Page 94

94

Pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Pęehlednost, rychlost a intuitivní ovládání tabletį jsou to pravé pro váš byznys. Využijte nejmodernÛjší technologie pro svįj úspÛch a také relaxaci, hry a nejnovÛjší zprávy ze svého oboru. Za kolik vám tablet pĚipojíme? PĚipojení pro tablet mİžete mít za zvýhodnÜnou cenu s kterýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

Pěipojení pro tablet super

500 MB Objem dat (FUP)

268 KÏ Vodafone Smart Tab II7 už od

3077 KÏ

201 KÏ

standardní cena 4 777 KÏ 777KÏ

Pěipojení pro tablet premium

1 GB

Objem dat (FUP)

402 KÏ 301 KÏ Uvedené ceny jsme zaokrouhlili na celé koruny

Samsung GALAXY Note 10.1

12 777 KÏ

standardní cena 777 KÏ 14 777KÏ

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.