Page 61

FENOMÉN

SANDY BájeÝná tçla pro ozdobu jsou povýtce anonymní záležitost. MĶžeme si kËtomu najít nçjaké vznešené vysvçtlení – tĜeba že ty ženy pĶsobí jako tajemné cizinky, které zase brzy zmizí doËneznáma. Ale spíš je to tak, že anonymní modelky se poÝítaly naËtuny. VËté krajinç beze jmen se však našla jedna výjimka. Kapelník Martin Denny, který se svým orchestrem vytváĜel „exotická“ alba, mçl jakousi dvorní divoženku, která naËnás hypnoticky zírá zËdlouhé Ĝady desek: nesou názvy jako Exotica, Primitiva Ýi Tichá vesnice. Tahle Sandy Warnerová mçní barvu vlasĶ, zĶstává však její upĜený pohled doËkamery, který napovídá, že kráska umí velmi zruÝnç používat Ĝasenku aËlíÝidla aËtaké disponuje kadeĜníky vËpokroÝilém stupni vývoje. Mezi rozhlasovými dýdžeji koloval oËDennyho deskách vtip: „Ach, úplnç jsem se zapomnçl podívat, jestli vËtom obalu nçco je!“ Sandy Warnerová aËMartin Denny jsou dvç strany jedné mince, falešná pĜedstava oËtom, že když je to daleko, tak tam bude krásnç: sen, který se dnes drží už jen vËinzerátech cestovních kanceláĜí.

Ach, úplně jsem se zapomněl podívat, jestli v tom obalu něco je!

<

Toto vyznání by jeho autor nenapsal bez nejhipsterštçjšího knihkupectví svçta naËBedford Street vËnewyorském Williamsburgu, kde objevil obrazovou publikaci Vixens of Vinyl odËBenjamina Darlinga.

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.