Page 72

72

Studentská nabídka

Více informací najdete na www.vodafone.cz/student

Férové tarify pro studenty

Studenti u nás mají pré. ProÎ? Sleva platí pro všechny Férové tarify.

Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu. Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS

Neomezené SMS

Fér tarif 599 Po slevÝ

299 KÏ

100

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

neomezené SMS

150 MB

300 MB

683 KÏ

1260 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

MrknÜte na strany 70–71. Volání i SMSky do všech sítí za stejnou skvÜlou cenu.

PĚipojení pro mobil super

Po slevÝ

449 KÏ

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.