Page 74

74

Mobilní web, aplikace a e-knihy

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

V pexesu digitální éry na vás Íeká spousta cen Doba se mÛní a s ní tęeba i pexeso. Dnes už k nÛmu nepotęebujete ani papír, ani protihráÍe. Pęes aplikaci Vodafone galerie nebo na webovkách www.cilichili.cz si nyní mįžete zahrát parádní klikací pexeso plné výher. Každá kartiÍka vám po otoÍení ukáže, co mįžete v soutÛži získat. A výhru z první dvojice kartiÍek, které trefíte, si mįžete rovnou vybrat. Celou akci mají na triku naši partneęi Floowie a MusicJet. Ti první šíęí do digitálního svÛta nepęeberné množství známých i neznámých Íasákį a novin, ti druzí zase skoro nekoneÍný katalog Íeské i svÛtové hudby. A ceny od nich si mįžete užívat na svých mobilech, tabletech i poÍítaÍích. A to není všechno. Cen je spousta. I takové, které jen tak nÛkde neseženete. Napęíklad profi bubenické paliÍky podepsané brankáęem Petrem Ìechem nebo nejnovÛjší album Marka Ztraceného opÛt s jeho podpisem Íi zajímavou knihu a vstupenku na mezinárodní veletrh SvÛt knihy Praha 2013.

K Îemu je Vodafone galerie? MrknÜte na tam.je/glr a dozvíte se víc. S Vodafone galerií nemusíte hledat mezi záplavou aplikací pro chytrý telefon. Ty „nej“ jsme vyzobali za vás.

DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry pro iPhone, telefon s Androidem nebo Windows telefon.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.