Page 80

80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty

KARTA NA MÍRU Když voláte do všech sítí K tomu víkendové volání a SMSky v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!

Super nabídka pro víkendové kecky

Výhody našich karet.

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí.

Platnost kreditu 10 mÜsícİ. Dobití možné více než 10 zpİsoby.

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone

zdarma

Zadarmo a napoěád!

Zákaznická linka zcela zdarma. Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Celý hovor

do sítÝ Vodafone jen za 7 KÏ

Volání na dvÝ Ïísla za

KARTA BEZ LIMITU NekoneÎné hovory za hubiÎku

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu

Každý hovor do sítÝ Vodafone jen za 7 korun a minuta volání mimo síħ Vodafone za 3,50 KÍ. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Navíc od nás dostanete jako dárek 100 SMS na 1 mÝsíc zdarma.

Volání v síti Vodafone Volání do ostatních sítí v ÌR

Volání v síti Vodafone za 3 KÏ za minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

Vodafone karta bez limitu

2,40 KÍ

7,00 KÍ/hovor 3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

2,38 KÏ

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,50 KÍ

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.