Page 82

82

MOBITO

Více informací o službÝ a výhodách najdete na www.vodafone.cz/mobito Nebo si rovnou stáhnÝte MOBITO aplikaci z Google Play Ïi App Storu

MOBITO, nabito, platí to PenÛženky nechejte doma. S MOBITEM totiž máte peníze v mobilu. No a mobil máte poęád s sebou, takže peníze máte také.

Novinka

Rychlé a bezpeÎné platby na internetu i u obchodníka MOBITO umí nejjednodušší a nejbezpeÍnÛjší platbu na internetu a platby u vybraných obchodníkį.

Dobíjení pęes MOBITO MOBITO je nová služba, která vám umožĉuje Dobíjení kreditu, komukoliv potęebujete. BezpeÍnÛ platit za zboží a služby s rįznými výhodami u obchodníkį. Pęímo z vašeho mobilu.

Jednoduché – otevěete MOBITO, zadáte dobíjené Ïíslo a Ïástku k dobití. Rychlé – dobít si mıžete kdykoliv, kdekoliv jste a dobito máte okamžitÝ. BezpeÎné – dobití kreditu je chránÝno vaším osobním PINem.

Okamžité dobíjení kreditu telefonu MOBITEM mįžete dobít kredit na volání svého i jiného telefonu kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ a bezpeÍnÛ.

Okamžité pĚevody penÜz mezi kamarády MOBITEM mįžete zdarma posílat peníze své rodinÛ a známým kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ a bezpeÍnÛ.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.