Page 53

• PAŘÍŽ ZaÝnçte paĜížskou šlehaÝkou. VËrendlíku smíchejte litr smetany, 100Ɠg cukru krupice aËpĜiveáte skoro kËvaru. Vypnçte aËzašlehejte 70Ɠg pĜes sítko prosátého kakaa. Výsledek dejte naË24 hodin chladnout aËtuhnout doËlednice.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH

• • PUSINKY

*VËlétç vymçĎte paĜížskou Tip

šlehaÝku zaËnormální aËbanány zaËÝestvé ovoce podle chuti.

AËteá dojde naËšlehání. Ušlehejte sníh ze dvou bílkĶ aË100Ɠg cukru. Zašlehejte doËnçj oĜechy aËbalzamikový ocet (pusinky díky nçmu budou mít tmavší barvu). NaËplech dejte peÝicí papír aËhotový sníh naËnçj vytvarujte. Mçlo by vám vzniknout šest pusinek. Dejte je dál odËsebe, trochu se rozteÝou, tak aby se vám neslepily. AËteá šup doËtrouby aËsušte pusinky naË100 stupĎĶ tak hodinu. Pusinky se nesmí opravdu péct, jenom sušit. AËještç jedna rada: Jestli peÝete vËhorkovzdušné troubç, pĜilepte papír kËplechu trochou snçhu naËpusinky, staÝí vËrohu. Pusinky jsou totiž lehké, papír by se mohl vzduchem zaÝít zvedat aËdçlat naËplechu neplechu.

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE 2 bílky 100Ɠg cukru mouÝka pĶl lžiÝky mletých oĜechĶ vçtší lžiÝka balzamikového octa (nejlépe husté, krémové varianty) litr smetany

• • • PROKLÁDAT Jakmile hotové pusinky vychladnou, ušlehejte šlehaÝku. Pak vemte jednu pusinku, potĜete ji šlehaÝkou, pĜidejte ovoce, pĜiklopte další pusinkou aËzase šlehaÝka aËovoce. Dezert jako stehno je naËsvçtç. Jestli mĶžeme radit, vyskládané pusinky nechejte trochu odležet, aby se šlehaÝka nacucla doËpusinek.

100Ɠg cukru krupice 70Ɠg kakaa

53

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you