Page 59

FENOMÉN

STUDENTKY Okatá nevinná koĨátka reprezentuje Music For The Girl You Love, respektive dívka vËnejangorštçjším svetru, sËjakým jste kdy mçli tu Ýest. Tahle svçtlá bytost se svým tázavým výrazem ptá: doËnebíÝka, nebo doËpeklíÝka? Pokud se tomuto

ČARODĚJKY Vçtšina obalĶ promlouvala kËmužĶm. Dají se najít rĶzné speciální vçtve rodokmene vinylových svĶdnic: dámy vËbrýlích (pojí se sËnimi snçní typu „pĜísná, ale nauÝí!“), bezstarostné letní bytosti zËpláže Ýi elastické pĜíznivkynç aerobního cviÝení.

typu dívky nedostane promptního zkažení vírem velkomçsta, postupuje doËkategorie moderní hospodyĎky. Pro ty vycházely roztomilé desky jako Music To Make Housework Easier (Aby šly domácí práce líp odËruky).

Pravá Ýarodçjka se ale dívá zËobalu pĜímo doËoÝí: je to nçco jako padlý andçl sËnázorem. Mnohé ty pohledy jsou konfrontaÝní: naËtohle nemáš, chlapÝe. Nçkteré pohledy jsou dravé, nçkteré dekadentnç unylé. Mistrynç oboru zvládly obojí najednou.

TĚLA Perlou našeho atlasu je album How To Strip For Your Husband (Jak udçlat manželovi striptýz) sËpodtitulem „aby bylo manželství zábavnçjší“ aËinstruktáží odË„významné americké striptérky“.

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.