. Já se s žáky nemůžu vidět jednou za týden od sedmi do půl deváté. Já s nimi potřebuji být v kontaktu, předávat jim filozofii, sledovat, jak fungují v běžném životě. Není tedy pro mě řešením U nás budu těžko hledat učitele podle toho, kolik přežil stát se osobním trenérem bohatých lidí ve fitsoubojů. Existuje způsob, jak zjistit, který je ten pravý? nesscentru. V konfuciánské filozofii se povaDnes je to jednodušší, než to bývalo, protože můžete hležuje za těžký hřích předávat umění lidem, kteří dat reference na internetu. Přesto je to velmi těžké. Většina si ho nezaslouží a poškozovat tím pověst stalidí totiž skončí u „mistrů“, kteří mají největší reklamu, vyurých mistrů. Já sám jsem žákem čují to opravdové, praktické, smrtelné umění a v recepci Pocházel z cirkusácké rodiny a styl Hung Gar svého mistra už čtyřicet let a při mají suši bar. Na lekcích cvičí padesát lidí, takže to učitel se naučil z knihy. Bohužel ta kniha byla v ang- každém rozhodování pamatuji nestíhá a učí za něj instruktoři, kteří cvičí o rok déle než ličtině, kterou on neovládal, takže netušil, jak na to, že se mu při našem příšžáci. Popravdě řečeno se mi málokdy stalo, že bych nemu- se z jedné pozice na obrázku dostane do té tím setkání budu muset podívat sel žáky těchto „mistrů“ učit vše kompletně od začátku. další. s čistým svědomím do očí. Nemá kung-fu nevýhodu, že nemá nějakou stálou Sifu Hladíka si pamatuji. V osmdesátých asociaci a systém hodnocení, jako má karate nebo letech byl hrozně populární. taekwondo? On měl stovky žáků a učil je úplné hovadiny. Já GEORGE Ono je to dáno kulturně. V taekwondu má i ten poslední jsem mu tehdy z legrace psal dopis: „Romane HUŠEK kluk ve vesnické tělocvičně přesně danou pozici v pyra- pozor, v té pozici na straně 54 děláš chybu.“ Držitel mistrovského midě, na jejímž vrcholu je korejský ministr pro taekwondo. Zkrátka, čínská bojová umění u nás nevykrotitulu sifu. Üínským Karate má podobný systém převzatý z vojenské tradice čila zrovna šťastně. První člověk, který sem bojovým umçním Japonska. Číňani se nikdy na ničem nedohodli. Oni ani přivezl opravdové kung-fu, byla v roce 1996 se vçnuje od roku nevědí, kolik mají stylů. Říká se, že čtyři sta, ale to jsou Čaj Chua. Ta je naprosto vynikající, ale zase 1971, od roku 1973 je jen odhady. neuměla česky a podle mě tak trochu narazila žákem mistra Paula A ani v Česku se nemůžete dohodnout? na českou mentalitu. Ona jako tradiční čínský Enga. Založil aËvedl To je těžké. Taiči do Česka oficiálně přinesl Honza Turne- učitel své žáky doslova miluje a mám pocit, KonzervatoĜ bojových ber, který se ho učil hádám tak měsíc, dostal certifikát že to v Česku občas někdo může považovat umçní vËkalifornském z Číny a v Česku založil asi třicet škol a začal učit Zoru Jan- za slabost. V Číně by se jí to nemohlo stát. Santa Cruz. Od roku 1998 dovou. Úroveň nulová. Kung-fu mělo ještě větší smůlu. Tam by měla automaticky obrovský respekt, vyuÝuje bojová umçní To tady začal provozovat samozvaný sifu Roman Hladík. který si zaslouží. vËPraze aËPísku. Vy jste se do Česka vrátil o rok po ní. Proč? www.mantiskungfu.cz Já jsem v USA pracoval, zároveň jsem si doplňoval vzdělání a k tomu všemu jsem trénoval a vyučoval kung-fu. Po letech takového života jsem v devětačtyřiceti letech zatoužil žít někde, kde se můžu aspoň šest hodin denně vyspat. Česko bylo tehdy pro mě ideální. Za dolar jsem dostal čtyřicet korun, zdravotní pojištění stálo čtyři stovky. Bohužel tu manželka vydržela dvě zimy, pak začala od října do dubna

ON MæL STOVKY ŽÁKĵ AËUÜIL JE ÚPLNÉ HOVADINY. JEDNOU JSEM MU ZËLEGRACE NAPSAL DOPIS.

<

40

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Astigmatismus je oční vada způsobená deformovaným zakřivením rohovky. Hlavním příznakem je neostré vidění na blízko i na dálku.

Zatímco vy teď obrátíte list a uvidíte článek normálně, zrakově postiženým dětem to nepomůže. Vy jim však pomoci můžete: dárcovskou SMS ve tvaru DMS LEONTINKA na číslo 87 777 nebo příspěvkem na účet číslo 2512300102/2600. Více na www.nadaceleontinka.cz

Cena DMS je 30 Kč, Nadace Leontinka obdrží 27 Kč. Službu provozuje Fórum dárců. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz


TRENDBOX

Sex už není sexy Ve Spojených státech, Velké Británii a v Japonsku přestává lidi zajímat pohlavní život. Brzo to pravděpodobně potká i nás. V lidských dějinách to je pochopitelně dost zásadní obrat. A tak se kdekdo ptá, co se děje. Text: Natálie Veselá Foto: Profimedia, Isifa

42


TRENDBOX

SEX JE ZDRAVÝ

Když vás nebaví, mĶžete ho dçlat pro zdraví.

P

UvolĎuje tlak naËcévy vËmozku. Bçhem ženského orgasmu se uvolĎují endorŏny, které silnç pĶsobí proti bolesti.

růzkum, který vloni provedlo japonské ministerstvo zdravotnictví, odhalil, že víc než třetina japonských mužů ve věku mezi 16. a 19. rokem nemá zájem o intimní život, nebo dokonce vykazuje vůči této činnosti známky aktivní averze. Což je alarmující především proto, že tito mladíci nemohou být ještě ani přepracovaní, ani nešťastně ženatí. A také proto, že v roce 2008 byla takových mladíků sotva polovina, tedy 17,5 %. S bystrostí hodnou státního zaměstnance tedy dr. Kunio Kitamura, šéf vládní asociace pro japonské plánované rodičovství, sdělil tisku, že japonská porodnost klesá, neboť lidé zkrátka nesouloží. Exaktně řečeno, manželství, která žijí v abstinenci, představují v Zemi vycházejícího slunce neuvěřitelných 40,8 %, což je o deset procent více než v roce 2004. S touto vizí Japoncům hrozí, že se do sta let sami vymažou z mapy světa. Japonská vláda se proto rozhodla rozjet sérii kampaní a připravit opatření, která mají obyvatele přimět k tomu mít více dětí. Mezi ně patří třeba nařízení, že zaměstnavatel musí dohlédnout, aby zaměstnanec odcházel domů včas a netvrdl večer v kanceláři, a také zlepšit podmínky pro rodičovské dovolené. „Donutit k víte čemu je ale stejně nemůžeme,“ připustil přesto pan Kitamura.

Snižuje horečku. Je dobrou kosmetikou. Ženy pĜi nçm uvolĎují hormon estrogen, který dodává vlasĶm lesk aËpleti jemnost.

Dokáže uvolnit ucpaný nos. Je nejbezpeÝnçjším sedativem naËsvçtç. Je údajnç 10x úÝinnçjší než Valium.

„Dnešní mladí jsou opatrnější. Nežijeme už v roce 1998,“ řekl Freemanovi jeden mladík. Zatímco přední čeští sexuologové (Weiss a Fifková) trvají paličatě na tom, že nezájem je pouhou poruchou a sexuální orientace jsou pouze dvě, komunita lidí, kteří nechtějí mít se „zbytečnou námahou, která nestojí za to“ nic společného, zažívá svůj velký coming out. Podobně jako kdysi homosexuálové, i oni se tímto krokem snaží vyčlenit ze seznamu potenciálních pacientů psychologických ordinací a donutit zbytek světa přijmout fakt, že oni takhle prostě žijí a šmytec. Mezi celebrity, které se dobrovolně a oficiálně připojily do asexuálních řad, patří americké herečky Chloe Sevigny a Courtney Coxová či britský hypnotizér Paul McKenna.

PŘEPÁLENO

Je okamžitý lék na mírnou depresi.

Erotiky je všude na veřejnosti tolik, že jsme se vůči ní stali prostě imunní. Nahé modelky v reklamách na parfémy nebo odhalená slečna Jacksonová v nás už nebudí žádné opravdové emoce. Vibrátor byl vË19. století Americká novelistka Elisa Albertová to popsala slovy: pĶvodnç vynalezen jako „Sex je přeexponovaný. Měl by si vzít dovolenou, vypnout prostĜedek proti hysterii. si telefon a odpojit se od internetu.“ To, co po tisíciletí hýbalo světem, se postupně proměnilo v cosi HRDÉ HNUTÍ ASEXUÁLŮ jako virální video, které vám tento týden někdo Dokonce i polonahá Lady Gaga nadšeně ukazuje už po osmnácté. A na genenedávno vzkázala svým fanouš- raci dnešních mladých je to znát. kům: „Nemusíte s někým spát, Dalším důvodem jsou sociální sítě. Je těžší abyste se cítili dobře, a jestli se jít s někým do postele, když víte, že druhý den vám nechce, tak se nenuťte. Už dávno není cool být pořád a pak každé další ráno se okamžitě potkáte s někým v posteli. Daleko víc cool je být silný a nezávislý.“ s jeho avatarem. A Karen Krizanovichová, Nová generace egoistů se zkrátka nehodlá honit za něčím, legendární expertka na vztahy britského co by nemuselo dopadnout podle jejich představ. Raději magazínu Sky, se domnívá, že poslední kapse prý věnují updatování svých blogů, tvrdí reportér New kou do smrtícího koktejlu je pojetí sexu jako York Observeru Nate Freeman. „Z barů a večírků se už politického nástroje. Za historický mezník neodchází v párech, ale po jednom, každý sám se svým iPhonem,“ napsal v reportáži o stavu newyorského nočního života. Podle statistik poprvé v historii žije víc než polovina Američanů bez partnera či partnerky a konkrétně New York je podle něj „sexuálně abstinující město plné osamělých narcisů“.

>

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


TRENDBOX

PěESNæ VËTU CHVÍLI SE PěETRHNE POMYSLNÁ NIT SMYSLNOSTI, ZNÁMÁ ZËFILMĵ.

v tomto ohledu považuje film Sex ve městě 2, kde se v jedné scéně v lijáku rozmáčí Samantě papírová taška a na chodník se jí vysype hromada kondomů. „A ona, místo aby se začervenala, začne kolemjdoucí poučovat o své sexuální svobodě. Přesně v tu chvíli se přetrhne pomyslná nit smyslnosti, kterou jsme byli zvyklí vídat ve filmech. To, co dřív bylo šťavnaté a zakázané, je najednou jen politické a pitomé,“ vysvětluje Krizanovichová.

VYHNOUT SE CHAOSU

STING TO S TANTROU PŘEHNAL Úpadku smyslnosti si všiml iËznámý vyznavaÝ tantrického sexu Sting, když vËnedávném interview pro americký Harper’s Bazaar prozradil, jak si se svou ženou rád zpestĜuje postelové hrátky pĜevleky aËkostýmy. To, co by ještç pĜed pár lety bylo pĜinejmenším pikantní, dnes vyvolalo uËonline ÝtenáĜĶ reakce typu „nechutné“, „upatlané“ aË„nudné“.

Další Američanka, feministická spisovatelka Erica Jongová zase připomíná, že každá generace se chce vymezit vůči té předchozí. Svoboda, za kterou ona a další feministky tak dlouho bojovaly, prý dnešní dívky nezajímá: „Zatímco my jsme si idealizovaly otevřené manželství, ony si idealizují monogamii. Má třicetiletá dcera napsala esej s názvem Ony souložily, já nemusím. Nejen, že jsme nedokázaly své dcery zkazit, dokonce jsme jim poskytly sterilní způsob,

jak se věnovat intimitě – elektronicky. Čistě a anonymně. Chaosu, který vztahy vnášejí do lidských životů, se vyhýbají prostřednictvím zařízení, o němž si myslíme, že ho máme pod kontrolou. Tak jako pro mou generaci byla klíčovým slovem svoboda, pro generaci našich dcer se zdá být stejně důležité slovo ovládaní,“ zamýšlí se ve své knize Sugar in My Bowl. Tento asketický postoj se ovšem zdaleka netýká jen dívek. I mladí muži jsou mnohem chladnější. „Ano, milování je velká věc, ale to je i hudba a film, například,“ řekl Natu Freemanovi šestnáctiletý Jack. Sex prý funguje protichůdně ke způsobu, jakým se nová generace seznamuje, převrací lidem plány naruby a vnáší zmatek do perfektních digitálních světů. A to oni nechtějí.

VADNÉ ZBOŽÍ Také nejuznávanější britská „vztahová intelektuálka“, šéfredaktorka měsíčníku Erotic Review Rowan Pellingová říká, že jsme prostě přejedení. „Lidé si chtějí udržovat odstup. Dřív se psávalo o sexu velmi zručně, ale pak přišla lavina špatně napsaných knih, které zabíhají do nudných detailů. Způsob, jakým naše kultura prezentuje sex, je obchod se lživými iluzemi.“ Neboli, řečeno slovy psychoterapeuta Philipse Hodsona: „Zatímco láska přináší pohlavní život, ten nemusí nutně přinášet lásku. Mladá generace ale čeká, že to tak nutně funguje. Sex jim prostě nedává, co od něj čekají, a záruční doba už uplynula.“

<

„Politický a pitomý,“ říká v souvislosti s filmem Sex ve městě 2 Karen Krizanovichová, expertka na vztahy

44

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


LETEM SVĚTEM

46


Až bouchne Katla „Velkomin heim,“ vítá nás nápis na letišti v Keflavíku. Jelikož jsem si v letadle strachy stihl navrčet základní fráze, vím, že to znamená: „Vítejte doma.“ A přijde mi to bezva. Jsem na Islandu, ostrově hudby. Text: Jakub König Foto: Profimedia, wordpress.com, Inga Birgisdottir, silverdisc.com, Volvox Globator

Island jsem si vysnil, vymodlil. Jakmile jsem kdysi v jedné pankáčské garáži v České Lípě poprvé slyšel Sigur Rós, bylo to jasné. Taková Björk je taky senza, i když má zrovna na hlavě mrtvou labuť. A pokud neznáte Emilíanu Torrini Múm, MÁTE ODEMČENO nebo třeba mladičkou Sóley, roz- Začíná to už v autobuse z letište do centra Reykjavíku. hodně je zkuste. Já jednoho dne Jedeme skoro o půlnoci, ale za okny je spíš šero než plnozjistil, že mám iPod plný muziky tučná tma, kterou známe z domova. V létě tu slunce jakž z tohohle ostrova. A když jsem takž zapadá jen na pět hodin. Míjíme černá lávová pole, začal natahovat u dokumentu pak se objeví první malé baráčky, postupně přibývají Heima, kterým Sigur Rós zdoku- a najednou jsme v centru. mentovali svoji šňůru po Islandu, Autobus rozváží cestující po hotelech. Pár zastávek bylo to jasné: „Dost! V létě letíme.“ je daných, ale když se řidičky přeptám na naši adresu, zastaví nám co nejblíž a ještě nás odnaviguje, abychom se neztratili. Jelikož jsme zvyklí na zpruzené řidiče české hromadné dopravy, je to první kulturní šok, který nám Islanďané připravili.

>

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


LETEM SVĚTEM AŽ SPUSTÍ KATLA, TO BUDE MELA Když se na hlavním náměstí necháte výtahem vyvézt na místní dominantu, moderní katedrálu Hallgrímskirkja, máte město jako na dlani. A za městem? Za městem se tyčí všechny ty olbřímí sopečné Bůhvíproč jsou místní tak přátelští. Možná to dělá jejich kopce. Je čas vyrazit ven. roztomilý přízvuk. A nejspíš je to i mizivou islandskou kriVykašlali jsme se na turistické minalitou. Domy se tu většinou nezamykají. A pokud si autobusy a v půjčovně Cheap potřebujete skočit do krámu nakoupit, tak ani auta. Před Jeep si půjčili maličkou Toyotu. finanční krizí tu bylo dokonce běžné nechat puštěný motor. A vyrazili na okružní silnici, takAby auťák nevychladl. zvanou Ring Road, která obepíná V  legendárním reykjavíckém obchodě s  hudbou celý ostrov. A viděli jsme. 12 Tónar nás nechali v suterénu samotné bloumat mezi Tak zaprvé vodopády. Ať už hromadami raritních vydání všech těch báječných kapel jen přetínají širokou řeku, nebo a nikoho nenapadlo, aby nás kontroloval nebo sledoval padají v úzkém proudu z desíkamerou. Strávili jsme tu dobrou hodinu a nakonec ode- tek metrů, případně se hrnou šli s deskou Pascal Pinon, kterou dvě čtrnáctileté holky jako nekonečná hřmící lavina. natočily v pokojíčku. Dneska díky ní hrají po celém světě. Mohutný Skógafoss s  černým pískem, monstrózní Dettifoss, kteCO S DĚTSKÝM KOLEM? rým se každou minutu prořítí tuny Reykjavík je zvláštní mix metropole a malého města. Žije kalné vody. Je to podívaná, která tu asi 100 000 lidí, přibližně třetina z celkové populace země. Takový Liberec. Klidně se vám stane, že přecházíte přes přechod a za volantem nejbližšího jeepu sedí Islanďan s šutrem Björk. Normálka. A když jsem se kamarádce, co v Reykjavíku žije už několikátý rok, svěřil se svojí láskou k Sigur Rós, vysmála se mi. „Tahle parta chodí k nám do pizzerie každou chvíli. A ten jejich zpěvák nosí fakt divnou čepici.“ Centrum máte prolezlé za chvilku. Jedna budova, co vypadá jako škola, je Althing, místní parlament. Mimochodem jeden z nejstarších na světě. V nedalekém dřevěném baráčku se v roce 1986 dohodli Ronald Reagan a Michail Gorbačov na ukončení studené války. Z hlavní ulice projdete rovnou do dvora, kde stojí o nějakou alternativní galerii volně opřené dětské kolo. U nás by zmizelo během pěti minut. Tady to nikoho nenapadne. Co taky s dětským kolem?

48


vám zůstane vězet v hlavě. Stejně jako pohled na ledovcové jezero Jökulsárlón nebo na černé pláže hluboko pod majákem Dyrhólaey. Obrovský ledovec Vatnajökull, který se plazí dolů mezi vrcholky hor, působí jako něco z vesmíru. Kdo neviděl, neuvěří. Všudypřítomný vítr neustále mění počasí, chvilku se koupete ve slunečním světle a za pět minut vám padá do obličeje ostrý déšť se sněhem. A nad tím vším každou chvíli duha. A pak tu jsou samosebou sopky. Islanďané jsou na tyhle chrliče katastrof doopravdy hrdí. Když se zeptáme na Eyja allajökull, která v roce 2010 zmrazila leteckou dopravu v celé Evropě, mávnou rukou. Drobnost. Teď už se prý pár let chystá vybuchnout Katla, a to bude teprve něco. Nejspíš mají pravdu. Po explozi v roce 1783 se islandská populace zmenšila o třetinu a došlo k radikálním změnám klimatu na celé severní polokouli. Zničená sklizeň v Evropě byla prý jednou z příčin Francouzské revoluce. To bude panečku zase mela, slibují ostrované. A vypadá to, že se těší.

>

Dům s plovoucí podlahou

JESTLI SI CHCETE ZAÜÍT SËISLANDSKOU HUDBOU, ZKUSTE TYHLE DESKY. NEBO WWW.GOGOYOKO.COM

SIGUR RÓS

SÓLEY

MUGISON

MÚM

EMILÍANA TORRINI

SËtouhle krásnç pomalou deskou udçlali Sigur Rós díru doËsvçta. Zaslouženç. VyÝleĎte si Ýas, zavĜete oÝi aËnechte se vést kĜehkou, aËpĜitom monumentální hudbou. Intenzivní islandský zážitek zaruÝen.

Najdçte si naËyoutube Sóley – I’Il Drown (Live on KEXP) aËuvidíte, co tahle brejlatá holka dokáže udçlat zaËparádu sËjedním looperem aËbubeníkem.

ËMugisonĶv táta je karaoke zpçvák. Synovi byly asi tátovy prefabrikované podklady málo, aËtak si zaÝal vytváĜet vlastní. Díky tomu se stal jedním zËapoštolĶ laptopového folku, se kterým teá objíždí zemçkouli.

PĶvodnç tuhle kapelu tvoĜili dva kluci aËdvç holky. Všichni zamilovaní doËstarých syntezátorĶ, ambientních ploch. AËnetradiÝních nahrávacích postupĶ. IËkdyž se sestava lety promçnila, poĜád stojí zaËposlech.

Emilíana má maminku zËIslandu aËtatínka Itala aËnaËjejí hudbç je to znát. ObÝas trošku depka, obÝas ejchuchu. TĜeba naËjejí písniÝku Jungle Drum si trsnete bájeÝnç.

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


LETEM SVĚTEM

CO SI DÁT JehnçÝí párek vËrohlíku, tĜeba pĜímo pod Hallgrímskirkja. Nçkomu šmakuje, jinému ne. Ale je to tradice. Pokud máte opravdu kachní žaludek, dejte si Hákarl, kostiÝky shnilého žraloÝího masa. Je to prý opravdové zlo aËnesnesou ho ani leckteĜí domácí. AËjestli je vám to málo, dejte si Svið. To je prosím vaĜená ovÝí hlava. Bacha, jí se iËsËoÝima. My se tçmhle laskominám vyhnuli. Ale poĜídili jsme si slušnou závislost naËmístním jogurtu zvaném Skyr. Ten doporuÝit mĶžeme.

JAK PO OSTROVĚ SËdopravou to tu je celkem jednoduché. MĶžete vyjet jedním zËmnoha turistických terénních busĶ, které opisují pĜedem dané okruhy. Takzvaný Golden Circle vás protáhne poËtĜech nejvçtších pamçtihodnostech. Uvidíte Velký gejzír, který dal jméno gejzírĶm celého svçta. Dalším bodem programu je majestátní vodopád Gullfoss. AËnakonec národní park Þingvellir, kde vËroce 930 vznikl parlament Althing. Pokud je vás víc, urÝitç si pĶjÝte auto. Rozhodnç stojí zaËto, pĜiplatit si zaËÝtyĜkolku. Protože jenom sËní se dostanete pĜes brody, strmá stoupání aËrozbahnçné cesty až doËvnitrozemí. Samosebou mĶžete zkusit iËsehnat letenku naËnçjaký zËvnitrostátních spojĶ. Je to rychlé, aËpokud vás pustí kËokýnku, užijete si výhledy jedna báseĎ.

50

Sraz u horkých pramenů

můžete ostatně sami pustit. A zatímco v Čechách hromada muzikantů všechny ambice utopí v teoretických diskuzích po hospodách, striktně omezený prodej alkoholu, zima a tma dodávají Islanďanům ten správný zápal NEJVÍC KAPELNÍKŮ NA SVĚTĚ pro věc. Zkuste se podívat na výše zmíněnou Co byste taky chtěli od lidí, jejichž národní jídlo je shnilý Heimu nebo vynikající dokument Screaming žralok zapíjený pálenkou zvanou Černá smrt. Žralok grón- Masterpiece, ať víte, o čem mluvím. ský prý neumí vylučovat moč, takže čurá takříkajíc do sebe. Reykjavík se s námi rozloučil západem Jeho maso je kvůli velkému obsahu amoniaku a kyseliny slunce, jako ze žurnálu. Za horizontem zmimočové vlastně jedovaté. Proto musí ležet několik měsíců zela špička katedrály Hallgrímskirkja, město se v zemi, než se dá začít sušit. Když vám místní nabídnou rozpadlo na osamocené baráky a ty pak zmijeho kousky ochutnat, rádi dodají, že místní fajnšmekři zely v černých lávových skalách. Ani se nemumaso během sušení ještě polévají z vlastních měchýřů. síme bavit o tom, že sem co nejdřív poletíme Islanďané mají vůbec zvláštní smysl pro humor. Trošku zpátky. Jakmile vás Island chytne, je to napopoťouchlý, trošku černý... ale humor to je. Ne náhodou řád. Však to zkuste sami. zrovna odtud pochází Hugleikur Dagsson, který kreslí ty nejdrsnější vtipy na světě. Možná za to mohou ty obrovské rozměry sopečných pohoří, pod kterými se i velké farmy krčí jako krabičky od sirek. Pravděpodobně to má něco společného i s vědomím, že se ty kopce mohou kdykoli probudit a převalit se vám na hlavu. A třeba to dělají ty dlouhé zimní noci. V rámci boje proti depkám tu kromě humoru taky každý na něco hraje. Zastavili jsme na cestě v malém motorestu hodinu a půl od civilizace. Servírka nám přinesla polívku, pod nohy se jí pletly dvě čtyřleté děti. Dokonce i tahle paní se nám pochlubila svojí pop metalovou kapelou, nedávno je prý hráli v rádiu. Díky tomuhle podhoubí tu mají tolik skvělých skupin. Na serveru gogoyoko.com si je

<

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


SPORÁK

Pusinku na to

Tohle s váma šlehne. Pusinky se šlehačkou, to je totiž samé šlehání. A jestli vás nepoloží až na to šlehání celkem pohodová příprava tohoto receptu, pak vás jistě do kolen dostane výsledek. Takovou pecku jste možná už dlouho neměli. Pokud nemáte doma cukráře profíka. S námi teď za něj budete vy. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

52


• PAŘÍŽ ZaÝnçte paĜížskou šlehaÝkou. VËrendlíku smíchejte litr smetany, 100Ɠg cukru krupice aËpĜiveáte skoro kËvaru. Vypnçte aËzašlehejte 70Ɠg pĜes sítko prosátého kakaa. Výsledek dejte naË24 hodin chladnout aËtuhnout doËlednice.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH

• • PUSINKY

*VËlétç vymçĎte paĜížskou Tip

šlehaÝku zaËnormální aËbanány zaËÝestvé ovoce podle chuti.

AËteá dojde naËšlehání. Ušlehejte sníh ze dvou bílkĶ aË100Ɠg cukru. Zašlehejte doËnçj oĜechy aËbalzamikový ocet (pusinky díky nçmu budou mít tmavší barvu). NaËplech dejte peÝicí papír aËhotový sníh naËnçj vytvarujte. Mçlo by vám vzniknout šest pusinek. Dejte je dál odËsebe, trochu se rozteÝou, tak aby se vám neslepily. AËteá šup doËtrouby aËsušte pusinky naË100 stupĎĶ tak hodinu. Pusinky se nesmí opravdu péct, jenom sušit. AËještç jedna rada: Jestli peÝete vËhorkovzdušné troubç, pĜilepte papír kËplechu trochou snçhu naËpusinky, staÝí vËrohu. Pusinky jsou totiž lehké, papír by se mohl vzduchem zaÝít zvedat aËdçlat naËplechu neplechu.

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE 2 bílky 100Ɠg cukru mouÝka pĶl lžiÝky mletých oĜechĶ vçtší lžiÝka balzamikového octa (nejlépe husté, krémové varianty) litr smetany

• • • PROKLÁDAT Jakmile hotové pusinky vychladnou, ušlehejte šlehaÝku. Pak vemte jednu pusinku, potĜete ji šlehaÝkou, pĜidejte ovoce, pĜiklopte další pusinkou aËzase šlehaÝka aËovoce. Dezert jako stehno je naËsvçtç. Jestli mĶžeme radit, vyskládané pusinky nechejte trochu odležet, aby se šlehaÝka nacucla doËpusinek.

100Ɠg cukru krupice 70Ɠg kakaa

53


o nás ostal ostane d a i rubl e a d ne, ami p se poved s e o týd m h e í s j ž n , o d e c , le jeme emu věřím nky z pos ruču i č o v o p o o b D ne na n . len. A Kašleme ořád . do ko s a to p á z v t á n t s le do ko ostě bude r p hiv e .cz, arc tohl , CSFD DB.cz edia, F Profim Foto:

54

Pagination replace cilichili.cz | facebook.com/cilichili


REMIX

DINOSAURUS KLEKÍ PETRA Když se před pár lety dala dohromady původní (a nejslavnější) sestava Dinosaur Jr., tak asi nikdo nepředpokládal, že návrat bude trvalý. Ale J. Mascis, Lou Barlow a Murph svoje byvší různice strávili dobře. Trio vydalo před pár měsíci už třetí album od návratu na scénu. I Bet On Sky určitě patří k tomu nejlepšímu, co pod značkou Dinosaur Jr. kdy vyšlo. Vlastně celá kompletní trojice posledních alb tvoří jedno z nejplodnějších období kapely a asi to vůbec nejvyrovnanější. Junioři jsou v letech, J. Mascis vypadá jako Klekí Petra a dnešní nezávislácká nedochůdčata se můžou zbláznit z jejich vyhraného zvuku. Tihle pionýři hluku v osmdesátých letech ovlivnili celou generaci, která pak v čele s Nirvanou na chvilku změnila hudební průmysl. V polovině devadesátých let už ale podobně jako jejich žáci nikoho nezajímali. Vrátili se a od té doby patří k jistotám. Výtečné koncerty, kvalitní alba a obrovský respekt. S hradbou Marshallů za zády pořád ještě dokáží leckoho prohnat, byť svého času velice úspěšně soutěžili o titul nejlínější kapela světa. Nenechte si je ujít, Dinosaur Jr. zahrají 18. února v pražském Lucerna Music Baru a bude to parádní jízda, ostatně jako vždycky. www.silver-rocket.org

Nezávislácká nedochůdčata se můžou zbláznit z jejich vyhraného zvuku.

MOTOROVÝ DĚDA Když hrál loni v Praze Lou Reed, tak už bylo jasně poznat, že sedm křížků pořádně cítí. O měsíc později se v batikovaném ráji v Trutnově představil o týden mladší John Cale a přes všemožné ceremonie, které na něj pořadatelé vymysleli, odehrál naprosto fantastický koncert. Se třemi o několik generací mladšími spoluhráči na hodinu a půl konsternoval nadšené publikum; skvělý moderní zvuk, obrovské nasazení a třeba i vynikající verze Reedovy Waiting For My Man. John Cale má v sedmdesáti letech formu jako hrom. Nedávno mu navíc vyšlo po sedmi letech nové album Shifty Adventures In Nookie Wood. Snaží se na něm hledat nové zvukové možnosti a cesty. Singl I Wanna Talk 2 U například napsal spolu s velebeným Danger Mousem a výsledek je totální taneční hit. Zbytek alba je už dílem Johna samotného, jasně postavený na výrazných tónech kláves. O nadcházejícím pražském koncertu se dá mluvit jako o události prakticky s jistotou, tady žádné zklamání nehrozí. John Cale se svou skupinou se tuzemskému publiku znovu představí 28. února v pražském klubu Roxy a rozhodně se nevyplatí váhat. Nikdo nikdy neví, zda to letos už opravdu nebude naposledy, zatím ho to pořád strašně baví, ale těch sedm křížků se prostě jednou přihlásit musí. www.roxy.cz

<

<

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

55


REMIX

JAK TO ŠLO S REALISMEM S KOPCE František Kupka do světového malířství promluvil několikrát a hlasitě. Málokdy ale tak, jako když představil světu svoje dvě Amorfy, Dvoubarevnou fugu a Teplou chromatiku na pařížském Podzimním salonu v roce 1912. Právě tahle událost se obecně považuje za první veřejnou prezentaci abstraktního umění a stala se také tématem výstavy Cesta k Amorfě, která je v Salmovském paláci na Pražském hradě k vidění do 3. března 2013. Výstava není rozsáhlá, ale o to podrobnější; z názvu je patrné, že kurátorům šlo o pouť k abstraktnímu malířství. Kupka k němu dospěl vlastně poměrně rychle, ale přesto opatrně. Na množství skic a modulovaných nákresů, které jsou součástí výstavy, může návštěvník detailně sledovat, jak se postupně uvolňovala malířova mysl, osvobozovala jeho duše a násobila odvaha. Původně začal experimentovat s figurální malbou, jednak pomocí barev, kterými vyjadřoval pocity a chování postav, a pak také formou kresby. Několik tahů často dokázalo říci víc než věrný portrét. Obě DĚCKA NA PRKNECH Amorfy jsou už úplně abstraktními díly, která je možno Někdy se člověku zachce interpretovat různě, záleží na naturelu zkouknout, co dělají písa náladě. Rozhodně jsou ale fascinuKONTROLUJU VŠECHNO klata a kam to s tou naší jící dodnes, sto let po první veřejné Jestli chcete vědět, kam se ubírá současná fotokulturou půjde. Je super, prezentaci. Cesta k Amorfě rozhodně grafie, běžte se mrknout do pražské Leica Gallery. když se už na  střední není snobskou povinností a nutným Do 10. února se tam potkáte s přehlídkou úspěšných škole učí, jak třeba zorgazlem; je to strhující a zajímavá sonda prací soutěže Frame012, určené profesionálům a stunizovat hudební festival. do mysli odvážného autora. dentům fotografických škol ze střední Evropy. Jak se Na akci zvané Gymvodfest www.ngprague.cz píše v komentáři výstavy, najdete tu jenom málo dokuvystoupí studentské kapely, mentů a reportáží. Jako by mizely ze scény s nedůvěale najdete tam i fotograrou ve věrohodnost fotografického obrazu, kterou fickou výstavu, krátké filmy přinesl Photoshop. Mnohem víc se mladí fotografové a další mládežnický prosoustředí na snímky, které můžou totálně kontrolovat. gram. Nepůjde o umění, Inscenují výmluvné obrazy, malují světlem a barvou. které překoná věky, ale fanZajímavá podívaná. díme tomu. Takže 16. února www.lgp.cz v Rock Café v Praze. www.gymvodfest.cz

<

<

56

<


Takový festivalový eurofilm, vhodný akorát pro dotace, řeknete si... ZAFOUKEJ, VĚTŘÍČKU... Vlastně je to hodina a půl nudy. Jak jsme si všichni zvykli na rychlé střihy a filmy, ve kterých je každá věta hláška, může nám maďarský film Je to jen vítr připadat pomalý až hrůza. Uvidíte vlastně jen obraz jednoho dne bezvýznamné romské rodiny kdesi v Maďarsku na vsi. Hodně se tam chodí po cestě, případně lesem, a nebo někde leží. Pseudodokumentární sociální drama, řekli byste. Takový festivalový eurofilm, vhodný akorát pro dotace. Jenže přijde konec, vítr zavrže dveřmi a ve vás to zůstane na další měsíc a půl. Uf. Jedna nula pro eurofilm. www.csfd.cz

OBRAZY PODIVNÉHO PSEUDO SVĚTA

Drastická, apokalyptická sci-fi Mondschein z dílny Ondřeje Štindla se zařadila mezi nejvýraznější české knihy dneška. Dlouholetý novinář a scénárista filmu Pouta si se svým debutem dal na čas, ale čekání se vyplatilo. Mondschein můžeme zařadit někam mezi díla Philipa K. Dicka, ani Aldous Huxley nebo slavný román 1984 George Orwella nejsou daleko. Obraz totalitního společenství po světové katastrofě je autentický, starší ročníky mohou poznat zaběhlé mechanismy, bez kterých totalitní režimy fungovat nemohou. Román o hledání vlastní identity ve světě svázaném příkazy a životu nebezpečnými bariérami je skromný, a přitom účinný, naléhavý a výtečně napsaný. Obrazy podivného pseudosvěta po katastrofě působí nebezpečně blízce, a to, že většina z jeho obyvatel tráví mnoho času v pozoruhodném virtuálním místě zvaném Dorma, na klidu čtenáři nepřidá. Do škatulky sci-fi lze schovat téměř cokoliv, ale románu Mondschein je tenhle žánr evidentně malý. Úlevný pocit po dočtení se nedostavuje, čtenář si není jistý, jestli to dopadlo dobře. K románu vytvořil známý výtvarník Josef Bolf spoustu ilustrací, jsou podobně znepokojující jako text knihy a stejně fascinují. Takováhle kniha českému autorovi dlouho nevyšla. www.argo.cz

<

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

FAŠOUNEK A FLANĎÁK Adam, nácek ve výkonu trestu, přijíždí na malou vesnickou faru za veřejně prospěšnou prací. Na starost ho dostane psychopatický farář Ivan. A rozjede se komedie tak černá a nemilosrdná, až se skoro stydíte smát. Ale stejně si nepomůžete. Těšte se na alkoholiky, kvadruplegiky, mongoloidy i bandu bezcitných gangsterů. A čert ví, třeba se ukáže i bůh. To všechno v dánském filmu Adamova jablka. www.csfd.cz

<

57


Klíč k určování svůdnic Ty bezejmenné krásky na obalech měly něco společného: atmosféru neřesti a tajemna. Jako by se vynořovaly ze zóny, kde rozpoutané ženské schopnosti dělají z mužů poslušné beránky. Nebo aspoň poslušné nákupčí popových desek... Text: Pavel Klusák, redakce Foto: Archiv

Objevovaly se hlavně na přelomu 50. a 60. let, kdy se atmosféra koktejlových barů prolínala s omámením prvními družicemi a vzory z bruselského Expa. Není složité osudově se zaplést s pop-music a její velkou dobou. S „easy listening“, instrumentálkami, které ilustrovaly pohodový životní styl 50.–70. let. Součástí orchestrálních „zaručených výběrů“ byla kráska na titulu. A leccos z tehdejší produkce vděčí za svůj prodej právě tvářím a tělům z obalu. Tak jako je při sběru hub zapotřebí atlas osvědčené dvojice Pilát-Ucháč, i putování zónou popových svůdnic potřebuje průvodce. Než se toho zhostí Lonely Planet, nabízíme svou verzi. K VOLNÉMU POUŽITÍ Je to jako periodická tabulka prvků. Na počátku jsou studentky s nebesky nevinným pohledem, na konci protřelé barové bytosti, jež vás stáhnou s sebou ke dnu. Mezi nimi je mnoho přechodových stádií a taky dosud nepopsané druhy.

58

Jsou čarodějky z elpíček vítězky, nebo oběti? O jejich postavení něco napovídá slovní hříčka, která se vžila. Říká se jim totiž „vixens of vinyl“ (vinylové krásky) – a první, starší význam tohoto pojmenování jsou gumové panny ze sexshopu. Při vší úctě k tvůrcům svůdného vizuálního stylu koktejlové éry je nutno říct, že ta metafora není zas až tak bezohledná: i krasavice na obalech jsou jaksi bez skrupulí nastrčené k použití – i když tady to vede ke konzumentským slastem, ne fyzickým. Nebo snad... VRÁTÍ SE KOŤÁTKA? Se slzou v oku prohlížíme novodobá alba. Doba čarodějek na obalu je pryč. Zkusme si představit, jak by to vypadalo, kdyby bratři Ebenové, Kryštof s Richardem Krajčem nebo Tomáš Klus věnovali titulní foto nějaké anonymní dračici, případně nevinnému koťátku. Kdepak: retro má hodně podob, ale tahle cesta se zdá už provždy zarubaná. Kam se vytratily všechny ty mihotavé bludičky z fotoateliérů?

<


FENOMÉN

STUDENTKY Okatá nevinná koĨátka reprezentuje Music For The Girl You Love, respektive dívka vËnejangorštçjším svetru, sËjakým jste kdy mçli tu Ýest. Tahle svçtlá bytost se svým tázavým výrazem ptá: doËnebíÝka, nebo doËpeklíÝka? Pokud se tomuto

ČARODĚJKY Vçtšina obalĶ promlouvala kËmužĶm. Dají se najít rĶzné speciální vçtve rodokmene vinylových svĶdnic: dámy vËbrýlích (pojí se sËnimi snçní typu „pĜísná, ale nauÝí!“), bezstarostné letní bytosti zËpláže Ýi elastické pĜíznivkynç aerobního cviÝení.

typu dívky nedostane promptního zkažení vírem velkomçsta, postupuje doËkategorie moderní hospodyĎky. Pro ty vycházely roztomilé desky jako Music To Make Housework Easier (Aby šly domácí práce líp odËruky).

Pravá Ýarodçjka se ale dívá zËobalu pĜímo doËoÝí: je to nçco jako padlý andçl sËnázorem. Mnohé ty pohledy jsou konfrontaÝní: naËtohle nemáš, chlapÝe. Nçkteré pohledy jsou dravé, nçkteré dekadentnç unylé. Mistrynç oboru zvládly obojí najednou.

TĚLA Perlou našeho atlasu je album How To Strip For Your Husband (Jak udçlat manželovi striptýz) sËpodtitulem „aby bylo manželství zábavnçjší“ aËinstruktáží odË„významné americké striptérky“.

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59


TURISTKY SvĶdnice naËobalech vedou pĜedevším noÝní život: když už se nçkde náhodou zjeví veËdne, brání se pĜed denním svçtlem tmavými brýlemi.

HRÁČKY NaËnçkterých fotkách si dívky svĶdnç pohrávají sËnástroji, ale podílet se naËhudbç, to není nic pro nç, spíš to vypadá, že vËnestĜežené chvíli sebraly vËkapele rumbakoule nebo tamburínu, aËje jim srdeÝnç jedno, jestli jim zaËto nçkdo vynadá.

NYMFOMANKY Mnohe jiné zastihneme rozestĜené naËsaténovém povleÝení Ýi kontrolující kvalitu nebes tím, že se vinou poËsloupu uËpostele.

LIDUŠKY Nçkdy se dívky vinou kolem kapelníka, který má naËsvçdomí dotyÝnou desku (aËjeho jméno je tu tlustç vysázeno, zatímco jména krásek se nikdy nedozvíme).

60


FENOMÉN

SANDY BájeÝná tçla pro ozdobu jsou povýtce anonymní záležitost. MĶžeme si kËtomu najít nçjaké vznešené vysvçtlení – tĜeba že ty ženy pĶsobí jako tajemné cizinky, které zase brzy zmizí doËneznáma. Ale spíš je to tak, že anonymní modelky se poÝítaly naËtuny. VËté krajinç beze jmen se však našla jedna výjimka. Kapelník Martin Denny, který se svým orchestrem vytváĜel „exotická“ alba, mçl jakousi dvorní divoženku, která naËnás hypnoticky zírá zËdlouhé Ĝady desek: nesou názvy jako Exotica, Primitiva Ýi Tichá vesnice. Tahle Sandy Warnerová mçní barvu vlasĶ, zĶstává však její upĜený pohled doËkamery, který napovídá, že kráska umí velmi zruÝnç používat Ĝasenku aËlíÝidla aËtaké disponuje kadeĜníky vËpokroÝilém stupni vývoje. Mezi rozhlasovými dýdžeji koloval oËDennyho deskách vtip: „Ach, úplnç jsem se zapomnçl podívat, jestli vËtom obalu nçco je!“ Sandy Warnerová aËMartin Denny jsou dvç strany jedné mince, falešná pĜedstava oËtom, že když je to daleko, tak tam bude krásnç: sen, který se dnes drží už jen vËinzerátech cestovních kanceláĜí.

Ach, úplně jsem se zapomněl podívat, jestli v tom obalu něco je!

<

Toto vyznání by jeho autor nenapsal bez nejhipsterštçjšího knihkupectví svçta naËBedford Street vËnewyorském Williamsburgu, kde objevil obrazovou publikaci Vixens of Vinyl odËBenjamina Darlinga.

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61


JISKŘIČKY

Tatatra skupina, neskupina Všechno je u nich tak a nebo taky úplně jinak. Založili časopis, který vlastně časopisem není. Ať už je nebo není, vypadá jinak a zajímavě. Nazývají se TATATRA a stejně tak se jmenuje i jejich první publikace. Text: Jiří Straka Foto: Tatatra Reprofoto: Petr Toman

62


Ä&#x152;iliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

63


JISKŘIČKY

a prvé je třeba zdůraznit, že nejsme žádné periodikum, ať už fotografické, grafické nebo umělecké, prostě ne,“ odpálí vás, když se jich zeptáte, co je vede k tomu dělat Tatatru. Mluví o tom, že prostě chtějí něco společně sdělit, tvořit a pak to nějak představit ostatním. „Dohromady nás daly okolnosti, které se staly v našem mládí zásadní. Jsou to především roky, které jsme prožili v české metropoli. Spojil nás také druh vnímání vlastního okolí, který je určitým způsobem specifický pro dnešní posametovou generaci,“ tak vysvětlují svorně vznik Tatatry její aktuální členové Daniel Adnan, Žofie Helfertová, Michal Vetruský, Insar Jussupov, Jiří Straka Maxim Stano a Leo Nikolaev. Když se jich zeptáte, co Tatatra znamená, řeknou: „Krásně zní, že nad východoevropskou TATATROU se blýská na lepší časy.“ Takže tak. A krásné je to i na koukání, „určena absolutně pro všechny, které zajímá nejen fotografie, ale i grafika a obdobné obory s tvůrčí činností spojené.

„Z

TATATRA „Tatatra. To je sedm velmi rozdílných mladých umělců, spojených pražskou klubovou scénou a zájmem. Lidé se od pradávna bojí dívat do oblohy, nebezpečí přicházelo od štírů na zemi a šelem ze stran. Dnes čelíme jinému nebezpečí – vytržení z konformity, proto většina z nás chodí s tváří skloněnou k zemi. My vnímáme svět jako plátno, neustále překrývané novými ději, které je nutné zachytit v čase a přenést na plochu. Vytrhovat z šedi fragmenty, dávat je do kontextů, vytvářet celky, které snad nutí k zamyšlení, jinému náhledu na všednost.“

<

64


„...To je a možná není Tatatra, kniha, uskupení, nebo jen tři podivně trhavé slabiky...“

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

65


66

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

67

Vodafone experti Férové tarify

68

70 72

Studentská nabídka 73

Tarify na míru

Mobilní web, aplikace a e-knihy Pęipojení s Vodafonem 80

Pęedplacené karty Mobito

76

82

Volací jistina

83

Všechno o telefonech

84

Vymyšleno pro ūrmy

94

Nabídky mÛsíce

96

74


Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na www.darujem.cz

Krev není voda Když jsme u Vodafonu slavili deset let na Íeském trhu, rozhodli jsme se, že si pustíme žilou. A na svÛtÛ byl projekt DARUJEM.CZ. JasnÛ, jde tady o dárcovství krve. Chceme vám ukázat, že darovat krev je snadné, a zlákat vás, abyste se pęidali. My tęeba darujeme krev pravidelnÛ. V roce 2011 jsme za tento projekt získali prestižní Cenu zdraví a bezpeÍného životního prostęedí. Máme taky exkluzivního partnera Ìeský Íervený kęíž. Na našem webu www.darujem.cz tak tęeba najdete novinky o akcích, které Ìervený kęíž právÛ chystá. A co pro vás máme my? Nedávno jsme dali svįj web novÛ do pucu a skamarádili ho s Facebookem (neváhejte a kouknÛte tam na nás). Snadno vás díky tomu mįžeme upozornit na odbÛry, které jsou právÛ aktuální. Už 7600 z vás se registrovalo, že by rádi na nÛjaké to krvebraní pęišli, a to je solidní síla. Naše facebookové profily dnes mají pęes 2700 fanouškį a dennÛ pęibývají noví. A právÛ pro všechny naše

fandy na darujem.cz teÏ máme soutÛž, kdy mįžete nejen pomoct dobré vÛci, ale taky od nás dostat maliÍkost, která všem jasnÛ ęekne: Tenhle ÍlovÛk dovede pro dobro i nasadit žíly. PÛt stovek našich dárcį dostane prima krevní pęívÛsek, staÍí, když kromÛ nÛjakého toho deci si taky založí a 100% vyplní svįj profil na našem webu a spárují si ho se svým profilem na Facebooku. Dalších 500 pęívÛskį Íeká na ty, kteęí svįj profil u nás už mají a 100% si ho doplní. A jestli se kouknete na www.darujem.cz, rozhodnÛ zkuste sekci O krvi, kde najdete zajímavé informace o darování a také o krvi jako takové. Dozvíte se tu tęeba, že jestli máte krevní skupinu 0Ţ, pak mįžete dát krev komukoliv. UrÍitÛ mu sedne.


68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí.

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu v Moravské OstravÛ vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Za volání do ciziny vám nepĚidáváme další minuty. ProstÜ Îerpáte ty své z tarifu.

ÚÎtování po vteĚinách. S námi už nemusíte platit za Îas, který doopravdy neprovoláte.

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Super zvýhodnÜné telefony k Férovým tarifİm. Vodafone Smart II Samsung GALAXY Ace Huawei Ascend G300

Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

Online rezervace Vodafone experta. Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

Nastavení nového zaĚízení.

Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.

69


70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

ÚÍtování po vteęinách Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty, a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Férové tarify Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

Fér tarif 599

100

Fér tarif 799

200

Neomezené SMS

Fér tarif 999

300

Fér tarif 1499

600

Sleva 25 % pro studenty

Neomezený tarif 3299

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

neomezené volání

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

PĚipojení pro mobil premium+

683 KÏ

1260 KÏ

1512 KÏ

1730 KÏ

2369 KÏ

4184 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

3299 KÏ

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

PĚipojení pro mobil standard

minut volání

PĚipojení pro mobil super

minut volání

minut volání

minut volání

1,2 GB

1,2 GB


Férové tarify

Neomezené SMS Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí Za volání do ciziny vám nepęiÍítáme žádné další minuty. ProstÛ používáte ty, které máte v paušálu.

SMSky do všech sítí mįžete s Férovými tarify (kromÛ toho nejnižšího) posílat bez omezení. ProstÛ kolik chcete. Tęeba tisíc dennÛ. Nebo víc.

Sleva 25 % pro studenty Studenti od nás dostanou Férové tarify ještÛ o Ítvrtinu výhodnÛjší. Mládí se musí podporovat.

Máte IÍO? Tak od nás dostanete VPN zdarma a ještÜ lepší podmínky pro volání. MrknÜte na Business Férové tarify na strany 94, 96–97.

PoěiÑte si jeden ze 7 telefonı za férových 7 KÏ. Více informací najdete na str. 98–99.

71


72

Studentská nabídka

Více informací najdete na www.vodafone.cz/student

Férové tarify pro studenty

Studenti u nás mají pré. ProÎ? Sleva platí pro všechny Férové tarify.

Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu. Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS

Neomezené SMS

Fér tarif 599 Po slevÝ

299 KÏ

100

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

neomezené SMS

150 MB

300 MB

683 KÏ

1260 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

MrknÜte na strany 70–71. Volání i SMSky do všech sítí za stejnou skvÜlou cenu.

PĚipojení pro mobil super

Po slevÝ

449 KÏ


Tarify na míru

73

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Tarify na míru Pokud se vám nehodí žádný Férový tarif, sestavte si prostÛ svįj podle vlastních pęedstav.

Kamarádi

Neomezené volání a SMS na vybraná Îísla v síti Vodafone

Volání

1 Ïíslo

Internet v mobilu

Internet v notebooku

3 Ïísla

226,88 KÎ

4 Ïísla

262,17 KÎ

287,38 KÎ

50 minut 100 minut 200 minut 300 minut 600 minut 302,50 KÎ

504,17 KÎ

726,25 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

907,50 KÎ

1411,67 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

50 SMS

100 SMS

200 SMS

300 SMS

další 1,51 KÎ/SMS

další 1,51 KÎ/SMS

další 1,51 KÎ/SMS

další 1,51 KÎ/SMS

25 MB

150 MB

300 MB

600 MB

PĚipojení pro mobil na den

PĚipojení pro mobil standard

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

100,83 KÎ

60,50 KÎ

25,21 KÎ

178,48 KÎ

176,46 KÎ

251,08 KÎ

252,08 KÎ

317,63 KÎ

500 MB

Internet v tabletu

2 Ïísla

176,46 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

SMS

Tarify na míru úÍtujeme také po vteęinách.

neomezené volání 3226,67 KÎ

neomezené SMS 504,17 KÎ

1,2 GB

452,74 KÎ

PĚipojení pro mobil premium+

1 GB

267,21 KÎ

401,32 KÎ

PĚipojení pro tablet super

PĚipojení pro tablet premium

500 MB 75,63 KÎ

PĚipojení na dva dny

1 GB

401,32 KÎ

PĚipojení pro notebook standard

4 GB

536,43 KÎ

PĚipojení pro notebook super

10 GB

1008,33 KÎ

PĚipojení pro notebook premium


74

Mobilní web, aplikace a e-knihy

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

V pexesu digitální éry na vás Íeká spousta cen Doba se mÛní a s ní tęeba i pexeso. Dnes už k nÛmu nepotęebujete ani papír, ani protihráÍe. Pęes aplikaci Vodafone galerie nebo na webovkách www.cilichili.cz si nyní mįžete zahrát parádní klikací pexeso plné výher. Každá kartiÍka vám po otoÍení ukáže, co mįžete v soutÛži získat. A výhru z první dvojice kartiÍek, které trefíte, si mįžete rovnou vybrat. Celou akci mají na triku naši partneęi Floowie a MusicJet. Ti první šíęí do digitálního svÛta nepęeberné množství známých i neznámých Íasákį a novin, ti druzí zase skoro nekoneÍný katalog Íeské i svÛtové hudby. A ceny od nich si mįžete užívat na svých mobilech, tabletech i poÍítaÍích. A to není všechno. Cen je spousta. I takové, které jen tak nÛkde neseženete. Napęíklad profi bubenické paliÍky podepsané brankáęem Petrem Ìechem nebo nejnovÛjší album Marka Ztraceného opÛt s jeho podpisem Íi zajímavou knihu a vstupenku na mezinárodní veletrh SvÛt knihy Praha 2013.

K Îemu je Vodafone galerie? MrknÜte na tam.je/glr a dozvíte se víc. S Vodafone galerií nemusíte hledat mezi záplavou aplikací pro chytrý telefon. Ty „nej“ jsme vyzobali za vás.

DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry pro iPhone, telefon s Androidem nebo Windows telefon.


Mobilní web, aplikace a e-knihy

Vodafone na únor doporuÏuje

iOS PRETTYMETER Aplikace, aplikace, ěekni, kdo je na svÝtÝ nejvÝtší krasavice! VODAFONE ÍTEÍKA Své oblíbené e-knihy tak budete mít stále u sebe.

LONDÝN - AUDIOPRįVODCE CITYGLIDE Audioprıvodce s tipy od místních a v ÏeštinÝ. StáhnÝte si také prıvodce na cestu do Ěíma nebo Paěíže.

75

Knížky na únor od Valentýna Blíží se Svatý Valentýn a vy máte nyní jedineÍnou možnost darovat své drahé poloviÍce e-knihu. Chcete e-knížku? Pošlete SMSkou její kód na 90299 a ÎtÜte!

KNIHA LÍNÝCH RADOSTÍ Dan Kieran, Tom Hodgkinson

Android STICKERTAG VytuĊte fotky z mobilu a pobavte své známé, kolegy nebo šéfy. WUNDERLIST Váš osobní úkolníÏek, který je všude s vámi a s vaším chytrým telefonem. Hodí se jako nákupní lístek, kalendáě narozenin nebo jako praktický organizér úkolı pro každý den. TAXIAGENT S tímto šikovným nástrojem ušetěíte nejen Ïas, ale i peníze. Žádný taxikáě vás už nenatáhne.

Windows Phone PENCIL BLADE Tak trochu jiný Ninja fruit…

FLASHLIGHT-X Posviħte si na cestu domı.

EMOTI Opravdu pÝkná zásoba smajlíkı pro Windows Phone. Napište zprávu vzhıru nohama nebo šifrujte text pomocí obrázkı.

Ìtivá e-kniha úvah, postęehį a rad, jak si co nejlépe užít život. Rádi lenošíte? Vydejte se s námi na cestu ke skuteÍnÛ hlubokým prožitkįm. NauÍíte se, jak si opravdovÛ užít šlofíka na gauÍi, posezení na laviÍce, bloumání odnikud nikam, lelkování, házení žabek do potoka, snÛní s otevęenýma oÍima. Autoęi ale nepouÍují ani nemoralizují. Nabízejí pouze návod, jak se dobrat „skuteÍného“ štÛstí. Wooky cena: 149 KÍ SMS kód: VODAFONE LX2S8

NEŽ POMINE TVįJ HNÛV Åsa Larssonová SkvÛlá detektivka o neohrožené právniÍce. ÚspÛšná prokurátorka Rebecca Martinssonová se zaplete do pęípadu chladnokrevné vraždy. Mladý pár se natajno potopí k vraku letadla. Kdosi však pęestęihne lano a oni zįstanou pod ledem. Co hledali ve vraku lodi? Kdo byl ten tajemný, který se rozhodl, že za vpád do trosek je potrestá smrtí? Tato vynikající e-kniha stojí na tęech základních pilíęích: styl, znalost lidské povahy a zápletka. Výborné i líÍení Íásti dÛje skrz myšlenky mrtvé dívky. Kdo se zaÍte, zaÍne jistÛ shánÛt i další díla této souÍasné švédské spisovatelky. Wooky cena: 189 KÍ SMS kód: VODAFONE 8X28P


76

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25,21 KÍ

60 MB/7 dní

49,41 KÍ

60 MB

39,33 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro mobil standard

150 MB

178,48 KÍ

150 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

251,08 KÍ

300 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

317,63 KÍ

600 MB

201,67 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

452,74 KÍ

1,2 GB

201,67 KÍ

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Férový tarif.

MrknÜte na strany 70–71.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.


Pęipojení s Vodafonem

Internet v tabletu

77

Internet v tabletu Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab, nebo jiném tabletu, s naším pěipojením ho využijete na plné pecky. Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 43,2 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

267,21 KÍ

200,41 KÍ

500 MB

201,67 KÍ

1 GB

401,32 KÍ

300,99 KÍ

1 GB

201,67 KÍ

MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro tablet super Pęipojení pro tablet premium

PĚipojení pro tablet mİžete mít Pokud si ho poĚídíte za lepší cenu.

s jakýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

MrknÜte na strany 70–71.

Novinka

Vodafone Smart Tab II 10 OperaÏní systém Android 4.0 Displej v cm/" 25,65 cm/10,1" Uživatelská pamÝħ až 16 GB Fotoaparát 5Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 600

Už od

8077 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat více dat, než je objem vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.


78

Pęipojení s Vodafonem

Internet v notebooku

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v notebooku Chcete ještÜ lepší cenu?

Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G. Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

PoĚiÐte si Internet v notebooku s jakýmkoliv Férovým tarifem! Víc najdete na stranách 70–71.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

75,63 KÍ/48 hodin

Pęipojení pro notebook standard

1 GB

401,32 KÍ/mÛsíc

300,99 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Pęipojení pro notebook super

4 GB

536,43 KÍ/mÛsíc

402,32 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Pęipojení pro notebook premium

10 GB

1008,33 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Datové tarify Pęipojení na 2 dny

Internet pro pĚedplacenou kartu Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4605

Už od

Podporuje pęipojení až 43,2 Mbps

Už od

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

997 KÏ

977 KÏ

Vodafone Mobile Connect K3772 Podporuje pęipojení p j až 7,2 Mbps

77 KÏ


Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

79

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

887,33 KÍ/mÛsíc

532,40 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

504,17 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Férovým tarifem.

MrknÜte na strany 70–71.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS PSK/WPS Napájení ení externí

577 KÏ

standardní cena 1677 KÏ

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį.


80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty

KARTA NA MÍRU Když voláte do všech sítí K tomu víkendové volání a SMSky v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!

Super nabídka pro víkendové kecky

Výhody našich karet.

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí.

Platnost kreditu 10 mÜsícİ. Dobití možné více než 10 zpİsoby.

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone

zdarma

Zadarmo a napoěád!

Zákaznická linka zcela zdarma. Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Celý hovor

do sítÝ Vodafone jen za 7 KÏ

Volání na dvÝ Ïísla za

KARTA BEZ LIMITU NekoneÎné hovory za hubiÎku

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu

Každý hovor do sítÝ Vodafone jen za 7 korun a minuta volání mimo síħ Vodafone za 3,50 KÍ. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Navíc od nás dostanete jako dárek 100 SMS na 1 mÝsíc zdarma.

Volání v síti Vodafone Volání do ostatních sítí v ÌR

Volání v síti Vodafone za 3 KÏ za minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

Vodafone karta bez limitu

2,40 KÍ

7,00 KÍ/hovor 3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

2,38 KÏ

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,50 KÍ


Vodafone karta

Volání, SMSky a Internet v mobilu zdarma za dobití KARTA SE VŠÍM VŠUDY Když si chcete užívat všechny služby naplno Volání, SMSky a Internet v mobilu zdarma máme pro všechny jako dárek. Záleží jen na tom, za kolik si dobijete. Všechny dáreÏky získáte automaticky a zdarma. Aktivovány budou najednou, a to do 24 hodin po dobití.

Dárek

Dobíjená Íástka 300 – 599 KÍ

600 KÍ a více

Neomezené volání v síti Vodafone

7 dní

14 dní

Neomezené SMS do sítÛ Vodafone

7 dní

14 dní

Pęipojení na týden (60MB)

7 dní

14 dní

Vodafone Karta se vším všudy Volání do všech sítí

4,90 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Volání, SMS a Internet v mobilu zdarma za dobití

81


82

MOBITO

Více informací o službÝ a výhodách najdete na www.vodafone.cz/mobito Nebo si rovnou stáhnÝte MOBITO aplikaci z Google Play Ïi App Storu

MOBITO, nabito, platí to PenÛženky nechejte doma. S MOBITEM totiž máte peníze v mobilu. No a mobil máte poęád s sebou, takže peníze máte také.

Novinka

Rychlé a bezpeÎné platby na internetu i u obchodníka MOBITO umí nejjednodušší a nejbezpeÍnÛjší platbu na internetu a platby u vybraných obchodníkį.

Dobíjení pęes MOBITO MOBITO je nová služba, která vám umožĉuje Dobíjení kreditu, komukoliv potęebujete. BezpeÍnÛ platit za zboží a služby s rįznými výhodami u obchodníkį. Pęímo z vašeho mobilu.

Jednoduché – otevěete MOBITO, zadáte dobíjené Ïíslo a Ïástku k dobití. Rychlé – dobít si mıžete kdykoliv, kdekoliv jste a dobito máte okamžitÝ. BezpeÎné – dobití kreditu je chránÝno vaším osobním PINem.

Okamžité dobíjení kreditu telefonu MOBITEM mįžete dobít kredit na volání svého i jiného telefonu kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ a bezpeÍnÛ.

Okamžité pĚevody penÜz mezi kamarády MOBITEM mįžete zdarma posílat peníze své rodinÛ a známým kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ a bezpeÍnÛ.


Volací jistina

83

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


84

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech!

Co je malý, to je hezký

Samsung GALAXY S III mini OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ: až 8 GB Fotoaparát: 5 Mpix

Máte už dost neustále rostoucích chytrých telefonį, které se vám nikam nevejdou? Dokonce ani do kapsy? Tak to pro vás máme ęešení. Samsung pęichází se zmenšenou verzí populárního GALAXY S III, což dokládá i slovíÍko mini pęidané k názvu. Pęi rozmÛrech 121,6x63x9,9 mm a váze 110 gramį se do nÛj vývojáęįm podaęilo nacpat 4palcový displej Super AMOLED, se kterým je prohlížení internetu opravdu hraÍka. Dál tu máme dvoujádrový procesor s taktem 1 GHz pro parádní výkon a 1 GB pamÛti RAM. Od svého staršího bráchy navíc získal ęadu šikovných funkcí, jako je tęeba rychlé spouštÛní fotoaparátu pęi zamknuté obrazovce, režim tajných aplikací, které, když budete chtít, neuvidí nikdo kromÛ vás, nebo rychlé nastavení jasu v lištÛ. A co byste ęekli na funkci Pohyb? Díky ní tęeba hravÛ vyęešíte, když vám nÛkdo volá a vás to vyruší – telefon jednodušše dáte displejem dolį, a zvuk se hned ztlumí. Nebo Pęímé volání, kdy jen pęiložíte mobil k uchu a on vytoÍí Ííslo, které zrovna máte na displeji. Další taková vychytávka je inteligentní funkce Smart stay. Díky ní displej nezhasne, když se na nÛj díváte. Hlavní fotoaparát má rozlišení 5 Mpix, LED diodu a automatické ostęení, a další najdete vepęedu. Tenhle fešák vám prostÛ rozhodnÛ padne nejen do ruky.

Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.


Nejlepší mobily, co známe

85

BaviÎ do kapsy

Jako v rukaviÎkách Jestli máte velká oÍekávání, co všechno umí, tak se tÛšte. Nokia Lumia 820 je totiž perfektní. Pevné polykarbonátové tÛlo, 8Mpix fotoaparát s bleskem i možností nahrávat full HD videa nebo velký 4,3palcový AMOLED displej se super rozlišením 480x800 a extrémnÛ citlivým povrchem, který mįžete ovládat i v rukavicích. Jestli si potrpíte na tvrdá fakta, pak vám mįžeme ęíct, že Nokia Lumia 820 má dvoujádrový 1,5GHz procesor, 1650 mAh baterie a až 8 GB vnitęní pamÛti, kterou mįžete pomocí microSD pamÛtových karet hravÛ navýšit o dalších až 32 GB. Kdybychom mÛli vyzdvihnout jednu z mnoha aplikací, tak by to rozhodnÛ byla offline navigace Nokia Drive zdarma. Nemusíte utrácet za data, a pęitom mįžete využívat navigaci, co hrdlo ráÍí. ProstÛ dotykáÍ, se kterým se neztratíte.

Nokia Lumia 820 OperaÎní systém: Windows Phone 8 VnitĚní pamÜĦ: až 8 GB Fotoaparát: 8 Mpix

Pro zaÍátek pár faktį: velký 4,3palcový Super LCD 2 HD displej s rozlišením 720x1280, dvoujádrový procesor s taktem 1,5 GHz, baterie s kapacitou 1800 mAh, 8Mpix fotoaparát s LED bleskem, ultra-širokoúhlý objektiv, full HD video, 1GB RAM a až 16 GB vnitęní pamÛti. Jestli jste už fakty zavaleni, ohromeni a zahlceni, tak si to teÏ ęekneme jako lidi: Windows Phone 8X by HTC je moc pÛkný designový chytrý telefon, který je parádnÛ vybavený a zvládnete s ním všechno, co tak dneska ÍlovÛk od telefonu Íeká. Navíc díky ultra-širokoúhlému objektivu na pęedním foĥáku dostanete do fotky víc lidí, vÍetnÛ sebe. A že si na velkém displeji skvÛle užijete web, surfování i fotky a video, to dá asi rozum. A když k tomu pęidáte ještÛ super technologii pro vylepšení zvuku Beats AudioTM, máte o muziku postaráno. Zkrátka maník, který vás bude bavit jako málokdo. BaviÍ do kapsy.

Windows Phone 8X by HTC OperaÎní systém: Windows Phone 8 VnitĚní pamÜĦ: až 16 GB Fotoaparát: 8 Mpix


86

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart II

Samsung GALAXY Y

Nokia C5-00 5MP

Samsung Huawei GALAXY mini 2 Ascend G300

Sony Xperia miro

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

2577 KÍ

2777 KÍ

3377 KÍ

3577 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

MMP od 277 KÎ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

MMP od 477 KÎ

507 KÍ / 7 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

MMP od 777 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

Tęi barevné kryty v balení

Poslední šance

Poslední šance

Poznámka

77 KÍ / 77 KÍ Poslední šance u bílé barvy

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Nokia S60

Android

Android

Android

8,1 cm/3,2“

7,62 cm/3"

5,6 cm/2,2"

8,31 cm/3,27''

10,2 cm/4"

8,89 cm/3,5"

320x480

240x320

240x320

320x480

480x800

320x480

až 150MB/2GB

až 180MB/2GB

až 50MB/2GB

až 4GB/–

až 2GB/–

až 2,2GB/–

832 MHz

832 MHz

600 MHz

800 MHz

1 GHz

800 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

2Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

–/–

•/–

–/–

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1050

1300

1500

1460

Délka hovoru (minut)

až 360

až 360

až 720

až 480

až 400

až 360

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 120

až 672

až 300

až 420

až 545

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

109x58x12,35

104x58x11,5

112x46x12,3

109,4x58,6x11,81

122,5x63x10,5

113x59,4x9,9

120

99,7

89,3

106

140

110

Íerná + modrá, rįžová, citrónová

šedá

šedá

oranžová, Íerná

šedá

Íerná, bílá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

87

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

HTC Desire C

Samsung GALAXY Ace

Samsung GALAXY Ace La Fleur

BlackBerry Curve 9320

LG Optimus L7

Samsung GALAXY Ace plus

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

3977 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4777 KÍ

MMP od 277 KÎ

3577 KÍ / 3077 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

MMP od 477 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

MMP od 777 KÎ

507 KÍ / 7 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

Akce 7x7 platí i u varianty La Fleur

Limitovaná edice

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

BlackBerry

Android

Android

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

6,2 cm/2,44''

10,9 cm/4,3"

9,27 cm/3,65"

320x480

320x480

320x480

320x240

480x800

320x480

až 90MB/4GB

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

až 512MB/2GB

až 2,7GB/–

až 1,8GB/–

600 MHz

832 MHz

832 MHz

806 MHz

1 GHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/–

•/–

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1350

1350

1450

1700

1300

Délka hovoru (minut)

až 430

až 660

až 660

až 420

až 360

až 690

Pohotovostní doba (hodiny)

až 570

až 640

až 640

až 432

až 550

až 630

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

102x56,6x11,95

113,4x60,5x11,5

113,4x60,5x11,5

109x60x12,7

125,5x67x8,8

116x63,1x11,4

100

112

112

103

122

115

Íerná

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

Íerná

Íerná

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


88

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia J

HTC Desire X

Samsung GALAXY S III mini

Sony Xperia P

Huawei Ascend P1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

5777 KÍ

5977 KÍ

7977 KÍ

8977 KÍ

9577 KÍ

MMP od 277 KÎ

5177 KÍ / 4677 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ 6977 KÍ / 6477 KÍ

MMP od 477 KÎ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

MMP od 777 KÎ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

2377 KÍ /1877 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

1377 KÍ / 877 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

La Fleur varianta dostupná v prįbÛhu mÛsíce

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Poznámka

Bílý výmÛnný kryt v balení

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

Android

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,9 cm/4,3"

480x854

480x800

480x800

540x960

540x960

až 2,8GB/–

až 4GB/–

až 8GB/–

až 13GB/–

až 2,3GB/–

1 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

2x1,5 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1700

1650

1500

1305

1800

Délka hovoru (minut)

až 438

až 600

až 800

až 360

až 480

Pohotovostní doba (hodiny)

až 607

až 833

až 500

až 475

až 450

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

124,3x61,2x9,2

118,5x62,3x9,3

121,6x63x9,9

122x59,5x10,5

129x65x7,7

124

114

110

120

110

Íerná, bílá

Íerná, bílá

modrá, bílá – La Fleur

Íervená

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

89

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Apple iPhone 4 8GB

HTC One S

Samsung GALAXY S III

Apple iPhone 4S 16GB

Apple iPhone 5 16GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9977 KÍ

10 577 KÍ

13 977 KÍ

14 977 KÍ

17 577 KÍ

MMP od 277 KÎ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

12 577 KÍ / 12 077 KÍ

12 977 KÍ / 12 477 KÍ

15 577 KÍ / 15 077 KÍ

MMP od 477 KÎ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8777 KÍ / 8277 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

11 977 KÍ / 11 477 KÍ

14 577 KÍ / 14 077 KÍ

MMP od 777 KÎ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

13 577 KÍ / 13 077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

5977 KÍ / 5477 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

12 577 KÍ / 12 077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM. Limitovaná edice sluchátek urBeats™

Poslední šance u bílé barvy. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Funguje pouze na nanoSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

iOS

Android

Android

iOS

iOS

8,9 cm/3,5"

10,9 cm/4,3"

12,2 cm/4,8"

8,9 cm/3,5"

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

640x960

540x960

720x1280

640x960

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 10GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

1 GHz

2x1,7 GHz

4x1,4 GHz

2x1 GHz

2x1,02 GHz

Displej v cm/"

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/–

•/•

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1420

1650

2100

1420

N/A

Délka hovoru (minut)

až 840

až 510

až 700

až 840

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 263

až 790

až 200

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

–/•

•/•

•/•

–/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

115,2x58,6x9,3

131x65x7,8

136,6x70,6x8,6

115,2x58,6x9,3

123,8x58,6x7,6

137

119

133

140

112

Íerná

stęíbrná

modrá, bílá

Íerná, bílá

Íerná, bílá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


90

Tablety a telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart Tab II7

Nexus 7

Vodafone Smart Tab II10

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4977 KÍ

7977 KÍ

8977 KÍ

10 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

4577 KÍ / 4077 KÍ

7577 KÍ / 7077 KÍ

8577 KÍ / 8077 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

MMP od 477 KÎ

3777 KÍ / 3277 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

MMP od 777 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

777 KÍ / 277 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

17,78 cm/7“

17,7 cm/7"

25,65 cm/10,1“

25,7 cm/10,1''

Rozlišení displeje

600x1024

800x1280

1280x800

1280x800

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 1,8GB/–

až 27GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

1 GHz

4x1,3 GHz

2x1,5 GHz

2x1 GHz

•/–

•/•

•/•

•/–

2Mpix

1,2Mpix

5Mpix

3Mpix

Displej v cm/"

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

•/•

–/–

Kapacita baterie (mAh)

3550

4325

6340

7000

Délka hovoru (minut) Pohotovostní doba (hodiny)

až 507

až 200

až 600

až 2000

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

–/•

•/•

–/•

•/•

900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100 175,3x256,6x9,7

RozmÜry (mm)

192x122x11,5

198,5x120x10,65

178x259,8x8,69

Hmotnost (g)

400

350

580

587

Barevné provedení

šedá

tmavÛ hnÛdá

šedá

stęíbrná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Tablety a telefony

91

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Note 10.1

Samsung GALAXY Camera

BlackBerry Curve 9320

LG Optimus L9

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

14 777 KÍ

12 977 KÍ

4577 KÍ

6977 KÍ

MMP od 277 KÎ

13 177 KÍ / 12 677 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

MMP od 477 KÎ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

MMP od 777 KÎ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

9377 KÍ / 8877 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

BlackBerry

Android

25,7 cm/10,1“

12,12 cm/4,77''

6,2 cm/2,44''

11,9 cm/4,7''

Rozlišení displeje

1280x800

1280x720

320x240

540x960

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 8GB/–

až 512MB/2GB

až 2,33GB/–

Procesor

4x1,4 GHz

4x1,4 GHz

806 MHz

2x1 GHz

•/•

•/–

•/–

•/•

8Mpix

16Mpix

3Mpix

5Mpix

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh) Délka hovoru (minut) Pohotovostní doba (hodiny)

•/•

•/•

•/–

•/•

7000

1650

1450

2150

až 420

až 450

až 2230

až 280

až 432

až 450

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100 131,9x68,2x9,1

RozmÜry (mm)

180x262x8,9

128,7x70,8x19,1

109x60x12,7

Hmotnost (g)

600

300

103

125

Barevné provedení

šedá

bílá

bílá

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


92

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia T

BlackBerry Bold 9900

Nokia Lumia 820

Windows Phone 8X by HTC

HTC One X+

Samsung GALAXY Note II

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

11 177 KÍ

11 577 KÍ

11 977 KÍ

11 977 KÍ

13 377 KÍ

15 577 KÍ

MMP od 277 KÎ

10 177 KÍ / 9677 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

11 977 KÍ / 11 477 KÍ

13 977 KÍ / 13 477 KÍ

MMP od 477 KÎ

9177 KÍ / 8677 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

13 177 KÍ / 12 677 KÍ

MMP od 777 KÎ

8377 KÍ / 7877 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

12 177 KÍ / 11 677 KÍ

MMP od 1177 KÎ

7377 KÍ / 6877 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

11 377 KÍ / 10 877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

6177 KÍ / 5677 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

6777 KÍ / 6277 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

10 177 KÍ / 9677 KÍ

Novinka

Funguje pouze na MicroSIM

Limitovaná edice sluchátek urBeats™

Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor

Android

BlackBerry

Windows Phone 8

Windows Phone 8

Android

Android

11,55 cm/4,55"

7,1 cm/2,8"

10,9 cm/4,3''

10,9 cm/4,3"

11,94 cm/4,7"

14 cm/5,5"

720x1280

640x480

480x800

720x1280

720x1280

720x1280

až 10,8GB/–

až 8GB/–

až 8GB/–

až 11,5GB/–

až 57GB/–

až 16GB/–

2x1,5 GHz

1,2 GHz

2x1,5 GHz

2x1,5 GHz

4x1,7 GHz

4x1,6 GHz

•/•

•/–

•/•

•/–

•/–

•/•

13Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1780

1230

1650

1800

2100

3100

Délka hovoru (minut)

až 420

až 390

až 840

až 710

až 495

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 450

až 307

až 360

až 360

až 350

až 600

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.1

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

•/•

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900/1700 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

129,4x67,3x9,3

115x66x10,5

123,8x68,5x9,9

132x66x10

134,3x69,9x9,3

151x81x9,4

139

130

160

130

129

180

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

93

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Apple iPhone 5 64GB

Vodafone 353

Nokia 100

Vodafone 155

Nokia 113

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

22 977 KÍ

677 KÍ

677 KÍ

877 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 277 KÎ

20 577 KÍ / 20 077 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

377 KÍ

977 KÍ

1177 KÍ

MMP od 477 KÎ

19 577 KÍ / 19 077 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

577 KÍ

777 KÍ

MMP od 777 KÎ

18 577 KÍ / 18 077 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

MMP od 1177 KÎ

17 577 KÍ / 17 077 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

MMP od 2177 KÎ

16 577 KÍ / 16 077 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

Poznámka

Funguje pouze na nanoSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

iOS

Vodafone

Nokia S30

Vodafone

Nokia S40

Nokia S40

Samsung

10,16cm/4"

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

128x160

128x160

240x320

240x320

640x1136

128x160

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 64GB/–

až 2,8MB/–

–/–

–/–

až 16MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

Procesor

2x1,02 GHz

N/A

N/A

52 MHz

N/A

N/A

N/A

•/•

•/–

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

8Mpix

VGA

VGA

3Mpix

2Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

N/A

770

800

1000

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 840

až 360

až 432

až 540

až 468

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 225

až 300

až 35 dní

až 700

až 790

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

•/•

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/4.0

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

–/•

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

900/1800

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900

123,8x58,6x7,6

109,2x46x12,2

110x45,5x14,9

110x56,5x13,5

110x46x14,8

109,8x46,9x15,3

122,5x52,9x17,9

112

68

70

88

77

89

110

Íerná, bílá

stęíbrno-Íerná

Íerná

šedá

Íerná

stęíbrná

šedá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


94

Pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Pęehlednost, rychlost a intuitivní ovládání tabletį jsou to pravé pro váš byznys. Využijte nejmodernÛjší technologie pro svįj úspÛch a také relaxaci, hry a nejnovÛjší zprávy ze svého oboru. Za kolik vám tablet pĚipojíme? PĚipojení pro tablet mİžete mít za zvýhodnÜnou cenu s kterýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

Pěipojení pro tablet super

500 MB Objem dat (FUP)

268 KÏ Vodafone Smart Tab II7 už od

3077 KÏ

201 KÏ

standardní cena 4 777 KÏ 777KÏ

Pěipojení pro tablet premium

1 GB

Objem dat (FUP)

402 KÏ 301 KÏ Uvedené ceny jsme zaokrouhlili na celé koruny

Samsung GALAXY Note 10.1

12 777 KÏ

standardní cena 777 KÏ 14 777KÏ


Pro ūrmy

95

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry – ęešení pro vaši firmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe. Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Express (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

BES Express

449 KÍ

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

1,2 GB

Limit pro stahování

600 MB


96

Snadná cesta k Vodafonu

Business Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700

Nabídka mÛsíce pro firmy Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Férových tarifį navrch s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími podmínkami pro volání.

Business Férové tarify Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.

VPN

Neomezené volání a SMS ve firmÛ

ÚÍtování po vteęinách

Business Fér 399

Business Fér 599

Business Fér 799

Business Fér 999

Business neomezený

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

50

100

200

300

3299

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 3,01 KÎ/min.

neomezené volání

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

925 KÏ

1502 KÏ

1754 KÏ

1972 KÏ

4426 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

3299 KÏ

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS

PĚipojení pro mobil standard

minut volání

PĚipojení pro mobil super

minut volání

minut volání

1,2 GB


Business Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

97

Výhody Business Férových tarifİ.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

Samsung GALAXY Note II

Neomezené SMS

600

minut volání

další 3,01 KÎ/min.

neomezené SMS

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

2611 KÏ 1499 KÏ 11 377 KÏ

Nový chytrý telefon mıžete mít za ještÝ lepší cenu.

Business Fér 1499 neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

standardní cena 15 577 KÏ

Volání a SMS ve ŮrmÝ v rámci Business Férových tarifı je díky VPN zdarma.

S vybranými Business Férovými tarify máte výhodnÝjší sazbu volání za 3,01 KÏ.


98

Snadná cesta k Vodafonu

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

7 chytrých telefonį za férových 7 korun SedmiÍka je šĥastné Ííslo. Vodafone pro vás teÏ má sedm super mobilį po sedmi korunách za kus. MrknÛte na našich sedm stateÍných a vybírejte, který se vám líbí nejvíc!

Vodafone Smart II

Fér tarif 599

HTC Desire C

100

300

minut volání

7 KÏ

standardní cena 2577 KÏ

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS

neomezené SMS

300 MB

600 MB

PĚipojení pro mobil super

1260 KÏ

PĚipojení pro mobil premium

7 KÏ

standardní cena 3977 KÏ

599 KÏ

Za 7 KÍ s Fér tarifem 599.

Fér tarif 999

1730 KÏ 999 KÏ

Za 7 KÍ s Fér tarifem 999.


Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

Samsung GALAXY mini 2

Samsung GALAXY Ace plus

99

Huawei Ascend G300

Fér tarif 1499

600

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

7 KÏ

neomezené SMS

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

7 KÏ

standardní cena 3577 KÏ Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 777 KÍ na dva roky.

Samsung GALAXY Ace

standardní cena 3977 KÏ Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 1177 KÍ na dva roky.

HTC Desire X

2369 KÏ

7 KÏ

1499 KÏ

standardní cena 4777 KÏ Za 7 KÍ s Fér tarifem 1499.

7 KÏ

standardní cena 4577 KÏ

7 KÏ

standardní cena 5977 KÏ

Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 1177 KÍ na dva roky.


Profile for Čilichili

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

Profile for cilichili
Advertisement